Dokumentacja techniczno-rozruchowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja techniczno-rozruchowa"

Transkrypt

1 Moduł chłodniczy WindMaker COOLER WM COOLER WM COOLER WM COOLER 1000 Dokumentacja techniczno-rozruchowa Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą informacją techniczną, następnie użytkowanie urządzenia zgodnie z podanymi w niej zasadami i warunkami bezpieczeństwa stanowią warunek prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. Informacja techniczna powinna zawsze znajdować się w miejscu znanym i dostępnym dla personelu obsługi, zlokalizowanym w pobliżu urządzenia. 1

2 Wydanie

3 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE MODUŁU COOLER W SYSTEMIE WindMaker DANE TECHNICZNE OPIS URZĄDZENIA LOGIKA STEROWANIA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM DOSTAWA WYMIARY I OZNACZENIA PARAMETRY ZNAMIONOWE PRZYKŁADOWY WSTĘPNY DOBÓR DOLNEGO ŹRÓDŁA CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE ZESTAWÓW RAPTOR COOLER CHARAKTERYSTYKA POMPY OBIEGOWEJ GLIKOLU INSTRUKCJE MONTAŻOWE POSADOWIENIE I PODŁĄCZENIE DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE SCHEMAT WSPÓŁPRACY COOLERA Z RAPTOREM I POMPĄ CIEPŁA ODPROWADZENIE KONDENSATU POŁACZENIA ELEKTRYCZNE OBSŁUGA BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI STEROWANIE ZA POMOCĄ PROGRAMATORA CENTRALI RAPTOR OBSŁUGA I KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA KARTA SERWISOWA...24 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

4 1. ZASTOSOWANIE MODUŁU COOLER W SYSTEMIE WindMaker COOLER jest urządzeniem dedykowanym do współpracy z centralą RAPTOR i jest sterowany przez jej układ automatyki. Moduł chłodniczy COOLER systemu WindMaker jest innowacyjnym rozwiązaniem pozwalającym na schłodzenie powietrza wentylacyjnego. Chłód może być pozyskiwany z gruntu przez COOLER a na dwa sposoby: 1. bezpośrednio z GGWC przez układ pompowy COOLER a (należy pamiętać o przeprowadzeniu obliczeń dotyczących oporów hydraulicznych i odpowiadających na pytanie czy wbudowana pompa obiegowa zapewni odpowiedni przepływ nominalny zgodnie z danymi technicznymi modułu COOLER); 2. za pośrednictwem gruntowej pompy ciepła, gdzie GGWC jest dolnym źródłem pompy ciepła współpraca z pompą obiegową pompy ciepła poprzez sygnał elektryczny; W drugim przypadku COOLER działając w trybie chłodzenia regeneruje Dolne Źródło (DŹ), które wychładza się w wyniku pobierania ciepła na potrzeby grzewcze przez pompę ciepła (PC). Jest to doskonałe rozwiązanie, dzięki któremu latem możemy odprowadzać nadmiar ciepła z pomieszczeń i gromadzić je w gruncie aby wykorzystać w okresie zimowym. Przy pracy z pompą ciepła GGWC jest dla pompy dolnym źródłem ciepła, należy tylko sprawdzić czy jest wystarczające. 2. DANE TECHNICZNE 2.1. OPIS URZĄDZENIA Moduł chłodniczy COOLER ma kompaktową budowę, a wewnątrz znajdują się: wymiennik ciepła powietrze/glikol; pompa obiegowa układu gruntowego wymiennika ciepła zapewniająca przepływ czynnika przez wymiennik glikol powietrze na podmieszaniu; zawór trójdrogowy z siłownikiem sterowanym płynnie sygnałem analogowym 0-10 V umożliwiający sterowanie ilością przekazywanego chłodu do powietrza wentylacyjnego; wentylator EC (elektronicznie komutowany o niskim zużyciu prądu) dodatkowy obieg powietrza o zwiększonej wydajności umożliwia podniesienie mocy chłodniczej przez wymuszenie dodatkowego obiegu powietrza króćcem recyrkulacji; by-pass z siłownikiem 230V umożliwiającym prowadzenie powietrza przez wymiennik lub obejściem w zależności od temperatury; odpowietrznik ręczny, zawór spustowy oraz rotametr RT z termometrem umożliwiający kontrolę przepływu. 4

5 Umieszczenie w pobliżu rekuperatora RAPTOR pozwala na podłączenie kanałem wentylacyjnym z kanałem nawiewnym rekuperatora. Powietrze ochłodzone przez COOLER a dostarczane jest do systemu wentylacji budynku. Zastosowanie modułu COOLER w połączeniu z centralą rekuperacyjną RAPTOR zwiększy wydajność układu należy o tym pamiętać przy doborze kanałów nawiewnych. Moc zamontowanego wymiennika powietrze/glikol oraz wielkość wymiennika gruntowego w postaci dolnego źródła gwarantują odpowiednią ilość chłodu. 1. Puszka elektryczna 2. Siłownik współpracujący z by-passem 3. Odpowietrznik ręczny 4. Rotametr RT 5. Zawór trójdrogowy z siłownikiem 6. Krócieć wyjścia glikolu 7. Króciec wejścia glikolu 8. Pompa obiegowa 9. Króciec odprowadzenia skroplin 10. Zawór spustowy 11. Wymiennik ciepła 12. Wentylator EC 2.2. LOGIKA STEROWANIA W TRYBIE AUTOMATYCZNYM W okresie zimy, kiedy chłodzenie nie jest wymagane, powietrze przepływa przez by-pass modułu COOLER i przedostaje się do instalacji nawiewnej. W okresie lata chłodnica pracuje w trybie chłodzenia w zależności od temperatur i żądania chłodu. W momencie schładzania przepustnica by-pass się zamyka, wentylator oraz pompka obiegowa zostają włączone, a zawór trójdrogowy z siłownikiem wysterowują poziom chłodzenia. W funkcji chłodzenia, temperatura powietrza ustawiona jest indywidualnie przez użytkownika na sterowniku rekuperatora RAPTOR. Jest ona kontrolowana przez czujnik temperatury powietrza nawiewanego (znajdujący się w kanale wentylacyjnym za COOLER em), który mierzy temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W momencie, gdy wartość temperatury nawiewanej jest wyższa od wartości temperatury 5

6 zadanej, automatyka zamyka by-pass COOLER a, co powoduje skierowanie powietrza na wymiennik - chłodnicę. Następnie uruchamia się wentylator modułu chłodzącego COOLER wspomagający przepływ powietrza z rekuperatora RAPTOR oraz dodatkowej czerpni np. z korytarza. Jest to standardowa opcja uruchomienia modułu COOLER. Istnieje również druga możliwość w której temperatura powietrza ustawiona indywidualnie przez użytkownika jest kontrolowana przez czujnik temperatury powietrza wyciąganego z pomieszczenia. W momencie gdy wartość temperatury wyciąganej jest wyższa od wartości temperatury zadanej, zamykana jest przepustnica by-pass COOLER a, a powietrze kierowane jest na wymiennik-chłodnicę. Uruchamiany jest wentylator COOLER a wspomagający przepływ powietrza z rekuperatora RAPTOR oraz z dodatkowego króćca recyrkulacyjnego. Minimalna wartość temperaturowa kontrolowana jest przez czujnik powietrza nawiewanego, po osiągnięciu której bypass COOLER a ponownie zostanie otworzony. Automatyka steruje zaworem chłodnicy wodnej do czasu osiągnięcia przez powietrze nawiewane zadanej temperatury. Jednocześnie uruchamiana jest pompa obiegowa układu chłodniczego, dostarczająca chłodny czynnik z układu dolnego źródła do chłodnicy. Wszystkie opisane punkty pracy mają histerezę 1 0 C oraz opóźnienie czasowe 5 min; wynikające z bezwładności pomiarowej czujników temperatury. Prędkość obrotowa wentylatora COOLER jest nastawiana na sterowniku rekuperatora Windmaker RAPTOR sygnałem 0-10V. Prędkość obrotowa wentylatora w RAPTORZE steruje proporcjonalnie prędkością wentylatora COOLER. Moduł chłodniczy COOLER dzięki podłączeniu do centrali RAPTOR umożliwia współpracę z automatyką inteligentnego budynku EiB DOSTAWA Producent gwarantuje zapakowanie jednostki zgodne z normatywnymi zasadami transportowania. Moduł chłodniczy COOLER dostarczany jest w całości do dalszej odsprzedaży lub montażu. COOLER powinien być składowany poziomo w oryginalnym opakowaniu. Należy zachować szczególną ostrożność przy przeładunku. Urządzenia nie należy: rzucać, poddawać wstrząsom, dopuścić do jego zgniecenia. Bezpośrednio po rozładunku dostawy należy sprawdzić kompletność dostawy i stan urządzeń. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego transportu i składowania wykluczają ewentualne roszczenia gwarancyjne pod adresem producenta. Pomieszczenia, w których znajduje się moduł powinny być wolne od agresywnych gazów i substancji chemicznych działających korodująco na urządzenia. Zabrania się składowania urządzeń jedno na drugim. Standardowa zawartość opakowania: moduł chłodniczy WM-COOLER (500, 700, 1000); dokumentacja techniczno rozruchowa z gwarancją (dołączana w momencie zakupu, do faktury VAT); 3 przewody do podłączenia pod centralę RAPTOR z zaciskami (5 m); złączka do syfonu 20 x 1/2. Zawartość opakowań należy sprawdzić bezpośrednio po dostawie. W przypadku stwierdzenia braków w dostawie należy skontaktować się z przewoźnikiem lub firmą ASPOL-FV. 6

7 2.4. WYMIARY I OZNACZENIA Przód 7

8 Chłodzenie Moduł chłodniczy COOLER 2.5. PARAMETRY ZNAMIONOWE* Obieg powietrza Obieg glikolowy Moc podzespołów DANE TECHNICZNE NOMINALNE COOLER 500 COOLER 700 COOLER 1000 Moc całkowita (kw) 7,98 9,15 10,00 Moc jawna (kw) 5,08 5,93 6,29 Przepływ powietrza (m 3 /h) Spadek ciśnienia (Pa) Temp. powietrza wej. ( C) Temp. powietrza wyj. ( C) 15 15,7 15,4 Wilgotność powietrza wej. (%) Wilgotność powietrza wyj. (%) Moc całkowita (kw) 7,98 9,15 10,00 Przepływ glikolu (dm 3 /min) 24,17 29,33 40,00 Strata ciśnienia (kpa) Temperatura wejścia ( C) Temperatura wyjścia ( C) Moc wentylatora (kw) 0,335 0,51 0,51 Moc el. pompy obieg. (kw) 0,092 0,092 0,092 Moc el. siłownika bypassu (kw) 0,0015 0,0015 0,0015 Max pobór prądu 230 V/ 1~/50 Hz/(+/- 5%) (A) 3,9 3,15 3,1 Przyłącza zewnętrzne Wymiary zewn. obudowy Króciec wejścia chłodnicy GZ 1 GZ 1 GZ 1 Króciec wyjścia chłodnicy GZ 1 GZ 1 GZ 1 Króćce wejścia powietrza fi 160 fi 200 fi 250 Króciec wyjścia powietrza fi 200 fi 250 fi 315 Króciec odpływu skroplin GW ½ GW ½ GW ½ Przyłącza elektryczne i sygnałowe przewody wyprowadzone 3 x 5 mb. z konektorami do automatyki RAPTORA Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm) Waga (kg) *- Podane parametry odnoszą się do założeniowych temperatur z GGWC. W przypadku ogrzania gruntu moc chłodzenia obniży się. 8

9 2.6. PRZYKŁADOWY WSTĘPNY DOBÓR DOLNEGO ŹRÓDŁA W poniższej tabelce zestawiono przykładowy dobór dolnego źródła poziomego i pionowego przy standardowych uzyskach energetycznych z gruntu. Założenia ogólne: Strumień energii cieplnej z gruntu: 13 W/m 2 (wymiennik poziomy) oraz 28 W/m (wymiennik pionowy); Zastosowano glikol HENOCK 20P15, zabezpieczający przepływ w dolnym źródle do -15 C Urządzenie COOLER 500 COOLER 700 COOLER 1000 Moc chłodnicza* [kw] 7,98 9,15 10,00 Wymiennik poziomy Powierzchnia pod GGWC [m2] Łączna ilość rur [m] Ilość sekcji [szt] Powierzchnia pod GGWC [m2] Łączna ilość rur [m] Ilość sekcji [szt] Powierzchnia pod GGWC [m2] Łączna ilość rur [m] Ilość sekcji [szt] M M M S Wymiennik pionowy Łączna długość sond [m] Max głębokość sondy [m] Ilość sekcji [szt] Łączna długość sond [m] Max głębokość sondy [m] Ilość sekcji [szt] Łączna długość sond [m] Max głębokość sondy [m] Ilość sekcji [szt] Turbo 63/ Turbo 75/ *- wartość ściśle uzależniona od parametrów gruntu 9

10 2.7. CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE ZESTAWÓW RAPTOR COOLER pst (Pa) RAPTOR COOLER 500 RAPTOR wymiennik + COOLER bypass RAPTOR bypass + COOLER wymiennik Wydajność [m 3 /h] pst (Pa) RAPTOR COOLER 700 Raptor bypass - Cooler wymiennik Raptor wymiennik - Cooler bypass Wydajność [m 3 /h] pst (Pa) RAPTOR COOLER 1000 RAPTOR wymiennik + COOLER bypass RAPTOR bypass + COOLER wymiennik Wydajność [m 3 /h] Sytuacja w której powietrze przepływa przez wymiennik rekuperatora i bypass COOLER a najczęściej ma miejsce zimą, natomiast przepływ przez przepustnicę bypass rekuperatora i wymiennik COOLER a to sytuacja charakterystyczna dla lata. 10

11 2.8. CHARAKTERYSTYKA POMPY OBIEGOWEJ GLIKOLU Pompka obiegowa wbudowana w module chłodniczym COOLER ma za zadanie przepchnąć czynnik na podmieszaniu. Należy wyliczyć czy pompka jest w stanie pokonać opór całego dolnego źródła. Jeśli nie, to należy dobrać drugą pompkę obiegową wbudowaną w pompę ciepła Powyższy wykres uwzględnia wodę jako medium przepływające. 3. INSTRUKCJE MONTAŻOWE 3.1. POSADOWIENIE I PODŁĄCZENIE DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Urządzenie COOLER należy zamontować na stabilnym podłożu w sposób umożliwiający wykonanie podłączeń elektrycznych i czynności serwisowych oraz wykonanie zasyfonowania i odpływu kondensatu. COOLER najlepiej umieścić w pomieszczeniu ogrzewanym, tak aby nie powodować nadmiernego wychłodzenia lub ogrzania, blisko centrali RAPTOR, ponieważ długość przewodów elektrycznych ma 5 m. Należy zwrócić uwagę, iż kanał nawiewny wychodzący z modułu COOLER (prawa strona urządzenia patrząc od frontu) ma zwiększoną średnicę w stosunku do króćców: doprowadzającego powietrze z centrali RAPTOR oraz doprowadzającego powietrze z recyrkulacji (lewa strona urządzenia). Zaleca się montaż filtra na powietrzu recyrkulacyjnym. 11

12 Montaż na konsoli ściennej Konsolę ścienną należy zamocować zgodnie ze sztuką budowlaną, stosując mocowania przeznaczone do określonego typu ściany. Mocowanie konsoli musi przenosić minimalny moment siły M min = 1200 Nm (co odpowiada obciążeniu ok. P=200 kg przyłożonemu na końcu konsoli wg rysunku). Otwory ø8 P =200 kg A B C D E F G H I COOLER COOLER COOLER Od strony nawiewnej zaleca się zastosowanie połączenia elastycznego o dł. min. 60 cm w celu zapewnienia łatwego dojścia do konserwacji wymiennika. 12

13 3.2. POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE Przyłącza hydrauliczne zakończone są gwintem zewnętrznym 1. Podłączenie powinno być rozłączne śrubunkowe. Sposób montażu izolacji odcinka na długości śrubunku powinien umożliwiać łatwy jej demontaż w celu czynności serwisowych. Krócieć dolny jest króćcem wejścia glikolu, natomiast króciec górny służy wyjściu glikolu z urządzenia. UWAGA: dokręcając śrubunek kontrować moment na króćcu przyłączeniowym 13

14 3.3. SCHEMAT WSPÓŁPRACY COOLERA Z RAPTOREM I POMPĄ CIEPŁA 14

15 3.4. ODPROWADZENIE KONDENSATU Króciec odpływu kondensatu wbudowany jest po stronie nawiewu i zakończony gwintem wewnętrznym ½. Do instalacji kanalizacyjnej COOLER podłączamy wyłącznie poprzez syfon. Należy wkręcić złączkę w króciec podłączeniowy uszczelniając połączenie. UWAGA! Nie dokręcać kluczem! Montaż dedykowanego syfonu HL (wyposażenie opcjonalne Kod produktu: WM-RS-SYFON-40) Proponowany syfon z kulką zabezpiecza przed zapachem wydostającym się z kanalizacji, nawet wówczas gdy w syfonie braknie kondensatu. 15

16 Połącz gumową redukcję z elementem syfonu wg rysunku: Rurę pionową syfonu można przyciąć zachowując minimalną wysokość H. Cały system odpływu kondensatu powinien być instalowany w otoczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 0 C, w innym przypadku należy zabezpieczyć układ przed zamarznięciem. Po wykonaniu podłączenia instalacji odpływu skroplin należy bezwzględnie wykonać próbę odpływu wylewając na tacę przez króciec wylotowy powietrza (prawa strona patrząc od frontu modułu) min. 1 l czystej wody. 16

17 3.5. POŁACZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenia sygnałowo-elektryczne mogą być wykonywane przez osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do prowadzenia prac elektrycznych oraz zaznajomionymi z niniejszą instrukcją. Urządzenia WindMaker zasilane są napięciem jednofazowym 230V/50Hz. Urządzenia COOLER współpracują i są zasilane bezpośrednio z central RAPTOR. Moduł COOLER tym samym korzysta z zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego typu C.. MODEL RAPTOR COOLER 500 RAPTOR COOLER 700 RAPTOR COOLER 1000 zabezpieczenie C10A C10A C16A Dla uniknięcia ewentualnej pomyłki oraz szybkości podłączenia wszelkie przewody elektryczne wychodzące z modułu chłodniczego posiadają profesjonalne złącza przemysłowe oraz widoczne oznaczenia. Każde złącze damsko-męskie pasujące do siebie, zdefiniowane jest przy pomocy tej samej litery alfabetu oraz krótkiego opisu. B-chłodzenie 230 VAC z 5 m przewodem elektrycznym 2x1,0 mm 2 - zasilający pompę obiegową (obciążalność 230 VAC 250 W); G-sterowanie chłodn V z 5 m przewodem elektrycznym 3x0,25 mm 2 - sterujący siłownikiem sterowanym napięciowo 0 10 V zaworu trójdrożnego grupy pompowej; N COOLER podłączenie sygnałowe jednostki chłodniczej 5 m; J czujnik temperatury powietrza nawiewanego 5 mb; Przewody B, G i N są fabrycznie podłączone do urządzenia. Przewód J jest elementem wyposażenia RAPTOR a. UWAGA! Jeżeli COOLER włączany jest w istniejącą instalację wentylacji, należy pamiętać o przełożeniu czujnika temperatury nawiewu do kanału nawiewnego COOLER a. Przewody sterujące umieszczone są w puszcze przyłączeniowej znajdującej się w górnej, tylnej części obudowy rekuperatora. Do wykonania podłączeń elektrycznych należy ze standardowego wyposażenia urządzenia RAPTOR przygotować: 1. przewód podłączeniowy sterownika (kolor szary 20 mb.); 2. przewód z czujnikiem temperatury (czarny 5 mb.); 3. kabel sieciowy zasilający 230V (czarny 2 mb.); 4. sterownik. 17

18 18

19 4. OBSŁUGA 4.1. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI Podłączenie, rozruch, przeglądy i eksploatacja COOLER a powinny odbywać się w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami BHP oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych. Wszelkie prace remontowe, przeglądowe i konserwacyjne mogą odbywać się tylko po uprzednim wyłączeniu zasilania elektrycznego wszystkich obwodów, łącznie z obwodami automatyki i sterowania. Niedopuszczalna jest praca urządzenia przy zdjętych elementach obudowy i osłonach STEROWANIE ZA POMOCĄ PROGRAMATORA CENTRALI RAPTOR Sterowanie urządzeniem COOLER odbywa się poprzez automatykę centrali RAPTOR zgodnie z zasadą działania opisaną na str. 6. Urządzenie jest w trybie gotowości do chłodzenia w okresie letnim zdefiniowanym w ustawieniach fabrycznych czerwiec październik. Powietrze przepływa przez chłodnicę, a by-pass jest zamknięty. W pozostałych miesiącach by-pass jest otwarty, a wentylator i pompa obiegowa wyłączone. Aby dokonać testu uruchomienia urządzenia muszą być spełnione następujące warunki: Temperatura zadana na programatorze musi być niższa od temperatury na czujniku temp. powietrza nawiewanego (standardowe rozwiązanie); Data na wyświetlaczu musi znajdować się w miesięcznym przedziale czerwiec październik; Musi być włączony tryb automatyczny chłodnicy w menu 3.2 Tryb chłodnicy; Podpięte pod automatykę RAPTOR oraz COOLER powinny być złącza B-chłodzenie 230 VAC, G-sterowanie chłodn V, a także N COOLER. Ze stanu wyłączonego urządzenia do okna sterowania można się dostać poprzez: / Ustaw zegar I kalendarz zmienić miesiąc 19

20 4.3. OBSŁUGA I KONSERWACJA Podczas wszelkich prac przeglądowo konserwacyjnych należy zachować wszelkie ogólne oraz podane poniżej zasady bezpiecznej pracy. Powietrze wpływające do modułu COOLER jest oczyszczone przez filtr centrali RAPTOR. Zaleca się systematyczną kontrolę stanu filtra nawiewu. Należy przeprowadzać okresową kontrolę stanu chłodnicy. Czynności serwisowe można przeprowadzić od strony nawiewu do pomieszczeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie przestrzeni serwisowych opisanych na str. 7 oraz na wykonanie elastycznych podłączeń kanałów wentylacyjnych. W razie zabrudzenia chłodnicy wezwać serwis bądź wyłączyć urządzenie z sieci, odkręcić niezbędne śrubunki, wyjąć wymiennik i rozpocząć czyszczenie przy użyciu środków chemicznych niereagujących z aluminium i spłukiwać wodą odprowadzając przez instalację odpływu skroplin. UWAGA! Lamele wymiennika są delikatne i łatwo je uszkodzić mechanicznie. Ostre krawędzie mogą kaleczyć należy stosować rękawice ochronne. Czynności konserwacyjne zaleca się powierzyć wykwalifikowanym firmom serwisowym. Firma ASPOL FV Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i wymiarowych prezentowanych elementów. Ewentualne zmiany nie będą miały istotnego wpływu na charakter i zastosowanie elementów. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja, kopiowanie w części lub całości bez zezwolenia ASPOL FV zabronione. 20

21 5. GWARANCJA 1. Warunki gwarancji Na warunkach niniejszej gwarancji ASPOL FV Sp. z o.o Łódź, ul. Helska 39/45, zwana dalej ASPOL gwarantuje bezawaryjną pracę i funkcjonowanie modułu chłodniczego WindMaker COOLER zakupionego zgodnie z fakturą... z dnia..., zwanej dalej urządzeniem. 1 Okres gwarancji Gwarancja na urządzenie wynosi 24 miesięcy od daty wydania. Za datę wydania uważa się datę widoczną w fakturze sprzedaży ASPOL. 2 Zakres gwarancji 1. Gwarancja obejmuje jedynie wady wytwórcze tkwiące w urządzeniu w chwili wydania; 2. Podstawowym warunkiem udzielenia i skuteczności gwarancji jest przestrzeganie zasad i spełnienie warunków zawartych w DTR modułu chłodniczego; 3. W przypadku zaistnienia wady urządzenia Klient zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić ASPOL nie później niż w terminie 7 dni od daty ujawnienia się wady. Do chwili zakończenia postępowania reklamacyjnego, Klient przechowa na własny koszt reklamowane urządzenie do czasu uzgodnienia z ASPOL dalszego postępowania; 4. W okresie gwarancji ASPOL zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 14 dni licząc od pisemnego zgłoszenia, podając sposób i możliwy termin jej załatwienia. Gwarant w tym samym terminie, w przypadku uwzględnienia reklamacji, przystąpi do usuwania zgłoszonych wad, usuwając je niezwłocznie, w terminie wynikającym z zachowania zasad należytej staranności z uwzględnieniem możliwości technicznych i zasad sztuki; 5. Świadczenie gwarancyjne nie zmienia terminu gwarancji. W związku z udzieloną gwarancją odpowiedzialność ASPOL z tytułu rękojmi za wady urządzenia zostaje wyłączona; Klient traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku dokonania napraw lub jakichkolwiek ingerencji czy zmian konstrukcyjnych przez osoby nieupoważnione przez ASPOL lub nieposiadające odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi szkoleniami, gwarantującymi wysoką jakość i profesjonalizm. 3 Gwarancją nie są objęte 1. Wady modułu powstałe z innych przyczyn niż w niej tkwiące, w szczególności wady eksploatacyjne, wady których powstanie obciąża Klienta lub podmioty działające w jego imieniu lub na jego rzecz; 2. Uszkodzenia urządzenia wynikłe z wpływu otoczenia, niewłaściwego transportu, składowania; 3. Uszkodzenia mechaniczne oraz nieprawidłowości wynikające z niewłaściwej, niezgodnej z DTR eksploatacji urządzenia; 4. Wady wynikające z dokonania modyfikacji, zmiany parametrów pracy, przeróbek, naprawy lub wymiany części składowych urządzenia we własnym zakresie; 5. Uszkodzenia i wady w obudowie i elementach konstrukcyjnych niemające wpływu na funkcjonalność i prawidłową pracę urządzenia. 4 Reklamacje Reklamacje należy zgłaszać do ASPOL lub autoryzowanego sprzedawcy wyłącznie pisemnie w terminie 7 dni od ujawnienia się wady, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Reklamacja musi zawierać numer i datę dokumentu wydania. Reklamacja musi zawierać opis nieprawidłowej pracy urządzenia, ewentualnie wskazanie części wadliwych. Do zgłoszenia należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancji z podpisem klienta potwierdzającym przyjęcie jej warunków. 21

22 5 Świadczenie gwarancyjne 1. Odpowiedź za zgłoszoną wadę na podstawie niniejszej gwarancji zostanie udzielona w ciągu 14 dni. ASPOL lub autoryzowany przez niego przedsiębiorca przystąpi do naprawy bez zwłoki, w miarę możliwości, technologii oraz współpracy dostawców. W wyjątkowych wypadkach termin ten może być przedłużony w przypadku uniemożliwienia pracy serwisu na skutek zaistnienia siły wyższej, strajku, blokady dróg, zamieszek itp.; 2. Części, które pracownicy serwisu wymontują z urządzenia w ramach usługi gwarancyjnej i zastąpią je nowymi, przechodzą na własność ASPOL; 3. Koszty wynikłe z powodu nieuzasadnionej reklamacji lub przerwania pracy serwisu na życzenie Klienta ponosi Klient; 4. Klientowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe, jeżeli w okresie gwarancji dokonane zostaną 4 naprawy, a element urządzenia będzie dalej wykazywał wady uniemożliwiające używanie jej zgodnie z przeznaczeniem; 4.1 Sprawdzenie nie jest zaliczane do limitu napraw, stanowiących podstawę do wymiany elementu bądź całego urządzenia na nowe; 5. ASPOL ma prawo odmówić wykonania czynności gwarancyjnych lub obsługi w przypadku, gdy Klient wstrzymuje się z zapłatą za urządzenie lub wcześniejszą usługę serwisową. Klientowi w przypadku skorzystania przez ASPOL z prawa odmowy wykonania czynności gwarancyjnych nie przysługuje żadne roszczenie; Zakład serwisowy: ASPOL - FV Sp. z o. o. Ul. Helska 39/ Łódź tel./fax: (0-42)

23 6. KARTA GWARANCYJNA (wypełnia ASPOL FV Sp. z o.o.) Typ Kontrola jakości Nr faktury Nr urządzenia Data sprzedaży Stempel i podpis sprzedawcy... (wypełnia sprzedawca) Nr faktury Data sprzedaży Stempel i podpis sprzedawcy... Potwierdzam odbiór niniejszej gwarancji, z której treścią się zapoznałem i ją przyjmuję. Data Podpis klienta.. 23

24 7. KARTA SERWISOWA L.P. Data zgłoszenia Data wydania Opis naprawy Pieczątka serwisu i podpis UWAGI I ZALECENIA: 24

25 DEKLARACJA ZGODNOŚCI 25

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW

APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA APARATÓW GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH TYPU FAGW MARZEC 2014 1 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Oświadczenie producenta... 4 3. Zagrożenia resztkowe... 5 4. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER DOSPEL Sp. z o.o. ul. Leśna 156 42-200 Częstochowa Fabryka Gnaszyn ul. Główna 182 42-280 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Kotły z automatycznym podawaniem paliwa JEDNOPALENISKOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KDO ECONOMIC STANDARD KDO ECONOMIC KOTŁY ŻYWIEC Sp.j. 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 141A tel. (033) 861 53 19 fax

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

PIK. Instrukcja montażu i obsługi

PIK. Instrukcja montażu i obsługi PIK Instrukcja montażu i obsługi Spis Treści 1 Wprowadzenie 1.1 Informacja ogólna 1.2 Normy i przepisy prawne 1.3 Deklaracja zgodności 2 Opis techniczny 2.1 Budowa kotła PIK 2.2 Budowa zespołu podającego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA, ORAZ DODATKOWYM RUSZTEM ŻELIWNYM WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, PELLET(zastępczo) O MOCY 16-24 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Rekuperatory Najwyższa klasa odzysku ciepła. Również z odzyskiem wilgoci! www.aeris.pl Ventermo jest wyłącznym dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo