Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska"

Transkrypt

1 Biskupin z lotu ptaka Autor: Miron Bogacki/Michał Dąbski Zrekonstruowana brama osady w Biskupinie. Zdjęcie na licencji Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5. Autor: Fazer Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska

2 Biskupioska ulica Autor: Krzysztof Stanisz Wnętrze chaty

3 Drewno - to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Drewno zajmuje przestrzeo pomiędzy rdzeniem, a warstwą łyka i kory.

4 Podstawowymi pierwiastkami wchodzącymi w skład drewna są: węgiel (49,5%), tlen (43,8%), wodór (6,0%), azot (0,2%) i inne. Tworzą one związki organiczne: celulozę, hemicelulozę, ligninę, są to związki podstawowe. nie/drzewa.php

5 Ponadto w drewnie występują też: cukier, białko, skrobia, garbniki, olejki eteryczne, guma, oraz substancje mineralne, które po spaleniu dają popiół. Skład chemiczny zależy od rodzaju drzewa, klimatu, gleby itp.

6 Właściwości fizyczne drewna: barwa drewna krajowego nie odznacza się tak duża intensywnością, jak niektórych gatunków egzotycznych (mahoo, palisander). Drewno z drzew krajowych ma barwę od jasnożółtej do brązowej. gęstośd objętościowa drewna - zależy od jego wilgotności, rodzaju drzewa z którego jest otrzymane.

7 Tabela 1. Średnia gęstośd objętościowa wybranych gatunków drewna w stanie powietrzno-suchym(przy wilgotności 15%) Gatunek Gęstośd objętościowa [kg/m 3 ] Gatunek Gęstośd objętościowa [kg/m 3 ] Sosna 520 Jesion 750 Świerk 470 Buk 730 Jodła 450 Olcha 530 Modrzew 590 Brzoza 650 Dąb 690 Klon 660 Wiąz 680 Topola 450 Grab 830 Lipa 530 Średnia gęstośd objętościowa drewna w stanie suchym jest od 30 do 40 kg/m 3 niższa niż w stanie powietrzno-suchym(przy wilgotności 15%)

8 higroskopijnośd - to skłonnośd materiału do wchłaniania wilgoci z powietrza. Drewno zawsze wchłania wilgod lub oddaje ją do pomieszczenia tak długo, aż osiągnie stan równowagi pomiędzy własną wilgotnością a wilgotnością otoczenia. Drewno stosowane w miejscach o dużej wilgotności powinno byd zabezpieczone przed jej wchłanianiem.

9 połysk - związany jest z twardością drewna i gładkością powierzchni. Połysk najbardziej jest widoczny w przekroju promieniowym rysunek drewna - różni się w zależności od przekroju, barwy drewna, wielkości przyrostów, sęków itp. zapach - każdy gatunek drewna ma swój specyficzny zapach. Pochodzi on od znajdujących się w drewnie żywic, olejków eterycznych, garbników itp.

10 przewodnośd cieplna - drewno źle przewodzi ciepło, zatem jest dobrym izolatorem. Oczywiście współczynniki przewodności cieplnej zależą od rodzaju drzewa i stopnia wilgotności drewna. Rodzaj drewna Jodła Świerk Sosna Modrzew Buk Jesion Dąb Klon Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m. K)] 0,107 0,130 (w=10 15%) 0,088 0,104 (w=12%) 0,139 0,128 0,151 0,174 0,128 0,197 (w=10 15%) 0,140 Tabela 2. Współczynniki przewodzenia ciepła w kierunku prostopadłym do włókien wybranych rodzajów drewna o wilgotności 15%

11 wilgotnośd - zależy od warunków w jakich drewno się znajduje i ma znaczny wpływ na pozostałe właściwości drewna. Bezpośrednio po ścięciu wilgotnośd drewna wynosi ponad 35%, ale może byd znacznie większa. Drewno w stanie określanym jako powietrzno-suche (wyschnięte na wolnym powietrzu) ma wilgotnośd około 15 18%, przechowywane w suchych pomieszczeniach - ma wilgotnośd 8 13%.

12 Duża wilgotnośd drewna bywa powodem paczenia się wyrobów, stwarza warunki sprzyjające rozwojowi grzyba. Gdyby jednak drewno zostało wysuszone do wilgotności 0% stałoby się materiałem łatwo pękającym i kruchym. Praktycznie nie byłoby można wykonad z takiego drewna żadnej konstrukcji czy przedmiotów użytkowych.

13 skurcz i pęcznienie - drewno wilgotne podczas suszenia zawsze kurczy się, podczas nasiąkania wodą pęcznieje. Podczas skurczu drewno pęka i paczy się. Dlatego konstrukcje drewniane (więźby, ramy okienne, listwy boazeryjne itp.) powinny byd przygotowywane z drewna już wysuszonego, do takiej wilgotności, w jakiej będzie ono użytkowane.

14 Najczęściej używa się do wykonania elementów konstrukcyjnych drewna w stanie powietrznosuchym). Rys. Paczenie się drewna przy wysychaniu na skutek anizotropii i skurczu

15 Intensywnośd pęcznienia czy kurczenia się zależy od przekroju drewna i wynosi w kierunku: stycznym 6 13%, promieniowym 3 5%, wzdłuż włókien 0,1 0,8% Rys. Wielkośd spęcznienia objętościowego dla wybranych gatunków drewna

16 Właściwości mechaniczne - drewno jest materiałem anizotropowym, jego wytrzymałośd na ściskanie, rozciąganie, zginanie zależy od kierunku działania sił w stosunku do włókien. Drewno znacznie łatwiej przenosi siły działające wzdłuż włókien (ma większa wytrzymałośd), wraz ze wzrostem kąta odchylenia tych sił od kierunku włókien wytrzymałośd drewna zmniejsza się. W zależności od osiąganej minimalnej wartości wytrzymałości mechanicznej drewno dzieli się na klasy.

17 Przykładowe wartości wytrzymałości drewna przy wilgotności 15% podaje poniższa tabela Cechy wytrzymałościowe drewna przy wilgotności 15% wzdłuż i w poprzek włókien Wytrzymałość Gatunek rozciąganie ściskanie zginanie drewna II II [MPa] Sosna Świerk 90 2,7 43 6,7 66 Jodła Modrzew 107 2, Dąb 90 8,8-9, Jesion Buk Grochodrzew 148 4, Grab ,5 66 8,5 107

18 Zmiana wilgotności drewna powoduje spadek wytrzymałości drewna. Jednak po przekroczeniu stanu nasycenia włókien ok. 30% wilgotności drewna, wytrzymałośd stabilizuje się. Rys. Wpływ wilgotności drewna na zmianę wytrzymałości: 1 wytrzymałośd na rozciąganie wzdłuż włókien, 2 wytrzymałośd na zginanie, 3 wytrzymałośd na ściskanie wzdłuż włókien, 4 wytrzymałośd na ścinanie wzdłuż włókien

19 Wytrzymałośd drewna uzależniona jest od jego gęstości objętościowej i stanu zawilgocenia. Rys. Wpływ gęstości objętościowej na wytrzymałośd drewna o wilgotności 15 % wg EMPA-Versuchen, LIGNUM; 1 na rozciąganie wzdłuż włókien, 2 na zginanie, 3 na ściskanie wzdłuż włókien.

20 twardośd - jest mierzona oporem stawianym przez drewno podczas wciskania stalowej kulki o ściśle określonej wielkości. Twardośd zależy od gatunku drzewa, z którego drewno pochodzi. Do gatunków twardych należą między innymi: Modrzew akacja buk dąb grab jesion jawor wiąz

21 Do najbardziej miękkich: lipa olcha osika topola. Drewno miękkie jest znacznie łatwiejsze w obróbce, stąd często jest używane przez rzeźbiarzy (np. Ołtarz w kościele Mariackim w Krakowie jest wyrzeźbiony z lipy).

22 Drewno miękkie jest znacznie łatwiejsze w obróbce, stąd często jest używane przez rzeźbiarzy (np. Ołtarz w kościele Mariackim w Krakowie jest wyrzeźbiony z lipy). Przykładowa twardośd mierzona metodą Janki (przy pomocy kulki metalowej o przekroju średnicowym 1 cm 2 dla niektórych gatunków drewna wynosi: świerk 28 MPa sosna MPa dąb MPa buk MPa jesion MPa grab 89 MPa

23 ścieralnośd - drewna twarde są najczęściej najodporniejsze na ścieranie. Ta cecha ma duże znaczenie przy wyborze drewna jako materiału do wykonania np. podłóg.

24 W budownictwie najczęściej używane są następujące gatunki drewna iglaste, stosowane są do wykonywania konstrukcji dachowych, stolarki budowlanej (okna, drzwi, schody itp.), desek podłogowych, sklejki itp. gatunki liściaste, najczęściej stosowane są do robót stolarskich, wykonywania podłóg i posadzek:

25 Gatunki drewna iglastego: Sosna (Pinus silvestris) Najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku od 80 do 120 lat. Drewno: miękkie, zwyczajna łatwe w obróbce, sprężyste, dobrej wytrzymałości mechanicznej. Sosna

26 Świerk (Picea excelsa) Najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku od 80 do 120 lat. Drewno: miękkie, o średniej wytrzymałości, sprężyste, trudne w obróbce (łatwo pęka, ma sporo sęków). Ze świerków rosnących w górach otrzymuje się lepsze drewno, niż z rosnących na nizinach. _pospolity Świerk

27 Jodła (Abies pectinata) Najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew stuletnich. Drewno: miękkie, o średnie wytrzymałości, giętkie i łupliwe. Ma sporo sęków, które wypadają z tarcicy. dła_pospolita

28 Modrzew (Larix europaea) Najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku lat. W Polsce rzadko stosowane, jest najlepszym (z punktu widzenia techniki) i najtrwalszym gatunkiem drewna.

29 Gatunki drewna liściastego Wiąz pospolity i brzost (Ulmus campestis), (Ulmus montana) Drewno: twarde, wytrzymałe, sprężyste. parzone łatwo daje się wyginad, trwałe na powietrzu i pod wodą.

30 Grab (Carpinus betulus) Drewno: o dobrych właściwościach mechanicznych, trudnościeralne, ciężkie.

31 Dąb (Quedrcus pedunculata) lub (Quedrcus sessiliflora) Najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku około 180 lat. Drewno: twarde, o dobrych parametrach wytrzymałościowych, odporne na ścieranie, często atakowane przez owady.

32 Jesion (Fraximus excelsior) Drewno: ciężkie, kwiatostany żeoskie; Barbara Łotocka wytrzymałe elastyczne, kwiatostany męskie; Barbara Łotocka po ścięciu łatwo je wygiąd. Zastosowane w warunkach suchych jest trwałe, w wilgotnych łatwo ulega zniszczeniu.

33 Buk (Fagus silvatica) Drewno: twarde, o dużej wytrzymałości, łatwe w obróbce. często atakowane przez owady. Najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku około 110 lat.

34 Olcha pospolita (Anulus glutinosa) Drewno: miękkie, łatwe w obróbce. często atakowane przez owady. mało odporne na zmienne warunki atmosferyczne. przy stałym przebywaniu pod wodą trwałe, dzięki dużej zawartości garbników.

35 Brzoza (Betula verrucosa) i (Betula pubescens): Drewno: o dobrych właściwościach mechanicznych małej odporności na grzyby.

36 www. wyrobyzdrewna.eu

37 drewno okrągłe - okorowany pieo bez wierzchołka i gałęzi. Drewno takie może byd zastosowane jako: słupy, pale, stemple, itp., drewno tartaczne. W zależności od średnicy pnia i jego długości (podział regulowany jest przepisami określonymi Polskimi Normami) rozróżniamy:

38 grubizna drewno o średnicy w najcieoszym koocu minimum 7 cm dłużyca grubizna o długości minimum 9,0 m dla gatunków iglastych; 6,0 m dla gatunków liściastych, kłoda grubizna o długości 2,50 m 8,90 m (iglasta) i 2,50 m 5,90 m (liściasta), wyrzynek grubizna o mniejszych długościach, żerdzie drewno o średnicy 7 14 cm

39 tarcica - jest to drewno przetarte w tartaku z drewna okrągłego. Ze względu na stopieo obróbki tarcicę dzielimy na: tarcicę nieobrzynaną o dwóch powierzchniach równoległych, krawędzie boczne pozostawione są bez obróbki. Otrzymywana jest przez przetarcie jednokrotne na trakach (piłach tartacznych). tarcicę obrzynaną o obrobionych czterech płaszczyznach i krawędziach czoła

40 Podstawowe wyroby z tarcicy W zależności od wymiarów otrzymanych elementów tarcicę dzielimy na sortymenty o nazwach: deski elementy o grubości od mm

41 bale elementy o grubości mm listwy elementy o przekroju poprzecznym od 12/24 do 29/70 mm krawędziaki (murłaty) elementy o przekroju 100*/ /180 mm

42 belki elementy o przekroju 120/ /280 [mm] tarcica podłogowa produkowana z drewna sosnowego, jodłowego lub świerkowego; stosowana (maks. gr. 50 mm) do układania podłóg w budynkach mieszkalnych, przemysłowych lub gospodarczych; jakośd tarcicy podłogowej określa się na podstawie dwóch klas I i II, według których drewno może mied określoną liczbę wad.

43 łaty to drewniane listwy o przekroju prostokątnym lub kwadratowym (od 32x32 [mm] do 90x90 [mm] lub od 32x50 [mm] do 75x150 [mm]) używane w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego Łaty i kontr łaty,

44 Podział elementów konstrukcyjnych z drewna ze względu na rolę pełnioną w przenoszeniu obciążeo belka element nośny poziomy lub pochyły oparty na dwóch lub więcej podporach (ścianach, słupach, innych belkach); może mied przekrój jednolity lub złożony (np. z dwóch lub więcej łat, dwuteowy), belki mają zawsze większą wysokośd niż szerokośd i wykonywane są z drewna litego, klejonego lub profili łączonych,

45 podciąg belka, na której opierają się inne belki, słup pionowy element nośny, przenoszący obciążenia pionowe od spoczywających na nim belek, dachów, wiązarów; może mied przekrój prosty lub złożony, dźwigar wiązar wieloelementowy o znacznej wysokości, płaski lub przestrzenny, pełnościenny lub ażurowy, przenoszący obciążenia konstrukcji na podpory główne (ściany lub słupy). Budowany jest z desek lub materiałów drewnopochodnych.

46 Elementy więźby dachowej Do wykonania konstrukcji dachów należy stosowad drewno sosnowe lub świerkowe o wilgotności nie przekraczającej 20%. Drewno należy zabezpieczyd przed korozją biologiczną impregnując środkami grzybo- i owadobójczymi. Elementy więźby: krokwie belki biegnące równolegle do kierunku nachylenia połaci dachowej i dźwigające obciążenie z połaci; opierają się na ścianach zewnętrznych i (w miarę potrzeby) na płatwiach,

47 płatwie belki poziome, biegnące równolegle do kalenicy dachu, stanowiące podpory dla krokwi, oparte na słupkach, murłaty belki poziome leżące na murze (za ich pośrednictwem opiera się krokwie na ścianach murowanych lub betonowych), słupki elementy pionowe przenoszące obciążenie od płatwi na strop,

48 łaty elementy pomocnicze, stanowiące częśd rusztu służącego do zamocowania pokrycia dachowego; przybija się je do kontrłat lub bezpośrednio do krokwi, prostopadle do nich, a równolegle do okapu, kontrłaty elementy pomocnicze, służące do utworzenia pustki wentylacyjnej pod pokryciem; przybija się je równolegle do krokwi (bezpośrednio lub na deskowaniu)

49 Drewno konstrukcyjne jest podzielone na klasy wytrzymałości, różniące się właściwościami mechanicznymi. W najnowszej normie (PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne klasy wytrzymałości) przyjęto następujące klasy wytrzymałości: dla drewna iglastego i topoli: C14, C16, C18, C22, C24, C27, C30, C35, C40, dla drewna liściastego (bez topoli): D30, D35, D40, D50, D60, D70. Liczba przy literze oznacza wytrzymałośd drewna na zginanie w N/mm 2 (MPa)

50 Drewno klejone warstwowo Drewno klejone (klejonka) - stosowane jako materiał konstrukcyjny pozwalający na wykonywanie przekryd o dużej rozpiętości, nawet ponad 100m (wiązar) oraz stosowany wtedy, gdy konieczna jest wysoka jednorodnośd materiału (np. stolarka okienna).

51 Drewno klejone warstwowo otrzymuje się przez sklejenie wielu warstw tarcicy o równoległym przebiegu włókien w taki sposób, że wytworzone elementy mają lity przekrój prostokątny. Poszczególne warstwy mogą byd różnej grubości, z różnych gatunków drewna i o różnych klasach wytrzymałości. Rozróżniamy: drewno klejone warstwowo poziomo; płaszczyzna spoiny klejowej jest prostopadła do dłuższego boku przekroju poprzecznego,

52 drewno klejone warstwowo pionowo; płaszczyzna spoiny klejowej jest prostopadła do krótszego boku przekroju poprzecznego. Zalety drewna klejonego warstwowo: - bardzo wysoka wytrzymałośd i sztywnośd przy małym ciężarze, - wysoka stabilnośd kształtów i wymiarów, - minimalna skłonnośd do powstawania pęknięd, - brak skręcania belek także przy dużych przekrojach i długościach,

53 - ze względu na suszenie komorowe do wilgotności 8-12% z reguły nie jest potrzebna żadna chemiczna ochrona drewna (w zależności od rodzaju konstrukcji), - odpornośd na agresywne środowisko; doskonały materiał na konstrukcje, magazynów soli, środków chemicznych itp., - duża odpornośd ogniowa. Drewno klejone powstaje poprzez sklejenie ze sobą warstw drewna o grubości zwykle od 5 mm do 50 mm. Grubośd tych warstw zależy od przeznaczenia i od koniecznego promienia wygięcia elementu koocowego. Drewno klejone jest często w trakcie klejenia formowane w krzywizny, jakich nie można osiągnąd z drewna litego.

54 Poszczególne warstwy tworzą połączone wzdłużnie na złącze palczaste deski, z których usunięto części mające wady - pęknięcia, chore sęki itd.

55 Fornir - jest to cienki płat drewna o grubości do 5 mm. Cienkie forniry o grubości do 1 mm są używane do produkcji sklejki oraz jako okleiny (obłogi) drewna i płyt w celu nadania im ładniejszego, szlachetniejszego wyglądu. Forniry otrzymywane są przez skrawanie obwodowe, mimośrodowe lub płaskie większych kawałków drewna. Wybór techniki skrawania ma wpływ na rysunek w jaki układają się słoje.

56 Sklejka - płyta sklejona z nieparzystej liczby fornirów. Podczas klejenia kolejne warstwy forniru układa się tak, aby włókna przebiegały pod kątem prostym. Daje to znaczną poprawę parametrów mechanicznych sklejki. W budownictwie sklejkę stosuje się przede wszystkim przy wykonywaniu robót stolarskich i przy wykonywaniu deskowania elementów betonowych.

57 Sklejka suchotrwała Sklejka wodoodporna pokryta filmem fenolowym (szalunkowa) Sklejka wodoodporna Sklejka wodoodporna pokryta filmem fenolowym (szalunkowa) z nadrukiem

58 Sklejka wodoodporna pokryta filmem fenolowym z odciskiem siatki (antypoślizgowa) Sklejki lakierowane (lakierem bezbarwnym lub lakierobejcą)

59 RODZAJE SKLEJEK SUCHOTRWAŁE WODOODPORNE WODOODPORNE POKRYTE FILMEM FENOLOWYM SZALUNKOWE ANTYPOŚLIZGOWE Klej mocznikowoformaldehydowformaldehydowformaldehydowformaldehydowy fenolowo- fenolowo- fenolowo- Format [mm] 1550x1550; 1550x1550; 1550x3100; 1550x3100; 1550x x x2700* 1550x2500* 1550x1250; 1550x1250; 1550x2500*; 1550x2250* 1250x x x1550 Klasa jakości A, B, BB, BBB A, B, BB, BBB I I Rodzaj drewna brzoza, olcha; brzoza, olcha; brzoza, olcha brzoza, olcha Grubośd 3,2-40mm 3,2-40mm 6-30mm 9-30mm* 6-30mm 9-30mm* *Budowa sklejek jednorodna, jednorodna, jednorodna, mieszana mieszana mieszana jednorodna, mieszana Powierzchnie kalibrowane, kalibrowane, gładka/ z odciskiem gładka/gładka szlifowane szlifowane siatki Klasa higieniczności E1 E1 - - Grubośd forniru 1,1-2,5mm 1,1-2,5mm 1,1-2,5mm 1,1-2,5mm Wilgotnośd 5-12% 5-12% 5-12% 5-12% Gęstośd kg/m kg/m kg/m kg/m 3 Wytrzymałośd na zginanie wzdłuż włókien *MPa Wytrzymałośd na zginanie w poprzek włókien *MPa

60 Lignofol - materiał warstwowy ze sklejonych wodoodpornym klejem syntetycznym cienkich warstw drewna, charakteryzujący się dużą wytrzymałością i twardością. Jest stosowany m.in. do wyrobu części maszyn, szybowców. Lignofol fot. Ze względu na kierunek biegu włókien lignofol dzieli się na: - równoległo- włóknisty - krzyżowo- włóknisty - gwiaździsto- włóknisty Podstawowe dane techniczne: - gęstośd 1200 kg/m 3 - wytrzymałośd na ściskanie N/mm 2 - wytrzymałośd na zginanie 103 N/mm 2 - twardośd 118 N/mm 2 - odporny na działanie wody - odporny na czynniki chemiczne

61 Płyty pilśniowe - otrzymywane są z rozwłóknionej masy drewna (rozwłóknieniu poddaje się odpady tartaczne - ścinki, odpadki) sklejonej z równoczesnym sprasowaniem. W zależności od stopnia sprasowania i ewentualnego wykooczenia powierzchni rozróżniamy płyty pilśniowe: porowate, twarde, bardzo twarde.

62 porowate - podczas klejenia, płyty poddane są tylko podwyższonej temperaturze (bez podniesionego ciśnienia), otrzymany materiał jest porowaty i miękki. Płyty używane są do izolacji akustycznych w miejscach nie narażonych na działanie wilgoci. Grubośd płyt - 9,5 25,0 mm

63 porowate bitumowane - płyty te stosuje się do izolacji cieplnej i akustycznej dachów, ścian i podłóg - wszędzie tam, gdzie potrzebna jest izolacja o podwyższonej odporności na wilgod. Sztywne i lekkie arkusze płyt, o dużych wymiarach są łatwe w montażu.

64 twarde - podczas klejenia poddane są obróbce termicznej pod ciśnieniem. Używane są do robót stolarskich jako okładziny np. skrzydeł drzwiowych. Płyty są produkowane o grubości 2,4-6,4 mm. bardzo twarde - proces produkcji przebiega analogicznie jak płyt twardych. Płyty dodatkowo nasączane są olejem lub żywicami, albo mają wierzchnią powierzchnię pokrytą emalią. Przeznaczone są do robót stolarskich.

65 Płyty wiórowe - produkowane są z odpadów tartacznych rozdrobnionych do postaci wiórów. Cząsteczki drewna zespala się przy pomocy kleju podczas obróbki termicznej pod ciśnieniem. Płyty produkowane są z okleiną zewnętrznej powierzchni lub bez okleiny. Jako okleiną można zastosowad fornir naturalny lub fornir (laminat) z żywic syntetycznych. Płyty są produkowane o grubości od 10 56mm. Stosowane przy robotach stolarskich, meblarstwie, budownictwie.

66 Płyty wiórkowo cementowe otrzymuje się je z wełny drzew iglastych, którą poddaje się mineralizacji w roztworze chlorku wapnia, następnie miesza z cementem portlandzkim 32,5, formuje i prasuje pod ciśnieniem. Są one: niepalne, ulegają jedynie zwęgleniu podczas palenia, są odporne na działanie wilgoci. Płyty wiórkowo -cementowe stosuje się: do izolacji cieplnej, dźwiękowej ścian, stropów i dachów, na warstwy pod posadzki w celu tłumienia dźwięków wywołanych uderzeniem

67 Płyty MDF i HDF - są to płyty drewnopochodne nowszej generacji. Produkowane z włókien drzewnych klejonych w podniesionej temperaturze pod ciśnieniem. Otrzymany materiał ma jednorodny przekrój. Jest twardy, może byd produkowany w okleinach naturalnych (fornir) lub sztucznych albo tylko pokryty lakierem. Stosowany jest do produkcji: paneli podłogowych, płyt dla przemysłu meblarskiego, do robót stolarskich, oprócz płyt, z masy można wytłaczad elementy do dekoracyjnego wykooczenia powierzchni (np. listwy o różnym profilu).

68 Płyta OSB - to jest płyta drewnopochodna opracowana specjalnie dla budownictwa, tak zwana płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich. Zawiera ponad 90% drewna. Składa się z trzech warstw. W warstwie górnej i dolnej wióry o wymiarach 100x0,6 mm kierunkowo umieszczone są wzdłuż długości płyty natomiast w warstwie środkowej w poprzek płyty. Wysokie parametry techniczne płyt OSB wynikają z: zachowania włóknistości drewna, zazębiania się długich wiórów, przez natryskiwanie wiórów specjalnym klejem i emulsją parafinową w tzw. zaklejarkach uzyskuje się dużą odpornośd na wpływy warunków atmosferycznych.

69 Zastosowanie płyt OSB - w budownictwie szkieletowym na poszycie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz poszycie podłóg i dachu. W ofercie handlowej znajdują się płyty OSB w następujących rodzajach: wodoodporne OSB-3 - grub.12,15,18,22 mm szalunkowe - grub.16,18,22 mm antypoślizgowe - grub.16,18,22 mm

70 Zastosowanie płyt OSB

71 Materiały podłogowe deski podłogowe - tarcica podłogowa, to deski o szerokości mm, długości 3,0-5,5 m i grubości 28, 32, 38, 45, 50 mm. Najczęściej spotykane są deski z iglastych gatunków drzew.

72 EKO deska podłogowa czterostronnie strugana, sucha o średniej wilgotności 12%. Wymiary: szerokośd mm grubośd mm, długości desek głównie od mm, łączenie na własne pióro i wpust, na indywidualne zlecenie możliwośd przygotowania deski w innych długościach.

73 EKO deska podłogowa produkowana jest w pełni z naturalnego drewna sosnowego i świerkowego, dzięki temu pomieszczenie uzyskuje naturalny, ekologiczny wygląd i zdrowy mikroklimat.

74 deszczułki posadzkowe (parkiet) - produkowane są najczęściej z liściastych gatunków drzew. Deszczułki mają: grubośd od mm, szerokośd mm, długośd mm. Produkowane są o różnych kształtach przekroju, który umożliwia łączenie na styk, wpust i pióro na dwóch lub czterech krawędziach.

75 deszczułki posadzkowe (parkiet) Układ "cegiełka" Układ angielski" Układy jodełkowe Układ "jodełka francuska"

76 deszczułki posadzkowe (parkiet) Złącza ciesielskie na szerokośd Złącze na styk (złącze często wzmacnia się klejem) Złącze na nakładkę / na przylgę Złącze na wpust i pióro Złącze na wpust i pióro obce

77 Norma dokładnie określa cechy wymiarowe deszczułek, m.in.: grubośd nad wpustem: t 1 35% całkowitej grubości t elementu, grubośd wpustu: t 3 22% całkowitej grubości t elementu, grubośd części pod wypustem: t 4 22% całkowitej grubości t elementu, Deszczułka typu 1 1.Powierzchnia licowa elementu 2.Skos a 3.Rowki klejowe

78 DĄB ORIGINAL DĄB VERONA DĄB NATURA DĄB COMO JESION NATURA JATOBA NATAL MERBAU LAKIEROWANY MERBAU JAKARTA ORZECH EUROPEJSKI WOLIN COMFORT

79 Deska Tarasowa Bangkirai wacyjna.html Gatunek bardzo odporny na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych, a także ataki grzybów i szkodników. Nie wymaga dodatkowej konserwacji, jednak dla zachowania naturalnej kolorystyki drewna zaleca się olejowanie tarasu. Pomaga to zapobiec naturalnemu procesowi patynowania powierzchni na kolor srebrno-szary. Jedną z cech charakterystycznych tego gatunku jest możliwośd występowania niewielkich otworów po szkodnikach (tzw. pinholes; maksymalnie 1-1,5 mm średnicy). Nie stanowią one jednak wady, gdyż owady żyją wyłącznie w drewnie żywym. Deska jest jednostronnie ryflowana co zdecydowanie ułatwia jej montaż, z drugiej zaś strony powierzchnia ryflowana nadaje walorów estetycznych. Deska występuje w wymiarze 25x145 w całej gamie długości.

80 płyty posadzki mozaikowej - produkowane są z liściastych gatunków drzew, z listewek o grubości 8-10 mm. Listewki układa się w zestawy o boku kwadratu, płyta złożona jest z 16 takich zestawów ułożonych w "kratkę" i naklejonych na papier. Parkiet mozaikowy układa się na twardym równym podłożu, na klej. Do podłoża przyklejana jest powierzchnia płyty bez papieru. Papier odkleja się po nawilżeniu go wodą po związaniu kleju z podłożem.

81 kostka brukowa drewniana - produkowane z drewna iglastego. Kostka miała kształt najczęściej graniastosłupa lub walca o wysokości od mm. Układana była w halach fabrycznych, magazynowych w taki sposób, że widoczny był przekrój poprzeczny drewna. Obecnie raczej nie stosowana. BRUK+D%C4%98BOWY+++Nowo%C5%9B%C4%87.html

82 Dociskanie i wyrównywanie do poziomu cegieł, używając listwy i młotka. Trzeba zwrócid uwagę na wypoziomowanie elementów. Układanie bruku Impregnowane ciśnieniowo elementy bruku pokrywane dodatkowo preparatem zabezpieczającym powierzchniowo.

83 panele podłogowe i ścienne - produkowane są z płyt HDF z bardzo cienką i twardą warstwą okleiny. Układane są na twardym, równym podłożu "na sucho". Panele łączone są na pióro i wpust. Rys. Krzysztof Rodak

84 Rys. Krzysztof Rodak Budowa paneli laminowanych zwykłych; od góry: odporna na ścieranie warstwa wierzchnia, papier dekoracyjny, płyta nośna (MDF, HDF lub płyta wiórowa), warstwa przeciwprężna.

85 Rys. Krzysztof Rodak Budowa paneli laminowanych z dodatkową warstwą wyciszającą; od góry: odporna na ścieranie warstwa wierzchnia, papier dekoracyjny, impregnowane podkładki przeciwudarowe, płyta nośna (MDF, HDF lub płyta wiórowa), warstwa wyciszająca, warstwa przeciwprężna

86 EKO deska obiciowa (boazeryjna): czterostronnie strugana, sucha, o średniej wilgotności 12%, własne pióro i wpust szerokośd mm grubośd 18mm ma, długości głównie od mm, na specjalne życzenie klienta możliwośd przygotowania deski w innych długościach. EKO deska obiciowa produkowana jest z drewna sosnowego i świerkowego, umożliwi nadanie wnętrzu ciepłego, przyjemnego klimatu dzięki naturalnemu wyglądowi drewna.

87 Pokrycia dachowe Gont skrawany (wiór) i gont łupany (dranica) stosowane są do krycia dachów w regionalnym i zabytkowym budownictwie drewnianym. Wykonuje się je z drewna drzew iglastych lub z drewna osikowego. Gont skrawany (wiór) Gont łupany (dranica)

88 Pokrycia dachowe z trzciny Współczesne strzechy robi się nie ze słomy, jak kiedyś, ale z trzciny, najlepiej jednorocznej, nie bardzo grubej i o wilgotności 15%. Grubośd strzechy z trzciny wynosi cm. Jest więc to doskonała izolacja termiczna (w zimie taka warstwa dobrze chroni przed chłodem, latem przed upałem) i akustyczna.

89 Pokrycie z trzciny nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Wystarczy co 5 lat zaimpregnowad taki dach przed ogniem i od czasu do czasu zmiatad z niego mech, inaczej będzie się pod nim utrzymywało zawilgocenie, które zapoczątkowuje butwienie strzechy. W razie potrzeby można wymienid zniszczony fragment (kolor nowego wyrówna się mniej więcej po roku).

90 Domy z drewna

91 Sosna fioska - idealna do budowy domów z bali Do budowy swych domów z bali HONKA używa tylko drewna z wysoce odpornej sosny nordyckiej. Ekstremalne fioskie warunki, w których rosną sosny, sprawiają, że ich wzrost jest powolny, a ich gospodarka wodna znacznie ograniczona. To drewno o wąskich słojach jest nadzwyczajnie odporne i posiada doskonałą stabilnośd wymiarową. W porównaniu z drewnem sosnowym z położonych bardziej na południe regionów sosna nordycka charakteryzuje się jeszcze lepszym wskaźnikiem izolacji termicznej.

92 WADY DREWNA - zawsze powodują obniżenie jego wartości albo mogą spowodowad jego dyskwalifikację, jako materiału. Zależą od różnych czynników: związane ze wzrostem drzewa to - sęki, rdzenie położone mimośrodowo, rdzenie podwójne, zawoje, skręt włókien, pęknięcia np. mrozowe itp..

93 Sęk skrzydlaty (tzw. skrzydlak) składa się z dwóch sęków podłużnych ułożonych symetrycznie względem osi tarcicy i zwężających się ku rdzeniowi. Sęki takie mogą stykad się w okolicy rdzenia, tworząc kształt litery V.

94 Drewno z felerem - wady drewna powstają w trakcie nieprawidłowego wzrostu lub chorób drzew. Jedne z nich dyskwalifikują drewno jako materiał konstrukcyjny, inne nie mają wpływu na jego wytrzymałośd, jedynie na wygląd. Zbyt duże przyrosty - widoczne są na poprzecznym przekroju elementu. Najlepsze jest drewno o wąskich i gęstych przyrostach (słojach). Drewno z dużymi przyrostami (szerszymi słojami) ma gorszą wytrzymałośd mechaniczną. Nie jest to poważna wada, raczej wskaźnik jakości drewna

95 Pęknięcie - przebiegające wzdłuż włókien drewna nie wyklucza go jako materiału do budowy konstrukcji. Groźne są pęknięcia przebiegające w poprzek włókien, takie, które powodują ich poprzeczne rozwarstwienie, oraz widoczne na całym przekroju elementu Sęk przechodzący - czyli taki, który przerasta element konstrukcyjny od jednej krawędzi do krawędzi przeciwległej. W miejscu jego przebiegu drewno jest osłabione i może pęknąd. Wada ta wyklucza stosowanie elementu w konstrukcji

96 Przeżywiczenie - plamy żywicy psują jedynie wygląd drewna. Nie jest to wada wykluczająca drewno jako materiał konstrukcyjny. Co więcej, element przeżywiczony ma nawet większą wytrzymałośd niż nieprzeżywiczony Huba - pozostawia na drewnie różowopomaraoczowe ślady. Przerost tego grzyba powoduje w drewnie zgniliznę miękką. Drewno z widocznymi przebarwieniami spowodowanymi przez hubę nadaje się tylko na opał

97 Sinizna - szaroniebieskie przebarwienie drewna głównie iglastego. Psuje wygląd drewna, ale nie obniża jego wytrzymałości. W niewielkim stopniu zwiększa nasiąkliwośd drewna. Drewno z sinizną może byd z powodzeniem stosowane w konstrukcjach Zakorek - fragment kory wrośnięty w drewno. Gdy jest niewielki, można go odciąd. Gdy zakorków na elemencie jest dużo, nadaje się on jedynie do spalenia. Uwaga! Fragmenty kory na powierzchni drewna konstrukcyjnego nie są wadą. Wystarczy je usunąd z powierzchni przed przystąpieniem do budowy

98 Chory sęk - czyli sęk, który nie jest trwale zrośnięty z drewnem lub, co gorsza, wypadł. Powstała dziura znacznie osłabia wytrzymałośd elementu konstrukcyjnego. Fragment z dziurą po sęku lub chorym sękiem można wyciąd. Z jednego elementu otrzymamy dwa krótsze, które można zastosowad w konstrukcji Skręt włókien - jest to wada budowy drewna. Fragment ze skręconymi włóknami to miejsce, które ma gorszą wytrzymałośd mechaniczną w stosunku do reszty elementu. Elementy z taką wadą nie nadają się na konstrukcję

99 Wady związane z procesami gnilnymi, zagrzybieniem podczas wzrostu drzewa albo po jego ścięciu, powodują zmianę zabarwienia, siniznę, zgniliznę czyli mursz. Przykłady grzybów rozwijających się na drewnie: grzyby powodujące szybki rozkład drewna na dużych powierzchniach: grzyb domowy właściwy stroczek domowy (Merulius lacrimans),

100 grzyb domowy biały, porzyca inspektowa (Poria vaporaria), grzyb piwniczny gnilica mózgowata (Coniophora cerebella), grzyb kopalniany krowiak łykowaty (Paxillus acheruntius); grzyby występujące "gniazdowo": grzyb podkładowy twardział łuskowaty (Lentinus lepideus),

101 grzyb słupowy siatkowiec płotowy (Lensites sepiaria) związane z żerowaniem owadów na drzewie lub drewnie, np.: spuszczel (Hylotrupes bajulus), trzpiennik olbrzym (Sirex gigas), rytel pospolity (Hylocoetus dermestoides), drwalnik paskowy (Xyloterus lineatus),

102 kołatek mieszkaniowy (Anobium pertinax) i meblowy (Anobium domesticus), świrak okrętowiec (Teredo navalis), raczek (Limmonoria lignorum)). Spuszczel pospolity: c)poczwarka, d)młody jeszcze nie wybarwiony chrząszcz, e) wybarwiony chrząszcz, f) wybarwiony chrząszcz (samica)

103 Drewno stoczone przez larwy spuszczela (średni stopieo zniszczenia). a) Chrząszcz w ruchu - w tle widoczne otwory wylotowe; b) otwory wylotowe chrząszczy kołatka domowego na powierzchni drewna.

104 Wymienione grzyby, owady, małże są pasożytami drewna. Do szkodników żerujących na drzewie należy też objęty ochroną gatunkową kozioróg dębosz. Do ochrony drewna, zwłaszcza w budownictwie, należą takie przedsięwzięcia jak: nie używanie drewna pochodzącego z rozbiórki starych domów, nie malowanie drewna farbami olejnymi przed jego wysuszeniem,

105 wietrzenie pomieszczeo, w których drewno jest zastosowane, wykonanie poprawnej izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie impregnacji preparatami grzybo- i pleśniobójczymi, wykonanie zabezpieczenia przeciwogniowego.

106 ZALETY DREWNA Do najważniejszych zalet drewna jako materiału budowlanego, należy zaliczyd: małą gęstośd kilkakrotnie mniejszą niż stali czy żelbetu (żużlobetonu). W stanie powietrzno suchym (15% wilgotności) średnia gęstośd objętościowa drewna waha się w granicach kg/m 3 ),

107 stosunkowo duża wytrzymałośd mechaniczna stosunek wytrzymałości do ciężaru własnego oraz sprężystości np. wytrzymałośd na rozciąganie podłużne drewna wynosi MPa, moduł sprężystości podłużnej (moduł Younga) dla drewna jest stosunkowo wysoki i wynosi dla drewna bezsęcznego GPa, dla tarcicy konstrukcyjnej 9-10 GPa. Dla porównania dla tworzywa sztucznego (np. PCV) ten sam moduł wynosi zaledwie 2,5 GPa,

108 stosunkowo duża udarnośd, czyli odpornośd na uderzenia. Właściwośd ta charakteryzuje wytrzymałośd drewna na obciążenia dynamiczne. Typowe gatunki drewna dla stolarki budowlanej (świerk, sosna) wykazują średnią udarnośd 40-70kJ/m 2, dobra izolacyjnośd termiczna (cieplna), szczególnie w poprzek włókien, np. dla drewna sosny wynosi 0,163 W/mK, dla powietrzno suchego drewna wynosi 0,13-0,47 W/mK,

109 odpornośd na działanie większości związków chemicznych, łatwośd obróbki elementów drewnianych przy użyciu stosunkowo prostych narzędzi i urządzeo, łatwośd połączenia na klej łączniki całopowierzchniowe oraz na płytki wielogwoździowe lub wieloklockowe (kolczaste), gwoździe, wkręty, blachy perforowane łączniki punktowe,

110 możliwośd wykonywania robót budowlanych zarówno latem jak i zimą, pochłanianie szkodliwych pól wytwarzanych przez otaczające nas urządzenia i sieci elektryczne i inne emitowanie promieniowania, nie ulega naładowaniu elektrostatycznemu (drewno jest wolne od elektrostatycznych ładunków) i tym samym nie przyciąga zanieczyszczeo,

111 Do innych zalet drewna zaliczyd można: naturalną odpornośd na działanie promieniowania cieplnego (niskie przewodnictwo cieplne i charakterystyczna zdolnośd do tworzenia izolującej warstwy węgla drzewnego), możliwośd dokładnego i solidnego wykonania domu,

112 dowolnośd w osiąganiu formy i funkcji domów, stosunkowo krótki czas realizacji budowy bez konieczności przerw technologicznych, mniejszy koszt budowy domu niż w budownictwie monolitycznym, łatwośd rozbiórki konstrukcji drewnianych i recykling,

113 duże możliwości właściwego zabezpieczenia przed korozją biologiczną (działaniem owadów, pleśni, grzybów, bakterii) poprzez impregnację i konserwację.

114 Chemiczne środki zabezpieczania drewna. W zależności od składu chemicznego, postaci i właściwości, środki impregnacyjne dzieli się na: solne (rozpuszczalne w wodzie), oleiste, rozpuszczalnikowe (rozpuszczalne w rozpuszczalnikach), Wodorozcieoczalne,

115 emulsje wodno-oleiste, emulsje wodno-rozpuszczalikowe, pasty. Sposoby zabezpieczania drewna: wnikanie kapilarne wnikanie impregnatu pod wpływem sił kapilarnych, nadają się roztwory wodne, preparaty oleiste i rozpuszczalnikowe.

116 wnikanie dyfuzyjne zachodzi w drewnie mokrym i polega na dyfuzji soli grzybobójczych z impregnatów o dużym stężeniu soli w głąb drewna zawierającego wodę o małym stężeniu soli, nadają się rozpuszczalne w wodzie preparaty w postaci proszków, past lub wodnych roztworów soli o dużym stężeniu,

117 impregnacja powierzchniowa przez: smarowanie, opryskiwanie, kąpiele. impregnacja głęboka: kąpiele zimne, kąpiele gorąco - zimne, nasycanie niskociśnieniowe hydrostatyczne, nasycanie próżniowe, nasycanie ciśnieniowo - próżniowe

DREWNO I KOŚCI NAJWIEKSZE OSIAGNIECIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Joanna Mieczkowska

DREWNO I KOŚCI NAJWIEKSZE OSIAGNIECIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Joanna Mieczkowska DREWNO I KOŚCI NAJWIEKSZE OSIAGNIECIE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Joanna Mieczkowska Drewno jest to surowiec otrzymywany ze ściętych drzew formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Podstawowymi

Bardziej szczegółowo

dr inż jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Budowa ciwości drewna DRZEWOSTAN POLSKICH LASÓW

dr inż jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Budowa ciwości drewna DRZEWOSTAN POLSKICH LASÓW Drewno i materiały drewnopochodne jako materiały konstrukcyjne (właściwości surowca) Kraków, semestr zimowy 200/20 Dr inż. Dorota KRAM 93 zawiązanie 2 98 szybki wzrost bez utrudnień ze strony otoczenia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski Tomasz Wiśniewski PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE Bezpieczeństwo pożarowe stanowi jedną z kluczowych kwestii w projektowaniu współczesnych konstrukcji budowlanych. Dlatego zgodnie z PN-EN 1990 w ocenie

Bardziej szczegółowo

1Z.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B KONSTRUKCJE DREWNIANE

1Z.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B KONSTRUKCJE DREWNIANE 1Z.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16

Spis treści. 1. Wiadomości ogólne 9. 2. Wiadomości podstawowe o drewnie 16 Spis treści 1. Wiadomości ogólne 9 1.1. Technologia i materiałoznawstwo 9 1.2. Rola technologii w procesie produkcyjnym 10 1.3. Normalizaąja 11 1.4. Zagadnienie oszczędności drewna. Charakterystyka przemysłu

Bardziej szczegółowo

Sosna zwyczajna. Królowa polskich lasów. Zajmuje około 60% powierzchni lasów w Polsce.

Sosna zwyczajna. Królowa polskich lasów. Zajmuje około 60% powierzchni lasów w Polsce. 1 Sosna zwyczajna Królowa polskich lasów. Zajmuje około 60% powierzchni lasów w Polsce. Drewno sosny - miękkie, barwy żółtawej, o dekoracyjnym rysunku wyraźnych słojów rocznych - charakteryzuje się dobrymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.2. Materiały na konstrukcję budynku Głównym materiałem stosowanym do budowy domów o konstrukcji szkieletowej

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach

- + - + tylko przy użytkowaniu w warunkach wilgotnych b) tylko dla poszycia konstrukcyjnego podłóg i dachu opartego na belkach Płyty drewnopochodne do zastosowań konstrukcyjnych Płyty drewnopochodne, to szeroka gama materiałów wytworzonych z różnej wielkości cząstek materiału drzewnego, formowane przez sklejenie przy oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. SST 06 Konstrukcje drewniane

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. SST 06 Konstrukcje drewniane Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST 06 Konstrukcje drewniane Remont dachu na Budynku Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. 1 SPIS Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH ST.04.00.00 Kod CPV 45261100-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45000000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CVP) ROBOTY BUDOWLANE ST 3 KONSTRUKCJE DREWNIANE Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI METODYCZNE 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

K O N S T R U K C J E B U D O W L A N E II - WYKŁAD 6 -

K O N S T R U K C J E B U D O W L A N E II - WYKŁAD 6 - K O N S T R U K C J E B U D O W L A N E II - WYKŁAD 6 - Ogólna charakterystyka budownictwa drewnianego, rys historyczny. Drewno jako materiał budowlany. Gatunki i własności mechaniczne drewna. Ogólne zależności

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. NORMY i LITERATURA

KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. NORMY i LITERATURA 1 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1. NORMY i LITERATURA NORMA WYCOFANA 2 3 4 5 6 7 OKREŚLENIA 8 9 10 2. BUDOWA DRZEWA i DREWNA BUDOWA DRZEWA 11 CZĘŚCI DRZEWA I ICH FUNKCJE FIZJOLOGICZNE 12 BUDOWA DREWNA 13 14 PIEŃ

Bardziej szczegółowo

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE Drewno uniwersalny materiał budowlany, przez wieki powszechnie stosowany w budownictwie jest systematycznie wypierany przez inne materiały. Są jednak elementy budynków w których

Bardziej szczegółowo

Z KONSTRUKCJE DREWNIANE

Z KONSTRUKCJE DREWNIANE Z 01.02 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 35 1.1. PRZEDMIOT ST... 35 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 35 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 35 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJĘ POJĘĆ

Bardziej szczegółowo

SST-O2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE

SST-O2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE DREWNIANE NAZWA I ADRES OBIEKTU: NADBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY OSP Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I SANITARNEJ. TROSZYN POLSKI GMINA GĄBIN DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM 204 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-04 KONSTRUKCJE DREWNIANE 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa zamówienia Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe Budownictwo mieszkaniowe www.paech.pl Wytrzymałość prefabrykowanych ścian żelbetowych 2013 Elementy prefabrykowane wykonywane są z betonu C25/30, charakteryzującego się wysokimi parametrami. Dzięki zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska

BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE. dr inż. Monika Siewczyńska BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska Plan wykładów 1. Podstawy projektowania 2. Schematy konstrukcyjne 3. Elementy konstrukcji 4. Materiały budowlane 5. Rodzaje konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Budowa. drewna. Gatunki drewna. Wilgotność drewna w przekroju. Pozyskiwanie drewna budowlanego - sortyment tarcicy. Budowa drewna iglastego

Budowa. drewna. Gatunki drewna. Wilgotność drewna w przekroju. Pozyskiwanie drewna budowlanego - sortyment tarcicy. Budowa drewna iglastego Przekrój poprzeczny Budowa i właściwości drewna Budowa drewna iglastego Przekrój promienisty Przekrój styczny Budowa drewna liś liściastego (brzoza) Gatunki drewna Przekrój poprzeczny wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE SPIS TREŚCI

SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE SPIS TREŚCI SST. 09. ROBOTY CIESIELSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres specyfikacji...2 1.1. Przedmiot specyfikacji...2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...2 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją...2 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

1.0. Wstęp Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.0. Wstęp Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Andrzej Marynowicz. Konstrukcje budowlane Budownictwo drewniane

Andrzej Marynowicz. Konstrukcje budowlane Budownictwo drewniane Andrzej Marynowicz Konstrukcje budowlane Budownictwo drewniane Podstawowa literatura przedmiotu: [1] Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady, Warszawa 2004 [2] Neuhaus H.:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO DREWNO KLEJONE WARSTWOWO KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO Drewno klejone warstwowo to bodaj najbardziej zaawansowana technologicznie forma tego naturalnego materiału budowlanego. Jest bardzo wytrzymałe,

Bardziej szczegółowo

celulozę, hemicelulozę, ligninę, są to związki podstawowe.

celulozę, hemicelulozę, ligninę, są to związki podstawowe. Biskupin z lotu ptaka Autor: Miron Bogacki/Michał Dąbski Wnętrze chaty Biskupińska ulica Autor: Krzysztof Stanisz Zrekonstruowana brama osady w Biskupinie. Zdjęcie na licencji Creative Commons Attribution

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

DREWNO: OZNACZANIE TWARDOŚCI ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE I ŚCISKANIE

DREWNO: OZNACZANIE TWARDOŚCI ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE I ŚCISKANIE DREWNO: OZNACZANIE TWARDOŚCI ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE I ŚCISKANIE NORMY PN-EN 338: Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. PN-EN 384: Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wartości charakterystycznych

Bardziej szczegółowo

PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE: OZNACZANIE TWARDOŚCI, POWIERZCHNIOWEGO WCHŁANIANIA WODY ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE

PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE: OZNACZANIE TWARDOŚCI, POWIERZCHNIOWEGO WCHŁANIANIA WODY ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE: OZNACZANIE TWARDOŚCI, POWIERZCHNIOWEGO WCHŁANIANIA WODY ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE NORMY PN-EN 520: Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań. WSTĘP TEORETYCZNY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12. Część IV. Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Warszawa, ul. Olszewska 12. Część IV. Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część IV Materiały termoizolacyjne z surowców drzewnych www.wseiz.pl

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

STAN DEWELOPERSKI KONSTRUKCJA WIEŃCOWA Z BALI PROSTOKĄTNYCH

STAN DEWELOPERSKI KONSTRUKCJA WIEŃCOWA Z BALI PROSTOKĄTNYCH STANDARDOWA OFERTA MATERIAŁOWA STAN DEWELOPERSKI KONSTRUKCJA WIEŃCOWA Z BALI PROSTOKĄTNYCH BUDYNEK MIESZKALNY Z PODDASZEM UŻYTKOWYM OFERTA UWZGLĘDNIA: 1. Wykonanie indywidualnego projektu arch.-bud., 2.

Bardziej szczegółowo

Dom.pl Najpopularniejsze więźby dachowe w ceramicznych dachach stromych

Dom.pl Najpopularniejsze więźby dachowe w ceramicznych dachach stromych Najpopularniejsze więźby dachowe w ceramicznych dachach stromych Ze względu na strefę klimatyczną, warunki zabudowy najczęściej przewidują domy z dachami spadzistymi o kącie nachylenia wynoszącym 30-40

Bardziej szczegółowo

TEST XI KONKURSU SPRAWNY w ZAWODZIE STOLARZ

TEST XI KONKURSU SPRAWNY w ZAWODZIE STOLARZ Oświęcim, 11. 03. 2008 r. TEST XI KONKURSU SPRAWNY w ZAWODZIE STOLARZ Test jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu kl. I, II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie stolarz. Przystępując

Bardziej szczegółowo

Strop drewniany: konstrukcja i izolacja

Strop drewniany: konstrukcja i izolacja Strop drewniany: konstrukcja i izolacja Stropy drewniane są stosowane od wieków. Ich niewątpliwą zaletą jest niewielki koszt i łatwość wykonania. Jednak drewno ugina się i jest mniej odporne na ogień,

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA AQUAFIRE

KARTA TECHNICZNA AQUAFIRE AQUAFIRE Ogólne informacje Charakterystyka Płyty z lekkiego cementu, wzmocnione włóknem Zastosowania wewnętrzne, zewnętrzne i morskie Niezwykle lekka, wysoce izolacyjna, wodoodporna i najprostsza w cięciu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU ZMIANA POZWOLENIA BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Inwestor: Lokalizacja: 1. Wstęp GMINA LEWIN BRZESKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głębokim - Konstrukcja drewniana dachu wraz pokryciem Przedmiar robót Data: 2009-11-14 Budowa: Kody CPV: 45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 45261320-3

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00.05

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00.05 KONSTRUKCJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00.05 TYTUŁ PROJEKTU BUDYNEK CENTRALNEGO MAGZAYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNIECZĄ WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM

Bardziej szczegółowo

Dach o konstrukcji krokwiowej - krokwie oparte na murłatach

Dach o konstrukcji krokwiowej - krokwie oparte na murłatach Więźba krokwiowa - jest to najprostsza konstrukcja dachowa stosowana gdy rozpiętość między zewnętrznymi ścianami nośnymi nie przekracza 7,0 m. Podstawowym elementem nośnym jest para krokwi, połączonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 10. KONSTRUKCJE DREWNIANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 10. KONSTRUKCJE DREWNIANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 10. KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10. Konstrukcje drewniane...96 10.1. Wstęp...96 10.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...96 10.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym. wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym zamkniętym wg projektu Z7 biura projektowego Z500 Stan surowy zamknięty cena: 109 900 zł netto (8% vat) 1/14 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, wg projektu

Bardziej szczegółowo

Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. ul. Górnicza 2, Wałbrzych tel.:

Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. ul. Górnicza 2, Wałbrzych tel.: Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 7mb (SDPU7) Grupa 1 Konstrukcje wsporcze drewniane Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 7mb (SDPU7) Nazwa: Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 7mb (SDPU7) Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. ul. Górnicza 2, Wałbrzych tel.:

Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. ul. Górnicza 2, Wałbrzych tel.: Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 6mb (SDPU6) Grupa 1 Konstrukcje wsporcze drewniane Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 6mb (SDPU6) Nazwa: Słup drewniany pojedynczy uszczudlony 6mb (SDPU6) Kategoria:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCJI DREWNIANYCH Zamawiający: Adres Zamawiającego: GMINA ROPCZYCE UL. KRISEGO 1, 39-100 ROPCZYCE Nazwa zamówienia: ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBZINIE O BUDYNEK SZATNI I ŚWIETLICY Adres inwestycji: 39-102 LUBZINA, NR. EW.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNIANE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 7 BUDOWA SZYBU WINDY ORAZ ZADASZENIA NAD TARASEM W BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Krapkowice, działka 97, k.m. 10 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31

KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 Płyty styropianowe KNAUF Therm ETIXX Fasada λ 31 oznaczane są poniższym kodem wg normy PN- EN 13163:2012 + A1:2015 EPS EN 13163 T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS100-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Bardziej szczegółowo

Opis technologii oferowanych w ramach pakietu technologii akustycznych paneli z tworzyw drzewnych

Opis technologii oferowanych w ramach pakietu technologii akustycznych paneli z tworzyw drzewnych Załącznik nr 1 do zaproszenia z dnia 25 lipca 2017 nr 3/ 2017 do składania ofert na nabycie licencji na technologię/nabycie praw do technologii Opis technologii oferowanych w ramach pakietu technologii

Bardziej szczegółowo

Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. ul. Górnicza 2, Wałbrzych tel.:

Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. ul. Górnicza 2, Wałbrzych tel.: Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 7mb (SDBU7) Grupa 1 Konstrukcje wsporcze drewniane Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 7mb (SDBU7) Nazwa: Słup drewniany bliźniaczy uszczudlony 7mb (SDBU7) Kategoria:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 4.3-1 Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV

Bardziej szczegółowo

8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW

8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW 8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW dobra izolacja akustyczna wysoka paroprzepuszczalność produkt niepalny wysoka kompresja odporny na grzyby, pleśń dobra izolacja cieplna Doskonała izolacja termiczna UNI-MATA!

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu w stanie surowym otwartym

Oferta budowy domu w stanie surowym otwartym Oferta budowy domu w stanie surowym otwartym wg projektu LAMIA 4 Stan surowy otwarty: 159 000 zł netto tel. 782 977 258 1/5 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, jednorodzinny wg projektu LAMIA 4 Zakres robót:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE KATEGORIA 45261100-5 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Studio Dżwięku ASP Katowice

Studio Dżwięku ASP Katowice Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Studio Dżwięku ASP Katowice Koszarowa Katowice Studio Dżwięku ASP Katowice KOSZTORYS NR: 162/11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płyt SWISS KRONO OSB/3

Instrukcja montażu płyt SWISS KRONO OSB/3 Instrukcja montażu płyt SWISS KRONO OSB/3. SKŁADOWANIE PŁYTY NA PLACU BUDOWY. Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w formie platformy i odizolować

Bardziej szczegółowo

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 08 Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne Ochrona przeciwwilgociowa budynku wymaga

Bardziej szczegółowo

DACHY JAKA KONSTRUKCJA WIĘŹBA GOTOWA LUB WYKONYWANA NA BUDOWIE

DACHY JAKA KONSTRUKCJA WIĘŹBA GOTOWA LUB WYKONYWANA NA BUDOWIE DACHY JAKA KONSTRUKCJA Rodzaj konstrukcji dachu określa projektant, zaleŝy ona bowiem od wielu czynników: od przewidywanej funkcji poddasza (uŝytkowe czy nie), od kąta nachylenia połaci dachu, od projektowanego

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA. PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA. PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018 Wydział Architektury Politechniki Białostockiej Kierunek: ARCHITEKTURA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI rok akademicki 2017/2018 Problematyka: BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE 1. Omów obciążenia działające

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.5. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścian zewnętrznych Ściana jest przegrodą oddzielającą

Bardziej szczegółowo

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM

Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belka dwuteowa KRONOPOL I-BEAM Belki dwuteowe KRONOPOL I-BEAM KRONOPOL I-BEAM AT-15-5515/2006 Dzisiejsze trendy w budownictwie mieszkaniowym bazują na dużych, otwartych przestrzeniach. Pojawiło się zatem

Bardziej szczegółowo

Ytong + Multipor ETICS System budowy i ocieplania ścian

Ytong + Multipor ETICS System budowy i ocieplania ścian Ytong + System budowy i ocieplania ścian termoizolacja nowej generacji to innowacyjny materiał do ocieplenia ścian zewnętrznych o zwiększonej wytrzymałości. Produkowany jest z naturalnych surowców piasku,

Bardziej szczegółowo

SKLEJKI SZALUNKOWE I NA PODESTY RUSZTOWAŃ

SKLEJKI SZALUNKOWE I NA PODESTY RUSZTOWAŃ SKLEJKI BUDOWLANE GRUBOWARSTWOWE SKLEJKI SZALUNKOWE I NA PODESTY RUSZTOWAŃ Wykorzystanie sklejek w budownictwie przy budowie szalunków i zastosowanie ich jako podestów na rusztowaniach jest coraz powszechne.

Bardziej szczegółowo

THERMANO WIĘCEJ NIŻ ALTERNATYWA DLA WEŁNY I STYROPIANU

THERMANO WIĘCEJ NIŻ ALTERNATYWA DLA WEŁNY I STYROPIANU THERMANO WIĘCEJ NIŻ ALTERNATYWA DLA WEŁNY I STYROPIANU Thermano to rewolucja na rynku termoizolacji. Jedna płyta prawie dwukrotnie lepiej izoluje termicznie niż styropian czy wełna mineralna o tej samej

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym otwartym

Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym otwartym Oferta budowy domu parterowego w stanie surowym otwartym wg projektu Z45 biura projektowego Z500. Stan surowy otwarty: 134 000 zł netto 1/11 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, jednorodzinny, z poddaszem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ciesielskich BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PARTEROWEGO Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM DLA CZTERECH ODRĘBNYCH LOKALI MIESZKALNYCH. Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Płyty ścienne wielkoformatowe

Płyty ścienne wielkoformatowe Energooszczędny system budowlany Płyty ścienne wielkoformatowe TERMALICA SPRINT ZBROJONE PŁYTY Z BETONU KOMÓRKOWEGO PRZEZNACZONE DO WZNOSZENIA ŚCIAN W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH I KOMERCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Płyty MFP na starej podłodze z desek

Płyty MFP na starej podłodze z desek Płyty MFP na starej podłodze z desek Położenie nowej podłogi w nowym budynku nie jest w zasadzie większym wyzwaniem ani praktycznym, ani tym bardziej teoretycznym. Nieco inaczej sprawa się ma, jeśli zajmujemy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 ROBOTY CIESIELSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 ROBOTY CIESIELSKIE Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Oławie Remont dachu budynku Adres: 55-200 Oława ul. Sienkiewicza 5 55-200 Oława Inwestor: Gmina Miasto Oława

Bardziej szczegółowo

Dom.pl Adaptacja poddasza. Ściany i stropy poddasza wykończone płytami budowlanymi

Dom.pl Adaptacja poddasza. Ściany i stropy poddasza wykończone płytami budowlanymi Adaptacja poddasza. Ściany i stropy poddasza wykończone płytami budowlanymi Wykończenie ścian i stropów poddasza za pomocą płyty budowlanej MFP nie jest zadaniem trudnym. Po podstawowym przygotowaniu teoretycznym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV 45422000-1) OBIEKT : Budynek przeznaczony na grilowisko ADRES : Bojanice działka nr 333/2 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Oferta budowy domu w stanie deweloperskim

Oferta budowy domu w stanie deweloperskim Oferta budowy domu w stanie deweloperskim wg projektu ALEXANDRIA Stan surowy otwarty: 449 000 zł netto tel. 782 977 258 1/7 OFERTA Obiekt: Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wg projektu budowlanego ALEXANDRIA

Bardziej szczegółowo

T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A

T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji kl. 2A i 3A System montażu T24 odporny na uderzenia system montażu sufitu podwieszanego o widocznej konstrukcji 1 6

Bardziej szczegółowo

max. 1 1) EN 438-2:2016 Stabilność wymiarowa przy podwyższonej max. 0,4 max. 0,4 max. 0,4 max. 0,3 max. 0,3 max. 0,3 % EN 438-2:2016 min. 3 min.

max. 1 1) EN 438-2:2016 Stabilność wymiarowa przy podwyższonej max. 0,4 max. 0,4 max. 0,4 max. 0,3 max. 0,3 max. 0,3 % EN 438-2:2016 min. 3 min. Grubość nominalna 2 3 4 5 6 7 mm Tolerancja grubości ± 0,2 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,4 ± 0,4 mm Tolerancja długości + 10 mm Tolerancja szerokości + 10 mm Wady powierzchni max. 1 1) mm²/m² max. 10 2) mm/m²

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna.

Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. Posadzki z tworzyw sztucznych i drewna. dr inż. Barbara Ksit barbara.ksit@put.poznan.pl Na podstawie materiałów źródłowych dostępnych na portalach internetowych oraz wybranych informacji autorskich Schemat

Bardziej szczegółowo

Wykończenie dachu: z czego wykonać podbitkę dachową?

Wykończenie dachu: z czego wykonać podbitkę dachową? Wykończenie dachu: z czego wykonać podbitkę dachową? Podbitka dachowa nie tylko wpływa na ostateczny wygląd domu, ale również zabezpiecza elementy konstrukcji dachu przed niszczącym działaniem czynników

Bardziej szczegółowo

BETON KOMÓRKOWY KATALOG PRODUKTÓW

BETON KOMÓRKOWY KATALOG PRODUKTÓW BETON KOMÓRKOWY KATALOG PRODUKTÓW Beton komórkowy Termobet Asortyment Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

JAKIE DESKI TARASOWE WYBRAĆ?

JAKIE DESKI TARASOWE WYBRAĆ? TARASY DREWNIANE DESKI TARASOWE JAKIE DESKI TARASOWE WYBRAĆ? Drewno cenimy za jego naturalny wygląd, wytrzymałość i szeroki zakres stosowania. Dlatego jest ono idealnym materiałem do budowy przydomowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST KONSTRUKCJE DREWNIANE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST KONSTRUKCJE DREWNIANE ST 12.0. Konstrukcje drewniane 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-12.0. KONSTRUKCJE DREWNIANE ST 12.0. Konstrukcje drewniane 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTY DREWNIANE MOSTÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Klon jest gatunkiem bardzo uniwersalnym. To popularne drewno do produkcji mebli. Stosunkowo rzadko jest wykorzystywane jako drewno opałowe.

Klon jest gatunkiem bardzo uniwersalnym. To popularne drewno do produkcji mebli. Stosunkowo rzadko jest wykorzystywane jako drewno opałowe. Parametr wartości opałowej drewna oznacza uzysk energetyczny z każdego metra przestrzennego (objętość) i kilograma (masa). Optymalne drewno opałowe powinna charakteryzować wilgotność poniżej 20%. Wilgotność

Bardziej szczegółowo

Jak wykończyć schody żelbetowe?

Jak wykończyć schody żelbetowe? Jak wykończyć schody żelbetowe? Schody żelbetowe są najpopularniejszym rozwiązaniem w domach jednorodzinnych. Są znacznie tańsze od schodów drewnianych czy innych, wykonywanych na zamówienie. Nie są jednak

Bardziej szczegółowo

DREWNO KLEJONE WARSTWOWO GLULAM NASZA MARKA PAŃSTWA KORZYŚCI

DREWNO KLEJONE WARSTWOWO GLULAM NASZA MARKA PAŃSTWA KORZYŚCI DREWNO KLEJONE WARSTWOWO GLULAM NASZA MARKA PAŃSTWA KORZYŚCI JAKOŚĆ PROSTO Z FABRYKI Inwestorzy w całej Europie coraz bardziej domagają się stosowania innowacyjnego materiału budowlanego, jakim jest drewno

Bardziej szczegółowo

AGROP SWP ASORTYMENT PŁYT 3 WARSTWOWYCH WIELOWARSTWOWA PŁYTA MASYWNA ZALETY OPIS

AGROP SWP ASORTYMENT PŁYT 3 WARSTWOWYCH WIELOWARSTWOWA PŁYTA MASYWNA ZALETY OPIS AGROP SWP WIELOWARSTWOWA PŁYTA MASYWNA Wielowarstwowe płyty AGROP produkujemy z naturalnego drewna z zachowanie rygorystycznych przepisów ekologicznych. Jako pierwszy czeski producent otrzymaliśmy w roku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu płyt SWISS KRONO OSB/3

Instrukcja montażu płyt SWISS KRONO OSB/3 Instrukcja montażu płyt SWISS KRONO OSB/3. SKŁADOWANIE PŁYTY NA PLACU BUDOWY. Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w formie platformy i odizolować

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995

Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie złączy na łączniki trzpieniowe obciążone poprzecznie wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Złącza jednocięte

Bardziej szczegółowo

Podłoga na legarach: układanie podłogi krok po kroku

Podłoga na legarach: układanie podłogi krok po kroku Podłoga na legarach: układanie podłogi krok po kroku Płyta budowlana z powodzeniem jest wykorzystywana do wykonywania podłóg na legarach. Dzięki znakomitej wytrzymałości na zginanie, elastyczności i dużej

Bardziej szczegółowo

NOVATOP ACOUSTIC Dokumentacja techniczna. www.novatop-system.com

NOVATOP ACOUSTIC Dokumentacja techniczna. www.novatop-system.com Dokumentacja techniczna www.novatop-system.com DOKUMENTACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI NOVATOP ACOUSTIC Panele akustyczne Arkusz danych... 3 Formaty standardowe... 4 Próbki testowe... 5-8 Specyfikacja materiału

Bardziej szczegółowo