REGULAMIN KONKURSU Czarodziej Łakoci I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem Konkursu jest De Agostini w Warszawie (02-777), ul. Ciszewskiego 15.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Czarodziej Łakoci I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.2. Organizatorem Konkursu jest De Agostini w Warszawie (02-777), ul. Ciszewskiego 15."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Czarodziej Łakoci I. POSTANOWIENIA OGÓLNE warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu Organizatorem Konkursu jest De Agostini w Warszawie (02-777), ul. Ciszewskiego 15. w rozumieniu art. 919 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konkurs ni przez Facebook Inc. z K do Organizatora. Regulaminu. niniejszego II. DEFINICJE 2.1. Aplikacja program komputerowy poprzez Profil Organizatora w Serwisie, pod adresem https://www.facebook.com/kolekcjaslodkosci 2.2. Dane osobowe do zidentyfikowania osoby fizyczn w niniejszym Regulaminie Konkurs konkurs C Ł prowadzony przez Organizatora w czasie wskazanym w punkcie 3.2. Regulaminu Nagroda wskazany w punkcie 8.3 i 8.5 Regulaminu Organizato w Warszawie (02-777), ul. Ciszewskiego Profil profil (podstrona) Kolekcja w Serwisie pod adresem https://www.facebook.com/kolekcjaslodkosci 2.7. Serwis Facebook.com Uczestnik wymagania wskazane w Regulaminu ci zca Uczestnik, o mowa w 8.1. Regulaminu.

2 2.10. Komisja Konkursowa przez Organizatora komisja, celem jest III. CZAS TRWANIA KONKURSU Serwisu przy pomocy Aplikacji. Konkursu jest data 11 czerwca 2015 r. godzina 12:00 24 czerwca 2015 r. godzina 16: Rozstrzygniecie Konkursu dnia 26 czerwca 2015 r. IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. informacjami i p przetwarzane przez Organizatora w celu realizowania Uczestnik Konkursu na przetwarzanie podanych przez niego Danych osobowych w celu informacji handlowych za Ś komunikacji elektronicznej przez Organizatora przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu informacji handlowych za Ś komunikacji elektronicznej przez Organizatora jest dobrowolne i nie jest do w Konkursie Administratorem Danych osobowych jest Organizator. Dane oso lonym w punkcie 4.7 przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Zakres Danych osobowych Uczestni i nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji. 4.8 h w ustawie o ochronie danych osobowych.

3 4.9. w Konkursie. V. WARUNKI UCZESTNICTWA osoba fizyczna, p pracy w imieniu autora. potwierdzone pisemnie pracownicy i Organizatora Z w Konkursie Uczestnik nie wnosi na rzecz Organizatora. z Regulaminem Konkursu. Regulaminu. niniejszego internetowych, w lecz ni Serwisu, czy systemu Uczestnika. za podanie nieprawdziwych Danych osobowych lub Danych osobowych osoby trzeciej przez Uczestnika. Podanie nieprawdziwych Danych osobowych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. Nie to na zasadach za przez Organizatora w z podaniem nieprawdziwych Danych osobowych. w niniejszym Regulaminie. VI. ZASADY KONKURSU 6.1. Konkurs jest przeprowadzany przy pomocy Aplikacji Uczestnictwo w Konkursie polega na: Z za pnionej Aplikacji w Profilu Kolekcja w C Ł C Ł (w wersji elektronicznej) samodzielnie wykonanej dekoracji o tematyce konkursowej tj. deser z owocami Z zapisane w formacie JPG.

4 Z pnione za Aplikacji w terminie, o mowa w punkcie 3.2. Regulaminu, P przekra rozmiaru 2 MB. praw trzecich. de zg C Ł zostanie zamieszczone w galerii na Profilu w Uczestnik ma prawo 6.6. Na podstawie niniejszego Regulaminu, w Konkursie o mowa w punkcie Uczestnik, nieogranicz terytorialnie do rozpowszechniania w publicznej sieci Internet, na stronach internetowych do Organizatora zamieszczonych przez Uczestnika w Aplikacji. Zgoda zostaje na czas 5 lat, a przeksz w na czas za 5- letnim okresem wypowiedzenia. Z udzielenia zgody Uczestnikowi nie wynagrodzenie, poza wygrania niniejszym Regulaminem. do Konk za tych praw Konkurs jest moder N w Rzeczypospolitej Polskiej, Narusza prawa i uczucia trzecich, Z i przemocy), Z o charakterze komercyjnym (reklamy), Narusza inne postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie. Konkursu. w czasie trwania

5 VII. KONKURS KRYTERIA OCENY 7.1. w Nagrody Redakcji, o mowa w punkcie 8.2, zostanie Komisji Konkursowej Dodatkowych, o mowa w punkcie 8.4 znacznika T. doby. 7.2 W celu o mowa w punkcie Komisja Konkursowa bierze pod kryteria: a) i pracy; b) i Uczestnika; c) konkursu zgod z punktem niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po Konkursu. O GN C E KONKURSU I NAGRODY 8.1. na podstawie liczby oddanych w Aplikacji a poprzez przez W Konkursie przyznana zostanie Nagroda Redakcji dla autora pracy, zostanie nagrodzone przez. przyznane cztery Nagrody Dodatkowe dla prac, nazywanych w aplikacji 8.3. Nagrod Redakcji w konkursie, ufundowan przez Organizatora, jest Nagroda rzeczowa w postaci zestawu: kuferek na o wymiarach 15x19,5 cm, fartuch kuchenny i minutnik, filcowe pod kubeczki, plastikowy do krojenia oraz kwota Kwota nie zostanie przekazane Zdobywcy Nagrody Redakcji. Stanowi ona podatku dochodowego, Organizator jest zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od fizycznych.

6 8.4. Poza Nagrody Redakcji (zg. z pkt. 8.3) czterech prac, w momencie Konkursu, otrzyma Nagrody Dodatkowe Nagrodami Dodatkowymi w konkursie, ufundowanymi przez Organizatora, (zg. z pkt. 8.4 ) jest: Nagroda rzeczowa w postaci zestawu: torba ekologiczna, fartuch kuchenny i filcowe plastikowy krojenia oraz kwota Kwota nie zostanie przekazane Zdobywcy Nagrody Dodatkowej. Stanowi ona podatku dochodowego, Organizator jest zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od fizycznych. Zestaw wymieniony w pkt zostanie przekazany autorowi pracy, kt otrzyma Trzy Nagrody rzeczowe w postaci : minutnik, plastikowy do krojenia, filcowe pod kubeczki oraz kwoty e. Kwoty nie przekazane Zdobywcom Dodatkowych. one podatku dochodowego, Organizator jest zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od fizycznych. Zestawy wymieniony w pkt ane 8.6. Nagrody rzeczowe nie wymianie na ekwiwalent ani na innego rodzaju Konkursu nie prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. IX. OGŁO EN E W N KÓW I WYDANIE NAG ÓD Konkursu zostanie opublikowana na stronie Serwisu dnia 25 czerwca na Profilu Kolekcji w Serwisie Facebook. na Profilu w Serwisie. 10 dni. na adres w terminie nie 9.4.

7 do 14 dni roboczych od otrzymania informacji o adresie do korespondencji, o mowa w zdaniu poprzednim. lipca 1991 r. o podatku dochodowym od Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 fizycznych (Dz.U r. poz. 361 ze zm.). mu jakiekolwiek ro Organizatora. Uczestnikowi Nagrody w przypadku wygranej. odmowy wydania zmianie Danych osobowych Uczestnika, o mowa w punkcie 9.7. Organizator nie po wydania Nagrody z tego powodu. 9.9 po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. Konkursu. O OWAN E REKLAMACYJNE w formie pisemnej do Organizatora na adres De Agostni Polska sp. z o.o. ul. Ciszewskiego 15, Warszawa Reklamacje, o mowa w punkcie nie 10. dnia od daty Konkursu wskazanej w punkcie 3.2. Regulaminu. Reklamacje po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie rozpatrywane Reklamacje rozpatrywane przez Organizatora Uczestnik jest informowany o wyniku reklamacyjnego w formie pisemnej w 14 dni od daty a Organizatorowi reklamacji, o mowa w punkcie O ANOW EN A KO COWE

8 11.1. Regulamin jest zamieszczony na Profilu w Serwisie. na oficjalny adres Konkursu: jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne 1. Organizatorem PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Artur Wójciak,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu

Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu Regulamin Konkursu Inny sposób na stół do masażu 1. Postanowienia ogólne. HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep

Regulamin konkursu. na wygraj swój sklep Regulamin konkursu na wygraj swój sklep 1 Informacje Ogólne 1. Organizatorem konkursu na najlepszy pomysł na biznes, zwanego dalej Konkursem, jest Tara Coaching Szkolenia Doradztwo, zwany dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć

Regulamin Programu Ekstra Ekspert. Słownik pojęć Regulamin Programu Ekstra Ekspert 1 Słownik pojęć 1. Ekstra Karta możliwość wymiany punktów na udział w Kampanii. 2. Ekspert Miesiąca aktywny Uczestnik, wybierany przez Jury na zasadach wskazanych w 9

Bardziej szczegółowo

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu

REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu REGULAMIN PROMOCJI Wszystkie zakupy tańsze o 5% z kartą kredytową Auchan, nawet do 24 zł zwrotu 1 Organizator promocji 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji Wszystkie zakupy tańsze o 5% z

Bardziej szczegółowo