Stajni Husarskiego. Regulamin. Szkolenia. w Ksawerowie. Signum. Ośrodka. Polonicum. ul. Szkoln. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stajni Husarskiego. Regulamin. Szkolenia. w Ksawerowie. Signum. Ośrodka. Polonicum. ul. Szkoln. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Stajni Husarskiego Ośrodka Szkolenia Signum Polonicum w Ksawerowie K Postanowienia ogólne ul. Szkoln S zkolna a 10B Ksawerów K 1. Właściciel: Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie. 2. Włodarz: Klub Signum Polonicum. Zarząd: Mariusz Opala, Amadeusz Biały, Aleksander Durys, Arkadiusz Biały. 3. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Husarskiego Ośrodka Szkolenia Signum Polonicum w Ksawerowie. 4. Stajnia prowadzi jazdy konne dla dzieci i dorosłych na ujeżdżalni oraz w terenie przez cały tydzień w umówionych godzinach. Zajęcia nie odbywają się przy złych warunkach pogodowych. 5. Nauka jazdy konnej prowadzona jest przez instruktora Stajni Signum Polonicum. 6. W czasie zajęć instruktor może udostępnić następujący sprzęt uczestnikom zajęć: siodła, ogłowia, toczki, pomoce jeździeckie, cavaletti, przeszkody etc. 7. Podczas wszystkich zajęć na ujeżdżalni i w terenie obowiązuje toczek lub kask. 8. Podczas nauki skoków dzieci do lat 18 obowiązkowo muszą posiadać kamizelki. 9. Wpłaty na cele statutowe Klubu pobiera instruktor lub upoważniona osoba. 10. Jazdy oraz ew. nauka odbywają się w ramach wpłat na cele statutowe Klubu. 11. Z zajęć mogą korzystać osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach, lub które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest podpisane przez rodzica lub ustawowego opiekuna, oświadczenie o zgodzie i zdolności do udziału jazdach konnych. 12. Przebywając na terenie Stajni Signum Polonicum trzeba stosować się do poleceń instruktora i osób uprawnionych. 13. Bez zezwolenia włodarza, instruktora lub osoby uprawnionej w stajni zabrania się wejścia do stajni, na pastwiska i na wybiegi dla koni. 14. Bez zezwolenia włodarza, instruktora lub osoby uprawnionej w stajni obowiązuje zakaz przebywania z końmi (nie dotyczy właścicieli koni prywatnych). 15. Wyłącznie instruktor ustala na jakich koniach jeżdżą uczestnicy zajęć. 16. Bez zezwolenia instruktora obowiązuje zakaz wchodzenia na ujeżdżalnie. 17. Podczas wszystkich jazd obowiązuje stosowanie się do poleceń instruktora. 18. Przy koniach nie wolno biegać, krzyczeć oraz robić gwałtownych ruchów płoszących konie. 19. Bez zgody instruktora prosimy nie używać parasoli przy ujeżdżalni. 20. Przebywając przy koniach lub jeżdżąc na nich należy zawsze pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym oraz nie do końca przewidywalnym. 21. Zabrania się karmienia koni bez zgody właściciela konia lub instruktora. 22. Zabrania się jazdy samochodem i rowerem przy ujeżdżalni. Prosimy parkować w wyznaczonym miejscu. 23. Na terenie stajni i ujeżdżalni zabrania się spożywania alkoholu oraz przebywania osób po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających. 24. Przy stajni obowiązuje całkowity zakaz palenia wszelkiego ognia. Telefony alarmowe: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Telefon Alarmowy z telefonu komórkowego 112. I

2 I. Przepisy szczegółowe. 1. Nie przeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki wynikające z ignorowania regulaminu. 2. Przebywanie na terenie Husarskiego Ośrodka Szkolenia Signum Polonicum w Ksawerowie jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu. 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i p.poż. oraz do stosowania się do uwag włodarza, instruktora i osób uprawnionych. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palić można jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i tylko za zgodą instruktora lub osoby uprawnionej. 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na terenie stajni, podchodzenia do koni oraz jazdy pod jego wpływem. 5. Osobą nieupoważnionym przez włodarza nie zezwala się na prowadzenie jazd konnych. Za nieprzestrzeganie tego punktu w przypadku nieszczęśliwego wypadku włodarz nie ponosi odpowiedzialności, dotyczy to również wyjazdów w teren. 6. Bez zgody instruktora nie wolno korzystać z ujeżdżalni. Właściciele koni proszeni są o uzgadnianie z instruktorem terminów i miejsc jazd. 7. W związku z tym iż jeździectwo należy do grupy podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. I.I. Przebywanie na terenie ośrodka, stajni i wybiegu. 1. Na terenie ośrodka nie wolno biegać, wykonywać gwałtownych ruchów, krzyczeć, wprowadzać agresywnych psów, psów bez smyczy etc. 2. Za szkody spowodowane przez konia podczas jazdy odpowiada jeździec. Za pozostałe szkody na obszarze stajni i ośrodka odpowiada właściciel konia. 3. Poza godzinami prowadzenia zajęć na terenie stajni mogą przebywać tylko uprawne osoby, oraz właściciele koni! Po godzinie 20:00 przebywanie na terenie stajni jest możliwe tylko za zgodą włodarza. 4. Zabrania się wprowadzania koni luzem na ujeżdżalnię, na której trwają jazdy. 5. Dzieci i młodzież do lat 18 na terenie Stajni Signum Polonicum mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. 6. W przypadku nie obecności instruktora lub osób uprawnionych, jak również bez ich zgody zabrania się wyprowadzania koni, dokarmiania koni czy wchodzenia do boksów koni. (Nie dotyczy to właścicieli koni). 7. Bez pozwolenia nie wolno obcinać koniom włosów (grzywa, ogon). W sprawie każdej zmiany w wyglądzie i znaczącej zmiany w otoczeniu konia należy zwrócić się o pozwolenie do właściciela konia. II

3 8. Nie należy samemu dokonywać zabiegów tj. opatrywanie ran, otarć, bandażowanie kończyn, usuwanie zadziorów, kleszczy, itp. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast informować instruktora lub osobę uprawnioną. I.II. Osoby uczestniczące w zajęciach. 1. Na jazdy należy się zapisywać osobiście (np. po zajęciach) lub telefonicznie, najpóźniej dzień przed planowanym przyjazdem. Nie stosowanie się do tych zaleceń może spowodować brak miejsca (konia) na jeździe. 2. Czas jazdy liczony jest od zaplanowanej godziny jazdy! Jeżeli jeździec się spóźni, jeździ o określoną liczbę minut mniej traktując jazdę jako w pełni wykorzystaną. 3. Na zajęcia z jazdy konnej składa się: przygotowanie konia czyli przyprowadzenie z wybiegu, wyczyszczenie, osiodłanie i okiełznanie; jazda; rozsiodłanie, wyczyszczenie konie i w razie potrzeby odprowadzenie konia na wybieg. 4. Wszyscy (a w szczególności dzieci) bez pozwolenia instruktora mogą przebywać na terenie stajni tylko pomiędzy 45 min. przed planowaną jazdą do 30 min. po odbytej jeździe. 5. Osoby z wolontariatu mogą przebywać na terenie stajni w czasie uzgodnionym z instruktorem. 6. Z problemami i niejasnościami należy zwracać się do instruktora, osób uprawnionych bądź jeźdźców o większym stażu. Nie należy bać się prosić o pomoc lub zadawać pytań. 7. Należy posiadać odpowiedni strój do jazdy, uwzględniający warunki atmosferyczne. Najlepsze są spodnie miękkie, nie śliskie, bez szwów po wewnętrznej stronie nogawek oraz buty z gładką podeszwą i płaskim obcasem, sięgające za kostkę. 8. Podczas jazdy każdy jeździec musi mieć kask lub toczek (dla osób nie posiadających własnego istnieje możliwość użyczenia). 9. Podczas skoków i wyjazdów w teren osoby do lat 18 powinny mieć założoną kamizelkę ochronną. Za dziecko nie noszące kamizelki odpowiada rodzic. 10. Długie włosy ze względów bezpieczeństwa powinny być do jazdy związane lub zaplecione, ewentualnie ukryte pod kaskiem (toczkiem). Nie należy jeździć w biżuterii, szczególnie z pierścionkami na palcach! 11. Karnety są imienne, czyli należą wyłącznie do jednej osoby i tracą ważność po upływie 6 miesięcy II. Przed i po jeździe 1. Należy przyjechać co najmniej 30 minut wcześniej niż godzina planowanej jazdy! 2. Przed wejściem do boksu należy konia uprzedzić głosem. 3. W boksie należy zachować ostrożność. Należy pamiętać, że stojąc w pewnym oddaleniu od konia jest się bardziej narażonym na np. kopnięcie niż stojąc blisko jego ciała. 4. Konia należy wyczyścić, szczególnie w miejscach, gdzie znajdować się będzie siodło oraz popręg. Przed i po jeździe należy również wyczyścić kopyta. III

4 5. Sprzęt (szczotki, kopystki, czapraki, siodła, ogłowia, kaski, baciki, itd.) należy odkładać na swoje miejsce. 6. Wszelki zmiany skórne (rany, otarcia, itd.) należy natychmiast zgłaszać do instruktora. Pozwoli to zapobiec cierpieniu konia i dalszym urazom. 7. Podczas siodłania należy założyć w kolejności: czaprak, (podkładkę), siodło, a następnie ogłowie. 8. Jeśli jest potrzeba pozostawienia osiodłanego konia w boksie, należy zabezpieczyć wodze poprzez zaczepienie je za uchwyty na siodłach lub strzemiona! 9. Na komendę wszyscy jeźdźcy (po kolei) wraz z końmi wychodzą na ujeżdżalnię. Nie należy opuszczać boksu samodzielnie (bez pozwolenia instruktora). 10. Zabrania się zakładania koniom sprzętu innego niż jest przydzielony odgórnie dla danego zwierzęcia. Czyli nie wolno bez pozwolenia zakładać ochraniaczy, owijek, derek, wypinaczy, wytoków etc, Jak również dowolnego siodła lub ogłowia. 11. Przy wyprowadzaniu (i wprowadzaniu) konia z boksu strzemiona muszą być przypięte z tyłu siodła, a jeśli nie ma takiej możliwości, to podciągnięte! Drzwi muszą być otwarte na całą szerokość! Konia prowadzić należy na wprost, a następnie delikatnie skręcić w odpowiednim kierunku (trzeba uważać, aby koń o nic nie zaczepił siodłem, gdyż może to spowodować jego spłoszenie). 12. Przed wsiadaniem należy koniecznie sprawdzić popręg. 13. Wsiadanie odbywa się z pomocą schodków, z lewej strony konia. Należy unikać wsiadania z ziemi, gdyż obciąża to kręgosłup konia i powoduje niszczenie sprzętu. 14. Bezpośrednio przed jazdą należy okazać ważny karnet. III. Podczas jazdy 1. W czasie zajęć na terenie ujeżdżalni przebywać mogą tylko jeźdźcy oraz instruktor (lub osoby uprawnione tzw. asystenci). Osoby niepełnoletnie nie mogą wchodzić na plac, gdzie trwają jazdy! 2. Jeźdźcy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i muszą bezwzględnie słuchać instruktora (osoby uprawnionej prowadzącej jazdę lub jeźdźca najstarszego stażem). 3. Podczas jazdy obowiązują zasady: należy zachować odległość pomiędzy końmi w zastępie co najmniej taką, aby jeździec patrzący pomiędzy uszy konia, widział kopyta konia poprzedzającego, pierwszeństwo na ścianie mają osoby poruszające się wyższym chodem, przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi, wymijanie na ujeżdżalni odbywa się zawsze po lewej ręce (ruch prawostronny), pierwszeństwo mają jeźdźcy poruszający się na wprost przed jeźdźcami jadącymi po łukach (wężyk, serpentyna, koło), Pierwszeństwo mają mniej wprawieni jeźdźcy przed bardziej zaawansowanymi. IV

5 4. Odległości pomiędzy końmi (nie jeżdżenie równoległe, wymijanie w odpowiedniej odległości, nie podjeżdżanie do zadu poprzedzającego konia) są bardzo ważne i gwarantują bezpieczeństwo jeźdźca! 5. Jazdę ławą wykonujemy włącznie za zgodną instruktora. 6. Aby nie doszło do wypadku podczas jazdy należy zwracać uwagę na innych uczestników ruchu, szczególnie osoby mniej zaawansowane, Trzeba również reagować na zachowanie swojego konia (np. położenie uszu płasko wzdłuż potylicy, agresywne zachowanie w stosunku do innego konia, może ostrzegać o gotowości do ataku). 7. Należy zgłaszać niezrozumienie polecenia, czy z jakiś powodów niemożność jego wykonania. 8. Nie wolno rozmawiać na jeździe. Przeszkadza to innym uczestnikom zajęć, instruktorowi oraz rozprasza konie. 9. Za dobrze wykonywane polecenia należy chwalić konia (głosem, poklepaniem w szyję).. Brak nagrody jest dla konia karą! 10. Po zakończonej jeździe należy pochwalić konia. Po zejściu z konia należy strzemiona przypiąć z tyłu siodła, a jeśli nie ma takiej możliwości podciągnąć, a następnie kolejno opuścić ujeżdżalnię. Jeżeli zsiadanie odbywa się przed stajnią, konie należy ustawić w odległościach oraz tak, aby uniemożliwić im skubanie trawy czy obgryzanie drzewek. 11. Zaleca się aby dzieci i młodzież do lat 18 miały założoną kamizelkę ochronną podczas jazdy w terenie oraz skoków. Za dziecko nie noszące kamizelki odpowiada rodzic. III. Postanowienie porządkowe. 1. Jeźdźcy, właściciele i wolontariat są odpowiedzialni za pozostawiony przez siebie i swojego konia porządek. Należy zostawiać przedmioty oraz miejsca w stanie co najmniej takim, jakim się zastało. 2. Sprzęt jeździecki (siodła, popręgi, derki, czapraki, ogłowia, narzędzia do czyszczenia, palcaty i baty, lonże, toczki, pomoce jeździeckie, cavaletti, przeszkody etc, muszą być odkładane na swoje miejsce, a w razie wątpliwości należy pytać instruktora lub osoby upoważnione. 3. Rzeczy w skrzynkach i na wieszakach oraz rzeczy osobiste powinne być uporządkowane. Należy unikać trzymania mokrych czapraków oraz mokrych derek w siodlarni. 4. Rzeczy pozostawione bez opieki ponad 3 miesiące, rzeczy wykazujące na zaniedbanie, porzucenie lub zniszczenie oraz rzeczy brudne (w tym także obuwie) pozostawiane w miejscu wspólnego użytkowania, będą bezwzględnie wyrzucane lub przekazywane innym! 5. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym przez instruktora miejscu. 6. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni. 7. W każdym momencie jeźdźcy i amazonki, którym nie podobają się warunki panujące w naszej stajni (obiekt, instruktorzy, konie, sposób prowadzenia jazd, regulamin etc), mogą poszukać innej stajni. W przypadku nieuzasadnionych, nieprzychylnych opinii na temat stajni i ośrodka wypowiadanych na forum internetowym lub w innych środkach masowego przekazu, osoby te będą pociągnięte do odpowiedzialności prawnej, zgodnie z Kodeksem Karnym (art. 212). Jeżdżąc w naszej stajni, zgadzasz się z warunkami tutaj panującymi! V

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 3 września 2008 r. Nr 164

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 3 września 2008 r. Nr 164 DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 164 12913 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 września 2008 r. Nr 164 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 3086 Nr XVII/530/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin pływalni. Regulamin Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

Regulamin pływalni. Regulamin Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Regulamin pływalni Regulamin Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie. Właścicielem pływalni jest Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów. Zarządzającym jest Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KODEKS RUCHU DROGOWEGO

KODEKS RUCHU DROGOWEGO Dla wszystkich uczestników ruchu OFICJALNY KODEKS RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej Wydanie poszerzone z 2008r. OFICJALNY KODEKS RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej Prawa Autorskie Korony 2008r. Tekst

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

ZASADY SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI ZASADY SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZK JEŹDZIECKIEGO Zbiór obowiązujących przepisów, wg stanu na dzień 1 lipca 2013. REGLAMIN NADAWANIA POWSZECHNEJ ODZNAKI JEŹDZIECKIEJ JEŻDŻĘ KONNO

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY

MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY Samorząd Województwa Mazowieckiego MOJE PIERWSZE PRAWO JAZDY KARTA ROWEROWA PODRĘCZNIK MŁODEGO ROWERZYSTY MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Drodzy Młodzi Przyjaciele, Moje pierwsze prawo jazdy karta

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) OBOWIĄZUJE OD 01.11.2014 PODSTAWA PRAWNA. Uchwała nr 8/2014 Zarządu Spółki Arriva RP

REGULAMIN PRZEWOZU ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) OBOWIĄZUJE OD 01.11.2014 PODSTAWA PRAWNA. Uchwała nr 8/2014 Zarządu Spółki Arriva RP REGULAMIN PRZEWOZU ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) OBOWIĄZUJE OD 01.11.2014 PODSTAWA PRAWNA Uchwała nr 8/2014 Zarządu Spółki Arriva RP 1 2 ZMIANY L.p. Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. Data

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779, Nr 160, poz. 1086; z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC)

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 14 grudnia 2014 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Obowiązuje od dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.

REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. (KW-ROP) Tekst jednolity Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk

Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk 1 2 Waldemar Marek Więcławski Podręcznik kursanta na 2013 rok z ćwiczeniami Prawo jazdy kategorii B1 i B WYDA I Gdańsk 2013 3 Copyright by Zielony Listek Nauka Jazdy Gdańsk Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. OBSŁUGI PODRÓZNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZAT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka z o. o. (RPO - ŁKA) Tekst jednolity

REGULAMIN. OBSŁUGI PODRÓZNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZAT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka z o. o. (RPO - ŁKA) Tekst jednolity REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓZNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZAT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka z o. o. (RPO - ŁKA) Tekst jednolity Obowiązuje od dnia 1 września 2014 r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. Postanowienia ogólne II. Warunki pobytu/zakwaterowanie 12,00 10,00 10,00

Regulamin I. Postanowienia ogólne II. Warunki pobytu/zakwaterowanie 12,00 10,00 10,00 Regulamin Będziemy bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym obiekcie. Znajomość regulaminu ułatwi nam współpracę

Bardziej szczegółowo

2. Przebywanie na Imprezie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Przebywanie na Imprezie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. REGULAMIN IMPREZY Kings On Ice obowiązujący w dniu 28.02.2015 na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie w ramach projektu Zimowy Narodowy ( Regulamin ) Regulamin zostanie udostępniony bezpośrednio na

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu biletów w PETPOLONIA (www.promy.pl) Armatora MOBY LINES

Ogólne warunki zakupu biletów w PETPOLONIA (www.promy.pl) Armatora MOBY LINES Ogólne warunki zakupu biletów w PETPOLONIA (www.promy.pl) Armatora MOBY LINES 1. WAŻNE INFORMACJE: Warunki podróży zawarte w aktualnym prospekcie Armatora są istotną częścią biletu. Broszury można otrzymać

Bardziej szczegółowo

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity)

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 15 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2014 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 15 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.156.2014 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 237 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Niniejszy regulamin pracy jest aktem normatywnym,

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Illinois nadal jest krajowym liderem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ciągu ostatniej dekady, liczba ofiar śmiertelnych na drogach w naszym kraju znacznie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo