1. Przełącznik FC 1 szt.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przełącznik FC 1 szt."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności. 1. Przełącznik FC 1 szt. Przełącznik FC musi: 1. być wykonany w technologii FC 8 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 8, 4, 2 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości, 2. być wyposażony w minimum 8 portów aktywnych FC 4 Gb/s każdy oraz możliwość aktywowania do minimum 24 portów łącznie, każdy aktywny porty powinien być obsadzony modułem SFP, 3. mieć możliwość pracy w trybie 8 Gb/s poprzez wymianę modułów 4 Gb/s FC na 8 Gb/s FC 4. obsługiwać porty E, F oraz FL, 5. mieć wysokość maksymalnie 1 U (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19 oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w standardowej szafie rackowej 19, 6. być wykonany w tzw. architekturze non-blocking uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów, 7. zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie portów i adresów WWN, 8. umożliwiać wymianę i aktywację wersji firmware u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN, 9. umożliwiać konfigurację przez linię komend CLI oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym GUI, 10. zapewniać możliwość zarządzania przez zintegrowany dedykowany port serwisowy lub przez Ethernet, 11. posiadać wsparcie dla mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa przez możliwość definiowania zakresu uprawnień administratora do poziomu pojedynczej wirtualnej podsieci sieci SAN, 12. zapewniać opóźnienie przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami nie większe niż 1,2µs (mikro sekundy), 13. być objęty gwarancją na sprzęt przynajmniej na dwa lata. Gwarancja powinna być świadczona w trybie 7x24, z czterogodzinnym czasem reakcji, 14. wymaga się, aby instalacja przełącznika została wykonana przez producenta lub certyfikowanego do tego przez producenta partnera. Usługa taka ma być świadczona w ramach oferowanej gwarancji, 15. produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju. 2. Karta HBA 3 szt. 1 portowa karta FC 4Gb PCI-X.

2 3. Macierz 1 szt Macierz musi: 1. być wyposażona w minimum 7 dysków SAS 400GB 10krpm, 2. pozwalać na rozbudowę do co najmniej 60 dysków (bez zmiany modelu macierzy), z obsługą dysków SAS: 146 GB 15 krpm, 300 GB 15 krpm, 450 GB 15 krpm,400 GB 10 krpm oraz dysków 750GB 7200 rpm lub 1 TB 7200 rpm w technologii SATA z NCQ, 3. pozwalać na obsługę dysków SAS i SATA w ramach jednej półki dyskowej, 4. posiadać redundantny kontroler macierzowy. Kontroler powinien być wyposażony w dwa porty FC 4 Gb/s do podłączenia sieci SAN, 5. umożliwiać zabezpieczenie danych rezydujących w pamięci cache zapisu przed ich utratą, na wypadek zaniku zasilania, na czas nieograniczony np. mechanizmem kopiującym zawartość pamięci cache zapisu na dyski twarde, 6. posiadać możliwość obsługi mechanizmów tworzenia kopii migawkowych (snapshotów). Wymagane jest, aby macierz pozwalała na tworzenie co najmniej 16 kopii migawkowych równolegle, 7. mieć możliwość tworzenia pełnych kopii danych z poziomu macierzy. Licencja umożliwiająca wykorzystanie powyższej funkcjonalności nie jest obecnie przedmiotem oferty, 8. współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows, Linux, VMware, Solaris, AIX & HP-UX, 9. pozwalać na podłączenie serwerów zarówno poprzez sieć SAN jak i bezpośrednio, 10. pozwalać na podłączenie co najmniej 64 serwerów równocześnie w trybie HA (dwoma ścieżkami). 11. zostać dostarczona z oprogramowaniem zapewniającym przełączenie (np. w razie awarii kart HBA), load balancing ścieżek. Przy czym oprogramowanie to ma pochodzić od tego samego producenta, co macierz dyskowa, 12. być wyposażona w co najmniej 2x1 GB pamięci (1GB na kontroler macierzowy) z mechanizmem mirrorowania. Mirroring pamięci cache zapisu musi odbywać się co najmniej dwoma, dedykowanymi do tego połączeniami. Połączenia te nie mogą być równocześnie wykorzystywane do obsługi transmisji do dysków lub do sieci SAN, 13. obsługiwać mechanizmy LUN Masking, 14. posiadać zarządzanie za pośrednictwem interfejsu graficznego GUI lub szyfrowanego połączenia z użyciem CLI, 15. pozwalać na tworzenie, co najmniej 512 LUN-ów, 16. obsługiwać sprzętowo poziomy RAID 1/0, 3, 5, 6, 17. pozwalać na dedykowanie globalnych dysków Hot Spare, 18. mieć możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy, 19. oferować funkcjonalność dynamicznego rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń, 20. pozwalać na migrowanie LUN-ów pomiędzy różnymi typami grup RAID w trybie on-line, z ciągłym dostępem do danych dla serwerów korzystających z migrującego LUN-a, 21. posiadać oprogramowanie do zarządzania rezydujące na macierzy, bez konieczności dedykowania osobnego serwera dla potrzeb obsługi oprogramowania zarządzającego. Oprogramowanie to powinno pozwalać na zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową, 22. wspierać mechanizm zdalnej replikacji z poziomu macierzy na drugą zapasową macierz, w trybie synchronicznym lub asynchronicznym. Licencje umożliwiające wykorzystanie powyższych funkcjonalności nie są obecnie przedmiotem oferty, 23. posiadać możliwość uruchomienia usługi zdalnego monitoringu macierzy przez organizację serwisową producenta. Usługa taka powinna być dostępna po wykupieniu odpowiedniego

3 oprogramowania, 24. być produktem fabrycznie nowym dostarczonym poprzez autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski, 25. posiadać trzyletnią gwarancję na sprzęt, co najmniej na poziomie 5x9 z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski, 26. Upgrade firmware-u i oprogramowania kontrolerów macierzy powinien odbywać się bezprzerwowo, z ciągłym dostępem do danych, 27. oferta musi obejmować usługę instalacji macierzy. Wymaga się aby instalacja macierzy została wykonana przez producenta lub certyfikowanego do tego przez producenta partnera. 4. Wdrożenie systemu składowania danych i switcha FC W zakres zamówienia wchodzi oprócz dostawy wyspecyfikowanych urządzeń także ich wdrożenie na miejscu u zamawiającego, przez co należy rozumieć: 1. opracowanie projektu technicznego wdrożenia oprogramowania i urządzenia składowania danych. 2. instalacja i uruchomienie systemu składowania danych: 1. montaż macierzy w szafie RACK, 2. montaż kart FC w serwerach, sterowniki, agent macierzy, 3. montaż switchy FC, uruchomienie, adresacja IP, 4. reorganizacja ustawienia urządzeń w szafie RACK zgodnie z sugestiami Zamawiającego, 5. instalacja i konfiguracja urządzenia składowania danych, uruchomienie, adresy IP, grupa dyskowa, LUN, rejestracja serwerów, prezentacja dysków logicznych odpowiednim serwerom, 6. wykonanie kopii bezpieczeństwa, 7. przeniesienie danych, 8. testy wydajnościowe, 9. modyfikacja systemu backupu, 3. wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu. 5. Szkolenie z administracji i obsługi systemu składowania danych oraz z konfiguracji sieci SAN Szkolenie musi przeprowadzić autoryzowany dystrybutor sprzętu i oprogramowania. W zakres szkolenia wchodzi: 1. 5-dniowa sesja szkoleniowa w siedzibie autoryzowanego dystrybutora, 2. zakwaterowanie w hotelu na czas szkolenia, 3. pełne wyżywienie.

4 6. Switch brzegowy 2 szt. Ilość portów min. 48 portów 10/100/1000, min. 4 porty dual-personality 10/100/1000 lub mini-gbic, min 4 porty 10-GbE (w tym 2xCX4 oraz dwa moduły CX2) Obudowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" Rozmiar tablicy min adresów MAC Zarządzanie CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-232C) Warstwa przełączania 2.3, 4 Prędkość magistrali min. 148 Gbps Przepustowość min. 110 mpps Ilość obsługiwanych min (802.1q) VLAN-ów Funkcje wysokiej Spanning Tree (802.1d), dostępności Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w), Multiple Spanning Tree (802.1s), Bezpieczeństwo Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x, auto MDIX autonegocjacja prędkości, duplex-u oraz połączenia (MDI/MDIX) agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP, DiffServ Monitorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events, Pozostałe funkcje RFC 783 TFTP; RFC 951 BootP; RFC 854 Telnet; RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 2030 SNTP; DHCP Relay; RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option 82; RFC 3376 IGMPv1/v2/v3; RFC 2453 RIPv2; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; IEEE 802.1Q VLAN tagging; IEEE 802.1Q GVRP; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (MED);

5 Oprogramowanie Gwarancja Serwis SNMPv1/v2c/v3; zarządzanie przez WWW (HTML) i telnet; RFC 1493 Bridge MIB; RFC 1213 MIB II; RFC 2737 Entity MIB; RFC 2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC 1058 RIP; RFC 1724 RIPv2 MIB; XRMON; sflow; RFC 2021 konfiguracja sondy RMON (RMON v2); RFC MAU MIB; RFC 2613 SMON; RFC p i IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option, BPDU Protection, static routing, RIP v1, RIP v2, Aktualizacje dostępne na stronie producenta Wieczysta Wymiana następnego dnia roboczego na sprawne urządzenie Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez siec serwisowa producenta na terenie Polski. 7. Zasilacz UPS 3 szt. Moc znamionowa 650 VA/400W Typ obudowy desktop Topologia off-line (standby) Czas przełączenia na baterię Max 8 ms Gniazda wyj. z podtrzymaniem zasilania 3 x IEC-320 C13 (10A) Gniazda wyj. z ochroną antyprzepięciową 1 x IEC-320 C13 (10A) Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14 (10A) Czas podtrzymania Min 2,4 min (dla obciążenia 100%) Min 11,4 min (dla obciążenia 50%) Napięcie wejściowe w trybie podstawowym Od 180 do 260 V Zmienny zakres napięcia wejściowego Od 160 do 282 V

6 Zarządzanie przez port USB Ochrona przeciwprzepięciowa dla linii telefonicznej Panel przedni: diody sygnalizujące pracę na baterii, pracę z sieci zasilającej, przeciążenie oraz konieczność wymiany baterii Alarmy dźwiękowe podczas pracy na baterii, Znaczny stan wyczerpania baterii, ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia Wyposażenie kabel USB, kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14-2 szt., oprogramowanie na CD, instrukcja obsługi Gwarancja producenta 24 miesiące 8. Komputer z preinstalowanym systemem operacyjnym 3 szt. Płyta główna trwale oznaczona logiem producenta komputera Chipset płyty głównej oraz zaprojektowana i wyprodukowana przez niego Procesor procesor klasy x86, dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3GHz, technologia szyny systemowej minimum 1333 MHz, pamięć cache CPU co najmniej 6 MB L2 lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Rodzaj pamięci RAM 2GB DDR2 SDRAM PC6400 (800MHz) pracująca w trybie dual channel, 4 gniazda DIMM, możliwość rozbudowy do 8GB (min. dwa sloty wolne dla zapewnienia dalszej rozbudowy) Gniazda rozszerzeń Minimum 1x PCI Express x 16, 2x PCI Express x 1, 1x PCI Porty - dostępne z przodu obudowy: 2xUSB 2.0, wyjście słuchawek - dostępne z tyłu obudowy: 6xUSB 2.0, 1x szeregowy (drugi jako opcja), opcjonalnie 1x równoległy, 2x PS/2, 1x VGA, wyjście audio, wejście audio, RJ45, opcjonalne wyjście DVI-D Wnęki rozszerzeń 2 wewnętrzne 3,5", 1 zewnętrzne 3,5", 2 zewnętrzne 5,25" Sterownik dysku twardego 3 x SATA Pojemność dysku twardego minimum 250 GB SATA II (3GB/s), 7200rpm Napędy wbudowane Wielkoformatowa nagrywarka DVD z technologią Light Scribe Karta dźwiękowa Zintegrowana high definition, min. zgodna z AC 97, głośnik wewnątrz obudowy

7 Karta graficzna Karta sieciowa Obudowa Mysz Klawiatura Bezpieczeństwo Zasilacz Głośność Zarządzanie Certyfikaty System operacyjny Zintegrowana, min 128 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią RAM komputera (w przypadku współdzielenia nie jest wymagane uzupełnienie pamięci RAM o ilość przeznaczoną na pamięć video, rozdzielczość min. zintegrowana, 10/100/1000 Mbit/s (RJ-45) Micro Tower Optyczna przewodowa PS/2 lub USB z rolką, oznaczona logo producenta komputera, podkładka PS/2 lub USB, układ klawiszy US-International, oznaczona logo producenta komputera Zintegrowany układ szyfrujący TPM v1.2 pozwalający m.in. na przechowywanie wygenerowanych wcześniej kluczy szyfrujących we własnej pamięci oraz na blokowanie inicjalizacji BIOS i sekwencji startowej komputera. Możliwość startu systemu z urządzeń USB, Możliwość blokowania zapisu i odczytu na dyskietkę, port LPT, porty szeregowe i porty USB Maksymalnie 300 W z technologią PFC Maksymalnie 27 db, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta Obsługa standardów SMBIOS, Wake-on-LAN, ASF 2.0, WMI, PXE oraz agent zdalnego zarządzania pozwalający na zdalne uruchomianie, zarządzanie, inwentaryzację sprzętu oraz zmianę ustawień i upgrade BIOS - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub równoważny, - Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu, Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym, MS Windows XP Professional PL z SP2 lub równoważny, system preinstalowany fabrycznie przez producenta ze wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie (wersje testowe) - Office 2007 Ready PC wersja 60-cio dniowa, - antywirus McAfee 60-dniowa pełna wersja testowa Dokumentacja techniczna Gwarancja Do każdego zestawu Gwarancja (3 lata na części i 3 rok na robociznę oraz naprawę w miejscu użytkowania sprzętu) 9. Pakiet biurowy 3 szt. Pełna wersja pakietu Microsoft Office Basic 2007 OEM PL lub inny o równoważnej/wyższej funkcjonalności. Oprogramowanie musi edytować pliki w formacie docx. Pakiet oprogramowania musi być kompatybilny z systemem operacyjnym Windows XP Professional.

8 Musi posiadać wbudowaną polską pomoc w strukturę oprogramowania. Polskie wsparcie techniczne musi być dostępne dla użytkownika oprogramowania. Z oprogramowaniem musi być dostarczona polska dokumentacja. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego oferent ma obowiązek szczegółowego udokumentowania funkcjonalności oferowanego oprogramowania. 10. Monitor LCD 3 szt. Przekątna 19 Technologia wyświetlania Aktywna matryca TFT Zalecana rozdzielczość 1440 x 900 pikseli Kontrast 1000:1 Czas reakcji odświeżania 5 ms Wielkość plamki 0,285 mm Jasność 300 cd/m2 Kąt widzenia wyświetlacza Min 160 w poziomie i 160 w pionie Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna Częstotliwośc odświeżania przy 60 Hz zalecanej rozdzielczości Wejściowe złącze wideo 15-stykowe złącze VGA typu D-Sub Zużycie energii Maks. 50 W Regulacja cyfrowa (OSD) Głośniki NIE Miejsce na blokadę Kensington Możliwość pochylenia panela Obsługa trybu podłącz i pracuj" Zewnętrzne mocowanie VESA Certyfikaty, spełniane normy TCO 03, EN-ISO w zakresie ergonomii paneli LCD, zgodność z normą MPR-II, zgodność z wymogami CISPR, zgodność z normą VCCI, CSA, zgodność z normą TUV, znak CE, zgodność z normą FCC, zgodność z normą ENERGY STAR, certyfikat PC-2001, certyfikat Microsoft Windows (Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP oraz Windows Vista ) Dołączone oprogramowanie umożliwiające regulację ustawień monitora i kalibrację koloru za pośrednictwem komputera oraz ustawienie określonego czasu przejścia w tryb uśpienia umożliwiające obniżenie zużycia i kosztów energii Gwarancja 36 miesięcy

9 11. Drukarka 1 szt. Funkcje urządzenia Drukarka Technologia druku laserowa Druk dwustronny automatyczny Druk w kolorze NIE Prędkość druku (mono) Min 33 str./min. Maksymalny rozmiar nośnika A4 Rozdzielczość (mono) 1200dpi x 1200dpi Wydajność str./mies. Pojemność podajnika papieru 300 szt. Pojemność tacy odbiorczej 150 szt. Maksymalna pojemność podajników 800 szt. Standardowa liczba podajników papieru 2 Maksymalna liczba podajników papieru 3 Zainstalowana pamięć Min 128 MB Maksymalna wielkość pamięci 384 MB Złącza zewnętrzne USB x RJ45 (LAN 10/100/1000) Obsługiwane języki drukarek HP PCL 5c HP PCL 6 PostScript Level 3 Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Vista MAC OS Xv lub nowsza UNIX, LINUX Waga Zainstalowane opcje Zawartość zestawu Gwarancja 12. Kość pamieci RAM 40 szt. Do 11 kg Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy Podajnik na 250 arkuszy Tacka odbiorcza na 150 arkuszy moduł druku dwustronnego Toner startowy BLACK na 2300 stron instrukcja instalacji oprogramowanie i sterowniki na CD kabel zasilający min.12 miesięcy Gwarancja: 5 lat

10 rodzaj pamięci DDR2 DIMM standard DDR2-533 (PC2-4300) pojemność pamięci MB ilość kontaktów [pin] 240 szt. częstotliwość pracy 533 MHz przepustowość MB/s czas dostępu 3,75 ns opóźnienie - cycle latency 4 napięcie 1,8 V 13. Karta zabezpieczająca partycje dysków twardych 3 szt. Moria Goliath 3 HD Protector lub inna o równoważnej / wyższej funkcjonalności. Karta powinna obsługiwać technologie CoreDuo, posiadać menu w języku polskim, współpracować z systemami Windows 9x/Me/NT/2000/XP/2003 i z dyskami twardymi PATA, SATA, SATA II. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego oferent ma obowiązek szczegółowego udokumentowania funkcjonalności oferowanej karty. 14. Filtr prywatyzujący 1 szt. Wykonany w technologii mikrożaluzji, pasujący na monitor 17''. 15. Filtr prywatyzujący 1 szt. Wykonany w technologii mikrożaluzji, pasujący na monitor 19''.

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy: ZA.271.75.2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice

oznaczenie sprawy: ZA.271.75.2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia 1. Komputer (70 sztuk) 1) Obudowa typu slim

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. Specyfikacja ilościowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wyposażenie sieci informatycznej: 1.1. Przełączniki sieciowe szt. 2 1.1.1. Przełącznik sieciowy główny 1.1.2. Przełącznik sieciowy pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz,

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Procesor min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Płyta główna Pamięć RAM HDD Napędy optyczne Obudowa Stacja dyskietek Bezpieczeństwo Inne Wytyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia

Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających warunki zamówienia oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2014 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla UM Gliwice Opis minimalnych wymagań sprzętu spełniających

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/14/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I...

SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I... 4 2 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP II...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU WYMAGANA I OFEROWANA 1.1 Serwer

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU WYMAGANA I OFEROWANA 1.1 Serwer Załącznik Nr 17.1 do oferty Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu dla zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych Załącznik 1. Opis parametrów technicznych 1. Serwer RISC 1 1 sztuka L.p. Parametr Wymagania Zamawiającego 1. Produkcja Fabrycznie nowe 2. Chipset Rekomendowany przez producenta procesora 3. Płyta główna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł (pieczęć Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zarządzanych przełączników sieciowych, sieciowej pamięci dyskowej SAN/NAS dla Stołecznego Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice ZAMAWIAJĄCY: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ================================================================ Zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

HDD Fabrycznie zamontowany przez producenta oferowanego komputera - 80GB, SATA/300, 7200RPM, 8MB cache.

HDD Fabrycznie zamontowany przez producenta oferowanego komputera - 80GB, SATA/300, 7200RPM, 8MB cache. Załącznik nr 1 - SPECYFIKACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Stacje robocze szt. 16 Płyta główna Zaprojektowana i trwale oznaczona przez producenta oferowanego komputera; zintegrowany na płycie głównej dwukanałowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. 1. Rozbudowa terminali graficznych typu: CS-860. Parametry wymagane:

Załącznik nr 6. 1. Rozbudowa terminali graficznych typu: CS-860. Parametry wymagane: 1. Rozbudowa terminali graficznych typu: CS-860 Załącznik nr 6 1. Pamięć RAM Dołożenie min. 256 MB PC133 SDRAM 2. DiskOnModule Wymiana DiskOnModule 512MB z zainstalowanym systemem operacyjnym terminala

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz specyfikacja techniczna sprzętu

Załącznik nr 6 do siwz specyfikacja techniczna sprzętu Część 1 (CPV: 30.21.33.00-8 - Komputery biurkowe, 30.23.13.00-0 - Monitory ekranowe) 1. Komputer PC o następujących parametrach - 100 sztuk Typ Komputer stacjonarny. W ofercie (załącznik nr 5a do siwz)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia minimalne i maksymalne parametry SO/251-0011/14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz licencji. 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2. OPIS PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania stawiane Wykonawcy: Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu równoważnego w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia tzn., że zaoferowany

Bardziej szczegółowo