SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/06 Szefa OC Miasta Prezydenta Miasta a z dn.17 lutego 2006 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA I. Wykaz jednostek organizacyjnych SWO miasta a 1) służby dyżurne zakładów użytkujących, przechowujących oraz przewożących materiały niebezpieczne: - Zakłady Koksownicze S.A. - Wałbrzyskie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. - FAURECIA Spółka z o.o. - PETROBAZA Spółka z o.o. - HOW GAZ Spółka z o.o. - POLST Spółka z o.o. 2) służby dyżurne zakładów komunalnych oraz zaopatrujących w media: - Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. - Miejskie Komunikacyjne Spółka z o.o. - Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. - Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna - Wałbrzyskie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Wałbrzyskie Oczyszczania Spółka z o.o. - DSG Sp. z o.o. we Wrocławiu Zakład Gazowniczy 3) miejskie zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, spółki i związki: - Zarząd Dróg i Komunikacji - Ośrodek Sportu i Rekreacji - Muzeum - Wałbrzyski Ośrodek Kultury - Zamek Książ Spółka z o.o.

2 - placówki oświaty i wychowania - żłobki - Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego - Straż Miejska 4) jednostki i instytucje współdziałające: - Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w u - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w u - Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w u - Nadleśnictwo - Komenda Miejska Policji w u - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w u - PKP Zakład Linii Kolejowych w u - Sudecki Oddział Straży Granicznej w Kłodzku Placówka Straży Granicznej w Golińsku - Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach - Urząd Miejski w Jedlinie Zdroju - Urząd Miasta i Gminy w Mieroszowie - Urząd Gminy Walim - pozostali administratorzy budynków mieszkalnych (spółdzielnie mieszkaniowe,tbs) II. Zadania i funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania miasta a 1) Zapewnienie obiegu informacji o zaistniałych zdarzeniach oraz ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej tymi zdarzeniami ludności; 2) dozór obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla ludzi i środowiska; 3) powiadamianie o zaistniałych zdarzeniach: Starostę Powiatu Wałbrzyskiego, burmistrzów i wójtów sąsiadujących jednostek administracyjnych oraz sił ratowniczych;

3 4) przygotowywanie i przekazywanie środkom masowego przekazu komunikatów dotyczących zagrożeń oraz zasad postępowania ludności znajdującej się na zagrożonym terenie; 5) po rozwinięciu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWiA) na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, jednostki organizacyjne funkcjonujące w systemie wczesnego ostrzegania miasta a - włączone są do tego systemu; 6) włączenie jednostek systemu w skład SWiA nie zmienia ich służbowego podporządkowania, a służy jedynie pozyskiwaniu informacji w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz ochronie ludności; 7) do ostrzegania i alarmowania ludności uprawnieni są: Szef Obrony Cywilnej Miasta - Prezydent Miasta a oraz kierujący akcją ratowniczą w obrębie miejsca zdarzenia lub strefy zagrożonej; 8) do ostrzegania i alarmowania ludności służą: - system powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności miasta a, - lokalne rozgłośnie radiowe i telewizje kablowe (TK Vectra, TK Podgórze ), - lokalna prasa ( Tygodnik Wałbrzyski, Nowe Wiadomości Wałbrzyskie, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska ), - urządzenia nagłaśniające na pojazdach (policja) III. Zasady przekazywania i obiegu informacji w systemie wczesnego ostrzegania 1) Do przekazywania informacji w ramach systemu wykorzystywane będą dostępne środki łączności przewodowej (telefony stacjonarne) i bezprzewodowej (radiotelefony oraz telefony komórkowe). 2) W ramach systemu będą przekazywane informacje: a) w trybie natychmiastowym niezwłocznie po wykryciu zagrożenia (skażenia chemiczne i biologiczne, radiacyjne, zagrożenia terrorystyczne), b) w trybie okresowym w trakcie zdarzenia, c) każdorazowo na żądanie nadrzędnej jednostki organizacyjnej zbierania i przetwarzania informacji (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w u oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu). 3) Do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w u należy przekazywać informacje o:

4 a) skażeniach chemicznych, radiacyjnych i biologicznych środowiska, b) występowaniu niepokoi społecznych (np. demonstracje, protesty, zamieszki), c) występowaniu chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, d) występowaniu przypadków zranień lub zgonów w wyniku zaistnienia zdarzenia, e) innych zagrożeniach, których zasięg lub skutki wykraczają poza obszar miasta a. 4) Informacje w trybie natychmiastowym przekazują służby dyżurne zakładów użytkujących, przechowujących oraz przewożących materiały niebezpieczne, a tak jednostki organizacyjne, gdzie wystąpiło zagrożenie działaniami terrorystycznymi niezwłocznie po wykryciu zdarzenia. Informacje są przekazywane do: KM Policji w u i KM PSP w u, pogotowia ratunkowego oraz Miejskiego Centrum Reagowania. 5) Informacje okresowe przekazywane są według następujących zasad: a) jednostki i instytucje współdziałające, przekazują meldunki po wystąpieniu zagrożenia, w ramach swojego zakresu działania i kompetencji wynikających z ich działalności statutowej do Miejskiego Centrum Reagowania; b) miejskie zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, spółki i związki przekazują meldunki do tych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w u, które pełnią nad nimi nadzór merytoryczny oraz koordynują ich działalność. 6) Informacje przekazywane w ramach systemu wczesnego ostrzegania miasta a, powinny zawierać następujące dane: a) określenie miejsca, czasu, rodzaju oraz skali zagrożenia, b) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przekazującej informację, c) datę i godzinę przekazania informacji, d) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przyjmującej informację, a także krótka charakterystyka podjętych działań. 7) Adresy i numery telefonów jednostek organizacyjnych SWO miasta a. Lp. Wyszczególnienie jednostki Adres jednostki organizacyjnej Nr telefonu i faksu telefon faks Uwag i

5 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Miejskie Centrum Reagowania Wydział Edukacji i Spraw Społecznych UM Wydział Infrastruktury Miasta 5. Straż Miejska Powiatowa Stacja Saniatrno Epidemiologiczna WIOŚ we Wrocławiu Delegatura Komenda Miejska Policji Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej PKP Zakład Linii Kolejowych Al. Wyzwolenia 24 ul. Matejki 3 ul. Matejki 3 ul. Matejki 3 ul. Matejki 1 ul. Armii Krajowej 35C ul. Mickiewicza 16 ul. Mazowiecka 1 ul. Matejki 5 ul. Parkowa

6 Sudecki Oddział SG Placówka w Golińsku Nadleśnictwo 13. Urząd Miejski 14. Urząd Miejski 15. Urząd Miasta i Gminy 16. Urząd Gminy Zakłady Koksownicze S.A. Wałbrzyskie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Faurecia Spółka z o.o. 20. Petrobaza Sp. z o.o. 21. HOW GAZ Sp. z o.o. 22. POLST Sp. z o.o Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o. Miejskie Komunikacyjne Spółka z o.o. Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Energetyki Cieplnej S.A. Golińsk Boguszów Gorce ul. Miła 2 Boguszów-Gorce Pl. Odrodzenia 1 Jedlina Zdrój ul. Poznańska 2 Mieroszów Pl. Niepodległości 1 Walim ul. Boczna 9 ul. Bethowena 14 Al. Wyzwolenia 39 ul. Jachimowicza 3 ul. Ogrodowa 17 ul. Ogrodowa 18 ul. Jachimowicza 2 ul. Kolejowa 4 B. Chrobrego 2 ul. Andersa 48 Wałbzych ul. Ogrodowa

7 Wałbrzyskie Oczyszczania Sp. z o.o. Ośrodek Sportu i Rekreacji Zarząd Dróg i Komunikacji 30. Muzeum Wałbrzyski Ośrodek Kultury Zamek Książ Spółka z o.o. Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu Zakład Gazowniczy EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze Spółdzielnia Mieszkaniowa Poniatów Spółdzielnia Mieszkaniowa Skarbek Towarzystwo Budownictwa Społecznego ul. Piasta 20 ul. Wysockiego 11a ul. Armii Krajowej 35 ul. 1 Maja 9 ul. Andersa 185 ul.piastów Śląskich 1 ul. Wysockiego 11A ul. Kościuszki 1 ul. Wysockiego 11 ul. Broniewskiego 65C Al. Podwale 1 ul. Poselska 7/34 ul. Moniuszki 66 ul. Prymasa K. Wyszyńskiego

8

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE Zatwierdzam Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY BYCZYNA BURMISTRZ BYCZYNY Ryszard Grüner Opracował: Lucjan Kędzia Główny specjalista Byczyna

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Zagrożenia kryzysowe w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 509 Dr Daniel Kucharek Dr Mirosław Tokarski Katedra Taktyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych Zagrożenia kryzysowe w działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Środki bezpieczeństwa oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 1

Środki bezpieczeństwa oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 1 Środki bezpieczeństwa oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 1 Na podstawie art. 261 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA

PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA ZATWIERDZAM WOJEWODA LUBUSKI OC.5562.3.2013 PLAN PRZYGOTOWAŃ PODMIOTU LECZNICZEGO GMINY ZIELONA GÓRA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA AKCEPTUJĘ Wójt Gminy Zielona Góra UZGODNIONO Starosta Zielonogórski Strona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA System Bezpieczeństwa w CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna w Nowej Sarzynie

INFORMACJA System Bezpieczeństwa w CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna w Nowej Sarzynie Wyd. z dnia 04.05.2015r. B bb CIECH Sarzyna S.A. ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna www.zch.sarzyna.pl tel. 17 / 2407111, faks 17 / 2407122 INFORMACJA System Bezpieczeństwa w CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Adres zakładu: nazwa : Glob-Terminal sp. z o.o., Terminal Przeładunkowy w Braniewie

INFORMACJA. Adres zakładu: nazwa : Glob-Terminal sp. z o.o., Terminal Przeładunkowy w Braniewie SIEDZIBA FIRMY: /PL/ 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia P.P. 4 Białystok: tel. (+48 85) 653 91 85; fax. (+48 85) 676 05 50 Terminal Przeładunkowy w Braniewie: 14-500 Braniewo, ul. Olsztyńska 5 Braniewo:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta Gminy Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 08 lutego 2006r. ZARZĄDZENIE NR 8/06 Wójta miny Szefa Obrony Cywilnej miny z dnia 08 lutego 2006r. w sprawie ustalenia podstawowych załoŝeń i kierunków działania obrony cywilnej gminy Przecław w 2006r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI

OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI OBRONA CYWILNA I OCHRONA LUDNOŚCI Stan przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Analiza wyników kontroli NIK i Raportu Szefa Obrony Cywilnej Kraju Andrzej Marjański Andrzej Marjański ( ) 2 R e f l e k s

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa w 2009 roku.

S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa w 2009 roku. ZKR- 5326/191/09 Rzeszów, 9 listopada 2009r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Miasta Rzeszowa w 2009 roku. Zadania w dziedzinie Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o Wałbrzychu... 1. 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8

1. Informacje o Wałbrzychu... 1. 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Wałbrzychu... 1 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok... 8 3. Załączniki do uchwały budżetowej 3.1 Plan dochodów i wydatków oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r.

ROZPORZĄDZENIE. zdnia 2013r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego zdnia 2013r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 2) podmiotach ratowniczych alarmowym; centra. szczegółowych procedur;

Bardziej szczegółowo

2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej.

2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej. Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia: a) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum,

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013

Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013 Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie prof. PO dr hab. inż. Andrzej Szymonik Opole 2012/2013 www.gen-prof.pl 1 1. Domeny bezpieczeństwa 2 Wymiary bezpieczeństwa: Ze względu na obszar: globalne,

Bardziej szczegółowo