WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE"

Transkrypt

1 WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Beata Warmuzek KSIĄŻKI 1. Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej / pod red. Joanny Kotowicz-Jawor ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Wydawnictwo Key Text" : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. [Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 2. Alińska, Agnieszka : Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjno / Agnieszka Alińska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 3. Bielawska, Aurelia : Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy / Aurelia Bielawska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, , [1] s. (FFF. Przedsiębiorstwo) [Wypożyczalnia; Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 4. Borowiecki, Ryszard : Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania / Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska. Warszawa : Difin, s. [Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 5. Choroszczak, Jerzy : Pomoc publiczna a rozwój firmy : szanse i zagrożenia / Jerzy Choroszczak, Marek Mikulec. Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. (Warsztaty Menedżerskie) [Wypożyczalnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 6. Chynał, Hanna : Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Hanna Chynał. Warszawa : Difin, , [1] s.

2 7. Cieślik, Jerzy : Przedsiębiorczość dla ambitnych : jak uruchomić własny biznes / Jerzy Cieślik. Wyd. 2, zaktualizowane. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop s. [Biblioteka-Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 8. Dotacje dla każdego przedsiębiorcy w okresie czyli o tym, jak pozyskać oraz rozliczyć dotację, by zrealizować zaplanowane inwestycje, a tym samym spełnić swoje marzenia i cele : [praktyczny poradnik] / A. Tołoczko [et al.]. Kleosin-Ignatki [pow. białostocki] : Provent Investment", s. (Fundusze Pomocowe UE; 2 A) 9. Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Alicja Sosnowska, Stanisław Łobejko. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. [ Opracowanie przygotowane na podstawie wyników badań statutowych zespołu badawczego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH prowadzonych w latach pod kierunkiem prof. Alicji Sosnowskiej] 10. Filipek, Agnieszka : Fundusze Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 : perspektywa finansowa / Agnieszka Filipek. Warszawa : Wydawnictwo Placet, s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM) [Dysk optyczny zawiera akty wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 oraz dokumenty dot. funduszy unijnych] [Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Wypożyczalnia ; Informatorium Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w 11. Finanse małego przedsiębiorstwa : w teorii i praktyce zarządzania / red. Halina Zadora. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, , [1] s. [Biblioteka Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 12. Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw / Agnieszka Alińska [et al.] ; red. nauk. Ewa Latoszek. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 13. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia zarządzania i pomocy publicznej dla przedsiębiorców / pod red. Olgierda Lissowskiego.

3 Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. (Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie; nr 48) 14. Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata / red. Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik, Marcin Szewczak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego. Lublin : Wydawnictwo KUL, s. [Spis wybranych dokumentów dotyczących funduszy Unii Europejskiej s ] 15. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców : przewodnik po programach operacyjnych Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [ca 2007]. 107 s. [Biblioteka-Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 16. Gancarczyk, Marta : Wsparcie publiczne dla MSP : podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza / Marta Gancarczyk. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, , [1] s. (Zarządzanie. Przedsiębiorczość) [Wypożyczalnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 17. Godlewski, Andrzej : Pieniądze za darmo czyli jak zdobyć unijne dotacje dla Twojej firmy / Andrzej Godlewski, Andrzej Szoszkiewicz. Komorów k. Warszawy : Wydawnictwo Rectus, cop s. 18. Gołębiowski, Grzegorz : Znaczenie polityki finansowej i czynników społecznokulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Grzegorz Gołębiowski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 19. Jankowska, Małgorzata : Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców : praktyczny poradnik z przykładami / Małgorzata Jankowska, Aneta Sokół, Anna Wicher. Wyd. 2, (dodr.). Warszawa : CeDeWu, s. (ABC Przedsiębiorcy) [Wypożyczalnia; Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ] 20. Jankowska, Małgorzata : Fundusze Unii Europejskiej : poradnik małego i średniego przedsiębiorcy / Małgorzata Jankowska. Warszawa :

4 CeDeWu, s. 21. Janus-Hibner, Magdalena : Programy pomocowe w Polsce : ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw / Magdalena Janus-Hibner, Radosław Pastusiak. Warszawa : CeDeWu, s. 22. Kaczmarek, Tadeusz Teofil : Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie praktyczne / Tadeusz Teofil Kaczmarek. Warszawa : Difin", s. 23. Kaliszuk, Adam : Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw / [Adam Kaliszuk, Anna Tarnawa]. Warszawa : Fundusz Współpracy, s. [Biblioteka Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 24. Kirk, Randy W. : Prowadzenie małej firmy w XXI wieku : poradnik dla przedsiębiorców : jak założyć firmę i skutecznie ją rozwijać / Randy W. Kirk ; przekł.: Konrad Pawłowski. Warszawa : MT Biznes, s. [Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 25. Kola, Maria : Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (czyli o pieniądzach, o których każdy coś słyszał, a niewielu je widziało) / Maria Kola. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. [Biblioteka-Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 26. Kubera, Paulina : Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej / Paulina Kubera. Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, s. 27. Łuczka, Teresa : Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie : wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne / Teresa Łuczka. Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, , [8] s. [Wypożyczalnia; Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ] 28. Małe i średnie przedsiębiorstwa : szanse i zagrożenia rozwoju / Nelly Daszkiewicz (red.) ; [aut. Beata Bublewicz et al.]. Warszawa : CeDeWu,

5 2007 (2006). 186 s. 29. Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej / red. nauk. Marian Strużycki. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 30. Mapa przedsiębiorcy : przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców / [pod red. Magdaleny Burnat-Mikosz et al. ; aut. Krystian Babicki et al.] ; Lewiatan. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. [Przewodnik opracowany na podstawie informacji/aktów prawnych/dokumentów, aktualnych na dzień 30 listopada 2009 r.] [Biblioteka Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego; Informatorium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ] 31. Marquardt, Piotr : Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Piotr Marquardt. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, , [2] s. [Wypożyczalnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ] 32. Masiukiewicz, Piotr : Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach korzystających z pomocy unijnej / Piotr Masiukiewicz. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, , [1] s. 33. Oddziaływanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na gospodarkę Polski w okresie I połowa 2007 / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ; [oprac. zespół red. Jacek Białek et al. pod kier. Piotra Żubera]. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, s. [Informatorium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 34. Osikowicz, Marcin : Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych / Marcin Osikowicz. Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM) [Wypożyczalnia, Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 35. Polska i jej fundusze : : / [koncepcja i red.: Jerzy Gontarz, Mateusz Gotfryd, Andrzej Szoszkiewicz] ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2008]. 31, [1] s.

6 36. Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców : przewodnik / pod red. Magdaleny Burnat-Mikosz ; [aut. Burnat-Mikosz Magdalena et al.]. Warszawa : C. H. Beck, XVI, 304 s. 37. Poździk, Rafał : Fundusze unijne : zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach / Rafał Poździk. Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba", s. [Książka przygotowana z myślą o studentach oraz o zainteresowanych funduszami unijnymi i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z tych funduszy] [Sygn Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej] 38. Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw / [red.] Magdalena Burnat-Mikosz, Michał Gwizda, Magdalena Kosewska-Kwaśny. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. (Beck Info Biznes) [Wypożyczalnia; Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 39. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych : Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny / Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. [Informatorium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 40. Skrzypek, Jerzy : Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE :programy operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i / Jerzy Skrzypek. Warszawa : Twigger", , [3] s. 41. Szymańska, Anna : Fundusze UE dla mikro, małych i średnich firm / Anna Szymańska. Warszawa : Wydawnictwo Placet, s. [Biblioteka-Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 42. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych : podręcznik akademicki / pod red. nauk. Karola Olejniczaka, Marka Kozaka, Bartosza Ledziona. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, , [1] s. (Ewaluacja Programów UE) [Wypożyczalnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 43. Tkaczyński, Jan Wiktor : Leksykon funduszy Unii Europejskiej / Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa, Marek Świstak. Warszawa : Wydawnictwo C. H.

7 Beck, s. (Unia Europejska) 44. Uryga, Józef : Środki unijne : klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie / Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, , [2] s. [Sygn Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 45. Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa : Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2008]. 113 s. [Informatorium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 46. Waniak-Michalak, Halina : Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw : fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital / Halina Waniak-Michalak. Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. [Biblioteka Główna; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 47. Warda, Jacek : Fundusze strukturalne Unii Europejskiej / Jacek Warda. Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, , [1] s. 48. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw / Maciej Grabowski [et. al.]. Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, , [1] s. [Sygn Czytelnia Pedagogicznej biblioteki Wojewódzkiej w ARTYKUŁY 49. Barembruch, Adam : Dotacje funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla MSP i rolnictwa w Polsce gwarantem sukcesu gospodarczego / Adam Barembruch, Jerzy Gwizdała // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2007, [z.] 2, s [Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Biblioteka Jagiellońska ; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego]

8 50. Bochyński, Witold : Fundusze europejskie - przedakcesyjne i strukturalne - jako czynnik wsparcia oraz optymalne źródło finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Witold Bochyński // Społeczeństwo i Rodzina. R. 3, nr 2 (2006), s [Biblioteka Główna UMCS; Biblioteka Jagiellońska; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 51. Boguszewska, Teresa : Fundusze strukturalne dla małych przedsiębiorstw / Teresa Boguszewska // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Nr 37 (2005), s [Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego; Biblioteka Publiczna m. st. W-wy; Biblioteka Jagiellońska] 52. Czemiel-Grzybowska, Wioletta : Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach z funduszy unijnych - aspekt porównawczy / Wioletta Czemiel-Grzybowska // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 13 (2008), s [Biblioteka Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 53. Chmielewski, Roman : Cele i warunki wspierania z Funduszy Strukturalnych UE inwestycji przedsiębiorstw i samorządów w polskich dokumentach planistycznych i programowych na lata / Roman Chmielewski // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. Nr 48 (2007), s Czaja, Stanisław : Formy pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Stanisław Czaja, Agnieszka Becla // Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Nr 12 (2006), s [Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Biblioteka Publiczna m. st. W-wy; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 55. Czemiel-Grzybowska, Wioletta : Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach z funduszy unijnych - aspekt porównawczy / Wioletta Czemiel-Grzybowska // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 13 (2008), s [Biblioteka Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 56. Dylewski, Marek : Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej / Marek Dylewski // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet

9 Szczeciński. Nr 11, t. 2 (2007), s Dziembała, Małgorzata : Wspieranie konkurencyjności sektora MŚP z funduszy UE w województwie śląskim / Małgorzata Dziembała // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 31, t. 2 (2009), s Filipiuk, Monika : Bariery w wykorzystywaniu funduszy UE przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - wyniki badań ankietowych / Monika Filipiuk // Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny. Nr 19/20 (2009), s [Biblioteka Główna UMCS; Biblioteka Jagiellońska; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 59. Firlej-Kusak, Elżbieta : Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - istota, zasady pozyskiwania / Elżbieta Firlej-Kusak // Zarządzanie i Edukacja. R. 8, nr 4 (2004), s Fudaliński, Janusz : Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartość małych i średnich przedsiębiorstw / Janusz Fudaliński // Krakowskie Studia Małopolskie. Vol. 8, nr 8 (2004), s [Czytelnia Historyczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 61. Gabryszak, Renata : Utrudniony dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do funduszy unijnych / Renata Gabryszak. - Bibliogr. // Przegląd Organizacji. 2006, nr 4, s [Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytety Jana Kochanowskiego] 62. Gródek, Zofia : Rozwój sektora MSP w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Zofia Gródek // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Z. 4 (2008), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Jagiellońska; Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie] 63. Grzeszczyk, Tadeusz A. : Absorpcja funduszy strukturalnych przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa / Tadeusz A. Grzeszczyk. - Bibliogr. // Współczesne Zarządzanie. 2005, nr 2, s

10 [Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 64. Grzeszczyk, Tadeusz A. : Szanse i zagrożenia dofinansowania przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej w procesie zarządzania pomocą publiczną / Tadeusz A. Grzeszczyk // Współczesne Zarządzanie. 2005, nr 1, s [Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 65. Grzybowska, Barbara : Fundusze ze środków Unii Europejskiej jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim / Barbara Grzybowska, Małgorzata Juchniewicz // Przegląd Organizacji. 2007, nr 5, s [Biblioteka Główna Uniwersytety Jana Kochanowskiego] 66. Gwizdała, Jerzy : Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu MSP w Polsce / Jerzy Gwizdała // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 13 (2008), s [Biblioteka Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 67. Hoffmann, Tomasz : Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - recenzja] / Tomasz Hoffmann // Cywilizacja i Polityka. Nr 5 (2007), s Zawiera rec. książki: Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : (czyli o pieniądzach, o których każdy coś słyszał, a niewielu je widziało) / Maria Kola. - Toruń, 2007 [Biblioteka Jagiellońska; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka m. st. W-wy] 68. Janik, Wiesław : Unijne źródła finansowania inwestycji MŚP w regionie lubelskim / Wiesław Janik, Andrzej Zbroja // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 31, t. 2 (2009), s Kamińska, Anna : Ośrodki innowacji w Polsce - istota i formy wsparcia działalności małych przedsiębiorstw z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej / Anna Kamińska, Anna Wlizło // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 2 (2006), s

11 70. Karpińska-Mizielińska, Wanda : Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw / Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga, Magdalena Echaust // Gospodarka Narodowa. R. 20, nr 1/2 (2009), s [Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 71. Kłopotek, Anna : Programy Unii Europejskiej źródłem finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie / Anna Kłopotek // Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. T. 89 (2004), s Kłos, Anna : Polityka Unii Europejskiej i jej programy przedakcesyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Kłos // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego. Wydział Ekonomii w Kaliszu. Nr 7 (2007), s [Biblioteka Główna UMCS; Biblioteka Głowna AGH] 73. Kociszewski, Karol : Ochrona środowiska w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w świetle planów wykorzystania funduszy strukturalnych UE / Karol Kociszewski // Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Nr 11 (2005), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Publiczna m.st. W-wy; Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego] 74. Kola, Maria : Fundusze unijne w finansowaniu rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego / Maria Kola // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. R. 57, nr spec. (2006), s Korenik, Dorota : Nowe możliwości wykorzystania wspólnotowych instrumentów finansowych w celu wspierania sektora MSP : rola samorządu terytorialnego / Dorota Korenik // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 14 (2008), s Korenik, Dorota : Wyzwania dla finansowania rozwoju regionalnego przez samorząd terytorialny w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej / Dorota Korenik // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Nr 7 (2004), s

12 [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Jagiellońska; Biblioteka Głowna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie] 77. Kurowska, Maria : Rola funduszy unijnych w realizacji projektów inwestycyjnych MSP / Maria Kurowska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 16 (2008), s Lubimow-Burzyńska, Iwona : Modele wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucje non-profit / Iwona Lubimow-Burzyńska, Karolina Mazur-Łukomska // Management. Vol. 8, nr 2 (2004), s [Biblioteka Głowna Politechniki Świętokrzyskiej] 79. Marciszewska, Anna : Fundusze Unii Europejskiej jako wsparcie procesów innowacyjnych polskich przedsiębiorstw / Anna Marciszewska // Zarządzanie (Wrocław). Nr 6 (2008), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego ; Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie] 80. Michałojć, Joanna : Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw gwarantem wzrostu gospodarczego / Joanna Michałojć // Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Z. 7 (2005), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Publiczna m. st. W-wy; Biblioteka Jagiellońska] 81. Miler, Agnieszka : Dotacje na założenie własnej działalności / Agnieszka Miler // Prawo i Podatki Unii Europejskiej. 2008, nr 5, s [http://prawouniieuropejskiej.infor.pl/?pismo=i80&strona=pue] 82. Olkowska, Wiesława : Finansowanie mikroprzedsiębiorczości z funduszy strukturalnych / Wiesława Olkowska, Ewa Tuniewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2007, nr 2, s [Czytelnia zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 83. Osikowicz, Marcin : Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw w aspekcie wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych / Marcin Osikowicz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nr 752 (2007), s

13 84. Osikowicz, Marcin : Wymogi stawiane mikroprzedsiębiorcom w związku z dotacjami z funduszy strukturalnych : (na przykładzie działania 3.4: "Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego) / Marcin Osikowicz // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Nr 735 (2007), s Ostaszewska, Justyna : Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla przedsiębiorców / Justyna Ostaszewska // Gospodarka Narodowa. R. 20, nr 1/2 (2009), s Panenka, Alicja : Wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce / Alicja Panenka // Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Nr 13 (2006), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Publiczna m. ST. W-wy; Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie] 87. Peszko, Agnieszka : Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców / Agnieszka Peszko // Ekonomia Menedżerska. Nr 1 (2007), s [Biblioteka Publiczna m. st. W-wy; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Głowna AGH] 88. Prochno, Piotr : Instytucje i fundusze wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Piotr Prochno // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie. T. 3 (2007), s [Biblioteka Narodowa; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 89. Rusiecka, Danuta : Wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej / Danuta Rusiecka // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska. T. 5 (2006), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Jagiellońska] 90. Rzempała, Artur : Programy pomocowe Unii Europejskiej a rozwój MŚP / Artur Rzempała, Janusz Sobczak, Zdzisław Wojdyła // Zeszyty Naukowe

14 Oeconomicus. Nr 3 (2003/2004), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 91. Sieradzka, Katarzyna : Wsparcie finansowe działalności przedsiębiorstw w Polsce z unijnych funduszy strukturalnych / Katarzyna Sieradzka // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński. Nr 48 (2006), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 92. Sitkowska, Rozalia : Wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw funduszami strukturalnymi / Rozalia Sitkowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2005, t. 2, s [Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej] 93. Skowronek-Mielczarek, Anna : Fundusze Strukturalne źródłem wspierania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Skowronek- Mielczarek // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 72 (2006), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Jagiellońska] 94. Skowronek-Mielczarek, Anna : Usługi finansowane z programów przedakcesyjnych i dotacji rządowych - wykorzystanie w małych i średnich przedsiębiorstwach / Anna Skowronek-Mielczarek // Handel Wewnętrzny. [R.] 52, nr 4/5 (2006), s Skweres-Kuchta, Małgorzata : Unijne wsparcie regionalnego rozwoju innowacyjności sektora MSP na przykładzie ZPORR i SPO WKP / Małgorzata Skweres. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 4 (2006), s Sokół, Aneta : Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości w latach perspektywy na przyszłość / Aneta Sokół, Anna Surmacz. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 4 (2006), s Stefanicka, Arleta : Funkcjonowanie funduszy strukturalnych w świetle nowego rozporządzenia Rady WE / Arleta Stefanicka // Prawo i Podatki Unii Europejskiej. 2007,

15 nr 7/8, s [Wersja elektroniczna 98. Stefański, Marek : Formy wspierania przedsiębiorczości przez samorząd lokalny w świetle badań ankietowych / Marek Stefański // Zeszyty Naukowe WSHE. T. 19 (2005), s [Biblioteka Główna; Czytelnia Pedagogiczna; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 99. Szymański, Rafał : Możliwości zwiększania konkurencyjności firm sektora MSP poprzez wykorzystanie środków finansowych z funduszy unijnych / Rafał Szymański // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 8 (2007), s [Materiały z Seminarium Naukowego "Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy", Pobierowo] 100. Szymański, Rafał : Wykorzystanie funduszy unijnych a wzrost konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej / Rafał Szymański // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 2 (2006), s Śliwa, Jan : Fundusze unijne jako źródło finansowania konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach / Jan Śliwa, Mirosław Przygoda // Zarządzanie i Edukacja. Nr 56 (2008), s [Czytelnia zarządzania i Administracji Uniwersytetu Świętokrzyskiego w 102. Świrska-Czałbowska, Karolina : Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Karolina Świrska-Czałbowska // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. 2007, nr 1, s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 103. Wach, Krzysztof : Wsparcie finansowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Krzysztof Wach // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2007, nr 7, s Włodarczyk, Edyta : Charakterystyka perspektywy finansowej pod kątem wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) / Edyta

16 Włodarczyk // Bielsko-Bialskie Studia Europejskie. 2008, nr 1, s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 105. Zbroja, Andrzej : Pomoc unijna w finansowaniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Andrzej Zbroja // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 21 (2008), s Żywioł, Maja : Zmiany w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych w nowym okresie programowania / Maja Żywioł // Samorząd Terytorialny. R. 17, nr 4 (2007), s

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU FUNDUSZE EUROPEJSKIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2014 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

101 pomysłów na własną firmę Sandler C., Keefe J. ABC small businessu 2009 Markowski W.

101 pomysłów na własną firmę Sandler C., Keefe J. ABC small businessu 2009 Markowski W. Tytuł Autor Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 101 pomysłów na własną firmę Sandler C., Keefe J. ABC small businessu 2009 Markowski W. Aktywność marketingowa małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie skrótów dotyczących lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienie skrótów dotyczących lokalizacji w Kielcach: Transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Objaśnienie skrótów

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew :

12. Dobosiewicz Zbigniew : Podstawy bankowości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 Sygn. 186-Uł-Czyt., 187-Uł 13. Dobosiewicz Zbigniew : BANKOWOŚĆ 1. ABC... bankowości: samodzielny pracownik bankowy: pr. zb. / red. nauk. Krzysztof Opolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania; "Olympus", 1998 Sygn. 106078 2. Baka

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Służby kontrwywiadu wojskowego III RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Służby kontrwywiadu wojskowego I RP : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Kielce, 2015 r. Książki Rozwinięcie skrótów dot. lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r.

Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Programowanie treści kształcenia metodą/wersją blokową: wybór materiałów Oprac. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2016 r. Wydawnictwa zwarte 1. Bereźnicki, Franciszek : Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców

Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców Postawy dzieci wobec aspiracji edukacyjnych swoich rodziców zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie: Marta Boszczyk POSTAWY Korekta Anna Knajder-Sowa 1. Bohner, Gerd : Postawy i zmiana

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Ocena rentowności przedsiębiorstw: wybór materiałów od 1995 roku

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Ocena rentowności przedsiębiorstw: wybór materiałów od 1995 roku Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Ocena rentowności przedsiębiorstw: wybór materiałów od 1995 roku Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP

SPIS TREŚCI FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MŚP MAGDALENA BALIŚ ZARZĄDZANIE FINANSAMI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W OUTSOURCINGOWYM MODELU RACHUNKOWOŚCI SZANSE I ZAGROŻENIA... 13 BARBARA BARTKOWIAK TRANSGRANICZNY

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2014

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2014 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 799 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 111 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH MIKROFIRMA 2014 Szczecin 2014 SPIS TREŚĆI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła

Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013. Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Nowe książki z adnotacją Nabytki 2013 Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca wybrane dzieła Brett Peter Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli : opis

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. mikro i małych przedsiębiorstw. Krystyna brzozowska, Stanisław flejterski Anioły biznesu w krajach Unii Europejskiej...

Spis treści. Wstęp... 9. mikro i małych przedsiębiorstw. Krystyna brzozowska, Stanisław flejterski Anioły biznesu w krajach Unii Europejskiej... Spis treści Wstęp... 9 Systemy finansowania mikro i małych przedsiębiorstw Barbara bartkowiak Zastrzyk kapitałowy dla innowacji w mikroprzedsiębiorstwach... 13 Krystyna brzozowska, Stanisław flejterski

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ grudzień 2011 Automatyzacja pracy maszyn roboczych: metodyka i zastosowania praca zbiorowa / red. Jan Szlagowski; [aut. Dariusz Dąbrowski, et al.] Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne z języka polskiego w gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim oraz z dysleksją i dysgrafią zestawienie publikacji

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz.

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62, 043 822 80 20 www.bpsieradz. TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PRACA SOCJALNA (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu) oprac. mgr Maria Marczyńska Wydział Udostępniania Zbiorów Druki

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005)

METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE METODA PROJEKTÓW W TEORII I PRAKTYCE DYDAKTYCZNEJ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2005) KSIĄśKI 1. BERNACKA, Danuta Od

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Bezrobocie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Bezrobocie (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Mariola Majchrowska

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012

Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Nowości w Bibliotece WSKIZ marzec 2012 Fitotechnologie w remediacji terenów zanieczyszczonych przez przemysł cynkowo-ołowiowy Aleksandra Sas-Nowosielska Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

Bardziej szczegółowo

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej,

15. M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa A. Kaźmierczak, Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, ZESTAWIENIE zagadnień i literatury do egzaminu doktorskiego z przedmiotów kierunkowych II Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Finanse

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Funkcjonowanie Policji w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2014 r. Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Materiały dostępne w Bibliotece Uniwersytetu Jana

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej)

Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Samobójstwa dzieci i młodzieży zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku Kamiennej) Wybór i opracowanie

Bardziej szczegółowo

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy)

X Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce (plan ramowy) X Konferencja sieci Centrów w Polsce (plan ramowy) Czwartek 08.10.2009 12:30-14:00 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie osób spoza Warszawy w pokojach i obiad (A2) 14:00-14:15 Otwarcie konferencji,

Bardziej szczegółowo

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2010 (sporządzone na podstawie zbiorów PBW Filia w Skarżysku-Kamiennej)

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel. (52) 341-19-84 (Administracja) (52)341-30-74 (Informacja) e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r.

MANAGEMENT 2015 PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. PROGRAM XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MANAGEMENT 2015 Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji Siedlce, 8-9 czerwca 2015 r. Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ listopad 2011 Podstawy fizyki Tom 1 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker; tłum. Mirosław Łukaszewski Wyd. 1, 5 dodr. XVII, [1],328, [2] s., [27] s. pag. varia: il. kolor.;

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Pedofilia. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pedofilia zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Agnieszka Wikło Kielce 2012 Korekta Beata Warmuzek Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji

Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Lista książek z zakresu ekonomii środowiska ujętych w inwentaryzacji Numer inwentaryzacyjny Numer sygnatury Tytuł Autor Rok i miejsce wydania Wydawca EŚ 0001 Program SAPARD Wniosek o pomoc finansową (zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich. Wybór i opracowanie : Elżbieta Skowron

EDUKACJA EKOLOGICZNA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich. Wybór i opracowanie : Elżbieta Skowron EDUKACJA EKOLOGICZNA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Końskich. Wybór i opracowanie : Elżbieta Skowron Książki 1. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku)

Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium Fundusze UE dla Bibliotek, (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Joanna Kulik, Karolina Sztaba Sprawozdanie z seminarium "Fundusze UE dla Bibliotek", (Chorzów, 26 listopada 2010 roku) Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 3-4/3/4, 125-128 2010 SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl POMOC SPOŁECZNA Zestawienie literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury

Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Polszczyzna piękna i bogata wybór literatury Wybór i opracowanie Magdalena Mularczyk Kielce 2015 Korekta Małgorzata Pronobis Redakcja techniczna opracowanie

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą

Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Cukrzyca nie Musi Być Przeszkodą (Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii) oprac. mgr Barbara Krawczyk, Wydział

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE PRACA DOMOWA UCZNIA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAW KOSZALINIE Adres: ul. J. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach:

Objaśnienia dotyczące lokalizacji w Kielcach: Zuzanna Rabska - walory edukacyjne twórczości dla dzieci (ujęcie pedagogiczne i literackie) : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo.

Rachunkowości, Finansach publicznych, Bankowości, Międzynarodowych stosunkach finansowych, Informatyce w finansach i rachunkowości. Kulturoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Kicz językowy. Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych. zestawienie bibliograficzne w wyborze Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Kicz językowy Przedstaw temat na podstawie wybranych piosenek, nurtów disco-polo lub podobnych zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta

Bardziej szczegółowo

Hotelarstwo zestawienie bibliograficzne w wyborze

Hotelarstwo zestawienie bibliograficzne w wyborze Hotelarstwo zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie 2014 r. Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Książki, rozdziały w książkach 1. Błaszczuk, Waldemar : Hotelarstwo

Bardziej szczegółowo

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s

13. Kozłowski, Waldemar : Poczucie własnej skuteczności zawodowej. W: Edukacja , nr 4, s Edukacja przedzawodowa dzieci klas I-III : zestawienie bibliograficzne Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016 Wydawnictwa zwarte 1. Jakimiuk, Beata : Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo