scena ulica carnavakmistrzów Spektakle buskerzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "scena ulica carnavakmistrzów Spektakle buskerzy 10-15 16-23 24-33 37-41 42-49"

Transkrypt

1

2 Pobierz program i bądź na bieżaco Download the program and stay up to date l carnavakmistrzów sztu scena ulica m u z y ka a t ra k c j e s p e k t a k le buskerzy płatne amiotach, w salach/n s, paid Spektakle nt te / lls s in ha Performance l 7 lipca na: icketpro.p sprzedaż od : at 7 ly Ju sales from n a u li c y k lu b wy f e s t iw a lo

3 DLACZEGO CARNAVAL? KIM JEST SZTUKMISTRZ? CZYM JEST NOWY CYRK? WHY CARNAVAL? WHO IS A SZTUKMISTRZ? WHAT IS CONTEMPORARY CIRCUS? Karnawał to okres, kiedy zwyczajowe prawa codzienności ulegają zawieszeniu, a cały społeczny i kulturowy porządek ulega wywróceniu, czas karnawału jest synonimem czasu święta, zniesienia praw, obowiązków, norm. Carnaval Sztukmistrzów to święto radości i zabawy. To czas, kiedy nasza codzienność ulega oczyszczeniu z troski i smutków. W trakcie Carnavalu gościmy w Lublinie artystów Nowego Cyrku buskerów i kuglarzy. Ich spektakle i występy są eksplozją pozytywnych emocji i nieskrępowanej zabawy, ale również skłaniają nas do głębszych refleksji. Patronem Carnavalu jest Sztukmistrz z Lublina czyli Jasza Mazur bohater literacki słynnej powieści Singera. Sztukmistrz to artysta ulicy, busker, akrobata, żongler, aktor... To człowiek, który z żonglowania, akrobatyki, klaunady uczynił sztukę, osiągając w niej prawdziwe mistrzostwo. Sztukmistrz wykorzystuje rekwizyty cyrkowe, zwykłe przedmioty oraz czyste emocje publiczności, aby przekazać jej coś ważnego i wartościowego, wzbudzić głębsze uczucia, a czasami po prostu ją rozweselić. Pamiętajmy także, że artyści ulicy żyją z tego, co im wrzucimy do kapelusza... Nowy Cyrk to ruch artystyczny i społeczny od kilku dziesięcioleci rozwijający się na całym świecie, a od kilku lat również w Polsce. Istotą Nowego Cyrku jest jego chęć wyjścia poza zwykłą zabawę, sportowe popisy sprawności i nadzwyczajnych umiejętności w stronę sztuki teatru, która ma do przekazania poruszające historie oraz ważne prawdy na temat natury człowieka. Żonglowanie oraz inne umiejętności kuglarskie są zazwyczaj uważane jedynie za rodzaj zabawy, rozrywki lub relaksu. Jednakże żonglowanie ma wpływ na nasz umysł i ciało zwiększając zdolność do koncentracji, wpływa na zwiększenie ilości połączeń nerwowych i współpracę półkul mózgowych co potwierdzają badania naukowe prowadzone m. in. w Oksfordzie, prezentowane również w Lublinie na międzynarodowej konferencji która odbyła się w 2010 roku na KUL-u. Carnival is a time when the laws of everyday life are suspended and the established sociocultural order becomes subverted. Carnival is a time of festivity during which all laws, norms and duties are abolished. Carnaval Sztukmistrzów is a time of joy and festivity. It is a time when our everyday reality becomes purged of all sadness, concerns and worries. During the Carnaval Lublin welcomes artists of the contemporary circus such as buskers and conjurers. Their spectacles and shows bring an explosion of positive emotions and shameless fun, but also invite deeper reflection. The patron of the Carnaval is The Magician of Lublin, that is Yasha Mazur, the protagonist of the famous novel by Isaac B. Singer. Sztukmistrz (lit. Arts-Master, Tricks Master) is a term used to describe anyone ranging from street performer, busker, acrobat, juggler, actor... Sztukmistrz is the man who has made juggling, acrobatics or clowning into an art by achieving mastery in it. Sztukmistrz makes use of circus props, everyday items as well as pure emotions of the audience to convey something important or valuable, to arouse deeper emotions and sometimes simply to make the audience laugh. Let s not forget that street artists live off what we throw into their hats... Contemporary circus is a social and artistic movement which has been developing in the world over the past few decades and arrived to Poland only a few years ago. Contemporary circus wants to go beyond simple play or sports-like display of dexterity and skill and move towards the art of the theatre, which tells moving stories and conveys important truths about the nature of man. Juggling and other circus skills are usually regarded merely as a form of amusement, entertainment or relaxation. However, juggling can influence our mind and body by increasing our ability to concentrate. Research conducted at Oxford, among others, shows that juggling may positively influence the development of the number of neuron connections in the brain as well increase the interconnectedness between the two cerebral hemispheres. Such research findings were also presented in Lublin during an international conference hosted at the Catholic University of Lublin in

4 Lublin nie bez przyczyny nosi miano miasta inspiracji. It is not without reason that Lublin has been named the city of inspiration. Od lat Lublin znany jest z wielu prestiżowych i ważnych wydarzeń artystycznych, takich jak: Jarmark Jagielloński, Noc Kultury, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Festiwal Teatralny Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Wschód Kultury Inne Brzmienia Art n Music Festival, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody czy właśnie Carnaval Sztukmistrzów wydarzeń, które wyróżniają to miejsce w Polsce i na świecie. To przeszłość historyczna, dziedzictwo kulturowe i magiczny klimat miasta są źródłem inspiracji dla działań na polu kultury, sztuki i nauki, a lubelskie środowisko uczyniło go jednym z głównych ośrodków kultury w Polsce. Miasto zachęca do twórczego eksperymentowania, jest otwarte na innowacyjność i niekonwencjonalne formy ekspresji. Lublin to miasto otwarte i inspirujące, w którym sztuka i działania kulturowe pobudzają wyobraźnię, pozwalając jej wyjść poza przyjęte ramy i konwencje. To tutaj rodzą się niecodzienne wizje i niezwykłe pomysły. Ty też daj się zainspirować! For years Lublin has been known for its many prestigious and important artistic events such as the Jagiellonian Fair, Night of Culture, the International Folk Meetings, International Theatre Festival Konfrontacje Teatralne, International Dance Theatres Festival, Wschód Kultury Inne Brzmienia Art n Music Festival, Kody Festival of Traditional and Avant-garde Music or precisely Sztukmistrze Carnaval events that distinguish this place in Poland and in the world. Historic events, cultural heritage and magical atmosphere prevailing in the city provide the source of inspiration for cultural, artistic and scientific undertakings, and the local community has made Lublin one of the most prominent centres of culture in Poland. The city welcomes any kind of creative experimenting and it is open to innovation and original forms of expression. Lublin is an open-minded and inspiring city, where art and culture stir the imagination, allowing it to reach beyond established frameworks and conventions. It is here that uncommon visions and unique ideas are born. Get yourself inspired! 6 7

5 Carnaval 2015 Sztukmistrzów Carnaval Sztukmistrzów 2015 traktuję jako finał procesu polegającego na budowie i konstruowaniu nowego zjawiska w przestrzeni publicznej i kulturalnej Lublina Carnavalu Sztukmistrzów. Festiwal w szóstej edycji otrzymał ostatnie szlify, wypełniając formułę, którą dla niego określaliśmy i rozwijaliśmy przez te 6 lat. CS to miejski festiwal wprowadzający ducha prawdziwego karnawału, odmieniającego przestrzeń miasta i mentalność mieszkańców i turystów. Przełoży się to w tym roku na ponad 140 wydarzeń, wśród których jak co roku prym wiodą spektakle uliczne z najróżniejszych zakątków świata i rejonów sztuk performatywnych. Zapraszam na prawdziwie oldschoolowe show klaunów z La Bella Tour, na ulicznych iluzjonistów Izimagic i Pana Ząbka, który postara uwolnić się z kaftanu bezpieczeństwa. Rozbudowaną formułę ulicznego muzykowania wypełni kilka ciekawych koncertów w przestrzeni miejskiej. Usłyszymy m.in. grupy Pompadur, Czessband czy Cie Balltazar Orkest Bazar. Konsekwentnie rozwijamy ofertę cyrkowo-teatralną. W przestrzeniach Centrum Kultury, Teatru Starego i namiotu cyrkowego będzie można zobaczyć trzy Carnavalowe premiery Pitagoras grupy Kejos, Pink on the inside Davida Erikksona oraz spektakl Spektrum grupy Kolektyw LŁ. Namiot zagospodarują swoim irlandzkim poczuciem humoru Lords of Strut oraz hiszpańska grupa Cia Proyecto Otradnoie. Nowością wśród przedsięwzięć Carnavalowych jest produkcja spektaklu Cyrku Podwórkowego, który nawiązując do tradycji niewielkich grup cyrkowych podróżujących po miastach i miasteczkach, placach i podwórkach odwiedzi kilka dzielnic Lublina bezpośrednio przed Carnavalem. Carnaval, jako wydarzenie zmieniające rzeczywistość miasta stara się również konsekwentnie pracować i zmieniać postrzeganie przestrzeni publicznych na co dzień. Stąd takie przedsięwzięcia jak plaża miejska na Placu Litewskim czy np. siódma edycja największego festiwalu poświęconego chodzeniu po taśmach jakim jest Urban Highline Festiwal. Rafał Sadownik Dyrektor Artystyczny Carnavalu Sztukmistrzów Warsztaty Kultury w Lublinie I treat Sztukmistrze Carnaval as the final of the proces consisting of construction and development of a new phenomenon in the public and cultural space of Lublin Sztukmistrze Carnaval. The festival in its sixth edition received the final touches, fulfilling a formula, which has been defined and developed over these six years. Sztukmistrze Carnaval is an urban festival introducing the true spirit of carnival, changing the space of the city and the mentality of locals and tourists. This year it will consist of more than 140 events, among which, as every year street performances from various parts of the world and regions, performing arts will lead the way. I invite you to see a truly old-school clowns show of La Bella Tour, Izimagic the street magicians and Mr. Ząbek, who will try to break free from the straitjacket. A developed formula of music playing on the streets will present some interesting concerts in the urban space. We will hear, among others, a band Pompadur, Czessband as well as Cie Balltazar Orkest Bazaar. We consistently develop circus-theatre offer. In the spaces at the Centrum Kultury, the Teatr Stary and the circus tent you will see three Carnaval premiers: Pythagoras by Kejos group, Pink on the inside by David Erikkson and a performance Spectrum by Kolektyw LŁ. The tent will be filled up with Lords of Strut s Irish sense of humour and the Spanish group Proyecto Otradnoie Cia. A novelty among the project at the Carnaval is a performance of Backyard Circus, a spectacle referring to the tradition of small traveling circus troupes performing in cities and towns, squares and courtyards, which will visit several districts of Lublin immediately before the Carnaval. Carnaval, as an event changing the reality of the city, is also trying to work consistently and change the perception of public spaces every day. Hence such projects as the city beach on Plac Litewski or e.g. the seventh edition of the biggest festival dedicated to walking on lines Urban Highline Festival. Rafał Sadownik Artistic Director, Sztukmistrze Carnaval Workshops of Culture 8 9

6 Scena / stage Namiot, Błonia pod Zamkiem Cia Proyecto Otradnoie Otradnoie.1 Otradnoie.1 jest fizycznym poszukiwaniem tego, czego doświadczają ludzie borykający się z potrzebą poznania się nawzajem. Jak staje się, jak przebiega spotkanie poza indywidualnym doświadczeniem? Co jest sensem ludzkich interakcji badanych jako policzalne procesy? Otradnoie.1 is a physical exploration of what people what people struggling with the need to get to know each other experience. How does a meeting outside individual experience proceed? What is the meaning of human interaction investigated as countable processes? Sala Czarna Centrum Kultury w L u b l i n i e, P e o w i a k ó w 1 2 David Eriksson Pink on the inside Spektakl Davida Erikssona jest próbą zbadania koncepcji płci widzianej z perspektywy łysego, wytatuowanego mężczyzny, który waży 100 kilo. Co nosimy w naszym wnętrzu? Czy nasza powierzchowność może kłamać? Czym jest różowy puch (i czy jest niebezpieczny)? Klasyczny soundtrack, pyszne jedzenie i setki trików są zaproszeniem do szczerej podróży w głąb umysłu. Tradycyjny i współczesny cyrk ukształtowały go jako wszechstronnego artystę oraz charyzmatycznego performera dokonującego podczas występów rzeczy dziwnych i niezwykłych. David Eriksson rozpoczął swoją profesjonalną karierę 20 lat temu i od tamtej pory zwiedza świat. Spektakl powstał przy wsparciu Swedish Arts Council i szwedzkiej grupie cyrku współczesnego Cirkus Cirkör. The show of David Eriksson is an attempt to explore the concept of gender as seen from the perspective of a bald, tattooed man who weighs 100 kilos. What do we carry inside us? Can our appearance lie? What is a pink fluff (and is it dangerous)? The classic soundtrack, delicious food and hundreds of tricks are an invitation to a sincere journey into the mind. Traditional and contemporary circus shaped him as an all-round artist and a charismatic performer making strange and unusual things during his performances. David Eriksson began his professional career 20 years ago and since then he explores the world. The show was created with the support of the Swedish Arts Council and Cirkus Cirkör, Swedish contemporary circus group

7 Scena / stage Namiot, Błonia pod Zamkiem Lords of Strut Chaos Fame-hungry Strut brothers are back! Meet the most emotional of Irish dancers who share their bulletproof mystery Żądni sławy bracia Strut powracają! of life and happiness. Poznaj najbardziej emocjonalnych irlandzkich In the incentive, speeding tancerzy, którzy dzielą się swoją kuloodporną like a rollercoaster show tajemnicą życia i szczęścia. Sean and Seamus dance and W motywacyjnym, pędzącym jak rollercoster argue with each other show Sean i Seamus tańczą i sprzeczają się creating a physical and między sobą tworząc fizyczną i metafizyczną, metaphysical, hilarious przezabawną komedię. comedy. Show w języku angielskim Show in English S a l a W i d o w i s k o w a C e n t r u m K u l t u r y w L u b l i n i e, u l. P e o w i a k ó w 1 2 Kejos Pitagoras Widowisko ruchowo-muzyczne z elementami manipulacji przedmiotami oraz żonglerki, z udziałem światła, multimediów, nauki i geometrii. Pitagoras twierdził, iż jako jeden z nielicznych słyszał muzykę kosmosu. Wymyślił dźwiękowy sposób na mierzenie odległości pomiędzy planetami. W przedstawieniu wizualizuje dźwięki z kosmosu, by stworzyć geometryczny wzór nieba na ziemi. Chce znaleźć miarę wszystkich rzeczy i odpowiedzieć na pytanie z czego zbudowane jest całe niebo. Gdzie jest miejsce człowieka w świecie, wszech-świecie? Czy całe piękno nieba i cała natura są symbolicznie ukryte w geometrii? Pitagoras jest częścią projektu Pitagoras.pro inspirowanego ideami Pitagorasa, geometrią oraz związkami sztuki i nauki. Spektakl wyprodukowany przez Carnaval Sztukmistrzów i Stowarzyszenie Kejos The-at-er. Movement and music show with elements of object manipulation and juggling involving light, multimedia, science and geometry. Pythagoras claimed that as one of the few he heard the music of the cosmos. He invented a sound way to measure the distances between the planets. In the performance he visualizes the sounds from space to create a geometric pattern of heaven on earth. He wants to find a measure of all things and answer the question what is the whole sky made of. Where is the place of a man in the world, the universe? Is the all beauty of heaven and nature symbolically hidden in geometry? Pitagoras is a part of the Pitagoras.pro inspired by the ideas of Pythagoras, geometry and connection between art and science. The show is made by Sztukmistrze Carnaval and the Association Kejos The-at-er

8 Scena / stage Teatr Stary w Lublinie Matthias Romir Life is... (short stories) Spektakl Życie to.(krótkie historie) jest kolekcją wizualnych anegdot o zwykłym szaleństwie dnia codziennego. Historie te bywają konkretne, abstrakcyjne, głośne, ciche, czasami wesołe, a czasami smutne. Matthias Romir bez słów stara się zmierzyć z codziennymi smutkami, obawami i nadziejami. Z jednej strony chce uwolnić się od własnych ograniczeń, a z drugiej poszukuje wsparcia i bezpieczeństwa. Osadzony w sekwencjach muzycznych i krótkich animacjach Matthias Romir tworzy swój niepowtarzalny styl, w którym żonglerka jest środkiem wyrazu dalekim od zakurzonych cyrkowych klisz. The performance Life is... (short stories) is a collection of visual stories about ordinary madness of everyday life. These stories tend to be specific, abstract, loud, quiet, sometimes cheerful, and sometimes sad. Matthias Romir tries to cope with everyday sorrows, fears and hopes using no words. On one hand he wants to break free from his limitations and on the other he is looking for support and security. Embedded in the musical sequences and short animations Matthias Romir creates his own unique style, in which the juggling is the means of expression far from the dusty circus clichés. T e a t r S t a r y w Lublinie Kolektyw LŁ Spektrum Spektrum to pierwszy wspólny projekt przedstawicieli Fundacji Sztukmistrze oraz Carnivalu Otwartej Przestrzeni Cyrkowej. Czterech artystów tworzących Kolektyw LŁ postawiło sobie za cel stworzenie spektaklu opartego przede wszystkim na badaniu relacji obiektu i ciała oraz wizualno-ruchowym aspekcie żonglerki. Spektakl wyprodukowany przez Carnaval Sztukmistrzów i fundację Sztukmistrze. Spectrum is the first joint project of representatives of the Sztuk-Mistrze Foundation and Carnaval Open Space Circus. The four artists who form Kolektyw LŁ has set itself a goal of creating a performance based primarily on the study of a relationship between an object and a body as well as a visual and motor aspect of juggling. Spectrum was produced for Sztukmistrze Carnaval and the Sztukmistrze Foundation

9 street shows Twórcy chcą zwrócić uwagę, że całe społeczeństwo zostało wzięte jako zakładnik. Normy kulturowe i wartości decydują o tym w jaki sposób może postępować jednostka, ograniczają ją i niewolą. Akceptujemy to i poddajemy się z łatwością narzuconym nam normom postępowania, nie zauważając, że ograniczają one naszą wolność. Tematem spektaklu jest również rola artysty wobec władzy i cienka granica pomiędzy byciem twórczym, a byciem niszulica / spektakle / Wydarzenia w przestrzeni miejskiej Events in the urban space wstęp wolny / admission free P l a c Z a m k o w y Burnt Out Punks Syndrom Sztokholmski / Stockholm syndrome Syndrom Sztokholmski to hardkorowa, ognista, wypełniona benzyną anarchistyczno-punkowa komedia cyrkowa. Artyści przez 70 minut przetrzymują publiczność w roli zakładników i badają granice normalności oraz zjawisko znane w psychologii jako syndrom sztokholmski stan, w którym porwani zaczynają odczuwać wobec porywaczy pozytywne uczucia. czycielskim. Czasem w akcie stworzenia trzeba coś doszczętnie spalić takie też będzie to widowisko. Nieprzewidywalne, dynamiczne, pełne ognia, trzymające w napięciu. Wszystko co wydarzy się podczas tego ognistego występu, dostarczy publiczności niezapomnianych wrażeń i wielu tematów do przemyśleń. Stockholm syndrome is a hard-core, fiery, and filled with gasoline anarchopunk circus comedy. For 70 minutes artists hold the audience as hostages and explore the boundaries of sanity and the phenomenon known in psychology as Stockholm syndrome a condition in which kidnapped begin to have positive feelings towards their captors. The creators want to point out that the whole society was taken as a hostage. Cultural norms and values decide how an individual can proceed, they limit and bondage them. We accept them and surrender easily to the imposed standards of behaviour, not noticing that they limit our freedom. The theme of the show is the role of an artist towards the government and the thin line between being creative and being destructive. Sometimes in the act of creation you need to burn something completely this is what this show will be like. Unpredictable, dynamic, full of fire, thrilling. Everything that happens during this fiery performance will provide the audience with an unforgettable experience, and many issues to think about

10 street shows ulica / spektakle / La Bella Tour La Bella Tour to parodia, w której dwóch staromodnych klaunów próbuje przeżyć w nowoczesnym świecie robiąc jedyne co potrafią. To opowieść o dwóch przyjaciołach, którzy czasem pozwalają swoim osobistym sprawom mieszać się z przedstawieniem, zapominając, że widzowie są świadkami każdej sekundy ich życia. La Bella Tour is a parody, in which two oldfashioned clowns try to survive in the modern world by doing the only thing they can do. It is a story of two friends, who sometimes let their personal affairs to interfere with the show, forgetting that viewers are witnesses of every second of their lives. Compagnie Soralino Inbox Dwóch mężczyzn przychodzi znikąd i zewsząd, żyją w kartonowych pudłach, uniwersalnym dla koczowników naszych czasów przedmiocie jednorazowego użytku. Za pomocą kartonowych pudeł budują cały swój świat, świat w którym najzwyklejsze przedmioty napełniają się życiem. Z prostoty wydobywany jest urok, a z codzienności poezja i piękno. Najważniejsze w tym świecie to zachowanie równowagi. Najważniejsza jest troska o kartonową wieżę. Poetycka, pełna subtelnej magii historia, stworzona przy pomocy prostych środków, przypadnie do gustu każdemu i uwrażliwi na piękno drzemiące wokół nas. Two men come from nowhere and from everywhere, they live in cardboard boxes, a disposable item universal for nomads of our time. By using cardboard boxes they build their whole world, the world in which most ordinary objects are filled with life. Charm is extracted form simplicity, and poetry and beauty from everyday life. The main thing in this world is the balance. To care about the cardboard tower is the most important thing. The poetic, full of subtle magic story, created with simple means, something for everyone which will sentitize you to the beuty around us. Cink Cink Cirk Bum Artysta cyrkowy, krzesło, gitara Piłka, kapelusz, ulica Muzyk, dziecko, szklanka Parasol, but... Czy wszyscy pochodzimy od ogórka? Przedstawienie grupy Cink Cink Cirk zadaje wiele poważnych pytań na temat ludzkiej egzystencji. Czy uda się znaleźć na nie odpowiedź? Wszystko wyjaśni się podczas występu. Circus performer, chair, guitar Ball, hat, street Musician, child, glass Umbrella, but... Are we all descended from a cucumber? The show of the Cink Cink Cirk group asks many serious questions about human existence. Will you manage to find the answer? Everything will become clear during the show

11 street shows ulica / spektakle / Szafa Show Szafa Show to zakręcone, szalone, prawdziwie ogniste uliczne widowisko, podczas którego wszystko może się zdarzyć. Trzy niezwykłe postacie Ninja, Panda i Dyrektor Cyrku zaprezentują Wam fireshow, jakiego jeszcze nie widzieliście, z zaskakującym finałem, którego długo nie zapomnicie... Szafa Show is a crazy, truly fiery street show where anything can happen. Three unusual characters - Ninja, Panda and Director of the Circus will present you a fire show you ve never seen, with a suprising final, which you will not forget easily... UNDER CONSTRUCTION targowisko próżności UNDER CONSTRUCTION vanity fair Inscenizowany happening uliczny na pograniczu teatru i nowego cyrku inspirowany dramatem Tadeusza Różewicza Stara kobieta wysiaduje. Spektakl składa się z czterech odsłon, które po kolei obnażają mechanizmy sterujące współczesnym społeczeństwem które poddawane jest inżynierii społecznej mającej na celu hodowanie idealnych ludzi, które zarażone jest bezmyślnym konsumpcjonizmem, które produkuje rzesze pracowników korporacji uczestniczących w wyścigu szczurów, społeczeństwo pozbawione duchowości. Under construction oznacza zarówno miejsce w obrębie konstrukcji, jak i miejsce budowy atrapa świata, świat w budowie powierzchowny i niedokończony, jest również elementem niezbędnym do wykonania cyrkowych ewolucji powietrznych. Wokół konstrukcji wije się wielki plastikowy dj robal którego setem jest natłok informacji z gazet, radia, telewizji, książek kucharskich, encyklopedii i kobiecych poradników. Street happening on the bounds of street theatre and new circus inspired by Tadeusz Różewicz drama Stara kobieta wysiaduje. The show consists of four scenes, which expose in turn the mechanisms influencing modern society which is subject to social engineering aimed at breeding ideal people who are infected with mindless consumerism that produces masses of corporate employees participating in the rat race, society deprived of spirituality. Under construction means both a place within the design and construction site a dummy world, a world in construction superficial and incomplete, it is also a crucial part for the evolution of air circus performance. A huge plastic dj worm wraps around the structure- which deal is the mass of information from newspapers, radio, television, cookbooks, encyclopaedias and female guides

12 street shows ulica / spektakle / Powrót Sztukmistrza Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN i Przyjaciele The return of the Magician Grodzka Gate NN Theatre and Friends Po blisko trzytygodniowej wędrówce obejmującej Kock, Kraśnik, Szczebrzeszyn, Józefów, Krasnobród, Biłgoraj, Tyszowce i Bychawę, uczestnicy festiwalu Śladami Singera przyjaciele Jaszy Mazura wracają do Lublina, rodzinnego miasta literackiego Sztukmistrza. W miejscach opisywanych przez noblistę przypominali tamten świat i ludzi bohaterów jego książek. Przywożą ze sobą walizki pełne wrażeń ze spotkań z mieszkańcami poznanymi podczas warsztatów i artystycznych prezentacji. Na Placu Litewskim stworzą widowisko łączące elementy cyrku, muzyki, teatru, pokazu ogniowego. Dla Sztukmistrza i razem z nim. Valkirias Na spustoszonej przez wielką katastrofę planecie pojawiają się Walkirie. Mityczne wojowniczki zstępują na Ziemię przynosząc światło i pozytywną energię potrzebną do walki z ciemnością. Taniec, ogień i iskry podarowane przez Walkirie przywracają światu blask i wlewają magiczne światło w Ziemię i serca ludzi. Tajemnicze, pełne mrocznej aury widowisko ogniowe, od którego nie sposób oderwać wzroku. Valkyries appear on the planet ravaged by a great catastrophe. The mythical warriors descend to the Earth, bringing light and positive energy needed to fight the darkness. Dancing, flames and sparks donated by the Valkyries restore luster to the world and pour magical light to the Earth and the hearts of people. Mysterious, full of dark aura fire spectacle which it is impossible to take your eyes off. After a nearly three-week journey covering Kock, Kraśnik, Szczebrzeszyn, Józefów, Krasnobród, Biłgoraj, Tyszowce and Bychawa, the participants of the festival Following Singer friends of Yasha Mazur get back to Lublin, the hometown of the literary Magician. In places described by the Nobel Prize winner author they reminded that world and people the characters from his books. They bring with them suitcases full of impressions from meetings with inhabitants they met during the workshops and artistic presentations. On the Plac Litewski they will create a spectacle combining elements of circus, music, theatre and fire show. For the Magician and together with him

13 street buskers ulica / buskerzy / Gregor Wollny Mowa jest srebrem, a milczenie złotem tym mottem kieruje się w spektaklu Gregor Wollny. Swój występ buduje przy minimalnej ilości środków, a kiedy zwykłą miarkę zamienia w żyrafę lub motyle sam jest tym zaskoczony. Speech is silver, silence is golden - this motto Gregor Wollny follows in his show. The performance is built with a minimum of means, and when a simple scoop turns into a giraffe or butterflies he is also surprised. Arritmados Delivering Love Co otrzymamy z połączenia niebezpiecznych cyrkowych sztuczek z wirtuozerską muzyką? A co wydarzy się, gdy dodamy do siebie zachwycającą, niezwykle seksowną rudowłosą kobietę o pięknym głosie i cygańskiego akrobatę o kręconych włosach, który ma nie tylko wspaniałe ciało ale i wybitny talent do gry na gitarze? A jeśli ich spotkanie będzie pełne żarliwości, uniesienia i ognistej pasji, a jednocześnie pełne dobrego smaku i uroku wprost z Alicante? To połączenie wypełni świat miłością i zaleje go kolorem różowym i choć wydaje się to absurdalne tak właśnie będzie! Zwariowany występ, brak logiki i wszechogarniająca miłość Arritmados! Hoopelaï Podczas gdy hula hoop kręcą się wokół niej i opadają łagodnie wirującym ruchem, Grand Lady zabiera publiczność do świata swoich umiejętności, który wypełnia imponująca, wzruszająca prostota. Zaskakujący, mocno zakręcony spektakl, to romantyczna komedia rozgrzewająca serca widzów. Hoopelaï tu rozrywka wkracza na najwyższe obroty. While the hula hoop is spinning around her and falling gently, the Grand Lady takes the audience into the world of her skills, which is filled with impressive, touching simplicity. Surprising, crazy spectacle, a romantic comedy warming the hearts of the viewers. Hoopelaï here entertainment reaches the highest speed. What will we get from a combination of dangerous circus tricks with virtuoso music? And what will happen when you add together a stunning, incredibly sexy red-haired woman with a beautiful voice with a gypsy acrobat with curly hair who not only has a great body but also an outstanding talent for playing the guitar? And if their meeting is full of fervency, rapture and fiery passion and at the same time full of good taste and charm straight from Alicante? This combination will fill the world with love and flood with pink colour, and though it seems absurd that s what will happen! Crazy performance, lack of logic and all-embracing love Arritmados! 24 25

14 street buskers ulica / buskerzy / Clap Clap Circo Uliczny show grupy Clap Clap Circo to wydarzenie, podczas którego zdarzyć może się wszystko. Żonglerka, klaunada, monocykl, hula hop by utrzymać widza w napięciu artyści sięgną po różnorodne cyrkowe akcesoria. Dynamiczne zmiany kostiumów i rekwizytów, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcja i budująca napięcie muzyka sprawią, że 45 minutowy występ będzie pełną atrakcji, barwną i ciekawą podróżą po świecie cyrku. Podróżą, z której przywieziemy pełne kieszenie śmiechu. Street show Clap Clap group Circo is an event during which everything can happen. Juggling, clownery, unicycle, hula hoops artists reach for a variety of circus accessories to keep the viewer in suspense. Dynamic changes of costumes and props, action full of unexpected turns and music building tension will make the 45-minute show full of attractions, a colourful and interesting journey through the world of circus. The journey from which we will bring pockets full of laughter. Pina Polar INTO THE WILD Urban Imbalance Występ jest mieszanką trików fakirskich, umiejętności cyrkowych (manipulacja kapeluszem, balansowanie i akrobacje na linie), klaunady i improwizacji. Pina uwielbia rozweselać publiczność poprzez niebezpieczne sztuczki. W finale występu dowiemy się, że pragnie zostać najsilniejszą i najodważniejszą kobietą świata. Sposób w jaki będzie usiłowała tego dokonać jest dość karkołomny. Przepełniony dowcipem i humorem występ bawi wszystkich widzów za sprawą uniwersalnego przekazu klaunady. The show is a mix of fakir tricks, circus skills (handling a hat, balancing and acrobatics on the rope), clowning and improvisation. Pina loves to cheer up the audience with dangerous tricks. In the final performance, we learn that she wants to be the strongest and the bravest woman in the world. The way she will attempt to do this is quite risky. Filled with wit and humour the show entertains all audiences thanks to the clowns universal way of communication 26 27

15 street buskers ulica / buskerzy / Siano Show Interaktywny pokaz improwizacji taneczno-komediowej opowiadający zabawną historię, zawierający elementy akrobatyki, oparty na pantomimie. Jest to show przeznaczone dla publiczności z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie. Interactive demonstration of dance and comedy improvisation tells a funny story with elements of acrobatics, based on pantomime. This is a show designed for the audience with a great sense of humour and a distance to each other. Izimagic Duo Magic Instinct Normalne miasto i jego odgłosy, gwar ulicy. Spomiędzy tego zgiełku wyłania się postać mężczyzny, który usiłuje czytać gazetę. Nagle coś dziwnego dzieje się w atmosferze miasta magia sprawia, że codzienność przepełnia się ulotnymi, zjawiskowymi złudzeniami. Od tej pory nic już nie będzie takie jak wcześniej. Występ łączy w sobie manipulację przedmiotami, subtelną ironię i najlepsze sztuczki, od których nie sposób oderwać wzroku. A usual city and its noises, bustling street. Amongst the hustle and bustle emerges a figure of a man who tries to read a newspaper. Suddenly, something strange happens in the atmosphere of the city the magic makes that everyday life becomes full of ephemeral, phenomenal illusions. From now on, nothing will ever be the same again. The show combines the manipulation of objects, subtle irony and best tricks, from which it is impossible to take your eyes off

16 street buskers ulica / buskerzy / Lucas Vit Lucas Vit to wszechstronny i nietuzinkowy artysta. Jego występy łączą w sobie żonglerkę, beatbox, iluzję, komedię improwizowaną oraz specjalnie zaprojektowane mechanizmy. Wszystkie te elementy tworzą jedyny w swoim rodzaju show, wprawiający w zachwyt nawet najbardziej wymagającego widza. Nieustanne zwroty akcji, zaskakujące gagi i subtelna interakcja z publicznością budują prawdziwie magiczne wydarzenie. Mohammed Keita Peanuts Przygotuj się na spotkanie z prawdziwą afrykańską bombą energetyczną, z bardzo zaraźliwym uśmiechem! Pochodzący z Gwinei, a mieszkający obecnie w Senegalu akrobata, jest prawdziwą gwiazdą Czarnego Kontynentu. Artysta odbywa obecnie pierwsze tournée po Europie zjednując sobie coraz liczniejszą grupę fanów. Prepare to meet with a real African energy bomb with a very contagious smile! A native of Guinea now living in Senegal acrobat is the real star of the Black Continent. The artist is currently making his first European tour, winning over a growing group of fans. Lucas Vit is an all-round and extraordinary artist. His performances combine juggling, beatbox, illusion, improvised comedy and specially designed mechanisms. All these elements create a unique show, setting in delight even the most demanding viewer. The constant twists, surprising gags and subtle interaction with the audience build a truly magical event

17 street buskers ulica / buskerzy / Lords of Strut 45-minutowy, niezwykle energiczny komediowy show z elementami akrobatyki, break dance u, kontorsji, acrobalansu i bardzo specyficznego poczucia humoru. Uliczny show Lordów Pychy to parodia celebryckiej kultury pokazana z perspektywy dwóch niedoszłych celebrytów, którzy zrobią wszystko, absolutnie wszystko, by stać się sławnymi. A 45-minute, extremely energetic comedy show with elements of acrobatics, break dance music, contortion, acrobalance and very peculiar sense of humour. The street show of Lords of Strut is a parody of celebrity culture shown from the perspective of two would-be celebrities who will do everything, absolutely everything, to become famous. Pan Ząbek Stalowe Usta Mr. Ząbek Steel Lips Pan Ząbek to postać znana lubelskiej publiczności z wcześniejszych edycji Carnavalu Sztukmistrzów. Dla uciechy publiczności artysta dokonuje rzeczy zwariowanych i niebywałych. Wyczarowuje łzy rozpaczy u dzieci i wywołuje rumieńce na licu dziewcząt. Poskramia małe zwierzątka, uwodzi dzikie kobiety, naraża się bezbronnym dzieciom. Stalowe Usta to dramatyczny występ, podczas którego Pan Ząbek podejmie się ucieczki z kaftanu bezpieczeństwa. Zawieszony głową w dół, na wysokości 6 m w stalowych szczękach, walczy z czasem szczęki zamkną się w przeciągu 1 minuty! Czy artyście uda się wyjść cało z tej sytuacji? O jego losie zadecyduje publiczność. Mr. Ząbek is a public figure known to Lublin audience form earlier editions of Carnaval. The artist makes unusual and incredible things for the fun of the audience. He will conjure up tears of despair among children and cause the blush on faces of girls. He tames small animals, seduces wild women, he exposes himself to helpless children. Steel Lips is a dramatic performance, during which Pan Ząbek undertakes an escape from a straitjacket. Suspended upside down, at the height of 6 m in steel jaws, he struggles with time the jaws will close within 1 minute! Will the artist manage to come out unscathed from this situation? The audience will decide about his fate

18 m u s i c on the street muzyka / na ulicy / PompaDur koncert Urban Imbalance Zespół PompaDur to trupa dworsko-podwórzowa. Ich muzyka jest świeża i ożywcza jak dobrze naostrzony tasak. Zespół zaprezentuje się w dwóch programach artystycznych. Najpierw zabrzmią pieśni rodem z zadymionych spelunek, podmiejskich tancbud i kabaretów światowe szlagiery o wielkiej miłości, rozstaniach i tęsknocie. Kiedy słońce chylić się będzie ku zachodowi tematyka pieśni nieco się zaostrzy. Usłyszymy Krwawe Ballady pieśni z lekka makabryczne, ale także pełne poezji i czarnego humoru. Cie Balltazar Orkest Bazar Jak wielu cyrkowych akcesoriów i instrumentów może użyć trzech artystów podczas jednego przedstawienia? Orkest Bazar zaprasza do podróży z rytmem i zadziwia zróżnicowaniem cyrkowych umiejętności. How many circus accessories and instruments can three artists use during one performance? Orkest Bazar invites you to travel with rhythm and surprising diversity of circus skills. The PompaDur band is a courtly and yard troupe. Their music is fresh and invigorating as a well sharpened cleaver. The band will be presented by two artistic programs. First, we will hear songs straight from the smoky dives, suburban dance halls and cabarets the world hits of great love, parting and longing. When the sun will be sinking in the west the theme of songs will slightly intensify. We will hear Bloody Ballads songs a little gruesome, but also full of poetry and black humour

19 m u s i c on the street muzyka / na ulicy / Czessband koncert CzessBand to barwna ekipa, znana fanom miejskiego folku, przywracająca do życia słynne warszawskie szlagiery. CzessBand to muzyka świata przefiltrowana przez polską wrażliwość i żywiołowość. Grupa stara się przypomnieć, że muzyka warszawska to muzyka wielu wpływów światowych i że stolica zawsze na te wpływy była otwarta. Dlatego bez skrępowania czerpie z wszelkich gatunków, nawet tych niekoniecznie kojarzonych z folkiem warszawskim z bluegrassu bierze sobie drive, z Bałkanów piękne melodie, z Węgier przytup, z Bliskiego Wschodu orientalne, zakręcone tematy, a z Warszawy energię życiową, tradycję inspirowania się muzyką świata oraz oczywiście bogactwo pięknych, znanych wszystkim szlagierów. Baasch Baasch to ceniony młody producent, wokalista i kompozytor. Jego debiutancka EPka Simple Dark & Romantic Songs wywołała spore zamieszanie na scenie elektronicznej. Znany z charyzmatycznych występów Baasch otwierał koncerty Tricky ego i Bloodgroup, wystąpił na wielu festiwalach, m.in. Tauron Nowa Muzyka i Free Form Festival, dołączając do czołówki polskich artystów. Komponując ścieżkę dźwiękową do głośnego i wielokrotnie nagradzanego filmu Tomasza Wasilewskiego Płynące Wieżowce Baasch zyskał międzynarodowe uznanie jako oryginalny twórca muzyki filmowej. Zremiksował również utwory takich artystów jak Rubber Dots, czy Avtomat. Najnowszy album Baascha Corridors ukazał się 2 marca 2015 roku pod szyldem wytwórni NEXTPOP, stojącej za sukcesami artystów takich jak BOKKA, Fismoll i Kari. m u s i c Festival Club muzyka / klub festiwalowy / CzessBand is a colourful crew, known to fans of urban folk, restoring to life the famous Warsaw hits. CzessBand plays this world music filtered through the Polish sensitivity and spontaneity. The group seeks to recall that the Warsaw music is music of many influences of the world and that the capital was always open to these influences. Therefore, the group freely derives from all genres, even those not necessarily associated with Warsaw folk they take a drive from bluegrass, from the Balkans beautiful melodies, from Hungary a stomp, from the Middle East oriental, crazy topics, and from Warsaw the energy of life, traditions of drawing inspiration from the world music and of course a richness of beautiful, well-known all hits. Baasch is a respected young producer, singer and composer. His debut EP Simple Dark & Romantic Songs caused quite a confusion on the electronic scene. Known for his charismatic performances, Baasch opened Tricky and Bloodgroup concerts, performed at many festivals, including Tauron Nowa Muzyka and Free Form Festival, joining the leading Polish artists. While composing the soundtrack for the acclaimed and award-winning film by Tomasz Wasilewski s Płonące wieżowce Baasch gained international recognition as an original film music author. Also he remixed songs by artists such as Rubber Dots, or Avtomat. Baasch s latest album Corridors was released March 2, 2015, under the banner of NEXTPOP company, which stood behind the success of artists such as BOKKA, Fismoll and Kari wstęp wolny / admission free

20 m u s i c Festival Club muzyka / klub festiwalowy / Kortez O Kortezie nie wiadomo zbyt wiele ponad to, że wydał pierwszą EP-kę, a jego utwór Zostań skradł serca słuchaczy i uplasował się wysoko na Liście Przebojów Programu Trzeciego. Charyzmatyczny głos i szczerość bijąca z tekstów to znaki rozpoznawcze artysty. Koncert Korteza to świetna okazja by zapoznać się lepiej z jego twórczością i odkryć świeżą muzykę, która nie doczekała się jeszcze wydania na płycie. We do not know much more about Kortez than the fact that he released his first EP, and his song Zostań stole the hearts of listeners and ranked high on the Lista Przebojów Programu Trzeciego. The charismatic voice and sincerity emanating from the text are trademarks of the artist. Kortez s concert is a great opportunity to get to know his work better and discover fresh music, which hasn t been published on a record yet. Król Błażej Król nie lubi odpoczywać. Podczas, gdy jego solowy debiut Nielot wymieniany był wśród najważniejszych płyt zeszłego roku, on kończył nagrywać jego następcę. Inspiracją podczas nagrywania szkiców nowej płyty było brzmienie gitar Robina Guthrie z Cocteau Twins czy Adriana Belew z King Crimson i syntezatorów używanych na albumach Laurie Anderson oraz atmosfera UR Lecha Janerki. Za rozbudowaną warstwę rytmiczną nowej płyty Wij odpowiada przypadkowo przesłuchana składanka italo disco i fascynacja automatami perkusyjnymi. I choć nad całością bezsprzecznie unosi się duch lat 80-tych, to muzyka Króla wciąż pozostaje propozycją w pełni autorską i odrębną. Głos oraz impresyjne, introwertyczne teksty Króla stały się jego znakiem rozpoznawczym i roztaczają nad Wijem mroczną i zimną aurę niesamowitości. To ona sprawia, że codzienne czynności i sytuacje nabierają złowieszczych znaczeń, w których panują wycofanie, niepewność i wyczerpujący stan czuwania. Błażej Król does not like resting. While his solo debut, Nielot was mentioned among the most important records of last year, he finished recording his next album. The sound of guitars of Robin Guthrie of the Cocteau Twins or Adrian Belew in King Crimson and synthesizers used on albums by Laurie Anderson and atmosphere of UR by Lech Janerka were the inspirations while he was recording drafts of the new album. Accidentally heard medley of Italo disco and a fascination with drum machines were held responsible for an extended layer of rhythmic new album Wije. And although the whole unquestionably raises the spirit of the 80s, the music of Król remains a proposal which is fully author s and autonomous. Król s voice and impressionistic, introverted lyrics became his trademark and unfolded over Wije a dark and cold aura of strangeness which makes daily activities and situations gain ominous meanings in which dominate withdrawal, uncertainty and exhaustive standby

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People th W a r s z a w a Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Organizator Organizer Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ The Polish Centre of

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes Aleksander Nowak pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Vassiliya Takeva under the honourable auspices of Ambassador of the Republic of Bulgaria in Poland Vassiliy Takev światowa

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów

20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury. Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów Kulturalny Tarnów Tarnów 2012 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Kulturalny Tarnów 20 lat Tarnowskiego Centrum Kultury Tarnów 2012 Spis treści Redakcja

Bardziej szczegółowo

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI

ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW NA ANTENIE DWÓJKI ETNOKRAKÓW ON RADIO 2 Poza bezpośrednimi transmisjami wybranych koncertów (szczegóły w programie festiwalu na stronie 20), Program Drugi Polskiego Radia zaprasza też na specjalne

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

2006.09/10 (015) roboczy

2006.09/10 (015) roboczy 2006.09/10 (015) roboczy t y t u ł nasza okładka/ front cover Zygmunt Rytka Leżąc/ Lying 1999 4. okładka/ back cover Józef Żuk Piwkowski Most Gdański/ Gdański Bridge 2006 Materiałów nie zamówionych nie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków

Radykalne Języki Radical Languages. 7 9.12.2012 Kraków Radykalne Języki Radical Languages 7 9.12.2012 Kraków Nicole Beutler Yann Chateigné Tytelman Sebastian Cichocki Michael Elmgreen & Ingar Dragset Jos de Gruyter & Harald Thys Styrmir Örn Guðmundsson Zhana

Bardziej szczegółowo

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y

roboczy 2009 transform (034) n i / s u p o n i e d z i a ł e k / m o n d a y p o / m o w t o r e k / t u e s d a y ś r o d a / w e d n e s d a y t y t u ł roboczy 2 0 0 9 2009 transform (034) n o t e s 2 0 0 9 foto Olga Mielnikiewicz >> Oskar de Sage, Metr 2 Wisły/ Square Meter of the Vistula >>>> o r g a n i z a t o r z y / o r g a n i z e r

Bardziej szczegółowo

8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards

8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards 8. Grand OFF Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata 8 th Grand OFF World Independent Short Film Awards pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz under the honorary patronage

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21

UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 30. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMOWY DOZWOLONE DO 21 WARSZAWA 19 21 WRZEŚNIA 2013 30TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL UP TO 21 WARSAW SEPTEMBER 19 21, 2013 UP TO 21 1 DOZWOLONE DO 21 Witold Kon Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone KATALOG / WERSJA ONLINE CATALOG / ONLINE EDITION 09 w w w. w r o c e n t e r. p l Wszelkie prawa zastrzeżone ALL RIGHTS RESERVED 13. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WR0 09 13th MEDIA ART BIENNALE WRO 09 09 wydarzenia

Bardziej szczegółowo

MAPY DŹWIĘKOWE W POLSCE SOUND MAP OF POLAND

MAPY DŹWIĘKOWE W POLSCE SOUND MAP OF POLAND MAPY DŹWIĘKOWE W POLSCE SOUND MAP OF POLAND Martyna Kozak mgr inż. architekt krajobrazu Politechnika Krakowska Wydział Architektury Zakład Kompozycji i Planowania Przestrzennego STRESZCZENIE Mapa dźwiękowa

Bardziej szczegółowo

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia A Visual Information System for the Millennium Housing Estate Projekt nowego systemu informacji wizualnej stanowi próbę rozwiązania problemu skomplikowanych

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Grać albo nie grać? O technikach gry aktorskiej

Grać albo nie grać? O technikach gry aktorskiej Grać albo nie grać? O technikach gry aktorskiej Gazeta Szekspirowska nr 2 01.10.2014 GANGSTA MAUR Stanisław Godlewski Othello: The Remix, reżyseria: GQ, JQ; Chicago Shakespeare Theater & Richard Jordan

Bardziej szczegółowo

Podziękowania Acknowledgements

Podziękowania Acknowledgements MTG PrintArt Kraków Katowice 2012 horyzont horizon Witoldowi Skuliczowi, pomysłodawcy Międzynarodowego Triennale Grafiki i wieloletniemu dyrektorowi tej imprezy, dobremu duchowi grafiki, Przyjacielowi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci Tozsamosc projektowania / Design of identity Identity of design / Rozdział / Chapter 00 List dyrektora naczelnego teatru wielkiego

Bardziej szczegółowo

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl Rozglądając się po mieście zobaczysz kiczowisko na Rynku Głównym, często ku wielkiej irytacji tubylców nazywanym przez przyjezdnych Starówką. Tu co krok mim, albo grajek i cała rzesza turystów i dzieci

Bardziej szczegółowo

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2013 Young painters from Gdańsk MFAs in Painting 2013

Młode Malarstwo w Gdańsku Dyplomy 2013 Young painters from Gdańsk MFAs in Painting 2013 Aleksander Bajger / Anna Białecka / Daniel Cybulski Monika Filipek / Marta Grabicka / Anna Jarmołowska Aleksandra Kotarska / Michał Łagowski / Aleksandra Maksjan Joanna Mularska / Krzysztof Nowicki / Wojciech

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com Zapraszamy ON-LINE DrIrenaEris.com tym numerze Sense of Beauty piękno odkrywamy za sprawą premiery wyjątkowego kalendarza, który powstał z inicjatywy ambasadora Polski w Paryżu i jego żony w cudownych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo