WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH. KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH. KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952"

Transkrypt

1 dr hab. KRYSTYNA PAWŁOWICZ profesor UW Warszawa, grudzień 2009 r. WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952 I. Rozprawa doktorska pt. Prawny system kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstw państwowych (l 986 r.) II. Publikacje; Książki (1) - rozprawa habilitacyjna 1. Przedsiębiorca wobec Najwyższej Izby Kontroli (Studium publicznoprawne)", Warszawa 2005 r (301 stron) Raporty (1) 2. Raport pt. Centralna administracja rządowa, zeszyty 1-10 (10 tomów) opublikowane przez URM, Departament Reformy Administracji Publicznej w latach (1400 stron) W pracach zbiorowych (8) 3. Przymus w gospodarce" w pracy zbiór, pod red. A. Kój dera: Przymus w społeczeństwie, Warszawa 1989, str Dysfunkcjonalność rozwiązań normatywnych w prawie gospodarczym" w pracy zbiór, pod red. pro f. A. Turskiej: Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, Warszawa 1988 r., str Kontrola przedsiębiorstw sprawowana przez organ założycielski (ministra)" w pracy zbiór, pod red. prof. L. Bara: Instytucje prawne w reformowanej gospodarce narodowej, Warszawa, Ossolineum 1989, str

2 6. O wolności gospodarczej" w pracy zbiór, dedykowanej prof. A. Turskiej: Prawo i społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1990r, str Prawo człowieka do swobodnej działalności gospodarczej" w pracy zbiór, pod red. A. Rzeplińskiego: Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 1993 r, str Spór o publiczne środki masowej informacji" w pracy zbiór, pod red. prof. Aliny Słomkowskiej: Kontrowersje wokół transformacji prasy ( ), Warszawa 1993 r, str Transformacja ustrojowa - kryzys czy upadek prawa" w: Księdze Jubileuszowej ku czci prof. Anny Turskiej na 70-lecie pt. Prawo i ład społeczny, Warszawa 2000 r, str Wpływ prawa wspólnotowego na konstytucyjny system państwa i prawa polskiego - uwagi krytyczne", w materiałach z konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nt. Prawo polskie a prawo UE, z dn r., w pracy zbiór, pod red. E. Piontka: Prawo polskie a prawo UE, Warszawa 2003 r., str Wypowiedź w dyskusji na konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji UW z lutego 2004 r. opublikowana w: red. P. Winczorek Teoria i Praktyka Wykładni Prawa" Warszawa 2005 r., s Artykuły: Państwo i Prawo" (10) 12. Kontrola zewnętrzna w warunkach samodzielności przedsiębiorstw państwowych. (Wyniki badań empirycznych)", Państwo i Prawo nr 9/1984, str Komisja Planowania a przedsiębiorstwa państwowe", Państwo i Prawo nr 7-8/1985, str Najwyższa Izba Kontroli w warunkach reformy gospodarczej", Państwo i Prawo nr 3/1987, str Centralny Urząd Planowania", Państwo i Prawo nr 5/1989, str Uwagi na tle niektórych propozycji weryfikacji prawa i założeń reformy", Państwo i Prawo nr 11/1987, str Rady nadzorcze przedsiębiorstw państwowych", Państwo i Prawo nr 7/1986, str W sprawie ekonomicznego charakteru przedsiębiorstwa państwowego", Państwo i Prawo nr 11/1988, str Prawne regulacje obywatelskich (społecznych) inicjatyw dobroczynnych w Polsce", Państwo i Prawo nr 5/1990, str W odpowiedzi na glosę M. Pietrzaka (w sprawie orzeczenia Trybunału ' Konstytucyjnego o legalności Instrukcji MEN

3 przywracającej religię do szkół", wspólnie z H. Gronkiewicz-Waltz, Państwo i Prawo nr 7/1991, str Sądowa kontrola działań NIK wobec przedsiębiorców niepublicznych", Państwo i Prawo nr 12/2001, str przedruk: Kontrola Państwowa" nr 1/2002, str Złota akcja" Skarbu Państwa jako instytucja prawa publicznego, Państwo i Prawo nr 2/ Konstytucyjne a ustawowe" pojęcie przedsiębiorcy", Przegląd Legislacyjny 2/2007 r. Studia Prawnicze" (1) 24. System prawny kontroli przedsiębiorstw państwowych", Studia Prawnicze nr 3/1987, str Kwartalnik Prawa Publicznego" (1) 25. Organizacja międzynarodowa" i prawo" przez nią stanowione w świetle zasad Konstytucji RP", Kwartalnik Prawa Publicznego nr 3/2002, str Inne czasopisma prawnicze (4) 26. Nowa pozycja prawna wojewody", Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/1978, str Wokół nowego kształtu NIK", Samorząd Terytorialny nr 11-12/1991, str (numer poświęcony pamięci prof. W. Pańko, Prezesa NIK) 28. Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji", Monitor Prawniczy nr 1/1993, str przedruk; Dylematy transformacji prasy polskiej ( ) - materiały pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa", t. XXIV pod red. prof. Aliny Słomkowskiej, Warszawa 1994, str Komentarz do projektu ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji", Biuletyn Prawa Gospodarczego nr 3/2001, str. 1-3 Życie Gospodarcze" (13) 30. Sądowa kontrola przedsiębiorstw", Życie Gospodarcze nr 40/ Dura lex... (podyskutujmy o radach nadzorczych)", Życie Gospodarcze nr 48/ Organ założycielski (badania IPiP PAN)", Życie Gospodarcze nr,47/1986

4 33. Komentarz do ustaw czyli jak ograniczać samodzielność przedsiębiorstw", Życie Gospodarcze nr 3/ Samorząd i samorządność (sprawozdanie z konferencji)", Życie Gospodarcze nr 19/ Wspólne przedsiębiorstwa polsko-radzieckie", Życie Gospodarcze nr 20/1987, przetłumaczony; - na język rosyjski dla Ekonomiczeskoj Gaziety" - na język angielski do biuletynów Ambasady Wlk. Brytanii i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce (1987) 36. Centrum - co to jest? (artykuł dyskusyjny)", Życie Gospodarcze nr 34/ Centrum - co to jest? Postscriptum", Życie Gospodarcze nr 39/ Samoflnansowanie i samodzielność w nauce", Życie Gospodarcze nr 15/ Zespół X Komisji Reformy Gospodarczej o projekcie ustawy o mieniu komunalnym", Życie Gospodarcze nr 49/ Od początku było poważnie. Polemika z wiceministrem W. Grudzewskim nt. finansowania nauki i samodzielności badań", Życie Gospodarcze nr 19/ C.d. polemiki z W. Grudzewskim", Życie Gospodarcze nr 26/ Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - organ czy organizacja", Życie Gospodarcze nr 13/1995 Rzeczpospolita" - żółte strony C (10) 43. O statusie mediów publicznych". Rzeczpospolita z dn. 23 IX Wolność jednostki czy prawo administracji (uwagi o rządowym projekcie ustawy o zgromadzeniach)", Rzeczpospolita 113/ NIK a spółki: Ochrona według prawa administracyjnego", Rzeczpospolita z dn. 8 V Mit nietykalności: Kontrola państwowa: potrzeba reform", Rzeczpospolita nr 219/2000 r. przedruk; Kontrola Państwowa" nr 6/2000 r. 47. Licencje przewozowe dla spółek cywilnych w nowych regulacjach prawnych", Rzeczpospolita z dn. 12 III 2001 r., wspólnie z sędzią NSA A. Plucińską-Filipowicz 48. Nie mógł ale musiał. NIK w Pełnomocnika Rządu", Rzeczpospolita z dn. 12 IV Rękojmia i gwarancja po nowemu", Rzeczpospolita z dn II 1997

5 50. Raport otwarcia, czyli o tym co Sejm może zrobić NIK", Rzeczpospolita z dn. 11IX Wymiana suwerenności za obietnice limitowanej rygorystycznie pomocy". Dwugłos o wpływie prawa wspólnotowego na system państwa i prawa polskiego, Rzeczpospolita z dn. 19 VIII Konstytucja europejska - źródło nieustających emocji - polemika: Nie ma praw oczywistych", Rzeczpospolita z dn. 28 VI 2004 oraz (inne publikacje) 53. przetłumaczona na życzenie prof. Tamasa Sarkozy na język węgierski w Instytucie Państwa i Prawa Węgierskiej Akademii nauk, praca magisterska pt. Zasada jedności prawa cywilnego a prawo gospodarcze w piśmiennictwie polskim", Informacja o rozwoju prawa gospodarczego w Polsce w 1985" w: Annuaire de Legislation Francaise et Etrangere, Anee 1985, Centre National de la Recherche Scientifiąue, Paris 55. Informacja o rozwoju prawa gospodarczego w Polsce w 1986", publ. jw. 56. Informacja o rozwoju prawa gospodarczego w Polsce w 1987 r.", publ. j w. 57. Kontrola rad narodowych nad przedsiębiorstwami", Rada Narodowa nr 5/1986 r. 58. Prawo o zgromadzeniach", Biuletyn Komitetu Helsińskiego w Polsce nr 5/1989 r., s Prawo o zgromadzeniach. Propozycje zgodne z paktami praw", Prawo i Życie nr 35/1989 r. 60. Regulacje Prawne" (16 stron), rozdział w pracy zbiór.: Organizowanie pomocy i samopomocy społecznej", Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa Wypowiedzi w dyskusji w czasie seminarium naukowego, zorganizowanego przez Kolegium NIK nt. Statusu prawnego NIK w świetle Konstytucji RP i standardów UE, opubl. Kontrola Państwowa 2/2002 r, str. 86 i Obszerne wypowiedzi w dyskusji na seminarium naukowym zorganizowanym przez Kolegium NIK nt. Kryteriów kontroli NIK w świetle Konstytucji RP i ustawy o NIK, opubl. w Kontroli Państwowej nr 4/2002 r., str , Słowo w drugim etapie" (artykuł dyskusyjny) cz. I, Trybuna Robotnicza nr 5/1987 r. 64. Słowo o drugim etapie" (artykuł dyskusyjny) cz. II, Trybuna robotnicza nr 6/1987 r. 65. Zgromadzenia - filozofia wolności", ZMIANY nr 1/1989 r.

6 66. Dwugłos w sprawie stowarzyszeń: L. Falandysz - K. Pawłowicz", Asocjacje - biuletyn inicjatyw społecznych nr 1/1991 r. 67. Bezpieczeństwo czy pieniądz" - udział w redakcyjnej dyskusji nt. certyfikacji pojazdów, opubl. Życie Gospodarcze 10/1995 r. III Podręczniki i skrypty 68. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne", Wyd. Prawnicze PWN (później: Lexis Nexis), Warszawa, wspólnie z: C. Banasiński, H. Gronkiewicz-Waltz, K. Pawłowicz, D. Szafrański, M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski. a) I wydanie rozdzialik o wolności gospodarczej, s rozdział o nietypowych podmiotach administrujących w sferze gospodarki, s b) II wydanie - dodruk c) III wydanie 2001 r. - rozdział IV o wolności gospodarczej (zmieniony), s , - rozdział VI o nietypowych podmiotach..., (zmieniony) str d) IV wydanie rozdział IV o wolności gospodarczej, s rozdział VI o nietypowych podmiotach..., str Opracowywane (corocznie) szczegółowe programy (tematyka, wykaz zagadnień, literatury oraz aktów prawnych) wykładów z Administracyjnego Prawa Gospodarczego dla studentów Magisterskich Uzupełniających Studiów Administracyjnych (MUSA), publikowane dla studentów przez Wydział Prawa i Administracji. IV Pozostałe publikacje 70. Ustawa o zgromadzeniach: kierunek niezbędnych zmian", Tygodnik Powszechny 21/ Sabat czarownic, czyli o statusie prawnym rządu i jego organów", Tygodnik Solidarność 32/ Jaka kontrola państwowa (polemika ze Z. Romaszewskim nt. kontroli państwowej)", Życie Warszawy z dn. 2 XI 1990 r. 73. NIK na przyszłe dekady (polemika z R. Szawłowskim nt. projektu ustawy o NIK)", Życie Warszawy z dn. 27 II 1991 r. 74. Obserwator" - postscriptum", Tygodnik Solidarność 14/1991 r.

7 75. Państwo neutralne lecz nie świeckie (polemika)", Tygodnik CENTRUM 15/1991 r. ponadto: krótsze opracowania prawne w prasie i wydawnictwach podziemnych w okresie stanu wojennego ( ) ponadto; informacje o zawartości kolejnych numerów Państwa i Prawa" w Życiu Gospodarczym" nr 38,42,47 z 1988 r. i nr 2,3,14,23,37,39 z 1989 r. oraz; złożono do druku; O niektórych skutkach europeizacji" publicznego prawa gospodarczego", Studia luridica 2007 V. Ważniejsze opinie, ekspertyzy i badania 1. Kontrola zewnętrzna w warunkach samodzielności przedsiębiorstw. Aspekty prawne" (30 stron), opracowanie na zlecenie Z.G. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komisji ds. Reformy (prof. T. Kasprzaka), Problemy prawnej regulacji pomocy (opieki) społecznej w Polsce" (15 stron), oprać, do problemu badawczego CPBP 18/87-16 prowadzonego przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, czerwiec 1990 (dla prof. Kazimierza Przybysza) 3. Ekspertyza prawna nt. projektu ustawy o tajemnicy państwowej i służbowej (15 stron), maj 1990, na zlecenie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. 4. Raport z badań sondażowych nt. organizacyjno-prawnych form wspólnych przedsięwzięć w gospodarce żywnościowej, w ramach tematu CPBR 10.08, grudzień System środków kontroli wykonania planów" (42 strony) do problemów węzłowych MR III 8, Opinia prawna dla przedsiębiorstwa Centrostal" - Katowice w sprawie ingerencji NIK w działalność przedsiębiorstwa, Opinia prawna o projekcie Statutu Porozumienia Samorządów Jednostek Badawczo-Rozwojowych, czerwiec Opinia prawna o projekcie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego PHZ Polsendce", na zlecenie rady pracowniczej przedsiębiorstwa, styczeń Opinia o projekcie rozwiązania prawnego statusu dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, dla Komisji ds. Reformy Gospodarczej, 1986 r. 10. Dysfunkcjonalność prawa w gospodarce, problem węzłowy RPB III 40- KRP 11/86, gr. tematyczna I pt. Instrumenty zarządzania w gospodarce

8 narodowej, temat I.I.I pt. Weryfikacja i korekta reformy gospodarczej, (l arkusz) 11. Opinia prawna o projekcie ustawy o opiece społecznej, 1990 r., na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 12. Opinia prawna o społecznym projekcie ustawy o mniejszościach narodowych, dla Sejmowej Komisji ds. mniejszości narodowych, Opinia prawna dla Sejmowej Komisji Praworządności i Praw Człowieka o ustawie z 5 VII 1990 o zgromadzeniach, lipiec Opinia prawna nt. projektu uchwały Rady Ministrów o regulaminie prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu (luty 1991), na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. 15. Opinia prawna o projekcie ustawy o kontroli skarbowej (20 stron), na zlecenie Ministerstwa Finansów, kwiecień Udział w ankiecie zorganizowanej przez Biuro Obsługi Politycznej Prezydenta RP nt. zagrożeń Polski i sposobów wyjścia z upadku (6 stron), styczeń Opinia prawna dla Sejmu nt. projektów (rządowego i poselskiego) ustawy antykorupcyjnej (Sstron), luty Opinia prawna dla Instytutu Prawa Sądowego pt. Uwagi o przepisach w obowiązującym prawie, które są aferogenne, szkodliwe, patologiczne, odbiegające od uznanych standardów (kwiecień 1992) 19. Opinia dla komisji sejmowej o poselskich projektach ustawy o komunalnych kasach oszczędnościowych (kwiecień 1992) 20. Dla Premiera Rządu opracowanie koncepcji prawnej publicznych środków masowego przekazu (16 stron), czerwiec Ekspertyza dla Komitetu ds. Radia i Telewizji w spr. podziału kompetencji między zastępców przewodniczącego i dyrektora generalnego w Komitecie ds. RiTV (20 stron) 22. Opinia prawna dla Przewodniczącego Komitetu ds. RiTV o prawidłowości postawienia p.j.o PRiTY w stan likwidacji, zarządzeniem nr 24 z 2 lipca 1991 Przewodniczącego Komitetu ds. RiTV (16 stron) 23. Opinia prawna dla wicepremiera H. Goryszewskiego (URM) o ustawowych możliwościach demonopolizacji CPN (6 stron) 24. Cztery opinie prawne dla klubu parlamentarnego o projektach ustaw: o Funduszu Udziałów Skarbu Państwa, o utworzeniu urzędu Ministra ds. Gospodarki, o zasadach reprezentowania Skarbu Państwa i gospodarowania jego mieniem, o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia państwowego oraz o zmianie niektórych ustaw (1993r.) 25. Opinia prawna o projekcie Karty praw i wolności", na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP (13 stron) 26. Pięć opinii prawnych dla pjo PRiTY p uchwałach KRRiTY (18 stron) - czerwiec 1993

9 27. Sześć opinii prawnych dla KRRiTY nt. archiwów pjo PRiTY oraz byłego Komitetu ds. RiTV (12 stron) - lipiec Opinia prawna dla Zespołu Polskiego Radia o projekcie Regulaminu Organizacyjnego Polskiego Radia (l l stron), lipiec Opinia prawna dla TYP SA o trybie odwoływania członków rady nadzorczej TYP SA (8 stron), lipiec Opinie prawne dla TYP SA o uchwale KRRiTY wydanej na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o r i tv (12 stron), sierpień Opinia prawna dotycząca nowych przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi i gwarancji dla stowarzyszenia przedsiębiorców (1997 r.) 32. Opinia prawna nt. relacji: NIK - spółki mieszane (29 stron), luty Ekspertyza dla NIK nt. podmiotów administracji państwowej zajmujących się zwalczaniem patologii wśród dzieci i młodzieży (100 stron)-maj 1997 r. 34. Opinie prawne nt. regulacji prawnej koncesji na montaż samochodów osobowych (25 stron), kwiecień 1998 r. 35. Opinia prawna dla Senatu RP nt. zakresu nadzoru UKFiT nad związkiem sportowym PZPN (18 stron), czerwiec 1998 r. 36. Opinia o projekcie ustawy Prawo Lotnicze z października 1998, na zlecenie Krajowego Towarzystwa Lotniczego, (40 stron), 1999 r. 37. Opinia prawna dla Rady Warszawy nt. prawnych podstaw jej działania i przedmiotowego zakresu działalności Komisji Rewizyjnej Rady Warszawy (l l stron), luty 1999 r. 38. Opinia prawna nt. rządowego projektu ustawy o badaniach i certyfikacji oraz projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o bad. i certyfikacji (17 stron), luty 1999 r. 39. Opinia prawna dla Sejmu o projektach ustaw o ogólnym bezpieczeństwie obrotu i o ocenie zgodności towarów, usług, akredytacji i autoryzacji i o zmianie niekt. ustaw (15 stron) r. 40. Opinia prawna nt. rządowego projektu Prawa Lotniczego z 2000 r. (10 stron) 41. Opinie prawne nt. relacji NIK - kontrolowana jednostka (Hortex) r. 42. Opinie prawne nt. dopuszczalności drogi sądowej (przed NSA) w sporach z NIK (19 stron), wrzesień 2000 r. 43. Opinia prawna dla Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nt. koncesji (licencji) przewozowej po l I 2001 r., ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień służących spółkom cywilnym (19 stron), 2001 r. (wspólnie z sędzią NSA A. Plucińską-Filipowicz) 44. Opinia prawna dla Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego nt. charakteru prawnego kontroli działalności Pełnomocnika Rządu przez NIK (l l stron), marzec 2001 r. (

10 45. Opinia prawna dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej nt. trybu wyboru zarządu P-NJP-H (4 strony), maj 2001 r. 46. Opinia prawna nt. obowiązku składania sprawozdań finansowych przez radiowego nadawcę społecznego" (6 stron), czerwiec 2001 r. 47. Opinia prawna dla Kancelarii Sejmu nt. oceny uprawnień inspektora NIK wobec audytora wewnętrznego Kancelarii Sejmu, styczeń 2003 r. 48. Opinia prawna nt. skutków prawnych (cywilnych i admin-pr) wyroków TK (kwiecień 2006 r.) 49. Opinia prawna dla Kancelarii Prezesa RM nt. charakteru prawnego relacji miedzy premierem a centralnymi organami administracji rządowej (marzec 2006) - 21 stron 50. Opinia prawna dla Sejmowej Komisji Skarbu Państwa nt. rządowego projektu zmiany ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 27) - styczeń 2006 (7 stron) Podstawą kolokwium habilitacyjnego była książka Najwyższa Izba Kontroli. Studium publicznoprawne" wydana w 2005 r. Po jej wydaniu w ub. roku opublikowana została w 2005 r. także moja dłuższa wypowiedź na konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji w materiałach pokonferencyjnych pod red. P. Winczorka: Teoria i praktyka wykładni prawa, Warszawa 2005, str W ciągu ostatnich miesięcy przygotowałam także trzy obszerne ekspertyzy prawne na zlecenie Sejmu, ministra oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (styczeń - kwiecień 2006 r.) (zob. póz wykazu opinii, wyżej). W 2005 r. - na prośbę grupy posłów przygotowałam wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP tzw. traktatu akcesyjnego (wyrok TK zapadł w maju 2005 r. ). W 2007 r. - marzec 2007: opinia prawna dla Kancelarii Prezesa RM nt. wewnętrznej spójności przepisów dot. kompetencji w sprawie wydawania dokumentów legalizacyjnych (22 str.) W 2008 r. - O niektórych skutkach europeizacji publicznego prawa gospodarczego", Studia luridica 48/2008 r. ( W 2009 r. - Wolność gospodarcza w kręgu mitów" [w:] Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, red. W. Szwajdler i H. No wieki, Toruń

11 Prawne formy działania administracji gospodarczej - kierunki zmian i próba oceny" [w:] red. B. Popowska i K. Kokocińska: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3. Prace nad regulacjami ustawowymi po wejściu w życie

Spis treści. 3. Prace nad regulacjami ustawowymi po wejściu w życie Spis treści 1. WPROWADZENIE...................................................... 13 1.1. Uwagi wstępne...................................................... 13 1.2. Dyskusje konstytucjonalistów (2003

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13 SPIS TREŚCI Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha)........................................... 11 Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA..................................... 13 1. Niepołączalność mandatu poselskiego.....................................

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Piotr Radziewicz PUBLIKACJE. Artykuły w czasopismach

Piotr Radziewicz PUBLIKACJE. Artykuły w czasopismach Piotr Radziewicz PUBLIKACJE Artykuły w czasopismach 1. Glosa do wyroku TK z 11 VIII 2016, K 39/16 (dot. kontroli konstytucyjności procedury ustawodawczej), Państwo i Prawo (przyjęte do druku) 2. Pominięcie

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 27 Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 27 Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 27 Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

Inne organy w systemie państwa poziom centralny

Inne organy w systemie państwa poziom centralny Inne organy w systemie państwa poziom centralny Maciej M. Sokołowski WPiA UW KRRiT Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Autor: Henryk Cioch. Wykaz skrótów. Od autora. Wprowadzenie

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Autor: Henryk Cioch. Wykaz skrótów. Od autora. Wprowadzenie PRAWO SPÓŁDZIELCZE Autor: Henryk Cioch Wykaz skrótów Od autora Wprowadzenie 1. Historia spółdzielczości w Polsce 2. Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce 2.1. Zmiany w systemie prawnym dla spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Publikacje Elżbiety Feret Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR Do doktoratu: 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo - Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31-43. 2. Udział podatków

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

03.12.2013 r. 04.12.2013 r.

03.12.2013 r. 04.12.2013 r. Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - grudzień 2013 rok 03.12.2013 r. Komisja Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW administracja STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Konstytucyjny system organów państwowych Opis poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. Samorząd gminny w Polsce przy wykonywaniu swoich zadań ma możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy opinię komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy opinię komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - wrzesień 2013 rok 02.09.2013 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Polskie referendum akcesyjne

Polskie referendum akcesyjne Mariusz Jabłoński Polskie referendum akcesyjne Wrocław 2007 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Słowo wstępne ' 9 Rozdział I. Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej 1. Elementy

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST CZĘŚĆ 1. TEST POJEDYNCZEGO WYBORU - WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ (MAX. 30 PKT.) 1. Konstytucja RP: a) zawiera przepisy niezmienialne b) zawiera

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998 Maciej Bałlowski Spis treści WPROWADZENIE 11 I. PRYWATYZACJA JAKO ZJAWISKO EKONOMICZNE 17 1. Pojęcie i typologia prywatyzacji 17 1.1. Geneza prywatyzacji, doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Przedmiot 1 2 3 4 5 Rola i ograniczenia kompetencji rządu Zasada wyłączności ustawy w ramach finansów publicznych Budżet (pojęcie, zawartość, odrębności

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego CURRICULUM VITAE Imię i nazwisko: Hanna Kuzińska Data i miejsce urodzenia: 17. października 1951 r., Kołobrzeg Narodowość: polska Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny,

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17. ROZDZIAŁ II. Konstytucyjne organy ochrony prawa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp......................................................... 13 ROZDZIAŁ I. Teoria organów państwowych... 17 1. Pojęcie organu... 17 2. Klasyfikacja organów... 21 2.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 23. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 16 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 23. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 16 maja 2013 r. Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 23 ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie tymczasowego ustalenia zakresu czynności Podsekretarzy Stanu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Ogłoszenie. 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ogłoszenie 1. Nazwa przedmiotu zamówienia System informacji prawnej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilościowo-jakościowy) z podaniem kodów CPV Kod

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne

Informatorium. Historia państwa i prawa. Prawo konstytucyjne. Prawo administracyjne P I Informatorium P I / 1 Bibliografie, Encyklopedie, Słowniki, Skorowidze P I / 2 Ustawodawstwo. Wydawnictwa urzędowe. - Dzienniki Ustaw RP; - Monitor Polski- Dziennik Urzędowy RP; P I / 3 Zbiory orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP

Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Wolności i prawa jednostki w. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP Red.: Mariusz Jabłoński Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Koncepcja konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498 USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 4 Publiczne bazy orzeczeń Cz. 1 Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r.

Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. Uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji w dniu 20 marca 2013 r. 1 2 Program kształcenia został przygotowany zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie z dnia 4

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2009 r. Nr 84, poz. 710, z 2014 r. poz. 1662. z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 RADA MINISTRÓW Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Pozycję ustrojową Rady Ministrów określa 5 cech: 1. Jest jednym z dwu podstawowych organów władzy wykonawczej 2. Rada Ministrów i jej poszczególni

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Aula główna INEI Wykład PWSZ w

Aula główna INEI Wykład PWSZ w KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/PRG w języku polskim Prawo gospodarcze Nazwa przedmiotu w języku angielskim Economic Law USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM. Wydział Ochrony Informacji Departamentu Ochrony CBA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM. Wydział Ochrony Informacji Departamentu Ochrony CBA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W CENTRALNYM BIURZE ANTYKORUPCYJNYM Wydział Ochrony Informacji Departamentu Ochrony CBA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OD WYROKU DO WYROKU K54/07 K23/11 23 czerwca 2009 r. 30 lipca 2015

Bardziej szczegółowo

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński

- Temat: Europejska polityka Rosji u progu XXI wieku Kierownik tematu: prof. dr hab. Bogdan Łomiński Informacje ogólne Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego powstał w 1975 roku. Na dzień 30 listopada 2000 roku w Instytucie zatrudnionych było (w przeliczeniu na pełne etaty)

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015

Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 2014/2015 Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY

XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY XX. SAMORZĄD TERYTORIALNY 806. 10 lat samorządu województwa lubelskiego, Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin 2008, ss. 48, cena 5,00 zł.

Bardziej szczegółowo

roboty budowlane brak stosowania przepisów ustawy Pzp 1 772 615,51 zł (419 563,90 euro) na wniosek

roboty budowlane brak stosowania przepisów ustawy Pzp 1 772 615,51 zł (419 563,90 euro) na wniosek Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/KND/18/15 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Gmina Daleszyce

Bardziej szczegółowo

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r.

1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Informacja na temat udziału w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych w latach 2007-2014 udział w 32 konferencjach; wygłoszonych 27 referatów 1. Termin: 20-21 czerwca 2013r. Organizator: Wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/ do Umowy nr CSIOZ/../2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do elektronicznego Systemu Informacji Prawnej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ.

(I) MODUŁ TEORETYCZNO-PRAWNY CZ. Plan studiów obowiązujący studentów rozpoczynających studia na kierunku Prawo od roku akademickiego 14/15 Liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Przedmioty obowiązkowe E Z Razem W K/C/S Razem

Bardziej szczegółowo

e - prawo w administracji Chorwacji

e - prawo w administracji Chorwacji e - prawo w administracji Chorwacji POPRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI O PRAWIE Croatian Information Technology Society-GIS Davorin Kereković Aleksandra Čar Ekspert do Spraw Dokumentacji Wydział Prawa, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Departament Mienia Skarbu Państwa

Departament Mienia Skarbu Państwa Departament Mienia Skarbu Państwa Dyrektor Zastępca dyrektora Adres email Józef Głowacki Leszek Podosek - Przygoda dmsp@msp.gov.pl Telefon /+48 22/ 695 87 72, 695 81 28 Fax /+48 22/ 628 32 99 Zadania 1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Premierze!

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Premierze! w związku z wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją części przepisów, które określają system wpłat janosikowych dla samorządów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 18 grudnia 2013 r. D.ZP-2820/20/13 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia administracja studia prawno-administracyjne, kierunek: ADMINISTRACJA ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Podstawy prawoznawstwa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik

EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE. Zbiór aktów prawnych. Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA PRAWO KONSTYTUCYJNE Zbiór aktów prawnych Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat Prof. dr hab. Marek Zubik EDYCJA SĄDOWA Prawo konstytucyjne Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej Wyroku Trybunału Konstytucyjnego dot. uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Służby Celnej Harmonogram działań ul. Świętokrzyska 12 00-960 Warszawa tel.: +48 22 694 55 58 fax :+48 22 694 44 41 www.sluzbacelna.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem z trzeciego roku mojej pracy poselskiej. Ligia Krajewska

Szanowni Państwo, Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem z trzeciego roku mojej pracy poselskiej. Ligia Krajewska Sprawozdanie Poselskie III rok Szanowni Państwo, Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem z trzeciego roku mojej pracy poselskiej. Ligia Krajewska Praca w sejmie Przynależność do Komisji: Komisja Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Posłanka PiS w imieniu wnioskodawców: to akt tymczasowy. Wygaszone mandaty władz TVP i PR

Posłanka PiS w imieniu wnioskodawców: to akt tymczasowy. Wygaszone mandaty władz TVP i PR Posłanka PiS w imieniu wnioskodawców: to akt tymczasowy. Wygaszone mandaty władz TVP i PR Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada m.in. wygaśnięcie mandatów dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania

ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania ADMINISTRACJA PUBLICZNA NA PROGU XXI WIEKU. Wyzwania i oczekiwania Red.: Joachim Osiński Wprowadzenie Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI wieku (Joachim Osiński) 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 9 poz. 43 USTAWA. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1997 Nr 9 poz. 43 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Prawo konstytucyjne Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji BON-VIII.02101.2.2015. UK Warszawa, 2015-06 - 1 2 W edług rozdzielnika Stosownie do postanowień Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979)

Bardziej szczegółowo