- J. GÓRKA, S. STANO - Własności i struktura złączy spawanych wiązką laserową stali obrabianej termomechanicznie S700MC... 5/39 - J. ADAMIEC, M.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- J. GÓRKA, S. STANO - Własności i struktura złączy spawanych wiązką laserową stali obrabianej termomechanicznie S700MC... 5/39 - J. ADAMIEC, M."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI ROK 2014 Poniżej publikujemy spis treści wybranych działów Biuletynu Instytutu Spawalnictwa. Spis ten będzie również umieszczony na stronie internetowej Biuletynu ARTYKUŁY: nr/str. - M. BANASIK, S. STANO, M. URBAŃCZYK - Spawanie hybrydowe laser + łuk elektryczny. Rozwój i możliwości metody (Część I)... 1/34 - M. ST. WĘGLOWSKI, T. PFEIFER - Wpływ technologii na jakość powierzchni cięcia stali niestopowej... 1/40 - S. BŁACHA, M. ZEMAN - Wstępna ocena spawalności nowoczesnej stali energetycznej PB2... 1/48 - J. PIKUŁA, T. PFEIFER, J. MENDAKIEWICZ - Wpływ gazu osłonowego na własności połączeń blach ocynkowanych wykonanych metodą lutospawania MIG/MAG prądem o zmiennej biegunowości... 1/54 - P. IREK - Laserowe stopowanie stopu aluminium AlSi7Cu4MgMn węglikiem krzemu... 1/59 - B. E. PATON Badania i opracowania Instytutu Spawania Elektrycznego im. E. O. Patona dla współczesnej energetyki... 2/13 - M. BANASIK Cięcie laserowe. Postęp w rozwoju urządzeń... 2/23 - A. PIETRAS, M. St. WĘGLOWSKI - Niezgodności w złączach zgrzewanych metodą FSW i nieniszczące metody ich wykrywania... 2/29 - T. PFEIFER Zastosowanie prądu o zmiennej biegunowości do spawania stopów aluminium metodą MIG... 2/37 - A. SAWICKI Wpływ quasi-statycznych zmian ciśnienia gazu na modelowanie łuku elektrycznego urządzeń elektrotechnologicznych... 2/41 - R. SCHÄFER, P. PASQUALE Przemysłowe zastosowanie impulsu magnetycznego (EMPT) do formowania, zgrzewania, zaciskania i cięcia... 2/49 - M. St. WĘGLOWSKI, J. DWORAK, S. BŁACHA Spawanie wiązką elektronów charakterystyka metody... 3/25 - E. TURYK, W. GROBOSZ Początki metody spawania łukiem krytym... 3/32 - W. OBORSKI, H. PASEK-SIUREK Wykorzystanie nowoczesnych metod analizy w projektowaniu urządzeń do nagrzewania indukcyjnego... 3/39 - T. KIK Analiza numeryczna procesu spawania złącza doczołowego blach ze stopu aluminium metodą MIG... 3/48 - A. SAWICKI, M. HALTOF Funkcja współczynnika tłumienia w modelach łuku elektrycznego prądu zmiennego. Cz. 4. Kryteria wyboru modelu łuku i wyznaczanie stałej czasowej łuku słaboprądowego... 3/56 - A. KISZKA, T. PFEIFER Zastosowanie preparatów przeciwodpryskowych w procesach spawania... 4/32 - J. CZUCHRYJ, P. IREK Ocena wielkości porów na podstawie badań penetracyjnych metodą barwną w złączach spawanych z aluminium i jego stopów... 4/41 - M. ST. WĘGLOWSKI, J. DWORAK, S. BŁACHA Spawanie wiązką elektronów urządzenia i wyposażenie... 4/46 - R. KACZMAREK, R. KRAWCZYK Analiza wymiarów złączy próbnych w procesie kwalifikowania technologii spawania wg PN-EN ISO w aspekcie badań ultradźwiękowych wg PN-EN ISO /52 - R. KRAWCZYK Zakresy parametrów spawania w zależności od sposobu przenoszenia metalu w łuku spawalniczym... 4/57 - W. ZEMAN, M. RESTECKA Branża spawalnicza na tle gospodarki w okresie wahań koniunkturalnych w latach /63 - F. NASCIMENTO, L. QUINTINO Rozwój technologii zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału FSW... 5/17 - E. MEISS Filozofia techniki klejenia - możliwości i granice... 5/27 - S. KEITEL, J. NEUBERT Spawanie laserowe nowe zastosowanie do spawania rurociągów i pojazdów szynowych... 5/31

2 - J. GÓRKA, S. STANO - Własności i struktura złączy spawanych wiązką laserową stali obrabianej termomechanicznie S700MC... 5/39 - J. ADAMIEC, M. WIĘCEK Technologia spawania laserowego rur ożebrowanych ze stopu niklu Inconel /44 - D. RUTKOWSKI, A. AMBROZIAK Wpływ umocnienia laserowego współczesnych stali karoseryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego na właściwości mechaniczne... 5/50 - A. IVARSON - Łączenie zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości... 5/59 - L. KARLSSON, L.E. SVENSSON, K. HURTIG - Wpływ wymieszania na właściwości spoiny w złączach stali o wysokiej wytrzymałości... 5/65 - B. RUTZINGER - Wpływ procesu napawania na stopień wymieszania napoiny wykonanej spoiwem ERNiCrMo-3 (stop typu 625) na podłożu ze stali niestopowej... 5/72 - P. BERNASOVSKÝ - Przykłady awarii gazociągów przesyłowych na Słowacji... 5/77 - J. PILARCZYK, M. St. WĘGLOWSKI Technologie elektronowiązkowe w spawalnictwie... 5/81 - O. SHEREPENKO, S. JÜTTNER, V. ZHUK - Zgrzewanie rezystancyjne punktowe ultrawysokowytrzymałych stali w zmiennych warunkach procesu... 5/87 - B.E. PATON, I.W. KRIVTSUN, G.S. MARYNSKY, A.W. CHERNETS, I.Yu. KHUDETSKY, Yu.N. LANKIN, S.E. PODPRIATOV Zgrzewanie oraz obróbka termiczna żywych tkanek prądem o podwyższonej częstotliwości... 5/92 - B.E. PATON, L.M. ŁOBANOV, V.V. ŁYSAK, V.V. KNYSZ, V.I. PAVŁOVSKIJ, V.P. PRIŁUCKIJ, A.N. TIMOSZENKO, P.V. GONCZAROV, G. CYAO Spawanie bez odkształceń paneli typu stringer ze stopu tytanu VT-20 (ВТ-20)... 5/102 - W. D. KUZNETSOV, K. P. SZAPOWAŁOW - Wpływ nanotlenków na strukturę i własności metalu spoiny stali niskostopowych... 5/109 - M. BELOEV - Projektowanie, wytwarzanie i montaż wielkogabarytowych elementów konstrukcji dachów zbiorników o dużej średnicy... 5/113 - Z. MIRSKI, T. PIWOWARCZYK, Z. FAŁEK, K. BANYŚ - Projektowanie spawanych zbiorników ciśnieniowych wg przepisów ASME BPVC przy wspomaganiu metodą elementów skończonych... 5/116 - A. KISZKA, T. PFEIFER - Wpływ udziału składowej ujemnej w przebiegu prądu spawania na własności złączy spawanych metodą MIG/MAG z różnorodnych materiałów konstrukcyjnych... 5/122 - T. CHMIELEWSKI, D. GOLAŃSKI - Zastosowanie energii tarcia kinetycznego do metalizacji ceramiki... 5/131 - T. PFEIFER, J. RYKAŁA - Spawanie cienkościennych blach ze stopu EN AW 7075 metoda niskoenergetyczna a prąd pulsujący... 5/136 - K. PAŃCIKIEWICZ, A. ZIEWIEC, P. KAJDA, E. TASAK, P. ZBROJA - Mikrostruktura i własności połączeń różnoimiennych stali stosowanych w energetyce... 5/144 - A. PIETRAS, A. WĘGLOWSKA, B. RAMS, Sz. KOWIESKI, D. MIARA, M. St. WĘGLOWSKI Zgrzewanie FSW materiałów różniących się własnościami fizycznymi... 5/151 - J. MATUSIAK, J. WYCIŚLIK, P. SZŁAPA, W. MARCZAK - Badania eksperymentalne wpływu warunków technologicznych spawania łukowego w osłonie gazów na poziom dźwięku... 5/158 - T. PIWOWARCZYK, A. MAŁACHOWSKA, M. WINNICKI - Modelowanie numeryczne oraz potencjał aplikacyjny natryskiwania metodą Cold Spray... 5/171 - M. NOWAK, J. BUCHOWSKI, D. WIŚNIEWSKI - Programowanie offline robotów spawalniczych korzyści procesowe i ekonomiczne... 5/178 - D. FYDRYCH, G. ROGALSKI, J. ŁABANOWSKI - Problemy spawania podwodnego stali o podwyższonej wytrzymałości... 5/185 - T. CHMIELEWSKI, K. KUDŁA, M. WĘGLOWSKI - Analiza wpływu charakterystyk spawalniczych łuku w nowoczesnych odmianach metody MAG na właściwości spawania oraz geometrię spoin... 5/193

3 - D. MAJEWSKI, A. WINIOWSKI Materiały dodatkowe do lutowania twardego o ograniczonej szkodliwości... 5/198 - J. DWORAK - Napawanie laserowe warstw gradientowych... 6/22 - L. TUZ, K. PAŃCIKIEWICZ, E. TASAK, J. ADAMIEC, T. GÓRAL - Badania skłonności do pęknięć gorących wybranych stali austenitycznych... 6/31 - J. PIKUŁA, K. KWIECIŃSKI, G. POREMBSKI, A. PIETRAS Symulacja MES procesu zgrzewania FSW kuli zaworu zwrotnego... 6/36 - R. KACZMAREK, R. KRAWCZYK - Analiza wpływu kąta ukosowania na wykrywalność przyklejeń brzegowych w ultradźwiękowej metodzie badań nieniszczących... 6/41 - A. SAWICKI, M. HALTOF - Badanie wpływu zaburzeń długości kolumny na metodę wyznaczania parametrów modelu Pentegowa opisującego łuk elektryczny o charakterystyce statycznej typu Ayrton... 6/47 ARTYKUŁY FIRMOWE: - TPS/i -inteligentna rewolucja w technologii spawania (FRONIUS)... 1/67 - Światowa premiera produktów firmy TRUMPF na 11. Targach Blechexpo w Stuttgarcie... 1/69 - Nowości firmy KEMPPI... 1/72 - Pierwszy poradnik spawania wąskoszczelinowego metodą TIG informator dla użytkowników z przemysłu (POLYSOUDE)... 2/54 - Uchwyty spawalnicze MIG/MAG TBi Expert (KB TECHNIK Sp. j.)... 2/59 - Automatyczne stanowisko do spawania ścian szczelnych (CENTROSPAW Sp. z o.o.)... 2/60 - Nowoczesne uchwyty spawalnicze dopasowane do indywidualnych potrzeb (ABICOR BINZEL)... 3/69 - ACCUPOCKET 150/400 - pierwsze na świecie przenośne źródło prądu spawalniczego z wbudowanymi akumulatorami litowo-jonowymi do zastosowania niezależnego od sieci elektrycznej (FRONIUS)... 3/72 - Komfort pracy na stanowisku spawalniczym. Odciągi stanowiskowe produkcji Klimawent S.A.... 4/82 - BrightLine fiber - wysoka jakość cięcia w całym zakresie grubości i gatunków blach (TRUMPF)... 4/84 - Firma Fronius rozwija platformę źródeł spawalniczych MIG/MAG TPS/i... 6/64 CERTYFIKACJA I NORMALIZACJA: - M. KUBICA Kierunki zmian w badaniu technologii spawania wg projektu normy ISO : /71 NOWE WYDAWNICTWA: - Tomasz Chmielewski - Projektowanie procesów technologicznych spawalnictwo... 2/69 - Iljuszenko V.M., Łukjanienko E.P.: Svarka i naplavka medi i splavov na ee osnove... 2/69 - Sidorec V.N., Pentegov I.W.: Determinirovannyj haos v nelinejnych cepjach s elektriczeskoj dugoj... 2/70 - Denisow Ł.S.: Svarka i kaczestvo... 2/70 - Jacek Słania, Krzysztof Staniszewski: Próba łamania złączy spawanych. Atlas przełomów... 3/81 - Jerzy Nowacki: Stal dupleks w konstrukcjach spawanych... 3/82 - Zalecenia technologiczne DVS dla spawania wiązką elektronów (DVS Technical codes on electron beam welding)... 3/82 - Klauss Rainer Schulze - Technologie elektronowiązkowe (Electron beam technologies)... 3/83 - Zalecenia technologiczne dla spawania wiązką elektronów i procesów pokrewnych (Recommended Practice for Electron Beam Welding and Allied Processes)... 4/93 - Nazarenko O.K., Nesterenkow W.M., Bondarew A.A., Krawczuk L.A., Archangelskij Ju.A.: Spawanie wiązką elektronów elementów świdrów wiertniczych (Elektronnołuczewaja swarka burowych dolot)... 4/94

4 RÓŻNE: - Akademik Borys Ewgieniewicz Paton Jubileusz 95 lat. Konferencja międzynarodowa Spawanie i technologie pokrewne teraźniejszość i przyszłość (Kijów, r.)... 1/5-55. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Spawalnictwo w trzech żywiołach. Ziemia Woda Powietrze (Gdańsk, )... 1/20 - J. PILARCZYK - Promocja polskiego spawalnictwa w Kazachstanie... 1/23 - M. DRAGAN - E-Biuletyn od roku w sieci... 1/25 - W. ZEMAN, M. RESTECKA - Innowacje modne hasło czy konieczność... 1/29 - B. CZWÓRNÓG - Projekt Wsparcie transferu wiedzy w dziedzinie spawalnictwa w województwie śląskim z udziałem Instytutu Spawalnictwa... 2/5-18 Międzynarodowe Targi Schweissen & Schneiden 2013 fotoreportaż... 2/66 - XIX Konferencja Spawalnicza Energetyków Spawanie w energetyce, Jarnołtówek, r.... 3/10 - Medale i wyróżnienia w czasie Targów Spawalnictwo i STOM (Kielce, r.)... 3/15 - P. WILK, J. PLEWNIAK Prototyp wytwornicy wodorowej... 3/64 - Perspektywy rozwoju branży spawalniczej w Polsce Wschodniej... 3/77 - Targi Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 (Poznań, r.)... 4/8 - XX Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania Międzyzdroje, r.... 4/15 - Sekcja Spawalnicza SIMP z nowymi władzami... 4/80 - EXPO Kraków - Nowe Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe... 4/90 - Rozmowa z p. Wiolettą Błońską-Dudek dyrektorem Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING. 5/202 - J. SAPERSKI - Wpływ wprowadzenia normy PN-EN 1090 na spawalnictwo w małych wytwórniach konstrukcji spawanych... 6/53 - Sekcja spawalnicza SIMP wczoraj i dziś... 6/57 - J. COLT - Wybór najlepszej metody cięcia metali: cięcie tlenowe, plazmowe, laserowe czy strumieniem wody?... 6/59 - Jacek Górka doktorem habilitowanym w dyscyplinie naukowej Inżynieria Materiałowa... 6/67 - Możliwości systemu edukacji a potrzeby kadrowe sektora spawalniczego... 6/69 SZKOLENIE: - Kolejne kursy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika, Międzynarodowego Technologa Spawalnika, Międzynarodowego Mistrza Spawalnika, Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego i Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego... 1/74 - Kolejne kursy Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika i Międzynarodowego Instruktora Spawalniczego... 3/78 - Cykl spotkań poświęconych zmianom zasad egzaminowania spawaczy stali wg nowej normy PN-EN ISO : /80 Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA (MIS): Kongres Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa... 1/78 - Dokumenty Komisji XII i XIII... 2/61 - Dokumenty komisji XV, XVI, gr /91 - Dokumenty komisji I, II, III... 6/71 Z ŻYCIA FIRM: - MTP otwarcie nowego pawilonu... 3/74

5 - Nowa inwestycja firmy MESSER Polska Sp. z o.o. - Budowa nowoczesnego zakładu wytwarzającego gazy skroplone w Turku... 4/85 - Jubileusz Firmy Kirchhoff Automotive w Polsce... 4/89 Z ŻYCIA INSTYTUTU SPAWALNICTWA: - Medale i wyróżnienia Targów Kielce dla Instytutu Spawalnictwa... 3/23 - Medal Honorowy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej dla Dyrektora Instytutu Spawalnictwa... 4/5 - Srebrny medal dla Instytutu Spawalnictwa na 113. Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE w Paryżu... 4/6 - Nowa Pani doktor w Instytucie Spawalnictwa... 6/5 - Międzynarodowa nagroda The Henry Granjon Prize 2014 dla dr inż. Aleksandry Węglowskiej... 6/6

6 INDEKS AUTORÓW 2014 Adamiec J.... 5/44; 6/31 Ambroziak A.... 5/50 Banasik M.... 1/34; 2/23 Banyś K.... 5/116 Beloev M.... 5/113 Bernasovský P.... 5/77 Błacha S.... 1/48; 3/25; 4/46 Buchowski J.... 5/178 Chernets A.W.... 5/92 Chmielewski T.... 5/131; 5/193 Colt J.... 6/59 Czuchryj J.... 4/41 Czwórnóg B.... 2/5 Cyao G.... 5/102 Dworak J.... 3/25; 4/46; 6/22 Fałek Z.... 5/116 Fydrych D.... 5/185 Golański D.... 5/131 Gonczarov P.V.... 5/102 Góral T.... 6/31 Górka J.... 5/39 Grobosz W.... 3/32 Haltof M.... 3/56; 6/47 Hurtig K.... 5/65 Irek P.... 1/59; 4/41 Ivarson A.... 5/59 Jüttner S.... 5/87 Kaczmarek R... 4/52; 6/41 Kajda P.... 5/144 Karlsson L.... 5/65 Keitel S.... 5/31 Khudetsky I Yu.... 5/92 Kik T.... 3/48 Kiszka A.... 4/32; 5/122 Knysz V.V.... 5/102 Kowieski Sz.... 5/151 Krawczyk R.... 4/52; 4/57; 6/41 Krivtsun I.W.... 5/92 Kubica M.... 4/71 Kudła K.... 5/193 Kuznetsov W.D.... 5/109 Kwieciński K.... 6/36 Lankin Yu.N.... 5/92 Łabanowski J.... 5/185 Łobanov L.M.... 5/102 Łysak V.V.... 5/102 Majewski D.... 5/198 Małachowska A.... 5/171 Marynsky G.S.... 5/92 Matusiak J.... 5/158 Marczak W.... 5/158 Meiss E.... 5/27 Mendakiewicz J.... 1/54 Miara D.... 5/151 Mirski Z.... 5/116 Nascimento F.... 5/17 Neubert J.... 5/31 Nowak M.... 5/178 Oborski W.... 3/39 Pańcikiewicz K.... 5/144; 6/31 Pasek-Siurek H.... 3/39 Pasquale P.... 2/49 Paton B.E.... 2/13; 5/92; 5/102 Pavłovskij V.J.... 5/102 Pfeifer T....1/40; 1/54; 2/37; 4/32; 5/122; 5/136 Pietras A.... 2/29; 5/151; 6/36 Pikuła J.... 1/54; 6/36 Pilarczyk J.... 1/23; 5/81 Piwowarczyk T.... 5/116; 5/171 Plewniak J.... 3/64 Podpriatov S.E.... 5/92 Porembski G.... 6/36 Priłuckij V.P.... 5/102 Quintino L.... 5/17 Rams B.... 5/151 Restecka M.... 1/29; 4/63 Rogalski G.... 5/185 Rutkowski D.... 5/50 Rutzinger B.... 5/72 Rykała J.... 5/136 Saperski J.... 6/53 Sawicki A.... 2/41; 3/56; 6/47 Schäfer R.... 2/49 Sherepenko O.... 5/87

7 Stano S /34; 5/39 Svensson L.E.... 5/65 Szapowałow K.P.... 5/109 Szłapa P.... 5/158 Tasak E.... 5/144; 6/31 Timoszenko A.N.... 5/102 Turyk E.... 3/32 Tuz L.... 6/31 Urbańczyk M.... 1/34 Węglowska A.... 5/151 Węglowski M.... 5/193 Węglowski M. St.... 1/40; 2/29; 3/25; 4/46; 5/81; 5/151 Więcek M.... 5/44 Wilk P.... 3/64 Winiowski A.... 5/198 Winnicki M.... 5/171 Wiśniewski D.... 5/178 Wyciślik J.... 5/158 Zbroja P.... 5/144 Zeman M.... 1/48 Zeman W.... 1/29; 4/63 Zhuk V.... 5/87 Ziewiec A.... 5/144

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI

Instytut Spawalnictwa SPIS TREŚCI Tytuł: Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych Opracował: pod redakcją dr. hab. inż. Mirosława Łomozika Rok wydania: 2009 Wydawca: Instytut

Bardziej szczegółowo

Komfort. i niezawodna ochrona

Komfort. i niezawodna ochrona Przyłbica spawalnicza 3M Speedglas 9100 to rozwiązanie nowej generacji, zapewniające niespotykany dotąd komfort użytkowania. 3M Speedglas 9100 posiada nowy, opatentowany system nagłowia, który idealnie

Bardziej szczegółowo

rok założenia 1928 dawniej

rok założenia 1928 dawniej Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda wydawnicza simp, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 warszawa tel./fax: 0-22 827 25 42, 0-22 336 4 79 e-mail: pspaw@ps.pl,

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds.

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds. Wydawca Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda Wydawnicza SIMP ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79 e-mail: pspaw@ps.pl, http://www.pspaw.ps.pl adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

przeglad Mosty i konstrukcje spawane ... zrobotyzowane stanowiska spawalnicze... i nie tylko... Nr 3/2011

przeglad Mosty i konstrukcje spawane ... zrobotyzowane stanowiska spawalnicze... i nie tylko... Nr 3/2011 przeglad Nr 3/2011 Welding Technology Review Mosty i konstrukcje spawane Rok założenia 1928 PL ISSN 0033-2364 Index 37125 Cena 17 zł (w tym 5% Vat) Spawalnictwo Automatyka Pomiary Rok założenia... zrobotyzowane

Bardziej szczegółowo

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 1 2 Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA

Bardziej szczegółowo

przeglad Nr 13/2011 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Moc jest z tobą, jeśli masz ten aparat

przeglad Nr 13/2011 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Moc jest z tobą, jeśli masz ten aparat przeglad Nr 13/2011 Welding Technology Review 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Warszawa, 24-26 października 2011 r. Rok założenia 1928 PL ISSN 0033-2364 Index 37125 Cena 17 zł (w tym 5% Vat)

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Artykuł na s. 36 SANDVIK POLSKA Sp.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT)

Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 7/2012 CoroMill 690 CoroTurn HP Systemy HPC

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

15-17. października. Kraków

15-17. października. Kraków biuletyn 3/2013 EUROTOOL 18. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów BLACH-TECH-EXPO 5. Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach Salon Technologii CAx Salon Kooperacji

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA

PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA ISSN 0509-6669 PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA Nr 213/2011 ZAGADNIENIA NAPĘDÓW LOTNICZYCH Stefan Szczeciński, redaktor wydania Wydanie publikacji jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 CoroMill 176 innowacja we frezowaniu

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012 Grand Prix Formuły 1 to najbardziej

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Informator został sfinansowany z funduszy Projektu Kluczowego POIG.01.01.02-00-015/08 KATALOG ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PROJEKTU KLUCZOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

2.1.M.01: Technologie laserowe w inżynierii powierzchni

2.1.M.01: Technologie laserowe w inżynierii powierzchni 2 nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29 th -30 th November 2009 1 Panel nt. Procesy wytwarzania

Bardziej szczegółowo

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT

od lewej: Donal Tusk - premier prof. Edward Chlebus - Dyrektor Centrum CAMT 1Przedstawienie CAMT Obszary badawcze i kompetencje C A M T FP C mies zc z ą si ę w najnow s z yc h trendach rozwojowych technologii, systemów wytwórczych i systemów informatycznych rozwijanych nie tylko

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2015 Gliwice, maj 2015 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu badawczego

Raport z projektu badawczego Raport z projektu badawczego Opracowanie konstrukcji i badania doświadczalne mechatronicznego obrabiarkowego zespołu posuwowego z napędem sterowanym inteligentnym modułowym układem wykonawczym Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH

PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH XXVIII KONFERENCJA PROBLEMY ROZWOJU MASZYN ROBOCZYCH PROGRAM KONFERENCJI ZAKOPANE 26-29 stycznia 2015 KOMITET HONOROWY Profesorowie: Marian KRÓLAK Jan RYŚ Zbigniew SMALKO Józef WOJNAROWSKI KOMITET NAUKOWY

Bardziej szczegółowo