Informator miejski Nr 11 (23) Rok Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010. Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny Informator miejski Nr 11 (23) Rok listopada jest dniem wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest przypomnieniem o powrocie Polski w 1918 roku do rodziny wolnych narodów Europy, po 123 latach obcego panowania. To symbol walki o wolność i niegasnącej nadziei. W dzisiejszych czasach nie pozwólmy, aby zanikały takie wartości jak patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Święto to jest dla nas bardzo ważne. Pamięcią, postawą, nadawajmy należną mu rangę, a młodym pokoleniom przypominajmy o tym co nasze, polskie, odzyskane krwią naszych przodków. Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości wszystkim walczącym o wolność i niepodległość przekazujemy wyrazy uznania, wdzięczności i podziękowania. Mieszkańcom Międzyrzeca Podlaskiego i Ich Rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Burmistrz Miasta Artur Grzyb Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski W numerze: Sesje Rady Miasta wrzesień, październik 2010 Kolejne umowy o dofinansowanie Bezpłatny Internet w mieście Otwarcie inwestycji Wydział PSW w Międzyrzecu Wizyta Minister Pracy Jolanty Fedak Piknik Ekologiczny Dzień Papieski z Arką Noego Jubileusz Złotych Godów Ogień Olimpijski w Międzyrzecu Degustacja ryb na Stanicy

2 SESJE RADY MIASTA WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2010 Głównymi zagadnieniami stanowiącymi przedmiot obrad Rady Miasta 56 Sesji w dniu 24 września było sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta. Przyjęto uchwały w sprawie: stwierdzenia zgodności ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnowschodniej części miasta Międzyrzec z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podl., uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Międzyrzec Podl., użyczenia nieruchomości komunalnej, przekazania nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bialskiego. 57 Sesji w dniu 29 października była ocena sezonu letniego i przygotowanie do sezonu zimowego (imprezy kulturalne, sportowe, promocyjne, stan czystości i porządku w mieście, bezpieczeństwo, przygotowanie przez MOPS do sezonu zimowego). Przyjęto uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Biała Podlaska, dot. gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, realizowanej w ramach projektu pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska, użyczenia nieruchomości komunalnej, wyrażenia zgody na wniesienie w formie aportu nieruchomości komunalnej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Międzyrzecu, - uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2011 r., zawarcia porozumienia międzygminnego dot. opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku do 3 lat. Bezpłatny Internet w mieście Miasto Międzyrzec Podlaski zrealizowało jeden z projektów, zapewniających mieszkańcom m.in. bezpłatny dostęp do Internetu w ramach Budowy zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bialskiego, a niedługo rozpocznie się realizacja kolejnego projektu informatycznego Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód. Na przeprowadzenie działań związanych z projektami Miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie ,00 zł. Projekty zakładają udostępnienie usług on-line administracji samorządowej oraz wdrożenie nowoczesnych kanałów komunikacji. Rozbudowano i zmodernizowano infrastrukturę informatyczną Urzędu Miasta, dzięki czemu możliwe będzie załatwianie spraw drogą elektroniczną oraz wgląd w ich postęp, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. Na terenie Międzyrzeca będą funkcjonowały publiczne punkty dostępu do Internetu, tzw. Infomaty umieszczone na Placu Zbawiciela, na Placu Jana Pawła II oraz w budynku Urzędu Miasta. Oprócz możliwości korzystania z Internetu będą pełnią one rolę elektronicznego, samoobsługowego punktu informacyjnego. Kolejną formą zapewniającą mieszkańcom bezpłatny Internet jest Hotspot, zainstalowany na rynku w centrum miasta, o zasięgu kilkuset metrów, z którego można korzystać bez konieczności konfiguracji usługi w komputerze. W ramach projektu zostało również utworzone miejsce, w którym nie tylko można korzystać z Internetu, ale także z profesjonalnego sprzętu elektronicznego PIAP Telecentrum. Umiejscowiono je na piętrze budynku przy Placu Jana Pawła II 3. Ten Publiczny Punkt Dostępu do Internetu wyposażono w 7 komputerów, wielofunkcyjne urządzenia (drukarka, skaner, faks, ksero) oraz projektor multimedialny, który może służyć w przypadku organizowania szkoleń. 8 listopada Burmistrz Artur Grzyb wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Bialskiego Przemysławem Litwiniukiem oficjalnie otworzyli PIAP Telecentrum, które będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19, a w soboty Każdy może do centrum wejść, skorzystać bezpłatnie z Internetu, skanera i drukarki. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą mieli z tego centrum korzyści podkreślił burmistrz. Przewodniczący Rady Powiatu i Burmistrz Miasta byli obecni na otwarciu Publicznego Punktu Dostępu do Internetu Pierwsi użytkownicy Telecentrum Jeden z Infomatów Urząd Miasta 2

3 Pieniądze na Międzyrzeckie Jeziorka Miasto otrzymało środki na zagospodarowanie Międzyrzeckich Jeziorek. Dnia 7 października Burmistrz Artur Grzyb i członek Zarządu Województwa Lubelskiego Marek Flasiński podpisali umowę na dofinansowanie. Wartość projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- turystycznego Międzyrzeckie Jeziorka w Międzyrzecu Podlaskim to ,99 zł., a dofinansowanie ze środków europejskich wynosi ,28 zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2012 r. Ma służyć wypromowaniu wizerunku Międzyrzeca Podlaskiego i Lubelszczyzny, jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej. Pozwoli rozwinąć bazę turystyczną, zlikwiduje sezonowość w sferze turystyki oraz przyciągnie nowych użytkowników infrastruktury z całego regionu. Na terenie Międzyrzeckich Jeziorek zbudowany zostanie stok narciarski o nawierzchni igielitowej z wyciągiem talerzykowym, naturalny tor saneczkowy oraz plac rekreacyjny z urządzeniami rekreacyjno -wypoczynkowymi dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Znajdzie się tam również budynek zaplecza sanitarno-magazynowego dla potrzeb obsługi terenu. Zbudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe, drogi dojazdowe do obsługi obszaru rekreacyjnoturystycznego z infrastrukturą techniczną, a także parking, oświetlenie terenu, oraz odwodnienie drogi dojazdowej i parkingu. Projekt obejmuje także tzw. działania miękkie, realizowane w partnerstwie z Powiatem Bialskim. Będą to zajęcia rekreacyjno - turystyczne dla społeczeństwa z zakresu narciarstwa, szkolenia narciarskie skierowane do młodzieży i dorosłych oraz działania promujące turystykę i rekreację. Dofinansowanie na kampanię Jedz ryby, bo zdrowe Miasto Międzyrzec otrzymało pełne dofinansowanie na kampanię promocyjną zachęcającą mieszkańców do spożywania ryb. W dniu 7 października 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Międzyrzec Podlaski, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Artura Grzyba, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, reprezentowaną przez Leszka Daniluka. Na kampanię promocyjną Miasto otrzymało środki w wysokości zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie ,50 zł. Kampania promocyjna zakłada szereg działań, w celu wzrostu sprzedaży i konsumpcji ryb oraz produktów rybnych. Chciałbym, aby kampania ta była początkiem systematycznego przypominania konsumentom o spożywaniu ryb i produktów rybnych, jako pełnowartościowego pokarmu białkowego podkreśla Burmistrz Artur Grzyb. Kampania rozpoczęła się 10 października imprezą plenerową z bezpłatnymi degustacjami dań rybnych. W kolejnych miesiącach odbędzie się dystrybucja materiałów promocyjnych, oznaczonych logotypem, w postaci ulotek i plakatów oraz przydatnych gadżetów. Na dzień 12 listopada zaplanowano seminarium promocyjne z panelem dietetyczno-kulinarnym oraz porady dietetyka dla mieszkańców, w zakresie pozytywnych skutków częstego spożywania ryb i produktów rybnych. Prowadzone będą także badania ankietowe, a kampanię podsumuje organizowana 15 grudnia konferencja, prezentująca raport z badań oraz wystawa prac plastycznych. Modernizowany Międzyrzec Przestrzeń naszego miasta ulega ciągłym zmianom. Przebudowywane są ciągi komunikacyjne, służące zarówno kierowcom, jak też pieszym i rowerzystom. Oznakowanie ulic jest czytelne, dodatkowe kosze uliczne pozwalają dbać Ulica Sienkiewicza przed i po przebudowie Osiedle przy ul. Warszawskiej po remoncie Ukończono kolejny etap przebudowy nawierzchni jezdni i chodników oraz budowę i remont miejsc parkingowych w osiedlu przy ul. Warszawskiej. o czystość, a inwestycje drogowe, uwieńczone nasadzeniami drzew i krzewów, tworzą kompletną i estetyczną całość. Inwestycją kompleksowo zakończoną jest projekt Budowa ul. Wiejskiej wraz z przebudową ulic Sienkiewicza, Sikorskiego, Czystej i przebudową chodnika w ul. Warszawskiej w Międzyrzecu Podl. Plac zabaw dla dzieci w osiedlu przy ul. Warszawskiej 3

4 Ulica Wiejska przed i po budowie W ul. Zahajkowskiej wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową prowadzące do Międzyrzeckich Jeziorek. Trwają prace w ramach projektu Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzeca Podl. Jest to inwestycja, na którą Miasto pozyskało dotację w wysokości 10 mln zł. W pierwszej kolejności wykonana zostanie tam kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa i oświetlenie uliczne. Wybudowane będą ulice i chodniki ze ścieżką rowerową, tworząc kompleks dla inwestorów z sektora usługowo-produkcyjnego. Opracowany został już Projekt Budowlany terenu rekreacyjnoturystycznego Międzyrzeckie Jeziorka. W trakcie realizacji są prace Powstał tu także kolejny plac zabaw dla dzieci, z piaszczystą nawierzchnią i ogrodzeniem. W ramach inwestycji, realizowanej dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Przebudowa ulic: Targowej, Nassuta, Jatkowej, Nadbrzeżnej, Garbarskiej i Zarówie, prace są zaawansowane w 80%. Część tych ulic posiada już zmodernizowaną jezdnię, chodniki oraz oświetlenie uliczne wraz ze stylizowanymi latarniami. Na ukończeniu są Wybudowana ścieżka rowerowa w ul. Zahajkowskiej zmierzające do budowy całorocznego, sztucznego, oświetlonego stoku narciarskiego z wyciągiem talerzykowym i naturalnego toru saneczkowego a także do umocnienia skarp pod kilkukondygnacyjną plażę miejską, budowy placów zabaw dla dzieci, obszernego parkingu, dróg dojazdowych i ciągów rowerowo-pieszych. W ulicy Pleszczyńskiego, jeszcze w tym roku, wybudowany zostanie niezbędny fragment chodnika. Przy tej ruchliwej ulicy brakuje bezpiecznego ciągu komunikacyjnego dla niezmotoryzowanych. Ulica Garbarska w trakcie prac budowlanych roboty związane z przebudową nawierzchni. Prace objęły także ulicę Spółdzielczą. W mieście przybywa dodatkowych miejsc parkingowych. Kolejnym, wyremontowanym placem postojowym dla samochodów jest zatoka przy ul. Zarówie. W ostatnim czasie wykonano bitumiczną nawierzchnię jezdni w obrębie osiedla przy ul. Wyszyńskiego, wraz z miejscami postojowymi. Nowy chodnik w ul. Zahajkowskiej Nowa nawierzchnia jezdni wraz z miejscami postojowymi w osiedlu przy ul. Wyszyńskiego Powstanie chodnik z przejściem dla pieszych zapewniający bezpieczeństwo wszystkim, którzy dotychczas zmuszeni byli przemieszczać się jezdnią. W trakcie opracowania znajduje się aktualnie projekt budowlany przebudowy ulic osiedla Młynarska. W ulicach: Konopnickiej, Kruczkowskiego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Niewęgłowskiego, Piramowicza, Słowackiego, Staffa, Staszica wykonana zostanie w przyszłości kanalizacja deszczowa, przebudowane będą chodniki i jezdnie. 4

5 Otwarcie przebudowanych dróg Zakończyła się budowa ul. Wiejskiej oraz kompleksowa przebudowa ul. Czystej i Sikorskiego wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową w ul. Warszawskiej. 26 października, kompleks ten oficjalnie oddano do użytku. Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , czyli tzw. Schetynówki. Przebudowa objęła kilka ulic. Od podstaw zbudowano ulicę Wiejską, w ul. Czystej i Sikorskiego wykonano jezdnię i chodniki, a w ul. Warszawskiej zbudowano chodnik i ścieżkę rowerową. Cieszę się, że ta część miasta, po wielu latach zapomnienia, doczekała przebudowy infrastruktury drogowej na ternie Międzyrzeca podkreśla burmistrz W tym czasie udało się radykalnie poprawić stan ciągów komunikacyjnych w mieście dodaje. Wynik współpracy samorządu z administracją rządową Obecna na otwarciu dróg Wicewojewoda Lubelski Henryka Strojnowska podkreśliła, że program rządowy wymaga współpracy z samorządami. Gdyby nie dobry wniosek przygotowany przez Miasto, tej inwestycji by nie było. W całej Polsce, w związku z tym programem powstają sieci dróg. W końcu dojdziemy do takiego momentu, kiedy Polska będzie mogła chwalić się bardzo dobrymi drogami, również na Lubelszczyźnie poinformowała zgromadzonych. W otwarciu dróg uczestniczył także Wicemarszałek Sławomir Sosnowski, który chwalił inwestycje prowadzone w mieście i zabiegi jego władz o pozyskiwanie środków Burmistrz Artur Grzyb dokonuje otwarcia inwestycji się wreszcie kompleksowej przebudowy ulic i chodników podkreślił podczas oficjalnego otwarcia burmistrz Artur Grzyb. Inwestycja ta kosztowała ponad 2, 6 mln zł. W 50% została sfinansowana z budżetu miasta i w 50% z budżetu państwa. Generalnym wykonawcą inwestycji było międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. W sumie powstało ponad półtora kilometra nowych jezdni, ponad 3,7 km chodników i ścieżek rowerowych, a także linie energetyczne, nowe słupy oświetleniowe i sieć kanalizacji sanitarnej. Ta inwestycja to kolejny etap realizowanego od trzech lat, kompleksowego wieloletniego planu Uroczyste przecięcie wstęgi w przebudowanej ul. Czystej ul. Czysta przed remontem na kolejne działania. Przebudowane drogi zostały pobłogosławione przez duchownego i oficjalnie otwarte poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Wśród gości nie zabrakło posła Franciszka Jerzego Stefaniuka, radnego wojewódzkiego Ireneusza Stolarczyka, prezesa PDM Jacka Wociora. Przybyli radni miejscy, pracownicy Urzędu Miasta oraz mieszkańcy. Nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych uczniów W ramach rządowego programu Radosna szkoła Miasto Międzyrzec Podlaski otrzymało wsparcie finansowe na doposażenie w pomoce dydaktyczne szkół podstawowych oraz na budowę profesjonalnego szkolnego placu zabaw. Wartość dofinansowania wyniosła ,00 zł. Do międzyrzeckich placówek zakupiono zabawki edukacyjne i wiele różnych pomocy dydaktycznych. Intencją Miasta było stworzenie dzieciom warunków do aktywności oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju, także poprzez zabawę. Podobnym celom posłuży plac zabaw, objęty również dofinansowaniem z Radosnej szkoły. Na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 Miasto uzyskało ponad 55 tys. zł. Powstał on na zagospodarowanym terenie pomiędzy budynkami szkolnymi. Plac został wyposażony w nowoczesne i bezpieczne zabawki, wspomagające rozwój psychoruchowy. Ponadto posiada bezpieczną nawierzchnię, która w pełni amortyzuje ewentualny upadek dziecka. Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią Nowe pomoce dydaktyczne w jednej ze szkół 5

6 Wydział PSW w Międzyrzecu Burmistrz Artur Grzyb już od lat stara się o poszerzenie oferty szkolnictwa wyższego w Międzyrzecu. Do tej pory poważną przeszkodą był brak obiektu, który służyłby studentom. Po nabyciu przez miasto Pałacu Potockich, Burmistrz odbył cykl spotkań z przedstawicielami Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, reprezentowanej przez Rektora Mieczysława Adamowicza. Dotyczyły one utworzenia na terenie miasta interdyscyplinarnego wydziału zamiejscowego PSW. Z pełną infrastrukturą przypisaną wyższym uczelniom, oferującego kilka kierunków i specjalności kształcenia, zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Rozmowy dwustronnych zespołów negocjacyjnych z udziałem przedstawicieli Miasta i PSW, zaowocowały porozumieniem w sprawie utworzenia od 1 października 2011 r. wydziału zamiejscowego Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim. Bazą uczelni ma być obiekt pałacowy, znajdujący się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego. Warunkiem podpisania porozumienia i wdrożenia jego ustaleń, było wyrażenie przez Radę Miasta zgody na użyczenie na rzecz PSW, nieruchomości zabudowanej położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lubelskiej 63. W dniu 29 października Rada Miasta podjęła decyzję o użyczeniu nieruchomości Uczelni, co umożliwiło podpisanie dnia 5 listopada umowy przez Burmistrza Miasta z przedstawicielami PSW. Skutkuje to podjęciem działań zmierzających do utworzenia Wydziału Zamiejscowego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Międzyrzecu od nowego roku akademickiego. Dnia 5 listopada 2010 r., w Pałacu Potockich spotkali się przedstawiciele Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej i Miasta Międzyrzec Podlaski. Burmistrz Artur Grzyb i Rektor PSW Mieczysław Adamowicz podpisali umowę o użyczeniu pałacu i porozumienie w sprawie utworzenia w nim wydziału uczelni. Mam nadzieję, że uda się nam to wspólne przedsięwzięcie, jeśli z obu stron będzie dobra wola i chęć współpracy. Bez takiego współdziałania trudno będzie osiągnąć sukces - powiedział Rektor, a Burmistrz podkreślił, że cieszy się z porozumienia i zapewnił o pomocy we wszystkich działaniach, w celu zorganizowania i utrzymania wydziału PSW w naszym mieście. Burmistrz Miasta i Rektor PSW po podpisaniu umowy Komputery w nowych świetlicach Międzyrzeckie dzieci i młodzież mają dwie nowe świetlice, wyposażone w zestawy komputerowe, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otwarcie świetlicy dla dzieci powstałej w pomieszczeniach MOSiR-u ARiMR przekazała na potrzeby mieszkańców miasta dwadzieścia zestawów sprzętu komputerowego. Komputery, z których będą korzystać przede wszystkim dzieci i młodzież, zostały zainstalowane w dwóch nowoutworzonych świetlicach. Jedna powstała w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Znalazło się tam nie tylko miejsce na komputery, ale również stół bilardowy, telewizor i stół do ping-ponga. W ciągu godzin szkolnych komputery służą uczniom SP Nr 3. Natomiast po lekcjach, zarówno z komputerów jak i pozostałego wyposażenia świetlicy, mogą korzystać wszyscy chętni. Oficjalne otwarcie świetlicy MOSiR odbyło się 29 października. Przybył na nie Tomasz Kołodziej prezes ARiMR, który z zainteresowaniem oglądał pomysłowo zagospodarowane przez dyrektora Mariusza Leszczyńskiego pomieszczenia gospodarcze. Nie zabrakło również Przemysława Litwiniuka Przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego i jednocześnie pracownika ARiMR, który miał swój udział w pozyskaniu sprzętu oraz Mariusza Kostki dyrektora mazowieckiego Oddziału ARiMR. Goście obejrzeli świetlicę i zwiedzili inne pomieszczenie MOSiR oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Rozmawiali o potrzebach dzieci i młodzieży międzyrzeckiej, a szczególnie o niepełnosprawnych wychowankach ośrodka. Druga świetlica wyposażona w komputery od agencji znajduje się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Zawadki, której druhny i druhowie organizują zajęcia dla dzieci. Obecnie trwa tam remont, w celu dostosowania pomieszczeń do pozyskanego sprzętu. Nie są to nowe komputery, ale używane zaledwie przez trzy lata, bo po takim czasie wymieniany jest sprzęt w agencji. Nawiązanie współpracy z ARiMR to dla nas szansa na kolejne komputery, które będą służyć międzyrzeczanom informuje Burmistrz Grzyb, który nie ukrywa, że jest jeszcze wiele miejsc, gdzie taki sprzęt byłby mile widziany. 6

7 Minister Jolanta Fedak w Międzyrzecu Mieszkańcy naszego miasta, licznie przybyli na konferencję z udziałem Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolantą Fedak, która odbyła się 15 września w sali widowiskowej kina Sława. Sala wypełniła się po brzegi młodzieżą i lokalnymi przedsiębiorcami. To właśnie z myślą o nich zorganizowano spotkanie z Jolantą Fedak, która odwiedziła Międzyrzec na zaproszenie władz miasta i Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przed spotkaniem z Międzyrzeczanami, pani minister zwiedziła miasto oraz odwiedziła międzyrzecki Urząd Pracy i Szpital Powiatowy. W swoim wystąpieniu minister podkreślała, jak ważna jest dbałość o utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Zbyt wysokie podatki mogą hamować ten wzrost, dlatego nie powinny być podwyższane. Powinniśmy ciąć wszystkie obciążenia, które hamują rozwój przedsiębiorczości stwierdziła. Wszelkie formy wspierania zatrudnienia i aktywności zawodowej są priorytetem ministra pracy. Dysponuję sporymi sumami z Funduszu Pracy. Do tutejszego urzędu pracy i innych kierowaliśmy ogromne sumy pieniędzy, żeby podtrzymać zatrudnienie mówiła minister Fedak. W pobudzaniu wzrostu gospodarczego nie pomaga kryzys. Nasi najwięksi partnerzy handlowi np. Niemcy, również prowadzą politykę oszczędnościową. Musimy więc oszczędzać, ale i pobudzać wewnętrzny popyt podkreślała minister, ubolewając nad tym, że Polsce trudno jest konkurować z płacami w państwach starej Unii Europejskiej, więc wielu Polaków wyjeżdża tam do pracy. Tym którzy pracują, życzę dobrej pracy za wysoką płacę. Tym, którzy oczekują, by mieć bezpieczną starość, życzę wysokich i bezpiecznych emerytur zakończyła swoje wystąpienie minister Jolanta Fedak. Konferencja z udziałem Minister Jolanty Fedak Minister Jolanta Fedak, Radny Rady Powiatu Mariusz Filipiuk, Burmistrz Miasta Artur Grzyb Nowy wóz strażacki dla Międzyrzeca Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzecu Podlaskim otrzymała nowy wóz bojowy. W kwietniu ubiegłego roku bialska jednostka straży pożarnej złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Realizacja zadania objęła zakup pięciu odpowiednio wyposażonych samochodów ratowniczo-gaśniczych: dwóch ciężkich i trzech średnich oraz takie ich rozmieszczenie na terenie miasta i powiatu, aby nastąpiła faktyczna poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego. Dofinansowanie unijne na ten sprzęt wyniosło ponad 3 mln 316 tys. zł. Uroczyste przekazanie nowych samochodów strażackich odbyło się na Placu Wolności w Białej Podlaskiej w dniu 9 października. Strażacy wraz z Burmistrzem Miasta Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski Artur Grzyb zaprasza Mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego 12 listopada 2010 roku w godzinach 9:00-18:00 do Stanicy Żeglarskiej przy ulicy Zahajkowskiej 44c w Międzyrzecu Podlaskim na seminarium p.t. Pozytywne skutki częstego spożywania ryb i produktów rybnych z panelem dietetyczno-kulinarnym Będzie to okazja do bezpłatnej degustacji ryb i rybnych przysmaków oraz skorzystania z porad dietetyka i specjalisty ds. żywienia Organizatorzy: Miasto Międzyrzec Podlaski Patronat medialny Seminarium kampanii promocyjnej współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 7

8 Dęby Pamięci na Alei Katyńskiej W dniu 19 września posadzono dwanaście Dębów Pamięci, poświęconych związanym z Międzyrzecem lekarzom, nauczycielom i policjantom zamordowanym w Katyniu, Twerze i Charkowie. Podczas uroczystości zostały odsłonięte tabliczki z nazwiskami osób, które upamiętniają. Przy każdym drzewku czuwała młodzież i harcerze z pochodnią, a odsłonięcia tabliczek dokonali zaproszeni goście. Powagi uroczystości dodały poczty sztandarowe, harcerze, Sybiracy, przedstawiciele Nadleśnictwa i Policji, asysta Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji oraz modlitwa pod przewodnictwem ks. dziekana Józefa Brzozowskiego, w intencji każdej upamiętnionej osoby. Wprowadzenie historyczne do uroczystości wygłosił dr Szczepan Kalinowski wiceprezes TPN, którego inicjatywą było, aby na terenie całego powiatu uczcić ofiary Katynia, Tweru, Charkowa i innych miejsc kaźni. Na uroczystości byli także obecni krewni upamiętnionego dębem Władysława Idzikowskiego, który przez 14 lat pracował w naszym mieście jako policjant. Podczas uroczystości, Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski odczytał uchwałę o nadaniu nazwy Alei Katyńskiej i odsłonił tablicę z nową nazwą. Aleja łączy ulice Warszawską i Wiejską, a swoją nazwę zawdzięcza staraniom utworzonego w marcu Komitetu Obchodów 70-lecia Zbrodni Katyńskiej w powiecie bialskim, na którego czele stanął Roman Sidorowicz wiceprzewodniczący TPN, historyk i dyrektor SP Nr 3. Posadzono dwanaście Dębów Pamięci, choć udało się odnaleźć i zweryfikować osiemnaście nazwisk ofiar Zbrodni Katyńskiej, związanych z Międzyrzecem. Sześciu zamordowanych upamiętniają już dęby w innych miastach. Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich uczestniczących w uroczystości na żołnierską grochówkę, przygotowaną przez strażaków OSP Stołpno. Dyrektor Roman Sidorowicz otworzył uroczystość Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców Rozpoczęto rok szkolny Uroczysta miejska inauguracja roku szkolnego 2010/2011 w tym roku odbyła się 2 września, w Gimnazjum Nr 2. Na uroczystość przybyli dyrektorzy i nauczyciele miejskich szkół podstawowych i gimnazjów, zaproszeni goście oraz uczniowie, którym władze Międzyrzeca przyznały stypendia za wyniki w nauce, zwycięstwa w konkursach i olimpiadach oraz osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. Nauczyciele miejskich szkół podwyższają kwalifikacje i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Cierpliwości, wytrwałości oraz samych sukcesów w trudnej misji kształtowania młodych umysłów i charakterów życzył im Burmistrz Artur Grzyb. Podkreślił również, że początek roku szkolnego, przypadający na dzień 1 września, łączy się z bardzo bolesną rocznicą wybuchu II Wojny Światowej, która pochłonęła sześć milionów Polaków. Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało trzynastu nauczycieli, egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdało pięciu pedagogów, a na stopień nauczyciela dyplomowanego awansowało ośmiu nauczycieli miejskich szkół. W tym roku aż 84 uczniów wyróżniających się w nauce, na arenie sportu, kultury i sztuki otrzymało nagrody od władz miasta. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści wraz z rodzicami odbierali nagrody i gratulacje od Burmistrza Artura Grzyba. Nagrodzono uczniów ze średnią ocen powyżej 5,5. Nagrody przyznano także za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Najwięcej nagród otrzymali miejscowi sportowcy: koszykarki, siatkarze, pływacy, zawodnicy taekwondo Burmistrz Artur Grzyb na inauguracji roku szkolnego Najzdolniejsi uczniowie odbierają nagrody z rąk Burmistrza 8

9 i szachiści. Doceniono również dziewczynki z zespołu Sezamki, a także tancerzy uprawiających taniec towarzyski. W imieniu miejscowych duchownych, kilka słów do nauczycieli, młodzieży i dzieci powiedział proboszcz parafii p.w. św. Józefa ks. Tadeusz Karwowski. Żeby wam się chciało chodzić do szkoły zarówno uczniom, jak i nauczycielom życzył zebranym poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, a Stanisław Żmijan zapewniał, że rząd zaplanował kolejne podwyżki nauczycielskich pensji. Głos zabrał również senator Józef Bergier. Program artystyczny składający się z piosenek i zabawnych historyjek przygotowała młodzież Gimnazjum Nr 2 gospodarze tegorocznej inauguracji roku szkolnego. Uczniowie, którzy otrzymali nagrody Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół miejskich w roku szkolnym 2009/2010: Szkoła Podstawowa Nr 2 Nagroda za osiągnięcia w nauce: Aleksandra Maria Kaczmarczyk, Kinga Kurenda, Szymon Łukaszuk Nagroda za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Magdalena Czerniewicz, Maciej Oponowieź, Magdalena Romaniuk Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki lub artystycznej: Klaudia Barysz, Karolina Olszewska, Kinga Krzymowska, Aleksandra Piwowar, Kinga Jakubska, Klaudia Sidorczyk Nagroda za sukcesy sportowe: koszykówka Julia Nowosielska, Paula Marciniuk, Alicja Łuciuk, Dominika Denisiuk, Julia Prokopiuk, Ewa Cap, Katarzyna Ługowska, Anna Łobacz Dzień Edukacji Narodowej Miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 2, gdzie zebrali się pedagodzy ze wszystkich placówek oświatowych. Adam Asnyk napisał, że Ten zwycięzcą, kto drugiemu da najwięcej światła z siebie. W kontekście tych słów można śmiało stwierdzić, że wszyscy Państwo pedagodzy i pracownicy oświaty jesteście takimi właśnie zwycięzcami. Któż bowiem może drugiemu dać więcej światła z siebie, niż nauczyciel i wychowawca. Szczególnie na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej czy gimnazjum podkreślił Burmistrz Artur Grzyb, witając nauczycieli na uroczystości i życząc im sukcesów w pracy zawodowej, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Nie zabrakło także życzeń od ks. Dziekana Józefa Brzozowskiego, przedstawiciela Powiatu Bialskiego Przemysława Litwiniuka i Sejmiku Województwa Lubelskiego Ireneusza Stolarczyka. Wręczono nauczycielom cztery Medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymały je: Elżbieta Filimon ze Szkoły Podst. Nr 1, Małgorzata Pietruszka ze Szkoły Podst. Nr 2, Iwona Szczęch z Gimnazjum Nr 3 oraz Maria Zając ze Szkoły Podst. Nr 3. Burmistrz Artur Grzyb postanowił docenić pracę jedenastu pedagogów. Nagrody Burmistrza Miasta otrzymali: Iwona Gomółka z Przedszkola Nr 2, Bożena Nowosielska dyrektor Przedszkola Nr 3, Ewa Michaluk z Przedszkola Nr 4, Grażyna Nowosielska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Elżbieta Panasiuk ze Szkoły Podst. Nr 1, Małgorzata Kaczmarczyk ze Szkoły Podst. Nr 2, Maria Zając ze Szkoły Podst. Nr 3, Małgorzata Rumowska ze Szkoły Podst. Nr 3, Barbara Majczyna z Gimnazjum Nr 1, Anna Gaszewska z Gimnazjum Nr 2 oraz Anna Kasianiuk z Gimnazjum Nr 3. Krystyna Augustyniuk, Szkoła Podstawowa Nr 3 Nagroda za osiągnięcia w nauce: Karol Karczewski Nagroda za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Bartłomiej Filimon, Łukasz Kusyk Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki lub artystycznej: Sandra Sozoniuk, Marcin Michalczuk, Adrianna Puszkarska, Paulina Kowalewska Nagroda za sukcesy sportowe: taekwondo Bartosz Puszkarski, szachy Paweł Węgrzyniak, Dominika Węgrzyniak siatkówka Michał Dołęga, Karol Bogucki, Karol Dołęga pływanie Tomasz Rabek, Michał Mikołajczuk, Dominik Grzyb, Anna Biernacka, Magdalena Suchota, Izabela Kopińska, Alicja Mikołajczuk, Paula Wawruch, Patrycja Hryciuk, Kornela Celińska, Mateusz Godlewski, Piotr Golec zespół taneczny Sezamki Daria Sierhej, Katarzyna Wasąg, Julia Plewka, Marta Tchórzewska, Klaudia Gomółka, Julia Włodarczyk, Karolina Mironiuk, taniec towarzyski Aleksandra Olesiejuk, Patryk Zbucki Gimnazjum Nr l Nagroda za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Adrian Celiński Nagroda za sukcesy sportowe: szachy Weronika Włodarczyk Gimnazjum Nr 2 Nagroda za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Jakub Witczak, Sandra Weronika Łukaszuk Gimnazjum Sportowe Nr 3 Nagroda za osiągnięcia w nauce: Konrad Szaruga, Katarzyna Szarafińska, Aleksandra Cieślik, Małgorzata Cieślik. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 wręczyła nagrody ośmiu nauczycielom ze swojej placówki, a dyrektor Gimnazjum Nr 2 nagrodził pięciu swoich pedagogów. Również Karol Stefaniuk, dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarczo-Administracyjnego, docenił swoich pracowników, za oddaną i uczciwą, choć nie pedagogiczną pracę na rzecz oświaty, przyznając im nagrody. Pochodnie Oświaty, które Burmistrz Miasta każdego roku przyznaje emerytowanym nauczycielom za mądrość i wiedzę przekazywaną pokoleniom, w tym roku otrzymali: Wanda Filipek, Bogumiła Gadomska-Koza, Alicja Rynn, Wacław Puka i Henryk Woronicz. Część artystyczną uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2, pod kierunkiem Ewy Kwaśniewskiej, Mirosławy Cholewy i Cezarego Wocha. Była to scenka humorystyczna, życzenia, wiersze i piosenki do znanych melodii, o słowach dotyczących szkoły i pracy nauczyciela. Część artystyczna w wykonaniu uczniów SP 2 9

10 Piknik Ekologiczny na miejskim rynku Z inicjatywy Burmistrza Artura Grzyba w dniu 2 października 2010 r. na Placu Jana Pawła II odbył się Piknik Ekologiczny. Patronatem objęło go Centrum Informacji o Środowisku, które chętnie włączyło się w zaproponowaną formę promowania proekologicznych zachowań wśród społeczeństwa. Na specjalnie przygotowanej scenie, dzieci i młodzież z międzyrzeckich szkół i przedszkoli zaprezentowały przedstawienia o tematyce ekologicznej. Przeprowadzone zostały konkursy na najciekawszy strój z surowców wtórnych oraz z wiedzy o tematyce przyrodniczo ekologicznej. Prezentowały się zespoły Sezamki, Dzieci Podlasia oraz gościnnie zespół Lato z partnerskiego miasta Kobryń. Podczas imprezy prowadzono również zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zamian za przekazany sprzęt, mieszkańcy otrzymywali sadzonki drzewek oraz drobne upominki. W ten sposób udało się zebrać blisko 5 ton zużytego sprzętu AGD i RTV, 30 kg baterii i kilkaset kilogramów surowców wtórnych. Ponadto, w trakcie pikniku odbyła się loteria fantowa z ciekawymi nagrodami, znakowanie rowerów, konkursy sprawnościowe, bezpłatne badanie słuchu oraz prezentacje sprzętu komunalnego i strażackiego. Przedstawiciele Centrum Informacji o Środowisku zaprezentowali profil jego działalności oraz przeprowadzili quizy, konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej. Patronat medialny na Piknikiem sprawowało Echo Katolickie. Piknik był okazją do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w Konkursie Ekologicznym Przedłużyć życie surowców wtórnych, zorganizowanym dla szkół i przedszkoli, przez Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, pod patronatem Burmistrza Artura Grzyba. W ramach konkursu przeprowadzonego przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie, zebrano łącznie ponad 46 ton makulatury i ponad 300 kg puszek aluminiowych. Szkoły, a także poszczególni uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki, otrzymali cenne nagrody. Najlepsze wyniki w Konkursie Ekologicznym Przedłużyć życie surowców wtórnych na poziomie szkolnym otrzymały międzyrzeckie placówki: I miejsce Samorządowe Przedszkole Nr 2, - najlepszy wynik indywidualnie Michał Kowalczyk, II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3, - najlepszy wynik indywidualnie Natalia Brankiewicz (kl. VI D), III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2, - najlepszy wynik indywidualnie Julia Piesta (kl. IIA), Miejsca pierwsze w kategorii indywidualnej zajęli: I miejsce Natalia Brankiewicz (kl. VI D) Szkoła Podstawowa Nr 3, II miejsce Michał Kowalczyk (gr. II) Samorządowe Przedszkole Nr 2, III miejsce Mateusz Baj (gr. IV) Samorządowe Przedszkole Nr 2. Burmistrz Miasta Artur Grzyb powitał zgromadzonych na pikniku Zainteresowanie mieszkańców ekologią było duże Piknik na rynku zgromadził wielu międzyrzeczan Patroni i sponsorzy pikniku: Burmistrz Artur Grzyb, Przewodniczący Rady Powiatu P. Litwiniuk, Prezes PUK W. Jędruchniewicz, prezes firmy Ekolider J. Wyglądała Przedstawicielka Centrum Informacji o Środowisku z uczestnikami pikniku 10

11 Dzień Papieski z Arką Noego Tegoroczny Dzień Papieski zgromadził na Placu Jana Pawła II tłum Międzyrzeczan. Wśród uczestników uroczystości przeważały dzieci, które przyszły posłuchać koncertu Arki Noego. Obchody Dnia Papieskiego w Międzyrzecu odbyły się 16 października. Dzień ten obfitował we wspomnienia o Ojcu Świętym, które były zawarte w występach przygotowanych przez dzieci i młodzież oraz w prezentowanych pod sceną pracach plastycznych. O pamięci o Wielkim Polskim Papieżu świadczyły także wciąż przybywające znicze pod jego pomnikiem. Na scenie zaprezentowali się wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a prezentację słowno-muzyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podst. Nr 2. Widzowie z zainteresowaniem oglądali musical Na zawsze razem na motywach dramatu Karola Wojtyły Pod sklepem jubilera, przygotowany przez gimnazjalistów pod kierunkiem siostry Stelli ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Muzyczne przedstawienie, w sposób oryginalny prezentowało filozoficzne rozważania Jana Pawła II o miłości i małżeństwie. Jak co roku, z okazji Dnia Papieskiego, ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem Jan Paweł II w oczach dziecka. Dnia 16 października konkurs rozstrzygnięto i nagrodzono autorów najlepszych prac. Wykonali je: Paula Oleksiuk, Oliwia Oleksiuk i Ola Sitarczuk ze Szkoły Podst. Nr 1, Kinga Kurenda i Jakub Szupiluk ze Szkoły Podst. Nr 2, Izabela Petruczenko i Natalia Filimon ze Szkoły Podst. Nr 3 oraz Mateusz Sacewicz, Ilona Świątek, Agata Sobota, Marta Chajbos, Patryk Semeniuk, Karol Komoń i Kamil Kołodziej Ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Laureaci konkursu, z rąk Burmistrza Artura Grzyba i Przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego Przemysława Litwiniuka, otrzymali dyplomy i upominki, a dyrektorzy szkół puchary. Nagrodzone prace przedstawiające Ojca Świętego zaprezentowane zostały na ekspozycji pod sceną. Finałem międzyrzeckiego Dnia Papieskiego był niesamowicie gorący koncert zespołu Arka Noego, oklaskiwany zarówno przez zachwycone dzieci, jak i dorosłych. Kilkanaście piosenek rozgrzało publiczność. Dzieci zgromadzone pod sceną chętnie śpiewały z zespołem. Dorośli też pozostali pod wrażeniem żywiołowości młodych wykonawców. Dzieci z zapałem brały udział w konkursach proponowanych przez Arkę Noego, w których można było wygrać najnowsze płyty zespołu. Dzień Papieski zakończył się wspólnym zapaleniem zniczy pod pomnikiem Jana Pawła II. Organizatorem uroczystości był Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, a honorowym patronatem objął je Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Uczniowie SP 2 przygotowali prezentację słowno-muzyczną Musical Na zawsze razem na motywach dramatu K. Wojtyły Przed sklepem jubilera Burmistrz A. Grzyb i Przewodniczący Rady Powiatu P. Litwinuk wręczali nagrody Międzyrzeczanie chętnie przyszli na koncert Arki Noego Młodzi artyści z Arki Noego Przewodniczący Rady Miasta i Burmistrz Miasta z małżonkami oraz ks. Dziekan zapalają znicze pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II 11

12 Międzyrzec na żywo w Katolickim Radiu Podlasie Studio Katolickiego Radia Podlasie, na kilka godzin przeniosło się do Międzyrzeca. Dnia 16 października słuchacze radia i czytelnicy portalu podlasie24.pl dowiedzieli się czym żyje miasto i jego mieszkańcy. O tym jakie przedsięwzięcia udało się w mieście zrealizować, opowiedział na antenie burmistrz Artur Grzyb. Ostatnie cztery lata były okresem bardzo dynamicznego rozwoju naszego miasta. W poprzednich wyborach startowałem z hasłem Dobry czas na dobre zmiany i takie zmiany zaszły w każdej dziedzinie życia i funkcjonowania miasta podkreślił. Za mojej kadencji nie upadł w mieście żaden zakład, a niektóre istniejące podwoiły swoje zatrudnienie. Ponad 160 osób bezrobotnych, dzięki bezzwrotnym dotacjom, otworzyło swoje przedsiębiorstwa, co dało min. 300 dodatkowych miejsc pracy wymienił burmistrz. Podkreślił też, że bezrobocie w mieście spadło o 20%, a liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw wzrosła. Za swój największy sukces burmistrz uważa pozyskanie dla miasta ponad 31 mln środków zewnętrznych, na zadania i inwestycje realizowane w tej kadencji i w latach następnych. Powstaje właśnie to, czego najbardziej miastu brakuje strefa nowoczesnych usług i produkcji, na którą udało się pozyskać 10 mln dofinansowania mówił burmistrz dodając, że jest to najwyższe dofinansowanie w historii miasta. Zagospodarowywane są Międzyrzeckie Jeziorka. Powstały tam pierwsze ośrodki rekreacyjne, zaplecze gastronomiczne i drogi. Już niebawem, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, przy pierwszym akwenie powstanie całoroczny stok narciarski, plac zabaw i parking wymieniał burmistrz. Po latach stagnacji, nasz zabytkowy Zespół Pałacowo Parkowy odzyskuje swoją świetność. Uporządkowane zostały alejki, odrestaurowane stawy i nasadzone nowe drzewa. Ponadto, bezcenny dla międzyrzeczan pałac Potockich, wraz z ponad 5 ha terenem, stał się własnością miasta -dodał burmistrz. Nadmienił również, że w mieście powstało wiele kilometrów nowych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, linii energetycznych i sieci wodno kanalizacyjnej. Burmistrz zaznaczył, że w realizacji tego wszystkiego, pomógł mu zespół pracowników oraz bardzo dobra współpraca z Radą Miasta i jej przewodniczącym Pawłem Puszkarskim. Zapytany o zadłużenie miasta Burmistrz nie krył, że wynosi ono 13,5% dochodów, przy dopuszczalnej granicy 60%. Ten dług jest inwestycją w przyszłość. I odpowiedzią na pytanie, czy się rozwijać czy czekać. Bo do uzyskanego dofinansowania potrzebny jest wkład własny miasta poinformował. Burmistrz Artur Grzyb powiedział, że chciałby dokończyć rozpoczęte zadania i inwestycje, spłacić dług oraz właściwie spożytkować zakontraktowane już środki i pozyskać następne. Wiem co i jak zrobić, oraz skąd wziąć środki na to, aby Międzyrzec się rozwijał zakończył burmistrz. Również Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski, zwrócił uwagę na istotne zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w mieście. Dawniej miasto przytłaczało szarością -zauważył. Dotyczyło to zarówno oświaty, kultury, gospodarki mieszkaniowej jak i inwestycji. W wielu dziedzinach nastąpiło znaczne ożywienie. W zakresie kultury wzmogła się różnorodność imprez kulturalnych. W zakresie inwestycji, doszło m. in. do rewitalizacji międzyrzeckiego parku. Powstają nowe ulice, Orlik. Niedawno powstała też promenada Zamczysko wymienił. O swojej współpracy z młodzieżą, inicjatywach podejmowanych w parafii p.w. Św. Mikołaja i współpracy z władzami miasta opowiedział ks. dziekan Józef Brzozowski. W audycji radiowej wzięli także udział: Przemysław Litwiniuk -Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, Ireneusz Stolarczyk Dyrektor SP ZOZ, Roman Sidorowicz Dyrektor SP Nr 3, Leszek Szczerbicki Dyrektor MOK, Mariusz Leszczyński Dyrektor MOSiR oraz pracownicy Urzędu Miasta. O bogatej historii Międzyrzeca świadczyły wywiady z ludźmi, którzy tworzą historię i kulturę miasta oraz czynnie uczestniczą w jego życiu. Między innymi z dr. Józefem Gereszem, który jest autorem publikacji historycznych i audycji Historia Podlasia oraz współpracuje z Echem Katolickim, Ryszardem Kornackim pedagogiem poetą, prozaikiem i publicystą oraz Ryszardem Turykiem prezesem TPN. Mieszkańcy miasta, pytani przez reportera Sławka Karczewskiego, na antenie radia mówili o tym, z czego znany jest Międzyrzec Podlaski i co zmieniło się w mieście w ostatnich latach. Audycja na żywo w plenerowym studio, dla mieszkańców miasta była okazją do spotkania z radiowcami i pracownikami regionalnego portalu informacyjnego. Mogli zobaczyć jak wygląda emisja programu, obejrzeć wóz transmisyjny i przyjrzeć się pracy spikera, serwisanta, realizatora i reportera, oraz redaktorów portalu i fotoreportera. Burmistrz Artur Grzyb i Dyrektor Szkoły Podst. Nr 3 Roman Sidorowicz udzielają wywiadu dla radia Przewodniczący Rady Powiatu P. Litwiniuk Rok AKADEMICKI Uniwersytetu III Wieku rozpoczęty Studenci seniorzy spotkali się na inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla wielu z nich to już czwarty rok na UTW. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele p.w. Św. Mikołaja. W sali konferencyjnej międzyrzeckiego Urzędu Miasta wiele miłych słów powiedziała studentom Małgorzata Stanowska, kierowniczka Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego filią jest międzyrzecki UTW. Na inaugurację roku studenci zaprosili ks. Dziekana Józefa Brzozowskiego, Starostę Bialskiego Tadeusza Łazowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Przemysława Litwiniuka. Nie zabrakło także Burmistrza Artura Grzyba i Leszka Szczerbickiego, dyrektora MOK. Goście chwalili zapał studentów i życzyli im niesłabnących chęci do uczestnictwa w zajęciach. Przy poczęstunku, słuchając kapeli Przyjaciele, studenci zapisywali się 12

13 na zajęcia. Program dla studentów emerytów jest bardzo bogaty i pod każdym względem dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Słuchacze międzyrzeckiego UTW mogą uczestniczyć w wykładach o kulturze, sztuce i multimediach, brać udział w warsztatach teatralnych, plastycznych i fotograficznych oraz uczyć się języka angielskiego. Chętnie chodzą na gimnastykę rehabilitacyjną i pływalnię. Międzyrzecki UTW posiada swój zarząd, w skład którego wchodzą: Krystyna Matejek, Genowefa Kot, Maria Kuczborska i Zofia Marczuk. Natomiast w radzie programowej zasiadają: Krystyna Matejek, Genowefa Kot, Zofia Marczuk, Eugenia Hawryluk, Wiesława Łaziuk i Danuta Bartos. Panie dbają o to, by proponowane przez MOK zajęcia były zgodne z zainteresowaniami uczestników i miały dla nich odpowiednią, atrakcyjną formę. Celem UTW jest nie tylko upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin i aktywizacja intelektualna. Uniwersytety stawiają na wzrost aktywności społecznej seniorów, poprzez rozwój zainteresowań, kontaktów towarzyskich i czynny wypoczynek. Kierownik Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku, Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Powiatu Studentki Uniwersytetu w Międzyrzecu Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Młodzieżowa Rada Miasta drugiej kadencji w dniu 21 października obradowała na swojej pierwszej sesji. Młodzi radni zostali wyłonieni w wyborach, które odbyły się 30 września w trzech międzyrzeckich szkołach ponadgimnazjalnych. Łukasz Czebreszuk, Łukasz Gomółka, Jakub Łukasiuk i Anna Płonka z Liceum Ogólnokształcącego, Jakub Chodźko, Mateusz Jung, Mateusz Nowicki i Monika Sobota z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Jakub Biernacki, Paulina Matejko, Paulina Mikołajczuk i Paweł Sobczak z Zespołu Szkół Ekonomicznych odebrali zaświadczenia o wyborze na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta oraz listy gratulacyjne od Burmistrza Artura Grzyba. Uroczyście ślubowali pracować dla dobra międzyrzeckiej młodzieży, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoją szkołę, a przy tym mieć na względzie dobro wszystkich uczniów. Młodzi radni, w tajnym glosowaniu, wybrali Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta, którą została radna Anna Płonka. Burmistrz Artur Grzyb i Mariola Płonka Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta, zadeklarowali młodym radnym gotowość służenia radą i pomocą. Młodzieżowa Rada Miasta wraz z Burmistrzem Arturem Grzybem MIASTO W LICZBACH WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2010 Międzyrzeczanie: liczba urodzeń: 25 liczba zgonów: 21 osoby, które zawarły związek małżeński: 76 Przyznano: 42 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę ,25 zł, 189 rodzinom zasiłki okresowe na łączną kwotę ,94 zł, 92 rodzinom przyznano zasiłki celowe i w naturze na kwotę ,34 zł, 1268 rodzinom zasiłek rodzinny z dodatkami na kwotę ,00 zł, 246 rodzinom zasiłek pielęgnacyjny na kwotę ,00 zł, 49 rodzinom świadczenie pielęgnacyjne na kwotę ,00 zł, 178 rodzinom świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę ,55 zł, 34 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę ,00 zł. Wydano 35 decyzji przyznających usługi opiekuńcze: 11 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi na kwotę ,50 zł, 6 specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci na kwotę 4 599,80 zł, 18 usług opiekuńczych zwykłych na kwotę ,00 zł, Zrealizowano program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania : wydano 179 decyzji dla podopiecznych na zakup żywności jako zasiłek celowy na łączną kwotę ,00 zł, wydano obiady w stołówkach szkolnych dla 435 dzieci na kwotę ,80 zł. 13

14 Uroczyste Złote Gody Ponad trzydzieści par małżeńskich z półwiecznym stażem wzięło udział w uroczystości jubileuszu Złotych Godów, która odbyła się 9 września, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Małżonkowie z terenu miasta i gminy Międzyrzec otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczysty jubileusz z poczęstunkiem, występami i tańcami zorganizowały dla wytrwałych małżonków władze samorządowe. Burmistrz Artur Grzyb i Wójt Roman Michaluk, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczali małżonków medalami. Jest to ustanowiona ustawą nagroda za 50 lat trwania związku małżeńskiego. Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Przemysław Litwiniuk i Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski gratulowali małżonkom i życzyli im wielu kolejnych, wspólnych lat w zdrowiu i zgodzie. Na jubilatów, na odświętnie nakrytych stołach, czekały weselne potrawy. Był toast wzniesiony lampką szampana, wspólne zdjęcia, wspomnienia z lat młodości i tańce. Dla małżeńskich seniorów wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Dzieci Podlasia, a przygrywała im kapela ludowa Przyjaciele. Dziękujemy za tak wspaniałe przyjęcie i za pamięć o nas mówili ze wzruszeniem państwo Modrzewscy. Inne pary również były wzruszone i zaskoczone tak uroczystym przyjęciem. Trudno im było uwierzyć, że już pół wieku minęło od czasu, gdy ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Gratulacje dostojnym Jubilatom składa Burmistrz Artur Grzyb Pamiątkowe zdjęcie z obchodów Złotych Godów Złoty jubileusz Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzecu Podlaskim ma już półwieczną historię. Spotkanie z okazji 50-lecia jej istnienia, odbyło się 24 września, w sali kina Sława. W uroczystości wzięli udział spółdzielcy z całego regionu oraz zaproszeni goście: dr Jerzy Jankowski Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, przedstawiciele Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, Starosta Bialski Tadeusz Łazowski, Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Litwiniuk, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ireneusz Stolarczyk, Burmistrz Miast Artur Grzyb i przedstawiciele firm współpracujących ze spółdzielnią. Prezes Andrzej Leszczyński przypomniał historię Spółdzielni i podziękował wszystkim, którzy na przestrzeni pięćdziesięciu lat przyczynili się do jej rozwoju. Złoty jubileusz był okazją do wspomnień oraz wręczenia medali i odznaczeń. Starosta bialski Tadeusz Łazowski przyznał Spółdzielni Mieszkaniowej, jej Prezesowi Andrzejowi Leszczyńskiemu oraz wieloletniemu działaczowi Teofilowi Kazimierczakowi odznaczenie Zasłużony dla Powiatu Bialskiego. Spółdzielnia otrzymała także Odznakę za zasługi dla spółdzielczości przyznaną przez Krajową Radę Spółdzielczą. Obecni i byli pracownicy Spółdzielni zostali odznaczeni Medalami Za długoletnią służbę, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Medal złoty otrzymali: Sylwester Barłożyk, Henryka Kapczuk, Andrzej Leszczyński, Jan Maksymowicz, Alfred Marciniuk, Wiesława Melaniuk, Władysław Nazaruk, Krystyna Paluszuk, Mirosław Panasiuk, Jolanta Skolimowska, Radny Sejmiku Wojewódzkiego I. Stolarczyk, Przewodniczący Rady Powiatu P. Litwiniuk, Burmistrz Miasta A. Grzyb, Starosta Bialski T. Łazowski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej A. Leszczyński 14

15 Zenon Stefaniuk, Krystyna Ziółkowska. Medalem srebrnym odznaczeni zostali: Alicja Kazimierczak, Małgorzata Panasiuk, Mirosław Sójka, a medal brązowy dostali: Zbigniew Smaś,Krzysztof Waszczuk, Grzegorz Zgorzałek. Wręczono także odznaki Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Otrzymali je:henryk Andrzejuk, Zofia Audziejczyk, Teresa Oleszczuk, Antoni Jeleszuk,Henryka Kostecka, Liliana Kotarska, Barbara Kurczyńska, Zofia Malarz, Sławomir Mazurek, Wojciech Niewęgłowski, Zdzisław Oponowicz, Ireneusz Pietrosiuk, Wacław Puka, Danuta Stefaniuk, Barbara Wrzosek, Stanisław Zaniewicz. Nie zabrakło także słów gratulacji i upominków od władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Ozdobą uroczystości były występy Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Dzieci Podlasia, który swoje korzenie wywodzi ze spółdzielni. Pół wieku historii W 1959 r. grono pasjonatów pod przewodnictwem Piotra Stefaniuka postanowiło powołać do życia Międzyrzecką Spółdzielnię Mieszkaniową. Społeczeństwo tego terenu nie doceniało jeszcze wtedy formy budownictwa spółdzielczego, a w celu zdobycia nowych członków, trzeba było przeprowadzać akcje werbunkowe. 7 lipca 1962 r., w dniu Międzynarodowego Dnia Spółdzielcy, wmurowano kamień węgielny pod pierwszy budynek przy ul. Szkolnej 11B (obecnie Nassuta 13), który został oddany do użytkowania we wrześniu 1964 r. Zasiedlenie pierwszego 40 rodzinnego bloku zaowocowało napływem nowych członków, a z biegiem lat zaczęły rosnąć apetyty na spółdzielcze mieszkania. Spółdzielnia sukcesywnie pozyskiwała grunty pod budowę bloków i prowadziła intensywną działalność inwestycyjną. Największy jej rozwój nastąpił w latach 70-tych i 80-tych. Oddano wtedy do użytku 26 budynków mieszkalnych, a jednocześnie prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenów wokół nich. Spółdzielnia znacząco wpłynęła na rozwój gospodarczy i kulturalno-oświatowy, a także na wizerunek Międzyrzeca Podlaskiego. Natomiast powiększanie zasobów spółdzielczych spowodowało napływ ludności do miasta. Obecnie niemal 1/3 mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego zamieszkuje zasoby Spółdzielni. Zarządza ona 47 budynkami mieszkalnymi, zgrupowanymi w 7 osiedlach i na terenie 19 nieruchomości wielobudynkowych, na łącznej powierzchni ok. 22 ha. Zasoby Spółdzielni to 1809 mieszkań, z czego 302 to mieszkania lokatorskie, 881 mieszkań własnościowych i 626 mieszkań z prawem odrębnej własności. Spółdzielnia administruje także 29 lokalami użytkowymi, 247 garażami murowanymi i 154 garażami metalowymi. Ogień olimpijski w Międzyrzecu Na boisku Szkoły Podstawowej Nr 2 zapłonął olimpijski ogień, który przynieśli do nas uczestnicy Biegu z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych. 17 września w Międzyrzecu pojawiła się sztafeta z ogniem olimpijskim, która przybyła z Grecji, a zakończyła bieg w Warszawie, gdzie odbywają się Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych (ELIOS). Ogień olimpijski zapłonął w Międzyrzecu, ponieważ nasze miasto było partnerem ELIOS jednym z 56 miast goszczących zagraniczną reprezentację na igrzyska. Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych, rozpoczął się przy ul. Zarówie, a zakończył się na boisku Szkoły Podst. Nr 2 przy boisku Orlik, gdzie zapalono znicz. Na starcie towarzyszyli biegaczom niepełnosprawni uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Ulicami miasta biegło kilkaset osób. Przedstawiciele służb mundurowych z różnych krajów, rumuńscy sportowcy przygotowujący się w naszym mieście do igrzysk oraz młodzież z miejskich szkół. Wśród nich była przedstawicielka Irlandii, policjanci z Niemiec, Czarnogóry, Holandii, Turcji, Macedonii, Szczytna, Olsztyna, Lublina i Międzyrzeca, a także strażnicy miejscy z Warszawy, strażak ze Słupska, strażnicy graniczni z Kętrzyna i wolontariuszka z Poznania. Po wysłuchaniu hymnów Rumunii, Polski i Unii Europejskiej, Burmistrz Artur Grzyb wraz z biegaczem Robertem Pasko, który jako lokalny niepełnosprawny sportowiec przejął pochodnię, zapalili znicz. Imprezie towarzyszył pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu zespołu Sezamki. Swoje umiejętności zaprezentowali chłopcy z sekcji Taekwondo, a młodzież ze Szkoły Podst. i Gimnazjum Nr 2, zaśpiewała hymn olimpiad specjalnych. Na boisku zebrały się dzieci i młodzież, a także niepełnosprawni z Powiatowego Ośrodka Wsparcia, przedstawiciele policji, instytucji związanych ze sportem i działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że możemy uczestniczyć w tak wyjątkowej imprezie sportowej i możemy być jednym z 56 miast goszczących olimpijczyków. Jest to wyróżnienie i promocja naszego miasta. Mam nadzieję, że goszcząca u nas reprezentacja Rumunii znalazła tu dobry klimat do odpoczynku i przygotowania się do zmagań sportowych powiedział Burmistrz. Reprezentacja sportowców z Rumunii gościła w Międzyrzecu Podlaskim trzy dni. Podczas pikniku integracyjnego zorganizowanego na Międzyrzeckich Jeziorkach, goście mieli okazję poznać urok naszej przyrody, popływać kajakiem oraz żaglówkami po naszych jeziorkach. Uczestniczyli oni także w zajęciach rekreacyjnych na pływalni i w hali sportowej. Organizatorzy pobytu zagranicznych sportowców zadbali o to, aby mogli oni poznać Międzyrzec. Zwiedzili nasze miasto i jego zabytki, m.in. Zespół Pałacowo Parkowy. Pobyt w Międzyrzecu, jak twierdzili nasi goście, na pewno zostanie w pamięci. Bardzo podobał się im Międzyrzec, a zwłaszcza gościnność i otwartość jego mieszkańców. Burmistrz Artur Grzyb z biegaczem Robertem Pasko zapalili znicz Sportowcy olimpijscy z Burmistrzem 15

16 Młodzi artyści ze Specjalnego Ośrodka W dniu 28 października 2010 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim odbył się II Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej Spotkajmy się, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zrozumieć ich świat. Uczestnikami tegorocznego przeglądu byli wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych w Radzyniu Podlaskim, Łosicach, Zalutyniu, Firleju oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej. Celem przeglądu jest propagowanie twórczości artystycznej uczniów niepełnosprawnych, dzięki czemu mogą rozwijać pewność siebie, pokonywać nieśmiałość oraz zwiększać poczucie własnej wartości. Spotkania te są doskonałą okazją do poznania kolegów, ukierunkowania zainteresowań oraz wzbogacenia swojego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. Każda placówka biorąca udział w przeglądzie została nagrodzona. Nagrodę specjalną dla wychowanków SOSW w Międzyrzecu Podlaskim ufundowała Radna Elżbieta Leszczyńska. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia osób życzliwych, którym nie jest obojętny los niepełnosprawnego dziecka. Wychowankowie międzyrzeckiego Ośrodka II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Międzyrzecu W II Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego O Puchar Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski wzięły udział pary z 29 klubów. Uczestnicy chwalili profesjonalizm przygotowania i wysoki poziom imprezy, a zgromadzeni mieli co podziwiać. Drugi już turniej tańca towarzyskiego został zorganizowany 9 października w Międzyrzecu, a cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem, niż pierwszy, który odbył się w marcu. Zarówno ze strony par tanecznych, jak i widzów oglądających popisy tancerzy. Swoje umiejętności zaprezentowały pary klubów z: Białej Podlaskiej, Białegostoku, Biłgoraja, Kańczugi, Krosna, Lubartowa, Lublina, Mielca, Radomia, Raszyna, Suchowoli, Sulejówka, Warszawy i Zamościa. Dziś odbywa się jeszcze kilka takich turniejów w innych miejscowościach, ale to do nas przyjechało najwięcej par podkreślał Piotr Woźniak, organizator imprezy. przyszli podziwiać najlepszych tancerzy. Mam nadzieję, że ten turniej będzie odbywał się w Międzyrzecu przynajmniej raz w roku powiedział Burmistrz Artur Grzyb, witając gości na gali wieczornej. Tancerzy oceniało siedmiu sędziów, na czele z sędzią głównym Jerzym Oleszczyńskim z Lublina oraz dwóch sędziów skrutinerów. Doskonałymi wynikami w turnieju mogą pochwalić się bialscy tancerze z klubu Aida Burmistrz Artur Grzyb otworzył wieczorną galę Rywalizacja w tańcach latynoamerykańskich Tym razem międzyrzecki turniej miał wyższy poziom od poprzedniego, bo zaprezentowały się w nim pary najwyższej klasy A. Barwne stroje i popisy na ogólnopolskim poziomie wzbudzały zachwyt wśród publiczności, która gromkimi oklaskami dopingowała tancerzy. Popisom tancerzy wyższych klas towarzyszył także bardziej profesjonalny doping ze strony klubowych kolegów. Turniej rozpoczął się o godz i był podzielony na trzy bloki. Po godzinie siedemnastej hala pękała w szwach i wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Mieszkańcy licznie i Amigo Dance oraz reprezentanci gospodarza turnieju międzyrzeckiego klubu Iskra, którzy wielokrotnie stawali na podium. Turniej jest dobrze, profesjonalnie przygotowany. Nie gorzej od tych odbywających się w Warszawie chwalił Zenon Iwanowski, tata Karola Iwanowskiego z bialskiej Aidy, który wraz ze swoją partnerką Dominiką Leszczyńską zwyciężył w kategorii powyżej 15 lat klasy A w stylu Standard. Organizatorem Turnieju był Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, międzyrzecki Klub Tańca Towarzyskiego ISKRA na czele z instruktorem Piotrem Woźniakiem oraz Szkoła Podstawowa Nr 2, w hali której odbywała się impreza. Profesjonalnie turniej poprowadził Janusz Wielgosz z Łodzi, oprawę muzyczną przygotowała Bożena Zielińska z Lublina, a jako obsługa medyczna nad uczestnikami czuwał Mateusz Walczuk. Sponsorem głównym imprezy były Zakłady Przetwórstwa Mięsnego JBB Łyse Józef Bałdyga. 16

17 Tancerze Iskry wielokrotnie na podium W kategorii wiekowej 8-9 lat klasy E wygrali Natalia Kowalewska i Jakub Leszczyński. Najmłodsi tancerze, choć stremowani pokazali, że potrafią tańczyć. W kategorii lat klasy E w kombinacji 6T W kategorii lat klasa E styl 8T wygrała bialska para, ale na trzecim miejscu uplasowali się Weronika Mielnicka i Wiktor Lewandowski kolejna para z międzyrzeckiej Iskry. Tancerze Iskry: Bernadeta Leszczuk i Sebastian Trochymiuk zatańczyli najlepiej w kategorii lat klasy E, kombinacji 8T. Natomiast dwa pierwsze miejsca w kategorii powyżej 15 lat klasy E kombinacji 8T należały do par: Katarzyny Kowalczuk i Marcina Łaziuka oraz Moniki Martyniuk i Radosława Kalinki z Iskry Międzyrzec Podl. Wszystkie pary finałowe od czwartego do szóstego miejsca otrzymały statuetki i upominki. Pary, które znalazły się na podium, otrzymały puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Na pierwszym planie tancerze Iskry w paso doble zwyciężyła para z Lublina, jednak zaraz za nimi znaleźli się Anita Celińska i Mateusz Wójcik z Iskry. W kategorii lat klasy D kombinacja 6T najlepiej zatańczyła para międzyrzeckiej Iskry Aleksandra Olesiejuk i Patryk Zbucki. Na początku Patryk traktował taniec luźno, dziś podchodzi do niego o wiele poważniej i widać wyniki mówi dumny tata tancerza. Patryk i Ola wygrali swoją kategorię taneczną, Burmistrz składa gratulacje Międzyrzeczanie degustowali dania rybne Na Stanicy Żeglarskiej 10 października odbyła się miejska impreza Jedz ryby, bo zdrowe. Pogoda dopisała, a festyn połączony z bezpłatną degustacją rybnych dań przyciągnął nad wodę wielu mieszkańców miasta. Serwowano trzy rodzaje zupy rybnej, sałatki oraz wędzone i smażone ryby morskie i słodkowodne. Wielkim powodzeniem cieszyły się gorące zupy rybne. Bardzo szybko skonsumowano też przygotowywane na miejscu sałatki. Ludzi przyciągał zapach smażonych filetów i karpiowych dzwonków. Na imprezę zaproszono dietetyka, który wyjaśnił jak ważne w naszym jadłospisie są ryby i jak w sposób najlepszy dla naszego zdrowia je przyrządzać. Nie zabrakło chętnych do rywalizacji w konkursach rodzinnych na temat wiedzy o rybach i potrawach z nich przyrządzanych. Najmłodsi mieli do dyspozycji darmowe dmuchańce, swoim kształtem nawiązujące do ryb. Dzieci brały udział w konkursie łowienia rybek małymi wędkami i chętnie uczestniczyły w konkursie plastycznym. Wiele śmiechu dostarczył widzom konkurs odgadywania nazw ryb, w którym swoją wiedzą pochwalili się Burmistrz Artur Grzyb i Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski. Smażona ryba miała wielu amatorów Degustacja dań rybnych na zimno Młody znawca ryb podpowiada Burmistrzowi podczas konkursu 17

18 Nie zawiedli międzyrzeccy motocykliści, a w rolę konferansjera wcielił się radny Robert Matejek. Degustacjom przygrywały zespoły Taxi i Kryzys Blues, a gdy słońce zaszło, Hiszpańskie dziewczyny rozgrzały publiczność. Impreza zakończyła się o godzinie wspólną zabawą przed sceną przy skocznych, andyjskich piosenkach zespołu Pankharita. Impreza pod hasłem Jedz ryby, bo zdrowe, rozpoczęła kampanię promującą spożywanie ryb wśród Międzyrzeczan. Na częstowanie mieszkańców rybnymi daniami Miasto otrzymało pełne dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Łowienie rybek cieszyło się zainteresowaniem najmłodszych Nagrody wręczali Przewodniczący Rady Powiatu P. Litwiniuk i Burmistrz Miasta A. Grzyb Pierwsze międzyrzeckie Święto Sękacza Producenci sękaczy i regionalnych potraw prezentowali swoje wyroby na międzyrzeckim rynku podczas pierwszego w Międzyrzecu Święta Sękacza. 11 września można było skosztować również pączków, szarlotek, racuchów i pierogów. Mimo deszczowej aury, nie zawiedli miejscowi producenci wyrobów cukierniczych oraz międzyrzeczanie, którzy chętnie kosztowali i kupowali słodkości. Swoje stoisko promocyjne, bogate w różnej wielkości sękacze, ciasteczka i inne wyroby, prezentowała międzyrzecka Cukiernia Zaniewicz. Sękaczem częstowała także popularna Cukiernia Wójcik z Międzyrzeca, a państwo Janina i Zbigniew Smoter z Łózek, zachęcali do skosztowania ich smacznego sękacza. Wiele cukierniczych produktów sękacze, pączki, szyszki i wafelki, zaprezentowała cukiernia Wines państwa Nestorowiczów. Każdy sękacz jest inny. Sęki są niepowtarzalne i to właśnie po nich można rozpoznać kto zrobił sękacza podkreśla pani Barbara Kamińska. W związku ze Świętem Sękacza, do Międzyrzeca zawitali profesor Leonard Mróz i Henryk Dębski z Ministerstwa Rolnictwa. Swój namiot na placu rozstawił niezawodny zespołu Leśne Echo z Zaścianek. Ich stoisko, pięknie ustrojone w ludowym stylu, wypełniał aromat na miejscu gotowanych pierogów z soczewicą i kapustą oraz smażonych skwarek. Można było skosztować domowego ciasta Zachowaj Trzeźwy Umysł Zakończyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu, realizowana również w Międzyrzecu Podl. Zaangażowanie miasta w kampanię pokazuje, jak samorząd bardzo poważnie traktuje problem profilaktyki dzieci i młodzieży. Prowadzone akcje miały w atrakcyjny sposób pokazywać alternatywy wobec picia alkoholu czy zażywania narkotyków. W tym roku do dzieci trafiają nagrody przygotowane specjalnie na finał kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Gra komputerowa Samorost wymagająca od graczy twórczego i logicznego myślenia została przygotowana specjalnie z myślą o uczestnikach ZTU. Wśród laureatów z miasta Międzyrzec Podlaski znaleźli się: Aleksandra Cieślik Gimnazjum Sportowe Nr 3, Małgorzata Cieślik Gimnazjum Sportowe Nr 3, Laura Juszczuk SP Nr 1, Adrianna Radziejewska Gimnazjum Nr 1, Julia Iwanowska SP Nr 3, Julia Pawłowska SP Nr 3, Katarzyna Zubik LO. Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród w dniu 14 września 2010 r. w Biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Uzależnień przy ul. Piłsudskiego 6 z marchewką, racuchów, chleba ze smalcem i kiszonych ogórków. Na harmonijce ustnej przygrywał Henryk Sobieszuk z Żakowoli. Prezentacja sękaczy dokonał Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski Artur Grzyb. Spotkanie odbyło się w ciepłej i miłej atmosferze. Dzieci, młodzież i nauczyciele zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi oraz słodyczami, a dyrektorzy szkół certyfikatami potwierdzającymi aktywny udział w kampanii. Burmistrz nagradza zwycięzców konkursu 18

19 Wystawa prac koncepcyjnych zagospodarowania Międzyrzeca Od 7 do 21 listopada w odrestaurowanych piwnicach plebanii kościoła p.w. Św. Mikołaja, można oglądać wystawę Rewaloryzacja centrum miasta Międzyrzec Podlaski. Jest ona efektem nawiązanej niedawno współpracy pomiędzy miastem a Politechniką Białostocką. Na wystawie znalazły się różne koncepcje zagospodarowania Międzyrzeca wykonane przez białostockich studentów, którzy gościli w naszym mieście w marcu, w ramach studialnego wyjazdu. Są to typowo architektoniczne projekty, wizualizacje, prace wykonane w ołówku i tuszu oraz barwne, impresjonistyczne obrazy miasta, ukazujące jego klimat oraz charakterystyczne elementy takie, jak na przykład zabytkowe łuki. Projekty zagospodarowania miasta są bardzo odważne, a niektóre wręcz futurystyczne - mówi Burmistrz Artur Grzyb, jako przykład wskazując pracę przedstawiającą centrum kultury, ulokowane na placu przy postoju taksówek. Wystawa jest okazją do publicznej debaty nad zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Ponadto, międzyrzeczanie mogą zobaczyć, jak mogłoby wyglądać miasto oraz dostrzec w pracach studentów to, czego na co dzień w swoim Międzyrzecka Orlik Liga Piłki Nożnej Na boisku Orlik rozgrywano drugą edycję Orlik Ligi Piłki Nożnej. W tym roku brała udział rekordowa liczba drużyn, bo aż trzynaście. Do stałych bywalców ligi dołączyły nowe teamy: Kolejarz I i II Polskowola, Knock Out, Siwy Team, Abstynenci oraz FC Orzeł Brzozowica. Już w przedostatniej kolejce poznaliśmy mistrza oraz wicemistrza Międzyrzeckiej Orlik Ligi Piłki Nożnej. Były lider Orlik ligi Królewscy prowadząc po pierwszej połowie 3:0 w meczu z Witorożem, ostatecznie zremisowali 3:3. Wykorzystała to ekipa Intergrafu, która 1:0 pokonała Witoroż. W drugim spotkaniu Intergraf w rezerwowym składzie 6:5 pokonał outsiderów ligi, Siwy Team. Tym samym zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Orlik Ligi. Ostatnie minuty przesądziły o komplecie punktów dla drużyny z Wólki Łózeckiej, zwyciężyli 3:2, plasując się na drugim miejscu. Trzecie miejsce przypadło Abstynentom, którzy zwyciężyli walkowerem z Siwym Teamem. Zwycięzcy Międzyrzeckiej Orlik Ligi, drużyna Integrafu, otrzymała Puchar Burmistrza Artura Grzyba. Puchar za drugie miejsce, ufundowany przez Przewodniczącego Rady Powiatu Przemysława Litwinka, powędrował w ręce kapitana Królewskich oraz dla Abstynentów za trzecie miejsce w Orlik Lidze. Nagrodę Fair Play ufundowaną przez Wójta Gminy Drelów otrzymała drużyna Witoroża. Ponadto główny pomysłodawca, a zarazem sędzia Orlik Ligi Konrad Karwowski wraz z dyrektorem MOSiR- Mariuszem Leszczyńskim nagrodzili wyróżniające się drużyny statuetkami. Odkryciem roku uznano zespół Kolejarza II Polskowola, drużyną roku Gamix oraz niespodzianką roku Mikpol Halasy. Wszyscy uczestnicy międzyrzeckich rozgrywek, jak co roku, otrzymali pamiątkowe koszulki, w których będą mogli wziąć udział w następnej edycji Orlik Ligi. mieście nie widzą. W dni powszednie wystawa jest otwarta w godzinach: , a w niedziele Burmistrz Artur Grzyb z ks. Dziekanem J. Brzozowskim wzięli udział w otwarciu wystawy Spotkanie z rektorem warszawskiej uczelni Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie jest zainteresowana możliwością utworzenia swojego oddziału w Międzyrzecu Podlaskim. Prof. Paweł Bromski, rektor uczelni, przyjechał do naszego miasta 27 września na zaproszenie Burmistrza Artura Grzyba, który zaprezentował mu walory miasta, jako potencjalnej siedziby wydziału uczelni. Rektor natomiast wskazał warunki umożliwiające utworzenie uczelni w Międzyrzecu. Powstanie oddziału szkoły, a docelowo jej wydziału oraz wybór kierunków kształcenia i specjalności, uwarunkowane byłyby odzewem młodzieży i osób dorosłych. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki powstała w 1997 r. Jest akademicką uczelnią niepaństwową z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej, nadanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi studia licencjackie i uzupełniające magisterskie na kierunku Politologia. Kadra WSSMiA to wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i innych znanych uczelni warszawskich. Uczelnia ściśle współpracuje z prestiżowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kadry, programów i technik kształcenia. W WSSMiA prowadzona jest także działalność naukowa, podejmująca problematykę bezpieczeństwa międzynarodowego, najnowszej historii polski czy tematykę polonijną. Uczestnicy Orlik Ligi Wydawca: Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8, Międzyrzec Podlaski tel , 19

20 Pożegnanie lata z Dorotą Rabczewską Dodą Ponad 3 tysiące osób zgromadziło się 4 września na stadionie miejskim w Międzyrzecu, by wspólnie, na pikniku rodzinnym, pożegnać lato. Dla dzieci sprowadzono dmuchany zamek i trampolinę. Była wata cukrowa i popcorn oraz stoiska z zabawkami i gastronomią. Starsi chętnie spędzali czas pod parasolami w ogródku piwnym, oglądali motocykle członków klubu Panther Free Group i brali udział w turnieju siłowania się na rękę, a zainteresowani paintballem mogli spróbować strzelania kolorowymi markerami. Na scenie wystąpiły zespoły: Tubas Składowski i PodobaMiSię z Siedlec. Organizatorzy pomyśleli również o tych, którzy stali dalej od sceny po jej obu stronach ustawiono dwa duże telebimy, pokazujące artystkę. Tuż po godzinie 21.00, na perfekcyjnie przygotowanej scenie ukazała się gwiazda, rozpoczynając swój występ utworem Boys, Boys, Boys. Witam Was w moim królestwie powiedziała na powitanie, wskazując scenę wyposażoną w schody, windę, oraz specjalne podwyższenie i ekran, na którym przez cały koncert można było oglądać jej teledyski. Koncert, jak zwykle w pełni profesjonalny, stanowił przekrój dotychczasowej twórczości Dody. Zmieniając sceniczny wizerunek do niemal każdej piosenki, artystka stworzyła w Międzyrzecu prawdziwe show. Fani nie zawiedli Doroty i wraz z nią śpiewali znane przeboje. Nie zabrakło też powagi i ważnych słów. W związku z chorobą jej życiowego partnera, Doda wystosowała apel do zgromadzonych, z prośbą o rejestrowanie się na stronie internetowej dawców szpiku kostnego. Co godzinę ktoś choruje na białaczkę, także małe dzieci. A dawców wciąż jest zbyt mało mówiła poważnie. Fani nie chcieli się rozstać z Dodą i prosili o bisy. Koncert Doroty Rabczeskiej Występ siedleckiej kapeli PodobaMiSię Pożegnanie lata zgromadziło wielu mieszkańców Dyżur Zespołu ds. Przemocy przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w każdy piątek w godz. 15:30-16:30, ul. Piłsudskiego 6 Godziny mszy świętych w międzyrzeckich parafiach Parafia p.w. św. Mikołaja Niedziela: godz. 7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, Dni powszednie: godz. 7.00, 7.30, Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła Niedziela: godz. 8.00, 10.00, 11.30, Dni powszednie: Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP Niedziela: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, Dni powszednie: 6.30, 7.00, Parafia p.w. Chrystusa Króla Niedziela: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, Dni powszednie: 6.30, 7.00, 17.00

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r.

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r. Informacja o realizacji innych zadań w roku szkolnym 2014/2015 Sierpień 2015 r. Awans zawodowy nauczycieli Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 r. wpłynęło 375 wniosków

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/980,24-rocznica-powolania-strazy-granicznej21052015. html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 22:04

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie Katalog projektów lokalnych JP 3 Zawodzie L/1/3/2015 Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy" LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Gala Laureatów i Finalistów Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych

Wiadomości. Gala Laureatów i Finalistów Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych Wiadomości Wtorek, 21 czerwca 2016 Gala Laureatów i Finalistów Konkursów Przedmiotowych oraz Tematycznych W poniedziałkowe popołudnie, 20 czerwca 2016 r. w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2014 r. W dniu 9 i 11 grudnia 2014 r. odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom

,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom ,,Wszystkim naszym kochanym Nauczycielom Jest taki dzień, tylko raz w roku, Niepowtarzalny i pełen uroku, W tym dniu Nauczyciele wypoczywają I od swych uczniów prezenty dostają. Uczniowie są mili, nie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRZEWICY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRZEWICY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OSĄGNĘCA UCZNÓW PUBLCZNEGO GMNAZJUM NR 2 M. ADAMA MCKEWCZA W KRZEWCY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Konkurs/Dyscyplina Etap Miejsce ndywidualnie/grupowo Zawodnicy Konkurs przyrodniczo ekologiczny etap centralny

Bardziej szczegółowo

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk

Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Termin: 07 luty 2014r. Miejsce: PGE Arena Gdańsk Ponad 700 uczniów z 22 szkół średnich wzięło udział w Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości organizowanym przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 67.2015 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 17 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 67.2015 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 17 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 67.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Leszek Maria Rouppert ( )

Leszek Maria Rouppert ( ) Leszek Maria Rouppert (1940-2010) Przebieg działalności zawodniczej: od 1950 roku - zawodnik YMCA Kraków, w latach 1955-1957 - zawodnik Startu Kraków, w latach 1956-1958 - 3-krotny Mistrz Polski Juniorów,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości:

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu gości: 110 lat w życiu człowieka to bardzo długo, ale wobec historii to zaledwie chwila. Z takich chwil składa się również nasza współczesna, szkolna codzienność. W szkole czas odmierzają kolejne dzwonki, dni,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/09

Protokół Nr XXXVII/09 Protokół Nr XXXVII/09 Z XXXVII sesji III kadencji Rady Powiatu Zduńskowolskiego odbytej w dniu 24 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 w godz.: 9.00-10.30 Ustawowa liczba

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Ustawowa liczba radnych - 24 Obecni na sesji radni - 19 (radni, którzy podpisali listę obecności) Obecni na sesji radni:

Ustawowa liczba radnych - 24 Obecni na sesji radni - 19 (radni, którzy podpisali listę obecności) Obecni na sesji radni: Protokół Nr II/13 z II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola odbytej w dniu 20 listopada 2013 r. w sali wystawienniczej Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 12. Ustawowa liczba

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 13 i 14 października 2014 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 13 października

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015

INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ. w roku 2015 1 INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ w roku 2015 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Trzymaj Formę. podsumowanie realizacji V edycji programu w powiecie sokołowskim. Mariola Witkowska mł. asystent PSSE w Sokołowie Podlaskim

Trzymaj Formę. podsumowanie realizacji V edycji programu w powiecie sokołowskim. Mariola Witkowska mł. asystent PSSE w Sokołowie Podlaskim Trzymaj Formę podsumowanie realizacji V edycji programu w powiecie sokołowskim Mariola Witkowska mł. asystent PSSE w Sokołowie Podlaskim Trzymaj Formę PSSE w Sokołowie Podlaskim sprawuje nadzór nad powiatem

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD. VII Sesja Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji w dniu 12 listopada 2014 roku.:

PROTOKÓŁ Z OBRAD. VII Sesja Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji w dniu 12 listopada 2014 roku.: PROTOKÓŁ Z OBRAD VII Sesja Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji w dniu 12 listopada 2014 roku.: Obecnych: 14 z 20 radnych 1. Łukasz Więcławski 2. Aleksandra Papuga 3. Dawid Kacprzyk 4. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. PROTOKÓŁ NR 2/11 z zebrania sprawozdawczego Sołectwa Przyłubie 05 października 2011 r. p. J. Ostrowski Sołtys Sołectwa Przyłubie powitał władze miasta oraz zebranych mieszkańców. W I terminie zebrania

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE UROCZYSTE WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE KRASICZYN, DNIA 16 WRZŚNIA 2011 r. - ZAMEK KRASICZYN, DNIA 16 WRZESNIA 2011 r., ZAMEK W KRASICZYNIE ZŁOTE GODY W KRASICZYNIE Dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA SZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GNIEŹNIE

ŚWIETLICA SZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GNIEŹNIE ŚWIETLICA SZKOLNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W GNIEŹNIE 1. Cele i zadania świetlicy szkolne zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i samopomocy w nauce, kształtowanie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Czy Rada Dzielnicy jest potrzebna? Michał Staniszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Miechowice

Czy Rada Dzielnicy jest potrzebna? Michał Staniszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Miechowice Czy Rada Dzielnicy jest potrzebna? Michał Staniszewski Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Miechowice Po co nam rada dzielnicy skoro mamy radnych miejskich? Rada dzielnicy jest skrajnie upolityczniona Rada

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne Jednym z zadań, które realizują powiaty, są zadania związane z edukacją. Obecnie Powiatowi Lubelskiemu podlega 16 placówek oświatowych w tym: 9 zespołów

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Katalog projektów lokalnych JP 9 Osiedle Tysiąclecia L/2/9/2015 Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Oszka wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VIII SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIN (V KADENCJI ) w dniu 10 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ VIII SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIN (V KADENCJI ) w dniu 10 marca 2011 r. PROTOKÓŁ VIII SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIN (V KADENCJI - 2010-2011) w dniu 10 marca 2011 r. Obrady VIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin odbyły się w dniu 10 marca 2011 r. w Ratuszu przy

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo