III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska"

Transkrypt

1 III edycja projektu Siła telemarketingu oferta współpracy 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska

2 Oferta Siła Telemarketingu strona 2 Fundacja Obserwatorium Zarządzania we współpracy z Portalem wiedzy dla biznesu - Nowoczesna Firma oraz firmą badawczą TNS OBOP przystępuje do realizacji III edycji projektu Siła Telemarketingu poświęconego rozwojowi telefonicznego kontaktu z klientem. III edycja Siły telemarketingu odpowiada na bieżące ale strategiczne wyzwania związane ze zmianami na rynku pracy oraz możliwościami profesjonalizacji branży przy pomocy środków UE. Oczywiście stale aktualne są pytania dotyczące odbioru społecznego działań telemarketingowych, metod zwiększania ich efektywności, profesjonalizmu oraz nowoczesnych metod zarządzania. Projekt skierowany jest do osób profesjonalnie zajmujących się wykorzystaniem telefonu w komunikacji i sprzedaży. Adresatami projektu są przedstawiciele przedsiębiorstw (menedżerowie działów sprzedaży, obsługi klienta) jak również pracownicy firm outsorcingowych tj. contact i call center. Projekt składa się z dwóch działań: Badania i Raportu przeprowadzona zostanie kolejna edycja corocznych reprezentatywnych badań społeczeństwa oraz panelowego badania biznesu w zakresie zmian i potrzeb rynku telemarketingowego. Raport to narzędzie do prognozowania, planowania, rekomendacji rynkowych i podejmowania decyzji przez decydentów. Konferencji branżowego spotkania profesjonalistów zajmujących się tematyką komunikacji marketingowej z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego. Konferencja to miejsce pokazania najlepszych praktyk prezentowanych przez ekspertów projektu i zaproszonych gości, prezentacja aktualnych wyników badań oraz 2 dodatkowe całodniowe warsztaty. Mamy nadzieję, że Siła Telemarketingu tak jak w poprzednich latach zaangażuje wiele osób ze środowiska, stanie się punktem wyjścia do dyskusji praktyków i ekspertów z branży oraz rekomendacji konkretnych działań i rozwiązań aktualnych problemów. Premiera Projektu: 8 9 października Centrum Finansowe Puławska Grupa docelowa: Decydenci średniego i wyższego szczebla działów Marketingu, Obsługi Klienta, Badań i Rozwoju oraz Sprzedaży w przedsiębiorstwach mieszczących się na terenie całej Polski. Kadra zarządzająca szeroko rozumianych firm telemarketingowych, Reprezentanci dostawców usług i rozwiązań dedykowanych dla branży. Badanie - jest coroczne, ogólnopolskie, obejmie reprezentantów przedsiębiorstw i społeczeństwa. W tym celu Obserwatorium Zarządzania podjęło współpracę z firma badawczą TNS OBOP: Zebranie danych do reprezentatywnego badania nastąpi w sierpniu Badanie będzie przeprowadzane przy współpracy z TNS OBOP. Badanie ma na celu pozyskanie informacji oraz aktualnych danych m.in. w zakresie: Jakie cele firmy oraz menedżerowie stawiają przy wykorzystaniu telemarketingu? Jaka jest stopa zwrotu z wydatków na działania telemarketingowe? Jak często i w jakim zakresie wykorzystywany jest telemarketing? Jakie czynniki mają największy wpływ na odbiór społeczny działań telemarketingowych? Kiedy kampania telemarketingowa jest efektywna? Co decyduje o efektywności działań telemarketingowych? Badanie będzie realizowane wśród dwóch grup docelowych: reprezentatywnej grupy osób w wieku od 15 lat (Sondaż omnibus ) Badanie prowadzone wśród ogółu osób w wieku 15 i więcej lat będzie prowadzone na reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej. Badanie będzie stanowiło część sondażu omnibus. Dzięki niemu będziemy w stanie oszacować stan rozwoju, zasięg, opinie społeczeństwa, wartość sprzedaży telemarketingu w Polsce i porównać z danymi z lat ubiegłych.

3 Oferta Siła Telemarketingu strona 3 ogółu firm w formie panelu badanego metoda user centric. Celem tej części badania będzie określenie roli i wagi sprzedaży i obsługi klienta w firmach, nakładów obecnych i przyszłych, obecnych problemów i postrzegania najbliższej przyszłości. Raport z badania Po zakończeniu zbierania danych Obserwatorium Zarządzania wraz z grupą ekspertów przygotuje raport końcowy z badania. Raport będzie dystrybuowany płatnie. Dla mediów i uczestników zostanie przygotowany bezpłatny wyciąg z najważniejszych wyników badania. Dystrybucja raportu odbędzie się wśród decydentów marketingu, obsługi klienta i sprzedaży w przedsiębiorstwach na terenie całej Polski. Konferencja Obserwatorium Zarządzania zorganizuje i przeprowadzi konferencję w dniu 8 9 października, na której zaproszeni goście zaprezentują najlepsze praktyki - działania obrazujące metody zarządzania zasobami ludzkimi, poszukiwania środków UE wspierających inwestycje w firmie, zwiększające skuteczność działań i stanowiące o sukcesie rynkowym organizacji. Ponadto Kapituła Projektu podsumuje przeprowadzone badania oraz przedstawi wnioski, opinie z nich wypływające i rekomendacje dotyczące przyszłości. Konferencja ma na celu inspirację w działań, integrację środowiska, poinformowanie o ważnych sprawach dla branży. Drugiego dnia zostaną przeprowadzone całodniowe warsztaty mające na celu przekazanie doświadczeń i faktyczne podniesienie kompetencji w zakresie rekrutacji i motywacji działów telemarketingowych jak i pokazanie profesjonalnego podejścia do budowania działów telemarketingowych w firmach. Ramowy plan konferencji, 8 9 października 2007, Warszawa, Centrum Finansowe Puławska 8 października konferencja do 10:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa 10:00 11:00 Wystąpienie Keynote speakera 11:00 12:00 Przedstawienie przedmiotu przeprowadzonych badań oraz wniosków z nich płynących. Prezentacja wybranych trendów wynikających z analizy uzyskanych w badaniach danych + dyskusja i opinie ekspertów 12:00 13:00 Przerwa na lunch 13:00 17:00 Najlepsze praktyki studia przypadków prowadzone przez praktyków wraz z ekspertami branżowymi od 17:00 Zapraszamy na lampkę wina 9 października warsztaty sala a Rekrutacja i motywacja pracowników działu telemarketingu sala b Jak stworzyć contant center od A do Z i uniknąć wielu błędów?

4 Oferta Siła Telemarketingu strona 4 Poprzednie edycje projektu badawczego Siła telemarketingu Edycja I 8 września 2005, Klub Bankowca, Warszawa Patronat Merytoryczny nad pierwszą edycję projektu objęło Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego oraz firma Gemius. Projekt miał na celu: Dostarczenie aktualnych informacji dotyczących wykorzystania telemarketingu w biznesie, poprzez zbadanie opinii decydentów poszczególnych działów przedsiębiorstw, Prognozowanie przyszłych preferencji przedsiębiorstw w wykorzystaniu telemarketingu, jego form zastosowania, oczekiwania klientów, Określenie wielkości rynku i jego segmentacja oraz wskazanie zachodzący trendów. Edycja II 7 września 2006, Budynek Focus, Warszawa Międzynarodowym partnerem merytorycznym tej edycji projektu było Call Centre Management Association z Wielkiej Brytanii. Patronem Merytorycznym Stowarzyszenie Menedżerów Call Center. Celem II edycji Siły telemarketingu było pokazanie praktycznych aspektów biznesowego podejścia do działań marketingowych, sprzedażowych i obsługi klienta przeprowadzanych z wykorzystaniem call center, telefonu, poprzez zbadanie oceny i pomiaru stopy zwrotu z zaplanowanych i przeprowadzonych działań biznesowych. Konferencje obu edycji Siły telemarketingu skupiają środowisko profesjonalistów wykorzystujących telemarketing do celów biznesowych. Konferencje licznie odwiedzili przedstawiciele wielu branż, w tym między innymi: bankowości, branży ubezpieczeniowej, detalicznej, medialnej, wydawniczej, energetycznej, telekomunikacyjnej, telemarketingowej. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z trendami na rynku Contact Center w Polsce i na świecie, prezentowanymi przez polskich i międzynarodowych ekspertów i praktyków firm wykorzystujących telemarketing. Olbrzymie zainteresowanie podczas obu Konferencji wzbudziły sesje poświęcone przedstawieniu wyników przeprowadzonych w ramach projektów badań. Wyniki, opatrzone komentarzami ekspertów, dystrybuowane są w postaci Raportów. Wyniki obu badań będą stanowiły punkt odniesienia także do aktualnie planowanej, trzeciej edycji badania Siły telemarketingu. Galeria zdjęć poprzednich edycji Konferencji Siła Telemarketingu :

5 Oferta Siła Telemarketingu strona 5 Działania Marketingowe Nowoczesna Firma zobowiązuje się do przeprowadzenia szeregu działań marketingowych i medialnych w ramach: pozyskania partnerów badania, przeprowadzanego badania, organizacji konferencji, sprzedaży raportów z badania Kampania Nowoczesna Firma Internetowy serwis informacyjny Kluczową rolę w promocji przedsięwzięcia odegra internetowy serwis informacyjny. Adres serwisu promowany będzie szeroko w mediach (płatne ogłoszenia kilku i wielomodułowe, artykuły na temat badania oraz konferencji), na innych portalach i wortalach internetowych, jak również w informacjach wysłanych poprzez direct mailing, faksvertising. Dodatkowo, mailing html i tekstowy, przygotowany przez Nowoczesną Firmę, zostanie rozesłany do szerokiego grona podmiotów współpracujących. Kampania banerowa na portalu wiedzy dla biznesu nf.pl obejmie różnorodne formaty reklam: billboard, baner, pop-up. Portal wiedzy dla biznesu dostarcza w kompleksowy sposób polskiej kadrze kierowniczej informacje przydatne w prowadzeniu firmy. Portal składa się z kilkunastu serwisów tematycznych, w podziale stanowiskowym: m.in. kadry, technologie, sprzedaż, strategie oraz produktowym: szkolenia, praca, wydawnictwa. Miesięcznie korzysta z niego ponad użytkowników (unique users), co daje mu 7 miejsce w Polsce w kategorii biznes. Celem portalu jest stworzenie najbardziej efektywnej w Polsce platformy sprzedaży i promocji usług związanych z zarządzaniem i prowadzeniem biznesu. Kampania newsletterowa - informacja o badaniu oraz konferencji zostanie umieszczona w postaci newsletterów, skierowanych do biznesmenów oraz specjalistów zarządzania, sprzedaży, marketingu. Newslettery obejmą formę: dziennika wysyłanego codziennie do subskrybentów, zawierającego przegląd prasy, wydarzeń, newsów; nf-zinów e-gazetek tematycznych skierowanych do poszczególnych branż. NF-ziny składają się z: artykułów merytorycznych, konkursów i nagród, sondaży i interakcji, ofert pracy oraz prezentacji ciekawych wydarzeń.

6 Oferta Siła Telemarketingu strona 6 W ramach przygotowania projektu poszukujemy ekspertów chcących wziąć udział merytoryczny oraz firm, dla których projekt może być interesującą formą do promocji swoich usług. Osoby zainteresowane wystąpieniem w charakterze Prelegentów podczas Konferencji Siła telemarketingu prosimy o kontakt z Organizatorami i przesłanie, na podany adres e mail, następujących informacji: proponowanego tematu prelekcji, wpisującego sie w idee przewodnie Konferencji krótkiego opisu prelekcji efektów, rezultatów, jakie uzyskają uczestnicy warsztatu wybranej formy prezentacji (np.: studium przypadku, warsztat, panel dyskusyjny) imienia, nazwiska, stanowiska i krótkiej informacji o doświadczeniu zawodowym Prelegenta nazwy reprezentowanej przez Prelegenta firmy oraz krótkiego opisu zakresu jej działalności Zgłoszenia przyjmowane będą przez Organizatorów do 14 końca czerw sierpnia br. Dla firm zainteresowanych pakietami promocyjnymi zamieszczamy propozycję zostania Partnerem Konferencji propozycja poniżej, W przypadku pytań prosimy o kontakt: Monika Dawid Sawicka menedżer projektu telefon: wew. 156 PAKIET PARTNERA projektu badawczego Siła telemarketingu : Elementy wchodzące w skład pakietu: Tytuł PARTNERA (tytuły są nadawane firmom nie stanowiących względem siebie konkurencji) I etap - badanie Działania brandingowe logo Firmy Partnera Projektu: na stronach internetowych dotyczących przeprowadzanego badania w reklamach prasowych, w których umieszczane będą loga innych Partnerów Projektu (na większych reklamach istnieje możliwość umieszczenia w opisie logo adresu domeny internetowej lub numeru infolinii) możliwość otrzymania bazy danych osób zamawiających brief z Raportu możliwość umieszczenia jednego pytania w rozsyłanej ankiecie II etap - raport umieszczenie loga, reklamy, baneru na stronach internetowych dotyczących badań umieszczenie loga, reklamy na tylnej okładce briefu prasowego umieszczenie loga na tylnej okładce drukowanego raportu możliwość zamieszczenia strony reklamowej (format zbliżony do A4) w raporcie z badania zaproszenie do udziału w Kapitule otrzymanie pełnego raportu badania III etap konferencja Branding na tablicach informacyjnych umieszczonych podczas konferencji Możliwość umieszczenia informacji o Partnerze w insercie z programem (format zbliżony do A5) Udostępnienie miejsca na stoisko promocyjne na konferencji (zabudowa do uzgodnienia z organizatorami) Udostępnienie bazy adresowej uczestników Konferencji Przekazanie do dyspozycji Partnera puli 10 zaproszeń dla gości Jesteśmy gotowi na niestandardowe działania realizujące Państwa potrzeby WARTOŚĆ PAKIETU PARTNERA PLN + VAT

7 Oferta Siła Telemarketingu strona 7 Wsparcie branżowych mediów współpracujących. Obserwatorium Zarządzania współpracuje (redakcyjnie i promocyjnie) między innymi z:

8 Misją Obserwatorium Zarządzania jest stworzenie think tank zajmującego się problemem edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. W ramach Obserwatorium Zarządzania prowadzone są projekty skierowane do najwyższej kadry zarządzającej, merytorycznie związane z: zagadnieniami strategii prowadzenia biznesu ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach zagadnieniami ustawicznego rozwoju, w tym badania i analizy potrzeb szkoleniowych organizacji, projektowania planów szkoleń oraz badania efektywności inwestycji szkoleniowych komunikacją wewnątrz organizacji oraz komunikacją z otoczeniem nowoczesnymi technologiami. Jednym z głównych działań Obserwatorium Zarządzania są PROJEKTY BADAWCZE, które mają na celu monitorowanie trendów w obszarze zarządzania ludźmi, szkoleń i rozwoju, rynku pracy i wynagrodzeń, e- businessu. W oparciu o przeprowadzane projekty realizowane są każdorazowo różnorodne produkty medialne: raporty, kompendia, konferencje, materiały prasowe, serwisy informacyjne. W 2007 roku planowana jest realizacja kolejnych edycji następujących biznesu /III edycja/ Siła telemarketingu /III edycja/ Szkolenia w Polsce /II edycja/ Postawy Pracownicze /II edycja/. Projekty badawcze umożliwiają stworzenie benchmarków, w oparciu o które opracowywane są indeksy pozwalające porównywać działania przedsiębiorstw. Obserwatorium Zarządzania jest autorem programu certyfikacyjnego: SPRAWDZONY PARTNER BIZNESU, którego celem jest podniesienie jakości usług świadczonych dla przedsiębiorstw (B2B) poprzez edukację klientów w dziedzinie świadomego wyboru sprawdzonych firm jako dostawców. Proces jest realizowany poprzez promowanie Indexu Sprawdzonego Partnera Biznesu i audyt firm polegającego na szeregu badań, w tym m.in.: satysfakcji klienta, kultury organizacyjne firmy, budowania relacji z klientem, przepływu strategii, opinii i benchmarków branżowych. Wszystkie firmy spełniające minimum programowe otrzymują Godło, raport z badania i wsparcie marketingowe na rynku. Sztandarowym projektem Obserwatorium Zarządzania jest Kongres Kadry najbardziej prestiżowe wydarzenie dla branży HR. Kongres Kadry ma na celu adaptację najlepszych rozwiązań krajowych i światowych na rzecz podwyższania poziomu zarządzanie personelem w polskich organizacjach. Każdorazowo grono ok. 500 decydentów zarządzania zasobami ludzkimi: prezesów firm, dyrektorów personalnych, menedżerów ma możliwość wymiany doświadczeń i dyskutowania o nowych koncepcjach kreujących trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W październiku 2007 roku odbędzie się już VI edycja Kongresu Kadry (15 17 października 2007).

9 Fundacja Obserwatorium Zarządzania współuczestniczy w projektach doradczo edukacyjnych realizowanych przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2007 realizuje część projektu Inwestycja Kadry 2 - projekt realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; jego wykonawcą jest firma WYG International Sp. z o.o. Projekt adresowany jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw i obejmuje te zagadnienia, które stanowią obszary eksperckie Obserwatorium Zarządzania: Identyfikacja i analiza metod zarządzania zasobami ludzkimi Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych Projektowanie warsztatów wspierających metody zarządzania ludźmi w organizacji. Fundacja Obserwatorium Zarządzania reprezentuje w Polsce American Society for Training and Development (ASTD), największą na świecie organizację zrzeszającą profesjonalistów w obszarze szkolenia i doradztwa. Jako ASTD Global Partner Poland współpracuje z ASTD w USA oraz stowarzyszeniami ASTD na całym świecie, a współpraca ta pozwala na przenoszenie sprawdzonych doświadczeń z zagranicy, umożliwia dostęp do światowej klasy ekspertów oraz udział w międzynarodowych projektach. Obserwatorium Zarządzania wspiera w działaniu ASTD Global Network Poland - stowarzyszenie osób profesjonalnie zajmujących się tematyka szkoleń i doradztwa, które zrzesza obecnie w Polsce kilkudziesięciu członków (www.astd.pl). Obserwatorium Zarządzania jest członkiem International Federation of Training and Development Organisations (IFTDO) - międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego profesjonalistów HR z ponad 50 krajów. Misja IFTDO, jaką jest wsparcie przedstawicieli organizacji zrzeszonych w tworzeniu i rozwoju strategii zarządzania zasobami ludzkimi poprzez systemy wymiany wiedzy w sieci kontaktów międzynarodowych, nabywanie nowych umiejętności oraz wdrażanie sprawdzonych technologii, jest bliska misji Obserwatorium Zarządzania i pozwala na nawiązywanie szerokich kontaktów międzynarodowych w celu wspólnego realizowania tej misji. Współpraca międzynarodowa umożliwia przenoszenie na polski grunt najwyższej jakości standardów w dziedzinie zarządzania. Doskonalenie zapewniają WARSZTATY CERTYFIKACYJNE, które pozwalają uzyskać wiedzę i kwalifikacje na światowym poziomie, bezpośrednio od senior ekspertów, osób o dużym doświadczeniu międzynarodowym. Główny zadaniem jest dostarczanie do Polski nowatorskich metod i doświadczeń w postaci best practices bez poślizgu czasowego, tak aby polscy menedżerowie mieli taki sam dostęp do wiedzy jak ich koledzy z krajów anglosaskich. Warsztaty są projektowane z wiodącymi dostawcami wiedzy tj. ASTD (Human Performance Improvement), ROI Institute, Project Management Institute. Fundację reprezentuje RADA PROGRAMOWA, która pełni funkcję doradczą w zakresie powstawania nowych programów merytorycznych. W 2007 roku planowane działania Obserwatorium Zarządzania obejmą ponadto współpracę z instytucjami rządowymi w zakresie implementacji międzynarodowych standardów w zakresie Training & Development m.in. system certyfikacji kwalifikacji trenerskich, badanie i analiza potrzeb szkoleniowych oraz ocena efektywności projektów szkoleniowych.

Ludzie najważniejszym kapitałem firmy

Ludzie najważniejszym kapitałem firmy Ludzie najważniejszym kapitałem firmy cykl seminariów klubu Nowoczesnej Firmy w największych miastach Polski Propozycja współpracy dla Partnerów Organizatorzy Opiniotwórcze medium w środowisku kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO. Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny: Analiza, testowanie nowych metod zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie Nazwa projektodawcy: Polska Konfederacja Pracodawców

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Prezentujemy Państwu wyjątkowy, pierwszy w Nowym Roku 2009, numer biuletynu SPMP. Jest to szczególne wydanie, w którym po raz pierwszy użyte zostało nowe

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Kapitał Ludzki Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Organizatorzy: Współpraca: www.katalizatorinnowacji.pl Katalizator Innowacji Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu

Bardziej szczegółowo

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP 13 MARCA 2014, POZNAŃ 1. Ramowy harmonogram seminarium

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie

Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie Listopad 2011 r. 1 Raport z analizy inicjatyw badawczych i wskaźników zarządzania różnorodnością na świecie opracowany

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W

N A R O D O W Y P R O G R A M F O R E S I G H T W D R O Ż E N IE W Y N I K Ó W Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo