Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska Żagań; Tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska 7 68-100 Żagań; Tel. 068 4787680 www.zstil.zagan.pl"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu ul. Pomorska Żagań; Tel Szkoła pozytywnego wyboru!

2 Rys historyczny: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych jest jedną z najstarszych placówek oświatowych na terenie Żagania. Po II wojnie światowej szkoła rozpoczęła swą działalność 1 września 1946 roku, jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Zarządzeniem Kuratora Oświaty z 1963 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 60. W roku 1974 ponownie zmienia się nazwa szkoły, na ulicy Pomorskiej rozpoczyna działać Zespół Szkół Mechanicznych. Z dniem 1 stycznia 2009 r. przyjęto nazwę Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. Nowa nazwa szkoły pełniej odzwierciedla specyfikę kierunków kształcenia. Wysoki procent naszych uczniów zdaje egzaminy zewnętrzne (maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe) na bardzo dobrym poziomie. Oferta edukacyjna LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W drugim semestrze klasy pierwszej samodzielnie dokonasz wyboru przedmiotów, które będziesz zdawał na egzaminie maturalnym. Ukończenie liceum ogólnokształcącego jest równoznaczne z uzyskaniem wykształcenia średniego. Absolwenci liceów ogólnokształcących otrzymują: świadectwo ukończenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego, świadectwo maturalne po zdaniu egzaminu maturalnego, organizowanego w województwie lubuskim przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Mogą podjąć dalsze kształcenie w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub rozpocząć pracę zawodową.

3 1. Klasa ogólna Daje uczniom wiedzę ogólną, potrzebną każdemu człowiekowi. Pozwoli rozwinąć Twoje zainteresowania językowe, humanistyczne, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne. Jest idealną klasą dla osób, które nie mają jeszcze sprecyzowanych dalszych planów edukacyjnych. W czasie nauki rozwiniesz swoje zainteresowania i pasje np. dziennikarskie, sportowe, teatralne i muzyczne, przygotujesz się do udziału w konkursach i olimpiadach. 2. Klasa z edukacją policyjną NOWOŚĆ Klasa o profilu edukacja policyjna została utworzona z myślą o osobach widzących swoją przyszłość w niebieskim, policyjnym mundurze. W ramach przedmiotu edukacja policyjna będą się odbywały spotkania z przedstawicielami różnych wydziałów i sekcji policji. Młodzież zapozna się ze strukturą i zadaniami policji, z elementami prawa i kryminalistyki. Głównym zadaniem tych zajęć będzie poznanie na czym polega praca policjanta oraz przygotowanie uczniów do zdawania testów przeprowadzanych w postępowaniu rekrutacyjnym do policji. Na zajęciach wychowania fizycznego młodzież pozna podstawy sportów walki, raz w tygodniu odbywać się będą zajęcia na basenie.

4 3. Klasa europejska Oferta klasy skierowana jest do uczniów o rozległych zainteresowaniach, zafascynowanych współczesnym światem i jego rozwojem, chcących doskonalić umiejętności posługiwania się językami obcymi. W ramach zajęć organizowane będą projekty i warsztaty europejskie oraz spotkania z ludźmi kultury, polityki i życia publicznego Nauka języka angielskiego zostanie wzbogacona o terminologię związaną z biznesem, turystyką i rynkiem pracy. Edukacja przebiegać będzie we współpracy ze specjalistami z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Ambasadą Brytyjską oraz biurami europosłów. Absolwent tej klasy przygotowany będzie do podjęcia studiów m.in. na kierunkach humanistycznych, administracyjnych, prawniczych, stosunków międzynarodowych, europejskich, politologii, dziennikarstwa, historii, socjologii lub innych dowolnie wybranych. TECHNIKUM To szkoła, w której nauka trwa 4 lata, pozwala uzyskać zawód, daje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i podjęcia dalszego kształcenia w szkole wyższej. Ranking Perspektyw Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w rankingu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" otrzymało tytuł "Srebrnej Szkoły 2015". Znalazło się, jako jedyna szkoła z powiatu żagańskiego, wśród 300 najlepszych techników w Polsce. W województwie lubuskim zajęło 5 miejsce.

5 Szkoła jest organizatorem Międzywojewódzkiego konkursu o tytuł Supertechnika Mechatronika pod patronatem Starosty Żagańskiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty. 1. Technikum mechatroniczne Jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej. Skierowane do uczniów o szeroko pojętych zainteresowaniach technicznych. Mechatronika to połączenie podstawowych nauk technicznych: mechaniki, elektroniki, informatyki i automatyki. Podczas zajęć uczniowie poznają: zasady programowania, budowę, działanie i sposoby sterowania urządzeniami i maszynami. Uczą się wykorzystywać programy wspomagające projektowanie, konstruować sterowane komputerowo urządzenia mechatroniczne. Uczniowie naszego technikum mechatronicznego zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe na wysokim poziomie, często mają najlepsze wyniki w całym okręgu OKE Poznań. efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik mechatronik opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych; E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych; E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

6 2. Technikum organizacji reklamy W zawodzie technik organizacji reklamy zdobędziesz umiejętności dotyczące sprzedaży usług reklamowych oraz organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej. Nauczysz się jak przygotować ofertę produktów i usług reklamowych, poznasz zasady sprzedaży tych produktów. Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, marketing, towaroznawstwo, public relations, organizacja reklamy, psychologia reklamy, prawo, etyka i kultura zawodowa, rysunek i liternictwo, historia sztuki i reklamy, pracownia technik reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne, fotografia reklamowa, język angielski, praktyka zawodowa. Absolwent tego kierunku potrafi także zaplanować kampanię reklamową w mediach, umiejętnie dobierając media do przyjętej strategii reklamy. Za pomocą odpowiednich narzędzi bada także skuteczność przeprowadzonej kampanii reklamowej. Może być zatrudniony w: agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, giełdach oraz agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej. efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik organizacji reklamy opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: K1 Sprzedaż produktów i usług reklamowych K2 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

7 3. Technikum teleinformatyczne Jest to nowy zawód wprowadzony do szkół średnich. Zawód z przyszłością. Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent zostanie ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Absolwent tego kierunku projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę, montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne, diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego. efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik teleinformatyk opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich; E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych; E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych 4. Technikum ekonomiczne Skierowane do uczniów zainteresowanych ekonomią, rachunkowością i przedsiębiorczością. Profil przygotowuje absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. W trakcie nauczania uczeń nabędzie wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie: zarządzania finansami, prowadzenia rachunkowości, komputerowej ewidencji procesów gospodarczych, obliczania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i sporządzania wniosków kredytowych, zaciągania kredytów i lokowania depozytów, organizacji i zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w tym zasobami ludzkimi i finansowymi, sporządzania biznesplanu, stosowania instrumentów marketingu na rynku. Nasze technikum ekonomiczne zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe na wysokim poziomie.

8 efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik ekonomista opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji; A.36 Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej. 5. Technikum mechaniczne Jest to zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy, obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń mechanicznych. Szkoła wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy kształci w zawodzie technik mechanik w specjalizacji: operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Aktualnie na rynku pracy widoczne jest duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną, w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie oraz specjalistów od komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAM. Absolwenci mają możliwość podjęcia studiów technicznych, inżynierskich na wybranym kierunku. efekty kształcenia właściwe dla zawodu technik mechanik opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń; M.45 Organizacja i nadzór procesów produkcji.

9 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1. Mechanik monter maszyn i urządzeń Szkoła zawodowa na podbudowie gimnazjum realizowana w trzyletnim cyklu nauczania. Daje ogólne wykształcenie techniczne ze szczególnym naciskiem na technologię montażu maszyn i urządzeń przemysłowych. Uczeń nabędzie umiejętności naprawy, konserwacji, oceny stanu technicznego oraz użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych. Zapozna się z obsługą urządzeń elektromechanicznych takich jak: szlifierki, tokarki, frezarki i inne. efekty kształcenia właściwe dla zawodu opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 2. Operator obrabiarek skrawających nowy kierunek Uczniowie poznają zawód na nowoczesnych maszynach (np.: obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC) i kształtują swoje umiejętności w szkolnych warsztatach. Jest to zawód bardzo

10 często spotykanych w sferze zatrudnienia. Operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności: tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. W trakcie zajęć uczniowie poznają zasady pracy obrabiarek konwencjonalnych oraz obrabiarek sterowanych numerycznie. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. efekty kształcenia właściwe dla zawodu opisane w wyodrębnionych kwalifikacjach: K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających 3. Klasa wielozawodowa (np. sprzedawca, fryzjer, kucharz małej gastronomii, mechanik samochodowe, piekarz, cukiernik i inne) Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w szkole, a zawodowe, po podpisaniu umowy o pracę, w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Praktyka zawodowa obejmuje około 60% zajęć, w ramach której uczniowie poznają podstawy swojego zawodu pod okiem pracodawcy. Kształcenie w konkretnym zawodzie odbywa się bezpośrednio w zakładzie pracy. BAZA DYDAKTYCZNA Szkoła mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Pomorskiej 7 i Armii Krajowej 11, gdzie znajdują się warsztaty szkolne, które w roku 2014 zostały zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Funkcjonują pracownie: teleinformatyki, mechatroniki, obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), spawalnicza, plastyczna oraz hale warsztatowe. Obecnie kształcenie w zawodach odbywa się na wysokim europejskim poziomie. Budynek warsztatów szkolnych

11 Pracownia obróbki mechanicznej Pracownia mechatroniki Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie

12 Gabinety lekcyjne są wyposażone w sprzęt multimedialny, nowoczesny sprzęt dydaktyczny. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, radiowęzeł, gazeta szkolna. Biblioteka szkolna łączy tradycję z nowoczesnością. Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy, pełni rolę twórczego warsztatu pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej. Do dyspozycji uczniów są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Zbiory biblioteki liczą ponad woluminów i zbiorów multimedialnych. Pracownie komputerowe Szafki szkolne Infrastruktura sportowa sala gimnastyczna: szkoła posiada dwie sale gimnastyczne: duża do gier zespołowych, mała do gimnastyki. Obie sale posiadają wyremontowane zaplecze sanitarne,

13 boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią służy do gry w piłkę siatkową, kosza, piłkę ręczną oraz innych ćwiczeń gimnastycznych. Realizowane projekty: Doświadczenie zawodowe młodzieży szansą na sukces na rynku pracy Wirtualna fizyka wiedza prawdziwa Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości Lubuska Szkoła Zawodów Akademia Dziennikarska Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych Stawiam na siebie, wiem co chcę osiągnąć Realizowane projekty współfinansowane są przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki projektom uczniowie uczestniczą w dodatkowych i bezpłatnych zajęciach, które jednym pozwalają nadrobić zaległości, a drugim stwarzają możliwość poszerzania swojej wiedzy i zainteresowań. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i hobby, realizować pasje lub choćby ciekawie spędzać czas. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych adresowana jest do wszystkich chętnych uczniów, a niektóre z nich to: - koło dziennikarskie - kabaret - zespół muzyczny - Szkolne Koło Wolontariatu - Szkolny Klub Europejski - Uczniowski Klub Sportowy Spartak

14 Noc matematyki Otrzęsiny klas pierwszych Jarmark Bożonarodzeniowy Akcje społecznościowe

15 Kabaret Wycieczki szkolne Spotkania integracyjne

16 OSIĄGNIĘCIA ZSTiL Osiągnięcia naukowe: Za ponadprzeciętne wyniki w nauce uczniowie otrzymują: stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia Zarządu Powiatu Żagańskiego, stypendia Rady Rodziców. Kampanie społecznościowe Profilaktyka na TAK", "Drugie życie transplantacja masz dar uzdrawiania - finaliści kampanii, Ogólnopolski Konkurs Rachunkowości rok 2013/2014 finalista Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mediach rok 2014/2015 finaliści Olimpiada Wiedzy Technicznej rok 2013/2014 uczestnictwo w Zawodach Okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej, rok 2013/2014 I m-ce w grupie elektryczno - elektronicznej w Zawodach Okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej, rok 2012/2013 uczestnictwo w Zawodach Okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej, rok 2011/2012 uczestnictwo w Zawodach Okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie elektryczno-elektronicznej, rok 2010/2011 uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra zawody okręgowe II stopnia, Wojewódzki Konkurs o Tytuł Najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej rok 2013/2014 III miejsce drużynowo, rok 2012/2013 IV miejsce, Konkurs Młody Przedsiębiorca rok 2013/2014 wyróżnienie, rok 2011/2012 II miejsce, Wojewódzki Konkurs Teraz My Młodzi Lubuszanie kreują lokalny rynek pracy rok 2013/2014 II, III miejsce, wyróżnienie, Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne Sprawni jak żołnierze 2012 rok 2011/2012 III miejsce w kategorii drużynowej chłopców, Wojewódzki konkurs o tytuł Supertechnika Mechatronika rok 2013/2014 I miejsce indywidualnie, rok 2012/2013 I miejsce drużynowo, rok 2011/2012 I miejsce indywidualnie,

17 rok 2010/2011 -I, II, III miejsce indywidualnie, rok 2010/2011 I miejsce drużynowo, Konkurs historyczny rok 2010/2011 II miejsce Stalag VIII C Sagan Osiągnięcia sportowe. rok 2013/2014 I miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego chłopców, rok 2012/2013 II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Unihokeja chłopców, rok 2012/2013 II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Forst 2013 rok 2012/2014 III miejsce w Powiatowym Turnieju Unihokeja dziewcząt, rok 2011/2012 I miejsce w Powiatowym Turnieju Unihokeja chłopców, rok 2011/2012 II miejsce w Powiatowym Turnieju Unihokeja dziewcząt, rok 2011/2012 III miejsce w Powiatowym Finale Piłki Siatkowej chłopców, Wojewódzki Konkurs Fotograficzny rok szkolny 2013/2014 wyróżnienie, Świat w moim obiektywie rok szkolny 2013/2014 wyróżnienie "Taka codzienność" Wojewódzki Konkurs Filmowy Lubuskie moje miejsce na ziemi rok szkolny 2013/2014 III miejsce, Nasze priorytety: przygotowanie do egzaminów zewnętrznych ( matura, egzaminy zawodowe) nauka języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia Nasza szkoła to: stała współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i wieloma innymi uczelniami wyższymi, corocznie organizowany Dzień Przedsiębiorczości wraz Z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Certyfikat Szkoły Przedsiębiorczości, Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Odkrywców Talentów, program etwinning współpraca ze szkołami w Europie, coroczny konkurs o tytuł Supertechnika Mechatronika, coroczny konkurs dla gimnazjalistów Młody Technik w-f z klasą

18 Czas na wybór dobrej szkoły! Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu. To najdynamiczniej rozwijająca sie szkoła w środowisku. Sprawimy, że będziesz przygotowany do życia zawodowego i dalszej nauki. Zapewnimy Ci bezpieczeństwo i gwarancję sukcesu na miarę Twoich możliwości.

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2011-2014 Pabianice 2011 1 Spis treści I. PODSTAWA PRAWNA...3 II. ZAŁOŻENIA WSTEPNE...3 III. PREZENTACJA SZKOŁY...3 IV.

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl

BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013. www.pwszzamosc.pl. studia stacjonarne i studia niestacjonarne. www.pwszzamosc.pl BEZPŁatne Studia Informator 2012/2013 studia stacjonarne i studia niestacjonarne Studia licenc jackie Studia inżynierskie 1 Studia podyplomowe Informator dla kandydatów na studia rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS

Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim 1 WIEDZA PLUS Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie śląskim opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo