ZMIENIAMY WIEDZĘ W CZYN W TROSCE O ZDROWSZY ŚWIAT. Prezentacja firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIENIAMY WIEDZĘ W CZYN W TROSCE O ZDROWSZY ŚWIAT. Prezentacja firmy"

Transkrypt

1 Prezentacja firmy ZMIENIAMY WIEDZĘ W CZYN W TROSCE O ZDROWSZY ŚWIAT

2 Zaangażowani w walkę z chorobami, zanieczyszczeniami i zagrożeniami dla naszego zdrowia w firmie PerkinElmer tworzymy i dostarczamy innowacje naukowe i biznesowe, aby dzięki naszym rozwiązaniom i usługom zaspokajać wciąż zmieniające się potrzeby społeczeństwa. Naszym celem jest przekształcanie zagrożenia w bezpieczeństwo, tajemnicy w wiedzę a idei w praktykę po to, aby nasze życie było zdrowsze dziś i w przyszłości. LEPSZE WYNIKI Będąc ogólnoświatowym liderem w dziedzinie technologii, firma PerkinElmer przekształca intuicyjne rozwiązania w wiedzę, dostarczając szeroki wachlarz innowacyjnych produktów o wyjątkowej jakości. W firmie PerkinElmer codziennie wdrażamy założenia naszej misji, zachęcając do poszukiwań, wspierając pomysłowość i rzetelność, jak również pracę zespołową i rozwój pracowników. Nasze silne zaplecze naukowe, czołowe na rynku technologie oraz niezbędna wiedza specjalistyczna pomagają podnosić jakość rezultatów, co pozwala naszym klientom podejmować właściwe decyzje i uzyskiwać lepsze wyniki. Począwszy od przełomowych badań naukowych dotyczących chorób i ich leczenia, przez przesiewowe badania prenatalne, a skończywszy na analizach środowiska naturalnego i monitoringu przemysłowym, jesteśmy aktywnie zaangażowani w poprawę zdrowia i podnoszenie jakości życia ludzi na całym świecie. Nasi pracownicy oraz narzędzia i zasoby umożliwiają nam świadczenie zindywidualizowanych usług naszym klientom na całym świecie, począwszy od kompleksowej obsługi serwisowej sprzętu laboratoryjnego różnych producentów, przez analizy w laboratoriach klinicznych aż do niezrównanej opieki nad klientami. Nasze kompetencje w połączeniu z dążeniem do doskonałości zapewniają solidne podstawy do świadczenia optymalnych usług i wspierania wszystkich naszych klientów na całym świecie. Nasza firma w skrócie Misja Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska naturalnego Założona w 1937 roku Około 6200 pracowników na całym świecie Działa w ponad 150 krajach Ponad 2900 patentów Rozwiązania oraz usługi w następujących dziedzinach: Diagnostyka medyczna Badania biomedyczne Ochrona środowiska Bezpieczeństwo żywności i konsumentów Przemysł 2

3 Nasze rozwiązania umożliwiają naukowcom i pracownikom medycznym dokładniejsze oceny stanu zdrowia i wcześniejsze diagnozowanie pacjentów, zapewniając bardziej skuteczne leczenie chorób i zapobieganie im, a przez to dając szansę na dłuższe i zdrowsze życie. Zdrowie rodziny Niewykryte choroby metaboliczne oraz inne zaburzenia dziedziczne mogą być groźne, nawet zagrażać życiu. Oferujemy szeroki wachlarz rozwiązań i usług, a także wiodącą na rynku wiedzę specjalistyczną począwszy od sprawdzonych technologii, a skończywszy na najnowszych wynalazkach w dziedzinie medycyny. Jesteśmy światowym liderem w badaniach przesiewowych noworodków, pionierem w badaniach prenatalnych i w technikach diagnostycznych na miarę przyszłych pokoleń, jak również liderem w przechowywaniu krwi pępowinowej. Naszymi badaniami przesiewowymi, w kierunku takich zaburzeń jak wrodzona niedoczynność tarczycy oraz fenyloketonuria, objęliśmy ponad 300 milionów niemowląt. Usługi specjalistyczne oraz opieka nad pacjentem W ogólnoświatowej sieci specjalistycznych laboratoriów diagnostycznych firmy PerkinElmer skupiamy się na badaniach prenatalnych, badaniach noworodków oraz zdrowiu rodziny, zapewniając szeroki wachlarz usług związanych z testami klinicznymi. Dzięki naszej usłudze przechowywania krwi pępowinowej ViaCord dajemy rodzinom możliwość pobrania i przechowywania krwi pępowinowej noworodków oraz komórek macierzystych pępowiny, umożliwiając w przyszłości zastosowanie metod leczenia potencjalnie ratujących życie. Obrazowanie medyczne Dzięki rozwiązaniom dostarczającym obrazy najwyższej jakości oraz specjalistycznej wiedzy w dziedzinie zastosowań umożliwiamy naszym klientom wytwarzanie systemów RTG skracających czas właściwej diagnozy, co ułatwia leczenie i czyni je bardziej skutecznym i mniej inwazyjnym. Firma PerkinElmer jest czołowym na świecie dostawcą cyfrowych detektorów RTG z płaskim panelem dla producentów najnowocześniejszego sprzętu RTG w czasie rzeczywistym do celów terapii onkologicznej metodami radioterapii i radiochirurgii, jak również obrazowania układu sercowo-naczyniowego, naczyniowego i nerwowego. Zastosowania: Badania przesiewowe Przechowywanie krwi pępowinowej Cytogenetyka Cukrzyca Hemoglobinopatie Wykrywanie wirusów WZW B oraz HIV Badania przesiewowe noworodków w kierunku zaburzeń metabolicznych Onkologia Stan przedrzucawkowy i poród przedwczesny Badania prenatalne pod kątem trisomii Hormony płciowe i niepłodność Choroby tarczycy Technologie: Porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy (array CGH) Automatyczne oznaczenia immunologiczne BACs-on-Beads Spektroskopia mas Fluorescencja czasowo rozdzielcza TRF Zastosowania: Cyfrowa alternatywa dla obrazowania na kliszach z możliwością zastosowania w trójwymiarowej tomografii komputerowej wiązki stożkowej Angiografia, obrazowanie układu sercowo-naczyniowego, naczyniowego i nerwowego Densytometria kości Brachyterapia Terapia protonowa/ cząstkami naładowanymi Radioterapia Radiochirurgia Symulacja leczenia Weterynaria Technologie: Cyfrowe detektory RTG z płaskim panelem 3

4 Naukowcom zaangażowanym w odkrywanie oraz rozwój i komercjalizację nowych metod leczenia, przyczyniającym się do poprawy stanu zdrowia, pomagamy wnikać głębiej w procesy rozwoju chorób i umożliwiamy szybsze wprowadzenie na rynek bardziej skutecznych leków i metod leczenia. Zastosowania: Biomarkery Badania komórkowe Testy kliniczne leków Epigenetyka Receptory wiążące białko G Immunogenność Kinazy Ekspresja i wykrywanie białek Technologie: Analiza i obrazowanie 2D, 3D oraz 4D Pomiary absorbancji/detekcja przy użyciu substratów chromogennych Technologia Alpha Fluorescencja Usługi informatyczne Luminescencja Mikroskopia Obrazowanie przy użyciu ekranów fosforowych Ilościowe obrazowanie in vivo Radiometria Usługi: Naprawa i konserwacja urządzeń Walidacja urządzeń Przenoszenie laboratoriów Serwisowanie aparatury od różnych dostawców Analiza i sekwencjonowanie DNA Zarządzanie aparaturą OneSource Zastosowania: Określanie składu preparatów Identyfikacja surowców Identyfikacja zanieczyszczeń lotnymi związkami organicznymi Identyfikacja odmian polimorficznych Określanie czystości Badania stabilności Określanie jednorodności Technologie: Spektrometria atomowa Chromatografia Analiza elementarna Usługi informatyczne Spektroskopia molekularna Spektroskopia Ramana Analiza termiczna Usługi: Naprawa i konserwacja urządzeń Walidacja urządzeń Przenoszenie laboratoriów Serwisowanie aparatury od różnych dostawców Zarządzanie aparaturą OneSource Badania i odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych Umożliwiamy naukowcom różnorodne podejścia do celów badawczych wykrywanie, identyfikację, sekwencjonowanie i analizy ilościowe cząsteczek biologicznych, jak również ocenę ich znaczenia w szerszym kontekście fizjologicznym. Dysponując szerokim zakresem technologii, odczynników, platform do oznaczeń, rozbudowanego oprogramowania, urządzeń i usług sekwencjonowania DNA następnej generacji, wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów w zakresie badań komórkowych, biochemicznych, radiochemicznych czy hybrydyzacji DNA i RNA, jak również korzystania z narzędzi gwarantujących uzyskanie wiarygodnych wyników i przeprowadzanie innowacyjnych analiz w dziedzinie badań nad lekami. Badania nad lekami i wytwarzanie leków Zapewnienie szybkiego i skutecznego wprowadzenia na rynek leków wysokiej jakości, bezpiecznych i oryginalnych jest obecnie potrzebą o kluczowym znaczeniu ogólnoświatowym. Nasze produkty pomagają przedsiębiorstwom farmaceutycznym podnosić jakość i obniżać koszty poprzez zwiększenie wglądu i kontroli nad procesem syntezy leku, wdrażania oraz produkcji. Dostarczamy szeroki wachlarz usług laboratoryjnych mających na celu optymalizację procesów i zwiększanie produktywności laboratoriów. 4

5 Specjaliści odpowiedzialni za zapewnienie jakości i bezpieczeństwa zasobów naturalnych mogą wcześniej otrzymywać dokładne, wiarygodne wyniki dzięki czemu pomagają kształtować lepsze jutro. Monitorowanie środowiska Nasze rozwiązania w dziedzinie monitorowania środowiska codziennie pomagają zapewniać bezpieczeństwo. Aby zapewnić skuteczną i płynną pracę laboratoriów naszych klientów, łącząc kluczowe metody analityczne z niezrównaną wiedzą specjalistyczną, oferujemy systemy i szeroki wachlarz usług wymaganych do monitorowania niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza, wody oraz gleby, począwszy od monitorowania zanieczyszczeń radioaktywnych i organicznych, a skończywszy na wykrywaniu metali i substancji śladowych i toksycznych. Rozumiemy również potrzebę rozwijania ogólnoświatowej świadomości oraz edukacji na rzecz istotności ochrony światowych zasobów wody. Z dumą sponsorujemy wraz z Federacją Środowiska Wodnego (Water Environment Federation) wydarzenie World Water Monitoring Day (Międzynarodowy Dzień Monitorowania Wody) mające na celu zaangażowanie obywateli w przeprowadzanie podstawowego monitoringu lokalnych cieków wodnych. Rozwój w dziedzinie energii odnawialnej Ogólnoświatowe zapotrzebowanie na energię zmienia się w szybkim tempie. Dostarczając wymagane systemy, usługi i wiedzę specjalistyczną pomagamy wychodzić naprzeciw rosnącym wyzwaniom w dziedzinie testowania. Pracując nad nowymi źródłami energii i procedurami zapewnienia jakości dla zaawansowanych materiałów wykorzystywanych w technologiach alternatywnej energii, pomagamy naszym klientom w maksymalizacji jakości i optymalizacji precyzji wszystkich procesów przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zastosowania: Analiza powietrza, wody, gleby oraz odpadów niebezpiecznych Biomonitoring Higiena pracy Technologie: Spektrometria atomowa Chromatografia Analiza elementarna Usługi informatyczne Spektrometria mas Spektroskopia molekularna Radiometria Usługi: Naprawa i konserwacja urządzeń Walidacja urządzeń Przenoszenie laboratoriów Serwisowanie aparatury od różnych dostawców Zarządzanie aparaturą OneSource Zastosowania: Rozwój i testowanie biopaliw Optymalizacja i testowanie bioetanolu Wytwarzanie, testowanie, kontrola jakości i zapewnienie jakości nowych materiałów do gromadzenia energii słonecznej Technologie: Spektrometria atomowa Chromatografia Analiza elementarna Usługi informatyczne Spektrometria mas Spektroskopia molekularna Radiometria Analiza termiczna Usługi: Naprawa i konserwacja urządzeń Walidacja urządzeń Przenoszenie laboratoriów Serwisowanie aparatury od różnych dostawców Zarządzanie aparaturą OneSource 5

6 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I KONSUMENTÓW Rozumiemy wymagania wynikające z regulacji prawnych, przed jakimi stoją instytucje chroniące ludzkie zdrowie, zapewniające bezpieczne i wartościowe pożywienie o wysokiej jakości oraz bezpieczne produkty konsumenckie. Nasze rozwiązania umożliwiają uzyskiwanie dokładnych wyników, przez co dają pewność, że wprowadzony na rynek produkt jest zgodny z wymogami. 6 Zastosowania: Wykrywanie podróbek Badania genetyczne w rolnictwie Autentyczność Wykrywanie i identyfikacja zanieczyszczeń Aromaty i dodatki smakowe Zgodność oznakowań Suplementy diety Pozostałości pestycydów Zapewnienie jakości Technologies: Spektrometria atomowa Chromatografia Analiza elementarna Usługi informatyczne Spektrometria mas Spektroskopia molekularna Radiometria Spektroskopia Ramana Analiza termiczna Usługi: Naprawa i konserwacja urządzeń Kontrola jakości urządzeń Automatyzacja pracy laboratoriów Przenoszenie laboratoriów Serwisowanie aparatury od różnych dostawców Zarządzanie aparaturą OneSource Zastosowania: Barwniki Glikole Ołów i inne niebezpieczne metale Plastyfikatory polimerów winylowych Pozostałości rozpuszczalników w produktach plastikowych Technologie: Spektrometria atomowa Chromatografia Usługi informatyczne Spektroskopia molekularna Usługi: Naprawa i konserwacja urządzeń Kontrola jakości urządzeń Przenoszenie laboratoriów Serwisowanie aparatury od różnych dostawców Zarządzanie aparaturą OneSource Jakość, wartość odżywcza i bezpieczeństwo pożywienia Złożoność procesów produkcji i transportu żywności, w połączeniu z różnorodnością spożywczych produktów i ich różnymi źródłami pochodzenia powodują konieczność ochrony konsumenta, kontroli jakości i wartości odżywczych pożywienia. Dzięki oferowanym przez nas kompleksowym usługom oraz rozwiązaniom, które dostarczają w krótkim czasie wiarygodne i dokładne wyniki, gwarantujemy klientom skuteczne spełnienie wymagań dotyczących analiz żywności i napojów. Nasze rozwiązania wspomagają wydajną i płynną pracę laboratoriów, gwarantującą zapewnienie autentyczności, jakości, wartości odżywczych, bezpieczeństwa i zgodności produktów z regulacjami prawnymi. Bezpieczeństwo towarów konsumenckich Globalizacja łańcucha dostaw przyczyniła się do znaczącego zwiększenia ilości importowanych i eksportowanych produktów na całym świecie. Nasze rozwiązania w zakresie wykrywania potencjalnie niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, kadm, bisfenol A oraz ftalany zawarte w zabawkach i innych towarach konsumpcyjnych, są pomocne w zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania. Pomagamy zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność produktów, oferując urządzenia, obsługę laboratoriów, jak również metody i wiedzę specjalistyczną zapewniające zgodność z regulacjami prawnymi i wychodzące naprzeciw kluczowym potrzebom w zakresie testowania produktów konsumenckich.

7 Techniki analityczne są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i jednorodności produktu. Instytucjom odpowiedzialnym za wytwarzanie i testowanie materiałów dostarczamy rozwiązania ukierunkowane na szeroki zakres zastosowań. Rozwiązania te są pomocne w proaktywnym monitorowaniu oraz zapobieganiu problemom, zachowywaniu zgodności z regulacjami prawnymi oraz utrzymywaniu niezawodnej jakości i zwiększonej wydajności bez wprowadzania dodatkowego ryzyka. Zastosowania: Trójwymiarowa tomografia komputerowa wiązki stożkowej Kontrola odlewów Zastąpienie klisz Geologia Kontrola bezpośrednio w linii produkcyjnej Materiały smarne i oleje Kontrola PCB Przemysł petrochemiczny Rafinacja ropy Kontrola rurociągów Półprzewodniki Metrologia RTG Technologie: Spektrometria atomowa Chromatografia Cyfrowe detektory RTG z płaskim panelem Usługi informatyczne Spektroskopia molekularna Analiza termiczna Usługi: Naprawa i konserwacja urządzeń Kontrola jakości urządzeń Przenoszenie laboratoriów Serwisowanie aparatury od różnych dostawców Zarządzanie aparaturą OneSource Części zamienne, materiały eksploatacyjne i akcesoria Firma PerkinElmer nieustannie dostarcza rozwiązania zapewniające niezawodność, kontrolę kosztów działania i maksymalizację czasu pracy aparatury. Nasza rozbudowana oferta materiałów i części eksploatacyjnych, części zamiennych, akcesoriów i szkoleń ułatwia klientowi sprostanie zarówno rutynowym, jak i szczególnie trudnym wymogom analitycznym. Dzięki naszemu elastycznemu systemowi zamówień online klient może wyszukiwać wśród szerokiej gamy produktów i szkoleń, aby dostosować je do potrzeb własnego laboratorium. Inwestujemy znaczne środki w testowanie i walidację naszych produktów, aby zapewnić zgodność i jakość działania na czas i przez cały czas działania każdego urządzenia w laboratorium. 7

8 Odpowiedzialność społeczna korporacji Firma PerkinElmer jest aktywnym obywatelem korporacyjnym zaangażowanym w postęp w społecznościach lokalnych oraz przyczyniającym się do poprawy zdrowia ludzi i stanu środowiska naturalnego na całym świecie. Tworzymy nową jakość dzięki zaangażowaniu społecznemu, zarządzaniu produktami oraz odpowiedzialnym praktykom biznesowym. Razem możemy aktywnie poprawiać zdrowie ludzi i stan środowiska dzisiaj i w przyszłości. WIĘCEJ INFORMACJI: PERKINELMER.COM PerkinElmer, Inc. 940 Winter Street Waltham, MA USA Tel.: (800) lub (+1) Pełna lista naszych biur na całym świecie znajduje się na stronie Copyright 2011 PerkinElmer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. PerkinElmer jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy PerkinElmer, Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów A_POL_01

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji

Serwis systemów elektroenergetycznych. ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Serwis systemów elektroenergetycznych ABB doświadczony partner na cały okres użytkowania stacji Oczekiwania Grupa ABB jest jednym z największych na świecie dostawców urządzeń służących do wytwarzania,

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU

KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU KOMPLEKSOWY PROGRAM HIGIENY DLA POMIESZCZEŃ I PERSONELU Zapewniamy optymalne rozwiązania dla pomieszczeń w różnych klasach czystości powietrza Oferujemy szeroką paletę produktów chemicznych dostosowaną

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy.

WPROWADZENIE DO BSI. Czym się zajmujemy. Kim jesteśmy. WPROWADZENIE DO BSI Kim jesteśmy. Podobno jednym z najpopularniejszych słów na świecie jest OK. Ale nie w BSI. Uważamy, że nie powinno się poprzestawać na byciu zaledwie OK. Stawiamy na więcej. Znacznie

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT)

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. 12 26 16 163 spis treści Projekty LeanL z wykorzystaniem narzędzi L 22 26 Największe w Polsce centrum biotechnologii

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 4 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego

Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego Grupa doradcza ARC Współczesne narzędzia inżynierskie zwiększające wydajność procesu produkcyjnego Streszczenie. 2 Opinie ekspertów.... 3 Ewolucja i przyszłość narzędzi inżynierskich 5 Wymagania wobec

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne BROSZURA TEMATYCZNA Sprzęt i wyposażenie medyczne Production and design: Global Sales and Marketing department IBS, ASW and IBS VIRTUAL ENTERPRISE are registered trademarks of IBS AB, in the European Union

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Cła. Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Cła. Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Cła Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu Cła w pierwszej linii służą walce z towarami niebezpiecznymi, nielegalnym obrotem handlowym, nadużyciami finansowymi

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH P.R O G R A M K O N K U R E N C Y J N O Ś Ć AUTORZY Doc. dr hab. Tadeusz Baczko Instytut

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for Security and Compliance CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

Globalne możliwości. Kompleksowa technologia napędów i silników Elastyczne rozwiązania w zakresie automatyzacji Usługi wykonywane na zamówienie

Globalne możliwości. Kompleksowa technologia napędów i silników Elastyczne rozwiązania w zakresie automatyzacji Usługi wykonywane na zamówienie Globalne możliwości Kompleksowa technologia napędów i silników Elastyczne rozwiązania w zakresie automatyzacji Usługi wykonywane na zamówienie EMERSON Wyprzedzanie rozwoju trendów technologicznych i biznesowych,

Bardziej szczegółowo

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku

Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku Raport firmy Canon dotyczący zrównoważonego rozwoju w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w 2013 roku canon-europe.com Spis treści 3 List od Prezydenta i Dyrektora Generalnego firmy Canon w regionie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

Zrobotyzowany system doju

Zrobotyzowany system doju Lely Astronaut Zrobotyzowany system doju www.lely.com innovators in agriculture Zaplanuj przyszłość dla swojego gospodarstwa Co mówią użytkownicy naszych produktów z całego świata Pani Guibert (Francja):

Bardziej szczegółowo