PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU Obiekt, adres: Inwestor: Autor projektu: Asystenci : BUDYNEK MIESZKALNY, BOGUSZÓW-GORCE, UL.SZKOLNA NR 28 (dz. nr 456/6, obręb nr 3 Boguszów) WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 28 W BOGUSZOWIE-GORCACH inż. Edward Knapczyk upr. nr UAN VI-f/3/144/84 mgr inż. Agata Knapczyk mgr inż. Wojciech Trapko Wałbrzych, maj 2014 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie i uprawnienia projektanta 2. Mapa ewidencji gruntów 3. Opis techniczny do projektu 4. Część graficzna 1/8 Plan sytuacyjny 1:500 2/8 Rzut ostatniej kondygnacji i rzut dachu inwentaryzacja 1:100 3/8 Przekrój A-A dach istniejący 1:100 4/8 Rzut dachu projektowanego 1:50 5/8 Przekrój A-A dach projektowany 1:50 6/8 Zestawienie okien na klatce schodowej - 7/8 Zestawienie drewna - 8/8 Zestawienie stali profilowej -

3 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU 1. DANE EWIDENCYJNE 1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce, ul. Szkolna RODZAJ BUDOWY : Przebudowa dachu 1.3. FAZA, STADIUM: Projekt budowlany 1.4. INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Szkolnej 28 w Boguszowie Gorcach 1.5. AUTOR PROJEKTU : inż. Edward Knapczyk 1.6. WIELKOŚĆ OBIEKTU : - Powierzchnia dachu : 274,93 m 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2.1. Inwentaryzacja budowlana (częściowa, do celów projektowych) wykonana w maju 2014r, 2.2. Dokumentacja fotograficzna maj 2014r. 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DACHU Wielorodzinny budynek mieszkalny, będący przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest w Boguszowie przy ulicy Szkolnej i wchodzi w skład małego osiedla wybudowanego w latach , na podstawie typowej dokumentacji pochodzącej z lat , objętej tzw. Unifikacją Wrocławską, opracowanej przez Miastoprojekt Wrocław, na zlecenie KWK Victoria w Wałbrzychu. Omawiany obiekt jest jednym z sześciu budynków tego samego typu ustawionych w głębi działek nr 456/9 i 456/38. Działka nr 456/6, na której stoi budynek otoczona jest terenem działki nr 456/9 granica przebiega po licu ścian zewnętrznych budynku nr 28. Jest to typowy, jednoklatkowy, 5-kondygnacyjny budynek oznaczany w pierwotnym projekcie symbolem unifikacyjnym T.CO-4.

4 - 2 - Budynek jest całkowicie podpiwniczony, na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowano 20 mieszkań. Dwubiegowa klatka schodowa ze spocznikami międzypiętrowymi umieszczona została centralnie wewnątrz budynku i doświetlona od góry poprzez okna w szybie nad klatką, wystawionym ponad dach. W obrębie każdej kondygnacji poziomy stropów przesunięte są o połowę wysokości tej kondygnacji wejścia do mieszkań wykonano z poziomów spoczników (z każdego spocznika istnieją wejścia do 2 mieszkań). Również na ostatniej kondygnacji istnieją 2 mieszkania dostępne z przedostatniego spocznika i 2 mieszkania dostępne z ostatniego spocznika. Tym sposobem występuje także różnica w poziomie dachów istnieją 2 zasadnicze poziomy dachów o- raz osobne przykrycie szybu nad klatką. Ściany kominowe dzielą całą połać dachu na 2 fragmenty jednospadowe o małym nachyleniu (średnio 9 ), ze spadkami, zarówno z połaci wyższej, jak i z połaci niższej, wykonanymi w kierunku wnętrza budynku. Po obu stronach budynku, w najniższych punktach niższej połaci dachowej wykonana została zlewnia zbierająca wodę opadową z obydwu połaci. Układ ścian nośnych mieszany. Ściany nośne wewnętrzne i ściany kominowe z cegły pełnej. Ściany zewnętrzne z cegły kratówki, mieszane warstwami z cegły pełnej. Ściany szybu nad klatką, ponad dachem z gazobetonu. Stropy zaprojektowano i wykonano z elementów prefabrykowanych. Wg projektu są to belkowo-pustakowe stropy typu DZ-3. Balkony żelbetowe monolityczne, zamocowane wspornikowo w stropach. W projekcie typowym przewidziano przekrycie budynku dwoma płaskimi, jednospadowymi dachami założonymi na różnych wysokościach, ze spadkiem do siebie do wnętrza budynku. Miały to być stropodachy wentylowane, bez dostępu, których dolną warstwę nośną miały stanowić ostatnie stropy DZ-3. Stopy te, zgodnie z projektem, miały być ocieplone płytami wiórowo-cementowymi. Powierzchnię dachów i ich spadki miały formować żelbetowe płyty korytkowe ułożone na ażurowych ściankach z cegły dziurawki. Na płytach korytkowych miało być ułożone pokrycie papowe (2 x papa asfaltowa na lepiku). W taki sposób wykonano przekrycie budynków o numerach 18,20,22,24,26 oraz 28, którego dotyczy dokumentacja. Rozwiązanie to nie sprawdziło się w trakcie eksploatacji obiektu. Dochodziło do częstych uszkodzeń szczelności izolacji koryt odprowadzających wodę czy obróbek blacharskich. Wyjątkowo nieudany jest sposób odprowadzania wody z wyższego dachu na niższy poprzez urwane, niewiele wysunięte poza lico ściany koryto. W tym obrębie ścianę pomiędzy niższą, a wyższą połacią dachową prowizorycznie zabezpieczono pasem blachy.

5 - 3 - Ponadto, w okresie zimowym taki kształt dachu bardzo mocno sprzyja tworzeniu się tzw. worków śnieżnych. Duża masa śniegu zalega bezpośrednio przy ścianach kominowych biegnących w poprzek budynku, w centralnej części obiektu, po obu stronach klatki schodowej. W czasie roztopów woda powoduje zamakanie tych ścian, występuje problem z odbieraniem tak dużej ilości wody zgromadzonej w jednym miejscu. Na ścianie zewnętrznej, w pobliżu zlewni, gołym okiem widać szkody wyrządzone przez wodę spływającą po ścianie obok koryta, a nie tak jak być powinno, odprowadzaną przez rurę spustową. Podczas wykonywania pomiarów w maju 2014 roku zauważono również rozwój korozji biologicznej w mieszkaniach na ostatniej kondygnacji. Widoczne jest występowanie grzybów na górnych partiach ścian zewnętrznych, w miejscu chłodnych, żelbetowych wieńców i nadproży. Standard wykonania i wykończenia budynku jest typowy dla okresu, w którym go wzniesiono. W latach 70-tych i 80-tych popularne były budowy realizowane systemem gospodarczym, co w rzeczywistości często sprowadzało się do tego, że wprowadzano rozwiązania zamienne, łatwiejsze do wykonania, lub materiały zastępcze, łatwiejsze do uzyskania, wobec dużych problemów z zaopatrzeniem. Zdecydowanie mniej rygorystyczne były także wymagania związane z ochroną cieplną budynków. Podobnie jest i w tym przypadku. Mimo iż kopalnie należały wtedy do najbogatszych inwestorów, jedynie szkielet konstrukcyjny zbudowano z odpowiednich i dostępnych wówczas materiałów takich jak beton, cegła ceramiczna pełna, stal zbrojeniowa i profilowa. Świadczy o tym brak uszkodzeń w podstawowych elementach konstrukcji nośnej. Natomiast już do wznoszenia ścian osłonowych, działowych i do wykonania elementów izolacyjnych i wykończeniowych często stosowano materiały zamienne, o znacznie gorszych parametrach. 4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA - PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHÓW Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych oględzin i pomiarów stwierdza się, że obecna konstrukcja dachów nie spełnia podstawowych wymagań dotyczących szczelności oraz wymagań cieplno-wilgotnościowych. Aby zapobiec wszystkim opisanym wcześniej, niekorzystnym zjawiskom, należy:

6 uniemożliwić przedostawanie się wilgoci z zewnątrz do warstw konstrukcyjnych stropów nad ostatnią kondygnacją, - zapewnić odpowiednią izolacyjność i stateczność cieplną stropodachu, - zapewnić prawidłowy odbiór wód opadowych z dachu. Aby definitywnie pozbyć się problemów związanych z odprowadzaniem wody o- padowej z dachów zdecydowano się na całkowitą zmianę rozwiązania konstrukcyjnego dachów nad częściami mieszkalnymi, wraz ze zmianą kierunku i kąta nachylenia obu połaci. Dach nad klatką schodową pozostawia się bez zmian. W miejsce obecnych dachów z płyt korytkowych ze spadkami w kierunku wnętrza budynku zaprojektowano stropodachy wentylowane ze spadkami na zewnątrz budynku. Nowa konstrukcja dachu to konstrukcja stalowo drewniana, o spadku 14 (25%). Po zdjęciu wszystkich obecnych warstw hydroizolacyjnych należy zdemontować płyty korytkowe, a następnie ażurowe ścianki kolankowe stanowiące ich podpory. Z kolei przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych osłonowych ponad stopami DZ-3, nad ostatnimi kondygnacjami mieszkalnymi. Zdemontować obecną warstwę izolacji termicznej ułożoną na stropie. Nowe kierunki nachylenia dachów wymuszają nadmurowanie ścian nośnych ostatniej kondygnacji mieszkalnej (ścian zewnętrznych elewacji bocznych oraz ścian wewnętrznych do nich równoległych). Ściany wykonać jako ukośne, o tym samym kierunku i nachyleniu co nowoprojektowany dach. Ściany z bloczków ceramicznych o grubościach 25 i 44cm (w zależności od grubości ścian na ostatniej kondygnacji mieszkalnej), np. firmy Porotherm. We wskazanych miejscach wykonać o- twory wentylacyjne i osadzić kratki wentylacyjne. Ostatnią warstwę pustaków zadyblować, ściany zwieńczyć ukośnym wieńcem W-1. W wieńcach W-1, w miejscach przyszłych oparć płatwi, wykonać tzw. siodełka czyli uformować płaskie, poziome półki szerokości min. 16cm (tyle, co szerokość płatwi), i wtopić tam centralnie kotwy z końcówkami gwintowanymi M-16. Otwory w płatwiach większe o 2mm od średnicy kotwi pasować do rozstawu kotew. Na ścianach zewnętrznych elewacji frontowej i tylnej wykonać poziomy wieniec W-2, bezpośrednio na stropie ostatniej kondygnacji. Jedynie w obrębie wnęki wejściowej wykonanie poziomego wieńca W-2 wymaga nadmurowania ściany na wysokość 22,5cm. Z poziomych wieńców W-2 wypuszczać kotwy M-16 w rozstawie co 2,5-3,0m w celu osadzenia płatwi. Kotwy rozmieszczać tak, aby minęły się z miejscem opierania krokwi na płatwi. Wszystkie wieńce W-1 i W-2 wykonać w osiach ścian ostatniej kondygnacji mieszkalnej. Wieńce żelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego 25x25cm, z betonu klasy C16/20, zbrojone czterema prętami żebrowanymi ø12, strzemiona ø8 co 25cm, stal zbrojeniowa B500SP Epstal klasa C.

7 - 5 - Na wieńcach, w miejscach wypuszczonych stalowych kotew M16 (wskazanych na rysunku nr 4/8), osadzić stalowe płatwie z rur kwadratowych o przekroju 160 x 160 x10 mm, kształtowniki gorącowalcowane ze stali S235JR. Do płatwii spawać krótsze ramię stalowych kątowników L120x80x8, aby zachować rozstaw krokwi przedstawiony na rysunkach. Uprzednio, w dłuższych ramionach kątowników wykonać okrągłe otwory o średnicy 13mm, w odległości 4cm od krawędzi kątownika, aby umożliwić późniejsze przymocowanie drewnianych krokwi (szczegół A rys. 5/8). Na krokwie należy stosować drewno sezonowane, impregnowane, o wilgotności 12%. Nie dopuszcza się stosowania drewna o wilgotności przekraczającej 18%. Przyjęto klasę drewna C24, przekrój poprzeczny 100x125mm. Na oczyszczonym i wyrównanym stropie ułożyć folię paroizolacyjną a na niej właściwą izolację termiczną z wełny mineralnej grubości 16cm. Wełnę wywinąć na wieniec W-2 oraz wypełnić nią przestrzeń między wieńcem W-2, a krokwiami (szczegół B rys.5/8). Od zewnątrz, wokół całego obrysu budynku, ocieplić ścianę pasem styropianu o szerokości około 1m. Styropian o grubości 18cm mocowany w pasie od górnej powierzchni ościeży okiennych ostatnich kondygnacji po o- kap dachowy ociepli miejsce mostka termicznego (istniejącego wieńca łączącego strop DZ-3 ze ścianą oraz nowego wieńca W-2 położonego bezpośrednio na zimnym stropie). Pasy styropianu oraz nowowymurowane fragmenty ścian wykończyć tynkiem cienkowarstwowym np. firmy StoColor w kolorach podanych na rysunku nr 5/8. Jako pokrycie dachu przewiduje się papę firmy Icopal, układaną na pełnym deskowaniu. Podkład zaprojektowano z płyt OSB 3 Kronopol, grubości 25mm. Deskowanie pokryć układem dwuwarstwowym pap według technologii firmy Icopal Szybki Syntan SBS, zapewniającym zarówno hydroizolację jak i wentylację stropodachu. Całkowita grubość nowych warstw wynosi 9,1 mm i składa się kolejno z: szybkiego gruntu SBS Siplast Primer, papy podkładowej Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS, papy wierzchniego krycia Polit Extra Top 5,6 Szybki Profil SBS. Taki układ warstw powinien posiadać gwarancję nawet do 40 lat. Prace powinny być prowadzone w temperaturze nie niższej niż 0 C, w bezwietrznych i suchych warunkach. Poszczególne arkusze papy układać pasami prostopadłymi do okapu (nachylenie dachu większe niż 10%). W miejscu styku niższej połaci dachowej ze ścianami kominowymi papę wywinąć na ściany na minimum 35cm. Dach o nachyleniu 14 nie będzie widoczny z poziomu terenu, zatem nie warto inwestować w inne, droższe, a niekoniecznie lepsze pokrycie dachowe. Ponieważ zmieniony został kierunek spadku dachów, wystąpiła konieczność zmniejszenia (skrócenia) trzech świetlików ściennych oraz likwidacji dwóch pozostałych znajdujących się w obszarze klatki schodowej. Aby umożliwić kominiarzo-

8 - 6 - wi dostęp na dach należy przedłużyć drabinę wyłazową na klatce schodowej oraz wykonać chociaż z jednej strony drabinę umożliwiającą dostęp z niższej połaci na wyższą. Zmiana kierunku spadku dachów powoduje również zmianę usytuowania rynien i rur spustowych. Ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest istniejąca sieć kanalizacji deszczowej, rury spustowe należy do niej wpiąć. 5. UWAGI KOŃCOWE 5.1. Roboty prowadzić należy pod nadzorem osoby uprawnionej do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi przyjętymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie autora projektu Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń formalnoprawnych Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie; wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty, świadectwa, certyfikaty i aprobaty techniczne Przed zamówieniem i realizacją stolarki wymiary należy obligatoryjnie sprawdzić na budowie Przed zamówieniem przewidzianych w projekcie materiałów wykonawca ma obowiązek sprawdzania stosownych atestów i aprobat technicznych - w celu potwierdzenia możliwości zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami W celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji należy przyjąć rezerwę min 15% wartości inwestycji na prace dodatkowe, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie projektu. Wałbrzych, maj 2014 r. OPRACOWAŁ : inż. Edward Knapczyk

9 INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Budynek mieszkalny - Przebudowa konstrukcji dachu ADRES: Boguszów-Gorce, ul. Szkolna 28 (działka nr 456/6, obręb nr 3 Boguszów) INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Szkolnej nr 28 w Boguszowie-Gorcach 1. Podstawy formalne sporządzenia informacji - Prawo budowlane - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - Zlecenie inwestora 2. Ogólny opis inwestycji W miejsce istniejących, dwóch stropodachów wentylowanych ze spadkami do wnętrza budynku zaprojektowano stropodachy wentylowane ze spadkami na zewnątrz. Zdjąć stare warstwy pokrycia i izolacji (wodnej i termicznej), rozebrać ścianki szczytowe i ażurowe oraz oczyścić i wyrównać stropy. Następnie, w osi ścian zewnętrznych (na elewacjach bocznych) i równoległych do nich ścian wewnętrznych wykonać nowe ścianki szczytowe (ukośne), a następnie na całym obwodzie budynku wykonać wieńce żelbetowe wysokości 25cm z wtopionymi kotwami. Na wieńcach osadzić, za pomocą kotew, stalowe płatwie z rur kwadratowych 160x160x10, do płatwi mocować drewniane krokwie o przekroju 100x125mm, o podstawowym rozstawie 100cm. Drewno iglaste klasy C24, sezonowane i impregnowane. Fragmenty przedłużonych ścian trójkątne pola zamykające, od poziomu istniejącego stropu aż pod powierzchnię nowego dachu (do wieńca) murować z bloczków ceramicznych (Porotherm) grubości 25 i 44cm, tynk zewnętrzny, cienkowarstwowy o barwie zbliżonej do tynków istniejących. We wskazanych miejscach osadzić kratki wentylacyjne. W pasie podokapowym na ścianie wykonać opaskę ze styropianu grubości 18cm. Styropian otynkować tynkiem cienkowarstwowym w kolorze podanym na rys.5/8. Na istniejącym, wyrównanym stropie ułożyć folię paroizolacyjną a na niej właściwą izolację termiczną z wełny mineralnej grubości minimum 16cm. Jako pokrycie dachu przewiduje się dwuwarstwowy układ pap w systemie firmy Icopal, układany na pełnym poszyciu. Wszystkie roboty przedstawiono szczegółowo w opisie technicznym. 3. Uwagi dotyczące części opisowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a) Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym : 1. Roboty ciesielskie deskowanie monolitycznych elementów żelbetowych, więźba, 2. Roboty betonowe betonowanie wieńców, 3. Roboty murowe przedłużenie ścian elewacji bocznych (szczytowych) i wewnętrznych, 4. Izolacje termiczna i paroizolacja stropodachów, 5. Roboty dekarskie pokrycie dachów (papa na pełnym poszyciu), obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, 6. Tynki.

10 - 2 - b) Ryzyko upadku z wysokości powyżej 5,0m występuje przy wykonywaniu wszystkich robót związanych z przebudową konstrukcji dachu i ociepleniem pasa ściany. Maksymalna wysokość obiektu górny poziom kominów ok. 18,70m ponad poziom posadzki parteru. c) Kierownik Budowy winien należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty specjalistyczne. Szczególną ostrożność zachować przy posługiwaniu się takierem (zszywaczem). Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ w zakresie występujących zagrożeń opisanych w punkcie 3b), ze względu na prowadzenie robót opisanych w punkcie 3a.

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo