EcoNordic WH4/W4 WSKAZÓWKI MONTAŻU. Pompa ciepła z jednostką rekuperacji powietrza WSKAZÓWKI INSTALACJI EN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EcoNordic WH4/W4 WSKAZÓWKI MONTAŻU. Pompa ciepła z jednostką rekuperacji powietrza WSKAZÓWKI INSTALACJI EN"

Transkrypt

1 116926EN EcoNordic WH4/W4 WSKAZÓWKI TŁUMACZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ART. NR , PL WSKAZÓWKI MONTAŻU Pompa ciepła z jednostką rekuperacji powietrza WSKAZÓWKI INSTALACJI 1

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Klauzula Gwarancja Producent Serwis i wsparcie Utylizacja Zatwierdzenie Bezpieczeństwo Symbole i naklejki Ostrzeżenia w instrukcji Ogólne zasady bezpieczeństwa Transport Zawartość zestawu Dostarczony moduł zbiornika Dostarczony moduł obudowy Dostarczony moduł wentylacji Dostarczony moduł pompy ciepła Przed montażem Lista kontrolna Przegląd układu W Przegląd układu WH Przegląd/schematy dla elektryczności Przegląd/schematy dla wody Przegląd/schematy dla wentylacji Montaż Montaż modułów Wymagania Wskazówki Montaż szybów wentylacyjnych Wymagania Wskazówki Instalacja elektryczna Przed rozpoczęciem Dostęp do Internetu W przypadku użycia akcesoriów Schemat elektryczny i konwersja, elektryczność Wymagania Kontrola i akcesoria Podłączanie klapy ochrony przed mrozem Dopływ zasilania Woda i instalacja rurowa Ciśnienie wody Jakość wody Przyłącza wody Odpływ Podłączanie instalacji grzewczej WH Instalacja Wymiarowanie Rozruch Przed rozruchem Podłączanie Brak dostępnej sieci Dostępna sieć Podłączanie do produktu Przewodnik startu

3 7. Regulacja Systemowe różnice między Androidem oraz ios Wstępna regulacja, wentylacja Ustawienia, ogrzewanie Ostateczna kontrola Dane techniczne Dane ilości powietrza i dźwięku Strona wlotu powietrza Strona wylotu powietrza Czynnik korekcyjny dla Lw Wydajność pompy Lokalizacja króćców Wymiary Moduł zbiornika Moduł obudowy Moduł wentylacji Moduł pompy ciepła Deklaracja Zgodności UE dla oznaczenia CE

4 4

5 1. Informacje ogólne Przed użyciem jednostki uważnie przeczytaj niniejsze instrukcje. Zachowaj instrukcje do użycia w przyszłości Klauzula NB Niniejsze wskazówki muszą być przestrzegane, by gwarancja była ważna. Produkty FLEXIT podlegają ciągłemu rozwojowi i z tego powodu zastrzegamy prawo do zmiany części, specyfikacji i zawartości niniejszych wskazówek bez uprzedniego zawiadomienia. FLEXIT nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązane przez gwarancję, jeśli niniejsze wskazówki nie są przestrzegane podczas instalacji, obsługi bądź serwisowania. FLEXIT gwarantuje poprawne funkcjonowanie jednostki tylko z oryginalnymi lub określonymi częściami Utylizacja Produkt jest objęty gwarancją zgodnie z obecnymi warunkami sprzedaży pod warunkiem, że produkt jest prawidłowo używany i konserwowany. Filtry stanowią materiał zużywający się. Symbol na produkcie oznacza, że nie wolno traktować go jak odpadu komunalnego. Zamiast tego należy zabrać go do centrum utylizacji, które przyjmuje sprzęt elektryczny i elektroniczny. Utylizując niniejszy produkt w sposób poprawny, przyczyniasz się do zapobiegania negatywnym skutkom dla zdrowia i środowiska, które mogą powstać z niepoprawnego postępowania. By uzyskać więcej informacji nt. utylizacji produktu, skontaktuj się ze swoją władzą regionalną, centrum utylizacji albo miejscem zakupu. Reklamacje wynikające z wadliwej bądź niepoprawnej instalacji powinny być składane do spółki odpowiedzialnej za montaż. Gwarancja może zostać unieważniona poprzez niepoprawne użycie albo poważne zaniedbanie w konserwacji jednostki Zatwierdzenie Niniejsza instrukcja użytkownika ma zastosowanie do jednostek EcoNordic WH4 oraz W4. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie ewentualne błędy typograficzne Gwarancja Produkt musi być złożony tak, jak podano we wskazówkach. W innym przypadku gwarancja będzie nieważna Producent Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje, Norwegia Serwis i wsparcie W razie pytań dotyczących wsparcia skontaktuj się z Flexit. 5

6 2. Bezpieczeństwo 2.1. Symbole i naklejki Na produkcie znajduje się zestaw symboli. Są one użyte zarówno na etykietach na samym produkcie, jak i w dokumentacji montażu i użytkownika. Symbole na produkcie Naklejki na produkcie Powietrze wyciągane Powietrze wywiewane Niebezpieczeństwo: Prąd elektryczny Niebezpieczeństwo - nie dotykać Powietrze nawiewane Powietrze z zewnątrz Odpływ Woda wypływająca Woda wpływająca 2.2. Ostrzeżenia w instrukcji Poniżej podane są rodzaje wskazówek wykorzystanych w instrukcji. NIEBEZPIECZEŃSTWO Pole tekstowe o tym kolorze oznacza, że w razie nieprzestrzegania wskazówek może dojść do śmiertelnego bądź poważnego urazu. PRZESTROGA Pole tekstowe o tym kolorze oznacza, że w razie nieprzestrzegania wskazówek produkt może pracować niewydajnie albo może dojść do problemów operacyjnych. OSTRZEŻENIE Pole tekstowe o tym kolorze oznacza, że w razie nieprzestrzegania wskazówek może dojść do uszkodzenia. NB Pole tekstowe o tym kolorze oznacza ważną informację. 6

7 2.3. Ogólne zasady bezpieczeństwa Niniejsze zasady bezpieczeństwa muszą być przestrzegane, kiedy korzystasz z oraz konserwujesz instalację. Nieprzestrzeganie ich może poskutkować urazem, śmiercią albo uszkodzeniem sprzętu. NIEBEZPIECZEŃSTWO Przeprowadzenie kompleksowej inspekcji bezpieczeństwa i funkcjonowania jednostki leży w zakresie odpowiedzialności montera. NIEBEZPIECZEŃSTWO Wszystkie przyłącza elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. NIEBEZPIECZEŃSTWO Produktu nie wolno używać do wywiewania gazów łatwopalnych bądź wybuchowych. OSTRZEŻENIE Całość instalacji rurowej musi być wykonana przez wykwalifikowanego hydraulika. OSTRZEŻENIE Produkt powinien być umieszczony w pomieszczeniu z odpływem. OSTRZEŻENIE Ciśnienie wody wpływającej nie powinno przekraczać 0,45/4,5 MPa/bar. Jeśli ciśnienie wody przekracza 0,45/4,5 MPa/bar, konieczna jest instalacja zaworu redukcyjnego (z zaworem zwrotnym). PRZESTROGA Do układu nie wolno podłączać suszarki bębnowej. 7

8 8

9 3. Transport 3.1. Zawartość zestawu 9

10 Dostarczony moduł zbiornika EcoNordic WH4 EcoNordic W4 Lp. Opis Ilość Numer przedmiotu Numer przedmiotu 1 Schemat połączeń elektrycznych Wskazówki montażu Instrukcja użytkownika Dokument ekoprojektu Etykieta ekoprojektu Konwersja 3N~400 V-3~230V Etykieta 230 V Zworka Dostarczony moduł obudowy Lp. Opis Ilość Numer przedmiotu Numer przedmiotu 9 Drzwiczki Ściana boczna Ceownik Ceownik z zamkiem drzwiczek / / Wkręt samogwintujący Dostarczony moduł wentylacji Lp. Opis Ilość Numer przedmiotu Numer przedmiotu 14 Opaska zaciskowa Dostarczony moduł pompy ciepła Lp. Opis Ilość Numer przedmiotu Numer przedmiotu 15 Korek odpływu Uszczelka Wkręty samogwintujące Wąż odpowietrzania Opaska zaciskowa

11 4. Przed montażem 4.1. Lista kontrolna Poniższa lista zawiera warunki niezbędne do montażu i instalacji. Skorzystaj z listy, by zagwarantować ich spełnienie. By poznać więcej informacji, zobacz instrukcję: Planowanie i prace przygotowawcze. Lista kontrolna dla instalacji Wyjaśnienie Czy moduły są na swoich miejscach? Moduł zbiornika, moduł wentylacji, obudowa wentylacji oraz pompa ciepła Czy dookoła produktu jest dość przestrzeni, by umożliwić jego montaż? Zob. Roz. 5. Montaż Czy wybrano lokalizację wszystkich zewnętrznych przyłączy elektrycznych? Czy wszystkie szyby wentylacyjne zostały położone do produktu? Czy zewnętrzna klapa została nałożona na odpływ lub zewnętrzny szyb wentylacyjny prowadzący do pompy ciepła? Czy okablowanie klapy zostało położone do produktu? Czy pomieszczenie z produktem posiada odpływ? Jeśli nie, czy w sąsiednim pomieszczeniu znajduje się odpływ, który można wykorzystać? Czy sprawdziłeś z kierownikiem projektu spełnienie wszystkich obowiązujących wymagań instalacyjnych? Sprawdzone Dodatek dla WH4: Czy w pomieszczeniu instalacji produktu albo na zewnątrz produktu jest dość miejsca, by zainstalować obwód grzewczy? Wskazówki dotyczące instalacji 11

12 4.2. Przegląd układu W4 Poz. B1 B3 B4 B6 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B30 B31 B32 M1 M2 M3 M6 M8 M11 M12 M13 M14 M20 M22 M23 M31 F10 F15 F20 EB EB10/ EB11 F11 F12 P1 P2 HR-R Opis Czujnik temperatury, powietrze nawiewane Czujnik temperatury, powietrze wywiewane Czujnik temperatury, powietrze z zewnątrz Czujnik temperatury, powietrze wyciągane Czujnik temperatury, góra zbiornika Czujnik temperatury, środek zbiornika (WH4) Czujnik temperatury, dopływ do instalacji grzewczej (WH4) Czujnik temperatury, powrót z instalacji grzewczej Czujnik temperatury, nagrzewnica elektryczna (FTH) Czujnik temperatury, od zbiornika do pompy ciepła Czujnik temperatury, dół zbiornika Czujnik temperatury, odpływ wody wys. ciś. Czujnik temperatury, dopływ wody wys. ciś. Czujnik temperatury, dopływ powietrza wys. ciś. Wentylator powietrza nawiewanego Wentylator powietrza wywiewanego Silnik wirnika Klapa powietrza wyciąganego Klapa pompy ciepła (WH4) Zawór regulacyjny DHW / instalacji grzewczej (WH4) Przełącznik obiegu zbiornik / pompa ciepła (WH4) Pompa cyrkulacyjna instalacji grzewczej Klapa ochrony przed mrozem Sprężarka Wentylator wys. ciś. Zawór rozprężny wys. ciś. Pompa cyrkulacyjna głównego obwodu Termostat przegrzania EB1 Element elektryczny termostatu przegrzania (FTH), restart ręczny Termostat przegrzania EB1 Nagrzewnica, elektryczna Grzałka wody, elektryczna Filtr powietrza z zewnątrz Filtr powietrza wywiewanego Czujnik ciśnienia, powietrze nawiewane Czujnik ciśnienia, powietrze wywiewane Obrotowy wymiennik ciepła 12

13 4.3. Przegląd układu WH4 13

14 4.4. Przegląd/schematy dla elektryczności Moduł zbiornika W4 Moduł zbiornika WH4 Jednostka może zostać przekształcona na prąd 230 V, trójfazowy Lp. Oznaczenie Lp. Oznaczenie 1 Przyłącze sterowania zewnętrznego itd. 9 Jednostka sterowania pompą ciepła 2 Bateria 10 Przyłącza elektryczne pompy ciepła 3 Silniki klap 11 Przyłącze zasilania / układ sterowania 4 Wentylator wlotu powietrza 12 Pompa cyrkulacyjna głównego obwodu 5 Wirnik 13 Przepływ przez grzałkę 6 Wentylator wylotu powietrza 14 Zawór regulacyjny DHW / instalacji grzewczej 7 Centrum sterowania wentylacją i wodą 15 Przełącznik obiegu zbiornik / pompa ciepła 8 Skrzynka zaciskowa do podłączania modułów 16 Pompa cyrkulacyjna instalacji grzewczej 14

15 4.5. Przegląd/schematy dla wody Moduł zbiornika W4 Moduł zbiornika WH4 Lp. Oznaczenie Lp. Oznaczenie 1 Wyciąg powietrza 9 Zawór odcinający 2 Przyłącze wody pompy ciepła 10 Zawór czerpalny 3 Przyłącze węża odpływu 11 Zawór bezpieczeństwa 4 Układ przewodów rurowych 12 Miska odpływowa dla opróżniania oraz zaworu bezpieczeństwa 5 Zbiornik wody gorącej 13 Pompa cyrkulacyjna instalacji grzewczej 6 Pompa cyrkulacyjna 14 Płytowy wymiennik ciepła 7 Elektryczna grzałka wody 15 Zawór regulacyjny DHW / instalacji grzewczej 8 Zewnętrzne przyłącza wody 16 Przełącznik obiegu zbiornik / pompa ciepła 15

16 4.6. Przegląd/schematy dla wentylacji Lp. Oznaczenie 1 Przyłącza powietrza 2 Filtr powietrza wywiewanego 3 Bateria za grzaniem 4 Filtr powietrza nawiewanego 5 Klapa 6 Wentylator wlotu powietrza 7 Wirnik 8 Wentylator wylotu powietrza 16

17 5. Montaż Produkt należy montować na podłodze. Montaż należy przeprowadzić w następującej kolejności: 17

18 5.1. Montaż modułów Wskazówki OSTRZEŻENIE Ryzyko skaleczenia. Podczas montażu noś rękawice ochronne. NB Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że drzwiczki na modułach 1 oraz 3 zostały zdjęte Wymagania Liczba osób 2 Czas 45 minut Narzędzia Śrubokręt i bity TX20 Klucz 24 mm Klucz 8 mm Poziomica 18

19 19

20 20

21 21 Maks. 30

22 22

23 23

24 24

25 5.2. Montaż szybów wentylacyjnych Wskazówki PRZESTROGA Powietrze z zewnątrz do pompy ciepła oraz powietrze z zewnątrz do wentylacji nie mogą być ze sobą połączone. PRZESTROGA! W przypadku obudowy szybów musi być możliwe otwarcie bądź zdjęcie przedniego i prawego panelu. NB Szyby powietrza wyciąganego z pompy ciepła i wentylacji mogą być ze sobą połączone. NB Szyb powietrza wyciąganego jest kładziony przy nieznacznym nachyleniu do okapu powietrza wyciąganego tak, by woda, która dostała się do szybu mogła wyciec. NB Szyby, szczególnie te nad produktem, powinny być odpowiednio wyciszone Wymagania Liczba osób 1 Czas 30 minut Narzędzia Taśma klejąca Śrubokręt Materiały Izolacja 50 mm z klasą izolacji równoważną do λ = 0,035 W/m* C lub lepszą 25

26 5.3. Instalacja elektryczna Produkt może zostać przekształcony na prąd 230 V-3. Sprzęt niezbędny do tego działania jest dostarczony razem z produktem. Zobacz wskazówki osobnej konwersji i schemat okablowania Schemat elektryczny i konwersja, elektryczność NIEBEZPIECZEŃSTWO Wszystkie przyłącza elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. NIEBEZPIECZEŃSTWO Produkt powinien być podłączony do prądu 400 V, trójfazowego, 16 A z wyłącznikiem różnicowoprądowym i wyłącznikiem ochronnym wszystkich biegunów. Wyłącznik różnicowoprądowy musi być typu B. NB Lokalizacja powinna być wybrana zgodnie z krajowymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego. Sprawdź przepisy obowiązujące w Twoim kraju. NB Króćce PG dla przewodu zasilania oraz przewodu sterowania muszą być dokręcone do przynajmniej 2,0 Nm. Schemat okablowania znajduje się po lewej stronie modułu zbiornika Przed rozpoczęciem Sprawdź, czy wykonano wszystkie przyłącza elektryczne między modułami Dostęp do Internetu Jednostka powinna zostać podłączona do Internetu. Między jednostką i domowym routerem należy położyć tunel kablowy o średnicy przynajmniej 20 mm W przypadku użycia akcesoriów Połóż tunel Ø16 mm między jednostką i zamierzoną lokalizacją akcesorium (wentylator kuchenny, monitor ciśnienia itd.). By poznać więcej informacji, zobacz instrukcję użytkownika dla akcesorium. 26

27 Wymagania Tabela połączeń Liczba osób 1 Czas 30 minut Narzędzia Taśma klejąca Odkamieniacz Kontrola i akcesoria Wyjmij panel z zaciskami połączeń tak, żebyś miał dostęp do połączeń. Panel z uszczelkami na górze może być poluzowany w celu łatwiejszego dostępu. 1 X8* Wejście cyfrowe X8 Dostępne są następujące wybory: Brak Home (Dom) Away (Poza domem) Zatrzymanie awaryjne Wykrywacz CO2 Wykrywacz dymu powietrze wywiewane Wykrywacz dymu powietrze nawiewane Wykrywacz dymu wyłączony Wykrywacz dymu maks. Reakcja klapy pożarowej 2 G0 Masa sygnałowa 3 Q1 C** Zasilanie, wyjście cyfrowe 1 4 Q1 NO* Wyjście cyfrowe 1 normalnie otwarte Dostępne są następujące wybory: Brak Klapa powietrza z zewnątrz Klapa pożarowa Tryb zwykłego alarmu/konserwacji Tryb alarmu Tryb konserwacji Tryb pracy Przepustnica obejścia Pompa chłodzenia 5 Q2 C** Zasilanie, wyjście cyfrowe 2 6 Q2 NO* Wyjście cyfrowe 2 normalnie otwarte Dostępne są następujące wybory: Brak Klapa powietrza z zewnątrz Klapa pożarowa Tryb alarmu/konserwacji Tryb alarmu Tryb konserwacji Tryb pracy Przepustnica obejścia Pompa chłodzenia 7 L (230 V) L 230 V 8 N (230 V) N 230V 9 Masa (GND) Potencjał ziemi (PE) 10 M14 C Klapa ochrony przed mrozem, pompa ciepła C 11 M14 NO Klapa ochrony przed mrozem, pompa ciepła NO 12 Chłodzenie 0-10 V Zawór wody chłodzącej * Wejścia/wyjścia, które mogą mieć inne funkcje w zależności od konfiguracji wybranej przy pomocy Flexit GO. Podkreślony wybór to ustawienie domyślne. ** Maks. napięcie 230 V AC, maks. prąd 2 A obciążenia rezystancyjnego. 27

28 Podłączanie klapy ochrony przed mrozem Dopływ zasilania PRZESTROGA! Klapa ochrony przed mrozem musi być podłączona w celu zapobiegnięcia zamarznięciu obwodu wody pompy grzania w przypadku utraty zasilania. Klapa musi być 2-rdzeniową klapą 230 V z mechaniczną sprężyną powrotną. Można użyć produktu Flexit (Ø200) lub (Ø250). Przyłącze elektryczne NB! Pamiętaj o utworzeniu mostku między wyjściami 7 oraz 10. Zobacz tabelę w sekcji 5.3.6, by poznać opis wejść i wyjść. Poluzuj wkręty na osłonie nad skrzynką elektryczną i zdejmij osłonę. Dokręć króciec do 2 Nm. Maks. wymiar przewodu: 4 mm 2 (6 mm 2 przewód jednożyłowy) 28

29 5.4. Woda i instalacja rurowa Rury powinny być położone w wewnętrznej ścianie przylegającej do sypialni i salonu bez stosowania zacisków. Należy tak zrobić w celu uniknięcia przenoszenia hałasu i wibracji. NB Woda wpływająca musi być czysta. Jeśli używasz własnego źródła wody, konieczne może okazać się użycie dodatkowego filtra wody dla wody wpływającej Ciśnienie wody Ciśnienie wody wpływającej nie powinno przekraczać 0,45/4,5 MPa/bar. Jeśli ciśnienie wody przekracza 0,45/4,5 MPa/bar, konieczna jest instalacja zaworu redukcyjnego (z zaworem zwrotnym) Jakość wody Jeśli woda wpływająca ma twardość powyżej 13 dh, musisz zainstalować zmiękczacz wody Przyłącza wody Przyłącze wody gorącej Ø22 mm, płaski koniec. Przyłącze wody zimnej G3/4. Przedstawiony jest normalny rurociąg Odpływ Woda odpływowa z parownika i zaworu bezpieczeństwa jest prowadzona przez rurę nieciśnieniową do miski odpływowej na wpuście odpływowym. Rura odpływowa musi być wolna od mrozu, zamknięta oraz ze spadkiem na całej swojej długości. Wymiary miski odpływowej dla dalszych przyłączy to śr. 32 mm. Króciec musi być zastosowany do miski odpływowej, ale nie może być zakręcony. Sprawdź przyłącza do pompy ciepła. Moment dokręcenia 30 Nm. 29

30 Instalacja PRZESTROGA! Układ przewodów rurowych musi być przepłukany do czysta przed podłączeniem pompy grzania w celu uniknięcia uszkodzenia części w produkcie przez zanieczyszczenia obecne w rurach. Po stronie powrotu wody należy włożyć odpowiedni filtr w celu przedłużenia żywotności części. Inne wyjście dla rur z gorącą i zimną wodą. Inna lokalizacja dla miski odpływowej. Wąż odpływowy można przeciąć i przesunąć. W bocznej ścianie można wykonać otwór w wyznaczonym miejscu Podłączanie instalacji grzewczej WH4 Dla domowych przyłączy wody zobacz Roz Wymiarowanie NB Zawór bezpieczeństwa musi mieć ciśnienie otwarcia o maks. wartości 0,3/3 MPa/bar oraz musi być zamontowany po stronie powrotnej medium grzewczego. Temperatura dopływu musi być normalnie ustawiona między 25 a 45 C. Sprawdź zalecenia dla podłóg w specyficznym domu. PRZESTROGA! Podczas ustawiania wstępnych ustawień bądź szczególnie świadomy min. oraz maks. temperatury, ponieważ nieprawidłowe wartości mogą uszkodzić podłogę. Sprawdź zalecenia dla podłóg w specyficznym domu. Najwyższa dopuszczalna temperatura powrotu: 50 C Przyłącza G1 dla układu grzewczego. Pokazano normalną trasę rur Jakość wody W obwodzie medium grzewczego można użyć zwykłej wody użytkowej. Należy unikać szczególnie twardej albo korozyjnej wody. 30

31 6. Rozruch 6.1. Przed rozruchem PRZESTROGA! Przed rozruchem konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek w celu uniknięcia uszkodzenia produktu. NB! Ważne punkty przed podłączeniem produktu do zasilania. 1 Wszystkie przyłącza wody po stronie podstawowej oraz medium grzewczego muszą być podłączone zgodnie z opisem w poprzednich rozdziałach. 2 Zbiornik/obwód główny musi być wypełniony wodą. Pamiętaj, by podczas napełniania zbiornika otworzyć zawór odcinający. Musi on być otwarty zawsze wtedy, gdy produkt jest obsługiwany i zamknięty wyłącznie w celu serwisowania głównego obwodu. Otwarcie zaworu podczas napełniania gwarantuje usunięcie większości powietrza z układu. 3 Dopływ wody musi być otwarty. 4 Podłącz wąż odpowietrzania zgodnie z rysunkiem. Doprowadź wąż do pojemnika w celu uniknięcia rozlania wody na produkt. 5 Obwód medium grzewczego (WH4) musi być napełniony przez uruchomieniem. Teraz można zastosować zasilanie elektryczne. Po podłączeniu zasilania elektrycznego dojdzie do uruchomienia pompy cyrkulacji w WH4. Odpowietrzanie obwodu medium grzewczego może zostać zakończone. 31

32 6.2. Podłączanie Postępuj zgodnie z odpowiednimi wskazówkami przedstawionymi poniżej w zależności od dostępności sieci Brak dostępnej sieci Podłącz produkt do punktu dostępu (akcesorium nr ). SSID TL-WA801ND 1 Podłącz przewód sieciowy od produktu do punktu dostępu (A do B). 2 Podłącz ładowarkę do punktu dostępu (C do D). 3 Włącz punkt dostępu i zaczekaj, aż diody LED dla zasilania ( ) i sieci bezprzewodowej ( ) będą świecić się światłem ciągłym. Akcesorium nr Dostępna sieć Jeśli istnieje dostępna sieć, produkt można podłączyć na dwa sposoby: przy pomocy przewodu sieciowego albo przy pomocy Wi-Fi wykorzystując akcesorium nr Podłącz produkt do domowego routera przy pomocy przewodu sieciowego. SSID SIECI LOKALNEJ 1 Podłącz przewód sieciowy od produktu do domowego routera (A do B). 32

33 Podłącz produkt do domowego routera przy pomocy Wi-Fi (akcesorium nr ). SSID SIECI LOKALNEJ Internet/ Chmura 1 Podłącz przewód sieciowy od produktu do punktu dostępu (A do B). 2 Podłącz ładowarkę do punktu dostępu (C do D). 3 Włącz punkt dostępu i zaczekaj, aż diody LED dla zasilania ( ) i sieci bezprzewodowej ( ) będą świecić się światłem ciągłym. 4 Podłącz się do sieci Wi-Fi akcesorium przy pomocy podstawowego SSID i hasła (wydrukowanego na etykiecie punktu dostępu). 5 Otwórz przeglądarkę i wpisz w pasek adresu Zaloguj się poprzez wpisanie admin (z małej litery) w pola loginu i hasła. 7 Naciśnij Quick installation, a następnie Next. 8 Jeśli chcesz, zmień login i hasło, a następnie naciśnij Next. 9 Wybierz tryb klienta i naciśnij Next. 10 Postępuj zgodnie ze wskazówkami, by ukończyć konfigurację. 33

34 6.3. Podłączanie do produktu NB Produkt jest uruchamiany po raz pierwszy przy pomocy bezpośredniego połączenia bezprzewodowego między produktem i telefonem komórkowym lub tabletem z zainstalowaną aplikacją Flexit GO. 1 Pobierz aplikację Flexit GO na swoje urządzenie mobilne. 7 Naciśnij Find product. 2 Włącz produkt i punkt dostępu (akcesorium nr ), jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. 3 Odczekaj trzy minuty. 4 Przejdź do ustawień sieci bezprzewodowych urządzenia mobilnego. 5 Podłącz się do routera albo punktu dostępu. Jeśli korzystasz z punktu dostępu: Podłącz się do sieci bezprzewodowej punktu dostępu. SSID i hasło są wydrukowane na etykiecie poniżej punktu dostępu. 6 Uruchom Flexit GO na swoim urządzeniu mobilnym. 8 Wybierz z listy układ, do którego chcesz się podłączyć. 9 Naciśnij Connect. NB By przewodnik startu włączył się, produkt musi być w trybie konfiguracji. 34

35 6.4. Przewodnik startu OSTRZEŻENIE Brak poprawnej regulacji układu może wpłynąć na jego funkcjonowanie oraz może spowodować uszkodzenie budynku. 10 Wprowadź kod 1000, by zalogować się jako monter. 1 Wybierz, czy klapa ochrony przed mrozem jest zamontowana na zwykłym szybie wyciągowym z pompy ciepła oraz układzie wentylacji. 1.1 Naciśnij Select. 1.2 Naciśnij Yes lub No. 1.3 Naciśnij OK. W4 WH4 11 Jeśli wszystko jest gotowe do rozpoczęcia odpowietrzania, naciśnij OK by otworzyć Przewodnik startu. Jeśli tak nie jest, naciśnij Cancel. 35

36 Osobny wyciąg: 3 Czy są podłączone akcesoria, które zgodnie z ich instrukcjami wymagają konfiguracji? Tak: naciśnij Configure functionality. Nie: naciśnij Start air purge. NB Zastosowanie właśnie się rozpoczęło, zaś produkt jest w trybie Forced pump air purge. Tryb ten będzie aktywny przez 60 minut, po czym automatycznie zatrzyma się i powróci do normal operation chyba, że wcześniej naciśniesz Done. Wspólny wyciąg: 2 Wybierz między elementem elektrycznym 1 kw lub 3 kw: 2.1 Pod wyjściem elementu elektrycznego naciśnij Select. 2.2 Naciśnij 1 kw lub 3 kw. 2.3 Naciśnij OK. 2.4 Naciśnij Next. 36

37 Do zamykania i otwierania króćca odpowietrzania użyj klucza 10 mm. Przekręć w prawo by zamknąć. Przekręć w lewo by otworzyć. 4 Jeśli uważasz, że odpowietrzanie zakończyło się przed ustalonym czasem, naciśnij Ready. 5 Naciśnij OK, by zatrzymać odpowietrzanie. - tylko WH4 6 Po zakończeniu operacji odpowietrzania nastąpi powrót do ekranu głównego. 37

38 7. Regulacja 7.1. Systemowe różnice między Androidem oraz ios Ekran startowy będzie miał inny wygląd w zależności od tego, czy używane przez Ciebie urządzenie mobilne używa systemu Android lub ios. Najważniejsza różnica polega na tym, że system Android wyświetla menu jako opcję w lewym górnym rogu ekranu, podczas gdy ios posiada ikony wyboru menu na dole ekranu Wstępna regulacja, wentylacja OSTRZEŻENIE Brak poprawnej regulacji układu może wpłynąć na jego funkcjonowanie oraz może spowodować uszkodzenie budynku. - tylko WH4 - tylko WH4 1 Naciśnij opcję menu More. - tylko WH4 2 Naciśnij Installer. 38

39 3 Naciśnij Commissioning. Postępuj zgodnie z poradnikiem i w razie konieczności ustaw wartości. 5 W razie konieczności ustaw wartość. Naciśnij Next by kontynuować. 4 W razie konieczności ustaw wartość. Naciśnij Next by kontynuować. 6 W razie konieczności wyreguluj wartość. Naciśnij Next by kontynuować. 39

40 7 W razie konieczności ustaw wartość. Naciśnij Next by kontynuować. 9 By zakończyć instalację i zarejestrować produkt, naciśnij Register installation. 8 W razie konieczności ustaw wartość. Naciśnij Done. 10 Naciśnij Register. Produkt jest teraz gotowy do użycia. 40

41 7.3. Ustawienia, ogrzewanie Jeśli chcesz skonfigurować ustawienia ogrzewania, przejdź do menu głównego Heating Advanced settings By skonfigurować ustawienia krzywej grzania, przejdź do Heating curve settings. 41

42 8. Ostateczna kontrola Sprawdź następujące punkty: Opis Rozdział Zrobione Szyby zostały izolowane zgodnie ze wskazówkami i dokumentacją techniczną 3 Szyby zostały połączone z odpowiednimi króćcami. Zamknięte szyby i przyłącze elektryczne posiadają klapę inspekcyjną 8 Dopływ wody oraz wypływająca gorąca wodą zostały podłączone poprawnie i zgodnie z wymogami prawnymi Ujście odpływu zostało podłączone do odpływu - Obwód układu rur, przyłącza wody i odpływ są wolne od przecieków Całość przyłączy elektrycznych napięcia, sterowania i dowolnych akcesoriów jest podłączona poprawnie i zgodnie z wymogami prawnymi Montaż i instalacja zostały przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami - Regulację przeprowadzono zgodnie ze wskazówkami i dokumentacją projektową Układ pracuje normalnie na każdym etapie - Produkt wytwarza gorącą wodę - Właściciel posesji został poinstruowane oraz poinformowany o podstawowych funkcjach produktu Drzwiczki są zamknięte, zaś zamek jest zamknięty w pozycji poziomej - (WH4) Produkt wytwarza ciepło i utrzymuje deltę tak, jak przedstawiono - 42

43 9. Dane techniczne W4 WH4 400 V~3N 230 V~3 400 V~3N 230 V~3 WYDAJNOŚĆ Profil wody użytkowej (EN 16147) XL XL COP, woda użytkowa (EN 16147) 3,2 3,2 Wydajność wyjściowa sprężarki 3 kw do 4 kw Poziom dźwięku (EN 12102) 52 db(a) 52 db(a) Kod IP IP21 IP21 Maks. ilość powietrza 370 m 3 /godz. przy 100 Pa 370 m 3 /godz. przy 100 Pa 103 l/s przy 100 Pa 103 l/s przy 100 Pa Punkt pracy 240 m 3 /h przy 100 Pa 240 m 3 /h przy 100 Pa SFP 1,5 przy 240 m 3 /godz. 1,5 przy 240 m 3 /godz. Wydajność części 84 % 84 % Wydajność temperatury < 90 % < 90 % SCOP (EN 14825) 3,08 PRĄD Napięcie znamionowe 400 V~3N 230 V~3 400 V~3N 230 V~3 Ciągły przepływ przez grzałkę, potencjał 3 kw (1 kw) 3 kw (1 kw) 3 kw (1 kw) 3 kw (1 kw) Rozmiar bezpiecznika 3x16 A (3x10 A) 3x25 A (3x16 A) 3x16 A (3x10 A) 3x25 A (3x16 A) Łączny prąd znamionowy 14,3 A (10,0 A) 22,3 A (14,8 A) 14,3 A (10,0 A) 22,3 A (14,8 A) Łączna moc znamionowa 6,4 kw (4,4 kw) 6,4 kw (4,4 kw) 6,4 kw (4,4 kw) 6,4 kw (4,4 kw) WENTYLACJA Rodzaj wentylatora Wirnikowy z łopatkami zakrzywionymi do tyłu Wirnikowy z łopatkami zakrzywionymi do tyłu Sterowanie silnikiem wentylatora 0-10 V 0-10 V Prędkość wentylatora obr./min., maks obr./min., maks. Układ sterowania, podstawowy Flexit GO Flexit GO Rodzaj filtra (IN/OUT) epm1 55% (F7) epm1 55% (F7) Przyłącze szybu Śr. 160 mm Śr. 160 mm GORĄCA WODA Pojemność grzałki 197 L 197 L Nominalne ciśnienie robocze 0,45/4,5 MPa/bar 0,45/4,5 MPa/bar Maks. ciśnienie robocze 0,7/7 MPa/bar 0,7/7 MPa/bar Temperatura wody 5-65 C (Legionella: 75 C) 5-65 C (Legionella: 75 C) Minimalna odległość od powierzchni palnych brak wymogu brak wymogu POMPA CIEPŁA Chłodziwo CO2 (0,5 kg) CO2 (0,5 kg) GWP 1 1 Przyłącze szybu Śr. 200 mm Śr. 200 mm Maks. ciśnienie robocze 14/140 MPa/bar 14/140 MPa/bar Temperatura powietrza z zewnątrz Min. -25 C Min. -25 C Sterowanie przetwornikiem Tak Tak WYMIARY Wysokość 1900 mm 1900 mm Szerokość 1198 mm 1198 mm Głębokość 650 mm 650 mm MASA Łączna, bez wody 232 kg 232 kg Moduł zbiornika 65 kg 59 kg (masa bez drzwiczek) 71 kg 65 kg (masa bez drzwiczek) Moduł wentylacji 84 kg 76 kg (masa bez drzwiczek) 84 kg 76 kg (masa bez drzwiczek) Pompa ciepła 71 kg 65 kg (masa bez drzwiczek) 71 kg 65 kg (masa bez drzwiczek) Obudowa wentylacji 12 kg 12 kg INSTALACJA Pozycja Pomieszczenie techniczne/szafa Pomieszczenie techniczne/szafa Temperatura pomieszczenia Min. 3 C Min. 3 C Klasa energetyczna: (średnie warunki klimatyczne) 43

44 Rezystancja przejścia [Pa] Zużycie mocy [W] Rezystancja przejścia [Pa] Zużycie mocy [W] 9.1. Dane ilości powietrza i dźwięku Strona wlotu powietrza Tempo przepływu powietrza [l/s] SFP < 0,75 Tempo przepływu powietrza [m 3 /godz.] Strona wylotu powietrza Tempo przepływu powietrza [l/s] SFP < 0,75 Tempo przepływu powietrza [m 3 /godz.] 44

45 Wyjaśnienie schematu: Dane hałasu są określone jako poziom mocy hałasu LwA w schematach potencjału. (Jest to dźwięk do szybu.) Wartości te mogą zostać skorygowane przy pomocy tabeli dla różnych pasm oktaw w celu spojrzenia na Lw (bez adaptacji do pasma A). Tabela korekcji dla różnych oktaw jest podana w Lw co oznacza, że wartości Lw są po konwersji każdej oktawy dla powietrza napływowego i wywiewanego. Dźwięk promieniowany z układu musi być obliczony ze schematu powietrza napływowego. Dane dla powietrza napływowego są mierzone zgodnie z ISO 5136, metodą kanałową. Dźwięk promieniowany jest mierzony zgodnie z ISO Sprzęt pomiarowy Bruel & Kjær, typ Czynnik korekcyjny dla Lw Hz 63 Lw(dB) 125 Lw(dB) 250 Lw(dB) 500 Lw(dB) 1000 Lw(dB) 2000 Lw(dB) 4000 Lw(dB) 8000 Lw(dB) Pow. nawiew Pow. wywiew Dźw. prom LwA (dba) Punkt pracy 240 m 3 /h wobec 100 Pa. > PRZYKŁAD 1 Dźwięk do szybu w różnych oktawach jest podany w Lw Punkt roboczy daje 60 dba ze schematu potencjału dla powietrza nawiewanego. Jestem zainteresowany, co to dokładnie jest w zakresie 250 Hz. 60 dba - 2 = 58 db, co stanowi wartość Lw (poziom mocy dźwięku bez adaptacji do pasma A ucha) > PRZYKŁAD 2 Dźwięk promieniowany w Lw na oktawę Jeśli odczytanie 60 dba w punkcie roboczym zostanie wzięte ze schematu potencjału dla powietrza nawiewanego (co oznacza dźwięk do szybu) w celu dotarcia do kolejnej wartości LW dla różnych oktaw, to dokonuje się odliczenia z wartości dla istotnej oktawy dla rzędu z dźwiękiem promieniowanym. 60 dba - 15 (dla 500 Hz) = 45 db, co stanowi wartość Lw i określa dźwięk promieniowany z układu w tej oktawie. > PRZYKŁAD 3 Całkowity dźwięk promieniowany z układu w LwA W prawym dolnym rogu tabeli jest podana całkowita wartość dźwięku promieniowanego z układu w LwA. Jest to wartość łączna. Wartości z dźwięku promieniowanego dla różnych oktaw zostały dodane do siebie, a następnie skorygowane dla pasma A. Jest to użyte w następujący sposób: Wartość LwA jest odczytywana ze schematu potencjału powietrza nawiewanego, np. 60 dba, a następnie następuje odejmowanie od całkowitej wartości (również podanej w LwA). LwA 60 dba - 12 dba = 48 dba (które jest podane w LwA, poziomie mocy dźwięku dostosowanym do pasma A ucha). 45

46 9.2. Wydajność pompy 9.3. Lokalizacja króćców 46

47 10. Wymiary 47

48 10.1. Moduł zbiornika Moduł wentylacji Moduł obudowy Moduł pompy ciepła 48

49 11. Deklaracja Zgodności UE dla oznaczenia CE Niniejsza deklaracja zgodności potwierdza, że produkty spełniają wymogi zawarte w następujących dyrektywach i normach: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Dyrektywa dotycząca urządzeń niskiego napięcia (LVD) Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych Dyrektywa RoHS 2 Dyrektywa o projektach wydajnej energii Dyrektywa w sprawie etykiet efektywności energetycznej 2014/68/UE 2014/35/UE 2014/68/UE 2011/65/UE 812/2013/WE 814/2014/WE Normy bezpieczeństwa EN : A11 Norma dla pól elektromagnetycznych EN 62233:2008 Norma kompatybilności elektromagnetycznej EN : A1: A2:2011 EN :2014 EN :2013 EN :2015 Nasze produkty są testowane zgodnie z całością bądź częściami następujących norm: Dyrektywa Maszynowa (Bezpieczeństwo) 2006/42/WE Wielofunkcyjne pompy ciepła, wydajność EN 16573:2017 Pompy ciepła dla domowej gorącej wody, wydajność EN 16147:2017 Testowane przy RISE (SP) Dane dotyczące dźwięku EN 12102:2017 WH4: Pompy ciepła dla ogrzewania przestrzeni, wydajność EN 14511:2018 Pompy ciepła dla ogrzewania przestrzeni, wydajność EN 14825:2016 sezonowa Producent: Flexit AS, Televeien 15, 1870 Ørje, Norwegia Typ: Centrala klimatyzacyjna EcoNordic WH4 do montażu w pomieszczeniach Centrala klimatyzacyjna EcoNordic W4 do montażu w pomieszczeniach Produkt jest oznaczony znakiem CE: 2018 r. FLEXIT AS 2018 r. Knut Skogstad Prezes Zarządu 49

50 50

51 51

52 Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje, Norwegia

40** 750* SI 50TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy. Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

40** 750* SI 50TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy. Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy 1 16 166 1 1 1 1 166 1 1 6 1 1 6 16 * ** 68 1 6 Zasilanie ogrzewania /chłodzenia, wyjście z pompy ciepła, gwint Rp ½ Powrót ogrzewania /chłodzenia, wejście do pompy ciepła, gwint Rp ½

Bardziej szczegółowo

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

36 ** 815 * SI 70TUR. Rewersyjne gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy SI TUR Rysunek wymiarowy 126 123 166 1 1263 1146 428 6 682 12 24 36 ** 1 4 166 1 6 114 344 214 138 3 4 2 6 1 1 Zasilanie ogrzewania /chłodzenia, wyjście z pompy ciepła, gwint Rp 2½ 2 Powrót ogrzewania

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

24 Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 9 5 8 65 85 69 Powierzchnia podstawy i minmalne odstępy A 5 8 6 6 6 Kierunek przepływu powietrza 85 Główny kierunek wiatru przy instalacji wolnostojącej 5 69 Pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

6 Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

6 Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 159 7 494 943 73 Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 1 71 161 6 D 1.21 1.11 2.21 D 1.1 1.2 1294 154 65 65 544 84 84 maks. 4 765 E 5.3 Ø 5-1 124 54 E 2.5 2.6 Ø 33 1.2 14 C 2.2 54 3 C 139 71 148 3 14 5 4.1

Bardziej szczegółowo

22 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

22 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej 2

Bardziej szczegółowo

32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 5 85 687 5 5 5 około 59 69 Kierunek przepływu powietrza 9 75 5 5 8 Strona obsługowa 5 9 9 9 59 Uchwyty transportowe Wypływ kondensatu, średnica wewnętrzna Ø mm Zasilanie ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

30 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

30 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 11 12 101 4 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 69 669 628 2 x Ø7 42 20 1 2 241 3 4 1 2 3 4 6 7 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zestaw filtracyjny MINI Saturn Instrukcja obsługi i instalacji

Zestaw filtracyjny MINI Saturn Instrukcja obsługi i instalacji Zestaw filtracyjny MINI Saturn Instrukcja obsługi i instalacji Zachowaj instrukcję! 1 Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Zasady działania... 2 Przygotowanie do instalacji... 2 Montaż... 2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 11 12 101 4 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 69 669 628 2 x Ø7 42 20 1 2 241 3 4 1 2 3 4 6 7 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

2, m,3 m,39 m,13 m,5 m,13 m 45 6 136 72 22 17 67 52 129 52 max. 4 48 425 94 119 765 Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 135 646 11 845 1.2 1.1 3.4 Z Y 3.3 394 3.3 1294 Z Y 2.5 14 4.4 2.21 1.21 1.11 2.6

Bardziej szczegółowo

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy 28 ok. 8 19 9 19 12 1 29 9 2 1 2 1 112 91 2 2 1 82 111 1 2 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint zewnętrzny * Zasilanie c.w.u., wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew. 1½

Bardziej szczegółowo

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

28 Materiały techniczne 2015/2 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 1- i -sprężarkowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 15 85 13.1 38 5 9 79 3. 1 1.1 79 1. 79.1 5.1 1 3. 1 3 9 15 5 3 7 9 3 7 9 1. 1.1 5.1 5. 5.3 5. 5.5.8.7. Legenda do rysunku patrz

Bardziej szczegółowo

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

16 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 9 75 8 65 85 69 Powierzchnia podstawy i minmalne odstępy A 5 8 6 6 6 Kierunek przepływu powietrza 85 Główny kierunek wiatru przy instalacji wolnostojącej 5 69 Pompa

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego Rysunek wymiarowy 8 1 3 147 1 1 8 16 1815 Widok z osłoną przeciwdeszczową WSH 8 5 4 995 4 7 * 3 na całym obwodzie Kierunek przepływu powietrza 8 1 115 6 795 1 3 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła,

Bardziej szczegółowo

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła

1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła 2 Manometr instalacji dolnego źródła ciepła Rysunek wymiarowy 1 1 199 73 173 73 59 79 1 3 11 1917 95 5 7 7 93 7 79 5 3 533 9 9 1 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 17 3 Odpowietrzanie Zasilanie

Bardziej szczegółowo

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

32 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego Rysunek wymiarowy 8 47 8 6 8 Widok z osłoną przeciwdeszczową WSH 8 4 99 4 7 * na całym obwodzie Kierunek przepływu powietrza 8 6 79 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła, gwint zewnętrzny ¼ Powrót

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LA 18S-TUR

Dane techniczne LA 18S-TUR Dane techniczne LA 18S-TUR Informacja o urządzeniu LA 18S-TUR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow.

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 1 94 4 8 2 91 115 39 12 187 299 389 184 538 818 91 916 2 1322 234 839 234 LA 6TU-2 Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 1595 186 1 95 19 4.1 X 944 682 1844 2.11 1.2 1.1 2.12 8 X 2.1 1.2 1.1 78 185 213 94

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LAK 9IMR

Dane techniczne LAK 9IMR Dane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min.

Bardziej szczegółowo

1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ 2 Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1

1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ 2 Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1 Rysunek wymiarowy 5 ok. 5 15 9 9 13 1 13 15 9 9 5 3 1 5 11 1 1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1½ Powrót c.w.u., wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew 1 9 3 Dolne źródło

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu zewnętrznego 15 132 21 17 716 569 75 817 122 1 69 2 8 2 89 159 249 479 69,5 952 81 146 236 492 Ø824 LA 4TU-2 Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 87 1467 181 897 4.1 69 29 682 1676 2.2 1.1 1.2 2.1 3.1 3.1 A A 113 29

Bardziej szczegółowo

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu

13/29 LA 60TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu LA 6TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu 19 1598 6 1 95 91 1322 8 4.1 231 916 32 73 32 85 6 562 478 X 944 682 44 4 2 4 58 58 2.21 1.2 1.1 2.11 1.3 1.4 4.1 1.4 94 4 8 4.1 8 4.2 2.2 1.3 379 31 21 95

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2019 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy 28 1 ok. 8 19 9 19 12 1 29 9 1 2 1 2 1 112 9 2 2 1 82 111 1 2 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint zewnętrzny * Zasilanie c.w.u., wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew.

Bardziej szczegółowo

5.2 LA 35TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu. Legenda do rysunku patrz następna strona

5.2 LA 35TUR+ Rewersyjne powietrzne pompy ciepła. Rysunek wymiarowy / plan fundamentu. Legenda do rysunku patrz następna strona LA TUR+ Rysunek wymiarowy / plan fundamentu, 1, 1.1 1 1 13 1 1 1 1 A A 3.1 3.1 1 1 3 31 11. 1.1 1. 1. 1.3.1, 1 33 1 113 313.1.1 1. 1. 1.3 1.1 1. 1.1, m..1..3... 1 1 3 1 3.1.. Legenda do rysunku patrz następna

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego Rysunek wymiarowy 0 6 5* 55 5* 66 55 5 55 (00) 6,5 (00) () 690 (5) (5*) (00) 5,5 6 5* 6 (55) (5*) (66) 690* 6 6 (55) () (55) (5*) (5) (5*) (66) () (55) () 00 5 0 00 00 900 Zasilanie ogrzewania, wyjście

Bardziej szczegółowo

1 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew. 3 2 Dolne źródło ciepła, wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew.

1 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint wew. / zew. 3 2 Dolne źródło ciepła, wyjście z pompy ciepła, gwint wew. / zew. WIH 12TU 2-sprężarkowe wysokotemperaturowe, wodne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 428 ok. 3 775 1 257 583 112 177 1146 1131 129 1591 29 69 4 1 3 19 2 189 162 1 682 129 1 Dolne źródło ciepła, wejście do

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LA 8AS

Dane techniczne LA 8AS Dane techniczne LA 8AS Informacja o urządzeniu LA 8AS Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja WPM 6 montaż naścienny - Miejsce ustawienia Na zewnątrz

Bardziej szczegółowo

CENTRALA REKUPERACYJNA RT

CENTRALA REKUPERACYJNA RT CENTRALAREKUPERACYJ NA RT En e r g yso l u t i o n s CENTRALA REKUPERACYJNA RT Centrala RT ECO2 - system dla domów pasywnych i niskoenergetycznych - przepływ powietrza regulowany przez temperaturę powietrza,

Bardziej szczegółowo

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy

SI 35TU. 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła. Rysunek wymiarowy SI TU 2-sprężarkowe gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 1 5 785 6 885 S Z 1.1 682 595 75 1.5 222 1 1.6 1.2 2 4 565 61 1.1 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła, gwint zewnętrzny 1½ 1.2 Powrót

Bardziej szczegółowo

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany)

Przeznaczona do grzania i chłodzenia WPM Econ5S (zintegrowany) SI TUR Dane techniczne Model Konstrukcja Źródło ciepła Wykonanie Sterownik Miejsce ustawienia Stopnie mocy Limity pracy Maksymalna temperatura zasilania ) SI TUR Solanka Przeznaczona do grzania i chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła

Z Z S. 56 Materiały techniczne 2019 gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy Wysokowydajna pompa ciepła typu solanka/woda 1 84 428 56 748 682 69 129 1 528 37 214 138 1591 19 1.1 1.5 1891 1798 1756 1.2 1.6 121 1159 1146 S Z 1.1 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy

Bardziej szczegółowo

ELK 9. Instrukcja instalatora. Kocioł elektryczny

ELK 9. Instrukcja instalatora. Kocioł elektryczny Instrukcja instalatora Kocioł elektryczny 28838 23.07.2018 Spis treści 1 Ważne informacje 4 Utylizacja odpadów 4 2 Informacje ogólne 4 Kompatybilne produkty 4 Zawartość 4 3 Montaż 5 4 Położenie elementów

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2018/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne LA 17TU

Dane techniczne LA 17TU Dane techniczne LA 17TU Informacja o urządzeniu LA 17TU Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia

Bardziej szczegółowo

64 Materiały techniczne 2017/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia

64 Materiały techniczne 2017/1 rewersyjne pompy ciepła do grzania i chłodzenia SI 13TUR+ Rewersyjne gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 428 13 ok. 2 8 169 96 19 12 118 29 69 13 2 4 1 2 6 3 1 112 9 6 62 2 1 682 129 1131 1 Powrót ogrzewania, wejście do pompy ciepła, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0 375 10 950 4 18 19 9 11 1 Powrót ogrzewania, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła

Materiały techniczne 2015/1 kompaktowe gruntowe pompy ciepła SIK 1TES Rysunek wymiarowy 1 1115 111 91 9 5 6 653 3 5 99,5 393 31 63 167 1 73 7 17 65 9 73 6 6 11 1 7,5 1 Manometr instalacji górnego źródła ciepła Manometr instalacji dolnego źródła ciepła 3 Dolne źródło

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SI 30TER+

Dane techniczne SI 30TER+ Dane techniczne SI 3TER+ Informacja o urządzeniu SI 3TER+ Konstrukcja - źródło Solanka - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 2 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia

Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia Powietrzne pompy ciepła typu split [system splydro] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 1890 1 390 2 680 7 ok 300 12 1870 1773 13 1500 14 5 1110 15 820 600 6 325 250 55 0 30 380 130 3 705 8 16 17 0

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1850f SERIES 2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1850f SERIES 2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack 1850f SERIES 2 DT.AirPack1850f.02.2018.1 Thessla Green Sp. z o.o. Kokotów 741, 32-002 Kokotów NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła

12 Materiały techniczne 2018/1 wysokotemperaturowe pompy ciepła -sprężarkowe wysokotemperaturowe, gruntowe pompy ciepła Rysunek wymiarowy 8 ok. 775 1 57 583 11 177 1 116 1131 19 1591 9 69 19 1 3 189 16 68 19 1 3 Dolne źródło ciepła, wejście do pompy ciepła, gwint zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym WSTĘP Gratulujemy Państwu zakupu nowoczesnego regulatora temperatury Euroster 3202 i dziękujemy za zaufanie

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-10-2015 1/8 RIRS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-10-2015 2/8 RIRS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Topvex FC, CAV zestaw do konwersji central na sterowanie CAV (Constant Air Volume = stały przepływ powietrza ) Instrukcja instalacji Dokument w oryginalnym języku EN 128300-EN_PL 04-05-2015 A001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1500 WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1500 WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 1/8 RIRS 1500 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1500 WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 2/8 RIRS 1500 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

Rysunek SIH 20TEwymiarowy SIH 20TE

Rysunek SIH 20TEwymiarowy SIH 20TE Rysunek SIH TEwymiarowy SIH TE Rysunek wymiarowy Wysokotemperaturowa pompa ciepła solanka/woda ok. 77 9 6 8 8 6 9 69 6 77 9 66 9 Zasilanie ogrzewania, wyjście z pompy ciepła gwint zewnętrzny ¼ Powrót ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 26-05-2017 1/8 RIRS 700 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) 26-05-2017 2/8 RIRS 700 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1450f SERIES 2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1450f SERIES 2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack 1450f SERIES 2 DT.AirPack1450f.06.2018.1 Thessla Green Sp. z o.o. Kokotów 741, 32-002 Kokotów NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MODEL: ELS 30 M (400V) INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Kanałowa nagrzewnica elektryczna z modułem regulacji temperatury

Kanałowa nagrzewnica elektryczna z modułem regulacji temperatury NAGRZEWNICE Seria Seria U Kanałowa nagrzewnica elektryczna Kanałowa nagrzewnica elektryczna z modułem regulacji Kanałowa nagrzewnica elektryczna z blokiem sterowania Zastosowanie Elektryczne nagrzewnice

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack Home 400v SERIES 3

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack Home 400v SERIES 3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack Home 400v SERIES 3 DT.AirPackHome400v.02.2018.1 Thessla Green Sp. z o.o. Kokotów 741, 32-002 Kokotów NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi AHW AHW(S) Pompy obiegowe do ciepłej wody z silnikami o wysokiej sprawności

Instrukcja instalacji i obsługi AHW AHW(S) Pompy obiegowe do ciepłej wody z silnikami o wysokiej sprawności Instrukcja instalacji i obsługi AHW AHW(S) Pompy obiegowe do ciepłej wody z silnikami o wysokiej sprawności 1 Deklaracja zgodności EC Producent: Adres: STAIRS INDUSTRIAL CO. LTD. STAIRS INDUSTRIAL CO.

Bardziej szczegółowo

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1000 WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1000 WERSJA PODWIESZANA (P) 8-11-2015 1/8 RIS 1000 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1000 WERSJA PODWIESZANA (P) 8-11-2015 2/8 RIS 1000 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H)

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 1/8 RIRS 1200 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 2/8 RIRS 1200 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 1/7 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 2/7 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 1/8 RIRS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 2/8 RIRS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

PSP 1000K. Instrukcja montażu i użytkowania. Zbiornik buforowy 1000 litrów do ogrzewania i chłodzenia. Nr zamówienia: PSP 1000K PL FD 9802

PSP 1000K. Instrukcja montażu i użytkowania. Zbiornik buforowy 1000 litrów do ogrzewania i chłodzenia. Nr zamówienia: PSP 1000K PL FD 9802 Instrukcja montażu i użytkowania Zbiornik buforowy 1000 litrów do ogrzewania i chłodzenia Nr zamówienia: PL FD 9802 Spis treści 1 Przeczytać niezwłocznie...pl-2 1.1 Wskazówki ogólne...pl-2 1.2 Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20 LAURA 20 F LAURA 20 A LAURA 20 AF R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20: Kocioł jednofunkcyjny. Spalanie odbywa się w otwartej komorze spalania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack Home 650h SERIES 3

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack Home 650h SERIES 3 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack Home 650h SERIES 3 DT.AirPackHome650h.06.2018.1 Thessla Green Sp. z o.o. Kokotów 741, 32-002 Kokotów NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 350 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 350 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIRS 350 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 350 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 15-05-2014 1/8 RIRS 350 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 350 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 15-05-2014 2/8 RIRS 350 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są

Bardziej szczegółowo

Seria. Kanałowa nagrzewnica elektryczna z blokiem sterowania

Seria. Kanałowa nagrzewnica elektryczna z blokiem sterowania NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE ZASTOSOWANIE Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w kanałach wentylacyjnych o przekroju prostokątnym. Służą do podgrzewania powietrza

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 156/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 156/2015 ST-517 Instrukcja obsługi ST-517 TECH Deklaracja zgodności nr 156/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

MPA W (DO 6500 M³/H) - Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ

MPA W (DO 6500 M³/H) - Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ MPA W (DO 6500 M³/H) - Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G4, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERACYJNE CENTRALE REKUPERACYJNE Z WYMIENNIKIEM OBROTOWYM RIRS 2500 EKO PIONOWA (V) OPIS Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy wymiennik ciepła. Jednostki

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ODKURZACZ DO PODŁÓG R-139

Instrukcja obsługi ODKURZACZ DO PODŁÓG R-139 Instrukcja obsługi ODKURZACZ DO PODŁÓG R-139 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA 1 2 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną uszkodzeń urządzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 300h AirPack 300v SERIES 2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 300h AirPack 300v SERIES 2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack 300h AirPack 300v SERIES 2 DT.AirPack300.06.2018.1 Thessla Green Sp. z o.o. Kokotów 741, 32-002 Kokotów NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 E:

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający AM1. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający AM1. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMNN Zestaw uzupełniający M1 Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka utraty zdrowia

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift WS 40 Basic Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift WS 40 Basic Rysunek podobny Budowa Studzienka z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną pompą jako podpowierzchniowa przepompownia lub naziemne urządzenie do przetłaczania

Bardziej szczegółowo

/7 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 11-01-2019 1/7 RIRS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 11-01-2019 2/7 RIRS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zdalnego sterowania

Instrukcja zdalnego sterowania Instrukcja zdalnego sterowania ODDYCHAJ SWOBODNIE Dostosowanie jaskrawości indykacji Wyłączyć Sterowanie strumieniem powietrza wywiewanego Sterowanie strumieniem powietrza dopływowego Jednoczesne sterowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CENTRALE WENTYLACYJNE REKUPERACYJNE CENTRALE REKUPERACYJNE Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RIS 400 POZIOMA (H) OPIS Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki ciepła. Ich podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo