Doing Business International

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doing Business International"

Transkrypt

1 Hanseatic Parliament Doing Business International Biznes międzynarodowy General Meeting, Berlin

2 Summary of the project / streszczenie projektu Summary of Project Doing Business International Streszczenie projektu Biznes międzynarodowy

3 Doing Business International Overall objective is to create a further education course, that is interesting for the people working in SMEs in the region of the partner. Thus the member companies will benefit as well as the organisation, offering the course (by having happy members and earning through participants fees) Głównym celem jest opracowanie kursu dokształcania dla MSP z regionu działalności danej Izby. Z projektu korzyści mają czerpać zarówno przedsiębiorstwa jak i organizacje oferujące kursy (zadowoleni członkowie, pobierane opłaty)

4 Doing Business International International activity is important for SMEs in order to strengthen export and to increase sales Międzynarodowa działalność gosp. jest dla MSP ważna, aby wzmocnić eksport i zwiększyć sprzedaż

5 Doing Business International establish Cross-border cooperation s, reduce costs and safeguarding business successes nawiązać współpracę ponadgraniczną, zredukować koszty oraz zabezpieczyć sukces przedsiębiorstwa achieve international exchange of innovations and create transfer uzyskać międzynarodową wymianę innowacji oraz transfer

6 Doing Business International - Project duration : 29.September September Project Partner - Czas trwania projektu: 29 września września partnerów

7 Project Partners / partnerzy projektu 1. Hanse-Parlament 2. Chamber of Crafts Schwerin 3. Chamber of Crafts Warszawa 4. Panevezys Chamber of Crafts 5. Baltic Institute 6. Chamber of Crafts Trondheim 7. Pori College 8. Chamber of Crafts Szczecin

8 Doing Business International - Application Managers and qualified employees need corresponding qualifications, international competence and experiences: Kadra kierownicza oraz pracownicy potrzebują odpowiednich kwalifikacji, kompetecji oraz doświadczeń międzynarodowych a) a continuous further education course shall be developed - including international competences like business English, intercultural management, international business as well as a practical training abroad a) Kurs dokształcania powinien - zawierać kompetencje międzynarodowe np. j. angielski w biznesie, zarządzanie interkulturowe, biznes międzynarodowy oraz praktykę w zagranicznym zakładzie

9 Doing Business International - Application - the specific needs and necessities of SMEs from the individual Baltic sea countries taken into account. - using experiences, qualification constituents etc. on hand as well as Best Practise solutions from the other BSRs - ending with an official final examination - uwzględniać potrzeby MSP z poszczególnych państw regionu nadbałtyckiego - wykorzystać istniejące doświadczenia oraz przykłady Best Practise z innych państw nadbałtyckich - kończyć się oficjalnym egzaminem

10 Doing Business International - Application b) the developed further education course will be tested practically by the chamber of crafts Schwerin in 2009 b) Opracowany kurs dokształcania zostanie w roku 2009 przetestowany przez Izbę Rzemieślniczą Schwerin

11 Doing Business International - Application c) the course concept with all required documents will then be distributed to all members of the Hanseatic Parliament, so that they can offer this course for a fee - towards their member companies - train further personnel and provide their member enterprises with qualified staff. c) Całościowa koncepcja kursu zostanie następnie udostępniona wszystkim członkom Parlamentu Hanzeatyckiego, aby ci mogli - realizować kursy dla zrzeszonych zakładów - realizować kursy dla innych osób i pozyskać je do pracy w rzemiośle oraz MSP - pobierać opłaty za uczestnictwo w realizowanych kursach

12 Target Groups / grupy docelowe Correspondingly the course focuses at the target groups: Owner of small and medium-sized enterprises Managers and qualified employees of small and medium-sized enterprises Kurs adresowany jest do następujących grup docelowych: Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw Kadra kierownicza oraz specjaliści w MSP

13 Target Groups / Grupy docelowe Younger qualified employees after graduation of the professional education Unemployed qualified employees who can improve their work market opportunities with these qualifications Qualified employees from other economic sectors who can find work in small and medium-sized enterprises with this additional qualification Młodzież po ukończeniu nauki zawodu Osoby bezrobotne, które posiadają kwalifikacje zawodowe i chcą polepszyć swoje szanse na rynku pracy Osoby z innych sektorów gospodarki, które dzięki tym dodatkowym kwalifikacjom chcą znaleść zatrudnienie w sektorze MSP

14 Doing Business First Workshop First Workshop in Hamburg, 17th November 2009

15 Course in Schwerin/ Kurs w Schwerinie Starting : , Ends : , Początek: , koniec Fee : 500 per Person Opłata: 500 za osobę

16 Course in Schwerin / Kurs w Schwerinie Module/ Moduł Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Topic/Temat Modul 1.1 Business English I Modul 1.2 Business English II Internationales Business Biznes Międzynarodowy Business in the BSR Biznes w reg. nadbałtyckim Intercultural Management Zarządzanie interkulturowe Case Study Studium Przypadku Modul 6.1 Practical Training / Przygotowanie do praktyki Module 6.2 Training abroad / Praktyka zagraniczna Module 6.3 Internationales Mentoring / międzynarodowy mentoring Total / Łącznie self-study (i.e. concept, final paper) nauczanie samodzielne (koncepcja, praca końcowa) Total /Łącznie Hours spend liczba godzin 40 h 20 h 35 h 45 h 30 h 16 h 20 h 50 h. 30 h. 386 h 300 h 686 h

17 Module 1: Business English Moduł 1: Angielski w biznesie 1.1 Business English I (40 Hours): Based on Simply English, English Training 1.1 Angielski w biznesie I (40 godz.) w oparciu o książkę Simply English 1.2 Business English II (20 Hours): Communication Skills, simulation of typical situations (job interview, phone conversation etc) 1.2 Angielski w biznesie II (20 godzin): komunikowanie się w j. angielskim, ćwiczenie typowych sytuacji (rozmowy telefoniczne, itp.)

18 Module 2: International Business Moduł 2: Biznes międzynarodowy Macroeconomic trends / trendy makroekonomiczne Reasons to go international / motywy rozpoczynania działalności międzynarodowej Different ways of international activities / różne formy działalności międzynarodowej International Marketing / Marketing międzynarodowy E-Business / biznes elektroniczny Qualitymanagement / zarządzanie jakością 35 hours/godzin

19 Module 3: Business in the BSR/ Moduł 3: Biznes w regionie nadbałtyckim Economic markets in the BSR / rynki gospodarcze w regionie nadbałtyckim Law / Taxation in the BSR / przepisy prawne i podatkowe Funding and cooperation possibilities / możliwości pozyskania funduszy, możliwości współpracy 45 hours/godziny

20 Module 4: Intercultural Management Moduł 4: Zarządzanie interkulturowe Interculturual communication and cooperation Komunikacja interkulturowa i współpraca Human-resource issues Kwestie personalne 30 hours/30 godzin

21 Module 5 : Case study/ Moduł 5: studium przypadku The implementing partner chooses 1 2 international SMEs Partner organizujący kurs wybiera 1-2 firmy działające za granicą Those companies should be authentic and sector specific Przykłady powinny być autentyczne i w miarę możliwości dopasowane do danej branży The student evaluates the international activity (from preparation, financing, choosing the right partner and country etc. and points out successful ways) Uczestnicy ocenianiają/analizują przykłady (przygotowanie, finansowanie, wybór partnera, państwa, itp.) 15 hours/godzin

22 Module 6.1 : Practical Training / praktyka zawodowa 1. Practical Training Abroad / Praktyka za granicą Three weeks training on the job in a foreign company Trzytygodniowa praktyka w zagranicznym zakładzie 200 hours/godzin

23 Module 6.2 : Practical Training / Praktyka zawodowa 2. Concept for the international activitiy of the own company 2. Koncepcja działalności międzynarodowej dla własnego zakładu 200 hours/godzin

24 Part 7: Final Exam / Moduł 7: egzamin końcowy The course ends with a certificate Doing Business International for SMEs. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat Biznes międzynarodowy dla MSP Optional, the students can pass a final exam and upon successful passing receive the accredition of the HWK Schwerin and can apply for the EuroPass Możliwość otrzymania paszportu edukacyjnego EuroPass

25 Doing Business International Erprobungslehrgang Doing International Business for SME im Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Schwerin Teilnehmer: 16 Führungskräfte und Mitarbeiter aus kleinen und mittleren Handwerksbetrieben, hauptsächlich Baugewerbe Kathrin Fügel Projektleiterin Außenwirtschaft

26 Dozentenakquise: Doing International Business for SME - Vorbereitungsphase Schaltung von Anzeigen in mehreren regionalen Tageszeitungen Persönliche Gespräche mit 8 potenziellen Dozenten Herausforderung: Experten finden, die genau dem gefordertem Profil entsprechen Zusammenarbeit mit der Privaten Wirtschafts- und Technikakademie (WTA); Hintergrund: Erfahrung mit ähnlichen Projekten

27 Doing International Business for SME - Vorbereitungsphase Teilnehmerakquise: Erstellung eines Informationsflyers, Werbung im Internet sowie in der lokalen, regionalen und überregionalen Presse Telefonische Kontaktaufnahme mit 350 Mitgliedsbetrieben Einladung an 140 potenzielle Teilnehmer und ing an Industrieunternehmen, anschließend telefonische Nachfassaktion Registrierung von 18 Anmeldungen zum Lehrgang Fazit: sehr zeitaufwändig, viel Überzeugungsarbeit notwendig Herausforderung: - im Frühjahr/Sommer wenig Spielraum für Weiterbildungen in den Betrieben - Unterricht unter der Woche schwierig, Mitarbeiter wird im Tagesgeschäft gebraucht

28 Course in Schwerin

29 Course in Schwerin

30 Doing International Business for SME - Vorbereitungsphase Lehrgangsvorbereitung: Erstellung von Stundenplan und Lehrgangsunterlagen sowie Anpassung vorhandener Unterlagen an den aktuellen Lehrgang in Zusammenarbeit mit der WTA Unterlagen sind inhaltlich an die Form des integrierten Lernens angepasst: Nutzung des vorhandenen Außenwirtschaftsportals der WTA im Rahmen des Lehrgangs

31 Doing International Business for SME - Vorbereitungsphase Überarbeitung der Inhalte/Module: Ausgangspunkt: Erfahrungen der WTA mit Kombination aus Präsenzunterricht und E-Learning Anpassung der Module Englisch und Außenwirtschaft an die Form des integrierten Lernens: Präsenzunterricht, E-Learning und individuelles Coaching Vorteile: weniger Präsenzunterricht, für KMU vorteilhaft bessere, individuelle Betreuung durch Coaching E-Learning ist zeitgemäß und lässt individuellen Spielraum

32 Doing International Business for SME - Vorbereitungsphase Überarbeitung Inhalte/Module: Erarbeitung eines Außenwirtschaftskonzeptes sowie einer Firmenpräsentation auf Englisch Unterstützung der Dozenten durch Experten aus der Praxis, z.b. zu den Themen Recht, Finanzierung, Marktauftritt im Ostseeraum Einführung in die Nutzung der Internettelefonie Skype Module anerkannte Weiterbildungsprüfung und Auslandspraktika im Erprobungslehrgang nicht eingesetzt, da bei Teilnehmern kein Bedarf Herausforderung: Gestaltung eines einheitlichen Lehrganges für verschiedene Zielgruppen, da unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse. Erprobungslehrgang an die Bedürfnisse von Handwerksunternehmen angepasst

33 Doing International Business for SME - Durchführungsphase Präsenzunterricht: 5 Unterrichtsstunden, 1x wöchentlich, abwechselnd Außenwirtschaft und Englisch Vortrag eines Experten zu einem bestimmten Fachgebiet ca. 1x im Monat Führen eines Projekttagebuches Abstimmung von individuellen Coachings: Durchführung in den Betrieben Organisation einer Unternehmerreise nach Polen im Anschluss an den Lehrgang: Präsentation der Firma auf Englisch, d.h. praxisnahe Umsetzung des Erlernten

34 Course in Schwerin - Experiences Further Experiences Christiane Vorpahl, Chamber Schwerin

35 Course in Schwerin - Finalisation The course ended on 7th October 2009 The participants prepared a presentation of their business and informed about their upcoming international activities and expectations

36 Doing Business Second Workshop Second Workshop : 7th September 2009 in Schwerin

37 Course in Schwerin - Experiences Diversity of participants fruitful. Training based on specific sectors, thus participants = competitors, not recommended. The information exchange with other businesses and creation of new business ties was seen as a real asset Compact seminar not possible for self-employed. SME owners can not afford to leave their company for more than one day a week Participants were very happy with organisation by the Chamber Schwerin Business English is of special importance to participants. However, the different level of knowledge is a challenge for the teacher

38 Course in Schwerin - Experiences Practical training abroad is interesting for companies, but hard to realise for businessman; suitable only for young entrepreneurs or employees Individual coaching of companies during internationalisation process is priority on wish list of companies completing the course, theoretical input could be less, practical training more (costintensive)

39 Next steps Final evaluation of training course Draft of official examination regulations and approval by responsible ministry Adaption and transfer to other areas of the Baltic Sea Region; different interest (Poland, Finland, Norway) Third and final workshop in summer 2010

40

Doing Business International

Doing Business International Hanseatic Parliament Doing Business International Biznes międzynarodowy Handwerkskammer Hamburg Dr. Max A. Hogeforster 17. 11. 2008 Doing Business International 1. Introduction / wprowadzenie 2. Summary

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association

International Project Management Association International Project Management Association Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2 Opracowane na podstawie IPMA Competence Baseline Version 2.0b Stowarzyszenie Project Management Polska National

Bardziej szczegółowo

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Raport ze spotkania grupy partnerskiej

Raport ze spotkania grupy partnerskiej Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Projekt Partnerski Grundtviga Tytuł projektu: Osoby 50 plus na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Pierwsze spotkanie w Polsce Katowice, 26 29 listopad 2013

Bardziej szczegółowo

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project

The Final Report. Development Alternatives, Inc. (DM) Business Information Center @IC) Project The Final Report Submitted by Development Alternatives, Inc. (DM) for Contract No.: 181-0023-3-00-5202 Business Information Center @IC) Project Warsaw, June 30,1997 Final Report Business Information Center

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce

THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY. Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce THE WORLD BANK BANK ÂWIATOWY Tertiary Education in Poland Szkolnictwo wy sze w Polsce The findings and conclusions presented in this report do not necessarily represent the position of the World Bank and

Bardziej szczegółowo