P R Z E D M I A R R O B Ó T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Stacja Uzdatniania Wody Obiekt : Wieliszew - aktualizacja 2008 Kod CPV : Zakłady uzdatniania wody pitnej Inwestor : Gmina Wieliszew Modlińska 1 Opracował : mgr inŝ. Jacek Kozłowski Data : Sprawdził : mgr inŝ. Roman Stańczyk Data :

2 Budowa : Stacja Uzdatniania Wody Obiekt : Wieliszew - aktualizacja 2008 Str: 1 a. Roboty ziemne 1. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 176,000 m2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm 2. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 176,000 m2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za kaŝde dalsze 5 cm 3. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 148,690 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,40 m3, w gruncie kategorii: III 4. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,760 m3 Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złoŝeniem urobku na odkład: grunt kat. III 5. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 117,010 m3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyŝki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie kat.i-iii /spycharka gąs. 75 KM/ 6. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 230,440 m3 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.iii-iv, szer. wykopu 0,8-1,5 m b. Fundamenty 7. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,470 m3 Podkłady na podłoŝu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego 8. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,470 m3 Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne o szerokości: do 0,6 m 9. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,720 m3 Stopy fundamentowe betonowe o objętości: ponad 0,5 do 1,0 m3 10. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,960 m2 Dno kanału z betonu: o grubości 10 cm 11. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,960 m2 Dno kanału z betonu: dadatek/potrącenie za kaŝdy 1 cm róŝnicy w gr. 12. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,490 m2 Ściany kanału z betonu: o grubości 12 cm 13. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,490 m2 Ściany kanału z betonu: dodatek/potrącenie za kaŝdy 1 cm róŝnicy w gr. 14. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,700 m Obramowanie kanałów z kątownika 60x40x5 mm

3 b. Fundamenty Str: KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,360 m2 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku smołowym na gorąco z zagruntowaniem podłoŝa lepikiem smołowym, z papy: smołowej 16. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,730 m3 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej 17. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 124,500 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na gorąco z lepiku smołowego: pierwsza warstwa z 1-krot.zagr.lepikiem smoł. 18. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 124,500 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na gorąco z lepiku smołowego: kaŝda następna warstwa 19. KNNR MRRiB 79,870 m2 Docieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą,na fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie (tynk silikatowy) o grub. 1,5 mm - ściany - grubośc styropianu 8cm Zaprawa wzmocniona siatka z włókna szklanego, płyty styropianowe mocowane kołkami polipropylenowymi. c. Konstrukcja nadziemia 20. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 252,270 m2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości: 1 cegły 21. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 szt Otwory /bez nadproŝy/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na okna 22. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt Otwory /bez nadproŝy/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 23. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,000 m UłoŜenie nadproŝy prefabrykowanych d. Elementy konstrukcyjne budynku 24. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,660 m3 Belki i podciągi Ŝelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 14 do KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,370 m3 Belki i podciągi Ŝelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 12 do KNNR MRRiB 139,500 m2 Stropy gęstoŝebrowe Ŝelbetowe na belkach prefabrykowanych, typu Teriva 27. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,510 m2 Płyty stropowe Ŝelbetowe: płaskie lub na Ŝebrach o grubości płyty 8 cm

4 d. Elementy konstrukcyjne budynku Str: KNR IGM Warszawa 5,510 m2 Wykonanie podsypki izolacyjnej z kruszywa keramzytowego, grubości: 18 cm 29. KNR IGM Warszawa 5,510 m2 Wykonanie podsypki izolacyjnej z kruszywa keramzytowego, grubości: ponad 18 cm, za kaŝdy następny 1 cm e. Elementy zbrojarskie 30. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 t Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: do 7 mm 31. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,120 t Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 8 do 14 mm 32. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,090 t Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o średnicy: 16 mm i większe 33. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,810 t Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowanymi o średnicy: 16 mm i większych f. Dach - konstrukcja i pokrycie 34. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,290 m3 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murłaty o przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2 35. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,410 m3 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murłaty o przekroju poprzecznym drewna: ponad 180 cm2 36. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,350 m3 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - słupy o długości do 2 m i przekroju poprzecznym drewna: ponad 180 cm2 37. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,030 m3 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m i przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2 38. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,110 m3 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykłe o długości do 4,5 m i przekroju poprzecznym drewna: do 180 cm2 39. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,870 m3 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - miecze i zastrzały o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 40. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,270 m3 Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju poprzecznym

5 f. Dach - konstrukcja i pokrycie Str: 4 drewna: ponad 180 cm2 41. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 253,090 m2 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych 42. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 212,020 m2 Pokrycie dachów papą na podłoŝu drewnianym, przy zastosowaniu lepiku asfaltowego na gorąco bez wypełniaczy: jedną warstwą papy asfaltowej na tekturze 43. KNR WACETOB Warszawa 106,010 m2 Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiar. nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 16 do 24 cm 44. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 212,020 m2 Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 16 do 24 cm 45. KNR WACETOB Warszawa 212,200 m2 Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - ułoŝenie płyt dachowych, kolor brązowy mat. 46. KNR WACETOB Warszawa 16,690 m Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - ułoŝenie gąsiorów 47. KNR WACETOB Warszawa 24,640 m Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - ułoŝenie wiatrownic bocznych 48. KNR WACETOB Warszawa 34,000 m2 Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną, powlekaną - ułoŝenie płyt dachowych 49. KNR WACETOB Warszawa 10,150 m2 Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną, powlekaną - montaŝ osprzętu dachowego systemowego - drabinki i ławy kominiarskie - analogia 50. KNR WACETOB Warszawa 6,630 m Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - obróbki blacharskie - analogia 51. KNR WACETOB Warszawa 43,800 m Rynny dachowe półokrągłe z PVC, łączone na uszczelki, o średnicy: 125 mm 52. KNR WACETOB Warszawa 6,000 szt Leje spustowe przy rynnach dachowych łączonych na uszczelki 53. KNR WACETOB Warszawa 6,000 szt MontaŜ denek rynnowych na rynny dachowe o średnicy z PCV 115 mm 54. KNR WACETOB Warszawa 26,000 m Rury spustowe okrągłe z PVC, o srednicy: 90 mm 55. KNR ,000 szt Rury spustowe okrągłe z PVC, o srednicy: 90 mm, kolanka - analogia

6 f. Dach - konstrukcja i pokrycie Str: KNR WACETOB Warszawa 41,080 m2 Malowanie drewnianych elementów koapu środkami ochrony biologicznej, kolor brąz - analogia g. Stolarka z oszkleniem 57. KNR WACETOB Warszawa 1,000 szt Wyłazy dachowe, fabrycznie wykończone 58. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt OścieŜnice stalowe do drzwi wewnątrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane na budowie farbą podkładową i emalią ftalową - typ ościeŝnic: FD7 59. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,120 m2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, szklone, jednodzielne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 2,0 m2 60. KNR WACETOB Warszawa 2,430 m2 Okna PVC rozwierane i uchylno- rorwierane, jednodzielne z nawiewnikami higrosterowanymi montowanymi w ościeŝnicy - powierzchnia do 1 m kw. 61. KNR WACETOB Warszawa 21,600 m2 Okna PVC rozwierane i uchylno- rorwierane, jednodzielne z nawiewnikami higrosterowanymi montowanymi w ościeŝnicy - powierzchnia ponad 1 m kw. h. Elementy ślusarsko-kowalskie 62. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Wycieraczki do obuwia typowe o pow. 0,27 m2, z osadzeniem i pomalowaniem lakierem asfaltowym 63. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt Czerpnie i wywiewy osadzone w ścianach, z ustawieniem, zamurowaniem i pomalowaniem farbą olejną - powierzchnia elementów: do 1,0 m2 64. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach, z ustawieniem, zamurowaniem i pomalowaniem farbą olejną - powierzchnia elementów: do 0,10 m2 65. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 m2 Przekrycia kanałów kratkami pomostowymi typu wema 66. KNR WACETOB Warszawa 6,000 m Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkiem o długości: ponad 4 m i. PodłoŜa, posadzki, podłogi 67. KNR WACETOB Warszawa 48,360 m3 Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym: na podłoŝu gruntowym, z piasku 68. KNR WACETOB Warszawa 19,040 m3 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŝyteczności publicznej, z transportem i układaniem ręcznym: na podłoŝu gruntowym, z betonu zwykłego

7 i. PodłoŜa, posadzki, podłogi Str: KNR WACETOB Warszawa 126,930 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoŝa roztworem asfaltowym, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze 70. KNR WACETOB Warszawa 126,930 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco, kaŝda następna warstwa z papy: asfaltowej na tekturze 71. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 126,930 m2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych, układane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa - gr 10 cm 72. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 126,930 m2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej i papy asfaltowej ze smarowaniem zakładów emulsją asfaltową gęstą i lepikiem asfaltowym na gorąco 73. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 126,930 m2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko 74. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 126,930 m2 Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm 75. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 126,930 m2 Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową 76. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,070 m2 Podłogi z desek struganych: o grubości 25 mm 77. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 126,920 m2 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych, podłogowych, terakotowych - "gres" naklejanych o wymiarach: 20x20 mm 78. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,870 m Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych: 150x150 mm 79. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,260 m okładziny z płytek kamionkowych "Gres" - analoga 20x20 cm j. Ścianki działowe 80. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,950 m2 Ścianki działowe pełne z cegieł: pełnych, o grubości 1/4 cegły 81. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 64,570 m2 Ścianki działowe pełne z cegieł: pełnych, o grubości 1/2 cegły 82. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,530 m3 Kominy wolnostojące z cegieł budowlanych pełnych: trójprzewodowe o przekr. 2x1/2x1 i 2x2 cegły 83. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,250 m3 Gzymsy Ŝelbetowe o wysięgu: do 15 cm - analogia nakrywy attyk i kominów

8 j. Ścianki działowe Str: KNNR MRRiB 31,460 m2 Warstwy elewacyjne metodą lekką mokrą,na fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie (tynk silikatowy) o grub. 1,5 mm - ściany 85. KNNR MRRiB 24,800 m2 Docieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą,na fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie (tynk silikatowy) o grub. 1,5 mm - ściany - grubośc styropianu 5cm Zaprawa wzmocniona siatka z włókna szklanego, płyty styropianowe mocowane kołkami polipropylenowymi. k. Tynki i okładziny wewnętrzne 86. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,390 m2 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili nośnych - 40 cm 87. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 145,640 m2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa 88. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 145,640 m2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: kaŝda następna warstwa 89. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 687,890 m2 Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III 90. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 123,530 m2 Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie: kat. III 91. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 176,850 m2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda zwykła l. Elewacja 92. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 2, m2 MontaŜ i demontaŝ rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m 93. Rusztowanie 1,000 kpl Rozliczenie pracy rusztowania 94. KNR , m Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian - zamocowanie listwy: cokołowej 95. KNNR MRRiB 217,600 m2 Docieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą,na fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie (tynk silikatowy) o grub. 1,5 mm - ściany - grubośc styropianu 12cm Zaprawa wzmocniona siatka z włókna szklanego, płyty styropianowe mocowane kołkami polipropylenowymi. 96. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,930 m2 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach: 25 x 6 cm 97. KNNR MRRiB 75,730 m Ochrona naroŝników wypukłych w styropianie, przy dociepleniu ścian budynków, z kątownika stalowego

9 l. Elewacja Str: KNNR MRRiB 103,000 m2 Wyprawy elewacyjne metodą lekką mokrą,na fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie (tynk silikatowy) o grub. 1,5 mm - ściany 99. KNR WACETOB Warszawa 6,630 m Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - obróbki blacharskie - analogia 100. KNR WACETOB Warszawa 4,410 m2 Obróbki z blachy powlekanej grub. 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm - analogia 101. KNNR MRRiB 26,280 m2 Chodniki z kostki brukowej betonowej "Polbruk", układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy grubości kostki szarej 6 cm 102. KNR IGM Warszawa 52,560 m ObrzeŜa betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową m. Malowanie 103. KNNR MRRiB 637,960 m2 Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową, --- Koniec wydruku przedmiaru ---

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : TARPIL Sp. z o.o. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : R.P. Data : 2015-09-04 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Adaptacja budynku remizy OSP w Bobinie na potrzeby świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20

Arkusz1. m3 13,33 8 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5 m3, beton B-20 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Opis Kosztorys budowlany - Stan deweloperski 1 Stan zero 1.1 Roboty ziemne 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 2 3 Pomiary przy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Urząd Miasta Obiekt : Osłony śmietnikowe Inwestor : Miasto Kostrzyn n.o ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n.o Inwestor : Wykonawca :

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : mk Obiekt : Zespół garaŝy - czterostanowiskowy Adres : 64-920 Piła Lotnicza 6 Roboty budowlane Z przedmiarem robót Inwestor : " WORD " - Piła 64-920 Piła ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Budowa : - Obiekt : Przebudowa budynku garaŝowego - Przecena Adres : Wałcz ul. Dąbrowskiego 17 działka nr 4026 Inwestor : Starostwo Powiatowe 78-600 Wałcz ul Dabrowskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14.

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Dział nr 1. Konstrukcje murowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : BUDYNEK GARAŻOWY Kod CPV : 45262700-8 Przebudowa budynków Adres : 26-300 Opoczno, ul. Targowa działka nr 129 obr. 14 Kod CPV : 45000000-7

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Hala przemysłowa z częścią administracyjno-konferencyjno - socjalną oraz infrastrukturą techniczną Obiekt : INKUBATOR TECHNOLOGICZN

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Stacja Uzdatniania Wody Obiekt : Wieliszew - aktualizacja 2008 Kod CPV : 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. m2 58,54 22,67 1.327,43 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem

Arkusz1. m2 58,54 22,67 1.327,43 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem Poz Podstawa Opis Jm Ilość Cena Wartość Roboty ziemne i fundamentowe m2 pu 168,5 235,24 39.637,48 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za 1 KNR 2-01 0126/01 pomocą spycharki m2 224,4 0,36

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Ilość Jedn.

Spec. techn. Opis / Obmiar Ilość Jedn. 1 Roboty rozbiórkowe 1.1 KNR 0401 0515-0500 1.2 KNR 0401 0804-0700 1.3 KNR 0404 0502-0100 1.4 KNR 0401 0515-0500 1.5 KNR 0401 0804-0700 1.6 KNR 0404 0502-0100 1.7 KNR 0401 0349-0200 1.8 KNR 0401 0349-0200

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Urząd Miasta Obiekt : Osłony śmietnikowe Inwestor : Miasto Kostrzyn n.o ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n.o Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

A. Roboty rozbiórkowe

A. Roboty rozbiórkowe Budowa : Zamiana konstrukcji dachu Obiekt : Budynek OSP -Wturek gm. Wilczyn Adres : Wturek gm. Wilczyn P R Z E D M I A R R O B Ó T Data : 2008-09-03 Str: 1 A. Roboty rozbiórkowe 1. KNR 401-0535-04-00 IGM

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa hali garaŝowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu

Przedmiar robót. Budowa hali garaŝowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu Przedmiar robót Budowa hali garaŝowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Bema 12A w Oświęcimiu Data: 2010-10-04 Obiekt: Hala garaŝowa Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360

Przedmiar robót. Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Data utworzenia: 2010-06-25 Budowa wiaty na trociny na działce nr 50360 Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Budowa wiaty na trociny [CPV: 45223220-4 Roboty zadaszeniowe] Dział nr 1.1. Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl Klisino- Rozbudwa budynku świetlicy wiejskiej' 1 Roboty budowlane i rozbiórkowe 1 Roboty ziemne 1 d kalk. własna Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych

Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych Jednostkowe ceny robót budowlanych inwestycyjnych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane Konstrukcje murowe 0102-0201 Ściany podziemia z kamienia polnego m3 421,86 631,53 508,13 Roboty murowe wg normatywów Promocji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Obiekt : Gimnazjum w Więcborku Gimnazjum w Więcborku - Budynek - łącznik z kuchnią i zapleczem Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Więcbork ul. BoWiD 4/17 tel Temat nr : KZH-PLO-0001 KOBRA wer. 13 PRZEDMIAR ROBÓT

Więcbork ul. BoWiD 4/17 tel Temat nr : KZH-PLO-0001 KOBRA wer. 13 PRZEDMIAR ROBÓT STRONA TYTUŁOWA Budowa : Instalacja gazu LPG i technologii kotłowni Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim. Filia w Płociczu gmina Kamień Krajeński Obiekt : Instalacja gazu LPG i technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Kod CPV : 45213141-3 Targowiska zadaszone Kod CPV : 45000000-7 Inwestor : Tarpil SP Z O.O. 64-920 Piła ul Rynkowa 42 Opracował : Ryszard Politycki Data : 2007-07-24 S P

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G217. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 115 345,60 zł

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G5A.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G5A. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G5A. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 43 601,68 zł

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych Obiekt : Budynek Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu Adres : ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 78 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W STADŁACH ADRES INWESTYCJI : -86 STADŁA GM. PODEGRODZIE DZ. NR 0/6, 0/8, / INWESTOR : Gmina Podegrodzie ADRES INWESTORA : -86 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys stajni S10

Kosztorys. Kosztorys stajni S10 Kosztorys Kosztorys stajni S10 Kwota kosztorysu netto: 138 231,08 zł VAT: 30 410,83 zł Kwota kosztorysu brutto: 168 641,91 zł Słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden 91/100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe PRZEDMIAR ROBÓT Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Dom Działkowca na terenie nowego ogrodu Poznań- Minikowo USTĘPY NA TERENIE NOWEGO OGRODU Roboty budowlano-montażowe Adres: Rejon ulic Sandomierskiej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G226. Kwota kosztorysu netto: 188 925,08 zł VAT: 41 563,52 zł Kwota kosztorysu brutto: 230 488,60 zł Słownie: dwieście trzydzieści tysięcy czterysta

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 90P-09-U.

Przedmiar robót 90P-09-U. Przedmiar robót 90P-09-U. Roboty budowlane. Obiekt Kod CPV 45211100-0 Budowa Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 189 Inwestor Urząd Gminy Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 12 Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III Wskaźniki wzrostu cen wybranych robót budowlanych

DZIAŁ III Wskaźniki wzrostu cen wybranych robót budowlanych Roboty ziemne DZIAŁ III Wskaźniki wzrostu cen wybranych robót budowlanych Opis robót Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek m 2 0,45 0,47 0,48 7 2 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 ROBOTY BUDOWLANE

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 ROBOTY BUDOWLANE Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Rozbudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej Identyfikator kosztorysu: ROBOTY BUDOWLANE W Przedmiar robót wyk.dn: 0--03

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I REKREACYJNO SPORTOWEJ. SCENA WIDOWISKOWA DLA IMPREZ PLENEROWYCH na dz.ew.

P R Z E D M I A R BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I REKREACYJNO SPORTOWEJ. SCENA WIDOWISKOWA DLA IMPREZ PLENEROWYCH na dz.ew. Inwestor: GMINA ROPA 38 312 Ropa 733 P R Z E D M I A R BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I REKREACYJNO SPORTOWEJ SCENA WIDOWISKOWA DLA IMPREZ PLENEROWYCH na dz.ew.693/3, w Ropie str 1 Lp. Podstawa ustalenia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy

Kosztorys ofertowy. Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Chorzowie_stan surowy Kosztorys ofertowy Chorzowie_stan Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane Lokalizacja: Chorzów Inwestor: Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica strona nr: 2 Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Świetlica wiejska Świetlica wiejska Osmola;17-306 Dziadkowice Inwestor : Gmina Dziadkowice 17-306 Dziadkowice Opracował

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Zagospodarowanie terenów Zieleni Miejskiej na działkach 41/1;29/2;33;30/1;164/4;37/3;41/12 Adres : Piła rejon Plac Lotnictwa ul Chopina, Matwiejewa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. strona nr: 3 Tabela elementów scalonych Stawka roboczogodz.: 14,50 Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S Zysk 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 8,00% Nazwa elementu Wartość z narzutami 1 BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys domu DAKAR C. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys. Kosztorys domu DAKAR C. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki Żory Kosztorys Kosztorys domu DAKAR C Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 113 686,58 zł VAT: 26 147,91 zł Kwota kosztorysu brutto:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Roboty budowlane Inwestor : Gmina Piła 64-920 Piła ul Plac Staszica 10 Opracował : Ryszard Politycki Data : 2009-07-13 Lp. S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U SPIS

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Modyfikacja Nr 1

Przedmiar robót Modyfikacja Nr 1 Przedmiar robót Modyfikacja Nr 1 Budowa Posterunku Policji w Cybince. Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary 1. Roboty ziemne 1 wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0126-01-050 2 wg nakładów rzeczowych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : BUDOWA SIEDZIBY TERENOWEJ JEDNOSTKI EKSPLOATACJI W OPOLU Obiekt : Budynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą Adres : OPOLE, ul.bierkowicka,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej - roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej - roboty budowlane Obiekt : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I REMIZY STRAŻACKIEJ Adres : Dargoleza, dz. nr 9/4, gm. Główczyce PRZEDMIAR ROBÓT Data : 2013-11-15 Str: 1 1 Rozbudowa i przebudowa 1.1 Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Zmiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku Przedszkola w Przeciszowie

Zmiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku Przedszkola w Przeciszowie P R Z E D M I A R R O B Ó T Zmiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku Przedszkola w Przeciszowie Data: 08-07-17 Budowa: Przedszkole ; 32-641 Przeciszów ul.szkolna 8 Kody CPV: 45400000-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Arkusz1. Opis Jednostka Ilość Kosztorys budowlany - Stan deweloperski. Lp.

PRZEDMIAR ROBÓT. Arkusz1. Opis Jednostka Ilość Kosztorys budowlany - Stan deweloperski. Lp. PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Opis Jednostka Ilość Kosztorys budowlany - Stan deweloperski 1 Stan zero 1.1 Roboty ziemne 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Część 2. Opis techniczny KOMPLEKS HIBERNACYJNY DLA NIETOPERZY 2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Rozdział 1. ROBOTY ZIEMNE Pozycja 1. Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G111.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G111. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G111. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 61 636,11 zł

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar PRZEDMIAR ZAKTUALIZOWANY PO ZAPYTANIACH OFERENTÓW REMONT STACJI KONTROLI POJAZDÓW W SIEDZIBIE MZK W śywcu NA OKRĘGOWĄ STACJE KONTROLI POJAZDÓW Data: 2009-10-09 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku gospodarczego G44.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku gospodarczego G44. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G44. Data: 2010-07-18 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 33 179,85

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys domu ORLEAN C

Kosztorys. Kosztorys domu ORLEAN C Kosztorys Kosztorys domu ORLEAN C Kwota kosztorysu netto: 192 052,68 zł VAT: 42 251,59 zł Kwota kosztorysu brutto: 234 304,27 zł Słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta cztery 27/100 zł Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys domu jednorodzinnego AWINION w technologii szkieletu drewnianego.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys domu jednorodzinnego AWINION w technologii szkieletu drewnianego. Kosztorys inwestorski Kosztorys domu jednorodzinnego AWINION w technologii szkieletu drewnianego. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku G181.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku G181. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku G181. Kwota kosztorysu netto: 26 371,22 zł VAT: 5 801,68 zł Kwota kosztorysu brutto: 32 172,90 zł Słownie: trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa 90/100

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G138. Data: 2012-03-03 Zamawiający: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Jednostka opracowująca kosztorys: EKO-EKSPERT RADOSŁAW MIKOŁAJEC, ul.

Bardziej szczegółowo

NIE DO WYKORZYSTANIA!

NIE DO WYKORZYSTANIA! Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Inwestorski Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45211100-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G223.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G223. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G223. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 334 624,99 zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE "PAMM" Zofia Dubiel 20-142 LUBLIN ul. Mariańska 25/15 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Budynek biurowy powtarzalny K-23 O b i e k t : Budynek biurowy K-23 ROBOTY BUDOWLANE Jednostka autorska : KB Projekt, ul. Cystersów

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI : Sokołów Podlaski, rejon ul. Oleksiaka Wichury, dz. nr 3487/76, 3487/68, 3487/67, 17/13, 19/7 INWESTOR : Sokołowskie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys domu PALPALA

Kosztorys. Kosztorys domu PALPALA Kosztorys Kosztorys domu PALPALA Kwota kosztorysu netto: 106 885,80 zł VAT: 23 514,88 zł Kwota kosztorysu brutto: 130 400,68 zł Słownie: sto trzydzieści tysięcy czterysta 68/100 zł Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK40" pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Cenniki Cennik robót Cennik materiałów: Cennik sprzętu: 14,39 zł Sekocenbud 3. kwartał

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Zadzszenie nad ciągami komunikacyjnymi i stanowiskami handlowymi etap V Adres : 64-920 Piła ul Rynkowa 42 nr działki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys domu KANSAS C. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys. Kosztorys domu KANSAS C. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki Żory Kosztorys Kosztorys domu KANSAS C Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 153 834,82 zł VAT: 35 382,00 zł Kwota kosztorysu brutto:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adaptacja pomieszczeń pod budowę budowli ochronny ludności ( Zespół szkół nr 3 Piła ) Roboty budowlano - instalacyjne Etap I Inwestor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 5bP-10-K. Roboty budowlane

Przedmiar robót 5bP-10-K. Roboty budowlane Przedmiar robót 5bP-10-K. Roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45212110-0 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków wypoczynkowych Budowa Niezgoda, działka 613/4 obręb Rudziądz Inwestor "Fundacja EkoRozwoju" ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G46. Data: 2010-07-18 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 38 929,53

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05. ATD - Architekci s.c. Wrocław ul. Oleśnicka 15b NAZWA INWESTYCJI : Budynek produkcyjno-agazynowy ADRES INWESTYCJI : Rudna Wielka g. Wąsosz INWESTOR : Cheeko - Syste sp. z o.o. ADRES INWESTORA : Wrocław

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS STANU ISTNIEJĄCEGO - AKTUALIZACJA CEN

KOSZTORYS STANU ISTNIEJĄCEGO - AKTUALIZACJA CEN Budowa : Hala Środowiskowa w Rokietnicy Kod CPV : 45212225-9 Hale sportowe Obiekt : WYCENA STANU ISTNIEJĄCEGO ( do wykorzystania w następnym etapie budowy) Adres : Rokietnica Inwestor : Urząd Gminy w Rokietnicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 3

Przedmiar robót Nr: 3 Inwestor: Gmina Myszyniec Plac Wolności 60 07-430 Myszyniec Jednostka projektowa: Przedmiar robót Nr: 3 Nazwa budowy: Remont pokrycia dachu Adres budowy: Olszyny 34a, 07-430 Myszyniec Obiekt: Budynek Publicznej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

Kosztorys inwestorski DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Jana III Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Kosztorys inwestorski Budowa: Roboty budowlane Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane szybów windowych -

Bardziej szczegółowo

TK9 ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO. 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ. 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: ROBOTY

TK9 ORIENTACYJNY KOSZTORYS PROJEKTU GOTOWEGO. 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ. 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: ROBOTY POWIERZCHNIA UśYTKOWA 77 m2 WYCIĄG Z KOSZTORYSU: stan zerowy stan surowy zamknięty stan wykończony, "deweloperski" ROBOTY OGÓŁEM 1m2 POWIERZCHNI UśYTKOWEJ 18 873,72 245,11 101 489,16 152 931,68 1 318,04

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W SZULBORZU WIELKIM WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DZ. NR 113/3, 114/3, 121 OBRĘB SZULBORZE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys budynku garażowo-mieszkalnego G42. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys. Kosztorys budynku garażowo-mieszkalnego G42. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki Żory Kosztorys Kosztorys budynku garażowo-mieszkalnego G42 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 60 358,66 zł VAT: 13 278,90 zł Kwota

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G264a.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G264a. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G264a. Data: 2010-07-18 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 57 073,96 zł

Bardziej szczegółowo

O B M I A R R O B Ó T

O B M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Adres : Rudki, gm. Ostroróg - nr ewid. dz. 72/26 O B M I A R R O B Ó T Data : 2014-08-26 Str: 1 A. STAN : Stan surowy A.a. ELEMENT : Roboty ziemne 1. KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Budowa domu w technologii MUROWANEJ według projektu katalogowego "TK8" pracowni architektonicznej "ARCHITEKA Cenniki Cennik robót Cennik materiałów: Cennik sprzętu: 14,39

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE "PAMM" Zofia Dubiel 20-142 LUBLIN ul. Mariańska 25/15 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZEPOMPOWNIA OSADU POWROTNEGO - WARSZTAT ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G150. Data: 2012-03-03 Zamawiający: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Jednostka opracowująca kosztorys: EKO-EKSPERT RADOSŁAW MIKOŁAJEC, ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G12 Data: 2012-06-12 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 84 428,18 zł

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G38.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G38. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G38. Data: 2010-07-18 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 117 066,32 zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ALEKSANDRA SOCHA Leszno powązki 5i

PRZEDMIAR ALEKSANDRA SOCHA Leszno powązki 5i ALEKSANDRA SOCHA 05-084 Leszno powązki 5i PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budynek parafialny pn. Wieczernik ADRES INWESTYCJI : ul. Kolegiacka 1 Warszawa-Wilanów INWESTOR : Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7

Tabela przedmiaru robót Strona 2/5 1 KNR /03 2 KNR /07 3 KNR /02 4 KNR /07 5 KNR /09 6 KNR /06 7 Przedmiar robót Remont sanitariatów parter, piwnica- roboty budowlane Obiekt Kod CPV 45400000-1, 45430000-0, 45421100-5, 45442100-8 Budowa Kraków, ul. Warszawska Inwestor Politechnika Krakowska im.t.kościuszki

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys domu jednorodzinnego "Miranda" Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 287 997,51 zł VAT: 63 359,46

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G32. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 51 600,06

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G24. Data: 2010-07-18 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 53 277,94 zł

Bardziej szczegółowo

strony 1-6 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu Stronie 260

strony 1-6 Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu Stronie 260 Załącznik nr 12 P R Z E D M I A R R O B Ó T strony 1-6 INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu 34-145 Stronie 260 NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa i docieplenie istniejącego budynku Gminnego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie Roboty budowlane.

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krzęcinie Roboty budowlane. Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV Biuro kosztorysowe 45000000-7 - Roboty budowlane CeDIR Sp. z o.o. Koszty zakupu Koszalin marzec 2009 rok Przedmiar Strona 2/5 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego GP1. Data: 2012-03-03 Zamawiający: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Jednostka opracowująca kosztorys: EKO-EKSPERT RADOSŁAW MIKOŁAJEC, ul. Osińska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo