POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ DO STEROWANIA ADAX SET INSTRUKCJA OBSŁUGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ DO STEROWANIA ADAX SET INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 1 POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ DO STEROWANIA ADAX SET INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem: Kupić kartę SIM sieci GSM, na kartę lub abonament. UWAGA! Trzeba doładować konto karty i używać zgodnie z warunkami usługodawcy. Zanotować numer identyfikacyjny karty SIM (20- cyfrowy numer na karcie). Przed zainstalowaniem karty do ADAX SET, wyłączyć kod PIN. W tym celu trzeba włożyć kartę SIM do telefonu komórkowego i wybrać odpowiednie opcje. Zainstalować kartę w ADAX SET (patrz pkt 1 na stronie 38). W przypadku korzystania z aplikacji na smartfonie, pobierz aplikację za pomocą kodu QR z APP Store lub Android Market (wyszukiwane hasło: Adax). Po zainstalowaniu używać aplikacji intuicyjnie. Można zignorować następny dział na temat komend SMS, ponieważ wszystko zostanie wykonane przez aplikację. Funkcja identyfikacji numeru telefonu, z którego będą wykonywane połączenia, musi być włączona. Na większości telefonów komórkowych to jest ustalenie domyślne. UWAGA! Wszystkie ustawienia zapisane w ADAX SET zostają zachowane nawet w razie odłączenia napięcia.

2 2 Opis ADAX SET: 1. Gniazdo USB (tylko dla personelu obsługi ) 2. Gniazdo czujnika temperatury 3. Przycisk M (patrz pkt 3, strona 39) 4. Gniazdo elektryczne (maks. 16 A) 5. Sygnalizacja świetlna (patrz pkt 8 na stronie 45) 6. Wtyczka 7. Przełącznik WŁ./WYŁ. 8. Pokrywka karty SIM 9. Czujnik temperatury 10. Wtyczka czujnika temperatury 1) Instalacja: Ustawić przełącznik WŁ./WYŁ. (7) w pozycję WYŁ. Poluzować śrubę na pokrywce karty SIM (8). Wysunąć gniazdo karty SIM do pozycji otwartej. Następnie umieść kartę SIM w odpowiedniej pozycji, microchipem złotego koloru skierowanym do dołu. Wsunąć gniazdo z powrotem do pozycji zamkniętej. Przykręcić śrubę pokrywki karty SIM (8). Podłączyć czujnik temperatury (9) do gniazda (2). Musi być podłączony w celu korzystania z komend sterowanych temperaturą. Ustawić przełącznik WŁ./WYŁ. (7) do pozycji WŁ. Włączyć ADAX SET do gniazda zasilania.

3 3 2) Dostęp użytkownika i kody komend sterowania: Funkcje ADAX SET mogą być kontrolowane za pomocą aplikacji lub komend sterowania SMS. Dostęp użytkownika posiada dwa poziomy: jeden Użytkownik Główny i nieograniczona liczba Użytkowników Dodatkowych. Użytkownik Główny: Tylko Użytkownik Główny ma dostęp do wszystkich funkcji ADAX SET. Użytkownik Główny może zostać zmieniony wprowadzając nowy numer telefonu za pośrednictwem aplikacji lub komendy sterowania SMS (patrz tabelę na stronie 41, Komendy sterowania SMS). Użytkownik Główny zawsze otrzymuje powiadomienie, gdy Użytkownicy Dodatkowi wysyłają komendy do ADAX SET. Użytkownik Dodatkowy: ADAX SET może obsługiwać nieograniczona liczba Użytkowników Dodatkowych. Użytkownicy Dodatkowi mają dostęp do funkcji WŁ./WYŁ. oraz automatycznego sterowania temperaturą. W takim przypadku, jeżeli Użytkownicy Dodatkowi spróbują zastosować inną komendę sterowania, ona zostanie odrzucona, a Użytkownik Dodatkowy otrzyma powiadomienie SMS: "Przepraszamy, ale użytkownik nie ma prawa do zastosowania danych komend sterowania." W celu zarejestrowania swoich telefonów w ADAX SET, Użytkownicy Dodatkowi, którzy korzystają z aplikacji, muszą znać i skorzystać z hasła, wpisanego przez Użytkownika Głównego podczas pierwszej rejestracji. Użytkownicy Dodatkowi, którzy korzystają z komend sterowania SMS, oprócz kodu SMS muszą podać hasło, wpisane przez Użytkownika Głównego podczas pierwszej rejestracji (patrz tabelę na stronie 41). Hasło musi zawierać cztery cyfry. Wartość domyślna to: 1234, która zostaje zmieniona w czasie rejestracji przez Użytkownika Głównego. UWAGA! ADAX SET wysyła powiadomienie SMS o akceptacji lub odrzuceniu komendy sterowania. Możliwe powody nie otrzymania potwierdzenia są podane w pkt 12 na stronach 47 i 48. UWAGA! Wszystkie ustawienia zapisane w ADAX SET zostają zachowane nawet w razie odłączenia napięcia. 3) Funkcje przycisku M: ADAX SET jest włączany i wyłączany przytrzymując przez jedną sekundę naciśnięty przycisk M. Jeśli ADAX SET będzie pracował, on zostanie wyłączony i odwrotnie. Jeśli przycisk M przytrzymać naciśnięty przez 15 sekund, zostaną przywrócone domyślne ustawienia ADAX SET. Powrót do ustawień domyślnych można również wykonać za pomocą aplikacji lub SMS.

4 4 4) Sterowanie połączeniem telefonicznym: Użytkownik Główny może włączyć lub wyłączyć ADAX SET dzwoniąc. Jeśli ADAX SET będzie pracował, on zostanie wyłączony i odwrotnie. Zostanie otrzymane potwierdzenie SMS o wykonaniu operacji. 5) Rejestrowanie Użytkownika Głównego i zmienianie hasła za pomocą SMS (nie dotyczy użytkowników aplikacji): Przed rozpoczęciem korzystania z ADAX SET, należy zarejestrować Użytkownika Głównego. Data i godzina zostaną automatycznie zsynchronizowane przez tą samą komendę sterowania SMS, można również zmienić hasło na osobiste hasło czterocyfrowe. W razie pierwszej rejestracji Użytkownik Główny ze swojego telefonu komórkowego musi wysłać następującą komendę sterowania SMS: #99#NumerIDkartySIM#NoweHasło#0# (w razie wybrania #0#, powiadomienie SMS z odpowiedzią będzie w języku norweskim) #99#NumerIDkartySIM#NoweHasło#1# (w razie wybrania #1#, powiadomienie SMS z odpowiedzią będzie w języku angielskim) Numer telefonu Użytkownika Głównego zostaje zapisany w ADAX SET, dla tego Użytkownik Główny nie będzie musiał wpisywać hasła w komendach sterowania SMS. Numer identyfikacyjny karty SIM zawiera maksymalnie 20- cyfrowy numer, który jest nadrukowany na karcie (patrz ilustrację), lub znajduje się w dokumentacji usługodawcy. Nowe hasło musi zawierać dowolnie wybrany 4- cyfrowy numer. On staje się nowym hasłem, którego trzeba przekazać Użytkownikom Dodatkowym, mającym dostęp do ograniczonego sterowania operacjami ADAX SET. Teraz można przystąpić do korzystania ADAX SET za pomocą SMS. 6) Wykaz komend sterowania SMS i funkcji (nie dotyczy użytkowników aplikacji): UWAGA! W komendach sterowania trzeba używać symbol #. Komendy sterowania są pisane bez spacji i obejmuje # oraz liczby. W poniższej tabeli opisano, które liczby mają zastosowanie.

5 5 Kategoria Funkcja/Opis Komenda sterowania Pierwsza rejestracja Włączyć lub wyłączyć ADAX SET Ważne: Po wysłaniu komendy włączenia lub wyłączenia, funkcje regulacji temperatury oraz kalendarza zostaną niezwłocznie wyłączone. (Zabezpieczenie przed zamarznięciem jest zależne od funkcji regulacji temperatury) Zarejestrowanie Użytkownika Głównego i wpisanie nowego hasła (cztery cyfry). Zostanie otrzymane powiadomienie SMS z odpowiedzią w języku norweskim. Zarejestrowanie Użytkownika Głównego i wpisanie nowego hasła (cztery cyfry). Dla otrzymania odpowiedzi w języku angielskim. Włączenie zasilania przez Użytkownika Głównego Wyłączenie zasilania przez Użytkownika Głównego Włączenie zasilania przez Użytkownika Dodatkowego Wyłączenie zasilania przez Użytkownika Dodatkowego Wyłączenie sterowania za pomocą telefonu *Patrz pkt 4 na stronie 40 Włączenie sterowania za pomocą telefonu (Ustawienie domyślne - włączone) #99#NumerIDkartySIM#NoweHasło#0# #99#NumerIDkartySIM#NoweHasło#1# #01 # #00# #01#Hasło# #00#Hasło# #18#0# #18#1# Funkcja odliczania czasu *Patrz pkt 7 na stronie 43 Kalendarz (powtarzanie operacji) *Patrz pkt 7 na stronie 43 Regulacja temperatury *Temp. oznaczana 1-2 cyframi, od - 10 C do 50 C, np. 23 Szczegółowe informacje na stronie 44 (Zabezpieczenie przed zamarznięciem jest zależne od funkcji regulacji temperatury) Włączenie zasilania po... minutach (maks. 720 minut) Wyłączenie zasilania po... minutach (maks. 720 minut) Ustawienie daty i czasu włączenia lub wyłączenia zasilania Wyłączenie funkcji kalendarza Wyłączenie funkcji kalendarza z ostatnimi ustawieniami Ustawienie wartości temperatury automatycznego regulowania przez Użytkownika Głównego Ustawienie wartości temperatury automatycznego regulowania przez Użytkownika Dodatkowego Wyłączenie automatycznego regulowania temperatury przez Użytkownika Głównego Wyłączenie automatycznego regulowania temperatury przez Użytkownika Dodatkowego Włączenie automatycznego regulowania temperatury z ostatnimi ustawieniami przez Użytkownika Głównego #138#1#Minuty# #138#0#Minuty# #129#Data#CzasWłączenia#CzasWyłącz enia# #128#0# #128#1# #159#Temp.# #159#Hasło#Temp.# #159#00# #159#Hasło#00# #159#01#

6 6 Alarm maks.- min. temperatury *Temp. oznaczana 1-2 Ustawianie wartości temperatury alarmu. Alarm włącza się, gdy temperatura przekracza maksymalną lub minimalną #170#MinTemp#MaxTemp# cyframi, od - 10 C do 50 C, np. 23 Alarm gwałtownej zmiany temperatury * Dostępne tylko przez komendę sterowania SMS Wyłączenie alarmu maks.- min. temperatury Włączenie alarmu maks.- min. temperatury z ostatnimi ustawieniami Ustawienie wartości temperatury i okresu. Alarm zostaje wyłączony przy zmianie temperatury przez ustawioną liczbę stopni (temp.) w danym okresie czasu (w minutach). #170#0# #170#1# #160#Temp.#Minuty# Alarm odcięcia zasilania * Dostępne tylko przez komendę sterowania SMS Alarm dźwiękowy * Dostępne tylko przez komendę sterowania SMS Wyłączenie alarmu gwałtownej zmiany temperatury Włączenie alarmu gwałtownej zmiany temperatury Wyłączenie alarmu odcięcia zasilania (głównego) Włączenie alarmu odcięcia zasilania (domyślnie włączony) Włączenie alarmu dźwiękowego * Patrz pkt 8 tabeli na stronie 45 Wyłączenie alarmu dźwiękowego (Domyślnie wyłączone) #160#0# #160#1# #12#0# #12#1# #19#1# #19#0# Przegląd stanu Przegląd stanu #07# Sprawdzenie włączenia/wyłączenia ADAX SET Przegląd funkcji odliczania czasu Przegląd powtarzających się operacji Przegląd regulacji temperatury Przegląd alarmu gwałtownej zmiany temperatury Przegląd alarmu maks.- min. temperatury #000# #138# #128# #159# #160# #170# Zmiana hasła Wprowadzenie nowego hasła #04#StareHasło#NoweHasło# Przywrócenia ustawień domyślnych Zmiana Użytkownika Głównego Zmiana języka powiadomień SMS Można również wykonać przez 15 sekund przytrzymując przez 15 sekund naciśnięty przycisk M. Wprowadzenie numeru telefonu nowego Użytkownika Głównego. Wykonuje wyłącznie Użytkownik Główny. Odpowiedz SMS w języku angielskim. Odpowiedz SMS w języku norweskim. (Domyślnie) #08# #14#NowyNumerTelefonu* #127#1# #127#0#

7 7 7) Opis funkcji odliczania czasu, powtarzających się operacji oraz regulacji temperatury: Jeżeli ADAX SET zostaje włączony lub wyłączony, wszystkie aktywne funkcje zostają automatycznie wyłączone (tj. funkcje kalendarza, odliczania czasu i regulacji temperatury). Funkcja odliczania czasu i wskazówki na temat korzystania: Funkcja odliczania czasu włącza lub wyłącza zasilanie ADAX SET po ustawionej liczbie minut. Treść powiadomienia SMS: (#138#l#Minuty#) = włączenie) (#138#0#Minuty#) = wyłączenie) UWAGA! Jeżeli komenda włączenia odliczania czasu zostaje wysłana, gdy ADAX SET jest już włączone, urządzenie po otrzymaniu powiadomienia zostanie wyłączone, a następnie ponownie włączone po odliczeniu ustalonego czasu. UWAGA! Jeżeli komenda wyłączenia odliczania czasu zostaje wysłana, gdy ADAX SET jest już wyłączone, urządzenie po otrzymaniu powiadomienia zostanie włączone, a następnie ponownie wyłączone po odliczeniu ustalonego czasu. UWAGA! Jeśli funkcja kalendarza jest aktywna i zostaje wysyłane powiadomienie odliczania czasu, funkcja kalendarza zostanie niezwłocznie wyłączona. Kalendarz (powtarzanie operacji): ADAX SET może być włączone lub wyłączone w wybranym czasie, w określonym dniu, każdego dnia lub od poniedziałku do piątku. Operacja będzie powtarzana do momentu wyłączenia funkcji. W razie korzystania z SMS, dzień trzeba ustawić za pomocą jednocyfrowej liczby od 0 do 8. W tabeli przedstawiono odpowiadające numery i dni. Liczba Odpowiedni dzień Liczba Odpowiedni dzień 0 Niedziela 5 Piątek 1 Poniedziałek 6 Sobota 2 Wtorek 7 Codziennie 3 Środa 8 Od poniedziałku do piątku 4 Czwartek

8 8 W razie korzystania z SMS, czas włączenia i wyłączenia obejmuje czterocyfrowy numer (godzina, godzina, minuty, minuty), zgodnie z zegarem 24- godzinnym, np Czas włączenia i wyłączenia musi być w tym samym dniu, a czas wyłączenia - późniejszy od czasu włączenia. Nie ma możliwości ustawienia włączenia kilku powtarzających się operacji w tym samym czasie. Ostatnia powtarzająca się operacja zawsze będzie aktywna. Regulacja temperatury: Jeśli ADAX SET jest podłączony do grzejnika, a temperatura ustawiona na 19 C (#159#19# za pomocą SMS), urządzenie ADAX SET zostanie włączone, gdy temperatura spadnie poniżej 19 C, i wyłączone, gdy temperatura osiągnie 19 C. W ten sposób zostanie utrzymana stała temperatura pokojowa. Temperatury podane w skali Celsjusza. Minimalna temperatura wynosi - 10 C, maksymalna temperatura wynosi 50 C. W komendach sterowania SMS temperatury wskazuje się numerem jedno lub dwucyfrowym, np. 23. (Temperatury ujemne podane ze znakiem "- " przed cyframi.) Jeśli ADAX SET jest połączony do sterowania grzejnikiem, termostat grzejnika zaleca się ustawić na maksimum lub na temperaturę przekraczającą zaprogramowaną w ADAX SET. UWAGA! W okresach, gdy będą wyłączone komendy sterowania ADAX SET powtarzające się operacje" lub "odliczanie czasu", automatyczna regulacja temperatury nie będzie działać. W celu włączenia funkcji regulacji temperatury, trzeba do gniazda (2) podłączyć czujnik temperatury.

9 8) Sygnały świetlne i dźwiękowe Sygnał Tryb Stan Zasilanie WYŁ. Brak zasilania ADAX SET Zielone światło WŁ. Zasilanie ADAX SET działa GSM Niebieskie światło WYŁ. Brak karty SIM Wadliwa karta SIM Nie wyłączony kod PIN karty SIM Przełącznik zasilania w pozycji wyłączonej Miganie Trwa wyszukiwanie sieci, odebranie lub wysyłanie SMS WŁ. Podłączono do sieci GSM Wyjście WŁ. ADAX SET moc wyjściowa włączona Czerwone światło WYŁ. ADAX SET moc wyjściowa wyłączona Alarm dźwiękowy (Domyślnie wyłączony) Alarm dźwiękowy może zostać włączony lub wyłączony za pomocą SMS 9) Bezpieczeństwo: Jeden sygnał Wiele sygnałów Długi sygnał 9 Zmiana stanu Zasilanie odłączone ADAX SET podłączony do sieci GSM, ADAX SET przywrócony do ustawień domyślnych ADAX SET jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach. ADAX SET nie można używać do celów przemysłowych lub zawodowych. Nie używać ADAX SET w obszarach z dużą ilością pyłu, wilgoci lub substancji chemicznych, jak również w innych warunkach szkodliwych. Do ADAX SET podłączone urządzenia muszą pracować pod napięciem V, maksymalnie 16 amperów. Maksymalne zalecane zużycie energii stanowi 3000 wat. Przed użyciem trzeba sprawdzić sygnał GSM na miejscu i upewnić się, że jest wystarczająco mocny. Urządzenie ADAX SET nie można uważać za wiarygodne, gdy sygnał jest zbyt słaby. Korpus urządzenia (z wyjątkiem pokrywki oznaczonej "SIM") może otwierać tylko personel upoważniony. ADAX SET nie może być podawane działaniu intensywnych wstrząsów, mocnych ciosów, spadaniu. ADAX SET jest urządzeniem z sygnałem bezprzewodowej sieci GSM i nie może być używane w obszarach, w których urządzenia elektryczne mogą zakłócać ten sygnał lub mogą być zakłócane sygnałem.

10 10 W razie wniesienia ADAX SET do obszaru, zaznaczonego ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie zakłócenia pracy urządzeń elektrycznych z bateriami i/lub bezprzewodowymi nadajnikami/odbiornikami, przełącznik WŁ./WYŁ. (7) zawsze trzeba przełączyć do pozycji WYŁ. Narażone na ogień urządzenie ADAX SET może spowodować wybuch. Narażone na zakłócenia sieci elektrycznej ADAX SET może zostać uszkodzone. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem. Należy pamiętać, że produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, jak również z brakiem doświadczenia lub wiedzy, chyba że takie osoby są nadzorowane lub przeszkolone na temat używania produktu przez osoby, odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Trzeba zapewnić, że dzieci nie będą bawić z produktem. 10) Konserwacja: Jeśli ADAX SET nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, urządzenie trzeba odłączyć od sieci energii elektrycznej i wyłączyć przełącznik WŁ./WYŁ. ADAX SET trzeba przechowywać i używać wyłącznie na obszarach z warunkami klimatycznymi, odpowiadającymi wskazanym w niniejszej instrukcji obsługi. ADAX SET trzeba przechowywać z daleka od obszarów o wysokiej wilgotności, np. łazienek i tarasów. ADAX SET nie może być narażony na działanie wody lub innych płynów, ponieważ to może spowodować uszkodzenie. Do czyszczenia ADAX SET lub czujnika temperatury nie należy używać alkoholu lub innych rozpuszczalników. Czyścić miękką, wilgotną ściereczką. W żadnym przypadku nie należy otwierać korpusu ADAX SET (nie dotyczy pokrywki karty SIM na odwrocie). Jeśli ADAX SET nie funkcjonuje odpowiednio, zaleca się najpierw przeczytać naszą listę usuwania problemów (patrz stronę 47). 11) Wykluczenia: Firma ADAX AS i jej partnerzy stale pracują nad rozwojem naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uaktualnień produktu bez uprzedzenia.

11 11 Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki lokalne, które mogą mieć wpływ na wydajność, funkcjonalność lub niezawodność ADAX SET. Nie ponosimy odpowiedzialności za nielegalne użycie ADAX SET. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty wynikające z wadliwej wydajności, funkcjonalności lub niezawodności ADAX SET. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszej instrukcji użytkownika bez uprzedzenia. 12) Usuwanie problemów: Nr Problem Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania 1 Światło zielone jest Brak zewnętrznego źródła Sprawdzić zewnętrzną sieć zasilania. stale wyłączone. zasilania. 2 Światło niebieskie GSM jest stale wyłączone. 3 Moc nie może być kontrolowana za pomocą przycisku M. 4 Funkcje nie są dostępne, wszystkie sygnały świetlne są stele włączone. 5 ADAX SET nie reaguje na komendy sterowania. 6 Miga niebieskie światło sygnału GSM. - Brak lub nie można zidentyfikować karty SIM. - Brak lub słaby sygnał GSM. - Przełącznik WŁ./WYŁ. (7) jest w pozycji WYŁ. - Brak zewnętrznego źródła zasilania. - Przełącznik WŁ./WYŁ. (7) jest w pozycji WYŁ. - Identyfikator rozmówcy nie jest aktywne. - Konto karty SIM nie jest aktywne. - Karta na umowę. - ADAX SET nie działa optymalnie. - Niewłaściwe użytkowanie. - utracony sygnał GSM. - Brak zasilania. - Odbieranie/przekazywanie informacji. - Wyszukiwanie sygnału GSM. - Wyłączyć kod PIN. - Nie poprawnie zainstalowana karta SIM. - Wadliwa karta SIM. - Nieodpowiednia karta SIM. - Zidentyfikować sygnał GSM. - Ustawić przełącznik WŁ./WYŁ. (7) w pozycję WŁ. - Sprawdzić zewnętrzną sieć zasilania. - Ustawić przełącznik WŁ./WYŁ. (7) w pozycję WŁ. - Włączyć identyfikator rozmówcy. - Sprawdzić konto karty SIM. - Skontaktować się z usługodawcą. - W przypadku umowy M2M, rozmowy i SMS muszą zostać odpowiednio zatwierdzone. - Konto karty musi być doładowane. - Ustawić przełącznik WŁ./WYŁ. w pozycję WYŁ., wyjąć i sprawdzić kartę SIM, przywrócić ustawienia domyślne. - Sprawdzić czy format komendy sterowania został wpisany poprawne. - Sprawdzić sygnał GSM. - Sprawdzić zasilanie. - Czekanie. - Jeśli telefon komórkowy również wyświetla słaby sygnał, warto przenieść ADAX SET do innego miejsca.

12 12 7 Użytkownik Główny jest już zarejestrowany. 8 Nieprawidłowy format. Sprawdzić i spróbować ponownie. - Użytkownik Główny już został wpisany do wewnętrznej pamięci ADAX SET. - Niepoprawny format komendy sterowania. - Zmienić Główny numer (patrz listę komend sterowania SMS na stronie 41). - Przywrócić ustawienia domyślne (patrz listę komend sterowania SMS na stronie 41). Przeczytać instrukcję obsługi. 9 Niestety, nie jesteście - Użytkownicy Dodatkowi Sprawdzić czy kod jest poprawny upoważnieni do korzystają z błędnego kodu (patrz pkt 2 na stronie 39) używania danej lub próbują użyć funkcji nie komendy sterowania. są dostępnej dla Użytkowników Dodatkowych. 10 Brak odpowiedzi SMS - Konto karty nie jest doładowane. - Nieaktywna/dezaktywowa na karta SIM. - Brak połączenia GSM. - Odłączone zasilanie. - Niepoprawna komenda sterowania SMS. - Karta SIM. Doładować konto karty. Skontaktować się z usługodawcą. Sprawdzić zasilanie. Sprawdzić komendę sterowania SMS - patrz instrukcję obsługi. Jeśli korzystacie ze starej karty SIM, na której są zapisane informacje, usunięcie tych informacji może rozwiązać problem. 11 Odpowiedź SMS następującej treści: Temp: N/A - Nie zainstalowany czujnik temperatury. - Czujnik temperatury zainstalowany niepoprawnie. Sprawdzić, czy jest podłączony czujnik temperatury. Sprawdzić, czy czujnik temperatury jest odpowiednio włączony do gniazda. UWAGA! Jeśli problem nie zostanie rozwiązany za pomocą zaleceń zawartych w niniejszej liście, trzeba skontaktować się z przedstawicielem lub producentem: 13) Dane techniczne: Zasilanie: Moc wyjściowa: Temperatura pracy: Temperatura przechowywania: Wilgotność: Protokół komunikacyjny: Interfejs danych: Czujnik temperatury: Sieć GSM: V ~50 HZ 16 A, zalecane max W min C / maks. +50 C min C / maks. +60 C %, bez pary GSM PHASE 2/2+ (łącznie z danymi) połączenie GSM SIM 1.8V/3.0V - 10 C / +50 C EGSM900, DCS1800

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy

Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1424674 Budzik SoundMaster UR8900SI, cyfrowy Strona 1 z 5 Elementy sterowania 1. Przycisk ustawienia czasu 2. Przycisk 3. Przycisk 4. Przycisk Drzemki 5. Przycisk 1 6. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min

Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Gniazdo z cyfrowym wyłącznikiem czasowym GEV, 3680 W, 20 programów, 1 min-23 h/59 min Instrukcja obsługi Numer produktu: 551911 Strona 1 z 1 Strona 2 z 2 Elementy obsługi (Rys. A) 1. Wyświetlacz LCD 2.

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master

Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master Czytnik kart zbliżeniowych PROX 4k Instrukcja obsługi kartą Master PROX 4k jest urządzeniem zapewniającym autoryzowany dostęp do pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz mieszkalnych. Kontrola dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Infra Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi

Infra Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi CT BRAND Infra 2000 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dziękujemy Państwu za zakup stacji INFRA 2000. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

06.08.2014 Wersja 2.05. MobiAlarm

06.08.2014 Wersja 2.05. MobiAlarm www.mobi click.com 06.08.2014 06.08.2014 Wersja 2.05 MobiAlarm Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2 Informacje wstępne Programowanie numerów Funkcje trzech przycisków Jak włączyć i wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu Angel GTS Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS www.angelgts.eu 1 Urządzenie LK106 Ładowarka 220V Instrukcja obsługi Zawartość opakowania Parametry techniczne lokalizatora LK106 GPS Wymiary

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

LED WIFI FRESNEL 160F, 300F, 480F

LED WIFI FRESNEL 160F, 300F, 480F LED WIFI FRESNEL 160F, 300F, 480F Dziękujemy za zakup produktu Fomei. Przed użyciem należy uważnie przeczytać tę instrukcję. E-mail: sls@fomei.com WWW: www.fomei.com Przed użyciem: 1. W przypadku stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Listwa zasilająca WiFi Revogi SOW323, Ilość gniazdek 6, 1.80 m, 2300 W

Listwa zasilająca WiFi Revogi SOW323, Ilość gniazdek 6, 1.80 m, 2300 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1388630 Listwa zasilająca WiFi Revogi SOW323, Ilość gniazdek 6, 1.80 m, 2300 W Strona 1 z 10 Informacja na temat produktu Inteligentna listwa zasilająca Revogi jest produktem

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

MobiAlarm Plus w w w. m o b i c l i c k. c o m 06.08.2014 Wersja 2.04

MobiAlarm Plus w w w. m o b i c l i c k. c o m 06.08.2014 Wersja 2.04 MobiAlarm Plus w w w. m o b i c l i c k. c o m 06.08.2014 Wersja 2.04 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Programowanie numerów 4 3. Funkcje trzech przycisków 5 4. Jak włączyć i wyłączyć alarm? 6 5.

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GPS / GSM Tracker

Lokalizator GPS / GSM Tracker Lokalizator GPS / GSM Tracker Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lokalizatora GPS. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URUCHOMIENIA TYDOM 1.0

INSTRUKCJA INSTALACJI URUCHOMIENIA TYDOM 1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI URUCHOMIENIA TYDOM 1.0 Bramka TYDOM 1.0 ma zastosowanie w bezprzewodowym systemie Delta Dore. Przeznaczona jest do zdalnego sterowania urządzeniami Delta Dore za pomocą smartfonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Spis treści Wstęp.... 53 Instalacja.... 53 Mocowanie... 53 Podłączenia elektryczne... 54 Rejestrowanie urządzenia w systemie... 54 Konfiguracja... 55 Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60

Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Lokalizator GSM z mikrofonem i funkcją SMS Simvalley MOBILE GT-60 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lokalizatora GSM z mikrofonem i funkcją SMS. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu

Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu Wodoodporny dwuprzekaźnikowy kontroler dostępu W1A W3A Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Zawartość opakowania Nazwa W1A / W3A Instrukcja obsługi Śrubokręt Korki gumowe Wkręty samogwintujące

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

Zamek Elektroniczny ENTR Instrukcja obsługi

Zamek Elektroniczny ENTR Instrukcja obsługi Zamek Elektroniczny ENTR Instrukcja obsługi 2 7 8 9 Klucz imbusowy 2mm 9 Klucz imbusowy 3mm 2 3 5 4 Naciśnij zaznaczony przycisk aby dodać zamek do aplikacji Kliknij przycisk SCAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja techniczna: User manual Polski Proxi EU Plug to wtyczka sterowana zdalnie za pomocą BLE Bluetooth. Proxi EU Plug to przełącznik. Przełącznik: Po połączeniu z innym urządzeniem BLE, może być zdalnie włączany i wyłączany.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Instrukcja obsługi 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, a także uniknąć uszkodzenia miernika lub testowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Trójwymiarowy zegar Lunartec

Trójwymiarowy zegar Lunartec Trójwymiarowy zegar Lunartec Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup trójwymiarowego zegara Lunartec (NX5704). Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania

Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania LiftCall GSMgate Analogowa bramka GSM Intrukcja instalacji i programowania v.3. Linia telefoniczna INSTALACJA antena SIM Gniazdo podłączenia telefonu /PBX zasilanie Extis s.c. ul. Mrówcza 243, 4-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo