OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 1. Informacje ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 1. Informacje ogólne"

Transkrypt

1

2 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. Informacje ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji Gminy Bystrzyca Kłodzka: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalny wielorodzinny i opieki socjalnej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 924/2, Obręb Centrum, ul. Strażacka 3, w miejscowości Bystrzyca Kłodzka. 1.2 Podstawa opracowania zlecenie wykonania projektu, warunki przyłączenia, znak RD4-4/RDE4-4/AZ/268/2012 z dnia , podkłady architektoniczne, uzgodnienia międzybranżowe, obowiązujące przepisy i normy. 1.3 Zakres opracowania W budynku zaprojektowane i wykonane zostaną następujące instalacje elektryczne: rozdział i dystrybucja energii elektrycznej, instalacja oświetlenia, instalacja oświetlenia kierunków ewakuacji, instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtykowych, instalacja zasilania odbiorów siłowych, instalacja odgromowa, instalacja ochrony przetężeniowej i przeciwporażeniowej, instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, system oddymiania klatek schodowych Projekt nie obejmuje: instalacji telefonicznej, instalacji RTVSat, SSWiN, instalacji domofonowej, sieci komputerowej, 2. Instalacje elektryczne 2.1 Zasilanie obiektu w energię elektryczną Istniejący układ zasilania budynku należy zdemontować. Projektowany budynek zasilany będzie prądem przemiennym, 3 fazowym, w układzie 4 przewodowym, na napięcie 230V/400V, 50Hz z istniejącej sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, poprzez projektowane, w ramach inwestycji Tauron, przyłącze kablowe niskiego napięcia ze stacji R , zakończone złączem kablowym, oznaczonym, jako ZK3a/C/T, zlokalizowanym przy klatce schodowej C projektowanego budynku. Miejscem przyłączenia projektowanego budynku do sieci energetycznej Tauron, miejscem dostarczenia energii elektrycznej i granicą eksploatacji między Dostawcą energii, a Odbiorcą mają być zaciski odpływowe zabezpieczeń przeciążeniowych, w złączu kablowym ZK3a/C/T. 1

3 Moc przyłączeniowa budynku wynosi 236,0kW w tym: - Moc przyłączeniowa dla segmentu C budynku w klatce C, w ZK3a/C/T: P p1 = 84,0 kw, - Moc przyłączeniowa dla segmentu B w klatce B w ZK3a/B: P p2 = 71,0 kw, - Moc przyłączeniowa dla segmentu A w klatce A w ZK1a/A: P p3 = 81,0 kw, 2.2 Wyłączniki pożarowe W budynku, dla każdego segmentu A, B, C, odpowiednio przy wejściach do klatek schodowych A, B i C, zaprojektowano zainstalowanie obudowanych przycisków wyzwalających Główne Wyłączniki Pożarowe. Funkcję wyłączników pożarowych pełnić będą rozłączniki izolacyjne z wyzwalaczami wzrostowymi 230V AC zainstalowane w rozdzielnicach głównych RGnn+RADM+RL/A, RGnn+RADM+RL/B, RGnn+RADM+RL/C Obiektu. Przyciski wyłączników pożarowych, wyposażone w trzy pary niezależnych styków pomocniczych, umiejscowione mają być w obudowach IP55 zabudowanych przy wejściach do budynku, zgodnie z rzutami. Pokrywy przycisków w szafkach należy zaopatrzyć w opisy na tabliczkach WYŁĄCZNIK POŻAROWY OBIEKTU. Przewody do przycisków mają być wykonane w klasie podwyższonej odporności pożarowej. 2.3 Rozdział energii Wszystkie lokale mieszkalne, wszystkie odbiory administracyjne, urządzenia instalacji niskoprądowych (systemy domofonowe, instalacje RTVSat, systemy ostrzegawcze, instalacja telefoniczna) zasilane będą z odpowiednich rozdzielnic elektrycznych, zasilanych z odpowiednich rozdzielnic głównych budynku. Z rozdzielnicy RGnn+RADM+RL/A klatki schodowej A zasilane będą mieszkania w klatce schodowej A, przyporządkowane jej instalacje niskoprądowe i oświetlenie części wspólnych w klatce schodowej A, wszystkie instalacje zasilające komórki lokatorskie w piwnicy budynku. Dla ww. systemów niskoprądowych zaprojektowano rezerwę miejsca w rozdzielnicy. Centralka pożarowa systemu oddymiania klatki schodowej A zasilana będzie z pola przed wyłącznikiem pożarowym w RGnn/A. Z rozdzielnicy RGnn+RADM+RL/B klatki schodowej B zasilane będą mieszkania w klatce schodowej B, przyporządkowane jej instalacje niskoprądowe, oświetlenie części wspólnych w klatce schodowej. Z rozdzielnicy RGnn+RADM+RL/C klatki schodowej C zasilane będą mieszkania w klatce schodowej C, przyporządkowane jej instalacje niskoprądowe i oświetlenie części wspólnych w klatce schodowej C. Dla ww. systemów niskoprądowych zaprojektowano rezerwę miejsca w rozdzielnicy. Centralka pożarowa systemu oddymiania klatki schodowej C zasilana będzie z pola przed wyłącznikiem pożarowym w RGnn/C. Z sekcji RADM/C zasilane będzie oświetlenie terenu posesji Rozdzielnice główne Istniejące rozdzielnice elektryczne w budynku należy zdemontować. Rozdzielnice RGnn+RADM+RL/A, B, C 1kV/50Hz/160A/12kA zaprojektowano w oparciu o system szaf wolnostojących, w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej i modułowej na szynę TH35, stopień ochrony IP43. Każda z rozdzielnic głównych podzielona została na trzy sekcje: sekcje P zasilania z sieci energetycznej - sekcja RADM dla zasilania odbiorów administracyjnych, sekcja RL z rozliczeniowymi układami pomiarowymi dla mieszkań i części administracyjnych. W polach zasilających w sekcjach P należy zamontować kompaktowe rozłączniki izolacyjne 160A, wyposażone we wzrostowe cewki wyzwalające 230V AC, dla pełnienia funkcji wyłączników pożarowych. 2

4 Obwody cewek sterujących rozłączników należy połączyć z przyciskami W. Poż. zamontowanymi przy wejściach do budynku, zgodnie z rzutami. Połączenia należy wykonać przewodami o podwyższonej odporności ogniowej. Pola odpływowe wyposażone mają być w małogabarytowe rozłączniki izolacyjne, małogabarytowe modułowe rozłączniki z bezpiecznikami, małogabarytowe podstawy bezpiecznikowe, wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 25, 40A, 63A/0,03A, charakterystyka A, do zabudowy modułowej, na szynę TH35. W rozdzielnicach należy zamontować ograniczniki przepięć klasy B+C. W rozdzielnicach, w sekcjach RADM, zaprojektowano pola odpływowe dla zasilania przyporządkowanych każdej klatce instalacji niskoprądowych (systemy domofonowe, instalacje RTVSat, instalacja telefoniczna). Zaleca się zastosowanie aparatury elektrycznej wiodących producentów Rozdzielnice lokalne Istniejące rozdzielnice elektryczne w budynku należy zdemontować. Wszystkie rozdzielnice lokalne i mieszkaniowe zaprojektowano w oparciu o system szaf do wbudowania w ściany obiektu, w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej i modułowej na szynę TH35. Pola odpływowe wyposażone mają być w małogabarytowe modułowe rozłączniki z bezpiecznikami, małogabarytowe podstawy bezpiecznikowe, wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 25A/0,03A charakterystyka A, do zabudowy modułowej, na szynę TH35. W rozdzielnicach należy zamontować ograniczniki przepięć klasy C Wewnętrzne linie zasilające Istniejące linie zasilające w budynku należy zdemontować. Wewnętrzne linie zasilające w budynkach, od złączy kablowych do rozdzielnic A, B C, oznaczone na rzutach i schemacie, jako K1 dla klatki C, K2 dla klatki B i odpowiednio K3 dla klatki A należy wykonać osłonach rurowych, w ścianach budynku zgodnie z rzutami. Odcinki: K02 dla klatki B i A od złącza ZK3a/C/T Tauron do złącza kablowego ZK3a/B dla zasilania klatek B i A i K03 od złącza ZK3a/B do złącza ZK1a/A dla klatki A należy układać w terenie, zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Złącze kablowe ZK3a/C/T wraz z przyłączem kablowym K01, układanym ze stacji transformatorowej R jest przedmiotem inwestycji Dostawcy energii. Złącza kablowe: ZK3a/B dla klatki B i ZK1/A dla klatki A wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi K02 i K03 są przedmiotem inwestycji Gminy Bystrzyca Kłodzka Linie zasilające rozdzielnice Każda z rozdzielnic w budynku zasilana ma być wewnętrznymi kablowymi, liniami zasilającymi wyprowadzonymi z odpowiednich pól odpływowych w odpowiednich sekcjach w rozdzielnicach głównych i rozdzielnicach lokalnych. Wszystkie linie zasilające należy prowadzić w odpowiednich szachtach instalacyjnych, na drabinach kablowych, z zastosowaniem odpowiedniego osprzętu nośnego. Linie zasilające przedstawiono i opisano na rzutach obiektu i na schematach. Linie należy układać podtynkowo, w bruzdach, w konstrukcjach ścianek g-k, naściennie / podsufitowo w korytkach kablowych. Przejścia przez stropy i ściany należy wykonywać w przepustach rurowych. Przepusty, po ułożeniu kabli należy uszczelnić. Przy przejściach przez strefy pożarowe należy stosować masy uszczelniające odporne na działanie ognia, wody i gazu. 2.4 Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej Dla mieszkań wykonane będą bezpośrednie, rozliczeniowe układy pomiarowe, zamontowane w sekcjach RL w każdej rozdzielnicy głównej RGnn, zasilanej z odpowiedniego złącza kablowego. 3

5 Dla odbiorów administracyjnych wykonane będą rozliczeniowe, bezpośrednie układy pomiarowe, zainstalowane w sekcjach RADM rozdzielnic głównych. Układy pomiarowe dostarczy Tauron Dystrybucja S.A. Inwestor wykonać ma szafy i okablowanie dla układów pomiarowych. 2.5 Instalacja oświetlenia Oświetlenie ogólne Istniejące instalacje oświetleniowe należy zdemontować. Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami 3 żyłowymi, 4 żyłowymi, 5 żyłowymi, jako instalację podtynkową, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych ścianek działowych systemu g-k, w zależności od technologii budowy podłoża. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy stosować osprzęt szczelny i II kl. ochrony. Należy stosować przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V. Zaprojektowana instalacja zapewnia odpowiednie zasilanie i sterowanie tymi oprawami. Należy zapewnić następujące natężenie oświetlenia w odpowiednich pomieszczeniach: a. spoczniki klatek schodowych 100lx, b. schody 150lx, c. korytarze 100lx, d. sanitariaty 200lx, Klatki schodowe i korytarze W ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych budynku zaprojektowano oprawy świetlówkowe, oprawy świetlówkowe do montażu naściennego / sufitowego, kinkiety naścienne, w zależności od technologii wykonania sufitów. Sterowanie obwodami oświetleniowymi realizowane będzie łącznikami lokalnymi Lokale mieszkalne W pokojach zaprojektowano lampy zwieszakowe, sterowane łącznikami lokalnymi, w przedsionkach i sanitariatach zaprojektowano oprawy nasufitowe o odpowiednim stopniu ochrony. Nad umywalkami w sanitariatach zaprojektowano kinkiety naścienne, sterowane lokalnym łącznikiem, o odpowiednim stopniu ochrony. Sterowanie obwodami oświetleniowymi realizowane będzie lokalnymi przyciskami łączeniowymi, zainstalowanymi w poszczególnych pomieszczeniach. Zasilanie obwodów realizowane będzie z lokalnych rozdzielnic mieszkaniowych Pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano oprawy świetlówkowe sufitowe, sterowane łącznikami lokalnymi. W komórkach lokatorskich w piwnicy zaprojektowano oprawy naścienne, ogólnego przeznaczenia. Instalacje w piwnicy należy układać w korytach nasufitowych, metalowych pełnych lub perforowanych lub naściennie z zastosowaniem odpowiedniego osprzętu nośnego Oświetlenie terenu Z sekcji RADM w rozdzielnicy głównej klatki schodowej C należy wyprowadzić obwód dla zasilania oświetlenie terenu zewnętrznego posesji. Kabel należy układać w budynku pod tynkiem i wyprowadzić na zewnątrz w uprzednio wykonanym przepuście. Przepust, po ułożeniu kabla, należy uszczelnić. Sterowanie oświetleniem realizowane będzie ręcznie i programatorem, zainstalowanym w polu w rozdzielnicy. 4

6 2.5.6 Oświetlenie awaryjne Oświetlenie kierunków ewakuacji z piktogramami W ramach oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać instalację podświetlanych wewnętrznie znaków ewakuacyjnych, których zadaniem jest wskazanie najkrótszej drogi ewakuacji z obiektu. Znaki należy umieścić zgodnie z rzutami kondygnacji. Zaprojektowano pracę oświetlenia kierunków ewakuacji na ciemno oprawa świecić będzie w przypadku zaniku napięcia z sieci elektroenergetycznej. Zasilanie należy wykonać przewodami YDY750V 4x1,5mm 2 z sekcji RADM rozdzielnic głównych. Sterowanie obwodami należy wykonywać łącznikami, zamontowanymi w rozdzielnicach. Oprawy wyposażone mają być w źródła światła z zapłonnikami elektronicznymi, oraz w elenktroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h. Oświetlenie ewakuacyjne / nocne Wybrane oprawy w obiekcie, oznaczone dodatkowo symbolem E, wyposażone mają być w źródła światła z zapłonnikami elektronicznymi, oraz w elektroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h w celu umożliwienia zakończenia czynności lub ew. ewakuacji przy zaniku napięcia sieciowego. Oprawy te mają pełnić również funkcję oświetlenia nocnego w obiekcie. Zasilanie należy wykonać przewodami YDY750V 4x1,5mm 2 z sekcji RADM w rozdzielnicach głównych. Sterowanie obwodami należy wykonywać łącznikami, zamontowanymi w odpowiedniej rozdzielnicy. Oprawy wyposażone mają być w źródła światła z zapłonnikami elektronicznymi, oraz w elenktroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h. 2.6 Instalacja gniazd wtykowych i odbiorów siłowych Istniejące instalacje gniazd wtykowych w budynku należy zdemontować. Zasilanie obwodów instalacji gniazd wtykowych ogólnych wykonane ma być odpowiednio ze wszystkich rozdzielnic w obiekcie. Obwody należy zabezpieczyć małogabarytowymi rozłącznikami z bezpiecznikami, wyłącznikami instalacyjnymi, oraz wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi. Gniazda wtykowe należy montować na wysokości 0,3m od posadzki, zgodnie z życzeniami Inwestora, lub projektem aranżacji wnętrz. Instalację wykonać należy w układzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi żyłami ochronnymi. Instalację należy wykonać przewodami 3 żyłowymi, jako instalację podtynkową, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych ścianek działowych systemu g-k. Należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach Drobne odbiory indywidualne Urządzenia takie jak ew. suszarki do włosów, sprzęt kosmetyczny w mieszkaniach, ekspresy do kawy, zasilane mają być z obwodów gniazd ogólnych Urządzenia siłowe Urządzenia takie jak kuchnie elektryczne, pralki automatyczne, zmywarki domowe, sterowniki pieców gazowych zasilane mają być indywidualnymi obwodami z rozdzielnic mieszkaniowych. 2.7 Urządzenia wentylacyjne Wentylatory kanałowe w sanitariatach zasilane mają być z obwodów oświetleniowych. 5

7 Stosować osprzęt o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach. Należy stosować przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V. 2.8 Instalacje niskoprądowe W sekcjach RADM, rozdzielnic głównych klatek schodowych zaprojektowano pola odpływowe dla zasilania urządzeń niskoprądowych, w jakie może być wyposażony budynek. 2.9 Instalacja uziemienia Należy wykonać pomiary istniejącego uziomu otokowego budynku. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników pomiarów uziom należy przygotować do ponownego wykorzystania. W przypadku wyników negatywnych (R uz >30Ω) należy uziom istniejący zdemontować i wykonać nowy uziom. Uziom otokowy należy wykonać z taśmy stalowej Fe/Zn 25x4mm 2. Uziom należy układać na głębokości min. 0,6m, w odległości min. 1,0m od ścian budynku. Wszystkie połączenia w ziemi należy wykonać, jako spawane, z zastosowaniem ochrony antykorozyjnej. Uziom należy powiązać z istniejącymi instalacjami uziemienia w terenie, w sąsiedztwie budynku. Złącza pomiarowe, kończące uziomy płaskie, oraz złącza pomiarowe indywidualne należy uziemić uziomami szpilowymi Fe/Zn φ16/6m. Z uziomu należy wyprowadzić marki z płaskownika Fe/Zn 25x4mm 2 w celu powiązania uziomu z szyną GSU, szynami PEN i PE w złączach kablowych. Z uziomem należy połączyć przewody uziemiające instalacji odgromowej, zakończone w studzienkach pomiarowych złączami pomiarowymi, połączonymi z przewodami odprowadzającymi instalacji odgromowej Ochrona odgromowa Istniejącą instalację piorunochronną budynku należy zdemontować. Zwody poziome nienaprężane, oraz przewody odprowadzające nienaprężane, wykonać należy drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn φ8mm montowanym na wspornikach dachowych i naściennych. Przewody uziemiające należy wykonać bednarką Fe/Zn 25x4mm 2. Połączenia przewodów uziemiających z uziomem należy wykonać, jako stałe spawane z zastosowaniem ochrony antykorozyjnej. Przewody odprowadzające należy układać na ścianach na wspornikach naściennych lub w rurkach ochronnych pod tynkiem elewacji. Przewody odprowadzające należy połączyć z przewodami uziemiającymi przy pomocy złączy kontrolnych drut-bednarka zabudowanych naściennie na wspornikach lub we wnękach zamykanych drzwiczkami na wysokości 1,4m od poziomu terenu, albo w studzienkach kontrolnopomiarowych, betonowych, zlokalizowanych na poziomie terenu 0,5m od ściany budynku, w uzgodnieniu z Inwestorem. Do instalacji podłączyć należy wszystkie elementy metalowe znajdujące się na dachu. Do instalacji podłączyć maszty anten telewizyjnych. Należy założyć paszport dla instalacji odgromowej. Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające. Należy sporządzić protokół z pomiarów. Wartość rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie może być większa niż 30Ω Połączenia wyrównawcze Główne szyny uziemiające GSU, w każdej klatce schodowej należy zainstalować w sąsiedztwie rozdzielnic głównych i połączyć je z uziomem otokowym obiektu. 6

8 Instalacją połączeń wyrównawczych należy objąć wszystkie instalacje i urządzenia metalowe jednocześnie dostępne, pomiędzy którymi mogą pojawić się różnice potencjałów, mogące stanowić zagrożenie dla życia. Jako przewody wyrównawcze należy wykorzystać metalowe stałe elementy wyposażenia budynku, takie przewody metalowe instalacji sanitarnych zapewniające ciągłość połączeń elektrycznych. Połączenia kondygnacyjne z szynami lokalnymi LSU należy wykonać przewodami LY2,5mm 2 układanymi w rurkach ochronnych podtynkowo. Połączenia szyn GSU z szynami lokalnymi LSU należy wykonywać przewodami miedzianymi, 1 żyłowymi, układanymi w rurkach ochronnych, prowadzonymi podtynkowo i w szachtach instalacyjnych Ochrona przetężeniowa i przeciwporażeniowa Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych należy wykonać z zastosowaniem samoczynnego wyłączania zasilania oraz miejscowych połączeń wyrównawczych. System samoczynnego wyłączania zasilania zrealizowany będzie poprzez zastosowanie zabezpieczeń obwodów elektrycznych wyłącznikami instalacyjnymi, wkładkami topikowymi, oraz dla obwodów wymagających szczególnej ochrony od porażeń, wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane mają być w układzie sieci TN-S, z wydzielonymi żyłami neutralnymi N i ochronnymi PE Ochrona przeciwprzepięciowa Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w budynek stanowić będzie instalacja odgromowa obiektu i połączenia wyrównawcze. W obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie: ograniczników przepięć zabudowanych w sekcjach rozdzielnic RGnn stopień B+C; drugi stopień ochrony przeciwprzepięciowej zapewniony ma być poprzez zainstalowane w rozdzielnicach lokalnych, ochronników o stopniu ochrony C - poziom ochrony 1,2kV/5kA. 3. System oddymiania klatek schodowych A i C 3.1 Ogólny opis oddymiania klatek schodowych Klatki schodowe A i C zostaną wyposażone w wentylację grawitacyjną w postaci klap oddymiających w dachu i drzwi dopowietrzających na poziomie parteru sterowanych poprzez specjalizowane centrale sterowania oddymianiem. Uruchomienie oddymiania będzie odbywało się samoczynnie sygnałem z czujek dymu oraz/lub ręcznie przyciskami alarmowymi oddymiania umieszczonymi na biegu klatek schodowych. Dopływ powietrza uzupełniającego do oddymiania klatek schodowych będzie realizowany poprzez drzwi dopowietrzające na poziomie parteru otwierane automatycznie z systemu oddymiania w przypadku sygnału o pożarze. 3.2 Założenia systemu oddymiania klatek schodowych Zgodnie z w/w rozwiązaniami dotyczącymi oddymiania klatek schodowych oraz zgodnie z przepisami ochrony pożarowej w wydzielonych pożarowo klatkach schodowych, w których przewiduje się oddymianie, zamontować należy system sterowania oddymianiem. Zastosowane rozwiązanie pozwoli na automatyczne i ręczne sterowanie oddymianiem klatki schodowej. Okna oddymiające na klatkach schodowych będą uruchamiane przez centrale oddymiania. Sterowanie oddymianiem realizowane będzie przy wykorzystaniu specjalizowanych central oddymiania umieszczonych na ostatnich kondygnacjach. 7

9 3.3 Opis sterowania systemem oddymiania klatki schodowej Zadziałanie dowolnej czujki optycznej dymu umieszczonej na klatce schodowej bądź wciśnięcie przycisku oddymiania spowoduje podanie napięcia zasilającego na siłowniki okien oddymiających i ich otwarcie. Jednocześnie zainicjuje to zadziałanie napowietrzania. Centrala przy wykorzystaniu siłowników elektrycznych otworzy drzwi służące do napowietrzania. Zamykanie okien, drzwi i kasowanie stanu alarmowego realizowane będzie z przycisków oddymiania (wymaga interwencji człowieka). Centralę oddymiania i napowietrzania wyposażyć należy w zasilanie awaryjne w postaci akumulatorów SLA umieszczonych wewnątrz obudowy centrali. Dodatkowo w celach komfortu, aby umożliwić wyjście na dach i przewietrzanie w klatce przewiduje się alarmowe otwarcie okna dymowego stanowiącego wyłaz dachowy. Funkcję tą wykonać należy przy wykorzystaniu specjalizowanego przycisku przewietrzania zlokalizowanego przy samej centrali oddymiania w tej klatce. Ze względu, iż funkcje oddymiania i odprowadzania ciepła mogą być łączone z funkcją przewietrzania na klatce schodowej stan alarmu pożarowego będzie musiał mieć priorytet przed funkcjami przewietrzania. 3.4 Opis podstawowych elementów systemu W celu spełnienia powyższych założeń ogólnych projektuje się wykonanie systemu instalacji sterowania oddymianiem grawitacyjnym w budynku w oparciu o urządzenia firmy D+H. Dopuszcza się również innych producentów systemów, których urządzenia dorównują lub przewyższają parametry proponowanego systemu. Do odymiania klatek proponuje się zastosować centrale typu RZN 4416-M z bateriami akumulatorów. Do central oddymiania podłączyć należy specjalizowane przyciski oddymiania i przewietrzania producenta central. 3.5 Centrala modułowa RZN 44xx-M Centrala serii RZN 44xx-M podobnie jak centrale kompaktowe są przystosowane do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Centrale sterują i zasilają elektromechaniczne urządzenia stosowane w systemach oddymiania. Posiadają dwa lub trzy wyjścia (w zależności od centrali) do podłączenia napędów. Centrale RZN44xx-M wykonane są w wersji modułowej pozwalającej konfiguracje systemu umożliwiającą podział na dwie strefy oddymiania. Centrale wyposażono w listwę zaciskową E1 z wyjściami pozwalającymi na bezpośrednie podłączenie czujki wiatrowo-deszczowej WRG82 oraz linii chwytaków elektromagnetycznych (maks. obciążenie wyjścia 500mA). Umieszczone poniżej gniazdo wtykowe E2 umożliwia osadzenie modułów rozszerzenia funkcji (TR42, AM44-Z, WFR41). Centrale posiadają układ podtrzymania pracy przy zaniku napięcia zasilania 230VAC. Pojemność akumulatorów dobierana została na etapie certyfikacji centrali przez producenta tak by przez 72 godziny podtrzymać pracę systemu. Należy dostarczyć akumulatory wykazane w certyfikacie i dokumentacji DTR producenta centrali Ręczny przycisk oddymiania RT 45 Przyciski oddymiania RT45 i RT45-LT są przeznaczone do stosowania w systemach oddymiania budynków. Służą do ręcznego wyzwolenia procesu oddymiania za pomocą centrali sterowania oddymianiem, kasowania alarmu, oraz do sygnalizacji stanów pracy instalacji oddymiania. Dodatkowo przycisk RT45-LT wyposażony jest w klawisze umożliwiające sterowanie funkcją przewietrzania. 8

10 Przyciski oddymiania typu RT45 i RT45-LT posiadają przyciski ręcznego uruchomienia i kasowania alarmu, oraz optyczną sygnalizację sprawności systemu (LED zielony), alarmu (LED czerwony) i stanu uszkodzenia (LED Żółty). Dostęp do przycisku wyzwalającego chroniony jest szybką. Uruchomienie polega na zbiciu szybki i naciśnięciu czerwonego klawisza URUCHOMIENIE. 3.6 Wytyczne montażowe instalacji Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń. Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Połączenia między żyłami przewodów oraz między żyłami i innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. W miarę możliwości, należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. Jeżeli nie da się uniknąć połączeń przelotowych kabli np. połączenie siłowników elektrycznych oddymiania z centralką sterującą, to powinny być one wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych np.pip2a. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych Montaż centralki Centralę sterującą oddymianiem klatki schodowej ze względu na to, że znajduje się w miejscu ogólnie dostępnym /możliwość uszkodzenia, zniszczenia/ oraz na praktycznie bezobsługową prace /dostęp tylko w przypadku czynności konserwacyjnych lub naprawczych/ należy zainstalować na ścianie powyżej wysokości 2,m na ostatniej kondygnacji. Do zasilania rezerwowego należy przewidzieć baterię akumulatorów bezobsługowych. Baterię akumulatorów należy umieścić w obudowie centrali. Do baterii akumulatorów nie wolno podłączać żadnych odbiorników niezwiązanych z systemem ochrony przed zadymieniem. W centralach zamontować odpowiednie moduły Przyciski alarmowe Przyciski oddymiania montować na ścianach klatki schodowej na wysokości ok. 1,2-1,4 m od posadzki. Przy przyciskach nakleić odpowiednie piktogramy oznaczające przycisk oddymiania (znaki wg normy). 3.7 Dobór przewodów sterujących Dobór przekrojów przewodów wykonano na podstawie wytycznych producenta zaprojektowanych urządzeń. Przekrój żył przewodu zasilającego napędy należało dobrać tak, by spadek napięcia nie powodował obniżenia napięcia zasilającego na ostatnim napędzie w linii poniżej 10% wartości znamionowej wskazanej w DTR stosowanych napędów. Do obliczeń przekroju przewodów zasilających napędy D+H należy przyjmować spadek napięcia nie większy niż 2,4V DC. 3.8 Wytyczne dla prowadzenia przewodów systemu oddymiania Instalację do przycisków oddymiania wykonać przewodem HTKSH PH90 4x2x0,8. Połączenie czujek dymu wykonać przewodami YnTKSY 1x2x0,8, montowanymi w rurkach instalacyjnych. Do siłownika okien oddymiających i siłowników drzwi dopowietrzających (od centrali 9

11 oddymiania) doprowadzić przewód niepalny typu HDGs 3x2,5. Przewody do przycisków oddymiania prowadzić podtynkowo. Przy prowadzeniu przewodów HDGs stosować odpowiednie certyfikowane uchwyty kablowe, (np. Hilti lub Obo Betterman). Przewody do siłownika podłączać przez puszkę PIP2A. Centrala oddymiania zasilana powinna być napięciem ~230V przewodem HDGs 3x2,5 mm2 z oddzielnego obwodu rozdzielni elektrycznej (sprzed wyłącznika p.poż). Zasilanie po stronie branży elektrycznej. 4. Odbiór obiektu Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonywać wg PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie., PBUE, zasad ogólnych i instrukcji producenta. Wszystkie urządzenia powinny posiadać znak CE. W trakcie odbioru końcowego należy sprawdzić prawidłowość między innymi: - Połączeń przewodów - Oznaczenia przewodów - Trwałości zamocowanego osprzętu - Umieszczenia schematów i napisów. Do odbioru końcowego należy przedstawić komplet protokołów pomiarowych po stronie nn. 5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia r. W planie należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót: - trwających powyżej 30 dni roboczych z przewidywanym zatrudnieniem większym niż 5 pracowników przy pracochłonności robót przewidywanej na około 700 osobodni. 6. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 1. Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane (tj. tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010r, poz.1633 z późn. zmianami/ 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953), 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia ), 5. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 6. PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 7. PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 8. PSEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa, 9. PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 10. PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 10

12 11. PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 12. PN EN , 2, 3, 4 Ochrona odgromowa", 13. PN-IEC Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 14. PN-84/E Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, 15. PN-EN Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 16. PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie. 17. PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 18. PN-91/E Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 19. PN-88/E Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 20. PN-EN 60909: 2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczanie prądów 21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563 z późn. zmianami), 22. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 71). 23. PKN-CEN/TS Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 24. Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP-02:2010; Edycja: Czerwiec PN-B : 2001/Az1:2006. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. Opracowanie: mgr inż. Ryszard Kulczak 11

13

14

15

16

17

18

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE P R O J E K T B U D O W L A N Y ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE Ratusz w Bystrzycy Kłodzkiej Rynek, Plac Wolności 1, 57 500 Bystrzyca Kłodzka Działka Nr 642 AM 6, Obręb Centrum

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne 1 1. Informacje ogólne 1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestycji Gminy Czempiń: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y NAZWA : REMONT I PRZEBUDOWA BLOKU ŻYWIENIA ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y NAZWA : REMONT I PRZEBUDOWA BLOKU ŻYWIENIA ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y NAZWA : REMONT I PRZEBUDOWA BLOKU ŻYWIENIA ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ETAP 2 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ADRES :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE Sieć kanalizacji sanitarnej w Żelaźnie działki Nr 577/3, 577/1, 320/1, 217, 247, 577/2, 642/3, 576, 575, 225/1, 225/2, AM 1, 572/3 Tk,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OPIS TECHNICZNY

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Zasilanie budynku Budynek przedszkola zasilany będzie z rozdzielni głównej szkoły, kablem typu YKY 5 25mm 2 ułożonym pod tynkiem. Kabel zabezpieczyć na rozdzielni głównej rozłącznikiem

Bardziej szczegółowo

stron 5 strona 1 SPIS TREŚCI

stron 5 strona 1 SPIS TREŚCI stron 5 strona 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 1.4. WYKAZ POLSKICH NORM...2 2 SYSTEM ODDYMIANIA - OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY. 1.1 Przedmiot projektu

1. OPIS TECHNICZNY. 1.1 Przedmiot projektu 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ustroniu Lipowcu wraz z przebudową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r

PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół Nr.2 ; ul. Jaworowa 1 ; Puławy. Puławy ul. Jaworowa 1 ; dz.nr. 3222/1. Sierpień. 2012r Projektowanie, Nadzór i Doradztwo Instalacje i Sieci Elektroenergetyczne mgr inż. Zbigniew Kucharski 24-100 Puławy tel.(081) 886-85-06 ul. Norblina 86 tel.693170404 NIP : 716-161-20-54 Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA LP. NAZWA RYSUNKU NR RYS. 1. Plan instalacji elektrycznych oświetlenie - sala E1 2. Plan instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy.

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1./ Spis zawartości. 2./ Opis techniczny. II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. I. CZĘŚĆ OPISOWA 1./ Spis zawartości 2./ Opis techniczny II. RYSUNKI TECHNICZNE E1 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut parteru i piwnicy. E2 - Projekt instalacji oświetleniowej - Rzut I piętra.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny

Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30. Projekt techniczny Przebudowa i rozbudowa budynku ZAZ na potrzeby pralni. 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 30 Projekt techniczny Zakład Aktywizacji Zawodowej 11-500 Giżycko ul. 1-go Maja 30 BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

II RYSUNKI 2.1 Rys. IE-1...Schemat ideowy TK 2.2 Rys. IE-2...Instalacje wewnętrzne III UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

II RYSUNKI 2.1 Rys. IE-1...Schemat ideowy TK 2.2 Rys. IE-2...Instalacje wewnętrzne III UPRAWNIENIA I OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zawartość opracowania I OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot i zakres opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Układ pomiarowy 1.5 Tablica rozdzielcza i linia zasilająca 1.6 Instalacje oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 12 2. ZAKRES OPRACOWANIA 12 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 12 4. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 13 5. POMIAR I RORODZIAŁ ENERGII 13 6. TABLICA TP 13 7. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str.

SPIS TREŚCI opis techniczny od str. 3 do str. 5. -schemat do obliczeń instalacji str obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. -2- SPIS TREŚCI - opis techniczny od str. 3 do str. 5 -schemat do obliczeń instalacji str. 6 - obliczenia techniczne instalacji od str. 7 do str. 10 - wyniki doboru oświetlenia wewnętrznego str. 11 - rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 201 NAZWA INWESTYCJI: NAZWA OBIEKTU: ADRES OBIEKTU: KATEGORIA OBIEKTU: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE OCHRONA I ZACHOWANIE ZABYTKOWEGO PARKU NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r.

efekt Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. Branża elektryczna Ustka, styczeń 2014 r. 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1, Opis techniczny 2. Rysunki szt. 4 1/E Plan sytuacyjny skala 1:500 2/E Instalacje elektryczne -rzut przyziemia 3/E Instalacje elektryczne -rzut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego

1. Oświadczenie projektanta. 2. Oświadczenie sprawdzającego SPIS ZAWARTOŚCI LP. POZYCJA 1. Oświadczenie projektanta 2. Oświadczenie sprawdzającego 3. 4. 5. 6. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta Zaświadczenie o przynależności Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU STAREJ SZKOŁY Z PRZEZNACZENIEM NA CELE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO DZ. NR 397/3 OBRĘB WIĄZOWNA ZAKRĘT

OPIS TECHNICZNY NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU STAREJ SZKOŁY Z PRZEZNACZENIEM NA CELE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO DZ. NR 397/3 OBRĘB WIĄZOWNA ZAKRĘT OBIEKT INWESTOR ETAP BRANŻA NAZWA ADRES NR DZIAŁEK NAZWA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OPIS TECHNICZNY TOM IIC NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU STAREJ SZKOŁY Z PRZEZNACZENIEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń ambulatorium na pomieszczenia składnicy akt w istniejącym

Bardziej szczegółowo

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa

1. Dokumenty formalno prawne. 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta. 1.4 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa 1. Dokumenty formalno prawne 1.1 Uprawnienia budowlane projektanta 1.2 Zaświadczenie Kujawsko Pomorskiej Izby InŜynierów Budownictwa projektanta. 1.3 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 1.4 Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY

Echo Investment S.A Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY Echo Investment S.A. 25-323 Kielce al. Solidarności 36 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA CENTRUM HANDLOWEGO "PELOTA" ADRES: UL. POLIGONOWA 2A LUBLIN 20-817 INWESTOR: STADIUM: BRANŻA: WYKONANIE PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: II. UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIE. 3 II. OPIS TECHNICZNY 9 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.13

Spis zawartości opracowania: II. UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIE. 3 II. OPIS TECHNICZNY 9 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.13 Spis zawartości opracowania: II. UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIE. 3 II. OPIS TECHNICZNY 9 III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.13 2 S t r o n a I. UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZAŚWIADCZENIA 3 S t r o n a 4 S t r o n a 5 S t r o

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektant: mgr inż. Krzysztof Leszczyński nr upr. 198/DOŚ/15 DOŚ/IE/0244/15 1 I. część opisowa SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Przepisy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora Łódź ul. Szpitalna 6 jednostka projektowa stadium dokumentacji branża inpracownia Projekt Budowlany Instalacje elektryczne nazwa obiektu adres obiektu inwestor kategoria obiektu budowlanego Przebudowa pomieszczeń Przychodni

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SYSTEM mgr inż. Jarosław Głażewski ul. Grenadierów 8/24, 26-600 Radom tel. (48) 366-36-32, 607-84-34-36 email: jglazewski@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

E-01.Instalacja zasilania i gniazd wtykowych rzut parteru 1:50 E-02.Instalacje oświetlenia rzut parteru 1:50 E-03.

E-01.Instalacja zasilania i gniazd wtykowych rzut parteru 1:50 E-02.Instalacje oświetlenia rzut parteru 1:50 E-03. OPIS TECHNICZNY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE E-01.Instalacja zasilania i gniazd wtykowych rzut parteru 1:50 E-02.Instalacje oświetlenia rzut parteru 1:50 E-03.Schemat RP-1 OPIS 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej 1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 2. Podstawa prawna opracowania... 3 4.Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej... 3 4.1. Wyłącznik główny zasilania... 3 4.2.Projektowane rozdzielnice elektryczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2

PROJEKT WYKONAWCZY. HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 PROJEKT WYKONAWCZY HALA JUDO ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ Koszalin ul. Fałata 34 dz. nr 29/2 Inwestor: Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie Zespół projektowy: Instalacje elektryczne i teletechniczne

Bardziej szczegółowo

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3

3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA. 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM2. 5. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM3 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Rysunki: 1. Schemat główny układu zasilania 2. Schemat ideowy rozdziału energii 3. Schemat ideowy tablicy administracyjnej TA 4. Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO NIEUŻYTKOWANEGO BUDYNKU SZKOŁY NA CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH Nowa Wieś dz.nr.174/2 Gm. Zakład Instalatorstwo Elektryczne Mgr inż. elektryk Marek Świątek 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 7 Tel./fax.: (0-43) 824 93 08; tel.kom. 0 607 33 40 00 tel.kom. 601 38 35 30 E-mail: mselektryk@op.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

1. Zakres opracowania

1. Zakres opracowania BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. Zakres opracowania Opracowaniem objęte są wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne. Projektuje się wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia budynku socjalnego zasilanych z

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE

DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. NANICKIEJ W WEJHEROWIE ADRES: WEJHEROWO, UL. NANICKA 22 55/2 OBRĘB 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA: ELEKTRYCZNA OBIEKT: DOBUDOWA DŹWIGU OSOBOWEGO DO BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA TECHNICZNE III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Schemat instalacji elektrycznych 2. Plan instalacji elektrycznych 1 I. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Giżycko, ul. Smętka 5. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej Turakiewicz Kruklanki, Osiedle Słoneczne 15

Giżycko, ul. Smętka 5. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej Turakiewicz Kruklanki, Osiedle Słoneczne 15 Przebudowa budynku stołówki CKUiDN na budynek Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku. 11-500 Giżycko, ul. Smętka 6 Projekt techniczny Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 11-500 Giżycko, ul. Smętka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALU MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PADEREWSKIEGO 44/5 W RYBNIKU

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALU MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PADEREWSKIEGO 44/5 W RYBNIKU KAMBEP P.U.H. Piotr Dyla 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 www.kambep.pl PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALU MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. PADEREWSKIEGO 44/5 W RYBNIKU INWESTOR: ZAKŁAD GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TEMAT PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SULĘCINKU LOKALIZACJA gmina Krzykosy, Sulęcinek ul. Szkolna 26 działki oznaczone nr ewid. 414/8, 415/1, 416/2 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny branża elektryczna

Opis techniczny branża elektryczna Opis techniczny branża elektryczna Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna dla remontu pomieszczeń hallu głównego, sali tanecznej, korytarzy, szatni oraz pomieszczeń pomocniczych w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Jakubowskiego w Bochni. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Jakubowskiego w Bochni. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Jakubowskiego w Bochni. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Gmina Miasta Bochnia; Bochnia,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Stadium oprac. PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa inwestycji ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO Treść opracowania Adres inwestycji Inwestor / adres /

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH DO

PROJEKT INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH DO 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 21 lok 5U, tel. 500 564 262 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDOWY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU I REMONTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej nr 4 w Gdyni

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej nr 4 w Gdyni OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji elektrycznych w remontowanej sali gimnastycznej w budynku ZSO Nr 3 przy ul. Narcyzowej nr 4 w Gdyni 1. Podstawa opracowania. Podstawę opracowania projektu stanowią:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta 3. Rysunki Instalacje elektryczne - rzut parteru rys. nr E-01 Przekrój B-B rys. nr E-02 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

TOM II INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TOM II INSTALACJE ELEKTRYCZNE TOM II INSTALACJE ELEKTRYCZNE 2 2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. Obliczenia techniczne III. Zestawienie materiałów IV Rysunki 1. Schemat blokowy układu zasilania 2. Schemat tablicy

Bardziej szczegółowo

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice

02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice. 04. Oświetlenie i gn. 230V administracyjne piwnice SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 01. Schemat tablicy głównej TG/TL 02. Trasy WLZ i główna szyna wyrównawcza - piwnice 03. Trasy WLZ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo