Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Część druga Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa

2 WPROWADZENIE DO DRUGIEJ CZĘŚCI PODRECZNIKA Część druga podręcznika Małe i Średnie Przedsiębiorstwo w Internecie, jest podręcznikiem zastosowanym do prowadzenia szkoleń, których zadaniem było nauczenie przedstawicieli MŚP szybszego i efektywniejszego wykorzystania Internetu w prowadzeniu biznesu. Podręcznik jest w formie prezentacji w formie PowerPoint i składa się z czterech głównych zagadnień: 1. Narzędzia. Blok poświęcony podstawowym narzędziom pozwalającym w pełni wykorzystać Internet jako źródło informacji i kanał komunikacji. 2. Informacja. Blok poświęcony źródłom i sposobom przeszukiwania i udostępniania informacji oraz ich selekcji 3. Strona Internetowa. Blok poświęcony celom i zasadom tworzenia i zastosowania w biznesie stron internetowych 4. Promocja stron internetowych. Blok poświęcony sposobom pozyskiwania nowych klientów poprzez reklamę swoich usług i produktów w Internecie.

3 Spis treści podręcznika Tematyka 1. Organizacja szkoleń 2. Cele szkoleń 3. Wprowadzenie do szkolenia 4. Narzędzia internetowe 5. Informacja w Internecie 6. Strony www 7. Reklama w Internecie Numer slajdu

4 Organizacja szkoleń Pięć dni szkoleń w sali szkoleniowej wyposaŝonej w komputery z dostępem do Internetu, w układzie 2 dni +2 dni +1 dzień. Odstępy pomiędzy sesjami wynoszą ok. 4 tygodni Pomiędzy sesjami uczestnicy pogłębiają wiedzę i umiejętności poprzez angaŝowanie się w ćwiczenia i aktywności udostępnione im na platformie internetowej Dwie sesje poświęcone są na realizację programu, ostatni dzień jest podsumowaniem i omawianiem tematów zgłoszonych przez uczestników w trakcie projektu

5 Cele szkoleń Cel główny: Poznanie moŝliwości wykorzystywania Internetu w celach biznesowych Szkolenie jest podzielone na cztery bloki tematyczne: Narzędzia blok poświęcony podstawowym narzędziom pozwalającym w pełni wykorzystać Internet jako źródło informacji i kanał komunikacji, Informacje blok poświęcony źródłom i sposobom przeszukiwania i udostępniania informacji oraz ich selekcji, Strona Internetowa blok poświęcony celom i zasadom tworzenia i zastosowania w biznesie stron internetowych, Promocja stron internetowych - blok poświęcony sposobom pozyskiwania nowych klientów poprzez reklamę swoich usług i produktów w Internecie.

6 Wprowadzenie do szkolenia

7 Czym dla Państwa jest Internet? Komunikacja? Informacja? Zakupy? Rozrywka? Nie wiem Odzwierciedlanie świata rzeczywistego w świecie połą łączonych ze sobą komputerów. MoŜna w nim zrobić praktycznie wszystko to, co w świecie rzeczywistym za wyjątkiem: dotykania, wąchania i fizycznego przemieszczania się.

8 Dlaczego warto poświęcić czas na to szkolenie? Jaki % dorosłych Polaków korzysta z Internetu? juŝ blisko 40% To oznacza, Ŝe mamy: potencjalnych klientów

9 Dlaczego warto wykorzystać Internet juŝ teraz? Dlatego, Ŝe Internet wszedł właśnie w fazę dojrzałości, Choć nadal jeszcze daje szansę wyróŝnienia się tym, którzy z niego skorzystają. Jutro będzie za późno, a na pewno o wiele trudniej, bo Internet stosować będą wszyscy.

10 Fazy rozwoju Internetu Faza akademicka ( ) zastosowania czysto naukowe, wszystko za darmo. 16 sierpnia 1991 r. do Internetu podłączyła się Polska. Faza boomu ( ) zniesienie zakazu komercyjnego wykorzystania Internetu spowodowało boom wszelkiego rodzaju, nawet najbardziej absurdalnych pomysłów na zarabianie pieniędzy, co skończyło się potęŝnym krachem na światowych giełdach. Przyczyną krachu był brak wiedzy, jak zamienić rosnąca liczbę uŝytkowników sieci Internet na płacących realnymi pieniędzmi konsumentów, co było tym trudniejsze, Ŝe pokutowało przeświadczenie z epoki akademickiej, Ŝe w Internecie wszystko musi być za darmo.

11 Fazy rozwoju Internetu Faza poszukiwań modelów biznesowych ( ) - okres ostroŝnych i przemyślanych poszukiwań modeli biznesowych, które umoŝliwiają zarabianie pieniędzy w Internecie. Krokiem milowym jest debiut na giełdzie amerykańskiej wyszukiwarki Google.com, która w ciągu 2 lat stała się najdroŝszą firmą medialną świata (warta ok. 120 mld $ - czyli mniej więcej tyle, ile wynosi całkowite zadłuŝenie polskiego państwa: wewnętrzne i zagraniczne). Faza dojrzałości (2005-dzisiaj) doskonalenie i kolejne implementacje sprawdzonych i nowych modeli biznesowych oraz zwiększanie efektywności biznesów tradycyjnych poprzez wykorzystanie Internetu.

12 Narzędzia internetowe

13 Podstawowe narzędzia internetowe WWW Poczta Wyszukiwarki Fora Dyskusyjne Komunikatory Agregatory RSS

14 WWW Definicja: Strona internetowa (strona WWW) to dokument utworzony w którejś z odmian języka SGML (HTML, XML), pobierany z dysku lokalnego bądź serwera internetowego i interpretowany po stronie uŝytkownika za pomocą przeglądarki. Cechą charakterystyczną stron WWW jest hipertekstowość i często multimedialność. Zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych często nazywa się serwisem internetowym/www lub witryną internetową. Źródło: NetTrack SMG/KRS, Styczeń 2006, n=3457, All 18+, Wikipedia

15 WWW definicja praktyczna To wszystko to, co widać na ekranie komputera po wpisaniu do przeglądarki internetowej określanego adresu internetowego (URL) np.: MoŜe zawierać grafikę, tekst, dźwięk, animację, filmy.

16 WWW typy stron Treści Prywatne Biznesowe Funkcjonalność (strony biznesowe) Wizytówka odpowiednik folderu firmy przeniesionego do Internetu, którego interaktywności ogranicza się do umieszczenia naszego adresu mailowego, (np.: ) Interaktywny sprzedawca serwis umoŝliwiający uŝytkownikowi samodzielne skonfigurowanie i wycenienie produktu lub usługi, (np.:

17 Podstawowe narzędzia internetowe WWW Poczta Wyszukiwarki Fora Dyskusyjne Komunikatory Agregatory RSS

18 Poczta elektroniczna Definicja: Poczta elektroniczna ( a. mejl) to jedna z usług internetowych, w języku prawniczym zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, słuŝąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych). Źródło: NetTrack SMG/KRS, Styczeń 2006, n=3457, All 18+, Wikipedia

19 Poczta - funkcjonalność Funkcjonalność: Tekst Grafika Dźwięki Filmy Inne załączniki Wskazówki praktyków Jeśli Państwa program blokuje wysyłanie jakiegoś typu załącznika, to wystarczy zmienić jego rozszerzenie (np.: z *.exe na *.ola) i poinformować adresata, z jakim rozszerzeniem ma ten plik zapisać u siebie na dysku.

20 Poczta - dostęp Programy pocztowe Outlook, Outlook Express, Lotus oraz kilka innych Korzystanie ograniczone do danego komputera Webmail Dowolna przeglądarka Dostęp z dowolnego komputera podłączonego do Internetu

21 Podstawowe narzędzia internetowe WWW Poczta Wyszukiwarki Fora Dyskusyjne Komunikatory Agregatory RSS

22 Wyszukiwarki Internetowe Definicja: Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie uŝytkownikom Internetu znalezienie informacji w sieci. Źródło: NetTrack SMG/KRS, Styczeń 2006, n=3457, All 18+, Wikipedia

23 Wyszukiwarki - funkcje Co wyszukujemy? Teksty Grafikę Filmy Produkty Dyskusje Aukcje

24 Wyszukiwarki typy Klasyczne Korzystające z własnych algorytmów wyszukiwawczych szukaj.onet.pl search.yahoo.com Metawyszukiwarki Działanie tego typu serwisów polega na przekazywaniu zapytań uŝytkownika do kilku wyszukiwarek (np. Google, Yahoo!, MSN Search). Wyniki z zewnętrznych wyszukiwarek wyświetlane są w jednym oknie. metasearch.com

25 Wyszukiwarki Jak szukać? Podstawowe zasady wyszukiwania Zacznij od haseł oczywistych jeŝeli na przykład szukasz ogólnych informacji o Mazurach, wprowadź hasło Mazury. Często jednak lepiej jest wprowadzić kilka haseł do wyszukania. JeŜeli planujesz wczasy na Mazurach, lepiej wprowadzić wczasy Mazury, niŝ tylko wczasy, albo tylko Mazury. Z kolei wczasy Mazury grzyby moŝe dać jeszcze lepsze (albo w zaleŝności od punktu widzenia gorsze) wyniki. Wielkość liter nie ma znaczenia Jeśli celem jest znalezienie konkretnej frazy to naleŝy umieścić ją w cudzysłowie "W tak pięknych okolicznościach przyrody" Więcej wskazówek pod adresem:

26 Wyszukiwarki zasady zawansowane Stosując wyszukiwanie zaawansowane, moŝna wyszukiwać strony, które: zawierają WSZYSTKIE wpisane wyszukiwane hasła zawierają dokładną wpisaną frazę zawierają co najmniej jeden z wpisanych wyrazów NIE zawierająŝadnego z wpisanych wyrazów są napisane w określonym języku mają określony format pliku zostały zaktualizowane we wskazanym okresie znajdują się w określonej domenie lub witrynie

27 Wyszukiwarki zasady zawansowane Wskazówki praktyków Baw się w detektywa. Korzystaj z kilku wyszukiwarek. Nie bój się eksperymentować ze słowami kojarzącymi się z szukanym tematem. Szukaj wskazówek w treści znajdowanych stron.

28 Informacja obiektywna vs. opłacona Wyniki obiektywne Algorytm decyduje o kolejności wyników - darmowe i obiektywne. 2- Wyniki sponsorowane Program AdWords. Reklamy płatne

29 Podstawowe narzędzia internetowe WWW Poczta Wyszukiwarki Fora Dyskusyjne Komunikatory Agregatory RSS

30 Fora dyskusyjne Definicja: Forum dyskusyjne - jest przeniesioną do struktury stron WWW formą grup dyskusyjnych, które słuŝy do wymiany informacji, poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy uŝyciu przeglądarki internetowej. Fora dyskusyjne są obecnie bardzo popularną formą grup dyskusyjnych w Internecie. Prowadzą je praktycznie wszystkie portale, większość wortali, Są one takŝe powszechne na stronach wielu instytucji, czasopism, przedsiębiorstw, uczelni itp., a takŝe spotykane są liczne fora zakładane zupełnie prywatnie.

31 Fora dyskusyjne - typy Dostęp fora anonimowe - które nie wymagają od uŝytkownika rejestracji; fora pół-anonimowe - w których dopuszcza się uŝytkowników całkowicie anonimowych, zaś proces rejestracji jest uproszczony i nie zawiera w sobie procedury potwierdzenia toŝsamości (tego rodzaju fora są obecnie najczęściej spotykane, nieraz wymagają podania adresu ); fora restrykcyjne - wymagające od uŝytkownika zarejestrowania się, przy czym proces rejestracji jest tak skonstruowany, Ŝe wymaga potwierdzenia toŝsamości poprzez np. odesłanie zwrotnego maila; fora prywatne - tworzone z myślą o z góry określonej grupie uŝytkowników i niedostępne dla osób postronnych.

32 Fora dyskusyjne - przykłady Legalne programy Podatki ics?hl=plagroturystyka Agroturystyka owana/topics

33 Podstawowe narzędzia internetowe WWW Poczta Wyszukiwarki Fora Dyskusyjne Komunikatory Agregatory RSS

34 Komunikatory Internetowe Definicja: Komunikator internetowy (ang. Instant Messenger, od tego skrót IM) - program pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów (komunikacja natychmiastowa, ang. Instant Messaging) pomiędzy dwoma lub więcej komputerami, poprzez Internet. Od i róŝni się tym, Ŝe rozmowy prowadzone są w czasie rzeczywistym.

35 Komunikatory - zastosowania Komunikacja tekstowa Komunikacja głosowa Komunikacja wideo Przesyłanie plików Wszystko w czasie rzeczywistym!!!

36 Komunikatory zasady uŝycia

37 Popularność komunikatorów

38 Najpopularniejsze komunikatory SKYPE GADU-GADU MSN MESSENGER

39 Podstawowe narzędzia internetowe WWW Poczta Wyszukiwarki Fora Dyskusyjne Komunikatory Agregatory RSS

40 RSS Definicja Really Simple Syndication (RSS 2.0) - oparta na języku XML technika przesyłania nagłówków wiadomości. Umieszczony na serwerze plik w formacie RSS moŝna zaabonować w specjalnym czytniku RSS (program lub strona internetowa). UŜytkownik pobiera nagłówki wiadomości (tytuły i krótkie opisy) i moŝe wczytać interesujące go informacje znajdujące się na stronach WWW. Zaletą RSS jest moŝliwość zaabonowania wielu źródeł informacji jednocześnie i przeglądania nagłówków oraz czytania wiadomości w jednym programie i bez wchodzenia na poszczególne strony.

41 Informacja w Internecie

42 Co Państwo robicie, Ŝeby znaleźć informację w Internecie? Wyszukiwarki Serwisy ogólno-tematyczne Serwisy specjalistyczne Serwisy administracji publicznej Platformy transakcyjne Fora dyskusyjne Porównywarki produktów

43 Źródła vs. Narzędzia Źródła Serwisy ogólno-biznesowe (www.money.pl ) Serwisy specjalistyczne (www.e-prawnik.pl ) Serwisy administracji publicznej Biznesowe serwisy społecznościowe Fora dyskusyjne pl.biznes Platformy transakcyjne Narzędzia Wyszukiwarka Porównywarki produktów Agregatory RSS katalog web

44 Jak szukać informacji na stronie internetowej? Czytam wszystko, co jest na stronie głównej Korzystam z wyszukiwarki na stronie Korzystam z menu Korzystam z mapy strony CTRL+F

45 Serwisy o tematyce ogólno-biznesowej Polecamy: Serwisy dedykowane Serwisy w ramach gazet offline Sekcje biznesowe na portalach

46 Kolejność 1 Menu Zwracamy uwagę, Ŝe współczesne serwisy mają często menu umieszczone w dwu miejscach. Tradycyjnie na górze, lub z boku, oraz dodatkowe menu z wylistowanymi najwaŝniejszymi elementami danej sekcji umieszczone w ramce na gdzieś na stronie. 1

47 Kolejność 2 Wyszukiwarka Z reguły znajduje się w górnym, prawym rogu strony. Niestety, w wyszukiwarki róŝnią się skutecznością, w skutek czego nie zawsze pozwalają odnaleźć poszukiwane treści, nawet jeśli znajdują się ona na danym serwisie. 2

48 Kolejność 3 Mapa serwisu Link do mapy serwisu znajduje się na górnej belce strony lub w jej stopce. 3

49 3 Mapa serwisu Dobrze przygotowana mapa serwisu pozwala szybko zorientować się w jego strukturze, a tym samym znaleźć umiejscowienie poszukiwanej informacji.

50 Serwisy specjalistyczne Polecamy: Podatki Prawo HR Budownictwo i nieruchomości

51 Informacja płatna vs. darmowa W świecie Internetu biznesowego coraz częściej dostęp do treści lub usług jest płatny. Często na serwisach płatnych moŝna jednak znaleźć poŝyteczne informacje dostępne za darmo. Darmowa treść kodeksu pracy ODkmdj0xMjI3 Płatne treści i porady

52 Serwisy administracji publicznej Polecamy: Urzędy centralne Urzędy lokalne Agencje rządowe Instytucje unijne

53 Przedsiębiorca a e-państwo Rozliczenia z ZUS e-inspektorat.zus.pl KRS online

54 Biznesowe serwisy społecznościowe Zasada sześciu stopni oddalenia KaŜdy człowiek na ziemi moŝe się skontaktować z dowolnym innym człowiekiem poprzez łańcuch nie więcej niŝ 5 pośredników. Teoria ta została sformułowana po raz pierwszy w 1929 roku przez węgierskiego pisarza Frigyesa Karinthy, a w 2001 roku potwierdzona przez internetowy eksperyment przeprowadzony przez Uniwersytet Columbia w USA.

55 Biznesowe serwisy społecznościowe Definicja Społeczności internetowe zaspakajają naturalne potrzeby współpracy z innymi ludźmi, a takŝe wymiany doświadczeń, informacji czy zainteresowań. UmoŜliwiają skuteczną realizację celów rozrywkowych i zawodowych. Rewolucyjne tempo ich rozwoju daje podstawy, by twierdzić, Ŝe mamy do czynienia z następną generacją witryn internetowych i kolejnym etapem w historii globalnej sieci. Zastosowania Poszukiwanie partnerów handlowych Poszukiwanie wsparcia specjalistów Poszukiwanie pracy Poszukiwanie pracowników

56 Biznesowe serwisy społecznościowe Polecamy Międzynarodowe Polskie

57 Zasada działania Rejestracja Poszukiwanie znajomych Poszukiwanie ludzi z branŝy Przyłączanie się do grupy

58 Fora dyskusyjne Jak znaleźć Serwisy tematyczne Katalogi forów Wyszukiwarki forów

59 Platformy transakcyjne Aukcje Bazy ogłoszeń Giełdy towarowe Giełdy ofert Giełdy inwestorów Katalogi firm Katalogi giełd nes_i_ekonomia/gieldy/giel dy_towarowe/

60 Porównywarki cen Definicja Serwisy internetowe oferujące moŝliwość porównania produktów oferowanych przez sklepy internetowe pod kątem ich parametrów technicznych oraz cen. Przykłady

61 Zasady posługiwania się porównywarkami Wybór kategorii produktu Wybór produktu lub jego parametrów Wybór sklepu wg ocen uŝytkowników Wykorzystanie wyszukiwarki na serwisie

62 Agregatory RSS Katalogi kanałów RSS Oprogramowanie instalowane na komputerze Przeglądarki internetowe

63 Strony WWW

64 Strona www dla kogo w jakim celu? Grupa docelowa Funkcje i typy stron Rejestracja i budowa bazy danych Mierniki sukcesu

65 Grupa docelowa Pracownicy system do komunikacji wewnętrznej (Intranet) Partnerzy handlowi system komunikacji z dystrybutorami lub dostawcami Klienci Nowi informacja ogólnodostępna Stali spersonalizowana oferta dla dotychczasowych klientów

66 Funkcja a typ strony Od Wizytówki do Interaktywnego Sprzedawcy

67 Typy strony Koszt od do zł Wizytówka odpowiednik folderu firmy przeniesionego do Internetu, którego interaktywność ogranicza się do umieszczenia naszego adresu mailowego. Przykład:

68 Typy strony Koszt od do zł Tymczasowa strona promocyjna zawierająca informację o promowanym produkcie lub usłudze, na którą bezpośrednio będzie przenosiła się kampania reklamowa. Taki serwis moŝe nie promować produktu wprost, ale być zbudowany wokół chwytliwego w danym momencie tematu i być stosowany jako element marketingu wirusowego. Przykład:

69 Typy strony Koszt od do zł Strona produktowa strona, której celem jest budowa relacji z produktami firmy, a nie z firmą jako taką. Informacje o firmie są dodatkiem do treści. Przykład:

70 Typy strony Koszt od do zł + koszt treści Serwisy eksperckie serwisy tworzone pod auspicjami firmy która przekazując zaawansowaną wiedzę w swojej dziedzinie, buduje zaufanie klientów. Przykład: - firmy Martela

71 Typy strony Koszt od 95 do kilkuset tysięcy zł Sklep internetowy serwis słuŝący sprzedaŝy on-linowej produktów lub usług firmy. Przykład:

72 Typy strony Koszt od do zł Interaktywny sprzedawca serwis umoŝliwiający uŝytkownikowi samodzielne skonfigurowanie i wycenienie produktu lub usługi. Przykład:

73 Rejestracja Cele: Ograniczenie dostępu do wybranych treści lub usług Odpłatny dostęp Forma nagrody w programach lojalnościowych Dostosowanie treści do potrzeb konkretnego uŝytkownika serwisu (personalizacja) Zbieranie informacji o osobach odwiedzających stronę

74 Mamy kontakt z klientem zbierajmy dane! nr tel. płeć data urodzenia miasto imię Dzięki temu w kaŝdej chwili moŝemy: Wysłać mu ofertę Zbadać jego potrzeby ZłoŜyć Ŝyczenia świąteczne

75 Mierniki sukcesu naszej strony Analiza marketingowa: Profil demograficzny zgodny z załoŝeniami Ilość zapytań o produkty Ilość transakcji Ilość zarejestrowanych uŝytkowników Itd.

76 Badanie profilu i zachowań uŝytkowników serwisu Wielkość widowni serwisu Sposób korzystania z serwisu Profil społecznodemograficzny uŝytkowników serwisu RóŜnice w sposobie korzystania z serwisu przez róŝne grupy celowe gemiusprofile profil społecznodemograficzny

77 Mierniki sukcesu naszej strony Analiza techniczna: Ilość osób odwiedzających stronę Ilość osób powracających na stronę Długość wizyt na stronie itd.

78 Badanie sposobu korzystania ze strony internetowej UŜytkownicy (cookies) Wizyty, odsłony Geolokalizacja Odsyłacze Informacje o systemie Sposób dostępu gemiustraffic pomiar oglądalności strony

79 Ile osób odwiedza naszą stronę? UŜytkownicy nowi UŜytkownicy powracający

80 Co, jak często i jak długo robią na naszej stronie? Liczba wizyt Długość wizyt Szerokość wizyt Liczba odsłon Czas trwania odsłon i wizyt

81 Gdzie mieszkają? Świat Polska województwa ośrodki miejskie

82 Jak ludzie trafiają na nasz serwis? Strony odsyłające Wyszukiwarki Katalogi Słowa kluczowe Podsumowania

83 Cechy nowoczesnych stron WWW Prosty układ OstroŜne uŝycie efektów 3D Delikatne i ciepłe kolory tła Subtelne uŝycie ostrych barw OstroŜne uŝycie elementów zbytnio przyciągających uwagę Biała przestrzeń Łatwe znalezienie kontaktu

84 Prosty układ Jedna do dwóch kolumn Proste do czytania od góry do dołu. Nie zmuszające do skakania wzrokiem, aby się zorientować, co jest waŝne na danej stronie

85 OstroŜne uŝycie efektów 3D Cieniowanie jest uŝywane jedynie do: Zmiękczenia prostokątnych kształtów Stworzenia wraŝenie przestrzeni w tle WyróŜnienia ikony z tła

86 Neutralne i ciepłe kolory tła Najlepsze strony mają czyste, białe lub szare tło. Nadaje to im lekkość i przejrzystość, oraz stanowi doskonały podkład, na którym niewielką ilością koloru moŝna skutecznie przyciągnąć uwagę uŝytkownika.

87 Subtelne uŝycie ostrych barw Na delikatnym tle nie trzeba uŝywać zbyt kontrastowych barw, by zwrócić uwagę uŝytkownika

88 OstroŜne uŝycie elementów zbytnio przyciągających uwagę Nie naleŝy naduŝywać przyciągających wzrok elementów. Choć ikony w kontrastowych kolorach i trzech wymiarach pomagają stworzyć wizerunek wysokiej jakości strony, to jeśli się ich naduŝywa, powodują odwrotny efekt.

89 Biała przestrzeń Biała przestrzeń pomaga w zwróceniu uwagi na rzeczy waŝne. Oczywiście biała przestrzeń nie musi być biała, ale musi być przestrzenią! Warto odŝałować miejsce na spore odległości między poszczególnymi elementami na stronie.

90 Ładny duŝy tekst Nie naleŝy uŝywać zbyt małej czcionki. NajwaŜniejsze informacje muszą być opisane największą, wyróŝniającą się czcionką. Jeśli wszystko będzie napisane duŝą czcionką, to tak naprawdę nic nie będzie napisane duŝą czcionką. DuŜy tekst słuŝy zwróceniu uwagi uŝytkownika strony na najwaŝniejsze jej elementy.

91 Kolor

92 Informacyjna rola koloru Nic tak nie poprawi lub pogorszy wraŝenia, jaki wywiera na kliencie strona, jak zły dobór kolorów.

93 Kolor jest waŝny Badania pokazują, Ŝe uŝytkownicy oceniają serwis po raz pierwszy po 9 sekundach. Kolor zawiera informacje o waŝności elementów, treści, nawigacji, relacjach. Większość Internautów analizuje tak samo kolor online i offline (kultura).

94 Kolor wyraŝa nastrój i osobowość OstroŜnie dobrane kolory. Monochromatyczn a paleta czyni stronę lekką. Relaksująca, wszystko jest OK.

95 Kolor identyfikacja firmy Kolory na witrynie muszą być w harmonii z kolorami z logotypu firmy. Kolory muszą odpowiadać treści.

96 Kolor znaczenie emocjonalne i kulturowe

97 Zielony W kulturze celtyckiej kolor Boga i płodności. Kolor pierwszych chrześcijan, W drugiej połowie XX wieku w USA kojarzony jest ze wzmoŝoną seksualnością. W Egipcie zielony to święty kolor nadziei i radości. Święty kolor Muzułmanów. Giovanni Arnolfini and His Bride, Jan Van Eyck, 1434

98 Biały W Chinach biały nie moŝe być kolorem panny młodej: biel jest kolorem Ŝałoby, W Indiach, nawet wśród chrześcijan biel ślubna musi być złamana. Biały oznacza: zostaniesz wdową, będziesz nieszczęśliwa.

99 Czerwony Czerwony jest kolorem krwi, nie moŝe być kojarzony ze spokojem. Jest kolorem energetycznym, ekscytującym i erotycznym.

100 KaŜdy kolor zawiera w sobie pozytywny i negatywny ładunek. Kolor moŝe być zatem nośnikiem informacji lub teŝ pomocą lub przeszkodą w przyswajaniu informacji.

101 Kolor a płeć Kobiety wolą chłodniejsze kolory niŝ męŝczyźni. 51 % męŝczyzn, a 45 % kobiet woli jaśniejsze kolory. MęŜczyźni wolą niebieski niŝ czerwony, kobiety odwrotnie. MęŜczyźni wolą pomarańczowy niŝŝółty, kobiety woląŝółty bardziej niŝ pomarańczowy.

102 Łatwość korzystania Niektóre kwestie, o których warto pamiętać: Logo Wyszukiwarka Proste teksty Skalowalność tekstu Wykorzystanie zdjęć Linki

103 Logo i nazwa Na kaŝdej stronie powinna być umieszczona nazwa i logo firmy, serwisu... Logo nazwa powinna linkować do strony głównej (z wyjątkiem loga na stronie głównej)

104 Wyszukiwarki Serwis zbudowany z ponad 100 stron powinien posiadać wyszukiwarkę. Ponad 50 % Internautów wchodząc na serwis w pierwszej kolejności wykorzystuje SEARCH

105 Proste pisanie... Prosty język Konieczne są nagłówki i tytuły stron

106 Skanowalność Przejrzysty układ: Nagłówki Podtytuły Streszczenia Światło w tekście

107 Zdjęcia NaleŜy uŝywać zdjęć przy opisach produktów, muszą jednak spełniać pewne kryteria: muszą być małe (1-2 zdjęcia), po kliknięciu na nowej stronie powinny się znajdować duŝe zdjęcia z wieloma szczegółami.

108 Linki Linki powinny być opisane: uŝytkownicy wiedzą, gdzie będą przeniesieni, chętniej klikają, opis zmniejsza dezorientację.

109 Najpopularniejsze błędy

110 Mało elastyczne wyszukiwarki Wyszukiwarki nie rozpoznające liczby mnogiej, literówek lub synonimów. System wyświetla wszystko co łączy z danym słowem kluczowym. Brak wyników Brak wyników Brak wyników Oj, daj juŝ spokój! Pojedźmy do mojej matki do Wąchocka...

111 Poziome przewijanie Strona zmuszająca uŝytkownika do przewijania w poziomie jest irytująca. Do przewijania w pionie uŝytkownicy się juŝ przyzwyczaili. Zdarza się, Ŝe serwisy są zoptymalizowane do rozdzielczości 805 pikseli... Przesuń to w prawo bo nic nie widzę... Skończyła mi się myszka

112 Zablokowana wielkość czcionki Wiele serwisów wykorzystuje blokadę wielkości czcionki. UŜyteczność takich stron dla osób po 40 znacznie się zmniejsza. Aniu... chciałbym Cię prosić... Zaczekaj... Co tam jest napisane?... Mój muchomorze?

113 Bloki tekstu Taki tekst jest nudny, straszny i trudny do czytania, Tekst musi być skanowalny, podtytuły, punkty, wytłuszczone słowa kluczowe, krótkie akapity, prosty język.

114 Linki w JavaScript Linki są fundamentalnym elementem Web. Otwierające się linki w nowym oknie są irytujące. NiemoŜliwość otworzenia linku w nowym oknie takŝe denerwuje. Skarbie... Co ja poradzę Ŝe one wyskakują wszędzie gdzie się pojawię...

115 FAQ FAQ zbudowane z pytań wybranych przez firmę, a nie uŝytkowników. Takie FAQ podwaŝa zaufanie Internautów. Pytanie 2: Co jeszcze mogę zrobić z płytami CD które mi przysłaliście?

116 Baza Badania wykazują, Ŝe uŝytkownicy bardzo niechętnie podają swój adres . Brak polityki prywatności. Brak informacji, jak często będzie wysyłany newsletter do subskrybentów. Piętnaście faksów dziennie? Proszę spojrzeć na to w ten sposób. To tylko jeden co 96 minut. AleŜ skąd... Nie sprzedajemy Państwa adresów handlowcom Amwaya... ponownie

117 Długie UUEEERRREEELLLe...e Długie adresy mogą uniemoŝliwiać przesłanie rekomendacji znajomemu. Brak marketingu wirusowego....a,r,kropka pl... Nie, nie ma Ŝadnego myślnika...kropka pl, łamane... Tak jest łamane. Nie, nie u tylko o... Nie, nie zaczynamy od nowa.. Próbowaliśmy to juŝ wysłać mailem, nie pamiętasz...

118 Linki owe Wstawianie linków w niespodziewanych miejscach Linki powinny zawierać adres

119 Technologia Html (HyperText Markup Language) - język wykorzystujący znaczniki uŝywany do tworzenia stron internetowych (dokumentów), które mogą być przenoszone między platformami. Pliki HTML są plikami tekstowymi ASCII z osadzonymi kodami określającymi formatowanie i łącza między stronami. Bardzo prosta technologia powodująca wiele ograniczeń. Przykład: PHP - język programowania, słuŝący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron WWW. PHP umoŝliwia takŝe współpracę z wieloma systemami relacyjnych baz danych (np. MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite) oraz korzystanie z alternatywnych sposobów przechowywania danych - plików tekstowych i XML-owych. Zawansowana technologia dająca wiel moŝliwości, np.: personalizacja stron, integracja bazy produktów itd. Przykład:

120 Technologia, cd. Flash - język programowania, za pomocą którego moŝna tworzyć witryny internetowe lub ich elementy w postaci ruchomych obrazów - filmów, np. logo tej witryny. Technologia często łączona z dwiema poprzednimi daje olbrzymie moŝliwości w zakresie animacji Przykład:

121 Zarządzanie treścią Kto? Agencja Interaktywna na podstawie treści dostarczanych przez firmę Osoba odpowiedzialna w firmie Jak? Podmiana plików tekstowych w przypadku prostych stron html CMS, Content Management System (ang. dosłownie "system zarządzania treścią"), jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację i rozbudowę serwisu WWW przez personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym poprzez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów uŝytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze. Przykład:

122 Zarządzanie treścią, cd. Uwaga!!! Prawa autorskie w Internecie jest bardzo łatwo kopiować zawartość innych stron, a naleŝy pamiętać, Ŝe publikowanie tak zdobytych tekstów, lub zdjęć jest przestępstwem.

123 Domeny Definicja: Domena internetowa to element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń w Internecie. Dla przykładu adres Wikipedii pl.wikipedia.org składa się z trzech nazw domenowych rozdzielonych kropkami. Typy domen: Darmowe udostępniane przez wiele serwisów w zamian za moŝliwość wyświetlania reklam (np.: Płatne z rozszerzeniem.pl lub com.pl moŝna sprawdzić ich dostępność oraz cenę za pośrednictwem licznych firm zajmujących się handlem domenami (np.:

124 Hosting Definicja: Hosting to udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni. Typowa usługa zwłaszcza w zakresie wynajmu platform pod serwery HTTP - web hosting. Typy hostingu: Darmowe udostępniane przez wiele serwisów w zamian za moŝliwość wyświetlania reklam (np.: Płatne moŝna go kupić od licznych firm zajmujących się tego typu usługami (np.:

125 Reklama w Internecie

126 Ci, którzy odnieśli sukces, wiedzą, co mówią... "Reklama jest droga. Brak reklamy jeszcze droŝszy. " Paolo Bulgari załoŝycieli firmy Bulgari

127 Ci, którzy odnieśli sukces, wiedzą, co mówią... Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt poza nami nie wie, co robimy. Stuart Henderson, menedŝer

128 Dlaczego Internet... "Połowa wydatków na reklamę - to pieniądze wyrzucone do śmieci. Najgorsze jednak jest to, Ŝe nigdy nie wiadomo, która to połowa." William Hesketh Lever jeden z załoŝycieli firmy Unilever

129 Internet umoŝliwia precyzyjne kierowanie reklamy Oferuje narzędzia umoŝliwiające precyzyjne kierowanie przekazu (targetowanie reklamy) UmoŜliwia śledzenie i analizę zachowań internautów. UmoŜliwia tworzenie baz danych z przeszłych działań reklamowych i pozwala na ich wykorzystanie w celu zwiększenia efektywności tych działań w przyszłości.

130 Dlaczego Internet cd... A tak serio...

131 Dlaczego Internet... "Wszystko sprowadza się do klientów. JeŜeli oni nie siedzą juŝ przyklejeni do telewizorów, tylko surfują po Internecie, to my musimy być z reklamą tam gdzie oni." Neil Perry, dyrektor marketingu koncernu McDonald's

132 Internet umoŝliwia podjęcie natychmiastowych działań Testowanie róŝnych wersji kreacji (wyświetlanie reklam najbardziej skutecznych, sekwencji poszczególnych kreacji, etc.) Zmiany witryn i kreacji w trakcie kampanii (optymalizacja on-line) Dopasowanie kreacji do witryn oraz Pełną mierzalność kampanii i jej efektów

133 Internet pozwala na interakcję z klientem Internauci wykonują działania wymagające ich zaangaŝowania (poszukiwanie informacji) Nie tylko pasywnie odbierają przekaz reklamowy, ale mają moŝliwość odpowiedzi W rezultacie Internet jest doskonałym narzędziem budowy wartości marki

134 Case Study - Pomelo Cel badania? określenie skuteczności przeprowadzonej wyłącznie w Internecie kampanii reklamowej napoju marki Pomelo

135 Historia nie z tej ziemi Od 2 lipca do 12 sierpnia 2004 internauci odwiedzający polskie witryny internetowe mieli moŝliwość napotkania reklam nowego produktu - napoju owocowego Pomelo. Kreacje reklamowe kierowały uŝytkowników do specjalnej witryny produktowej (dziś juŝ nie istniejącej) Kampania promocyjna była prowadzona wyłącznie w Internecie. Jak podawała strona internetowa napój Pomelo miał być między innymi tajną bronią w walce o olimpijskie złoto ekipy indyjskich cięŝarowców. Obawy dotyczyły zwłaszcza silnych składów Grecji, Turcji i Bułgarii. Pomimo, iŝ owoc pomelo nie prezentuje się zbyt okazale (zielona skórka, róŝowy miąŝsz), pestki owoców po odpowiednim procesie tłoczenia pozwalają nadać specjalne właściwości samemu napojowi. Pomelo jest dostępne w dwóch wariantach - izotonicznym w kolorze Ŝółtym i energetyzującym w kolorze róŝowym. Kampania reklamowa Pomelo wywołała znaczne zainteresowanie produktem. Jednak, konsumenci na próŝno poszukiwali napoju w sklepach, poniewaŝ...

136 Historia nie z tej ziemi Od 2 lipca do 12 sierpnia 2004 internauci odwiedzający polskie witryny internetowe mieli moŝliwość napotkania reklam nowego produktu - napoju owocowego Marka Pomelo. Kreacje reklamowe kierowały Pomelo została uŝytkowników do specjalnej witryny produktowej (www.pomelo.pl). Kampania promocyjna była prowadzona wymyślona wyłącznie!!! w internecie. Jak podawała strona internetowa napój Pomelo miał być między innymi tajną bronią w walce o olimpijskie złoto ekipy indyjskich cięŝarowców. Obawy dotyczyły zwłaszcza silnych składów Grecji, Turcji i Bułgarii. Pomimo, iŝ owoc pomelo nie prezentuje się zbyt okazale (zielona skórka, róŝowy miąŝsz), pestki owoców po odpowiednim procesie tłoczenia pozwalają nadać specjalne właściwości samemu napojowi. Pomelo jest dostępne Ale w dwóch dzi wariantach - izotonicznym w kolorze Ŝółtym i energetyzującym w kolorze róŝowym. Kampania reklamowa Pomelo wywołała 34% znaczne internautów zainteresowanie w produktem. chciało Jednak, o kupić konsumenci nowy na próŝno poszukiwali napoju w sklepach, poniewaŝ... Ale dzięki kampanii internetowej ponad napój!!!

137 Typy reklamy internetowej

138 W jaki sposób moŝemy podzielić reklamę internetową? Reklama graficzna na witrynach ing SEO i SEM wyszukiwarki RSS Gry reklamowe Marketing wirusowy PR Reklama mobilna

139 Reklama graficzna na stronach WWW Największy udział w wydatkach na reklamę internetową. MoŜliwość dotarcia niemalŝe do wszystkich internautów. Łatwość planowania działań i realizacji celu. DuŜa liczba formatów. Koszt od kilku do kilkuset tysięcy zł

140 Kiedy zamieszczono pierwszą reklamę na stronach WWW? Rok 1994 serwis HotWire.com

141 Reklama graficzna na stronach WWW - formaty Baner Rectangle Boks reklamowy Billboardy Skyscraper Surround Ad Brandmark Top Layer Interstitial Pop up Pop under Expand Billboard Expand Skyscraper Expand Boks Foot Scroller Favourite Ad Sponsoring

142 W jaki sposób moŝemy podzielić reklamę internetową? Reklama graficzna na witrynach. ing SEO i SEM wyszukiwarki RSS Gry reklamowe Marketing wirusowy PR Reklama mobilna

143 ing forma komunikacji reklamowej DuŜa efektywność. MoŜliwość budowania obszernego przekazu informacyjnego. Dotarcie do grupy docelowej. Stosunkowo niskie koszty. Koszt od kilkuset do do kilkudziesięciu tysięcy zł

144 marketing marketing to internetowa odmiana tradycyjnego mailingu, polega na przesłaniu do ściśle określonej grupy informacji waŝnych z punktu widzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa, istotny jest tu dobór bazy mailingowej, tak aby wiadomości otrzymywały osoby zainteresowane. W przeciwnym wypadku akcja mailingowa przyniesie odwrotny, niepoŝądany skutek, przy bardzo wąskich grupach celowych oferty wysyłki do uŝytkowników darmowych kont na portalach nie powinny być brane w ogóle pod uwagę (lepiej skorzystać z baz witryn specjalistycznych).

145 Zalety marketingu Efektywność kosztowa, zarówno w przygotowaniu materiałów, jak ich dystrybucji. Szeroki zasięg: większość internautów korzysta z poczty . Szybkość i elastyczność: wysłany moŝe zostać odebrany po kilku sekundach. Interaktywność: moŝliwość pomiaru reakcji na mailing, reakcja odbiorcy duŝo łatwiejsza niŝ w przypadku tradycyjnego mailingu. Elementy marketingu wirusowego: moŝliwość przesłania a do znajomych.

146 Kanały dystrybucji ingu Wysyłka do baz zewnętrznych: wysyłka do właścicieli darmowych kont reklama w stopce i wysyłanych przez właścicieli darmowych kont. reklama w newsletterach. Wysyłka do baz własnych: ing do zarejestrowanych subskrybentów, czyli takich, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie przesyłek reklamowych tzw.: opt-in (permission marketing).

147 W jaki sposób moŝemy podzielić reklamę internetową? Reklama graficzna na witrynach ing SEO i SEM wyszukiwarki Gry reklamowe Marketing wirusowy PR Reklama mobilna

148 SEO (Search Engine Optimization ) i SEM (Search Engine Marketing) SEO (Search Engine Optimization ) działania mające na celu doprowadzenie, aby nasz serwis znajdował się na pierwszych miejscach w wynikach wyszukiwania przy zapytaniach związanych tematycznie z naszym produktem. Koszt od 500 zł do zł SEM (Search Engine Marketing) wykorzystanie wszelkich form reklamy w wyszukiwarkach, aby zaprezentować naszą ofertę osobom poszukujących informacji związanych tematycznie z naszym produktem. Koszt od 50 zł do kilkunastu tysięcy zł

149 Dlaczego wyszukiwarki? Badania pokazują, Ŝe od 75 % do ponad 90 % stron jest znajdowanych i odwiedzanych ponownie dzięki wyszukiwarkom i katalogom. Doświadczeni uŝytkownicy przeglądają tylko do 20 wyników wyszukiwania. Niektóre serwisy mają około % uŝytkowników właśnie z wyszukiwarek.

150 Dlaczego wyszukiwarki? 77% uŝytkowników Internetu korzysta z wyszukiwarek szukając interesujących ich informacji. 56% uŝytkowników Internetu oczekuje, iŝ wiodące marki będą się znajdowały na najwyŝszych pozycjach w wyszukiwarkach. Kto szuka ten kupuje! W zaleŝności od poszukiwanych produktów okazuje się, Ŝe aŝ 25% osób szukających informacji na temat produktów przez wyszukiwarki dokonuje zakupu. Źródło: iprospects / lipiec 2003 Źródło: / styczeń 2005

151 SEM - jeśli nie jesteśmy wysoko w wynikach wyszukiwarki to musimy zapłacić za pojawienie się na stronie z wynikami.

152 Dlaczego reklamować się w wyszukiwarkach? Reklama w wyszukiwarkach celnie trafia do celu. Reklama niezwykle kontekstowa wyświetla się jako wynik wyszukiwania przez internautę określonych produktów czy usług. Reklamodawca decyduje jakie słowa kluczowe lub frazy wpisane do wyszukiwarki spowodują wyświetlenie się jego przekazu

153 Dlaczego wyszukiwarki? W wyszukiwarkach reklamodawca płaci nie za wyświetlenia reklamy, ale tylko i wyłącznie za kliknięcia w reklamę! Koszt kliknięcia juŝ od 10 groszy juŝ za tyle moŝecie Państwo pozyskać klienta.

154 Dlaczego wyszukiwarki? Reklama w wyszukiwarkach jest tania i prosta w przygotowaniu. Na bieŝąco pozwala śledzić statystyki i dokonywać wszelkie zmiany.

155 Jak działa reklama w wyszukiwarkach? Internauta wpisuje do wyszukiwarki słowo lub frazę związaną z produktem jakiego poszukuje i klika.

156 Jak działa reklama w wyszukiwarkach? Po prawej stronie wyników widzi Państwa reklamę (SEM) Wyjątkowo skuteczne boksy mają szansę trafić nad wyniki organiczne wyszukiwania Uzyskuje wyniki wyszukiwania będące często efektem działań SEO

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl

Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl Specyfikacja techniczna www.wprost24.pl 1. Baner 468x60 Graficzny element reklamowy w postaci poziomego paska na górze strony. Zawiera statyczną lub animowaną grafikę i stanowi odnośnik do strony reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA ROLA REKLAMY INTERNETOWEJ. Adam Wysocki. Adam Wysocki adam@furia.pl

INFORMACYJNA ROLA REKLAMY INTERNETOWEJ. Adam Wysocki. Adam Wysocki adam@furia.pl IINSB INFORMACYJNA ROLA REKLAMY INTERNETOWEJ Adam Wysocki SMS reklamowy Reklama w formie SMSów (tekstowych lub graficznych) wysyłana do użytkowników serwisu Wapster Witryna dysponuje bazą około 750 000

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY

SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY SEO / SEM PREZENTACJA OFERTY 1CONTENT 2 Zajmujemy się marketingiem internetowym. Zdobywaliśmy doświadczenie w znanych firmach pcozycjonerskich oraz agencjach interaktywnych. Wypracowaliśmy własne metody

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa Portal drogowy -

Oferta reklamowa Portal drogowy - Oferta reklamowa Portal drogowy - www.edroga.pl Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-22.06.2013 KIM JESTEŚMY? Portal drogowy edroga.pl to profesjonalny portal branżowy kompleksowo prezentujący

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie HRNews.pl. O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.hrnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie Oficjalna premiera HRNews miała miejsce na początku 2007 roku. Od tego czasu serwis zgromadził

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl?

Co zrobić aby dołączyć do Programu Partnerskiego Ceneo.pl? OFERTA Spis treści: 1) Jak zacząć? - str.2 2) Dostępne kreacje - str.4 3) Dodawanie kreacji - str.6 4) Kampanie dedykowane - str.16 5) System poleceń - str.17 str. 1 Co zrobić aby dołączyć do Programu

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak

Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Jak stworzyć skuteczną kampanię Adwords? Wojciech Kyciak Plan wykładu Plan wykładu 1. Zalety Adwords 2. BudŜet i koszty. 3. Zanim zaczniesz. 4. Budowa konta. 5. Poprawna struktura kampanii. 6. Dobieranie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2015

Oferta reklamowa 2015 Oferta reklamowa 2015 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl

Oferta usług reklamowych. Copyright 2014 elektroonline.pl Oferta usług reklamowych Copyright 2014 elektroonline.pl Statystyki portalu Odwiedziny wg Google Analytics w okresie maj listopad 2014 roku: Średnio: 77 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie 230 tys.

Bardziej szczegółowo

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane

Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane Marketing w wyszukiwarkach, wyniki organiczne i sponsorowane 1 Strona wyników wyszukiwania (SERP) Strona wyników wyszukiwania to dwa obszary: PPC i SEO. Tworzą one jeden ekosystem i są współzależne, mimo,

Bardziej szczegółowo

Oferta KEO dla Biznesu

Oferta KEO dla Biznesu Oferta KEO dla Biznesu Tworzenie stron internetowych Mottem przewodnim naszej pracy są estetyczne i miłe dla oka strony. Tworzone przez nas witryny są oparte na najnowszych technologiach i odpowiednio

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt

Konsystem, Friedrich-Ebert-Str. 20, 15234 Frankfurt Dochodowy e-biznes czyli jak zaistnieć i zarabiać w sieci Anna Konopa Spis treści Czy warto zaistnieć w sieci? (internauci w Polsce) Jak zaistnieć w sieci? Jak rozpocząć działalność w sieci? Plan działania

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

StartUp IT / rozgrzewka

StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka StartUp IT / rozgrzewka Ile osób na sali słyszało o Google? Kto już próbował reklamować się w wyszukiwarkach? Kto uważa że to ma sens? StartUp IT / Jak zdobyć Klienta za grosze?

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl

Agencja Interaktywna m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl m2art ul. Piekarska 2 64 810 Kaczory tel. +48 784 867 591 skype: biuro_m2art biuro@m2art.pl www.m2art.pl SPIS TREŚCI 1. O FRMIE... 2 2. USŁUGI... 2 2.1 Strony internetowe... 2 2.2 CMS ( Content Management

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-198/12 pt.: Planujemy budowę - Stworzenie kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy dla branży budowlanej i branży wyposażenie wnętrz

Marketing internetowy dla branży budowlanej i branży wyposażenie wnętrz Blue Vision Internet Marketing ul. Popiołka 16, 01-496 Warszawa Tel: 22 423 11 11, 22 425 32 32 E:mail: info@bluevision.pl www.bluevision.pl Marketing internetowy dla branży budowlanej i branży wyposażenie

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE.

KONTAKT DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. DOTRZYJ DO WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MAŁYCH FIRM Z BRANŻY E-COMMERCE. OSÓB POWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W INTERNECIE. Odbiorcy znajdą w piśmie informacje o usługach i technologiach niezbędnych w

Bardziej szczegółowo

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl!

Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Zacznij zarabiać z programem partnerskim iparts.pl! Dołącz do Programu Partnerskiego iparts.pl! Polecaj sklep internetowy iparts.pl swoim klientom i zarabiaj na ich transakcjach! iparts Program Partnerski

Bardziej szczegółowo

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE 1 Kim jesteśmy? ASM to polska firma badawcza, załoŝona w 1996 roku. Jesteśmy agencją badawczą, która specjalizuje się w badaniach dedykowanych rynkowi inwestycyjno budowlanemu. Specjalizacja oznacza kumulację

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Serwis inwestycyjno - przetargowy Pressinfo.pl to jedyny serwis w Polsce, w którym użytkownik może dokonać tak precyzyjnego wyboru rodzaju poszukiwanych

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Media społecznościowe szybko doganiają pocztę emailową, która nadal jest podstawowym sposobem przekazywania wiadomości i informacji online. Facebook ma ponad 1 miliard użytkowników, ponad 55 milionów wiadomości

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali

Innow o a w cyj y na Reklama w grupie portali Innowacyjna Reklama w grupie portali Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Priorytety Reklamy 1. Dostrzegamy potrzeby Klienta, jego indywidualność i cele. Każdą reklamę przygotowujemy wspólnie z Klientem,

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors

Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Kampania linków sponsorowanych Google Adwors Sens istnienia każdego serwisu internetowego realizuje się poprzez odwiedzających go Użytkowników. Nawet najbardziej funkcjonalny i efektowny serwis stanie

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa portalu Mogilno.in:

Grupa docelowa portalu Mogilno.in: .inna reklama! nowe możliwości! I. O PORTALU Portal Mogilno.in istnieje na rynku od 1 stycznia 2011 roku. Jest to jedyny serwis regionalny, skupiający się wyłącznie na tematyce związanej z Gminą Mogilno.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. Portal drogowy - www.edroga.pl. Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-31.07.2013

Oferta reklamowa. Portal drogowy - www.edroga.pl. Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-31.07.2013 Oferta reklamowa Portal drogowy - www.edroga.pl Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-31.07.2013 KIM JESTEŚMY? Portal drogowy edroga.pl to profesjonalny portal branżowy kompleksowo prezentujący

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl

Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Zdobądź nowych klientów poprzez reklamę w CzarterMazury.pl Data utworzenia: luty 2011 Liczba stron: 8 Rodzaj dokumentu: dokument zewnętrzny Adres:, Al. Stanów Zjednoczonych 26/143, 03-964 Warszawa Strona:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI MODUŁÓW REKLAMOWYCH WWW.CARPPASSION.EU 1. ARTYKUŁ SPONSOROWANY....03 2. NOWOŚCI RYNKOWE.....03 3. KALENDARZ IMPREZ......03 4.

Bardziej szczegółowo

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie Jak poprawić ilość i jakość ruchu w serwisie internetowym i przełożyć to na sprzedaż? Portal Dbam o Zdrowie pokazał jak tego dokonać. Właściciel serwisu www.doz.pl w

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 Nr 1 w Polsce Biuranet.pl jest największym portalem o tematyce nieruchomości komercyjnych w Polsce. Działąjący już od 2006, systematycznie rozwijany, od lat pomaga w wynajęciu wolnej

Bardziej szczegółowo

nowwwa ESKA.PL nowwwe możliwości sponsoringowe

nowwwa ESKA.PL nowwwe możliwości sponsoringowe nowwwa ESKA.PL nowwwe możliwości sponsoringowe Formy standardowwwe Billboard i jego odmiany 750x100 i 750x200 b-31, b-32 Navibox (rectangle) 300x250 b-33 Pozostałe formy standardowwwe Banner 468x60 Billboard

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Stosunkimiedzynarodowe.pl

Stosunkimiedzynarodowe.pl AGENCJA INTERAKTYWNA NETTURBINA.PL Stosunkimiedzynarodowe.pl Case study Aleksander Ślązak 2011-05-04 Opis budowy portalu stosunkimiedzynarodowe.pl. Najważniejsze funkcje. Cele projektu Całkowita przebudowa

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości

Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości Narzędzia Googlowe w marketingu nieruchomości Najpopularniejsze serwisy internetowe w Polsce 18,8 mln 90% 16,5 mln 79% 14,7 mln 70% Źródło: Megapanel PBI Gemius, sierpień 2013 15,6 mln 75% SEM Search Engine

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań

Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl. ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Tomasz Karwatka Janmedia Interactive tkarwatka@janmedia.pl www.janmedia.pl ecommerce w czym tkwi siła naszych rozwiązań Janmedia Interactive : eksperci ecommerce Janmedia Interactive posiada autorski system

Bardziej szczegółowo

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt.

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt. BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA Informacje podstawowe Pełna nazwa firmy Adres firmy do faktury (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) NIP Osoba prowadząca projekt E-mail / Skype Telefon Adres biura

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny

Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Oferta reklamowa portalu internetowego Konstancina-Jeziorny Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portalu internetowego mieszkańców Konstancina- Jeziorny. Oferta na 2015 rok uwzględnia atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL

REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL REKLAMA NA STRONIE WYPOZYCZ.PL Proponujemy Państwu możliwość zareklamowania swojej oferty wśród użytkowników portalu wypozycz.pl. Zakres oferty, której szczegóły znajdą Państwo poniżej, obejmuje moduły

Bardziej szczegółowo

Sieć reklamowa Google

Sieć reklamowa Google Sieć owa Google. Reklama display - bannerowa. www.marketing-it.pl Program. Dlaczego warto ować się online? jest sieć owa Goggle? Proces kupowania Jakie są zalety sieci owej Google? Wybieranie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl

Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl Chcę być dobrze widoczny na Biuranet.pl Baner 468x60 : Wyświetlany na stronie głównej i podstronach. Baner 468x60 450 zł /msc (lub 90 zł /CPM*) Baner wyświetla się w konkretnym rejonie poszukiwań (np.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra

Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra Oferta reklamowa portali internetowych: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra Prezentujemy Państwu ofertę reklamową portali internetowych mieszkańców: Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra.

Bardziej szczegółowo

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku.

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. POMOC DO PROGRAMU PRZEGLĄD OFERT PRYWATNYCH Program OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. Utwórz kopię zapasową zapisuje i archiwizuje komentarze oraz oznaczenia ofert. Przywróć bazę z kopii

Bardziej szczegółowo

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą

PORTAL TURYSTYCZNY. Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą PORTAL TURYSTYCZNY Zapraszamy do zapoznania się z profilem serwisu oraz naszą ofertą SPIS TREŚCI 1. Informacja o serwisie - str. 2 2. Statystyki - str. 3 3. Oferta reklamy - str. 4 4. Kontakt - str. 11

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy, co oferujemy?

Kim jesteśmy, co oferujemy? Kim jesteśmy, co oferujemy? Dual system to firma zajmująca się szeroko rozumianą reklamą oraz marketingiem. Wykonujemy materiały reklamowe zarówno w klasycznej formie drukowanej (np.: wizytówki, ulotki,

Bardziej szczegółowo

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji

Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL. formy, cennik, warunki emisji Reklama w portalu MaratonyPolskie.PL formy, cennik, warunki emisji 1. PODSTAWOWE GRAFICZNE FORMY REKLAMOWE 2. INNE ELEMENTY REKLAMOWE 3. ZNIŻKI 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2014

OFERTA REKLAMOWA 2014 OFERTA REKLAMOWA 2014 PortalRtrendy.pl Reklama Sponsoring Patronat medialny Baza wiedzy HR Wydawcą portalu jest spółka ENNOVA Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta ważna od 2014.01.20 do 2014.06.30. O PORTALU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Strona startowa Z poziomu strony głównej mogą Państwo korzystać z menu mieszczącego się po lewej stronie serwisu, lub przemieszczać się za pomocą klawiszów na

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2015

Oferta reklamowa 2015 Oferta reklamowa 2015 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy w portalu Polonia.dk

Oferta reklamy w portalu Polonia.dk Dział Reklamy portalu Polonia.dk Postboks 1232 DK-2300 København S Tel.+45 21498307 http://www.polonia.dk e-mail: polonia@polonia.dk Oferta reklamy w portalu Polonia.dk Dział Reklamy serwisu Polonia.dk

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Cube Group. Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online

Cube Group. Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online Cube Group Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online Resume Sytuacja Badawcza: Widziałeś ciekawą reklamę w telewizji, prasie, outdoorze lub słyszałeś w radiu. Przedstawiona w niej oferta zaciekawiła

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

STRONA WWW A LANDING PAGE

STRONA WWW A LANDING PAGE Zajęcia 9 Czym się różnią? Przykład: http://www.expander.pl/ http://f.expander.pl/lp/20140124_hipo_kal_zdoln/index.jsp?lpid=20140124_hipo_ka l_zdoln&formtype=google_kredyt_hipoteczny&product0=99&idpartner=98&gclid=c

Bardziej szczegółowo

Marketing treści, e-pr.

Marketing treści, e-pr. Marketing treści, e-pr. Innowacyjny kanał dotarcia do nowych odbiorców, budowa wizerunku i zwiększanie rozpoznawalności marki poprzez samodzielne publikacje artykułów reklamowych Ad Pub. Ad Pub. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

MAILING REKLAMOWY DO BAZY UŻYTKOWNIKÓW INTERAKTYWNIE.COM. Oferta reklamowa www.interaktywnie.com/reklama

MAILING REKLAMOWY DO BAZY UŻYTKOWNIKÓW INTERAKTYWNIE.COM. Oferta reklamowa www.interaktywnie.com/reklama MAILING REKLAMOWY DO BAZY UŻYTKOWNIKÓW INTERAKTYWNIE.COM www.interaktywnie.com/reklama Profil użytkownika Interaktywnie.com Zawód/branża: dział marketingu portal/wydawca internetowy agencja interaktywna

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo