TAB R76.2 OWNER S MANUAL TAB R76.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAB R76.2 OWNER S MANUAL TAB R76.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 TAB R76.2 OWNER S MANUAL TAB R76.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość

2 Contents / Spis treści English 3 Polski 11 Warunki gwarancji 20 2

3 Introduction Thank you for your trust and your decision to buy our product! As we constantly update and improve our device, there may be small differences between the printed manual and your pad in some cases. This user manual contains important safety instructions and information for proper use of the device. Please follow the instructions in this manual carefully. 1. Please keep the device away from places with high temperatures, high humidity or dust. 2. In particular please avoid leaving the device in the car during summer if the doors are closed. 3. Avoid shocks and do not let the device fall, as otherwise it may cause damage to the device. 4. The Standby Time of the batteries may vary due to different environmental influences. 5. We are not responsible for data losses that are caused by damage to the product, repairs or any other reasons. 6. Do not open the housing of the device. Doing this will void your warranty claims. 7. Do not use alcohol, thinners or petrol to clean the display use only a dry cloth. 3

4 Device Overview 1. Reset 7. Power button 2. minihdmi 8. Volume - 3. microsd slot 9. Volume + 4. DC-in 5V 10. Speaker 5. microusb 6. Audio out Description of the buttons Volume Buttons: Here you can increase or reduce the volume. Power Button: Press the button for two seconds to switch on or switch off the device. Press the button briefly to activate or end the Standby-Mode. Reset: Press the button for seven seconds to restart the device. 4

5 Power Monitoring and Charging the Batteries The battery charge symbol in on the status bar indicates the charging status of the batteries. If the power goes down, the device shuts itself off automatically. If less power is shown, use the power adapter to charge the device. The charging time for the battery is approximately four hours. Screen Lock If the device is not used for specified time or the Power button is pressed briefly, the screen is switched off and display lock is activated. By pressing the Power button briefly the screen will be reactivated. For locking the screen press the Lock button in the specified direction. Language Settings English is a default language. To change the language setting, please do the following: Applications Icon Settings Icon Press on the applications icon on the right side of the screen. Select Settings. Scroll to the end of the list. Select Language & keyboard. Select Select language. Type your preferred language. Press the Home button to return to the home screen. 5

6 Connecting to the Computer and Data Transfer The device is equipped with a High-Speed USB2.0 interface. After you connect the device to a computer, it appears in the status display. Pull the status bar down and press USB Connection to activate the USB Memory. When using the device for data transfer, you cannot access to the internal flash and the microsd on your device. Functions of the Buttons on the User Interface Icon Definition Icon Definition Google search Back Back to the start screen System current time Applications list Navigate between different desktops Wi-Fi signal Mass storage status Applications List ApkInstaller. Program for installing and uninstalling Apps that were not downloaded from the Android Market. Market. Load Apps (programs) from the Android Market. You can download and install apps, games and other applications. Many are free. Explorer. Open the Explorer to access Micro SD TF Cards, USB sticks and other storage media. The Explorer is a practical manager for documents and all types of data. 6

7 Internet browser Camera . Program for retrieving, processing and sending s. G-mail. Program for retrieving, processing and sending s through Google account. Google Maps. Program for the display of maps or satellite images Route planner. Skype. Program to chat with other Skype users or to make telephone calls via Internet. Twitter. Application for Microblogging Facilitates the display of public diaries or create a public diary of your own. Facebook. Program for using the social network site Facebook. account. Calendar. Managing schedules can be synchronized automatically with a Google Pocket Calculator Time. Time display and setting alarm functions. Settings. Changing the basic settings of the device. Sound Recorder. Dictation Device Function. Video Player 7

8 Gallery. Manage and display images and videos. E-book. A program for reading and managing e-books. System Settings Wi-Fi Click the main interface shortcut, select Internet connection manager, click Wi-Fi settings, enter Wi-Fi setting interface and turn on the Wi-Fi switch (see the picture). The device will automatically scan for wireless networks Select your network Enter the password when prompted and connect to the network to get access to the Internet Data usage Set data limit. 8

9 Sound Set the volumes, system sounds Display Set the brightness, wallpaper, screensaver etc. Storage Show all storage and space of apps in internal memory/ SD card. Battery Show battery time. Apps Show all apps you installed. Accounts & Sync Sync your accounts you setup. Location services Determine your location by Intel. Security Set the screen security/encryption/passwords etc. Language & Input Set the language of device and input language you want. Backup & reset Recover factory data reset. Date & Time Set the date & time of device. Accessibility Set the font, auto-rotate etc. Developer options 9

10 Show pointer location, screen updates, CPU usage etc. About tablet Show the model number, version etc. USB Connections You can connect your device to your computer, use it as a removable disk and open any files saved on your device. Browsing the Internet Touch this icon to open the Internet browser. Google is the default start page. Touch the input field to display the keyboard: After entering a website address, touch this key to open the website. 10

11 TAB R76.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 11

12 Wstęp Dziękujemy za zaufanie i zakup naszego urządzenia! Nieustannie staramy się ulepszać nasz produkt, dlatego mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy Twoim urządzeniem, a informacjami znajdującymi się w instrukcji. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje. Zapoznaj się z jej treścią zanim zaczniesz korzystać z urządzenia. 1. Chroń urządzenie przed wysoką temperaturą, wilgocią oraz pyłem. 2. Unikaj pozostawiania urządzenia latem w niewentylowanym samochodzie. 3. Urządzenie nie jest odporne na wstrząsy. Upuszczenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie. 4. Długość pracy urządzenia na baterii zależne jest od warunków, w jakich znajduje się urządzenie. 5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się w pamięci urządzenia, która spowodowana została uszkodzeniem urządzenia lub próbą jego naprawy. 6. Nie otwieraj obudowy urządzenia. Grozi to utratą gwarancji. 7. Nie używaj alkoholu, rozpuszczalnika ani benzyny w celu oczyszczenia ekranu urządzenia. Używaj tylko i wyłącznie suchej szmatki. 12

13 Opis Urządzenia 1. Reset 6. Wyjście słuchawkowe 2. minihdmi 7. Włącznik 3. microsd czytnik 8. Głośność - 4. Gniazdo ładowania 9. Głośność + 5. microusb 10. Głośnik Opis przycisków Przyciski regulacji głośności: Za pomocą tych przycisków zwiększ lub zmniejsz poziom ogólnej głośności urządzenia. Przycisk zasilania: Przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Kliknij przycisk, aby wygasić ekran urządzenia (stan wstrzymania). Przytrzymaj przycisk przez siedem sekund, aby wymusić ponowny rozruch urządzenia. 13

14 Kontrola i Ładowanie Baterii Ikona baterii Jeżeli bateria na pasku statusu informuje o aktualnym naładowaniu baterii. rozładuje się, urządzenie się wyłączy. Jeżeli ikona wskazuje niski poziom baterii, podłącz ładowarkę. Ładowanie baterii powinno trwać około czterech godzin. Blokada Ekranu Jeżeli urządzenie nie jest używane przez określony czas, lub jeżeli użyty został przycisk zasilania, urządzenie przejdzie w stan wstrzymania blokując tym samym ekran. Klikając przycisk zasilania uruchomisz ekran ponownie. Po uruchomieniu ekranu ujrzysz ekran blokady. Przeciągnij ikonę na wskazane miejsce, aby odblokować urządzenie. Ustawienia Języka Domyślny językiem systemowym jest język angielski. Aby zmienić język urządzenia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: Ikona Aplikacji Ikona Ustawień Naciśnij na ikonę aplikacji (po prawej stronie ekranu). Wybierz ikonę ustawień. Przewiń listę na sam dół. Wybierz opcję Language & keyboard. Wybierz opcję Select language. Wybierz pożądany język. Naciśnij przycisk powrotu, aby wrócić do ekranu głównego. 14

15 Połączenie z Komputerem i Transfer Danych Urządzenie wyposażone jest w szybki interfejs USB 2.0. Po podłączeniu urządzenia do komputera, na ekranie urządzenia wyświetli się odpowiednia informacja. Rozwiń pasek statusu i kliknij opcję Połączenie USB, aby uruchomić pamięć USB. Podczas korzystania z transferu danych, korzystanie z karty pamięci na urządzeniu jest niemożliwe. Funkcje Przycisków Interfejsu Użytkownika Ikona Definicja Ikona Definicja Wyszukiwanie Google Wstecz Powrót do ekranu głównego Czas systemowy Lista aplikacji Poruszanie się pomiędzy pulpitami Sygnał Wi-Fi Status USB Lista Aplikacji ApkInstaller. Aplikacja umożliwiająca instalację programów spoza Marketu. Market. Aplikacja umożliwiająca pobieranie i instalację gier oraz programów. Wiele z nich można pobrać za darmo. SD. Explorer. Aplikacja umożliwiająca przeglądanie zasobów pamięci urządzenia oraz karty 15

16 Przeglądarka internetowa. Aparat. . Aplikacja pozwalająca na obsługę skrzynki pocztowej. G-mail. Aplikacja pozwalająca na obsługę skrzynki pocztowej poprzez serwis Google. Google Maps. Aplikacja wyświetlająca mapy oraz trasy. Skype. Komunikator umożliwiający kontakt z innymi osobami przez Internet. bloga. Twitter. Aplikacja do mikro-blogów. Umożliwia przeglądanie lub prowadzenie własnego Facebook. Aplikacja ułatwiająca dostęp do serwisu społecznościowego Facebook. Kalendarz. Aplikacja może zostać automatycznie zsynchronizowana z Google. Kalkulator. Czas. Wyświetla czas oraz pozwala na ustawienie alarmów. Ustawienia. Pozwala na zmianę podstawowych ustawień urządzenia. Dyktafon. Odtwarzacz wideo. 16

17 Galeria. Zarządzaj i przeglądaj obrazy. E-book. Aplikacja umożliwiająca przeglądanie e-booków. Ustawienia Systemowe Wi-Fi Kliknij ikonę ustawień, wybierz opcję Manager połączeń bezprzewodowych, kliknij opcję Ustawienia Wi-Fi i uruchom funkcję Wi-Fi (patrz obrazek) Urządzenie automatycznie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe Wybierz pożądaną sieć Wprowadź hasło, aby połączyć się z siecią i uzyskać dostęp do Internetu Zużycie danych Określ limit zużycia danych. Dźwięk Określ głośność dźwięków w systemie. 17

18 Wyświetlacz Ustaw jasność wyświetlacza, tapetę oraz inne. Pamięć Wyświetl wykorzystanie pamięci przez aplikacje. Bateria Pokaż pozostały czas pracy urządzenia na baterii. Aplikacje Przejrzyj wszystkie zainstalowane aplikacje. Konta i synchronizacja Zsynchronizuj posiadane konta. Usługi lokalizacji Dostosuj swoją lokalizację. Bezpieczeństwo Zabezpiecz urządzenie kodem PIN lub innym. Język i wprowadzanie Ustaw język oprogramowania urządzenia. Kopia i przywracanie Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia. Data i czas Ustaw datę i czas. Dostępność Ustaw rozmiar czcionki, funkcję obracania ekranu itd. Dla programistów Pokaż lokalizację wskaźnika, zużycie procesora itd. 18

19 Informacje o urządzeniu Pokaż numer modelu oraz inne informacje. Połączenie USB Połącz urządzenie z komputerem osobistym w celu transferu danych. Urządzenie będzie widoczne na komputerze jako dysk wymienny. Przeglądanie Internetu Kliknij tę ikonę, aby uruchomić przeglądarkę internetową. Strona Google jest stroną domyślną przeglądarki. Kliknij pole wprowadzania adresu, aby przywołać klawiaturę ekranową: Po wpisaniu adresu, kliknij ten przycisk, aby przejść pod wskazany adres. 19

20 Warunki gwarancji: 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu ( ) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi dostarczona przy zawarciu umowy. 2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. 3. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia wypełnionej w dniu zakupu karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Dokonywanie zmian i skreśleń w karcie gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. 4. Okres gwarancji na urządzenia GOCLEVER wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży sprzętu, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na Produkcie. 5. Tryb przyjmowania produktów uszkodzonych w systemie DOOR to DOOR przysługuje nabywcy w terminie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 15 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tych terminów użytkownik powinien przesłać uszkodzone urządzenie do punktu serwisowego na własny koszt po wcześniejszym uzyskaniu numeru RMA zgodnie z procedurą reklamacyjną. Natomiast koszt przesyłki do klienta po naprawie pokrywa Gwarant. 6. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD i akumulatorów zamontowanych w urządzeniach GOCLEVER wynosi 6 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od daty produkcji, w ekranach TFT LCD 3,5 do 10 dopuszczalne jest wystąpienie do 5 błędnych pikseli (białe, czarne lub tzw. sub-piksele). 7. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. uchwyty, kable itp.) wynosi 1 miesiąc od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych ( nie dotyczy gwarancja door-to-door ) 8. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia urządzenia na serwis. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni. 9. Reklamujący zobowiązany jest zgłosić usterkę poprzez formularz reklamacyjny na stronie www. W Przypadku nie zgłoszenia usterki i wysłania jej do gwaranta bez uzyskania numeru reklamacyjnego przesyłka nie zostanie przyjęta na serwis. 10. Usterka musi być zgłoszona do serwisu nie później niż 14 dni od jej zaistnienia. 11. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca. 12. Sprzęt nie odebrany z serwisu w ciągu 3 miesięcy od ukończenia naprawy przepada na rzecz serwisu. 13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu. 14. Gwarancja nie obejmuje: 1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy; 2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym; 3. uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalań, przepięć, itp. 4. wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu 20

21 15. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych co najmniej równoważnych. 16. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia. 17. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp. 18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. 20. Gwarant nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na nośnikach magnetycznych, informujemy również że mapy przywracane będą zgodne ze stanem produkcyjnym. 21. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 22. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową. Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem: Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 16:30 tel. (061) Wszelkie pytania prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres Serwisy Partnerskie Czechy BOUNCER S.R.O. SLAVONICKA Jemnice, Czech Republic Serbia ET Servis d.o.o. Beograd Member of Logo d.o.o. Group Bulevar kralja Aleksandra Beograd. Srbija ,

22 Ukraina Service Center "KROK-TTC" ul. Geroev Dnepra 2A 04212, Kiev, Ukraine Rumunia S.C. Cordon Electronics S.R.L. Str. Spataru Preda nr. 12, sector 5 Bucuresti, Romania , , , Chorwacja PlayCom Ulica grada Vukovara 249,10000 Zagreb , , Skype : PlayCom - HR Słowenia TopTime d.o.o., Litostrojska cesta 44f, Ljubljana i tel:

23

24

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB 7500 OWNER S MANUAL TAB 7500 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI TAB A93 OWNER S MANUAL TAB A93 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents /Spis treści English

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER flymouse KEYBOARD. GOCLEVER flymouse KEYBOARD

GOCLEVER flymouse KEYBOARD. GOCLEVER flymouse KEYBOARD GOCLEVER flymouse KEYBOARD OWNER S MANUAL GOCLEVER flymouse KEYBOARD INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation

Bardziej szczegółowo

Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL

Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER S MANUAL ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Speaker Stand 01 OWNER S MANUAL

Bluetooth Speaker Stand 01 OWNER S MANUAL Bluetooth Speaker Stand 01 OWNER S MANUAL Bluetooth Speaker Stand 01 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL. NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM OWNER S MANUAL NAVIO 500 Plus, 705V Plus, 705CAM INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G

Instrukcja obsługi. wybierz wersję: WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi wybierz wersję: 1 2 WIFI ZM7WIFI 3G ZM73G Instrukcja obsługi WIFI ZM7WIFI Spis treści Wprowadzenie Zawartość Budowa urządzenia Pozycja i podłączenie do zasilania Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. www.navroad.com. Dziękujemy za zakup urządzenia.

Prawa autorskie. www.navroad.com. Dziękujemy za zakup urządzenia. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA.

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO POBRANIA. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Trzymaj instrukcję w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-07-08

PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi. Quick Guide 2013-07-08 PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Skrócona instrukcja obsługi Quick Guide 2013-07-08 Skrócona instrukcja obsługi PL PENTAGRAM COMBO 4-CORE [P 400-1] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. OV-Solution10. User manual PL/EN/CZ/SK

Instrukcja obsługi. OV-Solution10. User manual PL/EN/CZ/SK Instrukcja obsługi User manual PL/EN/CZ/SK OV-Solution10 1 Witamy Dziękujemy za zakup naszego tabletu. Aby zapoznać się z produktem we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

35.8. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice.

35.8. User manual Instrukcja obsługi. www.lark.com.pl. The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. 35.8 User manual Instrukcja obsługi The provider of the device reserves the right to modify the device without any prior notice. Lark Europe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

Mobile phone ML0529.1

Mobile phone ML0529.1 Mobile phone ML0529.1 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

Mobile phone. Owner's manual

Mobile phone. Owner's manual ML0529 Mobile phone Owner's manual Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL EN 2 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly

Bardziej szczegółowo

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL Senior phone ML0639 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

AHD-101. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 41

AHD-101. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 41 AHD-101 TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 41 This product meets all the requirements and provisions of the applicable European Union directives. Declaration

Bardziej szczegółowo

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23

AHD-115. TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T. Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 AHD-115 TV tuner DVB-T Tuner telewizyjny DVB-T Instruction Manual 3 Instrukcja obsługi 23 This product meets all the requirements and provisions of the applicable European Union directives. Declaration

Bardziej szczegółowo

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach.

Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Prawa autorskie www.navroad.com Dziękujemy za zakup urządzenia NavRoad. Mamy nadzieję, że nawigacja NavRoad będzie Ci towarzyszyć w wielu udanych podróżach. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj

Bardziej szczegółowo

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones

TVAC16000B. User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones TVAC16000B GB PL DK ES User guide Instrukcja obsługi Betjeningsvejledning Manual de instrucciones Version 01/2013 This user guide contains important information on starting operation and using the device.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE. www.overmax.eu

Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE. www.overmax.eu Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE www.overmax.eu 1 Informacje podstawowe 1.1 Ogólne Dziękujemy za zakup naszego cyfrowego telefonu komórkowego GSM / GPRS. Przeczytanie

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P

NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P User s manual (short form) NVIP-2DN5000V/IR-1P NVIP-3DN5000V/IR-1P NVIP-2DN5020V/IR-1P NVIP-2DN5000V/IR-1P, NVIP-3DN5000V/IR-1P, NVIP-2DN5020V/IR-1P User s manual (short form) ver.1.1 IMPORTANT SAFEGUARDS

Bardziej szczegółowo

Polski. Dziękujemy za zakup tabletu TAB411.

Polski. Dziękujemy za zakup tabletu TAB411. Dziękujemy za zakup tabletu TAB411. Tablet TAB411 oferuje wszystkie funkcje niezbędne do wygodnego korzystania z Internetu oraz multimediów: Rezystywny ekran dotykowy 10 o rozdzielczości 1024 x 600 Wbudowana

Bardziej szczegółowo

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi www.polsky.tv Dune HD TV-102 Quick Start Guide Table of Contents 3 Table of Contents 4 16 Polski English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL KAMERA TERMOWIZYJNA THERMAL IMAGER KT-130 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA TERMOWIZYJNA KT-130 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.01 25.01.2013 Kamera

Bardziej szczegółowo