Podpis elektroniczny. Konferencja Gospodarka elektroniczna w bankach 1 październik 2004, Rynia. Jerzy Zań Bank BPH SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podpis elektroniczny. Konferencja Gospodarka elektroniczna w bankach 1 październik 2004, Rynia. Jerzy Zań Bank BPH SA"

Transkrypt

1 Podpis elektroniczny Konferencja Gospodarka elektroniczna w bankach 1 październik 2004, Rynia Jerzy Zań Bank BPH SA

2 Agenda Podpis elektroniczny - co to właściwie jest? Podpis elektroniczny w sektorze bankowym - stan obecny Podpis elektroniczny w systemach bankowości elektronicznej Korzyści z wykorzystania podpisu elektronicznego Czy istnieją alternatywy dla "cyfrowego" podpisu elektronicznego? Czy certyfikaty kwalifikowane są naturalnym kierunkiem ewolucji podpisu elektronicznego? Najbliższa przyszłość podpisu elektronicznego w bankowości -2-

3 Podpis elektroniczny - co to właściwie jest? Geneza Rozwój kryptografii szyfrowanie symetryczne Zalety szyfrowania symetrycznego: > najprostsze, znane od wieków (np. szyfr Juliusza Cezara "podpis" = "tsgtlw") > łatwe do oprogramowania > bardzo szybkie > jeden, symetryczny klucz Ograniczenia szyfrowania symetrycznego: > dylemat bezpiecznego udostępniania klucza > ograniczenia szyfrowania (symetrycznego motorem poszukiwań nowych rozwiązań -3-

4 Podpis elektroniczny - co to właściwie jest? Geneza Opracowanie algorytmów szyfrowania niesymetrycznego (lata 70 XX wieku) Wykorzystanie pary kluczy kryptograficznych (klucz prywatny i klucz publiczny) Zalety szyfrowania niesymetrycznego: > Dokument zaszyfrowany jednym z kluczy może być odszyfrowany wyłącznie drugim kluczem > Możliwość upowszechnienia klucza publicznego Ograniczenia szyfrowania niesymetrycznego: > Skomplikowane algorytmy >Mała prędkość -4-

5 Podpis elektroniczny - co to właściwie jest? Geneza Podpis elektroniczny (cyfrowy) jest efektem zastosowania kryptografii niesymetrycznej do szyfrowania dokumentów elektronicznych: Cechy podpisu elektronicznego: > Integralność (Integrity) podpis elektroniczny (cyfrowy) > Niezaprzeczalność (Nonrepudiation) - podpis elektroniczny (cyfrowy) > Poufność (Confidentiality) - podpis elektroniczny (cyfrowy) + PTC > Uwierzytelnienie (Authentication) - podpis elektroniczny (cyfrowy) + certyfikat -5-

6 Podpis elektroniczny - co to właściwie jest? Schemat działania podpisywanie dokumentu Klucz prywatny Skrót dokumentu Szyfrowanie skrótu Podpis Start Dokument Dokument + podpis Stop -6-

7 Podpis elektroniczny - co to właściwie jest? Schemat działania kontrola poprawności podpisu Dokument Obliczanie skrótu Tak Realizacja Start Dokument + podpis Prawidłowy? Podpis Deszyfrowanie skrótu Nie Odrzut Klucz publiczny nadawcy -7-

8 Podpis elektroniczny - co to właściwie jest? Podpis elektroniczny (cyfrowy ) - jest to skrót dokumentu zaszyfrowany kluczem prywatnym nadawcy Definicje według ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym : podpis elektroniczny - dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny, bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który: > jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, > jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego, > jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna, -8-

9 Podpis elektroniczny w sektorze bankowym - stan obecny Sektor bankowy bardzo szybko zaadoptował nową technologię do swojej działalności Podpis elektroniczny jest szeroko obecny w poniższych dziedzinach działalności polskich banków: Rozliczenia krajowe - komunikacja z KIR (system ELIXIR) (1993 r.) Rozliczenia międzynarodowe = komunikacja pomiędzy bankami SWIFT NET (2001 r.) Komunikacja za GIIF (2003 r.) Komunikacja z klientami via Systemy Bankowości Elektronicznej (1994 r.) -9-

10 Podpis elektroniczny w systemach bankowości elektronicznej typu homebanking Banki posiadające system MultiCash ABN AMRO Bank Polska Bank BPH Bank Pekao S.A. Bankgesellschaft Berlin Polska PKO BP ING Bank Śląski Fortis Bank Polska Svenska Bank BRE Bank Raiffeisen Bank Polska Danske Bank Polska Dresdener Bank Deutsche Bank Polska Westdeutsche Landesbank Polska Wszystkie banki (14) posiadają podpis elektroniczny 10 banków posiada podpis elektroniczny na kartach chipowych Banki posiadające system VideoTEL NBP Bank BPH Bank Millenium InvestBank Rabobank Polska Deutsche Bank Polska DZ Bank Polska Kredyt Bank BGK BISE Banki Spółdzielcze Bank Pocztowy Wszystkie banki (17) posiadają podpis elektroniczny Podpis na dyskietce i karcie chipowej posiada Bank BPH -10-

11 Podpis elektroniczny w systemach bankowości internetowej System bankowości internetowej posiada 26 banków, poniżej wymienione systemy wykorzystują podpis elektroniczny: DB Internet (Deutsche Bank Polska) (Fortis Bank Polska) ING BANK ONLINE (ING Bank Śląski) Investkonto (INVEST-BANK) Sezam (Bank BPH)* *Źródło: Wg. badania TNS OBOP (grudzień 2003 roku) -11-

12 Podpis elektroniczny w systemach bankowości elektronicznej Z czego wynika inne podejście do tematu zastosowania podpisu elektronicznego w systemach homebanking i systemach bankowości internetowej? Potrzeby grupy docelowej klientów > Detal i MSP > Klienci Korporacyjni Typu obsługiwanego systemu BE > Systemy off-line (homebanking) > Systemy internetowe Koszt obsługi rozwiązania dla klienta > Zakup czytników i kart procesorowych Akceptowalnego poziomu ryzyka vs. łatwości obsługi Znajomości dostępnych na rynku technologii Wewnętrznych polityk bezpieczeństwa -12-

13 Podpis elektroniczny w systemach bankowości elektronicznej Skłonność do akceptacji podpisu elektr. Duże przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Osoby fizyczne Klienci korporacyjni (duże i średnie przedsiębiorstwa) Szukają rozwiązań dostosowanych do własnych wymogów (schematy akceptacji, podpis rozproszony ) Szukają możliwości zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa finansów uwzględniając pracę w rozbudowanych strukturach organizacyjnych (duża ilość osób mających dostęp do systemów BE) Akceptują bardziej złożony sposób obsługi kosztem większego bezpieczeństwa Klienci MSP i detaliczni Potrzebują najczęściej prostego aczkolwiek bezpiecznego narzędzia do jednoosobowego zarządzania środkami, najczęściej na jednym rachunku bankowym -13-

14 Korzyści z wykorzystania podpisu elektronicznego Dla klientów Bezpieczne wykorzystania kanałów elektronicznych do komunikacji z bankiem Możliwość autoryzacji "wieloosobowej Możliwość korzystania z tzw. podpisu rozproszonego Zachowanie poufności przesyłanych informacji Kontrola dostępu do przechowywanych i przesyłanych informacji Weryfikacja odbiorcy przesyłanych informacji Gwarancja "nienaruszalności" przesyłanych informacji Dla banków Pewność realizowanych transakcji Usprawnienie operacyjnego przetwarzania zleceń klientów Łatwość weryfikacji źródła przetwarzanych zleceń i dokumentów Redukcja oszustw i nadużyć w przetwarzaniu zleceń klientów Gwarancja integralności otrzymanych od klientów zleceń i dokumentów Zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi np. ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy -14-

15 Czy istnieją alternatywy dla "cyfrowego" podpisu elektronicznego? Biometryki Skanowanie siatkówki (retinal scan) polega na skanowaniu mapy siatkówki oka za pomocą promieni podczerwonych. Jest to metoda inwazyjna i z tego powodu niepopularna. Rozpoznawanie tęczówki (iris scan). w metodzie tej używana jest zwykła kamera, co powoduje wyższy stopień jej akceptacji przez użytkowników. Odcisk palca -najtańsza obecnie biometryką. Czytniki linii daktyloskopijnych podłączane są do portów USB, RS 232, PS/2. Geometria dłoni - odbywa się za pomocą małego skanera. Problematyczna jest wielkość tego urządzenia, ze względu na swoje wymiary nie byłby chętnie akceptowany przez użytkowników. Rozpoznawanie twarzy - odbywa się przy pomocy kamery umieszczonej kilka metrów od użytkownika. Rozpoznawanie głosu -najtańszą biometryka, mikrofon jest na standardowym wyposażeniu komputerów PC. Podpis - najstarsza wykorzystywana przez człowieka biometryka. -15-

16 Czy certyfikaty kwalifikowane są naturalnym kierunkiem ewolucji podpisu elektronicznego? Argumenty za: Ustawa z 18 września 2001* - regulująca temat podpisu elektronicznego Wprowadzenie regulacji* umożliwiających elektroniczne wnoszenie podań, wniosków i wykonywanie innych czynności w relacji Obywatel - urząd drogą elektroniczną (2006). Istniejąca siec podmiotów autoryzujących (CA) 4 akredytowane centra (KIR, TP Internet, Unizeto, PWPW) Bogata oferta produktowa podmiotów autoryzujących (CA) Rozwijające się inicjatywy typu B2B, B2C, G2B itp. oparte na wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przystąpienie do UE i związany z tym transfer wiedzy oraz potrzeb klientów zaznajomionych z KPE Możliwość ograniczenia wykorzystywanych przez użytkowników ilości podpisów elektronicznych > łatwiejsze zarządzanie hasłami *Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U nr 130 poz.1450 ) weszła w życie z dniem 16 sierpnia 2002 roku. -16-

17 Czy certyfikaty kwalifikowane są naturalnym kierunkiem ewolucji podpisu elektronicznego? Argumenty przeciw: Banki: > Korzyści z wdrożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie równoważą koniecznych wysiłków wdrożeniowych oraz ponoszonych kosztów > Implementacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego wymaga rozbudowanej infrastruktury technologicznej Klienci: > Dokumenty prawne dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie są zrozumiałe dla potencjalnych użytkowników > Używanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest zbyt trudne dla użytkowników i w związku z tym mogą nie chcieć go używać > Brak jasnej polityki rządu w zakresie propagacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego > Porównanie ofert i wybór najlepszej dla siebie opcji z szerokiej oferty pakietowej podmiotów certyfikujących jest bardzo trudny > Koszt zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest ciągle zbyt wysoki -17-

18 Czy certyfikaty kwalifikowane są naturalnym kierunkiem ewolucji podpisu elektronicznego? Cena zestawu: Certyfikat Karta kryptograficzna Czytnik kart Oprogramowanie 475,80 zł 645,00 zł 538,00 zł* Średni koszt zakupu 536,32 zł 486,78 zł Źródło informacji: *Pakiet firmy Signet nie zawiera czytnika kart -18-

19 Najbliższa przyszłość podpisu elektronicznego w bankowości Wykorzystanie do celów kontroli dostępu do systemów/modułów/tajnych danych (np. logowanie ID + hasło + PKI) Akceptacja kwalifikowanych podpisów elektronicznych certyfikowanych przez podmioty krajowe i zagraniczne Zwiększenie bezpieczeństwa integracji BE z systemami ERP/FK klienta Import danych do systemu ERP/FK podpis elektroniczny banku Eksport danych z systemu ERP/FK podpis elektroniczny systemu FK/ERP Raporty z systemów BE potwierdzane podpisem elektronicznym banku Potwierdzenia zrealizowania transakcji gotowe do przekazania w formie elektronicznej kontrahentom Integracja BE z systemami ERP/FK klienta przy wykorzystaniu technologii web-services zabezpieczanej PKI Autoryzacja w systemach FK (zmiana procesów autoryzacji zleceń przeniesienie z systemów bankowości elektronicznej do systemów ERP/FK klienta) -19-

20 Dziękuje za uwagę Jerzy Zań Bank BPH S.A

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w relacje

Inwestujemy w relacje Bankowość Korporacyjna BusinessNet Wszystko, czego potrzebuję, muszę mieć w jednym miejscu. BusinessNet to wyjątkowy zestaw narzędzi bankowych, który pozwoli Ci na skuteczne zarządzanie finansami Twojej

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne

Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania prawne 265 Grzegorz Kozieł Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Podpis elektroniczny rozwiązania techniczne i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

z dowolnego miejsca na Ziemi. Drugą

z dowolnego miejsca na Ziemi. Drugą jacek szleszyński Kasa w Sieci Czasy, kiedy denerwowaliśmy się, stojąc w bankowej kolejce, mogą niedługo odejść w zapomnienie. Już dziś dzięki Internetowi operacje bankowe zajmują nam kilka minut, a dostęp

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

e-commerce - handel elektroniczny

e-commerce - handel elektroniczny e-commerce - handel elektroniczny kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środa 18:30-19:30, Sienkiewicza 9, p.16 (parter)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR

Spis treści. 1. Misja. 7. Usługi pozarozliczeniowe. 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR Spis treści 1. Misja 6 7. Usługi pozarozliczeniowe 41 2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10 7.1 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego SZAFIR 41 3. List Prezesa Zarządu 10 7.2 Faktury elektroniczne

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE ZAUFANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM

BUDOWANIE ZAUFANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM dr inż. Paulina Gajewska Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej dr inż. Irena Szewczyk Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej BUDOWANIE ZAUFANIA W HANDLU ELEKTRONICZNYM Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

e-commerce handel elektroniczny (konspekt)

e-commerce handel elektroniczny (konspekt) e-commerce handel elektroniczny (konspekt) kontakt / informacje dr Katarzyna Kolasińska-Morawska e-mail: kkm@swspiz.pl www: http://kkolasinska.swspiz.pl konsultacje: via email 2 kontakt / informacje mgr

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności, e-podpis, e-faktura. dr Mariusz Kopniak

Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności, e-podpis, e-faktura. dr Mariusz Kopniak Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności, e-podpis, e-faktura dr Mariusz Kopniak Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki e-płatności,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE...3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE...5 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie

Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Mański Nr albumu: 209268 Archiwum dokumentów podpisanych elektronicznie Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1

POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW. Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 POLITYKA PCCE DLA CERTYFIKATÓW Symbol Dokumentu: P3.036 Data: 12.06.2010 r. Wersja: 1.1 Przyjął do archiwum (data i podpis):. Zatwierdził (data i podpis): Nadzorował (data i podpis): Opracował (data i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka elektroniczna. Wykład 1/3

Gospodarka elektroniczna. Wykład 1/3 Gospodarka elektroniczna Wykład 1/3 Plan wykładów Finanse elektroniczne Regulacje prawne (prawa autorskie w internecie, świadczenie usług w internecie, podpis elektroniczny, dokument elektroniczny, ).

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET

HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA Studium Dyplomowe HANDEL ELEKTRONICZNY (ELECTRONIC COMMERCE) - PŁATNOŚCI POPRZEZ INTERNET Marek Ryfko nr alb. 602 Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Golińskiego

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć e-gospodarki

Słownik pojęć e-gospodarki Słownik pojęć e-gospodarki ADC (Automatic Data Capture) Automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych. ADSL (Asynchronic Digital Subscriber Line) Asynchroniczne Linie Cyfrowe

Bardziej szczegółowo