VIII. INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII. INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 > o VIII. INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

2 1. Zarządzanie programem rewitalizacji Program Rewitalizacji Centrum Chrzanowa na lata przyjmowany jest i aktualizowany uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie. Stanowi on dokument otwarty, który będzie poddawany systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby aktualizowany w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań. Operatorem programu jest Gmina Chrzanów (jst) - Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, Chrzanów. Ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń i celów każdego dokumentu planistycznego jest skuteczny i przemyślany system jego wdrażania. Na podstawie doświadczeń z wdrażania I etapu rewitalizacji, który zakończył się sukcesem, w niniejszym programie przyjęto podobny, sprawdzony model zarządzania projektami. Burmistrz Miasta Chrzanowa w drodze Zarządzenia Nr 291 z dnia 12 czerwca 2008 r., powołał Pełnomocnika oraz Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji dla realizacji Programu Rewitalizacji Centrum Chrzanowa na lata Zadania Pełnomocnika oraz Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji przedstawiono w rozdziale IV - Założenia programu rewitalizacji. Instrumenty finansowe, za pomocą których będą realizowane zadania przedstawiono w rozdziale VII - Plan finansowy, gdzie uwzględniono potencjalne zewnętrzne źródła finansowania. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy z zainteresowanymi partnerami uczestniczącymi w Programie. W ramach prac Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji zostanie opracowany wspólnie z partnerami system monitorowania i oceny oraz procedury postępowania w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu programu. System monitorowania programu będzie uwzględniał wskaźniki opisane w rozdziale VI. Od początku opracowywania Programu Rewitalizacji Centrum Chrzanowa na lata , informacje dotyczące etapów wdrażania oraz przewidzianych do realizacji zadań były powszechnie dostępne m.in. dzięki: skutecznemu informowaniu potencjalnych beneficjentów programu o możliwościach zgłoszenia projektów rewitalizacji do realizacji oraz o obowiązujących w tym zakresie procedurach dostępności informacji na temat rewitalizacji centrum Chrzanowa na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej organizowaniu spotkań informacyjnych dla mieszkańców w ramach konsultacji społecznych zapewnieniu przejrzystości wdrażania programu dostarczeniu informacji o jego postępach rozwijaniu zasady partnerstwa i współpracy na rzecz realizacji programu. W trakcie realizacji Programu planuje się następujące działania na rzecz rozpowszechniania informacji i pozyskania opinii publicznej: przygotowanie i emisja programów informacyjnych przez Chrzanowską TV Lokalną aktualizacja i bieżące umieszczanie informacji o realizacji programu na stronie Urzędu oraz na stronie BIP Urzędu przygotowanie materiałów informacyjnych na konferencje prasowe odbywające się regularnie w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie, publikacja informacji w prasie lokalnej organizacja spotkań i konsultacji z mieszkańcami i partnerami rozpowszechnianie informacji w formie ulotek na imprezach kulturalno - sportowych oraz ich dystrybucja poprzez rady osiedlowe, instytucje kultury, szkoły przygotowanie plakatów i ogłoszeń umieszczanych na tablicach informacyjnych

3 inne formy w ramach potrzeb. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na tworzenie programu rewitalizacji jest stworzenie oraz wdrożenie programu komunikacji społecznej. Celem programu komunikacji społecznej jest opracowanie logicznej i jasnej informacji oraz taki sposób jej obiegu, żeby uzyskać akceptację społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji. Podstawą programu komunikacji społecznej jest informacja, wymieniana pomiędzy Pełnomocnikiem, Zespołem Zadaniowym ds. Rewitalizacji a partnerami. Komunikacja społeczna ma zapewnić partnerom programu: nawiązanie porozumienia pomiędzy partnerami procesu rewitalizacji a Pełnomocnikiem i Zespołem Zadaniowym ds. Rewitalizacji powszechny dostęp do informacji na temat celów i problemów rewitalizacji zachęcenie partnerów lokalnych do wyrażania własnych opinii na temat obszaru rewitalizacji. Dostępność informacji w procesie komunikacji społecznej ma wyjaśnić mieszkańcom korzyści płynące z procesu rewitalizacji. Na system komunikacji społecznej składają się: Podmiot inicjujący proces komunikowania się: Pełnomocnik ds. Rewitalizacji oraz Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji Podmiot odbierający informacje: partnerzy indywidualni i zbiorowi, w tym: 2. Partnerzy programu rewitalizacji Mieszkańcy obszaru rewitalizacji Jednostki organizacyjne Gminy Chrzanów: Muzeum w Chrzanowie, im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, ul. Mickiewicza 13 Żłobek Miejski - Dom Opieki nad Dzieckiem i Matką ul. Mieszka I 4a Miejski Ośrodek Kultury, Spotu i Rekreacji, ul. Broniewskiego 4 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Oświęcimska 3 Zarząd Szkół i Przedszkoli, Aleja Henryka 20 Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4 Ośrodek Pomocy Społecznej, Aleja Henryka 2/4 Centrum Usług Socjalnych, ul. Kubusia Puchatka 2 Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. Sokoła 19. Instytucje: Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Aleja Henryka 8 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Ks. Skorupki 3 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Śląska 20 Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul Partyzantów 2 Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, ul. Słowackiego 8 Zarząd Dróg Wojewódzkich, Kraków, ul. Głowackiego 56 Związek Komunalny Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie ul. Oświęcimska 9 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, ul. Wojnarowskiej 1 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści, ul. Mickiewicza 12. Kościoły: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja, ul. Mickiewicza 5.

4 Instytucje otoczenia biznesu: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie, Aleja Henryka 22 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Oddział - Centrum Administracji, Biuro Administracji w Krakowie, Os. Kościuszkowskie 1 Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Rynek 16. Organizacje pozarządowe: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej; ul. Janiny Woynarowskiej 1 - Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków siedzibą w Chrzanowie, ul. 29 Listopada 17 Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie, ul Partyzantów 2 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy CHRZANOVIA", ul. Zielona 15 Miejskie Towarzystwo Sportowe w Chrzanowie, ul. Kusocińskiego 4 Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 3 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, Koło w Chrzanowie, Aleja Henryka 39a Stowarzyszenie Chrzanowska Liga Futsalu, ul. Niecała 10 Chrzanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Kusocińskiego 4 Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne, ul. Broniewskiego 4 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Chrzanowie, Aleja Henryka 2/4 Polski Związek Chórów i Orkiestr Chór Męski Żaby", ul. Broniewskiego 4 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie, ul. 3 Maja 1 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Chrzanowie, Aleja Henryka 39 Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie, ul. Sokoła 8 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Chrzanowie, Aleja Henryka 2/4 Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski z siedzibą w Krakowie, Koło w Chrzanowie, ul. 29 Listopada 12. Wspólnoty Mieszkaniowe, Zarządy Budynków i Zarządcy Nieruchomości: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Sienna 8; Chrzanów Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Broniewskiego 15; Chrzanów Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Aleja Henryka 37; Chrzanów Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Słowackiego 6; Chrzanów Zarząd Budynków w Chrzanowie Sp. z o.o., ul. Sokoła 23; Chrzanów Biuro Nieruchomości BONITA, Maria Podmokły, ul. Sienkiewicza 11; Chrzanów Administrator - Centrum Obsługi Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Garncarska 23; Chrzanów GWAREK" Sp. z o.o., ul. Kopalniana 3; Trzebinia. Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 17, Chrzanów Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o., ul. Sokoła 30 Partnerzy inwestycyjni: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Pogórska 36; Chrzanów

5 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 8; Chrzanów ENION S.A., ul. Kopalniana 2, Trzebinia Broker - Service Sp. z o.o., ul. Moniuszki 10, Żory Telekomunikacja Polska S.A.; Pion Sieci i Platform Usługowych - Obszar Eksploatacji w Krakowi,e ul. Kapelanka 4 NETIA S.A., ul. Bursztynowa l d ; Jaworzno Rozdzielnia Gazu, ul. Trzebińska 78d, Chrzanów. Prywatni właściciele nieruchomości (partnerzy inwestycyjni): Wśród partnerów prywatnych biorących czynny udział w procesie rewitalizacji znajdują się również tacy, którzy nie ujawnili swojego wkładu finansowego, lecz odgrywają znaczącą rolę w toczącym się procesie rewitalizacji centrum. Są wśród nich: Tabela 40. Wykaz działań prywatnych inwestorów na terenie rewitalizacji. L.p. Imię i nazwisko inwestora Nr nieruchomości Krakowska 20 Krakowska 21 B 1 " 2 Krakowska 15 A W Krakowska 12 Krakowska 17 A Krakowska 16 Krakowska 25/2 Krakowska 22 Planowany zakres prac do wykonania przez właściciela nieruchomości przebudowa parteru budynku, mająca na celu utworzenia w miejsc obecnych czterech niefunkcjonalnych lokali użytkowych jednej z większej przestrzeni handlowej przeznaczonej na sklepy renomowanej firmy. Przebudowa ta obejmie zarówno wnętrze jak i elewacje parteru. Cala elewacja zostanie kolorystycznie dostosowana do ogólnej koncepcji rewitalizacji ulicy. adaptacja lokali położonych na parterze na cele użytkowe; remont elewacji na wysokości parteru; wymiana okien; doprowadzenie instalacji c o. i gazu do wszystkich lokacji w budynku; perspektywie najbliższych kilku lat: zmiana konstrukcji dachu i adaptacji strychu; docieplenie - remont elewacji całego budynku. docieplenie fragmentu południowej ściany budynku 15 A, po wyburzeniu przyległych komórek; zagospodarowanie działki, po przełożeniu sieci gazowej i telefonicznej. remont wraz z przebudową; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wymiana pokrycia dachu; odnowienie elewacji budynku. wyremontowanie budynku; wykonanie nowej elewacji. poprawa elewacji budynku; wymiana stolarki okiennej; instalacja gazowa i T V kablowej. docieplenie budynku; wykonanie elewacji; wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych do budynku. odnowienie elewacji. 1 Źródło: Opracowania własne Urzędu Miejskiego w Chrzanowie

6 Jednym z najistotniejszych czynników w procesie komunikacji społecznej jest również: a) wyjaśnienie zagadnień rewitalizacji b) wyjaśnienie potrzeby realizacji programu c) określenie sposobu komunikowania się poprzez: spotkania Burmistrza i radnych Rady Miejskiej z mieszkańcami informacje prasowe, konferencje, wywiady na temat procesu rewitalizacji konsultacje społeczne w formie kontaktów i spotkań mieszkańców z urzędnikami Urzędu Miejskiego kontakty i spotkania Pełnomocnika oraz Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji z mieszkańcami strona internetowa; poczta elektroniczna. Efektywność i sprawność działania systemu komunikacji społecznej zależy m.in. od: zaangażowania, sposobu analizowania i oceny informacji od mieszkańców umiejętności doboru form i środków przekazywania informacji. Zarówno w trakcie powstawania dokumentu jak i jego realizacji komunikacja społeczna będzie odgrywała istotną rolę w tworzeniu Programu Rewitalizacji Centrum Chrzanowa w latach Powiązania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki pozytywnie wpływa na przemiany społeczne uzupełniając działania rewitalizacyjne na obszarach miejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W poniższej tabeli przedstawiono działania komplementarne MRPO z PO KL. Tabela 41. Powiązanie zadań MRPO z POKL. komplement arność zadań L.p. Małopolski Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nazwa zadania 1 Przystosowanie budynków komunalnych na potrzeby lokali socjalnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, m.in. poprzez udział w warsztatach oraz szkoleniach z zakresu techniki aktywnego poszukiwania pracy; Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonym wykluczeniem społecznym, tworzenie centrów, klubów integracji społecznej, świetlic środowiskowych, zakładów aktywności zawodowej 2 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans

7 3 Termomodernizacja i modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 5 oraz Nr 7 4 Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Chrzanowie edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej m.in. wsparcie istniejących placówek poprzez uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu. Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej: projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr, m.in. poprzez szkolenia generalne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów zatrudnionych w administracji samorządowej Zród o: Opracowania własne U r z ę d u Miejskiego w Chrzanowie. Tabela 42. Powiązanie zadań społecznych z POKL. Komplementarność zadań Nazwa zadania 1 Studia podyplomowe dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej 2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty poprzez: dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. Priorytet V I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez następujące formy wsparcia: szkolenia; staże/przygotowania zawodowe w miejscu pracy; prace interwencyjne; przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej; doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych

8 Przeciwdziałanie patologiom społecznym 4 Tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie 5 6 Podnoszenie zakresu i standardu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: kursy i szkolenia umożliwiające nabycie podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób 4zagrożonych wykluczeniem i ich o5toczenia; rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, treningu pracy) rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy; wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Poddziałanie skierowane jest do: - osób po zwolnieniu z zakładu karnego; - osób bezdomnych; - osób długotrwale bezrobotnych; - osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi; - osób uzależnionych; - młodzieży w wieku lat zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez

9 7 Wsparcie funkcji opiekuńczej rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w Świetlicy Terapeutycznej i Świetlicach Środowiskowych 8 Programy pomocowe dla M S P ośrodki pomocy społecznej. Poddziałanie skierowane jest do: osób po zwolnieniu z zakładu karnego; osób bezdomnych; osób długotrwale bezrobotnych; osób niepełnosprawnych, w tvm z zaburzeniami psychicznymi; osób uzależnionych; młodzieży w wieku lat zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: - wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacja działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.2 wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr poprzez: Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje otoczenia biznesu i instytucje szkoleniowe Poddziałanie Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, poprzez: - rozwój i upowszechnianie standardów organizacyjnych instytucji świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i udzielających wsparcia finansowego (w tym monitoring usług); nadzór nad procesem certyfikacji - wypracowanie oraz realizację wspólnej strategii promocyjno-informacyjnej w zakresie upowszechniania dostępnej oferty wystandaryzowanych usług; wsparcie tworzenia i rozwoju ogólnopolskiej sieci instytucji świadczących kompleksowe usługi (onestop shops) dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,

10 Zród o: Opracowania własne Urzędu Miejskiego w Chrzanowie. Działanie 8.1 rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw: - doradztwo, szkolenia, kursy dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1

Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1 Projekt rewitalizacji dawnej papierni w Konstancinie Jeziornie by MAU Przygotowanie i wdrażanie programów rozwoju przedsiębiorczości cz.1 Joanna Wis-Bielewicz, Katarzyna Dziamara-Rzucidło 19 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI 9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI System wskaźników stanowi istotny instrument zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Olkusza obszar Centrum na lata 2007-2016. Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 do 2015r. SST-Consult STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 Grudzień 2004 1 do 2015r. SST-Consult Prowadzenie warsztatów Firma SST-Consult s.c. z Krakowa Moderatorzy: Rafał Stanek Adam Stachel

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo