Finansowanie badań klinicznych w programie Horyzont 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie badań klinicznych w programie Horyzont 2020"

Transkrypt

1 Niekomercyjne badania kliniczne w Polsce Ministerstwo Zdrowia, Finansowanie badań klinicznych w programie Horyzont 2020 Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1

2 Horyzont nowy program, nowe podejście Horyzont największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej Czas trwania programu: Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach Instrumenty zapewniające szersze uczestnictwo w programie Podkreślenie kwestii przekrojowych nauki społeczno-humanistyczne, współpraca międzynarodowa, równowaga płci 2

3 Struktura H mld 3

4 Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan GŁÓWNE CELE: poprawa zdrowia i dobrostanu wszystkich obywateli (dzieci, dorosłych i ludzi starszych) przez cały czas ich życia zapewnienie wszystkim obywatelom gospodarczo zrównoważonych i innowacyjnych systemów opieki zdrowotnej wysokiej jakości Obszary tematyczne: Zrozumienie zdrowia, dobrostanu i procesów chorobowych Zapobieganie chorobom Leczenie i zarządzanie chorobami Aktywne starzenie się i zarządzenie swoim zdrowiem Metody i dane Świadczenie opieki zdrowotnej; zintegrowana opieka Budżet ~ 7.4 mld 4

5 Główne wyzwania Starzejące się społeczeństwo Wzrastające obciążenie chorobami Niezrównoważone i nierówne systemy opieki zdrowotnej Konieczność reform sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej 5

6 Nacisk na badania kliniczne Kluczowe dla innowacji Potrzeba profesjonalnych niekomercyjnych badań klinicznych 2014/15: ponad 300 mln przeznaczone na badania kliniczne Badania porównawcze efektywności obniżenie kosztów opieki zdrowotnej Tematy 2014/2015 (badania kliniczne) o Understanding diseases: systems medicine o Understanding common mechanisms of diseases and their relevance in co-morbidities o Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical imaging technologies o New therapies for rare diseases o Clinical research on regenerative medicine o Establishing effectiveness of health care interventions in the paediatric population o Promoting mental wellbeing: in the ageing population o Piloting personalised medicine in health and care systems o New approaches to improve predictive human safety testing o Global Alliance for Chronic Diseases: Prevention and treatment of lung diseases 6

7 Badania kliniczne A clinical study is defined for the purpose of this template as any clinical research involving a substantial amount of work related to the observation of, data collection from, or diagnostic or therapeutic intervention on multiple or individual patients. It includes but is not limited to clinical trials in the sense of the EU Clinical Trials Directive (2001/20/EC) essential_information_for_clinical_studies_2015callsv2_ _en.pdf Badania: Obserwacyjne Interwencyjne Eksperymentalne metody lecznicze, nowe kombinacje leków itp. 7

8 Badania kliniczne w pierwszych konkursach H2020 Temat konkursu: Clinical research on regenerative medicine Proposals should focus on regenerative medicine therapies which are ready for clinical (in-patient) research. Projekt SC0806 Tytuł: Regenerative treatment of complete Traumatic Spinal Cord injury with a surgical implantation of a biodegradable device with FGF1 and nerve grafts Koordynator: firma (Szwecja) + 6 partnerów (szpital, kliniki rehabilitacyjne Finlandia, Dania, Szwecja) Badania kliniczne leczenie całkowitego przerwania rdzenia kręgowego Operacyjne wszczepienie nerwów obwodowych + czynnik wzrostu pierwsze badania na ludziach! 27 pacjentów w trzech grupach Czas trwania projektu: 42 miesiące Budżet: ~ 14 mln (~ 6.4 mln dofinansowanie KE) 8

9 Instrument dla MŚP faza 1 faza 2 faza 3 koncepcja i działania demonstracyjne, komercjalizacja ocena wykonalności replikacja Studium wykonalności Biznes plan 2 Biznes plan 3 + walidacja biomarkerów i/lub medycznych urządzeń diagnostycznych biznes plan 1 nowe produkty, procesy, usługi czy technologie lub nowe obszary/rynki dla istniejących technologii Działania: ocena ryzyka, studium rynkowe, zarządzanie IPR, opracowanie strategii rozwoju, poszukiwanie kooperantów Finansowanie do max. 6 miesięcy 1 lub więcej MŚP Efekt: biznes plan 2 Obszar Zdrowie: Działania: demonstracyjne, pilotażowe, miniaturyzacja, projektowanie, powielanie rynkowe, skalowanie, opracowanie prototypu, badania kliniczne Możliwość zamawiania prac/wiedzy Finansowanie: zwrot kosztów: 1-3 mln miesiące Efekt: biznes plan 3 gotowość wdrożeniowa Wsparcie dla komercjalizacji Możliwości: ułatwiony dostęp do publicznego i prywatnego kapitału podwyższonego ryzyka, wsparcie poprzez coaching i mentoring Finansowanie: brak bezpośredniego wsparcia 9

10 Zasady uczestnictwa w H2020 Projekty badawcze realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych) poza kilkoma wyjątkami Finansowanie: o o Instytucje z krajów członkowskich i stowarzyszonych (np. Niemcy, Polska, Litwa) Instytucje z tzw. krajów trzecich (np. Ukraina, Gruzja, Algieria) Projekty muszą mieć wymiar europejski Najlepsze projekty będą wybierane w drodze konkursowej, a ich jakość będzie oceniana przez niezależnych ekspertów Jeden projekt jeden system finansowania o Max. 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych (poza działaniami ukierunkowanymi na wdrożenia - 70%) o Koszty pośrednie 25% 10

11 Innovative Medicine Initiative (IMI2) Partnerstwo publiczno prywatne: KE EFPIA Cel: szybszy dostęp do lepszych leków, szczepionek i terapii Budżet: 3.3 mld Czas trwania: Efekty: o Bardziej wiarygodne i szybsze badania kliniczne o Poprawa ustawodawstwa Finansowanie badań klinicznych (wszystkie fazy!) Regulacje finansowe zgodne z zasadami Horyzontu Aktualny konkurs: Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) Discovery and validation of novel endpoints in retinal diseases Termin składania wniosków 12 listopad 2014 Budżet: ~ 49.2 mln 11

12 IMI kolejne konkursy Projekty badawcze: Remote assessment for disease and relapse (RADAR), topic 1: central nervous system (CNS) Assessing risk and progression of prediabetes and type 2 diabetes to enable disease modification Linking clinical neuropsychiatry and quantitative neurobiology The consistency approach to quality control in vaccine manufacture Pertussis vaccination research Knowledge Repository to enable patient focused medicine development Projekt wspierający: Enabling platform on medicines adaptive pathway to patients Ogłoszenie konkursu: Termin składania wniosków: Budżet: ~125.6 mln 12

13 ECRIN ECRIN: European Clinical Research Infrastructures Network o Koordynacja sieci i ośrodków krajowych o Wsparcie dla międzynarodowych niekomercyjnych badań klinicznych o Czas działania ECRIN: o o o Polska: POLCRIN Ogólnopolska Akademicka Platforma Medyczna Koordynator: prof. Sławomir Majewski (Warszawski Uniwersytet Medyczny) 13

14 EDCTP 2 o Kraje uczestniczące: 13 krajów członkowskich, Norwegia, 9 krajów afrykańskich o o Wsparcie wieloośrodkowych badań klinicznych dotyczących HIV/AIDS, malarii, tuberkulozy i zaniedbanych chorób występujących w Afryce Subsaharyjskiej Budżet: 1.36 mld (50% KE, 50% kraje członkowskie) PL nie uczestniczy o Czas działania: o 14

15 Znajdź informacje 15

16 Dziękuję za uwagę Osoby do kontaktu: Ewa Szkiłądź Anna Pytko Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax:

17 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN Kim jesteśmy? nominowani przez Ministrads. nauki jako KPK do 5PR w 1999 r. KPK do PR Horyzont 2020 i Euratom-Fission w Polsce - Eksperci do Komitetów Programowych H NCPs w 22 obszarach H2020 Koordynator Sieci KPK: o KPKi 11RegionalnychPunktów Kontaktowych współpracujemy z Branżowymi Punktami Kontaktowymi Koordynator sieci EURAXESS Ponad 100 projektów PR / Koordynator 17 projektów 17

18 Strategia działania KPK do PR H2020 Nowe otwarcie Sieci KPK wspólne i wystandaryzowane usługi oraz wskaźniki do oceny działalności, Najważniejszy jest klient i jakość świadczonych usług, Najważniejszym zasobem Sieci KPK są jej eksperci, Wspieramy uczestnictwo polskich jednostek w H2020 zgodnie z wytycznymi i zaleceniami KE, Aktywna działalność w ramach europejskich sieci NCPs, Ścisła współpraca z IPPT PAN i MNiSW, Utrzymanie spójnego krajowego systemu NCPs, Działajmy wspólnie - UMOWY o współpracy z krajowymi instytucjami: KRASP, PAN, RGIB, NCBiR, NCN, FNP, PARP/EEN, KRAB, ARP 18

19 Oferta Sieci KPK Dni informacyjne, konferencje, Szkolenia/warsztaty, w tym w zakresie przygotowania wniosków projektowych, Indywidualne działania mentoringowe dla jednostek naukowych, zespołów i naukowców, Doradztwo finansowo-prawne w zakresie przygotowania i realizacji projektów, Indywidualne konsultacje wniosków projektowych, w tym przeglądanie gotowych wniosków przed wysłaniem, Wsparcie w poszukiwaniu partnerów (partner search), Organizacja międzynarodowych spotkań brokerskich, Promocja polskich podmiotów w wymiarze międzynarodowym. 19

20 HORYZONT konferencje regionalne Region Centralny dawny BUW UW Region Poł.-Zach. Wrocław Region Płn.-Wsch. Olsztyn Region Południowy Kraków Region Płn.-Zach. Szczecin Region Wschodni Lublin Region Śląski Gliwice Region Podlaski Białystok Region Zachodni Poznań Region Północny Gdańsk Region Łódzki Łódź 20

Program Ramowy Horyzont 2020

Program Ramowy Horyzont 2020 Konferencja Horyzont 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Olsztyn, 6 listopada 2014 r. Program Ramowy Horyzont 2020 Prelegent: Anna Pytko W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Jak ugryźć 10 milionów cz. II - Finansowanie aplikacyjnych badań naukowych Warszawa, 28 luty 2012 Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Konspekt Uwagi ogólne Działanie 1.1.1 PO Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn, listopad 2014. Szanowni Państwo,

Biuletyn, listopad 2014. Szanowni Państwo, Biuletyn, listopad 2014 Szanowni Państwo, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim działa w regionie z konsorcjantami: Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach,

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne www.pwc.pl Subskrypcja newslettera na http://www.taxonline.pl Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji EuropeINNOVA-ENT-CIP-09-C-N01S00 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 w skrócie

HORIZON 2020 w skrócie HORIZON 2020 w skrócie Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Badania naukowe i innowacje Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski

Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach. Kamil Bromski Spis treści Artykuł wstępny...5 Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu. Przewodnik po możliwościach wsparcia i dobrych praktykach...7 Rzeka finansowania dla innowacji nie wpadła jeszcze do

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020

Działania Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Warszawa, 28 stycznia 2013 Działania Marii Skłodowskiej-Curie Horyzont 2020 Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

dolnoślązacy w 7. programie ramowym

dolnoślązacy w 7. programie ramowym dolnoślązacy w 7. programie ramowym Słowo wstępne Prezentujemy Państwu czternaście wywiadów z osobami realizującymi projekty w 7. Programie Ramowym UE. Nasi bohaterowie, jako pracownicy uczelni bądź firm

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo