REGULAMIN ZAWODÓW BESKIDY ULTRA TRAIL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAWODÓW BESKIDY ULTRA TRAIL"

Transkrypt

1 Strona 1 z 7 REGULAMIN ZAWODÓW BESKIDY ULTRA TRAIL Aktualizacja: CEL ZAWODÓW Promocja regionu Beskidów w Polsce i na Świecie. Promocja miasta Bielska-Białej oraz okolicznych gmin. Promocja długodystansowych biegów górskich. 2. ORGANIZATOR I KIEROWNICTWO ZAWODÓW TEAM 2008 Michał Kołodziejczyk ul. Braci Gierymskich 7/ Michał Kołodziejczyk Dyrektor Zawodów Budowniczy Tras Arkadiusz Koźmin Sędzia Główny Zawodów Budowniczy Tras strona internetowa: 3. TRASY Ultramaraton Beskidy Ultra Trail (BUT) jest rozgrywany na 4 dystansach: BUT 55 dystans ok.55km, przewyższenie +3000m/-3000m BUT 85 dystans ok.85km, przewyższenie +4500m/-4500m Wspólny start, punkt wyboru dystansu dla BUT 55/85 jest na ok.40km BUT 150 dystans ok.150km, przewyższenie +8000m/-8000m BUT 220 dystans ok.220km, przewyższenie m/-11000m Wspólny start, punkt wyboru dystansu dla BUT 150/220 jest na ok.90km Mapki, profile oraz dokładne opisy wszystkich tras są podane na stronie internetowej Zawodów. Wszystkie trasy będą wyraźnie i jednoznacznie oznakowane.

2 Strona 2 z 7 4. LIMITY CZASOWE BUT 55 = 12 h BUT 85 = 20 h BUT 150 = 40 h BUT 220 = 64 h Limity pośrednie zostaną podane na stronie internetowej zawodów. 5. TERMIN I MIEJSCE Miejsce startu i mety wszystkich dystansów BUT:, stok narciarski Dębowiec, ul. Karbowa. Termin startu: (piątek) godz. 08:00 start BUT 150/ (piątek) godz. 24:00 start BUT 55/85 Spóźnienie na start jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika. Biuro zawodów: Hotel Dębowiec (ośrodek ZIAD),, ul. Armii Krajowej 220. Ze względów bezpieczeństwa, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych lub klęsk żywiołowych, bez możliwości zwrotu wpisowego. 6. LIMIT UCZESTNIKÓW Przewiduje się następujące limity startujących: BUT 55/ osób BUT 150/ osób Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia limitu. 7. WARUNKI UCZESTNICTWA Uczestnikiem Zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat. Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu ultramaratońskim. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy). Wszyscy zawodnicy na trasie BUT muszą przestrzegać Regulaminu Zawodów oraz przepisów poruszania się po drogach publicznych. Każdy zawodnik BUT 150/220 musi także przestrzegać Regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego, który otrzyma przy rejestracji. Zawodnicy zgłaszający się do biegu BUT 150/220 muszą wykazać się przynajmniej jednym ukończonym górskim biegiem ultra na dystansie minimum 70km, w 2011, 2012 lub 2013 roku, zgodnie z pkt. 8 Regulaminu Zawodów.

3 Strona 3 z 7 8. BIEGI KWALIFIKACYJNE DO BUT 150/220 BUT 150/220 BIEGI KWALIFIKACYJNE Bieg Rzeźnika Sudecka Setka Kierat DFBG - B7S 210km DFBG - KBL 90km TransJura Bieg Ultra Granią Tatr Chudy Wawrzyniec na Raty/wiosna 76km B7D 100km Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej CCC TDS UTMB Davos K78 Zugspitz Ultratrail 100km Krakonosova Stovka K100 INNY W celu weryfikacji biegu kwalifikacyjnego przez Organizatora należy podać następujące dane o ukończonym biegu: nazwę biegu, rok ukończenia, uzyskaną lokatę, uzyskany czas. Zawodnicy, którzy w momencie zapisów mają już ukończony bieg z listy, po rejestracji w systemie i po opłaceniu wpisowego wysyłają na Organizatora informację o ukończonym biegu. Zawodnicy, którzy w momencie zapisów nie ukończyli jeszcze żadnego biegu z listy kwalifikacyjnej, ale planują ukończyć, rejestrują się w systemie, dokonują wpłaty, następnie po ukończeniu biegu wysyłają na Organizatora informację o ukończonym biegu. Dopiero po weryfikacji przez Organizatora biegu kwalifikacyjnego, zawodnik będzie wpisany na liście startowej jako zatwierdzony.

4 Strona 4 z 7 9. ZGŁOSZENIA/ZAPISY Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej Zawodów, Data rozpoczęcia zapisów: 14 kwietnia 2013, dokładna godzina podana będzie na stronie internetowej Zawodów, Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej, o ostatecznej kolejności decyduje data wpłynięcia wpłaty na konto Organizatora, Zgłoszenie bez dokonania wpłaty nie gwarantuje miejsca na liście startowej, Lista zgłoszonych zawodników, wraz z informacją o wpisowym, będzie podawana i uaktualniana na bieżąco w formularzu zapisów dostępnym na stronie internetowej Zawodów. 10. WPISOWE BUT 55/85: 70zł - do 31 maja zł - do 30 czerwca zł - po 1 lipca 2013 BUT 150/220: 140zł - do 31 maja zł - do 30 czerwca zł - po 1 lipca 2013 Opłatę należy wnosić przelewem na konto bankowe Organizatora: ING Bank Śląski Tytuł wpłaty: nazwa biegu, imię i nazwisko Nazwa biegu: BUT 55/85 lub BUT 150/ ZWROT WPISOWEGO Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nie ukończenia Zawodów lub nie zgłoszenia się na Zawody. W przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w Zawodach, Organizator zwraca wpisowe potrącone o koszty organizacyjne: do 30 czerwca zwrot 70% wpisowego, do 31 sierpnia zwrot 50% wpisowego, od 1 września brak możliwości zwrotu wpisowego. W przypadku nie ukończenia przez zawodnika żadnego biegu kwalifikacyjnego do BUT 150/220, Organizator zwraca wpisowe potrącone o koszty organizacyjne: do 31 sierpnia zwrot 50% wpisowego, od 1 września brak możliwości zwrotu wpisowego.

5 Strona 5 z WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE W trakcie trwania Zawodów każdy z zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe. Wyposażenie to będzie kontrolowane na trasie. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika. BUT 55/85/150/220: numer startowy z chipem (umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania), telefon komórkowy z bateria działającą na czas biegu, zalecany włączony roaming, polecamy wpisać numery do Organizatorów podane podczas rejestracji, folia NRC, czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe, gwizdek, osobisty kubek wielorazowy (na punktach nie będzie kubków jednorazowych), plecak lub pas biegowy (nerka), który pomieści wyposażenie obowiązkowe, bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra oraz zapas wody lub napoju minimum 1 litr (sprawdzany przy wyjściu z punktu odżywczego), zapas jedzenia wystarczający do następnego punktu żywieniowego, kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa (niezależnie od spodziewanej pogody), obuwie trailowe odpowiednie do biegów w trudnym terenie górzystym, czapka lub bandama, bandaż elastyczny samoprzylegający, + BUT 150/220: dowód osobisty lub paszport, czołówka (latarka) zapasowa z bateriami, długie getry lub getry ¾ plus wysokie skarpety biegowe, kurtka przeciwdeszczowa i przeciwwiatrowa z kapturem (niezależnie od spodziewanej pogody) bluza z długim rękawem, rękawiczki, 13. WYPOSAŻENIE ZALECANE ubiór odpowiedni do pogody, nieprzemakalne i nieprzewiewne spodnie (BUT150/220), wodoodporne rękawiczki (BUT150/220), apteczka osobista, maść przeciw obtarciom (np. wazelina, sudocrem), ogrzewacze chemiczne, GPS, kije trekkingowe, zmiana odzieży na przepakach, drobna gotówka.

6 Strona 6 z ŚWIADCZENIA STARTOWE W ramach wpisowego Organizator zapewnia zawodnikom: pamiątkowy numer startowy, koszulka okolicznościowa, ubezpieczenie NNW na czas Zawodów, zabezpieczenie medyczne oraz GOPR, wyraźnie oznakowaną trasę, obsługę sędziowską na trasie, elektroniczny pomiar czasu, napoje i wyżywienie na trasie Zawodów, posiłek regeneracyjny po biegu w bazie Zawodów, worki na przepaki (tylko BUT 150/220) przepaki na ok.90km (tylko BUT 150/220) oraz na ok.150km (BUT 220), miejsca leżące do odpoczynku na trasie (tylko BUT 150/220), regulamin Babiogórskiego Parku Narodowego (tylko BUT 150/220), pamiątkowy dyplom i medal dla wszystkich którzy ukończą BUT, puchary i nagrody dla najlepszych. Pakiet może zostać rozszerzony, w zależności od hojności sponsorów. 15. KLASYFIKACJA Na wszystkich dystansach BUT będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn. Prowadzone będą także kategorie wiekowe. 16. BEZPIECZEŃSTWO Wszystkich zawodników BUT na trasie obowiązują : zasady Fair-Play, bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie tras, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w miejscach przekraczania dróg publicznych. Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika! 17. OCHRONA PRZYRODY Wszystkich zawodników BUT na trasie obowiązuje : zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów, zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów, zakaz zaśmiecania trasy, wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych, zakaz niszczenia przyrody, przestrzeganie regulaminu Babiogórskiego Parku Narodowego (tylko uczestnicy BUT220). Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika!

7 Strona 7 z POSTANOWIENIA KOŃCOWE Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika. W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje zawodnikowi zwrot wpisowego. Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN, nie później niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów. Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora. Każdy zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym ultramaratonie górskim. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora. Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Zawodów, oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12

Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12 Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12 1. CEL IMPREZY Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji Promocja Gminy Brenna Promocja aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZIMOWY ULTRA MARATON HRABSTWA KŁODZKIEGO DUSZNIKI ZDRÓJ 14.II.2015R 1. Cele imprezy Promocja Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska.

REGULAMIN ZIMOWY ULTRA MARATON HRABSTWA KŁODZKIEGO DUSZNIKI ZDRÓJ 14.II.2015R 1. Cele imprezy Promocja Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska. REGULAMIN ZIMOWY ULTRA MARATON HRABSTWA KŁODZKIEGO DUSZNIKI ZDRÓJ 14.II.2015R 1. Cele imprezy Promocja Ziemi Kłodzkiej i Dolnego Śląska. Popularyzacja długodystansowych biegów terenowych. Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo

IV Bieg Skawiński na Rolkach

IV Bieg Skawiński na Rolkach Regulamin!!! IV Bieg Skawiński na Rolkach w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 9 maja 2015r. I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Gmina Skawina.

Bardziej szczegółowo

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia r e g u l a m i n Biegu na 10 km. 2015 I. Organizator Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl,

Bardziej szczegółowo

Uczestnikiem Maratonu Gór Stołowych może zostać każda osoba która do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty.

Uczestnikiem Maratonu Gór Stołowych może zostać każda osoba która do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty. WARUNKI UCZESTNICTWA: Uczestnikiem Maratonu Gór Stołowych może zostać każda osoba która do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA: ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Baltic Nonstop 2015 (stan na 12.07.2014)

Regulamin. Baltic Nonstop 2015 (stan na 12.07.2014) Regulamin. Baltic Nonstop 2015 (stan na 12.07.2014) 1. Organizacja Bieg Baltic Nonstop ma charakter zawodów sportowych. Organizator może żądać od uczestników udokumentowania posiadania wystarczających

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO. 1 Cel imprezy REGULAMIN II edycji wyścigu kolarskiego CYKLO GNIEWINO 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej w Gminie Gniewino 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO

Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO Regulamin wyścigu rowerowego SZLAKIEM ORŁA BIAŁEGO 1. Cel zawodów 1. Promowanie szlaku Orła Białego. 2. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w rejonie Augustowa 3. Wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 5-10-15 RUN

REGULAMIN 5-10-15 RUN REGULAMIN 5-10-15 RUN ORGANIZATORZY: Inception A. Gortel-Maciuk, M. Kosioski, A. Szmitka sp. j. Patronat honorowy: Gmina Wyry TERMIN I MIEJSCE Data: Miejsce rozgrywania biegu: Miejsce startu i mety: 13.09.2015r.

Bardziej szczegółowo

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Zawody sportowe i imprezy towarzyszące rozegrane zostaną na terenie miasta i gminy Twardogóra. I. ORGANIZACJA Powitanie Witamy na I Międzywojewódzkich zawodach ECHA DOLINY BARYCZY. Tegoroczna edycja zawodów odbędzie się na terenie miasta i gminy Twardogóra, znajdującej się w obrębie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników

REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników REGULAMIN zawodów w indywidualnej jeździe na czas mtb Kopa Nowoleska MTB Nowolesie 2015 1. Cel zawodów. wyłonienie najlepszych zawodników startujących w poszczególnych kategoriach startowych, popularyzację

Bardziej szczegółowo

KRAJNA ADVENTURE RACE 2015 REGULAMIN

KRAJNA ADVENTURE RACE 2015 REGULAMIN KRAJNA ADVENTURE RACE 2015 REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów Krajna Adventure Race 2015. Poniższe przepisy obowiązują wszystkie zespoły startujące w rajdzie. Ewentualne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku. XXVII OGÓLNOPOLSKI BIEG ZBĄSKICH VIII PÓŁMARATON I. CEL IMPREZY: 1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

Aktywnym być, to dłużej żyć w cyklu Grand Prix PZK 2015

Aktywnym być, to dłużej żyć w cyklu Grand Prix PZK 2015 Aktywnym być, to dłużej żyć w cyklu Grand Prix PZK 2015 Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy Albatros zaprasza na VII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY im. Sławomira Forysiaka PILICA 2015 w ramach projektu PZK

Bardziej szczegółowo