scena ulica carnavakmistrzów Spektakle buskerzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "scena ulica carnavakmistrzów Spektakle buskerzy 10-15 16-23 24-33 37-41 42-49"

Transkrypt

1

2 Pobierz program i bądź na bieżaco Download the program and stay up to date l carnavakmistrzów sztu scena ulica m u z y ka a t ra k c j e s p e k t a k le buskerzy płatne amiotach, w salach/n s, paid Spektakle nt te / lls s in ha Performance l 7 lipca na: icketpro.p sprzedaż od : at 7 ly Ju sales from n a u li c y k lu b wy f e s t iw a lo

3 DLACZEGO CARNAVAL? KIM JEST SZTUKMISTRZ? CZYM JEST NOWY CYRK? WHY CARNAVAL? WHO IS A SZTUKMISTRZ? WHAT IS CONTEMPORARY CIRCUS? Karnawał to okres, kiedy zwyczajowe prawa codzienności ulegają zawieszeniu, a cały społeczny i kulturowy porządek ulega wywróceniu, czas karnawału jest synonimem czasu święta, zniesienia praw, obowiązków, norm. Carnaval Sztukmistrzów to święto radości i zabawy. To czas, kiedy nasza codzienność ulega oczyszczeniu z troski i smutków. W trakcie Carnavalu gościmy w Lublinie artystów Nowego Cyrku buskerów i kuglarzy. Ich spektakle i występy są eksplozją pozytywnych emocji i nieskrępowanej zabawy, ale również skłaniają nas do głębszych refleksji. Patronem Carnavalu jest Sztukmistrz z Lublina czyli Jasza Mazur bohater literacki słynnej powieści Singera. Sztukmistrz to artysta ulicy, busker, akrobata, żongler, aktor... To człowiek, który z żonglowania, akrobatyki, klaunady uczynił sztukę, osiągając w niej prawdziwe mistrzostwo. Sztukmistrz wykorzystuje rekwizyty cyrkowe, zwykłe przedmioty oraz czyste emocje publiczności, aby przekazać jej coś ważnego i wartościowego, wzbudzić głębsze uczucia, a czasami po prostu ją rozweselić. Pamiętajmy także, że artyści ulicy żyją z tego, co im wrzucimy do kapelusza... Nowy Cyrk to ruch artystyczny i społeczny od kilku dziesięcioleci rozwijający się na całym świecie, a od kilku lat również w Polsce. Istotą Nowego Cyrku jest jego chęć wyjścia poza zwykłą zabawę, sportowe popisy sprawności i nadzwyczajnych umiejętności w stronę sztuki teatru, która ma do przekazania poruszające historie oraz ważne prawdy na temat natury człowieka. Żonglowanie oraz inne umiejętności kuglarskie są zazwyczaj uważane jedynie za rodzaj zabawy, rozrywki lub relaksu. Jednakże żonglowanie ma wpływ na nasz umysł i ciało zwiększając zdolność do koncentracji, wpływa na zwiększenie ilości połączeń nerwowych i współpracę półkul mózgowych co potwierdzają badania naukowe prowadzone m. in. w Oksfordzie, prezentowane również w Lublinie na międzynarodowej konferencji która odbyła się w 2010 roku na KUL-u. Carnival is a time when the laws of everyday life are suspended and the established sociocultural order becomes subverted. Carnival is a time of festivity during which all laws, norms and duties are abolished. Carnaval Sztukmistrzów is a time of joy and festivity. It is a time when our everyday reality becomes purged of all sadness, concerns and worries. During the Carnaval Lublin welcomes artists of the contemporary circus such as buskers and conjurers. Their spectacles and shows bring an explosion of positive emotions and shameless fun, but also invite deeper reflection. The patron of the Carnaval is The Magician of Lublin, that is Yasha Mazur, the protagonist of the famous novel by Isaac B. Singer. Sztukmistrz (lit. Arts-Master, Tricks Master) is a term used to describe anyone ranging from street performer, busker, acrobat, juggler, actor... Sztukmistrz is the man who has made juggling, acrobatics or clowning into an art by achieving mastery in it. Sztukmistrz makes use of circus props, everyday items as well as pure emotions of the audience to convey something important or valuable, to arouse deeper emotions and sometimes simply to make the audience laugh. Let s not forget that street artists live off what we throw into their hats... Contemporary circus is a social and artistic movement which has been developing in the world over the past few decades and arrived to Poland only a few years ago. Contemporary circus wants to go beyond simple play or sports-like display of dexterity and skill and move towards the art of the theatre, which tells moving stories and conveys important truths about the nature of man. Juggling and other circus skills are usually regarded merely as a form of amusement, entertainment or relaxation. However, juggling can influence our mind and body by increasing our ability to concentrate. Research conducted at Oxford, among others, shows that juggling may positively influence the development of the number of neuron connections in the brain as well increase the interconnectedness between the two cerebral hemispheres. Such research findings were also presented in Lublin during an international conference hosted at the Catholic University of Lublin in

4 Lublin nie bez przyczyny nosi miano miasta inspiracji. It is not without reason that Lublin has been named the city of inspiration. Od lat Lublin znany jest z wielu prestiżowych i ważnych wydarzeń artystycznych, takich jak: Jarmark Jagielloński, Noc Kultury, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Festiwal Teatralny Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Wschód Kultury Inne Brzmienia Art n Music Festival, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody czy właśnie Carnaval Sztukmistrzów wydarzeń, które wyróżniają to miejsce w Polsce i na świecie. To przeszłość historyczna, dziedzictwo kulturowe i magiczny klimat miasta są źródłem inspiracji dla działań na polu kultury, sztuki i nauki, a lubelskie środowisko uczyniło go jednym z głównych ośrodków kultury w Polsce. Miasto zachęca do twórczego eksperymentowania, jest otwarte na innowacyjność i niekonwencjonalne formy ekspresji. Lublin to miasto otwarte i inspirujące, w którym sztuka i działania kulturowe pobudzają wyobraźnię, pozwalając jej wyjść poza przyjęte ramy i konwencje. To tutaj rodzą się niecodzienne wizje i niezwykłe pomysły. Ty też daj się zainspirować! For years Lublin has been known for its many prestigious and important artistic events such as the Jagiellonian Fair, Night of Culture, the International Folk Meetings, International Theatre Festival Konfrontacje Teatralne, International Dance Theatres Festival, Wschód Kultury Inne Brzmienia Art n Music Festival, Kody Festival of Traditional and Avant-garde Music or precisely Sztukmistrze Carnaval events that distinguish this place in Poland and in the world. Historic events, cultural heritage and magical atmosphere prevailing in the city provide the source of inspiration for cultural, artistic and scientific undertakings, and the local community has made Lublin one of the most prominent centres of culture in Poland. The city welcomes any kind of creative experimenting and it is open to innovation and original forms of expression. Lublin is an open-minded and inspiring city, where art and culture stir the imagination, allowing it to reach beyond established frameworks and conventions. It is here that uncommon visions and unique ideas are born. Get yourself inspired! 6 7

5 Carnaval 2015 Sztukmistrzów Carnaval Sztukmistrzów 2015 traktuję jako finał procesu polegającego na budowie i konstruowaniu nowego zjawiska w przestrzeni publicznej i kulturalnej Lublina Carnavalu Sztukmistrzów. Festiwal w szóstej edycji otrzymał ostatnie szlify, wypełniając formułę, którą dla niego określaliśmy i rozwijaliśmy przez te 6 lat. CS to miejski festiwal wprowadzający ducha prawdziwego karnawału, odmieniającego przestrzeń miasta i mentalność mieszkańców i turystów. Przełoży się to w tym roku na ponad 140 wydarzeń, wśród których jak co roku prym wiodą spektakle uliczne z najróżniejszych zakątków świata i rejonów sztuk performatywnych. Zapraszam na prawdziwie oldschoolowe show klaunów z La Bella Tour, na ulicznych iluzjonistów Izimagic i Pana Ząbka, który postara uwolnić się z kaftanu bezpieczeństwa. Rozbudowaną formułę ulicznego muzykowania wypełni kilka ciekawych koncertów w przestrzeni miejskiej. Usłyszymy m.in. grupy Pompadur, Czessband czy Cie Balltazar Orkest Bazar. Konsekwentnie rozwijamy ofertę cyrkowo-teatralną. W przestrzeniach Centrum Kultury, Teatru Starego i namiotu cyrkowego będzie można zobaczyć trzy Carnavalowe premiery Pitagoras grupy Kejos, Pink on the inside Davida Erikksona oraz spektakl Spektrum grupy Kolektyw LŁ. Namiot zagospodarują swoim irlandzkim poczuciem humoru Lords of Strut oraz hiszpańska grupa Cia Proyecto Otradnoie. Nowością wśród przedsięwzięć Carnavalowych jest produkcja spektaklu Cyrku Podwórkowego, który nawiązując do tradycji niewielkich grup cyrkowych podróżujących po miastach i miasteczkach, placach i podwórkach odwiedzi kilka dzielnic Lublina bezpośrednio przed Carnavalem. Carnaval, jako wydarzenie zmieniające rzeczywistość miasta stara się również konsekwentnie pracować i zmieniać postrzeganie przestrzeni publicznych na co dzień. Stąd takie przedsięwzięcia jak plaża miejska na Placu Litewskim czy np. siódma edycja największego festiwalu poświęconego chodzeniu po taśmach jakim jest Urban Highline Festiwal. Rafał Sadownik Dyrektor Artystyczny Carnavalu Sztukmistrzów Warsztaty Kultury w Lublinie I treat Sztukmistrze Carnaval as the final of the proces consisting of construction and development of a new phenomenon in the public and cultural space of Lublin Sztukmistrze Carnaval. The festival in its sixth edition received the final touches, fulfilling a formula, which has been defined and developed over these six years. Sztukmistrze Carnaval is an urban festival introducing the true spirit of carnival, changing the space of the city and the mentality of locals and tourists. This year it will consist of more than 140 events, among which, as every year street performances from various parts of the world and regions, performing arts will lead the way. I invite you to see a truly old-school clowns show of La Bella Tour, Izimagic the street magicians and Mr. Ząbek, who will try to break free from the straitjacket. A developed formula of music playing on the streets will present some interesting concerts in the urban space. We will hear, among others, a band Pompadur, Czessband as well as Cie Balltazar Orkest Bazaar. We consistently develop circus-theatre offer. In the spaces at the Centrum Kultury, the Teatr Stary and the circus tent you will see three Carnaval premiers: Pythagoras by Kejos group, Pink on the inside by David Erikkson and a performance Spectrum by Kolektyw LŁ. The tent will be filled up with Lords of Strut s Irish sense of humour and the Spanish group Proyecto Otradnoie Cia. A novelty among the project at the Carnaval is a performance of Backyard Circus, a spectacle referring to the tradition of small traveling circus troupes performing in cities and towns, squares and courtyards, which will visit several districts of Lublin immediately before the Carnaval. Carnaval, as an event changing the reality of the city, is also trying to work consistently and change the perception of public spaces every day. Hence such projects as the city beach on Plac Litewski or e.g. the seventh edition of the biggest festival dedicated to walking on lines Urban Highline Festival. Rafał Sadownik Artistic Director, Sztukmistrze Carnaval Workshops of Culture 8 9

6 Scena / stage Namiot, Błonia pod Zamkiem Cia Proyecto Otradnoie Otradnoie.1 Otradnoie.1 jest fizycznym poszukiwaniem tego, czego doświadczają ludzie borykający się z potrzebą poznania się nawzajem. Jak staje się, jak przebiega spotkanie poza indywidualnym doświadczeniem? Co jest sensem ludzkich interakcji badanych jako policzalne procesy? Otradnoie.1 is a physical exploration of what people what people struggling with the need to get to know each other experience. How does a meeting outside individual experience proceed? What is the meaning of human interaction investigated as countable processes? Sala Czarna Centrum Kultury w L u b l i n i e, P e o w i a k ó w 1 2 David Eriksson Pink on the inside Spektakl Davida Erikssona jest próbą zbadania koncepcji płci widzianej z perspektywy łysego, wytatuowanego mężczyzny, który waży 100 kilo. Co nosimy w naszym wnętrzu? Czy nasza powierzchowność może kłamać? Czym jest różowy puch (i czy jest niebezpieczny)? Klasyczny soundtrack, pyszne jedzenie i setki trików są zaproszeniem do szczerej podróży w głąb umysłu. Tradycyjny i współczesny cyrk ukształtowały go jako wszechstronnego artystę oraz charyzmatycznego performera dokonującego podczas występów rzeczy dziwnych i niezwykłych. David Eriksson rozpoczął swoją profesjonalną karierę 20 lat temu i od tamtej pory zwiedza świat. Spektakl powstał przy wsparciu Swedish Arts Council i szwedzkiej grupie cyrku współczesnego Cirkus Cirkör. The show of David Eriksson is an attempt to explore the concept of gender as seen from the perspective of a bald, tattooed man who weighs 100 kilos. What do we carry inside us? Can our appearance lie? What is a pink fluff (and is it dangerous)? The classic soundtrack, delicious food and hundreds of tricks are an invitation to a sincere journey into the mind. Traditional and contemporary circus shaped him as an all-round artist and a charismatic performer making strange and unusual things during his performances. David Eriksson began his professional career 20 years ago and since then he explores the world. The show was created with the support of the Swedish Arts Council and Cirkus Cirkör, Swedish contemporary circus group

7 Scena / stage Namiot, Błonia pod Zamkiem Lords of Strut Chaos Fame-hungry Strut brothers are back! Meet the most emotional of Irish dancers who share their bulletproof mystery Żądni sławy bracia Strut powracają! of life and happiness. Poznaj najbardziej emocjonalnych irlandzkich In the incentive, speeding tancerzy, którzy dzielą się swoją kuloodporną like a rollercoaster show tajemnicą życia i szczęścia. Sean and Seamus dance and W motywacyjnym, pędzącym jak rollercoster argue with each other show Sean i Seamus tańczą i sprzeczają się creating a physical and między sobą tworząc fizyczną i metafizyczną, metaphysical, hilarious przezabawną komedię. comedy. Show w języku angielskim Show in English S a l a W i d o w i s k o w a C e n t r u m K u l t u r y w L u b l i n i e, u l. P e o w i a k ó w 1 2 Kejos Pitagoras Widowisko ruchowo-muzyczne z elementami manipulacji przedmiotami oraz żonglerki, z udziałem światła, multimediów, nauki i geometrii. Pitagoras twierdził, iż jako jeden z nielicznych słyszał muzykę kosmosu. Wymyślił dźwiękowy sposób na mierzenie odległości pomiędzy planetami. W przedstawieniu wizualizuje dźwięki z kosmosu, by stworzyć geometryczny wzór nieba na ziemi. Chce znaleźć miarę wszystkich rzeczy i odpowiedzieć na pytanie z czego zbudowane jest całe niebo. Gdzie jest miejsce człowieka w świecie, wszech-świecie? Czy całe piękno nieba i cała natura są symbolicznie ukryte w geometrii? Pitagoras jest częścią projektu Pitagoras.pro inspirowanego ideami Pitagorasa, geometrią oraz związkami sztuki i nauki. Spektakl wyprodukowany przez Carnaval Sztukmistrzów i Stowarzyszenie Kejos The-at-er. Movement and music show with elements of object manipulation and juggling involving light, multimedia, science and geometry. Pythagoras claimed that as one of the few he heard the music of the cosmos. He invented a sound way to measure the distances between the planets. In the performance he visualizes the sounds from space to create a geometric pattern of heaven on earth. He wants to find a measure of all things and answer the question what is the whole sky made of. Where is the place of a man in the world, the universe? Is the all beauty of heaven and nature symbolically hidden in geometry? Pitagoras is a part of the Pitagoras.pro inspired by the ideas of Pythagoras, geometry and connection between art and science. The show is made by Sztukmistrze Carnaval and the Association Kejos The-at-er

8 Scena / stage Teatr Stary w Lublinie Matthias Romir Life is... (short stories) Spektakl Życie to.(krótkie historie) jest kolekcją wizualnych anegdot o zwykłym szaleństwie dnia codziennego. Historie te bywają konkretne, abstrakcyjne, głośne, ciche, czasami wesołe, a czasami smutne. Matthias Romir bez słów stara się zmierzyć z codziennymi smutkami, obawami i nadziejami. Z jednej strony chce uwolnić się od własnych ograniczeń, a z drugiej poszukuje wsparcia i bezpieczeństwa. Osadzony w sekwencjach muzycznych i krótkich animacjach Matthias Romir tworzy swój niepowtarzalny styl, w którym żonglerka jest środkiem wyrazu dalekim od zakurzonych cyrkowych klisz. The performance Life is... (short stories) is a collection of visual stories about ordinary madness of everyday life. These stories tend to be specific, abstract, loud, quiet, sometimes cheerful, and sometimes sad. Matthias Romir tries to cope with everyday sorrows, fears and hopes using no words. On one hand he wants to break free from his limitations and on the other he is looking for support and security. Embedded in the musical sequences and short animations Matthias Romir creates his own unique style, in which the juggling is the means of expression far from the dusty circus clichés. T e a t r S t a r y w Lublinie Kolektyw LŁ Spektrum Spektrum to pierwszy wspólny projekt przedstawicieli Fundacji Sztukmistrze oraz Carnivalu Otwartej Przestrzeni Cyrkowej. Czterech artystów tworzących Kolektyw LŁ postawiło sobie za cel stworzenie spektaklu opartego przede wszystkim na badaniu relacji obiektu i ciała oraz wizualno-ruchowym aspekcie żonglerki. Spektakl wyprodukowany przez Carnaval Sztukmistrzów i fundację Sztukmistrze. Spectrum is the first joint project of representatives of the Sztuk-Mistrze Foundation and Carnaval Open Space Circus. The four artists who form Kolektyw LŁ has set itself a goal of creating a performance based primarily on the study of a relationship between an object and a body as well as a visual and motor aspect of juggling. Spectrum was produced for Sztukmistrze Carnaval and the Sztukmistrze Foundation

9 street shows Twórcy chcą zwrócić uwagę, że całe społeczeństwo zostało wzięte jako zakładnik. Normy kulturowe i wartości decydują o tym w jaki sposób może postępować jednostka, ograniczają ją i niewolą. Akceptujemy to i poddajemy się z łatwością narzuconym nam normom postępowania, nie zauważając, że ograniczają one naszą wolność. Tematem spektaklu jest również rola artysty wobec władzy i cienka granica pomiędzy byciem twórczym, a byciem niszulica / spektakle / Wydarzenia w przestrzeni miejskiej Events in the urban space wstęp wolny / admission free P l a c Z a m k o w y Burnt Out Punks Syndrom Sztokholmski / Stockholm syndrome Syndrom Sztokholmski to hardkorowa, ognista, wypełniona benzyną anarchistyczno-punkowa komedia cyrkowa. Artyści przez 70 minut przetrzymują publiczność w roli zakładników i badają granice normalności oraz zjawisko znane w psychologii jako syndrom sztokholmski stan, w którym porwani zaczynają odczuwać wobec porywaczy pozytywne uczucia. czycielskim. Czasem w akcie stworzenia trzeba coś doszczętnie spalić takie też będzie to widowisko. Nieprzewidywalne, dynamiczne, pełne ognia, trzymające w napięciu. Wszystko co wydarzy się podczas tego ognistego występu, dostarczy publiczności niezapomnianych wrażeń i wielu tematów do przemyśleń. Stockholm syndrome is a hard-core, fiery, and filled with gasoline anarchopunk circus comedy. For 70 minutes artists hold the audience as hostages and explore the boundaries of sanity and the phenomenon known in psychology as Stockholm syndrome a condition in which kidnapped begin to have positive feelings towards their captors. The creators want to point out that the whole society was taken as a hostage. Cultural norms and values decide how an individual can proceed, they limit and bondage them. We accept them and surrender easily to the imposed standards of behaviour, not noticing that they limit our freedom. The theme of the show is the role of an artist towards the government and the thin line between being creative and being destructive. Sometimes in the act of creation you need to burn something completely this is what this show will be like. Unpredictable, dynamic, full of fire, thrilling. Everything that happens during this fiery performance will provide the audience with an unforgettable experience, and many issues to think about

10 street shows ulica / spektakle / La Bella Tour La Bella Tour to parodia, w której dwóch staromodnych klaunów próbuje przeżyć w nowoczesnym świecie robiąc jedyne co potrafią. To opowieść o dwóch przyjaciołach, którzy czasem pozwalają swoim osobistym sprawom mieszać się z przedstawieniem, zapominając, że widzowie są świadkami każdej sekundy ich życia. La Bella Tour is a parody, in which two oldfashioned clowns try to survive in the modern world by doing the only thing they can do. It is a story of two friends, who sometimes let their personal affairs to interfere with the show, forgetting that viewers are witnesses of every second of their lives. Compagnie Soralino Inbox Dwóch mężczyzn przychodzi znikąd i zewsząd, żyją w kartonowych pudłach, uniwersalnym dla koczowników naszych czasów przedmiocie jednorazowego użytku. Za pomocą kartonowych pudeł budują cały swój świat, świat w którym najzwyklejsze przedmioty napełniają się życiem. Z prostoty wydobywany jest urok, a z codzienności poezja i piękno. Najważniejsze w tym świecie to zachowanie równowagi. Najważniejsza jest troska o kartonową wieżę. Poetycka, pełna subtelnej magii historia, stworzona przy pomocy prostych środków, przypadnie do gustu każdemu i uwrażliwi na piękno drzemiące wokół nas. Two men come from nowhere and from everywhere, they live in cardboard boxes, a disposable item universal for nomads of our time. By using cardboard boxes they build their whole world, the world in which most ordinary objects are filled with life. Charm is extracted form simplicity, and poetry and beauty from everyday life. The main thing in this world is the balance. To care about the cardboard tower is the most important thing. The poetic, full of subtle magic story, created with simple means, something for everyone which will sentitize you to the beuty around us. Cink Cink Cirk Bum Artysta cyrkowy, krzesło, gitara Piłka, kapelusz, ulica Muzyk, dziecko, szklanka Parasol, but... Czy wszyscy pochodzimy od ogórka? Przedstawienie grupy Cink Cink Cirk zadaje wiele poważnych pytań na temat ludzkiej egzystencji. Czy uda się znaleźć na nie odpowiedź? Wszystko wyjaśni się podczas występu. Circus performer, chair, guitar Ball, hat, street Musician, child, glass Umbrella, but... Are we all descended from a cucumber? The show of the Cink Cink Cirk group asks many serious questions about human existence. Will you manage to find the answer? Everything will become clear during the show

11 street shows ulica / spektakle / Szafa Show Szafa Show to zakręcone, szalone, prawdziwie ogniste uliczne widowisko, podczas którego wszystko może się zdarzyć. Trzy niezwykłe postacie Ninja, Panda i Dyrektor Cyrku zaprezentują Wam fireshow, jakiego jeszcze nie widzieliście, z zaskakującym finałem, którego długo nie zapomnicie... Szafa Show is a crazy, truly fiery street show where anything can happen. Three unusual characters - Ninja, Panda and Director of the Circus will present you a fire show you ve never seen, with a suprising final, which you will not forget easily... UNDER CONSTRUCTION targowisko próżności UNDER CONSTRUCTION vanity fair Inscenizowany happening uliczny na pograniczu teatru i nowego cyrku inspirowany dramatem Tadeusza Różewicza Stara kobieta wysiaduje. Spektakl składa się z czterech odsłon, które po kolei obnażają mechanizmy sterujące współczesnym społeczeństwem które poddawane jest inżynierii społecznej mającej na celu hodowanie idealnych ludzi, które zarażone jest bezmyślnym konsumpcjonizmem, które produkuje rzesze pracowników korporacji uczestniczących w wyścigu szczurów, społeczeństwo pozbawione duchowości. Under construction oznacza zarówno miejsce w obrębie konstrukcji, jak i miejsce budowy atrapa świata, świat w budowie powierzchowny i niedokończony, jest również elementem niezbędnym do wykonania cyrkowych ewolucji powietrznych. Wokół konstrukcji wije się wielki plastikowy dj robal którego setem jest natłok informacji z gazet, radia, telewizji, książek kucharskich, encyklopedii i kobiecych poradników. Street happening on the bounds of street theatre and new circus inspired by Tadeusz Różewicz drama Stara kobieta wysiaduje. The show consists of four scenes, which expose in turn the mechanisms influencing modern society which is subject to social engineering aimed at breeding ideal people who are infected with mindless consumerism that produces masses of corporate employees participating in the rat race, society deprived of spirituality. Under construction means both a place within the design and construction site a dummy world, a world in construction superficial and incomplete, it is also a crucial part for the evolution of air circus performance. A huge plastic dj worm wraps around the structure- which deal is the mass of information from newspapers, radio, television, cookbooks, encyclopaedias and female guides

12 street shows ulica / spektakle / Powrót Sztukmistrza Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i Przyjaciele The return of the Magician Grodzka Gate NN Theatre and Friends Po blisko trzytygodniowej wędrówce obejmującej Kock, Kraśnik, Szczebrzeszyn, Józefów, Krasnobród, Biłgoraj, Tyszowce i Bychawę, uczestnicy festiwalu Śladami Singera przyjaciele Jaszy Mazura wracają do Lublina, rodzinnego miasta literackiego Sztukmistrza. W miejscach opisywanych przez noblistę przypominali tamten świat i ludzi bohaterów jego książek. Przywożą ze sobą walizki pełne wrażeń ze spotkań z mieszkańcami poznanymi podczas warsztatów i artystycznych prezentacji. Na Placu Litewskim stworzą widowisko łączące elementy cyrku, muzyki, teatru, pokazu ogniowego. Dla Sztukmistrza i razem z nim. Valkirias Na spustoszonej przez wielką katastrofę planecie pojawiają się Walkirie. Mityczne wojowniczki zstępują na Ziemię przynosząc światło i pozytywną energię potrzebną do walki z ciemnością. Taniec, ogień i iskry podarowane przez Walkirie przywracają światu blask i wlewają magiczne światło w Ziemię i serca ludzi. Tajemnicze, pełne mrocznej aury widowisko ogniowe, od którego nie sposób oderwać wzroku. Valkyries appear on the planet ravaged by a great catastrophe. The mythical warriors descend to the Earth, bringing light and positive energy needed to fight the darkness. Dancing, flames and sparks donated by the Valkyries restore luster to the world and pour magical light to the Earth and the hearts of people. Mysterious, full of dark aura fire spectacle which it is impossible to take your eyes off. After a nearly three-week journey covering Kock, Kraśnik, Szczebrzeszyn, Józefów, Krasnobród, Biłgoraj, Tyszowce and Bychawa, the participants of the festival Following Singer friends of Yasha Mazur get back to Lublin, the hometown of the literary Magician. In places described by the Nobel Prize winner author they reminded that world and people the characters from his books. They bring with them suitcases full of impressions from meetings with inhabitants they met during the workshops and artistic presentations. On the Plac Litewski they will create a spectacle combining elements of circus, music, theatre and fire show. For the Magician and together with him

13 street buskers ulica / buskerzy / Gregor Wollny Mowa jest srebrem, a milczenie złotem tym mottem kieruje się w spektaklu Gregor Wollny. Swój występ buduje przy minimalnej ilości środków, a kiedy zwykłą miarkę zamienia w żyrafę lub motyle sam jest tym zaskoczony. Speech is silver, silence is golden - this motto Gregor Wollny follows in his show. The performance is built with a minimum of means, and when a simple scoop turns into a giraffe or butterflies he is also surprised. Arritmados Delivering Love Co otrzymamy z połączenia niebezpiecznych cyrkowych sztuczek z wirtuozerską muzyką? A co wydarzy się, gdy dodamy do siebie zachwycającą, niezwykle seksowną rudowłosą kobietę o pięknym głosie i cygańskiego akrobatę o kręconych włosach, który ma nie tylko wspaniałe ciało ale i wybitny talent do gry na gitarze? A jeśli ich spotkanie będzie pełne żarliwości, uniesienia i ognistej pasji, a jednocześnie pełne dobrego smaku i uroku wprost z Alicante? To połączenie wypełni świat miłością i zaleje go kolorem różowym i choć wydaje się to absurdalne tak właśnie będzie! Zwariowany występ, brak logiki i wszechogarniająca miłość Arritmados! Hoopelaï Podczas gdy hula hoop kręcą się wokół niej i opadają łagodnie wirującym ruchem, Grand Lady zabiera publiczność do świata swoich umiejętności, który wypełnia imponująca, wzruszająca prostota. Zaskakujący, mocno zakręcony spektakl, to romantyczna komedia rozgrzewająca serca widzów. Hoopelaï tu rozrywka wkracza na najwyższe obroty. While the hula hoop is spinning around her and falling gently, the Grand Lady takes the audience into the world of her skills, which is filled with impressive, touching simplicity. Surprising, crazy spectacle, a romantic comedy warming the hearts of the viewers. Hoopelaï here entertainment reaches the highest speed. What will we get from a combination of dangerous circus tricks with virtuoso music? And what will happen when you add together a stunning, incredibly sexy red-haired woman with a beautiful voice with a gypsy acrobat with curly hair who not only has a great body but also an outstanding talent for playing the guitar? And if their meeting is full of fervency, rapture and fiery passion and at the same time full of good taste and charm straight from Alicante? This combination will fill the world with love and flood with pink colour, and though it seems absurd that s what will happen! Crazy performance, lack of logic and all-embracing love Arritmados! 24 25

14 street buskers ulica / buskerzy / Clap Clap Circo Uliczny show grupy Clap Clap Circo to wydarzenie, podczas którego zdarzyć może się wszystko. Żonglerka, klaunada, monocykl, hula hop by utrzymać widza w napięciu artyści sięgną po różnorodne cyrkowe akcesoria. Dynamiczne zmiany kostiumów i rekwizytów, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcja i budująca napięcie muzyka sprawią, że 45 minutowy występ będzie pełną atrakcji, barwną i ciekawą podróżą po świecie cyrku. Podróżą, z której przywieziemy pełne kieszenie śmiechu. Street show Clap Clap group Circo is an event during which everything can happen. Juggling, clownery, unicycle, hula hoops artists reach for a variety of circus accessories to keep the viewer in suspense. Dynamic changes of costumes and props, action full of unexpected turns and music building tension will make the 45-minute show full of attractions, a colourful and interesting journey through the world of circus. The journey from which we will bring pockets full of laughter. Pina Polar INTO THE WILD Urban Imbalance Występ jest mieszanką trików fakirskich, umiejętności cyrkowych (manipulacja kapeluszem, balansowanie i akrobacje na linie), klaunady i improwizacji. Pina uwielbia rozweselać publiczność poprzez niebezpieczne sztuczki. W finale występu dowiemy się, że pragnie zostać najsilniejszą i najodważniejszą kobietą świata. Sposób w jaki będzie usiłowała tego dokonać jest dość karkołomny. Przepełniony dowcipem i humorem występ bawi wszystkich widzów za sprawą uniwersalnego przekazu klaunady. The show is a mix of fakir tricks, circus skills (handling a hat, balancing and acrobatics on the rope), clowning and improvisation. Pina loves to cheer up the audience with dangerous tricks. In the final performance, we learn that she wants to be the strongest and the bravest woman in the world. The way she will attempt to do this is quite risky. Filled with wit and humour the show entertains all audiences thanks to the clowns universal way of communication 26 27

15 street buskers ulica / buskerzy / Siano Show Interaktywny pokaz improwizacji taneczno-komediowej opowiadający zabawną historię, zawierający elementy akrobatyki, oparty na pantomimie. Jest to show przeznaczone dla publiczności z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Interactive demonstration of dance and comedy improvisation tells a funny story with elements of acrobatics, based on pantomime. This is a show designed for the audience with a great sense of humour and a distance to each other. Izimagic Duo Magic Instinct Normalne miasto i jego odgłosy, gwar ulicy. Spomiędzy tego zgiełku wyłania się postać mężczyzny, który usiłuje czytać gazetę. Nagle coś dziwnego dzieje się w atmosferze miasta magia sprawia, że codzienność przepełnia się ulotnymi, zjawiskowymi złudzeniami. Od tej pory nic już nie będzie takie jak wcześniej. Występ łączy w sobie manipulację przedmiotami, subtelną ironię i najlepsze sztuczki, od których nie sposób oderwać wzroku. A usual city and its noises, bustling street. Amongst the hustle and bustle emerges a figure of a man who tries to read a newspaper. Suddenly, something strange happens in the atmosphere of the city the magic makes that everyday life becomes full of ephemeral, phenomenal illusions. From now on, nothing will ever be the same again. The show combines the manipulation of objects, subtle irony and best tricks, from which it is impossible to take your eyes off

16 street buskers ulica / buskerzy / Lucas Vit Lucas Vit to wszechstronny i nietuzinkowy artysta. Jego występy łączą w sobie żonglerkę, beatbox, iluzję, komedię improwizowaną oraz specjalnie zaprojektowane mechanizmy. Wszystkie te elementy tworzą jedyny w swoim rodzaju show, wprawiający w zachwyt nawet najbardziej wymagającego widza. Nieustanne zwroty akcji, zaskakujące gagi i subtelna interakcja z publicznością budują prawdziwie magiczne wydarzenie. Mohammed Keita Peanuts Przygotuj się na spotkanie z prawdziwą afrykańską bombą energetyczną, z bardzo zaraźliwym uśmiechem! Pochodzący z Gwinei, a mieszkający obecnie w Senegalu akrobata, jest prawdziwą gwiazdą Czarnego Kontynentu. Artysta odbywa obecnie pierwsze tournée po Europie zjednując sobie coraz liczniejszą grupę fanów. Prepare to meet with a real African energy bomb with a very contagious smile! A native of Guinea now living in Senegal acrobat is the real star of the Black Continent. The artist is currently making his first European tour, winning over a growing group of fans. Lucas Vit is an all-round and extraordinary artist. His performances combine juggling, beatbox, illusion, improvised comedy and specially designed mechanisms. All these elements create a unique show, setting in delight even the most demanding viewer. The constant twists, surprising gags and subtle interaction with the audience build a truly magical event

17 street buskers ulica / buskerzy / Lords of Strut 45-minutowy, niezwykle energiczny komediowy show z elementami akrobatyki, break dance u, kontorsji, acrobalansu i bardzo specyficznego poczucia humoru. Uliczny show Lordów Pychy to parodia celebryckiej kultury pokazana z perspektywy dwóch niedoszłych celebrytów, którzy zrobią wszystko, absolutnie wszystko, by stać się sławnymi. A 45-minute, extremely energetic comedy show with elements of acrobatics, break dance music, contortion, acrobalance and very peculiar sense of humour. The street show of Lords of Strut is a parody of celebrity culture shown from the perspective of two would-be celebrities who will do everything, absolutely everything, to become famous. Pan Ząbek Stalowe Usta Mr. Ząbek Steel Lips Pan Ząbek to postać znana lubelskiej publiczności z wcześniejszych edycji Carnavalu Sztukmistrzów. Dla uciechy publiczności artysta dokonuje rzeczy zwariowanych i niebywałych. Wyczarowuje łzy rozpaczy u dzieci i wywołuje rumieńce na licu dziewcząt. Poskramia małe zwierzątka, uwodzi dzikie kobiety, naraża się bezbronnym dzieciom. Stalowe Usta to dramatyczny występ, podczas którego Pan Ząbek podejmie się ucieczki z kaftanu bezpieczeństwa. Zawieszony głową w dół, na wysokości 6 m w stalowych szczękach, walczy z czasem szczęki zamkną się w przeciągu 1 minuty! Czy artyście uda się wyjść cało z tej sytuacji? O jego losie zadecyduje publiczność. Mr. Ząbek is a public figure known to Lublin audience form earlier editions of Carnaval. The artist makes unusual and incredible things for the fun of the audience. He will conjure up tears of despair among children and cause the blush on faces of girls. He tames small animals, seduces wild women, he exposes himself to helpless children. Steel Lips is a dramatic performance, during which Pan Ząbek undertakes an escape from a straitjacket. Suspended upside down, at the height of 6 m in steel jaws, he struggles with time the jaws will close within 1 minute! Will the artist manage to come out unscathed from this situation? The audience will decide about his fate

18 m u s i c on the street muzyka / na ulicy / PompaDur koncert Urban Imbalance Zespół PompaDur to trupa dworsko-podwórzowa. Ich muzyka jest świeża i ożywcza jak dobrze naostrzony tasak. Zespół zaprezentuje się w dwóch programach artystycznych. Najpierw zabrzmią pieśni rodem z zadymionych spelunek, podmiejskich tancbud i kabaretów światowe szlagiery o wielkiej miłości, rozstaniach i tęsknocie. Kiedy słońce chylić się będzie ku zachodowi tematyka pieśni nieco się zaostrzy. Usłyszymy Krwawe Ballady pieśni z lekka makabryczne, ale także pełne poezji i czarnego humoru. Cie Balltazar Orkest Bazar Jak wielu cyrkowych akcesoriów i instrumentów może użyć trzech artystów podczas jednego przedstawienia? Orkest Bazar zaprasza do podróży z rytmem i zadziwia zróżnicowaniem cyrkowych umiejętności. How many circus accessories and instruments can three artists use during one performance? Orkest Bazar invites you to travel with rhythm and surprising diversity of circus skills. The PompaDur band is a courtly and yard troupe. Their music is fresh and invigorating as a well sharpened cleaver. The band will be presented by two artistic programs. First, we will hear songs straight from the smoky dives, suburban dance halls and cabarets the world hits of great love, parting and longing. When the sun will be sinking in the west the theme of songs will slightly intensify. We will hear Bloody Ballads songs a little gruesome, but also full of poetry and black humour

19 m u s i c on the street muzyka / na ulicy / Czessband koncert CzessBand to barwna ekipa, znana fanom miejskiego folku, przywracająca do życia słynne warszawskie szlagiery. CzessBand to muzyka świata przefiltrowana przez polską wrażliwość i żywiołowość. Grupa stara się przypomnieć, że muzyka warszawska to muzyka wielu wpływów światowych i że stolica zawsze na te wpływy była otwarta. Dlatego bez skrępowania czerpie z wszelkich gatunków, nawet tych niekoniecznie kojarzonych z folkiem warszawskim z bluegrassu bierze sobie drive, z Bałkanów piękne melodie, z Węgier przytup, z Bliskiego Wschodu orientalne, zakręcone tematy, a z Warszawy energię życiową, tradycję inspirowania się muzyką świata oraz oczywiście bogactwo pięknych, znanych wszystkim szlagierów. Baasch Baasch to ceniony młody producent, wokalista i kompozytor. Jego debiutancka EPka Simple Dark & Romantic Songs wywołała spore zamieszanie na scenie elektronicznej. Znany z charyzmatycznych występów Baasch otwierał koncerty Tricky ego i Bloodgroup, wystąpił na wielu festiwalach, m.in. Tauron Nowa Muzyka i Free Form Festival, dołączając do czołówki polskich artystów. Komponując ścieżkę dźwiękową do głośnego i wielokrotnie nagradzanego filmu Tomasza Wasilewskiego Płynące Wieżowce Baasch zyskał międzynarodowe uznanie jako oryginalny twórca muzyki filmowej. Zremiksował również utwory takich artystów jak Rubber Dots, czy Avtomat. Najnowszy album Baascha Corridors ukazał się 2 marca 2015 roku pod szyldem wytwórni NEXTPOP, stojącej za sukcesami artystów takich jak BOKKA, Fismoll i Kari. m u s i c Festival Club muzyka / klub festiwalowy / CzessBand is a colourful crew, known to fans of urban folk, restoring to life the famous Warsaw hits. CzessBand plays this world music filtered through the Polish sensitivity and spontaneity. The group seeks to recall that the Warsaw music is music of many influences of the world and that the capital was always open to these influences. Therefore, the group freely derives from all genres, even those not necessarily associated with Warsaw folk they take a drive from bluegrass, from the Balkans beautiful melodies, from Hungary a stomp, from the Middle East oriental, crazy topics, and from Warsaw the energy of life, traditions of drawing inspiration from the world music and of course a richness of beautiful, well-known all hits. Baasch is a respected young producer, singer and composer. His debut EP Simple Dark & Romantic Songs caused quite a confusion on the electronic scene. Known for his charismatic performances, Baasch opened Tricky and Bloodgroup concerts, performed at many festivals, including Tauron Nowa Muzyka and Free Form Festival, joining the leading Polish artists. While composing the soundtrack for the acclaimed and award-winning film by Tomasz Wasilewski s Płonące wieżowce Baasch gained international recognition as an original film music author. Also he remixed songs by artists such as Rubber Dots, or Avtomat. Baasch s latest album Corridors was released March 2, 2015, under the banner of NEXTPOP company, which stood behind the success of artists such as BOKKA, Fismoll and Kari wstęp wolny / admission free

20 m u s i c Festival Club muzyka / klub festiwalowy / Kortez O Kortezie nie wiadomo zbyt wiele ponad to, że wydał pierwszą EP-kę, a jego utwór Zostań skradł serca słuchaczy i uplasował się wysoko na Liście Przebojów Programu Trzeciego. Charyzmatyczny głos i szczerość bijąca z tekstów to znaki rozpoznawcze artysty. Koncert Korteza to świetna okazja by zapoznać się lepiej z jego twórczością i odkryć świeżą muzykę, która nie doczekała się jeszcze wydania na płycie. We do not know much more about Kortez than the fact that he released his first EP, and his song Zostań stole the hearts of listeners and ranked high on the Lista Przebojów Programu Trzeciego. The charismatic voice and sincerity emanating from the text are trademarks of the artist. Kortez s concert is a great opportunity to get to know his work better and discover fresh music, which hasn t been published on a record yet. Król Błażej Król nie lubi odpoczywać. Podczas, gdy jego solowy debiut Nielot wymieniany był wśród najważniejszych płyt zeszłego roku, on kończył nagrywać jego następcę. Inspiracją podczas nagrywania szkiców nowej płyty było brzmienie gitar Robina Guthrie z Cocteau Twins czy Adriana Belew z King Crimson i syntezatorów używanych na albumach Laurie Anderson oraz atmosfera UR Lecha Janerki. Za rozbudowaną warstwę rytmiczną nowej płyty Wij odpowiada przypadkowo przesłuchana składanka italo disco i fascynacja automatami perkusyjnymi. I choć nad całością bezsprzecznie unosi się duch lat 80-tych, to muzyka Króla wciąż pozostaje propozycją w pełni autorską i odrębną. Głos oraz impresyjne, introwertyczne teksty Króla stały się jego znakiem rozpoznawczym i roztaczają nad Wijem mroczną i zimną aurę niesamowitości. To ona sprawia, że codzienne czynności i sytuacje nabierają złowieszczych znaczeń, w których panują wycofanie, niepewność i wyczerpujący stan czuwania. Błażej Król does not like resting. While his solo debut, Nielot was mentioned among the most important records of last year, he finished recording his next album. The sound of guitars of Robin Guthrie of the Cocteau Twins or Adrian Belew in King Crimson and synthesizers used on albums by Laurie Anderson and atmosphere of UR by Lech Janerka were the inspirations while he was recording drafts of the new album. Accidentally heard medley of Italo disco and a fascination with drum machines were held responsible for an extended layer of rhythmic new album Wije. And although the whole unquestionably raises the spirit of the 80s, the music of Król remains a proposal which is fully author s and autonomous. Król s voice and impressionistic, introverted lyrics became his trademark and unfolded over Wije a dark and cold aura of strangeness which makes daily activities and situations gain ominous meanings in which dominate withdrawal, uncertainty and exhaustive standby

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Mikołaj Kubowicz OFERTA. 1. O mnie 2. LightShow Magia Światła 3. Żonglerka kontaktowa 4. FireShow Magia Ognia 5. Warsztaty

Mikołaj Kubowicz OFERTA. 1. O mnie 2. LightShow Magia Światła 3. Żonglerka kontaktowa 4. FireShow Magia Ognia 5. Warsztaty Mikołaj Kubowicz OFERTA 1. O mnie 2. LightShow Magia Światła 3. Żonglerka kontaktowa 4. FireShow Magia Ognia 5. Warsztaty 6. Jeden dzień z życia cyrkowca 7. Bańki i Szczudła 8. Laser + Pixel Show 9. Cennik

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16

Azorro. Wojciech Bąkowski. Wunderteam. Rodzina / Family,, 2004, 9 15. Film mówiony 3 / Spoken Movie 3 2008, 9 41. Przyczepa / RV,, 2005, 11 16 13 18 września / 13th-18th September Czy kolor jest ważnym elementem pracy? / Is colour an important element In an artwork? Azorro Rodzina / Family,, 2004, 9 15 Wojciech Bąkowski Film mówiony 3 / Spoken

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch?

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch? DRODZY WOKALIŚCI. Podczas tegorocznych, zimowych warsztatów muzycznych będziecie mogli pośpiewać zarówno solo jak i w zespole. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne, zaraz po nim zabierzemy

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

1. Clubbing. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. a) Wiadomości. ii.

1. Clubbing. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. a) Wiadomości. ii. 1. Clubbing Uczeń zna: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wybrane słownictwo dotyczące opisu klubów, wybrane przyimki. ii. b) Umiejętności potrafi użyć odpowiedniego przyimka w zdaniu, tłumaczy

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV 16-21 sierpnia / 16th-21st August Czy praca opowiada (prawdziwą) historię? / Does the artwork tell (a true) story? Paweł Althamer Film, 2005, 1 47 Jacek Malinowski HalfAWomen 2000, 12 50 Wunderteam Przyczepa

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Impreza Noc w Haremie

Impreza Noc w Haremie Impreza Noc w Haremie Orientalne rytmy, gorący taniec brzucha, aromatyczna kuchnia oraz mnóstwo świetnej zabawy w klimatach wschodu to to tylko niektóre atrakcje Nocy w Haremie jaką możemy dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

KOLOROWA IMPREZA BALONOWA

KOLOROWA IMPREZA BALONOWA KOLOROWA IMPREZA BALONOWA Dokument ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa, a jedynie wstęp do negocjacji. Treść niniejszego dokumentu jest własnością intelektualną firmy Sigma Event i jako

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween 27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween Co się wydarzyło? Relacja z Halloween Kids' Club Nowa tablica nauczycieli Wirtualny Sekretariat Super

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Yoga Sound Art Celebration

Yoga Sound Art Celebration Yoga Sound Art Celebration I Edycja Park Śląski Rosarium 29 30 31 maja 2015 W dniach 29-31.05.2015 r. w Rosarium Parku Śląskiego odbędzie się. Będzie to pierwsza edycja Międzynarodowego, społecznie zaangażowanego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo