GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich"

Transkrypt

1 GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

2 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów wykończeniowych oraz wyposażenia wnętrz, dające możliwość przeglądu nowych trendów, pomocne w podejmowaniu decyzji zakupowych. W jednym miejscu i czasie wystawcy z całego kraju pokazują sprawdzone oraz nowe artykuły - od glazury i terakoty, wyrobów z kamienia, poprzez meble, szkło dekoracyjne i użytkowe, tkaniny, oświetlenie, artykuły AGD i wiele innych. Targom towarzyszą seminaria, szkolenia i prezentacje. Patronat honorowy / Honorary patronage 19th Interior Decoration Fair EVERYTHING FOR HOUSE (WSZYSTKO DLA DOMU) fair presents latest trends in interior decoration, helpful when buying decisions are to be made. In one place and time, exhibitors from all over the country show proven and new items from floor and wall tiles, stone products, furniture, decorative and usable glass, fabric, lighting, household equipment and many more. The fair is accompanied by a series of seminaries, trainings and presentations. Patronat medialny / Media patronage 2 Organizator / Organiser Międzynarodowe Targi Szczecińskie / Szczecin International Fair PL Szczecin, ul. Struga 6-8, tel , fax

3 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz Szczecin, kolejna edycja targów

4 Giełda technologiczna jest częścią projektu Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności regionu zachodniopomorskiego. The Brokerage Event is a part of the project Transfer of knowledge in the region through developing a network of cooperation, implemented under the Operational Programme - Human Capital, sub-measure Regional Innovation Strategies. The main objective of this initiative is to enhance the level of competitiveness and innovation in West Pomeranian Region. ORGANIZATORZY 4 Giełda technologiczna i panel ekspertów to imprezy dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. The Brokerage Event and panel of experts are both funded by the EU from the European Social Fund.

5 Szanowni Państwo, Wzornictwo użytkowe jest niewątpliwie istotnym elementem w procesie powstawania nowych wyrobów. Produkując poszczególne elementy wyposażenia wnętrza, często zadajemy sobie pytania: czy nasz produkt się sprzeda? Czy będzie lepszy i ciekawszy od produktu konkurencji? I wreszcie czy będzie trendy? Prowadząc działalność produkcyjną czy handlową doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie obędziemy się bez pomocy projektanta, który swoją kreatywnością, innowacyjnością pomysłów i nieustannym badaniem trendów na rynku uatrakcyjni naszą ofertę sprzedażową i de facto przyczyni się do sukcesu. Wiemy, że trudno znaleźć jest osobę, która wniesie powiew świeżości do oferty firmy i spojrzy inaczej na już produkowane elementy wyposażenia wnętrz, czy inne elementy wymagające stworzenia projektu. Wiemy też, że usługi projektanta aranżacji wnętrz w salonach sprzedażowych odgrywają coraz większą rolę i przyczyniają się do kompleksowości naszej oferty. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oddajemy w Państwa ręce katalog mini-portfolio projektantów zachodniopomorskich i zapraszamy do uczestnictwa w tzw. giełdzie technologicznej, podczas której będą Państwo mieli okazję nawiązać współpracę ze światem design u. Mamy nadzieję, że organizowana giełda wpłynie na rozwój przedsiębiorstw zachodniopomorskich, zintensyfikuje współpracę w zakresie wzornictwa, ale także przyczyni się do współpracy ze światem nauki, który może okazać się bardzo ważny na etapie projektowania nowego wyrobu. Dear Readers, Undoubtedly, utility design is an important issue in the process of developing new products. While manufacturing particular pieces of interior design we frequently ask ourselves: Will our product sell? Will it be better and more interesting than those of our competitors? Will it be chic? To succeed in our production or trade we need to resort to the assistance of a designer who with his/her creativity, innovation and continuous study of market trends can make our sales offer attractive and de facto contributes to our success. We know that it is not easy to find a person who can add something fresh to our sales offer and have a different view of our interior design products or other elements that need designing. We also know that designing services in sales rooms play an increasingly important role and make our offer more complete. While trying to meet your expectations, we decided to publish this catalogue, a mini-portfolio of designers based in West Pomeranian Region. At the same time, we are looking forward to seeing you at the Brokerage Event which provides ample opportunities to start cooperating with designers. We hope that the seminar will help companies based in the region growing, tighten cooperation in the field of design, as well as contribute to cooperation with scientists who may turn very important at the stage of designing of a new product. Małgorzata Lis Dyrektor Międzynarodowych Targów Szczecińskich General Director Szczecin International Fair Zbigniew Pluta Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Chairman of the Board West Pomeranian Economic Development Association 5

6 6 1 Joanna Maria Brudecka Design manager i projektantka, prowadzi studio Dizajnerzy - design project & consulting. W swojej działalności związanej z designem, zajmuje się projektowaniem oraz doradztwem w zakresie tworzenia nowych rozwiązań w zakresie wdrażania, współpracy oraz komercjalizacji wzornictwa. Absolwentka Instytutu Wzornictwa w specjalności: Komunikacja Wizualna i Aranżacja Wnętrz i Wystaw na Politechnice Koszalińskiej. Studium Podyplomowe Projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu (Design Management) prowadzone przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Koordynatorka i liderka działu oraz internetowego portalu społecznościowego Dizajnerzy.pl (listopad grudzień 2009), w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym. Realizacja budowy struktury sieci współpracy na rzecz stworzenia ponadbranżowych sieci powiązań pod kątem zarządzania wzornictwem we wdrażaniu procesów innowacyjnych oraz komercjalizacji wiedzy z zakresu designu. W okresie od czerwca 2008 do dnia dzisiejszego bezpośredni kontakt i doradztwo w zakresie dyfuzji innowacji oraz zarządzania własnością intelektualną w 249 firmach z rejonu województwa zachodniopomorskiego. Czerwiec - listopad koordynatorka, współautorka koncepcji internetowego portalu - PORTAL INNOWACJI, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. INICJATYWY luty 2010 KIERMASZ DIZAJNU - przestrzeń dla twórców do prezentacji, sprzedaży, warsztatów i rodzinnego kreatywnie spędzanego czasu DESIGN DLA SZCZECINA - Współpraca z Urzędem Miasta Szczecina DOOKOŁA DIZAJN - zlecenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich na organizację autorskiej inicjatywy arenadesign w Poznaniu, zaproszona do grona ekspertów designu, uczestniczka w panelu dyskusyjnym PO CO KOMU TEN DESIGN? RE-COMSTRUCTION - podczas Szczecińskich Dni Informatyki REKLAMA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA - na zlecenia Urzędu Miasta Szczecin, we współpracy z SARP odział Szczecin od lutego reprezentantka Polski w The pilot program on Innovation systems and Clusters in the Baltic Sea Region DESIGNACTIVITY MISJA DIZAJN -INNOWACJA NA MIARĘ FIRMY Design manager and designer, own company of Dizajnerzy - design project & consulting. In her designing business, deals with designing and advice giving as regards new solutions for implementation, cooperation and commercializing of design. Graduate of Institute of Design, course on Visual Communication and Interior and Exhibition Design at University of Technology of Koszalin. Postgraduate course on Design Management at College of Global Economy, Chief School of Commerce, Warsaw, and Institute of Utility Design in Warsaw. Department coordinator and leader of Web based community portal of Dizajnerzy.pl (November December 2009), at Szczecin Science and Technology Park. Building of multi-sectoral network of cooperation regarding design management in implementing innovative processes and commercializing knowledge on designing. From June 2008 until present, direct contact and advice giving regarding innovation and intellectual property management in 249 companies based in Zachodniopomorskie Region. June- November coordinator, co-author of concept of web-based innovation portal commissioned by Polish Enterprise Development Agency, Warsaw. INITIATIVES February 2010 KIERMASZ DIZAJNU, fair for designers with opportunity to present, sell, participates in workshops and creative family leisure. DESIGN FOR SZCZECIN cooperation with City Hall of Szczecin DOOKOŁA DIZAJN order from International Szczecin Fairs to organise individual initiative Arena DESIGN in Poznań, invited to panel of design experts, member of discussion panel WHAT DO WE NEED DESIGN FOR? RE-COMSTRUCTION During Szczecin IT Festival ADVERTISING IN PUBLIC SPACE OF CITY commissioned by City of Szczecin, in cooperation with SARP Szczecin Branch. Since February 2009 representative of Poland in Pilot programme on innovation systems and clusters in Baltic Sea Region DESIGNACTIVITY MISJA DIZAJN /MISSION DESIGN/ INNOVATION FOR THE COMPANY

7 7

8 2 Łukasz Frąckowiak Architekt krajobrazu. Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Szczecinie na kierunku architektura krajobrazu. Członek SPAK (Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu). Zajmuje się projektowaniem ogrodów i terenów zieleni, a także wykonuje wizualizacje, inwentaryzacje dendrologiczne i inne opracowania związane z architekturą krajobrazu. Interesuje się również grafiką komputerową oraz fotografią. DOROBEK I miejsce w konkursie na projekt zagospodarowania przystani i nabrzeża w mieście Wolin. Praca w międzynarodowym zespole przy opracowaniu projektu ogrodów na dachu w Timisoarze w Rumunii. Praca w międzynarodowym zespole przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu i kolejki w miejscowości Issy-les-Moulineaux we Francji. Liczne projekty ogrodów. Członkostwo w międzynarodowych organizacjach i programach: elan, ELASA, Le:Notre. Udział w wielu warsztatach i konferencjach o bardzo przekrojowej tematyce miedzy innymi we Francji, Austrii, Estonii, Turcji, Rumunii, Niemczech oraz Polsce. 8 Landscape architect. Graduated from the Agricultural University of Szczecin, course on landscape architecture. Member of SPAK (Association of Polish Landscape Architects). Deals with designing gardens and green areas, as well as develops visualisations, tree inventories and other reports related to landscape architecture. He is also interested in computer graphics and photography. ACHIEVEMENTS 1st place at competition on marina and berth design in the Town of Wolin. Work in international team while developing design of roof garden in Timisoara, Romania. Work in international team while developing concept for land development and train line in Issy-les-Moulineaux, France. Numerous designs of gardens. Membership in international organizations and programmes: elan, ELA- SA, and Le:Notre. Participation in works hops and conferences on multi-disciplinary themes, in such countries as France, Austria, Estonia, Turkey, Romania, Germany and Poland.

9 9

10 3 Agnieszka Kowalczyk Właścicielka firmy zajmującej się projektowaniem indywidualnych wnętrz lokali mieszkalnych i użyteczności publicznej. Realizuje projekty od koncepcji przez projekty branżowe i wizualizacje. Zajmuje się także nadzorem autorskim nad przebiegiem prac budowlanych z dobranymi materiałami wykończeniowymi oraz nadzorem zastępczym za inwestora, czyli podejmowaniem wszelkich decyzji za inwestora w czasie trwania prac budowlanych. DOROBEK Od wielu lat współpracuje z takimi firmami jak Wiking, Vip, Hiper Glazur, Carmen, 5Plus, projektując wnętrza. Zrealizowała wiele projektów dla klientów indywidualnych. Program komputerowy, na którym opracowuje projekty wnętrz to CadWnętrza. Owner of company designing private and public interiors. Implements projects from conceptual phase, specialist technical designs to visualisation. Provides designer s supervision over construction work including selecting finishing materials, and investor s supervision, including substituting investor in decision making during construction. ACHIEVEMENTS For many years, cooperated with such companies as Wiking, Vip, Hiper Glazur, Carmen, and 5Plus designing interiors. Implemented many projects for individual clients using CadWnętrza software in her work. 10

11 11

12 4 Krzysztof Krajewski Z zawodu technik dentystyczny. Dzięki technologiom, które wykorzystuje w pracy ma możliwość tworzenia przedmiotów codziennego użytku. Tak powstał prototyp i projekt maszynki do golenia, zarejestrowany przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Dentistry Technician. Thanks to technologies he uses at work can create objects of everyday use. This led to creating prototype and design of shaver, registered by Office for Harmonisation of Internal Market (OHIM). 12

13 13

14 5 Agnieszka Łopińska-Płocharska Specjalizuje się w projektowaniu i aranżacji wnętrz mieszkalnych oraz małokubaturowych wnętrz użyteczności publicznej (biura, kawiarnie, puby, sklepy). Interesuje się psychologią architektury (percepcja przestrzeni, psychologia koloru), sztuką użytkową oraz wzornictwem. DOROBEK Obrona pracy dyplomowej dotycząca aranżacji przestrzeni biurowej firmy programistycznej (ocena bdb) 2 projekty wnętrz mieszkalnych w pełnym standardzie (kuchnia, łazienka, sypialnia, miejsce wypoczynku) Specialised in designing and arrangement of living space and small public utility interiors (offices, cafes, pubs, and shops). Interest in psychology of architecture (perception of space, psychology of colours), utility art and design. ACHIEVEMENTS Graduation diploma paper on arrangement of IT company office space (excellent) 2 full standard living space designs (kitchen, bathroom, bedroom, living room) 14

15 15

16 6 Karolina Piwowarczyk Architekt z wykształcenia i z zamiłowania. Od kilku lat specjalizuje się w projektowaniu wnętrz. Interesuje się zarówno wnętrzami prywatnymi jak i dużymi przestrzeniami publicznymi. Dużą atrakcją podczas tworzenia projektu jest kontakt z klientem, którego zawsze stara się traktować indywidualnie. Podczas pracy nad projektem kieruje się ideą tworzenia miejsc niezwykłych, traktując każdy projekt jako unikalne dzieło. Wykorzystując najnowsze, dostępne na rynku materiały, nowe trendy oraz nowatorskie rozwiązania, podejmuje się wykonywania wnętrz o różnym stylu, zawsze mając na uwadze potrzeby klienta. Jest właścicielem firmy zajmującej się projektowaniem wnętrz (Studio Wnętrz Karolina Piwowarczyk). Doświadczenia i dorobek: współpraca z biurami nieruchomości, współpraca z deweloperami, współpraca z biurami projektowymi, samodzielne opracowywanie projektów wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, konkursy designerskie. 16 Has background and genuine interest in architecture. For several years, specialised in interior designing. Interested in designing interiors of private houses and large public spaces. Considers contact with client while designing to be major advantage; always treats every client individually. While developing design focuses on creating unique places, treating every design as a unique piece of work. While using latest, available materials, new trends and innovative solutions, develops designs according to different styles taking into account needs of her clients. Owner of company involved in interior design (Studio Wnętrz Karolina Piwowarczyk). Experience and achievements: Cooperation with real estate property brokers, Cooperation with developers, Cooperation with design companies, Individual interior design and public space projects, Competitions for designers.

17 17

18 7 Marcin Rogacki Tegoroczny absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Specjalizuje się w projektowaniu wnętrz, mebli, wzorów użytkowych. DOROBEK Współpraca z Multizakupy.pl Praca w salonie łazienek (projektant) Praca w biurze projektowym Indywidualne projekty wnętrz Projekty w ramach toku studiów This year, graduated from Higher School of Utility Art of Szczecin. Specialised in interior designing, designing of furniture, and utility design. ACHIEVEMENTS Cooperation with Multizakupy.pl Work at bathroom show room (designer) Work in designing company Interior design for individual clients Designing during studies 18 projekty wykonane w pracowni projektowania mebla pod kierunkiem prof. Wojciecha Hory

19 19

20 20 8 Anna Ryplewska Tegoroczna absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierunku Architektura Krajobrazu w Szczecinie. Swoją pasję i umiejętności zawodowe kształtuje poprzez udział w licznych konkursach architektonicznych, projektowych i plastycznych, a także udział w spotkaniach branżowych, szkoleniach i kursach (m.in. przebyty kurs I stopnia Feng Shui). Doświadczenie zdobywa na bieżąco wykonując projekty dla klientów prywatnych. Interesuje się nowoczesnymi założeniami w architekturze, architekturze krajobrazu, designie, aranżacją pomieszczeń, tarasów i balkonów zielenią, a także land-artem. Projektując przestrzenie nawiązuje do charakteru miejsca, a podczas projektowania ogrodów i balkonów stara się by spełniały funkcje przedłużenia domu, aby współgrały z wnętrzem pomieszczeń i elewacji budynku. Pragnie łączyć elementy architektury krajobrazu z architekturą i architekturą wnętrz, poprzez wspólne na siebie oddziaływanie. Poza obszarem specjalizacji, które równocześnie są głównymi zainteresowaniami Anny Ryplewskiej, dodatkowym hobby jest malarstwo i rysunek. DOROBEK: Nagrody i wyróżnienia: wyróżnienie honorowe w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym ŚRÓDMIEŚCIE INACZEJ w Szczecinie wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Termoorganika GAUDI PROJEKT na projekt elewacji budynku I miejsce w konkursie na Zagospodarowanie byłego Klubu Sportowego MKS Orzeł w Szczecinie-Dąbiu Liczne wystawy prac projektowych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni i elementów pokrewnych na terenie Szczecina i w Polsce Doświadczenie: Praktyki studenckie w centrum ogrodniczym, współpraca z firmami zajmującymi się wykonawstwem i pielęgnacją przestrzeni, udział w licznych spotkaniach branżowych i designerskich, szkoleniach, targach, udział w licznych konkursach architektonicznych, plastycznych, projektowych, spotkania z inwestorami, rozmowy z przedsiębiorcami, z klientami, projekty wykonawcze w trakcie realizacji. Swoje zainteresowania i umiejętności kształtuje i prezentuje w szczecińskiej pracowni plastycznej oraz na portalu internetowym Digart.pl. This year graduated from Zachodniopomorskie University of Technology, course of landscape architecture, Szczecin. Her passion and professional skills are developed in numerous architecture, designing and art competitions, as well as meetings of professionals, training seminars and courses (e.g. 1st degree Feng Shui course). Her experience grows with every design developer for individual clients. Interested In modern trends in architecture, landscape architecture, design, interior design, arrangement of green at terraces and balconies, and land-art. While designing space she refers to nature of location, and while designing garden and balconies she tries to turn them into extensions of living space, corresponding with interior and façade of building. She combines elements of landscape architecture with building architecture and interior architecture based on mutual impacts. Beyond her specialist area, which is her main interest, she has additional hobby of painting and drawing. ACHIEVEMENTS: Awards: Honorary award of Nationwide architecture and urban planning competition of DIFFERENT CITY CENTRE, Szczecin Award of nationwide competition of Termoorganika GAUDI PROJECT for design of elevation 1st place in competition of Developing former Sports Club of MKS Orzeł in Szczecin-Dąbie Numerous exhibitions of her designing works related to space development and related issues in Szczecin and in Poland Experience: Student practical seminars in gardening centre, cooperation with companies dealing with execution and care of developed space, participation in numerous meetings of Professional and designers, training seminars, fairs, architecture, art and designing competitions, meetings with investors, talks with businessmen and clients, and implementation designs under implementation. Her interests and skills develops and presents in her Szczecin based studio and web portal of Digart.pl.

21 21

22 9 Bartosz Szczepański Rozwiązywanie problemów społecznych, design na poziomie nowych idei i koncepcji. DOROBEK Wyróżniony i wystawiony w Atenach projekt (w pięćdziesiątce z blisko pięciuset) ławki w konkursie Athens Benchmark Future Bench. Solving social problems, design at level of new ideas and concepts. ACHIEVEMENTS His design of bench (one of first fifty among five hundred) awarded and exhibited in Athens at Athens Benchmark Future Bench. 22

23 23

24 10 Iga Szmycińska Zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz wzornictwem w meblarstwie z naciskiem na polskich producentów. DOROBEK Projekt dyplomowy wyróżniony przez profesorów uczelni Aranżacje ekspozycji w salonie meblowym Galeria Wnętrz K3 Deals with interior designing and utility design of furniture with emphasis on Polish manufacturers. ACHIEVEMENTS Diploma design awarded by university professors Arrangement of exhibition in furniture showroom Galeria Wnętrz K3 24

25 25

26 11 Agata Tarka Jest studentką drugiego roku Wzornictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Interesuje się grafiką i rysunkiem, oraz projektowaniem małych form przemysłowych i nadrukami. DOŚWIADCZENIE Współpracuje z klientami indywidualnymi (graficzna oprawa zdjęć, rysunek, ozdobne plakaty do wnętrz, fototapety) oraz małymi firmami (projekty wizytówek, ulotek, tablic reklamowych, logo). Student of second year at Design Faculty of Zachodniopomorskie University of Technology. Interested in graphics and drawing, as well as designing small industrial forms and imprints. EXPERIENCE Cooperates with individual clients (graphic photograph improvements, drawings, posters for interiors, photo wallpaper) and small companies (business cards, leaflets, advertising boards, logos). 26

27 27

28 12 Maksym Wiśniewski Student Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Politechniki Koszalińskiej. Interesuje się rysunkiem, filmem oraz tworzeniem przedmiotów wyjątkowych. Student at Industrial Design Institute, University of Technology of Koszalin. Interest in drawing, film and designing unique objects. 28

29 29

30 13 Małgorzata Wyrzykowska 30 Młoda, szczecińska projektantka z tytułem mgr inż. architekt. Spostrzegawcza względem otaczającego ją świata, wrażliwa na sztukę i kreatywne myślenie. Ceniąca umiejętność abstrakcyjnego postrzegania rzeczywistości w połączeniu z obiektywnym wyczuciem sytuacji. W minionych latach laureatka licznych konkursów dotyczących plastyki oraz historii sztuki, stypendystka Prezydenta Miasta Szczecin. Obecnie projektantka stawiająca pierwsze kroki w założonej kilka miesięcy temu Autorskiej Pracowni Projektowej. W wolnej chwili, twórca ręcznie wykonywanej biżuterii artystycznej. Zainteresowana grafiką użytkową, architekturą oraz projektowaniem wnętrz. Pasjonatka muzyki i śpiewu od kilkunastu lat biorąca czynny udział w życiu kulturalnym szczecińskich zespołów muzycznych. Aktualnie, od kilku lat koncertująca z Chórem Akademickim im. prof. Jana Szyrockiego, dawniej chórem Akademickim Politechniki Szczecińskiej. Dąży do podjęcia współpracy z ambitnymi i zaangażowanymi w działalnie projektantami, umiejącymi połączyć pasję z odpowiedzialnością. DOROBEK Od 2006 roku współpraca ze szczecińskimi pracowniami architektonicznymi. W ubiegłym roku finalistka projektu SZKOŁA PRZEDSIEBIORCZO- ŚCI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO KOBIETA BIZNESU. Pomysłodawczyni Autorskiej Pracowni Projektowej firmy inspirowanej twórczymi zjawiskami postrzeganymi w otoczeniu projektanckim, firmy zajmującej się grafiką, projektowaniem architektonicznym oraz aranżacją wnętrz. Young local designer with degree of Master of Science in architecture. Receptive towards environment, sensitive to art and creative thinking. Appreciates abstract perception of reality in combination with objective perception of situation. In past years, a laureate of numerous competitions on art and art history, fellowship of President of Szczecin. Now, makes her first steps in her own design studio established just several months ago. In her free time, deals with craft of art jewellery. Interested in utility graphics, architecture and interior design. Passionate about music and song for more than 10 years active participant of local music bands. For several years now, participates in concerts of Prof. Jan Szyrocki Academic Choir, previously Academic Choir of Technical University of Szczecin. Cooperates with ambitious and dedicated designers who combine passion and responsibility. ACHIEVEMENTS Since 2006, cooperated with local design companies. Last year, finalist of Project of ENTERPRISE SCHOOL OF SZCZECIN UNIVERSITY BUSINESS WOMAN. Developed idea of her Design Studio, company inspired by creative phenomena in designing community. Her studio deals with graphics, architecture designing and interior design.

31 31

32 Prelegenci Panelu Ekspertów Speakers at Panel of Experts Anna Pietrzyk-Simone Absolwentka zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmowała się rozwojem branż kreatywnych w RPA współpracując z marką Design Indaba. Od 2004 roku odpowiada za komunikację w Lovegrove Studio w Londynie. Współinicjowała i współtworzyła projekt książki Discovering Women in Polish Design, dystrybuowanej w Wielkiej Brytanii. Jest współkuratorką i producentką wystawy Young Creative Poland - prezentowanej w 2009 roku w ramach London Design Festival, a w 2010 roku w Triennale podczas Salone del Mobile w Mediolanie. Zajmuje się promocją polskiego designu na świecie oraz inicjowaniem współpracy polskich projektantów i przedsiębiorstw z międzynarodowymi partnerami. Received an MA in management from the University of Warsaw in She is the head of communications at Lovegrove Studio since Prior to moving to London she worked on developing creative industries in South Africa through the Design Indaba brand. Anna is the co-curator and producer of Young Creative Poland exhibitions, which took place at the London Design Festival in September 2009 and in Triennale during the Salone del Mobile in April She was managing editor of the book Discovering Women in Polish Design distributed in the UK in She promotes Polish design internationally and initiates collaboration between Polish designers, companies and international partners. Beata Fabisiak Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa oraz Akademii Ekonomicznej Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Aktualnie specjalizuje się w dziedzinie wzornictwa mebli, walorów funkcjonalnych, ergonomicznych oraz estetycznych mebli, jak również w problematyce związanej z zarządzaniem wzornictwem w przedsiębiorstwach meblarskich. Graduated from Art Academy, Faculty of Interior Architecture and Design and Academy of Economics of Poznań, Faculty of Management. Now, specialised in furniture design, functional advantages, ergonomics and aesthetics of furniture, as well as issues related to design management in furniture companies. 32

33 Prelegenci Panelu Ekspertów Speakers at Panel of Experts Justyna Frąckowiak Justyna Frąckowiak ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Design Management SGH w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem produktu, projektowaniem mebli oraz identyfikacją wizualną firm. W latach zaprojektowała dla firmy Cersanit m.in. meble Vesta, Imatra, Venezia oraz okucia do kabiny Iryda. Obecnie projektuje produkty AGD dla firmy Zelmer S.A. Graduated from Art Academy of Łódź and Design Management SGH of Warsaw. Deals with designing products, furniture and visual identification of companies. In , designed furniture Vesta, Imatra, Venezia and ironmongery for Iryda shower for Cersanit. Now, designs household products for Zelmer S.A. Ewa Gołębiowska Dyrektor Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, unikalnego miejsca, w którym spotykają się nowoczesność i tradycja. Dynamizm i profesjonalizm działania Zamku przyciąga przedsiębiorców, projektantów i tych, dla których innowacyjność nie jest tylko modnym słowem. To jedyne w Polsce regionalne centrum designu stało się w krótkim czasie cenionym i lubianym miejscem spotkań, wystaw, warsztatów i konferencji. Działa od 2005 roku i ma na celu wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw, promocję nowych technologii, ochronę i popularyzację ginących zawodów i rzemiosła artystycznego, a także rozwój turystyki. Miejsce to powstało dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, budżetu państwa i miasta Cieszyna. Media już w pierwszym roku działalności Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie uznały, że jest on najciekawszą realizacją finansowaną z funduszy strukturalnych w województwie śląskim. Director of Silesian Castle of Art and Enterprise of Cieszyn, a unique place combining modern solutions with tradition. Dynamism and professionalism of Castle attracts entrepreneurs, designers and those about innovation. This one of a kind in Poland regional centre of design has become shortly highly appreciated and popular venue of meetings, exhibitions, workshops and conferences. It has operated since 2005 and aims at supporting innovative solutions in companies, promoting new technologies, protecting and promoting decaying professions and arts and crafts, as well as development of tourism. The centre was established based on funding from EU, state budget and City of Cieszyn. Already in the first year of its activity, the media agreed that the Castle of Art and Enterprise is the most interesting project funded from structural funds in the Region of Silesia. 33

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, 1.10.2010 centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Przemysław Walaszek whiteblue

Przemysław Walaszek whiteblue Na co dzień pracuję w jednej z olsztyńskich pracowni architektoniczno urbanistycznych. Zajmuję się projektowaniem i przygotowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Grafikę natomiast

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą?

Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą? Jak wyglądałaby innowacja, gdyby wszyscy specjaliści mogli współpracowali ze sobą? Maker Space wprowadza Kraków w kolejną rewolucję przemysłową: digital fabrication kiedy? design prototype show @ KRAKOW

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ TMD Spółka z o.o. ul.czerwińskiego 6 40-123 Katowice KRS: 0000208384 Kapitał zakładowy 600.000 PLN KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ BANK HOTEL BIURO RESTAURACJA Tel. kom. +48 608 591 132 Tel. kom. +48 604

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Założenia must have. must have to przede wszystkim nieodpłatnie nadawany znak jakości, którym polskie firmy mogą się posługiwać w kraju i za granicą;

Założenia must have. must have to przede wszystkim nieodpłatnie nadawany znak jakości, którym polskie firmy mogą się posługiwać w kraju i za granicą; Założenia must have must have to przede wszystkim nieodpłatnie nadawany znak jakości, którym polskie firmy mogą się posługiwać w kraju i za granicą; Edukacja przedsiębiorców w zakresie skutecznej promocji

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE

POLISH SAUDI CHAMBER OF COMMERCE ENTRY FEE AND QUARTERLY FEE FOR GREEN MEMBERSHIP DEPENDS ON YEARLY INCOMES. BELOW ARE INCOME THRESHOLDS AND ADEQUATE CHARGES FOR THEM: 0-1 MLN USD ENTRY FEE - 350 USD QUARTERLY FEE - 250 USD 1-2 MLN USD

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę.

Szanowni Państwo, Nie zabierając Państwu cennego czasu zapraszam do zapoznania się z moim portfolio i liczę na owocną współpracę. Portfolio Projektów Graficznych Graphic Designs Portfolio Szanowni Państwo, W tym portfolio pragnę przedstawić Państwu niektóre projekty graficzne stworzone przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture AiU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu w jęz. polskim (polish) Nazwa przedmiotu w jęz. angielskim (english) Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY O FIRMIE Prezentujemy wybrane realizacje projektów architektonicznych z ostatnich lat, dzięki którym możemy poszczycić się wyprodukowaniem indywidualnie dobranych

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Indywidualne zabudowy stoisk targowych, sklepów, hoteli i biur EXPO

Indywidualne zabudowy stoisk targowych, sklepów, hoteli i biur EXPO Indywidualne zabudowy stoisk targowych, sklepów, hoteli i biur EXPO Meble i zabudowy NEWMOR EXPO Newmor Expo jest nową marką firmy Newmor Polska, która zapewnia realizacje w największych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE

ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE ZMIENIAMY SIĘ DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZY JEST STUDENT!!! OFERTA DLA KAŻDEGO» OD EKONOMISTY PO ARCHITEKTA WYDZIAŁ EKONOMICZNO - SPOŁECZNY EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ EUROPEISTYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Breakfast

Outsourcing Breakfast Outsourcing Breakfast 24 września 2013 temat: IT Contracting 1 2 CASPEN Metodyka działania, która obejmuje ustalony zbiór aktywności definiujących i charakteryzujących jakość pracy przedstawicieli branży

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo