Polityka prywatności. Jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka prywatności. Jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe"

Transkrypt

1 Polityka prywatności Genworth Financial przykłada wielką wagę do ochrony Państwa prywatności. Cenimy sobie Państwa zaufanie i chcemy, aby dowiedzieli się Państwo, w jaki sposób gromadzimy, chronimy i korzystamy z Państwa danych osobowych. Jak przetwarzamy i chronimy dane osobowe Genworth Financial ( Genworth.pl ) przykłada wielką wagę do ochrony prywatności. Strona internetowa Genworth.pl należy do Genworth Financial, Inc. i jest administrowana przez Financial Insurance Group Services Limited, występującą w obrocie pod nazwą ą Genworth Financial, zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pod numerem , z siedzibą pod adresem: Budynek 11, 566 Chiswick High Road, Chiswick, Londyn, W4 5XR, działającą na terenie enie Rzeczypospolitej Polskiej przez Financial Insurance Group Services Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , numer NIP , REGON Cenimy sobie Państwa zaufanie i chcemy, aby dowiedzieli się Państwo, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je zabezpieczamy i wykorzystujemy. Dane osobowe niedostępne publicznie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej traktujemy z należnym nym szacunkiem i zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Prowadzona przez nas działalność, w ramach której dostarczamy produkty i usługi, wymaga przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności ( Polityka prywatności ) ma na celu zaprezentowanie sposobów, w jakie gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe, które gromadzimy podczas Państwa odwiedzin na stronie internetowej Genworth.pl. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie osób mających miejsce zamieszkania w Polsce, korzystających z naszej strony internetowej. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pomocą strony internetowej Genworth.pl jest Lighthouse Life Assurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar oraz Lighthouse General Insurance Company Limited z siedzibą 913b Europort, Gibraltar, zarejestrowane w The Gibraltar Companies Registry nr oraz 92317, prowadzące działalność ubezpieczeniową, zgodnie z Insurance Companies Act 1987, na podstawie licencji z dnia 3 marca 2005 r. udzielonej przez The Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) oraz prowadzące działalność ubezpieczeniową w Polsce na podstawie notyfikacji złożonej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego). Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności ustalenia prawa do świadczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tych świadczeń, jak również archiwizowania danych osobowych po wykonaniu umowy ubezpieczenia. W tym samym

2 celu i zakresie dane osobowe mogą być przekazane lub powierzone do przetwarzania Financial Insurance Group Services Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, Warszawa działającemu w imieniu administratorów danych osobowych, jak również innym spółkom powiązanym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dziennik Ustaw z 2000 r. nr 94 poz z późn. zm.) Genworth Financial Inc. z siedzibą pod adresem: 6620 W. Broad St., Richmond, VA Podanie danych osobowych przez Użytkowników strony internetowej Genworth.pl jest dobrowolne, jednakże dane te są niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia. Użytkownikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania. Nasza polityka prywatności Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności: będziemy opisywać, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy, jak je chronimy i w jaki sposób możemy je wykorzystywać; będziemy stosować zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, mające na celu ochronę otrzymywanych danych osobowych, dotyczących naszych klientów, jak również osób korzystających z naszej strony internetowej i odwiedzających ją; nie będziemy ujawniać danych osobowych przedsiębiorcom zewnętrznym [innym niż powiązane kapitałowo z Genworth Financial Inc.]; nie przekazujemy także informacji związanych z raportami konsumenckimi innym spółkom powiązanym, z wyjątkami wskazanymi poniżej; od przedsiębiorców zewnętrznych świadczących na naszą rzecz usługi, którym ujawniamy dane osobowe, będziemy wymagać dostosowania do naszych standardów Polityki prywatności. Prosimy o zapoznanie się z zawartymi poniżej szczegółowymi informacjami na temat stosowanych przez nas zasad obsługi i ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności zawiera przykłady rodzajów informacji, które możemy gromadzić, a także rodzaje spółek i innych podmiotów, z którymi będziemy mogli wymieniać się informacjami. Przykłady te mają charakter ilustracyjny i nie powinny być rozumiane jako pełny wykaz naszych działań związanych z gromadzeniem lub przekazywaniem informacji. Gromadzone informacje Informacje uzyskiwane w trybie on-line i ich gromadzenie Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez konieczności informowania nas o swojej tożsamości lub ujawniania jakichkolwiek danych, w tym Państwa adresu . W takim przypadku nasze serwery gromadzą nazwy domen internetowych, które wykorzystaliście Państwo w celu uzyskania dostępu do Internetu, takie jak np. aol.com lub yahoo.com, oraz strony internetowe, które odwiedzali Państwo przed wejściem na naszą stronę internetową oraz te, które odwiedzą Państwo jako następne. Będziemy mogli zbierać dane statystyczne na temat naszych klientów, sprzedaży, wzorców ruchu po stronie internetowej oraz usług, a także przekazywać te dane statystyczne osobom trzecim. Informacje statystyczne przekazywane osobom trzecim nie będą jednakże zawierały żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić Państwa identyfikację, chyba że wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie dostosowanych do Państwa informacji.

3 Ponadto na naszej stronie internetowej znajduje się kilka miejsc, w których możemy wymagać podania danych osobowych w konkretnym celu, na przykład w celu przekazania informacji, o które Państwo proszą. Pliki cookie Pliki cookie to niewielkie fragmenty danych przechowywane przez przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera. Podobnie jak tysiące innych właścicieli stron internetowych, my także wykorzystujemy pliki cookie. Po pierwsze po to, aby zwiększyć zadowolenie użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Po drugie, aby zmierzyć poziom korzystania ze strony. Dzięki plikom cookie możemy przekazywać Państwu dobrane do Państwa oczekiwań oferty lub interesujące treści. Możemy także wykorzystywać pliki cookie w celu rozpoznawania poszczególnych użytkowników podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej, jak również w celu zapamiętywania ich nazw tak, aby nie musieli Państwo wpisywać ich za każdym razem, gdy odwiedzają naszą stronę internetową. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o otrzymywaniu plików cookie lub zapobiegała ich wysyłaniu. Warto jednak wiedzieć, że odrzucanie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności, którą zapewniamy podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Odesłania (linki) do innych stron internetowych Nie ponosimy odpowiedzialności za sposoby gromadzenia informacji stosowane przez użytkowników innych stron internetowych, z którymi łączą się Państwo za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie Genworth.pl. Nie wiemy, w jaki sposób użytkownicy innych stron internetowych wykorzystują pliki cookie ; nie wiemy również, czy umieszczają w Państwa komputerze pliki cookie, które umożliwiają określenie Państwa tożsamości. Aby dowiedzieć się, jak inne strony internetowe gromadzą, wykorzystują i ujawniają dane, powinni Państwo dokładnie zapoznać się ze związaną z nimi polityką prywatności. Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej Po uzyskaniu od Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie i otrzymaniu Państwa adresu , możemy wysyłać Państwu od czasu do czasu drogą elektroniczną informacje, które mogą być Państwu przydatne, w tym także informacje o naszych produktach i usługach oraz o ofercie innych spółek powiązanych kapitałowo lub osób trzecich. Na życzenie, możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju wiadomości zależnie od dokonanego przez siebie wyboru. Szyfrowanie W celu zabezpieczenia informacji gromadzonych na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzi szyfrujących i autoryzacyjnych. Komunikaty owe pochodzące spoza naszej strony internetowej mogą jednak nie być zabezpieczone. Jeżeli chcą Państwo wysyłać do nas zawierający wyjątkowo poufne informacje, takie jak numer karty kredytowej, mogą Państwo zdecydować się na podanie ich przez telefon lub listownie. Goście/Zarejestrowani użytkownicy Jako goście na naszej stronie internetowej, mogą Państwo mieć dostęp do pewnych funkcji bez informowania nas o swojej tożsamości lub podawania nam jakichkolwiek informacji o sobie. Podczas korzystania z tych funkcji nie będziemy gromadzić żadnych informacji na Państwa temat. Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do większej liczby funkcji. W celu uzyskania statusu zarejestrowanego użytkownika, zostaną Państwo poproszeni o przekazanie nam pewnych danych osobowych oraz o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Po zarejestrowaniu, Państwa dane osobowe będą mogły być gromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej.

4 Informacje, które możemy ujawniać oraz podmioty, którym informacje mogą być ujawniane Możemy ujawniać gromadzone przez nas informacje innym podmiotom wskazanym poniżej. Inne podmioty, którym ujawniamy informacje, mogą wykorzystywać je wyłącznie w określonych celach. Ujawnianie informacji może odbywać się w następującym zakresie: Ujawnienie informacji dostawcom usług Możemy ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe innym podmiotom, takim jak agenci ubezpieczeniowi, banki oraz administratorzy, które świadczą usługi na naszą rzecz lub na rzecz Państwa w naszym imieniu. Wyżej wymienione usługi obejmują w szczególności: marketing naszych produktów i usług; informujemy, iż na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.) udostępnienie adresu oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Genworth Financial Inc. lub spółek z nią powiązanych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy; a także za Państwa zgodą ochronę przed oszustwami; oraz obsługę lub opracowywanie oprogramowania na nasze potrzeby. W każdym przypadku wymagamy, aby wszyscy dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, przestrzegali zasad naszej Polityki prywatności oraz wykorzystywali te informacje wyłącznie do celów, do jakich zostały nam one przekazane. Ujawnianie danych osobowych wspomnianym podmiotom służy zwiększeniu efektywności świadczenia Państwu naszych usług. Ujawnianie informacji innym spółkom powiązanym kapitałowo Po uzyskaniu Państwa zgody, możemy ujawniać innym spółkom powiązanym kapitałowo informacje identyfikujące, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz informacje o transakcjach lub doświadczeniach. Nasze spółki powiązane kapitałowo prowadzą różne typy działalności: od usług finansowych (takich jak ubezpieczenia i udzielanie kredytów) po produkcję towarów konsumpcyjnych (takich jak sprzęt elektryczny czy żarówki). Możemy ujawniać innym spółkom powiązanym kapitałowo dane osobowe do następujących celów: wypełnianie Państwa poleceń; oraz oferowanie Państwu produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Oferowanie Państwu produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące Po uzyskaniu Państwa zgody, możemy ujawniać gromadzone przez nas dane osobowe wybranym instytucjom finansowym (takim jak banki), z którymi wiążą nas porozumienia o współpracy marketingowej w zakresie rekomendowania lub oferowania naszych produktów lub usług.

5 Inne prawnie dozwolone przypadki ujawniania informacji Niezależnie od sytuacji opisanych powyżej, możemy ujawniać informacje, których ujawnianie jest dozwolone lub wymagane prawem. Przykładowo, możemy ujawniać informacje organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa. Nieujawnianie informacji w innych celach Nie będziemy przekazywać danych osobowych jakimkolwiek podmiotom nie powiązanym z nami kapitałowo w celach innych niż te opisane powyżej. Przykładowo, nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych firmom zewnętrznym, które zamierzają oferować Państwu swoje produkty i usługi. Mimo że możemy, za Państwa zgodą, oferować Państwu produkty lub usługi w imieniu takich podmiotów, nie będziemy przekazywać im Państwa danych osobowych. Odesłania (linki) do innych stron internetowych Strona internetowa Genworth.pl może zawierać odesłania (linki) do innych stron internetowych, takich jak strony dystrybutorów i filii sprzedaży Genworth Financial. Mimo że staramy się umieszczać odesłania (linki) jedynie do tych stron, które zapewniają tak samo wysokie standardy i poszanowanie dla prywatności, nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo lub praktyki w zakresie prywatności. Bezpieczeństwo zgromadzonych informacji Stosujemy rygorystyczne zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i administracyjne (zgodne z odpowiednimi przepisami prawa i obowiązującymi standardami) w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym lub niewłaściwym dostępem. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do pracowników i dostawców usług, dla których znajomość tych danych jest niezbędna w celu wykonania ich obowiązków związanych z zapewnieniem pomocy w odpowiadaniu na Państwa zapytania lub polecenia. Wobec pracowników naruszających zasady naszej Polityki prywatności będziemy wszczynać postępowanie dyscyplinarne. Dostęp do zgromadzonych informacji Mogą Państwo przeglądać, usuwać, anulować lub uaktualniać informacje przekazywane nam przez Państwo przy użyciu naszej strony internetowej, kontaktując się z nami zgodnie z poniższym opisem. Kontakt z nami Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy o skorzystanie z podstrony Kontakt. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące tego tematu i przyjmiemy Państwa sugestie. Zmiany niniejszej Polityki prywatności Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się ze wszelkimi wprowadzonymi w niej zmianami. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub

6 uzupełnienia niniejszej Polityki prywatności. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian, informacja o nich będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej przez co najmniej 30 dni po ich wprowadzeniu. Wybór opcji wybory użytkowników w zakresie przekazywania informacji Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony danych osobowych oraz do ich wykorzystywania lub przekazywania w sposób, który poprawi lub rozszerzy zakres świadczonych przez nas usług. Poprzez zaznaczenie okienka zgody na stronie internetowej Genworth.pl oraz akceptując warunki niniejszej Polityki prywatności, zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych lub informacji zawartych w raportach konsumenckich zgodnie z powyższym opisem. Praktyki i zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności zastępują wszelkie poprzednie zawiadomienia lub oświadczenia dotyczące kwestii w niej uregulowanych. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania w Państwa relacjach z podmiotami, które nie są częścią Genworth Financial, takimi jak banki i niezależni agenci ubezpieczeniowi. Zasady gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które Państwo przekazują tym podmiotom, są regulowane przez ich własne polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do działań związanych z gromadzeniem informacji przez Genworth Financial.

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 S t r o n a 18 marca 2009 CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności zawiera Polityka ta opisuje, jak firma Carpaka traktuje dane osobowe. Carpaka zbiera i przetwarza informacje związane z klientami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA Informacje Ogólne Strona internetowa www.justpolska.pl ( Witryna ) jest serwisem internetowym, w którym Just Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-733) przy ul. Targowej

Bardziej szczegółowo

Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności

Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności Data wejścia w życie: 28.02.2014 Wersja: nr 3 MasterCard przestrzega zasad prywatności. Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych zbieranych

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne Polityka Prywatności I. Informacje ogólne 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.saturn.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.ALERGIABETA.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.ALERGIABETA.PL Polityka prywatności alergiabeta.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu CYFROWE.PL

Regulamin sklepu CYFROWE.PL Regulamin sklepu CYFROWE.PL z Zasadami Sprzedaży i Polityką Prywatności W związku z nałożonym przez Ustawodawcę obowiązkiem informowania Konsumenta o obowiązujących w momencie zakupu zasadach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza. Witaj drogi użytkowniku.

Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza. Witaj drogi użytkowniku. Polityka prywatności F.P.U. MARPOL Marcin Kubik Ulina Wielka 6 32-075 Gołcza Witaj drogi użytkowniku. Pragniemy zwrócić Twoją uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach bez umieszczenia niektórych plików

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Regulamin świadczenia drogą elektroniczną Usługi pobierania danych w celu oceny zdolności kredytowej dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 10 marca 2014r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz usługi oferowanej przez Square Trade Poland Sp. z o.o., w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną. 2. Podmiotem prowadzącym Serwis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH IPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( IPMS ) dokłada wszelkich starań by chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia: Regulamin Sklepu Internetowego www.saturn.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca. 2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo