Ilości środków odurzających I-N i substancji psychotropowych II-P, które można wydać na jedną receptę bez lub z dodatkową adnotacja lekarza!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ilości środków odurzających I-N i substancji psychotropowych II-P, które można wydać na jedną receptę bez lub z dodatkową adnotacja lekarza!"

Transkrypt

1 Nasz znak: SIAKat Katowice Ilości środków odurzających I-N i substancji psychotropowych II-P, które można wydać na jedną receptę bez lub z dodatkową adnotacja lekarza! Szanowni Państwo Przypominam, że od obowiązuje nowe rozporządzenie MZ (DU ) w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje, które określa nowy sposób obliczania ilości tych środków, które lekarz może zapisać pacjentowi na jednej recepcie. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, ( 7.1.) recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P, może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na miesięczną kurację. ( 7.2.) Jeżeli przepisana dawka jednorazowa lub dobowa leku zawierającego w swoim składzie środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P przekracza dawkę maksymalną określoną w Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej lub odpowiedniej farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a także w przypadku, gdy dawki maksymalnej nie określa Farmakopea Europejska, Farmakopea Polska lub odpowiednia farmakopea uznawana w państwach członkowskich Unii Europejskiej albo Charakterystyka Produktu Leczniczego, osoba wystawiająca receptę zobowiązana jest obok przepisanej dawki postawić wykrzyknik i zapisać ją słownie oraz umieścić swój czytelny podpis i pieczęć. Gdyby wziąć pod uwagę Farmakopeę Polską VI i nową zasadę, że wydajemy maksymalnie na jednomiesięczną kurację (uwzględniając dobową dawkę maksymalną), to warto pamiętać, że dawka jednorazowa lub dobowa przepisanego leku (z zastrzeżeniem 7.2.) oraz sumaryczna ilość leku na jeden miesiąc nie mogłaby przekroczyć wielkości, które zebrałem w załączonych tabelach. W tabelach w kolumnie OPRACOWANIE podałem kilka wartości w następującym układzie: dobowa dawka maksymalna = ddm // sumaryczna ilość danej substancji, którą można wydać na jednej recepcie na miesięczną kurację // ilość jednostek leku, których dotyczy ddm // ilość jednostek leku, które można wydać na jednej recepcie na miesięczną kurację. Oczywiście wartości te dotyczą sytuacji, gdy lekarz nie przekracza dawek i nie zamieszcza dodatkowej adnotacji wykrzyknik + podpis + pieczątka + dawka słownie. Dodatkowe WAŻNE uwagi: Proszę zwrócić uwagę, że zebrane w kolumnie OPRACOWANIE dane, są jedynie moimi obliczeniami i kompilacją, która powinna Państwu ułatwić pracę, jednak to każdy z Państwa ponosi odpowiedzialność za wydawanie tych leków i sprawdzenie ich ilości i zgodności z przepisami, Proszę więc potraktować przesłane zestawienia tylko jako pomoc, która nie jest żadną podstawą prawną, czy która by zwalniała Państwa od odpowiedzialności za wydawane ilości leków I-N i II-P.. W obliczeniach ilości jednostek leku, które można wydać na jedną dobę, wychodzą czasami wartości ułamkowe, które pozostawiłem by było jasne, z czego wzięła się wyliczona sumaryczna ilość leku, którą można wydać na miesiąc. Trzeba jednak pamiętać, że przy wypisywaniu dawkowania w pełnych jednostkach (tabletkach, ampułkach), sumaryczna ilość wyjdzie mniejsza, tym bardziej, że tych jednostek nie można lub nie powinno się dzielić, jednak jest to już sprawa lekarza.

2 *Dolargan ampułki (Pethidini hydrochloridum) Podwójne ilości wynikają z dawek zróżnicowanych w zależności od drogi podania. Jeżeli lekarz zaznaczy na recepcie rodzaj iniekcji należy wziąć pod uwagę właściwą ddm (ddm podskórnie lub domięśniowo 0,5g; ddm dożylnie 0,3g), co uwzględniono w tabeli. Co do ilości leku, którą można wydać, gdy nie określono drogi podania, zdania są podzielone, gdyż nie istnieje obowiązek zaznaczania na recepcie drogi podawania leku. Tak więc, jedni uważają, że wtedy należy uznać, że obowiązuje ilość mniejsza, zaś drudzy, że lekarz wypisał receptę w oparciu o znaną sobie drogę podania i obowiązujące przepisy, więc należy wydać to, co przepisał, jeżeli oczywiście nie przekroczył dawki największej. MST Continua 0,2 g tabl. (Morphini sulfas capsulae prolongatae) ddm 0,1g ddm zawsze przekroczona! Lekarz zawsze musi zaznaczyć na recepcie przekroczenie dawki i wypisać ilość leku mieszczącą się w miesięcznej kuracji. Durogesic (Fentanylum) BRAK dawki maksymalnej. Lekarz zawsze musi postawić wykrzyknik, swój podpis, pieczątkę i określić wypisywaną dawkę słownie. Ponadto plaster wymienia się co 3 dni, więc nie można przy mniejszych dawkach wydać na 1 miesiąc więcej niż 10 sztuk. W dawce największej 100µg/h może się zdarzyć, że lekarz wypisze więcej niż 2 opakowania na miesiąc ale wtedy musi to wynikać z dawkowania na jednomiesięczną kurację. Proszę zwrócić uwagę, że konieczność wypisywania dawki słownie przy przekraczaniu ddm jest dodatkowym obowiązkiem poza każdorazową koniecznością wypisywania ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej słownie ***************** Książka narkotyczna Rozporządzenie zmienia także mi. ilość rubryk w książkach ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P oraz preparatów zawierających te środki i substancje. Z otrzymanego jednak wyjaśnienia Ministra Zdrowia wynika, że osoby prowadzące książki narkotyczne według starego wzoru nie muszą ich wymieniać aż do czasu wypełnienia książki i wymiany jej na nową. Dane, które są dodatkowo wymagane w nowym rozporządzeniu, czyli kolumna z imieniem, nazwiskiem i numerem lekarza wystawiającego receptę lub zapotrzebowanie, proszę wpisywać w obecnie nieużywaną kolumnę uwagi. Dla osób, które będą musiały wymienić książkę, będziemy posiadali niebawem w izbie książki według nowego wzoru. Opracowanie to powstało w oparciu o obowiązujące dzisiaj przepisy i znane mi fakty. Gdyby cokolwiek w najbliższym czasie się zmieniło, przekażę Państwu osobną informacją. Z uszanowaniem Prezes ORA - dr farm. Stanisław Piechula Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Stanisław Piechula

3 GRUPA I-N na podstawie Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL wydanie 640 z r. i własnego opracowania kolumny OPRACOWANIE (zestawienie skrócone z usuniętymi wielkościami dostępnych opakowań) NAZWA POSTAĆ DAWKA INN OPRACOWANIE COCAINUM HYDROCHLORICUM SUBST. 1 G COCAINE ddm zew. 0,06g/1,8g miesiąc DOLARGAN INJ. 0,1 G/2 ML PETHIDINE ddm 0,5g (0,3g) // 15,0g (9,0g)/miesiąc // 5 (3) amp./dzień // 150 (90) amp./miesiąc DOLARGAN TABL. 0,025 G PETHIDINE ddm 0,15g // 4,5g /miesiąc // 6 tabl./dzień // 180 tabl./miesiąc DOLCONTRAL INJ. 0,05 G/1 ML PETHIDINE ddm 0,5g (0,3g) // 15,0g (9,0g)/miesiąc // 5 (3) amp./dzień // 150 (90) amp./miesiąc DOLCONTRAL INJ. 0,1 G/2 ML PETHIDINE ddm 0,5g (0,3g) // 15,0g (9,0g)/miesiąc // 5 (3) amp./dzień // 150 (90) amp./miesiąc DOLTARD TABL. 0,01 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 10 tabl. dzień // 300 tabl. miesiąc DOLTARD TABL. 0,03 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 3,3 tabl. dzień // 100 tabl. miesiąc DOLTARD TABL. 0,06 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1,7 tabl. dzień // 50 tabl. miesiąc DOLTARD TABL. 0,1 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1,7 tabl. dzień // 50 tabl. miesiąc DUROGESIC TTS 0,025 MG/1 H FENTANYL ddm brak!!! // 1 plaster 3 dni // 10 plastrów miesiąc DUROGESIC TTS 0,05 MG/1 H FENTANYL ddm brak!!! // 1 plaster 3 dni // 10 plastrów miesiąc DUROGESIC TTS 0,075 MG/1 H FENTANYL ddm brak!!! // 1 plaster 3 dni // 10 plastrów miesiąc DUROGESIC TTS 0,1 MG/1 H FENTANYL FENTAHEXAL 25 TTS 0,025 MG/1 H FENTANYL ddm brak!!! // 1 plaster 3 dni // 10 plastrów miesiąc FENTAHEXAL 50 TTS 0,05 MG/1 H FENTANYL ddm brak!!! // 1 plaster 3 dni // 10 plastrów miesiąc FENTAHEXAL 75 TTS 0,075 MG/1 H FENTANYL ddm brak!!! // 1 plaster 3 dni // 10 plastrów miesiąc FENTANYL INJ. 0,1 MG/2 ML FENTANYL ddm 0,5mg // 15mg miesiąc // 5 amp. dzień // 150 miesiąc FENTANYL INJ. 0,5 MG/10 ML FENTANYL ddm 0,5mg // 15mg miesiąc // 1 amp. dzień // 30 miesiąc FENTANYL JANSSEN INJ. 0,1 MG/2 ML FENTANYL ddm 0,5mg // 15mg miesiąc // 5 amp. dzień // 150 miesiąc FENTANYL TORREX INJ. 0,5 MG/10 ML FENTANYL ddm 0,5mg // 15mg miesiąc // 1 amp. dzień // 30 miesiąc FENTANYL TTS TTS 0,025 MG/1 H FENTANYL ddm brak!!! // 1 plaster 3 dni // 10 plastrów miesiąc FENTANYL TTS TTS 0,05 MG/1 H FENTANYL ddm brak!!! // 1 plaster 3 dni // 10 plastrów miesiąc FENTANYL TTS TTS 0,075 MG/1 H FENTANYL ddm brak!!! // 1 plaster 3 dni // 10 plastrów miesiąc FENTANYL TTS TTS 0,1 MG/1 H FENTANYL ddm brak!!! // 1 plaster 3 dni // 10 plastrów miesiąc IONSYS TTS 0,04 MG W DAWCE FENTANYL KAPANOL KAPS. 0,02 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 5 tabl. dzień // 150 tabl. miesiąc KAPANOL KAPS. 0,05 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 2 tabl. dzień // 60 tabl. miesiąc KAPANOL KAPS. 0,1 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1 tabl. dzień // 30 tabl. miesiąc M-ESLON KAPS. 0,01 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 10 tabl. dzień // 300 tabl. miesiąc M-ESLON KAPS. 0,03 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 3,3 tabl. dzień // 100 tabl. miesiąc M-ESLON KAPS. 0,06 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1,7 tabl. dzień // 50 tabl. miesiąc M-ESLON KAPS. 0,1 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1 tabl. dzień // 30 tabl. miesiąc METHADONE HYDROCHLORIDE SYROP 0,1% METHADONE MORPHINI SULFAS INJ. 0,01 G/1 ML MORPHINE ddm 0,06g // 1,8g/miesiąc // 6 amp. dzień // 180 amp. miesiąc Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Stanisław Piechula

4 MORPHINI SULFAS INJ. 0,02 G/1 ML MORPHINE ddm 0,06g // 1,8g/miesiąc // 3 amp. dzień // 90 amp. miesiąc MORPHINI SULFAS 0,1% SPINAL INJ. 0,001 G/1 ML MORPHINE ddm 0,06g // 1,8g/miesiąc // 60 amp. dzień // 1800 amp. miesiąc MORPHINI SULFAS 0,1% SPINAL INJ. 0,002 G/2 ML MORPHINE ddm 0,06g // 1,8g/miesiąc // 30 amp. dzień // 900 amp. miesiąc MORPHINI SULFAS 0,1% SPINAL INJ. 0,005 G/5 ML MORPHINE ddm 0,06g // 1,8g/miesiąc // 12 amp. dzień // 360 amp. miesiąc MORPHINUM HYDROCHLORICUM SUBST. 1 G MORPHINE ddm 0,1g // 0,1g dzień // 3,0g miesiąc MST CONTINUS TABL. POWL. 0,01 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 10 tabl. dzień // 300 tabl. miesiąc MST CONTINUS TABL. POWL. 0,03 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 3,3 tabl. dzień // 100 tabl. miesiąc MST CONTINUS TABL. POWL. 0,06 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1,7 tabl. dzień // 50 tabl. miesiąc MST CONTINUS TABL. POWL. 0,1 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1 tabl. dzień // 30 tabl. miesiąc MST CONTINUS TABL. POWL. 0,2 G MORPHINE ddm 0,1g // przekroczona ddm!!! / na 1 miesiąc według ordynacji lekarza ORAMORPH O.D. 120 KAPS. 0,12 G MORPHINE ddm 0,1g // przekroczona ddm!!! / na 1 miesiąc według ordynacji lekarza ORAMORPH O.D. 20 KAPS. 0,02 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 5 tabl. dzień // 150 tabl. miesiąc ORAMORPH O.D. 200 KAPS. 0,2 G MORPHINE ddm 0,1g // przekroczona ddm!!! / na 1 miesiąc według ordynacji lekarza ORAMORPH O.D. 40 KAPS. 0,04 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 2,5 tabl. dzień // 75 tabl. miesiąc ORAMORPH O.D. 60 KAPS. 0,06 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1,7 tabl. dzień // 50 tabl. miesiąc PALLADONE-XL 12 MG KAPS. 0,012 G HYDROMORPHONE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 8,3 tabl. dzień // 250 tabl. miesiąc PALLADONE-XL 16 MG KAPS. 0,016 G HYDROMORPHONE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 6,25 tabl. dzień // 187,5 tabl. miesiąc PALLADONE-XL 24 MG KAPS. 0,024 G HYDROMORPHONE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 4,17 tabl. dzień // 125 tabl. miesiąc PALLADONE-XL 32 MG KAPS. 0,032 G HYDROMORPHONE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 3,13 tabl. dzień // 93,8 tabl. miesiąc RAPIFEN INJ. 0,001 G/2 ML ALFENTANIL Lz RAPIFEN INJ. 0,005 G/10 ML ALFENTANIL Lz SEVREDOL TABL. POWL. 0,01 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 10 tabl. dzień // 300 tabl. miesiąc SEVREDOL TABL. POWL. 0,02 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 5 tabl. dzień // 150 tabl. miesiąc SKENAN KAPS. 0,01 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 10 tabl. dzień // 300 tabl. miesiąc SKENAN KAPS. 0,03 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 3,3 tabl. dzień // 100 tabl. miesiąc SKENAN KAPS. 0,06 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1,7 tabl. dzień // 50 tabl. miesiąc SKENAN KAPS. 0,1 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1 tabl. dzień // 30 tabl. miesiąc SLOVALGIN 30 RETARD TABL. POWL. 0,03 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 3,3 tabl. dzień // 100 tabl. miesiąc SLOVALGIN 60 RETARD TABL. POWL. 0,06 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1,7 tabl. dzień // 50 tabl. miesiąc SUFENTA INJ. 0,01 MG/2 ML SUFENTANIL Lz SUFENTA INJ. 0,05 MG/10 ML SUFENTANIL Lz SUFENTANIL TORREX 5 MCG/ML INJ. 0,05 MG/10 ML SUFENTANIL Lz SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML INJ. 0,001 G/20 ML SUFENTANIL Lz SUFENTANIL TORREX 50 MCG/ML INJ. 0,25 MG/5 ML SUFENTANIL Lz ULTIVA INJ. 0,001 G REMIFENTANIL Lz ULTIVA INJ. 0,002 G REMIFENTANIL Lz ULTIVA INJ. 0,005 G REMIFENTANIL Lz VENDAL RETARD TABL. POWL. 0,01 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 10 tabl. dzień // 300 tabl. miesiąc VENDAL RETARD TABL. POWL. 0,03 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 3,3 tabl. dzień // 100 tabl. miesiąc Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Stanisław Piechula

5 VENDAL RETARD TABL. POWL. 0,06 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1,7 tabl. dzień // 50 tabl. miesiąc VENDAL RETARD TABL. POWL. 0,1 G MORPHINE ddm 0,1g // 3,0g miesiąc // 1 tabl. dzień // 30 tabl. miesiąc VENDAL RETARD TABL. POWL. 0,2 G MORPHINE ddm 0,1g // przekroczona ddm!!! / na 1 miesiąc według ordynacji lekarza GRUPA II-P na podstawie Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL wydanie 640 z r i własnego opracowania kolumny OPRACOWANIE (z opracowania usunięto różne wielkości opakowań) NAZWA POSTAĆ DAWKA INN CONCERTA TABL. 0,018 G METHYLPHENIDATE CONCERTA TABL. 0,036 G METHYLPHENIDATE CONCERTA TABL. 0,054 G METHYLPHENIDATE FORTRAL INJ. 0,03 G/1 ML PENTAZOCINE FORTRAL TABL. 0,05 G PENTAZOCINE KETANEST 10 INJ. 0,2 G/20 ML KETAMINE KETANEST 50 INJ. 0,5 G/10 ML KETAMINE PENTAZOCINUM INJ. 0,03 G/1 ML PENTAZOCINE OPRACOWANIE 10,8g miesiąc // 12 amp. dziennie // 360 amp. miesiąc 18g miesiąc // 12 tabl. dziennie // 360 tabl. miesiąc Lz Lz 10,8g miesiąc // 12 amp. dziennie // 360 amp. miesiąc Lz Lecznictwo zamknięte ddm brak!!! nie znaleziono ddm w Farmakopei Polskiej VI i literaturze dostępnej w Polsce KONIECZNE wystawianie recepty z wypisaniem dawki słownie, postawieniem wykrzyknika, pieczątki lekarza i podpisem. przekroczona ddm!!! - KONIECZNE wystawianie recepty z wypisaniem dawki słownie, postawieniem wykrzyknika, pieczątki lekarza i podpisem. Śląska Izba Aptekarska - dr farm. Stanisław Piechula

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. Dz.U.2006.169.1216 2011.02.13 zm. Dz.U.2011.10.55 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów

Bardziej szczegółowo

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte.

Legenda: Czcionka czerwona zapisy wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2014r. Przekreślenie zapisy usunięte. Opracowanie ujednoliconego tekstu rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Uwaga: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Ewa Kopacz Minister Zdrowia

Sz. P. Ewa Kopacz Minister Zdrowia Nasz znak: SIAKat-0133-2011 Katowice 2011-05-10 Szanowna Pani Minister Sz. P. Ewa Kopacz Minister Zdrowia Z wielkim zaskoczeniem przeczytałem informację Podsekretarza Stanu Adam Fronczak skierowaną do

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA(1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Na podstawie art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2002 r.) Na podstawie art. 96 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 września 2006 r. LexPolonica nr 68477. Stan prawny 2014-10-31 Dz.U.2006.169.1216 (R) Środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory kategorii 1 i preparaty zawierające te środki lub substancje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Odpowiedź na pytanie nr 1.: Odpowiedź na pytanie nr 1.: Czy farmaceuta zamieniając lek na tańszy odpowiednik musi sprawdzać, czy podmieniany lek ma te same wskazania, co lek zapisany na recepcie? Osoba realizująca receptę i dokonująca

Bardziej szczegółowo

Często interpretuję i przybliżam aptekarzom przepisy dotyczące ich pracy m. in. w zakresie realizacji recept na leki refundowane.

Często interpretuję i przybliżam aptekarzom przepisy dotyczące ich pracy m. in. w zakresie realizacji recept na leki refundowane. Śląska Izba Aptekarska, 40-637 Katowice ul. Kryniczna 15 tel.: +48 (32) 6089760, fax: 48 (32) 6089769, kom. 668220354, email: katowice@oia.pl www.katowice.oia.pl Sz.P. Agnieszka Pachciarz Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 28 października 2015 r.

Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1889 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 493 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Poznań, dnia 8 kwietnia 2015 r. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 477 opublikowane zostało

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz rozporządzenie Ministra sprawiedliwości. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz rozporządzenie Ministra sprawiedliwości. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 1960 rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 października 2018 r.

Warszawa, dnia 19 października 2018 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 października 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 października 2018 r. Poz. 2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp. II Wystawianie recept

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp. II Wystawianie recept Podsumowanie najważniejszych zmian i uwag dotyczących: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich. I Wstęp Rozporządzenie obwiązuje od 10 marca 2012 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna.

Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna. Katowice 2014-06-26 Lek recepturowy o dawce mniejszej niż najmniejsza gotowa stała doustna. Jaką postać i jakie opakowanie leku gotowego apteka może wykorzystać, by wykonać refundowany lek recepturowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Zapotrzebowania oraz wydawanie z apteki ów leczniczych, środków zych we i wyrobów ych. Dz.U.2018.2008 z dnia 2018.10.19 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 19 października 2018 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi:

1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: Pytania z zebrań kwartalnych Marzec 2015 1. Jaką zniżkę będzie posiadał lek zapisany dla Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi: a. Rp. ZK Cardura XL 4 mg 1 op. 30% b. Rp. ZK Cardura XL 4 mg 1 op. c. Rp. ZK

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna obsługa. pacjenta w aptece. realizacja recept. Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek. Sponsorem programu jest producent leku nasic

Profesjonalna obsługa. pacjenta w aptece. realizacja recept. Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek. Sponsorem programu jest producent leku nasic Profesjonalna obsługa pacjenta w aptece realizacja recept Dr n. farm. Małgorzata Wrzosek Sponsorem programu jest producent leku nasic Apteka - miejsca świadczenia usług farmaceutycznych Farmaceuci posiadający

Bardziej szczegółowo

Leki narkotyczne i psychotropowe. Piecza i obowiązki kierownika. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie październik 2016 r.

Leki narkotyczne i psychotropowe. Piecza i obowiązki kierownika. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie październik 2016 r. Leki narkotyczne i psychotropowe. Piecza i obowiązki kierownika. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie październik 2016 r. Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r., t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE WZORY RECEPT. Rpw

AKTUALNE WZORY RECEPT. Rpw RECEPTY AKTUALNE WZORY RECEPT Rp Rpw CZĘŚCI RECEPTY 1. Inscriptio 2. Nomen aegroti 3. Praepositio (Rp.) 4. Praescriptio 5. Subscriptio 6. Signatura (D.S.) 7. Datum 8. Nomen medici 1. 2. 3-6 7. 8. DANE

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SIAKat-0225a-2009 Katowice

Nasz znak: SIAKat-0225a-2009 Katowice Nasz znak: SIAKat-0225a-2009 Katowice 2009-10-19 Sz. P. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Szanowny Panie Premierze Szanowna Pani Minister Pisałem Państwu wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku.

Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. Odpowiedzi na pytania z zebrań aptekarzy w miesiącu czerwcu 2013 roku. 1. Olfen Uno 0,15 Dicloratio Uno 0,15 Ten sam producent, ta sama cena i limit. Czy w komunikacie do NFZ zaznaczamy jako zamiennik,

Bardziej szczegółowo

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty

Recepta. Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Recepta Recepta jest pisemnym poleceniem lekarza skierowanym do farmaceuty z prośbą o wydanie leku Wzór recepty Części recepty 1. Inscriptio - Nagłówek recepty 2. Nomen aegroti - Dane dotyczące chorego

Bardziej szczegółowo

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt.

1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. 1. Rp. Seronil 20 mg 100 szt. ds. 2 tabl. rano data recepty 15.12.2012 r data realizacji od 15.12.2012 r Ile wydać: 60 szt. Czy 100 szt. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uwagi do nowego rozporządzenia w sprawie recept, obowiązującego od 1 stycznia 2012r.

Uwagi do nowego rozporządzenia w sprawie recept, obowiązującego od 1 stycznia 2012r. Uwagi do nowego rozporządzenia w sprawie recept, obowiązującego od 1 stycznia 2012r. Proszę to opracowanie traktować tylko jako moje prywatne uwagi nad nowym rozporządzeniem, bez wgłębiania się w szczegóły

Bardziej szczegółowo

... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania.

... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania. ... Z pisma usunięto fragmenty nie związane z tematem, a dotyczące odpowiedzi na inne zadane pytania. Nasz znak: SIAKat-0432-2014 Katowice 2014-06-12 Szanowna Pani Dyrektor Serdecznie dziękuję za odpowiedź

Bardziej szczegółowo

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30%

odpowiedź: Lek Lacipil 4 należy wydać bezpłatnie do wysokości limitu Lek Vivacor 6,25 należy wydać na 30% Kraków 15.10.2012 r. Pytania z zebrań kwartalnych Wrzesień 2012 r. 1. Jak zrealizować recepty z uprawnieniem dodatkowym ZK w następujących przypadkach: Rp. Lacipil 4 Vivacor 6,25 30%? Lek Lacipil 4 należy

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW Zespół Opiniowania Aktów Prawnych Nadzór: Teresa Dobrzańska - Pielichowska RECEPTY 2013 Przygotował Tomasz Zieliński we współpracy z Markiem Sobolewskim LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH - PRACODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Szanowni Lekarze. Możliwie NAJPROŚCIEJ I KONKRETNIE - co gdzie i jak wpisać

Szanowni Lekarze. Możliwie NAJPROŚCIEJ I KONKRETNIE - co gdzie i jak wpisać Informacja dla LEKARZY Jak najpewniej ordynować leki refundowane! Stale aktualizowane informacje z pytaniami i odpowiedziami na stronie www.recepta.farmacja.pl Opisany sposób wypełniania recepty i ordynowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 26 października 2011 r., III CZP 58/11

Uchwała z dnia 26 października 2011 r., III CZP 58/11 Uchwała z dnia 26 października 2011 r., III CZP 58/11 Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Jan Górowski Sędzia SN Wojciech Katner Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "B."

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania:

Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: Kraków, 20 lutego 2012 r. Spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i OIA w Krakowie odpowiedzi na postawione pytania: 1. Czy przy każdym leku przepisanym na Rp. dla IB ma być

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 sierpnia 2019 r. z dnia.2019 r.

Projekt z dnia 1 sierpnia 2019 r. z dnia.2019 r. Projekt z dnia 1 sierpnia 2019 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik farmaceutyczny 322[10] 1. Treść zadania z załącznikami:

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik farmaceutyczny 322[10] 1. Treść zadania z załącznikami: Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. Technik farmaceutyczny 322[10] 1. Treść zadania z załącznikami: 1 2 3 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik farmaceutyczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. w sprawie recept lekarskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. w sprawie recept lekarskich Projekt z dnia 24.07.2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2006 r. w sprawie recept lekarskich Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2007 r.

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2007 r. Dz.U. 07.97.646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2007 r.) Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach

Bardziej szczegółowo

1 z 9 2011-02-09 22:14 Rozoprządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich Dz.U.07.97.646 zmiana Dz.U.07.247.1843 Dz.U.08.113.724 z dnia 8 sierpnia 2008r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia

Bardziej szczegółowo

Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej

Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej Obrót i stosowanie produktów leczniczych przez lekarzy weterynarii przy wykonywaniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej I. Zasady ogólne Obrót produktami leczniczymi jest obrotem cywilnoprawnym, polegającym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1819

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1819 Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1819 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA UCHYLONE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA UCHYLONE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O NOWYCH PRZEPISACH ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 13 KWIETNIA 2018 R. W SPRAWIE RECEPT ORAZ PRZEPISACH USTAWY PRAWO FARMACEUTYCZNE, KTÓRE ZASTĘPUJĄ PRZEPISY UCHYLONEGO ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych

Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Prawo farmaceutyczne Podstawowe warunki prowadzenia apteki Wydawanie produktów leczniczych Joanna Garczyñska, Grzegorz enczyk (prawo@kamsoft.pl) Jak ju pisaliœmy na ³amach naszego czasopisma, z dniem 1

Bardziej szczegółowo

Lek z dwoma odpłatnos ciami i uprzywilejowani

Lek z dwoma odpłatnos ciami i uprzywilejowani Lek z dwoma odpłatnos ciami i uprzywilejowani 1 z 2 2013-08-27 10:01 Temat: Lek z dwoma odpłatnościami i uprzywilejowani Nadawca: Stanislaw PIECHULA Data: 2013-08-27

Bardziej szczegółowo

RECEPTURA i FARMAKOLOGIA OGÓLNA. dr n.med. Marta Jóźwiak-Bębenista Zakład Farmakologii UM w Łodzi

RECEPTURA i FARMAKOLOGIA OGÓLNA. dr n.med. Marta Jóźwiak-Bębenista Zakład Farmakologii UM w Łodzi RECEPTURA i FARMAKOLOGIA OGÓLNA dr n.med. Marta Jóźwiak-Bębenista Zakład Farmakologii UM w Łodzi 1 Receptura i Farmakologia ogólna PLAN ćwiczeń 1-3: Wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w recepturze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2016 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2016 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka

Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Nowe przepisy -Najważniejsze ryzyka Mgr farm. Michał Byliniak USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 3 substancje zostały zaliczone do grupy IV-P, dla których recepty muszą być wystawiane zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne na recepty

Przepisy prawne na recepty Przepisy prawne na recepty Każdy lekarz, udzielając świadczeń medycznych, ma prawo ordynować pacjentom leki. Może je przepisać na recepcie zlecając pacjentowi ich wykupienie i przyjmowanie w domu, może

Bardziej szczegółowo

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprzedaży jednoskładnikowych oraz wieloskładnikowych surowców farmaceutycznych w aptekach Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Pozycja 169. Rozporządzenie. z dnia 6 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Pozycja 169. Rozporządzenie. z dnia 6 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Pozycja 169 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SIAKat-0306-2008 Katowice 2008-10-30 PILNA INTERWENCJA!

Nasz znak: SIAKat-0306-2008 Katowice 2008-10-30 PILNA INTERWENCJA! Nasz znak: SIAKat-0306-2008 Katowice 2008-10-30 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz PILNA INTERWENCJA! Szanowna Pani Minister Proszę o pilną interwencję w sprawie leku Clexane firmy Sanofi aventis, która

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0119-2009 Katowice 2009-05-21 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Dotyczy konieczności nowelizacji rozporządzeń dopuszczających leki do obrotu pozaaptecznego w związku z poszerzeniem listy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA 1. Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G.

ZMIANA 1. Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G. Dom Pomocy Społecznej PROMYK Kamienna 22 46-100 Namysłów Namysłów, dnia 17.12.2012 r. Nr sprawy IZM.I.272.48.2012.AK-G. ZMIANA 1 Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik farmaceutyczny 322[10]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik farmaceutyczny 322[10]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 Strona 3 z 20 Strona 4 z 20 Strona 5 z 20 Strona 6 z 20 Strona 7 z 20 Strona 8 z 20 Strona 9 z 20 W pracy egzaminacyjnej oceniane były następujące elementy: Ad. I I. Tytuł.

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE RECEPT. Rpw. W LECZENIU CHORYCH Z BÓLEM PRZEWLEKŁYM. dr n. med. Jadwiga Pyszkowska

AKTUALNE ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE RECEPT. Rpw. W LECZENIU CHORYCH Z BÓLEM PRZEWLEKŁYM. dr n. med. Jadwiga Pyszkowska AKTUALNE ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE RECEPT Rpw. W LECZENIU CHORYCH Z BÓLEM PRZEWLEKŁYM dr n. med. Jadwiga Pyszkowska Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Bardziej szczegółowo

1) numer kolejny wpisu, 2) datę wystawienia recepty,

1) numer kolejny wpisu, 2) datę wystawienia recepty, Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2012 r., poz. 583),

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty.

Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. Przewodnik dla lekarzy wystawiających recepty. W ostatnim okresie, w związku z wejściem w życie pod koniec grudnia 2012 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz konieczności

Bardziej szczegółowo

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW!

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Katowice 2004-05-25 Szanowni Aptekarze - Szanowni Właściciele aptek No to

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na zakup produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Zapotrzebowanie na zakup produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego Zapotrzebowanie na zakup produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 2 Ustawa o zmianie ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty z 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

a) imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie NN w przypadku osób o nieustalonej tożsamości,

a) imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie NN w przypadku osób o nieustalonej tożsamości, Art. 96a. prawo farm. Informacje na recepcie i zasady wystawiania recepty 1.Recepta zawiera następujące informacje: 1) dane dotyczące pacjenta: a) imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie NN w przypadku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349. Rozporządzenie. z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349. Rozporządzenie. z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 349 Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R.

WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R. WYTYCZNE FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE W SPRAWIE WYPISYWANIA RECEPT OD 10.03.2012 R. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich

Bardziej szczegółowo

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: Alert prawny

Sykuna Barczewski Partnerzy Kancelaria Adwokacka. kontakt: Alert prawny Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z przeglądem najistotniejszych zmian w przepisach prawa medycznego. Nasza kancelaria dołoży wszelkich starań, by przesyłane w ten sposób cykliczne informacje

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Sekretarz Stanu Jakub Szulc

Sz. P. Sekretarz Stanu Jakub Szulc Nasz znak: SIAKat-0180-2009 Katowice 2009-09-03 Szanowny Panie Ministrze, Sz. P. Sekretarz Stanu Jakub Szulc Dziękuję za odpowiedź (MZ-UZ-OPK-71-15786-1/AK/09) na moje pismo (SIAKat-0128-2009), jednak

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 61 / 2013

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 61 / 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego

Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego KONKURS RECEPTURY APTECZNEJ 25.04.2015 r., Białystok. Imię i nazwisko (Uczelnia, rok studiów) Część praktyczna - wykonanie leku recepturowego Chłopiec w wieku 6 lat o masie ciała 26 kg choruje na nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich

Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich Naczelna Izba Aptekarska L.Dz.. /2012 Warszawa, 9 marca 2012 r. Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich W dniu 8 marca 2012 r. minister zdrowia podpisał nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SIAKat Katowice

Nasz znak: SIAKat Katowice Nasz znak: SIAKat-0008-2010 Katowice 2010-01-18 Sz. P. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Skarga na Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza w związku z podawaniem nieprawdziwych

Bardziej szczegółowo

I. Opis sytuacji problemowej

I. Opis sytuacji problemowej 1 Opinia do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SIAKat Katowice

Nasz znak: SIAKat Katowice Nasz znak: SIAKat-397-2007 Katowice 2007-12-10 Sz.P. Marek Szewczyk Dyrektor Śląskiego Oddziału NFZ Dotyczy dzielenia opakowań leków refundowanych. Szanowny Panie Dyrektorze W związku z coraz większym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2017 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

19. Liczba aktów prawnych regulujących kwestie wystawiania recept refundowanych wynosi obecnie: A. 1 B. 3 C. 7 D. 10 E. powyżej 20

19. Liczba aktów prawnych regulujących kwestie wystawiania recept refundowanych wynosi obecnie: A. 1 B. 3 C. 7 D. 10 E. powyżej 20 TEST REFUNDACYJNY Test szkoleniowy dla lekarzy wystawiających recepty refundowane, opracowany na podstawie przepisów obowiązujących w dn. 10.05.2012. Odpowiedzi wraz z podaniem odnośnego aktu prawnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY DOSTAWY ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH, GAZÓW WZIEWNYCH, LEKÓW NARKOTYCZNYCH I PRZECIWBÓLOWYCH BZP /38/ /14

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY DOSTAWY ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH, GAZÓW WZIEWNYCH, LEKÓW NARKOTYCZNYCH I PRZECIWBÓLOWYCH BZP /38/ /14 Załącznik nr 1 (Pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY DOSTAWY ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH, GAZÓW WZIEWNYCH, LEKÓW NARKOTYCZNYCH I PRZECIWBÓLOWYCH BZP /38/ 383-54/14 Pakiet 1. Środki znieczulające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2007 r.) DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 97 POZ. 646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2007 r.) Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wystawianie RECEPT i zleceń na wyroby medyczne. Marta Rorat

Wystawianie RECEPT i zleceń na wyroby medyczne. Marta Rorat Wystawianie RECEPT i zleceń na wyroby medyczne Marta Rorat R E C E P T Y L E K A R S K I E USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art. 3. ( ) 1. Ilekroć w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW!

NIE ZWLEKAJMY! INFORMUJMY PACJENTÓW O MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TAŃSZYCH LEKÓW! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Katowice 2004-05-25 Szanowni Aptekarze - Szanowni Właściciele aptek No to

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 176/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 listopada 2012 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SIAKat Katowice,

Nasz znak: SIAKat Katowice, Nasz znak: SIAKat-0302-2012 Katowice, 2012-12-11 Szanowny Pan Minister Zdrowia Bartosz ARŁUKOWICZ ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa W imieniu Śląskiej Izby Aptekarskiej przesyłamy w załączeniu uwagi do projektu

Bardziej szczegółowo

Poniższa lista ułożona jest alfabetycznie wg nazwy schorzenia NIE UWZGLĘDNIA opatrunków dostępnych w Epidermolysis bullosa

Poniższa lista ułożona jest alfabetycznie wg nazwy schorzenia NIE UWZGLĘDNIA opatrunków dostępnych w Epidermolysis bullosa Lista preparatów występujących w dwóch ach w obwieszczeniu refundacyjnym i w związku z tym wymagających wpisania poziomu w sytuacjach kiedy pacjentowi przysługuje niższa odpłatność Poniższa lista ułożona

Bardziej szczegółowo

KOREKTA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KOREKTA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 4.04.207r KOREKTA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

A. 1, 5 B. 2, 5 C. 3, 5 D. 3, 4 E. 1, 4

A. 1, 5 B. 2, 5 C. 3, 5 D. 3, 4 E. 1, 4 TEST REFUNDACYJNY Poniżej zamieszczamy test szkoleniowy dla lekarzy wystawiających recepty refundowane, opracowany na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 10 maja 2012 roku. Odpowiedzi wraz z podaniem

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0087-2009 Katowice 2009-04-15 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Szanowna Pani Minister, Centrala NFZ przesłała izbom aptekarskim do wiadomości niesamowitą interpretację prawną Wiceministra

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Wypełnia pracownik Urzędu) ---------------- numer wniosku... kod ATC, jeŝeli został nadany ---------------- ------------------------------ data złoŝenia wniosku podpis i pieczęć pracownika Wniosek o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna ilość g proszku 1 AGATOS S SUBSTANCJA STOMATOLOGICZNA 6 op. +18g płynu 2 ALVOGYL PASTA 12g 1 op.

Orientacyjna ilość g proszku 1 AGATOS S SUBSTANCJA STOMATOLOGICZNA 6 op. +18g płynu 2 ALVOGYL PASTA 12g 1 op. Część 1. Preparaty dla stomatologii Zalącznik Nr 3.1. do SIWZ asortymentu oferowanego leku Postać Dawka brutto 30g proszku 1 AGATOS S SUBSTANCJA STOMATOLOGICZNA 6 op. +18g płynu 2 ALVOGYL PASTA 12g 1 op.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 04.11.2016 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/50/2016 WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie art. 38 ust. 1a

Bardziej szczegółowo

Poradnik realizacji recept 2019

Poradnik realizacji recept 2019 Poradnik realizacji recept 2019 W związku z licznymi zmianami w prawie oraz zwiększeniu aktywności środowiska pielęgniarskiego przypominamy zasady realizacji recept (szczególnie tzw. pielęgniarskich).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 319 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 319 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2014 r. Poz. 319 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.) Dz.U. 2012.260 * Kursywą oznaczono w tekście dodania własne biura prawnego, Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej pogrubienia istotne fragmenty rozporządzenia dla osób realizujących receptę ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Recepta jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej.

1. Recepta jest wystawiana w postaci elektronicznej albo papierowej. Prawo farmaceutyczne wyciąg Art. 95aa. 1. Świadczeniodawca, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

w sprawie sposobu wystawiania recept.

w sprawie sposobu wystawiania recept. Monitor Polski Nr 57-1043 - Poz. 521 521 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458 i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich. (Dz. U. z dnia 30 września 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich. (Dz. U. z dnia 30 września 2004 r.) Dz.U.04.213.2164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z dnia 30 września 2004 r.) Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Nasz znak: SIAKat-0202-2009 Katowice 2009-09-25 Sz. P. Minister Zdrowia Ewa Kopacz Opinia i uwagi w sprawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 03.09.2009r. w sprawie recept lekarskich.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Opakowanie produktu leczniego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

UZASADNIENIE. Opakowanie produktu leczniego zgodne z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej UZASADNIENIE Rozporządzenie w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PYT. 1. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w nagłych wypadkach w 2 ust. 3 z 4 do 8 godzin. ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

PYT. 1. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w nagłych wypadkach w 2 ust. 3 z 4 do 8 godzin. ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. Lublin, dnia 27 września 2007 roku SzNSPZOZ. N-ZP-372-36/07 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania i realizacji recept

Zasady wystawiania i realizacji recept www.lekseek.com Zasady wystawiania i realizacji recept Opracował : mgr farm. Michał Pstrągowski pytania oraz uwagi prosimy kierować na adres e-mail redakcja@lekseek.com Spis treści Nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

W miarę uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień i interpretacji, będę je zamieszczał uzupełniając niniejsze opracowanie.

W miarę uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień i interpretacji, będę je zamieszczał uzupełniając niniejsze opracowanie. 2012-03-13 WERSJA AKTUALNA na 2012-03-15 GODZ. 7.00 Szanowni Państwo Rozporządzenie wprowadza WIELE ZNACZĄCYCYCH zmian, z którymi każdy powinien się dokładnie zapoznać, gdyż zgodnie z nimi należy już od

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne Dz.U.2015.1971 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. z dnia 26 listopada 2015 r.) Na podstawie art. 15a ust.

Bardziej szczegółowo