KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOG"

Transkrypt

1 KTLOG PRODUKTÓW PRODUCT CTLOG

2 O NS BOUT US Bolarus S.. jest producentem profesjonalnych urządzeń chłodniczych i niskotemperaturowych, działa na rynku nieprzerwanie od 1962 roku. Jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się firm tej branży na terenie Polski. Obecnie firma dostarcza urządzenia klientom na całym świecie. Przedsiębiorstwo oferuje swoje unikatowe rozwiązania chłodnicze do placówek handlowych, sklepów branży spożywczej, cukierniczej i piekarniczej, dla klientów HoReCa, jak również specjalistycznego rynku medycznego i laboratoryjnego oraz branży morskiej. Główne gałęzie produkcji to szafy, stoły, lady, regały oraz urządzenia ekspozycyjne. Domena firmy to dedykowane produkty OEM oraz urządzenia specjalistyczne. Klientami Bolarus S.. są sieci detaliczne, światowe marki i instytucje publiczne. Jest to rezultatem ponad pięćdziesięcioletniego doświadczenia w chłodnictwie i ciągłego zaangażowania w dostarczanie na rynek wysokiej jakości urządzeń oraz innowacyjnych rozwiązań. Bolarus S.. as a producer of professional refrigeration and low temperature devices has been on the market since It is one of the fastest growing companies in this business domain in Poland. The company currently supplies equipment worldwide. The company offers unique refrigeration solutions for shopping centers, grocery stores, confectionery and bakery and for HoReCa clients as well as specialized medical and laboratory units and devices for maritime industry markets and the maritime industry. The main product branches are cabinets, counters, merchandisers and display equipment. The company s domain consists of OEM products and specialized devices. Bolarus S.. customers are retail networks, international brands and government agencies. It is the result of over fifty years of experience in refrigeration and continuous commitment to provide high quality equipment and innovative solutions to the market. 3

3 SPIS TREŚCI Table of Contents O NS BOUT US 3 JKOŚĆ QULITY 9 NGRODY I WYRÓŻNIENI PRIZES ND WRDS 9 INNOWCYJNOŚĆ INNOVTION 13 TiO2 - INNOWCJ TiO2 - INNOVTION 15 WZORNICTWO DESIGN 17 ŚRODOWISKO ENVIRONMENT 19 FUTUR COUNTER 23 FUTUR FISH 25 FUTUR NW 27 FUTUR NZ 29 MXI 31 MXI SQ 33 MXI NW 35 MXI NZ 37 MINI 39 STNDRD 41 OPEN 43 OPEN+ 45 RCO 47 NEO 49 NEO VEGE 51 NEO BKERY 53 PTTIS 55 MODERN+ R 57 MODERN R 59 MSTER R 61 MSTER 63 BO-BUDGET 65 MX 67 SLIM 69 PROMO 71 SM N 73 COOLING DRWER 75 SM C 77 SH D 79 POLRIS 81 IMPULSER 83 UROR SWEET 85 UROR BKERY 87 UROR ICE 89 VERTIK 91 VERTIK NZ 93 VERTIK DG 95 VERTIK PRLINE 97 VERTIK ICE6 99 VERTIK RC 101 VERTIK MD 103 VERTIK CSHIER 105 TOWER 107 KRKUS 109 PRO SESONING C PRO SESONING C PRO CHEESE 115 PRO VINE 117 VINE 119 PRO FOOD 121 PRO 123 PRO ICE 125 PRO BLSTER GN 127 GSTRO INOX 129 GSTRO COMBI INOX 131 GSTRO 133 GSTRO COMBI 135 BSIC 137 ECO 139 RETRDER C BKERY CBI 143 BKERY BLSTER EN 145 BKERY TBLE 147 PRO LINE 149 SCH PIZZ 151 SLD BR 153 SUPER SLD 155 MSTER SLD 157 SLD 159 TYP Z 161 REMOTE UNIT 163 IKONY ICONS 164 DOSTĘPNE KOLORY VILBLE COLORS

4 Przejęcie Takeover of a company Nasze akcje zostały wykupione przez firmę handlowo-usługową WIC z Wrocławia. Obecnie FHU WIC posiada ponad 89% akcji spółki. Pozostałą cześć akcji posiadają pracownicy naszej firmy. Our shares have been bought by WIC company from Wrocław. Currently, WIC holds over 89% shares of the company. The rest of the shares are owned by employees of our company ISO 9001 ISO 9001 Uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO We have obtained the Quality Management System Certificate according to the ISO 9001 standard Rozbudowa Expansion Oddaliśmy do użytku nasz nowy magazyn wyrobów gotowych. We have put into service our new warehouse of finished products ISO ISO Uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO dla urządzeń medycznych. We have obtained the Quality Management System Certificate according to the ISO standard for medical devices System ERP ERP System Wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania klasy ERP. We have implemented an integrated ERP class management system System ERP ERP system Jako jedni z nielicznych otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , które przeznaczyliśmy m.in. na opracowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych, nowoczesny park maszynowy oraz budowę nowej hali produkcyjnej. s one of the few, we receives grant from the Intelligent Development Operational Program, which we allocated, among others for the development of innovative technological solutions, a modern machine park and the construction of a new production hall Początek Beginning Nasza historia rozpoczyna się w 1962 roku, kiedy to Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe Handlu Wewnętrznego w Krakowie utworzyło naszą jednostkę w Bochni. Our history began in 1962, when Przedsiębiorstwo Remontowo Montażowe Handlu Wewnętrznego in Kraków, established our branch in Bochnia Przekształcenie Transformation Zostaliśmy przekształceni w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. We have been transformed into a sole-shareholder company of the State Treasury Modernizacja i rozbudowa Modernization and extension Dzięki przeprowadzonej modernizacji i rozbudowie zwiększyliśmy swoją zdolność produkcyjną urządzeń chłodniczych do poziomu kilkunastu tysięcy sztuk rocznie. Due to the modernization and expansion, we have increased our production capacity of refrigeration equipment to the level of several thousand pieces annually Innowacje Innovation Rozpoczęliśmy produkcję urzadzeń chłodniczych wyposażonych w innowacyjną nanotechnologię TiO2. TiO2 sprawia, że przechowywane w naszych urządzeniach produkty spożywcze zachowują swój naturalny aromat i smak przy jednoczesnym wydłużeniu ich przydatności do spożycia. We have started the production of refrigeration units equipped with innovative technology. TiO2 makes the food stored in our products maintain their natural aromas and flavors. t the same time TiO2 delay the aging process Nowa hala new productiona hall Oddaliśmy do użytku nową halę produkcyjną o powierzchni m 2.. We have put into service a new production hall with an area of 3,000 m Dywersyfikacja Diversification Nasz oddział został przekształcony w odrębne przedsiębiorstwo, którego zadaniem była produkcja urządzeń chłodniczych dla potrzeb handlu i gastronomii. Our branch has been transformed into a separate enterprise which task was to manufacture refrigeration equipment for the needs of trade and gastronomy. 6 7

5 JKOŚĆ QULITY NGRODY I WYRÓŻNIENI PRIZES ND WRDS Nasze urządzenia chłodnicze: - zostały wyprodukowane zgodnie ze standardem ISO 9001:2015 (Quality Management System) oraz ISO 13485:2016 Medical Devices (Quality Management System) - są wyposażone w innowacyjną nanotechnologię TiO2 potwierdzoną przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland - posiadają znak bezpieczeństwa B oraz CE Our refrigeration equipment: - were produced in accordance with the ISO 9001:2015 (Quality Management System) and ISO 13485:2016 Medical Devices (Quality Management System) standards - are equipped with innovative TiO2 nanotechnology confirmed by the certification Body TÜV Rheinland - have the B and CE safety marks Finalista konkursu Dobry Wzór 2018 Diament Forbes 2018 Najlepszy Produkt EuroGastro 2017 Finalista konkursu Dobry Wzór 2016 Gastronomiczny Przebój Roku 2016 Gazela Biznesu 2016 oraz 2013 Innowator Małopolski 2014 Finalist of the Good Design Competition 2018 Diamond Forbes 2018 The Best EuroGastro 2017 Product Finalist of the Good Design Competition 2016 Gastronomic Hit of the Year 2016 Business Gazelle 2016 and 2013 Innovator of Małopolska

6 10 11

7 INNOWCYJNOŚĆ INNOVTION -50 ECO GS Wyrazem innowacyjności przedsiębiorstwa są także technologie, które wdraża. Bolarus S.. stosuje nanotechnologię ochrony żywności TiO2, której główną zaletą jest opóźnianie procesu starzenia przechowywanych w urządzeniu produktów spożywczych. Firma opracowała ponadto własną kompozycję ekologicznego czynnika chłodniczego BOL50, pozwalającego osiągnąć w urządzeniu temperaturę -50 ºC przy zachowaniu norm przyjaznych środowisku. BOL50 jest wynalazkiem Bolarus S.. chronionym dokumentem patentowym. The implementation of new technologies is an expression of the company s innovations. Bolarus S.. uses food protection nanotechnology TiO2, which main advantage is delaying the aging process of food products stored in the device. The company has also developed its own composition of ecological BOL50 refrigerant, allowing the device to reach a temperature of -50 ºC while maintaining environmentally friendly standards. BOL50 is an invention of Bolarus S.. protected by patents

8 TiO2 - INNOWCJ Photocatalysis TiO2 - INNOVTION OH OH OH OH CO2 H2O Jednym z owoców poszukiwań nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji jest wdrożona przez Bolarus S.. nanotechnologia TiO2. Jej celem jest przedłużenie - w bezpieczny dla zdrowia i środowiska sposób - świeżości przechowywanych w urządzeniach Bolarus S.. produktów. Jak to działa? Technologia TiO2 opiera się na naturalnych zjawiskach fizyko-chemicznych, takich jak fotokataliza, dzięki czemu jest w pełni bezpieczna dla zdrowia i jednocześnie pozwala na wyeliminowanie z wnętrza urządzenia bakterii, wirusów i przykrych zapachów. Znajdująca się w module TiO2 świetlówka uwalnia promienie UV, które padają na płytkę pokrytą nanopowłoką TiO2, inicjując tym samym fotokatalizę. Pod wpływem tego zjawiska, dochodzi do neutralizacji przykrych zapachów, ognisk bakterii i wirusów. Efektem jest wydłużenie świeżości produktów, a tym samym minimalizacja negatywnych skutków związanych z namnażaniem się bakterii i wirusów dla zdrowia człowieka. Technologia TiO2 pozwala również na zachowanie walorów wizualnych eksponowanych produktów, dzięki właściwościom bakteriobójczym. Tworzenie nanopowłoki TiO2 odbywa się w całości w firmie Bolarus S.. na specjalnie przygotowanym stanowisku, spełniającym najwyższe standardy technologiczne i jakościowe. Mimo że sam moduł jest niewielkich rozmiarów, poprawia on jakość powietrza w całej objętości urządzenia, poprzez zastosowanie zoptymalizowanej cyrkulacji powietrza. Okres żywotności modułu TiO2 wynosi ok godzin, natomiast sama nanopowłoka nie ulega zużyciu. Organic pollutant Organic pollutant glass CO2 H2O TiO2 One of the fruits of the research of new solutions, ideas and concepts is TiO2 nanotechnology implemented by Bolarus S.. Its purpose is to extend - in a safe for health and the environment way - the freshness of food stored in Bolarus S.. products. How it s working? TiO2 technology is based on natural physico-chemical phenomena, such as photocatalysis, thanks to which it is completely safe for health and at the same time allows to eliminate bacteria, viruses and unpleasant odors from the inside chamber of the device. The fluorescent tube located in the TiO2 module releases UV rays that fall on the TiO2 nanocoated plate, thus initiating photocatalysis. Under the influence of this phenomenon, odors, outbreaks of bacteria and viruses are neutralized. The effect is to extend the freshness of products, and thus minimize the negative effects associated with the multiplication of bacteria and viruses for human health. TiO2 technology also allows you to preserve the visual qualities of exposed products, thanks to bactericidal properties. The manufacturing of the TiO2 nanocoating takes place entirely at Bolarus S.. on a specially prepared stand that meets the highest technological and quality standards. lthough the module itself is small, it improves the air quality in the entire volume of the device by using optimized air circulation. The operating time of the TiO2 module is about 100,000 hours, while the nanocoating itself is lifetime

9 WZORNICTWO DESIGN Dbając o innowacyjność produkowanych przez firmę urządzeń dużą wagę przywiązujemy do wzornictwa produktu. Świadczą o tym nagrody Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i tytuł finalisty konkursu Dobry Wzór 2016 i Dobry Wzór 2018 (SERI PRO oraz urządzenie do sezonowania mięsa PRO SESONING) i wiele innych nagród i wyróżnień, które Bolarus S.. otrzymała w poprzednich latach. Caring for the innovation of the devices manufactured by the company, we give great importance to the design of products. This was demonstrated by the awards of the Institute of Industrial Design and the finalist title of the Good Design 2016 and Good Design 2018 contest (PRO SERIES and the PRO SESONING meat seasoning device) and many other awards and distinctions that Bolarus S.. received in previous years

10 ŚRODOWISKO ENVIRONMENT -50 ECO GS MONOBLOCK R290 R290 MONOBLOCK R290 Troska o środowisko jest integralną częścią Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i należy do podstawowych wartości Bolarus S.. Dbając o zapewnienie lepszej jakości życia obecnym i następnym pokoleniom, wdrażamy rozwiązania przyjazne środowisku. W naszych urządzeniach stosujemy ekologiczne czynniki chłodnicze jak R290, czy autorski BOL50. Wykorzystywane przez Bolarus S.. pianki do izolacji nie zawierają f-gazów, a urządzenia posiadają wysokie parametry energooszczędności. Care for the environment is an integral part of Corporate Social Responsibility and is one of the basic values of Bolarus S.. Caring for a better quality of life for current and future generations, we implement environmentally friendly solutions. In our devices we use ecological refrigerants such as R290 or proprietary BOL50. Insulation foams do not contain f-gases and the devices have high energy efficiency parameters

11 PRODUKTY PRODUCTS 20 21

12 Futura countern Szyba przednia prosta Blat ze stali ISI 304 Ekspozycja ze stali ISI 304 Przestrzeń magazynowa ze stali ISI 430 Przysłony z pleksi Regulowane nogi Oświetlenie - barwa neutralna Straight front glass Worktop made of ISI 304 steel Exposition made of ISI 304 steel Storage space made of ISI 430 steel Plexiglass back-covers djustable legs Light - neutral colour Wersja pod agregat zewnętrzny System ochrony żywności TiO2 Grzałka odszraniania parownika Inteligentny system automatycznego czyszczenia skraplacza Przestrzeń magazynowa ze stali ISI 304 Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Bok lewy pełny Bok prawy pełny Przegroda komory przechowalniczej Przegroda stała niska Przegroda stała wysoka Przegroda ruchoma niska Przegroda ruchoma wysoka Niska szyba frontowa Podnoszona przednia szyba Półka frontowa Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki) Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki) Blat granitowy Odbojnik frontowy Gniazdo elektryczne pojedyncze Gniazdo elektryczne podwójne Oświetlenie - barwa czerwona Oświetlenie - barwa ciepła Remote version (external compressor) Food protection technology TiO2 Evaporator defrost heater Intelligent system of automatic condenser cleaning Storage space made of ISI 304 steel Solid sides (2 pcs=80 mm) Solid left side Solid right side Partition of the storage chamber Fixed partition low Fixed partition high Movable partition low Movable partition high Low front glass Lift-up system of front glass Front shelf Stepped exposition area (2 steps) Stepped exposition area (3 steps) Worktop made of granite Front bumper Single electric socket Double electric socket Light - red colour Light - warm colour EKSPOZYCJI EXPOSITION MODUŁU MODULE DRZWI DOORS PRZESTRZENI MGZYNOWEJ CPCITY STORGE SPCE FUTUR /60% / R290/R452a/R448a/R449a/R FUTUR /60% / R290/R452a/R448a/R449a/R FUTUR /60% / R290/R452a/R448a/R449a/R FUTUR /60% / R290/R452a/R448a/R449a/R744 FUTUR /60% / R290/R452a/R448a/R449a/R744 FUTUR /60% / R290/R452a/R448a/R449a/R

13 Futura fishn Chłodzenie grawitacyjne Niska szyba frontowa Blat ze stali ISI 316 Ekspozycja ze stali ISI 316 Regulowane nogi Grzałka odszraniania parownika Oświetlenie - barwa neutralna Static cooling Low front glass Worktop made of ISI 316 steel Exposition made of ISI 316 steel djustable legs Evaporator defrost heater Light - neutral colour Wersja pod agregat zewnętrzny Inteligentny system automatycznego czyszczenia skraplacza Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Bok lewy pełny Bok prawy pełny Szyba przednia prosta Podnoszona przednia szyba Przysłony z pleksi Półka frontowa Blat granitowy Odbojnik frontowy Gniazdo elektryczne pojedyncze Gniazdo elektryczne podwójne Oświetlenie - barwa czerwona Oświetlenie - barwa ciepła Remote version (external compressor) Intelligent system of automatic condenser cleaning Solid sides (2 pcs=80 mm) Solid left side Solid right side Straight front glass Lift-up system of front glass Plexiglass back-covers Front shelf Worktop made of granite Front bumper Single electric socket Double electric socket Light - red colour Light - warm colour KLS OW EKSPOZYCJI MODUŁU DRZWI 300 E CLSS EXPOSITION MODULE DOORS FUTUR FISH M0 +25/60% 1, x1180x / R290/R452a/R448a/ R449a/R

14 Futura nwn Szyba przednia prosta Blat ze stali ISI 304 Ekspozycja ze stali ISI 304 Przestrzeń magazynowa ze stali ISI 430 Regulowane nogi Przysłony z pleksi Oświetlenie - barwa neutralna Wersja pod agregat zewnętrzny System ochrony żywności TiO2 Grzałka odszraniania parownika Inteligentny system automatycznego czyszczenia skraplacza Przestrzeń magazynowa ze stali ISI 304 Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Bok lewy pełny Bok prawy pełny Podnoszona przednia szyba Półka frontowa Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki) Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki) Blat granitowy Odbojnik frontowy Oświetlenie - barwa czerwona Oświetlenie - barwa ciepła Straight front glass Worktop made of ISI 304 steel Exposition made of ISI 304 steel Storage space made of ISI 430 steel djustable legs Plexiglass back-covers Light - neutral colour Remote version (external compressor) Food protection technology TiO2 Evaporator defrost heater Intelligent system of automatic condenser cleaning Storage space made of ISI 304 steel Solid sides (2 pcs=80 mm) Solid left side Solid right side Lift-up system of front glass Front shelf Stepped exposition area (2 steps) Stepped exposition area (3 steps) Worktop made of granite Front bumper Light - red colour Light - warm colour EKSPOZYCJI MODUŁU DRZWI PRZESTRZENI MGZYNOWEJ C C 1340 EXPOSITION MODULE DOORS CPCITY STORGE SPCE 300 FUTUR NW /60% / R290/R452a/R448a/ R449a/R

15 Futura nzn Szyba przednia prosta Blat ze stali ISI 304 Ekspozycja ze stali ISI 304 Regulowane nogi Przysłony z pleksi Oświetlenie - barwa neutralna Straight front glass Worktop made of ISI 304 steel Exposition made of ISI 304 steel djustable legs Plexiglass back-covers Light - neutral colour Wersja pod agregat zewnętrzny System ochrony żywności TiO2 Grzałka odszraniania parownika Inteligentny system automatycznego czyszczenia skraplacza Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Bok lewy pełny Bok prawy pełny Podnoszona przednia szyba Półka frontowa Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki) Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki) Blat granitowy Odbojnik frontowy Oświetlenie - barwa czerwona Oświetlenie - barwa ciepła Remote version (external compressor) Food protection technology TiO2 Evaporator defrost heater Intelligent system of automatic condenser cleaning Solid sides (2 pcs=80 mm) Solid left side Solid right side Lift-up system of front glass Front shelf Stepped exposition area (2 steps) Stepped exposition area (3 steps) Worktop made of granite Front bumper Light - red colour Light - warm colour EKSPOZYCJI MODUŁU DRZWI PRZESTRZENI MGZYNOWEJ EXPOSITION MODULE DOORS CPCITY STORGE SPCE Futura NZ /60% / R290/R452a/R448a/ R449a/R

16 Maxin Szyba przednia gięta Curved front glass Blat roboczy laminowany Laminated worktop Ekspozycja ze stali ISI 304 Exposition made of ISI 304 steel Przestrzeń magazynowa z aluminium Storage space made of aluminum Przysłony z pleksi Plexiglass back-covers Oświetlenie - barwa neutralna Light - neutral colour Wersja pod agregat zewnętrzny Remote version (external compressor) System ochrony żywności TiO2 Food protection technology TiO2 Grzałka odszraniania parownika Evaporator defrost heater Taca ociekowa ze stali ISI 304 Drip tray made of ISI 304 steel Korpus zewnętrzny z blachy drewnopodobnej Exterior body made of wood-structured steel Przestrzeń magazynowa ze stali ISI 304 Storage space made of ISI 304 steel Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Solid sides (2 pcs=80 mm) Bok lewy pełny Solid left side Bok prawy pełny Solid right side Komplet elementów łącznikowych Set of connection elements Przegroda stała niska Fixed partition low Przegroda stała wysoka Fixed partition high Przegroda ruchoma niska Movable partition low Przegroda ruchoma wysoka Movable partition high Podstawa pod przegrodę Base for the partition Niska szyba frontowa Low front glass Podnoszona przednia szyba Lift-up system of front glass Półka frontowa Front shelf Szklana półka ekspozycyjna Glass shelf Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki) Stepped exposition area (2 steps) Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki) Stepped exposition area (3 steps) Półka nablatowa na kasę (400x500 mm) Cashier shelf over the worktop (400x500 mm) Blat ze stali ISI 430 Worktop made of ISI 430 steel Blat granitowy Worktop made of granite Odbojnik frontowy Front bumper Gniazdo elektryczne pojedyncze Single electric socket Gniazdo elektryczne podwójne Double electric socket Oświetlenie - barwa czerwona Light - red colour Oświetlenie - barwa ciepła Light - warm colour Wersja na ryby i owoce morza - łuska lodowa Fish and seafood version - crashed ice EKSPOZYCJI MODUŁU DRZWI PRZESTRZENI MGZYNOWEJ 180 EXPOSITION MODULE DOORS CPCITY STORGE SPCE 300 MXI /60% / R290/R452a/R448a/R449a MXI /60% / R290/R452a/R448a/R449a MXI /60% / R290/R452a/R448a/R449a MXI /60% / R290/R452a/R448a/R449a MXI /60% / R290/R452a/R448a/R449a MXI /60% / R290/R452a/R448a/R449a

17 Maxi sqn Szyba przednia prosta Straight front glass Blat roboczy laminowany Laminated worktop Ekspozycja ze stali ISI 304 Exposition made of ISI 304 steel Przestrzeń magazynowa z aluminium Storage space made of aluminum Przysłony z pleksi Plexiglass back-covers Oświetlenie - barwa neutralna Light - neutral colour Wersja pod agregat zewnętrzny Remote version (external compressor) System ochrony żywności TiO2 Food protection technology TiO2 Grzałka odszraniania parownika Evaporator defrost heater Taca ociekowa ze stali ISI 304 Drip tray made of ISI 304 steel Korpus zewnętrzny z blachy drewnopodobnej Exterior body made of wood-structured steel Przestrzeń magazynowa ze stali ISI 304 Storage space made of ISI 304 steel Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Solid sides (2 pcs=80 mm) Bok lewy pełny Solid left side Bok prawy pełny Solid right side Komplet elementów łącznikowych Set of connection elements Przegroda stała niska Fixed partition low Przegroda stała wysoka Fixed partition high Przegroda ruchoma niska Movable partition low Przegroda ruchoma wysoka Movable partition high Podstawa pod przegrodę Base for the partition Niska szyba frontowa Low front glass Podnoszona przednia szyba Lift-up system of front glass Półka frontowa Front shelf Szklana półka ekspozycyjna Glass shelf Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki) Stepped exposition area (2 steps) Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki) Stepped exposition area (3 steps) Półka nablatowa na kasę (400x500 mm) Cashier shelf over the worktop (400x500 mm) Blat ze stali ISI 430 Worktop made of ISI 430 steel Blat granitowy Worktop made of granite Odbojnik frontowy Front bumper Gniazdo elektryczne pojedyncze Single electric socket Gniazdo elektryczne podwójne Double electric socket Oświetlenie - barwa czerwona Light - red colour Oświetlenie - barwa ciepła Light - warm colour Wersja na ryby i owoce morza - łuska lodowa Fish and seafood version - crashed ice EKSPOZYCJI MODUŁU DRZWI PRZESTRZENI MGZYNOWEJ 540 EXPOSITION MODULE DOORS CPCITY STORGE SPCE MXI SQ /60% / R290/R452a/R448a/R449a MXI SQ /60% / R290/R452a/R448a/R449a MXI SQ /60% / R290/R452a/R448a/R449a MXI SQ /60% / R290/R452a/R448a/R449a MXI SQ /60% / R290/R452a/R448a/R449a MXI SQ /60% x1120x / R290/R452a/R448a/R449a

18 Maxi nwn Szyba przednia gięta Blat roboczy laminowany Ekspozycja ze stali ISI 304 Przestrzeń magazynowa z aluminium Przysłony z pleksi Oświetlenie - barwa neutralna Wersja pod agregat zewnętrzny System ochrony żywności TiO2 Grzałka odszraniania parownika Korpus zewnętrzny z blachy drewnopodobnej Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Bok lewy pełny Bok prawy pełny Szyba przednia prosta Szklana półka ekspozycyjna Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki) Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki) Blat ze stali ISI 430 Blat granitowy Oświetlenie - barwa czerwona Oświetlenie - barwa ciepła Wersja na ryby i owoce morza - łuska lodowa Curved front glass Laminated worktop Exposition made of ISI 304 steel Storage space made of aluminum Plexiglass back-covers Light - neutral colour Remote version (external compressor) Food protection technology TiO2 Evaporator defrost heater Exterior body made of wood-structured steel Solid sides (2 pcs=80 mm) Solid left side Solid right side Straight front glass Glass shelf Stepped exposition area (2 steps) Stepped exposition area (3 steps) Worktop made of ISI 430 steel Worktop made of granite Light - red colour Light - warm colour Fish and seafood version - crashed ice EKSPOZYCJI MODUŁU DRZWI PRZESTRZENI MGZYNOWEJ CHŁOD- NICZY EXPOSITION MODULE DOORS CPCITY STORGE SPCE MXI NW /60% / R290/R452a/R448a/R449a

19 Maxi nzn Szyba przednia gięta Blat roboczy laminowany Ekspozycja ze stali ISI 304 Przysłony z pleksi Oświetlenie - barwa neutralna Curved front glass Laminated worktop Exposition made of ISI 304 steel Plexiglass back-covers Light - neutral colour Wersja pod agregat zewnętrzny System ochrony żywności TiO2 Grzałka odszraniania parownika Korpus zewnętrzny z blachy drewnopodobnej Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Bok lewy pełny Bok prawy pełny Szyba przednia prosta Podnoszona przednia szyba Półka frontowa Półka ekspozycyjna schodkowa (2 schodki) Półka ekspozycyjna schodkowa (3 schodki) Blat ze stali ISI 430 Blat granitowy Oświetlenie - barwa czerwona Oświetlenie - barwa ciepła Wersja na ryby i owoce morza - łuska lodowa Remote version (external compressor) Food protection technology TiO2 Evaporator defrost heater Exterior body made of wood-structured steel Solid sides (2 pcs=80 mm) Solid left side Solid right side Straight front glass Lift-up system of front glass Front shelf Stepped exposition area (2 steps) Stepped exposition area (3 steps) Worktop made of ISI 430 steel Worktop made of granite Light - red colour Light - warm colour Fish and seafood version - crashed ice TEMP. RNGE EKSPOZYCJI EXPOSITION MODUŁU MODULE MXI NZ /60% / R290/R452a/R448a/ R449a

20 Minin Chłodzenie grawitacyjne Szyba przednia prosta Uchylna przednia szyba Blat ze stali ISI 304 Ekspozycja ze stali ISI 304 Przestrzeń magazynowa ze stali ISI 430 Przysłony z pleksi Oświetlenie - barwa neutralna Static cooling Straight front glass Tiltable system of front glass Worktop made of ISI 304 steel Exposition made of ISI 304 steel Storage space made of ISI 430 steel Plexiglass back-covers Light - neutral colour Wersja pod agregat zewnętrzny System ochrony żywności TiO2 Grzałka odszraniania parownika Inteligentny system automatycznego czyszczenia skraplacza Taca ociekowa ze stali ISI 304 Korpus zewnętrzny z blachy drewnopodobnej Przestrzeń magazynowa ze stali ISI 304 Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Bok lewy pełny Bok prawy pełny Komplet elementów łącznikowych Przegroda stała niska Przegroda stała wysoka Przegroda ruchoma niska Przegroda ruchoma wysoka Podstawa pod przegrodę Półka frontowa Szklana półka ekspozycyjna Półka nablatowa na kasę (400x500 mm) Blat granitowy Odbojnik frontowy Gniazdo elektryczne pojedyncze Gniazdo elektryczne podwójne Oświetlenie - barwa czerwona Oświetlenie - barwa ciepła Remote version (external compressor) Food protection technology TiO2 Evaporator defrost heater Intelligent system of automatic condenser cleaning Drip tray made of ISI 304 steel Exterior body made of wood-structured steel Storage space made of ISI 304 steel Solid sides (2 pcs=80 mm) Solid left side Solid right side Set of connection elements Fixed partition low Fixed partition high Movable partition low Movable partition high Base for the partition Front shelf Glass shelf Cashier shelf over the worktop (400x500 mm) Worktop made of granite Front bumper Single electric socket Double electric socket Light - red colour Light - warm colour KLS TEMPERTU- ROW EKSPOZYCJI MODUŁU GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI PRZESTRZENI MGZYNOWEJ 595 E CLSS EXPOSITION MODULE SHELF DEPTH CPCITY STORGE SPCE 250 MINI C0, M1 +25/60% x890x / R290/R452a/R448a/R449a/R744 MINI C1, M1 +25/60% x890x / R290/R452a/R448a/R449a/R744 MINI C1, M1 +25/60% x890x / R290/R452a/R448a/R449a/R744 MINI C2, M1 +25/60% x890x / R290/R452a/R448a/R449a/R744 MINI N0,9 MINI N1,25 Neutralna/ mbient Neutralna/ mbient x890x x890x MINI G0, /60% x890x / MINI G1, /60% x890x /

21 Standardn Chłodzenie grawitacyjne Szyba przednia gięta Blat ze stali ISI 304 Ekspozycja ze stali ISI 304 Przestrzeń magazynowa z aluminium Przysłony z pleksi Oświetlenie - barwa neutralna Static cooling Curved front glass Worktop made of ISI 304 steel Exposition made of ISI 304 steel Storage space made of aluminum Plexiglass back-covers Light - neutral colour System ochrony żywności TiO2 Grzałka odszraniania parownika Taca ociekowa ze stali ISI 304 Korpus zewnętrzny z blachy drewnopodobnej Przestrzeń magazynowa ze stali ISI 304 Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Bok lewy pełny Bok prawy pełny Komplet elementów łącznikowych Niska szyba frontowa Przegroda stała niska Przegroda stała wysoka Przegroda ruchoma niska Przegroda ruchoma wysoka Podstawa pod przegrodę Półka frontowa Szklana półka ekspozycyjna Półka nablatowa na kasę (400x500 mm) Blat granitowy Odbojnik frontowy Gniazdo elektryczne pojedyncze Gniazdo elektryczne podwójne Oświetlenie - barwa czerwona Oświetlenie - barwa ciepła Food protection technology TiO2 Evaporator defrost heater Drip tray made of ISI 304 steel Exterior body made of wood-structured steel Storage space made of ISI 304 steel Solid sides (2 pcs=80 mm) Solid left side Solid right side Set of connection elements Low front glass Fixed partition low Fixed partition high Movable partition low Movable partition high Base for the partition Front shelf Glass shelf Cashier shelf over the worktop (400x500 mm) Worktop made of granite Front bumper Single electric socket Double electric socket Light - red colour Light - warm colour EKSPOZYCJI MODUŁU DRZWI PRZESTRZENI MGZYNOWEJ EXPOSITION MODULE DOORS CPCITY STORGE SPCE STNDRD /60% / R290 STNDRD /60% / R290 STNDRD /60% / R STNDRD /60% / R

22 Openn Wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RL Interior painted by powder - RL colours Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Wnętrze ze stali ISI 430 Wnętrze ze stali ISI 304 Exterior body made of ISI 304 steel Exterior body made of ISI 430 steel Interior made of ISI 430 steel Interior made of ISI 304 steel EKSPOZYCJI MODUŁU EXPOSITION MODULE OPEN C /60% / R290 OPEN C /60% / R290 OPEN C /60% / R

23 Open+n Wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RL Szyba zespolona Szklana półka ekspozycyjna Interior painted by powder - RL colours Double - glazed Glass shelf Oświetlenie - barwa neutralna Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Wnętrze ze stali ISI 430 Wnętrze ze stali ISI 304 Light - neutral colour Exterior body made of ISI 304 steel Exterior body made of ISI 430 steel Interior made of ISI 430 steel Interior made of ISI 304 steel EKSPOZYCJI PÓŁEK PRZESTRZENI MGZYNOWEJ EXPOSITION SHELVES CPCITY STORGE SPCE OPEN+ C /60% / R

24 rcon Szklana półka ekspozycyjna Oświetlenie - barwa ciepła Glass shelf Light - warm colour Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Wnętrze ze stali ISI 430 Wnętrze ze stali ISI 304 Exterior body made of ISI 304 steel Exterior body made of ISI 430 steel Interior made of ISI 430 steel Interior made of ISI 304 steel EKSPOZYCJI PÓŁEK GŁEBOKOŚĆ PÓŁKI 200 EXPOSITION SHELVES SHELF DEPTH 510 RCO C /60% / R290 RCO C /60% / R

25 Neon Wersja pod agregat zewnętrzny Wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RL Półki lakierowane Płotki zabezpieczające towar Listwy cenowe Roleta nocna Oświetlenie - barwa neutralna Remote version (external compressor) Interior painted by powder - RL colours Painted shelves Shelf limiter Price-holder Night roller blind Light - neutral colour Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Wnętrze ze stali ISI 430 Wnętrze ze stali ISI 304 Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Boki szklane - komplet Boki pełne/lustro - komplet Bok lewy pełny Bok lewy szklany Bok lewy pełny/lustro Bok prawy pełny Bok prawy szklany Bok prawy pełny/lustro Górne lustro Półki ze stali ISI 430 Przesuwane drzwi szklane Oświetlenie półek Exterior body made of ISI 304 steel Exterior body made of ISI 430 steel Interior made of ISI 430 steel Interior made of ISI 304 steel Solid sides (2 pcs=80 mm) Glass sides Solid sides/mirror Solid left side Left glass side Solid left side/mirror Solid right side Right glass side Solid right side/mirror Upper mirror Shelves made of ISI 430 steel Sliding glass door Iluminated shelves EKSPOZYCJI EXPOSITION MODUŁU MODULE PÓŁEK SHELVES GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI SHELF DEPTH ZPOTRZEBOWNIE N MOC CHŁODNICZĄ [W/mb] DEMND FOR COOLING CPCITY [W/mb]) NEO /60% / R452a/R448a/R449a/R744 NEO /60% / R452a/R448a/R449a/R744 NEO /60% / R452a/R448a/R449a/R744 NEO /60% / R452a/R448a/R449a/R Z DRZWIMI / WITH DOORS NEO /60% / R452a/R448a/R449a/R744 NEO /60% / R452a/R448a/R449a/R744 B B

26 Neo vegen Wersja pod agregat zewnętrzny Wnętrze ze stali ISI 304 Półki INOX Listwy cenowe Roleta nocna Oświetlenie - barwa neutralna Taca ociekowa ze stali ISI 304 Remote version (external compressor) Interior made of ISI 304 steel Shelves made of INOX Price-holder Night roller blind Light - neutral colour Drip tray made of ISI 304 steel Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Boki szklane - komplet Boki pełne/lustro - komplet Bok lewy pełny Bok lewy szklany Bok lewy pełny/lustro Bok prawy pełny Bok prawy szklany Bok prawy pełny/lustro Półki ze stali ISI 430 Oświetlenie półek Solid sides (2 pcs=80 mm) Glass sides Solid sides/mirror Solid left side Left glass side Solid left side/mirror Solid right side Right glass side Solid right side/mirror Shelves made of ISI 430 steel Iluminated shelves EKSPOZYCJI EXPOSITION MODUŁU MODULE PÓŁEK SHELVES GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI SHELF DEPTH ZPOTRZEBOWNIE N MOC CHŁODNICZĄ [W/mb] DEMND FOR COOLING CPCITY [W/mb]) NEO VEGE /60% / R452a/R448a/R449a/R744 NEO VEGE /60% / R452a/R448a/R449a/R744 NEO VEGE /60% / R452a/R448a/R449a/R NEO VEGE /60% / R452a/R448a/R449a/R744 NEO VEGE /60% / R452a/R448a/R449a/R NEO VEGE /60% / R452a/R448a/R449a/R744 B B

27 Neo bakeryn Wersja pod agregat zewnętrzny Wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RL Drzwi szklane Półki lakierowane Listwy cenowe Płotki zabezpieczające towar Oświetlenie - barwa neutralna Remote version (external compressor) Interior painted by powder - RL colours Glass door Painted shelves Price-holder Shelf limiter Light - neutral colour Wnętrze ze stali ISI 430 Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Boki szklane - komplet Boki pełne/lustro - komplet Bok lewy pełny Bok lewy szklany Bok lewy pełny/lustro Bok prawy pełny Bok prawy szklany Bok prawy pełny/lustro Półki ze stali ISI 430 Oświetlenie półek Interior made of ISI 430 steel Solid sides (2 pcs=80 mm) Glass sides Solid sides/mirror Solid left side Left glass side Solid left side/mirror Solid right side Right glass side Solid right side/mirror Shelves made of ISI 430 steel Iluminated shelves NEO BKERY 1.25 KLS OW E CLSS EKSPOZYCJI EXPOSITION MODUŁU [mm - dłxgł wys] MODULE [mm - gł wys] PÓŁEK SHELVES GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI SHELF DEPTH ZPOTRZEBO- WNIE N MOC CHŁODNICZĄ [W/mb] DEMND FOR COOLING CPCITY [W/mb]) M2 +25/60% x760x / R452a/R448a/ R449a/R Z DRZWIMI / WITH / DOORS

28 Pattisn Wnętrze ze stali ISI 430 Przesuwane drzwi szklane Regulowane szklane półki Listwy cenowe Płotki zabezpieczające towar Oświetlenie - barwa neutralna Interior made of ISI 430 steel Sliding glass door Glass shelves with height adjustment Price-holder Shelf limiter Light - neutral colour System ochrony żywności TiO2 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Korpus zewnętrzny z blachy drewnopodobnej Wnętrze ze stali ISI 304 Oświetlenie półek Food protection technology TiO2 Exterior body made of ISI 304 steel Exterior body made of wood-structured steel Interior made of ISI 304 steel Iluminated shelves KLS OW E CLSS EKSPOZYCJI EXPOSITION [mm - dłxgł wys] [mm - gł wys] PÓŁEK SHELVES GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI SHELF DEPTH PTTIS M2 +25/60% x950x / R

29 Modern+ rn Wersja pod agregat zewnętrzny Półki lakierowane Możliwość pochylenia półki Listwy cenowe Płotki zabezpieczające towar Roleta nocna Oświetlenie - barwa neutralna Remote version (external compressor) Painted shelves Shelves angle adjustment Price-holder Shelf limiter Night roller blind Light - neutral colour Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Boki szklane - komplet Boki pełne/lustro - komplet Bok lewy pełny Bok lewy szklany Bok lewy pełny/lustro Bok prawy pełny Bok prawy szklany Bok prawy pełny/lustro Górne lustro Półki ze stali ISI 430 Oświetlenie półek Listwa z hakami (10 szt./mb.) Uchylne drzwi szklane Przesuwane drzwi szklane Solid sides (2 pcs=80 mm) Glass sides Solid sides/mirror Solid left side Left glass side Solid left side/mirror Solid right side Right glass side Solid right side/mirror Upper mirror Shelves made of ISI 430 steel Iluminated shelves Meat hooks (10 pcs/lm) Hinged glass doors Sliding glass door EKSPOZYCJI MODUŁU PÓŁEK GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI ZPOTRZEBOWNIE N MOC CHŁODNICZĄ [W/mb] MODERN+ R 2.5 EXPOSITION MODULE SHELVES SHELF DEPTH DEMND FOR COOLING CPCITY [W/mb] /60% / R452a/R448a/R449a/R MODERN+ R /60% / R452a/R448a/R449a/R

30 Modern rn Wersja pod agregat zewnętrzny Półki lakierowane Możliwość pochylenia półki Listwy cenowe Płotki zabezpieczające towar Roleta nocna Oświetlenie - barwa neutralna Remote version (external compressor) Painted shelves Shelves angle adjustment Price-holder Shelf limiter Night roller blind Light - neutral colour Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Boki szklane - komplet Boki pełne/lustro - komplet Bok lewy pełny Bok lewy szklany Bok lewy pełny/lustro Bok prawy pełny Bok prawy szklany Bok prawy pełny/lustro Górne lustro Półki ze stali ISI 430 Oświetlenie półek Listwa z hakami (10 szt./mb.) Uchylne drzwi szklane Przesuwane drzwi szklane Solid sides (2 pcs=80 mm) Glass sides Solid sides/mirror Solid left side Left glass side Solid left side/mirror Solid right side Right glass side Solid right side/mirror Upper mirror Shelves made of ISI 430 steel Iluminated shelves Meat hooks (10 pcs/lm) Hinged glass doors Sliding glass door EKSPOZYCJI MODUŁU PÓŁEK GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI ZPOTRZEBOWNIE N MOC CHŁODNICZĄ [W/mb] EXPOSITION MODULE SHELVES SHELF DEPTH DEMND FOR COOLING CPCITY [W/mb] MODERN R /60% x895x / R452a/R448a/R449a/R744 MODERN R /60% x895x / R452a/R448a/R449a/R744 MODERN R /60% x895x / R452a/R448a/R449a/R MODERN R /60% x895x / R452a/R448a/R449a/R744 MODERN R /60% / R452a/R448a/R449a/R MODERN R /60% / R452a/R448a/R449a/R

31 Master rn Wersja pod agregat zewnętrzny Półki lakierowane Możliwość pochylenia półki Listwy cenowe Roleta nocna Oświetlenie - barwa neutralna Remote version (external compressor) Painted shelves Shelves angle adjustment Price-holder Night roller blind Light - neutral colour Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Boki szklane - komplet Boki pełne/lustro - komplet Bok lewy pełny Bok lewy szklany Bok lewy pełny/lustro Bok prawy pełny Bok prawy szklany Bok prawy pełny/lustro Górne lustro Półki ze stali ISI 430 Dodatkowa półka 40 cm Dodatkowa półka 50 cm Oświetlenie półek Płotki zabezpieczające towar Kosze na warzywa Listwa z hakami (10 szt./mb.) Solid sides (2 pcs=80 mm) Glass sides Solid sides/mirror Solid left side Left glass side Solid left side/mirror Solid right side Right glass side Solid right side/mirror Upper mirror Shelves made of ISI 430 steel dditional shelf 40cm dditional shelf 50cm Iluminated shelves Shelf limiter Baskets for vegetables Meat hooks (10 pcs/lm) EKSPOZYCJI MODUŁU PÓŁEK GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI ZSIL- NIE ZPOTRZEBOWNIE N MOC CHŁODNICZĄ [W/mb] EXPOSITION MODULE SHELVES SHELF DEPTH DEMND FOR COOLING CPCITY [W/mb] MSTER R /60% / / R452a/R448a/R449a/R744 MSTER R /60% / / R452a/R448a/R449a/R MSTER R /60% / / R452a/R448a/R449a/R MSTER R /60% / / R452a/R448a/R449a/R

32 Mastern Półki lakierowane Możliwość pochylenia półki Listwy cenowe Roleta nocna Oświetlenie - barwa neutralna Painted shelves Shelves angle adjustment Price-holder Night roller blind Light - neutral colour Grzałka odszraniania parownika Boki pełne - komplet (2 szt.=80 mm) Boki szklane - komplet Boki pełne/lustro - komplet Bok lewy pełny Bok lewy szklany Bok lewy pełny/lustro Bok prawy pełny Bok prawy szklany Bok prawy pełny/lustro Górne lustro Półki ze stali ISI 430 Oświetlenie półek Płotki zabezpieczające towar Listwa z hakami (10 szt./mb.) Evaporator defrost heater Solid sides (2 pcs=80 mm) Glass sides Solid sides/mirror Solid left side Left glass side Solid left side/mirror Solid right side Right glass side Solid right side/mirror Upper mirror Shelves made of ISI 430 steel Iluminated shelves Shelf limiter Meat hooks (10 pcs/lm) EKSPOZYCJI MODUŁU PÓŁEK GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI EXPOSITION MODULE SHELVES SHELF DEPTH MSTER /60% / / R452a/R448a/R449a MSTER /60% / / R452a/R448a/R449a MSTER /60% / / R452a/R448a/R449a MSTER /60% / / R452a/R448a/R449a MSTER /60% / / R452a/R448a/R449a

33 Bo-Budgetn Półki lakierowane Możliwość pochylenia półki Listwy cenowe Płotki zabezpieczające towar Roleta nocna Oświetlenie - barwa neutralna Wersja pod agregat zewnętrzny Boki pełne - komplet (2 szt.=60 mm) Boki szklane - komplet Boki pełne/lustro - komplet Bok lewy pełny Bok lewy szklany Bok lewy pełny/lustro Bok prawy pełny Bok prawy szklany Bok prawy pełny/lustro Półki ze stali ISI 430 Oświetlenie półek Uchylne drzwi szklane Przesuwane drzwi szklane Painted shelves Shelves angle adjustment Price-holder Shelf limiter Night roller blind Light - neutral colour Remote version (external compressor) Solid sides (2 pcs=60 mm) Glass sides Solid sides/mirror Solid left side Left glass side Solid left side/mirror Solid right side Right glass side Solid right side/mirror Shelves made of ISI 430 steel Iluminated shelves Hinged glass doors Sliding glass door BO-BUDGET 0.9 BO-BUDGET 1.3 BO-BUDGET 1.9 EKSPOZYCJI EXPOSITION MODUŁU MODULE PÓŁEK SHELVES GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI SHELF DEPTH /60% / R290/R452a/R448/R449a /60% / R290/R452a/R448/R449a /60% / R452a/R448/R449a BO-BUDGET /60% / R452a/R448/R449a

34 Maxn Boki szklane - komplet Półki lakierowane Możliwość pochylenia półki Listwy cenowe Roleta nocna Oświetlenie - barwa neutralna Wersja pod agregat zewnętrzny Grzałka odszraniania parownika Boki pełne - komplet Boki szklane - komplet Boki pełne/lustro - komplet Bok lewy pełny Bok lewy szklany Bok lewy pełny/lustro Bok prawy pełny Bok prawy szklany Bok prawy pełny/lustro Górne lustro Półki ze stali ISI 430 Oświetlenie półek Płotki zabezpieczające towar Listwa z hakami (10 szt./mb.) Przesuwane drzwi szklane Glass sides Painted shelves Shelves angle adjustment Price-holder Night roller blind Light - neutral colour Remote version (external compressor) Evaporator defrost heater Solid sides Glass sides Solid sides/mirror Solid left side Left glass side Solid left side/mirror Solid right side Right glass side Solid right side/mirror Upper mirror Shelves made of ISI 430 steel Iluminated shelves Shelf limiter Meat hooks (10 pcs/lm) Sliding glass door KLS OW E CLSS EKSPOZYCJI EXPOSITION MODUŁU [mm - dłxgł wys] MODULE [mm - gł wys] PÓŁEK SHELVES GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI SHELF DEPTH MX M2 +25/60% / R290/R452a/ R448a/R449a/ R744 MX M2 +25/60% / R290/R452a/ R448a/R449a/ R MX M2 +25/60% / R452a/R448a/ R449a/R744 MX M2 +25/60% / R452a/R448a/ R449a/R

35 Slimn Boki szklane - komplet Półki lakierowane Możliwość pochylenia półki Listwy cenowe Roleta nocna Oświetlenie - barwa neutralna Wersja pod agregat zewnętrzny Grzałka odszraniania parownika Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Wnętrze ze stali ISI 304 Boki pełne - komplet Boki pełne/lustro - komplet Bok lewy pełny Bok lewy szklany Bok lewy pełny/lustro Bok prawy pełny Bok prawy szklany Bok prawy pełny/lustro Górne lustro Półki ze stali ISI 430 Oświetlenie półek Płotki zabezpieczające towar Listwa z hakami (10 szt./mb.) Glass sides Painted shelves Shelves angle adjustment Price-holder Night roller blind Light - neutral colour Remote version (external compressor) Evaporator defrost heater Exterior body made of ISI 304 steel Interior made of ISI 304 steel Solid sides Solid sides/mirror Solid left side Left glass side Solid left side/mirror Solid right side Right glass side Solid right side/mirror Upper mirror Shelves made of ISI 430 steel Iluminated shelves Shelf limiter Meat hooks (10 pcs/lm) EKSPOZYCJI MODUŁU PÓŁEK GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI EXPOSITION MODULE SHELVES SHELF DEPTH SLIM /60% / R290/R452a/R448a/ R449a/R744 SLIM /60% / R290/R452a/R448a/ R449a/R SLIM /60% / R290/R452a/R448a/ R449a/R

36 Promon Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Wnętrze ze stali ISI 304 Możliwość pochylenia półki Listwy cenowe Roleta nocna Oświetlenie - barwa neutralna Boki szklane - komplet Exterior body made of ISI 304 steel Interior made of ISI 304 steel Shelves angle adjustment Price-holder Night roller blind Light - neutral colour Glass sides EKSPOZYCJI DRZWI PRZESTRZENI MGZYNOWEJ EXPOSITION DOORS CPCITY STORGE SPCE PROMO /60% / R290 PROMO /60% / R

37 Sm nn Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Szyba przednia gięta Blat ze stali ISI 304 Oświetlenie - barwa neutralna Exterior body made of ISI 430 steel Curved front glass Worktop made of ISI 304 steel Light - neutral colour Szyba przednia prosta Straight front glass Szuflada chłodnicza Cooling Drawer 550 dla SM N 700 Cooling drawer 550 for SM N 700 Szuflada chłodnicza Cooling Drawer 850 dla SM N 900 Cooling drawer 850 for SM N 900 PÓŁEK PRZESTRZENI MGZYNOWEJ SHELVES CPCITY STORGE SPCE SM N700 Neutralna/mbient +25/60% / SM N900 Neutralna/mbient +25/60% /

38 Cooling drawern Mechaniczny sterownik temperatury utomatyczna praca wentylatora Przestrzeń magazynowa ze stali ISI 304 Mechanical temperature controller utomatic operation of fan Storage space made of ISI 304 steel System ochrony żywności TiO2 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Food protection technology TiO2 Exterior body made of ISI 304 steel PRZESTRZENI MGZYNOWEJ ZŁDUNKU GRUBOŚĆ IZOLCJI STORGE SPCE CPCITY LOD INSULTION THICKNESS COOLING DRWER 550 COOLING DRWER /60% 550x615x V/50Hz R600a /60% 850x615x V/50Hz R600a

39 Sm cn Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Exterior body made of ISI 430 steel Szyba przednia gięta Curved front glass Blat ze szklaną nadstawką Worktop with glass top display Blat ze stali ISI 304 z rantem Worktop made of ISI 304 steel with barrier Szuflada neutralna mbient drawer Szuflada grzewcza Heating drawer 3 szuflady chłodnicze 3 refrigerated drawers Wnętrze przystosowane do pojemników GN Interior adapted to GN containers Oświetlenie - barwa neutralna Light - neutral colour Szyba przednia prosta Podajnik na sosy Straight front glass Sauces dispenser PRZESTRZENI MGZYNOWEJ SZUFLD [mm - l d h] STORGE SPCE CPCITY DRWERS 680 SM C /60% / R

40 Sh dn Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Exterior body made of ISI 430 steel Szyba przednia prosta Straight front glass Wnętrze przystosowane do pojemników GN Interior adapted to GN containers Wnętrze ze stali ISI 430 Interior made of ISI 430 steel Szuflada neutralna mbient drawer 2 szuflady chłodnicze 2 refrigerated drawers Pedał do otwierania drzwi nogą Pedal opener Regulowane nogi djustable legs Oświetlenie - barwa neutralna Light - neutral colour PRZESTRZENI MGZYNOWEJ SZUFLD CON- DITIONS [mm - l d h] STORGE SPCE CPCITY DRWERS SH D C /60% / R

41 Polarisn Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Wersja z odpływem Exterior body made of ISI 430 steel Drop-in version EKSPOZYCJI EXPOSITION [mm - l d h] POLRIS /60% x300x / R600a

42 Impulsern Szyba przednia prosta Komplet kółek Oświetlenie - barwa neutralna Straight front glass Set of castors Light - neutral colour EKSPOZYCJI CPCITY EXPOSITION Impulser /60% / R

43 urora sweetn Urządzenie do zabudowy oraz łączenia w ciągi Wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RL Szyba przednia prosta Uchylna przednia szyba Przysłony z pleksi Regulowane szklane półki Oświetlenie półek Półka dolna wysuwana Device for individual build-over with possibility to in-line arrangement Interior painted by powder - RL colours Straight front glass Tiltable system of front glass Plexiglass back-covers Glass shelves with height adjustment Iluminated shelves Sliding bottom shelf System ochrony żywności TiO2 Inteligentny system automatycznego czyszczenia skraplacza Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów Wnętrze ze stali ISI 430 Blat granitowy Food protection technology TiO2 Intelligent system of automatic condenser cleaning Exterior body made of ISI 430 steel Set of MDF external covers - colour patterns Interior made of ISI 430 steel Worktop made of granite KLS OW E CLSS EKSPOZYCJI EXPOSITION MODUŁU [mm - dłxgł wys] MODULE PÓŁEK SHELVES GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI SHELF DEPTH UROR SWEET C900 UROR SWEET C M2 + 25/60% x850x /400/ V/50Hz R M2 + 25/60% x850x /400/ V/50Hz R UROR SWEET N900 UROR SWEET N1300 Neutralna/ mbient Neutralna/ mbient x850x /400/ V/50Hz x850x /400/ V/50Hz

44 urora bakeryn Urządzenie do zabudowy oraz łączenia w ciągi Device for individual build-over with possibility to in-line arrangement Wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RL Interior painted by powder - RL colours Szyba przednia prosta Straight front glass Uchylna przednia szyba Tiltable system of front glass Przysłony z pleksi Plexiglass back-covers Półka dolna regulowana 0 lub 8 Bottom shelf adjustable 0 or 8 Szklana półka ekspozycyjna Glass shelf Oświetlenie - barwa ciepła Light - warm colour System ochrony żywności TiO2 Inteligentny system automatycznego czyszczenia skraplacza Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów Wnętrze ze stali ISI 430 Półka frontowa Blat granitowy Food protection technology TiO2 Intelligent system of automatic condenser cleaning Exterior body made of ISI 430 steel Set of MDF external covers - colour patterns Interior made of ISI 430 steel Front shelf Worktop made of granite KLS OW EKSPOZYCJI MODUŁU [mm - dłxgł wys] PÓŁEK GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI 400 E CLSS EXPOSITION MODULE SHELVES SHELF DEPTH UROR BKERY C M2 +25/60% x1045x / V/50Hz R UROR BKERY C M2 +25/60% x1045x / V/50Hz R290 UROR BKERY N900 Neutralna/ mbient x1045x / UROR BKERY N1300 Neutralna/ mbient x1045x / UROR BKERY G /60% x1045x / V/50Hz UROR BKERY G /60% x1045x / V/50Hz

45 urora icen Grzałka odszraniania parownika Blat ze stali ISI 430 Oświetlenie - barwa ciepła Przysłony z pleksi Szyba przednia prosta Uchylna przednia szyba Wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RL Regulowane nogi Evaporator defrost heater Worktop made of ISI 430 steel Light - warm colour Plexiglass back-covers Straight front glass Tiltable system of front glass Interior painted by powder - RL colours djustable legs Pojemniki z pokrywami INOX Inteligentny system automatycznego czyszczenia skraplacza Wnętrze ze stali ISI 430 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów INOX containers with covers Intelligent system of automatic condenser cleaning Interior made of ISI 430 steel Exterior body made of ISI 430 steel Set of MDF external covers - colour patterns EKSPOZYCJI MODUŁU POJEMNIKÓW N LODY 165 EXPOSITION MODULE ICE CONTINERS UROR ICE C +25/60% x980x kuwet/ 8 containers 230V/50Hz R-290+glikol/ R-290+glycol

46 Vertikan Urządzenie do zabudowy Wnętrze ze stali ISI 430 Szyba przednia prosta Uchylna przednia szyba Tylne drzwi szklane przesuwane Regulowane szklane półki Oświetlenie półek Device for individual build-over Interior made of ISI 430 steel Straight front glass Tiltable system of front glass Back sliding glass door Glass shelves with height adjustment Iluminated shelves System ochrony żywności TiO2 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów Wersja open front Półki o głębokości: 250, 350, 450 lub 500 mm Wersja grzewcza Wersja neutralna Food protection technology TiO2 Exterior body made of ISI 430 steel Set of MDF external covers - colour patterns Open front version Shelves depth: 250, 350, 450 or 500 mm Heating version mbient version EKSPOZYCJI EXPOSITION PÓŁEK SHELVES GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI SHELF DEPTH VERTIK C /60% / R290 VERTIK C /60% / R290 VERTIK C /60% / R VERTIK N600 VERTIK N900 VERTIK N1300 Neutralna/ mbient Neutralna/ mbient Neutralna/ mbient / / /

47 Vertika nzn Urządzenie do zabudowy Wnętrze ze stali ISI 430 Szyba przednia prosta Uchylna przednia szyba Uchylne drzwi szklane Szklana półka ekspozycyjna Oświetlenie półek Device for individual build-over Interior made of ISI 430 steel Straight front glass Tiltable system of front glass Hinged glass doors Glass shelf Iluminated shelves System ochrony żywności TiO2 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów Wersja open front Półki o głębokości: 250, 350, 450 lub 500 mm Food protection technology TiO2 Exterior body made of ISI 430 steel Set of MDF external covers - colour patterns Open front version Shelves depth: 250, 350, 450 or 500 mm EKSPOZYCJI EXPOSITION PÓŁEK SHELVES GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI SHELF DEPTH VERTIK NZ /60% / R

48 Vertika dgn Urządzenie do zabudowy Wnętrze ze stali ISI 430 Szyba przednia prosta Szyba zespolona Uchylna przednia szyba Tylne drzwi szklane przesuwane Regulowane szklane półki Oświetlenie półek Device for individual build-over Interior made of ISI 430 steel Straight front glass Double - glazed Tiltable system of front glass Back sliding glass door Glass shelves with height adjustment Iluminated shelves System ochrony żywności TiO2 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów Wersja open front Półki o głębokości: 250, 350, 450 lub 500 mm Food protection technology TiO2 Exterior body made of ISI 430 steel Set of MDF external covers - colour patterns Open front version Shelves depth: 250, 350, 450 or 500 mm EKSPOZYCJI PÓŁEK GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI EXPOSITION SHELVES SHELF DEPTH VERTIK DG C /60% / R290 VERTIK DG C /60% / R290 VERTIK DG C /60% / R VERTIK DG N600 VERTIK DG N900 VERTIK DG N1300 Neutralna/ mbient Neutralna/ mbient Neutralna/ mbient / / /

49 Vertika pralinen Urządzenie do zabudowy Device for individual build-over Wnętrze ze stali ISI 430 Interior made of ISI 430 steel Szyba przednia prosta Straight front glass 2 szuflady neutralne 2 ambient drawers 2 szuflady chłodnicze 2 refrigerated drawers Oświetlenie - barwa neutralna Light - neutral colour Elektroniczna kontrola wilgotności Electronic humidity control System ochrony żywności TiO2 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów Food protection technology TiO2 Exterior body made of ISI 430 steel Set of MDF external covers - colour patterns EKSPOZYCJI PRZESTRZENI MGZYNOWEJ SZUFLD 670 EXPOSITION CPCITY STORGE SPCE DRWERS VERTIK PRLINE /60% / R

50 Vertika ice6n Chłodzenie grawitacyjne Urządzenie do zabudowy Wnętrze ze stali ISI 430 Szyba przednia prosta Uchylna przednia szyba Roleta nocna Oświetlenie - barwa neutralna Static cooling Device for individual build-over Interior made of ISI 430 steel Straight front glass Tiltable system of front glass Night roller blind Light - neutral colour Korpus zewnętrzny ze stali ISI 316 Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów Szyba przednia gięta Pojemniki do lodów 5,2 l Exterior body made of ISI 316 steel Set of MDF external covers - colour patterns Curved front glass Ice cream containers 5,2 l EKSPOZYCJI DRZWI POJEMNIKÓW N LODY 5,2 L PRZESTRZENI MGZYNOWEJ 425 EXPOSITION DRWERS ICE CREM CONTINERS 5,2 L CPCITY STORGE SPCE 250 ICE /60% / R

51 Vertika arcn Urządzenie do zabudowy Wnętrze ze stali ISI 430 Szyba przednia gięta Uchylna przednia szyba Tylne drzwi szklane przesuwane Regulowane szklane półki Device for individual build-over Interior made of ISI 430 steel Curved front glass Tiltable system of front glass Back sliding glass door Glass shelves with height adjustment System ochrony żywności TiO2 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów Wersja open front Food protection technology TiO2 Exterior body made of ISI 430 steel Set of MDF external covers - colour patterns Open front version EKSPOZYCJI BEZ BOKÓW PÓŁEK GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI EXPOSITION SHELVES SHELF DEPTH VERTIK RC C /60% /350/ / R290 VERTIK RC C /60% /350/ / R290 VERTIK RC C /60% /350/ / R VERTIK RC N600 VERTIK RC N900 VERTIK RC N1300 Neutralna/ mbient Neutralna/ mbient Neutralna/ mbient /350/ / /350/ / /350/ /

52 Vertika mdn Urządzenie do zabudowy Wnętrze ze stali ISI 430 Szyba przednia prosta Tylne drzwi szklane przesuwane Regulowane szklane półki System ochrony żywności TiO2 Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów Device for individual build-over Straight front glass Back sliding glass door Interior made of ISI 430 steel Glass shelves with height adjustment Food protection technology TiO2 Exterior body made of ISI 430 steel Set of MDF external covers - colour patterns EKSPOZYCJI PÓŁEK GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI EXPOSITION SHELVES SHELF DEPTH VERTIK MD /60% (3+1)x3 250/300/ / R

53 Vertika cashiern Komplet płyt zewnętrznych MDF - wzornik kolorów Wewnętrzna półka Set of MDF external covers - colour patterns Inner shelf Przystawka kasowa bez boków Cashier without sides PÓŁEK BLTU SHELVES WORKTOP VERTIK CSHIER N VERTIK CSHIER N VERTIK CSHIER N VERTIK CSHIER N VERTIK CSHIER N VERTIK CSHIER N VERTIK CSHIER N

54 Towern Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Drzwi szklane Obrotowe półki Oświetlenie - barwa neutralna Exterior body made of ISI 430 steel Glass door Rotary shelves Light - neutral colour System ochrony żywności TiO2 Food protection technology TiO2 EKSPOZYCJI EXPOSITION PÓŁEK SHELVES ŚREDNIC PÓŁKI SHELF DIMETER TOWER /60% / R

55 Krakusn Chłodzenie grawitacyjne Przednia szyba z pleksi prosta Blat ze stali ISI 430 Wnętrze z aluminium Przestrzeń magazynowa z aluminium Pojemniki z pokrywami INOX Pojemnik na skropliny Static cooling Straight front plexiglass Worktop made of ISI 430 steel Interior made of aluminium Storage space made of aluminum INOX containers with covers Condensate container Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Wnętrze ze stali ISI 430 Exterior body made of ISI 430 steel Interior made of ISI 430 steel DRZWI PRZESTRZENI MGZYNOWEJ POJEMNIKÓW N LODY KUWET DOORS CPCITY STORGE SPCE ICE CREM CONTINERS CPCITY CONTINERS KRKUS /60% / R

56 Pro Seasoning C700n za pomocą monobloku System ochrony żywności TiO2 Dotykowy panel sterowania Funkcja programowanie Regulator wilgotności utomatyczna praca wentylatora Zoptymalizowany obieg powietrza przez perforacje wewnątrz urządzenia Wnętrze ze stali ISI 304 Samodomykające się drzwi Drzwi szklane Magnetyczna uszczelka drzwi Półki INOX Haki do mięsa larm dźwiękowy Blok soli himalajskiej Filtr węglowy Pedał do otwierania drzwi nogą Regulowane nogi INOX Oświetlenie - barwa czerwona with monoblock Food protection technology TiO2 Touch control panel Programmes functions Humidity control utomatic operation of fan Optimized air circulation through perforations inside the device Interior made of ISI 304 steel Self-closing door Glass door Magnetic door gasket Shelves made of INOX Meat hooks Sound alarm Himalayan salt Carbon filter Pedal opener djustable legs made of INOX Light - red colour Moduł wi-fi Komplet kółek Moduł bluetooth Zamek drzwi mechaniczny Zamek drzwi elektroniczny Wi-fi module Set of castors Bluetooth module Mechanical door lock Electronic door lock DRZWI PÓŁEK PÓŁKI GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY DOORS SHELVES SHELF INSULTION THICKNESS PRO SESONING /60% x / R

57 Pro Seasoning C100n za pomocą monobloku Dotykowy panel sterowania Funkcja programowanie Regulator wilgotności utomatyczna praca wentylatora Zoptymalizowany obieg powietrza przez perforacje wewnątrz urządzenia Wnętrze ze stali ISI 304 Samodomykające się drzwi Drzwi szklane Magnetyczna uszczelka drzwi Półki INOX Regulowane nogi larm dźwiękowy Blok soli himalajskiej Filtr węglowy Moduł bluetooth Oświetlenie - barwa czerwona with monoblock Touch control panel Programmes functions Humidity control utomatic operation of fan Interior made of ISI 304 steel Self-closing door Glass door Magnetic door gasket Shelves made of INOX djustable legs Sound alarm Himalayan salt Carbon filter Bluetooth module Light - red colour Optimized air circulation through perforations inside the device Moduł wi-fi Komplet kółek Zamek drzwi mechaniczny Zamek drzwi elektroniczny Wi-fi module Set of castors Mechanical door lock Electronic door lock DRZWI PÓŁEK PÓŁKI GRUBOŚĆ IZOLCJI PRO SESONING C100 CPCITY DOORS SHELVES SHELF INSULTION THICKNESS /60% x670x x / R600a

58 Pro Cheesen za pomocą monobloku System ochrony żywności TiO2 Dotykowy panel sterowania Funkcja programowanie Regulator wilgotności utomatyczna praca wentylatora Zoptymalizowany obieg powietrza przez perforacje wewnątrz urządzenia Wnętrze ze stali ISI 304 Samodomykające się drzwi Drzwi szklane Magnetyczna uszczelka drzwi Półki INOX Prowadnice półek larm dźwiękowy Filtr węglowy Pedał do otwierania drzwi nogą Regulowane nogi INOX Oświetlenie - barwa ciepła Moduł wi-fi Komplet kółek Moduł bluetooth Zamek drzwi mechaniczny Zamek drzwi elektroniczny with monoblock Food protection technology TiO2 Touch control panel Programmes functions Humidity control utomatic operation of fan Optimized air circulation through perforations inside the device Interior made of ISI 304 steel Self-closing door Glass door Magnetic door gasket Shelves made of INOX Shelves guides Sound alarm Carbon filter Pedal opener djustable legs made of INOX Light - warm colour Wi-fi module Set of castors Bluetooth module Mechanical door lock Electronic door lock DRZWI PÓŁEK PÓŁKI GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY DOORS SHELVES SHELF INSULTION THICKNESS PRO CHEESE /60% x / R

59 Pro Vinen za pomocą monobloku Podwójny zakres temperatur Dotykowy panel sterowania utomatyczna praca wentylatora Zoptymalizowany obieg powietrza przez perforacje wewnątrz urządzenia Wnętrze ze stali ISI 304 Samodomykające się drzwi Drzwi szklane Magnetyczna uszczelka drzwi Uchwyty na butelki Pedał do otwierania drzwi nogą Regulowane nogi INOX Oświetlenie - barwa ciepła Komplet kółek Zamek drzwi mechaniczny Zamek drzwi elektroniczny with monoblock Dual temperature range Touch control panel utomatic operation of fan Optimized air circulation through perforations inside the device Interior made of ISI 304 steel Self-closing door Glass door Magnetic door gasket Bottle holders Pedal opener djustable legs made of INOX Light - warm colour Set of castors Mechanical door lock Electronic door lock DRZWI MIEJSC N BUTELKI GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY DOORS BOTTLE HOLDERS INSULTION THICKNESS PRO VINE +8/ /60% / R

60 Vinen za pomocą monobloku Podwójny zakres temperatur utomatyczna praca wentylatora Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Wnętrze ze stali ISI 430 Samodomykające się drzwi Drzwi pełne Magnetyczna uszczelka drzwi Zamek drzwi mechaniczny Regulowane nogi INOX Oświetlenie RGB with monoblock Dual temperature range utomatic operation of fan Exterior body made of ISI 430 steel Interior made of ISI 430 steel Self-closing door Solid front doors Magnetic door gasket Mechanical door lock djustable legs made of INOX RGB light Drzwi szklane Pedał do otwierania drzwi nogą Komplet kółek Zamek drzwi elektroniczny Glass door Pedal opener Set of castors Electronic door lock DRZWI UCHWYTÓW N BUTELKI GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY DOORS BOTTLE HOLDERS INSULTION THICKNESS VINE +8/ /60% / R

61 Pro Foodn za pomocą monobloku System ochrony żywności TiO2 Dotykowy panel sterowania Wnętrze ze stali ISI 304 Wnętrze z tłoczonym dnem i odpływem Wnętrze przystosowane do pojemników GN Drzwi szklane Samodomykające się drzwi Magnetyczna uszczelka drzwi Półki INOX Regulowane nogi INOX Oświetlenie - barwa ciepła Komplet kółek Zamek drzwi mechaniczny Zamek drzwi elektroniczny with monoblock Food protection technology TiO2 Touch control panel Interior made of ISI 304 steel Hygienic interior with embossed bottom and drain Interior adapted to GN containers Glass door Self-closing door Magnetic door gasket Shelves made of INOX djustable legs made of INOX Light - warm colour Set of castors Mechanical door lock Electronic door lock KLS TEMPERTU- ROW DRZWI PÓŁEK PÓŁKI GRUBOŚĆ IZOLCJI - E CLSS CPCITY DOORS SHELVES SHELF INSULTION THICKNESS Pro Food M1 +25/60% x825x x V/50Hz R

62 Pron za pomocą monobloku System ochrony żywności TiO2 Dotykowy panel sterowania Rejestrator temperatury Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Wnętrze ze stali ISI 304 Wnętrze z tłoczonym dnem i odpływem Wnętrze przystosowane do pojemników GN Drzwi pełne Samodomykające się drzwi Magnetyczna uszczelka drzwi Zamek drzwi mechaniczny Półki INOX Regulowane nogi INOX Oświetlenie - barwa neutralna with monoblock Food protection technology TiO2 Touch control panel Temperature recorder Exterior body made of ISI 304 steel Interior made of ISI 304 steel Hygienic interior with embossed bottom and drain Interior adapted to GN containers Solid front doors Self-closing door Magnetic door gasket Mechanical door lock Shelves made of INOX djustable legs made of INOX Light - neutral colour Drzwi szklane Komplet kółek Glass door Set of castors DRZWI PÓŁEK PÓŁKI GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY DOORS SHELVES SHELF INSULTION THICKNESS PRO C /40% x / R290 PRO C /40% x / R PRO C /40% x / R290 PRO F /40% x / R PRO F /40% x / R290 PRO F /40% x / R

63 Pro Icen Dotykowy panel sterowania Rejestrator temperatury Chłodzenie grawitacyjne Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Wnętrze ze stali ISI 304 Wnętrze z tłoczonym dnem i odpływem Wnętrze przystosowane do pojemników na lody 5,2 l Drzwi pełne Samodomykające się drzwi Magnetyczna uszczelka drzwi Zamek drzwi mechaniczny Półki INOX Regulowane nogi INOX Parownik półkowy Rejestrator temperatury larm dźwiękowy Pedał do otwierania drzwi nogą Komplet kółek Pojemniki do lodów 5,2 l Oświetlenie - barwa neutralna Touch control panel Temperature recorder Static cooling Exterior body made of ISI 304 steel Interior made of ISI 304 steel Hygienic interior with embossed bottom and drain Interior adapted to ice creams containers 5,2 l Solid front doors Self-closing door Magnetic door gasket Mechanical door lock Shelves made of INOX djustable legs made of INOX Shelf evaporator Temperature recorder Sound alarm Pedal opener Set of castors Ice cream containers 5,2 l Light - neutral colour DRZWI PÓŁEK POJEMNIKÓW N LODY PÓŁKI GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY DOORS SHELVES ICE CREM CONTINERS SHELF INSULTION THICKNESS PRO ICE /40% x / R

64 Pro Blaster gnn Dotykowy panel sterowania Wnętrze z tłoczonym dnem i odpływem Wnętrze ze stali ISI 304 Wnętrze przystosowane do pojemników GN Zamek drzwi mechaniczny Drzwi pełne Magnetyczna uszczelka drzwi Samodomykające się drzwi Regulowane nogi Touch control panel Hygienic interior with embossed bottom and drain Interior made of ISI 304 steel Interior adapted to GN containers Mechanical door lock Solid front doors Magnetic door gasket Self-closing door djustable legs Funkcja programowanie Funkcja "soft/hard" Regulowane nogi INOX Komplet kółek Programmes functions Hard/soft functions djustable legs made of INOX Set of castors / ZŁDUNEK PROWDNIC MOC ZNMIONOW [W] GRUBOŚĆ IZOLCJI - Pro Blaster C700 Pro Blaster F700 * Załadunek/load 20 kg E RNGE / LOD z +90 do +3 w 90 min./ from +90 to +3 in 90 min.* z +90 do -18 w 270 min./ from +90 to -18 in 270 min.* CPCITY GUIDES RTED [W] INSULTION THICKNESS +25/60% / R452a +25/60% / R452a

65 Gastro inoxn za pomocą monobloku Wersja tropik (n/d drzwi szklanych) utomatyczna praca wentylatora Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Wnętrze ze stali ISI 304 Wnętrze przystosowane do pojemników GN Drzwi pełne Samodomykające się drzwi Magnetyczna uszczelka drzwi Zamek drzwi mechaniczny Półki metalowe plastyfikowane Prowadnice półek Regulowane nogi Oświetlenie - barwa neutralna (n/d pełnych drzwi) System ochrony żywności TiO2 Grzałka odszraniania parownika Rejestrator temperatury larm dźwiękowy Wnętrze przystosowane do tac piekarniczych 600x400 Półki INOX Haki do mięsa Drzwi szklane Pedał do otwierania drzwi nogą Regulowane nogi INOX Komplet kółek Oświetlenie - barwa neutralna with monoblock Tropic version (n/a glass door) utomatic operation of fan Exterior body made of ISI 304 steel Interior made of ISI 304 steel Interior adapted to GN containers Solid front doors Self-closing door Magnetic door gasket Mechanical door lock Metal coated shelves Shelves guides djustable legs Light - neutral colour (n/a solid door) Food protection technology TiO2 Evaporator defrost heater Temperature recorder Sound alarm Interior adapted to 600x400 bakery trays Shelves made of INOX Meat hooks Glass door Pedal opener djustable legs made of INOX Set of castors Light - neutral colour DRZWI PÓŁEK PÓŁKI GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY DOORS SHELVES SHELF INSULTION THICKNESS GSTRO INOX C /40% x / R290 GSTRO INOX C /40% x / R290 GSTRO INOX C /40% x / R GSTRO INOX C /40% x / R290 GSTRO INOX F /40% x / R GSTRO INOX F /40% x / R GSTRO INOX F /40% x / R

66 Gastro combi inoxn Wersja tropik (n/d drzwi szklanych) utomatyczna praca wentylatora Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Wnętrze ze stali ISI 304 Wnętrze przystosowane do pojemników GN Drzwi pełne Samodomykające się drzwi Magnetyczna uszczelka drzwi Zamek drzwi mechaniczny Półki metalowe plastyfikowane Prowadnice półek Regulowane nogi System ochrony żywności TiO2 Rejestrator temperatury larm dźwiękowy Półki INOX Półki metalowe plastyfikowane Prowadnice półek Drzwi szklane Regulowane nogi INOX Komplet kółek Tropic version (n/a glass door) utomatic operation of fan Exterior body made of ISI 304 steel Interior made of ISI 304 steel Interior adapted to GN containers Solid front doors Self-closing door Magnetic door gasket Mechanical door lock Metal coated shelves Shelves guides djustable legs Food protection technology TiO2 Temperature recorder Sound alarm Shelves made of INOX Metal coated shelves Shelves guides Glass door djustable legs made of INOX Set of castors DRZWI PÓŁEK PÓŁKI GRUBOŚĆ IZOLCJI - - GSTRO COMBI INOX CC700 GSTRO COMBI INOX CF700 CPCITY DOORS SHELVES SHELF INSULTION THICKNESS /40% 2x x / R /40% 2x x / R

67 Gastron za pomocą monobloku Wersja tropik (n/d drzwi szklanych) utomatyczna praca wentylatora Drzwi pełne Samodomykające się drzwi Magnetyczna uszczelka drzwi Zamek drzwi mechaniczny Regulowane nogi Wnętrze z aluminium Prowadnice półek Półki metalowe plastyfikowane Wnętrze przystosowane do pojemników GN Oświetlenie - barwa neutralna (n/d pełnych drzwi) System ochrony żywności TiO2 Grzałka odszraniania parownika Rejestrator temperatury Wnętrze przystosowane do tac piekarniczych 600x400 larm dźwiękowy Półki INOX Półki metalowe plastyfikowane Prowadnice półek Haki do mięsa Drzwi szklane Pedał do otwierania drzwi nogą Regulowane nogi INOX Komplet kółek Oświetlenie - barwa neutralna with monoblock Tropic version (n/a glass door) utomatic operation of fan Solid front doors Self-closing door Magnetic door gasket Mechanical door lock djustable legs Interior made of aluminium Shelves guides Metal coated shelves Interior adapted to GN containers Light - neutral colour (n/a solid door) Food protection technology TiO2 Evaporator defrost heater Temperature recorder Interior adapted to 600x400 bakery trays Sound alarm Shelves made of INOX Metal coated shelves Shelves guides Meat hooks Glass door Pedal opener djustable legs made of INOX Set of castors Light - neutral colour DRZWI PÓŁEK PÓŁKI GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY DOORS SHELVES SHELF INSULTION THICKNESS GSTRO C /40% x / R290 GSTRO C /40% x / R GSTRO C /40% x / R290 GSTRO F /40% x / R290 GSTRO F /40% x / R GSTRO F /40% x / R

68 Gastro combin utomatyczna praca wentylatora Drzwi pełne Samodomykające się drzwi Magnetyczna uszczelka drzwi Zamek drzwi mechaniczny Regulowane nogi Wnętrze z aluminium Prowadnice półek Półki metalowe plastyfikowane Wnętrze przystosowane do pojemników GN System ochrony żywności TiO2 Rejestrator temperatury larm dźwiękowy Półki INOX Półki metalowe plastyfikowane Prowadnice półek Drzwi szklane Regulowane nogi INOX Komplet kółek utomatic operation of fan Solid front doors Self-closing door Magnetic door gasket Mechanical door lock djustable legs Interior made of aluminium Shelves guides Metal coated shelves Interior adapted to GN containers Food protection technology TiO2 Temperature recorder Sound alarm Shelves made of INOX Metal coated shelves Shelves guides Glass door djustable legs made of INOX Set of castors DRZWI PÓŁEK PÓŁKI GRUBOŚĆ IZOLCJI - GSTRO COMBI CC700 GSTRO COMBI CF700 CPCITY DOORS SHELVES SHELF INSULTION THICKNESS /40% 2x x / R /40% 2x x / R

69 Basicn za pomocą monobloku utomatyczna praca wentylatora Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Drzwi pełne Samodomykające się drzwi Magnetyczna uszczelka drzwi Zamek drzwi mechaniczny Regulowane nogi Wnętrze ze stali ISI 430 Prowadnice półek Półki metalowe plastyfikowane with monoblock utomatic operation of fan Exterior body made of ISI 430 steel Solid front doors Self-closing door Magnetic door gasket Mechanical door lock djustable legs Interior made of ISI 430 steel Shelves guides Metal coated shelves Półki INOX Regulowane nogi INOX Komplet kółek Oświetlenie - barwa neutralna Shelves made of INOX djustable legs made of INOX Set of castors Light - neutral colour DRZWI PÓŁEK PÓŁKI GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY DOORS SHELVES SHELF INSULTION THICKNESS BSIC C /40% x / R290 BSIC C /40% x / R BSIC F /40% x / R290 BSIC F /40% x / R

70 Econ Drzwi pełne Magnetyczna uszczelka drzwi Regulowane nogi Wnętrze lakierowane proszkowo na kolor RL Prowadnice półek Półki metalowe plastyfikowane Zamek drzwi mechaniczny Drzwi szklane Zamek drzwi elektroniczny Oświetlenie półek Solid front doors Magnetic door gasket djustable legs Interior painted by powder - RL colours Shelves guides Metal coated shelves Mechanical door lock Glass door Electronic door lock Iluminated shelves DRZWI PÓŁEK GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY DOORS SHELVES INSULTION THICKNESS ECO C /60% x670x / R600a 1 2 ECO C /60% x670x / R600a ECO C /60% x670x / R

71 Retarder C700n za pomocą monobloku System ochrony żywności TiO2 Dotykowy panel sterowania Funkcja programowanie Zarządzanie cyklami automatycznego opóźniania/wzrostu Zoptymalizowany obieg powietrza przez perforacje wewnątrz urządzenia Wnętrze ze stali ISI 304 Oświetlenie - barwa ciepła Wnętrze przystosowane do tac piekarniczych 600x400 Zamek drzwi mechaniczny Drzwi szklane Samodomykające się drzwi Magnetyczna uszczelka drzwi Regulowane nogi with monoblock Food protection technology TiO2 Touch control panel Programmes functions Management of automatic retarding-proofing cycles Optimized air circulation through perforations inside the device Interior made of ISI 304 steel Light - warm colour Interior adapted to 600x400 bakery trays Mechanical door lock Glass door Self-closing door Magnetic door gasket djustable legs Tace piekarnicze EN 600x400 Tace piekarnicze EN 600x450 Drzwi pełne Regulowane nogi INOX Komplet kółek Zarządzanie wydajnością wentylatorów Bakery trays EN 600x400 Bakery trays EN 600x450 Solid front doors djustable legs made of INOX Set of castors Fan intensivity management PROWDNIC GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY GUIDES INSULTION THICKNESS RETRDER C /60% / R

72 Bakery cabinetn za pomocą monobloku za pomocą monobloku Wnętrze z tłoczonym dnem i odpływem Wnętrze ze stali ISI 304 Wnętrze przystosowane do tac piekarniczych 600x400 Zamek drzwi mechaniczny Drzwi pełne Magnetyczna uszczelka drzwi Samodomykające się drzwi Regulowane nogi Oświetlenie - barwa ciepła System ochrony żywności TiO2 Tace piekarnicze EN 600x400 Tace piekarnicze EN 600x450 Drzwi szklane Regulowane nogi INOX Komplet kółek with monoblock with monoblock Hygienic interior with embossed bottom and drain Interior made of ISI 304 steel Interior adapted to 600x400 bakery trays Mechanical door lock Solid front doors Magnetic door gasket Self-closing door djustable legs Light - warm colour Food protection technology TiO2 Bakery trays EN 600x400 Bakery trays EN 600x450 Glass door djustable legs made of INOX Set of castors PROWDNIC GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY GUIDES INSULTION THICKNESS Bakery Cabinet C /55% / R290 Bakery Cabinet C /55% / R290 Bakery Cabinet F /55% / R290 Bakery Cabinet F /55% / R

73 Bakery blaster enn Dotykowy panel sterowania Wnętrze z tłoczonym dnem i odpływem Wnętrze ze stali ISI 304 Wnętrze przystosowane do tac piekarniczych 600x400 Zamek drzwi mechaniczny Drzwi pełne Magnetyczna uszczelka drzwi Samodomykające się drzwi Regulowane nogi Rejestrator temperatury HCCP Port USB Touch control panel Hygienic interior with embossed bottom and drain Interior made of ISI 304 steel Interior adapted to 600x400 bakery trays Mechanical door lock Solid front doors Magnetic door gasket Self-closing door djustable legs HCCP temperature recorder USB port Tace piekarnicze EN 600x400 Tace piekarnicze EN 600x450 Funkcja programowanie Funkcja "soft/hard" Regulowane nogi INOX Komplet kółek Bakery trays EN 600x400 Bakery trays EN 600x450 Programmes functions Hard/soft functions djustable legs made of INOX Set of castors PROWDNIC MOC ZNMIONOW [W] GRUBOŚĆ IZOLCJI - CPCITY GUIDES RTED [W] INSULTION THICKNESS Bakery Blaster En C500 Bakery Blaster En F500 z +90 do +3 w 90 min./ from +90 to +3 in 90 min.* z +90 do -18 w 270 min./ from +90 to -18 in 270 min.* +25/60% / R452a +25/60% / R452a * Załadunek/load 20 kg

74 Bakery tablen Wnętrze ze stali ISI 304 Wnętrze przystosowane do tac piekarniczych 600x400 Regulowane nogi Interior made of ISI 304 steel Interior adapted to 600x400 bakery trays djustable legs System ochrony żywności TiO2 Tace piekarnicze EN 600x400 Tace piekarnicze EN 600x450 Komplet kółek Regulowane nogi INOX Zamek drzwi mechaniczny Oświetlenie - barwa ciepła Food protection technology TiO2 Bakery trays EN 600x400 Bakery trays EN 600x450 Set of castors djustable legs made of INOX Mechanical door lock Light - warm colour PROWDNIC BLTU GRUBOŚĆ IZOLCJI 680 CPCITY GUIDES WORKTOP INSULTION THICKNESS Bakery Table C /55% ,3 230/ R290 Bakery Table C /55% ,8 230/ R Bakery Table F /55% ,3 230/ R290 Bakery Table F /55% ,8 230/ R

75 Pro linen Wnętrze ze stali ISI 304 Wnętrze przystosowane do pojemników GN Regulowane nogi Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Blat ze stali ISI 304 Drzwi pełne Półki metalowe plastyfikowane Grzałka odszraniania parownika Interior made of ISI 304 steel Interior adapted to GN containers djustable legs Exterior body made of ISI 304 steel Worktop made of ISI 304 steel Solid front doors Metal coated shelves Evaporator defrost heater Wersja pod agregat zewnętrzny System ochrony żywności TiO2 Blat granitowy Blat ze stali ISI 304 z rantem Blat granitowy z rantem Wersja bez blatu Otwór w blacie Zlew nad komorą agregatu Półki INOX Prowadnice półek Moduł 2 szuflad chłodniczych Moduł 3 szuflad chłodniczych Drzwi szklane Komplet kółek Regulowane nogi INOX Zamek drzwi mechaniczny Remote version (external compressor) Food protection technology TiO2 Worktop made of granite Worktop made of ISI 304 steel with barrier Granite worktop with barrier Version without tabletop Hole on the tabletop Sink above the machine room Shelves made of INOX Shelves guides Refrigerated drawer (2 drawers module) Refrigerated drawer (3 drawers module) Glass door Set of castors djustable legs made of INOX Mechanical door lock DRZWI PÓŁEK PRZESTRZENI MGZYNOWEJ BLTU GRUBOŚĆ IZOLCJI 680 DOORS SHELVES STORGE SPCE CPCITY WORKTOP INSULTION THICKNESS Pro Line C /55% 1410x705x V/50Hz R Pro Line C /55% 1915x705x V/50Hz R290 Pro Line C / 5% 2420x705x V/50Hz R290 Pro Line F /55% 1410x705x V/50Hz R290 Pro Line F /55% 1915x705x V/50Hz R290 Pro Line F /55% 2420x705x V/50Hz R

76 Sch pizzan Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Blat ze stali ISI 304 Drzwi pełne Regulowane nogi Wnętrze ze stali ISI 304 Półki metalowe plastyfikowane Wnętrze przystosowane do pojemników GN System ochrony żywności TiO2 Blat granitowy Półki metalowe plastyfikowane Prowadnice półek Moduł 2 szuflad chłodniczych Moduł 3 szuflad chłodniczych Regulowane nogi INOX Exterior body made of ISI 430 steel Worktop made of ISI 304 steel Solid front doors djustable legs Interior made of ISI 304 steel Metal coated shelves Interior adapted to GN containers Food protection technology TiO2 Worktop made of granite Metal coated shelves Shelves guides Refrigerated drawer (2 drawers module) Refrigerated drawer (3 drawers module) djustable legs made of INOX DRZWI PÓŁEK PRZESTRZENI MGZYNOWEJ POJEMNIKÓW GN 1/3 BLTU GRUBOŚĆ IZOLCJI DOORS SHELVES STORGE SPCE CPCITY GN 1/3 CONTINERS WORKTOP INSULTION THICKNESS SCH PIZZ /55% / R SCH PIZZ /55% / R

77 Salad barn Wnętrze ze stali ISI 304 Osłony z pleksi Komplet kółek Składane półki Oświetlenie - barwa neutralna Interior made of ISI 304 steel Shields made of plexiglass Set of castors Folding shelves Light - neutral colour EKSPOZYCJI EXPOSITION POJEMNIKÓW GN 1/3 GN 1/3 CONTINERS SLD BR /60% / R

78 Super saladn Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Blat z klapą Blat ze stali ISI 304 Drzwi pełne Regulowane nogi Wnętrze ze stali ISI 304 Półki metalowe plastyfikowane Deska do krojenia z polietylenu Wnętrze przystosowane do pojemników GN Exterior body made of ISI 304 steel Worktop with flap Worktop made of ISI 304 steel Solid front doors djustable legs Interior made of ISI 304 steel Metal coated shelves Chopping board made of polyethylene Interior adapted to GN containers System ochrony żywności TiO2 Półki metalowe plastyfikowane Prowadnice półek Moduł 2 szuflad chłodniczych Moduł 3 szuflad chłodniczych Komplet kółek Food protection technology TiO2 Metal coated shelves Shelves guides Refrigerated drawer (2 drawers module) Refrigerated drawer (3 drawers module) Set of castors EKSPOZYCJI EXPOSITION DRZWI DOORS PÓŁEK SHELVES PRZESTRZENI MGZYNOWEJ STORGE SPCE CPCITY POJEMNIKÓW GN 1/3 GN 1/3 CONTINERS 130 SUPER SLD C /60% / R290 SUPER SLD C /60% / R SUPER SLD C /60% / R

79 Master saladn Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Szyba przednia gięta Blat ze stali ISI 304 Drzwi pełne Regulowane nogi Wnętrze ze stali ISI 304 Półki metalowe plastyfikowane Blat z polietylenu Wnętrze przystosowane do pojemników GN Exterior body made of ISI 304 steel Curved front glass Worktop made of ISI 304 steel Solid front doors djustable legs Interior made of ISI 304 steel Metal coated shelves Worktop made of polyethylene Interior adapted to GN containers System ochrony żywności TiO2 Przysłony z pleksi Półki metalowe plastyfikowane Prowadnice półek Komplet kółek Oświetlenie - barwa neutralna Food protection technology TiO2 Plexiglass back-covers Metal coated shelves Shelves guides Set of castors Light - neutral colour EKSPOZYCJI EXPOSITION DRZWI DOORS PÓŁEK SHELVES PRZESTRZENI MGZYNOWEJ STORGE SPCE CPCITY POJEMNIKÓW GN 1/3 GN 1/3 CONTINERS 130 MSTER SLD C /60% / R290 MSTER SLD C /60% (1+1)x / R MSTER SLD C /60% (1+1)x / R

80 Saladn Korpus zewnętrzny ze stali ISI 304 Blat ze stali ISI 304 Drzwi pełne Regulowane nogi Wnętrze ze stali ISI 304 Półki metalowe plastyfikowane Wnętrze przystosowane do pojemników GN Exterior body made of ISI 304 steel Worktop made of ISI 304 steel Solid front doors djustable legs Interior made of ISI 304 steel Metal coated shelves Interior adapted to GN containers System ochrony żywności TiO2 Blat granitowy z rantem Blat granitowy Półki metalowe plastyfikowane Prowadnice półek Moduł 2 szuflad chłodniczych Moduł 3 szuflad chłodniczych Komplet kółek Regulowane nogi INOX Food protection technology TiO2 Granite worktop with barrier Worktop made of granite Metal coated shelves Shelves guides Refrigerated drawer (2 drawers module) Refrigerated drawer (3 drawers module) Set of castors djustable legs made of INOX DRZWI PÓŁEK PRZESTRZENI MGZYNOWEJ BLTU DOORS SHELVES STORGE SPCE CPCITY WORKTOP SLD C /60% / R290 SLD C /60% / R290 SLD C /60% / R

81 Typ zn Chłodzenie grawitacyjne Górne klapy Magnetyczna uszczelka drzwi Wnętrze z aluminium Kosze metalowe plastyfikowane Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Wnętrze ze stali ISI 430 Static cooling Upper flaps Magnetic door gasket Interior made of aluminium Coated metal baskets Exterior body made of ISI 430 steel Interior made of ISI 430 steel KOSZY GÓRNYCH KLP GRUBOŚĆ IZOLCJI CPCITY BSKETS PNEL DOORS INSULTION THICKNESS TYP Z /60% / R290 TYP Z /60% / R

82 Remote unitn Gotowy do montażu zestaw Korpus zewnętrzny ocynkowany Płynna regulacja prędkości wentylatorów Skrzynka elektryczna Zbiornik czynnika Wziernik Presostat niskiego ciśnienia Ready-to-install set Galvanized exterior body Variable speed fan Electric box Liquid refrigerant receiver Sight glass Low pressure switch Korpus zewnętrzny ze stali ISI 430 Exterior body made of ISI 430 steel Wydajność chłodnicza (-10 C/+45 C) [W] COOLING CPCITY (-10 C/+45 C) [W] C +40 C/60% x500x /50 42 R452/R448/R C +40 C/60% x500x /50 31 R452/R448/R

83 IKONY ICONS DOSTĘPNE KOLORY VILBLE COLORS TiO2 Hydrauliczny system podnoszenia szyb Lift-up system of front glass Podwójna kurtyna powietrzna (mniejsze zużycie energii) Double air curtain RL 1015 RL 1023 RL 1035 RL 1036 RL 2003 RL 2011 RL 3020 RL 5015 RL 6005 RL 6018 RL 7011 RL 7021 Inteligentna kontrola klimatu (temperatura, wilgotność) Intelligent climate control (temperature/humidity) Wersja plug-in (agregat wewnętrzny) Plug in version Wersja remote (agregat zewnętrzny) Remote version RL 7031 RL 7040 RL 7046 RL 8007 RL 8017 RL 9005 RL 9006 RL 9007 RL

84 166

CENNIK URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA. Obowiązuje od 1.07.2014r.

CENNIK URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA. Obowiązuje od 1.07.2014r. CENNIK URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA Obowiązuje od 1.07.2014r. 1 2 INFORMACJE OGÓLNE: JAK ZAMÓWIĆ NASZE PRODUKTY? KROK 1: WYBIERZ ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ KLIENTA Zwróć uwagę na: - cel zastosowania

Bardziej szczegółowo

CENNIK URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA. Obowiązuje od r.

CENNIK URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA. Obowiązuje od r. CENNIK URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA Obowiązuje od 1.07.2014r. 1 2 INFORMACJE OGÓLNE: JAK ZAMÓWIĆ NASZE PRODUKTY? KROK 1: WYBIERZ ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ KLIENTA Zwróć uwagę na: - cel zastosowania

Bardziej szczegółowo

CENNIK URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA. Obowiązuje od r.

CENNIK URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA. Obowiązuje od r. CENNIK URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA Obowiązuje od 1.07.2014r. 1 INFORMACJE OGÓLNE: JAK ZAMÓWIĆ NASZE PRODUKTY? KROK 1: WYBIERZ ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ KLIENTA Zwróć uwagę na: cel zastosowania

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2018

Katalog produktów 2018 Katalog produktów 2018 Materiały graficzne i zdjęcia mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości. Zawartość katalogu jest chroniona prawem autorskim. Zastosowanie naszych produktów Sklepy i supermarkety

Bardziej szczegółowo

PETROL STATIONS & CONVENIENCE STORES

PETROL STATIONS & CONVENIENCE STORES PETROL STATIONS & CONVENIENCE STORES p r o d u c t c a t a l o g O FIRMIE BOLARUS Spółka Akcyjna jest jednym z największych krajowych producentów urządzeń chłodniczych i niskotemperaturowych. Od 50 lat

Bardziej szczegółowo

REFRIGERATED Counters Lady CHŁODNICZE

REFRIGERATED Counters Lady CHŁODNICZE REFRIGERATED Counters Lady CHŁODNICZE We offer high-quality refrigerated counters, for use in both small shops and large markets. Our refrigerated counters are suitable for selling and exposing food products

Bardziej szczegółowo

Sugerowane ceny fabryczne typowych urządzeń chłodniczych ważne od 01.07.2012 Szafy chłodnicze (+1 do +10 C):

Sugerowane ceny fabryczne typowych urządzeń chłodniczych ważne od 01.07.2012 Szafy chłodnicze (+1 do +10 C): Szafy chłodnicze (+1 do +10 C): Cena netto Lp. Nazwa wyrobu Cena brutto 1 S-300 S INOX 4490,00 5522,70 Pojemność 300 l, 1 drzwi, nierdzewna, GASTRO 1/1, z wentylatorem 2 S-500 2870,00 3530,10 3 INC-550-C*

Bardziej szczegółowo

BELLISSIMA. Pastry counters /Lady cukiernicze

BELLISSIMA. Pastry counters /Lady cukiernicze Pastry counters /Lady cukiernicze BELLISSIMA UNIT DESCRIPTION /OPIS URZĄDZENIA: Made of wood /Obudowa drewniana Air circulation cooling /Chłodzenie nawiewowe Glass shelves, highlighted /Półki szklane,

Bardziej szczegółowo

Sugerowane ceny fabryczne typowych urządzeń chłodniczych ważne na rok 2008 (12.05.2008) Szafy chłodnicze (+1 do +10 C) i szokowe:

Sugerowane ceny fabryczne typowych urządzeń chłodniczych ważne na rok 2008 (12.05.2008) Szafy chłodnicze (+1 do +10 C) i szokowe: Szafy chłodnicze (+1 do +10 C) i szokowe: Cena netto Cena Opis wyrobu 1 S-500 2730,00 3330,60 Pojemność 500 l, 1 drzwi, z went. lub grawitacyjna 2 S-300 S INOX 4280,00 5221,60 Pojemność 300 l, 1 drzwi,

Bardziej szczegółowo

Producent urządzeń chłodniczych

Producent urządzeń chłodniczych Producent urządzeń ch 1 Wszystkie lady posiadają wyjmowane hartowane szyby czołowe, podzielone w zależności od długości urządzenia na dwie lub trzy części. Zastosowanie tego rodzaju szyb pozwala na łatwe

Bardziej szczegółowo

www.rapa.lublin.pl 1

www.rapa.lublin.pl 1 www.rapa.lublin.pl 1 Wszystkie lady posiadają wyjmowane hartowane szyby czołowe, podzielone w zależności od długości urządzenia na dwie lub trzy części. Zastosowanie tego rodzaju szyb pozwala na łatwe

Bardziej szczegółowo

ES SYSTEM K ES SYSTEM K LENARI ES SYSTEM K ES SYSTEM K LENARI

ES SYSTEM K ES SYSTEM K LENARI ES SYSTEM K ES SYSTEM K LENARI Firma ES SYSTEM K powstała w 1995 roku. Dziś w naszej ofercie można znaleźć szeroki wachlarz urządzeń chłodniczych przeznaczonych dla supermarketów, kawiarni, lodziarni, stacji benzynowych i innych obiektów

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki ze stali nierdzewnych / Stainless steel tanks

Zbiorniki ze stali nierdzewnych / Stainless steel tanks Zbiorniki ze stali nierdzewnych / Stainless steel tanks O firmie / About Faspol pojawił się na rynku w 2001 roku, poprzez wyodrębnienie z firmy Faspoma wówczas wiodącego producenta zbiorników do magazynowania

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki ze stali nierdzewnych / Stainless steel tanks Usługi podwykonawcze / Subcontracting services

Zbiorniki ze stali nierdzewnych / Stainless steel tanks Usługi podwykonawcze / Subcontracting services Zbiorniki ze stali nierdzewnych / Stainless steel tanks Usługi podwykonawcze / Subcontracting services O firmie / About Faspol pojawił się na rynku w 2001 roku, poprzez wyodrębnienie z firmy Faspoma wówczas

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

BOLARUS S.A. URZĄDZENIA CHŁODNICZE

BOLARUS S.A. URZĄDZENIA CHŁODNICZE BOLARUS S.A. URZĄDZENIA CHŁODNICZE DLA CUKIERNICTWA FOR PASTRY & BAKERY 1 SPIS TREŚCI CONTENT Szanowni Państwo, niniejszy folder stanowi najnowszą ofertę produktową firmy BOLARUS dla sektora cukierniczo-piekarniczego.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WITRYNY CHŁODNICZE REFRIGERATED COUNTERS DODATKOWE OPCJE WYKONANIA I WYPOSAŻENIA WITRYN ADDITIONAL OPTION AND EQUIPMENTS OF THE COUNTERS

SPIS TREŚCI WITRYNY CHŁODNICZE REFRIGERATED COUNTERS DODATKOWE OPCJE WYKONANIA I WYPOSAŻENIA WITRYN ADDITIONAL OPTION AND EQUIPMENTS OF THE COUNTERS PRODUCENT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH SPIS TREŚCI WITRYNY CHŁODNICZE REFRIGERATED COUNTERS 1 DODATKOWE OPCJE WYKONANIA I WYPOSAŻENIA WITRYN ADDITIONAL OPTION AND EQUIPMENTS OF THE COUNTERS 7 WITRYNY CUKIERNICZE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WITRYNY CHŁODNICZE REFRIGERATED COUNTERS DODATKOWE OPCJE WYKONANIA I WYPOSAŻENIA WITRYN ADDITIONAL OPTION AND EQUIPMENTS OF THE COUNTERS

SPIS TREŚCI WITRYNY CHŁODNICZE REFRIGERATED COUNTERS DODATKOWE OPCJE WYKONANIA I WYPOSAŻENIA WITRYN ADDITIONAL OPTION AND EQUIPMENTS OF THE COUNTERS PRODUCENT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH CEBEA Producentieksporterurz¹dzeñch³odniczycho30-letniejtradycji. Naszeurz¹dzenias¹przeznaczonedowyposa eniasklepóworazsupermarketów.stosowanewprocesieprodukcji nowoczesnetechnologieimateria³yzapewniaj¹wysokipoziomjakoœciestetykinaszychwyrobów.

Bardziej szczegółowo

Producent urządzeń chłodniczych i gastronomicznych

Producent urządzeń chłodniczych i gastronomicznych Producent urządzeń chłodniczych i gastronomicznych Witryny chłodnicze: Witryny chłodnicze przeznaczone są do przechowywania i ekspozycji szerokiego asortymentu artykułów spożywczych. Szeroka gama kolorów

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

RCS 03 Scorpion. Dane techniczne Technical data RCS 03. Strona 1/8 Page 1/8. Typ Type. Regał chłodniczy Cooling multideck

RCS 03 Scorpion. Dane techniczne Technical data RCS 03.  Strona 1/8 Page 1/8. Typ Type. Regał chłodniczy Cooling multideck Scorpion www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne... General information 2. Informacje elektryczne... Electrical information 3. Informacje chłodnicze... Cooling information

Bardziej szczegółowo

ARIA C WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (14)

ARIA C WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (14) ARIA O C +4... +12 C elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem, rozmrażanie automatyczne częściowe odparowanie skroplin obudowa drewnopodobna z płyty możliwość wyboru z dostępnych* energooszczędne

Bardziej szczegółowo

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9

Szafa mroźnicza Freezing cabinet. Typ Type. Dane techniczne Technical data. Model Model SMI 04. SMI 04 Indus. www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 Indus www.essystemk.com Strona 1/9 Page 1/9 SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Żmigród, ul. Poznańska 15 tel fax kom: ;

Żmigród, ul. Poznańska 15 tel fax kom: ; 55-140 Żmigród, ul. Poznańska 15 tel. 71 385 3295 fax. 71 385 3462 kom: 601 580 579; 605 956 353 e-mail: nr KRS 0000154442, NIP: 915-100-21-48, REGON 930405040 wysokość kapitału zakładowego spółki 608

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

PRODUCENT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PRODUCENT URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH CEBEA Producentieksporterurz¹dzeñch³odniczycho30-letniejtradycji. Naszeurz¹dzenias¹przeznaczonedowyposa eniasklepóworazsupermarketów.stosowanewprocesieprodukcjinowoczesnetechnologieimateria³yzapewniaj¹wysoki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 20 /

KATALOG PRODUKTÓW 20 / KATALOG PRODUKTÓW 2017/2018 O firmie Przedsiębiorstwo MAX-POL to wiodący producent zniczy i wkładów w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1985 roku i należy do grona prekursorów. Na ponad 30 letnią działalność

Bardziej szczegółowo

300 litrów / 300 litres. COOLING & FREEZING CABINETS 300 l

300 litrów / 300 litres. COOLING & FREEZING CABINETS 300 l 00 litrów / 00 litres OOLNG & FRZNG BNTS 00 l S/S - 00 S NOX S/SN - 00 S NOX S - 00 S NOX S SN - 00 S NOX 00 litrów / 00 litres T 520 700 520 700 2020 MN - 2070 MX 1625 705 5 645 585 400 1200 2020 MN -

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

MANUFACTURER OF INNOVATIONS TM

MANUFACTURER OF INNOVATIONS TM MANUFACTURER OF INNOVATIONS TM WITAJ W ŚWIECIE SILIKONU WELCOME TO THE WORLD OF SILICONE Jesteśmy jednym z wiodących producentów wyrobów silikonowych w Europie. We are one of the leading manufacturers

Bardziej szczegółowo

Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych

Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych Profile aluminiowe Systemy podnoszenia szyb do lad i witryn przeszklonych Aluminium profiles Glass opening systems for counters and display cases www.aifo.pl A i F O GROUP 32-700 Bochnia, ul. Łany 23 POLAND

Bardziej szczegółowo

Producent Urządzeń Chłodniczych CEBEA w Bochni

Producent Urządzeń Chłodniczych CEBEA w Bochni O FIRMIE Producent Urządzeń Chłodniczych CEBEA w Bochni Posiada ponad 35-letnią tradycję w produkcji urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przechowywania i bezpośredniej sprzedaży produktów mięsno wędliniarskich,

Bardziej szczegółowo

Sweden. Beskidzkie Fabryki Mebli to firma z ponad 40-letnią tradycją osadzona w przemysłowych tradycjach Bielska-Białej.

Sweden. Beskidzkie Fabryki Mebli to firma z ponad 40-letnią tradycją osadzona w przemysłowych tradycjach Bielska-Białej. Sweden Estonia Beskidzkie Fabryki Mebli to firma z ponad 40-letnią tradycją osadzona w przemysłowych tradycjach Bielska-Białej. Beskidzkie Fabryki Mebli is a 40-year-old company rooted in industrial traditions

Bardziej szczegółowo

LUSTRA LED. lustro LED Prestige 80, 100 mirror LED Prestige 80, 100 rozmiar size index cena price strona page. 80/60 cm , ,97

LUSTRA LED. lustro LED Prestige 80, 100 mirror LED Prestige 80, 100 rozmiar size index cena price strona page. 80/60 cm , ,97 - 176 - LUSTRA lustro Prestige 80, 100 mirror Prestige 80, 100 rozmiar size index cena price strona page 1000 80/60 cm 163136 1039,00 1277,97 100/60 cm 163137 1149,00 1413,27 15 wyposażone w bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

Carina Collection. Lewis Bourne United Kingdom ES SYSTEM K UK

Carina Collection. Lewis Bourne United Kingdom ES SYSTEM K UK Carina Collection Carina is a versatile product with many matching models to complete whole projects with matching cabinets, the colour finishing options are endless which makes this an outstanding and

Bardziej szczegółowo

PRO. cabinet. TOPcontainer

PRO. cabinet. TOPcontainer PRO cabinet TOPcontainer Dobra organzacja jest ważną częścią udanego i nowoczesnego biznesu. Wysokiej jakości system szaf PRO łączy dobrą organizację z elastycznością. Możesz go zastosować w każdym pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

D e s i g n e d b y L e c h B o n a r

D e s i g n e d b y L e c h B o n a r D e s i g n e d b y L e c h B o n a r Opis techniczny systemu Binar 1.Regały Regały systemu Binar zostały wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, pokrytej melaminą i wykończone taśmą brzegową ABS

Bardziej szczegółowo

Stary Wiśnicz 289, Nowy Wiśnicz, Poland. tel.: / , fax: / GPS: N E

Stary Wiśnicz 289, Nowy Wiśnicz, Poland. tel.: / , fax: / GPS: N E Stary Wiśnicz 289, 32 720 Nowy Wiśnicz, Poland tel.: +48 14/ 662 19 10, fax: +48 14/ 662 19 12 GPS: N49 55 40.4842 E20 27 49.5746 e mail: info@igloo.pl, www.igloo.pl PRODUCENT URZĄDZEŃ DLA HANDLU I GASTRONOMII

Bardziej szczegółowo

04 CHŁODNICTWO 01 STÓŁ CHŁODNICZY

04 CHŁODNICTWO 01 STÓŁ CHŁODNICZY 04 CHŁODNICTWO Wszelkiego rodzaju sprzęt chłodniczy i mroźniczy jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego rodzaju lokalu gastronomicznego. Właściwy dobór chłodnictwa jest pierwszym krokiem w procesie

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Desjo. Model zastrzeżony / Reserved model. Kolekcja / Collection Trendline 2017

Desjo. Model zastrzeżony / Reserved model. Kolekcja / Collection Trendline 2017 Desjo Desjo to inspirujące rozwiązania o nowoczesnym kształcie i wzornictwie. To propozycja dla osób poszukujących prostych, ale nietuzinkowych rozwiązań. Kolekcja i kolorystyka dębu sanremo doskonale

Bardziej szczegółowo

CATALOGUE KATALOG 2015/2016. shops supermarkets petrol stations sklepy markety stacje paliw

CATALOGUE KATALOG 2015/2016. shops supermarkets petrol stations sklepy markety stacje paliw CATALOGUE KATALOG 2015/2016 shops supermarkets petrol stations sklepy markety stacje paliw ECO-FRIENDLY W ZGODZIE Z NATURĄ Be ECO friendly choose wisely! These solutions can save up to 64% energy. Bądź

Bardziej szczegółowo

PRO. cabinet. TOPcontainer

PRO. cabinet. TOPcontainer PRO cabinet TOPcontainer 2 Dobra organzacja jest ważną częścią udanego i nowoczesnego biznesu. Wysokiej jakości system szaf PRO łączy dobrą organizację z elastycznością. Możesz go zastosować w każdym pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

& portable system. Keep the frame, change the graphics, change position. Create a new stand!

& portable system. Keep the frame, change the graphics, change position. Create a new stand! -EASY FRAMESmodular & portable system -EASY FRAMESmodular & portable system by Keep the frame, change the graphics, change position. Create a new stand! koncepcja the concept EASY FRAMES to system, który

Bardziej szczegółowo

Model zastrzeżony / Reserved model

Model zastrzeżony / Reserved model Torino Wyjątkowe połączenie elegancji i nowoczesnego designu, podkreślone w każdym detalu. Masywne komody, witryny, szafki wiszące i stojące zwracają uwagę swym wyjątkowym rysunkiem naturalnego, olejowanego

Bardziej szczegółowo

Sargent Opens Sonairte Farmers' Market

Sargent Opens Sonairte Farmers' Market Sargent Opens Sonairte Farmers' Market 31 March, 2008 1V8VIZSV7EVKIRX8(1MRMWXIVSJ7XEXIEXXLI(ITEVXQIRXSJ%KVMGYPXYVI *MWLIVMIWERH*SSHTIVJSVQIHXLISJJMGMEPSTIRMRKSJXLI7SREMVXI*EVQIVW 1EVOIXMR0E]XS[R'S1IEXL

Bardziej szczegółowo

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS

GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS GLIKOLOWE PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA BRINE UNIT COOLERS BHT, BFT, BMT, GHS, GMS, GHL, GML THERMOKEY REFCOMP - UL. ZGODA 3 IIP. - 00-018 WARSZAWA - POLSKA - TEL.: +48 22 826 32 29 FAX.: +48 22 827

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 2017

KATALOG PRODUKTÓW 2017 KATALOG PRODUKTÓW 2017 SPIS TREŚCI WITRYNY CHŁODNICZE 4 JUMBO NEW 6 SAMOS DEEP 8 SAMOS DEEP MOD-C 8 SAMOS 10 SAMOS MOD-C 10 SANTIAGO DEEP 12 SANTIAGO DEEP MOD-C 12 SANTIAGO (S) 14 SANTIAGO (S) MOD-C 14

Bardziej szczegółowo

Heron Machine & Electric Industrial Co., Ltd.

Heron Machine & Electric Industrial Co., Ltd. 24 小时服务热线 : 400-088-3325 24 hours service hotline: 400-088-3325 TAKT Technology adres: Przedstawicielstwo w Polsce: TAKT Technology sp. z o.o. ul. Legionów 189 43-502 Czechowice-Dziedzice Tel. +48 601

Bardziej szczegółowo

Catania. wyróżniki kolekcji / key features. energooszczędne, wbudowane oświetlenie LED energy-saving, built-in LED lighting

Catania. wyróżniki kolekcji / key features. energooszczędne, wbudowane oświetlenie LED energy-saving, built-in LED lighting SELF-ASSEMBLY FURNITURE S www.deftrans.com.pl wyróżniki kolekcji / key features energooszczędne, wbudowane oświetlenie LED energy-saving, built-in LED lighting duża ilość pojemnych półek, pozwalająca na

Bardziej szczegółowo

KENDO. catalogue : FURNITURE : MARIDEX. Biały, połyskujący kolor frontów nadaje nowoczesny charakter wnętrzu.

KENDO. catalogue : FURNITURE : MARIDEX. Biały, połyskujący kolor frontów nadaje nowoczesny charakter wnętrzu. KOLORYSTYKA: korpus: kasztan wenge COLOURING: carcass: chestnut venge Biały, połyskujący kolor frontów nadaje nowoczesny charakter wnętrzu. Glossy white fronts give modern character to your interior. kasztan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

szafy chłodnicze MALTA EWA JOLA JOLA GASTRO OLA OLA GASTRO

szafy chłodnicze MALTA EWA JOLA JOLA GASTRO OLA OLA GASTRO 03 szafy chłodnicze MALTA EWA JOLA JOLA OLA OLA 74 75 MALTA P ML100.P MALTA.P 0 0,8 3 720 MALTA 1 ML100 MALTA.1 0 0,8 3 8 3/7 Wyposażenie standardowe MALTA P MALTA 1 MALTA P MALTA 1 agregat chłodniczy

Bardziej szczegółowo

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet inteligentna oprawa uliczna LED intelligent LED street luminaire www.lediko.com ZASTOSOWANIE AREAS OF APPLICATION oświetlenie miejskie municipal lighting oświetlenie

Bardziej szczegółowo

DELTA 600 corner left with TÜV certi ed

DELTA 600 corner left with TÜV certi ed DELTA 600 corner left with TÜV certi ed DELTA/L/600/TUV Price: 1 03 EAN: 5903950175383 Horizontal, corner bio replace open on the left side is an ideal solution for tting in the nook. Shipping in package

Bardziej szczegółowo

Kameleo. witryna cukiernicza

Kameleo. witryna cukiernicza Kameleo witryna cukiernicza witryna cukiernicza Kameleo Nowość IGLOO dedykowana dla sektora cukierniczego, godny następca JAMAJKI oraz MARTY dotychczasowych bestsellerów tego rynku. KAMELEO to jeszcze

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

KARLAK. 01 drain trap. www. karlak. ig. pl

KARLAK. 01 drain trap. www. karlak. ig. pl d r a i n t r a p AT R A P S M A N U FA C T U R E R K A R L A K KARLAK 01 drain trap a t r a p s m a n u f a c t u r e r w w w. k a r l a k. i g. p l p r o d u c t s c a t a l o g u e c a t a l o g u e

Bardziej szczegółowo

P60 WITRYNY DO LODÓW - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

P60 WITRYNY DO LODÓW - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA P60 www.k-2.com.pl P60 WITRYNY DO LODÓW - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Struktura - Monoblok ze ściankami o grubości min. 50 mm, wypełniony pianką poliuretanową o niskiej gęstości 40 kg/m 3. - Wykończona

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

WITRYNY SAŁATKOWE GASTROLINE 114 GASTROLINE OPEN 114 IBIZA 115 IBIZA OPEN 115 NATALIA 116 SYLWIA 116 KASIA 117 KASIA Z 117

WITRYNY SAŁATKOWE GASTROLINE 114 GASTROLINE OPEN 114 IBIZA 115 IBIZA OPEN 115 NATALIA 116 SYLWIA 116 KASIA 117 KASIA Z 117 WITRYNY SAŁATKOWE GASTROLINE 114 GASTROLINE OPEN 114 IBIZA 115 IBIZA OPEN 115 NATALIA 116 SYLWIA 116 KASIA 117 KASIA Z 117 113 178 248 nadstawka OPEN ze stali nierdzewnej z ekranami szklanymi 100 300 100

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Producent Urządzeń Chłodniczych

Producent Urządzeń Chłodniczych CENTRUM Bi ał y s to k Lu ba r tó w Producent Urządzeń Chłodniczych DO DY SA (dr oga w budowie) C H OI N Y STEFC ZYK A CERAM I CZNA 9 RAPACKIEGO Warszawa Rzeszów SZE L IGOWSKI E GO ZWIĄZKOWA BURS A KI

Bardziej szczegółowo

Fargo, North Dakota Commercial Roofing Contractor Tecta America Dakotas. [stm_sidebar sidebar= 7836 ]

Fargo, North Dakota Commercial Roofing Contractor Tecta America Dakotas. [stm_sidebar sidebar= 7836 ] Fargo, North Dakota Commercial Roofing Contractor Tecta America Dakotas [stm_sidebar sidebar= 7836 ] Commercial Roofing Contractor in Fargo, North Dakota Our commercial roofing company has been serving

Bardziej szczegółowo

Kośne Hamry Poronin tel: (+48) FAX: (+48)

Kośne Hamry Poronin tel: (+48) FAX: (+48) Kośne Hamry 6 34-520 Poronin tel: (+48) 12 273 20 96 FAX: (+48) 12 273 30 83 e-mail: sales@cyprys.pl www.cyprys.pl T W O R Z Y M Y D L A C I E B I E TWORZYMY DLA CIEBIE Nasza Firma powstała w 1996 r. Od

Bardziej szczegółowo

Vievien. Kolekcja / Collection Prestigeline Model zastrzeżony / Reserved model

Vievien. Kolekcja / Collection Prestigeline Model zastrzeżony / Reserved model Vievien Łączy klasyczną kolorystykę litego dębu barwionego na koniak z nowoczesnym laminatem w czarnym macie. Fuzja kontrastowych wykończeń idealnie prezentuje się zarówno w salonie jak i jadalni. Subtelne

Bardziej szczegółowo

60 OPTOTECHNIKA BELINTRA STORAGE I MODULAR CABINETS MAGAZYNOWANIE I SZAFY MODUŁOWE MODULAR CABINETS SZAFY MODUŁOWE

60 OPTOTECHNIKA BELINTRA STORAGE I MODULAR CABINETS MAGAZYNOWANIE I SZAFY MODUŁOWE MODULAR CABINETS SZAFY MODUŁOWE MODULAR CABINETS Modular cabinet system, mainly for the closed storage of closed containers and baskets. SZAFY MODUŁOWE Szafy modułowe do zamkniętego magazynowania koszy i tac. MODULAR CABINETS. CLOSED

Bardziej szczegółowo

Loft. Kolekcja Loft to niezwykle nowoczesny system utrzymany w jasnej stylistyce. Pozwala na nieograniczone

Loft. Kolekcja Loft to niezwykle nowoczesny system utrzymany w jasnej stylistyce. Pozwala na nieograniczone Loft Kolekcja Loft to niezwykle nowoczesny system utrzymany w jasnej stylistyce. Pozwala na nieograniczone możliwości aranżowania dużych przestrzeni w minimalistycznym designie. Prosta forma mebli pozwoli

Bardziej szczegółowo

DELTA 600 corner right with TÜV certi ed

DELTA 600 corner right with TÜV certi ed DELTA 600 corner right with TÜV certi ed DELTA/P/600/TUV Price: 1 03 EAN: 5903950175420 Horizontal, corner bio replace open on the right side is an ideal solution for tting in the nook. Shipping in package

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

All Rights Reserved. Welcome in ES SYSTEM K Get to know us! Witamy w ES SYSTEM K. Poznaj nas!

All Rights Reserved. Welcome in ES SYSTEM K Get to know us! Witamy w ES SYSTEM K. Poznaj nas! All Rights Reserved All Rights Reserved. No part of this materials (text, graphics, logos, button icons, images and others) may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY O FIRMIE Prezentujemy wybrane realizacje projektów architektonicznych z ostatnich lat, dzięki którym możemy poszczycić się wyprodukowaniem indywidualnie dobranych

Bardziej szczegółowo

MAWI M. Piszczek i W. Dziedzic Sp.J.

MAWI M. Piszczek i W. Dziedzic Sp.J. MAWI M. Piszczek i W. Dziedzic Sp.J. 32-765 Rzezawa, ul. Przemysłowa 75 tel. /14/ 611-61-06 do 08, fax /14/ 612 77 21 www.mawi-poland.pl; e-mail: office@mawi-poland.pl marketing@mawi-poland.pl CENNIK URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

ul. Bukowska Dąbrowa

ul. Bukowska Dąbrowa ul. Bukowska 41 62-070 Dąbrowa www.wallup.pl 2016 Spółka ALGLOB została założona w 2001 w Dąbrowie pod Poznaniem. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań dla architektury metalu i szkła.

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8.

RCH 05 Hercules. Dane techniczne Technical data RCH 05. Regał chłodniczy Cooling multideck. www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8. e Hercules www.essystemk.com Strona 1/8 Page 1/8 e SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne...3 General information 2. Informacje elektryczne...4 Electrical information 3. Informacje chłodnicze...5 Cooling information

Bardziej szczegółowo

ONTARIO. Kolekcja z odrobiną jesionowej magii A collection with a tad of ash tree magic. Design by Andrzej Lęckoś

ONTARIO. Kolekcja z odrobiną jesionowej magii A collection with a tad of ash tree magic. Design by Andrzej Lęckoś Design by Andrzej Lęckoś Kolekcja z odrobiną jesionowej magii A collection with a tad of ash tree magic W kolekcji Ontario duże płaszczyzny prostych brył doskonale eksponują wyrazisty rysunek jesionu z

Bardziej szczegółowo

System Box NOVA AKCESORIA MEBLOWE

System Box NOVA AKCESORIA MEBLOWE System Box NOVA AKCESORIA EBLOWE System Box NOVA Nowa odsłona systemu do zabudowy szuflad. Charakteryzuje się nowoczesnym oraz gładkim wzornictwem. Prowadnice z funkcją cichego domyku gwarantują komfortowe

Bardziej szczegółowo

KOLOR COLOUR. MATERIAŁ MATERIAL dziki dąb, pozyskiwany w Karpatach wild oak, obtained in the Carpathian

KOLOR COLOUR. MATERIAŁ MATERIAL dziki dąb, pozyskiwany w Karpatach wild oak, obtained in the Carpathian EXPERTOO INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o. to profesjonalna i dynamicznie rozwijająca się firma branży transportowej, działająca na rynku od 2015 roku. Świadczymy usługi w zakresie krajowego oraz międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Polska marka Polski produkt KLAMKI

Polska marka Polski produkt KLAMKI Polska marka Polski produkt KLAMKI klamka zewnêtrzna outdoor door handle MINOS Firma Nomet od wielu lat dostarcza swoim Klientom najwy szej jakoœci produkty z gamy akcesoriów meblowych oraz okuæ budowlanych.

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

Design: Piotr Kuchciński

Design: Piotr Kuchciński Design: Piotr Kuchciński 3 Dwa rodzaje kółek do różnych nawierzchni: Twarde - do miękkich podłóg (wykładziny) Miękie - do twardych podłóg (parkiety, kafle) Two types of castors for different surfaces:

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego)

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Tłumaczenie oryginalnej deklaracji ( z języka angielskiego) Deklaracja zgodności CE SOLER & PALAU Sistemas de Ventilacion S.L.U. C/Llevant 4 08150 Parets del Valles (Hiszpania) Deklaruje, że wentylator

Bardziej szczegółowo