Dokumentacja techniczno-rozruchowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja techniczno-rozruchowa"

Transkrypt

1 Moduł chłodniczy WindMaker COOLER WM COOLER WM COOLER WM COOLER 1000 Dokumentacja techniczno-rozruchowa Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą informacją techniczną, następnie użytkowanie urządzenia zgodnie z podanymi w niej zasadami i warunkami bezpieczeństwa stanowią warunek prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. Informacja techniczna powinna zawsze znajdować się w miejscu znanym i dostępnym dla personelu obsługi, zlokalizowanym w pobliżu urządzenia. 1

2 Wydanie

3 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE MODUŁU COOLER W SYSTEMIE WindMaker DANE TECHNICZNE OPIS URZĄDZENIA LOGIKA STEROWANIA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM DOSTAWA WYMIARY I OZNACZENIA PARAMETRY ZNAMIONOWE PRZYKŁADOWY WSTĘPNY DOBÓR DOLNEGO ŹRÓDŁA CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE ZESTAWÓW RAPTOR COOLER CHARAKTERYSTYKA POMPY OBIEGOWEJ GLIKOLU INSTRUKCJE MONTAŻOWE POSADOWIENIE I PODŁĄCZENIE DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE SCHEMAT WSPÓŁPRACY COOLERA Z RAPTOREM I POMPĄ CIEPŁA ODPROWADZENIE KONDENSATU POŁACZENIA ELEKTRYCZNE OBSŁUGA BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI STEROWANIE ZA POMOCĄ PROGRAMATORA CENTRALI RAPTOR OBSŁUGA I KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA KARTA SERWISOWA...24 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

4 1. ZASTOSOWANIE MODUŁU COOLER W SYSTEMIE WindMaker COOLER jest urządzeniem dedykowanym do współpracy z centralą RAPTOR i jest sterowany przez jej układ automatyki. Moduł chłodniczy COOLER systemu WindMaker jest innowacyjnym rozwiązaniem pozwalającym na schłodzenie powietrza wentylacyjnego. Chłód może być pozyskiwany z gruntu przez COOLER a na dwa sposoby: 1. bezpośrednio z GGWC przez układ pompowy COOLER a (należy pamiętać o przeprowadzeniu obliczeń dotyczących oporów hydraulicznych i odpowiadających na pytanie czy wbudowana pompa obiegowa zapewni odpowiedni przepływ nominalny zgodnie z danymi technicznymi modułu COOLER); 2. za pośrednictwem gruntowej pompy ciepła, gdzie GGWC jest dolnym źródłem pompy ciepła współpraca z pompą obiegową pompy ciepła poprzez sygnał elektryczny; W drugim przypadku COOLER działając w trybie chłodzenia regeneruje Dolne Źródło (DŹ), które wychładza się w wyniku pobierania ciepła na potrzeby grzewcze przez pompę ciepła (PC). Jest to doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu latem możemy odprowadzać nadmiar ciepła z pomieszczeń i gromadzić je w gruncie aby wykorzystać w okresie zimowym. Przy pracy z pompą ciepła GGWC jest dla pompy dolnym źródłem ciepła, należy tylko sprawdzić czy jest wystarczające. 2. DANE TECHNICZNE 2.1. OPIS URZĄDZENIA Moduł chłodniczy COOLER ma kompaktową budowę, a wewnątrz znajdują się: wymiennik ciepła powietrze/glikol; pompa obiegowa układu gruntowego wymiennika ciepła zapewniająca przepływ czynnika przez wymiennik glikol powietrze na podmieszaniu; zawór trójdrogowy z siłownikiem sterowanym płynnie sygnałem analogowym 0-10 V umożliwiający sterowanie ilością przekazywanego chłodu do powietrza wentylacyjnego; wentylator EC (elektronicznie komutowany o niskim zużyciu prądu) dodatkowy obieg powietrza o zwiększonej wydajności umożliwia podniesienie mocy chłodniczej przez wymuszenie dodatkowego obiegu powietrza króćcem recyrkulacji; by-pass z siłownikiem 230V umożliwiającym prowadzenie powietrza przez wymiennik lub obejściem w zależności od temperatury; odpowietrznik ręczny, zawór spustowy oraz rotametr RT z termometrem umożliwiający kontrolę przepływu. 4

5 Umieszczenie w pobliżu rekuperatora RAPTOR pozwala na podłączenie kanałem wentylacyjnym z kanałem nawiewnym rekuperatora. Powietrze ochłodzone przez COOLER a dostarczane jest do systemu wentylacji budynku. Zastosowanie modułu COOLER w połączeniu z centralą rekuperacyjną RAPTOR zwiększy wydajność układu należy o tym pamiętać przy doborze kanałów nawiewnych. Moc zamontowanego wymiennika powietrze/glikol oraz wielkość wymiennika gruntowego w postaci dolnego źródła gwarantują odpowiednią ilość chłodu. 1. Puszka elektryczna 2. Siłownik współpracujący z by-passem 3. Odpowietrznik ręczny 4. Rotametr RT 5. Zawór trójdrogowy z siłownikiem 6. Krócieć wyjścia glikolu 7. Króciec wejścia glikolu 8. Pompa obiegowa 9. Króciec odprowadzenia skroplin 10. Zawór spustowy 11. Wymiennik ciepła 12. Wentylator EC 2.2. LOGIKA STEROWANIA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM W okresie zimy, kiedy chłodzenie nie jest wymagane, powietrze przepływa przez by-pass modułu COOLER i przedostaje się do instalacji nawiewnej. W okresie lata chłodnica pracuje w trybie chłodzenia w zależności od temperatur i żądania chłodu. W momencie schładzania przepustnica by-pass się zamyka, wentylator oraz pompka obiegowa zostają włączone, a zawór trójdrogowy z siłownikiem wysterowują poziom chłodzenia. W funkcji chłodzenia, temperatura powietrza ustawiona jest indywidualnie przez użytkownika na sterowniku rekuperatora RAPTOR. Jest ona kontrolowana przez czujnik temperatury powietrza nawiewanego (znajdujący się w kanale wentylacyjnym za COOLER em), który mierzy temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W momencie, gdy wartość temperatury nawiewanej jest wyższa od wartości temperatury 5

6 zadanej, automatyka zamyka by-pass COOLER a, co powoduje skierowanie powietrza na wymiennik - chłodnicę. Następnie uruchamia się wentylator modułu chłodzącego COOLER wspomagający przepływ powietrza z rekuperatora RAPTOR oraz dodatkowej czerpni np. z korytarza. Jest to standardowa opcja uruchomienia modułu COOLER. Istnieje również druga możliwość w której temperatura powietrza ustawiona indywidualnie przez użytkownika jest kontrolowana przez czujnik temperatury powietrza wyciąganego z pomieszczenia. W momencie gdy wartość temperatury wyciąganej jest wyższa od wartości temperatury zadanej, zamykana jest przepustnica by-pass COOLER a, a powietrze kierowane jest na wymiennik-chłodnicę. Uruchamiany jest wentylator COOLER a wspomagający przepływ powietrza z rekuperatora RAPTOR oraz z dodatkowego króćca recyrkulacyjnego. Minimalna wartość temperaturowa kontrolowana jest przez czujnik powietrza nawiewanego, po osiągnięciu której bypass COOLER a ponownie zostanie otworzony. Automatyka steruje zaworem chłodnicy wodnej do czasu osiągnięcia przez powietrze nawiewane zadanej temperatury. Jednocześnie uruchamiana jest pompa obiegowa układu chłodniczego, dostarczająca chłodny czynnik z układu dolnego źródła do chłodnicy. Wszystkie opisane punkty pracy mają histerezę 1 0 C oraz opóźnienie czasowe 5 min; wynikające z bezwładności pomiarowej czujników temperatury. Prędkość obrotowa wentylatora COOLER jest nastawiana na sterowniku rekuperatora Windmaker RAPTOR sygnałem 0-10V. Prędkość obrotowa wentylatora w RAPTORZE steruje proporcjonalnie prędkością wentylatora COOLER. Moduł chłodniczy COOLER dzięki podłączeniu do centrali RAPTOR umożliwia współpracę z automatyką inteligentnego budynku EiB DOSTAWA Producent gwarantuje zapakowanie jednostki zgodne z normatywnymi zasadami transportowania. Moduł chłodniczy COOLER dostarczany jest w całości do dalszej odsprzedaży lub montażu. COOLER powinien być składowany poziomo w oryginalnym opakowaniu. Należy zachować szczególną ostrożność przy przeładunku. Urządzenia nie należy: rzucać, poddawać wstrząsom, dopuścić do jego zgniecenia. Bezpośrednio po rozładunku dostawy należy sprawdzić kompletność dostawy i stan urządzeń. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego transportu i składowania wykluczają ewentualne roszczenia gwarancyjne pod adresem producenta. Pomieszczenia, w których znajduje się moduł powinny być wolne od agresywnych gazów i substancji chemicznych działających korodująco na urządzenia. Zabrania się składowania urządzeń jedno na drugim. Standardowa zawartość opakowania: moduł chłodniczy WM-COOLER (500, 700, 1000); dokumentacja techniczno rozruchowa z gwarancją (dołączana w momencie zakupu, do faktury VAT); 3 przewody do podłączenia pod centralę RAPTOR z zaciskami (5 m); złączka do syfonu 20 x 1/2. Zawartość opakowań należy sprawdzić bezpośrednio po dostawie. W przypadku stwierdzenia braków w dostawie należy skontaktować się z przewoźnikiem lub firmą ASPOL-FV. 6

7 2.4. WYMIARY I OZNACZENIA Przód 7

8 Chłodzenie Moduł chłodniczy COOLER 2.5. PARAMETRY ZNAMIONOWE* Obieg powietrza Obieg glikolowy Moc podzespołów DANE TECHNICZNE NOMINALNE COOLER 500 COOLER 700 COOLER 1000 Moc całkowita (kw) 7,98 9,15 10,00 Moc jawna (kw) 5,08 5,93 6,29 Przepływ powietrza (m 3 /h) Spadek ciśnienia (Pa) Temp. powietrza wej. ( C) Temp. powietrza wyj. ( C) 15 15,7 15,4 Wilgotność powietrza wej. (%) Wilgotność powietrza wyj. (%) Moc całkowita (kw) 7,98 9,15 10,00 Przepływ glikolu (dm 3 /min) 24,17 29,33 40,00 Strata ciśnienia (kpa) Temperatura wejścia ( C) Temperatura wyjścia ( C) Moc wentylatora (kw) 0,335 0,51 0,51 Moc el. pompy obieg. (kw) 0,092 0,092 0,092 Moc el. siłownika bypassu (kw) 0,0015 0,0015 0,0015 Max pobór prądu 230 V/ 1~/50 Hz/(+/- 5%) (A) 3,9 3,15 3,1 Przyłącza zewnętrzne Wymiary zewn. obudowy Króciec wejścia chłodnicy GZ 1 GZ 1 GZ 1 Króciec wyjścia chłodnicy GZ 1 GZ 1 GZ 1 Króćce wejścia powietrza fi 160 fi 200 fi 250 Króciec wyjścia powietrza fi 200 fi 250 fi 315 Króciec odpływu skroplin GW ½ GW ½ GW ½ Przyłącza elektryczne i sygnałowe przewody wyprowadzone 3 x 5 mb. z konektorami do automatyki RAPTORA Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm) Waga (kg) *- Podane parametry odnoszą się do założeniowych temperatur z GGWC. W przypadku ogrzania gruntu moc chłodzenia obniży się. 8

9 2.6. PRZYKŁADOWY WSTĘPNY DOBÓR DOLNEGO ŹRÓDŁA W poniższej tabelce zestawiono przykładowy dobór dolnego źródła poziomego i pionowego przy standardowych uzyskach energetycznych z gruntu. Założenia ogólne: Strumień energii cieplnej z gruntu: 13 W/m 2 (wymiennik poziomy) oraz 28 W/m (wymiennik pionowy); Zastosowano glikol HENOCK 20P15, zabezpieczający przepływ w dolnym źródle do -15 C Urządzenie COOLER 500 COOLER 700 COOLER 1000 Moc chłodnicza* [kw] 7,98 9,15 10,00 Wymiennik poziomy Powierzchnia pod GGWC [m2] Łączna ilość rur [m] Ilość sekcji [szt] Powierzchnia pod GGWC [m2] Łączna ilość rur [m] Ilość sekcji [szt] Powierzchnia pod GGWC [m2] Łączna ilość rur [m] Ilość sekcji [szt] M M M S Wymiennik pionowy Łączna długość sond [m] Max głębokość sondy [m] Ilość sekcji [szt] Łączna długość sond [m] Max głębokość sondy [m] Ilość sekcji [szt] Łączna długość sond [m] Max głębokość sondy [m] Ilość sekcji [szt] Turbo 63/ Turbo 75/ *- wartość ściśle uzależniona od parametrów gruntu 9

10 2.7. CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE ZESTAWÓW RAPTOR COOLER pst (Pa) RAPTOR COOLER 500 RAPTOR wymiennik + COOLER bypass RAPTOR bypass + COOLER wymiennik Wydajność [m 3 /h] pst (Pa) RAPTOR COOLER 700 Raptor bypass - Cooler wymiennik Raptor wymiennik - Cooler bypass Wydajność [m 3 /h] pst (Pa) RAPTOR COOLER 1000 RAPTOR wymiennik + COOLER bypass RAPTOR bypass + COOLER wymiennik Wydajność [m 3 /h] Sytuacja w której powietrze przepływa przez wymiennik rekuperatora i bypass COOLER a najczęściej ma miejsce zimą, natomiast przepływ przez przepustnicę bypass rekuperatora i wymiennik COOLER a to sytuacja charakterystyczna dla lata. 10

11 2.8. CHARAKTERYSTYKA POMPY OBIEGOWEJ GLIKOLU Pompka obiegowa wbudowana w module chłodniczym COOLER ma za zadanie przepchnąć czynnik na podmieszaniu. Należy wyliczyć czy pompka jest w stanie pokonać opór całego dolnego źródła. Jeśli nie, to należy dobrać drugą pompkę obiegową wbudowaną w pompę ciepła Powyższy wykres uwzględnia wodę jako medium przepływające. 3. INSTRUKCJE MONTAŻOWE 3.1. POSADOWIENIE I PODŁĄCZENIE DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Urządzenie COOLER należy zamontować na stabilnym podłożu w sposób umożliwiający wykonanie podłączeń elektrycznych i czynności serwisowych oraz wykonanie zasyfonowania i odpływu kondensatu. COOLER najlepiej umieścić w pomieszczeniu ogrzewanym, tak aby nie powodować nadmiernego wychłodzenia lub ogrzania, blisko centrali RAPTOR, ponieważ długość przewodów elektrycznych ma 5 m. Należy zwrócić uwagę, iż kanał nawiewny wychodzący z modułu COOLER (prawa strona urządzenia patrząc od frontu) ma zwiększoną średnicę w stosunku do króćców: doprowadzającego powietrze z centrali RAPTOR oraz doprowadzającego powietrze z recyrkulacji (lewa strona urządzenia). Zaleca się montaż filtra na powietrzu recyrkulacyjnym. 11

12 Montaż na konsoli ściennej Konsolę ścienną należy zamocować zgodnie ze sztuką budowlaną, stosując mocowania przeznaczone do określonego typu ściany. Mocowanie konsoli musi przenosić minimalny moment siły M min = 1200 Nm (co odpowiada obciążeniu ok. P=200 kg przyłożonemu na końcu konsoli wg rysunku). Otwory ø8 P =200 kg A B C D E F G H I COOLER COOLER COOLER Od strony nawiewnej zaleca się zastosowanie połączenia elastycznego o dł. min. 60 cm w celu zapewnienia łatwego dojścia do konserwacji wymiennika. 12

13 3.2. POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE Przyłącza hydrauliczne zakończone są gwintem zewnętrznym 1. Podłączenie powinno być rozłączne śrubunkowe. Sposób montażu izolacji odcinka na długości śrubunku powinien umożliwiać łatwy jej demontaż w celu czynności serwisowych. Krócieć dolny jest króćcem wejścia glikolu, natomiast króciec górny służy wyjściu glikolu z urządzenia. UWAGA: dokręcając śrubunek kontrować moment na króćcu przyłączeniowym 13

14 3.3. SCHEMAT WSPÓŁPRACY COOLERA Z RAPTOREM I POMPĄ CIEPŁA 14

15 3.4. ODPROWADZENIE KONDENSATU Króciec odpływu kondensatu wbudowany jest po stronie nawiewu i zakończony gwintem wewnętrznym ½. Do instalacji kanalizacyjnej COOLER podłączamy wyłącznie poprzez syfon. Należy wkręcić złączkę w króciec podłączeniowy uszczelniając połączenie. UWAGA! Nie dokręcać kluczem! Montaż dedykowanego syfonu HL (wyposażenie opcjonalne Kod produktu: WM-RS-SYFON-40) Proponowany syfon z kulką zabezpiecza przed zapachem wydostającym się z kanalizacji, nawet wówczas gdy w syfonie braknie kondensatu. 15

16 Połącz gumową redukcję z elementem syfonu wg rysunku: Rurę pionową syfonu można przyciąć zachowując minimalną wysokość H. Cały system odpływu kondensatu powinien być instalowany w otoczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0 C, w innym przypadku należy zabezpieczyć układ przed zamarznięciem. Po wykonaniu podłączenia instalacji odpływu skroplin należy bezwzględnie wykonać próbę odpływu wylewając na tacę przez króciec wylotowy powietrza (prawa strona patrząc od frontu modułu) min. 1 l czystej wody. 16

17 3.5. POŁACZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenia sygnałowo-elektryczne mogą być wykonywane przez osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do prowadzenia prac elektrycznych oraz zaznajomionymi z niniejszą instrukcją. Urządzenia WindMaker zasilane są napięciem jednofazowym 230V/50Hz. Urządzenia COOLER współpracują i są zasilane bezpośrednio z central RAPTOR. Moduł COOLER tym samym korzysta z zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego typu C.. MODEL RAPTOR COOLER 500 RAPTOR COOLER 700 RAPTOR COOLER 1000 zabezpieczenie C10A C10A C16A Dla uniknięcia ewentualnej pomyłki oraz szybkości podłączenia wszelkie przewody elektryczne wychodzące z modułu chłodniczego posiadają profesjonalne złącza przemysłowe oraz widoczne oznaczenia. Każde złącze damsko-męskie pasujące do siebie, zdefiniowane jest przy pomocy tej samej litery alfabetu oraz krótkiego opisu. B-chłodzenie 230 VAC z 5 m przewodem elektrycznym 2x1,0 mm 2 - zasilający pompę obiegową (obciążalność 230 VAC 250 W); G-sterowanie chłodn V z 5 m przewodem elektrycznym 3x0,25 mm 2 - sterujący siłownikiem sterowanym napięciowo 0 10 V zaworu trójdrożnego grupy pompowej; N COOLER podłączenie sygnałowe jednostki chłodniczej 5 m; J czujnik temperatury powietrza nawiewanego 5 mb; Przewody B, G i N są fabrycznie podłączone do urządzenia. Przewód J jest elementem wyposażenia RAPTOR a. UWAGA! Jeżeli COOLER włączany jest w istniejącą instalację wentylacji, należy pamiętać o przełożeniu czujnika temperatury nawiewu do kanału nawiewnego COOLER a. Przewody sterujące umieszczone są w puszcze przyłączeniowej znajdującej się w górnej, tylnej części obudowy rekuperatora. Do wykonania podłączeń elektrycznych należy ze standardowego wyposażenia urządzenia RAPTOR przygotować: 1. przewód podłączeniowy sterownika (kolor szary 20 mb.); 2. przewód z czujnikiem temperatury (czarny 5 mb.); 3. kabel sieciowy zasilający 230V (czarny 2 mb.); 4. sterownik. 17

18 18

19 4. OBSŁUGA 4.1. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI Podłączenie, rozruch, przeglądy i eksploatacja COOLER a powinny odbywać się w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych. Wszelkie prace remontowe, przeglądowe i konserwacyjne mogą odbywać się tylko po uprzednim wyłączeniu zasilania elektrycznego wszystkich obwodów, łącznie z obwodami automatyki i sterowania. Niedopuszczalna jest praca urządzenia przy zdjętych elementach obudowy i osłonach STEROWANIE ZA POMOCĄ PROGRAMATORA CENTRALI RAPTOR Sterowanie urządzeniem COOLER odbywa się poprzez automatykę centrali RAPTOR zgodnie z zasadą działania opisaną na str. 6. Urządzenie jest w trybie gotowości do chłodzenia w okresie letnim zdefiniowanym w ustawieniach fabrycznych czerwiec październik. Powietrze przepływa przez chłodnicę, a by-pass jest zamknięty. W pozostałych miesiącach by-pass jest otwarty, a wentylator i pompa obiegowa wyłączone. Aby dokonać testu uruchomienia urządzenia muszą być spełnione następujące warunki: Temperatura zadana na programatorze musi być niższa od temperatury na czujniku temp. powietrza nawiewanego (standardowe rozwiązanie); Data na wyświetlaczu musi znajdować się w miesięcznym przedziale czerwiec październik; Musi być włączony tryb automatyczny chłodnicy w menu 3.2 Tryb chłodnicy; Podpięte pod automatykę RAPTOR oraz COOLER powinny być złącza B-chłodzenie 230 VAC, G-sterowanie chłodn V, a także N COOLER. Ze stanu wyłączonego urządzenia do okna sterowania można się dostać poprzez: / Ustaw zegar I kalendarz zmienić miesiąc 19

20 4.3. OBSŁUGA I KONSERWACJA Podczas wszelkich prac przeglądowo konserwacyjnych należy zachować wszelkie ogólne oraz podane poniżej zasady bezpiecznej pracy. Powietrze wpływające do modułu COOLER jest oczyszczone przez filtr centrali RAPTOR. Zaleca się systematyczną kontrolę stanu filtra nawiewu. Należy przeprowadzać okresową kontrolę stanu chłodnicy. Czynności serwisowe można przeprowadzić od strony nawiewu do pomieszczeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie przestrzeni serwisowych opisanych na str. 7 oraz na wykonanie elastycznych podłączeń kanałów wentylacyjnych. W razie zabrudzenia chłodnicy wezwać serwis bądź wyłączyć urządzenie z sieci, odkręcić niezbędne śrubunki, wyjąć wymiennik i rozpocząć czyszczenie przy użyciu środków chemicznych niereagujących z aluminium i spłukiwać wodą odprowadzając przez instalację odpływu skroplin. UWAGA! Lamele wymiennika są delikatne i łatwo je uszkodzić mechanicznie. Ostre krawędzie mogą kaleczyć należy stosować rękawice ochronne. Czynności konserwacyjne zaleca się powierzyć wykwalifikowanym firmom serwisowym. Firma ASPOL FV Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i wymiarowych prezentowanych elementów. Ewentualne zmiany nie będą miały istotnego wpływu na charakter i zastosowanie elementów. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja, kopiowanie w części lub całości bez zezwolenia ASPOL FV zabronione. 20

21 5. GWARANCJA 1. Warunki gwarancji Na warunkach niniejszej gwarancji ASPOL FV Sp. z o.o Łódź, ul. Helska 39/45, zwana dalej ASPOL gwarantuje bezawaryjną pracę i funkcjonowanie modułu chłodniczego WindMaker COOLER zakupionego zgodnie z fakturą... z dnia..., zwanej dalej urządzeniem. 1 Okres gwarancji Gwarancja na urządzenie wynosi 24 miesięcy od daty wydania. Za datę wydania uważa się datę widoczną w fakturze sprzedaży ASPOL. 2 Zakres gwarancji 1. Gwarancja obejmuje jedynie wady wytwórcze tkwiące w urządzeniu w chwili wydania; 2. Podstawowym warunkiem udzielenia i skuteczności gwarancji jest przestrzeganie zasad i spełnienie warunków zawartych w DTR modułu chłodniczego; 3. W przypadku zaistnienia wady urządzenia Klient zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić ASPOL nie później niż w terminie 7 dni od daty ujawnienia się wady. Do chwili zakończenia postępowania reklamacyjnego, Klient przechowa na własny koszt reklamowane urządzenie do czasu uzgodnienia z ASPOL dalszego postępowania; 4. W okresie gwarancji ASPOL zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni licząc od pisemnego zgłoszenia, podając sposób i możliwy termin jej załatwienia. Gwarant w tym samym terminie, w przypadku uwzględnienia reklamacji, przystąpi do usuwania zgłoszonych wad, usuwając je niezwłocznie, w terminie wynikającym z zachowania zasad należytej staranności z uwzględnieniem możliwości technicznych i zasad sztuki; 5. Świadczenie gwarancyjne nie zmienia terminu gwarancji. W związku z udzieloną gwarancją odpowiedzialność ASPOL z tytułu rękojmi za wady urządzenia zostaje wyłączona; Klient traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku dokonania napraw lub jakichkolwiek ingerencji czy zmian konstrukcyjnych przez osoby nieupoważnione przez ASPOL lub nieposiadające odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi szkoleniami, gwarantującymi wysoką jakość i profesjonalizm. 3 Gwarancją nie są objęte 1. Wady modułu powstałe z innych przyczyn niż w niej tkwiące, w szczególności wady eksploatacyjne, wady których powstanie obciąża Klienta lub podmioty działające w jego imieniu lub na jego rzecz; 2. Uszkodzenia urządzenia wynikłe z wpływu otoczenia, niewłaściwego transportu, składowania; 3. Uszkodzenia mechaniczne oraz nieprawidłowości wynikające z niewłaściwej, niezgodnej z DTR eksploatacji urządzenia; 4. Wady wynikające z dokonania modyfikacji, zmiany parametrów pracy, przeróbek, naprawy lub wymiany części składowych urządzenia we własnym zakresie; 5. Uszkodzenia i wady w obudowie i elementach konstrukcyjnych niemające wpływu na funkcjonalność i prawidłową pracę urządzenia. 4 Reklamacje Reklamacje należy zgłaszać do ASPOL lub autoryzowanego sprzedawcy wyłącznie pisemnie w terminie 7 dni od ujawnienia się wady, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Reklamacja musi zawierać numer i datę dokumentu wydania. Reklamacja musi zawierać opis nieprawidłowej pracy urządzenia, ewentualnie wskazanie części wadliwych. Do zgłoszenia należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancji z podpisem klienta potwierdzającym przyjęcie jej warunków. 21

22 5 Świadczenie gwarancyjne 1. Odpowiedź za zgłoszoną wadę na podstawie niniejszej gwarancji zostanie udzielona w ciągu 14 dni. ASPOL lub autoryzowany przez niego przedsiębiorca przystąpi do naprawy bez zwłoki, w miarę możliwości, technologii oraz współpracy dostawców. W wyjątkowych wypadkach termin ten może być przedłużony w przypadku uniemożliwienia pracy serwisu na skutek zaistnienia siły wyższej, strajku, blokady dróg, zamieszek itp.; 2. Części, które pracownicy serwisu wymontują z urządzenia w ramach usługi gwarancyjnej i zastąpią je nowymi, przechodzą na własność ASPOL; 3. Koszty wynikłe z powodu nieuzasadnionej reklamacji lub przerwania pracy serwisu na życzenie Klienta ponosi Klient; 4. Klientowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną 4 naprawy, a element urządzenia będzie dalej wykazywał wady uniemożliwiające używanie jej zgodnie z przeznaczeniem; 4.1 Sprawdzenie nie jest zaliczane do limitu napraw, stanowiących podstawę do wymiany elementu bądź całego urządzenia na nowe; 5. ASPOL ma prawo odmówić wykonania czynności gwarancyjnych lub obsługi w przypadku, gdy Klient wstrzymuje się z zapłatą za urządzenie lub wcześniejszą usługę serwisową. Klientowi w przypadku skorzystania przez ASPOL z prawa odmowy wykonania czynności gwarancyjnych nie przysługuje żadne roszczenie; Zakład serwisowy: ASPOL - FV Sp. z o. o. Ul. Helska 39/ Łódź tel./fax: (0-42)

23 6. KARTA GWARANCYJNA (wypełnia ASPOL FV Sp. z o.o.) Typ Kontrola jakości Nr faktury Nr urządzenia Data sprzedaży Stempel i podpis sprzedawcy... (wypełnia sprzedawca) Nr faktury Data sprzedaży Stempel i podpis sprzedawcy... Potwierdzam odbiór niniejszej gwarancji, z której treścią się zapoznałem i ją przyjmuję. Data Podpis klienta.. 23

24 7. KARTA SERWISOWA L.P. Data zgłoszenia Data wydania Opis naprawy Pieczątka serwisu i podpis UWAGI I ZALECENIA: 24

25 DEKLARACJA ZGODNOŚCI 25

Dokumentacja techniczno-rozruchowa

Dokumentacja techniczno-rozruchowa Moduł grzewczo - chłodniczy WindMaker OCTAGON GGWC WM OCTAGON GGWC - 500 WM OCTAGON GGWC - 700 WM OCTAGON GGWC 1000 Dokumentacja techniczno-rozruchowa Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą informacją

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. VUT EH EC Wyświetlacz LCD Wyświetlacz SAS908 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla Użytkownika

Instrukcja obsługi dla Użytkownika Jednostka chłodnicza Comfocool 350 / 550 Instrukcja obsługi dla Użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana z dużą starannością. Mimo to wydawca nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła GWC

Gruntowy wymiennik ciepła GWC Gruntowy wymiennik ciepła GWC Zasada działania polega na wykorzystaniu stałej, wyższej od 0 0 C temperatury gruntu poniżej strefy przemarzania do ogrzania powietrza, które następnie jest dalej użytkowane

Bardziej szczegółowo

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

bliżej natury KCX bliżej siebie KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła bliżej natury bliżej siebie KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności

Bardziej szczegółowo

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H 30 OTD Centrale wentylacyjne nawiewne Centrale wentylacyjne nawiewne obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, izolowana wełną mineralną gr. 30 mm standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).

Seria VUT WH EC. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). VUT EH EC A8 A13 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 90%. Nawiewno-wywiewna

Bardziej szczegółowo

Sprzęgło hydrauliczne SOLID

Sprzęgło hydrauliczne SOLID Sprzęgło hydrauliczne SOLID INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 10.06.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 www.makroterm.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Steruj za pomocą dotyku. Współpraca z chłodnicą. Nagrzewnica wstępna. Wybór czerpni. Wyposażenie centrali. Opcje. Centrale z odzyskiem ciepła

Steruj za pomocą dotyku. Współpraca z chłodnicą. Nagrzewnica wstępna. Wybór czerpni. Wyposażenie centrali. Opcje. Centrale z odzyskiem ciepła Opcje Wyposażenie centrali entrale z odzyskiem ciepła Wykres sprężu Wykres sprawności Spręż dyspozycyjny [Pa] Sprawność odzysku ciepła [%] 6 85 5 8 4 3 2 7 1 65 2 4 6 8 6 2 4 6 8 1 RK-2-KP-2.2 RK-35-KP-2.2

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką

Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak szpaletowy z grzałką to urządzenie, którego zadaniem jest skuteczne doprowadzenie powietrza do wnętrza budynku, wstępnie

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych

z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych Mechaniczny termostat pokojowy z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a 32-300

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 10 AC Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MSMW, maksymalnie 2 sztuki w kaskadzie dla chłodzenia przy zastosowaniu regulatora

Bardziej szczegółowo

AWO 432 Blacha KD v.1.0

AWO 432 Blacha KD v.1.0 AWO 432 Blacha KD v.1.0 Zestaw montażowy do kontroli dostępu. PL Wydanie: 1 z dnia 31.08.2009 IM 432 Zastępuje wydanie: ---------- 1. Przeznaczenie: Blacha, adapter przeznaczona jest do montażu PCB kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna strona 2 / 9 DUPLEX 25 Multi / 3/ - Me.19.EC3 - Mi.19.EC3 - S7.C - Fe.4 - Jednostka: DUPLEX 25 Multi Specyfikacja: Fi.4 - B.LM24A - H./ - H.71/ - H./ - Typ

Bardziej szczegółowo

Napęd łańcuchowy KA 32/50

Napęd łańcuchowy KA 32/50 Napęd łańcuchowy KA 32/50 Certyfikat nr 2401/2007 wysuw *) tylko do ciągnięcia (gdy cały ciężar okna na zawiasach) D+H zastrzega sobie prawo do zmian technicznych D+H Polska Sp. z o.o. ul. Polanowicka

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Kratka Kratka nawiewna Sposoby instalacji Cyrkulacja powietrza w hali basenowej jest bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl

RGS REKUPERATORY CENTRALE KLIMATYZACYJNE OPIS KONSTRUKCJI OZNACZENIE URZĄDZENIA. www.juwent.com.pl RGS REKUPERATORY OPIS KONSTRUKCJI OBUDOWA Konstrukcja obudowy oparta na szkielecie z profilu aluminiowego. Panele warstwowe wypełnione wełną mineralną grubości 25 mm. Od strony wewnętrznej blacha ocynkowana,

Bardziej szczegółowo

Rypin, dn. 29.10.2014 r

Rypin, dn. 29.10.2014 r P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o. ul. Mleczarska 18A 87-500 Rypin Rypin, dn. 29.10.2014 r POTENCJALNI WYKONAWCY Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. Wytworzenie/zakup, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. 200m3/h - 120 Pa

Dane techniczne. 200m3/h - 120 Pa Do podanych cen netto należy dodać podatek VT 23% mini 250 300 duo 300 400 E duo 400 E G 400 E duo 600 duo 600 E 650 650 E Układ przeciwzamrożeniowy Dodatkowe filtry powietrza Układ przeciwzamrożeniowy

Bardziej szczegółowo

RK-200-UP-2.2 RK-350-UP-2.2 RK-500-UP-2.2 RK-700-UP-2.2

RK-200-UP-2.2 RK-350-UP-2.2 RK-500-UP-2.2 RK-700-UP-2.2 Opcje Wyposażenie centrali entrale z odzyskiem ciepła Wykres sprężu Wykres sprawności Spręż dyspozycyjny [Pa] Sprawność odzysku ciepła [%] 6 85 5 8 4 75 3 2 7 1 65 2 4 6 8 6 2 4 6 8 1 RK-2-UP-2.2 RK-35-UP-2.2

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 2/8 RIS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. 1. Omówienie konieczności stosowania automatycznej regulacji w klimatyzacji ze względu na skomplikowane procesy hydrotermiczne

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I KONSERWACJI SYSTEMU ARENA ON LINE

OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I KONSERWACJI SYSTEMU ARENA ON LINE OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI, GWARANCJI I KONSERWACJI SYSTEMU ARENA ON LINE I. Eksploatacja systemu Arena On Line 1. Eksploatacja i obsługa Systemu musi być wykonywana przez wykwalifikowany i przeszkolony

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03

CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, STEROWNIKÓW I CENTRAL MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR typ: CDW-03 Producent: AFG ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA MACIEJ

Bardziej szczegółowo

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni

Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni Centrala klimatyzacyjna z podwójnym przeciwprądowym wymiennikiem ciepła do hal krytych pływalni CF Pool Basic Wydatek powietrza: 1 800 40 000 m 3 /h Podstawowe cechy: Funkcje wentylacji, osuszania i ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011 Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo tel/fax: +48 32 2319678; mobile: +48 601482447 http://powerauditing.com; e-mail: office@gabrielmiczka.com PowerAuditing.com Zimno z ciepła Chłodziarki adsorpcyjne Podsystemy

Bardziej szczegółowo

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa

Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa Rekuperatory serii PHANTOM A-FV - WENTYLACJA REKUPERATOR WindMaker PHANTOM WM-PHANTOM-400 Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą informacją techniczną, następnie użytkowanie

Bardziej szczegółowo

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo

SYSTEM M-Thermal Midea

SYSTEM M-Thermal Midea SYSTEM M-Thermal Midea Jednostka zewnętrzna w technologii inwerterowej DC Zasobnik ciepłej wody użytkowej Jednostka wewnętrzna Zestaw solarny Technologia inwerterowa Zwiększenie prędkości obrotowej silnika

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE

NKV. Seria NAGRZEWNICE WODNE NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekroju prostokątnym. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. grzejniki klimakonwektorowe Vido POLSKA 2013

Katalog techniczny. grzejniki klimakonwektorowe Vido POLSKA 2013 Katalog techniczny grzejniki Vido POLSKA 2013 grzejniki Vido NOWOŚĆ Klimakonwektor Vido został zaprojektowany tak, aby zapewnić przyjemne ciepło w środku zimy jak i orzeźwiający chłód w środku lata. Wbudowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC

APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC GDYNIA APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY - AGC 2012 1/8 APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY AGC SERWIS Tel.: (+48 58) 783 99 50/51 Faks: (+48 58) 783 98 88 Kom: (+48) 510 098 081 E-mail: serwis@klimor.pl GDYNIA, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1. MODUS S.J. Wadowicka 12 30-415 Kraków, Polska. www.modus.pl Instrukcja obsługi PLD 24 - pixel LED driver DMX V1.0.1 1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze produkty były najwyższej jakości i spełniły Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych i innych. Szybkie ogrzewanie, bądź chłodzenie pomieszczeń Cicha i wydajna praca aparatu Niskie

Bardziej szczegółowo

Dane pomp ciepła Genesis seria GR Modele 006 do 060 / 50 Hz / R407c Język polski/jednostki SI

Dane pomp ciepła Genesis seria GR Modele 006 do 060 / 50 Hz / R407c Język polski/jednostki SI SERIA: Zasilanie: UKŁAD JEDNOSTEK JĘZYK: GR - R407c 50 Hz SI POLSKI Dane pomp ciepła Genesis seria GR Modele 006 do 060 / 50 Hz / R407c Język polski/jednostki SI REWIZJA: 02/09/04 Ze względu na stałe doskonalenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS

POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 AC/ACS POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA WPL 10 ACS Opis urządzenia: W skrócie Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie 6 sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i MPMSII, maksymalnie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Gruntowe pompy ciepła Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu wysoką jakość

Bardziej szczegółowo

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY ogrzewanie lub chłodzenie w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa (dane techniczne)

Karta katalogowa (dane techniczne) ECOAIR HYBRYDOWA POMPA CIEPŁA POWIETRZE-ZIEMIA-WODA Pack B 3-2 kw Pack B -22 kw Pack B T -22 kw Pack C 3-2 kw Pack C -22 kw Pack C T -22 kw Karta katalogowa (dane techniczne) .. ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne

Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO PGM (z mieszaczem) 2 COSMO. Dane techniczne. Dane techniczne Grupy pompowe 1 2 COSMO Grupa pompowa COSMO PGU (bez mieszacza) Grupa pompowa COSMO (bez mieszacza) bez pompy, z dwoma zaworami kulowymi z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą i śluzą

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 MOSiR MIELEC PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, okablowane. Układ sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie

Bardziej szczegółowo

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy)

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 www.insbud.net InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w

Bardziej szczegółowo

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny Typ 1. mini 250 300 300 duo 400 400 duo 400 G Konfiguracja Układ przeciwzamrożeniowy Regulator obrotów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI B3B-WX 15, B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60, B3B-WX 80, B3B-WX 100, B3B-WX 125, B3B-WX, B3B-WX 200, B3B-WX DOKUMENTACJA TECHNICZNO

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Stabilizator wentylacji

Stabilizator wentylacji Stabilizator wentylacji Zdjęcie Zasada działania Opis Stabilizator wentylacji jest przeznaczony do montażu w poziomej części kanału wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej, zaraz za kratką wentylacyjną.

Bardziej szczegółowo

CENNIK / INDEX. Mod. Typy centrali Strona. Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja pozioma lub pionowa

CENNIK / INDEX. Mod. Typy centrali Strona. Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja pozioma lub pionowa CENNIK / INDEX Mod. Typy centrali Strona HESTOR DELUXE Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja uniwersalna : leżąca i podwieszana. Multifunkcjonalne sterowanie zintegrowanez

Bardziej szczegółowo

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji

Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Wentylacja z odzyskiem ciepła elementy rekuperacji Dostarczenie właściwej ilości świeżego powietrza do budynku oraz usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego to zadania wentylacji mechanicznej. Z zewnątrz

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: UMOWA Nr /2012 zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie

DDWszechstronny i prosty montaż. DDEfektywny proces chłodzenia i grzania AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA. Montaż we wnęce. Montaż w ścianie Grzanie DDWszechstronny i prosty montaż DDEfektywny proces chłodzenia i grzania W zależności od stopnia zaawansowania budowy i wyposażania pomieszczenia, jednostka wewnętrzna może być tak zainstalowana, aby była

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych

z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych Elektroniczny termostat pokojowy z obsługą wentylacji, rekuperatorów lub klimakonwektorów dwururowych PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 INSBUD ul. Niepodległości 16a

Bardziej szczegółowo