Informacja dotycząca działalności naukowej i badawczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dotycząca działalności naukowej i badawczej"

Transkrypt

1 prof. nadz. dr hab. Wanda Jarząbek Pracownik ISP PAN od 1994 r. Informacja dotycząca działalności naukowej i badawczej Professor in the Institute for Political Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. She specializes in Polish political and social history of the 20 th century, international relations, especially during the Cold War period with special focus on the German question and Polish foreign policy and in the question of CSCE (especially human rights in CSCE). She published plenty on related topics. She was a visiting professor at Maison des sciences de l homme in Paris, visiting scholar at the CWIHP (W. Wilson Center, Washington); in the School of European, Russian and Eurasian Studies at G. Washington University in Washington, at the Universität in Eichstätt (Germany), Herder Institute in Marburg, in the School of Slavonic and East European Studies at the London University, a visiting scholar in the German Historical Institute, Warsaw. Zainteresowania badawcze: Historia powszechna XX w., stosunki Wschód Zachód szczególnie w okresie zimnej wojny, kwestia niemiecka w polityce międzynarodowej po II wojnie światowe; historia Polski w XX w.; polityka zagraniczna PRL, miejsce PRL w bloku wschodnim; stosunki polsko - niemieckie w XX w. wymiar polityczny, gospodarczy, społeczny; polska emigracja polityczna, problem stosunku wobec przeszłości i jego wpływu na bieżącą politykę państw. Studia/Studies: *Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego w latach , dyplom z wyróżnieniem. * magisterium: maj 1993, praca magisterska: Wizje niepodległej Polski w koncepcjach politycznych rządu londyńskiego. Polska w stosunkach międzynarodowych, pod kierunkiem prof. J. Holzera; 1

2 * doktorat: marzec 2002, praca doktorska: Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Niemiec ; * habilitacja, luty 2012, na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt.: Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach Wymiar dwustronny i międzynarodowy, Warszawa 2011 Kursy: * July 1992, Cortona, Italy, Summer School: Democracy and Anti- Democracy, organized by Institute for Human Sciences, Wien, * September 1992, University of Salzburg, New Methods in History, * April, 2000, Herder Institute, Marburg, Polish German Relations, Udział w projektach krajowych i międzynarodowych/ Participation in research projects: * KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków, od 2019, kierownik projektu, * Ost- und Entspannungspolitik in der Ära Breschnjew, projekt amerykańsko-autriacko-niemiecko-rosyjski, (IfK, Harvard University, KAS, RGANI) od 2017 r. * Prawa człowieka w polityce demokracji zachodnich wobec Polski, projekt NCN, ; * Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze, projekt FWPN, 2016; * W czyim interesie? Polityka niemiecka PRL w latach 1944/ /90, projekt NCN, kierownik projektu, * Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii Polski, Ukrainy, Niemiec, Chorwacji, projekt NCN. * Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, projekt IPN, kierownik prof. J. Eisler, badania nad tworzeniem polityki zagranicznej PRL, od 2012; * W tyglu pokoleń rok 1968 i jego wpływ na stosunki polsko niemieckie ( ), ( ), * udział w projekcie: Germany and Central and Eastern Europe in the early CSCE process. The Federal Republic, the GDR and the states of the Warsaw Pact in their mutual perception and rapprochement , Uniwersytet w Manheim w ramach projektu "Einheit in der Vielfalt? 2

3 Grundlagen und Voraussetzungen eines erweiterten Europas", Volkswagen Stiftung; ; * udział w projekcie: Polacy i Niemcy: formy i rozmiary kontaktów obywatelskich, projekt dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej, , * udział w projekcie: Polska jako jeden z krajów byłego bloku komunistycznego wobec polityki wschodniej RFN", projekt finansowany przez KBN, Pobyty w instytucjach zagranicznych / Visiting scholar: * październik 2011 lipiec 2012 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, pracownik naukowy w ramach projektu Gewalt und Fremdherrschaft im Zeitalter der Extreme, * czerwiec listopad 2006, Institute for European, Russian and Eurasian Studies, G. Washington University, Washington, D.C. * styczeń marzec 2003, Maison des sciences de l homme, Paris, visiting professor. * styczeń marzec 2001, Instytut Herdera, Marburg. * wrzesień 1997 wrzesień 1998, Uniwersytet w Eichsttaet, stypendium A. Toepfer Stiftung. * kwiecień sierpień 1996, pobyt w Woodrow Wilson Centre, the Cold War International History Project, Waszyngton. * wrzesień 1995, J.F. Kennedy Institute of Northern America Studies, Free University Berlin. * styczeń czerwiec 1995, University of London, School of Slavonic and Est-Eauropean Studies, program Tempus. * czerwiec 1992, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn. Wspólpraca międzynarodwa: * L. Bolzman Institute für Kriegsfolgen Forschung, Graz; *Cold War International History Project przy W. Wilson Center for Scholars w Waszyngtonie od 1996, *Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact od 2004 r. (od 2008 PHP on Collective Security), *Nordic and North Central European Network of Cold War Researchers od 2009 do 2011 r. Udział w redakcjach czasopism: - Rocznik polsko niemiecki, sekretarz redakcji, członek. 3

4 - European Review of History, , - Teka Historyka, pismo Studenckiego Koła Naukowego Historyków, , - rady recenzentów: International Relations and Diplomacy od 2014, Studia Zachodnie, Gdańskie Stosunki Międzynarodowe, Inne: -Przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Radzie Miejsca Pamięci Mauthausen od 2017 r. - członek Rady Naukowej ISP PAN, od 2015, od 2018 r. wiceprzewodnicząca Rady Naukowej, przewodnicząca Komisji ds. Kadr; - członek Rady Naukowej Centrum Naukowego Collegium Civitas/ISP PAN od 2012r.; - członek German Studies Association, 2013/ członek Zespołu ds. stosunków międzynarodowych, KBH Polskiej Akademii Nauk, od 2012r. - koordynator prac podyplomowego Studium Wiedzy o Niemczech (ISP PAN), , - współorganizator z ramienia ISP projektu Fundacji im. F. Eberta i ISP PAN, Krytyczna ocena historii wyzwanie europejskie, , Wystąpienia konferencyjne/conferences * Ständiger Krisenherd? Solidarność, der Runde Tisch und der Systemwechsel in Polen, międzynarodowy workshop: 30 Jahre Friedliche Revolution und Mauerfall die DDR, die Sowjetunion und der Zusammenbruch des Ostblocks, Deutsche Historische Institut Moskau, Stiftung Berliner Mauer und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED- Diktatur, Berlin, , * Poland and the Ostpolitik, konferencja Ostpolitik in the Brezhnev Era, org. IfK, Davis Center Harvard University, KAS, Wiedeń, *Re-Makings of Europe: New Orders, wprowadzenie i udział w dyskusji panelowej, sympozjum: The Making and Re-Making of Europe: , org. IESPS, Paryż, , * Polska, wystąpienie wstępne i udział w dyskusji panelowej pt. Przełom - transformacja postkomunizm. Bilans po 30 latach, 4

5 konferencja: Jak upadał komunizm. Rok 1989 w Europie Środkowo- Wschodniej, org. IESPS, Warszawie, r. * KL Gusen w kontekście nazistowskich Niemiec wobec obywateli polskich w pierwszym roku wojny, konferencja: The Onset of the New Order: Europe , org. ISM, Warszawa, , * Polen und Prager Frühling, konferencja Der Prager Frühling im internationalen Kontext, St. Pölten, Austria, * Polen und der Anschlus, konferencja der Anschluss im internationalen Kontext,org. IfK, Akademia Dyplomatyczna w Wiedniu, * Poland and INF, konferencja The INF Treaty of 1987 a Re-Appraisal, Berlin Center for Cold War Studies, Institut für Zeitgeschichte, Berlin * Changing Security Patterns the EU and NATO Enlargement, konferencja: The EU Role in Global Security from Maastricht to the Present, Uniwersytet Roma III, American University Rome, Rzym ,2017 * Ӧsterreich aus Sicht des polnischen kommunistischen Regimes, konferencja: L. Bolzman Institute für Kriegsfolgen Forschung, Graz; Ambasad Austrii, ISP, współorganizacja konferencji, Warszawa * Otwarcie na zamykający się Zachód wpływ integracji europejskiej na politykę PRL wobec państw Europy Zachodniej w latach , konferencja: Aby Polska rosła w siłę, a ludzi żyli dostatniej. PRL w latach , IPN, Łańcut, * Gomułka - a pioneer of the détente policy? Konferencja: Die Grundlagen der Ost und Entspannungspolitik in der Ära Breschnew ; L. Bolzman Institut, Fundacja Adenauera, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa * Plan Rapackiego i projekt KBWE inicjatywy pokojowe PRL?, Polska dyplomacja i nauka prawa w staraniach o pokój, UKSW, IH PAN, Warszawa , 5

6 * V4, Polish Foreign Policy and the challenges facing contemporary Europe, konferencja: Identities in Europe, European Identity, Fehervarcsurgo, * Wpływ przeszłości na postrzeganie w Polsce koncepcji ożywiania współpracy niemiecko-rosyjskiej i amerykańsko rosyjskiej, workshop: Historia jako narzędzie legitymizacji polityki zagranicznej, NIH, ISP, U.Ł, , * Polityka zagraniczna tzw. Polski Ludowej, konferencja doroczna PTSM, Łódź * Rzeź Woli- wydarzenie jednostkowe czy wynikające z logiki niemieckiej polityki okupacyjnej w Polsce, konferencja Wola nierozliczona zbrodnia, * Polityka zagraniczna tzw. Polski Ludowej, konferencja doroczna PTSM, Łódź * Rzeź Woli- wydarzenie jednostkowe czy wynikające z logiki niemieckiej polityki okupacyjnej w Polsce, konferencja Wola nierozliczona zbrodnia, * Wpływ wydarzeń w Polsce na zmiany w układzie bipolarnym i jego rozpad, konferencja: Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, Warszawa, * Finland as an object of interest for the Communist Poland. Introduction to a research problem, konferencja: In the Shadow of Russia. Poland and Finland in the 20 th. Century, IH PAN, Uniwersytet w Turku, Warszawa * Workshop "Perspectives on Europe", panel Defence and Security, , Greifswald. * The PUWP s Attitude to Glasnost and Perestroika, konferencja: Perestroika and Communism, Freie Universitӓt, Berlin, *Foreign Correspondents and Intelligence a Case Study in Activity of Polish Correspondents aboard and Foreign Correspondents in Poland, konferencja: Need to Know V, Greifswald, listopad

7 *Dyskusje nad przeszłością i jej przezwyciężaniem a kształtowanie polityki Rzeczpospolitej Polskiej wobec mniejszości ukraińskiej w latach , III Kongres Politologii, Kraków wrzesień *Problem praw człowieka w stosunkach PRL z zachodnimi sygnatariuszami Aktu Końcowego KBWE w latach , konferencja: PRL na pochylni, IPN, Arłamów, *Polityka zagraniczna Polski czy PZPR?,konferencja: partia-państwo- Społeczeństwo, IPN, Warszawa *Something Old, Something New- Communist Intelligence during the Process of German Reunification, konferencja: Need to Know IV, Leuven, *Thinking about European Peace and security in People s Poland, konferencja: The Pacification of Post-World War Europe. Continuity and Breaks in Mentalities and Politics, IMGF, NIH, Warszawa *Kontynuacja czy zmiana? Propaganda PRL wobec Niemców w latach , konferencja: Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce, Gliwice *Zbrodnie wojenne jako element inżynierii społecznej a stosunki polskoniemieckie, II Zjazd Niemcoznawców, Wrocław * Polska i Szwajcaria wobec idei zwołania Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, konferencja: Polska i Szwajcaria w obliczu wyzwań XX w., org. Centre de civilisation francaise et d etudes franҫophone, Univeristé de Fribourg, ISP PAN, Warszawa * Panel- The Two Germanies and Their Eastern Neighbours in the late Cold War: German responses to Poland s Solidarity Movement, commentary, konferencja: German Studies Association 37 th Annual Conference, Denver *An Age-long Enemy? Germany as the Object of Intelligence Activity of Communist Poland, Visby

8 * Getting into a Trap: Poland s economy in the 1970s Europe, konferencja: Socialist Visions and Policies on European Integration, European University, London School of Economics, Florencja *Deutsche Frage in Polnische Aussenpolitik, konferencja: Kaleidoscop aktueller Studien und Projekte zur Ostmitteleuropaforschung, Marburg * The Western Relations of the Polish United Workers Party, konferencja: Between Moscow and Europe: Communication Networks and Interparty Relations of European Communist Parties, University of Vienna, Wiedeń , * Opozycja i władze PRL a madrycka konferencja przeglądowa KBWE, konferencja: Opozycja polityczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach , listopada 2012, * współorganizator, komentator, konferencja Images of the other in Central and Eastern Europe, konferencja NIH, European Network Remembrance and Solidarity, ISP PAN, , Warszawa, * Getting into a trap - economic factor in the Polish foreign policy in the 1970s, konf. Cooperation and Integration in Europe in the 1970s: Policies and Views from Central - Eastern Europe, , 2011, Florencja, org. European University Institute, * I influence d Helsinki dans les pays de l Europe de l East, konf Un tournant dans les relations internatonales, , Paryż, organizatorzy SciencesPo, IHA, * Poland s Relations with the Middle East during the East West Détente in the 1970s, konferencja Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, Waszyngton, , * A chance or a trap the human rights issues, political dissents and state authorities in communist Poland, , konferencja Rigts of Individual during the Cold War, , Schaeffergarden, org. Uniwersytet w Kopenhadze, Uniwersytet Sztokholmski, 8

9 * L influence d Helsinki dans les pays de l Europe de l Est, konferencja: Un tournant dans les relations internationales, Paryż * A chance and a trap - the human rights issues, political dissents and state authorities in communist Poland, , konferencja: Rights of Individual during the Cold War, Kopenhaga * Zur polnischen KSZE Strategie zwischen Belgrad und Madrid, konferencja: Der KSZE Prozess: Internationale Politik und gesellschaftlisce Transformation ( /1990), IfZ, München, * Pozycja peerelowskich elit władzy w bloku wschodnim wybrane przykłady w latach , konferencja: Mechanizmy i ludzie władzy PRL, Warszawa * International Repercussions of the Polish Crisis, konferencja: On the Path to Reunification West and East Germany in their Alliances from 1970 to 1990, Potsdam September * PRL a prawa człowieka w kontekście procesu KBWE, konferencja: Opozycja z perspektywy międzynarodowej. Historia ruchów dysydenckich i opozycyjnych Europy Środkowo Wschodniej, Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa, * Enthusiastic? Reserved? Poland and the Willy Brandt s Ostpolitik, , konferencja org. przez Center for German and European Studies, Haifa University, , Hajfa * Zjednoczenie Niemiec w polityce rządu premiera Mazowieckiego, konferencja: Polska wobec zjednoczenia Niemiec, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, * Problem praw człowieka w polityce zagranicznej PRL w latach ze szczególnym uwzględnieniem procesu KBWE, konferencja: Polityka i humanitaryzm, Uniwersytet Opolski, Opole , * Between ideology, realism, Soviet bloc s loyalty and county s interest. The economic factor in Polish foreign policy , konferencja 9

10 org. przez Instytut Historii Powszechnej Uniwersytetu Moskiewskiego, Moskwa * MSZ a Wydział Zagraniczny KC PZPR , konferencja PZPR jako machina władzy, org. ISP PAN, IPN, Warszawa * Wpływ wydarzeń 1968 r. na Ostpolitik RFN, konferencja na temat wydarzeń 1968 r., org. Niemiecki Instytut Historyczny, ISP, Warszawa * Na szachownicy wielkich mocarstw. Polska w kontekście międzynarodowym roku 1988, konferencja: W przededniu wielkiej zmiany. Polska w 1988r., org. Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, , * Polska w strukturach politycznych Układu Warszawskiego, konferencja: Europa Środkowo Wschodnia w zimniej Wojnie , org. IPN, ISP PAN; , * The impact of the German Question on the Polish attitude to CSCE, konferencja: Détente and CSCE in Europe, org. przez USD, Uniwersytet w Mannheim, Praga , * Disappointments? Lost illusions? Poland and the CSCE follow up meeting in Belgrade , konferencja org. przez W. Wilson Center, Waszyngton i OBWE, Belgrad, * Wpływ wydarzeń 1968r. na politykę zagraniczną PRL, org. IH PAN, IPN, Bydgoszcz, * Polish Reactions to the West German Ostpolitik and East-West Détente, , Kopenhaga, * The Polish Czechoslovak Controversies over the German Question as seen from Warsaw ( ), doroczna konferencja American Association for the Advancement of Slavic Studies, Nowy Orlean, * Détente and the Polish propaganda related to the West Germany and its citizens, , konferencja org. przez Fundację F. Eberta w Budapeszcie, Uniwersytet w Mannheim, Budapeszt,

11 * Polska wobec Ostpolitik RFN, konferencja: Willy Brandt a Polska, org. IH UW, Centrum W. Brandta, Fundacja F. Eberta, Warszawa, * The Cold War in the Middle East in the light of the new Evidence from the Polish Archives, workshop: New Evidence on the Cold War in the Middle East, , org. CWIHP, W. Wilson Center, Waszyngton, * The Polish People Republic s Authorities and the social contacts between Poles and West Germans. The political surroundings, konferencja nt. polsko niemieckch kontaktów społecznych, Drezno, * Shadows of Memory and the German question in the Polish politics , konferencja Polish German Post Memory, org. Polish Studies Center Indianapolis i Harvard University, Indianapolis, * Między epoką lodowcową a poszukiwaniem porozumienia. Polska wobec stosunków dwustronnych z RFN w latach , workshop: Sąsiedztwo polsko niemieckie w stuleciu dyktatur, org. przez Centrum Europejskie Książ, Hanna Arendt Institut, Drezno, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Książ, * Ponadgraniczne kontakty obywatelskie a polska polityka zagraniczna , workshop pt. Polacy Niemcy: formy i zakres kontaktów obywatelskich , Warszawa, * Wpływ wydarzeń 1956r. na politykę zagraniczną PRL, Berlin, * Influence of 1968 events on the Polish Foreign Policy, Sofia, * Poland and the process of German reunification 1989/ continuity and change in the Polish political thinking, org. Sorbonne 3, Paryż

12 * Hopes and fears: Poland and the Ostpolitik , Columbus, Ohio, * Poland and the idea of CSCE , org. PHP, Zurich, * Gomułka Doctrine? Poland East Germany and the Soviet bloc Eastern Policy, konferencja Society of Historians of American Foreign Relations, Washington, * Polskie prace przygotowawcze do traktatu pokojowego z Niemcami po II wojnie światowej, Gdańsk, * The Approach of the Polish Government to the Principle VII, międzynarodowa konferencja The Helsinki Process and the Demise of Communism, organizator: Ceskoslovenske Dokumentacni Stredisko, Praga, * Trudna normalizacja stosunków PRL RFN, organizator: ISP, Stacja Naukowa PAN w Berlinie międzynarodowa konferencja Recepcja Ostpolitik w krajach Europy Wschodniej, Berlin, , * Did Gomulka start economic opening to the West. Relations between economic and foreign policies in Poland , konferencja Society of Historians of American Foreign Relations (SHARF), Austin/Texas, * Kształtowanie się polityki PRL wobec Ostpolitik , Warszawa, * China in the Polish Eyes , org. Cold War International History Project, Cold War Group Hungary, Budapeszt, * Historische und aktuelle Bedeutung der polnisch französichen Beziehungen in und für Europa, Fundacja Eberta, (Workshop: Kann die deutsch französische Achse ein Vorbild für eine neue Qualität der deutsch polnischen Beziehungen sein ), Warszawa, * Niemcy na drodze kontaktów Polski z mocarstwami anglosaskimi bariera czy pomost?, Warszawa grudzień

13 * The Polish Government and the German Question , org. Science Centre of Northrhine Westphalia, Essen, listopad * The Polish Sources on the Berlin Uprising 1953, org. W. Wilson Center, ZHF Poczdam, Poczdam, listopad * Myśl polityczna Zdzisława Stahla, ISP PAN, konferencja: Myśl polityczna na Wygnaniu, Warszawa, grudzień * Znaczenie Okrągłego Stołu dla zakończenia działalności Władz RP na Obczyźnie, Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie, Londyn, sierpień * National Minorieties in Poland and Formation of the Polish Foreign Policy, Sofia, listopad * National Minorities in Poland, organizator: Center for European Security Studies, Groningen, październik * Kryzys polityczny na emigracji i powstanie Rady Trzech, Polska Emigracja Polityczna, IH PAN, Warszawa, listopad 1992, * Bielorussians today the revival of national thought in the 80 ties. The problem of national identification: language, religion, tradition, Uniwersytet Wiedeński, kwiecień, 1991, - współorganizacja konferencji naukowych, w tym międzynarodowych, w których ISP było partnerem, np. Polski Październik 1956 (Berlin 2006), Polska jako kraj bloku wschodniego wobec niemieckiej polityki wschodniej (Berlin 2005), Polska : koniec systemu (Miedzeszyn 1999), Kryzys polski (Jachranka 1997), Wykłady na zaproszenie instytucji naukowych, badawczych, udział w panelach: *Udział w dyskusji panelowej Ways to occupy Poland, dyskusja nad książką S. Lehnstaedta Habsburger, Hohenzollern, Hitler. Imperiale Politik 13

14 in Polen in zwei Weltkriegen (z udziałem Autora), , Warszawa, Centrum Badań nad Toatlitaryzmami im. W. Pileckiego. *Otwarte wystąpienie w ISP PAN Wybory w Niemczech w oczach uczestnika Wahlbeobachterreise, *Wprowadzenie merytoryczne do panelu zamykającego konferencji Killing intellectuals. European Intellectual Elite under German occupation, Wiedeń, Instytut Polski, *udział w dyskusji dotyczącej II wojny światowej, Centrum Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego, * Poland and the German reunification, Uniwersytet Katolicki, Lizbona, *Polityka niemiecka w okresie późnego PRL, , wykład otwarty w Instytucie Studiów Politycznych PAN, *Seminaria polsko-niemieckie Fundacji im. R. Schumana i Uniwersytetu Warszawskiego, prelegent na seminarium poświęconym pojednaniu polsko-niemieckiemu, *Udział w panelu 'Przegrani i wygrani wojny' na konferencji "Maj-wrzesień Kto wygrał wojnę, kto przegrał pokój?", Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ISP PAN, Warszawa, * Udział w 11. Debacie Lelewelowskiej "Stosunki międzynarodowe, prawa człowieka i koniec zimnej wojny. AK KBWE po 40 latach", panel z S. Snyder i J. Eckelem, DHI, Warszawa, r., NIH, Warszawa * Udział w panelu : "Discussion about genocide and war crimes in Polish- German-Ukrainian interrelations since 1945" na konferencji "Social Engineering", ISP PAN, U. Kijowski, Herder Instuitut, Warszawa, r.; * 1968 und 1970, Wendepunkten der Deutsch-Polnische Geschichte, Academia Baltica, Sankelmarkt, * Poles and Germans from destructions and ruins to open coexistence and cooperation, IFDS Seminars, SGH 2014 I

15 **Udział w panelu na temat filmu telewizji ZDF pt. Nasze matki, nasi ojcowie z głosem Polish Reactions to the TV-series Unsere Mütter, Unsere Vätter, German Studies Association 37 Annual Conference, Denver : * Polen und KSZE, udział w panelu Die KSZE im Ost-West Konflikt, Institut für Zeitsgeschichte/Leibniz Gemeinschaft, Berlin * Polska wobec polityki wschodniej RFN, prezentacja w Fundacji Eberta, Bonn, , * Normalization? West Germany, Poland and the Pitfalls of Iron Curtain Diplomacy, , na zaproszenie Department of History Princeton University USA w cyklu: Modern Europe Colloquium, wykład otwarty, , * Poland and Ostpolitik, Techniczny Uniwersytet w Dreźnie, wykład otwarty , * wykład dla programu Building Peace through Education (z udziałem Izraelczyków i Palestyńczyków) pt. Polish German relations from 10 th till 20 th century - an outline, Warszawa, , * udział w seminarium prof. Hope Harison na G. Washington University (w czasie pobytu w Institute for European, Russian and Eurassian Studies), jako obserwator i komentator. * wykłady w podyplomowym Studium Dyplomacji przy Polskim Instytucie Spraw Międzynardowych, - Kierunki polityki zagranicznej PRL w latach 60-tych, kwiecień 2005, - Poczdam. Polska wobec dwóch państw niemieckich , styczeń 2007, * wykład gościnny: Polityka zagraniczna PRL w okresie détente w ramach cyklu wykładów organizowanych przez Instytut Herdera i Wydział Historyczny Uniwersytetu w Marburgu, kwiecień 2002, * wykłady dla nauczycieli polonijnych, lipiec 2001, lipiec 2002, Centrum Polonijne, Lublin, Stosunki polsko niemieckie i polsko rosyjskie , 15

16 Ekspertyzy, konsultacje naukowe: - konsultacja naukowa razem z dr Jackiem Młynarczykiem przy przygotowaniu polskiego wydania pracy Ulricha Herberta pt.: Werner Best. Studium biograficzne, wyd. Warszawa 2007, Seria Klio w Niemczech Niemieckiego Instytutu Historycznego, - współpraca z Biurem Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP w związku z projektem ustawy o uznaniu zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec za nieważne, ekspertyzy: pt.: Wpływ oświadczenia rządu PRL z r. na realizację umowy węglowej z ZSRR z 1945r. Bilans korzyści i strat, 7 marca 2005 i Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie uznania deklaracji z 23 sierpnia 1953r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych za nieobowiązującą, Doświadczenia dydaktyczne: * Collegium Civitas: - wykłady: Historia powszechna w XX w. dla studentów zaocznych od 2002 r., - konwersatorium: Polityka zagraniczna Polski w XX w., rok akademicki 2008/2009, - konwersatorium: Niemieckie rozliczenia z przeszłością nazistowską i komunistyczną, rok akademicki 2002/2003, - konwersatorium: Tradycja i pamięć. Przemiany kultury politycznej w RFN po II wojnie światowej, rok akademicki 2001/2002, * Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, -wykłady w języku angielskim dla studentów zagranicznych przebywających na UW w ramach programu Unii Europejskiej Erazmus : German Question in the Polish Foreign Policy , kwiecień 2005, Poland and the problem of building collective security system in Europe, maj 2005, - ćwiczenia: Z dziejów zimnej wojny, ; 16

17 - ćwiczenia: Niemcy a narodowy socjalizm, ; - ćwiczenia: Polska wobec mniejszości narodowych, ; - ćwiczenia w Studium Zaocznym IH UW w latach z zakresu historii XX w., m.in. konfliktu Wschód Zachód, stosunków polsko - niemieckich w XX w. - Udział w objazdach naukowych dla studentów pierwszego i drugiego roku historii * Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, - wykład: Historia Europy , w latach * Podyplomowe Studiów Dyplomacji, Polski Instytut Studiów Międzynarodowych, wykłady 17

Udział w projektach krajowych i międzynarodowych/ Participation in research projects:

Udział w projektach krajowych i międzynarodowych/ Participation in research projects: Wanda Jarząbek C.V. Zatrudnienie / Work: 1994 Instytut Studiów Politycznych PAN (Institute for Political Studies Polish Academy of Sciences) 2012- profesor nadzwyczajny w ISP PAN 2016 kierownik Zakładu

Bardziej szczegółowo

*1968 and the Polish-West German relations, W. Jarząbek, P. Madajczyk,J. Szymoniczek, Warszawa 2013,

*1968 and the Polish-West German relations, W. Jarząbek, P. Madajczyk,J. Szymoniczek, Warszawa 2013, prof. nadz. dr hab. Wanda Jarząbek Professor in the German Studies Department, in the Institute for Political Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. She specializes in Polish political and

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: EUROPEISTYKA SPECJALIZACJA: Europeanization and Governance in Central Eastern Europe Studia stacjonarne II stopnia I YEAR, I SEMESTER Forma zajęć O/F Forma zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* Plan studiów na kierunku: Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne, I stopnia) Rok akademicki 2013/14 I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

SOLIDARNOŚĆ I OPOZYCJA POLITYCZNA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH 80. XX WIEKU

SOLIDARNOŚĆ I OPOZYCJA POLITYCZNA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH 80. XX WIEKU SOLIDARNOŚĆ I OPOZYCJA POLITYCZNA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH 80. XX WIEKU WYBRANE ZAGADNIENIA Pod redakcją / Jana Ryszarda Sielezina i Marka Golińczaka Wrocław 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. Wykład / ćwiczenia O Egzamin 30+30 6 2. Filozofia Wykład / ćwiczenia O Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/2010. Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr 15/2010. Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2010 r. UCHWAŁA Nr 15/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia makrokierunku dyplomacja europejska na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO STUDIA POLITOLOGICZNE SUB Hamburg A/475207 POLSKA TRANSFORMACJA STAN I PERSPEKTYWY pod redakcją Jana Błuszkowskiego ~ przy współpracy: Konrada Jajecznika,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Plan studiów na kierunku: Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne, I stopnia)

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Plan studiów na kierunku: Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne, I stopnia) I ROK STUDIÓW: I semestr: L.p. 1. Nazwa modułu kształcenia Historia stosunków od 1815-1945r. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Plan studiów na kierunku: Stosunki międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Biogramy członków Komitetu Sterującego

Biogramy członków Komitetu Sterującego Biogramy członków Komitetu Sterującego Prof. István Kovács, Węgry Instytut Historii Węgierskiej Akademii Nauk Dyplomata, historyk, pisarz i poeta, pracownik Instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W LATACH 1917 1923

STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W LATACH 1917 1923 STOSUNKI UKRAIŃSKO-POLSKIE W LATACH 1917 1923 THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN STUDIES

Bardziej szczegółowo

Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze

Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze Niemcy i Polska w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym. Strategiczna wizja i potencjalne sojusze Deutschland und Polen in der multipolaren Welt. Strategische Vision und wahrscheinliche Allianzen Kierownik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Łączenie realizmu z wizją przyszłości... 13

Spis treści. Wprowadzenie. Łączenie realizmu z wizją przyszłości... 13 Spis treści Wprowadzenie. Łączenie realizmu z wizją przyszłości............... 13 1. Polska granica zachodnia a zjednoczenie Niemiec w świetle stanowiska polskiego................................. 33 1.

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

I SESSION. Friday, 15 th December

I SESSION. Friday, 15 th December I SESSION Friday, 15 th December New global role of China Ambassador Bogdan Góralczyk, Ambassador of Poland in Thailand (2003-2008), Professor, University of Warsaw Saturday, 16 th December 9:00 10:00

Bardziej szczegółowo

Basil Kerski. Basil Kerski

Basil Kerski. Basil Kerski Basil Kerski Basil Kerski Basil Kerski, ur. 1969 w Gdańsku, niemiecko-polski menedżer kultury, redaktor, publicysta i politolog. Wychował się w Polsce, Iraku i zachodnich Niemczech. Studiował politologię

Bardziej szczegółowo

Polityka wschodnia Polski

Polityka wschodnia Polski Instytut Europy Środkowo-Wschodniej Polityka wschodnia Polski Uwarunkowania Koncepcje Realizacja Redakcja naukowa Andrzej Gil i Tomasz Kapuśniak Lublin Warszawa 2009 Recenzent prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA UNII EUROPEJSKIEJ

EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA UNII EUROPEJSKIEJ Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk SUB Hamburg A/601993 EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA UNII EUROPEJSKIEJ GENEZA, DOŚWIADCZENIA, PERSPEKTYWY Pod redakcją JÓZEFA M. FISZERA DOM WYDAWNICZY

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2010 - XVIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i Nieletnich; prowadzenie warsztatu: A Child Friendly Court połączone

Bardziej szczegółowo

Igor B. Nestoruk BIOGRAM

Igor B. Nestoruk BIOGRAM BIOGRAM 1975 ur. Człuchów (Polska) 1994-1999 studia magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji [Magister prawa (mgr)] 1997 stypendium Rektoratu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wstęp Sławomir Dębski... 5

Wstęp Sławomir Dębski... 5 SPIS TREŚCI Wstęp Sławomir Dębski............................. 5 I. Wybrane zagadnienia z zakresu ewolucji struktur organizacyjnych polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w latach 1944 1989 Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

LISTA DUBLETÓW DRUKÓW CIĄGŁYCH nr 3/2018

LISTA DUBLETÓW DRUKÓW CIĄGŁYCH nr 3/2018 Centralna Biblioteka Wojskowa Dział Gromadzenia Zbiorów ul. Ostrobramska 109 04-041 Warszawa tel. (0-22) 68-17-386 e-mail: ag.kozlowska@ron.mil.pl LISTA DUBLETÓW DRUKÓW CIĄGŁYCH nr 3/2018 Prosimy o zamawianie

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ Aleksandra Brzozowska KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ "Helena Więckowska - kobieta polska w nauce Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 10.IV.2014 Poszerzało to nasze horyzonty Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI A 332 02 < Krzysztof Skubiszewski POLITYKA ZAGRANICZNA I ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993 Warszawa 1997 PRZEDMOWA 11 WYBRANE PRZEMÓWIENIA, OŚWIADCZENIA I WYWIADY

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr 1. Nauka o prawie wykład O zaliczenie na ocenę 30 3 2. Nauka o polityce wykład/ćwiczenia O Egzamin 30/30 5 3. Historia powszechna XX wieku wykład/ćwiczenia O Egzamin 30/30 5. Podstawy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 3 (79) 2016 Warszawa 2016 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Szczególnie polecamy spotkania z uczelniami z Francji i Niemiec, oraz innymi szkołami zagranicznymi.

Szczególnie polecamy spotkania z uczelniami z Francji i Niemiec, oraz innymi szkołami zagranicznymi. function sprawdz(formularz) { for (i = 0; i Witaj Studentko, Witaj Studencie, Serdecznie zapraszamy Cię do rejestracji na XV Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2011. Dzięki temu otrzymasz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Akcje Jeana Monnet korzyść dla wszystkich. Dr Aleksandra Szczerba-Zawada Jean Monnet Module EUIncSo Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Akcje Jeana Monnet korzyść dla wszystkich. Dr Aleksandra Szczerba-Zawada Jean Monnet Module EUIncSo Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Akcje Jeana Monnet korzyść dla wszystkich Dr Aleksandra Szczerba-Zawada Jean Monnet Module EUIncSo Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. O EUIncSo Jean Monnet Moduł Inclusive Society Building

Bardziej szczegółowo

Zbudować wspólną przeszłość: Włochy i Polska wobec polityki pamięci Unii Europejskiej. Pamięć totalitaryzmów. Building a Common Past:

Zbudować wspólną przeszłość: Włochy i Polska wobec polityki pamięci Unii Europejskiej. Pamięć totalitaryzmów. Building a Common Past: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodowe seminarium naukowe Zbudować wspólną przeszłość: Włochy i Polska wobec polityki pamięci Unii Europejskiej. Pamięć

Bardziej szczegółowo

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa 5 5 5 50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa Wizyta dyrektor Katarzyny Widery w Pałacu Prezydenckim Colloquium Opole 2015 10 najnowszych publikacji Słowo wstępne Spis treści 5 5 5 50. lecie

Bardziej szczegółowo

- Sesja : Kobieta na tle przemian cywilizacyjnych XIX-XX wiek Referat: Kobiety w PRL: sfera rodziny i życia prywatnego

- Sesja : Kobieta na tle przemian cywilizacyjnych XIX-XX wiek Referat: Kobiety w PRL: sfera rodziny i życia prywatnego 2015 15./16.1.2015, GWZO, Leipzig Work Love Violence. Rural Societies and New Research Perspectives Referat: Domestic violence, rural culture and communism. The microhistorical approach 2014 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK

Natalia MATYBA. Dominik KRAKOWIAK Natalia MATYBA Urzędnik w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli / EU Policy Advisor. Doktorantka w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015

XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015 XXV WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2015 P R O G R A M DATA 10.00-12. 00 WYKŁADY 12.00 13.00 Przerwa obiadowa 13. 00-16. 00 SEMINARIA Wt 30/VI Sr. 1/VII 2/VII Przyjazdy uczestników (zakwaterowanie ESDM, ul. Długa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE PÓŁROCZNIK NAUKOWY 2(8)/2011

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE PÓŁROCZNIK NAUKOWY 2(8)/2011 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE PÓŁROCZNIK NAUKOWY 2(8)/2011 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI NATO FEDERACJA ROSYJSKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW

STOSUNKI NATO FEDERACJA ROSYJSKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW STOSUNKI NATO FEDERACJA ROSYJSKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW Polski Instytut Spraw Międzynarodowych STOSUNKI NATO FEDERACJA ROSYJSKA W ŚWIETLE DOKUMENTÓW Wstęp, wybór, tłumaczenie i opracowanie naukowe Robert

Bardziej szczegółowo

Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce

Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce lnstitutions for Market Economy. The Case ofpoland MARIA LISSOWSKA B 369675 WYDAWNICTWO C.RBECK WARSZAWA 2008 Contents Introduction 8 Chapter 1. Elements of Institutional

Bardziej szczegółowo

XVIII. Polsko-Niemiecka Akademia Letnia. Podziały i pojednanie. Czy uczymy się z historii?

XVIII. Polsko-Niemiecka Akademia Letnia. Podziały i pojednanie. Czy uczymy się z historii? XVIII. Polsko-Niemiecka Akademia Letnia Podziały i pojednanie. Czy uczymy się z historii? Termin: 21. 27. sierpnia 2017 Katholische Akademie in Berlin / Akademia Katolicka w Berlinie Grupa docelowa: Organizator:

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Bogdan Góralczyk Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: początek budowy ładu brukselskiego w Europie... 13

SPIS TREŚCI. Bogdan Góralczyk Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: początek budowy ładu brukselskiego w Europie... 13 SPIS TREŚCI Bogdan Góralczyk Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: początek budowy ładu brukselskiego w Europie... 13 DOKUMENTY: Dokument 1 Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej. Kopenhaga, 21-22 czerwca

Bardziej szczegółowo

24-25 lutego 2017 Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego sala 17

24-25 lutego 2017 Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego sala 17 Interdyscyplinarne Warsztaty Migracyjne 24-25 lutego 2017 Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego sala 17 Program Interdyscyplinarnych Warsztatów Migracyjnych Kraków, 24 25 lutego 2017 r. Instytut

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VII Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Andrzej Szpociński Recenzent: prof. dr hab. Jan Jacek Bruski Redaktor

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr Forma zaliczenia 1. Nauka o prawie wykład O zaliczenie na ocenę 30 3 2. Nauka o polityce wykład/ćwiczenia O Egzamin 30/30 5 3. Historia powszechna XX wieku wykład/ćwiczenia O Egzamin

Bardziej szczegółowo

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: EPOKA POLITYCZNYCH I KULTUROWYCH PRZEŁOMÓW - EUROPA W XX- XXI WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: Seminarium Język: polski Rok: III 2013/201 4 Semestr: zimowy Zaliczenie: Praca pisemna

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY MIĘDZYNARODOWY EKSPERCKI OKRĄGŁY STÓŁ PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY 23 listopada 2010 roku Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* I ROK STUDIÓW I semestr 1. Nauka o prawie wykład O zaliczenie na ocenę 30 3 2. Nauka o polityce wykład/ćwiczenia O Egzamin 30/30 5 3. Historia powszechna XX wieku wykład/ćwiczenia O Egzamin 30/30 5. Podstawy

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE STUDIA POLITOLOGICZNE SUB Hamburg A/607617 ^ZAGADNIENIA POLITYCZNE PRZESTRZENI WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ pod redakcją Stanisława Sulowskiego i Jacka Zaleśnego WARSZAWA 2013 V0L. INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

biogramy Dr Błażej Brzostek Prof. dr hab. Stanisław Ciesielski

biogramy Dr Błażej Brzostek Prof. dr hab. Stanisław Ciesielski Dr Błażej Brzostek, historyk, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się dziejami społecznymi Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. Opublikował m.in.: Robotnicy Warszawy.

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w

zapraszają do udziału w Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski Instytut Nauk Politycznych i Socjologii Uniwersytet w Bonn Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Institute of International Relations University

Bardziej szczegółowo

PhD Programme in Sociology

PhD Programme in Sociology PhD Programme in Sociology The entity responsible for the studies: Faculty of Social Sciences, University of Wroclaw Name of the programme: PhD Programme in Sociology Duration of studies: 4 Years The form

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Współczesne stosunki polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_13

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 3 (75) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I stopnia na kierunku Europeistyka integracja europejska na specjalności anglojęzycznej European Politics and Economics.

PROGRAM STUDIÓW I stopnia na kierunku Europeistyka integracja europejska na specjalności anglojęzycznej European Politics and Economics. PROGRAM STUDIÓW I stopnia na kierunku Europeistyka integracja europejska na specjalności anglojęzycznej European Politics and Economics Rok studiów: I Semestr 1 Razemliczba History of the Twentieth Century

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY XX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH LUBLIN WRZEŚNIA 2019 R.

PROGRAM NAUKOWY XX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH LUBLIN WRZEŚNIA 2019 R. PROGRAM NAUKOWY XX POWSZECHNEGO ZJAZDU HISTORYKÓW POLSKICH LUBLIN 18-20 WRZEŚNIA 2019 R. 17 WRZEŚNIA 2019 R. Panel organizowany przez partnera instytucjonalnego XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego

WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA w 75 rocznicę Zbrodni Katyńskiej WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ. Ukraińcy i Polacy jako ofiary terroru komunistycznego P R O G R A M Kijów, 25 marca 2015 roku 1 ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Niemieckie roszczenia odszkodowawcze, czyli o stawianiu historii na głowie

Niemieckie roszczenia odszkodowawcze, czyli o stawianiu historii na głowie Prawo Europejskie w Praktyce Nr 10/2007r. dr Waldemar Gontarski Niemieckie roszczenia odszkodowawcze, czyli o stawianiu historii na głowie Republika Federalna Niemiec w drodze ustawowej powinna wziąć na

Bardziej szczegółowo

Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r. Good Neighbourhood Treaties of Poland after 1990

Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r. Good Neighbourhood Treaties of Poland after 1990 Międzynarodowa konferencja naukowa International conference Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r. Dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji Good Neighbourhood Treaties of Poland after 1990 Good

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (58) 2011 Warszawa 2011

Numer 2 (58) 2011 Warszawa 2011 Numer 2 (58) 2011 Warszawa 2011 Sto dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Polsko-niemiecki kalendarz rocznic

Polsko-niemiecki kalendarz rocznic Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa Polsko-niemiecki kalendarz rocznic 1939 1989 2009 konferencja prasowa 29.1.2009 r. Ambasada Niemiec Kalendarium imprez rocznicowych 2009 1989 1939 data wydarzenie

Bardziej szczegółowo

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA POLITYKA WOBEC STAROSCI I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH 2015-2035 ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Spis tresci WSTIJP 9 1.ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU Studia I stopnia, stacjonarne, rok 3, semestr 6

KARTA KURSU Studia I stopnia, stacjonarne, rok 3, semestr 6 KARTA KURSU Studia I stopnia, stacjonarne, rok 3, semestr 6 NAZWA Historia Powszechna XX w. po 1945 r. NAZWA W J. ANG. 20th Century History Since 1945 KOD PUNKTACJA ECTS* 3 KOORDYNATOR dr hab. Marek Herma,

Bardziej szczegółowo

PRZEKLEŃSTWO GEOPOLITYKI EUGENIUSZ SMOLAR POLSKA ROSJA 2

PRZEKLEŃSTWO GEOPOLITYKI EUGENIUSZ SMOLAR POLSKA ROSJA 2 6 marca 2015 roku 1 PRZEKLEŃSTWO GEOPOLITYKI 2 PRZEKLEŃSTWO GEOPOLITYKI Tadeusz Konwicki: Polska leży w przeciągu Europy. Zachód Wschód Polacy, zwykli Polacy, to wiedzą Jest to ważny element pamięci rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Andrzej Dakowski Executive Director POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION a.dakowski@fulbright.edu.pl www.fulbright.edu.pl Historia Programu Fulbrighta

Bardziej szczegółowo

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies

Europeistyka I stopnia w języku angielski. Bachelor of Arts in European studies L.p. The John Paul II Catholic University of Lublin Europeistyka I stopnia w języku angielski Bachelor of Arts in European studies Program studiów na rok akad. 2013/2014 Rok I Wykłady obowiązkowe Critical

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA Józef Misa la. I ul. i' j]ii!am SMHD

REDAKCJA NAUKOWA Józef Misa la. I ul. i' j]ii!am SMHD m REDAKCJA NAUKOWA Józef Misa la i' j]ii!am I ul SMHD SPIS TREŚCI WSTĘP 7 CZĘŚĆ I PODSTAWOWE PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI NARODOWEJ POLSKI I WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY

Bardziej szczegółowo

Program IDEAS czyli POMYSŁY

Program IDEAS czyli POMYSŁY Collegium Civitas Warszawa, 21.04.2013 Program IDEAS czyli POMYSŁY Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE)

Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Founding the Siberian Centre of European Education (SCEE) Erasmus Mundus Action 3: Promotion of higher education Małgorzata CHROMY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Tomasz KOLLAT Uniwersytet im. Adama

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008

Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Numer 3 (47) 2008 Warszawa 2008 Dziewięćdziesiąta trzecia publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor Naczelny Prof. dr hab. Dariusz Milczarek Recenzowany

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

Undergraduate Programme in International Relations Academic programme (2017/2018 edition)

Undergraduate Programme in International Relations Academic programme (2017/2018 edition) UPIR First-cyle (bachelor level) full-time degree programme 2017/2018 Year 1 ECTS credit (Total) Form / type of class Type of examination No. Of teaching hours Form of course 1 History of International

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU Historia. Studia niestacjonarne I stopnień (licencjat) Rok I, semestr 2. Społeczeństwo i gospodarka średniowiecza. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU Historia. Studia niestacjonarne I stopnień (licencjat) Rok I, semestr 2. Społeczeństwo i gospodarka średniowiecza. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Historia. Studia niestacjonarne I stopnień (licencjat) Rok I, semestr 2 Nazwa Nazwa w j. ang. Społeczeństwo i gospodarka średniowiecza. Medieval society and economy. Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator

Bardziej szczegółowo

Współpraca europejska w dziedzinie bezpieczeństwa. na przejazdach kolejowych

Współpraca europejska w dziedzinie bezpieczeństwa. na przejazdach kolejowych 1. Seminarium nowego cyklu w IK pt.: Współpraca europejska w dziedzinie bezpieczeństwa mgr inż. Witold Olpiński INSTYTUT KOLEJNICTWA 1 z 14 Plan: 1. Cel spotkania 2. O IK i o mnie 3. Historia współpracy

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: Historia Specjalność: Nauczycielska Specjalizacja: historia i wiedza o społeczeństwie

KARTA KURSU. Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: Historia Specjalność: Nauczycielska Specjalizacja: historia i wiedza o społeczeństwie KARTA KURSU Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: Historia Specjalność: Nauczycielska Specjalizacja: historia i wiedza o społeczeństwie Nazwa Nazwa w j. ang. Współczesne systemy polityczne Contemporary

Bardziej szczegółowo

Lista czasopism wpływających do Biblioteki PISM w 2013 roku

Lista czasopism wpływających do Biblioteki PISM w 2013 roku Lista czasopism wpływających do Biblioteki PISM w 2013 roku Data sporządzenia wykazu: 2013-04-25 Adelphi American Foreign Policy Interests : the journal of the National Committee on American Foreign Policy

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 1 (73) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 1 (73) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 1 (73) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 377201 BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH MATERIAŁY DO STUDIOWANIA Wyboru dokonali: Andrzej Ciupiński Henryk Binkowski Agnieszka Legucka Warszawa 2003 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Program HMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Synthesis of diverse carbohydrate building blocks, derived from hyaluronic acid, as scaffolds for drug delivery Katarzyna M. Koroniak Wydział Chemii

Bardziej szczegółowo