DENVER MT-720 TWIN. Przenośny system rozrywki DVD z dwoma ekranami LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DENVER MT-720 TWIN. Przenośny system rozrywki DVD z dwoma ekranami LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 DENVER MT-720 TWIN Przenośny system rozrywki DVD z dwoma ekranami LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

2 Spis treści 1. Informacje bezpieczeństwa 2 2. Cechy 3 3. Przed rozpoczęciem Kontrola akcesoriów Przygotowanie systemu zdalnego sterowania 4 4. Opis elementów sterowania Panel górny Panel przedni Panel boczny odtwarzacza Monitor Działanie pilota zdalnego sterowania 7 5. Zasilanie Używanie adaptera samochodowego Używanie adaptera AC/DC Podstawowe podłączenie Podłączenie monitorów Podłączenie do TV Funkcje podstawowe Włączanie i wyłączanie zasilania Wkładanie i odtwarzanie płyt Przerywanie odtwarzania Zatrzymywanie i wznawianie odtwarzania Szybkie odtwarzanie Przechodzenie do innej sekcji Funkcja wyciszania Funkcje zaawansowane Funkcja Tytuł Funkcja Szukaj Wybór odtwarzania (dla VCD/CD) Wyświetlanie czasu i statusu odtwarzania Przełączanie napisów i języków Ustawienia systemu Zwykłe odtwarzanie Dodatkowe informacje Konserwacja Definicje terminów Opis oznaczeń Instrukcja instalacji Rozwiązywanie problemów 20 Informacje bezpieczeństwa 1. Informacje bezpieczeństwa UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ Uwaga:ABY OBNIŻYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE ROZMONTOWYWAĆ URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE ELEMENTY PRZEZNACZONE DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWIS POWIERZYĆ OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE. Ważne Włączona kontrolka z symbolem grotu strzały w trójkącie równobocznym jest przeznaczony do zaalarmowania użytkownika o wystąpieniu nie izolowanego niebezpiecznego napięcia, które może posiadać wartość stanowiącą dla człowieka ryzyko porażenia prądem elektrycznym w ramach produktu. Znak wykrzyknika w trójkącie równobocznym jest przeznaczony do zaalarmowania użytkownika o istnieniu ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem. UWAGA: ODTWARZACZ DVD/VIDEO CD/CD JEST URZĄDZENIEM LASEROWYM KLASY 1. JEDNAKŻE W TYM ODTWARZACZU DVD/VIDEO CD/CD JEST ZASTOSOWANY WIDOCZNY PROMIEŃ LASERA, KTÓRY MOŻE W PRZYPADKU BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA STAĆ SIĘ ŹRÓDŁEM NIEBEZPIECZNEGO PROMIENIOWANIA. NALEŻY DOKŁADNIE PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGI ODTWARZACZA DVD/VIDEO CD/CD. UŻYWANIE ELEMENTÓW STEROWANIA, USTAWIEŃ LUB PROCEDUR DZIAŁANIA INNYCH NIŻ WYMIENIONE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. SERWIS NALEŻY POWIERZYĆ OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE. Nie rozmontowywać ani nie modyfikować urządzenia. Nie umieszczać żadnych metalowych elementów ani cieczy na ani w pobliżu urządzenia, aby uniknąć zagrożenia powstania ognia lub porażenia prądem elektrycznym. Nie wkładać do obudowy żadnych przedmiotów metalowych ani łatwopalnych. Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie umieszczać go miejscach o wyjątkowo wysokiej temperaturze. Nie narażać urządzenia na działanie kurzu ani wilgoci. Nie umieszczać urządzenia pod ciężkimi przedmiotami ani w miejscach o słabej wentylacji. Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach pochyłych. Nie używać porysowanych lub zdeformowanych płyt.

3 Cechy 2. Cechy W pełni kompatybilne z DVD, VCD, MP3 Wbudowany system dekodowania DOLBY DIGITAL (AC-3) umożliwia uzyskanie jasnego i naturalnego dźwięku. Trzy gniazdka stereo dla słuchawek. Sygnał wizyjny złożony. Wysoka rozdzielczość: rozdzielczość pozioma o ponad 500 liniach. Wielojęzyczna obsługa: napisy w 32 językach i dubbing w 8 językach. Funkcja wielokątna obraz można oglądać pod różnymi kątami. Tryb skalowania wieloobrazowego odtwarzacz można używać z różnymi typami ekranów TV. Opcjonalna funkcja blokowania: płyty można blokować na różnych poziomach, chroniąc dzieci przed dostępem do niewłaściwych płyt DVD. Wielojęzyczne OSD (On Screen Display - wyświetlane na ekranie menu sterowania funkcjami monitora). Przed rozpoczęciem 3. Przed rozpoczęciem 3.1. Kontrola akcesoriów Należy upewnić się, że z odtwarzaczem zostały dostarczone następujące akcesoria: Pilot zdalnego sterowania (z baterią) 3x Adapter samochodowy 1x Kabel DIN 2x Pasek 2x Słuchawki 2x Instrukcja obsługi 2x Adapter AC/DC 2x Kabel AV 3x 3.2. Przygotowanie systemu zdalnego sterowania 1. Przed użyciem po raz pierwszy należy wyjąć zabezpieczenie baterii z pilota zdalnego sterowania. 2. Włożyć odpowiednią baterię do komory na baterie, ponieważ nadajnik podczerwieni wymaga zasilania o wartości 3V. Jeżeli siła transmisji jest niewystarczająca, należy wymienić baterię. Należy umieścić baterię zachowując odpowiednią biegunowość dodatnią i ujemną, wskazaną wewnątrz komory baterii. Inny sposób zastosowania baterii może spowodować błędne działanie lub brak działania urządzenia. Uwaga: Aby zachować dokładność i dłuższą żywotność nadajnika nie naciskać równocześnie kilku przycisków. Używanie pilota zdalnego sterowania: Zakres działania: kąt działania wynosi ±30 o C. Aby zapobiec wyciekaniu baterii, należy wyjmować baterię, kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. W przypadku wyciekania płynu należy go wytrzeć i włożyć nową baterię. Uwaga:Producent zaleca stosować do wymiany tylko baterie takie same lub tego samego typu. Zużytych baterii należy pozbywać się w sposób wskazany przez producenta.

4 Opis elementów sterowania 4. Opis elementów sterowania Opis elementów sterowania 4.1. MONITOR 4.1. Panel górny VOL+ VOL- NEXT PREV STOP PLAY PAUSE ENTER OPEN CLOSE 4.2. Panel przedni Przesuwanie kursora menu w lewo, w prawo, w górę i w dół Zwiększyć głośność Ściszyć Odtwarzanie następnego rozdziału DVD, następnej ścieżki VCD/CD/MP3 Odtwarzanie poprzedniego rozdziału DVD, poprzedniej ścieżki VCD/CD/MP3 Zatrzymywanie odtwarzania 1. Rozpoczynanie normalnego odtwarzania 2. Przerwa w odtwarzaniu, ponowne naciśnięcie wznowi odtwarzanie Potwierdzanie wyboru Otwieranie pokrywy Zamykanie pokrywy Instalacja monitorów Do zainstalowania monitora z tyłu siedzenia w samochodzie należy użyć strzemiączek dostarczonych z urządzeniem. Czujnik zdalnego sterowania 4.3. Panel boczny odtwarzacza 1 DC12V Podłączanie adaptera AC do wyjścia zasilania 2 POWER Włączanie i wyłączanie zasilania 3 PHONE Podłączanie słuchawek 4 TFT1 Porty monitorów 1,2 (wyjście) TFT2 5 AUDIO Podłączanie kanału analogowego dźwięku do wejścia stereo dźwięku na wzmacniaczu TV lub stereo 6 VIDEO Podłączanie do wejścia wideo na TV lub monitorze, wzmacniaczu AV, odbiornika z wejściem wideo OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA! - W żadnym wypadku urządzenie nie może być używane przez kierowcę, ani pozostawione w samochodzie podczas jazdy bez zabezpieczenia. - Podczas używania urządzenia w samochodzie należy upewnić się, że jest ono bezpiecznie umocowane oraz że nie jest przeszkodą w działaniu żadnego wyposażenia bezpieczeństwa (na przykład poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa itp.) - Wszyscy pasażerowie powinni stosować pasy bezpieczeństwa, jeżeli są w wyposażeniu. - W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć rady u producenta pojazdu. Regulowanie kąta widzenia ekranu Monitor jest zaprojektowany tak, aby umożliwiał użytkownikom wygodny kąt widzenia. Kąt widzenia można ustawić w granicy 12 o ~ +12 o. Aby ustawić kąt widzenia należy nacisnąć ekran. Ostrzeżenie Nie należy próbować ustawić ekranu pod kątem przekraczającym jego opisane wyżej możliwości ustawienia używając siły. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

5 Działanie pilota zdalnego sterowania Działanie pilota zdalnego sterowania 4.5. Działanie pilota zdalnego sterowania do monitora VOL -/+ (Regulacja głośności) Nacisnąć VOL-, aby obniżyć głośność odtwarzania. Nacisnąć VOL+, aby zwiększyć głośność odtwarzania. MODE (Tryb): Naciśnięcie tego przycisku wywołuje pięć statusów obrazu: Personal (osobisty), Sta dard (standardowy), Soft (delikatny), Vivid (żywy) i Light (jasny). POWER (Przycisk zasilania): Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć odtwarzanie, nacisnąć ponownie, aby ponownie uruchomić urządzenie. Nacisnąć ten przycisk podczas gry, aby opuścić grę. MUTE (Wyciszanie): Nacisnąć ten przycisk, aby zupełnie wyciszyć dźwięk, nacisnąć ponownie lub nacisnąć przyciski VOL+/VOL-, aby przewrócić normalny dźwięk. CALL (Wywołanie): Nacisnąć ten przycisk, aby wyświetlić aktualnie oglądany znak AV. TIMER: Nastawianie godziny wyłączenia automatycznego, można nastawić czas z wyprzedzeniem 120 minut. LANG: Nacisnąć ten przycisk, aby wyświetlić menu przełączania języków: chińskiego, angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i arabskiego. CALE: Nacisnąć ten przycisk, aby wyświetlić rok, miesiąc, dzień i tydzień. Nacisnąć CH- /CH+, aby nastawić rok, nacisnąć VOL-/VOL+, aby nastawić miesiąc. AV1/AV2: Nacisnąć ten przycisk, aby wyświetlić przełącznik obrazów AV1 i AV2. : Nacisnąć ten przycisk, aby obrócić obraz poziomo. : Nacisnąć ten przycisk, aby obrócić obraz pionowo. : Tryb obrazu: Dostępne są do wyboru dwa tryby ekranu o wartościach 4:3 i 16:9.

6 Działanie pilota zdalnego sterowania do urządzenia Zasilanie 5. ZASILANIE 5.1. Używanie adaptera samochodowego Załączony 12V adapter samochodowy jest przeznaczony do używania w pojazdach, posiadających system 12V uziemionego systemu elektrycznego. adapter samochodowy 12V Działanie przycisków na pilocie zdalnego sterowania W tej części opisane są funkcje lub działanie przycisków na pilocie zdalnego sterowania. Opis jest przeznaczony do usprawnienia wyszukiwania funkcji przez użytkownika. Poniższe punkty zawierają szczegółowy opis działania większości przycisków. 1. Repeat (Powtórz) Naciśnij ten przycisk, aby powtórzyć odtwarzanie filmu. 2. Menu Naciśnij ten przycisk, aby wejść do menu płyty lub PBC ON/OFF. 3. Setup (Ustawienia) Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu ustawień i poczekaj na wczytanie Twoich ustawień. Można tu dokonać potrzebnych ustawień. 4. Up (W górę) Naciśnij ten przycisk, aby przejść w górę podczas dokonywania ustawień. 5. Left (W lewo) Naciśnij ten przycisk, aby przejść w lewo podczas dokonywania ustawień. 6. Backward (Wstecz) Naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzedniego obrazu bez dźwięku. Przy stałym wciśnięciu tego przycisku szybkość przesuwania stopniowo się zmienia. 7. Play/Pause Naciśnij ten przycisk, aby zacząć odtwarzać lub przerwać odtwarzanie filmu. W przypadku korzystania z przycisków zatrzymania, wolnego odtwarzania, szybkiego odtwarzania wprzód lub szybkiego cofania użyj tego przycisku, przy przejść do zwykłego trybu odtwarzania. 8. Forward (Wprzód) Naciśnij ten przycisk, aby przejść szybko do następnego obrazu bez dźwięku. Przy stałym wciśnięciu tego przycisku szybkość przesuwania stopniowo się zmienia. 9. OSD (Uruchamianie wyświetlania na ekranie) Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić czas na ekranie. 10. Audio (Dźwięk) Naciśnij ten przycisk, aby zmienić ścieżkę dźwiękową lub aby zmienić język (w zależności od płyty). 11. Mute (Wycisz) Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć dźwięk podczas odtwarzania filmu. 12 Goto (Przejdź do) Naciśnij ten przycisk, aby przejść do czasu docelowego. Odtwarzacz przejdzie do czasu docelowego określonego w ustawieniach (w zależności od płyty). 13. Title (Tytuł) Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić tytuły lub rozdziały filmu. 14 Subtitle (Napisy) Naciśnij ten przycisk, aby wybrać języka napisów, np. niemiecki, angielski itp. Za każdym razem po naciśnięciu przycisku język zostanie zmieniony na inny. 15 Enter (Wejdź) Naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wybór podczas obsługi odtwarzacza. 16 VOL+/VOL- Naciśnij ten przycisk, aby nastawić głośność do gniazda samochodowego 12V do gniazda DC IN 12V lewa strona urządzenia Ostrzeżenia: Jednostki należy używać wyłącznie z załączonym adapterem samochodowym 12V. Stosowanie innego adaptera samochodowego może spowodować uszkodzenie systemu. Załączony adapter 12V jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania z tym urządzeniem. Nie należy go używać z innymi urządzeniami. W celu zachowania bezpieczeństwa publicznego nie należy obsługiwać urządzenia ani oglądać obrazu podczas prowadzenia pojazdu. Należy upewnić się, że urządzenie jest dobrze zabezpieczone, aby w razie wypadku urządzenie nie spadło. W przypadku, że gniazdo 12V w pojeździe jest zanieczyszczone popiołem lub zakurzone, może dojść do rozgrzania wtyczki. Przed użyciem należy wyczyścić gniazdo 12V. Po skończeniu używania należy odłączyć 12V adapter samochodowy od urządzenia oraz z gniazda 12V w samochodzie Używanie adaptera AC/DC Adapter AC Wskaźnik zasilania Kabel zasilania AC 1 Do gniazda DC IN 12V 3 Do wyjścia AC 2 Do adaptera AC Lewa strona urządzenia Ostrzeżenia: Stosowanie niewłaściwego typu adaptera AC spowoduje uszkodzenie jednostki. Przed odłączeniem adaptera AC/DC z urządzenia należy wyłączyć jednostkę, aby uniknąć jej uszkodzenia. Aby zapobiec porażeni prądem elektrycznym należy dopasować szeroką końcówkę wtyczki z do szerokiego wejścia i włożyć zupełnie wtyczkę. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć kabel zasilania AC z wyjścia AC.

7 Podstawowe podłączenie 6. Podstawowe podłączenie 6.1. Podłączenie monitorów Do podłączenia do portów w monitorach należy użyć kabli DIN Podłączenie do TV Stosowanie urządzenia z telewizorem: W telewizorze musi znajdować się wejście Audio/Video Funkcje podstawowe 7. Funkcje podstawowe Funkcje podstawowe to minimalne funkcje stosowane do odtwarzania płyt. Wszystkie te funkcje są dostępne bezpośrednio z panelu przedniego lub za pomocą zdalnego sterowania. Szczegóły dotyczące podłączenia są opisane w rozdziale Podstawowe podłączenie Włączanie i wyłączanie zasilania Naciśnij przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania. Po pierwszym naciśnięciu urządzenie zostanie uruchomione, po kolejnym naciśnięciu zostanie wyłączone Wkładanie i odtwarzanie płyt 1. Nastaw przełącznik ON/OFF na urządzeniu na pozycję uruchamiającą urządzenie. 2. Naciśnij przycisk, aby otworzyć pokrywę. 3. Włóż płytę. Należy włożyć płytą stroną do odtwarzania w dół. (W przypadku płyt dwustronnych, należy włożyć płytę stroną, którą chce się odtwarzać, w dół.) Upewnić się, że płyta jest prawidłowo zatrzaśnięta na miejscu. 4. Zamknij pokrywę. 5. Urządzenie załaduje płytę i zacznie ją odtwarzać automatycznie Przerywanie odtwarzania 1. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE jeden raz, by przerwać odtwarzanie. W trybie pauzy dźwięk jest wyciszony. (Na płytach DVD i Video CD obraz zostanie zatrzymany.) 2. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE Zatrzymywanie i wznawianie odtwarzania 1. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać odtwarzanie. Zostanie wyświetlony ekran logo. Uwagi: Do podłączenia telewizora do zestawu telewizyjnego należy używać dostarczonego kabla. Kabel posiada końcówki audio i wideo do podłączenia do telewizora. Przed wykonaniem połączenia należy upewnić się, że telewizor oraz urządzenie są wyłączone i odłączone z gniazda zasilania. Nie podłączać odtwarzacza do telewizora za pośrednictwem VCR. Niektóre płyty znajdują się pod ochroną praw autorskich i nie będą odtwarzane poprawnie za pośrednictwem VCR ani po ich nagraniu na VCR. Przed podłączeniem upewnij się, że odtwarzacz i inne urządzenia przeznaczone do podłączenia pracują w trybie rezerwowym lub są wyłączone i odłącz kabel AC. Przed podłączeniem urządzenia przeczytaj instrukcje. Odtwarzacz jest kompatybilny z systemami NTSC i PAL. Jeżeli telewizor jest kompatybilny z obydwoma systemami, nastaw przełącznik systemowy telewizora na pozycję AUDIO lub na pozycję stosowaną w Twoim regionie. W przypadku odtwarzania płyty PAL w telewizorze NTSC może powstać potrzeba nastawienia rozdzielczości pionowej zależy to od ustawień telewizora. W górnej i dolnej części ekranu pojawi się czarny pas. Jednostka zapamiętuje miejsce, w którym odtwarzanie zostało przerwane. Ponowne naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE spowoduje odtwarzanie z miejsca, w którym zostało przerwane (w przypadku płyt DVD). 2. Naciśnij po raz drugi przycisk STOP, aby zupełnie zatrzymać odtwarzanie. Po ponownym naciśnięciu przycisku PLAY/PAUSE odtwarzanie rozpocznie się od początku. Uwaga: W przypadku niektórych płyt funkcja wznawiania może nie działać Szybkie odtwarzanie Naciśnij przycisk lub na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć szybkie odtwarzanie w przód lub wstecz. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby wznowić normalne odtwarzanie. Prędkość szybkiego odtwarzania zmienia się w kolejności 2, 4, 6, 8 razy normalnej prędkości zależnie od długości czasu naciśnięcia przycisku (w przypadku płyt DVD) Przechodzenie do innej sekcji Naciśnij przycisk PREV lub NEXT na panelu górnym, albo przycisk lub na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść na początek następnego lub poprzedniego rozdziału (DVD) lub ścieżki (VCD, Audio CD, Mp3) Funkcja wyciszania Ten przycisk służy do włączania i wyłączania efektu dźwiękowego (tylko na pilocie zdalnego sterowania). Naciśnij przycisk MUTE, aby włączyć funkcję wyciszania. Naciśnij ponownie przycisk MUTE, aby wznowić dźwięk.

8 Funkcje zaawansowane 8. Funkcje zaawansowane 8.1. Funkcja Tytuł Uruchom na funkcję TITLE (tylko na płytach wielotytułowych) (tylko na pilocie zdalnego sterowania). Naciśnij przycisk TITLE, aby wyświetlić tytuł płyty. Naciskaj przyciski strzałek, aby podświetlić tytuł. Naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać podświetlony tytuł, a urządzeni zacznie odtwarzać wybrany tytuł Funkcja Szukaj Urządzenie może odtwarzać wybrany rozdział do tego służy tryb wyszukiwania. Do wyszukiwania można korzystać z opcji Time/Chapter/Title (DVD) lub Time/Track (VCD, CD), kiedy płyta jest odtwarzana lub zatrzymana. Uwaga: Do wyszukiwania czasu (Time) płyta musi być odtwarzana w urządzeniu. 1. Naciśnij GO TO, aby wybrać tryb wyszukiwania. Dla płyt DVD: Dla płyt VCD/CD: Search TITLE --/-- CHAPTER --/-- TITLE --/-- TIME --/-- Disc Search GO TO : 2. Naciskaj przyciski ze strzałkami, aby wybrać opcję Time/Chapter/Title lub Time/Track. 3. Wpisz numer: Dla 2 minut naciśnij 0,2,0,0 Disc Search GOTO 02:00 4. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby rozpocząć/wznowić odtwarzanie. Funkcje zaawansowane 8.3. Wybór odtwarzania (dla VCD/CD) Aby przejść bezpośrednio do potrzebnego rozdziału, można użyć klawiszy numerycznych na pilocie zdalnego sterowania. Kiedy płyta jest zatrzymana, wprowadź odpowiedni numer i naciśnij ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie od danego tytułu Wyświetlanie czasu i statusu odtwarzania Naciskaj przycisk OSD, aby wyświetlać kolejno ilość odtworzonego czasu i czasu pozostałego do odtworzenia na płycie, oraz aktualnego tytułu i ogólnej ilości tytułów lub rozdziałów Przełączanie napisów i języków Wiele płyt DVD posiada funkcję napisów w wielu językach. Zwykle informacja o dostępnych językach znajduje się na opakowaniu płyty. Naciśnij przycisk SUBTITLE, a system ODS wyświetli aktualnie wybrany język napisów. SUBTITLE 01/04 Chinese 1 naciśnięcie Naciskaj przycisk SUBTITLE, aby wybrać język z pojawiających się kolejno pozycji. SUBTITLE 02/04 English 2 naciśnięcie SUBTITLE OFF 3 naciśnięcie W przypadku DVD z nagranymi kilkoma językami odtwarzania, można zmienić język w dowolnej chwili podczas odtwarzania.

9 Funkcje zaawansowane Naciśnij przycisk AUDIO, a system OSD wyświetli wybór języków. AUDIO 1 / 2: AC-3 5CH Chinese Naciskaj kolejno przycisk AUDIO, aby wybrać inny język z cyklicznie pojawiających się pozycji. AUDIO 2 / 2: DTS 5.1 English Uwaga: Po włączeniu urządzenia lub wymianie płyty urządzenie powróci do ustawienia domyślnego. Uwaga: Tylko dla płyt DVD Ustawienia systemu Po naciśnięciu przycisku SETUP zostanie wyświetlony ekran SETUP. Naciśnij przycisk lub, aby podświetlić wybraną pozycję. NAstępnie naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić górne menu. W menu górnym naciśnij przycisk, aby przejść do następnego menu górnego w prawej części ekranu. Uwaga: W poszczególnych menu można używać przycisków lub, aby podświetlić wybraną pozycję, a następnie nacisnąć przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk, aby wyjść z menu górnego po prawej stronie ekranu. W dowolnej chwili można nacisnąć przycisk SETUP, aby wyjść z ustawień systemu. SETUP MENU MAIN PAGE (menu ustawień strona główna) GENERAL SETUP (ustawienia ogólne) PREFERENCES (preferencje) EXIT SETUP (wyjdź z ustawień) Uwaga: Preferencje można nastawiać w trybie zatrzymania. Poniżej wyświetlone są niektóre zwykłe ustawienia. W ten sposób można zmieniać również inne ustawienia. Przykład: ustawienia trybu obrazu PIC MODE 1. Po naciśnięciu przycisku SETUP zostanie wyświetlony ekran SETUP. Przejdź do pozycji GENERAL SETUP, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Zostaną wyświetlone następujące pozycje: GENERAL PAGE (strona główna) PIC MODE (tryb obrazu) ANGLE MARK (oznaczenie kąta) OSD LANG (język OSD) CAPTIONS (nagłówki) SCREEN SAVER (wygaszacz ekranu) MAIN PAGE (strona główna) 2. Naciśnij przycisk, aby wejść do menu górnego po prawej stronie ekranu. Jeżeli żądanym trybem obrazu jest FILM, naciśnij przycisk, aby podświetlić pozycję FILM, a następnie naciśnij ENTER. 3. Naciśnij przycisk SETUP, aby wyjść z ustawień systemu. Uwaga: Istnieją trzy rodzaje formatów telewizora. Są to szerokie ekrany 16:9, panoramatyczne 4:3, oraz typu letterbox 4:3. Są one wystarczające do odtwarzania różnych płyt i nadają się do różnych telewizorów Zwykłe odtwarzanie Funkcje zaawansowane Naciśnij przyciski / / / aby wybrać wybrane menu lub obraz Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić menu lub obraz. Może pojawić się następne menu podrzędne. W przeciwnym razie odtwarzacz automatycznie uruchomi wybrany program. Do poruszania się w następnym menu podrzędnym, użyj przycisków / / /, aby wybrać program, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór Szybkie odtwarzanie wprzód Podczas odtwarzania naciśnij przycisk, aby uruchomić funkcję szybkiego odtwarzania wprzód. Istnieją cztery poziomy szybkości. Za każdym razem po naciśnięciu przycisku szybkość się zwiększy. Po osiągnięciu najwyższej szybkości naciśnij przycisk, aby wrócić do normalnej szybkości odtwarzania Szybkie odtwarzanie wstecz Podczas odtwarzania naciśnij przycisk, aby uruchomić funkcję szybkiego odtwarzania wstecz. Istnieją cztery poziomy szybkości. Za każdym razem po naciśnięciu przycisku szybkość się zwiększy. Po osiągnięciu najwyższej szybkości naciśnij przycisk, aby wrócić do normalnej szybkości odtwarzania Przechodzenie do następnego rozdziału/ścieżki Podczas odtwarzania naciśnij przycisk Przechodzenie do poprzedniego rozdziału/ścieżki Podczas odtwarzania naciśnij przycisk Przechodzenie do odtwarzania z ustalonym czasem A. DVD Naciśnij dwukrotnie przycisk GOTO. Naciśnij klawisze numeryczne, aby wpisać odpowiedni czas. Czas jest wpisywany w formacie GGMMSS. Na przykład, jeżeli chcesz zacząć odtwarzanie od 35 minuty i 5 sekundy, wpisz 0, 3, 5, 0, 5, a następnie naciśnij ENTER. Urządzenie zacznie odtwarzać od określonej godziny. B. Płyty VCD (lub inne niż DVD) Naciśnij jeden raz przycisk GOTO. Wpisz odpowiedni czas. Format wprowadzonego czasu to MMSS. Na przykład, jeżeli chcesz rozpocząć odtwarzanie od 5 minuty i 25 sekundy, naciśnij klawisze numeryczne 0, 2, 5 oraz Zmiana języka napisów (działa zależnie od płyty) W przypadku płyt DVD naciśnij przycisk SUBTITLE, aby wybrać język napisów, na przykład chiński, angielski itp. Za każdym razem po naciśnięciu przycisku język napisów zmieni się na inny Przyciski numeryczne Przyciski [0], [1], [2]... [9] są używane do wprowadzania numerów, na przykład wpisywania numerów piosenek karaoke, numerów rozdziałów na płytach DVD, liczb przy określaniu czasu itp. Jeżeli na przykład chcesz wybrać piosenkę 18, naciśnij klawisze 1, 8, a następnie ENTER. Można oczywiście poczekać na automatyczne odtwarzanie piosenki numer 1 lub 8 po naciśnięciu tych klawiszy.

10 Dodatkowe informacje 9. Dodatkowe informacje 9.1. KONSERWACJA Utrzymanie odtwarzacza Czyszczenie odtwarzacza: Przed rozpoczęciem czyszczenia odtwarzacza należy go wyłączyć i odłączyć adapter AC. Urządzenie należy czyścić miękką, suchą ściereczką. W przypadku zanieczyszczeń trudnych do usunięcia należy nawilżyć ściereczkę roztworem detergentowym w proporcji 1 jednostka detergentu na 5-6 jednostek wody, wykręcić ściereczkę, a następnie usunąć zanieczyszczenie. Nie używać substancji lotnych, takich jak benzen lub rozpuszczalnik, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię. Należy przestrzegać następujących wskazówek: Używać urządzenia w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, takiej jak stół, półka lub szafa stereo. Nie umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub wilgoci, na przykład obok kaloryferów lub innych urządzeń generujących ciepło. Nie umieszczać odtwarzacza na parapecie okiennym, aby nie narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie umieszczać w miejscu zakurzonym lub wilgotnym. Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio na wzmacniaczu ani innym elemencie zestawu stereo, nagrzewającego się podczas używania. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu telewizora ani monitora, aby zapobiec zakłóceniom, szczególnie, jeżeli telewizor korzysta z anteny wewnętrznej. Nie używać w kuchni ani w innych pomieszczeniach, gdzie urządzenie może być narażone na działanie dymu lub pary. Nie umieszczać urządzenia na miękkim dywaniku lub dywanie, ponieważ może to spowodować nieodpowiednie chłodzenie urządzenia. Nie umieszczać urządzenia w niestabilnych miejscach, niewystarczających do utrzymania jednostki Utrzymanie płyt Czyszczenie płyt: Płyty należy czyścić delikatnie miękką ściereczką, nawilżoną w czystej wodzie. Czyszcząc płyty należy zawsze ruchem od środka płyty w kierunku zewnętrznych krawędzi. Czyszczenie ruchem okrężnym może spowodować wydawanie dźwięku. Jeżeli płyta zostanie przeniesiona z pomieszczenia zimnego do ciepłego, jej powierzchnia może zwilgotnieć. Prze użyciem wilgoć należy zetrzeć suchą, nie strzępiącą się ściereczką. Trzymając płytę należy uważać, aby nie pozostawić na jej powierzchni odcisków palców, brudu lub rys. Płytę należy chwytać za otwór lub krawędź zewnętrzną. Uszkodzone lub brudne płyty mogą mieć negatywny wpływ na jakość odtwarzania. Należy uważać, aby nie porysować etykiety płyty, ponieważ może to spowodować, że płyta nie będzie nadawała się do użytku. Niewłaściwe przechowywanie płyty: Przechowywanie płyty w niżej wymienionych miejscach może spowodować jej uszkodzenie: Dodatkowe informacje Przechowywanie płyt: Pomimo, że płyty CD i DVD są wytrzymałe, to należy obchodzić się z nimi i przechowywać je w odpowiednich miejscach. Jeżeli płyta nie jest używana, należy włożyć ją do opakowania. Nie należy pozostawić płyt w miejscach wyjątkowo chłodnych, wilgotnych oraz narażonych na bezpośrednie działanie słońca. Nie wolno naklejać etykiet ani pisać na płytach piórem ani innym ostrym narzędziem do pisania. Czego unikać: Szybkie obroty pyły w odtwarzaczu podczas odtwarzania. Jeżeli płyta jest pęknięta, wyszczerbiona, pogięta, nie należy jej używać, ponieważ może uszkodzić urządzenie Definicje terminów 1. Rozdział i tytuł (tylko DVD) Jeden tytuł na płycie DVD jest zwykłe podzielony na rozdziały. Ich numery są zapisane na płycie. Tytuł jest podzielony na wiele części, z których każda jest oznaczona numerem. Te numery umożliwiają szybsze wyszukiwanie określonych części treści na płycie. 2. Napisy Są to napisane dialogi pojawiające się w dolnej części ekranu, nagrane na niektórych płytach DVD. 3. Analog Sygnał elektryczny przedstawiający dźwięk. Dźwięk cyfrowy jest też sygnałem elektrycznym, ale reprezentuje dźwięku bezpośrednio. 4. Współczynnik proporcji Stosunek szerokości ekranu telewizyjnego w stosunku do jego wysokości. Typowe telewizory posiadają współczynnik 4:3 (Szer.: Wys.), NOMAL/PS, NORMAL/LB Szerokie ekrany posiadają współczynnik 16:9 (Szer.: Wys.) 5. Dźwięk cyfrowy Pośrednia, numeryczna forma sygnału dźwiękowego. Podczas odtwarzania jest mierzony w dyskretnych interwałach ( razy na sekundę na płytach CD Audio) za pośrednictwem konwertora analogowo-cyfrowego, generującego łańcuch cyfrowy. Podczas odtwarzania konwertor cyfrowo-analogowy generuje sygnał analogowy w oparciu o te cyfry. 6. Dolby Digital (tylko DVD) System dźwięku surround opracowany w laboratoriach Dolby, zawierający maksymalnie 6 kanałów dźwięku cyfrowego (przedni lewy i prawy, centralny oraz kanały dźwięków o niskiej częstotliwości). Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych Miejsca o wysokiej wilgotności lub zakurzone Miejsca bezpośredniego działania źródła ciepła lub grzejników

11 Dodatkowe informacje 7. MPEG Format obrazu, używany na płytach Video CD i DVD. Na płytach Video CD jest stosowany stary standard MPEG-1, natomiast na płytach DVD nowszy i o wiele lepszej jakości standard MPEG PCM (Pulse Code Modular) Najpopularniejszy system kodowania dźwięku cyfrowego na płytach CD i DAT. Zapewnia doskonałą, ale wymaga wielu danych w porównywalnych formatach, takich jak dźwięk Dolby Digital oraz MPEG. Dla zachowania kompatybilności z nagraniami dźwięku cyfrowego (CD, MD i DAT) oraz wzmacniaczami z wyjściem cyfrowym jednostka potrafi przetwarzać dźwięk Dolby Digital i MPEG na PCM. 9. Regiony (tylko DVD) Termin opisujący płyty i odtwarzacze w określonej części świata. System odtwarza tylko płyty posiadające kompatybilny kod regionu. Kod regionalny można wybrać na tylnej ścianie systemu. Niektóre płyty są kompatybilne z kilkoma regionami. 10. Częstotliwość próbkowania Współczynnik mierzenia dźwięku przy przetwarzaniu go w dane dźwięku cyfrowego. Im wyższy współczynnik, tym lepsza jakość dźwięku oraz więcej wygenerowanych danych. Standardowe płyty CD Audio posiadają częstotliwość próbkowania 44,1 KHz ( próbek na sekundę) Opis oznaczeń Na opakowaniach płyt można spotkać następujące oznaczenia: Ilość języków dźwięku Ilość języków napisów Ilość kątów kamery Współczynniki proporcji ekranu Dodatkowe informacje 9.5. Rozwiązywanie problemów Symptomy Przyczyna Naprawa Brak obrazu Kabel wideo nie dobrze jest Podłącz mocno kabel wideo do podłączony wejść. (Szczegóły w części 6. Brak dźwięku Urządzenie nie zaczyna odtwarzania Pilot zdalnego sterowania nie działa poprawnie Urządzenie zawiesza się Kabel dźwiękowy nie dobrze jest podłączony Nastawienie dźwięku wyjściowego jest nieprawidłowe Podstawowe podłączenie) Podłącz mocno kabel dźwiękowy do wejść. (Szczegóły w części 6. Podstawowe podłączenie) Nastaw odpowiednio wyjście dźwięku (Szczegóły w części 8.5 Dźwięk). Włożona płyta nie przeznaczona Sprawdź rodzaj płyty. do odtwarzania Płyta włożona odwrotnie Umieść płytę stroną do odtwarzania w dół. Płyta jest zanieczyszczona Wyczyść płytę. Włączona blokada przed Odblokuj funkcję blokady przed dostępem dzieci dostępem dzieci Ograniczenie kodu regionalnego Sprawdź kod regionalny płyty. (Szczegóły w części 9.3: Opis oznaczeń) Pilot zdalnego sterowania nie jest Ustaw pilot zdalnego sterowania skierowany na czujnik zdalnego w kierunku czujnika zdalnego sterowania. sterowania na odtwarzaczu DVD. Baterie w pilocie zdalnego Wymień baterie na nowe. sterowania są wyładowane. Kable zasilania nie jest prawidłowo Sprawdź adapter AC. podłączony Kompatybilne regiony 9.4. Instrukcja instalacji

Odtwarzacza Płyt Blu-ray

Odtwarzacza Płyt Blu-ray BD-P1580 Odtwarzacza Płyt Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy zarejestrować na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi

System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi HT-BD7200 System kina domowego Blu-ray 2.1CH instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej pełny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci

Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci INSTRUKCJA OBSŁUGI Kino domowe 3D Blu-ray z obsługą sieci Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania zestawu i zachować go na przyszłość. HX976TZW (HX976TZW, SH96TZ-S/C,

Bardziej szczegółowo

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR LCD LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Spis treści Spis treści 01 Ostrzeżenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46

Instrukcja obsługi HDTV 32 Plus / HDTV 40 HDTV 40 Plus / HDTV 46 Instrukcja obsługi HDTV Plus / HDTV HDTV Plus / HDTV Telewizor z ekranem TFT-LCD z zintegrowanym dyskiem twardym i podwójnym multitunerem. Posiada wbudowany czytnik kart w systemie CONAX oraz dwa interfejsy

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Środki ostrożności... 3 Cyrkulacja powietrza... 3 Uszkodzenie spowodowane przegrzaniem. 3 Zasilanie... 3 strzeżenie... 3 Co robić... 3 Czego nie robić... 3 Instalacja i ważne informacje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego

Instrukcja obsługi. Przygotowania do użycia projektora. Rzutowanie obrazu. Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Instrukcja obsługi Przygotowania do użycia projektora Rzutowanie obrazu Wyświetlanie obrazów z urządzenia pamięci USB lub aparatu cyfrowego Korzystanie z projektora przy użyciu sieci Zmiana ustawień projektora

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

System rozrywki domowej Blu-ray

System rozrywki domowej Blu-ray HT-H7500WM HT-H7750WM System rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakupienie tego produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletną obsługę, zarejestruj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD 2 ALL 3 5

Instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD 2 ALL 3 5 Instrukcja obsługi Nagrywarka DVD Model Nr. DMR-EH770 Numer regionu, z którym urządzenie współpracuje Numery regionu są wyznaczane dla nagrywarek DVD i standardu DVD-Video zależnie od miejsca ich sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika

RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika RP550+ / RP650 / RP650+ Interaktywny monitor płaskoekranowy Podręcznik użytkownika Wyłączenie odpowiedzialności BenQ Corporation nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyrażonych lub domniemanych,

Bardziej szczegółowo

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T

series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T series Instrukcja obsługi 24HFL3010T 24HFL3010W 28HFL3010T 32HFL3010T 32HFL3010W 40HFL3010T Spis treści 1 Instalacja 11.2 Zegar 47 11.3 Wyłącznik czasowy 11.4 Alarm 47 3 1.1 Przeczytaj wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja użytkowania

Skrócona instrukcja użytkowania Sieciowy odtwarzacz multimedialny Skrócona instrukcja użytkowania Dune HD Smart H1 Dune HD Smart D1 Dune HD Smart B1 Dune HD Max Dune HD Duo Dune HD Base 3D Dune HD TV-303D www.dunehd.pl Spis treści 1.Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZOOM Corporation. Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione.

Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZOOM Corporation. Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione. Polski INSTRUKCJA OBSŁUGI ZOOM Corporation Powielanie tej instrukcji w całości bądź w częściach jest zabrionione. Cechy szczególne H4n Cechy szczególne H4n Dziękujemy bardzo za zakup przenośnego rejestratora

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD

Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD K7.5_POL_109437 Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD Przeczytaj dokładnie cały podręcznik i zachowaj go na przyszłość. HD_C_K7.5_109437_R410_Pol.indd 1 2008-06-19 6:07:29 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-D7100 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi, należy

Bardziej szczegółowo

Prince 2. Instrukcja obsługi u User s Manual MODEL: DVD-015

Prince 2. Instrukcja obsługi u User s Manual MODEL: DVD-015 Prince 2 MODEL: DVD-015 Aby zapewnić prawidłową obsługę sprzętu zapoznaj się dokładnie z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość. To ensure proper use of this product please read this User Manual carefully

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray

2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray HT-D7200 HT-D7200B 2,1-kanałowy system rozrywki domowej Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu fi rmy Samsung. Aby móc korzystać z bardziej kompleksowej obsługi,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi

Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR1004 M85004. Instrukcja obsługi Cyfrowy rejestrator mobilny 4-wejściowy MDVR004 M85004 Instrukcja obsługi Kraków 2005 Uwagi specjalne Rejestrator cyfrowy jest skomplikowanym urządzeniem. Przed instalacją i użytkowaniem zaleca się uważne

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII

UWAGI SPECJALNE DLA UŻYTKOWNIKÓW W WIELKIEJ BRYTANII Spis treści Funkcje...27 Drogi kliencie firmy SHARP...27 Wprowadzenie...27 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...28 Środki bezpieczeństwa...29 Informacje ekologiczne...31 Zawartość pakietu...31 Oglądanie

Bardziej szczegółowo