Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 2008-11-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Numer sprawy OKE WOA-221-1/14/MD/2008 Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych, nr sprawy: Numer sprawy OKE WOA-222-1/14/MD/2008 I. Nazwa i adres zamawiającego: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Grzybowska Warszawa tel fax pn-pt II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. podstawa prawna ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058). 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763),

2 III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 1 dotyczy: Rozbudowy i modernizacji systemu HP Blade c3000. Zależnie od charakterystyki danego urządzania Wykonawca dostarczy wszystkie elementy niezbędne do połączenia i instalacji wszystkich urządzeń w celu uzyskania optymalnej wydajności i konfiguracji oraz umożliwiające montaż w szafie RACK 19 wraz z oprogramowaniem i odpowiednią dokumentacją, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w poniższej specyfikacji. 1. Wymagania ogólne dla urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia: a) Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2008 r. b) Wszystkie elementy zamówienia w momencie zakupu muszą być w pełni gotowe do pracy z systemami operacyjnymi Windows 2003 R2 oraz Red Hat Enterprise Linux 4, 5. Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne sterowniki do działania urządzeń w systemach operacyjnych Windows oraz Linux. c) Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z normami UE w zakresie oznaczania sprzętu znakiem CE. d) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w i sposób, aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Wymagane jest załączenie do oferty kart katalogowych producenta, na podstawie których można stwierdzić poprawność konfiguracji. e) Zależnie od charakterystyki danego urządzenia, Wykonawca dostarczy wszystkie elementy niezbędne zarówno do prawidłowego działania tego urządzenia, jak i do

3 połączenia z innymi urządzeniami objętymi zamówieniem w celu uzyskania optymalnej wydajności i konfiguracji oraz umożliwiające montaż w szafie RACK 19. f) Dostawa urządzeń jest realizowana do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dokonuje montażu urządzeń w szafach rack, wstępnej konfiguracji oraz uruchomienia oraz wskazuje, na postawie odczytu parametrów pracy urządzeń oraz oznaczeń na dostarczonym sprzęcie, zgodność dostarczonych przedmiotów zamówienia z wymogami SIWZ. 2. Termin dostawy, montażu, instalacji i konfiguracji wszystkich elementów zamówienia do siedziby Zamawiającego: nie więcej niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy i nie później niż Przedmiot nr 1. Moduł Virtual Connect Fibre Chanel szt.2. CPV NAZWA PARAMETRU Virtual Connect Fibre Chanel transmisja Gwarancja WYMAGANIA Pracuje w obudowie HP Blade c Gbit/s Nie krótsza niż gwarancja producenta Przedmiot nr 2. Moduł Virtual Connect Ethernet szt.1. CPV NAZWA PARAMETRU Virtual Connect Ethernet Gwarancja WYMAGANIA Pracuje w obudowie HP Blade c3000, nie gorszy niż posiadany B22 Nie krótsza niż gwarancja producenta Przedmiot nr 3. karty FC do 2 serwerów zabudowanych w Blade szt.2 CPV NAZWA PARAMETRU karty FC WYMAGANIA Pracuje w obudowie HP Blade c3000 z serwerami BL460c. Współpracuje z zamawianym modułem Virtual Connect FC.

4 funkcje Montaż Gwarancja serwis i wsparcie wsparcie dla failover Wykonawca zainstaluje karty w 2 zakupionych wcześniej serwerach. Nie krótsza niż gwarancja producenta Przedmiot 4. karty NIC do 2 serwerów zabudowanych w Blade szt.2 CPV NAZWA PARAMETRU karty NIC funkcje WYMAGANIA Pracuje w obudowie HP Blade c3000 z serwerami BL460c. Współpracuje z zamawianym modułem Virtual Connect NIC. Pozwala na podłączenie serwera do drugiego modułu Virtual Connect Ethernet zainstalowanego w obudowie. Montaż Gwarancja serwis i wsparcie Wykonawca zainstaluje karty w 2 zakupionych wcześniej serwerach. Nie krótsza niż gwarancja producenta Przedmiot 5. Zasilacze szt.4 CPV NAZWA PARAMETRU Zasilacz do c3000 wymiana moc WYMAGANIA Pracuje w obudowie HP Blade c3000 Hot Plug 1200 W Montaż Wykonawca zainstaluje zasilacze w obudowie Blade c3000. Gwarancja Nie krótsza niż gwarancja producenta

5 Przedmiot 6. Switch Fibre Channel szt.2 CPV NAZWA PARAMETRU funkcjonalnośd protokół Szybkośd portu Liczba portów złącza Obudowa WYMAGANIA Pełna zgodnośd z urządzeniami zainstalowanymi w HP Blade c3000 zapewniająca optymalną wydajnośd. Fibre Channel 4 GBps 8 dostępnych 4 Gb short wave SFP pack 4 sztuki Rack Mount 1U Montaż Wykonawca zainstaluje switch w szafie 19. Gwarancja, serwis i wsparcie 36 miesięcy + serwis w miejscu instalacji next business day Przedmiot 7. Switch Ethernet szt.2. CPV NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA 20 portów 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości 1 port szeregowy konsoli RJ-45 Zewnętrzne porty we-wy 4 porty typu dual-personality mogą służyd jako porty RJ-45 10/100/1000 lub jako wolne porty mini-gbic (na transceivery mini-gbic) przełączanie Warstwa 2 magistrala 48 Gbps Wielkośd tablicy adresów MAC 8000 Maksymalna liczba sieci VLAN 64 SNMP SSH SSHv2 program zarządzający działający w środowisku Windows przez http, https, z konsoli (CLI)

6 Obudowa Rack Mount 1U Montaż Wykonawca zainstaluje switch w szafie 19. Gwarancja serwis i wsparcie Gwarancja LifeTime Przedmiot 8.1 i 8.2 Macierz dyskowa szt. 1., wraz z dyskami do macierzy szt. 12 CPV NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA Obudowa Do montażu w szafie przemysłowej typu RACK 19 Dyski twarde 12 sztuk -ZAINSTALOWANE - dyski twarde o następujących parametrach: - pojemnośd minimum 450 GB/sztuka - prędkośd obrotowa talerzy RPM - standard komunikacji: SAS Przewody połączeniowe FC 5 metrów Fibre Optic Cable LC-LC 8 sztuk Porty FC Ilośd portów musi zapewniad redundantne połączenie z serwerami, minimum 4 porty aktywne, każdy obsadzony modułem SFP pracującym z prędkością 4Gbps. Automatyczne wykrywanie 2 Gbps, 4 Gbps Kieszenie dla dysków twardych Minimum 12 dysków Możliwości rozbudowy Możliwośd rozbudowy macierzy do minimum 48 dysków Interface dysków twardych sas, sata

7 Kontroler RAID Dwa kontrolery RAID z minimum 1 GB cache z możliwością utworzenia RAID klasy 0, 1, 5, 6, 10, 50 lub równoważnych każdy z kontrolerów musi posiadad dwa zewnętrzne porty 4Gbps umożliwiające bezpośrednio podłączenie do switcha Fibre Channel lub serwera. Awaria jednego kontrolera nie może powodowad braku dostępu do jakiegokolwiek z zasobów dyskowych. Zasilanie 2 zasilacze, redundantne Licencje i połączenie Macierz dyskowa musi umożliwiad redundantne podłączenie minimum 2 serwerów. Realizacja połączeo Dual Path z obudową HP Balde c3000. Nośniki i licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki do każdego z tych serwerów (dla wszystkich wymaganych systemów operacyjnych) muszą byd dołączone do macierzy bez dodatkowych opłat. Zarządzanie Oprogramowanie do zarządzania macierzą wraz z oryginalnymi nośnikami i licencjami musi byd dołączone bez dodatkowych opłat. Bezpieczeostwo Wszystkie krytyczne elementy macierzy - muszą byd zdublowane i wymienialne podczas pracy. Awaria pojedynczego elementu nie może wpływad na funkcjonowanie całego systemu. Musi byd zapewniona możliwośd zasilania z dwóch niezależnych źródeł. Zanik jednego napięcia nie może powodowad utraty danych, przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszad jego wydajności. Inne niezbędne elementy Zależnie od charakterystyki danego urządzenia Wykonawca dostarczy wszystkie pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego zasilania i działania wszystkich urządzeo oraz instalacji w szafie RACK 19

8 Gwarancja, serwis i wsparcie 36 miesięcy + serwis w miejscu instalacji next business day Przedmiot 9. Szafa RACK 19 szt.1 CPV NAZWA PARAMETRU Wysokość minimum Głębokość pozwalająca na montaż obudowy blade WYMAGANIA 36U Ze względu na małe światło otworów drzwiowych szer 70 i 79 cm szafa powinna mieć wymiary pozwalające na jej ustawienie w wyznaczonym pomieszczeniu Standard 19' Regulowana głębokość montażowa, Drzwi i panele boczne zamykane na klucz, Multi-vendor equipment compatibility; Ponumerowane miejsca U Boczne obudowy zdejmowane, dzielone w połowie wysokości Tylna ściana dzielona wzdłuż na 2 skrzydła Listwy zasilające do szaf rack 19" (PDU) dostarczane przez producenta szafy. Liczba gniazd zasilających 10A IEC C13 12 szt. Typ gniazda wejściowego IEC320 C20 (16A) Długość przewodu zasilającego 2,5 Metr Wbudowany filtr dla linii telefonicznej RJ-11 Nie Gwarancja minimum 2szt minimum 1 rok Przedmiot 10. Zasilacz UPS szt.1 CPV Moc pozorna Moc rzeczywista nie mniej niż VA nie mniej niż Wat

9 Architektura UPS Czas przełączenia na baterię Czas podtrzymania dla obciążenia 100% Czas podtrzymania dla obciążenia 50% Zimny start Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) Sinus podczas pracy baterii Porty komunikacji Diody sygnalizacyjne Alarmy dźwiękowe on-line maksymalnie 0ms nie mniej niż 8 min nie mniej niż 22 min praca z baterii, autotest pracy w trybie bypass minimum: awaria, praca w trybie bypass, praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii Obudowa Umożliwiająca pracę w szafie RACK 19 Wyposażenie standardowe Gwarancja OPCJE DODATKOWE Karta do zdalnego zarządzania zasilanie i odbiór 1-fazowy (1:1) lub 3 fazowy (3:1) zawiera moduł zarządzania WEB/SNMP (AP9619) gniazdo DB-9 gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty rozszerzeń Gwarancja minimum: dokumentacja, instrukcja obsługi, oprogramowanie i sterowniki na CD-ROM minimum 3 letnia z opcją naprawy następnego dnia po zgłoszeniu usterki minimum 12 miesięcy Przedmiot nr.11.1 Konsola KVM szt.1. CPV NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA Obudowa Do montażu w szafie RACK 19 wysokośd po złożeniu Monitor 1U O przekątnej ekranu nie mniejszej niż 17 LCD rozdzielczośd min. 1280x1024

10 Klawiatura oraz urządzenie wskazujące Gwarancja Minimum 1 rok Przedmiot nr Przełącznik KVM szt1. CPV NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA Porty PC 8 portów RJ-45 Wymagane okablowanie Rodzaje obsługiwanych portów PC (klawiatura/mysz) Porty konsoli Dostępne moduły konsoli zdalnej Wybór aktywnego portu PC Gwarancja skrętka kategorii 5e, 6 lub wyższej PS/2 oraz USB 1 port rozszerzeo na moduł zdalnej konsoli Cat.5 lub IP skrót klawiszowy / OSD Minimum 1 rok Przedmiot nr Przełącznik KVM over IP szt.1. CPV Złącza PC Złącza konsoli 2x PS/2,1x VGA (HDB-15),1x USB 2.0 (B) 2x PS/2, 1x VGA (HDB-15), 1x RJ-45, 1x DB9 Maksymalna odległośd KVM-PC 1,8m Zdalne zarządzanie Właściwości portu szeregowego Obsługiwane protokoły konsola KVM, telnet konfiguracja, wdzwaniany dostęp, kontrola zasilania TCP, IP, ARP, ICMP, HTTP/HTTPS, Telnet, DHCP/BOOTP, PPP, SMTP, DNS, NTP, DDNS

11 Bezpieczeostwo dostęp zabezpieczony hasłem, szyfrowanie danych, SSHv2,HTTPS/SSL Autentykacja Logowanie Zarządzanie Wirtualne media Przyłącza (adaptery z okablowaniem) Gwarancja lokalna baza użytkowników, PAP/CHAP (dla wdzwanianego dostępu) lokalne, NFS, SMTP,SNMP trap SSH, WWW, aktualizacja firmware przez WWW, powiadamianie stacja dyskietek, obraz CD-ROM, przekierowanie napędów 6 x (1x VGA + 2x PS/2) 3 metry 2 x (1x VGA + 1x USB) 3 metry Minimum 1 rok 3.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy urządzeń kopiujących, drukarek oraz notebooków. Przedmiot nr1. Kserokopiarka do druku mono (czarno-białego) 1 sztuka. CPV SYSTEM Szybkość kopiowania Rozdzielczość kopiowania Rozdzielczość drukowania A4 minimum. 50str/min A3 minimum 25str/min minimum 600x600 dpi minimum 1800x600 dpi Rozdzielczość skanowania minimum 600x600 dpi Skalowanie minimum od 25 % do 400 % Wielokrotność kopiowania od 1 do 999 z trybem przerwania Pamięć kopiarki nie mniejsza niż 1 GB Pojemność dysku twardego Funkcje kopiowania (opcja) standardowy dysk wbudowany nie mniejszy niż 60 GB Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopiowanie książek Wydruk testowy do ustawień Pamięć ustawień prac

12 Rotacja obrazu Funkcja wiele stron na jednej Broszura Nakładki, stemplowanie, ochrona przed kopiowaniem Oprogramowanie Sterowniku druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000, XP; Windows Vista Ready; Windows Vista DPWS, Linux Minimalne wymagania systemowe Microsoft Windows 2000Windows XP 180 MB wolnego miejsca na dysku twardym na potrzeby systemu Windows, napęd CD-ROM lub połączenie z Internetem, dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą IEEE 1284 Porty sieciowe 10 Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet USB 2.0 Procesor kontrolera minimum 600 Mhz 32 bitowy SPECYFIKACJA SKANOWANIA Tryby skanowania skanowanie do FTP, skanowanie do USB, skanowanie do DPWS, skanowanie do poczty elektronicznej, skanowanie do skrzynki Rozdzielczość skanowania Prędkość skanowania nie mniejsza niż 600x600 dpi Zaprogramowane zadania nie mniej niż 400 Funkcje skanowania Zapis zeskanowanych obrazów nie mniejsza niż 1000 Formaty plików SPECYFIKACJA DRUKOWANIA minimum 50 stron/min (nie mniej niż 300 dpi przez podawanie przez podajnik dokumentów) adnotacje (tekst,godzina,data) w plikach PDF JPEG, TIFF, PDF, szyfrowany PDF Standardowy język drukarki PCL 5e/6 Postscript 3 Pamięć kopiarki nie mniejsza niż 1GB Pojemność dysku twardego standardowy dysk wbudowany nie mniejszy niż 60 GB Czcionki obsługa standartowych czcionek Funkcje drukowania Opcja drukowania bezpośrednio plików PCL, PS; TIFF, PDF Możliwość drukowania dokumentów z pamięci USB Mixmedia i mixplex Programowanie ustawień "Easy Set"

13 Urządzenie musi zawierać duplex SPECYFIKACJA KOPIOWANIA A4 minimum. 50str/min Prędkość kopiowania A3 minimum 25str/min Rozdzielczość nie mniejsza niż 600x600 dpi Maksymalna ilość kopii od 1 do 999 z trybem przerwania Skalowanie minimum od 25 % do 400 % Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopiowanie książek Wydruk testowy do ustawień Pamięć ustawień prac Funkcje kopiowania (opcja) Rotacja obrazu Funkcja wiele stron na jednej Broszura Nakładki, stemplowanie, ochrona przed kopiowaniem OBSŁUGA PAPIERU Automatyczny podajnik dokumentów Obsługiwane formaty papieru Obsługiwana gramatura papieru Kasety na papier Automatyczny dupleks Opcje wykańczania (opcja) minimum 80 oryginałów format papieru A5 - A g/m 2 A3(ISO), A4(ISO), A5(ISO) g/m2 standard nie mniejszy niż 1150 arkuszy (Kaseta 1): nie mniej niż 500 arkuszy A5 - A g/m 2 (Kaseta 2): nie mniej niż 500 arkuszy A5 - A3+, formaty użytkowników g/m 2 Podajnik boczny: nie mniej niż 150 arkuszy A5 - A3+, formaty użytkowników g/m 2 A5 - A g/m 2 Sortowanie, grupowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszury

14 Tonery Panel sterowania Zasilanie Gwarancja tonery (wymienione w specyfikacji urządzania zalecane przez producenta urządzenia) wchodzące w wyposażenie urządzenia zapewniające wydruk w ilości kopii Diody kontrolne (LED), klawisze numeryczne i graficzne, dotykowy wyświetlacz Napięcie wejściowe: v(+/-10%), 50/60Hz (+/-2 Hz) roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu po zgłoszeniu usterki Przedmiot nr 2. Kserokopiarka do druku mono (czarno białego) 2 sztuki. CPV SYSTEM Szybkość kopiowania Rozdzielczość kopiowania A4 minimum. 15str/min A3 minimum 15str/min minimum 600x600 dpi Rozdzielczość drukowania minimu 600x600 dpi Rozdzielczość skanowania minimum 600x600 dpi Skalowanie minimum od 25 % do 200 % Wielokrotność kopiowania od 1 do 99 Oprogramowanie Sterowniku druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000, XP; Windows Vista Ready; Windows Vista DPWS, Linux, AutoCAD Minimalne wymagania systemowe Microsoft Windows 2000Windows XP 180 MB wolnego miejsca na dysku twardym na potrzeby systemu Windows, napęd CD-ROM lub połączenie z Internetem, dwukierunkowy port równoległy zgodny z normą IEEE 1284 Porty sieciowe 10 Base-T/100-Base-T Ethernet USB 2.0 Procesor kontrolera minimum 192 Mhz SPECYFIKACJA SKANOWANIA Tryby skanowania skanowanie sieciowe mono Rozdzielczość skanowania nie mniejsza niż 600x600 dpi Format skanowania Od A5 do A3

15 SPECYFIKACJA DRUKOWANIA Standardowy język drukarki PCL 5c/6 Pamięć kopiarki SPECYFIKACJA KOPIOWANIA Prędkość kopiowania Rozdzielczość Maksymalna ilość kopii nie mniejsza niż 512MB A4 minimum. 15str/min A3 minimum 15str/min nie mniejsza niż 600x600 dpi od 1 do 99 z trybem przerwania Skalowanie minimum od 25 % do 200 % OBSŁUGA PAPIERU Automatyczny podajnik dokumentów Obsługiwane formaty papieru Obsługiwana gramatura papieru Kasety na papier Automatyczny dupleks Tonery Panel sterowania Waga Zasilanie Gwarancja minimum 80 oryginałów format papieru A5 - A g/m 2 A3(ISO), A4(ISO), A5(ISO) g/m2 standard nie mniejszy niż 250 arkuszy (Kaseta 1): nie mniej niż 250 arkuszy A5 - A g/m 2 Podajnik boczny: nie mniej niż 80 arkuszy A4 i nie mniej niż 50 arkuszy A3 A5 - A3+, formaty użytkowników g/m 2 A5 - A g/m 2 tonery (wymienione w specyfikacji urządznie zalecane przez producenta urządzenia) wchodzące w wyposażenie urządzenia,zapewniające wydruk w ilości kopii Diody kontrolne (LED), klawisze numeryczne i graficzne, dotykowy wyświetlacz do 55kg Napięcie wejściowe: v(+/-10%), 50/60Hz (+/-2 Hz) roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu po zgłoszeniu usterki Przedmiot nr 3. Drukarka laserowa szt.6. CPV

16 Szybkość drukowania: Czas pierwszego wydruku: Rozdzielczość nie mniejsza niż 16 stron na minutę Poniżej 8 sekund 600 x 600 dpi Interfejs: łącze USB 2.0 Emulacja: Windows: Panel sterowania Pojemność kasety(papier 80g/m 3 ) Wymiary nośników: Materiały eksploatacyjne PCL 6, PostScript3 (lub równoważny), Sterownik PCL dla Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/VISTA Przyciski obsługi Diody LED nie mniej 150 arkuszy Kaseta - A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Executive, Legal Toner Bęben: Mechanizmy oszczędności tonera Gwarancja Dostępne tonery o podniesionej wydajności minimum do 7000 stron A4 przy zadruku 5 % określony w specyfikacji urządzenia i zalecany przez producenta nie mniejszy stron A4 Minimum 1 rok Przedmiot nr 4. Urządzenie wielofunkcyjne z funkcją faxu 1 szt. CPV Szybkość druku Obsługiwane formaty papieru Słuchawka szybkość modemu Rozdzielczość drukowania Rozdzielczość kopiowania Metoda kompresji Faksowanie Wybieranie kodowe Wybieranie jednoprzyciskowe Wysyłanie sekwencyjne Transmisja opóźniona Automat zgłoszeniowy Gwarancja minimum 18str/min minimym A4 nie mniejsza niż 33.6 bps nie mniejsza niż 600x600 dpi nie mniejsza niż 1200x600 dpi nie mniej niż MH, MR, MMR, JBIG nie mniej niż 160 lokalizacji nie mniej niż 30 lokalizacji nie mniej niż 200 odbiorców nie mniej niż 200 odbiorców minimum 1 rok Przedmiot nr 5. Notebook 1 szt. CPV

17 procesor przekątna (matrycy) [cale] rozdzielczość [piksele] pamięć RAM typ pamięci możliwość rozszerzenia RAM pojemność dysku HDD napęd optyczny zewnętrzny układ graficzny karta graficzna Pamięć karty graficznej typ akumulatora czas pracy na akumulatorze karta dźwiękowa o parametrach nie gorszych niż Intel Core2Duo nie mniejsza niż 17'' Mieszcząca się w przedziale 1440x900 do1920x1200 pikseli nie mniej niż 2048MB DDR2 nie mniej niż 120GB prędkość odczytu DVD nie mniejsza niż 16x o parametrach nie gorszych niż nvidia 9600 M GeForce GT nie mniejsza niż 512 MB litowo-jonowy nie krótszy niż 2,5godz. posiadająca minimum wejście mikrofonu, stereo, wejście liniowe czytnik kart komunikacja Interfejsy Oprogramowanie System operacyjny (lub równoważny) Torba Gwarancja SD, MS xd, MMC, Memory Stick WiFi IEEE, LAN 1 Gbps, modem analogowy, Bluetooth SmartCard, USB (minimum 4), PCIMCIA, EkspresCard, standardowe oprogramowanie fabryczne: oprogramowanie ułatwiające optymalizację wydajności stacji roboczych, oprogramowanie do zarządzania zmianami i konfiguracją, oprogramowanie do, zarządzania, monitorowania sprzętu, diagnostyki i rozwiązywania problemów na komputerach, narzędzie do zarządzania sprzętem, narzędzie za zarządzania oprogramowaniem i systemem, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych Windows Vista Business lub równoważny (przez program równoważny rozumie się program który obsługuje Visual Studio nie gorzej niż Windows Vista Business) roczna gwarancja lub usługa:

18 Przedmiot nr 6. Notebook szt.2. CPV procesor technologia mobilna technologia dwurdzeniowa, o parametrach nie gorszych niż 2.00 GHz, 2MB CACHE o prametrach nie gorszych niż Intel Centrino Duo przekątna (matrycy) [cale] nie mniejsz niż 18" rozdzielczość [piksele] typ ekranu pamięć RAM nie mniesza niż 1920x1080 pikseli błyszczący (glare) nie mniejsza niż 4GB pojemność dysku HDD nie mniejsza niż 300GB Sterowniki dysku HDD SATA napęd optyczny DVD +/- RW DL - Blu - ray zewnętrzny układ graficzny karta graficzna wyjścia karty graficznej typ baterii czas pracy na baterii (normatywny) komunikacja interfejsy czytnik kart o prametrach nie gorszych niż nvidia GeForce 9650M GS D-Sub HDMI litowo - jonowa minimum 3,5 godziny WiFi IEEE a/b/g/n Bluetooth model analogowy LAN 1 Gbps ExpressCard - nie mniej niż 4 porty USB SD MS-Pro MMC Memory Stick

19 karta dźwiękowa xd wyjście cyfrowe wyjście mikrofonu Układ dźwiękowy nie gorszy niż HD Audio wyjście liniowe system operacyjny (lub równoważny) torba dodatkowe wyposażenie gwarancja Kompatybilny z MS Sound Windows Vista Business lub równoważny (przez program równoważny rozumie się program który obsługuje Visual Studio nie gorzej niż Windows Vista Business) wbudowany mikrofon kamera 0.3 MPX roczna gwarancja lub usługa Przedmiot nr 7. Notebook szt.3. CPV technologia mobilna procesor matryca rozdzielczość typ ekranu zainstalowana pamięć operacyjna możliwość rozszerzenia pamięci RAM pojemność dysku twardego napęd optyczny karta graficzna pamięć karty graficznej typ akumulatora o parametrach nie gorszych niż Intel Centrino Duo dwurdzeniowy o parametrach nie gorszych niż Intel Core2 Duo nie mniej niż 14'' cali nie mniej niż1400 x 1050 pikseli matowy (non-glare) Nie mniejsza niż liczba modułów pamięci 2GB lub 2x1GB Nie mniej niż; łączna wartość pamięci 2GB nie mniej niż 160 GB DVD+/-RW DL o parametrach nie gorszych niż Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 nie mniejsza niż 224 MB 6-komorowa litowo-jonowa czas pracy na akumulatorze (normatywny) nie mniejsza niż 6,5 godz. karta dźwiękowa wejście mikrofonu

20 stereo System operacyjny (lub równoważny) komunikacja interfejsy torba Gwarancja wyjście słuchawkowe Windows Vista Business lub równoważny (przez program równoważny rozumie się program który obsługuje Visual Studio nie gorzej niż Windows Vista Business) LAN 1 Gbps Bluetooth modem analogowy WiFi IEEE a/b/g ExpressCard PCMCIA (card bus) minimum 3x USB FireWire SmartCard roczna gwarancja lub usługa 3.3 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy urządzeń biurowych i komputerowych oraz akcesoriów komputerowych. Przedmiot nr 1. Mysz komputerowa USB szt 30. CPV Sygnowane znakiem firmowym producenta Złącza USB 2 klawisze + scroll Mysz optyczna Energonomiczna Przedmiot nr 2. Wskaźniki laserowe do prezentacji szt. 10 CPV wbudowany nadajnik podczerwieni sterowanie tylko przyciskami zasięg komunikacja z komputerem kompatybilność zasilanie minimum 15m port USB program MS Power Point, MS Word, Adobe Reader bateria Przedmiot nr 3. Rzutnik multimedialny szt 3. CPV

21 Rozdzielczość Format obrazu 4:3 / 16:9 Kompatybilność komputerowa Kompatybilność wideo Obiektyw nie mniejsza niżsvga 800x600 z możliwością obsługi XGA 1024x768 H.Sync kHz V.Sync Hz PAL, NTSC, SECAM 480i/p, 576i/p, HDTV (1080i, 720p) nie miejszy niż f = 22 ~ 24 mm Współczynnik odległości nie mniejszy niż 1.9 ~ 2.1 : 1 Zoom ręczny nie mniejszy niż 1:1.1x Odległość od ekranu Przekątna obrazu Korekcja trapezu Rodzaje projekcji Lampa Żywotność lampy Zasilanie Tryby predefiniowania Wejścia nie mniejsza niż zakres 1.5m - 10m nie mniejsza niż zakres m ( ) przy formacie obrazu 4:3 Przednia, Tylna, Przednia sufitowa, Tylna sufitowa Lampa minimum 160W SHP minimum 3000 godzin 240V Maksymalna jasność Maksymalny kontrast i naturalne odwzorowanie kolorów Jasne, Żywe Kolory Dokładne odwzorowanie kolorów 2xPC RGB: SCART D-Sub 15 PIN (SCART RGB przez adapter) Component Video: D-Sub 15 PIN (Component Video przez opcjonalny adapter) S-Video: 4 Pin Mini Din Composite: RCA Jack Stereo Audio: Mini Jack Wyjścia Zdalna mysz Pilot zdalnego sterowania Języki Menu Akcesoria Gwarancja PC RGB D-Sub 15 PIN Zdalna Mysz: USB Audio Głośnik 1 x 2W język polski, język angielski Kabel zasilania, kabel komputerowy 15-Pin VGA - 15-Pin VGA, kabel composite video, adapter SCART VGA, torba transportowa, pilot zdalnego sterowania, osłonka obiektywu, instrukcje obsługi, karta gwarancyjna Minimum 1 rok

22 Przedmiot nr 4. Dysk twardy zewnętrzny USB szt.2 CPV Pojemność 750GB Interfejs USB 2.0 obudowa Przedmiot nr 5. Zewnętrzna nagrywarka DVD/CD 1 szt. CPV obsługiwane urządzenia interfejs urządzeń interfejs obudowy zasilanie zewnętrzne dodatkowe informacje DVD-ROM / R / RW / RAM dyski twarde CD-ROM / R / RW nie gorszy niż E-IDE / ATAPI nie gorszy niż USB 2.0 FireWire (IEEE-1394) Plug & Play oraz Hot Swap Przedmiot nr 7. Repeater 1 szt. CPV Kompatybilność DECT/GAP Zasięg w pomieszczeniu Zasięg na otwartej przestrzeni Gwaranacja z telefonem SIEMENS E450 Gigaset nie mniejszy niż 50 metrów nie mniejszy niż 300 metrów minimum 1 rok Przedmiot nr 8. Czytnik kodów paskowych szt 4. CPV technologia odczytu odczytywane kody zasięg szybkość czytnik dwukierunkowy, dioda laserowa 650 nm 1D nie mniejszy niż 58 cm nie mniejsza niż 100 skanów/s komunikacja zasilanie minimum USB, RS-232, interfejs klawiaturowy, Wand, IBM 468X/9X, Synapsa z komputera lub zasilacza temperatura pracy 10 C do 50 C Obsługiwane rodzaje kodów UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, warianty RSS, Chiński 2/5

23 gwarancja mimum 1 rok Przedmiot nr 9. Niszczarka szt 1. CPV Rodzaj cięcia Wymiar ścinki Szerokość szczeliny podawczej Maksymalna ilośc niszczonych kartek paskowo-odcinkowy nie większy niż 2x15mm nie mniej niż 400mm Stopień tajności minimum 4 Odporna na zszywki i spinacze biurowe niszczy dyskietki i płyt CD pojemność kosza automatyczny start/stop automatyczny stop przy otwartych drzwiczkach zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem minimum 25 kartek (papier 80g/m 2 ) minimum 180l kółka podświetlany panel sterowania Przedmiot nr 10. Zestaw do czyszczenia skanera (Exchange roller kit) szt.2 CPV Przedmiot nr 11. Rolki do Skanera Canon DR 9080C (zgodne z wymaganiami określonymi przez producenta) szt.2 CPV Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy oprogramowania. CPV MS Project szt wersja edukacyjna Nero 9 PL 3 szt Pinnacle Studio 12 Ultimate 1 szt wersja edukacyjna MS Office Professional 2007 PL 6 szt wersja edukacyjna Microsoft Visio Professional 2007 PL BOX 1 szt wersja edukacyjna

24 Paint Shop Pro Photo X2 PL 1 szt wersja edukacyjna 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowe. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 7. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiając nie przewiduje powierzenia przez wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcom. 8. Wymagania stawiane Wykonawcy: 8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 8.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 9. Wymagania organizacyjne Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego w godzinach urzędowania Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy będzie obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z transportem do siedziby Zamawiającego, 10. Wymagania dot. gwarancji Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie z gwarancją producenta.

25 Gwarancja na poszczególne elementy przedmiotu umowy winna być zgodna z warunkami zawartymi w SIWZ, liczona od daty odbioru elementów przedmiotu umowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. IV. Termin wykonania zamówienia Pożądany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań datowany jest na dzień roku. Wymagany termin wykonania całości przedmiotu zamówienia dla wszystkich zadań datowany jest na dzień roku. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy OKE-WOA-222-1 /13/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.10.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy OKE-WOA-222-1 /13/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.10.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy OKE-WOA-222- /3/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.0.2007 r. Zatwierdzam. Data zatwierdzenia 29.0.2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informacje ogólne Przetarg nieograniczony, którego wartość

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro. (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro. (po modyfikacji) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro (po modyfikacji) Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo