- J. GÓRKA, S. STANO - Własności i struktura złączy spawanych wiązką laserową stali obrabianej termomechanicznie S700MC... 5/39 - J. ADAMIEC, M.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- J. GÓRKA, S. STANO - Własności i struktura złączy spawanych wiązką laserową stali obrabianej termomechanicznie S700MC... 5/39 - J. ADAMIEC, M."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI ROK 2014 Poniżej publikujemy spis treści wybranych działów Biuletynu Instytutu Spawalnictwa. Spis ten będzie również umieszczony na stronie internetowej Biuletynu ARTYKUŁY: nr/str. - M. BANASIK, S. STANO, M. URBAŃCZYK - Spawanie hybrydowe laser + łuk elektryczny. Rozwój i możliwości metody (Część I)... 1/34 - M. ST. WĘGLOWSKI, T. PFEIFER - Wpływ technologii na jakość powierzchni cięcia stali niestopowej... 1/40 - S. BŁACHA, M. ZEMAN - Wstępna ocena spawalności nowoczesnej stali energetycznej PB2... 1/48 - J. PIKUŁA, T. PFEIFER, J. MENDAKIEWICZ - Wpływ gazu osłonowego na własności połączeń blach ocynkowanych wykonanych metodą lutospawania MIG/MAG prądem o zmiennej biegunowości... 1/54 - P. IREK - Laserowe stopowanie stopu aluminium AlSi7Cu4MgMn węglikiem krzemu... 1/59 - B. E. PATON Badania i opracowania Instytutu Spawania Elektrycznego im. E. O. Patona dla współczesnej energetyki... 2/13 - M. BANASIK Cięcie laserowe. Postęp w rozwoju urządzeń... 2/23 - A. PIETRAS, M. St. WĘGLOWSKI - Niezgodności w złączach zgrzewanych metodą FSW i nieniszczące metody ich wykrywania... 2/29 - T. PFEIFER Zastosowanie prądu o zmiennej biegunowości do spawania stopów aluminium metodą MIG... 2/37 - A. SAWICKI Wpływ quasi-statycznych zmian ciśnienia gazu na modelowanie łuku elektrycznego urządzeń elektrotechnologicznych... 2/41 - R. SCHÄFER, P. PASQUALE Przemysłowe zastosowanie impulsu magnetycznego (EMPT) do formowania, zgrzewania, zaciskania i cięcia... 2/49 - M. St. WĘGLOWSKI, J. DWORAK, S. BŁACHA Spawanie wiązką elektronów charakterystyka metody... 3/25 - E. TURYK, W. GROBOSZ Początki metody spawania łukiem krytym... 3/32 - W. OBORSKI, H. PASEK-SIUREK Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy w projektowaniu urządzeń do nagrzewania indukcyjnego... 3/39 - T. KIK Analiza numeryczna procesu spawania złącza doczołowego blach ze stopu aluminium metodą MIG... 3/48 - A. SAWICKI, M. HALTOF Funkcja współczynnika tłumienia w modelach łuku elektrycznego prądu zmiennego. Cz. 4. Kryteria wyboru modelu łuku i wyznaczanie stałej czasowej łuku słaboprądowego... 3/56 - A. KISZKA, T. PFEIFER Zastosowanie preparatów przeciwodpryskowych w procesach spawania... 4/32 - J. CZUCHRYJ, P. IREK Ocena wielkości porów na podstawie badań penetracyjnych metodą barwną w złączach spawanych z aluminium i jego stopów... 4/41 - M. ST. WĘGLOWSKI, J. DWORAK, S. BŁACHA Spawanie wiązką elektronów urządzenia i wyposażenie... 4/46 - R. KACZMAREK, R. KRAWCZYK Analiza wymiarów złączy próbnych w procesie kwalifikowania technologii spawania wg PN-EN ISO w aspekcie badań ultradźwiękowych wg PN-EN ISO /52 - R. KRAWCZYK Zakresy parametrów spawania w zależności od sposobu przenoszenia metalu w łuku spawalniczym... 4/57 - W. ZEMAN, M. RESTECKA Branża spawalnicza na tle gospodarki w okresie wahań koniunkturalnych w latach /63 - F. NASCIMENTO, L. QUINTINO Rozwój technologii zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału FSW... 5/17 - E. MEISS Filozofia techniki klejenia - możliwości i granice... 5/27 - S. KEITEL, J. NEUBERT Spawanie laserowe nowe zastosowanie do spawania rurociągów i pojazdów szynowych... 5/31

2 - J. GÓRKA, S. STANO - Własności i struktura złączy spawanych wiązką laserową stali obrabianej termomechanicznie S700MC... 5/39 - J. ADAMIEC, M. WIĘCEK Technologia spawania laserowego rur ożebrowanych ze stopu niklu Inconel /44 - D. RUTKOWSKI, A. AMBROZIAK Wpływ umocnienia laserowego współczesnych stali karoseryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego na właściwości mechaniczne... 5/50 - A. IVARSON - Łączenie zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości... 5/59 - L. KARLSSON, L.E. SVENSSON, K. HURTIG - Wpływ wymieszania na właściwości spoiny w złączach stali o wysokiej wytrzymałości... 5/65 - B. RUTZINGER - Wpływ procesu napawania na stopień wymieszania napoiny wykonanej spoiwem ERNiCrMo-3 (stop typu 625) na podłożu ze stali niestopowej... 5/72 - P. BERNASOVSKÝ - Przykłady awarii gazociągów przesyłowych na Słowacji... 5/77 - J. PILARCZYK, M. St. WĘGLOWSKI Technologie elektronowiązkowe w spawalnictwie... 5/81 - O. SHEREPENKO, S. JÜTTNER, V. ZHUK - Zgrzewanie rezystancyjne punktowe ultrawysokowytrzymałych stali w zmiennych warunkach procesu... 5/87 - B.E. PATON, I.W. KRIVTSUN, G.S. MARYNSKY, A.W. CHERNETS, I.Yu. KHUDETSKY, Yu.N. LANKIN, S.E. PODPRIATOV Zgrzewanie oraz obróbka termiczna żywych tkanek prądem o podwyższonej częstotliwości... 5/92 - B.E. PATON, L.M. ŁOBANOV, V.V. ŁYSAK, V.V. KNYSZ, V.I. PAVŁOVSKIJ, V.P. PRIŁUCKIJ, A.N. TIMOSZENKO, P.V. GONCZAROV, G. CYAO Spawanie bez odkształceń paneli typu stringer ze stopu tytanu VT-20 (ВТ-20)... 5/102 - W. D. KUZNETSOV, K. P. SZAPOWAŁOW - Wpływ nanotlenków na strukturę i własności metalu spoiny stali niskostopowych... 5/109 - M. BELOEV - Projektowanie, wytwarzanie i montaż wielkogabarytowych elementów konstrukcji dachów zbiorników o dużej średnicy... 5/113 - Z. MIRSKI, T. PIWOWARCZYK, Z. FAŁEK, K. BANYŚ - Projektowanie spawanych zbiorników ciśnieniowych wg przepisów ASME BPVC przy wspomaganiu metodą elementów skończonych... 5/116 - A. KISZKA, T. PFEIFER - Wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania na własności złączy spawanych metodą MIG/MAG z różnorodnych materiałów konstrukcyjnych... 5/122 - T. CHMIELEWSKI, D. GOLAŃSKI - Zastosowanie energii tarcia kinetycznego do metalizacji ceramiki... 5/131 - T. PFEIFER, J. RYKAŁA - Spawanie cienkościennych blach ze stopu EN AW 7075 metoda niskoenergetyczna a prąd pulsujący... 5/136 - K. PAŃCIKIEWICZ, A. ZIEWIEC, P. KAJDA, E. TASAK, P. ZBROJA - Mikrostruktura i własności połączeń różnoimiennych stali stosowanych w energetyce... 5/144 - A. PIETRAS, A. WĘGLOWSKA, B. RAMS, Sz. KOWIESKI, D. MIARA, M. St. WĘGLOWSKI Zgrzewanie FSW materiałów różniących się własnościami fizycznymi... 5/151 - J. MATUSIAK, J. WYCIŚLIK, P. SZŁAPA, W. MARCZAK - Badania eksperymentalne wpływu warunków technologicznych spawania łukowego w osłonie gazów na poziom dźwięku... 5/158 - T. PIWOWARCZYK, A. MAŁACHOWSKA, M. WINNICKI - Modelowanie numeryczne oraz potencjał aplikacyjny natryskiwania metodą Cold Spray... 5/171 - M. NOWAK, J. BUCHOWSKI, D. WIŚNIEWSKI - Programowanie offline robotów spawalniczych korzyści procesowe i ekonomiczne... 5/178 - D. FYDRYCH, G. ROGALSKI, J. ŁABANOWSKI - Problemy spawania podwodnego stali o podwyższonej wytrzymałości... 5/185 - T. CHMIELEWSKI, K. KUDŁA, M. WĘGLOWSKI - Analiza wpływu charakterystyk spawalniczych łuku w nowoczesnych odmianach metody MAG na właściwości spawania oraz geometrię spoin... 5/193

3 - D. MAJEWSKI, A. WINIOWSKI Materiały dodatkowe do lutowania twardego o ograniczonej szkodliwości... 5/198 - J. DWORAK - Napawanie laserowe warstw gradientowych... 6/22 - L. TUZ, K. PAŃCIKIEWICZ, E. TASAK, J. ADAMIEC, T. GÓRAL - Badania skłonności do pęknięć gorących wybranych stali austenitycznych... 6/31 - J. PIKUŁA, K. KWIECIŃSKI, G. POREMBSKI, A. PIETRAS Symulacja MES procesu zgrzewania FSW kuli zaworu zwrotnego... 6/36 - R. KACZMAREK, R. KRAWCZYK - Analiza wpływu kąta ukosowania na wykrywalność przyklejeń brzegowych w ultradźwiękowej metodzie badań nieniszczących... 6/41 - A. SAWICKI, M. HALTOF - Badanie wpływu zaburzeń długości kolumny na metodę wyznaczania parametrów modelu Pentegowa opisującego łuk elektryczny o charakterystyce statycznej typu Ayrton... 6/47 ARTYKUŁY FIRMOWE: - TPS/i -inteligentna rewolucja w technologii spawania (FRONIUS)... 1/67 - Światowa premiera produktów firmy TRUMPF na 11. Targach Blechexpo w Stuttgarcie... 1/69 - Nowości firmy KEMPPI... 1/72 - Pierwszy poradnik spawania wąskoszczelinowego metodą TIG informator dla użytkowników z przemysłu (POLYSOUDE)... 2/54 - Uchwyty spawalnicze MIG/MAG TBi Expert (KB TECHNIK Sp. j.)... 2/59 - Automatyczne stanowisko do spawania ścian szczelnych (CENTROSPAW Sp. z o.o.)... 2/60 - Nowoczesne uchwyty spawalnicze dopasowane do indywidualnych potrzeb (ABICOR BINZEL)... 3/69 - ACCUPOCKET 150/400 - pierwsze na świecie przenośne źródło prądu spawalniczego z wbudowanymi akumulatorami litowo-jonowymi do zastosowania niezależnego od sieci elektrycznej (FRONIUS)... 3/72 - Komfort pracy na stanowisku spawalniczym. Odciągi stanowiskowe produkcji Klimawent S.A.... 4/82 - BrightLine fiber - wysoka jakość cięcia w całym zakresie grubości i gatunków blach (TRUMPF)... 4/84 - Firma Fronius rozwija platformę źródeł spawalniczych MIG/MAG TPS/i... 6/64 CERTYFIKACJA I NORMALIZACJA: - M. KUBICA Kierunki zmian w badaniu technologii spawania wg projektu normy ISO : /71 NOWE WYDAWNICTWA: - Tomasz Chmielewski - Projektowanie procesów technologicznych spawalnictwo... 2/69 - Iljuszenko V.M., Łukjanienko E.P.: Svarka i naplavka medi i splavov na ee osnove... 2/69 - Sidorec V.N., Pentegov I.W.: Determinirovannyj haos v nelinejnych cepjach s elektriczeskoj dugoj... 2/70 - Denisow Ł.S.: Svarka i kaczestvo... 2/70 - Jacek Słania, Krzysztof Staniszewski: Próba łamania złączy spawanych. Atlas przełomów... 3/81 - Jerzy Nowacki: Stal dupleks w konstrukcjach spawanych... 3/82 - Zalecenia technologiczne DVS dla spawania wiązką elektronów (DVS Technical codes on electron beam welding)... 3/82 - Klauss Rainer Schulze - Technologie elektronowiązkowe (Electron beam technologies)... 3/83 - Zalecenia technologiczne dla spawania wiązką elektronów i procesów pokrewnych (Recommended Practice for Electron Beam Welding and Allied Processes)... 4/93 - Nazarenko O.K., Nesterenkow W.M., Bondarew A.A., Krawczuk L.A., Archangelskij Ju.A.: Spawanie wiązką elektronów elementów świdrów wiertniczych (Elektronnołuczewaja swarka burowych dolot)... 4/94

4 RÓŻNE: - Akademik Borys Ewgieniewicz Paton Jubileusz 95 lat. Konferencja międzynarodowa Spawanie i technologie pokrewne teraźniejszość i przyszłość (Kijów, r.)... 1/5-55. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Spawalnictwo w trzech żywiołach. Ziemia Woda Powietrze (Gdańsk, )... 1/20 - J. PILARCZYK - Promocja polskiego spawalnictwa w Kazachstanie... 1/23 - M. DRAGAN - E-Biuletyn od roku w sieci... 1/25 - W. ZEMAN, M. RESTECKA - Innowacje modne hasło czy konieczność... 1/29 - B. CZWÓRNÓG - Projekt Wsparcie transferu wiedzy w dziedzinie spawalnictwa w województwie śląskim z udziałem Instytutu Spawalnictwa... 2/5-18 Międzynarodowe Targi Schweissen & Schneiden 2013 fotoreportaż... 2/66 - XIX Konferencja Spawalnicza Energetyków Spawanie w energetyce, Jarnołtówek, r.... 3/10 - Medale i wyróżnienia w czasie Targów Spawalnictwo i STOM (Kielce, r.)... 3/15 - P. WILK, J. PLEWNIAK Prototyp wytwornicy wodorowej... 3/64 - Perspektywy rozwoju branży spawalniczej w Polsce Wschodniej... 3/77 - Targi Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 (Poznań, r.)... 4/8 - XX Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania Międzyzdroje, r.... 4/15 - Sekcja Spawalnicza SIMP z nowymi władzami... 4/80 - EXPO Kraków - Nowe Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe... 4/90 - Rozmowa z p. Wiolettą Błońską-Dudek dyrektorem Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING. 5/202 - J. SAPERSKI - Wpływ wprowadzenia normy PN-EN 1090 na spawalnictwo w małych wytwórniach konstrukcji spawanych... 6/53 - Sekcja spawalnicza SIMP wczoraj i dziś... 6/57 - J. COLT - Wybór najlepszej metody cięcia metali: cięcie tlenowe, plazmowe, laserowe czy strumieniem wody?... 6/59 - Jacek Górka doktorem habilitowanym w dyscyplinie naukowej Inżynieria Materiałowa... 6/67 - Możliwości systemu edukacji a potrzeby kadrowe sektora spawalniczego... 6/69 SZKOLENIE: - Kolejne kursy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika, Międzynarodowego Technologa Spawalnika, Międzynarodowego Mistrza Spawalnika, Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego i Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego... 1/74 - Kolejne kursy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika i Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego... 3/78 - Cykl spotkań poświęconych zmianom zasad egzaminowania spawaczy stali wg nowej normy PN-EN ISO : /80 Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA (MIS): Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa... 1/78 - Dokumenty Komisji XII i XIII... 2/61 - Dokumenty komisji XV, XVI, gr /91 - Dokumenty komisji I, II, III... 6/71 Z ŻYCIA FIRM: - MTP otwarcie nowego pawilonu... 3/74

5 - Nowa inwestycja firmy MESSER Polska Sp. z o.o. - Budowa nowoczesnego zakładu wytwarzającego gazy skroplone w Turku... 4/85 - Jubileusz Firmy Kirchhoff Automotive w Polsce... 4/89 Z ŻYCIA INSTYTUTU SPAWALNICTWA: - Medale i wyróżnienia Targów Kielce dla Instytutu Spawalnictwa... 3/23 - Medal Honorowy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej dla Dyrektora Instytutu Spawalnictwa... 4/5 - Srebrny medal dla Instytutu Spawalnictwa na 113. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE w Paryżu... 4/6 - Nowa Pani doktor w Instytucie Spawalnictwa... 6/5 - Międzynarodowa nagroda The Henry Granjon Prize 2014 dla dr inż. Aleksandry Węglowskiej... 6/6

6 INDEKS AUTORÓW 2014 Adamiec J.... 5/44; 6/31 Ambroziak A.... 5/50 Banasik M.... 1/34; 2/23 Banyś K.... 5/116 Beloev M.... 5/113 Bernasovský P.... 5/77 Błacha S.... 1/48; 3/25; 4/46 Buchowski J.... 5/178 Chernets A.W.... 5/92 Chmielewski T.... 5/131; 5/193 Colt J.... 6/59 Czuchryj J.... 4/41 Czwórnóg B.... 2/5 Cyao G.... 5/102 Dworak J.... 3/25; 4/46; 6/22 Fałek Z.... 5/116 Fydrych D.... 5/185 Golański D.... 5/131 Gonczarov P.V.... 5/102 Góral T.... 6/31 Górka J.... 5/39 Grobosz W.... 3/32 Haltof M.... 3/56; 6/47 Hurtig K.... 5/65 Irek P.... 1/59; 4/41 Ivarson A.... 5/59 Jüttner S.... 5/87 Kaczmarek R... 4/52; 6/41 Kajda P.... 5/144 Karlsson L.... 5/65 Keitel S.... 5/31 Khudetsky I Yu.... 5/92 Kik T.... 3/48 Kiszka A.... 4/32; 5/122 Knysz V.V.... 5/102 Kowieski Sz.... 5/151 Krawczyk R.... 4/52; 4/57; 6/41 Krivtsun I.W.... 5/92 Kubica M.... 4/71 Kudła K.... 5/193 Kuznetsov W.D.... 5/109 Kwieciński K.... 6/36 Lankin Yu.N.... 5/92 Łabanowski J.... 5/185 Łobanov L.M.... 5/102 Łysak V.V.... 5/102 Majewski D.... 5/198 Małachowska A.... 5/171 Marynsky G.S.... 5/92 Matusiak J.... 5/158 Marczak W.... 5/158 Meiss E.... 5/27 Mendakiewicz J.... 1/54 Miara D.... 5/151 Mirski Z.... 5/116 Nascimento F.... 5/17 Neubert J.... 5/31 Nowak M.... 5/178 Oborski W.... 3/39 Pańcikiewicz K.... 5/144; 6/31 Pasek-Siurek H.... 3/39 Pasquale P.... 2/49 Paton B.E.... 2/13; 5/92; 5/102 Pavłovskij V.J.... 5/102 Pfeifer T....1/40; 1/54; 2/37; 4/32; 5/122; 5/136 Pietras A.... 2/29; 5/151; 6/36 Pikuła J.... 1/54; 6/36 Pilarczyk J.... 1/23; 5/81 Piwowarczyk T.... 5/116; 5/171 Plewniak J.... 3/64 Podpriatov S.E.... 5/92 Porembski G.... 6/36 Priłuckij V.P.... 5/102 Quintino L.... 5/17 Rams B.... 5/151 Restecka M.... 1/29; 4/63 Rogalski G.... 5/185 Rutkowski D.... 5/50 Rutzinger B.... 5/72 Rykała J.... 5/136 Saperski J.... 6/53 Sawicki A.... 2/41; 3/56; 6/47 Schäfer R.... 2/49 Sherepenko O.... 5/87

7 Stano S /34; 5/39 Svensson L.E.... 5/65 Szapowałow K.P.... 5/109 Szłapa P.... 5/158 Tasak E.... 5/144; 6/31 Timoszenko A.N.... 5/102 Turyk E.... 3/32 Tuz L.... 6/31 Urbańczyk M.... 1/34 Węglowska A.... 5/151 Węglowski M.... 5/193 Węglowski M. St.... 1/40; 2/29; 3/25; 4/46; 5/81; 5/151 Więcek M.... 5/44 Wilk P.... 3/64 Winiowski A.... 5/198 Winnicki M.... 5/171 Wiśniewski D.... 5/178 Wyciślik J.... 5/158 Zbroja P.... 5/144 Zeman M.... 1/48 Zeman W.... 1/29; 4/63 Zhuk V.... 5/87 Ziewiec A.... 5/144

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH BADANIA

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH BADANIA BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 56-2012 SPIS TREŚCI nr 1 5 Z życia Instytutu Spawalnictwa 5 Maciej Różański - doktorem nauk technicznych 6 Konkurs SIMP na "Najlepsze osiągnięcie techniczne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 57-2013

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 57-2013 BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH R. 57-2013 SPIS TREŚCI nr 1 Z ŻYCIA INSTYTUTU SPAWALNICTWA 5 Polski Dzień Jakości w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 6 Udział przedstawiciela Instytutu

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Technologie spawalnicze : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016

Technologie spawalnicze : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016 Technologie spawalnicze : zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2016 Wydawnictwa zwarte 1. Adamiec Piotr, Dziubiński Jerzy :

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

www.puds.pl Praktyka obróbki stali nierdzewnych 12 czerwca 2007 INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Metody spawania stali nierdzewnych i ich wpływ na jakość spoin i powierzchni złączy spawanych dr inż..

Bardziej szczegółowo

59. KNTKS pt. SPAJANIE - GRANICE MOŻLIWOŚCI odbędzie się Października 2017 r. (wtorek, środa, czwartek) w Hotelu Mercure Poznań

59. KNTKS pt. SPAJANIE - GRANICE MOŻLIWOŚCI odbędzie się Października 2017 r. (wtorek, środa, czwartek) w Hotelu Mercure Poznań 59. KNTKS pt. SPAJANIE - GRANICE MOŻLIWOŚCI odbędzie się 10-12 Października 2017 r. (wtorek, środa, czwartek) w Hotelu Mercure Poznań SPONSORZY STRATEGICZNI: PATRONAT HONOROWY: PATRONAT MEDIALNY: PODCZAS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH ROCZNIK: R. 55-2011

BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH ROCZNIK: R. 55-2011 BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH ROCZNIK: R. 55-2011 SPIS TREŚCI nr 1 5 Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDlNG 2010 - NajwaŜniejsze targi spawalnicze w Polsce 10 52. Naukowo-Techniczna

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. CPV Wymogi techniczne Zgodnie z załącznikiem nr 1 Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Wykonanie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu uprawnienia Warsztatów Technicznych w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141

HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141 HARMONOGRAM SZKOLENIA: Spawanie metodą TIG 141 Dzień szkolenia Data 1 14.10.2010 2 1.10.2010 3 19.10.2010 4 20.10.2010 21.10.2010 Liczba godzin danego dnia i godziny 10 00 14 00 Temat zajęć Procesy spajania

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 19 O zespole autorskim 21. Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23. Literatura... 35

Przedmowa 19 O zespole autorskim 21. Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23. Literatura... 35 Spis treści Przedmowa 19 O zespole autorskim 21 1 Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23 Literatura... 35 2 Przetwarzanie energii do celów spawalniczych [1] 37 2.0. Wstęp... 37

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPAWALNICTWA - GLIWICE

INSTYTUT SPAWALNICTWA - GLIWICE INSTYTUT SPAWALNICTWA - GLIWICE WYTYCZNE W-12/IS-95 Nazwy i numery procesów spawalniczych według zestawienia w normie PN-EN ISO 4063:2011 Opracował: Weryfikowali: Zatwierdził: mgr inż. Bolesław Kurpisz

Bardziej szczegółowo

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu

Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu INSTYTUT SPAWALNICTWA w Gliwicach Rozwój metod spawania łukowego stali nierdzewnych w kierunku rozszerzenia możliwości technologicznych i zwiększenia wydajności procesu dr inż. Jerzy Niagaj Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE SPAWALNICZE

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE SPAWALNICZE INSTYTUT SPAWALNICTWA W GLIWICACH PROGRAM 52. KRAJOWEJ NAUKOWO-TECHNICZNEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE SPAWALNICZE Sosnowiec, 19 21 października 2010 r. Komitet Naukowy prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

TOM 1. Przedmowa 19 O zespole autorskim Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23 Literatura 35

TOM 1. Przedmowa 19 O zespole autorskim Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23 Literatura 35 TOM 1 Przedmowa 19 O zespole autorskim 21 1 Klasyfikacja i charakterystyka procesów spawania i pokrewnych 23 Literatura 35 2 Przetwarzanie energii do celów spawalniczych [1] 37 2.0. Wstęp 37 2.1. Nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

PS-02 Programy szkoleń spawaczy

PS-02 Programy szkoleń spawaczy PS-02 Programy szkoleń spawaczy TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA tel. +48 22 490 29 02, fax. +48 22 830 00 62, e-mail: info@tdt.pl Żadna część niniejszej publikacji nie

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA

KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA KURSY I SZKOLENIA Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ, ZGRZEWANIA I SPAWANIA Nowoczesne wyposażenie Laboratorium obróbki metali daje nam możliwość organizacji kursów z zakresu obróbki mechanicznej, zgrzewania

Bardziej szczegółowo

Gary B. Marquis - MIS: Rozwijanie najlepszych globalnych praktyk dla oceny zmęczenia konstrukcji spawanych

Gary B. Marquis - MIS: Rozwijanie najlepszych globalnych praktyk dla oceny zmęczenia konstrukcji spawanych Gary B. Marquis - MIS: Rozwijanie najlepszych globalnych praktyk dla oceny zmęczenia konstrukcji spawanych Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) działa jako światowa sieć wymiany wiedzy na temat technologii

Bardziej szczegółowo

Badania mechaniczne PN-EN ISO : Wersja angielska Data publikacji: Zastępuje:

Badania mechaniczne PN-EN ISO : Wersja angielska Data publikacji: Zastępuje: 19.060 Badania mechaniczne PN-EN ISO 7500-1:2016-02 Wersja angielska Metale - Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych - Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające

Bardziej szczegółowo

Metoda i urządzenie do zgrzewania z dociskiem serwomechanicznym

Metoda i urządzenie do zgrzewania z dociskiem serwomechanicznym Metoda i urządzenie do zgrzewania z dociskiem serwomechanicznym 1. Srebrny Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine, Paryż 2014 2. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

Bardziej szczegółowo

i nastawiaczy zgrzewania oporowego PS-03 Programy szkoleń operatorów urządzeń spawalniczych

i nastawiaczy zgrzewania oporowego PS-03 Programy szkoleń operatorów urządzeń spawalniczych PS-03 Programy szkoleń operatorów urządzeń spawalniczych i nastawiaczy zgrzewania oporowego TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa instytut badawczy założony w 1945 r.

Instytut Spawalnictwa instytut badawczy założony w 1945 r. Instytut Spawalnictwa instytut badawczy założony w 1945 r. Instytut Spawalnictwa nowoczesny instytut badawczy (jedyny tego typu w kraju) Pełni rolę wiodącą w dziedzinie spawalnictwa zajmuje się wszystkim

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Chrom występuje w pyle powstającym

Bardziej szczegółowo

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" etap II / 2011-2013

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy etap II / 2011-2013 Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Program wieloletni Potrzeba realizacji programu wieloletniego wynikała ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce

Bardziej szczegółowo

Spawanie cienkich blach stalowych z powłokami ochronnymi metodą MAG prądem o zmiennej biegunowości

Spawanie cienkich blach stalowych z powłokami ochronnymi metodą MAG prądem o zmiennej biegunowości Mgr inŝ. Agnieszka Kiszka, dr inŝ. Tomasz Pfeifer Instytut Spawalnictwa, Zakład Technologii Spawalniczych Spawanie cienkich blach stalowych z powłokami ochronnymi metodą MAG prądem o zmiennej biegunowości

Bardziej szczegółowo

Opracowali: Adam Sajek Zbigniew Szefner

Opracowali: Adam Sajek Zbigniew Szefner Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Komputerowe wspomaganie prac spawalniczych Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria Spawalnictwa Opracowali: Adam Sajek Zbigniew Szefner

Bardziej szczegółowo

DIPLOMA SEMINAR Forma studiów: stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

DIPLOMA SEMINAR Forma studiów: stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE DIPLOMA SEMINAR Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE Nr ZT/281/10

ORZECZENIE Nr ZT/281/10 INSTYTUT SPAWALNICTWA 44-101, ul. Bł. Czesława 16/18 tel. 032 2310011, fax 032 2314652, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/281/10 Badanie i rejestracja procesu spawania/napawania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

PROCESY POKREWNE SPAWANIA RELATED WELDING PROCESSES. Liczba godzin/tydzień: 1W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PROCESY POKREWNE SPAWANIA RELATED WELDING PROCESSES. Liczba godzin/tydzień: 1W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROCESY POKREWNE SPAWANIA RELATED WELDING PROCESSES

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH "Proces WiseRoot+ jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i działa tak, jak jest przedstawiany. Pozwala on w prosty sposób uporać się z całym szeregiem

Bardziej szczegółowo

Sylabusy. Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik

Sylabusy. Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik Sylabusy Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek 5, p. 017 edumobile@pk.edu.pl EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA SŁUCHACZY

Bardziej szczegółowo

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku.

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku. HISTORIA Tradycje KOTŁOMONTAŻU sięgają XIX wieku i mają związek z Fabryką Kotłów Parowych Wilhelma Fitznera. W kwietniu 1947 roku zespół byłych pracowników fabryki W. Fitznera założył Spółdzielnię Pracy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Mirosław Raczyński Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania KRYTERIA OCEN KONSTRUKCJE SPAWANE Klasa IV TM Opracował: Piotr Grochola Ocena celujący: ocenę bardzo dobry a ponadto posiada wiedzę wykraczającą ponad program i uczestniczy

Bardziej szczegółowo

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH

WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH WiseRoot+ BARDZO WYDAJNE SPAWANIE WARSTW GRANIOWYCH "Proces WiseRoot+ jest niezwykle przyjazny dla użytkownika i działa tak, jak jest przedstawiany. Pozwala on w prosty sposób uporać się z całym szeregiem

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM IS-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: Inżynieria spajania Nazwa modułu: Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: MIM-2-302-IS-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE / ROZSZERZENIE* CERTYFIKATU KOMPETENCJI PPERSONELU SPAWALNICZEGO (wg dok. IAB 341/EWF 650) 1. Dane osobowe Nazwisko Imię Tytuł Pesel

WNIOSEK O WYDANIE / ROZSZERZENIE* CERTYFIKATU KOMPETENCJI PPERSONELU SPAWALNICZEGO (wg dok. IAB 341/EWF 650) 1. Dane osobowe Nazwisko Imię Tytuł Pesel Wzorzec wydanie 06 WNIOSEK O WYDANIE / ROZSZERZENIE* CERTYFIKATU KOMPETENCJI PPERSONELU SPAWALNICZEGO (wg dok. IAB 341/EWF 650) 1. Dane osobowe Nazwisko Imię Tytuł Pesel Adres do korespondencji:... kod

Bardziej szczegółowo

Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE Nr ZT/282/11

ORZECZENIE Nr ZT/282/11 44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32-231-00-11, fax 32-231-46-52, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/282/11 pt.: OCENA WŁASNOŚCI UśYTKOWYCH PREPARATU HYDROGLISS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK NADZORU PONOWNEGO WYDANIA CERTYFIKATU KOMPETENCJI PERSONELU SPAWALNICZEGO (wg dok. IAB 341/EWF 650 )

WNIOSEK NADZORU PONOWNEGO WYDANIA CERTYFIKATU KOMPETENCJI PERSONELU SPAWALNICZEGO (wg dok. IAB 341/EWF 650 ) Wzorzec wydania 08 WNIOSEK NADZORU PONOWNEGO WYDANIA CERTYFIKATU KOMPETENCJI PERSONELU SPAWALNICZEGO (wg dok. IAB 341/EWF 650 ) 1. Nazwisko Imię Tytuł PESEL 2. Szczegóły dotyczące posiadanego certyfikatu:

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 14 i 15 Spawalność podstawowych metali stosowanych w technice dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Kierownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego. Prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Słania ( IWE, EWI )

Kierownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego. Prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Słania ( IWE, EWI ) Szanowni Państwo Instytut Spawalnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom Przedsiębiorstw stosujących powszechnie technologie spawalnicze stworzył warunki do kształcenia, kwalifikowania i certyfikowania personelu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A )

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZUK-12/ZP/2014 1.1. Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna. pod hasłem POSTĘP W TECHNOLOGIACH LUTOWANIA. NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna. pod hasłem POSTĘP W TECHNOLOGIACH LUTOWANIA. NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna pod hasłem POSTĘP W TECHNOLOGIACH LUTOWANIA NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław Wrocław, 26-28 września 2016 (pon.- śr.) pod patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Przegląd klasyfikacji niezgodności spawalniczych w branży kolejowej w odniesieniu do norm ISO

Przegląd klasyfikacji niezgodności spawalniczych w branży kolejowej w odniesieniu do norm ISO Przegląd klasyfikacji niezgodności spawalniczych w branży kolejowej w odniesieniu do norm ISO Miedzeszyn, 13.05.2016 Autor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie mgr inż. Mariusz

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH ZASTOSOWANIE RUR ZE SZWEM DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Marek Zdankiewicz Urząd Dozoru Technicznego Oddział Katowice Norma EN 10217 dotycząca rur spajanych i wprowadzona do stosowania w kraju obejmuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Bożena Krawczyk PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu WSTĘP Budowane sieci gazowe w obszarze działania nie tylko Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPAWALNICTWA W GLIWICACH PROGRAM 54. NAUKOWO-TECHNICZNEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ SPAWALNICTWO. OSIĄGNIĘCIA POTRZEBY WYZWANIA

INSTYTUT SPAWALNICTWA W GLIWICACH PROGRAM 54. NAUKOWO-TECHNICZNEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ SPAWALNICTWO. OSIĄGNIĘCIA POTRZEBY WYZWANIA INSTYTUT SPAWALNICTWA W GLIWICACH PROGRAM 54. NAUKOWO-TECHNICZNEJ KONFERENCJI SPAWALNICZEJ SPAWALNICTWO. OSIĄGNIĘCIA POTRZEBY WYZWANIA Sosnowiec, 16 18 października 2012 r. Patronat Naukowy Komitet Naukowy

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE SPAWANE WELDMENTS. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2C PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONSTRUKCJE SPAWANE WELDMENTS. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2C PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Wykład, Projekt KONSTRUKCJE SPAWANE WELDMENTS Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podstawy standardowej oceny jakości spoin

Podstawy standardowej oceny jakości spoin Podstawy standardowej oceny jakości spoin Tadeusz Morawski Usługi Techniczne i Ekonomiczne Level, Warszawa level_tmo@onet.pl. Wstęp Konstrukcje stalowe przeważnie są wykonywane i montowane technikami spawalniczymi,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA MATERIAŁOZNAWSTWA, WYTRZYMAŁOŚCI I SPAWALNICTWA

KATEDRA MATERIAŁOZNAWSTWA, WYTRZYMAŁOŚCI I SPAWALNICTWA KATEDRA MATERIAŁOZNAWSTWA, WYTRZYMAŁOŚCI I SPAWALNICTWA KIEROWNIK Prof. dr hab. inż. A. Ambroziak andrzej.ambroziak@pwr.edu.pl ZASTĘPCA KIEROWNIKA Prof. dr hab. inż. Z. Mirski KATEDRA MATERIAŁOZNAWSTWA,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr SP-5. Laboratorium Spajalnictwa

ĆWICZENIE Nr SP-5. Laboratorium Spajalnictwa Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Spajalnictwa ĆWICZENIE Nr SP-5 Opracowali: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA SZKOLENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA SZKOLENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Instytut Spawalnictwa OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA SZKOLENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Ważna do 31 grudnia 2014 Gliwice, styczeń 2014 Wydawca: INSTYTUT SPAWALNICTWA, 44-100 GLIWICE,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA SZKOLENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA SZKOLENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Instytut Spawalnictwa OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA SZKOLENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Ważna do 31 grudnia 2013 Gliwice, styczeń 2013 Wydawca: INSTYTUT SPAWALNICTWA, 44-100 GLIWICE,

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

R o c z n y s p i s t r e ś c i 2 0 1 2

R o c z n y s p i s t r e ś c i 2 0 1 2 www.pspaw.ps.pl R o c z n y s p i s t r e ś c i 2 0 1 2 Białucki Piotr, Lange Artur, Miazga Krzysztof Spawanie orbitalne rur cieńkościennych ze stali 316L... 33/10 Bański Robert, Rozumek Dariusz* Rozwój

Bardziej szczegółowo

Osłonowe gazy spawalnicze. w ujęciu tabelarycznym

Osłonowe gazy spawalnicze. w ujęciu tabelarycznym Osłonowe gazy spawalnicze w ujęciu tabelarycznym Osłonowe gazy spawalnicze w ujeciu tabelarycznym awarte w niniejszym katalogu skrócone wersje tabel mają na celu dostarczenie podstawowych informacji na

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 MAREK ŚLIWOWSKI MIROSŁAW KARUSIK NDTEST Sp. z o.o, Warszawa www.ndtest.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Raport z badań Badania w zakresie zużycia gazu ochronnego dla źródła prądu spawania w osłonie gazów ochronnych Sigma 400 IGC

Raport z badań Badania w zakresie zużycia gazu ochronnego dla źródła prądu spawania w osłonie gazów ochronnych Sigma 400 IGC Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH (Instytut edukacyjny i badawczy techniki spawalniczej) Badania w zakresie zużycia gazu ochronnego dla źródła prądu spawania w osłonie gazów ochronnych

Bardziej szczegółowo

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Przy ciągle rosnącej konkurencyjności na rynku, firmy poszukują rozwiązań podnoszących jakość i wydajność produkcji. W odpowiedzi na ten trend wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa

Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa XVI POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVIII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa Prezentacja alternatywnych możliwości uzyskania wysokiej efektywności procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym

Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym Zawarte w niniejszym katalogu skrócone wersje tabel mają na celu dostarczenie orientacyjnych informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH DESING OF WELDING PROCESSES. Liczba godzin/tydzień: 1W, 3P PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PROJEKTOWANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH DESING OF WELDING PROCESSES. Liczba godzin/tydzień: 1W, 3P PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Wykład, Projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Niekonwencjonalne technologie łączenia elementów konstrukcji lotniczych

Niekonwencjonalne technologie łączenia elementów konstrukcji lotniczych Niekonwencjonalne technologie łączenia elementów konstrukcji lotniczych Nr zadania - ZB 15 Partnerzy - ZB 15 1) Politechnika Lubelska - dr hab. inż. Tomasz Sadowski, prof.. PL 2) Politechnika Rzeszowska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 11. 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa... 11 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów... 13 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów... 13 1.1.1. Stany skupienia materii... 13 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie

2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie Przedmowa 1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów 1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów 1.1.1. Stany skupienia materii 1.1.2. Charakterystyka gazów 1.1.3. Charakterystyka plazmy 1.1.4. Stan

Bardziej szczegółowo

Zawsze właściwa jakość. Zestawienie Gazów Osłonowych. Linde Gas

Zawsze właściwa jakość. Zestawienie Gazów Osłonowych. Linde Gas Zawsze właściwa jakość. Zestawienie Gazów Osłonowych Linde Gas Gazy osłonowe do spawania stali wysokostopowych Struktura Austenityczna MAG Drut pełny CRONIGON 2 CRONIGON S2 CRONIGON He20 CRONIGON He50

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi. dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik

Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi. dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Dym spawalniczy Dym spawalniczy (aerozol dwufazowy kondensacyjny) jest mieszaniną

Bardziej szczegółowo

DYNÓW: 09.03.2015R ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2015 I. ZAMAWIAJĄCY NIP: 795-18-28-564 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DYNÓW: 09.03.2015R ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2015 I. ZAMAWIAJĄCY NIP: 795-18-28-564 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 DYNÓW: 09.03.2015R I. ZAMAWIAJĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA GAZOCIĄGÓW I URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH STALOWYCH O MOP > 5 BAR PRACE SPAWALNICZE.

WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA GAZOCIĄGÓW I URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH STALOWYCH O MOP > 5 BAR PRACE SPAWALNICZE. Dyrektora PSG sp. z o.o. Oddziału w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2014 r. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA GAZOCIĄGÓW I URZĄDZEŃ GAZOWNICZYCH STALOWYCH O MOP > 5 BAR PRACE SPAWALNICZE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych.

Właściwa jakość i wydajność. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. Właściwa jakość i wydajność CORGON gazy osłonowe do spawania stali niestopowych i niskostopowych. 2 CORGON gazy osłonowe do spawania

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 18.08.2016 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA

Bardziej szczegółowo

System spawania orbitalnego A7 TIG 300

System spawania orbitalnego A7 TIG 300 System spawania orbitalnego A7 TIG 300 ŁATWE SPAWANIE WIELOWARSTWOWE Kemppi K7 Sprzęt spawalniczy 1(7) PROFESJONALNY SYSTEM ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA ORBITALNEGO TIG DO WIELOWARSTWOWEGO SPAWANIA RUR System

Bardziej szczegółowo

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące

Wykaz norm. Lex norma badania nieniszczące Lex norma badania nieniszczące - Lex norma badania nieniszczące L.p. Numer normy Tytuł Status 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PN-B-06264:1978 Wersja PN-B-19320:1999 Wersja PN-C-82055-4:1999

Bardziej szczegółowo

44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32 231-00-11, fax 32 231-46-52, www.is.gliwice.pl

44-100 Gliwice, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32 231-00-11, fax 32 231-46-52, www.is.gliwice.pl INSTYTUT SPAWALNICTWA 44-100, ul. Bł. Czesława 16-18 tel. 32 231-00-11, fax 32 231-46-52, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/322/12 pt.: Ocena przydatności zestawu preparatów

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 97/23/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 97/23/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 97/23/WE Załącznik nr 17 Załącznik nr 17 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) Aktualizacja 11.2015 Na podstawie analiz awaryjności

Bardziej szczegółowo

rury stalowe i profile zamknięte

rury stalowe i profile zamknięte rury stalowe i profile zamknięte SPECJALIŚCI OD RUR STALOWYCH Od 10 lat dostarczamy naszym klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasi odbiorcy,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Prezentacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Prezentacja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej III FORUM TECHNOLOGII CIEPŁOWNICZYCH 17-19 listopada 2014, Busko-Zdrój Badanie metodą ultradźwiękową obwodowych złączy spawanych

Bardziej szczegółowo

C E N N I K K U R S Ó W P O D S T A W O W Y C H ( świadectwo spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach )

C E N N I K K U R S Ó W P O D S T A W O W Y C H ( świadectwo spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach ) C E N N I K K U R S Ó W P O D S T A W O W Y C H ( świadectwo spawacza wystawione przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach ) 1. Podstawowy kurs spawania gazowego ( 311 ) grupa materiałowa - 1 2. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Spawanie w osłonie wiedzy

Spawanie w osłonie wiedzy XV POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Spawanie w osłonie wiedzy Gdańsk-Sobieszewo, 17 październik 2013 ArcQuality Zaawansowany system wspomagający zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo