Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 2008-11-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Numer sprawy OKE WOA-221-1/14/MD/2008 Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych, nr sprawy: Numer sprawy OKE WOA-222-1/14/MD/2008 I. Nazwa i adres zamawiającego: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Grzybowska Warszawa tel fax pn-pt II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. podstawa prawna ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058). 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763),

2 III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 1 dotyczy: Rozbudowy i modernizacji systemu HP Blade c3000. Zależnie od charakterystyki danego urządzania Wykonawca dostarczy wszystkie elementy niezbędne do połączenia i instalacji wszystkich urządzeń w celu uzyskania optymalnej wydajności i konfiguracji oraz umożliwiające montaż w szafie RACK 19 wraz z oprogramowaniem i odpowiednią dokumentacją, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w poniższej specyfikacji. 1. Wymagania ogólne dla urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia: a) Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2008 r. b) Wszystkie elementy zamówienia w momencie zakupu muszą być w pełni gotowe do pracy z systemami operacyjnymi Windows 2003 R2 oraz Red Hat Enterprise Linux 4, 5. Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne sterowniki do działania urządzeń w systemach operacyjnych Windows oraz Linux. c) Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE. d) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w i sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Wymagane jest załączenie do oferty kart katalogowych producenta, na podstawie których można stwierdzić poprawność konfiguracji. e) Zależnie od charakterystyki danego urządzenia, Wykonawca dostarczy wszystkie elementy niezbędne zarówno do prawidłowego działania tego urządzenia, jak i do

3 połączenia z innymi urządzeniami objętymi zamówieniem w celu uzyskania optymalnej wydajności i konfiguracji oraz umożliwiające montaż w szafie RACK 19. f) Dostawa urządzeń jest realizowana do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dokonuje montażu urządzeń w szafach rack, wstępnej konfiguracji oraz uruchomienia oraz wskazuje, na postawie odczytu parametrów pracy urządzeń oraz oznaczeń na dostarczonym sprzęcie, zgodność dostarczonych przedmiotów zamówienia z wymogami SIWZ. 2. Termin dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji wszystkich elementów zamówienia do siedziby Zamawiającego: nie więcej niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy i nie później niż Przedmiot nr 1. Moduł Virtual Connect Fibre Chanel szt.2. CPV NAZWA PARAMETRU Virtual Connect Fibre Chanel transmisja Gwarancja WYMAGANIA Pracuje w obudowie HP Blade c Gbit/s Nie krótsza niż gwarancja producenta Przedmiot nr 2. Moduł Virtual Connect Ethernet szt.1. CPV NAZWA PARAMETRU Virtual Connect Ethernet Gwarancja WYMAGANIA Pracuje w obudowie HP Blade c3000, nie gorszy niż posiadany B22 Nie krótsza niż gwarancja producenta Przedmiot nr 3. karty FC do 2 serwerów zabudowanych w Blade szt.2 CPV NAZWA PARAMETRU karty FC WYMAGANIA Pracuje w obudowie HP Blade c3000 z serwerami BL460c. Współpracuje z zamawianym modułem Virtual Connect FC.

4 funkcje Montaż Gwarancja serwis i wsparcie wsparcie dla failover Wykonawca zainstaluje karty w 2 zakupionych wcześniej serwerach. Nie krótsza niż gwarancja producenta Przedmiot 4. karty NIC do 2 serwerów zabudowanych w Blade szt.2 CPV NAZWA PARAMETRU karty NIC funkcje WYMAGANIA Pracuje w obudowie HP Blade c3000 z serwerami BL460c. Współpracuje z zamawianym modułem Virtual Connect NIC. Pozwala na podłączenie serwera do drugiego modułu Virtual Connect Ethernet zainstalowanego w obudowie. Montaż Gwarancja serwis i wsparcie Wykonawca zainstaluje karty w 2 zakupionych wcześniej serwerach. Nie krótsza niż gwarancja producenta Przedmiot 5. Zasilacze szt.4 CPV NAZWA PARAMETRU Zasilacz do c3000 wymiana moc WYMAGANIA Pracuje w obudowie HP Blade c3000 Hot Plug 1200 W Montaż Wykonawca zainstaluje zasilacze w obudowie Blade c3000. Gwarancja Nie krótsza niż gwarancja producenta

5 Przedmiot 6. Switch Fibre Channel szt.2 CPV NAZWA PARAMETRU funkcjonalnośd protokół Szybkośd portu Liczba portów złącza Obudowa WYMAGANIA Pełna zgodnośd z urządzeniami zainstalowanymi w HP Blade c3000 zapewniająca optymalną wydajnośd. Fibre Channel 4 GBps 8 dostępnych 4 Gb short wave SFP pack 4 sztuki Rack Mount 1U Montaż Wykonawca zainstaluje switch w szafie 19. Gwarancja, serwis i wsparcie 36 miesięcy + serwis w miejscu instalacji next business day Przedmiot 7. Switch Ethernet szt.2. CPV NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA 20 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości 1 port szeregowy konsoli RJ-45 Zewnętrzne porty we-wy 4 porty typu dual-personality mogą służyd jako porty RJ-45 10/100/1000 lub jako wolne porty mini-gbic (na transceivery mini-gbic) przełączanie Warstwa 2 magistrala 48 Gbps Wielkośd tablicy adresów MAC 8000 Maksymalna liczba sieci VLAN 64 SNMP SSH SSHv2 program zarządzający działający w środowisku Windows przez http, https, z konsoli (CLI)

6 Obudowa Rack Mount 1U Montaż Wykonawca zainstaluje switch w szafie 19. Gwarancja serwis i wsparcie Gwarancja LifeTime Przedmiot 8.1 i 8.2 Macierz dyskowa szt. 1., wraz z dyskami do macierzy szt. 12 CPV NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA Obudowa Do montażu w szafie przemysłowej typu RACK 19 Dyski twarde 12 sztuk -ZAINSTALOWANE - dyski twarde o następujących parametrach: - pojemnośd minimum 450 GB/sztuka - prędkośd obrotowa talerzy RPM - standard komunikacji: SAS Przewody połączeniowe FC 5 metrów Fibre Optic Cable LC-LC 8 sztuk Porty FC Ilośd portów musi zapewniad redundantne połączenie z serwerami, minimum 4 porty aktywne, każdy obsadzony modułem SFP pracującym z prędkością 4Gbps. Automatyczne wykrywanie 2 Gbps, 4 Gbps Kieszenie dla dysków twardych Minimum 12 dysków Możliwości rozbudowy Możliwośd rozbudowy macierzy do minimum 48 dysków Interface dysków twardych sas, sata

7 Kontroler RAID Dwa kontrolery RAID z minimum 1 GB cache z możliwością utworzenia RAID klasy 0, 1, 5, 6, 10, 50 lub równoważnych każdy z kontrolerów musi posiadad dwa zewnętrzne porty 4Gbps umożliwiające bezpośrednio podłączenie do switcha Fibre Channel lub serwera. Awaria jednego kontrolera nie może powodowad braku dostępu do jakiegokolwiek z zasobów dyskowych. Zasilanie 2 zasilacze, redundantne Licencje i połączenie Macierz dyskowa musi umożliwiad redundantne podłączenie minimum 2 serwerów. Realizacja połączeo Dual Path z obudową HP Balde c3000. Nośniki i licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki do każdego z tych serwerów (dla wszystkich wymaganych systemów operacyjnych) muszą byd dołączone do macierzy bez dodatkowych opłat. Zarządzanie Oprogramowanie do zarządzania macierzą wraz z oryginalnymi nośnikami i licencjami musi byd dołączone bez dodatkowych opłat. Bezpieczeostwo Wszystkie krytyczne elementy macierzy - muszą byd zdublowane i wymienialne podczas pracy. Awaria pojedynczego elementu nie może wpływad na funkcjonowanie całego systemu. Musi byd zapewniona możliwośd zasilania z dwóch niezależnych źródeł. Zanik jednego napięcia nie może powodowad utraty danych, przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszad jego wydajności. Inne niezbędne elementy Zależnie od charakterystyki danego urządzenia Wykonawca dostarczy wszystkie pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego zasilania i działania wszystkich urządzeo oraz instalacji w szafie RACK 19

8 Gwarancja, serwis i wsparcie 36 miesięcy + serwis w miejscu instalacji next business day Przedmiot 9. Szafa RACK 19 szt.1 CPV NAZWA PARAMETRU Wysokość minimum Głębokość pozwalająca na montaż obudowy blade WYMAGANIA 36U Ze względu na małe światło otworów drzwiowych szer 70 i 79 cm szafa powinna mieć wymiary pozwalające na jej ustawienie w wyznaczonym pomieszczeniu Standard 19' Regulowana głębokość montażowa, Drzwi i panele boczne zamykane na klucz, Multi-vendor equipment compatibility; Ponumerowane miejsca U Boczne obudowy zdejmowane, dzielone w połowie wysokości Tylna ściana dzielona wzdłuż na 2 skrzydła Listwy zasilające do szaf rack 19" (PDU) dostarczane przez producenta szafy. Liczba gniazd zasilających 10A IEC C13 12 szt. Typ gniazda wejściowego IEC320 C20 (16A) Długość przewodu zasilającego 2,5 Metr Wbudowany filtr dla linii telefonicznej RJ-11 Nie Gwarancja minimum 2szt minimum 1 rok Przedmiot 10. Zasilacz UPS szt.1 CPV Moc pozorna Moc rzeczywista nie mniej niż VA nie mniej niż Wat

9 Architektura UPS Czas przełączenia na baterię Czas podtrzymania dla obciążenia 100% Czas podtrzymania dla obciążenia 50% Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Sinus podczas pracy baterii Porty komunikacji Diody sygnalizacyjne Alarmy dźwiękowe on-line maksymalnie 0ms nie mniej niż 8 min nie mniej niż 22 min praca z baterii, autotest pracy w trybie bypass minimum: awaria, praca w trybie bypass, praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii Obudowa Umożliwiająca pracę w szafie RACK 19 Wyposażenie standardowe Gwarancja OPCJE DODATKOWE Karta do zdalnego zarządzania zasilanie i odbiór 1-fazowy (1:1) lub 3 fazowy (3:1) zawiera moduł zarządzania WEB/SNMP (AP9619) gniazdo DB-9 gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty rozszerzeń Gwarancja minimum: dokumentacja, instrukcja obsługi, oprogramowanie i sterowniki na CD-ROM minimum 3 letnia z opcją naprawy następnego dnia po zgłoszeniu usterki minimum 12 miesięcy Przedmiot nr.11.1 Konsola KVM szt.1. CPV NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA Obudowa Do montażu w szafie RACK 19 wysokośd po złożeniu Monitor 1U O przekątnej ekranu nie mniejszej niż 17 LCD rozdzielczośd min. 1280x1024

10 Klawiatura oraz urządzenie wskazujące Gwarancja Minimum 1 rok Przedmiot nr Przełącznik KVM szt1. CPV NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA Porty PC 8 portów RJ-45 Wymagane okablowanie Rodzaje obsługiwanych portów PC (klawiatura/mysz) Porty konsoli Dostępne moduły konsoli zdalnej Wybór aktywnego portu PC Gwarancja skrętka kategorii 5e, 6 lub wyższej PS/2 oraz USB 1 port rozszerzeo na moduł zdalnej konsoli Cat.5 lub IP skrót klawiszowy / OSD Minimum 1 rok Przedmiot nr Przełącznik KVM over IP szt.1. CPV Złącza PC Złącza konsoli 2x PS/2,1x VGA (HDB-15),1x USB 2.0 (B) 2x PS/2, 1x VGA (HDB-15), 1x RJ-45, 1x DB9 Maksymalna odległośd KVM-PC 1,8m Zdalne zarządzanie Właściwości portu szeregowego Obsługiwane protokoły konsola KVM, telnet konfiguracja, wdzwaniany dostęp, kontrola zasilania TCP, IP, ARP, ICMP, HTTP/HTTPS, Telnet, DHCP/BOOTP, PPP, SMTP, DNS, NTP, DDNS

11 Bezpieczeostwo dostęp zabezpieczony hasłem, szyfrowanie danych, SSHv2,HTTPS/SSL Autentykacja Logowanie Zarządzanie Wirtualne media Przyłącza (adaptery z okablowaniem) Gwarancja lokalna baza użytkowników, PAP/CHAP (dla wdzwanianego dostępu) lokalne, NFS, SMTP,SNMP trap SSH, WWW, aktualizacja firmware przez WWW, powiadamianie stacja dyskietek, obraz CD-ROM, przekierowanie napędów 6 x (1x VGA + 2x PS/2) 3 metry 2 x (1x VGA + 1x USB) 3 metry Minimum 1 rok 3.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy urządzeń kopiujących, drukarek oraz notebooków. Przedmiot nr1. Kserokopiarka do druku mono (czarno-białego) 1 sztuka. CPV SYSTEM Szybkość kopiowania Rozdzielczość kopiowania Rozdzielczość drukowania A4 minimum. 50str/min A3 minimum 25str/min minimum 600x600 dpi minimum 1800x600 dpi Rozdzielczość skanowania minimum 600x600 dpi Skalowanie minimum od 25 % do 400 % Wielokrotność kopiowania od 1 do 999 z trybem przerwania Pamięć kopiarki nie mniejsza niż 1 GB Pojemność dysku twardego Funkcje kopiowania (opcja) standardowy dysk wbudowany nie mniejszy niż 60 GB Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopiowanie książek Wydruk testowy do ustawień Pamięć ustawień prac

12 Rotacja obrazu Funkcja wiele stron na jednej Broszura Nakładki, stemplowanie, ochrona przed kopiowaniem Oprogramowanie Sterowniku druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000, XP; Windows Vista Ready; Windows Vista DPWS, Linux Minimalne wymagania systemowe Microsoft Windows 2000Windows XP 180 MB wolnego miejsca na dysku twardym na potrzeby systemu Windows, napęd CD-ROM lub połączenie z Internetem, dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą IEEE 1284 Porty sieciowe 10 Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet USB 2.0 Procesor kontrolera minimum 600 Mhz 32 bitowy SPECYFIKACJA SKANOWANIA Tryby skanowania skanowanie do FTP, skanowanie do USB, skanowanie do DPWS, skanowanie do poczty elektronicznej, skanowanie do skrzynki Rozdzielczość skanowania Prędkość skanowania nie mniejsza niż 600x600 dpi Zaprogramowane zadania nie mniej niż 400 Funkcje skanowania Zapis zeskanowanych obrazów nie mniejsza niż 1000 Formaty plików SPECYFIKACJA DRUKOWANIA minimum 50 stron/min (nie mniej niż 300 dpi przez podawanie przez podajnik dokumentów) adnotacje (tekst,godzina,data) w plikach PDF JPEG, TIFF, PDF, szyfrowany PDF Standardowy język drukarki PCL 5e/6 Postscript 3 Pamięć kopiarki nie mniejsza niż 1GB Pojemność dysku twardego standardowy dysk wbudowany nie mniejszy niż 60 GB Czcionki obsługa standartowych czcionek Funkcje drukowania Opcja drukowania bezpośrednio plików PCL, PS; TIFF, PDF Możliwość drukowania dokumentów z pamięci USB Mixmedia i mixplex Programowanie ustawień "Easy Set"

13 Urządzenie musi zawierać duplex SPECYFIKACJA KOPIOWANIA A4 minimum. 50str/min Prędkość kopiowania A3 minimum 25str/min Rozdzielczość nie mniejsza niż 600x600 dpi Maksymalna ilość kopii od 1 do 999 z trybem przerwania Skalowanie minimum od 25 % do 400 % Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopiowanie książek Wydruk testowy do ustawień Pamięć ustawień prac Funkcje kopiowania (opcja) Rotacja obrazu Funkcja wiele stron na jednej Broszura Nakładki, stemplowanie, ochrona przed kopiowaniem OBSŁUGA PAPIERU Automatyczny podajnik dokumentów Obsługiwane formaty papieru Obsługiwana gramatura papieru Kasety na papier Automatyczny dupleks Opcje wykańczania (opcja) minimum 80 oryginałów format papieru A5 - A g/m 2 A3(ISO), A4(ISO), A5(ISO) g/m2 standard nie mniejszy niż 1150 arkuszy (Kaseta 1): nie mniej niż 500 arkuszy A5 - A g/m 2 (Kaseta 2): nie mniej niż 500 arkuszy A5 - A3+, formaty użytkowników g/m 2 Podajnik boczny: nie mniej niż 150 arkuszy A5 - A3+, formaty użytkowników g/m 2 A5 - A g/m 2 Sortowanie, grupowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszury

14 Tonery Panel sterowania Zasilanie Gwarancja tonery (wymienione w specyfikacji urządzania zalecane przez producenta urządzenia) wchodzące w wyposażenie urządzenia zapewniające wydruk w ilości kopii Diody kontrolne (LED), klawisze numeryczne i graficzne, dotykowy wyświetlacz Napięcie wejściowe: v(+/-10%), 50/60Hz (+/-2 Hz) roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu po zgłoszeniu usterki Przedmiot nr 2. Kserokopiarka do druku mono (czarno białego) 2 sztuki. CPV SYSTEM Szybkość kopiowania Rozdzielczość kopiowania A4 minimum. 15str/min A3 minimum 15str/min minimum 600x600 dpi Rozdzielczość drukowania minimu 600x600 dpi Rozdzielczość skanowania minimum 600x600 dpi Skalowanie minimum od 25 % do 200 % Wielokrotność kopiowania od 1 do 99 Oprogramowanie Sterowniku druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000, XP; Windows Vista Ready; Windows Vista DPWS, Linux, AutoCAD Minimalne wymagania systemowe Microsoft Windows 2000Windows XP 180 MB wolnego miejsca na dysku twardym na potrzeby systemu Windows, napęd CD-ROM lub połączenie z Internetem, dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą IEEE 1284 Porty sieciowe 10 Base-T/100-Base-T Ethernet USB 2.0 Procesor kontrolera minimum 192 Mhz SPECYFIKACJA SKANOWANIA Tryby skanowania skanowanie sieciowe mono Rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż 600x600 dpi Format skanowania Od A5 do A3

15 SPECYFIKACJA DRUKOWANIA Standardowy język drukarki PCL 5c/6 Pamięć kopiarki SPECYFIKACJA KOPIOWANIA Prędkość kopiowania Rozdzielczość Maksymalna ilość kopii nie mniejsza niż 512MB A4 minimum. 15str/min A3 minimum 15str/min nie mniejsza niż 600x600 dpi od 1 do 99 z trybem przerwania Skalowanie minimum od 25 % do 200 % OBSŁUGA PAPIERU Automatyczny podajnik dokumentów Obsługiwane formaty papieru Obsługiwana gramatura papieru Kasety na papier Automatyczny dupleks Tonery Panel sterowania Waga Zasilanie Gwarancja minimum 80 oryginałów format papieru A5 - A g/m 2 A3(ISO), A4(ISO), A5(ISO) g/m2 standard nie mniejszy niż 250 arkuszy (Kaseta 1): nie mniej niż 250 arkuszy A5 - A g/m 2 Podajnik boczny: nie mniej niż 80 arkuszy A4 i nie mniej niż 50 arkuszy A3 A5 - A3+, formaty użytkowników g/m 2 A5 - A g/m 2 tonery (wymienione w specyfikacji urządznie zalecane przez producenta urządzenia) wchodzące w wyposażenie urządzenia,zapewniające wydruk w ilości kopii Diody kontrolne (LED), klawisze numeryczne i graficzne, dotykowy wyświetlacz do 55kg Napięcie wejściowe: v(+/-10%), 50/60Hz (+/-2 Hz) roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu po zgłoszeniu usterki Przedmiot nr 3. Drukarka laserowa szt.6. CPV

16 Szybkość drukowania: Czas pierwszego wydruku: Rozdzielczość nie mniejsza niż 16 stron na minutę Poniżej 8 sekund 600 x 600 dpi Interfejs: łącze USB 2.0 Emulacja: Windows: Panel sterowania Pojemność kasety(papier 80g/m 3 ) Wymiary nośników: Materiały eksploatacyjne PCL 6, PostScript3 (lub równoważny), Sterownik PCL dla Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/VISTA Przyciski obsługi Diody LED nie mniej 150 arkuszy Kaseta - A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Legal Toner Bęben: Mechanizmy oszczędności tonera Gwarancja Dostępne tonery o podniesionej wydajności minimum do 7000 stron A4 przy zadruku 5 % określony w specyfikacji urządzenia i zalecany przez producenta nie mniejszy stron A4 Minimum 1 rok Przedmiot nr 4. Urządzenie wielofunkcyjne z funkcją faxu 1 szt. CPV Szybkość druku Obsługiwane formaty papieru Słuchawka szybkość modemu Rozdzielczość drukowania Rozdzielczość kopiowania Metoda kompresji Faksowanie Wybieranie kodowe Wybieranie jednoprzyciskowe Wysyłanie sekwencyjne Transmisja opóźniona Automat zgłoszeniowy Gwarancja minimum 18str/min minimym A4 nie mniejsza niż 33.6 bps nie mniejsza niż 600x600 dpi nie mniejsza niż 1200x600 dpi nie mniej niż MH, MR, MMR, JBIG nie mniej niż 160 lokalizacji nie mniej niż 30 lokalizacji nie mniej niż 200 odbiorców nie mniej niż 200 odbiorców minimum 1 rok Przedmiot nr 5. Notebook 1 szt. CPV

17 procesor przekątna (matrycy) [cale] rozdzielczość [piksele] pamięć RAM typ pamięci możliwość rozszerzenia RAM pojemność dysku HDD napęd optyczny zewnętrzny układ graficzny karta graficzna Pamięć karty graficznej typ akumulatora czas pracy na akumulatorze karta dźwiękowa o parametrach nie gorszych niż Intel Core2Duo nie mniejsza niż 17'' Mieszcząca się w przedziale 1440x900 do1920x1200 pikseli nie mniej niż 2048MB DDR2 nie mniej niż 120GB prędkość odczytu DVD nie mniejsza niż 16x o parametrach nie gorszych niż nvidia 9600 M GeForce GT nie mniejsza niż 512 MB litowo-jonowy nie krótszy niż 2,5godz. posiadająca minimum wejście mikrofonu, stereo, wejście liniowe czytnik kart komunikacja Interfejsy Oprogramowanie System operacyjny (lub równoważny) Torba Gwarancja SD, MS xd, MMC, Memory Stick WiFi IEEE, LAN 1 Gbps, modem analogowy, Bluetooth SmartCard, USB (minimum 4), PCIMCIA, EkspresCard, standardowe oprogramowanie fabryczne: oprogramowanie ułatwiające optymalizację wydajności stacji roboczych, oprogramowanie do zarządzania zmianami i konfiguracją, oprogramowanie do, zarządzania, monitorowania sprzętu, diagnostyki i rozwiązywania problemów na komputerach, narzędzie do zarządzania sprzętem, narzędzie za zarządzania oprogramowaniem i systemem, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych Windows Vista Business lub równoważny (przez program równoważny rozumie się program który obsługuje Visual Studio nie gorzej niż Windows Vista Business) roczna gwarancja lub usługa:

18 Przedmiot nr 6. Notebook szt.2. CPV procesor technologia mobilna technologia dwurdzeniowa, o parametrach nie gorszych niż 2.00 GHz, 2MB CACHE o prametrach nie gorszych niż Intel Centrino Duo przekątna (matrycy) [cale] nie mniejsz niż 18" rozdzielczość [piksele] typ ekranu pamięć RAM nie mniesza niż 1920x1080 pikseli błyszczący (glare) nie mniejsza niż 4GB pojemność dysku HDD nie mniejsza niż 300GB Sterowniki dysku HDD SATA napęd optyczny DVD +/- RW DL - Blu - ray zewnętrzny układ graficzny karta graficzna wyjścia karty graficznej typ baterii czas pracy na baterii (normatywny) komunikacja interfejsy czytnik kart o prametrach nie gorszych niż nvidia GeForce 9650M GS D-Sub HDMI litowo - jonowa minimum 3,5 godziny WiFi IEEE a/b/g/n Bluetooth model analogowy LAN 1 Gbps ExpressCard - nie mniej niż 4 porty USB SD MS-Pro MMC Memory Stick

19 karta dźwiękowa xd wyjście cyfrowe wyjście mikrofonu Układ dźwiękowy nie gorszy niż HD Audio wyjście liniowe system operacyjny (lub równoważny) torba dodatkowe wyposażenie gwarancja Kompatybilny z MS Sound Windows Vista Business lub równoważny (przez program równoważny rozumie się program który obsługuje Visual Studio nie gorzej niż Windows Vista Business) wbudowany mikrofon kamera 0.3 MPX roczna gwarancja lub usługa Przedmiot nr 7. Notebook szt.3. CPV technologia mobilna procesor matryca rozdzielczość typ ekranu zainstalowana pamięć operacyjna możliwość rozszerzenia pamięci RAM pojemność dysku twardego napęd optyczny karta graficzna pamięć karty graficznej typ akumulatora o parametrach nie gorszych niż Intel Centrino Duo dwurdzeniowy o parametrach nie gorszych niż Intel Core2 Duo nie mniej niż 14'' cali nie mniej niż1400 x 1050 pikseli matowy (non-glare) Nie mniejsza niż liczba modułów pamięci 2GB lub 2x1GB Nie mniej niż; łączna wartość pamięci 2GB nie mniej niż 160 GB DVD+/-RW DL o parametrach nie gorszych niż Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 nie mniejsza niż 224 MB 6-komorowa litowo-jonowa czas pracy na akumulatorze (normatywny) nie mniejsza niż 6,5 godz. karta dźwiękowa wejście mikrofonu

20 stereo System operacyjny (lub równoważny) komunikacja interfejsy torba Gwarancja wyjście słuchawkowe Windows Vista Business lub równoważny (przez program równoważny rozumie się program który obsługuje Visual Studio nie gorzej niż Windows Vista Business) LAN 1 Gbps Bluetooth modem analogowy WiFi IEEE a/b/g ExpressCard PCMCIA (card bus) minimum 3x USB FireWire SmartCard roczna gwarancja lub usługa 3.3 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy urządzeń biurowych i komputerowych oraz akcesoriów komputerowych. Przedmiot nr 1. Mysz komputerowa USB szt 30. CPV Sygnowane znakiem firmowym producenta Złącza USB 2 klawisze + scroll Mysz optyczna Energonomiczna Przedmiot nr 2. Wskaźniki laserowe do prezentacji szt. 10 CPV wbudowany nadajnik podczerwieni sterowanie tylko przyciskami zasięg komunikacja z komputerem kompatybilność zasilanie minimum 15m port USB program MS Power Point, MS Word, Adobe Reader bateria Przedmiot nr 3. Rzutnik multimedialny szt 3. CPV

21 Rozdzielczość Format obrazu 4:3 / 16:9 Kompatybilność komputerowa Kompatybilność wideo Obiektyw nie mniejsza niżsvga 800x600 z możliwością obsługi XGA 1024x768 H.Sync kHz V.Sync Hz PAL, NTSC, SECAM 480i/p, 576i/p, HDTV (1080i, 720p) nie miejszy niż f = 22 ~ 24 mm Współczynnik odległości nie mniejszy niż 1.9 ~ 2.1 : 1 Zoom ręczny nie mniejszy niż 1:1.1x Odległość od ekranu Przekątna obrazu Korekcja trapezu Rodzaje projekcji Lampa Żywotność lampy Zasilanie Tryby predefiniowania Wejścia nie mniejsza niż zakres 1.5m - 10m nie mniejsza niż zakres m ( ) przy formacie obrazu 4:3 Przednia, Tylna, Przednia sufitowa, Tylna sufitowa Lampa minimum 160W SHP minimum 3000 godzin 240V Maksymalna jasność Maksymalny kontrast i naturalne odwzorowanie kolorów Jasne, Żywe Kolory Dokładne odwzorowanie kolorów 2xPC RGB: SCART D-Sub 15 PIN (SCART RGB przez adapter) Component Video: D-Sub 15 PIN (Component Video przez opcjonalny adapter) S-Video: 4 Pin Mini Din Composite: RCA Jack Stereo Audio: Mini Jack Wyjścia Zdalna mysz Pilot zdalnego sterowania Języki Menu Akcesoria Gwarancja PC RGB D-Sub 15 PIN Zdalna Mysz: USB Audio Głośnik 1 x 2W język polski, język angielski Kabel zasilania, kabel komputerowy 15-Pin VGA - 15-Pin VGA, kabel composite video, adapter SCART VGA, torba transportowa, pilot zdalnego sterowania, osłonka obiektywu, instrukcje obsługi, karta gwarancyjna Minimum 1 rok

22 Przedmiot nr 4. Dysk twardy zewnętrzny USB szt.2 CPV Pojemność 750GB Interfejs USB 2.0 obudowa Przedmiot nr 5. Zewnętrzna nagrywarka DVD/CD 1 szt. CPV obsługiwane urządzenia interfejs urządzeń interfejs obudowy zasilanie zewnętrzne dodatkowe informacje DVD-ROM / R / RW / RAM dyski twarde CD-ROM / R / RW nie gorszy niż E-IDE / ATAPI nie gorszy niż USB 2.0 FireWire (IEEE-1394) Plug & Play oraz Hot Swap Przedmiot nr 7. Repeater 1 szt. CPV Kompatybilność DECT/GAP Zasięg w pomieszczeniu Zasięg na otwartej przestrzeni Gwaranacja z telefonem SIEMENS E450 Gigaset nie mniejszy niż 50 metrów nie mniejszy niż 300 metrów minimum 1 rok Przedmiot nr 8. Czytnik kodów paskowych szt 4. CPV technologia odczytu odczytywane kody zasięg szybkość czytnik dwukierunkowy, dioda laserowa 650 nm 1D nie mniejszy niż 58 cm nie mniejsza niż 100 skanów/s komunikacja zasilanie minimum USB, RS-232, interfejs klawiaturowy, Wand, IBM 468X/9X, Synapsa z komputera lub zasilacza temperatura pracy 10 C do 50 C Obsługiwane rodzaje kodów UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, warianty RSS, Chiński 2/5

23 gwarancja mimum 1 rok Przedmiot nr 9. Niszczarka szt 1. CPV Rodzaj cięcia Wymiar ścinki Szerokość szczeliny podawczej Maksymalna ilośc niszczonych kartek paskowo-odcinkowy nie większy niż 2x15mm nie mniej niż 400mm Stopień tajności minimum 4 Odporna na zszywki i spinacze biurowe niszczy dyskietki i płyt CD pojemność kosza automatyczny start/stop automatyczny stop przy otwartych drzwiczkach zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem minimum 25 kartek (papier 80g/m 2 ) minimum 180l kółka podświetlany panel sterowania Przedmiot nr 10. Zestaw do czyszczenia skanera (Exchange roller kit) szt.2 CPV Przedmiot nr 11. Rolki do Skanera Canon DR 9080C (zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta) szt.2 CPV Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy oprogramowania. CPV MS Project szt wersja edukacyjna Nero 9 PL 3 szt Pinnacle Studio 12 Ultimate 1 szt wersja edukacyjna MS Office Professional 2007 PL 6 szt wersja edukacyjna Microsoft Visio Professional 2007 PL BOX 1 szt wersja edukacyjna

24 Paint Shop Pro Photo X2 PL 1 szt wersja edukacyjna 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowe. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiając nie przewiduje powierzenia przez wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom. 8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 8.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 9. Wymagania organizacyjne Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego w godzinach urzędowania Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy będzie obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z transportem do siedziby Zamawiającego, 10. Wymagania dot. gwarancji Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z gwarancją producenta.

25 Gwarancja na poszczególne elementy przedmiotu umowy winna być zgodna z warunkami zawartymi w SIWZ, liczona od daty odbioru elementów przedmiotu umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. IV. Termin wykonania zamówienia Pożądany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań datowany jest na dzień roku. Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań datowany jest na dzień roku. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Część III - Zestawy multimedialne

Część III - Zestawy multimedialne Załącznik nr 3 C Do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część III - Zestawy multimedialne Zadanie nr 1A Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Komputer przenośny KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 21300-2010; data zamieszczenia: 25.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU.

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. (Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja

Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do szkół w Gminie Wydminy -modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ

WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ Radomsko, dn. 12.07.2016 r. WNIOSEK O SZACUNKOWĄ WYCENĘ w Radomsku przygotowując się do wszczęcia postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i telekomunikacyjnego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Wykaz zestawów komputerowych

Wykaz zestawów komputerowych Załącznik nr 1 WT 2370/ 3 /07 Opis przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup 14 fabrycznie nowych zestawów komputerowych dla KW PSP w Kielcach Wykaz zestawów komputerowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Nowy Tomyśl, dnia 30 kwietnia 2007r. Zawiadomienie o wniesionym proteście

Nowy Tomyśl, dnia 30 kwietnia 2007r. Zawiadomienie o wniesionym proteście Nowy Tomyśl, dnia 30 kwietnia 2007r. OG 3431/VII/07 Zawiadomienie o wniesionym proteście Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MONITORÓW, DRUKAREK, LAPTOPÓW I RZUTNIKÓW NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WOM W KATOWICACH

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MONITORÓW, DRUKAREK, LAPTOPÓW I RZUTNIKÓW NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WOM W KATOWICACH Katowice: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MONITORÓW, DRUKAREK, LAPTOPÓW I RZUTNIKÓW NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WOM W KATOWICACH Numer ogłoszenia: 333741-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania minimalne parametry techniczne sprzętu

I. Wymagania minimalne parametry techniczne sprzętu Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania minimalne parametry techniczne sprzętu 1. Notebook - komputer przenośny z matrycą LCD 17,3 Przekątna ekranu LCD: min. 17,3 ; Parametry Typ ekranu:

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA zał. nr 8 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Notebook 17"-17,3" - szt. 2 MARKA/MODEL... Procesor Nazwa parametru Wymagane parametry Pamięć RAM Dysk twardy Wbudowane napędy

Bardziej szczegółowo