Instrukcja obsługi DigitRadio 500

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi DigitRadio 500"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi DigitRadio 500 Cyfrowe radio internetowe, DAB+, UKW z stacją dokującą do ipoda/iphone'a

2 1 Przedmowa Niniejsza instrukcja obsługi pomoże użytkownikowi w > zgodnym z przeznaczeniem i > bezpiecznym korzystaniu z systemu radia internetowego, zwanym w dalszej części instrukcji urządzeniem. 1.1 Przeznaczenie instrukcji obsługi Instrukcja obsługi jest skierowana do każdej osoby, która > ustawia, > obsługuje, > czyści lub > utylizuje urządzenie. ipod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. "Made for ipod" and "Made for iphone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod, iphone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with ipod, iphone may affect wireless performance. Nazwy wymienionych firm, instytucji lub marek są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi danego właściciela. 1.2 Forma niniejszej instrukcji obsługi Różne elementy niniejszej instrukcji mają swoją charakterystyczną formę. Pozwala to na łatwą ocenę, czy użytkownik ma do czynienia ze zwykłym tekstem, wyliczeniami lub > czynnościami. Informacja na temat resetu: W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że oprogramowanie urządzenia zawiesi się i nie będzie ono reagowało na obsługę. W takim przypadku należy postępować w następujący sposób: Wyłączyć urządzenie Wyciągnąć zasilacz z gniazdka Odczekać chwilkę Włożyć zasilacz do gniazdka Wyłączyć urządzenie. Pamięć systemu zostanie zresetowana a urządzenie będzie ponownie gotowe do użycia. 2

3 2 Spis treści 1 Przedmowa Przeznaczenie instrukcji obsługi Forma niniejszej instrukcji obsługi Spis treści Ilustracje Bezpieczeństwo i ustawienie urządzenia Ustawienie urządzenia Wskazówki dotyczące utylizacji Utylizacja urządzenia Opis urządzenia Zakres dostawy Właściwości urządzenia Przygotowanie urządzenia do użytkowania Poprawa odbioru anteny Podłączanie kabla sieciowego Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku Obsługa Obsługa ekranu dotykowego Włączanie i wyłączanie urządzenia Asystent konfiguracji (Wizard) Regulacja głośności Wyłączanie dźwięku Podstawowa obsługa Informacje o ekranach (ekrany odtwarzania) Nawigacja Opis Radio internetowe Przegląd menu listy stacji Lista stacji Wyszukiwanie stacji Ostatnio słuchane Podcasty Stream Audio / odtwarzacz UPnP Wykorzystywanie odtwarzacza jako serwera UPnP Radio DAB Czym jest DAB Wyszukiwanie w trybie DAB Wybór stacji DAB Zapisywanie stacji DAB Wybór ulubionych Edytowanie ulubionych

4 9.9.7 Wyświetlanie informacji Ustawianie kompresji danych DRC Usuwanie nieaktywnych stacji Radio FM Manualny wybór stacji Zapisywanie ulubionych stacji FM Wybór ulubionych Edytowanie ulubionych ipod Przygotowanie do włożenia ipoda Włączanie Ustawienia budzika/alarmu Ustawianie budzika Sleeptimer Ustawienia systemowe Equalizer Pozostałe ustawienia Czyszczenie urządzenia Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu Wyszukiwanie przyczyny błędów Problemy z radiem Problemy z urządzeniem Problemy z siecią WLAN Problemy z stacją dokującą do iphone'a/ipoda Problemy z pilotem Dane techniczne Dyrektywy i normy

5 3 Ilustracje Przód Antena teleskopowa Regulacja głośności Włączanie/ Kolorowy wyświetlacz dotykowy Deleted: a z stacją dokującą do ipoda Szufladka ze stacją dokującą do ipoda Tył: Wejście USB Digital OUT Aux IN 12 V DC IN Wejście LAN 5

6 Pilot Mode Włączanie/Standby Strzałki Menu Pauza Select Info Play Głośność Przyciski stacji dla trybów DAB+ i FM Snooze/Sleep Alarm Wkładanie baterii do pilota > Aby umożliwić obsługę pilota, włożono już do niego baterie (CR2025). Aby użyć pilota, trzeba tylko usunąć taśmę izolacyjną w gnieździe baterii. > Usunąć plastikowy pasek w sposób przestawiony na ilustracji. Jeżeli pilot nie będzie reagował na obsługę, należy wymienić baterię. W tym celu należy postępować następująco: 6

7 > Wyjąć koszyk na baterie z tyłu pilota. Aby to zrobić, należy pilota odwrócić. > Nacisnąć zatrzask 1 w kierunku strzałki do wewnątrz. > Następnie przesunąć koszyk na baterie w kierunku 2. Wyjąć koszyk na baterie. > Włożyć baterie typu CR2025, 3 V. Podczas wkładania uważać na właściwą biegunowość. Biegun dodatni podczas wkładania musi być widoczny z góry 3. > Ponownie starannie zamknąć gniazdo baterii aż do oporu. Wskazówka: Jeżeli pilot nie będzie wykorzystywany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. W przeciwnym razie ewentualny wyciek z baterii może go uszkodzić. Należy zadbać o to, aby dzieci nie miały dostępu do baterii. Mogą bowiem wziąć baterie do ust i połknąć. Jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia. W takiej sytuacji należy natychmiast udać się do lekarza! Baterii nie należy ładować, doprowadzać do ich spięcia, otwierać, rozgrzewać lub wrzucać do ognia. Jeżeli zasięg działania pilota będzie coraz mniejszy, należy wymienić baterie na nowe. Należy stosować tylko baterie lub akumulatory jednego typu. Nie należy nigdy stosować równocześnie starych i nowych baterii. Należy wybierać baterie z ochroną przeciw wyciekom! Uwaga! Wyciek z baterii lub baterie uszkodzone mogą w kontakcie ze skórą powodować poparzenia. W takiej sytuacji należy nosić odpowiednie rękawice ochronne. Gniazdo baterii należy czyścić przy pomocy suchej ściereczki. Zwykłych baterii nie można ładować, rozgrzewać lub wrzucać do ognia (niebezpieczeństwo wybuchu!). Ważna informacja na temat utylizacji Baterie mogą zawierać substancje toksyczne, które szkodzą środowisku. Dlatego należy poddać je utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy wyrzucać baterii do zwykłego kosza na śmieci. 7

8 4 Bezpieczeństwo i ustawienie urządzenia Należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy zawsze stosować się do wszystkich ostrzeżeń i wskazówek, które znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi oraz z tyłu urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa Zachować ostrożność przy obsłudze adaptera sieciowego! Urządzenie może być podłączone tylko do sieci 230 V~, 50 Hz. Nie należy nigdy próbować korzystać z urządzenia przy innym napięciu. Należy stosować wyłącznie dostarczony zasilacz. Zasilacz sieciowy można podłączyć dopiero po zakończeniu instalacji zgodnie z przewidzianą procedurą. Z urządzenia nie można korzystać, jeżeli jego zasilacz jest uszkodzony lub uszkodzone jest samo urządzenie. Kabel z gniazdka należy wyjmować przytrzymując wtyczkę nie ciągnąć za kabel. W celu zapobieżenia ryzyku pożaru i porażenia prądem urządzenie nie może być wystawione na działanie deszczu lub wilgoci. Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, basenu lub rozpryskującej się wody. Na urządzeniu nie wolno umieszczać pojemników z cieczą, np. wazonów. Mogą się one przewrócić, a zalanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia oraz niesie za sobą zagrożenie porażenia prądem. Jeżeli do urządzenia dostaną się ciała obce lub ciecz, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia powinno być ono skontrolowane przez specjalistę. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Nie należy otwierać obudowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze należy zwrócić się do naszych punktów serwisowych. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać urządzenia może to zrobić wyłącznie specjalista. Ciała obce takie jak igły, monety itd. nie mogą dostać się do wnętrza urządzenia. Nie należy dotykać styków przyłączeniowych z tyłu urządzenia przedmiotami z metalu lub palcami. Takie działanie może spowodować spięcie. Na urządzeniu nie można stawiać żadnych otwartych źródeł ognia, jak np. świec. Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych. Prace konserwacyjne należy zawsze powierzyć specjalistom. W przeciwnym razie użytkownik powoduje zagrożenie dla siebie i swojego otoczenia. 8

9 Urządzenie w trybie uśpienia nadal jest podłączone do sieci elektrycznej. Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie będzie wykorzystywane przez dłuższy czas. Należy pociągnąć za wtyczkę. Radia nie należy słuchać głośno. Może to bowiem spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. 5 Ustawienie urządzenia Urządzenie należy ustawić na stałym, pewnym i poziomym podłożu. Należy zadbać o dobrą wentylację. Urządzenia nie należy stawiać na miękkim podłożu, takim jak dywan, koce lub w pobliżu firanek i makatek. Może to spowodować zatkanie otworów wentylacyjnych, co zakłóci niezbędną cyrkulację powietrza. Skutkiem może być spalenie się urządzenia. Urządzenia nie należy przykrywać firankami, kocami lub gazetami. Urządzenia nie należy ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, np. kaloryferów. Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz miejsc narażonych na nadmierne ilości kurzu. Urządzenia nie należy ustawiać w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza, np. w kuchni lub saunie, ponieważ osadzająca się woda kondensacyjna może je uszkodzić. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w suchym otoczeniu, w klimacie umiarkowanym i nie może być narażone na działanie skraplającej się lub rozpryskującej się wody. Urządzenie może być używane wyłącznie w pozycji poziomej. Na urządzeniu nie należy ustawiać ciężkich przedmiotów. Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego miejsca w ciepłe, w jego wnętrzu może zebrać się wilgoć. W takim przypadku należy odczekać godzinę, zanim uruchomi się urządzenie. Kabel sieciowy należy tak umiejscowić, aby nikt się o niego nie potykał. Urządzenie można podłączyć wyłącznie do uziemionego gniazdka! Gniazdko powinno znajdować się możliwie blisko urządzenia. W celu podłączenia do sieci należy włożyć do oporu wtyczkę do gniazdka Należy skorzystać z odpowiedniego, łatwo dostępnego przyłączą sieciowego i unikać stosowania gniazd wtykowych wielokrotnych. Nie należy dotykać zasilacza wzgl. wtyczki mokrymi rękoma, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem! W przypadku zakłóceń lub wydobywania się dymu albo zapachu z obudowy należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka! Przed burzą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane lub przed rozpoczęciem dłuższej podróży, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Zbyt głośne słuchanie radia, zwłaszcza w słuchawkach, może prowadzić do uszkodzenia słuchu. 9

10 Urządzenia nie należy ustawiać w pobliżu innych urządzeń, które wytwarzają silne pole magnetyczne (np. silniki, głośniki, transformatory). Nie należy zostawiać urządzenia w zamkniętym samochodzie zaparkowanym w pełnym słońcu, ponieważ może to spowodować deformację obudowy. 6 Wskazówki dotyczące utylizacji Utylizacja opakowania Urządzenie w drodze do użytkownika było chronione odpowiednim opakowaniem. Wszystkie zastosowane materiały są ekologiczne i nadają się do ponownego wykorzystania. Prosimy wnieść swój wkład w ochronę środowiska i zutylizować opakowanie w sposób ekologiczny. Informacje na temat aktualnych możliwości utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub komunalnego zakładu gospodarki odpadami. Przed zutylizowaniem urządzenia należy usunąć z niego baterie. Niebezpieczeństwo uduszenia! Opakowanie i jego elementy nie są zabawką dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia folią oraz innymi materiałami opakowaniowymi. 6.1 Utylizacja urządzenia Opakowanie urządzenia wykonane jest wyłącznie z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Należy je odpowiednio posortować w celu ponownego wprowadzenia do obiegu. Zużyty sprzęt to cenny odpad. Dzięki ekologicznej utylizacji można odzyskać cenne surowce. W urzędzie miasta lub gminy można zasięgnąć informacji na temat ekologicznej i właściwej utylizacji urządzenia. Urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). Produkt nie może być po zakończeniu użytkowania poddawany utylizacji ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy go oddać do punktu utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol na produkcie, w instrukcji użytkowania lub na opakowaniu. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki utylizacji, ponownemu użyciu materiałów i innym formom ponownego wykorzystania zużytych urządzeń ich użytkownik wnosi ważny wkład w ochronę środowiska naturalnego. 10

11 7 Opis urządzenia 7.1 Zakres dostawy Proszę sprawdzić, czy zestaw zawiera wszystkie wymienione poniżej akcesoria: radio internetowe DAB, pilot (wraz z bateriami) zasilacz instrukcja obsługi. 7.2 Właściwości urządzenia Obsługa za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej 3,5 cala, sterowanie symbolami Radio internetowe zapewniające odbiór ponad radiostacji i podcastów Automatyczne wyszukiwanie sieci Odtwarzanie cyfrowej biblioteki muzycznej za pomocą sieci domowej lub USB Wejście ipoda, zewnętrzne źródło AUX IN Pozwala to na odtwarzanie muzyki cyfrowej z komputera za pomocą UPnP (odtwarzacz multimedialny) oraz słuchanie radia internetowego. Cyfrowe radio DAB zapewnia nowy format cyfrowy, który pozwala uzyskać krystalicznie czysty dźwięk w jakości CD. Radio odbiera na częstotliwościach UKW 87,5-108 MHz (analogowo) oraz DAB MHz (cyfrowo). W trybach DAB i UKW można zapisać po 10 ulubionych radiostacji. Urządzenie wyposażono dodatkowo w funkcję budzika i wyświetlanie godziny oraz daty. Obsługa iphone'e/ipoda Urządzenie oferuje idealną platformę do dokowania ipoda/iphone'a oraz słuchania muzyki z głośników. Gdy ipod/iphone będzie włożony do stacji dokującej, muzyka odtwarzana jest z głośników. ipoda/iphone'a można obsługiwać za pomocą pilota wchodzącego w skład zestawu. ipod/iphone w stacji dokującej jest ładowany, jeżeli stacja jest podłączona do sieci. Urządzenie pozwala na odtwarzanie plików wideo z iphone'a lub ipoda. 11

12 Wymagania sprzętowe dla odtwarzania radia internetowego Potrzebny jest dostęp do linii DSL (wiąże się z dodatkowymi kosztami) za pomocą sieci bezprzewodowej WLAN lub sieci przewodowej. W routerze (lub switchu) należy sprawdzić i ustawić ustawienia sieciowe, nadawanie IP (trasowanie statyczne lub dynamiczne DHCP). Czasami wymagany jest adres MAC radia internetowego; znaleźć go można w menu, w pozycji Einstellungen, Netzwerkeinstellungen, Aktuelle Einstellungen, Wired MAC Adresse (ustawienia, ustawienia sieciowe, aktualne ustawienia, adres MAC). Jeżeli odbierana sieć WLAN korzysta z szyfrowania (WEP: Wired Equivalent Privacy lub WPA: WiFi Protected Access), należy wprowadzić odpowiednie hasło dostępu. Dopiero wtedy można połączyć urządzenie z Internetem. Jeżeli router WLAN (tzw. Access Point lub punkt dostępowy) jest ustawiony na dostęp bez hasła, nie jest ono wówczas potrzebne. Jeżeli dostęp do WLAN jest ograniczony do znanych urządzeń, potrzebny jest adres MAC patrz wyżej. Wskazówka: Urządzenie pracuje zazwyczaj w promieniu ok. 30 metrów od punktu dostępowego WLAN. Zasięg jest mocno uzależniony od warunków miejscowych. Mury lub stropy betonowe, a także ościeżnice z metalu mogą go zmniejszać. W takim przypadku można zwiększyć zasięg sieci WLAN instalując wzmacniacz zasięgu. > Przed uruchomieniem należy upewnić się, że router WLAN jest włączony i że aktywny jest dostęp DSL. Należy przestrzegać odpowiednich instrukcji producentów. > W przypadku złącza LAN (RJ45) sprawdzić okablowanie. Jak podłączyć zasilacz Urządzenie należy podłączyć za pomocą dostarczonego zasilacza do sieci ( V ~, 50/60 Hz). > By podłączyć zasilanie urządzenia, należy najpierw włożyć przewód zasilacza w gniazdo DC IN urządzenia, a dopiero potem do gniazdka. > Przed włożeniem wtyczki do gniazdka w ścianie należy się upewnić, czy napięcie robocze zasilacza odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu. Wskazówka: Należy stosować wyłącznie dostarczony zasilacz. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Należy trzymać za wtyczkę a nie za kabel. Przed burzą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane lub przed rozpoczęciem dłuższej podróży, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Ciepło wytwarzane podczas pracy urządzenia musi być odprowadzane dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Dlatego urządzenia nie należy przykrywać lub zamykać w szafie. Wokół urządzenia należy zapewnić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni. 12

13 8 Przygotowanie urządzenia do użytkowania 8.1 Poprawa odbioru anteny Liczba i jakość odbieranych stacji zależy od odbioru w miejscu ustawienia urządzenia. Antena teleskopowa DAB/UKW zapewnia doskonały odbiór. Musi być ona w całości wysunięta i ustawiona w kierunku najlepszego odbioru. Wskazówka: Do odbioru radiostacji cyfrowych (tryb DAB) antena teleskopowa musi być koniecznie w pełni wysunięta. W razie potrzeby poszukać innego miejsca ustawienia. Jak podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku Poprzez głośniki urządzenia można odtwarzać dźwięk z zewnętrznych urządzeń (np. odtwarzaczy CD, DVD lub innych odtwarzaczy MP3). > Za pomocą kabla audio (stereo cinch) należy podłączyć wyjście audio zewnętrznego urządzenia do złącza AUX IN w urządzeniu. > Wybrać źródło AUX IN. > Ustawić głośność obu urządzeń. Jak są ładowane akumulatory ipoda Gdy tylko ipod będzie włożony do stacji dokującej, akumulatory będą ładowane, o ile urządzenie będzie podłączone do sieci. Wskazówka: Jeżeli ipod lub inny odtwarzacz MP3 nie jest podłączony do stacji dokującej, akumulatory urządzeń nie są automatycznie ładowane. 8.2 Podłączanie kabla sieciowego Urządzenie należy podłączyć do sieci za pomocą dołączonego zasilacza ( V ~, 50/60 Hz). Po pierwszym podłączeniu urządzenia pojawia się komunikat TechniSat. > Włożyć wtyczkę zasilacza do gniazdka sieciowego. Wskazówka: > Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Należy trzymać za wtyczkę a nie za kabel. > Przed burzą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. > Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane lub przed rozpoczęciem dłuższej podróży, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. 8.3 Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku Poprzez głośniki urządzenia można odtwarzać dźwięk z zewnętrznego urządzenia (np. odtwarzacza MP3, odtwarzacza CD). > Podłączyć kabel audio (gniazdo 3,5 mm) wyjścia audio urządzenia zewnętrznego do złącza AUX IN, które znajduje się z tyłu urządzenia. 13

14 9 Obsługa Urządzenie posiada kolorowy ekran dotykowy, za pomocą którego można wygodnie obsługiwać funkcje urządzenia. Dzięki elementom graficznym obsługa urządzenia jest intuicyjna i zrozumiała. 9.1 Obsługa ekranu dotykowego Przegląd menu głównego Ekran urządzenia służy do wyświetlana na nim informacji oraz do obsługi urządzenia. >W tym celu należy stuknąć palcem symbole widoczne na ekranie. Symbole te mają następujące funkcje: Funkcja, tryb pracy Radio FM/UKW Radio DAB-/DAB+ Radio internetowe Streaming Audio; odtwarzacz multimedialny Ustawienia Odtwarzanie ipoda/iphone'a AUX IN; Odtwarzanie zewnętrznych źródeł Budzik 14

15 Radio internetowe Radio internetowe zapewnia dostęp do tysięcy radiostacji internetowych z całego świata. Aby móc skorzystać z tej funkcji, potrzebny jest tylko dostęp do Internetu. AUX IN Za pomocą kabla z wtyczką Jack 3,5 mm można odtwarzać muzykę z zewnętrznych źródeł. Radio FM Oprócz innych właściwości urządzenie posiada również odbiornik FM z funkcją RSD. Radio DAB/DAB+ Dzięki odbiornikowi DAB+ z urządzenia będzie można korzystać przez lata. Tryb ipod Urządzenie pozwala na podłączenie, ładowanie, obsługę i odtwarzanie muzyki z prawie wszystkich ipodów i iphone'ów firmy Apple. Stream Audio/Netzwerk Music Player W tym trybie można odtwarzać pliki muzyczne z sieci. Ustawienia W menu ustawień można wprowadzać wszystkie ustawienia urządzenia, jak np. ustawienia sieciowe, equalizer, aktualizacje oprogramowania itd. Budzik Funkcja budzenia może korzystać z wszystkich dostępnych źródeł audio. Dodatkowo dostępny jest brzęczyk.

16 Symbole odtwarzania i ich funkcje Funkcja, tryb pracy Powrót do menu głównego Zamykanie Powrót do poprzedniego ekranu Głośność W trybie odtwarzania:powrót do listy odtwarzania lub listy stacji, spis, menu opcji Tryb radiowy: Otwieranie My Favourites Dotknąć, aby dodać do ulubionych Wyświetlanie informacji podczas odtwarzania Stop Pause/Play UKW: AUTO TUNE Wyszukiwanie stacji wstecz lub manualne ustawianie częstotliwości UKW: Wyszukiwanie stacji do przodu lub manualne ustawianie częstotliwości Poprzedni tytuł: Back track Następny tytuł: Skip track Przełączanie w tryb losowego odtwarzania Przełączanie w tryb powtarzania 16

17 9.2 Włączanie i wyłączanie urządzenia > Włączyć urządzenie przyciskiem Ein/Standby na urządzeniu lub pilocie. Wyświetlacz się włącza, nawiązywane jest połączenie sieciowe, aktywne jest wybrane ostatnio źródło. > Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk Ein/Standby na urządzeniu lub pilocie. Na wyświetlaczu wyświetlane są godzina i data. 9.3 Asystent konfiguracji (Wizard) Po pierwszym włączeniu urządzenia uruchamia się asystent konfiguracji, z jego pomocą można m.in. wybrać język obsługi. > Stuknąć pole Ja (tak) i ustawić język. > W tym celu nacisnąć na. > Gdy na wyświetlaczu pojawi się wybrany język, należy go stuknąć. > Następnie ustawić format godziny (24h lub 12h). > Wybrać źródło synchronizacji czasu. Pozwoli to na automatyczne ustawianie godziny, np. w oparciu o DAB, UKW lub Internet. > Wybrać strefę czasową, w której znajduje się użytkownik. UTC = GMT= MEZ -1h i ustawić czas letni lub zimowy. > Wybrać obszar WLAN, w której znajduje się użytkownik. Urządzenie wyszukuje teraz dostępne sieci bezprzewodowe. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna sieć bezprzewodowa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat Keine WLAN-Netzwerke gefunden" (nie znaleziono sieci WLAN). Prosimy sprawdzić, czy router i sieć WLAN są włączone. Informacja dotycząca nazwy sieciowej: Nazwa sieciowa to oznaczenie sieci radiowej opartej o IEEE Każda sieć WLAN posiada tzw. konfigurowalny identyfikator sieci SSID (Service Set IDentifier), który pozwala na dokładną identyfikację sieci. Tym samym jest on nazwą sieci. W routerze można wyłączyć wysyłanie SSID. Wówczas radio internetowe może nie znaleźć sieci użytkownika. Należy sprawdzić ustawienia routera. > Należy zapewnić, że serwer DHCP routera jest aktywny. W przeciwnym razie sieć WLAN musi być skonfigurowana manualnie (zalecane tylko użytkownikom, którzy posiadają wiedzę z zakresu sieci). 17

18 > Jeżeli SSID nie jest wysyłany, sieć WLAN musi być skonfigurowana ręcznie. Sieć WLAN powinna wysyłać SSID. Niekiedy urządzenie może znaleźć kilka sieci WLAN. > Przełączać się między sieciami WLAN i wybrać odpowiednią sieć WLAN poprzez stuknięcie jej na liście. Jeżeli sieć WLAN jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane automatycznie. Wskazówka: W podmenu Einstellungen, Interneteinst. (ustawienia, ustawienia internetowe) można skonfigurować sieć w punkcie Manuelle Einstellungen (ustawienia manualne). Takie rozwiązanie zalecane jest tylko użytkownikom posiadającym wiedzę z zakresu sieci. Sieci chronione hasłem: Wpisywanie hasła Jeżeli wymagany jest kod WEP/WPA lub hasło, należy wpisać je za pomocą klawiatury ekranowej. > Aby poprawić błąd podczas pisania, nacisnąć przycisk. > Cyfry można wprowadzać po stuknięciu przycisku 123. > Zakończyć wpisywanie hasła, naciskając przycisk. Rozpoczyna się nawiązywanie połączenia. Urządzenie powinno teraz nawiązać połączenie z siecią WLAN. Po nawiązaniu połączenia pojawia się menu główne. Jeżeli sieć WLAN nie jest dostępna (np. zablokowana dla nowych urządzeń WLAN) pojawia się komunikat o błędzie Verbindungsaufbau nicht erfolgreich (połączenie nie zostało nawiązane). Należy sprawdzić ustawienia routera. Wskazówka: W odniesieniu do zabezpieczonych sieci lub ustawienia szyfrowania WEP ( Wired Equivalent Privacy") / WPA / WPA2 ( Wi-Fi Protected Access") prosimy zapoznać się również z instrukcją obsługi routera. WPA2 to obecnie najbezpieczniejsza dostępna forma szyfrowania. W przypadku starszych urządzeń WPA nie jest dostępne, dlatego w takim przypadku należy jako szyfrowanie wybrać WEP. Jeżeli router WLAN posiada funkcję WPS, urządzenie można wygodnie i bezpiecznie połączyć z routerem za pomocą WPS. Należy zapoznać się z informacjami na ten temat zawartymi w podręczniku użytkownika routera WLAN. 18

19 9.4 Regulacja głośności > Ustawić głośność przekręcając regulator głośności na górze urządzenia, za pomocą pilota lub przycisku na ekranie dotykowym. 9.5 Wyłączenie dźwięku > Dźwięk można wyłączyć naciskając, a następnie. > Ponowne naciśnięcie przycisku włącza dźwięk. 9.6 Podstawowa obsługa Po wybraniu trybu pracy w menu głównym pojawia się ekran odtwarzania i odtwarzany jest ostatni tytuł. Jeśli tak nie jest, urządzenie próbuje nawiązać połączenie z źródłem lub np. ponownie nawiązać połączenie internetowe, albo wymaga wprowadzenia użytkownika. Na ekranie odtwarzania wyświetlane są informacje na temat źródła audio, tytułu itd. W postaci komunikatów dialogowych wyświetlane są np. instrukcje o różnym stopniu złożoności. Od zwykłego pytania, na które trzeba odpowiedzieć tak/nie, aż po wprowadzanie hasła w przypadku kluczy sieciowych. Każdy tryb pracy ma kontekstowe menu z opcjami ustawienia specyficznych wartości. >Nacisnąć np. na wyborem dalszych opcji., wówczas otworzy się menu trybu DAB z 19

20 9.6.1 Informacje o ekranach (ekrany odtwarzania) 1. Centralny obszar wyświetlacza pokazuje główne informacje. Są to np. lista odtwarzania, informacja o bieżącym tytule, czas odtwarzania, tagi ID3 itd. 2. W górnej części ekranu wyświetlane są godzina, data, status alarmu, funkcja uśpienia i status sieciowy. Ikony te nie reagują na dotyk, jednak zapewniają szybką informację o statusie. 3. W dolnym obszarze wyświetlacza znajduje się obszar nawigacji. Pozwala on na dostęp do funkcji, otwieranie opcji, informacji, listy odtwarzania oraz powrót do głównego ekranu Nawigacja Przycisk Home Tryb pracy Głośność Menu kontekstowe Zamykanie Opis Przycisk home Menu kontekstowe Głośność Zamykanie Powrót do menu głównego, aktualne źródło jest nadal odtwarzane, aż do wyboru nowego Nacisnąć, aby przejść znowu do odtwarzania Opcje aktywnego źródła Otwieranie regulacji głośności Zamykanie aktualnego źródła, trybu pracy, zakończenie odtwarzania, powrót do menu głównego

21 9.7 Radio internetowe >Należy przełączyć się na źródło Internetradio (radio internetowe). Urządzenie próbuje nawiązać połączenie. W tym celu połączenie internetowe musi być aktywne. Automatycznie odtwarzana jest stacja słuchana jako ostatnia. Pojawia się ekran odtwarzania źródła. >Stukając na otwiera się wybór: Senderliste (lista stacji), Zum Abspielbildschirm zurück (powrót do ekranu odtwarzania), Zuletzt gehört (ostatnio słuchane) Przegląd menu listy stacji Meine Favoriten (moje ulubione) Local Deutschland Sender Podcasts Meine hinzugefügten Radiosender (moje dodane stacje) Hilfe (pomoc) Ulubione stacje, dodawane za pomocą. Wszystkie internetowe stacje radiowe w kraju użytkownika sortowane według All Stations, Highlighted Stations Wyszukiwanie wszystkich internetowych stacji radiowych sortowanych według Location, Genre, Search stations, Popular, New stations Podcasty (zapisane w internecie pliki audio) można wybrać i odbierać podobnie jak stacje internetowe (Stations). Stacje internetowe, które nie są zarejestrowane w wifiradio-frontier. *) Na wifiradio-frontier.com można ręcznie wprowadzić stacje, które nie są tam dostępne. Get access code (kod dostępu, ID urządzenia), *) FAQ *) W tym celu należy zarejestrować się na i utworzyć tam konto. Potrzebny jest do tego jednorazowo kod dostępu (ID urządzenia). 21

22 > Wpisać adres mailowy oraz hasło. Zanotować swoje dane. > Po zarejestrowaniu można się zalogować i z poziomu własnego komputera zarejestrować nowe urządzenie w zakładce My preferences. > W punkcie Add another WI-FI Radio wprowadzić swój kod dostępu. Urządzenie sprzężono z danymi. > W zakładce My favorites można włączyć skonfigurowane ulubione stacje. Ustalanie kodu dostępu urządzenia: > Włączyć radio internetowe i wybrać stację. > Otworzyć menu opcji za pomocą. > Wybrać menu Hilfe (pomoc) > Zugriffscode erhalten (uzyskaj kod dostępu). Wskazówka: > Aby dodać stację do ulubionych, nacisnąć podczas odtwarzania wybranej stacji Lista stacji > Nacisnąć a następnie na Senderliste (lista stacji). Lista stacji umożliwia znalezienie wybranej stacji w oparciu o różne kryteria. Lista stacji jest regularnie aktualizowana. Uwaga: Istnieją stacje internetowe korzystające z innego standardu transmisji. Nie można ich odbierać za pomocą tego radia. Niektóre stacje internetowe można odbierać tylko za pomocą komputera i przeglądarki internetowej po wyrażeniu zgody na reklamy lub wideoklipy. Takich stacji nie można odbierać za pomocą tego radia.

23 9.7.3 Wyszukiwanie stacji Za pomocą menu można wyszukać stacje: >Wybrać Sender (stacje) i <Suchen Sender> (wyszukaj stacje). > Wpisać wyszukiwane hasło. > W celu rozpoczęcia wyszukiwania stuknąć symbol lupy. > Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się lista wyników. > Wybrać odpowiednią stację Zuletzt gehört (ostatnio słuchane) Prezentowane są ostatnio słuchane stacje Podcasty Podcasty umożliwiają odsłuchanie licznych programów zapisanych na stronach WWW. Dzięki temu można posłuchać przegapionego programu lub jeszcze raz posłuchać programów, które szczególnie spodobały się użytkownikowi. Aby znaleźć podcasty, należy wyszukać w znany sposób stacje radiowe, ale zamiast wybrać stację, by posłuchać jej na żywo, należy wybrać Podcast w menu Senderliste (lista stacji). W ten sposób użytkownik przejdzie do listy dostępnych programów. Wybrać program, aby zobaczyć listę dostępnych podcastów. Wskazówka: Nie wszystkie stacje oferują swoje programy w formie podcastów. Od stacji zależy również czas dostępności podcastów. Często podcasty udostępniane są przez okres tygodnia, ale jest też wiele takich, które są dostępne przez dłuższy czas. 23

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo

Przeznaczenie. Aktualizacja. Znaki towarowe. Ekologia. Bezpieczeństwo Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Monitor LED z funkcją telewizora

Monitor LED z funkcją telewizora Monitor LED z funkcją telewizora (MFM TV) Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać dostęp do pełnej obsługi, prosimy zarejestrować produkt na stronie www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi

Odtwarzacz lampowy NW T. (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi Odtwarzacz lampowy NW T (Music Network Transport z przetwornikiem A/D) Instrukcja Obsługi WSTĘP Gratulujemy zakupu odtwarzacza NW-T firmy Ayon Audio. Zapoznanie się z instrukcją obsługi pozwala Państwu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski

Instrukcja obsługi. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo. Polski Instrukcja obsługi 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu

Instrukcja obsługi. DigiCorder ISIO S1. Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Instrukcja obsługi DigiCorder ISIO S1 Cyfrowy odbiornik HD z dostępem do internetu Z czytnikiem kart CONAX i interfejsem PCMCIA do modułów Cl / Cl+ oraz funkcją rejestrowania DVR przez interfejs USB. Do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi

Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Uwagi odnośnie niniejszej instrukcji obsługi Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu peceta i mieć ją stale w zasięgu ręki. Zachować należy zarówno instrukcję obsługi jak i opakowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo