Informator miejski Nr 11 (23) Rok Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator miejski Nr 11 (23) Rok 2010. Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny Informator miejski Nr 11 (23) Rok listopada jest dniem wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest przypomnieniem o powrocie Polski w 1918 roku do rodziny wolnych narodów Europy, po 123 latach obcego panowania. To symbol walki o wolność i niegasnącej nadziei. W dzisiejszych czasach nie pozwólmy, aby zanikały takie wartości jak patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Święto to jest dla nas bardzo ważne. Pamięcią, postawą, nadawajmy należną mu rangę, a młodym pokoleniom przypominajmy o tym co nasze, polskie, odzyskane krwią naszych przodków. Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości wszystkim walczącym o wolność i niepodległość przekazujemy wyrazy uznania, wdzięczności i podziękowania. Mieszkańcom Międzyrzeca Podlaskiego i Ich Rodzinom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Burmistrz Miasta Artur Grzyb Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski W numerze: Sesje Rady Miasta wrzesień, październik 2010 Kolejne umowy o dofinansowanie Bezpłatny Internet w mieście Otwarcie inwestycji Wydział PSW w Międzyrzecu Wizyta Minister Pracy Jolanty Fedak Piknik Ekologiczny Dzień Papieski z Arką Noego Jubileusz Złotych Godów Ogień Olimpijski w Międzyrzecu Degustacja ryb na Stanicy

2 SESJE RADY MIASTA WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2010 Głównymi zagadnieniami stanowiącymi przedmiot obrad Rady Miasta 56 Sesji w dniu 24 września było sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta. Przyjęto uchwały w sprawie: stwierdzenia zgodności ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnowschodniej części miasta Międzyrzec z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podl., uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Międzyrzec Podl., użyczenia nieruchomości komunalnej, przekazania nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bialskiego. 57 Sesji w dniu 29 października była ocena sezonu letniego i przygotowanie do sezonu zimowego (imprezy kulturalne, sportowe, promocyjne, stan czystości i porządku w mieście, bezpieczeństwo, przygotowanie przez MOPS do sezonu zimowego). Przyjęto uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Biała Podlaska, dot. gospodarki odpadami w zakresie unieszkodliwiania i składowania odpadów komunalnych, realizowanej w ramach projektu pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska, użyczenia nieruchomości komunalnej, wyrażenia zgody na wniesienie w formie aportu nieruchomości komunalnej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Międzyrzecu, - uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2011 r., zawarcia porozumienia międzygminnego dot. opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku do 3 lat. Bezpłatny Internet w mieście Miasto Międzyrzec Podlaski zrealizowało jeden z projektów, zapewniających mieszkańcom m.in. bezpłatny dostęp do Internetu w ramach Budowy zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bialskiego, a niedługo rozpocznie się realizacja kolejnego projektu informatycznego Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód. Na przeprowadzenie działań związanych z projektami Miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie ,00 zł. Projekty zakładają udostępnienie usług on-line administracji samorządowej oraz wdrożenie nowoczesnych kanałów komunikacji. Rozbudowano i zmodernizowano infrastrukturę informatyczną Urzędu Miasta, dzięki czemu możliwe będzie załatwianie spraw drogą elektroniczną oraz wgląd w ich postęp, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. Na terenie Międzyrzeca będą funkcjonowały publiczne punkty dostępu do Internetu, tzw. Infomaty umieszczone na Placu Zbawiciela, na Placu Jana Pawła II oraz w budynku Urzędu Miasta. Oprócz możliwości korzystania z Internetu będą pełnią one rolę elektronicznego, samoobsługowego punktu informacyjnego. Kolejną formą zapewniającą mieszkańcom bezpłatny Internet jest Hotspot, zainstalowany na rynku w centrum miasta, o zasięgu kilkuset metrów, z którego można korzystać bez konieczności konfiguracji usługi w komputerze. W ramach projektu zostało również utworzone miejsce, w którym nie tylko można korzystać z Internetu, ale także z profesjonalnego sprzętu elektronicznego PIAP Telecentrum. Umiejscowiono je na piętrze budynku przy Placu Jana Pawła II 3. Ten Publiczny Punkt Dostępu do Internetu wyposażono w 7 komputerów, wielofunkcyjne urządzenia (drukarka, skaner, faks, ksero) oraz projektor multimedialny, który może służyć w przypadku organizowania szkoleń. 8 listopada Burmistrz Artur Grzyb wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Bialskiego Przemysławem Litwiniukiem oficjalnie otworzyli PIAP Telecentrum, które będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19, a w soboty Każdy może do centrum wejść, skorzystać bezpłatnie z Internetu, skanera i drukarki. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą mieli z tego centrum korzyści podkreślił burmistrz. Przewodniczący Rady Powiatu i Burmistrz Miasta byli obecni na otwarciu Publicznego Punktu Dostępu do Internetu Pierwsi użytkownicy Telecentrum Jeden z Infomatów Urząd Miasta 2

3 Pieniądze na Międzyrzeckie Jeziorka Miasto otrzymało środki na zagospodarowanie Międzyrzeckich Jeziorek. Dnia 7 października Burmistrz Artur Grzyb i członek Zarządu Województwa Lubelskiego Marek Flasiński podpisali umowę na dofinansowanie. Wartość projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- turystycznego Międzyrzeckie Jeziorka w Międzyrzecu Podlaskim to ,99 zł., a dofinansowanie ze środków europejskich wynosi ,28 zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2012 r. Ma służyć wypromowaniu wizerunku Międzyrzeca Podlaskiego i Lubelszczyzny, jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej. Pozwoli rozwinąć bazę turystyczną, zlikwiduje sezonowość w sferze turystyki oraz przyciągnie nowych użytkowników infrastruktury z całego regionu. Na terenie Międzyrzeckich Jeziorek zbudowany zostanie stok narciarski o nawierzchni igielitowej z wyciągiem talerzykowym, naturalny tor saneczkowy oraz plac rekreacyjny z urządzeniami rekreacyjno -wypoczynkowymi dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Znajdzie się tam również budynek zaplecza sanitarno-magazynowego dla potrzeb obsługi terenu. Zbudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe, drogi dojazdowe do obsługi obszaru rekreacyjnoturystycznego z infrastrukturą techniczną, a także parking, oświetlenie terenu, oraz odwodnienie drogi dojazdowej i parkingu. Projekt obejmuje także tzw. działania miękkie, realizowane w partnerstwie z Powiatem Bialskim. Będą to zajęcia rekreacyjno - turystyczne dla społeczeństwa z zakresu narciarstwa, szkolenia narciarskie skierowane do młodzieży i dorosłych oraz działania promujące turystykę i rekreację. Dofinansowanie na kampanię Jedz ryby, bo zdrowe Miasto Międzyrzec otrzymało pełne dofinansowanie na kampanię promocyjną zachęcającą mieszkańców do spożywania ryb. W dniu 7 października 2010 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Międzyrzec Podlaski, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Artura Grzyba, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, reprezentowaną przez Leszka Daniluka. Na kampanię promocyjną Miasto otrzymało środki w wysokości zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie ,50 zł. Kampania promocyjna zakłada szereg działań, w celu wzrostu sprzedaży i konsumpcji ryb oraz produktów rybnych. Chciałbym, aby kampania ta była początkiem systematycznego przypominania konsumentom o spożywaniu ryb i produktów rybnych, jako pełnowartościowego pokarmu białkowego podkreśla Burmistrz Artur Grzyb. Kampania rozpoczęła się 10 października imprezą plenerową z bezpłatnymi degustacjami dań rybnych. W kolejnych miesiącach odbędzie się dystrybucja materiałów promocyjnych, oznaczonych logotypem, w postaci ulotek i plakatów oraz przydatnych gadżetów. Na dzień 12 listopada zaplanowano seminarium promocyjne z panelem dietetyczno-kulinarnym oraz porady dietetyka dla mieszkańców, w zakresie pozytywnych skutków częstego spożywania ryb i produktów rybnych. Prowadzone będą także badania ankietowe, a kampanię podsumuje organizowana 15 grudnia konferencja, prezentująca raport z badań oraz wystawa prac plastycznych. Modernizowany Międzyrzec Przestrzeń naszego miasta ulega ciągłym zmianom. Przebudowywane są ciągi komunikacyjne, służące zarówno kierowcom, jak też pieszym i rowerzystom. Oznakowanie ulic jest czytelne, dodatkowe kosze uliczne pozwalają dbać Ulica Sienkiewicza przed i po przebudowie Osiedle przy ul. Warszawskiej po remoncie Ukończono kolejny etap przebudowy nawierzchni jezdni i chodników oraz budowę i remont miejsc parkingowych w osiedlu przy ul. Warszawskiej. o czystość, a inwestycje drogowe, uwieńczone nasadzeniami drzew i krzewów, tworzą kompletną i estetyczną całość. Inwestycją kompleksowo zakończoną jest projekt Budowa ul. Wiejskiej wraz z przebudową ulic Sienkiewicza, Sikorskiego, Czystej i przebudową chodnika w ul. Warszawskiej w Międzyrzecu Podl. Plac zabaw dla dzieci w osiedlu przy ul. Warszawskiej 3

4 Ulica Wiejska przed i po budowie W ul. Zahajkowskiej wybudowano chodnik i ścieżkę rowerową prowadzące do Międzyrzeckich Jeziorek. Trwają prace w ramach projektu Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzeca Podl. Jest to inwestycja, na którą Miasto pozyskało dotację w wysokości 10 mln zł. W pierwszej kolejności wykonana zostanie tam kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa i oświetlenie uliczne. Wybudowane będą ulice i chodniki ze ścieżką rowerową, tworząc kompleks dla inwestorów z sektora usługowo-produkcyjnego. Opracowany został już Projekt Budowlany terenu rekreacyjnoturystycznego Międzyrzeckie Jeziorka. W trakcie realizacji są prace Powstał tu także kolejny plac zabaw dla dzieci, z piaszczystą nawierzchnią i ogrodzeniem. W ramach inwestycji, realizowanej dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym Przebudowa ulic: Targowej, Nassuta, Jatkowej, Nadbrzeżnej, Garbarskiej i Zarówie, prace są zaawansowane w 80%. Część tych ulic posiada już zmodernizowaną jezdnię, chodniki oraz oświetlenie uliczne wraz ze stylizowanymi latarniami. Na ukończeniu są Wybudowana ścieżka rowerowa w ul. Zahajkowskiej zmierzające do budowy całorocznego, sztucznego, oświetlonego stoku narciarskiego z wyciągiem talerzykowym i naturalnego toru saneczkowego a także do umocnienia skarp pod kilkukondygnacyjną plażę miejską, budowy placów zabaw dla dzieci, obszernego parkingu, dróg dojazdowych i ciągów rowerowo-pieszych. W ulicy Pleszczyńskiego, jeszcze w tym roku, wybudowany zostanie niezbędny fragment chodnika. Przy tej ruchliwej ulicy brakuje bezpiecznego ciągu komunikacyjnego dla niezmotoryzowanych. Ulica Garbarska w trakcie prac budowlanych roboty związane z przebudową nawierzchni. Prace objęły także ulicę Spółdzielczą. W mieście przybywa dodatkowych miejsc parkingowych. Kolejnym, wyremontowanym placem postojowym dla samochodów jest zatoka przy ul. Zarówie. W ostatnim czasie wykonano bitumiczną nawierzchnię jezdni w obrębie osiedla przy ul. Wyszyńskiego, wraz z miejscami postojowymi. Nowy chodnik w ul. Zahajkowskiej Nowa nawierzchnia jezdni wraz z miejscami postojowymi w osiedlu przy ul. Wyszyńskiego Powstanie chodnik z przejściem dla pieszych zapewniający bezpieczeństwo wszystkim, którzy dotychczas zmuszeni byli przemieszczać się jezdnią. W trakcie opracowania znajduje się aktualnie projekt budowlany przebudowy ulic osiedla Młynarska. W ulicach: Konopnickiej, Kruczkowskiego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Niewęgłowskiego, Piramowicza, Słowackiego, Staffa, Staszica wykonana zostanie w przyszłości kanalizacja deszczowa, przebudowane będą chodniki i jezdnie. 4

5 Otwarcie przebudowanych dróg Zakończyła się budowa ul. Wiejskiej oraz kompleksowa przebudowa ul. Czystej i Sikorskiego wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową w ul. Warszawskiej. 26 października, kompleks ten oficjalnie oddano do użytku. Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , czyli tzw. Schetynówki. Przebudowa objęła kilka ulic. Od podstaw zbudowano ulicę Wiejską, w ul. Czystej i Sikorskiego wykonano jezdnię i chodniki, a w ul. Warszawskiej zbudowano chodnik i ścieżkę rowerową. Cieszę się, że ta część miasta, po wielu latach zapomnienia, doczekała przebudowy infrastruktury drogowej na ternie Międzyrzeca podkreśla burmistrz W tym czasie udało się radykalnie poprawić stan ciągów komunikacyjnych w mieście dodaje. Wynik współpracy samorządu z administracją rządową Obecna na otwarciu dróg Wicewojewoda Lubelski Henryka Strojnowska podkreśliła, że program rządowy wymaga współpracy z samorządami. Gdyby nie dobry wniosek przygotowany przez Miasto, tej inwestycji by nie było. W całej Polsce, w związku z tym programem powstają sieci dróg. W końcu dojdziemy do takiego momentu, kiedy Polska będzie mogła chwalić się bardzo dobrymi drogami, również na Lubelszczyźnie poinformowała zgromadzonych. W otwarciu dróg uczestniczył także Wicemarszałek Sławomir Sosnowski, który chwalił inwestycje prowadzone w mieście i zabiegi jego władz o pozyskiwanie środków Burmistrz Artur Grzyb dokonuje otwarcia inwestycji się wreszcie kompleksowej przebudowy ulic i chodników podkreślił podczas oficjalnego otwarcia burmistrz Artur Grzyb. Inwestycja ta kosztowała ponad 2, 6 mln zł. W 50% została sfinansowana z budżetu miasta i w 50% z budżetu państwa. Generalnym wykonawcą inwestycji było międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. W sumie powstało ponad półtora kilometra nowych jezdni, ponad 3,7 km chodników i ścieżek rowerowych, a także linie energetyczne, nowe słupy oświetleniowe i sieć kanalizacji sanitarnej. Ta inwestycja to kolejny etap realizowanego od trzech lat, kompleksowego wieloletniego planu Uroczyste przecięcie wstęgi w przebudowanej ul. Czystej ul. Czysta przed remontem na kolejne działania. Przebudowane drogi zostały pobłogosławione przez duchownego i oficjalnie otwarte poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Wśród gości nie zabrakło posła Franciszka Jerzego Stefaniuka, radnego wojewódzkiego Ireneusza Stolarczyka, prezesa PDM Jacka Wociora. Przybyli radni miejscy, pracownicy Urzędu Miasta oraz mieszkańcy. Nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych uczniów W ramach rządowego programu Radosna szkoła Miasto Międzyrzec Podlaski otrzymało wsparcie finansowe na doposażenie w pomoce dydaktyczne szkół podstawowych oraz na budowę profesjonalnego szkolnego placu zabaw. Wartość dofinansowania wyniosła ,00 zł. Do międzyrzeckich placówek zakupiono zabawki edukacyjne i wiele różnych pomocy dydaktycznych. Intencją Miasta było stworzenie dzieciom warunków do aktywności oraz umożliwienie wszechstronnego rozwoju, także poprzez zabawę. Podobnym celom posłuży plac zabaw, objęty również dofinansowaniem z Radosnej szkoły. Na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 Miasto uzyskało ponad 55 tys. zł. Powstał on na zagospodarowanym terenie pomiędzy budynkami szkolnymi. Plac został wyposażony w nowoczesne i bezpieczne zabawki, wspomagające rozwój psychoruchowy. Ponadto posiada bezpieczną nawierzchnię, która w pełni amortyzuje ewentualny upadek dziecka. Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią Nowe pomoce dydaktyczne w jednej ze szkół 5

6 Wydział PSW w Międzyrzecu Burmistrz Artur Grzyb już od lat stara się o poszerzenie oferty szkolnictwa wyższego w Międzyrzecu. Do tej pory poważną przeszkodą był brak obiektu, który służyłby studentom. Po nabyciu przez miasto Pałacu Potockich, Burmistrz odbył cykl spotkań z przedstawicielami Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, reprezentowanej przez Rektora Mieczysława Adamowicza. Dotyczyły one utworzenia na terenie miasta interdyscyplinarnego wydziału zamiejscowego PSW. Z pełną infrastrukturą przypisaną wyższym uczelniom, oferującego kilka kierunków i specjalności kształcenia, zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Rozmowy dwustronnych zespołów negocjacyjnych z udziałem przedstawicieli Miasta i PSW, zaowocowały porozumieniem w sprawie utworzenia od 1 października 2011 r. wydziału zamiejscowego Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim. Bazą uczelni ma być obiekt pałacowy, znajdujący się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego. Warunkiem podpisania porozumienia i wdrożenia jego ustaleń, było wyrażenie przez Radę Miasta zgody na użyczenie na rzecz PSW, nieruchomości zabudowanej położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Lubelskiej 63. W dniu 29 października Rada Miasta podjęła decyzję o użyczeniu nieruchomości Uczelni, co umożliwiło podpisanie dnia 5 listopada umowy przez Burmistrza Miasta z przedstawicielami PSW. Skutkuje to podjęciem działań zmierzających do utworzenia Wydziału Zamiejscowego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Międzyrzecu od nowego roku akademickiego. Dnia 5 listopada 2010 r., w Pałacu Potockich spotkali się przedstawiciele Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej i Miasta Międzyrzec Podlaski. Burmistrz Artur Grzyb i Rektor PSW Mieczysław Adamowicz podpisali umowę o użyczeniu pałacu i porozumienie w sprawie utworzenia w nim wydziału uczelni. Mam nadzieję, że uda się nam to wspólne przedsięwzięcie, jeśli z obu stron będzie dobra wola i chęć współpracy. Bez takiego współdziałania trudno będzie osiągnąć sukces - powiedział Rektor, a Burmistrz podkreślił, że cieszy się z porozumienia i zapewnił o pomocy we wszystkich działaniach, w celu zorganizowania i utrzymania wydziału PSW w naszym mieście. Burmistrz Miasta i Rektor PSW po podpisaniu umowy Komputery w nowych świetlicach Międzyrzeckie dzieci i młodzież mają dwie nowe świetlice, wyposażone w zestawy komputerowe, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otwarcie świetlicy dla dzieci powstałej w pomieszczeniach MOSiR-u ARiMR przekazała na potrzeby mieszkańców miasta dwadzieścia zestawów sprzętu komputerowego. Komputery, z których będą korzystać przede wszystkim dzieci i młodzież, zostały zainstalowane w dwóch nowoutworzonych świetlicach. Jedna powstała w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Znalazło się tam nie tylko miejsce na komputery, ale również stół bilardowy, telewizor i stół do ping-ponga. W ciągu godzin szkolnych komputery służą uczniom SP Nr 3. Natomiast po lekcjach, zarówno z komputerów jak i pozostałego wyposażenia świetlicy, mogą korzystać wszyscy chętni. Oficjalne otwarcie świetlicy MOSiR odbyło się 29 października. Przybył na nie Tomasz Kołodziej prezes ARiMR, który z zainteresowaniem oglądał pomysłowo zagospodarowane przez dyrektora Mariusza Leszczyńskiego pomieszczenia gospodarcze. Nie zabrakło również Przemysława Litwiniuka Przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego i jednocześnie pracownika ARiMR, który miał swój udział w pozyskaniu sprzętu oraz Mariusza Kostki dyrektora mazowieckiego Oddziału ARiMR. Goście obejrzeli świetlicę i zwiedzili inne pomieszczenie MOSiR oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Rozmawiali o potrzebach dzieci i młodzieży międzyrzeckiej, a szczególnie o niepełnosprawnych wychowankach ośrodka. Druga świetlica wyposażona w komputery od agencji znajduje się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Zawadki, której druhny i druhowie organizują zajęcia dla dzieci. Obecnie trwa tam remont, w celu dostosowania pomieszczeń do pozyskanego sprzętu. Nie są to nowe komputery, ale używane zaledwie przez trzy lata, bo po takim czasie wymieniany jest sprzęt w agencji. Nawiązanie współpracy z ARiMR to dla nas szansa na kolejne komputery, które będą służyć międzyrzeczanom informuje Burmistrz Grzyb, który nie ukrywa, że jest jeszcze wiele miejsc, gdzie taki sprzęt byłby mile widziany. 6

7 Minister Jolanta Fedak w Międzyrzecu Mieszkańcy naszego miasta, licznie przybyli na konferencję z udziałem Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolantą Fedak, która odbyła się 15 września w sali widowiskowej kina Sława. Sala wypełniła się po brzegi młodzieżą i lokalnymi przedsiębiorcami. To właśnie z myślą o nich zorganizowano spotkanie z Jolantą Fedak, która odwiedziła Międzyrzec na zaproszenie władz miasta i Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przed spotkaniem z Międzyrzeczanami, pani minister zwiedziła miasto oraz odwiedziła międzyrzecki Urząd Pracy i Szpital Powiatowy. W swoim wystąpieniu minister podkreślała, jak ważna jest dbałość o utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Zbyt wysokie podatki mogą hamować ten wzrost, dlatego nie powinny być podwyższane. Powinniśmy ciąć wszystkie obciążenia, które hamują rozwój przedsiębiorczości stwierdziła. Wszelkie formy wspierania zatrudnienia i aktywności zawodowej są priorytetem ministra pracy. Dysponuję sporymi sumami z Funduszu Pracy. Do tutejszego urzędu pracy i innych kierowaliśmy ogromne sumy pieniędzy, żeby podtrzymać zatrudnienie mówiła minister Fedak. W pobudzaniu wzrostu gospodarczego nie pomaga kryzys. Nasi najwięksi partnerzy handlowi np. Niemcy, również prowadzą politykę oszczędnościową. Musimy więc oszczędzać, ale i pobudzać wewnętrzny popyt podkreślała minister, ubolewając nad tym, że Polsce trudno jest konkurować z płacami w państwach starej Unii Europejskiej, więc wielu Polaków wyjeżdża tam do pracy. Tym którzy pracują, życzę dobrej pracy za wysoką płacę. Tym, którzy oczekują, by mieć bezpieczną starość, życzę wysokich i bezpiecznych emerytur zakończyła swoje wystąpienie minister Jolanta Fedak. Konferencja z udziałem Minister Jolanty Fedak Minister Jolanta Fedak, Radny Rady Powiatu Mariusz Filipiuk, Burmistrz Miasta Artur Grzyb Nowy wóz strażacki dla Międzyrzeca Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzecu Podlaskim otrzymała nowy wóz bojowy. W kwietniu ubiegłego roku bialska jednostka straży pożarnej złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Realizacja zadania objęła zakup pięciu odpowiednio wyposażonych samochodów ratowniczo-gaśniczych: dwóch ciężkich i trzech średnich oraz takie ich rozmieszczenie na terenie miasta i powiatu, aby nastąpiła faktyczna poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego. Dofinansowanie unijne na ten sprzęt wyniosło ponad 3 mln 316 tys. zł. Uroczyste przekazanie nowych samochodów strażackich odbyło się na Placu Wolności w Białej Podlaskiej w dniu 9 października. Strażacy wraz z Burmistrzem Miasta Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski Artur Grzyb zaprasza Mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego 12 listopada 2010 roku w godzinach 9:00-18:00 do Stanicy Żeglarskiej przy ulicy Zahajkowskiej 44c w Międzyrzecu Podlaskim na seminarium p.t. Pozytywne skutki częstego spożywania ryb i produktów rybnych z panelem dietetyczno-kulinarnym Będzie to okazja do bezpłatnej degustacji ryb i rybnych przysmaków oraz skorzystania z porad dietetyka i specjalisty ds. żywienia Organizatorzy: Miasto Międzyrzec Podlaski Patronat medialny Seminarium kampanii promocyjnej współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 7

8 Dęby Pamięci na Alei Katyńskiej W dniu 19 września posadzono dwanaście Dębów Pamięci, poświęconych związanym z Międzyrzecem lekarzom, nauczycielom i policjantom zamordowanym w Katyniu, Twerze i Charkowie. Podczas uroczystości zostały odsłonięte tabliczki z nazwiskami osób, które upamiętniają. Przy każdym drzewku czuwała młodzież i harcerze z pochodnią, a odsłonięcia tabliczek dokonali zaproszeni goście. Powagi uroczystości dodały poczty sztandarowe, harcerze, Sybiracy, przedstawiciele Nadleśnictwa i Policji, asysta Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji oraz modlitwa pod przewodnictwem ks. dziekana Józefa Brzozowskiego, w intencji każdej upamiętnionej osoby. Wprowadzenie historyczne do uroczystości wygłosił dr Szczepan Kalinowski wiceprezes TPN, którego inicjatywą było, aby na terenie całego powiatu uczcić ofiary Katynia, Tweru, Charkowa i innych miejsc kaźni. Na uroczystości byli także obecni krewni upamiętnionego dębem Władysława Idzikowskiego, który przez 14 lat pracował w naszym mieście jako policjant. Podczas uroczystości, Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski odczytał uchwałę o nadaniu nazwy Alei Katyńskiej i odsłonił tablicę z nową nazwą. Aleja łączy ulice Warszawską i Wiejską, a swoją nazwę zawdzięcza staraniom utworzonego w marcu Komitetu Obchodów 70-lecia Zbrodni Katyńskiej w powiecie bialskim, na którego czele stanął Roman Sidorowicz wiceprzewodniczący TPN, historyk i dyrektor SP Nr 3. Posadzono dwanaście Dębów Pamięci, choć udało się odnaleźć i zweryfikować osiemnaście nazwisk ofiar Zbrodni Katyńskiej, związanych z Międzyrzecem. Sześciu zamordowanych upamiętniają już dęby w innych miastach. Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich uczestniczących w uroczystości na żołnierską grochówkę, przygotowaną przez strażaków OSP Stołpno. Dyrektor Roman Sidorowicz otworzył uroczystość Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców Rozpoczęto rok szkolny Uroczysta miejska inauguracja roku szkolnego 2010/2011 w tym roku odbyła się 2 września, w Gimnazjum Nr 2. Na uroczystość przybyli dyrektorzy i nauczyciele miejskich szkół podstawowych i gimnazjów, zaproszeni goście oraz uczniowie, którym władze Międzyrzeca przyznały stypendia za wyniki w nauce, zwycięstwa w konkursach i olimpiadach oraz osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. Nauczyciele miejskich szkół podwyższają kwalifikacje i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Cierpliwości, wytrwałości oraz samych sukcesów w trudnej misji kształtowania młodych umysłów i charakterów życzył im Burmistrz Artur Grzyb. Podkreślił również, że początek roku szkolnego, przypadający na dzień 1 września, łączy się z bardzo bolesną rocznicą wybuchu II Wojny Światowej, która pochłonęła sześć milionów Polaków. Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało trzynastu nauczycieli, egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdało pięciu pedagogów, a na stopień nauczyciela dyplomowanego awansowało ośmiu nauczycieli miejskich szkół. W tym roku aż 84 uczniów wyróżniających się w nauce, na arenie sportu, kultury i sztuki otrzymało nagrody od władz miasta. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści wraz z rodzicami odbierali nagrody i gratulacje od Burmistrza Artura Grzyba. Nagrodzono uczniów ze średnią ocen powyżej 5,5. Nagrody przyznano także za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Najwięcej nagród otrzymali miejscowi sportowcy: koszykarki, siatkarze, pływacy, zawodnicy taekwondo Burmistrz Artur Grzyb na inauguracji roku szkolnego Najzdolniejsi uczniowie odbierają nagrody z rąk Burmistrza 8

9 i szachiści. Doceniono również dziewczynki z zespołu Sezamki, a także tancerzy uprawiających taniec towarzyski. W imieniu miejscowych duchownych, kilka słów do nauczycieli, młodzieży i dzieci powiedział proboszcz parafii p.w. św. Józefa ks. Tadeusz Karwowski. Żeby wam się chciało chodzić do szkoły zarówno uczniom, jak i nauczycielom życzył zebranym poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, a Stanisław Żmijan zapewniał, że rząd zaplanował kolejne podwyżki nauczycielskich pensji. Głos zabrał również senator Józef Bergier. Program artystyczny składający się z piosenek i zabawnych historyjek przygotowała młodzież Gimnazjum Nr 2 gospodarze tegorocznej inauguracji roku szkolnego. Uczniowie, którzy otrzymali nagrody Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski dla uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół miejskich w roku szkolnym 2009/2010: Szkoła Podstawowa Nr 2 Nagroda za osiągnięcia w nauce: Aleksandra Maria Kaczmarczyk, Kinga Kurenda, Szymon Łukaszuk Nagroda za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Magdalena Czerniewicz, Maciej Oponowieź, Magdalena Romaniuk Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki lub artystycznej: Klaudia Barysz, Karolina Olszewska, Kinga Krzymowska, Aleksandra Piwowar, Kinga Jakubska, Klaudia Sidorczyk Nagroda za sukcesy sportowe: koszykówka Julia Nowosielska, Paula Marciniuk, Alicja Łuciuk, Dominika Denisiuk, Julia Prokopiuk, Ewa Cap, Katarzyna Ługowska, Anna Łobacz Dzień Edukacji Narodowej Miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się w Szkole Podstawowej Nr 2, gdzie zebrali się pedagodzy ze wszystkich placówek oświatowych. Adam Asnyk napisał, że Ten zwycięzcą, kto drugiemu da najwięcej światła z siebie. W kontekście tych słów można śmiało stwierdzić, że wszyscy Państwo pedagodzy i pracownicy oświaty jesteście takimi właśnie zwycięzcami. Któż bowiem może drugiemu dać więcej światła z siebie, niż nauczyciel i wychowawca. Szczególnie na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej czy gimnazjum podkreślił Burmistrz Artur Grzyb, witając nauczycieli na uroczystości i życząc im sukcesów w pracy zawodowej, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Nie zabrakło także życzeń od ks. Dziekana Józefa Brzozowskiego, przedstawiciela Powiatu Bialskiego Przemysława Litwiniuka i Sejmiku Województwa Lubelskiego Ireneusza Stolarczyka. Wręczono nauczycielom cztery Medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymały je: Elżbieta Filimon ze Szkoły Podst. Nr 1, Małgorzata Pietruszka ze Szkoły Podst. Nr 2, Iwona Szczęch z Gimnazjum Nr 3 oraz Maria Zając ze Szkoły Podst. Nr 3. Burmistrz Artur Grzyb postanowił docenić pracę jedenastu pedagogów. Nagrody Burmistrza Miasta otrzymali: Iwona Gomółka z Przedszkola Nr 2, Bożena Nowosielska dyrektor Przedszkola Nr 3, Ewa Michaluk z Przedszkola Nr 4, Grażyna Nowosielska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Elżbieta Panasiuk ze Szkoły Podst. Nr 1, Małgorzata Kaczmarczyk ze Szkoły Podst. Nr 2, Maria Zając ze Szkoły Podst. Nr 3, Małgorzata Rumowska ze Szkoły Podst. Nr 3, Barbara Majczyna z Gimnazjum Nr 1, Anna Gaszewska z Gimnazjum Nr 2 oraz Anna Kasianiuk z Gimnazjum Nr 3. Krystyna Augustyniuk, Szkoła Podstawowa Nr 3 Nagroda za osiągnięcia w nauce: Karol Karczewski Nagroda za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Bartłomiej Filimon, Łukasz Kusyk Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki lub artystycznej: Sandra Sozoniuk, Marcin Michalczuk, Adrianna Puszkarska, Paulina Kowalewska Nagroda za sukcesy sportowe: taekwondo Bartosz Puszkarski, szachy Paweł Węgrzyniak, Dominika Węgrzyniak siatkówka Michał Dołęga, Karol Bogucki, Karol Dołęga pływanie Tomasz Rabek, Michał Mikołajczuk, Dominik Grzyb, Anna Biernacka, Magdalena Suchota, Izabela Kopińska, Alicja Mikołajczuk, Paula Wawruch, Patrycja Hryciuk, Kornela Celińska, Mateusz Godlewski, Piotr Golec zespół taneczny Sezamki Daria Sierhej, Katarzyna Wasąg, Julia Plewka, Marta Tchórzewska, Klaudia Gomółka, Julia Włodarczyk, Karolina Mironiuk, taniec towarzyski Aleksandra Olesiejuk, Patryk Zbucki Gimnazjum Nr l Nagroda za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Adrian Celiński Nagroda za sukcesy sportowe: szachy Weronika Włodarczyk Gimnazjum Nr 2 Nagroda za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych: Jakub Witczak, Sandra Weronika Łukaszuk Gimnazjum Sportowe Nr 3 Nagroda za osiągnięcia w nauce: Konrad Szaruga, Katarzyna Szarafińska, Aleksandra Cieślik, Małgorzata Cieślik. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 wręczyła nagrody ośmiu nauczycielom ze swojej placówki, a dyrektor Gimnazjum Nr 2 nagrodził pięciu swoich pedagogów. Również Karol Stefaniuk, dyrektor Miejskiego Zespołu Gospodarczo-Administracyjnego, docenił swoich pracowników, za oddaną i uczciwą, choć nie pedagogiczną pracę na rzecz oświaty, przyznając im nagrody. Pochodnie Oświaty, które Burmistrz Miasta każdego roku przyznaje emerytowanym nauczycielom za mądrość i wiedzę przekazywaną pokoleniom, w tym roku otrzymali: Wanda Filipek, Bogumiła Gadomska-Koza, Alicja Rynn, Wacław Puka i Henryk Woronicz. Część artystyczną uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2, pod kierunkiem Ewy Kwaśniewskiej, Mirosławy Cholewy i Cezarego Wocha. Była to scenka humorystyczna, życzenia, wiersze i piosenki do znanych melodii, o słowach dotyczących szkoły i pracy nauczyciela. Część artystyczna w wykonaniu uczniów SP 2 9

10 Piknik Ekologiczny na miejskim rynku Z inicjatywy Burmistrza Artura Grzyba w dniu 2 października 2010 r. na Placu Jana Pawła II odbył się Piknik Ekologiczny. Patronatem objęło go Centrum Informacji o Środowisku, które chętnie włączyło się w zaproponowaną formę promowania proekologicznych zachowań wśród społeczeństwa. Na specjalnie przygotowanej scenie, dzieci i młodzież z międzyrzeckich szkół i przedszkoli zaprezentowały przedstawienia o tematyce ekologicznej. Przeprowadzone zostały konkursy na najciekawszy strój z surowców wtórnych oraz z wiedzy o tematyce przyrodniczo ekologicznej. Prezentowały się zespoły Sezamki, Dzieci Podlasia oraz gościnnie zespół Lato z partnerskiego miasta Kobryń. Podczas imprezy prowadzono również zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W zamian za przekazany sprzęt, mieszkańcy otrzymywali sadzonki drzewek oraz drobne upominki. W ten sposób udało się zebrać blisko 5 ton zużytego sprzętu AGD i RTV, 30 kg baterii i kilkaset kilogramów surowców wtórnych. Ponadto, w trakcie pikniku odbyła się loteria fantowa z ciekawymi nagrodami, znakowanie rowerów, konkursy sprawnościowe, bezpłatne badanie słuchu oraz prezentacje sprzętu komunalnego i strażackiego. Przedstawiciele Centrum Informacji o Środowisku zaprezentowali profil jego działalności oraz przeprowadzili quizy, konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej. Patronat medialny na Piknikiem sprawowało Echo Katolickie. Piknik był okazją do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w Konkursie Ekologicznym Przedłużyć życie surowców wtórnych, zorganizowanym dla szkół i przedszkoli, przez Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, pod patronatem Burmistrza Artura Grzyba. W ramach konkursu przeprowadzonego przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie, zebrano łącznie ponad 46 ton makulatury i ponad 300 kg puszek aluminiowych. Szkoły, a także poszczególni uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki, otrzymali cenne nagrody. Najlepsze wyniki w Konkursie Ekologicznym Przedłużyć życie surowców wtórnych na poziomie szkolnym otrzymały międzyrzeckie placówki: I miejsce Samorządowe Przedszkole Nr 2, - najlepszy wynik indywidualnie Michał Kowalczyk, II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3, - najlepszy wynik indywidualnie Natalia Brankiewicz (kl. VI D), III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2, - najlepszy wynik indywidualnie Julia Piesta (kl. IIA), Miejsca pierwsze w kategorii indywidualnej zajęli: I miejsce Natalia Brankiewicz (kl. VI D) Szkoła Podstawowa Nr 3, II miejsce Michał Kowalczyk (gr. II) Samorządowe Przedszkole Nr 2, III miejsce Mateusz Baj (gr. IV) Samorządowe Przedszkole Nr 2. Burmistrz Miasta Artur Grzyb powitał zgromadzonych na pikniku Zainteresowanie mieszkańców ekologią było duże Piknik na rynku zgromadził wielu międzyrzeczan Patroni i sponsorzy pikniku: Burmistrz Artur Grzyb, Przewodniczący Rady Powiatu P. Litwiniuk, Prezes PUK W. Jędruchniewicz, prezes firmy Ekolider J. Wyglądała Przedstawicielka Centrum Informacji o Środowisku z uczestnikami pikniku 10

11 Dzień Papieski z Arką Noego Tegoroczny Dzień Papieski zgromadził na Placu Jana Pawła II tłum Międzyrzeczan. Wśród uczestników uroczystości przeważały dzieci, które przyszły posłuchać koncertu Arki Noego. Obchody Dnia Papieskiego w Międzyrzecu odbyły się 16 października. Dzień ten obfitował we wspomnienia o Ojcu Świętym, które były zawarte w występach przygotowanych przez dzieci i młodzież oraz w prezentowanych pod sceną pracach plastycznych. O pamięci o Wielkim Polskim Papieżu świadczyły także wciąż przybywające znicze pod jego pomnikiem. Na scenie zaprezentowali się wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a prezentację słowno-muzyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podst. Nr 2. Widzowie z zainteresowaniem oglądali musical Na zawsze razem na motywach dramatu Karola Wojtyły Pod sklepem jubilera, przygotowany przez gimnazjalistów pod kierunkiem siostry Stelli ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Muzyczne przedstawienie, w sposób oryginalny prezentowało filozoficzne rozważania Jana Pawła II o miłości i małżeństwie. Jak co roku, z okazji Dnia Papieskiego, ogłoszono konkurs plastyczny pod hasłem Jan Paweł II w oczach dziecka. Dnia 16 października konkurs rozstrzygnięto i nagrodzono autorów najlepszych prac. Wykonali je: Paula Oleksiuk, Oliwia Oleksiuk i Ola Sitarczuk ze Szkoły Podst. Nr 1, Kinga Kurenda i Jakub Szupiluk ze Szkoły Podst. Nr 2, Izabela Petruczenko i Natalia Filimon ze Szkoły Podst. Nr 3 oraz Mateusz Sacewicz, Ilona Świątek, Agata Sobota, Marta Chajbos, Patryk Semeniuk, Karol Komoń i Kamil Kołodziej Ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Laureaci konkursu, z rąk Burmistrza Artura Grzyba i Przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego Przemysława Litwiniuka, otrzymali dyplomy i upominki, a dyrektorzy szkół puchary. Nagrodzone prace przedstawiające Ojca Świętego zaprezentowane zostały na ekspozycji pod sceną. Finałem międzyrzeckiego Dnia Papieskiego był niesamowicie gorący koncert zespołu Arka Noego, oklaskiwany zarówno przez zachwycone dzieci, jak i dorosłych. Kilkanaście piosenek rozgrzało publiczność. Dzieci zgromadzone pod sceną chętnie śpiewały z zespołem. Dorośli też pozostali pod wrażeniem żywiołowości młodych wykonawców. Dzieci z zapałem brały udział w konkursach proponowanych przez Arkę Noego, w których można było wygrać najnowsze płyty zespołu. Dzień Papieski zakończył się wspólnym zapaleniem zniczy pod pomnikiem Jana Pawła II. Organizatorem uroczystości był Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, a honorowym patronatem objął je Burmistrz Miasta Artur Grzyb. Uczniowie SP 2 przygotowali prezentację słowno-muzyczną Musical Na zawsze razem na motywach dramatu K. Wojtyły Przed sklepem jubilera Burmistrz A. Grzyb i Przewodniczący Rady Powiatu P. Litwinuk wręczali nagrody Międzyrzeczanie chętnie przyszli na koncert Arki Noego Młodzi artyści z Arki Noego Przewodniczący Rady Miasta i Burmistrz Miasta z małżonkami oraz ks. Dziekan zapalają znicze pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II 11

12 Międzyrzec na żywo w Katolickim Radiu Podlasie Studio Katolickiego Radia Podlasie, na kilka godzin przeniosło się do Międzyrzeca. Dnia 16 października słuchacze radia i czytelnicy portalu podlasie24.pl dowiedzieli się czym żyje miasto i jego mieszkańcy. O tym jakie przedsięwzięcia udało się w mieście zrealizować, opowiedział na antenie burmistrz Artur Grzyb. Ostatnie cztery lata były okresem bardzo dynamicznego rozwoju naszego miasta. W poprzednich wyborach startowałem z hasłem Dobry czas na dobre zmiany i takie zmiany zaszły w każdej dziedzinie życia i funkcjonowania miasta podkreślił. Za mojej kadencji nie upadł w mieście żaden zakład, a niektóre istniejące podwoiły swoje zatrudnienie. Ponad 160 osób bezrobotnych, dzięki bezzwrotnym dotacjom, otworzyło swoje przedsiębiorstwa, co dało min. 300 dodatkowych miejsc pracy wymienił burmistrz. Podkreślił też, że bezrobocie w mieście spadło o 20%, a liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw wzrosła. Za swój największy sukces burmistrz uważa pozyskanie dla miasta ponad 31 mln środków zewnętrznych, na zadania i inwestycje realizowane w tej kadencji i w latach następnych. Powstaje właśnie to, czego najbardziej miastu brakuje strefa nowoczesnych usług i produkcji, na którą udało się pozyskać 10 mln dofinansowania mówił burmistrz dodając, że jest to najwyższe dofinansowanie w historii miasta. Zagospodarowywane są Międzyrzeckie Jeziorka. Powstały tam pierwsze ośrodki rekreacyjne, zaplecze gastronomiczne i drogi. Już niebawem, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, przy pierwszym akwenie powstanie całoroczny stok narciarski, plac zabaw i parking wymieniał burmistrz. Po latach stagnacji, nasz zabytkowy Zespół Pałacowo Parkowy odzyskuje swoją świetność. Uporządkowane zostały alejki, odrestaurowane stawy i nasadzone nowe drzewa. Ponadto, bezcenny dla międzyrzeczan pałac Potockich, wraz z ponad 5 ha terenem, stał się własnością miasta -dodał burmistrz. Nadmienił również, że w mieście powstało wiele kilometrów nowych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, linii energetycznych i sieci wodno kanalizacyjnej. Burmistrz zaznaczył, że w realizacji tego wszystkiego, pomógł mu zespół pracowników oraz bardzo dobra współpraca z Radą Miasta i jej przewodniczącym Pawłem Puszkarskim. Zapytany o zadłużenie miasta Burmistrz nie krył, że wynosi ono 13,5% dochodów, przy dopuszczalnej granicy 60%. Ten dług jest inwestycją w przyszłość. I odpowiedzią na pytanie, czy się rozwijać czy czekać. Bo do uzyskanego dofinansowania potrzebny jest wkład własny miasta poinformował. Burmistrz Artur Grzyb powiedział, że chciałby dokończyć rozpoczęte zadania i inwestycje, spłacić dług oraz właściwie spożytkować zakontraktowane już środki i pozyskać następne. Wiem co i jak zrobić, oraz skąd wziąć środki na to, aby Międzyrzec się rozwijał zakończył burmistrz. Również Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski, zwrócił uwagę na istotne zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w mieście. Dawniej miasto przytłaczało szarością -zauważył. Dotyczyło to zarówno oświaty, kultury, gospodarki mieszkaniowej jak i inwestycji. W wielu dziedzinach nastąpiło znaczne ożywienie. W zakresie kultury wzmogła się różnorodność imprez kulturalnych. W zakresie inwestycji, doszło m. in. do rewitalizacji międzyrzeckiego parku. Powstają nowe ulice, Orlik. Niedawno powstała też promenada Zamczysko wymienił. O swojej współpracy z młodzieżą, inicjatywach podejmowanych w parafii p.w. Św. Mikołaja i współpracy z władzami miasta opowiedział ks. dziekan Józef Brzozowski. W audycji radiowej wzięli także udział: Przemysław Litwiniuk -Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, Ireneusz Stolarczyk Dyrektor SP ZOZ, Roman Sidorowicz Dyrektor SP Nr 3, Leszek Szczerbicki Dyrektor MOK, Mariusz Leszczyński Dyrektor MOSiR oraz pracownicy Urzędu Miasta. O bogatej historii Międzyrzeca świadczyły wywiady z ludźmi, którzy tworzą historię i kulturę miasta oraz czynnie uczestniczą w jego życiu. Między innymi z dr. Józefem Gereszem, który jest autorem publikacji historycznych i audycji Historia Podlasia oraz współpracuje z Echem Katolickim, Ryszardem Kornackim pedagogiem poetą, prozaikiem i publicystą oraz Ryszardem Turykiem prezesem TPN. Mieszkańcy miasta, pytani przez reportera Sławka Karczewskiego, na antenie radia mówili o tym, z czego znany jest Międzyrzec Podlaski i co zmieniło się w mieście w ostatnich latach. Audycja na żywo w plenerowym studio, dla mieszkańców miasta była okazją do spotkania z radiowcami i pracownikami regionalnego portalu informacyjnego. Mogli zobaczyć jak wygląda emisja programu, obejrzeć wóz transmisyjny i przyjrzeć się pracy spikera, serwisanta, realizatora i reportera, oraz redaktorów portalu i fotoreportera. Burmistrz Artur Grzyb i Dyrektor Szkoły Podst. Nr 3 Roman Sidorowicz udzielają wywiadu dla radia Przewodniczący Rady Powiatu P. Litwiniuk Rok AKADEMICKI Uniwersytetu III Wieku rozpoczęty Studenci seniorzy spotkali się na inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla wielu z nich to już czwarty rok na UTW. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele p.w. Św. Mikołaja. W sali konferencyjnej międzyrzeckiego Urzędu Miasta wiele miłych słów powiedziała studentom Małgorzata Stanowska, kierowniczka Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego filią jest międzyrzecki UTW. Na inaugurację roku studenci zaprosili ks. Dziekana Józefa Brzozowskiego, Starostę Bialskiego Tadeusza Łazowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Przemysława Litwiniuka. Nie zabrakło także Burmistrza Artura Grzyba i Leszka Szczerbickiego, dyrektora MOK. Goście chwalili zapał studentów i życzyli im niesłabnących chęci do uczestnictwa w zajęciach. Przy poczęstunku, słuchając kapeli Przyjaciele, studenci zapisywali się 12

13 na zajęcia. Program dla studentów emerytów jest bardzo bogaty i pod każdym względem dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Słuchacze międzyrzeckiego UTW mogą uczestniczyć w wykładach o kulturze, sztuce i multimediach, brać udział w warsztatach teatralnych, plastycznych i fotograficznych oraz uczyć się języka angielskiego. Chętnie chodzą na gimnastykę rehabilitacyjną i pływalnię. Międzyrzecki UTW posiada swój zarząd, w skład którego wchodzą: Krystyna Matejek, Genowefa Kot, Maria Kuczborska i Zofia Marczuk. Natomiast w radzie programowej zasiadają: Krystyna Matejek, Genowefa Kot, Zofia Marczuk, Eugenia Hawryluk, Wiesława Łaziuk i Danuta Bartos. Panie dbają o to, by proponowane przez MOK zajęcia były zgodne z zainteresowaniami uczestników i miały dla nich odpowiednią, atrakcyjną formę. Celem UTW jest nie tylko upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin i aktywizacja intelektualna. Uniwersytety stawiają na wzrost aktywności społecznej seniorów, poprzez rozwój zainteresowań, kontaktów towarzyskich i czynny wypoczynek. Kierownik Lubelskiego Uniwersytetu III Wieku, Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Powiatu Studentki Uniwersytetu w Międzyrzecu Nowa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Młodzieżowa Rada Miasta drugiej kadencji w dniu 21 października obradowała na swojej pierwszej sesji. Młodzi radni zostali wyłonieni w wyborach, które odbyły się 30 września w trzech międzyrzeckich szkołach ponadgimnazjalnych. Łukasz Czebreszuk, Łukasz Gomółka, Jakub Łukasiuk i Anna Płonka z Liceum Ogólnokształcącego, Jakub Chodźko, Mateusz Jung, Mateusz Nowicki i Monika Sobota z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Jakub Biernacki, Paulina Matejko, Paulina Mikołajczuk i Paweł Sobczak z Zespołu Szkół Ekonomicznych odebrali zaświadczenia o wyborze na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta oraz listy gratulacyjne od Burmistrza Artura Grzyba. Uroczyście ślubowali pracować dla dobra międzyrzeckiej młodzieży, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoją szkołę, a przy tym mieć na względzie dobro wszystkich uczniów. Młodzi radni, w tajnym glosowaniu, wybrali Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta, którą została radna Anna Płonka. Burmistrz Artur Grzyb i Mariola Płonka Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta, zadeklarowali młodym radnym gotowość służenia radą i pomocą. Młodzieżowa Rada Miasta wraz z Burmistrzem Arturem Grzybem MIASTO W LICZBACH WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2010 Międzyrzeczanie: liczba urodzeń: 25 liczba zgonów: 21 osoby, które zawarły związek małżeński: 76 Przyznano: 42 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę ,25 zł, 189 rodzinom zasiłki okresowe na łączną kwotę ,94 zł, 92 rodzinom przyznano zasiłki celowe i w naturze na kwotę ,34 zł, 1268 rodzinom zasiłek rodzinny z dodatkami na kwotę ,00 zł, 246 rodzinom zasiłek pielęgnacyjny na kwotę ,00 zł, 49 rodzinom świadczenie pielęgnacyjne na kwotę ,00 zł, 178 rodzinom świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę ,55 zł, 34 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę ,00 zł. Wydano 35 decyzji przyznających usługi opiekuńcze: 11 specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi na kwotę ,50 zł, 6 specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci na kwotę 4 599,80 zł, 18 usług opiekuńczych zwykłych na kwotę ,00 zł, Zrealizowano program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania : wydano 179 decyzji dla podopiecznych na zakup żywności jako zasiłek celowy na łączną kwotę ,00 zł, wydano obiady w stołówkach szkolnych dla 435 dzieci na kwotę ,80 zł. 13

14 Uroczyste Złote Gody Ponad trzydzieści par małżeńskich z półwiecznym stażem wzięło udział w uroczystości jubileuszu Złotych Godów, która odbyła się 9 września, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Małżonkowie z terenu miasta i gminy Międzyrzec otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczysty jubileusz z poczęstunkiem, występami i tańcami zorganizowały dla wytrwałych małżonków władze samorządowe. Burmistrz Artur Grzyb i Wójt Roman Michaluk, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczali małżonków medalami. Jest to ustanowiona ustawą nagroda za 50 lat trwania związku małżeńskiego. Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk, Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Przemysław Litwiniuk i Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski gratulowali małżonkom i życzyli im wielu kolejnych, wspólnych lat w zdrowiu i zgodzie. Na jubilatów, na odświętnie nakrytych stołach, czekały weselne potrawy. Był toast wzniesiony lampką szampana, wspólne zdjęcia, wspomnienia z lat młodości i tańce. Dla małżeńskich seniorów wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ludowego Dzieci Podlasia, a przygrywała im kapela ludowa Przyjaciele. Dziękujemy za tak wspaniałe przyjęcie i za pamięć o nas mówili ze wzruszeniem państwo Modrzewscy. Inne pary również były wzruszone i zaskoczone tak uroczystym przyjęciem. Trudno im było uwierzyć, że już pół wieku minęło od czasu, gdy ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Gratulacje dostojnym Jubilatom składa Burmistrz Artur Grzyb Pamiątkowe zdjęcie z obchodów Złotych Godów Złoty jubileusz Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzecu Podlaskim ma już półwieczną historię. Spotkanie z okazji 50-lecia jej istnienia, odbyło się 24 września, w sali kina Sława. W uroczystości wzięli udział spółdzielcy z całego regionu oraz zaproszeni goście: dr Jerzy Jankowski Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, przedstawiciele Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, Starosta Bialski Tadeusz Łazowski, Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Litwiniuk, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ireneusz Stolarczyk, Burmistrz Miast Artur Grzyb i przedstawiciele firm współpracujących ze spółdzielnią. Prezes Andrzej Leszczyński przypomniał historię Spółdzielni i podziękował wszystkim, którzy na przestrzeni pięćdziesięciu lat przyczynili się do jej rozwoju. Złoty jubileusz był okazją do wspomnień oraz wręczenia medali i odznaczeń. Starosta bialski Tadeusz Łazowski przyznał Spółdzielni Mieszkaniowej, jej Prezesowi Andrzejowi Leszczyńskiemu oraz wieloletniemu działaczowi Teofilowi Kazimierczakowi odznaczenie Zasłużony dla Powiatu Bialskiego. Spółdzielnia otrzymała także Odznakę za zasługi dla spółdzielczości przyznaną przez Krajową Radę Spółdzielczą. Obecni i byli pracownicy Spółdzielni zostali odznaczeni Medalami Za długoletnią służbę, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Medal złoty otrzymali: Sylwester Barłożyk, Henryka Kapczuk, Andrzej Leszczyński, Jan Maksymowicz, Alfred Marciniuk, Wiesława Melaniuk, Władysław Nazaruk, Krystyna Paluszuk, Mirosław Panasiuk, Jolanta Skolimowska, Radny Sejmiku Wojewódzkiego I. Stolarczyk, Przewodniczący Rady Powiatu P. Litwiniuk, Burmistrz Miasta A. Grzyb, Starosta Bialski T. Łazowski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej A. Leszczyński 14

15 Zenon Stefaniuk, Krystyna Ziółkowska. Medalem srebrnym odznaczeni zostali: Alicja Kazimierczak, Małgorzata Panasiuk, Mirosław Sójka, a medal brązowy dostali: Zbigniew Smaś,Krzysztof Waszczuk, Grzegorz Zgorzałek. Wręczono także odznaki Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Otrzymali je:henryk Andrzejuk, Zofia Audziejczyk, Teresa Oleszczuk, Antoni Jeleszuk,Henryka Kostecka, Liliana Kotarska, Barbara Kurczyńska, Zofia Malarz, Sławomir Mazurek, Wojciech Niewęgłowski, Zdzisław Oponowicz, Ireneusz Pietrosiuk, Wacław Puka, Danuta Stefaniuk, Barbara Wrzosek, Stanisław Zaniewicz. Nie zabrakło także słów gratulacji i upominków od władz miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Ozdobą uroczystości były występy Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego Dzieci Podlasia, który swoje korzenie wywodzi ze spółdzielni. Pół wieku historii W 1959 r. grono pasjonatów pod przewodnictwem Piotra Stefaniuka postanowiło powołać do życia Międzyrzecką Spółdzielnię Mieszkaniową. Społeczeństwo tego terenu nie doceniało jeszcze wtedy formy budownictwa spółdzielczego, a w celu zdobycia nowych członków, trzeba było przeprowadzać akcje werbunkowe. 7 lipca 1962 r., w dniu Międzynarodowego Dnia Spółdzielcy, wmurowano kamień węgielny pod pierwszy budynek przy ul. Szkolnej 11B (obecnie Nassuta 13), który został oddany do użytkowania we wrześniu 1964 r. Zasiedlenie pierwszego 40 rodzinnego bloku zaowocowało napływem nowych członków, a z biegiem lat zaczęły rosnąć apetyty na spółdzielcze mieszkania. Spółdzielnia sukcesywnie pozyskiwała grunty pod budowę bloków i prowadziła intensywną działalność inwestycyjną. Największy jej rozwój nastąpił w latach 70-tych i 80-tych. Oddano wtedy do użytku 26 budynków mieszkalnych, a jednocześnie prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenów wokół nich. Spółdzielnia znacząco wpłynęła na rozwój gospodarczy i kulturalno-oświatowy, a także na wizerunek Międzyrzeca Podlaskiego. Natomiast powiększanie zasobów spółdzielczych spowodowało napływ ludności do miasta. Obecnie niemal 1/3 mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego zamieszkuje zasoby Spółdzielni. Zarządza ona 47 budynkami mieszkalnymi, zgrupowanymi w 7 osiedlach i na terenie 19 nieruchomości wielobudynkowych, na łącznej powierzchni ok. 22 ha. Zasoby Spółdzielni to 1809 mieszkań, z czego 302 to mieszkania lokatorskie, 881 mieszkań własnościowych i 626 mieszkań z prawem odrębnej własności. Spółdzielnia administruje także 29 lokalami użytkowymi, 247 garażami murowanymi i 154 garażami metalowymi. Ogień olimpijski w Międzyrzecu Na boisku Szkoły Podstawowej Nr 2 zapłonął olimpijski ogień, który przynieśli do nas uczestnicy Biegu z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych. 17 września w Międzyrzecu pojawiła się sztafeta z ogniem olimpijskim, która przybyła z Grecji, a zakończyła bieg w Warszawie, gdzie odbywają się Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych (ELIOS). Ogień olimpijski zapłonął w Międzyrzecu, ponieważ nasze miasto było partnerem ELIOS jednym z 56 miast goszczących zagraniczną reprezentację na igrzyska. Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych, rozpoczął się przy ul. Zarówie, a zakończył się na boisku Szkoły Podst. Nr 2 przy boisku Orlik, gdzie zapalono znicz. Na starcie towarzyszyli biegaczom niepełnosprawni uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Ulicami miasta biegło kilkaset osób. Przedstawiciele służb mundurowych z różnych krajów, rumuńscy sportowcy przygotowujący się w naszym mieście do igrzysk oraz młodzież z miejskich szkół. Wśród nich była przedstawicielka Irlandii, policjanci z Niemiec, Czarnogóry, Holandii, Turcji, Macedonii, Szczytna, Olsztyna, Lublina i Międzyrzeca, a także strażnicy miejscy z Warszawy, strażak ze Słupska, strażnicy graniczni z Kętrzyna i wolontariuszka z Poznania. Po wysłuchaniu hymnów Rumunii, Polski i Unii Europejskiej, Burmistrz Artur Grzyb wraz z biegaczem Robertem Pasko, który jako lokalny niepełnosprawny sportowiec przejął pochodnię, zapalili znicz. Imprezie towarzyszył pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu zespołu Sezamki. Swoje umiejętności zaprezentowali chłopcy z sekcji Taekwondo, a młodzież ze Szkoły Podst. i Gimnazjum Nr 2, zaśpiewała hymn olimpiad specjalnych. Na boisku zebrały się dzieci i młodzież, a także niepełnosprawni z Powiatowego Ośrodka Wsparcia, przedstawiciele policji, instytucji związanych ze sportem i działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Cieszę się, że możemy uczestniczyć w tak wyjątkowej imprezie sportowej i możemy być jednym z 56 miast goszczących olimpijczyków. Jest to wyróżnienie i promocja naszego miasta. Mam nadzieję, że goszcząca u nas reprezentacja Rumunii znalazła tu dobry klimat do odpoczynku i przygotowania się do zmagań sportowych powiedział Burmistrz. Reprezentacja sportowców z Rumunii gościła w Międzyrzecu Podlaskim trzy dni. Podczas pikniku integracyjnego zorganizowanego na Międzyrzeckich Jeziorkach, goście mieli okazję poznać urok naszej przyrody, popływać kajakiem oraz żaglówkami po naszych jeziorkach. Uczestniczyli oni także w zajęciach rekreacyjnych na pływalni i w hali sportowej. Organizatorzy pobytu zagranicznych sportowców zadbali o to, aby mogli oni poznać Międzyrzec. Zwiedzili nasze miasto i jego zabytki, m.in. Zespół Pałacowo Parkowy. Pobyt w Międzyrzecu, jak twierdzili nasi goście, na pewno zostanie w pamięci. Bardzo podobał się im Międzyrzec, a zwłaszcza gościnność i otwartość jego mieszkańców. Burmistrz Artur Grzyb z biegaczem Robertem Pasko zapalili znicz Sportowcy olimpijscy z Burmistrzem 15

16 Młodzi artyści ze Specjalnego Ośrodka W dniu 28 października 2010 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Międzyrzecu Podlaskim odbył się II Międzyszkolny Przegląd Twórczości Artystycznej Spotkajmy się, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Zrozumieć ich świat. Uczestnikami tegorocznego przeglądu byli wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych w Radzyniu Podlaskim, Łosicach, Zalutyniu, Firleju oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej. Celem przeglądu jest propagowanie twórczości artystycznej uczniów niepełnosprawnych, dzięki czemu mogą rozwijać pewność siebie, pokonywać nieśmiałość oraz zwiększać poczucie własnej wartości. Spotkania te są doskonałą okazją do poznania kolegów, ukierunkowania zainteresowań oraz wzbogacenia swojego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. Każda placówka biorąca udział w przeglądzie została nagrodzona. Nagrodę specjalną dla wychowanków SOSW w Międzyrzecu Podlaskim ufundowała Radna Elżbieta Leszczyńska. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia osób życzliwych, którym nie jest obojętny los niepełnosprawnego dziecka. Wychowankowie międzyrzeckiego Ośrodka II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Międzyrzecu W II Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego O Puchar Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski wzięły udział pary z 29 klubów. Uczestnicy chwalili profesjonalizm przygotowania i wysoki poziom imprezy, a zgromadzeni mieli co podziwiać. Drugi już turniej tańca towarzyskiego został zorganizowany 9 października w Międzyrzecu, a cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem, niż pierwszy, który odbył się w marcu. Zarówno ze strony par tanecznych, jak i widzów oglądających popisy tancerzy. Swoje umiejętności zaprezentowały pary klubów z: Białej Podlaskiej, Białegostoku, Biłgoraja, Kańczugi, Krosna, Lubartowa, Lublina, Mielca, Radomia, Raszyna, Suchowoli, Sulejówka, Warszawy i Zamościa. Dziś odbywa się jeszcze kilka takich turniejów w innych miejscowościach, ale to do nas przyjechało najwięcej par podkreślał Piotr Woźniak, organizator imprezy. przyszli podziwiać najlepszych tancerzy. Mam nadzieję, że ten turniej będzie odbywał się w Międzyrzecu przynajmniej raz w roku powiedział Burmistrz Artur Grzyb, witając gości na gali wieczornej. Tancerzy oceniało siedmiu sędziów, na czele z sędzią głównym Jerzym Oleszczyńskim z Lublina oraz dwóch sędziów skrutinerów. Doskonałymi wynikami w turnieju mogą pochwalić się bialscy tancerze z klubu Aida Burmistrz Artur Grzyb otworzył wieczorną galę Rywalizacja w tańcach latynoamerykańskich Tym razem międzyrzecki turniej miał wyższy poziom od poprzedniego, bo zaprezentowały się w nim pary najwyższej klasy A. Barwne stroje i popisy na ogólnopolskim poziomie wzbudzały zachwyt wśród publiczności, która gromkimi oklaskami dopingowała tancerzy. Popisom tancerzy wyższych klas towarzyszył także bardziej profesjonalny doping ze strony klubowych kolegów. Turniej rozpoczął się o godz i był podzielony na trzy bloki. Po godzinie siedemnastej hala pękała w szwach i wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Mieszkańcy licznie i Amigo Dance oraz reprezentanci gospodarza turnieju międzyrzeckiego klubu Iskra, którzy wielokrotnie stawali na podium. Turniej jest dobrze, profesjonalnie przygotowany. Nie gorzej od tych odbywających się w Warszawie chwalił Zenon Iwanowski, tata Karola Iwanowskiego z bialskiej Aidy, który wraz ze swoją partnerką Dominiką Leszczyńską zwyciężył w kategorii powyżej 15 lat klasy A w stylu Standard. Organizatorem Turnieju był Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim, międzyrzecki Klub Tańca Towarzyskiego ISKRA na czele z instruktorem Piotrem Woźniakiem oraz Szkoła Podstawowa Nr 2, w hali której odbywała się impreza. Profesjonalnie turniej poprowadził Janusz Wielgosz z Łodzi, oprawę muzyczną przygotowała Bożena Zielińska z Lublina, a jako obsługa medyczna nad uczestnikami czuwał Mateusz Walczuk. Sponsorem głównym imprezy były Zakłady Przetwórstwa Mięsnego JBB Łyse Józef Bałdyga. 16

17 Tancerze Iskry wielokrotnie na podium W kategorii wiekowej 8-9 lat klasy E wygrali Natalia Kowalewska i Jakub Leszczyński. Najmłodsi tancerze, choć stremowani pokazali, że potrafią tańczyć. W kategorii lat klasy E w kombinacji 6T W kategorii lat klasa E styl 8T wygrała bialska para, ale na trzecim miejscu uplasowali się Weronika Mielnicka i Wiktor Lewandowski kolejna para z międzyrzeckiej Iskry. Tancerze Iskry: Bernadeta Leszczuk i Sebastian Trochymiuk zatańczyli najlepiej w kategorii lat klasy E, kombinacji 8T. Natomiast dwa pierwsze miejsca w kategorii powyżej 15 lat klasy E kombinacji 8T należały do par: Katarzyny Kowalczuk i Marcina Łaziuka oraz Moniki Martyniuk i Radosława Kalinki z Iskry Międzyrzec Podl. Wszystkie pary finałowe od czwartego do szóstego miejsca otrzymały statuetki i upominki. Pary, które znalazły się na podium, otrzymały puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Na pierwszym planie tancerze Iskry w paso doble zwyciężyła para z Lublina, jednak zaraz za nimi znaleźli się Anita Celińska i Mateusz Wójcik z Iskry. W kategorii lat klasy D kombinacja 6T najlepiej zatańczyła para międzyrzeckiej Iskry Aleksandra Olesiejuk i Patryk Zbucki. Na początku Patryk traktował taniec luźno, dziś podchodzi do niego o wiele poważniej i widać wyniki mówi dumny tata tancerza. Patryk i Ola wygrali swoją kategorię taneczną, Burmistrz składa gratulacje Międzyrzeczanie degustowali dania rybne Na Stanicy Żeglarskiej 10 października odbyła się miejska impreza Jedz ryby, bo zdrowe. Pogoda dopisała, a festyn połączony z bezpłatną degustacją rybnych dań przyciągnął nad wodę wielu mieszkańców miasta. Serwowano trzy rodzaje zupy rybnej, sałatki oraz wędzone i smażone ryby morskie i słodkowodne. Wielkim powodzeniem cieszyły się gorące zupy rybne. Bardzo szybko skonsumowano też przygotowywane na miejscu sałatki. Ludzi przyciągał zapach smażonych filetów i karpiowych dzwonków. Na imprezę zaproszono dietetyka, który wyjaśnił jak ważne w naszym jadłospisie są ryby i jak w sposób najlepszy dla naszego zdrowia je przyrządzać. Nie zabrakło chętnych do rywalizacji w konkursach rodzinnych na temat wiedzy o rybach i potrawach z nich przyrządzanych. Najmłodsi mieli do dyspozycji darmowe dmuchańce, swoim kształtem nawiązujące do ryb. Dzieci brały udział w konkursie łowienia rybek małymi wędkami i chętnie uczestniczyły w konkursie plastycznym. Wiele śmiechu dostarczył widzom konkurs odgadywania nazw ryb, w którym swoją wiedzą pochwalili się Burmistrz Artur Grzyb i Przewodniczący Rady Miasta Paweł Puszkarski. Smażona ryba miała wielu amatorów Degustacja dań rybnych na zimno Młody znawca ryb podpowiada Burmistrzowi podczas konkursu 17

18 Nie zawiedli międzyrzeccy motocykliści, a w rolę konferansjera wcielił się radny Robert Matejek. Degustacjom przygrywały zespoły Taxi i Kryzys Blues, a gdy słońce zaszło, Hiszpańskie dziewczyny rozgrzały publiczność. Impreza zakończyła się o godzinie wspólną zabawą przed sceną przy skocznych, andyjskich piosenkach zespołu Pankharita. Impreza pod hasłem Jedz ryby, bo zdrowe, rozpoczęła kampanię promującą spożywanie ryb wśród Międzyrzeczan. Na częstowanie mieszkańców rybnymi daniami Miasto otrzymało pełne dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Łowienie rybek cieszyło się zainteresowaniem najmłodszych Nagrody wręczali Przewodniczący Rady Powiatu P. Litwiniuk i Burmistrz Miasta A. Grzyb Pierwsze międzyrzeckie Święto Sękacza Producenci sękaczy i regionalnych potraw prezentowali swoje wyroby na międzyrzeckim rynku podczas pierwszego w Międzyrzecu Święta Sękacza. 11 września można było skosztować również pączków, szarlotek, racuchów i pierogów. Mimo deszczowej aury, nie zawiedli miejscowi producenci wyrobów cukierniczych oraz międzyrzeczanie, którzy chętnie kosztowali i kupowali słodkości. Swoje stoisko promocyjne, bogate w różnej wielkości sękacze, ciasteczka i inne wyroby, prezentowała międzyrzecka Cukiernia Zaniewicz. Sękaczem częstowała także popularna Cukiernia Wójcik z Międzyrzeca, a państwo Janina i Zbigniew Smoter z Łózek, zachęcali do skosztowania ich smacznego sękacza. Wiele cukierniczych produktów sękacze, pączki, szyszki i wafelki, zaprezentowała cukiernia Wines państwa Nestorowiczów. Każdy sękacz jest inny. Sęki są niepowtarzalne i to właśnie po nich można rozpoznać kto zrobił sękacza podkreśla pani Barbara Kamińska. W związku ze Świętem Sękacza, do Międzyrzeca zawitali profesor Leonard Mróz i Henryk Dębski z Ministerstwa Rolnictwa. Swój namiot na placu rozstawił niezawodny zespołu Leśne Echo z Zaścianek. Ich stoisko, pięknie ustrojone w ludowym stylu, wypełniał aromat na miejscu gotowanych pierogów z soczewicą i kapustą oraz smażonych skwarek. Można było skosztować domowego ciasta Zachowaj Trzeźwy Umysł Zakończyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu, realizowana również w Międzyrzecu Podl. Zaangażowanie miasta w kampanię pokazuje, jak samorząd bardzo poważnie traktuje problem profilaktyki dzieci i młodzieży. Prowadzone akcje miały w atrakcyjny sposób pokazywać alternatywy wobec picia alkoholu czy zażywania narkotyków. W tym roku do dzieci trafiają nagrody przygotowane specjalnie na finał kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Gra komputerowa Samorost wymagająca od graczy twórczego i logicznego myślenia została przygotowana specjalnie z myślą o uczestnikach ZTU. Wśród laureatów z miasta Międzyrzec Podlaski znaleźli się: Aleksandra Cieślik Gimnazjum Sportowe Nr 3, Małgorzata Cieślik Gimnazjum Sportowe Nr 3, Laura Juszczuk SP Nr 1, Adrianna Radziejewska Gimnazjum Nr 1, Julia Iwanowska SP Nr 3, Julia Pawłowska SP Nr 3, Katarzyna Zubik LO. Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród w dniu 14 września 2010 r. w Biurze Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Uzależnień przy ul. Piłsudskiego 6 z marchewką, racuchów, chleba ze smalcem i kiszonych ogórków. Na harmonijce ustnej przygrywał Henryk Sobieszuk z Żakowoli. Prezentacja sękaczy dokonał Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski Artur Grzyb. Spotkanie odbyło się w ciepłej i miłej atmosferze. Dzieci, młodzież i nauczyciele zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi oraz słodyczami, a dyrektorzy szkół certyfikatami potwierdzającymi aktywny udział w kampanii. Burmistrz nagradza zwycięzców konkursu 18

19 Wystawa prac koncepcyjnych zagospodarowania Międzyrzeca Od 7 do 21 listopada w odrestaurowanych piwnicach plebanii kościoła p.w. Św. Mikołaja, można oglądać wystawę Rewaloryzacja centrum miasta Międzyrzec Podlaski. Jest ona efektem nawiązanej niedawno współpracy pomiędzy miastem a Politechniką Białostocką. Na wystawie znalazły się różne koncepcje zagospodarowania Międzyrzeca wykonane przez białostockich studentów, którzy gościli w naszym mieście w marcu, w ramach studialnego wyjazdu. Są to typowo architektoniczne projekty, wizualizacje, prace wykonane w ołówku i tuszu oraz barwne, impresjonistyczne obrazy miasta, ukazujące jego klimat oraz charakterystyczne elementy takie, jak na przykład zabytkowe łuki. Projekty zagospodarowania miasta są bardzo odważne, a niektóre wręcz futurystyczne - mówi Burmistrz Artur Grzyb, jako przykład wskazując pracę przedstawiającą centrum kultury, ulokowane na placu przy postoju taksówek. Wystawa jest okazją do publicznej debaty nad zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Ponadto, międzyrzeczanie mogą zobaczyć, jak mogłoby wyglądać miasto oraz dostrzec w pracach studentów to, czego na co dzień w swoim Międzyrzecka Orlik Liga Piłki Nożnej Na boisku Orlik rozgrywano drugą edycję Orlik Ligi Piłki Nożnej. W tym roku brała udział rekordowa liczba drużyn, bo aż trzynaście. Do stałych bywalców ligi dołączyły nowe teamy: Kolejarz I i II Polskowola, Knock Out, Siwy Team, Abstynenci oraz FC Orzeł Brzozowica. Już w przedostatniej kolejce poznaliśmy mistrza oraz wicemistrza Międzyrzeckiej Orlik Ligi Piłki Nożnej. Były lider Orlik ligi Królewscy prowadząc po pierwszej połowie 3:0 w meczu z Witorożem, ostatecznie zremisowali 3:3. Wykorzystała to ekipa Intergrafu, która 1:0 pokonała Witoroż. W drugim spotkaniu Intergraf w rezerwowym składzie 6:5 pokonał outsiderów ligi, Siwy Team. Tym samym zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Orlik Ligi. Ostatnie minuty przesądziły o komplecie punktów dla drużyny z Wólki Łózeckiej, zwyciężyli 3:2, plasując się na drugim miejscu. Trzecie miejsce przypadło Abstynentom, którzy zwyciężyli walkowerem z Siwym Teamem. Zwycięzcy Międzyrzeckiej Orlik Ligi, drużyna Integrafu, otrzymała Puchar Burmistrza Artura Grzyba. Puchar za drugie miejsce, ufundowany przez Przewodniczącego Rady Powiatu Przemysława Litwinka, powędrował w ręce kapitana Królewskich oraz dla Abstynentów za trzecie miejsce w Orlik Lidze. Nagrodę Fair Play ufundowaną przez Wójta Gminy Drelów otrzymała drużyna Witoroża. Ponadto główny pomysłodawca, a zarazem sędzia Orlik Ligi Konrad Karwowski wraz z dyrektorem MOSiR- Mariuszem Leszczyńskim nagrodzili wyróżniające się drużyny statuetkami. Odkryciem roku uznano zespół Kolejarza II Polskowola, drużyną roku Gamix oraz niespodzianką roku Mikpol Halasy. Wszyscy uczestnicy międzyrzeckich rozgrywek, jak co roku, otrzymali pamiątkowe koszulki, w których będą mogli wziąć udział w następnej edycji Orlik Ligi. mieście nie widzą. W dni powszednie wystawa jest otwarta w godzinach: , a w niedziele Burmistrz Artur Grzyb z ks. Dziekanem J. Brzozowskim wzięli udział w otwarciu wystawy Spotkanie z rektorem warszawskiej uczelni Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie jest zainteresowana możliwością utworzenia swojego oddziału w Międzyrzecu Podlaskim. Prof. Paweł Bromski, rektor uczelni, przyjechał do naszego miasta 27 września na zaproszenie Burmistrza Artura Grzyba, który zaprezentował mu walory miasta, jako potencjalnej siedziby wydziału uczelni. Rektor natomiast wskazał warunki umożliwiające utworzenie uczelni w Międzyrzecu. Powstanie oddziału szkoły, a docelowo jej wydziału oraz wybór kierunków kształcenia i specjalności, uwarunkowane byłyby odzewem młodzieży i osób dorosłych. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki powstała w 1997 r. Jest akademicką uczelnią niepaństwową z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej, nadanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi studia licencjackie i uzupełniające magisterskie na kierunku Politologia. Kadra WSSMiA to wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i innych znanych uczelni warszawskich. Uczelnia ściśle współpracuje z prestiżowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kadry, programów i technik kształcenia. W WSSMiA prowadzona jest także działalność naukowa, podejmująca problematykę bezpieczeństwa międzynarodowego, najnowszej historii polski czy tematykę polonijną. Uczestnicy Orlik Ligi Wydawca: Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim ul. Pocztowa 8, Międzyrzec Podlaski tel , 19

20 Pożegnanie lata z Dorotą Rabczewską Dodą Ponad 3 tysiące osób zgromadziło się 4 września na stadionie miejskim w Międzyrzecu, by wspólnie, na pikniku rodzinnym, pożegnać lato. Dla dzieci sprowadzono dmuchany zamek i trampolinę. Była wata cukrowa i popcorn oraz stoiska z zabawkami i gastronomią. Starsi chętnie spędzali czas pod parasolami w ogródku piwnym, oglądali motocykle członków klubu Panther Free Group i brali udział w turnieju siłowania się na rękę, a zainteresowani paintballem mogli spróbować strzelania kolorowymi markerami. Na scenie wystąpiły zespoły: Tubas Składowski i PodobaMiSię z Siedlec. Organizatorzy pomyśleli również o tych, którzy stali dalej od sceny po jej obu stronach ustawiono dwa duże telebimy, pokazujące artystkę. Tuż po godzinie 21.00, na perfekcyjnie przygotowanej scenie ukazała się gwiazda, rozpoczynając swój występ utworem Boys, Boys, Boys. Witam Was w moim królestwie powiedziała na powitanie, wskazując scenę wyposażoną w schody, windę, oraz specjalne podwyższenie i ekran, na którym przez cały koncert można było oglądać jej teledyski. Koncert, jak zwykle w pełni profesjonalny, stanowił przekrój dotychczasowej twórczości Dody. Zmieniając sceniczny wizerunek do niemal każdej piosenki, artystka stworzyła w Międzyrzecu prawdziwe show. Fani nie zawiedli Doroty i wraz z nią śpiewali znane przeboje. Nie zabrakło też powagi i ważnych słów. W związku z chorobą jej życiowego partnera, Doda wystosowała apel do zgromadzonych, z prośbą o rejestrowanie się na stronie internetowej dawców szpiku kostnego. Co godzinę ktoś choruje na białaczkę, także małe dzieci. A dawców wciąż jest zbyt mało mówiła poważnie. Fani nie chcieli się rozstać z Dodą i prosili o bisy. Koncert Doroty Rabczeskiej Występ siedleckiej kapeli PodobaMiSię Pożegnanie lata zgromadziło wielu mieszkańców Dyżur Zespołu ds. Przemocy przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w każdy piątek w godz. 15:30-16:30, ul. Piłsudskiego 6 Godziny mszy świętych w międzyrzeckich parafiach Parafia p.w. św. Mikołaja Niedziela: godz. 7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, Dni powszednie: godz. 7.00, 7.30, Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła Niedziela: godz. 8.00, 10.00, 11.30, Dni powszednie: Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP Niedziela: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, Dni powszednie: 6.30, 7.00, Parafia p.w. Chrystusa Króla Niedziela: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, Dni powszednie: 6.30, 7.00, 17.00

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy!

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy! Miesięcznik Rady i Prezydenta Miasta Gdańsk a Nr 10 / listopad 2010 ISSN 2081-2442 www.gdansk.pl Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja Łask zyskał Centrum Idei KU HUMANIZMOWI Po kilku latach

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Kuchnia regionalna Kujawy

Kuchnia regionalna Kujawy Kuchnia regionalna Kujawy Foto: LGD Razem dla Powiatu Radziejowskiego O kujawskiej kuchni i nie tylko czytaj w artykule pt. Z kujawskim smakiem, na kujawską nutę z Lokalną Grupą Działania (str. 4) Wieści

Bardziej szczegółowo

4/2009 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

4/2009 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 4/2009 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1 Galeria gościńca Fotografią interesuje się całe życie. Już jako kilkuletni chłopiec podglądał starszych kolegów, którzy w zaciemnionym pokoju próbowali

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Samorządowe

Wiadomości Samorządowe Wiadomości Samorządowe wewnątrz numeru nr 12 (12) grudzień 2011 r. ISSN 1641-0726 wydawnictwo bezpłatne www.chorzowianin.pl Niech Święta Noc Bożego Narodzenia rozpali nadzieją wszystkie serca, a iskierka

Bardziej szczegółowo

26 29 września - w Trzciance gościła czteroosobowa delegacja z miasta partnerskiego

26 29 września - w Trzciance gościła czteroosobowa delegacja z miasta partnerskiego których aktywnie włączył się Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Pile. Podczas imprezy podziwiać można było specjalne ekspozycje, na których swoimi ogrodowymi skarbami chwaliły się nie tylko trzcianeckie

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Elewatory zbożowe pod kontrolą miasta

Elewatory zbożowe pod kontrolą miasta WRZESIEŃ 2011 NR 4 (108) BEZPŁATNY BIULETYN KRÓLEWSKIEGO MIASTA DARŁOWA Elewatory zbożowe pod kontrolą miasta Miejska spółka Zarząd Portu Morskiego w Darłowie w oparciu o tzw. prawo pierwokupu przystąpił

Bardziej szczegółowo

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9

Majowe uroczystości i rekonstrukcje historyczne str. 8 9 Nº04/230 ISSN 1427-6038 M I E S I Ę C Z N I K S A M O R Z Ą D O W Y Zagnański Comenius jedyny taki w Polsce str. 6 maj 2015 G M I N Y Z A G N A Ń S K E G Z E M P LA R Z B E Z P ŁAT N Y Święto Konstytucji

Bardziej szczegółowo

26/2011 W NUMERZE: NOWE MERCEDESY NA ULICACH BIELSKA-BIAŁEJ ZMODERNIZO- WANA BESTWIŃSKA, PRZEDŁUŻONA KOLISTA STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2012 ROK

26/2011 W NUMERZE: NOWE MERCEDESY NA ULICACH BIELSKA-BIAŁEJ ZMODERNIZO- WANA BESTWIŃSKA, PRZEDŁUŻONA KOLISTA STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2012 ROK 26/2011 W NUMERZE: NOWE MERCEDESY NA ULICACH BIELSKA-BIAŁEJ str. 3 ZMODERNIZO- WANA BESTWIŃSKA, PRZEDŁUŻONA KOLISTA str. 4 STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO NA 2012 ROK KARATECY I AKROBATKI Z SUKCESAMI str.

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE. Fot.Tomek Chwalisz. Fot. Archiwum SPR. fot. mateusz miszon

W SKRÓCIE. Fot.Tomek Chwalisz. Fot. Archiwum SPR. fot. mateusz miszon W SKRÓCIE Fot. Archiwum SPR fot. mateusz miszon Nie biorę! 21 grudnia w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy ul. Brackiej wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 1/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego Leszek Szczerbicki Galeria gościńca ADAM TROCHIMIUK Urodził się w 1953 roku w Stoczku Łukowskim. Ukończył Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu AWF oraz

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

ZAŚPIEWA w gorzowie. nie tylko po francusku. - str. 14

ZAŚPIEWA w gorzowie. nie tylko po francusku. - str. 14 Nr 11/135 listopad 2009 ISSN 1425-7386 Ogłaszamy konkurs 10 lat z Gorzowskimi Wiadomościami Samorządowymi. Do wygrania telewizor LCD 32 - str. 7 Fot. TVN/Cezary Piwowarski, Agencja ZOOM Nowocześnie i sportowo

Bardziej szczegółowo

Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg Sylwester miejski w nowym miejscu z 23. Finał WOŚP

Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg Sylwester miejski w nowym miejscu z 23. Finał WOŚP Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 11 (311) grudzień 2014 bezpłatne pismo informacyjne Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg Sylwester miejski w nowym miejscu z 23.

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy!

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Nowe miejsca parkingowe Na wniosek Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy Rada Miejska w Trzebnicy 30. czerwca 2009 roku podjęła uchwałę Problemy ze znalezieniem miejsca

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo