P R Z E D M I A R R O B Ó T

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M I A R R O B Ó T"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Hala przemysłowa z częścią administracyjno-konferencyjno - socjalną oraz infrastrukturą techniczną Obiekt : INKUBATOR TECHNOLOGICZN W BIAŁOGARDZIE HALA PRZEMYSŁOWA " A1 " Kod CPV : w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem Adres : Białogard ul Kołobrzeska dz.nr 23 Kod CPV : Inwestor : Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Białogard ul Królowej Jadwigi 28 Jednostka umowna : pow.uŝyt Liczba jednostek umownych : 3 253,800 Podstawa wyceny : średnie ceny orgbud P-ń Poziom cen : III kw 2007 r Opracował : Ryszard Politycki Data :

2 S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Budowa : Hala przemysłowa z częścią administracyjno-konferencyjno - socjalną oraz infrastrukturą techniczną Obiekt : INKUBATOR TECHNOLOGICZN W BIAŁOGARDZIE HALA PRZEMYSŁOWA " A1 " Adres : Białogard ul Kołobrzeska dz.nr 23 Lp. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Opis stanu / elementu Str: 1 STAN 1. Roboty ziemne 2. Fundamenty 3. PodłoŜa pod posadzkę Koniec wydruku spisu działów przedmiaru - - -

3 Budowa : Hala przemysłowa z częścią administracyjno-konferencyjno - socjalną oraz infrastrukturą techniczną Obiekt : INKUBATOR TECHNOLOGICZN W BIAŁOGARDZIE HALA PRZEMYSŁOWA " A1 " Adres : Białogard ul Kołobrzeska dz.nr 23 Str: 1 1. ELEMENT : Roboty ziemne Poz. 1. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.bi do 9/96 ] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm 3 644,284 m2 (130,375+2,0)*(25,53+2,0) = 3 644,284 Razem obmiar = 3 644,284 Poz. 2. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za kaŝde dalsze 5 cm x ,284 m2 Poz. 3. KNR WACETOB Warszawa 108,543 m3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyŝki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładow. ponad 10 do 15 t na odległość do 1 km: grunt kat. III (54, ,416+29,575+44, ,416*0,25+22,04)*0,3 = 108,543 Razem obmiar = 108,543 Poz. 4. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 108,543 m3 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.bi do 9/96 ] Dopłata za kaŝde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.iii-iv, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10 do 15 t x 18 Poz. 5. KNR WACETOB Warszawa 75,980 m3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III 108,543*0,7 = 75,980 Razem obmiar = 75,980 Poz. 6. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,980 m3 Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 283 kw (385 KM), kat.gruntu I-III Poz. 7. Analiza własna 200,000 rg Obsługa geodezyjna 2. ELEMENT : Fundamenty Poz. 8. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,331 m3 Podkłady na podłoŝu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10 stopy : (3,0*2,6*0,1*30+3,0*1,9*4+4,0*3,0*4)*0,1+(0,9*1,0*51)*0,1 = 14,010 podwaliny : 0,45*(6,0*2+7,2*16)*2*0,1+0,45*(3,6*6+3,3)*0,1 = 12,569 pod scianę ppoz i szczytowa od strony biura : (2,5*22,52*2*0,1)+(0,6*24,87*0,1) = 12,752 Razem obmiar = 39,331

4 ELEMENT : 2. Fundamenty Str: 2 Poz. 9. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 159,093 m3 Stopy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne wykonane przy uŝyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego B-25, o objętości: ponad 0,5 do 1,5 m3 ST-1 : 2,8*2,4*0,55*30+0,65*0,7*0,75*30 = 121,118 ST-2 : 2,8*1,7*0,55*4+0,65*0,7*0,75*4 = 11,837 ST-3 : 3,8*2,8*0,55*4+0,65*0,7*0,75*2*4 = 26,138 Razem obmiar = 159,093 Poz. 10. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,493 m3 Stopy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne wykonane przy uŝyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego B-10, o objętości: ponad 2,5 m3 S1 : 0,8*0,3*0,2*51+0,65*0,70*0,95*51 = 24,493 Razem obmiar = 24,493 Poz. 11. Analiza własna 252,000 kpl Dostawa materiałów kotew dostarcza wykonawwca knstrukcji stalowej przyjeto 0,4 rg na 1 kotwę 4*38+2*50 = 252,000 Razem obmiar = 252,000 Poz. 12. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 52,322 m3 Ławy fundamentowe Ŝelbetowe prostokątne wykonane przy uŝyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego B-25, o szerokości: do 0,6 m dół i góra ( analogia podwaliny ) podwaliny + sciany szczytowa : ( 0,25*0,25*(6,0*2+7,2*11+5,92*2+2,0*26,48*2)*2+0,25*0,25*(3,6*7)+0,25*0,25*22,52 ) * * ( 2 ) = 58,205 sciana ogniowa : ( (0,25*0,25*22,52)*2 ) * ( 2 ) = 5,630 minus stopy wystajace : ( 0,7*0,25*0,75*22+0,25*0,75*46 ) * ( -1 ) = - 11,513 Razem obmiar = 52,322 Poz. 13. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 304,114 m2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków "M6" na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubości 25 cm podwaliny + sciany szczytowa : 0,66*(6,0*2+7,2*11+5,92*2+2,0*26,48*2)*2+0,66*(3,6*7)+0,66*22,52 = 307,322 sciana ogniowa : (0,66*22,52)*2 = 29,726 minus stopy wystajace : ( 0,7*0,66*22+0,66*0,75*46 ) * ( -1 ) = - 32,934 Razem obmiar = 304,114 Poz. 14. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 304,114 m2 Tynki zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane: ręcznie na scianach zewnetrznych Poz. 15. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 773,950 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa

5 ELEMENT : 2. Fundamenty Str: 3 304,14+(2,8+2,4)*2*0,55*38+(0,65+0,7)*2*0,75*38+(0,7+0,65)*2*1,3*50 = 773,950 Razem obmiar = 773,950 Poz. 16. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 773,950 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kaŝda następna warstwa Poz. 17. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 278,110 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa 2,8*2,4*38+0,7*0,65*50 = 278,110 Razem obmiar = 278,110 Poz. 18. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 278,110 m2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kaŝda następna warstwa Poz. 19. KNR IGM Warszawa 357,052 m2 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian Płyty z polistyrenu ekstrud.xps 300 gr 6 cm 1,15*(129,92*2+25,32*2) = 357,052 Razem obmiar = 357,052 Poz. 20. KNR IGM Warszawa Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 1 606,734 szt 357,052*4,5 = 1 606,734 Razem obmiar = 1 606,734 Poz. 21. KNR IGM Warszawa 357,052 m2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy uŝyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Poz. 22. KNR IGM Warszawa 310,480 m Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - zamocowanie listew cokołowych na grub 6 cm : 129,92*2+25,32*2 = 310,480 Razem obmiar = 310,480 Poz. 23. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,185 t Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi StOS o średnicy: do 7 mm

6 ELEMENT : 2. Fundamenty Str: 4 505,0*1,5*0,222*1,1*0,001 = 0,185 Razem obmiar = 0,185 Poz. 24. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,739 t Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaŝ zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi Ŝebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm 14,739 = 14,739 Razem obmiar = 14,739 Poz. 25. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 160,000 m MontaŜ bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, na wspornikach mocowanych na betonie, kucie ręczne, przekrój bednarki: do 120 mm2 Poz. 26. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 108,336 m2 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe na lepiku asfaltowym na gorąco z zagruntowaniem podłoŝa roztworem asfaltowym, z papy: asfaltowej na osnowie z taśmy lub folii alum. (129,92*2+25,32*2+25,32*2)*0,3 = 108,336 Razem obmiar = 108, ELEMENT : PodłoŜa pod posadzkę Poz. 27. KNR IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm (1096,1+1080,7+1077,0) = 3 253,800 Razem obmiar = 3 253,800 Poz. 28. KNR IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.bi do 9/96 ] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kaŝdy dalszy 1 cm x 37 Poz. 29. KNR IZOiEPB ORGBUD W-wa 325,380 m3 Podkłady na podłoŝu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10 zatarta na gładko (1096,1+1080,7+1077,0)*0,10 = 325,380 Razem obmiar = 325,380 Poz. 30. KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej tylko Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm x 2 rg bez zmian (1096,1+1080,7+1077,0) = 3 253,800 Razem obmiar = 3 253,800

7 ELEMENT : 3. PodłoŜa pod posadzkę Str: 5 Poz. 31. KNR Podkłady na podłoŝu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 25 grub 15 cm 488,070 m3 (1096,1+1080,7+1077,0)*0,15 = 488,070 Razem obmiar = 488,070 Poz. 32. Analiza własna Wykonanie posadzki warstwy wierzchniej szlifowanie,dylatacja w polu 6*6, wypełnienie, - masa dylatacyjna np. SIKAFLEX lub BAJMIKS lub równowaŝne - - środek impregnujący PANBEXIL lub TECHSEAL lub równowaŝny -, - zbrojenie rozproszone włóknami stalowymi DRAMIX TYP Re 80/60 w ilości 15kg/m3 lub włoknami stalowymi STALMIX 1/50 lub STEELBET 50/1mm w ilości 20kg/m3 - - środek utwardzający PANBEX F2 lub HARD - kalkula indyw. --- Koniec wydruku przedmiaru ---

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa pomieszczeń garaŝowo - gospodarczych oraz zmiana sposobu uŝytkowania na sale szkoleniowe boksu,judo i lekkiej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa lekkiej hali magazynowej,wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych,ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie placów odkładczych,drogi

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 5 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu i elewacji budynku kuchni przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 Data: 2010-11-26 Obiekt: Kuchnia

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Rozbudowa i nadbudowa parterowego łącznika budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w m. Rudzica Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : Kanalizacja dla wsi Rudzica Kod CPV : 45110000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiar robót ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE WG EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO Przedmiar robót Data: 011-05-18 Budowa: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Obiekt/Rodzaj robót: ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE Lokalizacja: 59-500 Złotoryja ul. Wyszyńskiego 6 Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy

Przedmiar robót. Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Przedmiar robót Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy Budowa: Budowa przyszkolnej hali sportowej w Koniuszy - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Koniusza 19, 32-104 Koniusza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT]

Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT] Przedmiar do kosztorysu nr -0011-2 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ I-SZY ETAP DLA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI M: TOMASZOWA LUB. [2-GI ETAP ROBÓT] ODCINKI KANAŁÓW: St. Nr 11A 50 Dn 500 Lk=513m; St. Nr 50 12 RZEKA, Dn

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja budynku przy ul. Parkowa 3 w Lwówku Śląskim Obiekt : Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Roboty

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów sygnalizacji świetlnej SkrzyŜowania : ul. Przemysłowa - Paderewskiego i ul. Paderewskiego - Torowa

Budowa systemów sygnalizacji świetlnej SkrzyŜowania : ul. Przemysłowa - Paderewskiego i ul. Paderewskiego - Torowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestycja : Projekt wykonawczy przebudowy wiaduktu Briańskiego w ciągu ulicy Kleczewskiej w Koninie Obiekt : Wiadukt Briański Budowa systemów sygnalizacji świetlnej

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ofertowy Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi powiatowej nr 0365Z w m. Dobrzyca w zakresie budowy chodników,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:...

KOSZTORYS OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:... PZD/PN/./200 Załącznik nr 4 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:.... Siedziba Wykonawcy:..... Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych J.m. Ilość cena jedn. Wartość (netto) ROBOTY POMIAROWE Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość KOSZTORYS OFERTOWY NA BUDOWE HALI MAGAZYNOWEJ Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0511-03 Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających sie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

PRZEDMIAR ROBÓT MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX' MIRZEC-PODBORKI 37, 27-220 MIRZEC PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA

KOSZTORYS ŚLEPY. MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA 53C/5, WARSZAWA MITAR JAN DABROWA ul. ODKRYTA C/, WARSZAWA KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ADRES INWESTYCJI : ul. Pszczelińska 99 w Brwinowie INWESTOR : Centrum Doradztwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ul. Grunwaldzka 17, 76-270 Ustka. Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2011 r.

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: ul. Grunwaldzka 17, 76-270 Ustka. Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2011 r. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor ul. Grunwaldzka 17, 76-270 Ustka Wspólnota Marina Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2011 r. Sporządził Artur

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE

ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE A.F PROJEKT Pracownia Projektowa Gliwice Tytuł opracowania ROZBUDOWA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZY UL. HABRYKI 11 STRZELCACH OPOLSKICH -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/0/11/12

Przedmiar robót 1/0/11/12 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 1/0/11/12 Odwodnienie terenów utwardzonych Obiekt Budowa ul. Batorego 63-400 Ostrów Wielkopolski Inwestor Gmina MIasto Ostrów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Branża kosztorysu: Budowlana Inwestycja: Zabez pie cze nie osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 108766L w km 0+069.25m - 0+148.45 w m. Godziszów Drugi Droga gminna nr 108766L Adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II

PROJEKT. Przedmiary robót. Rodzaj opracowania: Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II PROJEKT Rodzaj opracowania: Przedmiary robót Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Czarnylas ETAP II Inwestor: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak

Bardziej szczegółowo

KOD 45320000-6. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY IZOLACYJNE

KOD 45320000-6. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY IZOLACYJNE Specyfikacja Techniczna - ST-02 Roboty izolacyjne 33 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 KOD 45320000-6 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo