Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część druga. Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Część druga Szkolenie Wzrost wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa

2 WPROWADZENIE DO DRUGIEJ CZĘŚCI PODRECZNIKA Część druga podręcznika Małe i Średnie Przedsiębiorstwo w Internecie, jest podręcznikiem zastosowanym do prowadzenia szkoleń, których zadaniem było nauczenie przedstawicieli MŚP szybszego i efektywniejszego wykorzystania Internetu w prowadzeniu biznesu. Podręcznik jest w formie prezentacji w formie PowerPoint i składa się z czterech głównych zagadnień: 1. Narzędzia. Blok poświęcony podstawowym narzędziom pozwalającym w pełni wykorzystać Internet jako źródło informacji i kanał komunikacji. 2. Informacja. Blok poświęcony źródłom i sposobom przeszukiwania i udostępniania informacji oraz ich selekcji 3. Strona Internetowa. Blok poświęcony celom i zasadom tworzenia i zastosowania w biznesie stron internetowych 4. Promocja stron internetowych. Blok poświęcony sposobom pozyskiwania nowych klientów poprzez reklamę swoich usług i produktów w Internecie.

3 Spis treści podręcznika Tematyka 1. Organizacja szkoleń 2. Cele szkoleń 3. Wprowadzenie do szkolenia 4. Narzędzia internetowe 5. Informacja w Internecie 6. Strony www 7. Reklama w Internecie Numer slajdu

4 Organizacja szkoleń Pięć dni szkoleń w sali szkoleniowej wyposaŝonej w komputery z dostępem do Internetu, w układzie 2 dni +2 dni +1 dzień. Odstępy pomiędzy sesjami wynoszą ok. 4 tygodni Pomiędzy sesjami uczestnicy pogłębiają wiedzę i umiejętności poprzez angaŝowanie się w ćwiczenia i aktywności udostępnione im na platformie internetowej Dwie sesje poświęcone są na realizację programu, ostatni dzień jest podsumowaniem i omawianiem tematów zgłoszonych przez uczestników w trakcie projektu

5 Cele szkoleń Cel główny: Poznanie moŝliwości wykorzystywania Internetu w celach biznesowych Szkolenie jest podzielone na cztery bloki tematyczne: Narzędzia blok poświęcony podstawowym narzędziom pozwalającym w pełni wykorzystać Internet jako źródło informacji i kanał komunikacji, Informacje blok poświęcony źródłom i sposobom przeszukiwania i udostępniania informacji oraz ich selekcji, Strona Internetowa blok poświęcony celom i zasadom tworzenia i zastosowania w biznesie stron internetowych, Promocja stron internetowych - blok poświęcony sposobom pozyskiwania nowych klientów poprzez reklamę swoich usług i produktów w Internecie.

6 Wprowadzenie do szkolenia

7 Czym dla Państwa jest Internet? Komunikacja? Informacja? Zakupy? Rozrywka? Nie wiem Odzwierciedlanie świata rzeczywistego w świecie połą łączonych ze sobą komputerów. MoŜna w nim zrobić praktycznie wszystko to, co w świecie rzeczywistym za wyjątkiem: dotykania, wąchania i fizycznego przemieszczania się.

8 Dlaczego warto poświęcić czas na to szkolenie? Jaki % dorosłych Polaków korzysta z Internetu? juŝ blisko 40% To oznacza, Ŝe mamy: potencjalnych klientów

9 Dlaczego warto wykorzystać Internet juŝ teraz? Dlatego, Ŝe Internet wszedł właśnie w fazę dojrzałości, Choć nadal jeszcze daje szansę wyróŝnienia się tym, którzy z niego skorzystają. Jutro będzie za późno, a na pewno o wiele trudniej, bo Internet stosować będą wszyscy.

10 Fazy rozwoju Internetu Faza akademicka ( ) zastosowania czysto naukowe, wszystko za darmo. 16 sierpnia 1991 r. do Internetu podłączyła się Polska. Faza boomu ( ) zniesienie zakazu komercyjnego wykorzystania Internetu spowodowało boom wszelkiego rodzaju, nawet najbardziej absurdalnych pomysłów na zarabianie pieniędzy, co skończyło się potęŝnym krachem na światowych giełdach. Przyczyną krachu był brak wiedzy, jak zamienić rosnąca liczbę uŝytkowników sieci Internet na płacących realnymi pieniędzmi konsumentów, co było tym trudniejsze, Ŝe pokutowało przeświadczenie z epoki akademickiej, Ŝe w Internecie wszystko musi być za darmo.

11 Fazy rozwoju Internetu Faza poszukiwań modelów biznesowych ( ) - okres ostroŝnych i przemyślanych poszukiwań modeli biznesowych, które umoŝliwiają zarabianie pieniędzy w Internecie. Krokiem milowym jest debiut na giełdzie amerykańskiej wyszukiwarki Google.com, która w ciągu 2 lat stała się najdroŝszą firmą medialną świata (warta ok. 120 mld $ - czyli mniej więcej tyle, ile wynosi całkowite zadłuŝenie polskiego państwa: wewnętrzne i zagraniczne). Faza dojrzałości (2005-dzisiaj) doskonalenie i kolejne implementacje sprawdzonych i nowych modeli biznesowych oraz zwiększanie efektywności biznesów tradycyjnych poprzez wykorzystanie Internetu.

12 Narzędzia internetowe

13 Podstawowe narzędzia internetowe WWW Poczta Wyszukiwarki Fora Dyskusyjne Komunikatory Agregatory RSS

14 WWW Definicja: Strona internetowa (strona WWW) to dokument utworzony w którejś z odmian języka SGML (HTML, XML), pobierany z dysku lokalnego bądź serwera internetowego i interpretowany po stronie uŝytkownika za pomocą przeglądarki. Cechą charakterystyczną stron WWW jest hipertekstowość i często multimedialność. Zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych często nazywa się serwisem internetowym/www lub witryną internetową. Źródło: NetTrack SMG/KRS, Styczeń 2006, n=3457, All 18+, Wikipedia

15 WWW definicja praktyczna To wszystko to, co widać na ekranie komputera po wpisaniu do przeglądarki internetowej określanego adresu internetowego (URL) np.: MoŜe zawierać grafikę, tekst, dźwięk, animację, filmy.

16 WWW typy stron Treści Prywatne Biznesowe Funkcjonalność (strony biznesowe) Wizytówka odpowiednik folderu firmy przeniesionego do Internetu, którego interaktywności ogranicza się do umieszczenia naszego adresu mailowego, (np.: ) Interaktywny sprzedawca serwis umoŝliwiający uŝytkownikowi samodzielne skonfigurowanie i wycenienie produktu lub usługi, (np.:

17 Podstawowe narzędzia internetowe WWW Poczta Wyszukiwarki Fora Dyskusyjne Komunikatory Agregatory RSS

18 Poczta elektroniczna Definicja: Poczta elektroniczna ( a. mejl) to jedna z usług internetowych, w języku prawniczym zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, słuŝąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych). Źródło: NetTrack SMG/KRS, Styczeń 2006, n=3457, All 18+, Wikipedia

19 Poczta - funkcjonalność Funkcjonalność: Tekst Grafika Dźwięki Filmy Inne załączniki Wskazówki praktyków Jeśli Państwa program blokuje wysyłanie jakiegoś typu załącznika, to wystarczy zmienić jego rozszerzenie (np.: z *.exe na *.ola) i poinformować adresata, z jakim rozszerzeniem ma ten plik zapisać u siebie na dysku.

20 Poczta - dostęp Programy pocztowe Outlook, Outlook Express, Lotus oraz kilka innych Korzystanie ograniczone do danego komputera Webmail Dowolna przeglądarka Dostęp z dowolnego komputera podłączonego do Internetu

21 Podstawowe narzędzia internetowe WWW Poczta Wyszukiwarki Fora Dyskusyjne Komunikatory Agregatory RSS

22 Wyszukiwarki Internetowe Definicja: Wyszukiwarka internetowa (ang. search engine) to program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie uŝytkownikom Internetu znalezienie informacji w sieci. Źródło: NetTrack SMG/KRS, Styczeń 2006, n=3457, All 18+, Wikipedia

23 Wyszukiwarki - funkcje Co wyszukujemy? Teksty Grafikę Filmy Produkty Dyskusje Aukcje

24 Wyszukiwarki typy Klasyczne Korzystające z własnych algorytmów wyszukiwawczych szukaj.onet.pl search.yahoo.com Metawyszukiwarki Działanie tego typu serwisów polega na przekazywaniu zapytań uŝytkownika do kilku wyszukiwarek (np. Google, Yahoo!, MSN Search). Wyniki z zewnętrznych wyszukiwarek wyświetlane są w jednym oknie. metasearch.com

25 Wyszukiwarki Jak szukać? Podstawowe zasady wyszukiwania Zacznij od haseł oczywistych jeŝeli na przykład szukasz ogólnych informacji o Mazurach, wprowadź hasło Mazury. Często jednak lepiej jest wprowadzić kilka haseł do wyszukania. JeŜeli planujesz wczasy na Mazurach, lepiej wprowadzić wczasy Mazury, niŝ tylko wczasy, albo tylko Mazury. Z kolei wczasy Mazury grzyby moŝe dać jeszcze lepsze (albo w zaleŝności od punktu widzenia gorsze) wyniki. Wielkość liter nie ma znaczenia Jeśli celem jest znalezienie konkretnej frazy to naleŝy umieścić ją w cudzysłowie "W tak pięknych okolicznościach przyrody" Więcej wskazówek pod adresem:

26 Wyszukiwarki zasady zawansowane Stosując wyszukiwanie zaawansowane, moŝna wyszukiwać strony, które: zawierają WSZYSTKIE wpisane wyszukiwane hasła zawierają dokładną wpisaną frazę zawierają co najmniej jeden z wpisanych wyrazów NIE zawierająŝadnego z wpisanych wyrazów są napisane w określonym języku mają określony format pliku zostały zaktualizowane we wskazanym okresie znajdują się w określonej domenie lub witrynie

27 Wyszukiwarki zasady zawansowane Wskazówki praktyków Baw się w detektywa. Korzystaj z kilku wyszukiwarek. Nie bój się eksperymentować ze słowami kojarzącymi się z szukanym tematem. Szukaj wskazówek w treści znajdowanych stron.

28 Informacja obiektywna vs. opłacona Wyniki obiektywne Algorytm decyduje o kolejności wyników - darmowe i obiektywne. 2- Wyniki sponsorowane Program AdWords. Reklamy płatne

29 Podstawowe narzędzia internetowe WWW Poczta Wyszukiwarki Fora Dyskusyjne Komunikatory Agregatory RSS

30 Fora dyskusyjne Definicja: Forum dyskusyjne - jest przeniesioną do struktury stron WWW formą grup dyskusyjnych, które słuŝy do wymiany informacji, poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach przy uŝyciu przeglądarki internetowej. Fora dyskusyjne są obecnie bardzo popularną formą grup dyskusyjnych w Internecie. Prowadzą je praktycznie wszystkie portale, większość wortali, Są one takŝe powszechne na stronach wielu instytucji, czasopism, przedsiębiorstw, uczelni itp., a takŝe spotykane są liczne fora zakładane zupełnie prywatnie.

31 Fora dyskusyjne - typy Dostęp fora anonimowe - które nie wymagają od uŝytkownika rejestracji; fora pół-anonimowe - w których dopuszcza się uŝytkowników całkowicie anonimowych, zaś proces rejestracji jest uproszczony i nie zawiera w sobie procedury potwierdzenia toŝsamości (tego rodzaju fora są obecnie najczęściej spotykane, nieraz wymagają podania adresu ); fora restrykcyjne - wymagające od uŝytkownika zarejestrowania się, przy czym proces rejestracji jest tak skonstruowany, Ŝe wymaga potwierdzenia toŝsamości poprzez np. odesłanie zwrotnego maila; fora prywatne - tworzone z myślą o z góry określonej grupie uŝytkowników i niedostępne dla osób postronnych.

32 Fora dyskusyjne - przykłady Legalne programy Podatki ics?hl=plagroturystyka Agroturystyka owana/topics

33 Podstawowe narzędzia internetowe WWW Poczta Wyszukiwarki Fora Dyskusyjne Komunikatory Agregatory RSS

34 Komunikatory Internetowe Definicja: Komunikator internetowy (ang. Instant Messenger, od tego skrót IM) - program pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów (komunikacja natychmiastowa, ang. Instant Messaging) pomiędzy dwoma lub więcej komputerami, poprzez Internet. Od i róŝni się tym, Ŝe rozmowy prowadzone są w czasie rzeczywistym.

35 Komunikatory - zastosowania Komunikacja tekstowa Komunikacja głosowa Komunikacja wideo Przesyłanie plików Wszystko w czasie rzeczywistym!!!

36 Komunikatory zasady uŝycia

37 Popularność komunikatorów

38 Najpopularniejsze komunikatory SKYPE GADU-GADU MSN MESSENGER

39 Podstawowe narzędzia internetowe WWW Poczta Wyszukiwarki Fora Dyskusyjne Komunikatory Agregatory RSS

40 RSS Definicja Really Simple Syndication (RSS 2.0) - oparta na języku XML technika przesyłania nagłówków wiadomości. Umieszczony na serwerze plik w formacie RSS moŝna zaabonować w specjalnym czytniku RSS (program lub strona internetowa). UŜytkownik pobiera nagłówki wiadomości (tytuły i krótkie opisy) i moŝe wczytać interesujące go informacje znajdujące się na stronach WWW. Zaletą RSS jest moŝliwość zaabonowania wielu źródeł informacji jednocześnie i przeglądania nagłówków oraz czytania wiadomości w jednym programie i bez wchodzenia na poszczególne strony.

41 Informacja w Internecie

42 Co Państwo robicie, Ŝeby znaleźć informację w Internecie? Wyszukiwarki Serwisy ogólno-tematyczne Serwisy specjalistyczne Serwisy administracji publicznej Platformy transakcyjne Fora dyskusyjne Porównywarki produktów

43 Źródła vs. Narzędzia Źródła Serwisy ogólno-biznesowe (www.money.pl ) Serwisy specjalistyczne (www.e-prawnik.pl ) Serwisy administracji publicznej Biznesowe serwisy społecznościowe Fora dyskusyjne pl.biznes Platformy transakcyjne Narzędzia Wyszukiwarka Porównywarki produktów Agregatory RSS katalog web

44 Jak szukać informacji na stronie internetowej? Czytam wszystko, co jest na stronie głównej Korzystam z wyszukiwarki na stronie Korzystam z menu Korzystam z mapy strony CTRL+F

45 Serwisy o tematyce ogólno-biznesowej Polecamy: Serwisy dedykowane Serwisy w ramach gazet offline Sekcje biznesowe na portalach

46 Kolejność 1 Menu Zwracamy uwagę, Ŝe współczesne serwisy mają często menu umieszczone w dwu miejscach. Tradycyjnie na górze, lub z boku, oraz dodatkowe menu z wylistowanymi najwaŝniejszymi elementami danej sekcji umieszczone w ramce na gdzieś na stronie. 1

47 Kolejność 2 Wyszukiwarka Z reguły znajduje się w górnym, prawym rogu strony. Niestety, w wyszukiwarki róŝnią się skutecznością, w skutek czego nie zawsze pozwalają odnaleźć poszukiwane treści, nawet jeśli znajdują się ona na danym serwisie. 2

48 Kolejność 3 Mapa serwisu Link do mapy serwisu znajduje się na górnej belce strony lub w jej stopce. 3

49 3 Mapa serwisu Dobrze przygotowana mapa serwisu pozwala szybko zorientować się w jego strukturze, a tym samym znaleźć umiejscowienie poszukiwanej informacji.

50 Serwisy specjalistyczne Polecamy: Podatki Prawo HR Budownictwo i nieruchomości

51 Informacja płatna vs. darmowa W świecie Internetu biznesowego coraz częściej dostęp do treści lub usług jest płatny. Często na serwisach płatnych moŝna jednak znaleźć poŝyteczne informacje dostępne za darmo. Darmowa treść kodeksu pracy ODkmdj0xMjI3 Płatne treści i porady

52 Serwisy administracji publicznej Polecamy: Urzędy centralne Urzędy lokalne Agencje rządowe Instytucje unijne

53 Przedsiębiorca a e-państwo Rozliczenia z ZUS e-inspektorat.zus.pl KRS online

54 Biznesowe serwisy społecznościowe Zasada sześciu stopni oddalenia KaŜdy człowiek na ziemi moŝe się skontaktować z dowolnym innym człowiekiem poprzez łańcuch nie więcej niŝ 5 pośredników. Teoria ta została sformułowana po raz pierwszy w 1929 roku przez węgierskiego pisarza Frigyesa Karinthy, a w 2001 roku potwierdzona przez internetowy eksperyment przeprowadzony przez Uniwersytet Columbia w USA.

55 Biznesowe serwisy społecznościowe Definicja Społeczności internetowe zaspakajają naturalne potrzeby współpracy z innymi ludźmi, a takŝe wymiany doświadczeń, informacji czy zainteresowań. UmoŜliwiają skuteczną realizację celów rozrywkowych i zawodowych. Rewolucyjne tempo ich rozwoju daje podstawy, by twierdzić, Ŝe mamy do czynienia z następną generacją witryn internetowych i kolejnym etapem w historii globalnej sieci. Zastosowania Poszukiwanie partnerów handlowych Poszukiwanie wsparcia specjalistów Poszukiwanie pracy Poszukiwanie pracowników

56 Biznesowe serwisy społecznościowe Polecamy Międzynarodowe Polskie

57 Zasada działania Rejestracja Poszukiwanie znajomych Poszukiwanie ludzi z branŝy Przyłączanie się do grupy

58 Fora dyskusyjne Jak znaleźć Serwisy tematyczne Katalogi forów Wyszukiwarki forów

59 Platformy transakcyjne Aukcje Bazy ogłoszeń Giełdy towarowe Giełdy ofert Giełdy inwestorów Katalogi firm Katalogi giełd nes_i_ekonomia/gieldy/giel dy_towarowe/

60 Porównywarki cen Definicja Serwisy internetowe oferujące moŝliwość porównania produktów oferowanych przez sklepy internetowe pod kątem ich parametrów technicznych oraz cen. Przykłady

61 Zasady posługiwania się porównywarkami Wybór kategorii produktu Wybór produktu lub jego parametrów Wybór sklepu wg ocen uŝytkowników Wykorzystanie wyszukiwarki na serwisie

62 Agregatory RSS Katalogi kanałów RSS Oprogramowanie instalowane na komputerze Przeglądarki internetowe

63 Strony WWW

64 Strona www dla kogo w jakim celu? Grupa docelowa Funkcje i typy stron Rejestracja i budowa bazy danych Mierniki sukcesu

65 Grupa docelowa Pracownicy system do komunikacji wewnętrznej (Intranet) Partnerzy handlowi system komunikacji z dystrybutorami lub dostawcami Klienci Nowi informacja ogólnodostępna Stali spersonalizowana oferta dla dotychczasowych klientów

66 Funkcja a typ strony Od Wizytówki do Interaktywnego Sprzedawcy

67 Typy strony Koszt od do zł Wizytówka odpowiednik folderu firmy przeniesionego do Internetu, którego interaktywność ogranicza się do umieszczenia naszego adresu mailowego. Przykład:

68 Typy strony Koszt od do zł Tymczasowa strona promocyjna zawierająca informację o promowanym produkcie lub usłudze, na którą bezpośrednio będzie przenosiła się kampania reklamowa. Taki serwis moŝe nie promować produktu wprost, ale być zbudowany wokół chwytliwego w danym momencie tematu i być stosowany jako element marketingu wirusowego. Przykład:

69 Typy strony Koszt od do zł Strona produktowa strona, której celem jest budowa relacji z produktami firmy, a nie z firmą jako taką. Informacje o firmie są dodatkiem do treści. Przykład:

70 Typy strony Koszt od do zł + koszt treści Serwisy eksperckie serwisy tworzone pod auspicjami firmy która przekazując zaawansowaną wiedzę w swojej dziedzinie, buduje zaufanie klientów. Przykład: - firmy Martela

71 Typy strony Koszt od 95 do kilkuset tysięcy zł Sklep internetowy serwis słuŝący sprzedaŝy on-linowej produktów lub usług firmy. Przykład:

72 Typy strony Koszt od do zł Interaktywny sprzedawca serwis umoŝliwiający uŝytkownikowi samodzielne skonfigurowanie i wycenienie produktu lub usługi. Przykład:

73 Rejestracja Cele: Ograniczenie dostępu do wybranych treści lub usług Odpłatny dostęp Forma nagrody w programach lojalnościowych Dostosowanie treści do potrzeb konkretnego uŝytkownika serwisu (personalizacja) Zbieranie informacji o osobach odwiedzających stronę

74 Mamy kontakt z klientem zbierajmy dane! nr tel. płeć data urodzenia miasto imię Dzięki temu w kaŝdej chwili moŝemy: Wysłać mu ofertę Zbadać jego potrzeby ZłoŜyć Ŝyczenia świąteczne

75 Mierniki sukcesu naszej strony Analiza marketingowa: Profil demograficzny zgodny z załoŝeniami Ilość zapytań o produkty Ilość transakcji Ilość zarejestrowanych uŝytkowników Itd.

76 Badanie profilu i zachowań uŝytkowników serwisu Wielkość widowni serwisu Sposób korzystania z serwisu Profil społecznodemograficzny uŝytkowników serwisu RóŜnice w sposobie korzystania z serwisu przez róŝne grupy celowe gemiusprofile profil społecznodemograficzny

77 Mierniki sukcesu naszej strony Analiza techniczna: Ilość osób odwiedzających stronę Ilość osób powracających na stronę Długość wizyt na stronie itd.

78 Badanie sposobu korzystania ze strony internetowej UŜytkownicy (cookies) Wizyty, odsłony Geolokalizacja Odsyłacze Informacje o systemie Sposób dostępu gemiustraffic pomiar oglądalności strony

79 Ile osób odwiedza naszą stronę? UŜytkownicy nowi UŜytkownicy powracający

80 Co, jak często i jak długo robią na naszej stronie? Liczba wizyt Długość wizyt Szerokość wizyt Liczba odsłon Czas trwania odsłon i wizyt

81 Gdzie mieszkają? Świat Polska województwa ośrodki miejskie

82 Jak ludzie trafiają na nasz serwis? Strony odsyłające Wyszukiwarki Katalogi Słowa kluczowe Podsumowania

83 Cechy nowoczesnych stron WWW Prosty układ OstroŜne uŝycie efektów 3D Delikatne i ciepłe kolory tła Subtelne uŝycie ostrych barw OstroŜne uŝycie elementów zbytnio przyciągających uwagę Biała przestrzeń Łatwe znalezienie kontaktu

84 Prosty układ Jedna do dwóch kolumn Proste do czytania od góry do dołu. Nie zmuszające do skakania wzrokiem, aby się zorientować, co jest waŝne na danej stronie

85 OstroŜne uŝycie efektów 3D Cieniowanie jest uŝywane jedynie do: Zmiękczenia prostokątnych kształtów Stworzenia wraŝenie przestrzeni w tle WyróŜnienia ikony z tła

86 Neutralne i ciepłe kolory tła Najlepsze strony mają czyste, białe lub szare tło. Nadaje to im lekkość i przejrzystość, oraz stanowi doskonały podkład, na którym niewielką ilością koloru moŝna skutecznie przyciągnąć uwagę uŝytkownika.

87 Subtelne uŝycie ostrych barw Na delikatnym tle nie trzeba uŝywać zbyt kontrastowych barw, by zwrócić uwagę uŝytkownika

88 OstroŜne uŝycie elementów zbytnio przyciągających uwagę Nie naleŝy naduŝywać przyciągających wzrok elementów. Choć ikony w kontrastowych kolorach i trzech wymiarach pomagają stworzyć wizerunek wysokiej jakości strony, to jeśli się ich naduŝywa, powodują odwrotny efekt.

89 Biała przestrzeń Biała przestrzeń pomaga w zwróceniu uwagi na rzeczy waŝne. Oczywiście biała przestrzeń nie musi być biała, ale musi być przestrzenią! Warto odŝałować miejsce na spore odległości między poszczególnymi elementami na stronie.

90 Ładny duŝy tekst Nie naleŝy uŝywać zbyt małej czcionki. NajwaŜniejsze informacje muszą być opisane największą, wyróŝniającą się czcionką. Jeśli wszystko będzie napisane duŝą czcionką, to tak naprawdę nic nie będzie napisane duŝą czcionką. DuŜy tekst słuŝy zwróceniu uwagi uŝytkownika strony na najwaŝniejsze jej elementy.

91 Kolor

92 Informacyjna rola koloru Nic tak nie poprawi lub pogorszy wraŝenia, jaki wywiera na kliencie strona, jak zły dobór kolorów.

93 Kolor jest waŝny Badania pokazują, Ŝe uŝytkownicy oceniają serwis po raz pierwszy po 9 sekundach. Kolor zawiera informacje o waŝności elementów, treści, nawigacji, relacjach. Większość Internautów analizuje tak samo kolor online i offline (kultura).

94 Kolor wyraŝa nastrój i osobowość OstroŜnie dobrane kolory. Monochromatyczn a paleta czyni stronę lekką. Relaksująca, wszystko jest OK.

95 Kolor identyfikacja firmy Kolory na witrynie muszą być w harmonii z kolorami z logotypu firmy. Kolory muszą odpowiadać treści.

96 Kolor znaczenie emocjonalne i kulturowe

97 Zielony W kulturze celtyckiej kolor Boga i płodności. Kolor pierwszych chrześcijan, W drugiej połowie XX wieku w USA kojarzony jest ze wzmoŝoną seksualnością. W Egipcie zielony to święty kolor nadziei i radości. Święty kolor Muzułmanów. Giovanni Arnolfini and His Bride, Jan Van Eyck, 1434

98 Biały W Chinach biały nie moŝe być kolorem panny młodej: biel jest kolorem Ŝałoby, W Indiach, nawet wśród chrześcijan biel ślubna musi być złamana. Biały oznacza: zostaniesz wdową, będziesz nieszczęśliwa.

99 Czerwony Czerwony jest kolorem krwi, nie moŝe być kojarzony ze spokojem. Jest kolorem energetycznym, ekscytującym i erotycznym.

100 KaŜdy kolor zawiera w sobie pozytywny i negatywny ładunek. Kolor moŝe być zatem nośnikiem informacji lub teŝ pomocą lub przeszkodą w przyswajaniu informacji.

101 Kolor a płeć Kobiety wolą chłodniejsze kolory niŝ męŝczyźni. 51 % męŝczyzn, a 45 % kobiet woli jaśniejsze kolory. MęŜczyźni wolą niebieski niŝ czerwony, kobiety odwrotnie. MęŜczyźni wolą pomarańczowy niŝŝółty, kobiety woląŝółty bardziej niŝ pomarańczowy.

102 Łatwość korzystania Niektóre kwestie, o których warto pamiętać: Logo Wyszukiwarka Proste teksty Skalowalność tekstu Wykorzystanie zdjęć Linki

103 Logo i nazwa Na kaŝdej stronie powinna być umieszczona nazwa i logo firmy, serwisu... Logo nazwa powinna linkować do strony głównej (z wyjątkiem loga na stronie głównej)

104 Wyszukiwarki Serwis zbudowany z ponad 100 stron powinien posiadać wyszukiwarkę. Ponad 50 % Internautów wchodząc na serwis w pierwszej kolejności wykorzystuje SEARCH

105 Proste pisanie... Prosty język Konieczne są nagłówki i tytuły stron

106 Skanowalność Przejrzysty układ: Nagłówki Podtytuły Streszczenia Światło w tekście

107 Zdjęcia NaleŜy uŝywać zdjęć przy opisach produktów, muszą jednak spełniać pewne kryteria: muszą być małe (1-2 zdjęcia), po kliknięciu na nowej stronie powinny się znajdować duŝe zdjęcia z wieloma szczegółami.

108 Linki Linki powinny być opisane: uŝytkownicy wiedzą, gdzie będą przeniesieni, chętniej klikają, opis zmniejsza dezorientację.

109 Najpopularniejsze błędy

110 Mało elastyczne wyszukiwarki Wyszukiwarki nie rozpoznające liczby mnogiej, literówek lub synonimów. System wyświetla wszystko co łączy z danym słowem kluczowym. Brak wyników Brak wyników Brak wyników Oj, daj juŝ spokój! Pojedźmy do mojej matki do Wąchocka...

111 Poziome przewijanie Strona zmuszająca uŝytkownika do przewijania w poziomie jest irytująca. Do przewijania w pionie uŝytkownicy się juŝ przyzwyczaili. Zdarza się, Ŝe serwisy są zoptymalizowane do rozdzielczości 805 pikseli... Przesuń to w prawo bo nic nie widzę... Skończyła mi się myszka

112 Zablokowana wielkość czcionki Wiele serwisów wykorzystuje blokadę wielkości czcionki. UŜyteczność takich stron dla osób po 40 znacznie się zmniejsza. Aniu... chciałbym Cię prosić... Zaczekaj... Co tam jest napisane?... Mój muchomorze?

113 Bloki tekstu Taki tekst jest nudny, straszny i trudny do czytania, Tekst musi być skanowalny, podtytuły, punkty, wytłuszczone słowa kluczowe, krótkie akapity, prosty język.

114 Linki w JavaScript Linki są fundamentalnym elementem Web. Otwierające się linki w nowym oknie są irytujące. NiemoŜliwość otworzenia linku w nowym oknie takŝe denerwuje. Skarbie... Co ja poradzę Ŝe one wyskakują wszędzie gdzie się pojawię...

115 FAQ FAQ zbudowane z pytań wybranych przez firmę, a nie uŝytkowników. Takie FAQ podwaŝa zaufanie Internautów. Pytanie 2: Co jeszcze mogę zrobić z płytami CD które mi przysłaliście?

116 Baza Badania wykazują, Ŝe uŝytkownicy bardzo niechętnie podają swój adres . Brak polityki prywatności. Brak informacji, jak często będzie wysyłany newsletter do subskrybentów. Piętnaście faksów dziennie? Proszę spojrzeć na to w ten sposób. To tylko jeden co 96 minut. AleŜ skąd... Nie sprzedajemy Państwa adresów handlowcom Amwaya... ponownie

117 Długie UUEEERRREEELLLe...e Długie adresy mogą uniemoŝliwiać przesłanie rekomendacji znajomemu. Brak marketingu wirusowego....a,r,kropka pl... Nie, nie ma Ŝadnego myślnika...kropka pl, łamane... Tak jest łamane. Nie, nie u tylko o... Nie, nie zaczynamy od nowa.. Próbowaliśmy to juŝ wysłać mailem, nie pamiętasz...

118 Linki owe Wstawianie linków w niespodziewanych miejscach Linki powinny zawierać adres

119 Technologia Html (HyperText Markup Language) - język wykorzystujący znaczniki uŝywany do tworzenia stron internetowych (dokumentów), które mogą być przenoszone między platformami. Pliki HTML są plikami tekstowymi ASCII z osadzonymi kodami określającymi formatowanie i łącza między stronami. Bardzo prosta technologia powodująca wiele ograniczeń. Przykład: PHP - język programowania, słuŝący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron WWW. PHP umoŝliwia takŝe współpracę z wieloma systemami relacyjnych baz danych (np. MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite) oraz korzystanie z alternatywnych sposobów przechowywania danych - plików tekstowych i XML-owych. Zawansowana technologia dająca wiel moŝliwości, np.: personalizacja stron, integracja bazy produktów itd. Przykład:

120 Technologia, cd. Flash - język programowania, za pomocą którego moŝna tworzyć witryny internetowe lub ich elementy w postaci ruchomych obrazów - filmów, np. logo tej witryny. Technologia często łączona z dwiema poprzednimi daje olbrzymie moŝliwości w zakresie animacji Przykład:

121 Zarządzanie treścią Kto? Agencja Interaktywna na podstawie treści dostarczanych przez firmę Osoba odpowiedzialna w firmie Jak? Podmiana plików tekstowych w przypadku prostych stron html CMS, Content Management System (ang. dosłownie "system zarządzania treścią"), jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację i rozbudowę serwisu WWW przez personel nietechniczny. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym poprzez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów uŝytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawierających rozbudowane formularze. Przykład:

122 Zarządzanie treścią, cd. Uwaga!!! Prawa autorskie w Internecie jest bardzo łatwo kopiować zawartość innych stron, a naleŝy pamiętać, Ŝe publikowanie tak zdobytych tekstów, lub zdjęć jest przestępstwem.

123 Domeny Definicja: Domena internetowa to element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń w Internecie. Dla przykładu adres Wikipedii pl.wikipedia.org składa się z trzech nazw domenowych rozdzielonych kropkami. Typy domen: Darmowe udostępniane przez wiele serwisów w zamian za moŝliwość wyświetlania reklam (np.: Płatne z rozszerzeniem.pl lub com.pl moŝna sprawdzić ich dostępność oraz cenę za pośrednictwem licznych firm zajmujących się handlem domenami (np.:

124 Hosting Definicja: Hosting to udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni. Typowa usługa zwłaszcza w zakresie wynajmu platform pod serwery HTTP - web hosting. Typy hostingu: Darmowe udostępniane przez wiele serwisów w zamian za moŝliwość wyświetlania reklam (np.: Płatne moŝna go kupić od licznych firm zajmujących się tego typu usługami (np.:

125 Reklama w Internecie

126 Ci, którzy odnieśli sukces, wiedzą, co mówią... "Reklama jest droga. Brak reklamy jeszcze droŝszy. " Paolo Bulgari załoŝycieli firmy Bulgari

127 Ci, którzy odnieśli sukces, wiedzą, co mówią... Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt poza nami nie wie, co robimy. Stuart Henderson, menedŝer

128 Dlaczego Internet... "Połowa wydatków na reklamę - to pieniądze wyrzucone do śmieci. Najgorsze jednak jest to, Ŝe nigdy nie wiadomo, która to połowa." William Hesketh Lever jeden z załoŝycieli firmy Unilever

129 Internet umoŝliwia precyzyjne kierowanie reklamy Oferuje narzędzia umoŝliwiające precyzyjne kierowanie przekazu (targetowanie reklamy) UmoŜliwia śledzenie i analizę zachowań internautów. UmoŜliwia tworzenie baz danych z przeszłych działań reklamowych i pozwala na ich wykorzystanie w celu zwiększenia efektywności tych działań w przyszłości.

130 Dlaczego Internet cd... A tak serio...

131 Dlaczego Internet... "Wszystko sprowadza się do klientów. JeŜeli oni nie siedzą juŝ przyklejeni do telewizorów, tylko surfują po Internecie, to my musimy być z reklamą tam gdzie oni." Neil Perry, dyrektor marketingu koncernu McDonald's

132 Internet umoŝliwia podjęcie natychmiastowych działań Testowanie róŝnych wersji kreacji (wyświetlanie reklam najbardziej skutecznych, sekwencji poszczególnych kreacji, etc.) Zmiany witryn i kreacji w trakcie kampanii (optymalizacja on-line) Dopasowanie kreacji do witryn oraz Pełną mierzalność kampanii i jej efektów

133 Internet pozwala na interakcję z klientem Internauci wykonują działania wymagające ich zaangaŝowania (poszukiwanie informacji) Nie tylko pasywnie odbierają przekaz reklamowy, ale mają moŝliwość odpowiedzi W rezultacie Internet jest doskonałym narzędziem budowy wartości marki

134 Case Study - Pomelo Cel badania? określenie skuteczności przeprowadzonej wyłącznie w Internecie kampanii reklamowej napoju marki Pomelo

135 Historia nie z tej ziemi Od 2 lipca do 12 sierpnia 2004 internauci odwiedzający polskie witryny internetowe mieli moŝliwość napotkania reklam nowego produktu - napoju owocowego Pomelo. Kreacje reklamowe kierowały uŝytkowników do specjalnej witryny produktowej (dziś juŝ nie istniejącej) Kampania promocyjna była prowadzona wyłącznie w Internecie. Jak podawała strona internetowa napój Pomelo miał być między innymi tajną bronią w walce o olimpijskie złoto ekipy indyjskich cięŝarowców. Obawy dotyczyły zwłaszcza silnych składów Grecji, Turcji i Bułgarii. Pomimo, iŝ owoc pomelo nie prezentuje się zbyt okazale (zielona skórka, róŝowy miąŝsz), pestki owoców po odpowiednim procesie tłoczenia pozwalają nadać specjalne właściwości samemu napojowi. Pomelo jest dostępne w dwóch wariantach - izotonicznym w kolorze Ŝółtym i energetyzującym w kolorze róŝowym. Kampania reklamowa Pomelo wywołała znaczne zainteresowanie produktem. Jednak, konsumenci na próŝno poszukiwali napoju w sklepach, poniewaŝ...

136 Historia nie z tej ziemi Od 2 lipca do 12 sierpnia 2004 internauci odwiedzający polskie witryny internetowe mieli moŝliwość napotkania reklam nowego produktu - napoju owocowego Marka Pomelo. Kreacje reklamowe kierowały Pomelo została uŝytkowników do specjalnej witryny produktowej (www.pomelo.pl). Kampania promocyjna była prowadzona wymyślona wyłącznie!!! w internecie. Jak podawała strona internetowa napój Pomelo miał być między innymi tajną bronią w walce o olimpijskie złoto ekipy indyjskich cięŝarowców. Obawy dotyczyły zwłaszcza silnych składów Grecji, Turcji i Bułgarii. Pomimo, iŝ owoc pomelo nie prezentuje się zbyt okazale (zielona skórka, róŝowy miąŝsz), pestki owoców po odpowiednim procesie tłoczenia pozwalają nadać specjalne właściwości samemu napojowi. Pomelo jest dostępne Ale w dwóch dzi wariantach - izotonicznym w kolorze Ŝółtym i energetyzującym w kolorze róŝowym. Kampania reklamowa Pomelo wywołała 34% znaczne internautów zainteresowanie w produktem. chciało Jednak, o kupić konsumenci nowy na próŝno poszukiwali napoju w sklepach, poniewaŝ... Ale dzięki kampanii internetowej ponad napój!!!

137 Typy reklamy internetowej

138 W jaki sposób moŝemy podzielić reklamę internetową? Reklama graficzna na witrynach ing SEO i SEM wyszukiwarki RSS Gry reklamowe Marketing wirusowy PR Reklama mobilna

139 Reklama graficzna na stronach WWW Największy udział w wydatkach na reklamę internetową. MoŜliwość dotarcia niemalŝe do wszystkich internautów. Łatwość planowania działań i realizacji celu. DuŜa liczba formatów. Koszt od kilku do kilkuset tysięcy zł

140 Kiedy zamieszczono pierwszą reklamę na stronach WWW? Rok 1994 serwis HotWire.com

141 Reklama graficzna na stronach WWW - formaty Baner Rectangle Boks reklamowy Billboardy Skyscraper Surround Ad Brandmark Top Layer Interstitial Pop up Pop under Expand Billboard Expand Skyscraper Expand Boks Foot Scroller Favourite Ad Sponsoring

142 W jaki sposób moŝemy podzielić reklamę internetową? Reklama graficzna na witrynach. ing SEO i SEM wyszukiwarki RSS Gry reklamowe Marketing wirusowy PR Reklama mobilna

143 ing forma komunikacji reklamowej DuŜa efektywność. MoŜliwość budowania obszernego przekazu informacyjnego. Dotarcie do grupy docelowej. Stosunkowo niskie koszty. Koszt od kilkuset do do kilkudziesięciu tysięcy zł

144 marketing marketing to internetowa odmiana tradycyjnego mailingu, polega na przesłaniu do ściśle określonej grupy informacji waŝnych z punktu widzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa, istotny jest tu dobór bazy mailingowej, tak aby wiadomości otrzymywały osoby zainteresowane. W przeciwnym wypadku akcja mailingowa przyniesie odwrotny, niepoŝądany skutek, przy bardzo wąskich grupach celowych oferty wysyłki do uŝytkowników darmowych kont na portalach nie powinny być brane w ogóle pod uwagę (lepiej skorzystać z baz witryn specjalistycznych).

145 Zalety marketingu Efektywność kosztowa, zarówno w przygotowaniu materiałów, jak ich dystrybucji. Szeroki zasięg: większość internautów korzysta z poczty . Szybkość i elastyczność: wysłany moŝe zostać odebrany po kilku sekundach. Interaktywność: moŝliwość pomiaru reakcji na mailing, reakcja odbiorcy duŝo łatwiejsza niŝ w przypadku tradycyjnego mailingu. Elementy marketingu wirusowego: moŝliwość przesłania a do znajomych.

146 Kanały dystrybucji ingu Wysyłka do baz zewnętrznych: wysyłka do właścicieli darmowych kont reklama w stopce i wysyłanych przez właścicieli darmowych kont. reklama w newsletterach. Wysyłka do baz własnych: ing do zarejestrowanych subskrybentów, czyli takich, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie przesyłek reklamowych tzw.: opt-in (permission marketing).

147 W jaki sposób moŝemy podzielić reklamę internetową? Reklama graficzna na witrynach ing SEO i SEM wyszukiwarki Gry reklamowe Marketing wirusowy PR Reklama mobilna

148 SEO (Search Engine Optimization ) i SEM (Search Engine Marketing) SEO (Search Engine Optimization ) działania mające na celu doprowadzenie, aby nasz serwis znajdował się na pierwszych miejscach w wynikach wyszukiwania przy zapytaniach związanych tematycznie z naszym produktem. Koszt od 500 zł do zł SEM (Search Engine Marketing) wykorzystanie wszelkich form reklamy w wyszukiwarkach, aby zaprezentować naszą ofertę osobom poszukujących informacji związanych tematycznie z naszym produktem. Koszt od 50 zł do kilkunastu tysięcy zł

149 Dlaczego wyszukiwarki? Badania pokazują, Ŝe od 75 % do ponad 90 % stron jest znajdowanych i odwiedzanych ponownie dzięki wyszukiwarkom i katalogom. Doświadczeni uŝytkownicy przeglądają tylko do 20 wyników wyszukiwania. Niektóre serwisy mają około % uŝytkowników właśnie z wyszukiwarek.

150 Dlaczego wyszukiwarki? 77% uŝytkowników Internetu korzysta z wyszukiwarek szukając interesujących ich informacji. 56% uŝytkowników Internetu oczekuje, iŝ wiodące marki będą się znajdowały na najwyŝszych pozycjach w wyszukiwarkach. Kto szuka ten kupuje! W zaleŝności od poszukiwanych produktów okazuje się, Ŝe aŝ 25% osób szukających informacji na temat produktów przez wyszukiwarki dokonuje zakupu. Źródło: iprospects / lipiec 2003 Źródło: / styczeń 2005

151 SEM - jeśli nie jesteśmy wysoko w wynikach wyszukiwarki to musimy zapłacić za pojawienie się na stronie z wynikami.

152 Dlaczego reklamować się w wyszukiwarkach? Reklama w wyszukiwarkach celnie trafia do celu. Reklama niezwykle kontekstowa wyświetla się jako wynik wyszukiwania przez internautę określonych produktów czy usług. Reklamodawca decyduje jakie słowa kluczowe lub frazy wpisane do wyszukiwarki spowodują wyświetlenie się jego przekazu

153 Dlaczego wyszukiwarki? W wyszukiwarkach reklamodawca płaci nie za wyświetlenia reklamy, ale tylko i wyłącznie za kliknięcia w reklamę! Koszt kliknięcia juŝ od 10 groszy juŝ za tyle moŝecie Państwo pozyskać klienta.

154 Dlaczego wyszukiwarki? Reklama w wyszukiwarkach jest tania i prosta w przygotowaniu. Na bieŝąco pozwala śledzić statystyki i dokonywać wszelkie zmiany.

155 Jak działa reklama w wyszukiwarkach? Internauta wpisuje do wyszukiwarki słowo lub frazę związaną z produktem jakiego poszukuje i klika.

156 Jak działa reklama w wyszukiwarkach? Po prawej stronie wyników widzi Państwa reklamę (SEM) Wyjątkowo skuteczne boksy mają szansę trafić nad wyniki organiczne wyszukiwania Uzyskuje wyniki wyszukiwania będące często efektem działań SEO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej

Wydział Fizyki. Praca magisterska. Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Praca magisterska Optymalizacja kampanii linków płatnych w systemie AdWords jako efektywne narzędzie w reklamie kontekstowej Paweł Nijakowski

Bardziej szczegółowo

Mój biznes w Internecie

Mój biznes w Internecie Mój biznes w Internecie Budowanie małego biznesu opartego na technologiach informatycznych Wojciech Murzyn Przedsiębiorczość w Internecie Marcin Mastykarz E-handel Piotr Skirski Jak wykorzystanie zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży

E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży E-zakupy - technologie informacyjne i komunikacyjne w sprzedaży 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo

Trendy ekonomiczne na polskim rynku

Trendy ekonomiczne na polskim rynku Redakcja: Milan Popović Jacek Sikorski Trendy ekonomiczne na polskim rynku Łódź 2009 Recenzent: dr Jarosław Zając Redakcja: Milan Popović, Jacek Sikorski Publikacja dofinansowana przez Prorektora ds. Studenckich

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest ten poradnik?

Dla kogo jest ten poradnik? Partnerzy Wydawca Dla kogo jest ten poradnik? Chcesz tanio, a przede wszystkim skutecznie, zareklamować swoją firmę, produkt, usługę, markę? Wiesz mało na temat reklamy w internecie, bo jeszcze nie miałeś

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie?

Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? Jak zarabiać w Internecie 100 euro dziennie? www.100eurodziennie.pl Jest to robocza wersja poradnika na temat zarabiania w Internecie. H. Bernaciak J. Gortatowska Sz. Miałkas M. Rogoziński P. Wójcik 1

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012 2012 Marketing i reklama w Internecie Kraków, 31.10.2012 PRELEGENT Tomasz Gutkowski Wprowadzenie do marketingu i reklamy w Internecie Internet jako medium działań marketingowych Zasięg Internetu w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł E-mail marketing obiektów hotelarskich Autor dr Rafał Marek Copyright by Rafał Marek 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest

Bardziej szczegółowo

Biuro podróży w wyszukiwarce

Biuro podróży w wyszukiwarce 2012 Biuro podróży w wyszukiwarce Pozycjonowanie krok po kroku zasady pozycjonowania stron turystycznycha elementy decydujące o wysokiej pozycjia prawidłowy sposób wyboru słów kluczowycha bezpłatne narzędzia

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I

Tytuł: Jak prowadzić tani i skuteczny marketing Autor: Justyna Muszyńska Wydanie I Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Justyna Muszyńska rok 2009 Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH

SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH MAGAZYN MARKETINGU W WYSZUKIWARKACH www.semspecialist.pl Numer 2 styczeń 2011 ISSN 2082-3894 SEM W BANKACH ZADOWOLENIE.pl Optymalizacja stron DOCELOWYCH PATRONAT WYDAWCA Duarte Leszek Wolany ul. Studzienna

Bardziej szczegółowo

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE 1. ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE Funkcjonowanie organizacji sportowych i znanych sportowców w dobie rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań

e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań e-usługi dla małej firmy przegląd rozwiązań 1 2 Autor raportu Grzegorz Skiera (Silence!) Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie

Marketing i reklama w Internecie Marketing i reklama w Internecie Bartosz Małecki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Bartosz Małecki UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

raport e-mail marketing

raport e-mail marketing raport e-mail marketing listopad 2010 Sponsorzy Partnerzy spis treści 6 Personalizuj, testuj, licz. E-mail marketing w liczbach 27 Efektywna kampania e-mail marketingowa - w końcu bez tajemnic ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska

Poradnik e-commerce. Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska Poradnik e-commerce Przygotowane przez grupę roboczą ds. e-commerce działającą w strukturach IAB Polska IAB Grupy robocze Poradnik e-commerce Spis treści 03 Wstęp. Michał Kraus 04 Obowiązki internetowego

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo