GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW. centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich"

Transkrypt

1 GIEŁDA TECHNOLOGICZNA STREFA DESIGNERÓW 1 Szczecin, centrum targowe Międzynarodowych Targów Szczecińskich

2 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU to prezentacje artykułów wykończeniowych oraz wyposażenia wnętrz, dające możliwość przeglądu nowych trendów, pomocne w podejmowaniu decyzji zakupowych. W jednym miejscu i czasie wystawcy z całego kraju pokazują sprawdzone oraz nowe artykuły - od glazury i terakoty, wyrobów z kamienia, poprzez meble, szkło dekoracyjne i użytkowe, tkaniny, oświetlenie, artykuły AGD i wiele innych. Targom towarzyszą seminaria, szkolenia i prezentacje. Patronat honorowy / Honorary patronage 19th Interior Decoration Fair EVERYTHING FOR HOUSE (WSZYSTKO DLA DOMU) fair presents latest trends in interior decoration, helpful when buying decisions are to be made. In one place and time, exhibitors from all over the country show proven and new items from floor and wall tiles, stone products, furniture, decorative and usable glass, fabric, lighting, household equipment and many more. The fair is accompanied by a series of seminaries, trainings and presentations. Patronat medialny / Media patronage 2 Organizator / Organiser Międzynarodowe Targi Szczecińskie / Szczecin International Fair PL Szczecin, ul. Struga 6-8, tel , fax

3 19. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz Szczecin, kolejna edycja targów

4 Giełda technologiczna jest częścią projektu Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności regionu zachodniopomorskiego. The Brokerage Event is a part of the project Transfer of knowledge in the region through developing a network of cooperation, implemented under the Operational Programme - Human Capital, sub-measure Regional Innovation Strategies. The main objective of this initiative is to enhance the level of competitiveness and innovation in West Pomeranian Region. ORGANIZATORZY 4 Giełda technologiczna i panel ekspertów to imprezy dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. The Brokerage Event and panel of experts are both funded by the EU from the European Social Fund.

5 Szanowni Państwo, Wzornictwo użytkowe jest niewątpliwie istotnym elementem w procesie powstawania nowych wyrobów. Produkując poszczególne elementy wyposażenia wnętrza, często zadajemy sobie pytania: czy nasz produkt się sprzeda? Czy będzie lepszy i ciekawszy od produktu konkurencji? I wreszcie czy będzie trendy? Prowadząc działalność produkcyjną czy handlową doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie obędziemy się bez pomocy projektanta, który swoją kreatywnością, innowacyjnością pomysłów i nieustannym badaniem trendów na rynku uatrakcyjni naszą ofertę sprzedażową i de facto przyczyni się do sukcesu. Wiemy, że trudno znaleźć jest osobę, która wniesie powiew świeżości do oferty firmy i spojrzy inaczej na już produkowane elementy wyposażenia wnętrz, czy inne elementy wymagające stworzenia projektu. Wiemy też, że usługi projektanta aranżacji wnętrz w salonach sprzedażowych odgrywają coraz większą rolę i przyczyniają się do kompleksowości naszej oferty. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oddajemy w Państwa ręce katalog mini-portfolio projektantów zachodniopomorskich i zapraszamy do uczestnictwa w tzw. giełdzie technologicznej, podczas której będą Państwo mieli okazję nawiązać współpracę ze światem design u. Mamy nadzieję, że organizowana giełda wpłynie na rozwój przedsiębiorstw zachodniopomorskich, zintensyfikuje współpracę w zakresie wzornictwa, ale także przyczyni się do współpracy ze światem nauki, który może okazać się bardzo ważny na etapie projektowania nowego wyrobu. Dear Readers, Undoubtedly, utility design is an important issue in the process of developing new products. While manufacturing particular pieces of interior design we frequently ask ourselves: Will our product sell? Will it be better and more interesting than those of our competitors? Will it be chic? To succeed in our production or trade we need to resort to the assistance of a designer who with his/her creativity, innovation and continuous study of market trends can make our sales offer attractive and de facto contributes to our success. We know that it is not easy to find a person who can add something fresh to our sales offer and have a different view of our interior design products or other elements that need designing. We also know that designing services in sales rooms play an increasingly important role and make our offer more complete. While trying to meet your expectations, we decided to publish this catalogue, a mini-portfolio of designers based in West Pomeranian Region. At the same time, we are looking forward to seeing you at the Brokerage Event which provides ample opportunities to start cooperating with designers. We hope that the seminar will help companies based in the region growing, tighten cooperation in the field of design, as well as contribute to cooperation with scientists who may turn very important at the stage of designing of a new product. Małgorzata Lis Dyrektor Międzynarodowych Targów Szczecińskich General Director Szczecin International Fair Zbigniew Pluta Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Chairman of the Board West Pomeranian Economic Development Association 5

6 6 1 Joanna Maria Brudecka Design manager i projektantka, prowadzi studio Dizajnerzy - design project & consulting. W swojej działalności związanej z designem, zajmuje się projektowaniem oraz doradztwem w zakresie tworzenia nowych rozwiązań w zakresie wdrażania, współpracy oraz komercjalizacji wzornictwa. Absolwentka Instytutu Wzornictwa w specjalności: Komunikacja Wizualna i Aranżacja Wnętrz i Wystaw na Politechnice Koszalińskiej. Studium Podyplomowe Projektowanie wzornicze w zarządzaniu rozwojem nowego produktu (Design Management) prowadzone przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Koordynatorka i liderka działu oraz internetowego portalu społecznościowego Dizajnerzy.pl (listopad grudzień 2009), w Szczecińskim Parku Naukowo-Technologicznym. Realizacja budowy struktury sieci współpracy na rzecz stworzenia ponadbranżowych sieci powiązań pod kątem zarządzania wzornictwem we wdrażaniu procesów innowacyjnych oraz komercjalizacji wiedzy z zakresu designu. W okresie od czerwca 2008 do dnia dzisiejszego bezpośredni kontakt i doradztwo w zakresie dyfuzji innowacji oraz zarządzania własnością intelektualną w 249 firmach z rejonu województwa zachodniopomorskiego. Czerwiec - listopad koordynatorka, współautorka koncepcji internetowego portalu - PORTAL INNOWACJI, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. INICJATYWY luty 2010 KIERMASZ DIZAJNU - przestrzeń dla twórców do prezentacji, sprzedaży, warsztatów i rodzinnego kreatywnie spędzanego czasu DESIGN DLA SZCZECINA - Współpraca z Urzędem Miasta Szczecina DOOKOŁA DIZAJN - zlecenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich na organizację autorskiej inicjatywy arenadesign w Poznaniu, zaproszona do grona ekspertów designu, uczestniczka w panelu dyskusyjnym PO CO KOMU TEN DESIGN? RE-COMSTRUCTION - podczas Szczecińskich Dni Informatyki REKLAMA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA - na zlecenia Urzędu Miasta Szczecin, we współpracy z SARP odział Szczecin od lutego reprezentantka Polski w The pilot program on Innovation systems and Clusters in the Baltic Sea Region DESIGNACTIVITY MISJA DIZAJN -INNOWACJA NA MIARĘ FIRMY Design manager and designer, own company of Dizajnerzy - design project & consulting. In her designing business, deals with designing and advice giving as regards new solutions for implementation, cooperation and commercializing of design. Graduate of Institute of Design, course on Visual Communication and Interior and Exhibition Design at University of Technology of Koszalin. Postgraduate course on Design Management at College of Global Economy, Chief School of Commerce, Warsaw, and Institute of Utility Design in Warsaw. Department coordinator and leader of Web based community portal of Dizajnerzy.pl (November December 2009), at Szczecin Science and Technology Park. Building of multi-sectoral network of cooperation regarding design management in implementing innovative processes and commercializing knowledge on designing. From June 2008 until present, direct contact and advice giving regarding innovation and intellectual property management in 249 companies based in Zachodniopomorskie Region. June- November coordinator, co-author of concept of web-based innovation portal commissioned by Polish Enterprise Development Agency, Warsaw. INITIATIVES February 2010 KIERMASZ DIZAJNU, fair for designers with opportunity to present, sell, participates in workshops and creative family leisure. DESIGN FOR SZCZECIN cooperation with City Hall of Szczecin DOOKOŁA DIZAJN order from International Szczecin Fairs to organise individual initiative Arena DESIGN in Poznań, invited to panel of design experts, member of discussion panel WHAT DO WE NEED DESIGN FOR? RE-COMSTRUCTION During Szczecin IT Festival ADVERTISING IN PUBLIC SPACE OF CITY commissioned by City of Szczecin, in cooperation with SARP Szczecin Branch. Since February 2009 representative of Poland in Pilot programme on innovation systems and clusters in Baltic Sea Region DESIGNACTIVITY MISJA DIZAJN /MISSION DESIGN/ INNOVATION FOR THE COMPANY

7 7

8 2 Łukasz Frąckowiak Architekt krajobrazu. Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Szczecinie na kierunku architektura krajobrazu. Członek SPAK (Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu). Zajmuje się projektowaniem ogrodów i terenów zieleni, a także wykonuje wizualizacje, inwentaryzacje dendrologiczne i inne opracowania związane z architekturą krajobrazu. Interesuje się również grafiką komputerową oraz fotografią. DOROBEK I miejsce w konkursie na projekt zagospodarowania przystani i nabrzeża w mieście Wolin. Praca w międzynarodowym zespole przy opracowaniu projektu ogrodów na dachu w Timisoarze w Rumunii. Praca w międzynarodowym zespole przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu i kolejki w miejscowości Issy-les-Moulineaux we Francji. Liczne projekty ogrodów. Członkostwo w międzynarodowych organizacjach i programach: elan, ELASA, Le:Notre. Udział w wielu warsztatach i konferencjach o bardzo przekrojowej tematyce miedzy innymi we Francji, Austrii, Estonii, Turcji, Rumunii, Niemczech oraz Polsce. 8 Landscape architect. Graduated from the Agricultural University of Szczecin, course on landscape architecture. Member of SPAK (Association of Polish Landscape Architects). Deals with designing gardens and green areas, as well as develops visualisations, tree inventories and other reports related to landscape architecture. He is also interested in computer graphics and photography. ACHIEVEMENTS 1st place at competition on marina and berth design in the Town of Wolin. Work in international team while developing design of roof garden in Timisoara, Romania. Work in international team while developing concept for land development and train line in Issy-les-Moulineaux, France. Numerous designs of gardens. Membership in international organizations and programmes: elan, ELA- SA, and Le:Notre. Participation in works hops and conferences on multi-disciplinary themes, in such countries as France, Austria, Estonia, Turkey, Romania, Germany and Poland.

9 9

10 3 Agnieszka Kowalczyk Właścicielka firmy zajmującej się projektowaniem indywidualnych wnętrz lokali mieszkalnych i użyteczności publicznej. Realizuje projekty od koncepcji przez projekty branżowe i wizualizacje. Zajmuje się także nadzorem autorskim nad przebiegiem prac budowlanych z dobranymi materiałami wykończeniowymi oraz nadzorem zastępczym za inwestora, czyli podejmowaniem wszelkich decyzji za inwestora w czasie trwania prac budowlanych. DOROBEK Od wielu lat współpracuje z takimi firmami jak Wiking, Vip, Hiper Glazur, Carmen, 5Plus, projektując wnętrza. Zrealizowała wiele projektów dla klientów indywidualnych. Program komputerowy, na którym opracowuje projekty wnętrz to CadWnętrza. Owner of company designing private and public interiors. Implements projects from conceptual phase, specialist technical designs to visualisation. Provides designer s supervision over construction work including selecting finishing materials, and investor s supervision, including substituting investor in decision making during construction. ACHIEVEMENTS For many years, cooperated with such companies as Wiking, Vip, Hiper Glazur, Carmen, and 5Plus designing interiors. Implemented many projects for individual clients using CadWnętrza software in her work. 10

11 11

12 4 Krzysztof Krajewski Z zawodu technik dentystyczny. Dzięki technologiom, które wykorzystuje w pracy ma możliwość tworzenia przedmiotów codziennego użytku. Tak powstał prototyp i projekt maszynki do golenia, zarejestrowany przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Dentistry Technician. Thanks to technologies he uses at work can create objects of everyday use. This led to creating prototype and design of shaver, registered by Office for Harmonisation of Internal Market (OHIM). 12

13 13

14 5 Agnieszka Łopińska-Płocharska Specjalizuje się w projektowaniu i aranżacji wnętrz mieszkalnych oraz małokubaturowych wnętrz użyteczności publicznej (biura, kawiarnie, puby, sklepy). Interesuje się psychologią architektury (percepcja przestrzeni, psychologia koloru), sztuką użytkową oraz wzornictwem. DOROBEK Obrona pracy dyplomowej dotycząca aranżacji przestrzeni biurowej firmy programistycznej (ocena bdb) 2 projekty wnętrz mieszkalnych w pełnym standardzie (kuchnia, łazienka, sypialnia, miejsce wypoczynku) Specialised in designing and arrangement of living space and small public utility interiors (offices, cafes, pubs, and shops). Interest in psychology of architecture (perception of space, psychology of colours), utility art and design. ACHIEVEMENTS Graduation diploma paper on arrangement of IT company office space (excellent) 2 full standard living space designs (kitchen, bathroom, bedroom, living room) 14

15 15

16 6 Karolina Piwowarczyk Architekt z wykształcenia i z zamiłowania. Od kilku lat specjalizuje się w projektowaniu wnętrz. Interesuje się zarówno wnętrzami prywatnymi jak i dużymi przestrzeniami publicznymi. Dużą atrakcją podczas tworzenia projektu jest kontakt z klientem, którego zawsze stara się traktować indywidualnie. Podczas pracy nad projektem kieruje się ideą tworzenia miejsc niezwykłych, traktując każdy projekt jako unikalne dzieło. Wykorzystując najnowsze, dostępne na rynku materiały, nowe trendy oraz nowatorskie rozwiązania, podejmuje się wykonywania wnętrz o różnym stylu, zawsze mając na uwadze potrzeby klienta. Jest właścicielem firmy zajmującej się projektowaniem wnętrz (Studio Wnętrz Karolina Piwowarczyk). Doświadczenia i dorobek: współpraca z biurami nieruchomości, współpraca z deweloperami, współpraca z biurami projektowymi, samodzielne opracowywanie projektów wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, konkursy designerskie. 16 Has background and genuine interest in architecture. For several years, specialised in interior designing. Interested in designing interiors of private houses and large public spaces. Considers contact with client while designing to be major advantage; always treats every client individually. While developing design focuses on creating unique places, treating every design as a unique piece of work. While using latest, available materials, new trends and innovative solutions, develops designs according to different styles taking into account needs of her clients. Owner of company involved in interior design (Studio Wnętrz Karolina Piwowarczyk). Experience and achievements: Cooperation with real estate property brokers, Cooperation with developers, Cooperation with design companies, Individual interior design and public space projects, Competitions for designers.

17 17

18 7 Marcin Rogacki Tegoroczny absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Specjalizuje się w projektowaniu wnętrz, mebli, wzorów użytkowych. DOROBEK Współpraca z Multizakupy.pl Praca w salonie łazienek (projektant) Praca w biurze projektowym Indywidualne projekty wnętrz Projekty w ramach toku studiów This year, graduated from Higher School of Utility Art of Szczecin. Specialised in interior designing, designing of furniture, and utility design. ACHIEVEMENTS Cooperation with Multizakupy.pl Work at bathroom show room (designer) Work in designing company Interior design for individual clients Designing during studies 18 projekty wykonane w pracowni projektowania mebla pod kierunkiem prof. Wojciecha Hory

19 19

20 20 8 Anna Ryplewska Tegoroczna absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, kierunku Architektura Krajobrazu w Szczecinie. Swoją pasję i umiejętności zawodowe kształtuje poprzez udział w licznych konkursach architektonicznych, projektowych i plastycznych, a także udział w spotkaniach branżowych, szkoleniach i kursach (m.in. przebyty kurs I stopnia Feng Shui). Doświadczenie zdobywa na bieżąco wykonując projekty dla klientów prywatnych. Interesuje się nowoczesnymi założeniami w architekturze, architekturze krajobrazu, designie, aranżacją pomieszczeń, tarasów i balkonów zielenią, a także land-artem. Projektując przestrzenie nawiązuje do charakteru miejsca, a podczas projektowania ogrodów i balkonów stara się by spełniały funkcje przedłużenia domu, aby współgrały z wnętrzem pomieszczeń i elewacji budynku. Pragnie łączyć elementy architektury krajobrazu z architekturą i architekturą wnętrz, poprzez wspólne na siebie oddziaływanie. Poza obszarem specjalizacji, które równocześnie są głównymi zainteresowaniami Anny Ryplewskiej, dodatkowym hobby jest malarstwo i rysunek. DOROBEK: Nagrody i wyróżnienia: wyróżnienie honorowe w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym ŚRÓDMIEŚCIE INACZEJ w Szczecinie wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Termoorganika GAUDI PROJEKT na projekt elewacji budynku I miejsce w konkursie na Zagospodarowanie byłego Klubu Sportowego MKS Orzeł w Szczecinie-Dąbiu Liczne wystawy prac projektowych związanych z zagospodarowaniem przestrzeni i elementów pokrewnych na terenie Szczecina i w Polsce Doświadczenie: Praktyki studenckie w centrum ogrodniczym, współpraca z firmami zajmującymi się wykonawstwem i pielęgnacją przestrzeni, udział w licznych spotkaniach branżowych i designerskich, szkoleniach, targach, udział w licznych konkursach architektonicznych, plastycznych, projektowych, spotkania z inwestorami, rozmowy z przedsiębiorcami, z klientami, projekty wykonawcze w trakcie realizacji. Swoje zainteresowania i umiejętności kształtuje i prezentuje w szczecińskiej pracowni plastycznej oraz na portalu internetowym Digart.pl. This year graduated from Zachodniopomorskie University of Technology, course of landscape architecture, Szczecin. Her passion and professional skills are developed in numerous architecture, designing and art competitions, as well as meetings of professionals, training seminars and courses (e.g. 1st degree Feng Shui course). Her experience grows with every design developer for individual clients. Interested In modern trends in architecture, landscape architecture, design, interior design, arrangement of green at terraces and balconies, and land-art. While designing space she refers to nature of location, and while designing garden and balconies she tries to turn them into extensions of living space, corresponding with interior and façade of building. She combines elements of landscape architecture with building architecture and interior architecture based on mutual impacts. Beyond her specialist area, which is her main interest, she has additional hobby of painting and drawing. ACHIEVEMENTS: Awards: Honorary award of Nationwide architecture and urban planning competition of DIFFERENT CITY CENTRE, Szczecin Award of nationwide competition of Termoorganika GAUDI PROJECT for design of elevation 1st place in competition of Developing former Sports Club of MKS Orzeł in Szczecin-Dąbie Numerous exhibitions of her designing works related to space development and related issues in Szczecin and in Poland Experience: Student practical seminars in gardening centre, cooperation with companies dealing with execution and care of developed space, participation in numerous meetings of Professional and designers, training seminars, fairs, architecture, art and designing competitions, meetings with investors, talks with businessmen and clients, and implementation designs under implementation. Her interests and skills develops and presents in her Szczecin based studio and web portal of Digart.pl.

21 21

22 9 Bartosz Szczepański Rozwiązywanie problemów społecznych, design na poziomie nowych idei i koncepcji. DOROBEK Wyróżniony i wystawiony w Atenach projekt (w pięćdziesiątce z blisko pięciuset) ławki w konkursie Athens Benchmark Future Bench. Solving social problems, design at level of new ideas and concepts. ACHIEVEMENTS His design of bench (one of first fifty among five hundred) awarded and exhibited in Athens at Athens Benchmark Future Bench. 22

23 23

24 10 Iga Szmycińska Zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz wzornictwem w meblarstwie z naciskiem na polskich producentów. DOROBEK Projekt dyplomowy wyróżniony przez profesorów uczelni Aranżacje ekspozycji w salonie meblowym Galeria Wnętrz K3 Deals with interior designing and utility design of furniture with emphasis on Polish manufacturers. ACHIEVEMENTS Diploma design awarded by university professors Arrangement of exhibition in furniture showroom Galeria Wnętrz K3 24

25 25

26 11 Agata Tarka Jest studentką drugiego roku Wzornictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Interesuje się grafiką i rysunkiem, oraz projektowaniem małych form przemysłowych i nadrukami. DOŚWIADCZENIE Współpracuje z klientami indywidualnymi (graficzna oprawa zdjęć, rysunek, ozdobne plakaty do wnętrz, fototapety) oraz małymi firmami (projekty wizytówek, ulotek, tablic reklamowych, logo). Student of second year at Design Faculty of Zachodniopomorskie University of Technology. Interested in graphics and drawing, as well as designing small industrial forms and imprints. EXPERIENCE Cooperates with individual clients (graphic photograph improvements, drawings, posters for interiors, photo wallpaper) and small companies (business cards, leaflets, advertising boards, logos). 26

27 27

28 12 Maksym Wiśniewski Student Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Politechniki Koszalińskiej. Interesuje się rysunkiem, filmem oraz tworzeniem przedmiotów wyjątkowych. Student at Industrial Design Institute, University of Technology of Koszalin. Interest in drawing, film and designing unique objects. 28

29 29

30 13 Małgorzata Wyrzykowska 30 Młoda, szczecińska projektantka z tytułem mgr inż. architekt. Spostrzegawcza względem otaczającego ją świata, wrażliwa na sztukę i kreatywne myślenie. Ceniąca umiejętność abstrakcyjnego postrzegania rzeczywistości w połączeniu z obiektywnym wyczuciem sytuacji. W minionych latach laureatka licznych konkursów dotyczących plastyki oraz historii sztuki, stypendystka Prezydenta Miasta Szczecin. Obecnie projektantka stawiająca pierwsze kroki w założonej kilka miesięcy temu Autorskiej Pracowni Projektowej. W wolnej chwili, twórca ręcznie wykonywanej biżuterii artystycznej. Zainteresowana grafiką użytkową, architekturą oraz projektowaniem wnętrz. Pasjonatka muzyki i śpiewu od kilkunastu lat biorąca czynny udział w życiu kulturalnym szczecińskich zespołów muzycznych. Aktualnie, od kilku lat koncertująca z Chórem Akademickim im. prof. Jana Szyrockiego, dawniej chórem Akademickim Politechniki Szczecińskiej. Dąży do podjęcia współpracy z ambitnymi i zaangażowanymi w działalnie projektantami, umiejącymi połączyć pasję z odpowiedzialnością. DOROBEK Od 2006 roku współpraca ze szczecińskimi pracowniami architektonicznymi. W ubiegłym roku finalistka projektu SZKOŁA PRZEDSIEBIORCZO- ŚCI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO KOBIETA BIZNESU. Pomysłodawczyni Autorskiej Pracowni Projektowej firmy inspirowanej twórczymi zjawiskami postrzeganymi w otoczeniu projektanckim, firmy zajmującej się grafiką, projektowaniem architektonicznym oraz aranżacją wnętrz. Young local designer with degree of Master of Science in architecture. Receptive towards environment, sensitive to art and creative thinking. Appreciates abstract perception of reality in combination with objective perception of situation. In past years, a laureate of numerous competitions on art and art history, fellowship of President of Szczecin. Now, makes her first steps in her own design studio established just several months ago. In her free time, deals with craft of art jewellery. Interested in utility graphics, architecture and interior design. Passionate about music and song for more than 10 years active participant of local music bands. For several years now, participates in concerts of Prof. Jan Szyrocki Academic Choir, previously Academic Choir of Technical University of Szczecin. Cooperates with ambitious and dedicated designers who combine passion and responsibility. ACHIEVEMENTS Since 2006, cooperated with local design companies. Last year, finalist of Project of ENTERPRISE SCHOOL OF SZCZECIN UNIVERSITY BUSINESS WOMAN. Developed idea of her Design Studio, company inspired by creative phenomena in designing community. Her studio deals with graphics, architecture designing and interior design.

31 31

32 Prelegenci Panelu Ekspertów Speakers at Panel of Experts Anna Pietrzyk-Simone Absolwentka zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmowała się rozwojem branż kreatywnych w RPA współpracując z marką Design Indaba. Od 2004 roku odpowiada za komunikację w Lovegrove Studio w Londynie. Współinicjowała i współtworzyła projekt książki Discovering Women in Polish Design, dystrybuowanej w Wielkiej Brytanii. Jest współkuratorką i producentką wystawy Young Creative Poland - prezentowanej w 2009 roku w ramach London Design Festival, a w 2010 roku w Triennale podczas Salone del Mobile w Mediolanie. Zajmuje się promocją polskiego designu na świecie oraz inicjowaniem współpracy polskich projektantów i przedsiębiorstw z międzynarodowymi partnerami. Received an MA in management from the University of Warsaw in She is the head of communications at Lovegrove Studio since Prior to moving to London she worked on developing creative industries in South Africa through the Design Indaba brand. Anna is the co-curator and producer of Young Creative Poland exhibitions, which took place at the London Design Festival in September 2009 and in Triennale during the Salone del Mobile in April She was managing editor of the book Discovering Women in Polish Design distributed in the UK in She promotes Polish design internationally and initiates collaboration between Polish designers, companies and international partners. Beata Fabisiak Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa oraz Akademii Ekonomicznej Poznaniu na Wydziale Zarządzania. Aktualnie specjalizuje się w dziedzinie wzornictwa mebli, walorów funkcjonalnych, ergonomicznych oraz estetycznych mebli, jak również w problematyce związanej z zarządzaniem wzornictwem w przedsiębiorstwach meblarskich. Graduated from Art Academy, Faculty of Interior Architecture and Design and Academy of Economics of Poznań, Faculty of Management. Now, specialised in furniture design, functional advantages, ergonomics and aesthetics of furniture, as well as issues related to design management in furniture companies. 32

33 Prelegenci Panelu Ekspertów Speakers at Panel of Experts Justyna Frąckowiak Justyna Frąckowiak ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Design Management SGH w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem produktu, projektowaniem mebli oraz identyfikacją wizualną firm. W latach zaprojektowała dla firmy Cersanit m.in. meble Vesta, Imatra, Venezia oraz okucia do kabiny Iryda. Obecnie projektuje produkty AGD dla firmy Zelmer S.A. Graduated from Art Academy of Łódź and Design Management SGH of Warsaw. Deals with designing products, furniture and visual identification of companies. In , designed furniture Vesta, Imatra, Venezia and ironmongery for Iryda shower for Cersanit. Now, designs household products for Zelmer S.A. Ewa Gołębiowska Dyrektor Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie, unikalnego miejsca, w którym spotykają się nowoczesność i tradycja. Dynamizm i profesjonalizm działania Zamku przyciąga przedsiębiorców, projektantów i tych, dla których innowacyjność nie jest tylko modnym słowem. To jedyne w Polsce regionalne centrum designu stało się w krótkim czasie cenionym i lubianym miejscem spotkań, wystaw, warsztatów i konferencji. Działa od 2005 roku i ma na celu wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw, promocję nowych technologii, ochronę i popularyzację ginących zawodów i rzemiosła artystycznego, a także rozwój turystyki. Miejsce to powstało dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, budżetu państwa i miasta Cieszyna. Media już w pierwszym roku działalności Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie uznały, że jest on najciekawszą realizacją finansowaną z funduszy strukturalnych w województwie śląskim. Director of Silesian Castle of Art and Enterprise of Cieszyn, a unique place combining modern solutions with tradition. Dynamism and professionalism of Castle attracts entrepreneurs, designers and those about innovation. This one of a kind in Poland regional centre of design has become shortly highly appreciated and popular venue of meetings, exhibitions, workshops and conferences. It has operated since 2005 and aims at supporting innovative solutions in companies, promoting new technologies, protecting and promoting decaying professions and arts and crafts, as well as development of tourism. The centre was established based on funding from EU, state budget and City of Cieszyn. Already in the first year of its activity, the media agreed that the Castle of Art and Enterprise is the most interesting project funded from structural funds in the Region of Silesia. 33

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY ORGANISERS

ORGANIZATORZY ORGANISERS ORGANIZATORZY ORGANISERS Lentewenc Sp. z o.o. ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37 01-015 Warszawa tel. + 48 22 395 66 99 fax + 48 22 395 66 90 biuro@lentewenc.com www.lentewenc.com KRS 0000415363

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo