WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE"

Transkrypt

1 WSPARCIE Z FUNDUSZY UNIJNYCH W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Beata Warmuzek KSIĄŻKI 1. Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej / pod red. Joanny Kotowicz-Jawor ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Wydawnictwo Key Text" : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. [Biblioteka Główna, Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 2. Alińska, Agnieszka : Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjno / Agnieszka Alińska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 3. Bielawska, Aurelia : Finanse zagraniczne MSP : wybrane problemy / Aurelia Bielawska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, , [1] s. (FFF. Przedsiębiorstwo) [Wypożyczalnia; Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 4. Borowiecki, Ryszard : Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania / Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska. Warszawa : Difin, s. [Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 5. Choroszczak, Jerzy : Pomoc publiczna a rozwój firmy : szanse i zagrożenia / Jerzy Choroszczak, Marek Mikulec. Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. (Warsztaty Menedżerskie) [Wypożyczalnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 6. Chynał, Hanna : Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Hanna Chynał. Warszawa : Difin, , [1] s.

2 7. Cieślik, Jerzy : Przedsiębiorczość dla ambitnych : jak uruchomić własny biznes / Jerzy Cieślik. Wyd. 2, zaktualizowane. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop s. [Biblioteka-Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 8. Dotacje dla każdego przedsiębiorcy w okresie czyli o tym, jak pozyskać oraz rozliczyć dotację, by zrealizować zaplanowane inwestycje, a tym samym spełnić swoje marzenia i cele : [praktyczny poradnik] / A. Tołoczko [et al.]. Kleosin-Ignatki [pow. białostocki] : Provent Investment", s. (Fundusze Pomocowe UE; 2 A) 9. Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Alicja Sosnowska, Stanisław Łobejko. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. [ Opracowanie przygotowane na podstawie wyników badań statutowych zespołu badawczego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH prowadzonych w latach pod kierunkiem prof. Alicji Sosnowskiej] 10. Filipek, Agnieszka : Fundusze Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 : perspektywa finansowa / Agnieszka Filipek. Warszawa : Wydawnictwo Placet, s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM) [Dysk optyczny zawiera akty wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 oraz dokumenty dot. funduszy unijnych] [Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Wypożyczalnia ; Informatorium Wojewódzkiej biblioteki Publicznej w 11. Finanse małego przedsiębiorstwa : w teorii i praktyce zarządzania / red. Halina Zadora. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, , [1] s. [Biblioteka Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 12. Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw / Agnieszka Alińska [et al.] ; red. nauk. Ewa Latoszek. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 13. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia zarządzania i pomocy publicznej dla przedsiębiorców / pod red. Olgierda Lissowskiego.

3 Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, s. (Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie; nr 48) 14. Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata / red. Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik, Marcin Szewczak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego. Lublin : Wydawnictwo KUL, s. [Spis wybranych dokumentów dotyczących funduszy Unii Europejskiej s ] 15. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców : przewodnik po programach operacyjnych Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [ca 2007]. 107 s. [Biblioteka-Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 16. Gancarczyk, Marta : Wsparcie publiczne dla MSP : podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza / Marta Gancarczyk. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, , [1] s. (Zarządzanie. Przedsiębiorczość) [Wypożyczalnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 17. Godlewski, Andrzej : Pieniądze za darmo czyli jak zdobyć unijne dotacje dla Twojej firmy / Andrzej Godlewski, Andrzej Szoszkiewicz. Komorów k. Warszawy : Wydawnictwo Rectus, cop s. 18. Gołębiowski, Grzegorz : Znaczenie polityki finansowej i czynników społecznokulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Grzegorz Gołębiowski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 19. Jankowska, Małgorzata : Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców : praktyczny poradnik z przykładami / Małgorzata Jankowska, Aneta Sokół, Anna Wicher. Wyd. 2, (dodr.). Warszawa : CeDeWu, s. (ABC Przedsiębiorcy) [Wypożyczalnia; Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ] 20. Jankowska, Małgorzata : Fundusze Unii Europejskiej : poradnik małego i średniego przedsiębiorcy / Małgorzata Jankowska. Warszawa :

4 CeDeWu, s. 21. Janus-Hibner, Magdalena : Programy pomocowe w Polsce : ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw / Magdalena Janus-Hibner, Radosław Pastusiak. Warszawa : CeDeWu, s. 22. Kaczmarek, Tadeusz Teofil : Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie praktyczne / Tadeusz Teofil Kaczmarek. Warszawa : Difin", s. 23. Kaliszuk, Adam : Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw / [Adam Kaliszuk, Anna Tarnawa]. Warszawa : Fundusz Współpracy, s. [Biblioteka Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 24. Kirk, Randy W. : Prowadzenie małej firmy w XXI wieku : poradnik dla przedsiębiorców : jak założyć firmę i skutecznie ją rozwijać / Randy W. Kirk ; przekł.: Konrad Pawłowski. Warszawa : MT Biznes, s. [Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 25. Kola, Maria : Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (czyli o pieniądzach, o których każdy coś słyszał, a niewielu je widziało) / Maria Kola. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. [Biblioteka-Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 26. Kubera, Paulina : Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej / Paulina Kubera. Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, s. 27. Łuczka, Teresa : Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie : wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne / Teresa Łuczka. Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, , [8] s. [Wypożyczalnia; Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ] 28. Małe i średnie przedsiębiorstwa : szanse i zagrożenia rozwoju / Nelly Daszkiewicz (red.) ; [aut. Beata Bublewicz et al.]. Warszawa : CeDeWu,

5 2007 (2006). 186 s. 29. Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej / red. nauk. Marian Strużycki. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 30. Mapa przedsiębiorcy : przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców / [pod red. Magdaleny Burnat-Mikosz et al. ; aut. Krystian Babicki et al.] ; Lewiatan. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. [Przewodnik opracowany na podstawie informacji/aktów prawnych/dokumentów, aktualnych na dzień 30 listopada 2009 r.] [Biblioteka Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego; Informatorium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ] 31. Marquardt, Piotr : Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Piotr Marquardt. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, , [2] s. [Wypożyczalnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach ] 32. Masiukiewicz, Piotr : Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach korzystających z pomocy unijnej / Piotr Masiukiewicz. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, , [1] s. 33. Oddziaływanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na gospodarkę Polski w okresie I połowa 2007 / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ; [oprac. zespół red. Jacek Białek et al. pod kier. Piotra Żubera]. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, s. [Informatorium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 34. Osikowicz, Marcin : Rachunkowość małych firm według wymogów funduszy unijnych / Marcin Osikowicz. Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM) [Wypożyczalnia, Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 35. Polska i jej fundusze : : / [koncepcja i red.: Jerzy Gontarz, Mateusz Gotfryd, Andrzej Szoszkiewicz] ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2008]. 31, [1] s.

6 36. Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców : przewodnik / pod red. Magdaleny Burnat-Mikosz ; [aut. Burnat-Mikosz Magdalena et al.]. Warszawa : C. H. Beck, XVI, 304 s. 37. Poździk, Rafał : Fundusze unijne : zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach / Rafał Poździk. Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba", s. [Książka przygotowana z myślą o studentach oraz o zainteresowanych funduszami unijnymi i projektami realizowanymi ze środków pochodzących z tych funduszy] [Sygn Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej] 38. Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw / [red.] Magdalena Burnat-Mikosz, Michał Gwizda, Magdalena Kosewska-Kwaśny. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. (Beck Info Biznes) [Wypożyczalnia; Czytelnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 39. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych : Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny / Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. [Informatorium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 40. Skrzypek, Jerzy : Jak korzystać z funduszy strukturalnych UE :programy operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i / Jerzy Skrzypek. Warszawa : Twigger", , [3] s. 41. Szymańska, Anna : Fundusze UE dla mikro, małych i średnich firm / Anna Szymańska. Warszawa : Wydawnictwo Placet, s. [Biblioteka-Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 42. Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych : podręcznik akademicki / pod red. nauk. Karola Olejniczaka, Marka Kozaka, Bartosza Ledziona. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, , [1] s. (Ewaluacja Programów UE) [Wypożyczalnia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 43. Tkaczyński, Jan Wiktor : Leksykon funduszy Unii Europejskiej / Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa, Marek Świstak. Warszawa : Wydawnictwo C. H.

7 Beck, s. (Unia Europejska) 44. Uryga, Józef : Środki unijne : klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie / Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias. Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, , [2] s. [Sygn Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 45. Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa : Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [2008]. 113 s. [Informatorium Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 46. Waniak-Michalak, Halina : Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw : fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital / Halina Waniak-Michalak. Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. [Biblioteka Główna; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 47. Warda, Jacek : Fundusze strukturalne Unii Europejskiej / Jacek Warda. Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, , [1] s. 48. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw / Maciej Grabowski [et. al.]. Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, , [1] s. [Sygn Czytelnia Pedagogicznej biblioteki Wojewódzkiej w ARTYKUŁY 49. Barembruch, Adam : Dotacje funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla MSP i rolnictwa w Polsce gwarantem sukcesu gospodarczego / Adam Barembruch, Jerzy Gwizdała // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2007, [z.] 2, s [Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Biblioteka Jagiellońska ; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego]

8 50. Bochyński, Witold : Fundusze europejskie - przedakcesyjne i strukturalne - jako czynnik wsparcia oraz optymalne źródło finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Witold Bochyński // Społeczeństwo i Rodzina. R. 3, nr 2 (2006), s [Biblioteka Główna UMCS; Biblioteka Jagiellońska; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 51. Boguszewska, Teresa : Fundusze strukturalne dla małych przedsiębiorstw / Teresa Boguszewska // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Nr 37 (2005), s [Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego; Biblioteka Publiczna m. st. W-wy; Biblioteka Jagiellońska] 52. Czemiel-Grzybowska, Wioletta : Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach z funduszy unijnych - aspekt porównawczy / Wioletta Czemiel-Grzybowska // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 13 (2008), s [Biblioteka Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 53. Chmielewski, Roman : Cele i warunki wspierania z Funduszy Strukturalnych UE inwestycji przedsiębiorstw i samorządów w polskich dokumentach planistycznych i programowych na lata / Roman Chmielewski // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. Nr 48 (2007), s Czaja, Stanisław : Formy pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Stanisław Czaja, Agnieszka Becla // Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Nr 12 (2006), s [Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Biblioteka Publiczna m. st. W-wy; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 55. Czemiel-Grzybowska, Wioletta : Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach z funduszy unijnych - aspekt porównawczy / Wioletta Czemiel-Grzybowska // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 13 (2008), s [Biblioteka Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 56. Dylewski, Marek : Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej / Marek Dylewski // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet

9 Szczeciński. Nr 11, t. 2 (2007), s Dziembała, Małgorzata : Wspieranie konkurencyjności sektora MŚP z funduszy UE w województwie śląskim / Małgorzata Dziembała // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 31, t. 2 (2009), s Filipiuk, Monika : Bariery w wykorzystywaniu funduszy UE przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - wyniki badań ankietowych / Monika Filipiuk // Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny. Nr 19/20 (2009), s [Biblioteka Główna UMCS; Biblioteka Jagiellońska; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 59. Firlej-Kusak, Elżbieta : Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - istota, zasady pozyskiwania / Elżbieta Firlej-Kusak // Zarządzanie i Edukacja. R. 8, nr 4 (2004), s Fudaliński, Janusz : Analiza wpływu wybranych programów pomocowych Unii Europejskiej na proces rozwoju i wartość małych i średnich przedsiębiorstw / Janusz Fudaliński // Krakowskie Studia Małopolskie. Vol. 8, nr 8 (2004), s [Czytelnia Historyczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 61. Gabryszak, Renata : Utrudniony dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do funduszy unijnych / Renata Gabryszak. - Bibliogr. // Przegląd Organizacji. 2006, nr 4, s [Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytety Jana Kochanowskiego] 62. Gródek, Zofia : Rozwój sektora MSP w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Zofia Gródek // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Z. 4 (2008), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Jagiellońska; Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie] 63. Grzeszczyk, Tadeusz A. : Absorpcja funduszy strukturalnych przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa / Tadeusz A. Grzeszczyk. - Bibliogr. // Współczesne Zarządzanie. 2005, nr 2, s

10 [Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 64. Grzeszczyk, Tadeusz A. : Szanse i zagrożenia dofinansowania przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej w procesie zarządzania pomocą publiczną / Tadeusz A. Grzeszczyk // Współczesne Zarządzanie. 2005, nr 1, s [Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego] 65. Grzybowska, Barbara : Fundusze ze środków Unii Europejskiej jako źródło finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim / Barbara Grzybowska, Małgorzata Juchniewicz // Przegląd Organizacji. 2007, nr 5, s [Biblioteka Główna Uniwersytety Jana Kochanowskiego] 66. Gwizdała, Jerzy : Fundusze strukturalne Unii Europejskiej w finansowaniu MSP w Polsce / Jerzy Gwizdała // Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński. Nr 13 (2008), s [Biblioteka Główna ; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 67. Hoffmann, Tomasz : Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - recenzja] / Tomasz Hoffmann // Cywilizacja i Polityka. Nr 5 (2007), s Zawiera rec. książki: Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : (czyli o pieniądzach, o których każdy coś słyszał, a niewielu je widziało) / Maria Kola. - Toruń, 2007 [Biblioteka Jagiellońska; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka m. st. W-wy] 68. Janik, Wiesław : Unijne źródła finansowania inwestycji MŚP w regionie lubelskim / Wiesław Janik, Andrzej Zbroja // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 31, t. 2 (2009), s Kamińska, Anna : Ośrodki innowacji w Polsce - istota i formy wsparcia działalności małych przedsiębiorstw z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej / Anna Kamińska, Anna Wlizło // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 2 (2006), s

11 70. Karpińska-Mizielińska, Wanda : Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw / Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga, Magdalena Echaust // Gospodarka Narodowa. R. 20, nr 1/2 (2009), s [Czytelnia Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 71. Kłopotek, Anna : Programy Unii Europejskiej źródłem finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie / Anna Kłopotek // Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. T. 89 (2004), s Kłos, Anna : Polityka Unii Europejskiej i jej programy przedakcesyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Kłos // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego. Wydział Ekonomii w Kaliszu. Nr 7 (2007), s [Biblioteka Główna UMCS; Biblioteka Głowna AGH] 73. Kociszewski, Karol : Ochrona środowiska w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w świetle planów wykorzystania funduszy strukturalnych UE / Karol Kociszewski // Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Nr 11 (2005), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Publiczna m.st. W-wy; Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego] 74. Kola, Maria : Fundusze unijne w finansowaniu rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego / Maria Kola // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. R. 57, nr spec. (2006), s Korenik, Dorota : Nowe możliwości wykorzystania wspólnotowych instrumentów finansowych w celu wspierania sektora MSP : rola samorządu terytorialnego / Dorota Korenik // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 14 (2008), s Korenik, Dorota : Wyzwania dla finansowania rozwoju regionalnego przez samorząd terytorialny w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej / Dorota Korenik // Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Nr 7 (2004), s

12 [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Jagiellońska; Biblioteka Głowna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie] 77. Kurowska, Maria : Rola funduszy unijnych w realizacji projektów inwestycyjnych MSP / Maria Kurowska // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 16 (2008), s Lubimow-Burzyńska, Iwona : Modele wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucje non-profit / Iwona Lubimow-Burzyńska, Karolina Mazur-Łukomska // Management. Vol. 8, nr 2 (2004), s [Biblioteka Głowna Politechniki Świętokrzyskiej] 79. Marciszewska, Anna : Fundusze Unii Europejskiej jako wsparcie procesów innowacyjnych polskich przedsiębiorstw / Anna Marciszewska // Zarządzanie (Wrocław). Nr 6 (2008), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego ; Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie] 80. Michałojć, Joanna : Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw gwarantem wzrostu gospodarczego / Joanna Michałojć // Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Z. 7 (2005), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Publiczna m. st. W-wy; Biblioteka Jagiellońska] 81. Miler, Agnieszka : Dotacje na założenie własnej działalności / Agnieszka Miler // Prawo i Podatki Unii Europejskiej. 2008, nr 5, s [http://prawouniieuropejskiej.infor.pl/?pismo=i80&strona=pue] 82. Olkowska, Wiesława : Finansowanie mikroprzedsiębiorczości z funduszy strukturalnych / Wiesława Olkowska, Ewa Tuniewicz // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2007, nr 2, s [Czytelnia zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 83. Osikowicz, Marcin : Rachunkowość mikroprzedsiębiorstw w aspekcie wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych / Marcin Osikowicz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nr 752 (2007), s

13 84. Osikowicz, Marcin : Wymogi stawiane mikroprzedsiębiorcom w związku z dotacjami z funduszy strukturalnych : (na przykładzie działania 3.4: "Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego) / Marcin Osikowicz // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Nr 735 (2007), s Ostaszewska, Justyna : Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla przedsiębiorców / Justyna Ostaszewska // Gospodarka Narodowa. R. 20, nr 1/2 (2009), s Panenka, Alicja : Wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce / Alicja Panenka // Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Nr 13 (2006), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Publiczna m. ST. W-wy; Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie] 87. Peszko, Agnieszka : Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców / Agnieszka Peszko // Ekonomia Menedżerska. Nr 1 (2007), s [Biblioteka Publiczna m. st. W-wy; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Głowna AGH] 88. Prochno, Piotr : Instytucje i fundusze wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Piotr Prochno // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie. T. 3 (2007), s [Biblioteka Narodowa; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 89. Rusiecka, Danuta : Wsparcie finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej / Danuta Rusiecka // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska. T. 5 (2006), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Jagiellońska] 90. Rzempała, Artur : Programy pomocowe Unii Europejskiej a rozwój MŚP / Artur Rzempała, Janusz Sobczak, Zdzisław Wojdyła // Zeszyty Naukowe

14 Oeconomicus. Nr 3 (2003/2004), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 91. Sieradzka, Katarzyna : Wsparcie finansowe działalności przedsiębiorstw w Polsce z unijnych funduszy strukturalnych / Katarzyna Sieradzka // Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński. Nr 48 (2006), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 92. Sitkowska, Rozalia : Wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw funduszami strukturalnymi / Rozalia Sitkowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2005, t. 2, s [Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej] 93. Skowronek-Mielczarek, Anna : Fundusze Strukturalne źródłem wspierania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Skowronek- Mielczarek // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Z. 72 (2006), s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego; Biblioteka Jagiellońska] 94. Skowronek-Mielczarek, Anna : Usługi finansowane z programów przedakcesyjnych i dotacji rządowych - wykorzystanie w małych i średnich przedsiębiorstwach / Anna Skowronek-Mielczarek // Handel Wewnętrzny. [R.] 52, nr 4/5 (2006), s Skweres-Kuchta, Małgorzata : Unijne wsparcie regionalnego rozwoju innowacyjności sektora MSP na przykładzie ZPORR i SPO WKP / Małgorzata Skweres. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 4 (2006), s Sokół, Aneta : Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości w latach perspektywy na przyszłość / Aneta Sokół, Anna Surmacz. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 4 (2006), s Stefanicka, Arleta : Funkcjonowanie funduszy strukturalnych w świetle nowego rozporządzenia Rady WE / Arleta Stefanicka // Prawo i Podatki Unii Europejskiej. 2007,

15 nr 7/8, s [Wersja elektroniczna 98. Stefański, Marek : Formy wspierania przedsiębiorczości przez samorząd lokalny w świetle badań ankietowych / Marek Stefański // Zeszyty Naukowe WSHE. T. 19 (2005), s [Biblioteka Główna; Czytelnia Pedagogiczna; Czytelnia Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 99. Szymański, Rafał : Możliwości zwiększania konkurencyjności firm sektora MSP poprzez wykorzystanie środków finansowych z funduszy unijnych / Rafał Szymański // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 8 (2007), s [Materiały z Seminarium Naukowego "Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy", Pobierowo] 100. Szymański, Rafał : Wykorzystanie funduszy unijnych a wzrost konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej / Rafał Szymański // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 2 (2006), s Śliwa, Jan : Fundusze unijne jako źródło finansowania konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach / Jan Śliwa, Mirosław Przygoda // Zarządzanie i Edukacja. Nr 56 (2008), s [Czytelnia zarządzania i Administracji Uniwersytetu Świętokrzyskiego w 102. Świrska-Czałbowska, Karolina : Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / Karolina Świrska-Czałbowska // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. 2007, nr 1, s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 103. Wach, Krzysztof : Wsparcie finansowe rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Krzysztof Wach // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2007, nr 7, s Włodarczyk, Edyta : Charakterystyka perspektywy finansowej pod kątem wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) / Edyta

16 Włodarczyk // Bielsko-Bialskie Studia Europejskie. 2008, nr 1, s [Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego] 105. Zbroja, Andrzej : Pomoc unijna w finansowaniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Andrzej Zbroja // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. Nr 21 (2008), s Żywioł, Maja : Zmiany w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych w nowym okresie programowania / Maja Żywioł // Samorząd Terytorialny. R. 17, nr 4 (2007), s

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Faktoring. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Faktoring zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce 2013 Korekta Edyta Smolińska Redakcja techniczna opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Karty płatnicze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Karty płatnicze. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Karty płatnicze zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2011 Wydawnictwa zwarte 1. Borcuch, Artur : Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej

Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. Longman preparation course for the TOEFL Test : ibt / Deborah Phillips. White Plains, NY : Pearson Education, 2007. Biblioteka Wydziału Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym

Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Metody zabezpieczania przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2013 Korekta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne

Rozwój gospodarek Unii Europejskiej. Rozwój polskiej gospodarki a fundusze unijne PROGRAM IV Konferencji Naukowej z serii wiedza i innowacje pt. Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 17-18 stycznia 2008 r. RAMOWY program: 10.00-11.00

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska,

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne

Postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne Postępowanie administracyjne, prawo pracy, prawo cywilne wybór podręczników dla szkół policealnych i wyższych Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Ewa Lewicka Postępowanie administracyjne 1. Adamiak,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów

system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów Gospodarka Polskie system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomice pod redakcją naukową Ryszarda Bartkowiaka i Janusza Ostassewskiego '^ SZKOŁA GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

8. Socjologia designu / Magdalena Piłat-Borcuch. Warszawa : CeDeWu, 2014. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 659/174480

8. Socjologia designu / Magdalena Piłat-Borcuch. Warszawa : CeDeWu, 2014. Biblioteka Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Sygn: 659/174480 Przedstawiamy Państwu wykaz nowości w Bibliotece Wydziałowej 1. The handbook for quality management : a complete guide to operational excellence / Thomas Pyzdek, Paul Keller. New York [etc.] : McGraw-Hill,

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo