Wentylatory dachowe. Instrukcja instalacji. Do wentylatorów dachowych w wykonaniu jedno- i trójfazowym (nie dotyczy wersji przeciwwybuchowej!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wentylatory dachowe. Instrukcja instalacji. Do wentylatorów dachowych w wykonaniu jedno- i trójfazowym (nie dotyczy wersji przeciwwybuchowej!"

Transkrypt

1 y dachowe Grupa artykułów 1.60 Instrukcja instalacji Do wentylatorów ch w wykonaniu jedno- i trójfazowym (nie dotyczy wersji przeciwwybuchowej!) I161/06/00/0.2PL

2 1.60 y dachowe 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem y dachowe firmy Kampmann służą do zdecentralizowanej, kontrolowanej wentylacji pomieszczeń takich jak hale przemysłowe, domy handlowe, warsztaty, kuchnie, pomieszczenia konferencyjne, hale magazynowe itd. Urządzenia produkowane są zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Jednakże podczas użytkowania może wystąpić zagrożenie dla osób względnie dojść do uszkodzenia urządzenia lub innych strat materialnych, o ile nie zostaną one prawidłowo zainstalowane i uruchomione oraz nie zostaną zastosowane zgodnie z przez-naczeniem. Urządzenia są przeznaczone wyłącznie do wentylacji pomieszczeń poprzez dach. Inne lub wykraczające poza przewidziane używanie tych urządzeń uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe z tego powodu szkody odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik urządzenia. Do zakresu prawidłowego użytkowania należy także przestrzeganie wskazówek odnośnie bezpieczeństwa, eksploatacji i utrzymania właściwego stanu technicznego/konserwacji. y dachowe firmy Kampmann, ze względu na rodzaj konstrukcji, nie mogą być stosowane jako wentylatory gazów palnych. W przypadku zastosowania wentylatorów wyciągowych muszą zostać przedsięwzięte środki pozwalające uniknąć zasysania gazów z otwartych przewodów odprowadzających lub innych otwartych palenisk! 2. Działanie y dachowe firmy Kampmann odprowadzają zużyte powietrze, które gromadzi się pod sufitem, pionowo do góry, bezpośrednio do atmosfery (patrz rysunek poniżej z lewej strony). Odpowiednia przysłona, samoczynna lub napędzana siłownikiem, uniemożliwia niekontrolowaną wymianę powietrza z udziałem powietrza zewnętrznego. 3. Wskazówki bezpieczeństwa Instalację i montaż oraz prace konserwacyjne urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko specjaliści elektrycy w rozumieniu VDE (Związku Elektrotechników Niemieckich). Przyłącze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami VDE i wytycznymi EVU (Zakładu Energetycznego). W razie nieprzestrzegania stosownych przepisów i instrukcji obsługi mogą wystapić zakłócenia w działaniu, prowadzące do uszkodzenia urządzenia i wystąpienia zagrożenia dla osób. W przypadku błędnego podłączenia w wyniku zamiany przewodów istnieje zagrożenie życia! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z wykonaniem przyłącza lub konserwacją należy odłączyć spod napięcia wszystkie części instalacji i zabezpieczyć je przed ponownym załączeniem. 4. Montaż (przykłady: strona 7) Montaż wentylatora dachowego wykonuje się na podstawie dachowej za pomocą czterech załączonych śrub. Wysokość stropu w miejscu montażu musi wynosić co najmniej 2,3 m (mierząc od górnej krawędzi gotowej posadzki)! może być montowany tylko w pozycji poziomej. Dopuszczalne jest pochylenie płaszczyzny zamocowania maksymalnie 5 (patrz rysunek poniżej). W przypadku większych wartości pochylenia dachu konieczne jest zastosowanie podstawy dachowej do dachów skośnych. Podczas montażu samoczynnej przysłony należy ustawić oś obrotu w kierunku pochylenia. 5 5 Dopuszczalne Zulässige Neigung pochylenie der Befestigungsebene płaszczyzny zamocowania Luftführung Cyrkulacja powietrza Dachventilator przez wentylator 2

3 y dachowe Przyłącze elektryczne 5.1 Silnik jednofazowy Silnik jednofazowy o zewnętrznym wirniku z kondensatorową fazą pomocniczą może funkcjonować jako 7-biegowy przy zastosowaniu 7-stopniowego przełącznika prądu przemiennego redukującego napięcie. 5.2 Silnik trójfazowy Silnik trójfazowy o zewnętrznym wirniku może funkcjonować jako dwubiegowy przy zastosowaniu 2-stopniowego przełącznika trójfazowego (układ Y/ ). Wykorzystując 5- stopniowy układ sterowania do prądu trójfazowego można uzyskać 5-biegowy tryb pracy silnika w przypadku każdego z obu połączeń (Y lub ) w wyniku redukcji napięcia. y napędzane są polem wirującym w prawo! 5.3 Pełna ochrona silnika Pełna ochrona silnika zapewniona jest dzięki wyłącznikom termicznym, zainstalowanym w uzwojeniu silnika. Powodują one wyłączenie silnika, w każdym przypadku jego niedopuszczalnego przegrzania, poprzez zablokowanie przełącznika wielostopniowego. W ten sposób silnik jest zabezpieczony przed przeciążeniem, przepięciem i spadkiem napięcia, niedopuszczalnie wysoką temperaturą otoczenia oraz zablokowaniem wirnika. Wyłączniki termiczne rejestrują podwyższoną temperaturę, natomiast analizę i wyłączenie silnika wykonuje przełącznik wielostopniowy. Stąd też stosować należy tylko przełączniki wielostopniowe z odpowiednim sposobem przełączania wzgl. urządzenia przełączające jednakowego typu. Inne urządzenia zabezpieczające (np. termiczny wyłącznik nadmiarowo-prądowy) nie dają w przypadku silników wielobiegowych wystarczającej ochrony. 5.4 Właściwe urządzenia sterujące W programie dostaw są do dyspozycji różne przełączniki, do przełączania i regulacji prędkości obrotowej silników. Tabela ze strony 4 zawiera przegląd możliwych do zastosowania urządzeń przełączająco-regulacyjnych, ich moc obciążenia i wynikającą z tego maks. liczbę wentylatorów ch, które mogą zostać podłączone do jednego urządzenia sterującego. W przypadku zastosowania niewłaściwych urządzeń sterujących i niewystarczających urządzeń zabezpieczających mogą powstać uszkodzenia. Producent nie będzie uznawał w takich przypadkach żadnych roszczeń z tytułu gwarancji. Przyłącze elektryczne jest dozwolone tylko w instalacjach, które mają urządzenie odłączające od sieci wszystkie bieguny z co najmniej 3 mm rozwarciem styków!! Równoległe podłączenie wielu wentylatorów ch, także o różnej wielkości, do jednego przełącznika wielostopniowego jest możliwe, gdy moc obciążenia przełącznika wielostopniowego nie zostanie przekroczona.! Wyłączniki termiczne wszystkich wentylatorów ch muszą być połączone szeregowo.! W przypadku podłączenia wielu wentylatorów ch do jednego przełącznika wielostopniowego zaleca się stosowanie pośrednich skrzynek z zaciskami. 3

4 1.60 y dachowe Maks. liczba wentylatorów ch możliwych do podłączenia do jednego przełącznika wielostopniowego Prąd przemienny 230 V, 50 Hz 4-biegunowy 1-stopniowy 7-stopn. Typ stopniowy 7,5 A biegunowy 1-stopniowy 7-stopniowy Typ stopniowy 7,5 A * * * * * * * * Prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz 4-biegunowy 2-stopniowy 2 A 8 A 6-biegunowy 2-stopniowy 2 A 8 A Typ Typ * * * * * * * * * * * * Schemat połączeń 6.1 Schemat połączeń w wersji na prąd przemienny 6.2 Zmiana kierunku obrotów Poprzez zamianę połączeń Z1 i U2 w silniku można zmienić kierunek obrotów silnika. C B M 1/N/PE 230V/50Hz Połączenie U1 - Z1 zamienić na: U1 - Z2 Połączenie U2 - Z2 zamienić na: U2 - Z1 U1 Z1 Z2 U2 U1 V1 W1 U2 V2 W2 U3 V3 W3 C B U1 Z2 Z1 U2 M 1/N/PE 230V/50Hz L1 N U1 V1 W1U2 V2 W2U3 V3 W3 Oznaczenie kolorystyczne przewodów silnika: L1 N U 1 U 2 Z 1 Z 2 brązo- niebie- czarny poma- zielono- wy ski rańczowy -żółty 4

5 y dachowe Schemat połączeń w wersji na prąd trójfazowy U1 V1 W1 U2 V2 W2 U3 V3 W3 L1 L2 L3 Praca Einstufiger jednostopniowa Betrieb Stufe stopień 1: Y-Schaltung 1: połączenie w Y U1 V1 W1 U2 V2 W2 U3 V3 W3 L1 L2 L3 Praca Einstufiger jednostopniowa Betrieb Stufe stopień 2: 1: -Schaltung połączenie w U1 V1 W1 U2 V2 W2 U3 V3 W3 7. Uruchomienie 7.1 Czynności kontrolne przed uruchomieniem Przed uruchomieniem wentylatorów ch należy wykonać następujące czynności sprawdzające (prosimy przestrzegać wskazówek dotyczących uruchomienia innych części instalacji):!czy przewód ochronny jest prawidłowo podłączony do wszystkich urządzeń?!czy wyłączniki termiczne są prawidłowo podłączone? (czy szeregowo w przypadku wielu wentylatorów ch?)!czy wszystkie przewody podłączone są zgodnie ze schematami połączeń? 7.2 Uruchomienie Po prawidłowym wykonaniu wymienionych czynności sprawdzających można uruchomić wentylator podając napięcie na przełącznik wielostopniowy i włączając go. 7.3 Czynności kontrolne po uruchomieniu Praca 2-stopniowa 2-Stufen-Betrieb Po uruchomieniu wentylatorów ch należy wykonać następujące czynności sprawdzające: Zmiana kierunku obrotów następuje poprzez zamianę dwóch z trzech faz, np. L1 i L2.! Równoległe połączenie wielu wentylatorów ch, także różnej wielkości, do jednego przełącznika wielostopniowego jest możliwe, gdy moc obciążenia przełącznika wielostopniowego nie będzie przekroczona.! Wyłączniki termiczne wszystkich wentylatorów ch muszą być połączone szeregowo.! W przypadku połączenia wielu wentylatorów ch do jednego przełącznika wielostopniowego zaleca się zastosowanie pośredniej skrzynki zacisków. Czy wszystkie wentylatory dachowe pracują na wszystkich stopniach we właściwym kierunku? Kierunek obrotów podany jest w postaci strzałki. Powietrze musi być zasysane przez wentylator. - Tylko w przypadku wersji na prąd trójfazowy 400V: Jeżeli kierunki obrotów wszystkich wentylatorów w grupie na wszystkich stopniach są nieprawidłowe, to należy zamienić 2 fazy w przełączniku wielostopniowym. W przypadku błędnego kierunku obrotów pojedyńczych wentylatorów należy sprawdzić ich okablowanie. Oznaczenie kolorystyczne przewodów silnika: U 1 V 1 W 1 U 2 V 2 W 2 brązowy niebieski czarny czerwony szary pomarńczowy zielonożółty 5

6 1.60 y dachowe Jak sprawdzić, czy wentylatory zostaną wyłączone i zablokowane przez wyłączniki termiczne? W tym celu w przełączniku wielostopniowym należy odłączyć przewód z zacisku (uwaga: 230V!). Wszystkie wentylatory muszą się natychmiast wyłączyć. Na przełączniku wielostopniowym powinna zgasnąć lampka sygnalizująca gotowość do pracy. Podłączyć ponownie przewód do zacisku. y nie powinny się na nowo uruchomić. Odblokować przełącznik wielostopniowy i załączyć go ponownie. Teraz wentylatory muszą znowu zacząć pracować. W celu sprawdzenia całego okablowania wyłączników termicznych należy kolejno, krótkotrwale odłączyć przewody przyłączeniowe wszystkich wyłączników termicznych. 8. Konserwacja! czyszczenie 8.1 Obudowa Obudowa wentylatora dachowego nie wymaga konserwacji. Zewnętrzne zabrudzenie obudowy nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia. Czyszczenie jest wymagane wyłącznie ze względów estetycznych. Otwarcie obudowy: Konserwacja silnika i przepustnicy wymaga usunięcia górnej pokrywy obudowy. W tym celu należy odkręcić cztery śruby i zdjąć pokrywę. W ten sposób uzyskuje się dostęp do silnika i przepustnicy, umożliwiający ich czyszczenie i konserwację. 8.2 Silnik Czy wszystkie wentylatory obracają się swobodnie, czy też słyszalne są odgłosy tarcia? Jeżeli występują odgłosy tarcia, to należy określić ich przyczynę. Często przyczyną jest zbyt mocne skręcenie urządzenia podczas montażu. 9. Wartości elektrycznych parametrów przyłączeniowych Prąd przemienny 230 V, 50 Hz Pobór mocy [kw] 4-biegunowy Silnik wentylatora dachowego z zewnętrznym wirnikiem jest bezobsługowy. Obustronnie zamknięte zwykłe łożyska kulkowe silnika są nasmarowane na cały okres użytkowania. Osady na łopatkach wentylatora obniżają wydajność wentylacji. i siatkę ochronną należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu i w razie zabrudzenia oczyścić. 6-biegunowy Pobór mocy [kw] * 0,12 0, * 0,037 0, * 0,30 1, * 0,09 0, * 0,50 2, * 0,17 0, * 0,84 4, * 0,38 2,38 Prąd trójfazowy 3 x 400 V, 50 Hz 4-4 biegunowy Pobór mocy [kw] 6-6 biegunowy Pobór mocy [kw] * 0,08 / 0,06 0,21 / 0, * 0,03 / 0,02 0,09 / 0, * 0,24 / 0,18 0,48 / 0, * 0,08 / 0,06 0,21 / 0, * 0,46 / 0,35 0,88 / 0, * 0,17 / 0,11 0,41 / 0, * 0,78 / 0,52 1,62 / 0, * 0,29 / 0,20 0,75 / 0, * 1,38 / 0,97 2,64 / 1, * 0,39 / 0,25 0,97 / 0, * 2,26 / 1,64 4,37 / 2, * 0,66 / 0,37 1,64 / 1,28 6

7 y dachowe Przykłady konfiguracji na podstawie do dachów płaskich z tłumikiem szumów na podstawie do dachów skośnych z tłumikiem szumów 1 wentylator 3 przepustnica, napędzana siłownikiem, typ _*_110 4 króciec ssawny, elastyczny, typ _*_200 5 przeciwkołnierz, typ _*_300 7 podstawa dachowa do dachów płaskich z tłumikiem szumów, typ _*_ króciec przyłączeniowy do podstawy dachowej z tłumikiem szumów, typ _*_ profil uszczelniający, w zakresie dostawy podstawy dachowej (7) 13 kanał okrągły typu spiro lub elastyczny, montowany oddzielnie Pusta obudowa wentylatora dachowego na podstawie do dachów skośnych z tłumikiem szumów 1 wentylator 2 przepustnica samoczynna, typ _*_100 4 króciec ssawny, elastyczny, typ _*_200 5 przeciwkołnierz, typ _*_300 9 podstawa dachowa do dachów skośnych z tłumikiem szumów, typ _*_ króciec przyłączeniowy do podstawy dachowej z tłumikiem szumów, typ _*_ profil uszczelniający, w zakresie dostawy podstawy dachowej (9) 13 kanał okrągły typu spiro lub elastyczny, montowany oddzielnie na podstawie do dachów płaskich ze swobodnym zasysaniem przez samoczynną przepustnicę 3 przepustnica, napędzana siłownikiem, typ _*_110 5 przeciwkołnierz, typ _*_300 8 podstawa dachowa do dachów skośnych, typ _*_ pusta obudowa, typ _*_ profil uszczelniający, w zakresie dostawy podstawy dachowej (8) 13 kanał okrągły typu spiro lub elastyczny, montowany oddzielnie 1 wentylator 2 przepustnica samoczynna, typ _*_100 6 podstawa dachowa do dachów płaskich, typ _*_ profil uszczelniający, w zakresie dostawy podstawy dachowej (6) 7

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl

NIP: 118-00-18-998 tel. (0-22) 7519550; 7512031, fax (0-22) 7512259; 7511202, e-mail: venture@venture.pl Strona 1 z 6 Wszystkie wentylatory są produkowane zgodnie z naszym systemem jakości (ISO 9001). Wentylatory są poddawane kontroli jakości przed opuszczeniem fabryki. Widoczne lub ukryte uszkodzenia mogą

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia recyrkulacyjne i nawiewne do ogrzewania oraz chłodzenia obiektów wielkokubaturowych.

Urządzenia recyrkulacyjne i nawiewne do ogrzewania oraz chłodzenia obiektów wielkokubaturowych. Urządzenia recyrkulacyjne i nawiewne do ogrzewania oraz chłodzenia obiektów wielkokubaturowych. Bezpieczeństwo Urządzenie recyrkulacyjne do ogrzewania wysokich pomieszczeń Urządzenie recyrkulacyjne do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Elekromechaniczny

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku wody WM 5

Detektor wycieku wody WM 5 Kunda, Detektor wycieku wody WM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE 44 508: Detektor wycieku wody WM 5 44 503: Optoelektroniczna sonda do wykrywania wody AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

GEIGER-SoftPerfection/X01 (GU45..E03) dla rolet zewnętrznych ze stoperami i z funkcją antywłamaniową

GEIGER-SoftPerfection/X01 (GU45..E03) dla rolet zewnętrznych ze stoperami i z funkcją antywłamaniową Silnik rurowy: GEGER-SOLDline Sterowanie silnikiem: GEGER-SoftPerfection/X01 (GU45..E03) dla rolet zewnętrznych ze stoperami i z funkcją antywłamaniową Oryginalna instrukcja obsługi www.geiger.de 1 Spis

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo