- CZĘŚĆ 1 - Obiekt: Tor rowerowy i siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu działki nr 12/24, 13/16, 13/13 i 13/10 (AM 40)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- CZĘŚĆ 1 - Obiekt: Tor rowerowy i siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu działki nr 12/24, 13/16, 13/13 i 13/10 (AM 40)"

Transkrypt

1 Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: "Budowa specjalnego toru przeznaczonego do uprawiania sportów z przeszkodami i wzniesieniami wraz z elementami siłowni zewnętrznej". SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - CZĘŚĆ 1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU Obiekt: Tor rowerowy i siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu działki nr 12/24, 13/16, 13/13 i 13/10 (AM 40) Inwestor : Gmina Zawiercie ul. Leśna Zawiercie Wykonawca opracowania: mgr inż. Piotr Siwik... Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni Piotr Siwik ul. Jana Pawła II 17/ Brzeg Brzeg, 17 maja 2018

2 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Budowa specjalnego toru przeznaczonego do uprawiania sportów z przeszkodami i wzniesieniami wraz z elementami siłowni zewnętrznej". KOD CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe Usługi architektoniczne i podobne Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie usuwania gleby Usuwanie wierzchniej warstwy gleby Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Wznoszenie ogrodzeń Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania Roboty na placu budowy Roboty rozbiórkowe STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 2 z 29

3 SPIS TREŚCI I. STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót... 3 II. Rodzaj robót objętych STWiOR... 4 III. Materiały... 5 IV. Sprzęt V. Transport VI. Wykonanie robót VII. Kontrola jakości VIII. Obmiar robót IX. Odbiór robót I. STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegające na: demontażu betonowych elementów trybuny, schodków terenowych i innych elementów betonowych na skarpach, zdjęciu starej nawierzchni bitumicznej boiska, zdjęciu starej nawierzchni z kostki / płyt betonowych chodników, demontażu starego ogrodzenia, wytyczeniu elementów zagospodarowania, wykonaniu wykopów pod poszczególne nawierzchnie, wymianie latarni oświetleniowych na nowe (osobne opracowanie), montażu nowej latarni oświetleniowej (osobne opracowanie), wyprofilowaniu skarp istniejących, wykonaniu schodów terenowych, wykonaniu podbudowy pod tor dla rowerów wraz z wyprofilowaniem skarp, wykonaniu nawierzchni bitumicznej toru z betonu asfaltowego, malowaniu oznakowania poziomego na nawierzchni bitumicznej, montażu urządzeń ćwiczeniowych i towarzyszących, wykonaniu nawierzchni z kostki chodnikowej bez fazy, montażu ogrodzenia, wykonaniu trawników metodą siewu. STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 3 z 29

4 II. Rodzaj robót objętych STWiOR Roboty wymienione poniżej wyszczególnione są w porządku wykonania, który jednak może zostać zmodyfikowany i dostosowany do technologii wykonawcy, jeśli nie wpłynie to negatywnie na realizację inwestycji. A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze A.1. Wytyczenie obiektu B. Roboty ziemne i demontaże B.1. Zdjęcie nawierzchni asfaltowej z podbudową B.2. Zdjęcie nawierzchni chodnikowej z płyt betonowych B.3. Demontaż betonowych elementów trybun na skarpach B.4. Demontaż schodów terenowych B.5. Demontaż innych betonowych elementów na skarpach B.6. Demontaż siatki ogrodzenia B.7. Uformowanie skarp wysokich B.8. Wypełnienie kruszywem filtracyjnym wysp między jezdniami toru B.9. Wypełnienie ziemią urodzajną wykopów po usunięciu asfaltu z podbudową C. Montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących C.1. Urządzenie fitness - Biegacz + orbitrek C.2. Urządzenie fitness - Wyciąg + krzesło C.3. Urządzenie fitness - Prasa nożna + wioślarz C.4. Urządzenie fitness - Rower + jeździec C.5. Ławka metalowo-drewniana z oparciem C.6. Metalowy kosz na śmieci C.7. Stojak na rowery - dziewięciostanowiskowy C.8. Tablica z regulaminem stalowa D. Tor rowerowy D.1. Wykonanie nasypów z gruntu rodzimego D.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego D.3. Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego typu AC8S D.4. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego D.5. Malowanie oznakowania poziomego toru E. Ułożenie obrzeży E.1. Ułożenie obrzeży betonowych 60x200x1000mm - na skraju nawierzchni chodnikowych F. Nawierzchnia z kostki F.1. Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych F.2. Wykonanie nawierzchni z kostki grafitowej bez fazy G G.1. G.2. G.3. Wykonanie schodów terenowych Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych Ułożenie stopni Wykonanie poręczy STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 4 z 29

5 H. Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV H.1. Wymiana siatki ogrodzenia z odmalowaniem słupków H.2. Montaż nowego ogrodzenia wzdłuż rzeki I. Wykonanie nawierzchni trawnikowych I.1. Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodą siewu z humusowaniem skarp toru I.2. Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodą siewu z humusowaniem skarp wysokich I.3. Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodą siewu terenów płaskich III. Materiały A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze A.1. Wytyczenie obiektu brak materiałów B. Roboty ziemne i demontaże B.1. Zdjęcie nawierzchni asfaltowej z podbudową B.2. Zdjęcie nawierzchni chodnikowej z płyt betonowych B.3. Demontaż betonowych elementów trybun na skarpach B.4. Demontaż schodów terenowych B.5. Demontaż innych betonowych elementów na skarpach B.6. Demontaż siatki ogrodzenia brak materiałów B.7. Uformowanie skarp wysokich z nawiezieniem ziemi Ziemia urodzajna / humus bez resztek budowlanych. Nie używać w tym celu ziemi z wykopów. B.8. Wypełnienie kruszywem filtracyjnym wysp między jezdniami toru Kruszywo filtracyjne 8-16mm. B.9. Wypełnienie ziemią urodzajną wykopów po usunięciu asfaltu z podbudową Ziemia urodzajna / humus bez resztek budowlanych. Nie używać w tym celu ziemi z wykopów. STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 5 z 29

6 C. Montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących Zamieszczone ilustracje nie wskazują dostawcy urządzeń, a jedynie obrazują formę, wzornictwo, kształt, kolorystykę oraz schemat funkcjonalno - użytkowy urządzeń, które mają stanowić wyposażenie siłowni. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych. Gwarancja na urządzenia rekreacyjne i towarzyszące minimum 36 miesięcy. URZĄDZENIA SIŁOWNI PLENEROWEJ Wszystkie urządzenia ćwiczeniowe spełniające wymogi normy Norma PN-EN 16630: E (lub równoważna) - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (wymóg nie dotyczy urządzeń towarzyszących). Zaprojektowano montaż czterech par przyrządów ćwiczeniowych posadowionych na nawierzchni z betonowej kostki chodnikowej. Posadowienie urządzeń w podłożu przez kotwienie do fundamentów betonowych na głębokości minimum 20cm poniżej docelowego poziomu nawierzchni (zabezpieczenie przed kradzieżą). Zamieszczone ilustracje nie wskazują dostawcy urządzeń, a jedynie obrazują formę, wzornictwo, kształt, kolorystykę oraz schemat funkcjonalno - użytkowy urządzeń, które mają stanowić wyposażenie siłowni. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych. W zakresie gabarytów za równoważne uznane zostanie urządzenie mniejsze lub większe maksymalnie do 10% od zastosowanych urządzeń referencyjnych. W zakresie kolorystyki za równoważne zostanie uznane urządzenie o elementach metalowych pomalowanych w dowolnych odcieniach popielu (szarości) i ciemnej zieleni. W zakresie funkcjonalności za równoważne zostanie uznane urządzenie służące do rozwoju tych samych grup mięśniowych i pozwalające prowadzić ten sam typ ćwiczeń. W zakresie zastosowanych materiałów za równoważne uznane zostanie jedynie urządzenie o konstrukcji nośnej stalowej. Każde urządzenie ćwiczeniowe opatrzone emblematem / tabliczką zawierającą przynajmniej minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 16630: E (lub równoważną): (nazwę / symbol urządzenia, nazwę i dane teleadresowe wytwórcy / importera, numer normy wg której urządzenie skonstruowano). STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 6 z 29

7 Poprawa muskulatury nóg i rk, ogólna poprawa kondycji fizycznej i wydolnoci organizmu. Korzystnie wpywa na ukad krenia i ukad oddechowy. Redukuje tkank tuszczow. Wzmacnia minie nóg i pasa biodrowego. Uelastycznia i rozciga cigna koczyn dolnych. Zwiksza ruchomo stawów kolanowych i biodrowych. Korzystnie wpywa na ukad krenia, serce i puca. Maksymalny ciar uytkownika: 120kg WYMIARY (d. x szer.): 3330mm x 830mm Urządzenia do ćwiczeń siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne. Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony Instrukcje: instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium - siedziska i oparcia ze stali - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, NSK - stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne Zastosowano następujące materiały: - stal: St/R35 - beton: B30/B25 Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN :2009, PN-EN :2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

8 Oba przyrzdy wzmacniaj minie pleców, klatki piersiowej i ramion. Korzystnie wpywaj na ukad kreniowo-oddechowy. Poprawiaj koordynacj ruchow. Wspomagaj redukcj tkanki tuszczowej. Maksymalny ciar uytkownika: 120kg WYMIARY (d. x szer.): 2590mm x 740mm Urządzenia do ćwiczeń siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne. Kolor: RAL 7032 szary / RAL 6006 zielony Instrukcje: instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium - siedziska i oparcia ze stali - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, NSK - stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne Zastosowano następujące materiały: - stal: St/R35 - beton: B30/B25 Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN :2009, PN-EN :2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 16630:2015 Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

9 Wzmacnia minie nóg. Korzystnie wpywa na ukad kreniowooddechowy. Poprawia koordynacj ruchow. Wspomaga redukcj tkanki tuszczowej. Wzmacnia minie nóg, ramion i tuowia. Korzystnie wpywa na ukad kreniowooddechowy. Poprawia koordynacj ruchow. Wspomaga redukcj tkanki tuszczowej. Maksymalny ciar uytkownika: 120kg WYMIARY (d. x szer.): 2530mm x 1690mm Urządzenia do ćwiczeń siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne. Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony Instrukcje: instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium - siedziska i oparcia ze stali - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, NSK - stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne - waga użytkownika do 120 kg Zastosowano następujące materiały: - stal: St/R35 - beton: B30/B25 Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN :2009, PN-EN :2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005, PN-EN 16630:2015 Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

10 Wzmacnia minie nóg i tuowia. Korzystnie wpywa na ukad kreniowo-oddechowy. Poprawia koordynacj ruchow. Wspomaga redukcj tkanki tuszczowej. Wzmacnia minie nóg, ramion i tuowia. Korzystnie wpywa na ukad kreniowooddechowy. Poprawia koordynacj ruchow. Wspomaga redukcj tkanki tuszczowej. Maksymalny ciar uytkownika: 120kg WYMIARY (d. x szer.): 3180mm x 610mm Urządzenia do ćwiczeń siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne. Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony Instrukcje: instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej Sprzęt do użytku publicznego: Klasa użytkowania: S Klasa dokładności: A Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów: - rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm - wsporniki ruchowe rury stalowe: śr x 3,6 mm - pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium - siedziska i oparcia ze stali - uchwyty i rączki z polichlorku winylu - łożyska typu zamkniętego, NSK - stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm - połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne Zastosowano następujące materiały: - stal: St/R35 - beton: B30/B25 Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w: PN-EN :2009, PN-EN :2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

11 C.5 Ławka metalowo - drewniana z oparciem Wysoko: minimum 70cm Długo całkowita: minimum 170cm Szeroko całkowita: minimum 60cm Grubo listew / desek: 3cm (minimum) Elementy metalowe ocynkowane a nastpnie malowane proszkowo w kolorze zblionym do jasnego popielu (RAL 7042). Kolor desek z drewna iglastego - odcie drewna - palisander. Sposób przytwierdzenia przez zabetonowanie w podłou betonem klasy minimum B15. Rys. Ławka metalowo - drewniana z oparciem (ilustracja pogldowa). Fot. Ławka metalowo - drewniana z oparciem (fotografia pogldowa).

12 C.6 Metalowy kosz na mieci Wysoko całkowita: minimum 120cm (wraz z czci podziemn 165cm) Szeroko: minimum 40cm Pojemno: minimum 35l Kosz metalowy ocynkowany a nastpnie malowany proszkowo w kolorze zblionym do jasnego popielu (RAL 7042) - jednolitym z kolorem ławek. Sposób posadowienia - przez betonowanie stalowych kotew. Rys. Kosz na mieci - metalowy z daszkiem (ilustracja pogldowa).

13 C.. Stojak na rowery - dziewięciostanowiskowy - rurowy Pojedynczy stojak wykonany z jednego odcinka rury gitego na gitarce. Nie dopuszcza si adnych cze, kolanek i spawów na caej dugoci elementu. Materia - rura o wymiarach minimalnych 4,24 x 0,2mm Stal cynkowana OGNIOWO. Rys. Stojak na rowery - minimalne wymiary. Rys. Stojak na rowery - zwymiarowany sposób instalacji czterech stanowisk.

14 S 2 1 D ST P KO IN T KADURZD xsupstalowy xtablicazregu Dostpneopc TAL YTA OTWIENIE NNE DZENIA ulaminem(form cje: Elementystalo Sklejkawodoo Urzdzeniena Wszelkieotwo inakrtekoso a mat50x70cm) owemalowanepr dpornaobustron staeposadowio oryniebezpieczne onitezalepkam roszkowo nnielaminowana newgruncie,be eorazwystajcee i.poczeniarub DANE Max. wy Wymiar STA tonowanebeton elementyrub bowezabezpieczo TECHNICZNE ysokoupadku ry(dxszerxwy ANDARD emklasymin.b oneantykorozyjn E u nie ys) 0,9x 20 nieprzezocynkow dotyczy x0,8x1,9m wanie C.8 Tablica z regulaminem

15 D. Tor rowerowy Lp Materiał Parametry / Opis 1 Beton asfaltowy Beton asfaltowy typu AC8S, uziarnienie do 8mm 2 Kruszywo łamane 3 Grunt rodzimy Kruszywo łamane - ostrokrawędziste 0-31,5mm, do wykonania podbudowy i wykonania opasek żwirowych Do uformowania nasypów, mrozoodporny, mineralno - piaszczysty (dla zwiększenia udziału frakcji mineralnych wykorzystać piasek) 4 Piasek Dla wzbogacenia podłoża rodzimego nasypu podtorza 5 Humus Ziemia urodzajna, na skarpy nasypów toru 6 Farba drogowa Farba drogowa w kolorze żółtym do malowania oznakowania poziomego 7 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy. Tab. 1 Materiały do wykonania toru rowerowego. E. Ułożenie obrzeży E.1. Ułożenie obrzeży betonowych 60x200x1000mm - na skraju nawierzchni chodnikowych Lp Materiał Parametry / Opis 1 Cement Dla wykonania ław pod obrzeża 2 Piasek Dla wykonania ław pod obrzeża 3 Krawężnik betonowy Krawężnik betonowy 60 x 200 x 1000mm, jednostronnie fazowany / zaokrąglony* 4 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy Tab. 2 Materiały do ustawienia obrzeży betonowych. (* w przypadku obrzeża między nawierzchnią z kostki a asfaltową krawężnik niefazowany / prosty.) STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 15 z 29

16 F. Nawierzchnia z kostki Lp Materiał Parametry / Opis 1 Kostka betonowa Kostka betonowa typu Holland, grafitowa, gr. 60mm, bez fazy 2 Piasek Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4 3 Cement Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4 4 Kruszywo Kruszywo łamane frakcji od 0,0 do 63,0mm 5 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy. Tab. 3 Materiały do wykonania nawierzchni z kostki betonowej. G. Wykonanie schodów terenowych Lp Materiał Parametry / Opis 1 Cement Dla wykonania ław pod obrzeża 2 Piasek Dla wykonania ław pod obrzeża 3 Kruszywo 4 Krawężnik 80mm 5 Krawężnik drogowy 6 Kostka betonowa 7 Balustrada Kruszywo łamane frakcji od 0,0 do 63,0mm, do wykonania podbudowy Krawężnik betonowy 80 x 300 x 1000mm, niefazowany, dla wykonania policzków schodów Krawężnik betonowy 100 x 200 x 1000mm, dla wykonania stopni Kostka betonowa typu Holland, grafitowa, gr. 60mm, bez fazy, do wykonania stopni Stalowa balustrada z rury stalowej 40/3mm, ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze szarym 8 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy Tab. 4 Materiały do wykonania nowych schodów terenowych. STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 16 z 29

17 H. Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV Od strony rzeki Warty należy wykonać ciąg ogrodzenia wysokości 1,5m,. Odcinek ogrodzenia połączyć z istniejącym, tak aby tworzył jeden ciąg. H.1. Wymiana siatki ogrodzenia z odmalowaniem słupków siatka stalowa ocynkowana powlekana szarym PCV, wysokości 1,5m, farba do metalu antykorozyjna do malowania słupków - szara (zbliżona odcieniem do barwy siatki). H.2. Montaż nowego ogrodzenia wzdłuż rzeki OGRODZENIE o następujących parametrach: wysokość minimum 1,5m, siatka stalowa ocynkowana powlekana szarym PCV, wysokości 1,5m, słupki okrągłe Ø minimum 60mm, stalowe ocynkowane, malowane w kolorze szarym zbliżonym odcieniem do barwy siatki, z plastikową czapką na górze. I. Wykonanie nawierzchni trawnikowych I.1. Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodą siewu z humusowaniem skarp toru I.2. Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodą siewu z humusowaniem skarp wysokich I.3. Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodą siewu terenów płaskich Lp Materiał Parametry / Opis 1 Nasiona traw Mieszanka nasion zawierająca gatunki o dobrej odporności na częste udeptywanie. 2 Nawóz Długodziałający nawóz wieloskładnikowy do trawników 3 Humus Ziemia urodzajna 4 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy. Tab. 5 Materiały do wykonania trawników. IV. Sprzęt Określa się jako niezbędne użycie ciężkiego sprzętu budowlanego głównie na potrzeby wykonania prac z działu B, D, E, F, G i I. Konieczne jest wykorzystanie koparkoładowarki oraz samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS. Należy przewidzieć użycie wspomnianego sprzętu podczas opracowania schematu organizacji robót budowlanych. Pozostałe prace wymienione w powyższych działach mogą być wykonane przy użyciu narzędzi budowlanych oraz sprzętu budowlanego lekkiego (według potrzeb technologii wykonawcy) oraz sprzętu ogrodniczego. STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 17 z 29

18 V. Transport Środki transportowe według potrzeb technologii wykonawcy. VI. Wykonanie robót Oznakowania w terenie i osłonięcia wymagają wszelkie pokrywy studzienek kanalizacyjnych, a także inne urządzenia infrastruktury znajdujące się w obrębie terenu opracowania i na drogach dojazdowych do niego (np. latarnie i hydrant), które mogą być uszkodzone podczas prac ciężkiego sprzętu. Za względu na obecność w terenie sieci podziemnych należy zachować ostrożność podczas prac prowadzonych w ich obrębie. Wykonawca powinien dokładnie przeanalizować teren przed rozpoczęciem robót, gdyż sytuacja rzeczywista może nieznacznie odbiegać od lokalizacji wskazanej na mapie do celów projektowych. Należy zachować dużą ostrożność podczas wykonywania wykopów w pobliżu wskazanych linii. W celu ograniczenia ryzyka konieczne jest wykonanie wykopów kontrolnych przed rozpoczęciem właściwych prac ziemnych. Na czas prowadzenia prac odłączyć zasilanie linii zasilania latarni. Składowanie materiałów budowlanych i urobku z wykopów należy zorganizować w miejscach wyznaczonych na terenie inwestycji aby niepotrzebnie nie zanieczyszczać terenów nieobjętych budową. Uprzątnięcie dróg dojazdowych wynikające z przemieszczania się sprzętu budowlanego leży w gestii Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczyć i oznakować teren budowy (tablice informacyjne i ewentualnie owinięcie obszaru kolorową taśmą, rozpiętą na słupkach). W czasie prowadzenia prac ciężkiego sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób trzecich. Należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci, aby wykluczyć ich wstęp w pobliże prowadzonych prac budowlanych. A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze A.1. Wytyczenie obiektu Wymierzenie granic wykopów zgodnie z dokumentacją projektową i ich opalikowanie. Wytyczenie przebiegu toru i punktów charakterystycznych według pliku DWG projektu. Wytyczenie lokalizacji wszystkich pozostałych elementów zagospodarowania terenu. Przed każdym z etapów prac należy kontrolować zgodność lokalizacji poszczególnych elementów obiektu z dokumentacją. W przypadku gdyby stan w terenie odbiegał od opracowanego w projekcie koordynator przebiegu robót, po konsultacji z projektantem, decyduje o zmianach w lokalizacji w/w elementów. STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 18 z 29

19 B. Roboty ziemne i demontaże B.1. Zdjęcie nawierzchni asfaltowej z podbudową 792,0m 2 (55,4m 3 ) - grubość warstwy bitumicznej szacuje się na 7cm. Zerwane fragmenty nawierzchni należy wywieźć i zagospodarować jako odpady. 413,3m 2 (95,1m 3 ) - grubość warstwy do zerwania określono na 23cm (łącznie - po zerwaniu asfaltu i wybraniu podłoża mają powstać wykopy o głębokości 30cm). Wybranie podłoża jedynie poza rzutem nowo-projektowanego toru (na całej szerokości toru - razem ze skarpami). Wyciągnięte podłoże należy wykorzystać do wykonania nasypów pod nową nawierzchnię asfaltową toru. B.2. Zdjęcie nawierzchni chodnikowej z płyt betonowych 35,2m 2 - nawierzchnia z płyt chodnikowych 50x50cm na chodniku prowadzącym od strony budynku wielorodzinnego w kierunku zachodnim. B.3. Demontaż betonowych elementów trybun na skarpach 100,0m 2 (oszacowano) - stare betonowe elementy płytowe ustawione na skarpach w charakterze trybuny należy zagospodarować jako odpady. B.4. Demontaż schodów terenowych Schody należy rozbić i zdemontować. Podczas prac należy zachować ostrożność, gdyż w pobliżu przebiega linia zasilania oświetlenia. Na czas prowadzenia robót linię odłączyć. Materiał z rozbiórek zagospodarować jako odpady. B.5. Demontaż innych betonowych elementów na skarpach Duże betonowe elementy umocnień skarp oraz kostka chodnikowa typu behaton. Podczas prac należy zachować ostrożność, gdyż w pobliżu przebiega linia zasilania oświetlenia. Na czas prowadzenia robót linię odłączyć. Materiał z rozbiórek zagospodarować jako odpady. B.6. Demontaż ogrodzenia 17,5m - ogrodzenie istniejące do wymiany na nowe z siatki powlekanej PCV. Materiał z rozbiórek zagospodarować jako odpady. Zachować ostrożność podczas prac - z uwagi na obecność w podłożu linii wodociągowej. Wykonać przekopy kontrolne! Nowe słupki zamontować analogicznie do istniejących (w istniejącej podmurówce). Prace rozbiórkowe prowadzić tak, aby nie doprowadzić do zniszczenia podmurówki. STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 19 z 29

20 B.7. Uformowanie skarp wysokich z nawiezieniem ziemi Skarpy po usunięciu trybuny oraz na północnej granicy obiektu należy uzupełnić ziemią urodzajną (szacuje się około 200,0m 2 skarp do wyprofilowania i uzupełnienia warstwą ziemi grubości ~20cm, co daje ~40,0m 3 ziemi urodzajnej). Ziemię na skarpach tylko lekko zagęścić - tak aby umożliwić ukorzenienie się trawy z rolki. B.8. Wypełnienie kruszywem filtracyjnym wysp między jezdniami toru Powstały wykop na dwóch zamkniętych "wyspach" między jezdniami toru (95m 2 ) należy wypełnić 20cm warstwą żwiru 8-16mm i 10cm warstwą ziemi urodzajnej - jako podłoże pod trawnik. Pozostałą część wykopów (wokół toru) wypełnić ziemią urodzajną. B.9. Wypełnienie ziemią urodzajną wykopów po usunięciu asfaltu z podbudową Po wykonaniu wykopu i usunięciu asfaltu z podbudową spomiędzy rzutu toru ze skarpami należy wypełnić wykopy ziemią urodzajną. Podłoże musi być przepuszczalne - tylko lekko zagęścić. Głębokość wykopów do uzupełnienia ~30cm. Wierzchnią warstwę podłoża pod trawę musi stanowić ziemia urodzajna wysokiej jakości - czysta i bez resztek budowlanych. Przygotowanie podłoża pod ułożenie trawy z rolki opisano w części dotyczącej nawierzchni trawnikowych (część J). C. Montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących Szczegółowy rozstaw urządzeń na terenie siłowni przedstawiają plansze projektowe w projekcie budowlanym i wykonawczym. Posadowienie urządzeń w podłożu przez kotwienie do postumentów betonowych na głębokości minimum 20cm poniżej docelowego poziomu nawierzchni (zabezpieczenie przed kradzieżą). Wszystkie urządzenia rekreacyjne, a także uzupełniające - posadowione w podłożu przez zabetonowanie betonem o klasie podanej przy opisie każdego z urządzeń w dziale dotyczącym materiałów (klasa minimum B15). Głębokość posadowienia urządzeń zgodna z instrukcją instalacji. Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń ściśle według instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z w/w normami oraz plansz projektowych. Zaleca się by montażu dokonywała wyspecjalizowana ekipa lub producent urządzeń. Urządzenia montować zgodnie z instrukcjami instalacji urządzeń i projektem zagospodarowania terenu, z zachowaniem poniższych zasad: Montażu urządzeń dokonać z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa i użytkowania sąsiednich urządzeń, zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 16630: E - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. W całej strefie upadku urządzeń należy zapewnić brak innych obiektów. Przy określaniu głębokości posadowienia urządzeń należy wziąć pod uwagę docelowy poziom nawierzchni z kostki betonowej (w przypadku urządzeń siłowni). STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 20 z 29

21 Szczegóły dotyczące funkcjonalności, materiałów i technologii wykonania, a także sposobu posadowienia urządzeń w podłożu i wymiary stref bezpieczeństwa zawiera część STWiOR poświęcona materiałom. UWAGA! W obrębie podanych stref bezpieczeństwa nie mogą znajdować się krzewy lub drzewa, ani żadne inne elementy mogące powodować zagrożenie użytkowników. D. Tor rowerowy Tor o nawierzchni asfaltowej - rowerowy plac zabaw - wprowadzający użytkowników w podstawy jazdy na torze typu pumptrack, składający się z zakrętów profilowanych i garbów ułożonych tak, aby urozmaicona pod kątem prędkości i wysiłku jazda kształtowała nowe umiejętności rowerzystów i rolkarzy. Przeszkody toru wraz z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, z przejazdem po przekątnej. Tor przeznaczony jest do poruszania się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Kierunek jazdy oznaczyć za pośrednictwem oznakowania poziomego. Tor wytyczyć za pomocą technik geodezyjnych - w oparciu o plik DWG projektu. Na planszy projektowej R.3 (tor rowerowy) trasę toru podzielono na segmenty wyznaczone przez łuki krawędzi. Na planszy oznaczono wysokościowe punkty charakterystyczne, rozmieszczone na początku / końcu łuku (czerwone) oraz po środku łuku (turkusowe). Zaznaczony poziom 0,0 nie odnosi się do rzędnych terenu, gdyż takowe planuje się utrzymać na poziomie trawnika w obrębie toru. Podane wysokości przedstawiają wzajemne różnice wysokościowe między poszczególnymi fragmentami toru. Nasypy wykonywać na zagęszczonej mechanicznie warstwie podłoża rodzimego pozostałego po zdjęciu starej nawierzchni bitumicznej boiska (nie wyciągać podłoża spod rzutu toru). D.1. Wykonanie nasypów z gruntu rodzimego 378,7m 2 (V=89,4m 3 ) - Uformowanie nasypów z gruntu rodzimego wyciągniętego spomiędzy rzutu toru (patrz rozbiórki). Ma to być grunt mineralno - piaszczysty, z małą zawartością cząstek organicznych, mrozoodporny. W razie potrzeby podłoże uzupełnić piaskiem. Poszczególne warstwy zagęszczone mechanicznie w warstwach o grubości minimum 200mm. Nachylenie skarp 1:1. D.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 264,3m 2 (V=39,7m 3 ) - Podbudowa z kruszywa łamanego - ostrokrawędzistego 0-31,5mm, zagęszczona mechanicznie. Grubość warstwy 150mm. D.3. Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego typu AC8S 264,3m 2 (V=15,9m 3 ) - Nawierzchnia jezdna wykonana z betonu asfaltowego typu AC8S, grubości ~6cm, układanego na gorąco. Maksymalna granulacja ziaren 8mm. Krawędzie warstwy fazowane (patrz przekroje). Do ułożenia wykorzystać lekki walec. STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 21 z 29

22 D.4. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 50,3m 2 (V=3,0m 3 ) - Opaska żwirowa przy krawędziach nawierzchni jezdni wykonać opaski z zagęszczonego kruszywa łamanego szerokości 20cm i grubości 6cm (patrz przekroje). D.5. Malowanie oznakowania poziomego toru Na wykonanej jezdni toru należy farbą drogową w kolorze żółtym namalować strzałki oznaczające kierunek jazdy. Strzałki wielkości minimum 1m nanieść co około 15m, w osi toru. Szczegółowa lokalizacja i wymiary strzałek oznaczono na planszy oznakowania poziomego (R.8). E. Ułożenie obrzeży E.1. Ułożenie obrzeży betonowych 60x200x1000mm - na skraju nawierzchni chodnikowych 128,9m (83,5m + 11,5m + 13,0m + 19,7m + 1,2m) - obrzeża jednostronnie fazowane na styku nawierzchni chodnikowej z trawiastą. 15,0m - obrzeża niefazowane na styku nawierzchni chodnikowej z nawierzchnią z betonu asfaltowego. W tym miejscu obrzeże na równi z otaczającą nawierzchnią. Górna powierzchnia obrzeża maksymalnie 2cm ponad poziomem terenu. Obrzeża ustawić na ławie z chudego betonu. F. Nawierzchnia z kostki Nawierzchnie chodnikowe należy wykonać z kostki betonowej grafitowej typu Holland, o grubości 6cm i wymiarach 10 x 20cm, układanej na podbudowie mineralnej wewnątrz obrzeży betonowych ustawionych na podsypce cementowo - piaskowej. Nawierzchnia ułożona na obszarach wskazanych na planszy projektowej - w tym pod urządzeniami siłowni. Nawierzchnia otoczona obrzeżem betonowym szarym 60 x 200mm, jednostronnie fazowanym / zaokrąglonym (od zewnątrz). W przypadku obrzeża między nawierzchnią z kostki betonowej, a nawierzchnią z betonu asfaltowego - krawężnik niefazowany / prosty (patrz część E). Przekrój przez nawierzchnie chodnikowe z kostki betonowej przedstawiają przekroje B-B i C-C - plansze R.5 i R.6 projektu budowlanego i wykonawczego. Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni betonowej wgłębne i za pośrednictwem spływu powierzchniowego na przyległe tereny trawiaste. Wyniesienie chodników z kostki na wysokość 2cm ponad poziom otaczającego trawnika. STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 22 z 29

23 Parametry nawierzchni brukowej i podbudowy: Pod nawierzchnię z kostki wykonać podbudowę mrozoodporną ze żwiru lub tłucznia odpowiednio zagęszczonego. Kostkę układać na podsypce cementowo piaskowej. Grubość podsypki po zagęszczeniu winna wynosić 4cm. Podsypkę zgarniać ponad przymiarami tak, aby kostka przed zagęszczeniem leżała 1cm powyżej rzędnej projektowanej. Podsypki zagęszczać dopiero po ułożeniu kostki z przewiązaniem. Pozwoli to na wyrównanie różnic wysokości kostki dopuszczalnych tolerancją. Pod warstwą podsypki wykonać podbudowę z warstwy mrozoodpornej z kamienia łamanego o uziarnieniu 0 63mm, grubości 15cm, stabilizowanego cementem. Podbudowę zagęścić do uzyskania pełnej stateczności i wykonać na podłożu z gruntu rodzimego, po uprzednim usunięciu humusu. Układanie kostki realizować od krawędzi, aby zapobiec uszkodzeniom wcześniej ułożonych odcinków. W celu utrzymania jednolitej kolorystyki, należy zawsze mieszać kostkę z trzech różnych palet. Zagęszczenie nawierzchni brukowej: Zagęszczenie wykonać w stanie suchym przed rozpoczęciem użytkowania. Przed rozpoczęciem zagęszczenia dokładnie wypełnić spoiny piaskiem, a nawierzchnie skrupulatnie wyczyścić. Następnie równomiernie przy pomocy ubijarki z przekładką gumową / elastomerową zagęścić powierzchnię, aż do uzyskania stateczności nawierzchni. Po zakończeniu zagęszczenia uzupełnić materiał spoin, można się wspomagać wykorzystując zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wodą. Kostkę układać po zamontowaniu urządzeń rekreacyjnych. Podbudowę wykonać wcześniej. Kostka ma dochodzić do słupa urządzenia ćwiczeniowego - należy ją w tym miejscu odpowiednio dociąć. Przy układaniu kostek kontrolować i utrzymywać prostolinijność wzoru, oraz kontrolować na bieżąco jakość elementów. Kostki uszkodzone w czasie transportu, popękane należy odłożyć i nie wbudowywać. G. Wykonanie schodów terenowych W miejscu istniejących schodów prowadzących w dół skarpy należy wykonać nowe schody terenowe z kostki grafitowej chodnikowej typu Holland (gr. 6cm) oraz krawężników drogowych 100x200x1000mm. Sposób wykonania schodów prezentuje przekrój D-D (plansza R.7 projektu budowlanego i wykonawczego). Projektuje się wykonanie 7 stopni schodów o wysokości 150mm i szerokości 350mm. Policzki schodów z obrzeży 80x300x1000mm. Od zachodu bieg schodów należy zabezpieczyć balustradą stalową (patrz rysunek R.7 projektu budowlanego). Od wschodu skarpę wyprofilować tak, aby dochodziła łagodnie do schodów. Schody na fragmencie chodnika z wymienianą nawierzchnią z płyt betonowych wykonać analogicznie (4 stopnie + 1 stopień). STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 23 z 29

24 H. Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV H.1. Wymiana siatki ogrodzenia z odmalowaniem słupków 17,5m - ogrodzenie istniejące - siatka do wymiany na nową - powlekaną PCV. Istniejące słupki po zdjęciu siatki odmalować. Prace rozbiórkowe prowadzić tak, aby nie doprowadzić do zniszczenia słupków i podmurówki. Materiał z rozbiórek zagospodarować jako odpady. H.2. Montaż nowego ogrodzenia wzdłuż rzeki 54,0m - od strony rzeki Warty należy wykonać ciąg ogrodzenia wysokości 1,5m. słupki ogrodzenia wzdłuż rzeki - od zewnątrz obiektu, zachować ostrożność - tak aby nie naruszyć konstrukcji obwałowania rzeki - ogrodzenie ma dochodzić do obwałowania, posadowienie słupków przez zabetonowanie w gruncie, słupki wymienianego ogrodzenia posadowić w gruncie gwarancja na ogrodzenie minimum 36 miesięcy. I. Wykonanie nawierzchni trawnikowych I.1. Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodą siewu z humusowaniem skarp toru 93,4m 2 (powierzchnia w rzucie), powierzchnia przeliczeniowa (realna) uzyskana w wyniku przemnożenia przez współczynnik 1,415 wynosi 132,161m 2. I.2. Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodą siewu z humusowaniem skarp wysokich 200,0m 2 (powierzchnia w rzucie), powierzchnia przeliczeniowa (realna) uzyskana w wyniku przemnożenia przez współczynnik 1,415 wynosi 283,0m 2. I.3. Wykonanie nawierzchni trawnikowej metodą siewu terenów płaskich 143,5m 2 Na obszarze poza nawierzchnią utwardzoną i na skarpach wykonać należy trawniki metodą siewu. Na skarpach: Po uzupełnieniu podłoża na skarpach, ich wyprofilowaniu i uklepaniu warstwy humusu wysiać trawę z nawozem. STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 24 z 29

25 Na terenie płaskim: Po zasypaniu wykopu pozostałego po usunięciu nawierzchni asfaltowej z podbudową (do głębokości ~30cm) podłoże pod trawę należy przygotować i zabiegi wykonać w sposób następujący: Usunąć pozostałości dotychczasowej nawierzchni asfaltowej. Uprzątnąć z podłoże z chwastów (ręcznie), korzeni, kamieni, resztek pobudowlanych i innych zanieczyszczeń, Wzruszyć warstwę gleby do głębokości 10cm, W razie potrzeby rozścielić humus do wymaganego docelowego poziomu terenu, Wyrównać powierzchnię pod wysiew (lekkie wałowanie), Wysiać nasiona traw z nawozem, Podlać trawę a następnie dwukrotnie podlać w odstępach 4 dniowych. W razie suchej pogody należy powtarzać podlewanie aż do odbioru robót. UWAGA! Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu zielenią należy zwrócić szczególną uwagę na czystość wykonanych wcześniej nawierzchni i zainstalowanych urządzeń. VII. Kontrola jakości Sprawdzenie jakości robot zanikających i ulegających zakryciu odbywać się będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek (w toku prac) bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru powyższych robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub osoba oddelegowana przez inwestora. Jakość i ilość robót budowlanych ulegających zakryciu ocenia się w oparciu o przeprowadzone pomiary, kontrole w konfrontacji z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i uprzednimi ustaleniami z inwestorem. A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze Konieczne jest ścisłe przestrzeganie wymiarów z dokumentacji. Należy sprawdzić czy pozostałości po wycince w postaci pnia zostały wyfrezowane (nie wyciągać z podłoża z uwagi na zagrożenie zniszczeniem obwałowania rzeki). B. Roboty ziemne i demontaże Należy skontrolować poprawność wykonania wykopów - ich wymiary, lokalizację i głębokość. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie wymiarów i poziomów z dokumentacji. Należy sprawdzić czy żadne elementy zagospodarowania towarzyszącego nie zostały uszkodzone. Należy zweryfikować czystość ziemi wprowadzonej na skarpy przy ich profilowaniu (przez położeniem trawy z rolki). STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 25 z 29

26 C. Montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących Jakość zainstalowanych urządzeń musi być zgodna kartami technicznymi i dokumentacją dostarczoną przez wykonawcę danego zadania. Przed montażem należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie zgodności dostarczonych urządzeń z niniejszą dokumentacją. Po zamontowaniu należy sprawdzić: stabilności posadowienia urządzeń w gruncie, Wszystkie urządzenia fitness muszą spełniać wymogi stawiane przez normę: PN-EN 16630: E - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Kontroli jakości wszelkich robót dokonuje się na podstawie przepisów, kart technicznych urządzeń, kopii deklaracji i certyfikatów, niniejszej dokumentacji oraz bieżącej wiedzy technicznej. D. Tor rowerowy D.1. Wykonanie nasypów z gruntu rodzimego D.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego D.3. Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego typu AC8S D.4. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego D.5. Malowanie oznakowania poziomego toru Należy zweryfikować grunt użyty do wykonania nasypów - jeszcze przed ich wykonaniem. W razie potrzeby należy podjąć decyzję o wzbogaceniu podłoża o piasek. Sprawdzić stabilność nasypów. Należy zweryfikować jakość i parametry kruszywa do podbudowy. Sprawdzić stabilność podbudowy i wskaźnik zagęszczenia (Is minimum 0,9). Należy zweryfikować jakość i równość wykonanej nawierzchni z betonu asfaltowego. Nawierzchnia nie powinna być gładka, bez nierówności i uskoków. Wiraże wyprofilowane równomiernie. Należy zweryfikować stabilność opaski z kruszywa przy torze asfaltowym. Kruszywo nie powinno się rozsypywać na tor. Należy zweryfikować czystość ziemi wprowadzonej na skarpy przy ich profilowaniu (przez położeniem trawy z rolki). E. Ułożenie obrzeży Kontroluje się wymiary obrzeży oraz trwałość ich posadowienia w podłożu. Poszczególne odcinki obrzeża nie mogą być połamane. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie poziomów i rzędnych z dokumentacji. STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 26 z 29

27 F. Nawierzchnia z kostki Jakość zainstalowanej nawierzchni z kostki musi być zgodna kartami technicznymi i dokumentacją dostarczoną przez wykonawcę / producenta kostki. Bada się stabilność i umocowanie pojedynczych kostek (szczególnie w obrzeżach). Ewentualne uszkodzenia kostek muszą być wyszczególnione w stosownym protokole. G. Wykonanie schodów terenowych Jakość zainstalowanej kostki i krawężników musi być zgodna kartami technicznymi i dokumentacją dostarczoną przez wykonawcę / producenta. Bada się stabilność i umocowanie pojedynczych elementów. Ewentualne uszkodzenia kostek muszą być wyszczególnione w stosownym protokole. Stopnie powinny być lekko nachylone celem odprowadzenia wód opadowych. Weryfikuje się wysokość i szerokość stopni. Sprawdza się stabilność posadowienia balustrady. H. Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV Konieczne jest szczególne sprawdzenie wytrzymałości ogrodzenia oraz jego stabilności w podłożu, a także sprawdzenie, czy z ogrodzenia (szczególnie u góry) nie wystają ostre pręty lub inne elementy mogące powodować zagrożenie dla użytkowników obiektu. Należy sprawdzić poprawność wykonania montażu z wytycznymi producenta systemu. I. Wykonanie nawierzchni trawnikowych Kontrola robót w zakresie wykonania nawierzchni trawnikowych polega na sprawdzeniu: jakości zastosowanej mieszanki traw, równomierności wysiewu i ilości nasion na 1m 2, jakości wyrównania i uwałowania terenu (dobrego dociśnięcia podłoża), dobrego utrzymania nasion na skarpach (zalecany wysiew na mokrą glebę), obfitości podlania trawnika po wysiewie, wschodów i ukorzenienia się trawy. STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 27 z 29

28 VIII. Obmiar robót A. Roboty pomiarowe i przygotowawcze A.1. Wytyczenie obiektu 1ha B. Roboty ziemne i demontaże B.1. Zdjęcie nawierzchni asfaltowej z podbudową B.2. Zdjęcie nawierzchni chodnikowej z płyt betonowych 1m 3 B.3. Demontaż betonowych elementów trybun na skarpach 1m 2 B.4. Demontaż schodów terenowych B.5. Demontaż innych betonowych elementów na skarpach 1m 3 B.6. Demontaż siatki ogrodzenia 1m B.7. Uformowanie skarp wysokich z nawiezieniem ziemi B.8. Wypełnienie kruszywem filtracyjnym wysp między jezdniami toru B.9. Wypełnienie ziemią urodzajną wykopów po usunięciu asfaltu z podbudową 1m 3 C. Montaż urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących 1szt. D. Tor rowerowy D.1. Wykonanie nasypów z gruntu rodzimego D.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 1m 3 D.3. Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego typu AC8S 1m 2 D.4. Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 1m 3 D.5. Malowanie oznakowania poziomego toru 1m 2 E. Ułożenie obrzeży 1m F. Nawierzchnia z kostki 1m 2 G. Wykonanie schodów terenowych 1m H. Ogrodzenie z siatki powlekanej PCV 1m I. Wykonanie nawierzchni trawnikowych 1m 2 STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 28 z 29

29 IX. Odbiór robót Odbioru wszelkich robót dokonuje Inspektor Nadzoru (lub koordynator inwestycji z ramienia Inwestora). Przy przekazywaniu robót konieczne jest sporządzenie protokołów odbiorczych dla każdego z zadań: datę zakończenia prac, imię i nazwisko kierownika robót, wyszczególnienie zainstalowanego sprzętu / wykonanych robót, spis przekazanych dokumentów, podpisy inspektora nadzoru, kierownika robót, przedstawiciela inwestora. Dostarczone przez wykonawcę dokumenty w postaci certyfikatów, kart technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestów itp. powinny być podpisane i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inną osobę wyznaczoną przez inwestora. STWiOR - Tor rowerowy z siłownią plenerową przy ul. Sienkiewicza w Zawierciu Strona 29 z 29

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowa 13 w Sanoku

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowa 13 w Sanoku Przedmiar robót 16,18,20, ul. w Sanoku Budowa: remont chodników i utwardzenie powierzchni gruntu Obiekt lub rodzaj robót: ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowej 13 w Sanoku Inwestor: Sanocka Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa wyceny: 1.Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Architektoniczną dmstudio Siepraw luty 2018

Przedmiar robót. Podstawa wyceny: 1.Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Architektoniczną dmstudio Siepraw luty 2018 Przedmiar robót Obiekt Lokalizacja Inwestor Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach programu "Otwarte Strefy Aktywności (OSA)" Siepraw dz.nr 1393 Gmina Siepraw 32-447 Siepraw ul.kawęciny

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 18,20,28 w Sanoku

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 18,20,28 w Sanoku Przedmiar robót Budowa: remont chodników i utwardzenie powierzchni gruntu Obiekt lub rodzaj robót: ul. Kochanowskiego Inwestor: Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 strona

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR dla budowy siłowni zewnętrznej z zestawem street workout ul. Przedwiośnie / ul. Starodębowa we Wrocławiu

PRZEDMIAR dla budowy siłowni zewnętrznej z zestawem street workout ul. Przedwiośnie / ul. Starodębowa we Wrocławiu Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni ul. Jana Pawła II 17/4, 49-300 Brzeg PRZEDMIAR dla budowy siłowni zewnętrznej z zestawem street workout ul. Przedwiośnie / ul. Starodębowa we Wrocławiu NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

D OBRZEŻA BETONOWE

D OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg. KOD CPV: 45233000-9 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

5. WYKONANIE ROBÓT...

5. WYKONANIE ROBÓT... D-08.0.01 Obrzeża chodnikowe str. 1 z 6 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 1.1. PRZEDMIOT SST... 2 1.. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 2 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 2 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT... 2

Bardziej szczegółowo

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 2-01 d.1 0119-03 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0.825 km 0.825 RAZEM 0.825 2 KNR 2-31 d.1

Bardziej szczegółowo

Część 3. Przedmiar Zagospodarowanie przestrzeni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym 2m. L.p. Podstawa opisu

Część 3. Przedmiar Zagospodarowanie przestrzeni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym 2m. L.p. Podstawa opisu Część 3. Przedmiar Zagospodarowanie przestrzeni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym 2m. L.p. Podstawa opisu Specyfikacja techniczna 1 PARKING Opis / Przedmiar Ilość Jedn. 1.1 KNR 0201-1.2

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5

D Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 D-0.0.01 Betonowe obrzeża chodnikowe str. 1 z 5 Spis treści: 1. WSTĘP................... 2 1. WSTĘP................... 2 1.1. PRZEDMIOT SST.................. 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST...............

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

ul. T. Kościuszki 14 PRZEDMIAR ROBÓT

ul. T. Kościuszki 14 PRZEDMIAR ROBÓT GMINA DĄBRÓWKA 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45236290-9

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 08.00 OBRZEŻA CHODNIKOWE KOD CPV 45233120-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 83 2. MATERIAŁY... 83 3. SPRZĘT... 84 4. TRANSPORT... 84 5. WYKONANIE ROBÓT... 84 6.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Łódź, ul. Pomorska 290/292 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IKAR"

PRZEDMIAR Łódź, ul. Pomorska 290/292 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE IKAR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IKAR" 92-013 Łódź, ul. Pomorska 290/292 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15 NIP Regon Tel.

Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15 NIP Regon Tel. Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki 2-200 Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/5 NIP 849-33-38-95 Regon 280576763 Tel. 505 77 26 Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej ul. Zielonej w m. Drygały na

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH. 1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,00 D 01.02.01 USUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

ZIELONO NAM PAULINA MARCINIAK Rajec Szlachecki Radom PRZEDMIAR ROBÓT. rozbudowa i doinwestowanie

ZIELONO NAM PAULINA MARCINIAK Rajec Szlachecki Radom PRZEDMIAR ROBÓT. rozbudowa i doinwestowanie ZIELONO NAM PAULINA MARCINIAK Rajec Szlachecki 55 26-613 Radom Nazwa inwestycji: Osiedle Polskich Skrzydeł Park Lotniczy rozbudowa i doinwestowanie Lokalizacja inwestycji: Inwestor: Opracowanie: Osiedle

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA ZADANIA: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1266K Posądza - Koniusza km 0+000 do 1+534 CPV (WSZ): 45.23.32.26-9 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Droga powiatowa Nr 1266K Posądza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 do SIWZ: c) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obrzeża betonowe Park Hadriana w Pabianicach 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANE D ST 21 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANE D ST 21 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH JAKBUD UL. MIGDAŁOWA 5, 97-00 PIOTRKÓW TRYB. TEL./FAX (44) 72-60-60 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45000000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Warszawa 1998 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 7 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1 Betonowe obrzeża chodnikowe D-0.0.01 D - 0.0.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe 45233140-2 Roboty drogowe Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20 73-112 Stara Dąbrowa Biuro

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektoniczno - budowlana. Branża :

PROJEKT BUDOWLANY. Architektoniczno - budowlana. Branża : PROJEKT BUDOWLANY Branża : Obiekt : Adres : Inwestor : Architektoniczno - budowlana Plac rekreacji ruchowej dla seniorów działka nr 328, obręb Czerna, Gmina Nowogrodziec Gmina i Miasto Nowogrodziec Adres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D OBRZEŻA elastyczne 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01. OBRZEŻA elastyczne Roboty ujęte w niniejszej SST zgodne są z wspólnym słownikiem zamówień (CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

PAK SP. Z O.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO - TOR DO JAZDY NA ROLKACH w Ostrołęce

PAK SP. Z O.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO - TOR DO JAZDY NA ROLKACH w Ostrołęce PAK SP. Z O.O. PRACOWNIE ARCHITEKTURY i KRAJOBRAZU tel.: 0*29 764-38 - 02 07-410 OSTROŁĘKA ul. SKRYTA 15 kom.: 0 604 226 499 nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 Temat: EGZEMPLARZ ARCHIWALNY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE (CPV )

PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE (CPV ) PROJEKT WYKONAWCZY ODBUDOWA TRYBUN STADIONU SPORTOWEGO W ROPCZYCACH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Adres inwestycji: działka nr ewid. 189/ gmina Ropczyce

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI:

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: DANE OGÓLNE... 3 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 3 PARAMETRY TECHNICZNE... 3 UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE... 5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE... 6 PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. wjazd 5,50*2 11,0000

Przedmiar robót. wjazd 5,50*2 11,0000 Leszczyńska Elżbieta Identyfikator: L E Data utworzenia: 2008-07-21 Szos Zamrowska ( km 0+650 do 0+960,00 ) Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-0.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Przebudowa drogi powiatowej nr 122G polegającej na budowie ciągu pieszego-rowerowego w granicach pasa drogowego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 24 lipiec Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 24 lipiec Data zatwierdzenia E-Technika Artur Pióro 03-307 Warszawa ul. Gersona 10m.2 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45112720- Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 72 ST- 04.02. 1. WSTĘP OBRZEŻA BETONOWE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE OST SST NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY - ogólna specyfikacja techniczna - szczegółowa specyfikacja techniczna 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 1 PRZEDMIAR ROBÓT - Przygotowanie terenu pod budowę -Roboty w zakresie dróg CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Bardziej szczegółowo

XVII. SST OBRZEŻA BETONOWE

XVII. SST OBRZEŻA BETONOWE XVII. SST OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem: Projektu naprawy podbudowy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1. KSNR 00-01-0104-03-00 1. 2. KNR 02-01-0126-01-00 1. 3. KSNR 00-01-0201-08-01 1. 4. KSNR 00-01-0204-02-01 Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod

Bardziej szczegółowo

TLS B04 BIEGACZ SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE PLACE SPRAWNOŚCIOWE PLACE ZABAW

TLS B04 BIEGACZ SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE PLACE SPRAWNOŚCIOWE PLACE ZABAW 1 TLS B04 BIEGACZ 2 TLS B04 BIEGACZ Urządzenie do ćwiczeń siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne. Opis techniczny zestawu: Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonki

Kosztorys ofertowy. Remont ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonki Kosztorys ofertowy Budowa: ścieżka spacerowo-rowerowa Obiekt lub rodzaj robót: roboty drogowe Lokalizacja: działka nr 79, obręb Luchowo, gmina Łobżenica Nazwa i kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-10 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Specyfikacje Techniczne 81 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa miejsc postojowych przy Placu Rostka w Katowicach

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa miejsc postojowych przy Placu Rostka w Katowicach PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE PROFIL s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak 40 414 Katowice, ul. Zamkowa 67/9 tel. 505-002-343, 504-015-728, fax (032) 353-43-26 e-mail: gnprofil@o2.pl, ppprofil@o2.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY.... SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...5 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SST 07 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 5 7. OBMIAR ROBÓT... 6 8. ODBIÓR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka ulicy Różanej- łącznika do ulicy Wrocławskiej w Dobroszycach

Przebudowa odcinka ulicy Różanej- łącznika do ulicy Wrocławskiej w Dobroszycach SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBRZEŻA KAMIENNE 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Drogowych (SSTWiORD) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa DZ. NR 205, OBRĘB 04, UL. ŁAZIENNA, CHEŁMŻA Inwestor GMINA MIASTO CHEŁMŻA, UL.

Bardziej szczegółowo

D PARKINGI I ZATOKI

D PARKINGI I ZATOKI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.06.01 PARKINGI I ZATOKI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót

Przedmiar robót. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót Przedmiar robót Roboty naprawcze i remontowe ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT INNOVA-2 PROJEKTOWANIE I USŁUGI INWESTYCYJNE WROCŁAW, UL.CANALETTA 75

PRZEDMIAR ROBÓT INNOVA-2 PROJEKTOWANIE I USŁUGI INWESTYCYJNE WROCŁAW, UL.CANALETTA 75 INNOVA-2 PROJEKTOWANIE I USŁUGI INWESTYCYJNE 51-650 WROCŁAW, UL.CANALETTA 75 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA 1 2 Podstawa ustalenia ceny 45100000-8 01.00.00 01.02.01 01.02.04 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych szt 51,0 robót ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych.

Przedmiar robót. Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych. Przedmiar robót Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.00 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1.WSTĘP 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. Wymagania ogólne pkt 9. 63 9.2. Płatności. Płatności będą dokonywane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy z przdmiarem Prace drogowe

Kosztorys ofertowy z przdmiarem Prace drogowe Kosztorys ofertowy z przdmiarem Prace drogowe Obiekt Utwardzenie z odwodnieniem terenu pod 23 miejsca postojowe przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni ul. Witkowska 1 Kod CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektoniczno - budowlana. Branża :

PROJEKT BUDOWLANY. Architektoniczno - budowlana. Branża : PROJEKT BUDOWLANY Branża : Obiekt : Adres : Inwestor : Architektoniczno - budowlana Plac rekreacji ruchowej dla seniorów działka nr 118/16, obręb Zabłocie, Gmina Nowogrodziec Gmina i Miasto Nowogrodziec

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Jedności w Tychach. Inwestor:

Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Jedności w Tychach. Inwestor: Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: Budowa siłowni plenerowej przy ulicy Jedności w Tychach PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Miasto Tychy Al. Niepodległości 49 43-100 Tychy Lokalizacja inwestycji: teren

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 R, Białobrzegi Kosina w km 0+000 do km 1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70" Lp. Nr Specyfikacji Technicznej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty drogowe

Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT. CPV: Roboty drogowe Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Budowa: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przez wieś Borkowice Obiekt: II etap - chodnik lewostronny od km 0+439,21 do km 0+744,23

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestycja : Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ulicy Czystej w Kiekrzu od torów kolejowych do rz. Samicy Kierskiej Obiekt : Branża drogowa Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej Inwestor: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Opole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534 R - ul. Grunwaldzka w Łańcucie, na działce 3237, od km 0+000 do km 1+148 wraz z remontem kanalizacji deszczowej" Lp. Nr Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012 WYKONAWCA PROJEKTU: INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 Poznań NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH ODCINEK 0+811 km FAZA PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Brucko-Stempkowski DATA OPRACOWANIA : wrrzesień 2017 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrrzesień 2017 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Brucko-Stempkowski DATA OPRACOWANIA : wrrzesień 2017 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania wrrzesień 2017 r. arch_it piotr zybura ul wierzbowa 15 lok 52, 50-056 wrocław KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PHU"CONSTRUO" Koszalin, ul. Wiązowa nr 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Grzelak DATA OPRACOWANIA : maj 2016

PHUCONSTRUO Koszalin, ul. Wiązowa nr 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Grzelak DATA OPRACOWANIA : maj 2016 PHU"CONSTRUO" 75-633 Koszalin, ul. Wiązowa nr 7 NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska futsalu dla PG nr 19 w Łodzi ADRES INWESTYCJI : 91-087 Łódź, ul. Wapienna nr 17 INWESTOR : Publiczne Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.03.01 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych Szczegółowe specyfikacje techniczne 1 2 Szczegółowe specyfikacje techniczne D 08.03.01

Bardziej szczegółowo

2. Roboty ziemne, podbudowa pod nawierzchnie SST(1)

2. Roboty ziemne, podbudowa pod nawierzchnie SST(1) 2. Roboty ziemne, podbudowa pod nawierzchnie SST(1) 2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(1) Przedmiotem SST(2) są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych i podbudowy nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. 6-go Września 75a, Starachowice. PROINVEST Sylwester Sobieraj

PRZEDMIAR. ul. 6-go Września 75a, Starachowice. PROINVEST Sylwester Sobieraj PROINVEST Sylwester Sobieraj ul. 6-go Września 75a, 27-200 Starachowice PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111300-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie terenu działki Nr 1759/4 w zakresie przebudowy nawierzchni zieleni i ogrodzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie terenu działki Nr 1759/4 w zakresie przebudowy nawierzchni zieleni i ogrodzenia Data opracowania: 2016-02-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie terenu działki 1759/4 w zakresie przebudowy nawierzchni zieleni i ogrodzenia Adres inwestycji: ul. Legionowa 1 w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01.11 USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 1. WSTĘP... 110 1.1. PRZEDMIOT SST... 110 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 110 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 110 1.4. OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH)

Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Przedmiar robót ROBOTY DROGOWE - ETAP I (BEZ NAWIERZCHNI ŚCIEŻEK ŻWIROWYCH I SCHODKÓW TERENOWYCH) Data: 2015-03-05 Budowa: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork Kody

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (zgłoszenie robót)

PROJEKT BUDOWLANY (zgłoszenie robót) PROJEKT BUDOWLANY (zgłoszenie robót) PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA I OCZYSZCZENIE rowu odwadniającego na odcinku Wierzbica Osiedle Wierzbica ul. Staszica. Inwestor: Gmina Wierzbica 26-680 Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 15.46600-12.13559 k.33 RAZEM 3.33 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ETAP II B TOM 1 PROJEKT ZA- GOSPODAROWANIA TERENU

KOSZTORYS INWESTORSKI ETAP II B TOM 1 PROJEKT ZA- GOSPODAROWANIA TERENU KOSZTORYS INWESTORSKI ETAP II B TOM PROJEKT ZA- GOSPODAROWANIA TERENU Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000-8 Roboty budowlane 453350-6 Roboty budowlane 4540-9 Przygotowanie terenu pod

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o.

BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 1 BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 info @: now-eko. olsztyn.pl Nazwa obiektu: Adres: Inwestor: Budowa chodnika wraz z oświetleniem od ul. Bloka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 6. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys 6 Obiekt Budowa budynku biurowo-socjalnego oraz budynku warsztatowego, wewnętrznych dróg dojazdowych, placu manewrowego, placu utwardzonego Budowa Zawiercie ul Podmiejska

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i remont ulicy Magazynowej ( dr. pow. Nr 2677B) i Legionowej ( dr. pow. Nr 2678B ). Tabela robót Lp Dział nr 1. REMONTY ULICY LEGIONOWEJ W LOK. KM 0+000 - KM 0+464 Dział nr 1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE D 08.0.01. D.08.00.00 D.08.0.01 ELEMENTY ULIC BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ul. Orzechowa 22

PRZEDMIAR ROBÓT. Ul. Orzechowa 22 VELO PROJEKT sp. z o.o. 15-822 Białystok Ul. Orzechowa 22 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45212140-9

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. ZADANIE: Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. ZADANIE: Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZADANIE: Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły Inwestor: Gmina Ujsoły 4 71 Ujsoły ul. Gminna 1 Jednostka projektowa: Nadzory i Projekty Budowlane mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ w Mieczewie Lokalizacja: Mieczewo, działka nr ewid 366

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ w Mieczewie Lokalizacja: Mieczewo, działka nr ewid 366 Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych Budowa: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ w Mieczewie Lokalizacja: Mieczewo, działka nr ewid 366 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków - Studzianki w m.dąbrówki ( gm. Wasilków )

Przedmiar robót. Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków - Studzianki w m.dąbrówki ( gm. Wasilków ) 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1. D.01.01.01.11.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Stanisław Wlezień,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inż. Stanisław Wlezień,... Przedmiar Data: 2008-04-12 Budowa: Budynek Administracyjno Biurowy Sądu Okręgowego i Rejonowego raz Prokuratury Okręgowej i Rejonowej przy ul. Dąbrowskiego w Tarnowie Kody CPV: 45216112-2 Sądy Obiekt:

Bardziej szczegółowo