DENVER MT-720 TWIN. Przenośny system rozrywki DVD z dwoma ekranami LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DENVER MT-720 TWIN. Przenośny system rozrywki DVD z dwoma ekranami LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 DENVER MT-720 TWIN Przenośny system rozrywki DVD z dwoma ekranami LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

2 Spis treści 1. Informacje bezpieczeństwa 2 2. Cechy 3 3. Przed rozpoczęciem Kontrola akcesoriów Przygotowanie systemu zdalnego sterowania 4 4. Opis elementów sterowania Panel górny Panel przedni Panel boczny odtwarzacza Monitor Działanie pilota zdalnego sterowania 7 5. Zasilanie Używanie adaptera samochodowego Używanie adaptera AC/DC Podstawowe podłączenie Podłączenie monitorów Podłączenie do TV Funkcje podstawowe Włączanie i wyłączanie zasilania Wkładanie i odtwarzanie płyt Przerywanie odtwarzania Zatrzymywanie i wznawianie odtwarzania Szybkie odtwarzanie Przechodzenie do innej sekcji Funkcja wyciszania Funkcje zaawansowane Funkcja Tytuł Funkcja Szukaj Wybór odtwarzania (dla VCD/CD) Wyświetlanie czasu i statusu odtwarzania Przełączanie napisów i języków Ustawienia systemu Zwykłe odtwarzanie Dodatkowe informacje Konserwacja Definicje terminów Opis oznaczeń Instrukcja instalacji Rozwiązywanie problemów 20 Informacje bezpieczeństwa 1. Informacje bezpieczeństwa UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ Uwaga:ABY OBNIŻYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE ROZMONTOWYWAĆ URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE ELEMENTY PRZEZNACZONE DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWIS POWIERZYĆ OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE. Ważne Włączona kontrolka z symbolem grotu strzały w trójkącie równobocznym jest przeznaczony do zaalarmowania użytkownika o wystąpieniu nie izolowanego niebezpiecznego napięcia, które może posiadać wartość stanowiącą dla człowieka ryzyko porażenia prądem elektrycznym w ramach produktu. Znak wykrzyknika w trójkącie równobocznym jest przeznaczony do zaalarmowania użytkownika o istnieniu ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem. UWAGA: ODTWARZACZ DVD/VIDEO CD/CD JEST URZĄDZENIEM LASEROWYM KLASY 1. JEDNAKŻE W TYM ODTWARZACZU DVD/VIDEO CD/CD JEST ZASTOSOWANY WIDOCZNY PROMIEŃ LASERA, KTÓRY MOŻE W PRZYPADKU BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA STAĆ SIĘ ŹRÓDŁEM NIEBEZPIECZNEGO PROMIENIOWANIA. NALEŻY DOKŁADNIE PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI OBSŁUGI ODTWARZACZA DVD/VIDEO CD/CD. UŻYWANIE ELEMENTÓW STEROWANIA, USTAWIEŃ LUB PROCEDUR DZIAŁANIA INNYCH NIŻ WYMIENIONE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOŻE SPOWODOWAĆ NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE. SERWIS NALEŻY POWIERZYĆ OSOBOM POSIADAJĄCYM ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE. Nie rozmontowywać ani nie modyfikować urządzenia. Nie umieszczać żadnych metalowych elementów ani cieczy na ani w pobliżu urządzenia, aby uniknąć zagrożenia powstania ognia lub porażenia prądem elektrycznym. Nie wkładać do obudowy żadnych przedmiotów metalowych ani łatwopalnych. Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie umieszczać go miejscach o wyjątkowo wysokiej temperaturze. Nie narażać urządzenia na działanie kurzu ani wilgoci. Nie umieszczać urządzenia pod ciężkimi przedmiotami ani w miejscach o słabej wentylacji. Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach pochyłych. Nie używać porysowanych lub zdeformowanych płyt.

3 Cechy 2. Cechy W pełni kompatybilne z DVD, VCD, MP3 Wbudowany system dekodowania DOLBY DIGITAL (AC-3) umożliwia uzyskanie jasnego i naturalnego dźwięku. Trzy gniazdka stereo dla słuchawek. Sygnał wizyjny złożony. Wysoka rozdzielczość: rozdzielczość pozioma o ponad 500 liniach. Wielojęzyczna obsługa: napisy w 32 językach i dubbing w 8 językach. Funkcja wielokątna obraz można oglądać pod różnymi kątami. Tryb skalowania wieloobrazowego odtwarzacz można używać z różnymi typami ekranów TV. Opcjonalna funkcja blokowania: płyty można blokować na różnych poziomach, chroniąc dzieci przed dostępem do niewłaściwych płyt DVD. Wielojęzyczne OSD (On Screen Display - wyświetlane na ekranie menu sterowania funkcjami monitora). Przed rozpoczęciem 3. Przed rozpoczęciem 3.1. Kontrola akcesoriów Należy upewnić się, że z odtwarzaczem zostały dostarczone następujące akcesoria: Pilot zdalnego sterowania (z baterią) 3x Adapter samochodowy 1x Kabel DIN 2x Pasek 2x Słuchawki 2x Instrukcja obsługi 2x Adapter AC/DC 2x Kabel AV 3x 3.2. Przygotowanie systemu zdalnego sterowania 1. Przed użyciem po raz pierwszy należy wyjąć zabezpieczenie baterii z pilota zdalnego sterowania. 2. Włożyć odpowiednią baterię do komory na baterie, ponieważ nadajnik podczerwieni wymaga zasilania o wartości 3V. Jeżeli siła transmisji jest niewystarczająca, należy wymienić baterię. Należy umieścić baterię zachowując odpowiednią biegunowość dodatnią i ujemną, wskazaną wewnątrz komory baterii. Inny sposób zastosowania baterii może spowodować błędne działanie lub brak działania urządzenia. Uwaga: Aby zachować dokładność i dłuższą żywotność nadajnika nie naciskać równocześnie kilku przycisków. Używanie pilota zdalnego sterowania: Zakres działania: kąt działania wynosi ±30 o C. Aby zapobiec wyciekaniu baterii, należy wyjmować baterię, kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. W przypadku wyciekania płynu należy go wytrzeć i włożyć nową baterię. Uwaga:Producent zaleca stosować do wymiany tylko baterie takie same lub tego samego typu. Zużytych baterii należy pozbywać się w sposób wskazany przez producenta.

4 Opis elementów sterowania 4. Opis elementów sterowania Opis elementów sterowania 4.1. MONITOR 4.1. Panel górny VOL+ VOL- NEXT PREV STOP PLAY PAUSE ENTER OPEN CLOSE 4.2. Panel przedni Przesuwanie kursora menu w lewo, w prawo, w górę i w dół Zwiększyć głośność Ściszyć Odtwarzanie następnego rozdziału DVD, następnej ścieżki VCD/CD/MP3 Odtwarzanie poprzedniego rozdziału DVD, poprzedniej ścieżki VCD/CD/MP3 Zatrzymywanie odtwarzania 1. Rozpoczynanie normalnego odtwarzania 2. Przerwa w odtwarzaniu, ponowne naciśnięcie wznowi odtwarzanie Potwierdzanie wyboru Otwieranie pokrywy Zamykanie pokrywy Instalacja monitorów Do zainstalowania monitora z tyłu siedzenia w samochodzie należy użyć strzemiączek dostarczonych z urządzeniem. Czujnik zdalnego sterowania 4.3. Panel boczny odtwarzacza 1 DC12V Podłączanie adaptera AC do wyjścia zasilania 2 POWER Włączanie i wyłączanie zasilania 3 PHONE Podłączanie słuchawek 4 TFT1 Porty monitorów 1,2 (wyjście) TFT2 5 AUDIO Podłączanie kanału analogowego dźwięku do wejścia stereo dźwięku na wzmacniaczu TV lub stereo 6 VIDEO Podłączanie do wejścia wideo na TV lub monitorze, wzmacniaczu AV, odbiornika z wejściem wideo OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA! - W żadnym wypadku urządzenie nie może być używane przez kierowcę, ani pozostawione w samochodzie podczas jazdy bez zabezpieczenia. - Podczas używania urządzenia w samochodzie należy upewnić się, że jest ono bezpiecznie umocowane oraz że nie jest przeszkodą w działaniu żadnego wyposażenia bezpieczeństwa (na przykład poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa itp.) - Wszyscy pasażerowie powinni stosować pasy bezpieczeństwa, jeżeli są w wyposażeniu. - W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć rady u producenta pojazdu. Regulowanie kąta widzenia ekranu Monitor jest zaprojektowany tak, aby umożliwiał użytkownikom wygodny kąt widzenia. Kąt widzenia można ustawić w granicy 12 o ~ +12 o. Aby ustawić kąt widzenia należy nacisnąć ekran. Ostrzeżenie Nie należy próbować ustawić ekranu pod kątem przekraczającym jego opisane wyżej możliwości ustawienia używając siły. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

5 Działanie pilota zdalnego sterowania Działanie pilota zdalnego sterowania 4.5. Działanie pilota zdalnego sterowania do monitora VOL -/+ (Regulacja głośności) Nacisnąć VOL-, aby obniżyć głośność odtwarzania. Nacisnąć VOL+, aby zwiększyć głośność odtwarzania. MODE (Tryb): Naciśnięcie tego przycisku wywołuje pięć statusów obrazu: Personal (osobisty), Sta dard (standardowy), Soft (delikatny), Vivid (żywy) i Light (jasny). POWER (Przycisk zasilania): Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć odtwarzanie, nacisnąć ponownie, aby ponownie uruchomić urządzenie. Nacisnąć ten przycisk podczas gry, aby opuścić grę. MUTE (Wyciszanie): Nacisnąć ten przycisk, aby zupełnie wyciszyć dźwięk, nacisnąć ponownie lub nacisnąć przyciski VOL+/VOL-, aby przewrócić normalny dźwięk. CALL (Wywołanie): Nacisnąć ten przycisk, aby wyświetlić aktualnie oglądany znak AV. TIMER: Nastawianie godziny wyłączenia automatycznego, można nastawić czas z wyprzedzeniem 120 minut. LANG: Nacisnąć ten przycisk, aby wyświetlić menu przełączania języków: chińskiego, angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i arabskiego. CALE: Nacisnąć ten przycisk, aby wyświetlić rok, miesiąc, dzień i tydzień. Nacisnąć CH- /CH+, aby nastawić rok, nacisnąć VOL-/VOL+, aby nastawić miesiąc. AV1/AV2: Nacisnąć ten przycisk, aby wyświetlić przełącznik obrazów AV1 i AV2. : Nacisnąć ten przycisk, aby obrócić obraz poziomo. : Nacisnąć ten przycisk, aby obrócić obraz pionowo. : Tryb obrazu: Dostępne są do wyboru dwa tryby ekranu o wartościach 4:3 i 16:9.

6 Działanie pilota zdalnego sterowania do urządzenia Zasilanie 5. ZASILANIE 5.1. Używanie adaptera samochodowego Załączony 12V adapter samochodowy jest przeznaczony do używania w pojazdach, posiadających system 12V uziemionego systemu elektrycznego. adapter samochodowy 12V Działanie przycisków na pilocie zdalnego sterowania W tej części opisane są funkcje lub działanie przycisków na pilocie zdalnego sterowania. Opis jest przeznaczony do usprawnienia wyszukiwania funkcji przez użytkownika. Poniższe punkty zawierają szczegółowy opis działania większości przycisków. 1. Repeat (Powtórz) Naciśnij ten przycisk, aby powtórzyć odtwarzanie filmu. 2. Menu Naciśnij ten przycisk, aby wejść do menu płyty lub PBC ON/OFF. 3. Setup (Ustawienia) Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu ustawień i poczekaj na wczytanie Twoich ustawień. Można tu dokonać potrzebnych ustawień. 4. Up (W górę) Naciśnij ten przycisk, aby przejść w górę podczas dokonywania ustawień. 5. Left (W lewo) Naciśnij ten przycisk, aby przejść w lewo podczas dokonywania ustawień. 6. Backward (Wstecz) Naciśnij ten przycisk, aby przejść do poprzedniego obrazu bez dźwięku. Przy stałym wciśnięciu tego przycisku szybkość przesuwania stopniowo się zmienia. 7. Play/Pause Naciśnij ten przycisk, aby zacząć odtwarzać lub przerwać odtwarzanie filmu. W przypadku korzystania z przycisków zatrzymania, wolnego odtwarzania, szybkiego odtwarzania wprzód lub szybkiego cofania użyj tego przycisku, przy przejść do zwykłego trybu odtwarzania. 8. Forward (Wprzód) Naciśnij ten przycisk, aby przejść szybko do następnego obrazu bez dźwięku. Przy stałym wciśnięciu tego przycisku szybkość przesuwania stopniowo się zmienia. 9. OSD (Uruchamianie wyświetlania na ekranie) Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić czas na ekranie. 10. Audio (Dźwięk) Naciśnij ten przycisk, aby zmienić ścieżkę dźwiękową lub aby zmienić język (w zależności od płyty). 11. Mute (Wycisz) Naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć dźwięk podczas odtwarzania filmu. 12 Goto (Przejdź do) Naciśnij ten przycisk, aby przejść do czasu docelowego. Odtwarzacz przejdzie do czasu docelowego określonego w ustawieniach (w zależności od płyty). 13. Title (Tytuł) Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić tytuły lub rozdziały filmu. 14 Subtitle (Napisy) Naciśnij ten przycisk, aby wybrać języka napisów, np. niemiecki, angielski itp. Za każdym razem po naciśnięciu przycisku język zostanie zmieniony na inny. 15 Enter (Wejdź) Naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wybór podczas obsługi odtwarzacza. 16 VOL+/VOL- Naciśnij ten przycisk, aby nastawić głośność do gniazda samochodowego 12V do gniazda DC IN 12V lewa strona urządzenia Ostrzeżenia: Jednostki należy używać wyłącznie z załączonym adapterem samochodowym 12V. Stosowanie innego adaptera samochodowego może spowodować uszkodzenie systemu. Załączony adapter 12V jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania z tym urządzeniem. Nie należy go używać z innymi urządzeniami. W celu zachowania bezpieczeństwa publicznego nie należy obsługiwać urządzenia ani oglądać obrazu podczas prowadzenia pojazdu. Należy upewnić się, że urządzenie jest dobrze zabezpieczone, aby w razie wypadku urządzenie nie spadło. W przypadku, że gniazdo 12V w pojeździe jest zanieczyszczone popiołem lub zakurzone, może dojść do rozgrzania wtyczki. Przed użyciem należy wyczyścić gniazdo 12V. Po skończeniu używania należy odłączyć 12V adapter samochodowy od urządzenia oraz z gniazda 12V w samochodzie Używanie adaptera AC/DC Adapter AC Wskaźnik zasilania Kabel zasilania AC 1 Do gniazda DC IN 12V 3 Do wyjścia AC 2 Do adaptera AC Lewa strona urządzenia Ostrzeżenia: Stosowanie niewłaściwego typu adaptera AC spowoduje uszkodzenie jednostki. Przed odłączeniem adaptera AC/DC z urządzenia należy wyłączyć jednostkę, aby uniknąć jej uszkodzenia. Aby zapobiec porażeni prądem elektrycznym należy dopasować szeroką końcówkę wtyczki z do szerokiego wejścia i włożyć zupełnie wtyczkę. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć kabel zasilania AC z wyjścia AC.

7 Podstawowe podłączenie 6. Podstawowe podłączenie 6.1. Podłączenie monitorów Do podłączenia do portów w monitorach należy użyć kabli DIN Podłączenie do TV Stosowanie urządzenia z telewizorem: W telewizorze musi znajdować się wejście Audio/Video Funkcje podstawowe 7. Funkcje podstawowe Funkcje podstawowe to minimalne funkcje stosowane do odtwarzania płyt. Wszystkie te funkcje są dostępne bezpośrednio z panelu przedniego lub za pomocą zdalnego sterowania. Szczegóły dotyczące podłączenia są opisane w rozdziale Podstawowe podłączenie Włączanie i wyłączanie zasilania Naciśnij przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania. Po pierwszym naciśnięciu urządzenie zostanie uruchomione, po kolejnym naciśnięciu zostanie wyłączone Wkładanie i odtwarzanie płyt 1. Nastaw przełącznik ON/OFF na urządzeniu na pozycję uruchamiającą urządzenie. 2. Naciśnij przycisk, aby otworzyć pokrywę. 3. Włóż płytę. Należy włożyć płytą stroną do odtwarzania w dół. (W przypadku płyt dwustronnych, należy włożyć płytę stroną, którą chce się odtwarzać, w dół.) Upewnić się, że płyta jest prawidłowo zatrzaśnięta na miejscu. 4. Zamknij pokrywę. 5. Urządzenie załaduje płytę i zacznie ją odtwarzać automatycznie Przerywanie odtwarzania 1. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE jeden raz, by przerwać odtwarzanie. W trybie pauzy dźwięk jest wyciszony. (Na płytach DVD i Video CD obraz zostanie zatrzymany.) 2. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE Zatrzymywanie i wznawianie odtwarzania 1. Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać odtwarzanie. Zostanie wyświetlony ekran logo. Uwagi: Do podłączenia telewizora do zestawu telewizyjnego należy używać dostarczonego kabla. Kabel posiada końcówki audio i wideo do podłączenia do telewizora. Przed wykonaniem połączenia należy upewnić się, że telewizor oraz urządzenie są wyłączone i odłączone z gniazda zasilania. Nie podłączać odtwarzacza do telewizora za pośrednictwem VCR. Niektóre płyty znajdują się pod ochroną praw autorskich i nie będą odtwarzane poprawnie za pośrednictwem VCR ani po ich nagraniu na VCR. Przed podłączeniem upewnij się, że odtwarzacz i inne urządzenia przeznaczone do podłączenia pracują w trybie rezerwowym lub są wyłączone i odłącz kabel AC. Przed podłączeniem urządzenia przeczytaj instrukcje. Odtwarzacz jest kompatybilny z systemami NTSC i PAL. Jeżeli telewizor jest kompatybilny z obydwoma systemami, nastaw przełącznik systemowy telewizora na pozycję AUDIO lub na pozycję stosowaną w Twoim regionie. W przypadku odtwarzania płyty PAL w telewizorze NTSC może powstać potrzeba nastawienia rozdzielczości pionowej zależy to od ustawień telewizora. W górnej i dolnej części ekranu pojawi się czarny pas. Jednostka zapamiętuje miejsce, w którym odtwarzanie zostało przerwane. Ponowne naciśnięcie przycisku PLAY/PAUSE spowoduje odtwarzanie z miejsca, w którym zostało przerwane (w przypadku płyt DVD). 2. Naciśnij po raz drugi przycisk STOP, aby zupełnie zatrzymać odtwarzanie. Po ponownym naciśnięciu przycisku PLAY/PAUSE odtwarzanie rozpocznie się od początku. Uwaga: W przypadku niektórych płyt funkcja wznawiania może nie działać Szybkie odtwarzanie Naciśnij przycisk lub na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć szybkie odtwarzanie w przód lub wstecz. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby wznowić normalne odtwarzanie. Prędkość szybkiego odtwarzania zmienia się w kolejności 2, 4, 6, 8 razy normalnej prędkości zależnie od długości czasu naciśnięcia przycisku (w przypadku płyt DVD) Przechodzenie do innej sekcji Naciśnij przycisk PREV lub NEXT na panelu górnym, albo przycisk lub na pilocie zdalnego sterowania, aby przejść na początek następnego lub poprzedniego rozdziału (DVD) lub ścieżki (VCD, Audio CD, Mp3) Funkcja wyciszania Ten przycisk służy do włączania i wyłączania efektu dźwiękowego (tylko na pilocie zdalnego sterowania). Naciśnij przycisk MUTE, aby włączyć funkcję wyciszania. Naciśnij ponownie przycisk MUTE, aby wznowić dźwięk.

8 Funkcje zaawansowane 8. Funkcje zaawansowane 8.1. Funkcja Tytuł Uruchom na funkcję TITLE (tylko na płytach wielotytułowych) (tylko na pilocie zdalnego sterowania). Naciśnij przycisk TITLE, aby wyświetlić tytuł płyty. Naciskaj przyciski strzałek, aby podświetlić tytuł. Naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać podświetlony tytuł, a urządzeni zacznie odtwarzać wybrany tytuł Funkcja Szukaj Urządzenie może odtwarzać wybrany rozdział do tego służy tryb wyszukiwania. Do wyszukiwania można korzystać z opcji Time/Chapter/Title (DVD) lub Time/Track (VCD, CD), kiedy płyta jest odtwarzana lub zatrzymana. Uwaga: Do wyszukiwania czasu (Time) płyta musi być odtwarzana w urządzeniu. 1. Naciśnij GO TO, aby wybrać tryb wyszukiwania. Dla płyt DVD: Dla płyt VCD/CD: Search TITLE --/-- CHAPTER --/-- TITLE --/-- TIME --/-- Disc Search GO TO : 2. Naciskaj przyciski ze strzałkami, aby wybrać opcję Time/Chapter/Title lub Time/Track. 3. Wpisz numer: Dla 2 minut naciśnij 0,2,0,0 Disc Search GOTO 02:00 4. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE, aby rozpocząć/wznowić odtwarzanie. Funkcje zaawansowane 8.3. Wybór odtwarzania (dla VCD/CD) Aby przejść bezpośrednio do potrzebnego rozdziału, można użyć klawiszy numerycznych na pilocie zdalnego sterowania. Kiedy płyta jest zatrzymana, wprowadź odpowiedni numer i naciśnij ENTER, aby rozpocząć odtwarzanie od danego tytułu Wyświetlanie czasu i statusu odtwarzania Naciskaj przycisk OSD, aby wyświetlać kolejno ilość odtworzonego czasu i czasu pozostałego do odtworzenia na płycie, oraz aktualnego tytułu i ogólnej ilości tytułów lub rozdziałów Przełączanie napisów i języków Wiele płyt DVD posiada funkcję napisów w wielu językach. Zwykle informacja o dostępnych językach znajduje się na opakowaniu płyty. Naciśnij przycisk SUBTITLE, a system ODS wyświetli aktualnie wybrany język napisów. SUBTITLE 01/04 Chinese 1 naciśnięcie Naciskaj przycisk SUBTITLE, aby wybrać język z pojawiających się kolejno pozycji. SUBTITLE 02/04 English 2 naciśnięcie SUBTITLE OFF 3 naciśnięcie W przypadku DVD z nagranymi kilkoma językami odtwarzania, można zmienić język w dowolnej chwili podczas odtwarzania.

9 Funkcje zaawansowane Naciśnij przycisk AUDIO, a system OSD wyświetli wybór języków. AUDIO 1 / 2: AC-3 5CH Chinese Naciskaj kolejno przycisk AUDIO, aby wybrać inny język z cyklicznie pojawiających się pozycji. AUDIO 2 / 2: DTS 5.1 English Uwaga: Po włączeniu urządzenia lub wymianie płyty urządzenie powróci do ustawienia domyślnego. Uwaga: Tylko dla płyt DVD Ustawienia systemu Po naciśnięciu przycisku SETUP zostanie wyświetlony ekran SETUP. Naciśnij przycisk lub, aby podświetlić wybraną pozycję. NAstępnie naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić górne menu. W menu górnym naciśnij przycisk, aby przejść do następnego menu górnego w prawej części ekranu. Uwaga: W poszczególnych menu można używać przycisków lub, aby podświetlić wybraną pozycję, a następnie nacisnąć przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór. Naciśnij przycisk, aby wyjść z menu górnego po prawej stronie ekranu. W dowolnej chwili można nacisnąć przycisk SETUP, aby wyjść z ustawień systemu. SETUP MENU MAIN PAGE (menu ustawień strona główna) GENERAL SETUP (ustawienia ogólne) PREFERENCES (preferencje) EXIT SETUP (wyjdź z ustawień) Uwaga: Preferencje można nastawiać w trybie zatrzymania. Poniżej wyświetlone są niektóre zwykłe ustawienia. W ten sposób można zmieniać również inne ustawienia. Przykład: ustawienia trybu obrazu PIC MODE 1. Po naciśnięciu przycisku SETUP zostanie wyświetlony ekran SETUP. Przejdź do pozycji GENERAL SETUP, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Zostaną wyświetlone następujące pozycje: GENERAL PAGE (strona główna) PIC MODE (tryb obrazu) ANGLE MARK (oznaczenie kąta) OSD LANG (język OSD) CAPTIONS (nagłówki) SCREEN SAVER (wygaszacz ekranu) MAIN PAGE (strona główna) 2. Naciśnij przycisk, aby wejść do menu górnego po prawej stronie ekranu. Jeżeli żądanym trybem obrazu jest FILM, naciśnij przycisk, aby podświetlić pozycję FILM, a następnie naciśnij ENTER. 3. Naciśnij przycisk SETUP, aby wyjść z ustawień systemu. Uwaga: Istnieją trzy rodzaje formatów telewizora. Są to szerokie ekrany 16:9, panoramatyczne 4:3, oraz typu letterbox 4:3. Są one wystarczające do odtwarzania różnych płyt i nadają się do różnych telewizorów Zwykłe odtwarzanie Funkcje zaawansowane Naciśnij przyciski / / / aby wybrać wybrane menu lub obraz Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić menu lub obraz. Może pojawić się następne menu podrzędne. W przeciwnym razie odtwarzacz automatycznie uruchomi wybrany program. Do poruszania się w następnym menu podrzędnym, użyj przycisków / / /, aby wybrać program, a następnie naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór Szybkie odtwarzanie wprzód Podczas odtwarzania naciśnij przycisk, aby uruchomić funkcję szybkiego odtwarzania wprzód. Istnieją cztery poziomy szybkości. Za każdym razem po naciśnięciu przycisku szybkość się zwiększy. Po osiągnięciu najwyższej szybkości naciśnij przycisk, aby wrócić do normalnej szybkości odtwarzania Szybkie odtwarzanie wstecz Podczas odtwarzania naciśnij przycisk, aby uruchomić funkcję szybkiego odtwarzania wstecz. Istnieją cztery poziomy szybkości. Za każdym razem po naciśnięciu przycisku szybkość się zwiększy. Po osiągnięciu najwyższej szybkości naciśnij przycisk, aby wrócić do normalnej szybkości odtwarzania Przechodzenie do następnego rozdziału/ścieżki Podczas odtwarzania naciśnij przycisk Przechodzenie do poprzedniego rozdziału/ścieżki Podczas odtwarzania naciśnij przycisk Przechodzenie do odtwarzania z ustalonym czasem A. DVD Naciśnij dwukrotnie przycisk GOTO. Naciśnij klawisze numeryczne, aby wpisać odpowiedni czas. Czas jest wpisywany w formacie GGMMSS. Na przykład, jeżeli chcesz zacząć odtwarzanie od 35 minuty i 5 sekundy, wpisz 0, 3, 5, 0, 5, a następnie naciśnij ENTER. Urządzenie zacznie odtwarzać od określonej godziny. B. Płyty VCD (lub inne niż DVD) Naciśnij jeden raz przycisk GOTO. Wpisz odpowiedni czas. Format wprowadzonego czasu to MMSS. Na przykład, jeżeli chcesz rozpocząć odtwarzanie od 5 minuty i 25 sekundy, naciśnij klawisze numeryczne 0, 2, 5 oraz Zmiana języka napisów (działa zależnie od płyty) W przypadku płyt DVD naciśnij przycisk SUBTITLE, aby wybrać język napisów, na przykład chiński, angielski itp. Za każdym razem po naciśnięciu przycisku język napisów zmieni się na inny Przyciski numeryczne Przyciski [0], [1], [2]... [9] są używane do wprowadzania numerów, na przykład wpisywania numerów piosenek karaoke, numerów rozdziałów na płytach DVD, liczb przy określaniu czasu itp. Jeżeli na przykład chcesz wybrać piosenkę 18, naciśnij klawisze 1, 8, a następnie ENTER. Można oczywiście poczekać na automatyczne odtwarzanie piosenki numer 1 lub 8 po naciśnięciu tych klawiszy.

10 Dodatkowe informacje 9. Dodatkowe informacje 9.1. KONSERWACJA Utrzymanie odtwarzacza Czyszczenie odtwarzacza: Przed rozpoczęciem czyszczenia odtwarzacza należy go wyłączyć i odłączyć adapter AC. Urządzenie należy czyścić miękką, suchą ściereczką. W przypadku zanieczyszczeń trudnych do usunięcia należy nawilżyć ściereczkę roztworem detergentowym w proporcji 1 jednostka detergentu na 5-6 jednostek wody, wykręcić ściereczkę, a następnie usunąć zanieczyszczenie. Nie używać substancji lotnych, takich jak benzen lub rozpuszczalnik, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię. Należy przestrzegać następujących wskazówek: Używać urządzenia w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Umieścić urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni, takiej jak stół, półka lub szafa stereo. Nie umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub wilgoci, na przykład obok kaloryferów lub innych urządzeń generujących ciepło. Nie umieszczać odtwarzacza na parapecie okiennym, aby nie narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie umieszczać w miejscu zakurzonym lub wilgotnym. Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio na wzmacniaczu ani innym elemencie zestawu stereo, nagrzewającego się podczas używania. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu telewizora ani monitora, aby zapobiec zakłóceniom, szczególnie, jeżeli telewizor korzysta z anteny wewnętrznej. Nie używać w kuchni ani w innych pomieszczeniach, gdzie urządzenie może być narażone na działanie dymu lub pary. Nie umieszczać urządzenia na miękkim dywaniku lub dywanie, ponieważ może to spowodować nieodpowiednie chłodzenie urządzenia. Nie umieszczać urządzenia w niestabilnych miejscach, niewystarczających do utrzymania jednostki Utrzymanie płyt Czyszczenie płyt: Płyty należy czyścić delikatnie miękką ściereczką, nawilżoną w czystej wodzie. Czyszcząc płyty należy zawsze ruchem od środka płyty w kierunku zewnętrznych krawędzi. Czyszczenie ruchem okrężnym może spowodować wydawanie dźwięku. Jeżeli płyta zostanie przeniesiona z pomieszczenia zimnego do ciepłego, jej powierzchnia może zwilgotnieć. Prze użyciem wilgoć należy zetrzeć suchą, nie strzępiącą się ściereczką. Trzymając płytę należy uważać, aby nie pozostawić na jej powierzchni odcisków palców, brudu lub rys. Płytę należy chwytać za otwór lub krawędź zewnętrzną. Uszkodzone lub brudne płyty mogą mieć negatywny wpływ na jakość odtwarzania. Należy uważać, aby nie porysować etykiety płyty, ponieważ może to spowodować, że płyta nie będzie nadawała się do użytku. Niewłaściwe przechowywanie płyty: Przechowywanie płyty w niżej wymienionych miejscach może spowodować jej uszkodzenie: Dodatkowe informacje Przechowywanie płyt: Pomimo, że płyty CD i DVD są wytrzymałe, to należy obchodzić się z nimi i przechowywać je w odpowiednich miejscach. Jeżeli płyta nie jest używana, należy włożyć ją do opakowania. Nie należy pozostawić płyt w miejscach wyjątkowo chłodnych, wilgotnych oraz narażonych na bezpośrednie działanie słońca. Nie wolno naklejać etykiet ani pisać na płytach piórem ani innym ostrym narzędziem do pisania. Czego unikać: Szybkie obroty pyły w odtwarzaczu podczas odtwarzania. Jeżeli płyta jest pęknięta, wyszczerbiona, pogięta, nie należy jej używać, ponieważ może uszkodzić urządzenie Definicje terminów 1. Rozdział i tytuł (tylko DVD) Jeden tytuł na płycie DVD jest zwykłe podzielony na rozdziały. Ich numery są zapisane na płycie. Tytuł jest podzielony na wiele części, z których każda jest oznaczona numerem. Te numery umożliwiają szybsze wyszukiwanie określonych części treści na płycie. 2. Napisy Są to napisane dialogi pojawiające się w dolnej części ekranu, nagrane na niektórych płytach DVD. 3. Analog Sygnał elektryczny przedstawiający dźwięk. Dźwięk cyfrowy jest też sygnałem elektrycznym, ale reprezentuje dźwięku bezpośrednio. 4. Współczynnik proporcji Stosunek szerokości ekranu telewizyjnego w stosunku do jego wysokości. Typowe telewizory posiadają współczynnik 4:3 (Szer.: Wys.), NOMAL/PS, NORMAL/LB Szerokie ekrany posiadają współczynnik 16:9 (Szer.: Wys.) 5. Dźwięk cyfrowy Pośrednia, numeryczna forma sygnału dźwiękowego. Podczas odtwarzania jest mierzony w dyskretnych interwałach ( razy na sekundę na płytach CD Audio) za pośrednictwem konwertora analogowo-cyfrowego, generującego łańcuch cyfrowy. Podczas odtwarzania konwertor cyfrowo-analogowy generuje sygnał analogowy w oparciu o te cyfry. 6. Dolby Digital (tylko DVD) System dźwięku surround opracowany w laboratoriach Dolby, zawierający maksymalnie 6 kanałów dźwięku cyfrowego (przedni lewy i prawy, centralny oraz kanały dźwięków o niskiej częstotliwości). Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych Miejsca o wysokiej wilgotności lub zakurzone Miejsca bezpośredniego działania źródła ciepła lub grzejników

11 Dodatkowe informacje 7. MPEG Format obrazu, używany na płytach Video CD i DVD. Na płytach Video CD jest stosowany stary standard MPEG-1, natomiast na płytach DVD nowszy i o wiele lepszej jakości standard MPEG PCM (Pulse Code Modular) Najpopularniejszy system kodowania dźwięku cyfrowego na płytach CD i DAT. Zapewnia doskonałą, ale wymaga wielu danych w porównywalnych formatach, takich jak dźwięk Dolby Digital oraz MPEG. Dla zachowania kompatybilności z nagraniami dźwięku cyfrowego (CD, MD i DAT) oraz wzmacniaczami z wyjściem cyfrowym jednostka potrafi przetwarzać dźwięk Dolby Digital i MPEG na PCM. 9. Regiony (tylko DVD) Termin opisujący płyty i odtwarzacze w określonej części świata. System odtwarza tylko płyty posiadające kompatybilny kod regionu. Kod regionalny można wybrać na tylnej ścianie systemu. Niektóre płyty są kompatybilne z kilkoma regionami. 10. Częstotliwość próbkowania Współczynnik mierzenia dźwięku przy przetwarzaniu go w dane dźwięku cyfrowego. Im wyższy współczynnik, tym lepsza jakość dźwięku oraz więcej wygenerowanych danych. Standardowe płyty CD Audio posiadają częstotliwość próbkowania 44,1 KHz ( próbek na sekundę) Opis oznaczeń Na opakowaniach płyt można spotkać następujące oznaczenia: Ilość języków dźwięku Ilość języków napisów Ilość kątów kamery Współczynniki proporcji ekranu Dodatkowe informacje 9.5. Rozwiązywanie problemów Symptomy Przyczyna Naprawa Brak obrazu Kabel wideo nie dobrze jest Podłącz mocno kabel wideo do podłączony wejść. (Szczegóły w części 6. Brak dźwięku Urządzenie nie zaczyna odtwarzania Pilot zdalnego sterowania nie działa poprawnie Urządzenie zawiesza się Kabel dźwiękowy nie dobrze jest podłączony Nastawienie dźwięku wyjściowego jest nieprawidłowe Podstawowe podłączenie) Podłącz mocno kabel dźwiękowy do wejść. (Szczegóły w części 6. Podstawowe podłączenie) Nastaw odpowiednio wyjście dźwięku (Szczegóły w części 8.5 Dźwięk). Włożona płyta nie przeznaczona Sprawdź rodzaj płyty. do odtwarzania Płyta włożona odwrotnie Umieść płytę stroną do odtwarzania w dół. Płyta jest zanieczyszczona Wyczyść płytę. Włączona blokada przed Odblokuj funkcję blokady przed dostępem dzieci dostępem dzieci Ograniczenie kodu regionalnego Sprawdź kod regionalny płyty. (Szczegóły w części 9.3: Opis oznaczeń) Pilot zdalnego sterowania nie jest Ustaw pilot zdalnego sterowania skierowany na czujnik zdalnego w kierunku czujnika zdalnego sterowania. sterowania na odtwarzaczu DVD. Baterie w pilocie zdalnego Wymień baterie na nowe. sterowania są wyładowane. Kable zasilania nie jest prawidłowo Sprawdź adapter AC. podłączony Kompatybilne regiony 9.4. Instrukcja instalacji

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

VRF154 RF2090 RF2090U. Podsufitowe monitory samochodowe LCD z TV / IR / FM / USB /SD LSCD

VRF154 RF2090 RF2090U. Podsufitowe monitory samochodowe LCD z TV / IR / FM / USB /SD LSCD RF 1588 IR RF1590 RF 1588 TV RF1590U RF 1588 VRF154 USB RF 1788 IRF1790 RF 1788 TV RF1790U RF 1788 VRF1754 USB RF 1908 IR RF1980 RF 1908 TV RF1980U RF 1908 VRF1954 USB RF2090 RF2090U RF 2008 IR RF2289

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu.

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu. Art. Nr 34 06 40 Roadstar LCD www.conrad.pl OSTRZEŻENIA Symbol trójkąta z wykrzyknikiem widnieje obok szczególnie ważnych wskazówek i instrukcji dotyczących produktu. Symbol trójkąta ze znakiem błyskawicy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Monitor samochodowy LCD Roadstar LCM HR/B, czarny

Monitor samochodowy LCD Roadstar LCM HR/B, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Monitor samochodowy LCD Roadstar LCM- 7000 HR/B, czarny Nr produktu 370041 Strona 1 z 7 UWAGA! Produkt posiada wewnętrzny zespół obwodów elektrycznych do zasilania wewnętrznego zegara

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth BTS-50 Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth PRZED URUCHOMIENIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ. www.facebook.com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenia Ten produkt został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204

Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 Rejestrator jazdy Full HD Model: 50204 1 Opis Wysokiej jakości rejestrator jazdy wyposażony jest w najbardziej zaawansowane technologie. Urządzenie może być używane zarówno jako kamera FULL HD jak i profesjonalny

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu

Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odtwarzacz DVD Tragbarer Nr produktu 000374232 Strona 1 z 11 Element główny EKRAN NADRZĘDNY TFT EKRAN PODRZĘDNY TFT 1.kieszeń karty 2 zasilanie ON/OFF 3 wyjścia słuchawek 4 współosiowe

Bardziej szczegółowo

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia

Projektor LED UC46. Wprowadzenie. Spis treści. Instalacja Obsługa Użytkowanie. 1. Informacje i ostrzeżenia Projektor LED Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1. Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam

Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam Selektor podczerwieni AV-800 Nr zam. 350149 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Selektor AV-800 służy do wzajemnego połączenia wyjść audio i video różnych urządzeń elektroniki rozrywkowej. Selektor przełącza

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5

1. Zawartość opakowania. 2. Przegląd. Uwaga: Podręcznik skrócony Prestigio Roadrunner 530A5 1. Zawartość opakowania 1. Samochodowy, cyfrowy rejestrator wideo 4. Kabel USB 2. Przyssawka montażowa 5. 3. Ładowarka samochodowa 6. Karta gwarancyjna 2. Przegląd 1 2 3 4 5 6 Dioda Obiektyw Głośnik Przycisk

Bardziej szczegółowo

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi. 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona)

Kamera sportowa Conrad AT18. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Elementy obsługi.  1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) Kamera sportowa Conrad AT18 Instrukcja obsługi Nr produktu: 861800 Elementy obsługi 1. Ochrona przyłączeniowa (przykręcona) 2. Przycisk zwalniania migawki 3. Przycisk ON/OFF w celu włączenia/ wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ

Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ Numer produktu: 751533 Instrukcja obsługi Wersja 10/08 Użytkowanie Aluminiowa kamera kolorowa 2,4 GHZ służy do instalowania, ochrony, odizolowanych, krytycznych obszarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy

Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw gniazd sterowanych radiowo z pilotem, 4 kanały, zasięg do 30 m, 4- elementy Nr produktu 640475 Strona 1 z 8 PRZEZNACZENIE PRODUKTU Zestaw składa się ze sterowanego radiowo zestawu

Bardziej szczegółowo

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego

LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego LCD TV BOX Cyfrowy odbiornik sygnału telewizyjnego X CD TV box umożliwia odbiór I wyświetlanie sygnału,wxga/swxga(rozdielczość - *1024 / telewizyjnego. Obsługiwane formaty - SXGA 0*1050). Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Kamery & Kamery kopułkowe

Podręcznik użytkownika Kamery & Kamery kopułkowe Podręcznik użytkownika Kamery & Kamery kopułkowe PL GKB-A0040P Sterownik GKB-A0040P.78.1.05.11.2012 ASP AG Zawartość: 1. Główne funkcje 1 2. Instrukcje bezpieczeństwa 1 3. Przyciski sterowania 2 4. Użycie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

PenFriend DL Ogólny opis

PenFriend DL Ogólny opis PenFriend DL76 1. Ogólny opis Poznaj łatwy sposób oznakowania przedmiotów w całym domu za pomocą własnego głosu. Poręczne urządzenie identyfikuje etykiety, którymi możesz oznaczyć przedmioty, takie jak:

Bardziej szczegółowo

ODTWARZACZ. Art. Nr WIDOK Z GÓRY WIDOK Z PRZODU. Kino domowe Lenco DVP 700T 5. DO TYŁU 6. DO PRZODU 7. STOP 8. ODTWARZANIE/ PAUSE

ODTWARZACZ. Art. Nr WIDOK Z GÓRY WIDOK Z PRZODU. Kino domowe Lenco DVP 700T 5. DO TYŁU 6. DO PRZODU 7. STOP 8. ODTWARZANIE/ PAUSE Art. Nr 34 06 96 Kino domowe Lenco DVP 700T www.conrad.pl ODTWARZACZ WIDOK Z GÓRY 1. EIN/AUS (WŁ/ WYŁ) 2. SETUP 3. /, / Kursory 4. ENTER 5. DO TYŁU 6. DO PRZODU 7. STOP 8. ODTWARZANIE/ PAUSE WIDOK Z PRZODU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny

Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, S1, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1427889 Radio kieszonkowe DAB+, FM Albrecht Zestaw motocyklowy DR 72, 27372.S1, czarny Strona 1 z 6 1. Instrukcje bezpieczeństwa: 1. Wyczyść radio za pomocą suchej ściereczki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50211) INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup rejestratora jazdy marki Qoltec. Przed użyciem kamery zapoznaj się z instrukcją obsługi, w celu uniknięcia uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem

Gniazdo sterowane radiowo z pilotem INSTRUKCJA OBSŁUGI Gniazdo sterowane radiowo z pilotem Nr produktu 640473 Strona 1 z 6 PRZEZNACZENIE Ten dwu-częściowy zestaw sterowany radiowo składa się z gniazda sieciowego i ręcznego nadajnika radiowego.

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Nr produktu 373974

Odtwarzacz DVD Nr produktu 373974 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odtwarzacz DVD Nr produktu 373974 Strona 1 z 14 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko ewentualnego porażenia prądem nigdy nie wolno otwierać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 517 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR

DVR KEYB v1.4. Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR KEYB v14 Interfejs PS-2 do rejestratorów DVR DVR-KEYB jest prostym urządzeniem, umożliwiającym podłączenie dowolnej klawiatury komputerowej (PS-2) do cyfrowych rejestratorów wideo Konstrukcja oparta

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD

Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Uniwersalny zasilacz z wbudowaną kamerą HD Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup zasilacza z wbudowaną kamerą HD. Poprzez zasilacz z odpowiednimi adapterami można ładować różne urządzenia elektroniczne.

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo