Instrukcja obsługi DigitRadio 500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi DigitRadio 500"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi DigitRadio 500 Cyfrowe radio internetowe, DAB+, UKW z stacją dokującą do ipoda/iphone'a

2 1 Przedmowa Niniejsza instrukcja obsługi pomoże użytkownikowi w > zgodnym z przeznaczeniem i > bezpiecznym korzystaniu z systemu radia internetowego, zwanym w dalszej części instrukcji urządzeniem. 1.1 Przeznaczenie instrukcji obsługi Instrukcja obsługi jest skierowana do każdej osoby, która > ustawia, > obsługuje, > czyści lub > utylizuje urządzenie. ipod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. "Made for ipod" and "Made for iphone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod, iphone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with ipod, iphone may affect wireless performance. Nazwy wymienionych firm, instytucji lub marek są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi danego właściciela. 1.2 Forma niniejszej instrukcji obsługi Różne elementy niniejszej instrukcji mają swoją charakterystyczną formę. Pozwala to na łatwą ocenę, czy użytkownik ma do czynienia ze zwykłym tekstem, wyliczeniami lub > czynnościami. Informacja na temat resetu: W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że oprogramowanie urządzenia zawiesi się i nie będzie ono reagowało na obsługę. W takim przypadku należy postępować w następujący sposób: Wyłączyć urządzenie Wyciągnąć zasilacz z gniazdka Odczekać chwilkę Włożyć zasilacz do gniazdka Wyłączyć urządzenie. Pamięć systemu zostanie zresetowana a urządzenie będzie ponownie gotowe do użycia. 2

3 2 Spis treści 1 Przedmowa Przeznaczenie instrukcji obsługi Forma niniejszej instrukcji obsługi Spis treści Ilustracje Bezpieczeństwo i ustawienie urządzenia Ustawienie urządzenia Wskazówki dotyczące utylizacji Utylizacja urządzenia Opis urządzenia Zakres dostawy Właściwości urządzenia Przygotowanie urządzenia do użytkowania Poprawa odbioru anteny Podłączanie kabla sieciowego Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku Obsługa Obsługa ekranu dotykowego Włączanie i wyłączanie urządzenia Asystent konfiguracji (Wizard) Regulacja głośności Wyłączanie dźwięku Podstawowa obsługa Informacje o ekranach (ekrany odtwarzania) Nawigacja Opis Radio internetowe Przegląd menu listy stacji Lista stacji Wyszukiwanie stacji Ostatnio słuchane Podcasty Stream Audio / odtwarzacz UPnP Wykorzystywanie odtwarzacza jako serwera UPnP Radio DAB Czym jest DAB Wyszukiwanie w trybie DAB Wybór stacji DAB Zapisywanie stacji DAB Wybór ulubionych Edytowanie ulubionych

4 9.9.7 Wyświetlanie informacji Ustawianie kompresji danych DRC Usuwanie nieaktywnych stacji Radio FM Manualny wybór stacji Zapisywanie ulubionych stacji FM Wybór ulubionych Edytowanie ulubionych ipod Przygotowanie do włożenia ipoda Włączanie Ustawienia budzika/alarmu Ustawianie budzika Sleeptimer Ustawienia systemowe Equalizer Pozostałe ustawienia Czyszczenie urządzenia Wyświetlanie informacji na wyświetlaczu Wyszukiwanie przyczyny błędów Problemy z radiem Problemy z urządzeniem Problemy z siecią WLAN Problemy z stacją dokującą do iphone'a/ipoda Problemy z pilotem Dane techniczne Dyrektywy i normy

5 3 Ilustracje Przód Antena teleskopowa Regulacja głośności Włączanie/ Kolorowy wyświetlacz dotykowy Deleted: a z stacją dokującą do ipoda Szufladka ze stacją dokującą do ipoda Tył: Wejście USB Digital OUT Aux IN 12 V DC IN Wejście LAN 5

6 Pilot Mode Włączanie/Standby Strzałki Menu Pauza Select Info Play Głośność Przyciski stacji dla trybów DAB+ i FM Snooze/Sleep Alarm Wkładanie baterii do pilota > Aby umożliwić obsługę pilota, włożono już do niego baterie (CR2025). Aby użyć pilota, trzeba tylko usunąć taśmę izolacyjną w gnieździe baterii. > Usunąć plastikowy pasek w sposób przestawiony na ilustracji. Jeżeli pilot nie będzie reagował na obsługę, należy wymienić baterię. W tym celu należy postępować następująco: 6

7 > Wyjąć koszyk na baterie z tyłu pilota. Aby to zrobić, należy pilota odwrócić. > Nacisnąć zatrzask 1 w kierunku strzałki do wewnątrz. > Następnie przesunąć koszyk na baterie w kierunku 2. Wyjąć koszyk na baterie. > Włożyć baterie typu CR2025, 3 V. Podczas wkładania uważać na właściwą biegunowość. Biegun dodatni podczas wkładania musi być widoczny z góry 3. > Ponownie starannie zamknąć gniazdo baterii aż do oporu. Wskazówka: Jeżeli pilot nie będzie wykorzystywany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. W przeciwnym razie ewentualny wyciek z baterii może go uszkodzić. Należy zadbać o to, aby dzieci nie miały dostępu do baterii. Mogą bowiem wziąć baterie do ust i połknąć. Jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia. W takiej sytuacji należy natychmiast udać się do lekarza! Baterii nie należy ładować, doprowadzać do ich spięcia, otwierać, rozgrzewać lub wrzucać do ognia. Jeżeli zasięg działania pilota będzie coraz mniejszy, należy wymienić baterie na nowe. Należy stosować tylko baterie lub akumulatory jednego typu. Nie należy nigdy stosować równocześnie starych i nowych baterii. Należy wybierać baterie z ochroną przeciw wyciekom! Uwaga! Wyciek z baterii lub baterie uszkodzone mogą w kontakcie ze skórą powodować poparzenia. W takiej sytuacji należy nosić odpowiednie rękawice ochronne. Gniazdo baterii należy czyścić przy pomocy suchej ściereczki. Zwykłych baterii nie można ładować, rozgrzewać lub wrzucać do ognia (niebezpieczeństwo wybuchu!). Ważna informacja na temat utylizacji Baterie mogą zawierać substancje toksyczne, które szkodzą środowisku. Dlatego należy poddać je utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy wyrzucać baterii do zwykłego kosza na śmieci. 7

8 4 Bezpieczeństwo i ustawienie urządzenia Należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy zawsze stosować się do wszystkich ostrzeżeń i wskazówek, które znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi oraz z tyłu urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa Zachować ostrożność przy obsłudze adaptera sieciowego! Urządzenie może być podłączone tylko do sieci 230 V~, 50 Hz. Nie należy nigdy próbować korzystać z urządzenia przy innym napięciu. Należy stosować wyłącznie dostarczony zasilacz. Zasilacz sieciowy można podłączyć dopiero po zakończeniu instalacji zgodnie z przewidzianą procedurą. Z urządzenia nie można korzystać, jeżeli jego zasilacz jest uszkodzony lub uszkodzone jest samo urządzenie. Kabel z gniazdka należy wyjmować przytrzymując wtyczkę nie ciągnąć za kabel. W celu zapobieżenia ryzyku pożaru i porażenia prądem urządzenie nie może być wystawione na działanie deszczu lub wilgoci. Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wanny, basenu lub rozpryskującej się wody. Na urządzeniu nie wolno umieszczać pojemników z cieczą, np. wazonów. Mogą się one przewrócić, a zalanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia oraz niesie za sobą zagrożenie porażenia prądem. Jeżeli do urządzenia dostaną się ciała obce lub ciecz, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia powinno być ono skontrolowane przez specjalistę. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Nie należy otwierać obudowy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie należy próbować samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia. Zawsze należy zwrócić się do naszych punktów serwisowych. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać urządzenia może to zrobić wyłącznie specjalista. Ciała obce takie jak igły, monety itd. nie mogą dostać się do wnętrza urządzenia. Nie należy dotykać styków przyłączeniowych z tyłu urządzenia przedmiotami z metalu lub palcami. Takie działanie może spowodować spięcie. Na urządzeniu nie można stawiać żadnych otwartych źródeł ognia, jak np. świec. Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem dorosłych. Prace konserwacyjne należy zawsze powierzyć specjalistom. W przeciwnym razie użytkownik powoduje zagrożenie dla siebie i swojego otoczenia. 8

9 Urządzenie w trybie uśpienia nadal jest podłączone do sieci elektrycznej. Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie będzie wykorzystywane przez dłuższy czas. Należy pociągnąć za wtyczkę. Radia nie należy słuchać głośno. Może to bowiem spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. 5 Ustawienie urządzenia Urządzenie należy ustawić na stałym, pewnym i poziomym podłożu. Należy zadbać o dobrą wentylację. Urządzenia nie należy stawiać na miękkim podłożu, takim jak dywan, koce lub w pobliżu firanek i makatek. Może to spowodować zatkanie otworów wentylacyjnych, co zakłóci niezbędną cyrkulację powietrza. Skutkiem może być spalenie się urządzenia. Urządzenia nie należy przykrywać firankami, kocami lub gazetami. Urządzenia nie należy ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, np. kaloryferów. Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz miejsc narażonych na nadmierne ilości kurzu. Urządzenia nie należy ustawiać w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza, np. w kuchni lub saunie, ponieważ osadzająca się woda kondensacyjna może je uszkodzić. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w suchym otoczeniu, w klimacie umiarkowanym i nie może być narażone na działanie skraplającej się lub rozpryskującej się wody. Urządzenie może być używane wyłącznie w pozycji poziomej. Na urządzeniu nie należy ustawiać ciężkich przedmiotów. Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego miejsca w ciepłe, w jego wnętrzu może zebrać się wilgoć. W takim przypadku należy odczekać godzinę, zanim uruchomi się urządzenie. Kabel sieciowy należy tak umiejscowić, aby nikt się o niego nie potykał. Urządzenie można podłączyć wyłącznie do uziemionego gniazdka! Gniazdko powinno znajdować się możliwie blisko urządzenia. W celu podłączenia do sieci należy włożyć do oporu wtyczkę do gniazdka Należy skorzystać z odpowiedniego, łatwo dostępnego przyłączą sieciowego i unikać stosowania gniazd wtykowych wielokrotnych. Nie należy dotykać zasilacza wzgl. wtyczki mokrymi rękoma, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem! W przypadku zakłóceń lub wydobywania się dymu albo zapachu z obudowy należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka! Przed burzą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane lub przed rozpoczęciem dłuższej podróży, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Zbyt głośne słuchanie radia, zwłaszcza w słuchawkach, może prowadzić do uszkodzenia słuchu. 9

10 Urządzenia nie należy ustawiać w pobliżu innych urządzeń, które wytwarzają silne pole magnetyczne (np. silniki, głośniki, transformatory). Nie należy zostawiać urządzenia w zamkniętym samochodzie zaparkowanym w pełnym słońcu, ponieważ może to spowodować deformację obudowy. 6 Wskazówki dotyczące utylizacji Utylizacja opakowania Urządzenie w drodze do użytkownika było chronione odpowiednim opakowaniem. Wszystkie zastosowane materiały są ekologiczne i nadają się do ponownego wykorzystania. Prosimy wnieść swój wkład w ochronę środowiska i zutylizować opakowanie w sposób ekologiczny. Informacje na temat aktualnych możliwości utylizacji można uzyskać od sprzedawcy lub komunalnego zakładu gospodarki odpadami. Przed zutylizowaniem urządzenia należy usunąć z niego baterie. Niebezpieczeństwo uduszenia! Opakowanie i jego elementy nie są zabawką dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia folią oraz innymi materiałami opakowaniowymi. 6.1 Utylizacja urządzenia Opakowanie urządzenia wykonane jest wyłącznie z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Należy je odpowiednio posortować w celu ponownego wprowadzenia do obiegu. Zużyty sprzęt to cenny odpad. Dzięki ekologicznej utylizacji można odzyskać cenne surowce. W urzędzie miasta lub gminy można zasięgnąć informacji na temat ekologicznej i właściwej utylizacji urządzenia. Urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). Produkt nie może być po zakończeniu użytkowania poddawany utylizacji ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy go oddać do punktu utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol na produkcie, w instrukcji użytkowania lub na opakowaniu. Materiały podlegają recyklingowi zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki utylizacji, ponownemu użyciu materiałów i innym formom ponownego wykorzystania zużytych urządzeń ich użytkownik wnosi ważny wkład w ochronę środowiska naturalnego. 10

11 7 Opis urządzenia 7.1 Zakres dostawy Proszę sprawdzić, czy zestaw zawiera wszystkie wymienione poniżej akcesoria: radio internetowe DAB, pilot (wraz z bateriami) zasilacz instrukcja obsługi. 7.2 Właściwości urządzenia Obsługa za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej 3,5 cala, sterowanie symbolami Radio internetowe zapewniające odbiór ponad radiostacji i podcastów Automatyczne wyszukiwanie sieci Odtwarzanie cyfrowej biblioteki muzycznej za pomocą sieci domowej lub USB Wejście ipoda, zewnętrzne źródło AUX IN Pozwala to na odtwarzanie muzyki cyfrowej z komputera za pomocą UPnP (odtwarzacz multimedialny) oraz słuchanie radia internetowego. Cyfrowe radio DAB zapewnia nowy format cyfrowy, który pozwala uzyskać krystalicznie czysty dźwięk w jakości CD. Radio odbiera na częstotliwościach UKW 87,5-108 MHz (analogowo) oraz DAB MHz (cyfrowo). W trybach DAB i UKW można zapisać po 10 ulubionych radiostacji. Urządzenie wyposażono dodatkowo w funkcję budzika i wyświetlanie godziny oraz daty. Obsługa iphone'e/ipoda Urządzenie oferuje idealną platformę do dokowania ipoda/iphone'a oraz słuchania muzyki z głośników. Gdy ipod/iphone będzie włożony do stacji dokującej, muzyka odtwarzana jest z głośników. ipoda/iphone'a można obsługiwać za pomocą pilota wchodzącego w skład zestawu. ipod/iphone w stacji dokującej jest ładowany, jeżeli stacja jest podłączona do sieci. Urządzenie pozwala na odtwarzanie plików wideo z iphone'a lub ipoda. 11

12 Wymagania sprzętowe dla odtwarzania radia internetowego Potrzebny jest dostęp do linii DSL (wiąże się z dodatkowymi kosztami) za pomocą sieci bezprzewodowej WLAN lub sieci przewodowej. W routerze (lub switchu) należy sprawdzić i ustawić ustawienia sieciowe, nadawanie IP (trasowanie statyczne lub dynamiczne DHCP). Czasami wymagany jest adres MAC radia internetowego; znaleźć go można w menu, w pozycji Einstellungen, Netzwerkeinstellungen, Aktuelle Einstellungen, Wired MAC Adresse (ustawienia, ustawienia sieciowe, aktualne ustawienia, adres MAC). Jeżeli odbierana sieć WLAN korzysta z szyfrowania (WEP: Wired Equivalent Privacy lub WPA: WiFi Protected Access), należy wprowadzić odpowiednie hasło dostępu. Dopiero wtedy można połączyć urządzenie z Internetem. Jeżeli router WLAN (tzw. Access Point lub punkt dostępowy) jest ustawiony na dostęp bez hasła, nie jest ono wówczas potrzebne. Jeżeli dostęp do WLAN jest ograniczony do znanych urządzeń, potrzebny jest adres MAC patrz wyżej. Wskazówka: Urządzenie pracuje zazwyczaj w promieniu ok. 30 metrów od punktu dostępowego WLAN. Zasięg jest mocno uzależniony od warunków miejscowych. Mury lub stropy betonowe, a także ościeżnice z metalu mogą go zmniejszać. W takim przypadku można zwiększyć zasięg sieci WLAN instalując wzmacniacz zasięgu. > Przed uruchomieniem należy upewnić się, że router WLAN jest włączony i że aktywny jest dostęp DSL. Należy przestrzegać odpowiednich instrukcji producentów. > W przypadku złącza LAN (RJ45) sprawdzić okablowanie. Jak podłączyć zasilacz Urządzenie należy podłączyć za pomocą dostarczonego zasilacza do sieci ( V ~, 50/60 Hz). > By podłączyć zasilanie urządzenia, należy najpierw włożyć przewód zasilacza w gniazdo DC IN urządzenia, a dopiero potem do gniazdka. > Przed włożeniem wtyczki do gniazdka w ścianie należy się upewnić, czy napięcie robocze zasilacza odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu. Wskazówka: Należy stosować wyłącznie dostarczony zasilacz. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Należy trzymać za wtyczkę a nie za kabel. Przed burzą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane lub przed rozpoczęciem dłuższej podróży, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Ciepło wytwarzane podczas pracy urządzenia musi być odprowadzane dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Dlatego urządzenia nie należy przykrywać lub zamykać w szafie. Wokół urządzenia należy zapewnić co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni. 12

13 8 Przygotowanie urządzenia do użytkowania 8.1 Poprawa odbioru anteny Liczba i jakość odbieranych stacji zależy od odbioru w miejscu ustawienia urządzenia. Antena teleskopowa DAB/UKW zapewnia doskonały odbiór. Musi być ona w całości wysunięta i ustawiona w kierunku najlepszego odbioru. Wskazówka: Do odbioru radiostacji cyfrowych (tryb DAB) antena teleskopowa musi być koniecznie w pełni wysunięta. W razie potrzeby poszukać innego miejsca ustawienia. Jak podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku Poprzez głośniki urządzenia można odtwarzać dźwięk z zewnętrznych urządzeń (np. odtwarzaczy CD, DVD lub innych odtwarzaczy MP3). > Za pomocą kabla audio (stereo cinch) należy podłączyć wyjście audio zewnętrznego urządzenia do złącza AUX IN w urządzeniu. > Wybrać źródło AUX IN. > Ustawić głośność obu urządzeń. Jak są ładowane akumulatory ipoda Gdy tylko ipod będzie włożony do stacji dokującej, akumulatory będą ładowane, o ile urządzenie będzie podłączone do sieci. Wskazówka: Jeżeli ipod lub inny odtwarzacz MP3 nie jest podłączony do stacji dokującej, akumulatory urządzeń nie są automatycznie ładowane. 8.2 Podłączanie kabla sieciowego Urządzenie należy podłączyć do sieci za pomocą dołączonego zasilacza ( V ~, 50/60 Hz). Po pierwszym podłączeniu urządzenia pojawia się komunikat TechniSat. > Włożyć wtyczkę zasilacza do gniazdka sieciowego. Wskazówka: > Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Należy trzymać za wtyczkę a nie za kabel. > Przed burzą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. > Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane lub przed rozpoczęciem dłuższej podróży, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. 8.3 Podłączanie zewnętrznego źródła dźwięku Poprzez głośniki urządzenia można odtwarzać dźwięk z zewnętrznego urządzenia (np. odtwarzacza MP3, odtwarzacza CD). > Podłączyć kabel audio (gniazdo 3,5 mm) wyjścia audio urządzenia zewnętrznego do złącza AUX IN, które znajduje się z tyłu urządzenia. 13

14 9 Obsługa Urządzenie posiada kolorowy ekran dotykowy, za pomocą którego można wygodnie obsługiwać funkcje urządzenia. Dzięki elementom graficznym obsługa urządzenia jest intuicyjna i zrozumiała. 9.1 Obsługa ekranu dotykowego Przegląd menu głównego Ekran urządzenia służy do wyświetlana na nim informacji oraz do obsługi urządzenia. >W tym celu należy stuknąć palcem symbole widoczne na ekranie. Symbole te mają następujące funkcje: Funkcja, tryb pracy Radio FM/UKW Radio DAB-/DAB+ Radio internetowe Streaming Audio; odtwarzacz multimedialny Ustawienia Odtwarzanie ipoda/iphone'a AUX IN; Odtwarzanie zewnętrznych źródeł Budzik 14

15 Radio internetowe Radio internetowe zapewnia dostęp do tysięcy radiostacji internetowych z całego świata. Aby móc skorzystać z tej funkcji, potrzebny jest tylko dostęp do Internetu. AUX IN Za pomocą kabla z wtyczką Jack 3,5 mm można odtwarzać muzykę z zewnętrznych źródeł. Radio FM Oprócz innych właściwości urządzenie posiada również odbiornik FM z funkcją RSD. Radio DAB/DAB+ Dzięki odbiornikowi DAB+ z urządzenia będzie można korzystać przez lata. Tryb ipod Urządzenie pozwala na podłączenie, ładowanie, obsługę i odtwarzanie muzyki z prawie wszystkich ipodów i iphone'ów firmy Apple. Stream Audio/Netzwerk Music Player W tym trybie można odtwarzać pliki muzyczne z sieci. Ustawienia W menu ustawień można wprowadzać wszystkie ustawienia urządzenia, jak np. ustawienia sieciowe, equalizer, aktualizacje oprogramowania itd. Budzik Funkcja budzenia może korzystać z wszystkich dostępnych źródeł audio. Dodatkowo dostępny jest brzęczyk.

16 Symbole odtwarzania i ich funkcje Funkcja, tryb pracy Powrót do menu głównego Zamykanie Powrót do poprzedniego ekranu Głośność W trybie odtwarzania:powrót do listy odtwarzania lub listy stacji, spis, menu opcji Tryb radiowy: Otwieranie My Favourites Dotknąć, aby dodać do ulubionych Wyświetlanie informacji podczas odtwarzania Stop Pause/Play UKW: AUTO TUNE Wyszukiwanie stacji wstecz lub manualne ustawianie częstotliwości UKW: Wyszukiwanie stacji do przodu lub manualne ustawianie częstotliwości Poprzedni tytuł: Back track Następny tytuł: Skip track Przełączanie w tryb losowego odtwarzania Przełączanie w tryb powtarzania 16

17 9.2 Włączanie i wyłączanie urządzenia > Włączyć urządzenie przyciskiem Ein/Standby na urządzeniu lub pilocie. Wyświetlacz się włącza, nawiązywane jest połączenie sieciowe, aktywne jest wybrane ostatnio źródło. > Aby wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk Ein/Standby na urządzeniu lub pilocie. Na wyświetlaczu wyświetlane są godzina i data. 9.3 Asystent konfiguracji (Wizard) Po pierwszym włączeniu urządzenia uruchamia się asystent konfiguracji, z jego pomocą można m.in. wybrać język obsługi. > Stuknąć pole Ja (tak) i ustawić język. > W tym celu nacisnąć na. > Gdy na wyświetlaczu pojawi się wybrany język, należy go stuknąć. > Następnie ustawić format godziny (24h lub 12h). > Wybrać źródło synchronizacji czasu. Pozwoli to na automatyczne ustawianie godziny, np. w oparciu o DAB, UKW lub Internet. > Wybrać strefę czasową, w której znajduje się użytkownik. UTC = GMT= MEZ -1h i ustawić czas letni lub zimowy. > Wybrać obszar WLAN, w której znajduje się użytkownik. Urządzenie wyszukuje teraz dostępne sieci bezprzewodowe. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna sieć bezprzewodowa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat Keine WLAN-Netzwerke gefunden" (nie znaleziono sieci WLAN). Prosimy sprawdzić, czy router i sieć WLAN są włączone. Informacja dotycząca nazwy sieciowej: Nazwa sieciowa to oznaczenie sieci radiowej opartej o IEEE Każda sieć WLAN posiada tzw. konfigurowalny identyfikator sieci SSID (Service Set IDentifier), który pozwala na dokładną identyfikację sieci. Tym samym jest on nazwą sieci. W routerze można wyłączyć wysyłanie SSID. Wówczas radio internetowe może nie znaleźć sieci użytkownika. Należy sprawdzić ustawienia routera. > Należy zapewnić, że serwer DHCP routera jest aktywny. W przeciwnym razie sieć WLAN musi być skonfigurowana manualnie (zalecane tylko użytkownikom, którzy posiadają wiedzę z zakresu sieci). 17

18 > Jeżeli SSID nie jest wysyłany, sieć WLAN musi być skonfigurowana ręcznie. Sieć WLAN powinna wysyłać SSID. Niekiedy urządzenie może znaleźć kilka sieci WLAN. > Przełączać się między sieciami WLAN i wybrać odpowiednią sieć WLAN poprzez stuknięcie jej na liście. Jeżeli sieć WLAN jest otwarta, połączenie zostanie nawiązane automatycznie. Wskazówka: W podmenu Einstellungen, Interneteinst. (ustawienia, ustawienia internetowe) można skonfigurować sieć w punkcie Manuelle Einstellungen (ustawienia manualne). Takie rozwiązanie zalecane jest tylko użytkownikom posiadającym wiedzę z zakresu sieci. Sieci chronione hasłem: Wpisywanie hasła Jeżeli wymagany jest kod WEP/WPA lub hasło, należy wpisać je za pomocą klawiatury ekranowej. > Aby poprawić błąd podczas pisania, nacisnąć przycisk. > Cyfry można wprowadzać po stuknięciu przycisku 123. > Zakończyć wpisywanie hasła, naciskając przycisk. Rozpoczyna się nawiązywanie połączenia. Urządzenie powinno teraz nawiązać połączenie z siecią WLAN. Po nawiązaniu połączenia pojawia się menu główne. Jeżeli sieć WLAN nie jest dostępna (np. zablokowana dla nowych urządzeń WLAN) pojawia się komunikat o błędzie Verbindungsaufbau nicht erfolgreich (połączenie nie zostało nawiązane). Należy sprawdzić ustawienia routera. Wskazówka: W odniesieniu do zabezpieczonych sieci lub ustawienia szyfrowania WEP ( Wired Equivalent Privacy") / WPA / WPA2 ( Wi-Fi Protected Access") prosimy zapoznać się również z instrukcją obsługi routera. WPA2 to obecnie najbezpieczniejsza dostępna forma szyfrowania. W przypadku starszych urządzeń WPA nie jest dostępne, dlatego w takim przypadku należy jako szyfrowanie wybrać WEP. Jeżeli router WLAN posiada funkcję WPS, urządzenie można wygodnie i bezpiecznie połączyć z routerem za pomocą WPS. Należy zapoznać się z informacjami na ten temat zawartymi w podręczniku użytkownika routera WLAN. 18

19 9.4 Regulacja głośności > Ustawić głośność przekręcając regulator głośności na górze urządzenia, za pomocą pilota lub przycisku na ekranie dotykowym. 9.5 Wyłączenie dźwięku > Dźwięk można wyłączyć naciskając, a następnie. > Ponowne naciśnięcie przycisku włącza dźwięk. 9.6 Podstawowa obsługa Po wybraniu trybu pracy w menu głównym pojawia się ekran odtwarzania i odtwarzany jest ostatni tytuł. Jeśli tak nie jest, urządzenie próbuje nawiązać połączenie z źródłem lub np. ponownie nawiązać połączenie internetowe, albo wymaga wprowadzenia użytkownika. Na ekranie odtwarzania wyświetlane są informacje na temat źródła audio, tytułu itd. W postaci komunikatów dialogowych wyświetlane są np. instrukcje o różnym stopniu złożoności. Od zwykłego pytania, na które trzeba odpowiedzieć tak/nie, aż po wprowadzanie hasła w przypadku kluczy sieciowych. Każdy tryb pracy ma kontekstowe menu z opcjami ustawienia specyficznych wartości. >Nacisnąć np. na wyborem dalszych opcji., wówczas otworzy się menu trybu DAB z 19

20 9.6.1 Informacje o ekranach (ekrany odtwarzania) 1. Centralny obszar wyświetlacza pokazuje główne informacje. Są to np. lista odtwarzania, informacja o bieżącym tytule, czas odtwarzania, tagi ID3 itd. 2. W górnej części ekranu wyświetlane są godzina, data, status alarmu, funkcja uśpienia i status sieciowy. Ikony te nie reagują na dotyk, jednak zapewniają szybką informację o statusie. 3. W dolnym obszarze wyświetlacza znajduje się obszar nawigacji. Pozwala on na dostęp do funkcji, otwieranie opcji, informacji, listy odtwarzania oraz powrót do głównego ekranu Nawigacja Przycisk Home Tryb pracy Głośność Menu kontekstowe Zamykanie Opis Przycisk home Menu kontekstowe Głośność Zamykanie Powrót do menu głównego, aktualne źródło jest nadal odtwarzane, aż do wyboru nowego Nacisnąć, aby przejść znowu do odtwarzania Opcje aktywnego źródła Otwieranie regulacji głośności Zamykanie aktualnego źródła, trybu pracy, zakończenie odtwarzania, powrót do menu głównego

21 9.7 Radio internetowe >Należy przełączyć się na źródło Internetradio (radio internetowe). Urządzenie próbuje nawiązać połączenie. W tym celu połączenie internetowe musi być aktywne. Automatycznie odtwarzana jest stacja słuchana jako ostatnia. Pojawia się ekran odtwarzania źródła. >Stukając na otwiera się wybór: Senderliste (lista stacji), Zum Abspielbildschirm zurück (powrót do ekranu odtwarzania), Zuletzt gehört (ostatnio słuchane) Przegląd menu listy stacji Meine Favoriten (moje ulubione) Local Deutschland Sender Podcasts Meine hinzugefügten Radiosender (moje dodane stacje) Hilfe (pomoc) Ulubione stacje, dodawane za pomocą. Wszystkie internetowe stacje radiowe w kraju użytkownika sortowane według All Stations, Highlighted Stations Wyszukiwanie wszystkich internetowych stacji radiowych sortowanych według Location, Genre, Search stations, Popular, New stations Podcasty (zapisane w internecie pliki audio) można wybrać i odbierać podobnie jak stacje internetowe (Stations). Stacje internetowe, które nie są zarejestrowane w wifiradio-frontier. *) Na wifiradio-frontier.com można ręcznie wprowadzić stacje, które nie są tam dostępne. Get access code (kod dostępu, ID urządzenia), *) FAQ *) W tym celu należy zarejestrować się na i utworzyć tam konto. Potrzebny jest do tego jednorazowo kod dostępu (ID urządzenia). 21

22 > Wpisać adres mailowy oraz hasło. Zanotować swoje dane. > Po zarejestrowaniu można się zalogować i z poziomu własnego komputera zarejestrować nowe urządzenie w zakładce My preferences. > W punkcie Add another WI-FI Radio wprowadzić swój kod dostępu. Urządzenie sprzężono z danymi. > W zakładce My favorites można włączyć skonfigurowane ulubione stacje. Ustalanie kodu dostępu urządzenia: > Włączyć radio internetowe i wybrać stację. > Otworzyć menu opcji za pomocą. > Wybrać menu Hilfe (pomoc) > Zugriffscode erhalten (uzyskaj kod dostępu). Wskazówka: > Aby dodać stację do ulubionych, nacisnąć podczas odtwarzania wybranej stacji Lista stacji > Nacisnąć a następnie na Senderliste (lista stacji). Lista stacji umożliwia znalezienie wybranej stacji w oparciu o różne kryteria. Lista stacji jest regularnie aktualizowana. Uwaga: Istnieją stacje internetowe korzystające z innego standardu transmisji. Nie można ich odbierać za pomocą tego radia. Niektóre stacje internetowe można odbierać tylko za pomocą komputera i przeglądarki internetowej po wyrażeniu zgody na reklamy lub wideoklipy. Takich stacji nie można odbierać za pomocą tego radia.

23 9.7.3 Wyszukiwanie stacji Za pomocą menu można wyszukać stacje: >Wybrać Sender (stacje) i <Suchen Sender> (wyszukaj stacje). > Wpisać wyszukiwane hasło. > W celu rozpoczęcia wyszukiwania stuknąć symbol lupy. > Po zakończeniu wyszukiwania pojawi się lista wyników. > Wybrać odpowiednią stację Zuletzt gehört (ostatnio słuchane) Prezentowane są ostatnio słuchane stacje Podcasty Podcasty umożliwiają odsłuchanie licznych programów zapisanych na stronach WWW. Dzięki temu można posłuchać przegapionego programu lub jeszcze raz posłuchać programów, które szczególnie spodobały się użytkownikowi. Aby znaleźć podcasty, należy wyszukać w znany sposób stacje radiowe, ale zamiast wybrać stację, by posłuchać jej na żywo, należy wybrać Podcast w menu Senderliste (lista stacji). W ten sposób użytkownik przejdzie do listy dostępnych programów. Wybrać program, aby zobaczyć listę dostępnych podcastów. Wskazówka: Nie wszystkie stacje oferują swoje programy w formie podcastów. Od stacji zależy również czas dostępności podcastów. Często podcasty udostępniane są przez okres tygodnia, ale jest też wiele takich, które są dostępne przez dłuższy czas. 23

Radioodbiornik DAB+/DAB UKW

Radioodbiornik DAB+/DAB UKW Instrukcja obsługi DigitRadio 250 Radioodbiornik DAB+/DAB UKW Spis treści Spis treści 2 Zdjęcia 3 Zawartość zestawu 4 Bezpieczeństwo 4 Postępowanie z bateriami / akumulatorami 6 Wskazówki dotyczące utylizacji

Bardziej szczegółowo

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 1 Instrukcja obsługi DigitRadio GO DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 2

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

TechniSat. DigitRadio mobil. Przenośne radio DAB+ UKW. Instrukcja obsługi

TechniSat. DigitRadio mobil. Przenośne radio DAB+ UKW. Instrukcja obsługi TechniSat Przenośne radio DAB+ UKW DigitRadio mobil Instrukcja obsługi Przedmowa Niniejsza instrukcja obsługi pomoże użytkownikowi w zgodnym z przeznaczeniem i bezpiecznym korzystaniu z radia, zwanego

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigitRadio 300. Radio DAB+/DAB/FM

Instrukcja obsługi. DigitRadio 300. Radio DAB+/DAB/FM Instrukcja obsługi DigitRadio 300 Radio DAB+/DAB/FM 1 Przedmowa Niniejsza instrukcja obsługi pomoże użytkownikowi w zgodnym z przeznaczeniem i bezpiecznym korzystaniu z radia DAB, zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Radio Retro INSTRUKCJA OBSŁUGI

Radio Retro INSTRUKCJA OBSŁUGI 10828598 Radio Retro INSTRUKCJA OBSŁUGI Drodzy Klienci! Z zewnątrz prawdziwe retro, w środku nowoczesna technika! Radio w stylu retro składa się ze szlachetnej drewnianej obudowy z metalowymi wykończeniami.

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe radio DAB+, UKW

Cyfrowe radio DAB+, UKW Instrukcja obsługi DigitRadio 350 Cyfrowe radio DAB+, UKW 1 Przedmowa Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące Digit Radio 350 w zakresie: obsługi urządzenia oraz bezpieczeństwa. 1.2 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Mini odbiornik DVB-T adtv-400

Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Mini odbiornik DVB-T adtv-400 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini odbiornika DVB-T. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DigitRadio 200. Przenośne radio DAB+/DAB UKW

Instrukcja obsługi. DigitRadio 200. Przenośne radio DAB+/DAB UKW Instrukcja obsługi DigitRadio 200 Przenośne radio DAB+/DAB UKW Przedmowa Niniejsza instrukcja obsługi pomoże użytkownikowi w > zgodnym z przeznaczeniem i > bezpiecznym korzystaniu z radia, zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 300E

FRITZ!WLAN Repeater 300E FRITZ!WLAN Repeater 300E Wymogi systemowe Stacja bazowa WLAN wg IEEE 802.11b/g/a/n, 2,4 lub 5 GHz, automatyczne przydzielanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji WPS: stacja bazowa WLAN obsługująca WPS, z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa pl.avm.de AVM GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de 411328005 Zawartość opakowania Oto FRITZ! Repeater 310 Bezpieczeństwo Power WPS FRITZ! Repeater

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Radio UKF. Nr produktu

Radio UKF. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio UKF Nr produktu 001210389 Strona 1 z 12 Opis urządzenia Zakres dostawy Należy upewnić się, że wszystkie wymienione poniżej akcesoria zostały dostarczone: - Radio, - Akumulator

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4 1 Zasilanie:...

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PLD1 Osobisty system audio Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi PL SRS-X9 Dostępne są trzy wymienione poniżej dokumenty. Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Akumulatorki Zestaw zawiera Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU) (tylko na rynek EU) Akumulatorki

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 000325824

Radio internetowe Nr produktu 000325824 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 000325824 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Widok urządzenia Przód Lewy głośnik wyświetlacz prawy głośnik Tył Antena UKF Gniazdo słuchawkowe Wejście audio Wyjście

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D)

SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) SYSTEM PRZENOŚNY Z ODTWARZACZEM CD I 2 MIKROFONAMI BEZPRZEWODOWYMI WA 282D (WDA 282D) DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002

Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 Odbiornik audio Bluetooth z portem ładowania USB Instrukcja obsługi 50002 PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ W CAŁOŚCI NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set Serwis Serwis pl.avm.de/serwis Instrukcja obsługi pl.avm.de/serwis/podreczniki/fritzpowerline Pomoc techniczna pl.avm.de/serwis/support-request-poland/ wybor-produktu Materiały do pobrania pl.avm.de/serwis/strefa-pobierania

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 001179864

Radio internetowe Nr produktu 001179864 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 001179864 Strona 1 z 28 Widok urządzenia Elementy obsługowe 1 Włączanie, wyłączanie urządzenia 2 MODE Ustawianie źródła: Radio internetowe, odtwarzacz muzyki,

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja

Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth. Skrócona instrukcja Głośnik przenośny z Bluetooth Block Rocker Bluetooth Skrócona instrukcja Skrócona instrukcja 1. Upewnij się, że wszystkie wymienione w tabelce obok pozycje znajdują się w zestawie. 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM

Bardziej szczegółowo

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 11017480 Radiobudzik WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO Produkt po zużyciu nie może zostać wyrzucony wraz z innymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi DAB+ TUNER BOX 945 Enjoy it. Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3 Informacje producenta... 3 Gwarancja...3

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Mini kamera HD AC-960.hd

Mini kamera HD AC-960.hd Mini kamera HD AC-960.hd Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Y-1463

Instrukcja obsługi Y-1463 Instrukcja obsługi Y-1463 Poznań 2015 Wstęp Szybka karta sieciowa 10/100 Mbps Fast Ethernet, marki Unitek podłączana do komputera za pośrednictwem portu USB 2.0. Zgodność ze standardem USB 2.0 pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth

Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Głośnik Spectro z diodami LED i funkcją Bluetooth Instrukcja obsługi 33042 Ważne instrukcje bezpieczeństwa Obudowa głośnika zapewnia ochronę przed wodą rozpryskiwaną pod różnymi kątami. Zanurzenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Instalacja w Windows 2000 i XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222

Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie USB 2.4 GHz Nr produktu 872222 Strona 1 z 5 Urządzenie USB wersja 09/11 2.4 GHz Numer produktu 872222 Przeznaczenie do użycia Produkt składa się z przejściówki USB, którą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ZESTAW MOBILPAKET

Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ZESTAW MOBILPAKET Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY ZESTAW MOBILPAKET www.audioservice.pl Spis treści Schemat Mobil Connect 3 Znaczenie wyświetlanych symboli 5 W jaki sposób trzymać / ustawić pilot 5 Rozmowy telefoniczne

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki:

Dane techniczne. Baza. Słuchawki. Słuchawki: SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE STEREO Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu. Porosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA

Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uniwersalna ładowarka solarna Voltcraft SL-2, NiMH, AA Nr produktu 200175 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten przeznaczony jest do ładowania dwóch akumulatorów NiMH za pomocą zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi

EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi EM7410 Strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi 2 POLSKI EM7410 strumieniowy odtwarzacz muzyki z Wi-Fi Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Informacje o połączeniach... 3 3.0

Bardziej szczegółowo

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi Scansonic I-100 Instrukcja obsługi Pilot Podłączenie Uruchomienie radia Podłącz kabel zasilacza do gniazda oznaczonego DC z tyłu urządzenia, a następnie włącz radio. Uwaga: Używaj tylko zasilacza dołączonego

Bardziej szczegółowo

Busch-Welcome do mybusch-jaeger Połączenie w kilku krokach

Busch-Welcome do mybusch-jaeger Połączenie w kilku krokach Busch-Welcome do mybusch-jaeger Połączenie w kilku krokach 1. Rejestracja i logowanie w portalu mybusch-jaeger. 2. Połączenie bramy sieciowej IP z portalem mybusch-jaeger. 3. Instalacja aplikacji Welcome

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo