Przywództwo Leadership. Leader and her/his ethics Jarosław Kucharski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przywództwo Leadership. Leader and her/his ethics Jarosław Kucharski jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl"

Transkrypt

1 Przywództwo Leadership Leader and her/his ethics Jarosław Kucharski

2 Areas of cooperation Możliwość współpracy Ze mną można pracować w obszarach: Dylematów etycznych (lepsze zrozumienie i rozstrzyganie) Rozwój (identyfikacja obszarów do pracy, wyznaczanie zadań) Zarządzanie czasem (wypracowywanie dobrych nawyków) I can be helpful in: Ethical dilemmas (solving and better understanding) Self - development (identification of areas to work on, setting tasks) Time management (working our with good practices) 2

3 Table of content Spis treści Slajd 2: Możliwość współpracy Slajdy 4-9: Jezuicki model przywództwa Slajdy 10-14: Przywództwo: podstawowe informacje Slajdy 15-20: Samopoznanie Slajdy 21-24: Elastyczność Slajdy 25-35: Coaching Slajdy 36-38: Wizja jak to się robi Slajd 39: Examen Slajdy 40-49: Etyka lidera Slajdy 50-52: Zarządzanie czasem Slide 2: Areas of cooperation Slides 4-9: The Jesuit model of leadership Slides 10-14: Leadership: general information Slides 15-20: Self - awareness Slides 21-24: Resiliency Slides 25-35: Coaching Slides 36-38: Vision - working with Slide 39: Examen Slides 40-49: Ethics of the leader Slides 50-52: Time management 3

4 Main pillar of Jesuit Leadership Filar przywództwa jezuickiego KAŻDY MOŻE BYĆ PRZYWÓDCĄ! Odkryj przywódcę w sobie! 4

5 Zasady przywództwa jezuickiego Rules of Jesuit leadership We are all leaders, and we are leding all the time, well or poorly. Leadership springs from whithin. Leadership is not an act. It is a way of living. Leadership is an ongoing process Wszyscy jesteśmy przywódcami- cały czas przewodzimy lepiej lub gorzej Przywództwo pochodzi z wewnątrz. Przywództwo nie jest działaniem. Jest sposobem życia Przywództwo to proces bez końca 5

6 Self-leadership Zacznij od siebie Zacznij od bycia swoim własnym przywódcą Stwórz swoją osobistą misję na Ziemi Masz możliwości musisz je odkryć i rozwinąć Korzystaj z własnych nawyków i przekonań Leadership begins with self-leadership Develop Your personal mission on Earth You have potential All You have to do is to recognize it and develop Build on Your personal beliefs ant attitudes 6

7 Main elements of Jesuit Leadership Filary przywództwa jezuickiego Self-awareness Leaders who understood their strengths, weaknesses, values, and worldview Ingenuity Leaders who confidently innovated and adapted to embrace a changing world Samoświadomość: Liderzy znają swoje silne i słabe strony, są świadomi wyznawanych wartości i światopoglądu Pomysłowość Liderzy potrafią twórczo dostosować się do zmieniającego się świata 7

8 Main elements of Jesuit Leadership Filary przywództwa jezuickiego Love Leaders who engaged others with a positive, loving attitude Heroism Leaders who energized themselves and others through heroic ambitions Miłość Liderzy przewodzą za pomocą długotrwałego, pozytywnego nastawienia Heroizm Liderzy stawiają sobie i innym wymagające i motywujące cele 8

9 HEROIZM HEROISM MIŁOŚĆ LOVE POMMYSŁOWOŚĆ INGENUITY SAMOŚWIADOMOŚĆ SELF-AWERNESS 9

10 Leadership as a solution to economical problems Przywództwo a problemy ekonomiczne Udział w rynku można zwiększyć poprzez polepszenie obsługi klienta i/lub zmniejszenie kosztów. Nie da się tego osiągnąć bez przywództwa. Bezpieczeństwo, stabilność i bezpieczeństwo biorą się z przywództwa. (przysłowie Mistrzów Jedi) Market share is driven by speed to market, customer service, and/or efficiencies that drive out cost. These cannot be done without leadership. Security, stability and safety start through the gateway of leadership. (Proverb of Jedi Masters) 10

11 Managment and Leadership Zarządzania a przywództwo Przewodzisz Dajesz wizję, potrafisz ja przetłumaczyć na język konkretu, motywujesz do działania Zarządzasz Rozliczasz z wykonania zadań, pilnujesz, czy wszystko jest zgodne z planem Lead You provide a vision, you can translate it into practice, you motivate to work on it Manage You are giving and checking the tasks, everything should go as planed 11

12 Uniqueness of leadership Wyjątkowość przywództwa Przywództwo zawiera sobie paradoks. Z jednej strony trzeba działać szybko, bez zwłoki i skutecznie. Z drugiej, warunkiem sukcesu jest czas, którzy liderzy muszą poświęcić na spokojne i ciche rozwijanie samoświadomości. Występuje silne napięcie między potrzebą szybkiego działania i spokojnego myślenia. Leadership development is a paradox. It must be practical and immediate. However, to be able to do, leaders must find quiet time to develop self-understanding. There is a strong tension between the need to act quickly and the need to stop and think. 12

13 A great leader Wielki przywódca Zna swoje silne strony i potrafi znaleźć ludzi, którzy posiadają kompetencje, jakich mu brakuje Wie, że każdy człowiek jest wyjątkowy i prowadzi każdego tak, aby zwiększać jego potencjał. REALIZUJE MOŻLIWOŚCI, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE. Needs to know, how leverage the strength she already has, and to surround herself with others to fill her own gaps. Realizes, that each of his people is unique, and coaches them to leverage their own strengths. REALISING THE POTENTIAL, THAT IS ALREADY THERE 13

14 Managment and leadership Zarządzanie i przywództwo Self - Alignment Samopoznanie LEADERSHIP PRZYWÓDZTWO Integration scalanie Working with others Współpraca 14

15 Self-understanding Samopoznanie Definicja umiejętności Samoocena Ocena 360 stopni Identyfikacja silnych i słabych stron Definition of competency Self - Assessment 360 degree self - assessment Identification of strength and weaknesses 15

16 Self-understanding Samopoznanie Motywatory Dlaczego i Gdzie idziesz? Zachowanie Jak idziesz? Nie należy ich oceniać jako lepszych czy gorszych Nie należy mierzyć Inteligencji Etyce Umiejętnościach Motivators: Why and Where you walk? Behaviour How you are walking? No right or wrong Does not measure Intelligence Ethics Skills 16

17 4 Styles Cztery style Dominacyjny Dominator Wpływowy Influent Stabilność Stability Zgodność Consueling 17

18 Six Attitudes Sześć postaw teoretyk Towarzyski Praktyczny Indywidualista Estetyk Tradycyjny Theoretical Social Utilitarian Individualistic Aesthetic Traditional 18

19 How do you communicate? Jak się porozumiewasz? Preferowane kanały przyswajania komunikacji: Preffered methods of taking in information Wizualny: % Visual: % Słuchowy: % Auditory: % Ruchowy: % Kinaesthetic: % 19

20 Managment and leadership Zarządzanie i przywództwo Self-awerness, resiliency Samoświadomość, elastyczność Customer orientation Business acumen Project leadership Managing change Orientacja na klienta Zmysł biznesowy Przywództwo w projektach Zarządzanie zmianą Self-Aligment Samopoznanie LEADERSHIP PRZYWÓDZTWO Relationship skills communication Coaching/mentoring Actualising vision Zdolności społeczne komunikacja Coaching/mentoring Aktualizacja wizji Integration scalanie Working with others Współpraca 20

21 Resiliency Elastyczność Gotowość na podjęcie wyzwań Szukaj możliwości działania i poprawy Korzystaj z cudzych pomysłów, jeżeli to pomoże rozwiązać problem Utrzymuj wysoki poziom zaangażowania Willingness to jump in and get things started Seek opportunities for performance improvement and development Build on others ideas for the benefit of the decision Maintain appropriate, empowered attitude 21

22 Resiliency Elastyczność Upór w dążeniu do celu i przezwyciężaniu trudności Aktywne poszukiwanie nowych możliwości Właściwe zarządzanie czasem i priorytetyzacja zadań Persistence in managing and overcoming adversity Act proactively in seeking new opportunities Prioritization, time management 22

23 Five traits of resilient people Elastyczność pięć nawyków Nastawienie elastyczne (co można tu osiągnąć?) Orientacja na przyszłość Elastyczne działania Wprowadzanie porządku w chaosie Zmiana to nowe możliwości Building the resiliency attitude Looking into the future Practising flexibility Imposing order upon chaos Seeking opportunities in change 23

24 Permanent white water Ciągła zmiana Zadbaj o właściwe nastawienie Nie trać czasu na poznawanie alternatyw, których nie chcesz wykorzystać Płyń z prądem Sprawdź, co jest za następnym zakrętem Korzystaj z okazji Remember to pack your attitude Don t look where you don t want to go Go with the flow Explore what's around next bend Take time to eddy out 24

25 Coaching Rzeczywistość: Fakty zamiast interpretacji Obserwowalne zachowania Odczucia podwładnych LUKA Czego chcemy: Efektów zgodnych z celami biznesowymi Mierzalnych i osiągalnych Pożądanych przez wszystkich What is reality: Fact, no interpretation Observable behaviours Employee s feelings GAP What is desired: Aligned with business Measurable, achievable Desirable by all 25

26 Coaching Coaching w organizacji Skup się na zmianie, a nie rozwoju osobistym 3 kroki coachingu: 1. Identyfikacja luki 2. Ustalenie indywidualnych celów 3. Stworzenie planu działania Coaching in organisation: Focus on change, not personal growth 3 steps for coaching: 1. Name the gap 2. Establish individual goals 3. Establish an action plan 26

27 Coaching language Język coachingu Unikaj kierowania rozmową NIE: To jest zły kierunek. Unikaj analiz i interpretacji NIE: Wiem, co cię najbardziej dręczy Unikaj odniesień do przyszłości NIE: Zastanów się, jakie będą twoje relacje? Zmieżaj do celu, a nie tylko do kolejnego etapu NIE: Wszystko, czego chcesz, to awans. Avoid directing the discussion NOT: No that s the wrong goal Avoid analysis and interpretation NOT: Yes, I know which part bothers you the most Avoid future in the present state NOT: What will your relationship be like? Push to the end result, not just next step NOT: Promotion is what you want. 27

28 Coaching language Język coachingu Pytania coacha: Co by się stało, gdybyś został poproszony o pomoc w czymś, na czym się nie znasz? Co powstrzymuje cię przed żądaniem zmiany? Gdybyś dzisiaj umarł, czego być żałował? Jak możesz poradzić sobie z konfliktem bez uciekania się do postawy wygrany-przegrany? Questions in coaching What would happen if you asked for help in this area, in which you are not skilled? What s stopping you from requesting a change? If you died today, what regrets would you have? How might you deal with the conflict without resorting to a win/lose posture? 28

29 Coaching language Język coachingu Dlaczego chcesz być liderem? Dlaczego ludzie mieliby za tobą iść? Co po sobie zostawisz? Jaką chciałbyś mieć opinię, jak nie będziesz już robił tego, co teraz? Jakie są twoje słabe strony? Co możesz zrobić, żeby odzyskać świeżość? A twój zespół? A twoja organizacja? Why do you want to lead, and why should people follow you? What legacy do you want to leave behind? What do you want people to say about you after you left current role? What are your vulnerabilities? What can you do to renew yourself? Your team? Your organisation? 29

30 Skuteczna informacja zwrotna Wygrany przegrany Musimy pogadać. Nie dajesz z siebie wystarczająco przy tym projekcie. Wydawało mi się że tak właśnie będzie. Wygrany wygrany Masz chwilę? Niepokoi mnie jakość twojego ostatniego raportu. Ma mnóstwo literówek i jest nieczytelnie sformatowany. Zazwyczaj nie mam do ciebie zastrzeżeń czy teraz coś się stało? WIN/LOSE You and I need to talk. You just don t care about this project. I assumed with your background this would happen. WIN/WIN Do you have a minute? I m concerned about the quality of the report yopu just turned in. It had a lot of typos and format problems. Your work is usually great did something different happen this time? 30

31 How to disagree? Jak się nie zgadzać? Powinienem chyba poświęcić temu raportowi więcej czasu. Doceniam twój pomysł, ale muszę pamiętać o napiętym terminarzu. O czym ty myślałeś? Dobre praktyki: Koncentracja na problemie Używanie Ja Prośba / propozycja pomocy Próby zrozumienia Poszukiwanie rozwiązania wygrany - wygrany I think, I need to spend more time on this report. I appreciate your offer, but I m feeling some schedule pressure. What did you have in mind? SYMPTOMS: Attack problem Use I Ask for/offer to help Seek to understand Seek WIN-WIN 31

32 Accepting feedback Przyjmowanie informacji zwrotnej PORZĄDEK Co konkretnie zrobiłem, że ciężko się ze mną pracuje? MGŁA Może porozmawiamy o tym przy kawie? POWTÓRZENIE Tak ciężko się ze mną pracuje? DYSTANS Porozmawiajmy o tym jutro, jak obie (oboje, obaj) się uspokoimy SORT What have I done to make it hart to work for me? FOG Would you like a cup of coffee while we talk about this? REPEAT I m a pain to work for? DISTANCE Let s talk about this tomorrow, after we ve had a chance to calm down. 32

33 Accepting feedback Przyjmowanie informacji zwrotnej PRAWDA Unikaj obrony Zrozum ich odczucia Wyraź żal Znajdź punkty wspólne Zaproponuj alternatywy i / lub rozwiązania TRUTH Avoid defence Acknowledge their feelings Express regret Find a point of agreement Suggest alternatives, solutions 33

34 Feedback pointers Sposoby udzielania informacji zwrotnej UDZIELAJĄC: bądź GIVING: Be Konkretny Specific Skupiony na faktach Descriptive Skoncentrowany na działaniu (nie osobie) Powstrzymujący się od oceniania Action-orientated Non-judgemental 34

35 Feedback pointers Sposoby udzielania informacji zwrotnej OTRZYMUJĄC: Bądź otwarty Rób notatki Poproś o przykłady Staraj się zrozumieć Po pewnym czasie starannie oceń otrzymaną informację RECEIVING: Be open Take notes Ask for examples Seek to understand Triangulate information later 35

36 Tworzenie wizji Creating vision Przedstaw jasny i prosty opis celu Dostosuj swoją wizję do strategii organizacyjnych Zamień wizję na poszcególne etapy wdrażania Przedstaw ją załódze i sponsorom Clear and inspirational description of the desired outcome Align the vision with broader organisational strategies Translate the vision into manageable action steps Communicate the vision to staff and sponsors 36

37 Tworzenie wizji Creating vision Motywuj i naciskaj Postaraj się o właściwe dane Pamiętaj o odmiennych sytylach podejmownai adecyzji i czynnikach motywujących Zmierzaj do rozwiązań wygrany-wygrany Influence and encourage Gather appropriate input Understand individual motivators and decision-making styles Facilitate win-win solution 37

38 Wdrażanie wizji Translating the vision into action Zrób listę rzeczy do zrobienia Przypisz priorytety poszczególnym zadaniom: Wysoki, Średni i Niski Odrzuć zadania o Niskim priorytecie Zaplanuj wykonanie zadań z priorytetami Wysokim i Średnim List yout to-do s Rate the tasks based on your mission: High Alignment, Medium Alignment, Low Alignment Ignore the Low Alignment Schedule the High ad Medium Alignment 38

39 Examen Krótki pit stop dla umysłu Przypomnij sobie, jakie są twoje cele (ogólne i na konkretny dzień) Sprawdź, czy właściwie je realizujesz Dzięki examen dajesz sobie ciągłą informacje zwrotną. Short mental pit stop Remind yourself of key personal goals Check, if You are on the right way to achieve the goals Examen creates an ongoing feedback loop. 39

40 Ethics of the leader Etyka lidera Etyka lidera opiera się na jego głównych cechach Samoświadomość o o o Nie oszukuj samego siebie Czy będziesz mógł spojrzeć na siebie w lustrze po tym, jak podejmiesz dana decyzję? Miej świadomość kim jesteś, co chcesz osiągnąć, gdzie się znajdujesz, czego potrzebujesz, żeby iść dalej? Ethics of the leader is based on hers/his core abilities: Self - awareness: o o o Be honest with yourself Always ask yourself: can I look at myself into the mirror after doing this? Know who you are, what You are looking for, where you are, what do you need? 40

41 Ethics of the leader Etyka lidera Odpowiedzialność Ludzie, którym przewodzisz, biorą z ciebie wzór. Czy będziesz zadowolony, jeżeli będą się zachowywać w stosunku do ciebie tak samo, jak ty do nich? Responsibility Your followers are looking at and learning from You Ask Yourself: Do You want to be treated in the same manner, as You treating others? 41

42 Ethics of the leader Etyka lidera Czy warto być przyjaznym liderem? Szacunek i wartości Możesz iść po trupach do celu, ale to nie jest postępowanie lidera Lider tratuje ludzi tak, aby nadal chcieli za nim iść Are leaders more effective when they are nice to people? Respect and values You can archive our goal by any means but this wont make You a leader Leader treats other people as potential leaders they still want to follow her/him 42

43 Ethics of the leader Etyka lidera Zaufanie Bądź przewidywalny dotrzymuj danych obietnic Twoi ludzie powinni czuć Twoje wsparcie Braki w wiedzy będą wybaczone nieuczciwość nie zostanie zapomniana! Trust Be predictable let Your word mean something! Your followers should know, that You are with them Lack in knowledge can be forgotten lack in integrity never! 43

44 The model of ethical decision making Model etycznego podejmowania decyzji 1. Określ problem 2. Określ podstawowe zasady i wartości 3. Ustal i rozważ możliwości działania 4. Oceń możliwości 5. Wybierz tryb postępowania 1. Define the problem 2. Set basic values and rules 3. Establish and consider alternative solutions 4. Evaluate the solutions 5. Act! 44

45 The model of ethical decision making Model etycznego podejmowania decyzji 1. Zdefiniuj problem Z jakiego powodu ta sytuacja jest trudna? Kto jest w nią włączony? Czy uwzględniono punkt widzenia innych osób? Jakie jest źródło tej sytuacji? 1. Define the problem Why tis situation is difficult? Who is involved? What other people think about this problem? What is the background of the problem? 45

46 The model of ethical decision making Model etycznego podejmowania decyzji 1. Podstawowe reguły i wartości Jakie są Twje obowiązki? Przypomnij sobie wartości, których przestrzegasz w życiu? Jakie są możliwe konsekwencje rozwiązania sytuacji w sposób nieetyczny? 1. Basic values and rules What are Your duties in this situations? What are Your personal values? What could happened if the situation will be solve in unethical way? 46

47 The model of ethical decision making Model etycznego podejmowania decyzji 1. Ustal i rozważ możliwości działania W jaki sposób każda możliwość wpłynie na zainteresowane strony? Jakie są ograniczenia prawne? Jeżeli nie jesteś pewien, zapytaj się kogoś, komu ufasz i kto jest autorytetem 1. Establish and consider alternative solutions How each solution will affect on stakeholders? What is allowed by law? If You are not certain about the answer, feel free to ask some people, whom do You trust 47

48 The model of ethical decision making Model etycznego podejmowania decyzji 1. Oceń możliwości Jak zostałbyś oceniony przez swoja rodzinę, przełożonych, kolegów, gdyby twoje postępowanie było opisane w prasie? Jak ocenią cię przyszłe pokolenia? Co mówi Twoje sumienie? 1. Evaluate the solutions What would your family, authorities, friends say, if they see your actions in news? What would future generations say? What does your conscience say? 48

49 The model of ethical decision making Model etycznego podejmowania decyzji Wybierz tryb postępowania Przyjęte rozwiązanie musi mieścić się w ramach prawnych i być zgodne z kodeksem postępowania w Twojej organizacji lub zawodzie Musisz umieć każdemu zainteresowanemu uzasadnić swoje zachowanie Act! Your solution must be allowed by law and codes of conduct for Your organisation or profession You have to be able to set rationale for your actions to anyone 49

50 Time managment Zarządzanie czasem Perfect daily planner Dobowy rozkład czasu Rodzina Family 15% Relaks Relaxing 15% Potrzeby biologiczne Biological needs 35% Praca Work 35% 50

51 Prioritization Priorytetyzacja ZADANIA / TASKS URGENT AND IMPORTANT WAŻNE I PILNE DO WITHOUT HESITATION ZROBIĆ OD RAZU URGENT BUT NOT IMPORTANT PILNE ALE NIEWAŻNE DELEGATE DELEGUJ IMPORTANT BUT NOT URGENT WAŻNE ALE NIEZBYT PILNE SCHEDULE THEM ZAPLANUJ CZAS NOT URGENT AND NOT IMPORTANT NIEWAŻNE I NIEZBYT PILNE LEAVE THEM ZREZYGNUJ 51

52 80:20 (Pareto s law) Zasada Pareto 80% efektywności bierze się z 20 % zadań 80% błędów ma swoje źródło w 20 % wad organizacji pracy Należy dążyć do skoncentrowania się na 20 % zadań, tak aby do maksimum wykorzystać ich efektywność! 80 % of effectiveness emerge from 20 % of tasks 80 % of mistakes emerge from 20 % faults in organisation of work Concentrate of 20 % of most important tasks to use their effectiveness. 52

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Start-up! Are you ready?

Start-up! Are you ready? Start-up! Are you ready? Objectives Understand the basic skills/qualities needed to start a company Learn about the start-up phase of several Silicon Valley companies Understand financing models available

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Design Thinking w projektowaniu strategii. Rafał Kołodziej, Greenhat Service & Strategy Design

Design Thinking w projektowaniu strategii. Rafał Kołodziej, Greenhat Service & Strategy Design Design Thinking w projektowaniu strategii Rafał Kołodziej, Greenhat Service & Strategy Design Przywództwo to mieszanka charakteru i strategii. Jeżeli miałbym jednak z czegoś zrezygnować, niech to będzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się?

Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Jak tworzyć programów studiów na bazie efektów uczenia się? Seminarium Bolońskie Proces Boloński: nowe wyzwania dla polskich uczelni Uniwersytet w Białymstoku, 12 maja 2010 r. Ewa Chmielecka, Andrzej Kraśniewski

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Alternatywne modele sesji coachingowych

Alternatywne modele sesji coachingowych Alternatywne modele sesji coachingowych Marzena Mazur International Institute of Coaching Absolutna klasyka, czyli model GROW Opracowany na podstawie Inner Game Timothy Gallweya na przełomie lat 70. i

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch?

DRODZY WOKALIŚCI. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Ola Królik 1. Selah Sue - This World https://www.youtube.com/watch? DRODZY WOKALIŚCI. Podczas tegorocznych, zimowych warsztatów muzycznych będziecie mogli pośpiewać zarówno solo jak i w zespole. Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie organizacyjne, zaraz po nim zabierzemy

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Proces sprzedaży w biznesie online, jak efektywnie budować sprzedaż w modelu Saas?

Proces sprzedaży w biznesie online, jak efektywnie budować sprzedaż w modelu Saas? Proces sprzedaży w biznesie online, jak efektywnie budować sprzedaż w modelu Saas? Jakub Królikowski Usability Tools sp. z o. o. Główny Inspektor Przychodów Intro You shouldn t focus on why you can t do

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie!

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Chcesz zrozumieć wypowiedzi Native Speakera? Chcesz poprawić swój angielski poświęcając na to minimum czasu dziennie? Uczysz się samodzielnie, ale brakuje Ci konkretnego

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

Montessori na całe życie: zadziwiające obszary rozwoju Montessori for Life: The Amazing Planes of Development. Paul Epstein, Ph.D.

Montessori na całe życie: zadziwiające obszary rozwoju Montessori for Life: The Amazing Planes of Development. Paul Epstein, Ph.D. Montessori na całe życie: zadziwiające obszary rozwoju Montessori for Life: The Amazing Planes of Development Paul Epstein, Ph.D. Kwiecień 2012 Zadziwiające obszary rozwoju The Amazing Planes of Development

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro

Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro Carol Read Mark Ormerod with Magdalena Kondro Lesson 1 Vocabulary 1 18 2 19 The Sore Paw Listen, look and repeat. 3 Play Tiger, Tiger, word or number?. Cover and say. 1 5 Listen, point and say Tiger s

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum. Poziom podstawowy

Gimnazjum. Poziom podstawowy Diagnoza szkolna Gimnazjum. Poziom podstawowy Klasa 2. Grupa A Test na koniec roku szkolnego Imię Nazwisko Klasa 01 Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę nastolatków organizujących przedstawienie. Na

Bardziej szczegółowo

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA

1. LET S COMMUNICATE! LEKCJA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana Język angielski podręcznik Voices 1, wyd.macmillan Nr

Bardziej szczegółowo

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie!

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Chcesz mówić płynnym angielskim? Chcesz poprawić swój angielski poświęcając na to minimum czasu dziennie? Uczysz się samodzielnie, ale brakuje Ci konkretnego celu?

Bardziej szczegółowo

Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result

Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Zwróciliśmy na siebie ich uwagę! Co teraz?! Imagine the result UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I NATURA 2000 Social participation and Natura 2000 Komunikacja ze społeczeństwem

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo