MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ"

Transkrypt

1 Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ W dniu 31 sierpnia 2007 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich kluczowych projektów badawczych z profesorem Johnem Woodem, dyrektorem Centralnego Laboratorium Rad Naukowych w Wielkiej Brytanii (CCLRC) i przewodniczącym Europejskiego Forum Strategicznego d/s Infrastruktury Badawczej (European Strategy Forum on Research In-frastructures, ESFRI * ). Z racji tej ostatniej funkcji prof. Wood wygłosił wykład pod tytułem European Roadmap for Research Infrastructures. ESFRI to organizacja powołana do życia w kwietniu 2004, w której zasiadają przedstawiciele 27 krajów członkowskich UE i 5 krajów stowarzyszonych oraz delegat Komisji Europejskiej (EC). Zasadniczym celem ES- FRI jest wypracowanie długoterminowej, skoordynowanej na poziomie europejskim, polityki dotyczącej dużych projektów i urządzeń infrastruktury badawczej. Pracę nad Mapą Drogową (MD) rozpoczęto oficjalnie w listopadzie 2004 r. Prowadziło ją 1000 ekspertów z dwudziestu siedmiu krajów członkowskich i pięciu krajów stowarzyszonych. Spośród ponad dwustu zgłoszonych projektów na Mapie ostatecznie pozostało 35. W większości są to inicjatywy na poziome europejskim, a niektóre wymagają współpracy z partnerami z innych kontynentów. Priorytetowe dziedziny określone przez Mapę Drogową to, w oryginalnym brzmieniu, Social Science and Humanities, Environmental Sciences, Energy, Biomedical and Life Sciences, Material Sciences, Astronomy, Astrophysics and Nuclear Physics, Computer Data Treatment, Particle and Space Physics. Dla czytelników biuletynu szczególne znaczenie ma informacja, że wśród siedmiu projektów w dziedzinie nauki o materiałach aż cztery dotyczą inicjatyw budowy i rozwoju ośrodków synchrotronowych i laserowych. Jest to ilustracja nieodwracalnego trendu obserwowanego w tej dziedzinie nauki - dla określenia własności materiału coraz częściej konieczne jest zastosowanie wiązek promieniowania o parametrach niemożliwych do uzyskania w klasycznym laboratorium. Ogólnoeuropejskie projekty w dziedzinie materiałoznawstwa obejmują: stworzenie infrastruktury ELI (Extreme Light Infrastructure), obejmującej oddziaływanie promieniowania laserowego z materią; sub-infrastuktury określone w ramach tego projektu, Ultra-High Field Science, Attosecond Laser Science i High Energy Beam Facility będą miały duże znaczenie dla medycyny, badań materiałów i dla nauki o środowisku, unowocześnienie synchrotronu w ESRF, dla zapewnienia wysokiego poziomu badań w różnych dziedzinach nauki wykorzystujących wiązki synchrotronowe, budowę najnowocześniejszego w skali światowej spalacyjnego źródła neutronowego z konstrukcyjnie zagwarantowaną możliwością dalszej modernizacji, wyposażonego w ponad dwadzieścia lini pomiarowych, budowę Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach w Hamburgu (XFEL), unowocześnienie reaktora w ILL z celem wytwarzania wiązek powolnych neutronów, utworzenie konsorcjum IRUVX mającego na celu rozwój w Europie laserów na swobodnych elektronach, Paneuropejska Infrastruktura dla Celów Badań Nanostruktur (Pan-European Research Infrastructure for Nano-Structures, PRINS), która ma w ramach Europejskiej Platformy Technologicznej ENIAC utworzyć pomost między nauką i rynkiem dla zapewnienia przejścia od mikroelektroniki do nanoelektroniki. Polska uczestniczy na zasadach pełnoprawnego członkostwa w dwóch projektach: pierwszy z nich to wymieniony wyżej XFEL, a drugi to projekt FAIR, czyli Facility for Antiproton and Ion Research (Instalacja dla Badań Antyprotonów i Jonów) - unikalny w skali światowej zespół akceleratorów cząstek i ciężkich jonów - który ma powstać w poprzez rozbudowę istniejącego Instytutu Badań Ciężkich Jonów (GSI) w Darmstadt dla celów badań w dziedzinie fizyki jądrowej, a także w zakresie materii skondensowanej i medycyny. Natomiast projekt polskiego lasera ultrafioletowego na swobodnych elektronach POLFEL, planowanego w Świerku, został włączony do konsorcjum IRUVX. Zadaniem opublikowanej 19 października 2006 roku Mapy Drogowej jest wskazanie kierunków działania - przeznaczona jest dla polityków, naukowców, instytucji finansowych i przemysłu. Realizacja niektórych zadań wyznaczonych przez MD zakończy się już w roku Stopniowa realizacja wszystkich zadań umocni europejską przestrzeń badawczą. Pod koniec czerwca b.r. Zarząd Europejskiego Forum Strategicznego d/s Infrastruktury Badawczej określił harmonogram prac związanych z uaktualnieniem Europejskiej Mapy Drogowej. Celem tego działania, które jest odpowiedzią na reakcję środowisk naukowych po opublikowaniu MD, jest przede wszystkim uwzględnienie możliwości i aspiracji dwunastu nowych członków UE w zakresie projektów międzynarodowych, w sposób spójny z ogólną wizją w skali regionalnej i narodowej. W marcu tego roku utworzono Grupę Roboczą (time-limited Working Group), która ma przygotować materiały na jesienne spotkanie ESFRI dotyczące nieuwzględnionych dotychczas inicjatyw narodowych, regionalnych i ponadregionalnych, spełniających wymagania zrównoważonego rozwoju. Po wykładzie odbyła się dyskusja, podczas której padło szereg pytań do prof. Wooda dotyczących głównie możliwości, a także i sposobów włączenia polskich dużych i kluczowych projektów do programów już uwzględnionych w Mapie Drogowej lub w ramach jej przygotowywanej aktualizacji. Zasadniczym problemem wydaje się wypracowanie właściwej polityki co do uwzględnienia projektów narodowych i regionalnych (takich jak Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Polsce) i wkomponowanie ich w cały krajobraz europejskiej infrastruktury badawczej np. w formie urządzeń satelitarnych. Ma to istotne znaczenie jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy strukturalnych i dostęp do funduszy 7-go Programu Ramowego. *) Wojciech Paszkowicz, Edward A. Görlich

2 Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) W. Paszkowicz, E.A Görlich Mapa Drogowa umacnia naukę europejską The Road Map strengthens the European science CONTENTS abstract page I II Synchrotron Light News 1 KSUPS-7 7. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego oraz 1 Krajowa Konferencja Polski Synchrotron linie eksperymentalne KSUPS-7 7th National Symposium of Synchrotron Users and 1st National Conference Polish Synchrotron experimental beamlines Information on 7th National Symposium of Synchrotron Users 3 Programme of 7th National Symposium of Synchrotron Users 5 Information on 1st National Conference Polish Synchrotron experimental beamlines Programme of 1st National Conference Polish Synchrotron experimental beamlines 7 8 KSUPS: invited lectures A. Kisiel Synchrotronowe metody analizy struktury elektronowej pasma przewodnictwa kryształów Synchrotron methods of the conduction band electronic structure analysis A. Witkowska EXAFS sonda lokalnej struktury układów nieuporządkowanych EXAFS a local structural probe for disordered systems M. Gilski Zdalne sterowanie pomiarami synchrotronowymi Remote synchrotron data collection A. Bródka Badanie nanostruktur węglowych metodą wysokoenergetycznej dyfrakcji promieni rentgenowskich Investigation of carbon nanostructures using the high-energy Xray diffraction method A. Patkowski, J. Gapiński, A. Fluerasu, P. Holmqvist, G. Meier, M.P. Lettinga, G. Nägele Struktura i dynamika układów koloidalnych - badania za pomocą XPCS Structure and dynamics of colloidal suspensions studied by means of XPCS W. Rypniewski Zastosowanie promieniowania synchrotronowego w biokrystalografii Application of synchrotron radiation in biocrystallography R. Sobierajski Światło dla nauki: Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach Light for science: European Free Electron X-ray Laser B.J. Kowalski Fotoemisyjne badania układów półprzewodnikowych preparowanych in situ Photoelectron spectroscopy of semiconductor systems prepared in situ E.A. Görlich Projekt synchrotronowego źródła światła w Polsce The project of the synchrotron light source in Poland L1 9 L2 10 L3 11 L4 12 L5 13 L6 14 L7 15 L8 16 L9 17 II

3 Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) W. Gawelda, V.-T. Pham, A. El Nahhas, C. Milne, R. van der Veen, M. Kaiser, S.L. Johnson, D. Grolimund, R. Abela, C. Bressler, M. Chergui J. Stolarski, R. Przeniosło, M. Mazur, M. Brunelli M.T. Klepka, K. Lawniczak-Jablonska, I.N. Demchenko, N. Nedelko, A. Slawska-Waniewska, C.A. Rodrigues, C. Bordini W. Szczerba, M. Sikora, M. Borowiec, D.A. Zajac, P. Chometowski, Cz. Kapusta, M.R. Ibarra M. Basiura, B. Goderis, V.B.F. Mathot, J. Sworen, K.B. Wagener M.J. Sadowski, R. Mirowski, R. Nietubyć, P. Strzyżewski, S. Tazzari, L. Catani, A. Cianchi, J. Lorkiewicz, R. Russo K. Schneider, P. Kwaśniewski, Cz. Kapusta, D. Zając, C.I. Marquina, M.R. Ibarra, A. Świerczyna, A. Urbanik KSUPS: oral presentations Badanie reakcji molekularnych za pomocą ultraszybkiej rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej Probing molecular reactions via ultrafast X-ray absorption spectroscopy Struktura krystaliczna biomineralnego szkieletu koralowców scleractinia: badania metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego Crystal structure of biomineral scleractinia coral skeleton: Studies using the method of synchrotron radiation diffraction X-ray absorption spectroscopy investigation of Fe in metal chitosan complex O1 18 O2 19 O3 20 A XAFS study of surface oxidised Fe particles O4 21 Mezomorficzna faza w precyzyjnie rozgałęzionych polietylenach Mesomorphic phase in precisely branched polyethylenes Osadzanie nadprzewodzących warstw niobu we wnękach rezonansowych akceleratorów cząstek Deposition of superconducting niobium films inside rf-cavities of particle accelerators Badania nanocząstek magnetycznych jako potencjalnych kontrastów do MRI Magnetite-based nanoparticles as contrast agents for MRI G. Wrochna Proposal for Polish free electron laser POLFEL at the Institute for Nuclear Studies at Świerk J.B. Pełka Promieniowanie synchrotronowe w naukach biomedycznych stan obecny i spojrzenie w przyszłość Synchrotron radiation in biomedical sciences. present state and a look ahead H. Drozdowski Mechanizm powstawania promieniowania synchrotronowego w pulsarach The mechanism of generation of synchrotron radiation by pulsars O5 22 O6 (ext) 23 O7 26 O8 27 O9 28 O10 (ext) 29 J. Bąk-Misiuk, P. Romanowski, E. Dynowska, J.Z. Domagała, E. Łusakowska, A. Misiuk, J. Sadowski, A. Barcz, W. Caliebe Ł. Hawełek, A. Bródka, J.C. Dore, V. Honkimaki, A. Burian KSUPS: poster presentations Effect of annealing on creation of nanoclusters in GaMnAs P1 30 Fullerenopodobna struktura węgli aktywnych Fullerene-like structure of active carbons III P2 31 J. Darul, W. Nowicki, P. Piszora Low temperature structural behaviour of the lithium iron spinels P3 32 P. Dąbrowski, Z. Klusek, P. Kowalczyk, A. Busiakiewicz, W. Kozłowski H. Drozdowski, K. Nowakowski E. Dynowska, W. Szuszkiewicz, J.Z. Domagała, E. Janik, T. Wojtowicz, W. Caliebe E. Dynowska, W. Szuszkiewicz, A. Szczepańska, P. Romanowski, Ch. Lathe Investigations of the reduced TiO 2 (001) surface by the XPS/AES/UPS and STM/STS techniques X-ray diffraction studies of liquid methylcyclohexane C 6 H 11 CH 3 structure at 293 K P4 33 P5 (ext) Structural characterization of MBE-grown ZnTe nanowires P6 36 High-pressure phase transitions in Cd 1-x Mn x Te mixed crystals P

4 Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) G. Kowalski, J. Gronkowski, A. Hruban X-ray high-resolution diffraction study of GaInAs grown by a modified Czochralski method M.T. Klepka, K. Lawniczak-Jablonska, I.N. Demchenko, R. Minikayev, M. Jabłoński, V. Kontozova, A. Przepiera P8 38 XAS study of Mg based phases in ilmenites P9 39 M. Kozak Structural study of the bicellar phase made of DMPC and cationic surfactant I.N. Demchenko, K. Lawniczak- Jablonska, T. Story, V. Osinniy, R. Jakiela, J.Z. Domagala, J. Sadowski, M. Klepka, A. Wolska, M. Chernyshova M.S. Walczak, K. Lawniczak-Jablonska, A. Sienkiewicz, M. Czuba, M. Klepka, A. Graczyk High temperature annealing modification of the local atomic structure around Mn atoms in (Ga,Mn)As layers Local iron neighbourhood in compounds used in cancer therapy: EXAFS studies A. Łowińska-Kluge, P. Piszora Przydatność rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej w badaniach składników kompozytów cementowych poddanych działaniu promieniowania gamma Usefulness of X-ray powder diffraction in studies of components of cement composites irradiated by gamma rays P10 40 P11 41 P12 42 P13 43 L. Domka, A. Malicka Structural study of polyethylene/montmorillonite systems P14 44 A. Malicka, L. Domka, P. Gajdus, W. Hędzelek A. Malinowska, M. Lefeld-Sosnowska, K. Wieteska, W. Wierzchowski, A. Pajączkowska, W. Graeff W. Hedzelek, R. Wachowiak, A. Marcinkowska, L. Domka M. Markiewicz, M. Pasenkiewicz- Gierula, P. Serda, T. Librowski, S. Mogilski, H. Marona, S. Hodorowicz J.M. Michalik, M. Sikora, Cz. Kapusta, J.M. De Teresa, O. Mathon R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Piszora, M. Knapp, C. Bähtz A. Misiuk, J. Bak-Misiuk, W. Wierzchowski, B. Surma, K. Wieteska, I. Capan, W. Graeff, A. Barcz, W. Jung, I.V. Antonova, M. Prujszczyk R. Nietubyć, E. Czerwosz, R. Diduszko, M. Kozłowski Modified aramide as reinforcement of acrylic resin P15 45 Conventional and synchrotron X-ray topography of defects P16 46 in the core region of SrLaGaO 4 Infrared spectroscopic identification of chosen dental materials and natural teeth The influence of non-steroidal antiinflammatory drugs on the membrane structure X-MCD in the Cr-Re based double perovskite at high pulsed magnetic fields P17 47 P18 48 P19 49 Thermal expansion of α and β silicon nitrides P20 50 Revealing the irradiation-induced defects in Czochralski silicon by high temperature pressure treatment XAFS study of the short range order in Ni nanoparticles embedded in carbonaceous matrix R. Nietubyć, R. Diduszko, D. Savytskii XAFS study of doping-induced deviation of oxygen sites from the collinearity with gallium in rare earth gallates W. Nowicki, J. Darul, P. Piszora Effect of small amount of lithium and iron ions doping in the lithium-manganese oxide spinel structure B.A. Orlowski, B.J. Kowalski, E. Guziewicz, E. Lusakowska, V. Osinniy, I.A. Kowalik, M.A. Pietrzyk, E. Nossarzewska-Orlowska, A. Bukowski, R.L. Johnson B.A. Orlowski, V. Osinniy, P. Dziawa, M. Pietrzyk, B.J. Kowalski, B. Taliashvili, T. Story, R.L. Johnson P21 51 P22 52 P23 53 P24 54 Gd 4f electrons contribution to Si/Gd valence band P25 55 Fano resonance investigation of PbTe layers with Eu and Gd ions P26 56 IV

5 Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) A.Palewicz, R. Przeniosło, I. Sosnowska, A.W. Hewat, I. Margiolaki W. Paszkowicz, R. Minikayev, J. Piętosa, C. Lathe, J. Nowak W. Paszkowicz, P. Piszora, F. Firszt, H. Męczyńska, S. Łęgowski, M. Knapp, C. Baehtz W. Paszkowicz, W. Szuszkiewicz, A. Yamaguchi, C. Lathe, E. Dynowska, J.Z. Domagała M.A. Pietrzyk, B.J. Kowalski, B.A. Orlowski, W. Knoff, V. Osinniy, I.A. Kowalik, T. Story, R.L. Johnson M.A. Pietrzyk, B.J. Kowalski, B.A. Orlowski, V. Osinniy, W. Dobrowolski, Z. Golacki, R.L. Johnson M.A. Pietrzyk, B.A. Orlowski, B.J. Kowalski, P. Dziawa, V. Osinniy, B. Taliashvili, R.L. Johnson P. Piszora, M. Kozak, J. Darul, W. Nowicki, A. Muszyński, D. Trots Atomic displacements in BiFeO 3 as a function of temperature P27 57 High-pressure study of α and β polymorphs of germanium nitride Lattice parameters of (Zn,Mg)Se crystals as a function of temperature P28 (ext) 58 P29 60 High-pressure diffraction study of α -Al 2 CO P30 61 Mn 3d contribution to the valence band of Mn/GeMnTe P31 62 Resonant photoemission study of GeEuTe and GeFeTe P32 63 Valence band of PbGdTe layer under Gd atoms deposition P33 64 Synchrotron X-ray powder diffraction studies on the Morasko meteorite P34 65 P. Piszora, W. Nowicki Influence of iron-ion substitution on the pressure-induced phase transition in LiMn 2-x FexO 4 P35 66 W.M. Kwiatek, M. Podgórczyk, Cz. Paluszkiewicz, A. Balerna, A. Banaś, A. Kisiel, G. Falkenberg P. Romanowski, J. Bak-Misiuk, E. Dynowska, A. Shalimov, S. Kret, P. Dluzewski, A. Misiuk, W. Caliebe, W. Szuszkiewicz Zn and S XANES analysis of prostate tissues and cells P36 67 Structure of Si:Mn annealed under ambient and enhanced stress conditions M. Rut-Marcinkowska Analiza wyników badań nad przyswajaniem wiedzy o promieniowaniu synchrotronowym w szkołach ponadpodstawowych Analysis of assimilation of knowledge on synchrotron radiation in middle schools K. Schneider, P. Peczkis, Cz. Kapusta, D. Zajac, P. Pasierb, M. Rekas K. Schneider, M. Sikora, Cz. Kapusta, K. Michalow, Th. Graule, A. Vital, M. Radecka, M. Rekas, D. Zajac P37 68 P38 69 XAFS study of protonic solid electrolytes P39 70 XAFS study of TiO 2 -based photoelectrode materials P40 71 L. Domka, N. Stachowiak, A. Malicka Production and structural investigation of polyethylene composites with modified kaolin P. Starowicz, C. Battaglia, F. Clerc, A. Prodan, L. Despont, H.J.P. van Midden, A. Szytuła, M.G. Garnier, P. Aebi K. Szpotkowski, M. Kozak, L. Domka, S. Jurga P41 72 Charge density waves and superconductivity in ZrTe 3 P42 73 SAXS studies of DPPC-cationic surfactant system P43 74 M. Kozak, G. Ślósarek, A. Szymańska The SAXS and rheological studies of HEWL amyloid formation P44 75 D. Wardecki, R. Przeniosło, J. Stolarski, M. Mazur, M. Brunelli W. Wierzchowski, K. Wieteska, T. Balcer, A. Malinowska, W. Graeff, W. Hofman In situ studies of the aragonite-calcite transition in mineral and biogenic materials Application of back-reflection topographic methods for identification of dislocations in 6H and 4H SiC crystals P45 76 P46 77 V

6 Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) K. Wieteska, W. Wierzchowski, E. Wierzbicka, A. Malinowska, M. Lefeld-Sosnowska, T. Łukasiewicz, W. Graeff A. Wolska, I.N. Demchenko, K. Lawniczak-Jablonska, M. Klepka, J. Sadowski, E. Holub-Krappe, A. Persson, D. Arvanitis M. Kozak, S. Wołoszczuk, M. Banaszak, M. Radosz D. Zając, D. Chylarecka, Cz. Kapusta, R. Podgajny, B. Sieklucka, A. Rothkirch, A. Webb D. Klinger, R. Sobierajski, R. Nietubyć, J. Krzywiński, J. Pełka, M. Jurek, D. Żymierska, S. Guizard, H. Merdji X-ray topographic studies of defect structure in YVO 4 crystals P47 78 XANES studies of Mn K and L 3/2 edges in the (Ga,Mn)As layers modified by high-temperature annealing Small angle X-ray scattering study of selected diblock copolymers A synchrotron study of high dimensional cyano-bridged networks of 3d,4d-5d elements Structural modification of poly(methyl methacrylate) by single femtosecond pulse P48 79 P49 80 P50 81 P51 82 regular contributions P. Grochulski Are the bending magnet beamlines appropriate for protein crystallographers? W. Szuszkiewicz Po co fononom synchrotron? Studies of phonons with the use of synchrotron radiation: what for? M. Gilski Automatyzacja pomiarów synchrotronowych Automatisation of synchrotron measurements J. Pelka Promieniowanie synchrotronowe w biologii i medycynie Synchrotron radiation in biology and medicine D. Żymierska Z życia PTPS News from the PSRS Jobs at ESRF 19 K. Jabłońska Warsztaty Naukowe Zastosowanie absorpcji rentgenowskiej do określania lokalnej struktury atomowej i elektronowej materiałów Workshop Application of X-ray absorption spectroscopy to determination of local atomic and electronic structure of materials E.A. Görlich, W. Paszkowicz Panel Discussion Crystallographic Applications of the Polish Synchrotron at the Symposium of the Polish Crystallographic Society, Wrocław, European Powder Diffraction Conference, EPDIC-11, First Meeting of International Advisory Committee for Polish Synchroron Project, Kraków, th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS 2008), Ameliówka, BRUKER 116 Skorowidz autorow 117 Useful addresses / conferences organised by PSRS 117 Conference proceedings of meetings organised / co-organised by Polish Synchrotron Radiation Society, VI

7 Synchrotron Light News / Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) SYNCHROTRON LIGHT NEWS Membership of Poland in ESRF. The web page of the Polish membership in ESRF was created under address: The information about these projects with the participation of Polish scientists, for whom the beamtime was allocated, short reports from performed experiments, photos of Polish users, statistics [of the use of ESRF beamlines] and other useful information can be found there. The Polish representative in the ESRF Council is Prof. Krystyna Jabłońska, President of the PSRS, and in the Administrative and Financial Committee - doc. dr hab. Bogdan Kowalski, a member of PSRS Council. The Polish representatives have already took part in the meetings at ESRF and get be acquainted with problems discussed there. Negotiations with representatives of three Associated Members of ESRF (Israel, Portugal and Austria) to form a Consortium to be a full ESRF member were initiated by Polish representatives. First Conference on collaboration of East-central European countries at the Polish synchrotron Project, Zakopane, May 11-13, The scientists representing synchrotron radiation users community from Austria, Czech Republic, Hungary, Slovakia and Poland were invited to take part in the first meeting on our regional collaboration (see Fig. 1). The Conference took place in Zakopane, May 11-13, The following main issues have been addressed and discussed: 1. Present status of the Polish Synchrotron project, 2. Presentation of the official science policies in our countries, 3. Estimation of present and future interest of researchers of our countries in particular fields of the SR science, 4. Feasibility of creation of certain specialized beamlines at the top quality level, 5. Financial framework of cooperation: no direct financial participation is expected. However it is possible and welcome e.g. in the form of beamline ownership, 6. A level of contacts (institutions, societies, governments), 7. Organisational forms - participation in the Users Advisory Committee, 8. Feasible human resources in our countries: Education & training of young scientists (in particular in accelerator physics), 9. Possibility of extending the Centralsync initiative on matters concerning the collaboration on the access to the future facility. The delegates of Czech Republic informed that the idea of building a synchrotron light source at Brno was recently born. The project should be financed with European structural funds. The project of the synchrotron radiation source in Kraków received a broad support of participants of the meeting and the idea of close collaboration was eagerly welcome. Attempts will be made to achieve a formal support from interested countries, at the highest possible level. To accomplish this task, broad information on the enterprise should be made available to scientific institutions and research communities of our countries. In general opinion of the speakers, one of the basic advantages of availability of the synchrotron source in this part of Europe is the considerable increase in number of active users. This is the most desired result as a number and structure (represented scientific disciplines) are by far not satisfactory as compared to leading countries of the world. As far as a practical form of the involvement is concerned, one of possible actions may be construction of beamlines by international groups or consortia dedicated to these specific tasks. It is worthwhile to devote much effort to create beamlines and end-stations for specific, particular applications at the most advanced level. A broad representation of countries of the region will be secured in the advisory bodies of the facility. European XFEL project. Construction of the European Xray laser facility, XFEL, starts in early On June 5, 2007, the German Federal Minister of Education and Research, Dr. Annette Schavan, officially launched the XFEL facility (see Fig. 2). The funding negotiations with the 12 interested countries are so far advanced that the construction of this new research facility, which is very much sought after by the international scientific community, can now begin, said Schavan in front of representatives of the press and the guests of the launching ceremony. Read more at The representative of Polish government Dr. Jacek Gierliński was present at the ceremony (second from the left in Fig. 2). Consortium XFEL Polska. The Polish Consortium XFEL Polska was created in January Information about consortium activity can be found at the web page The main goal of the Consortium is to appoint a company with limited liability to take Polish share in XFEL as well as to act in the direction of significant participation of Poland in the construction and exploitation of the facility. Eighteen Polish scientific, educational and industrial institutions formed the Consortium. For the next four years the Soltan Institute for Nuclear Studies under leadership of Dr. Sci. Grzegorz Wrochna was chosen as a Consortium coordinator and representative. Other institutions can join the Consortium at any time. A project of free electron laser in Poland. A project for financing from structural funds of a free electron laser, POLFEL (Świerk) has been submitted to Ministry of Science and Higher Education (http://www.polfel.pl). Next ISSRNS Meeting. 9 th ISSRNS Meetring will be held in the Ameliówka Hotel (Mąchocice/Masłów near Kielce, in the Saint Cross Mountains region, central Poland) in June For more detailed information see the end pages of this volume.

8 Synchrotron Light News / Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) Figure 1. Figure 2. 2

9 KSUPS-2007: Welcome / Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) 7. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego Poznań, września 2007 organizowane przez Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego Wydział Fizyki i Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Komitet Programowo-Organizacyjny KSUPS 2007 Przewodniczący - Maciej Kozak (UAM) Wiceprzewodniczący - Paweł Piszora (UAM) Sekretarz - Kamil Szpotkowski (UAM) Skarbnik - Wojciech Kwiatek (IFJ PAN) Wydawca - Wojciech Paszkowicz (IF PAN) Członkowie Andrzej Burian (UŚ) Jolanta Darul (UAM) Krystyna Jabłońska (IF PAN) Danuta Żymierska (IF PAN) Sponsorzy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego BRUKER Polska Sp. z o.o.

10 KSUPS-2007: Welcome / Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) Fot. 1. Collegium Chemicum. Fot. P. Piszora Fot. 2. Collegium Physicum. Fot. M. Kozak WELCOME TO KSUPS 2007 Siódme Krajowe Sympozjum Użytkowników Promienio-wania Synchrotronowego (7 KSUPS) odbywa się w dniach września 2007 roku w Poznaniu. Jest to kolejna konferencja naukowa, z cyklu spotkań odbywających się co dwa lata pod patronatem Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego (PTPS). Jej organizatorem w tym roku jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Polskim Towarzystwem Promieniowania Synchrotronowego. Gospodarzami tegorocznego Sympozjum są Wydziały Fizyki i Chemii UAM. Tematyka obecnego Sympozjum jest bardzo szeroka i obejmuje niemal wszystkie metody badawcze wykorzystujące promieniowanie synchrotronowe, jak również jego zastosowanie w nanotechnologii, chemii i fizyce materiałowej, biologii, paleobiologii oraz medycynie. Cyklicznie organizowane konferencje KSUPS od wielu lat cieszą się dużym uznaniem polskich naukowców. W programie tegorocznego spotkania przewidziano dziewięć przeglądowych wykładów plenarnych, poświęconych różnym metodom badawczym wykorzystującym promieniowanie synchrotronowe. Wykłady te wygłoszone zostaną przez wybitnych krajowych specjalistów. Ponadto w trakcie dziesięciu referatów oraz poprzez ok. pięćdziesiąt prezentacji plakatowych przedstawione będą najnowsze wyniki badań uzyskane przy użyciu promieniowania synchrotronowego. Bardzo ciekawie zapowiada się również prowadzona w trakcie jednego z wykładów zdalna sesja pomiarowa w ESRF. Nasze tegoroczne spotkanie nabiera szczególnej wymowy. Po sześćdziesięciu latach od pierwszego eksperymentu wykazującego istnienie promieniowania synchrotronowego pojawiła się realna szansa stworzenia źródła tego światła również w naszym kraju. Warto podkreślić, że tegoroczne sympozjum odbywa się w roku, w którym podjęto strategiczną dla polskiego środowiska naukowego decyzję budowy Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie. Decyzja ta jest konsekwencją znacznej aktywności krajowych środowisk naukowych w tej dziedzinie. Od niedawna Polska jest członkiem Europejskiego Konsorcjum Promieniowania Synchrotronowego przy ESRF w Grenoble, a obecnie prowadzi negocjacje w sprawie udziału w budowie i eksploatacji najnowocześniejszego lasera na swobodnych elektronach w Hamburgu. Podjęto również prace nad projektem budowy polskiego źródła laserowego w Świerku koło Otwocka. W tej sytuacji szczególnej wagi nabiera przygotowanie kadry młodych badaczy, którzy będą potrafili wykorzystać te źródła w swojej pracy naukowej. Dlatego optymizmem napawa fakt, iż w kolejnych Sympozjach coraz liczniej uczestniczą także doktoranci i studenci. Tegoroczne Sympozjum, jak sądzimy, nie tylko będzie stanowić przegląd najnowszych wyników otrzymanych z wykorzystaniem źródeł synchrotronowych, ale umożliwi także, w oparciu o doświadczenie użytkowników promieniowania synchrotronowego, sprecyzowanie oczekiwań w stosunku do projektowanych nowych urządzeń, jak również przyczyni się do jak najpełniejszego wykorzystania już dostępnych źródeł promieniowania synchrotronowego przez krajowe ośrodki badawcze. Komitet Programowo-Organzacyjny 7 KSUPS dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w Sympozjum. Życzymy owocnych obrad i miłego pobytu w Poznaniu.

W. Paszkowicz, E.A Görlich Mapa Drogowa umacnia naukę europejską The Road Map strengthens the European science CONTENTS

W. Paszkowicz, E.A Görlich Mapa Drogowa umacnia naukę europejską The Road Map strengthens the European science CONTENTS W. Paszkowicz, E.A Görlich Mapa Drogowa umacnia naukę europejską The Road Map strengthens the European science CONTENTS abstract page I II Synchrotron Light News 1 KSUPS-7 7. Krajowe Sympozjum Użytkowników

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE

THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE THEORETICAL STUDIES ON CHEMICAL SHIFTS OF 3,6 DIIODO 9 ETHYL 9H CARBAZOLE Teobald Kupkaa, Klaudia Radula-Janika, Krzysztof Ejsmonta, Zdzisław Daszkiewicza, Stephan P. A. Sauerb a Faculty of Chemistry,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field

Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field Ludmil Drenchev Jerzy J. Sobczak Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field This project is funded by the Ministry of Education, Youth and

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

The 45 th International Biometrical Colloquium

The 45 th International Biometrical Colloquium AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 The 45 th International Biometrical Colloquium 45 Międzynarodowe Colloquium Biometryczne Dymaczewo, Poland, 6 9 September 2015, Dymaczewo, 6 9 września 2015 CONFERENCE CIRCULAR

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Bioinformatyka wykład 3.I.2008

Bioinformatyka wykład 3.I.2008 Bioinformatyka wykład 3.I.2008 Białkowa bioinformatyka strukturalna c.d. krzysztof_pawlowski@sggw.pl 2008-01-03 1 Plan wykładu analiza i porównywanie struktur białek. doświadczalne metody badania struktur

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur

Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych InTechFun 1 Instytut Technologii Elektronowej ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Polskiej Sieci Fizyki i Technologii Akceleratorów Liniowych Wysokich Energii

Spotkanie Polskiej Sieci Fizyki i Technologii Akceleratorów Liniowych Wysokich Energii Liniowych Wysokich Energii 1. Nadprzewodzące cienkowarstwowe fotokatody Pb/Nb (R. Nietubyć). 2. Nadprzewodzące cienkowarstwowe wnęki rezonansowe dla akceleratorów (R. Nietubyć). 3. Opracowanie założeń

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Infrastruktury badawcze w Horyzoncie 2020 Konkursy 2016-2017

Infrastruktury badawcze w Horyzoncie 2020 Konkursy 2016-2017 Dzień informacyjny Infrastruktura badawcza IPPT PAN, Warszawa, 26.01.2016 Infrastruktury badawcze w Horyzoncie 2020 Konkursy 2016-2017 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych Prof. dr hab. A. Jabłoński Instytut Chemii Fizycznej PAN Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych 1. A. Jabłoński, The Role of the Backscattering Factor in Quantitative

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

Particles-Astrophysics-Cosmology Theory

Particles-Astrophysics-Cosmology Theory Particles-Astrophysics-Cosmology Theory Theory needs to explain the observed Universe with structure formation initiated by adiabatic, nearly scale invariant primordial fluctuations This demands a concerted

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers

CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers Summary BESTUFS II national seminar in Poland 5 th February 2008 CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

ESCA+AES Electron Spectroscopy for Chemical Analysis + Auger Electron Spectroscopy

ESCA+AES Electron Spectroscopy for Chemical Analysis + Auger Electron Spectroscopy ESCA+AES Electron Spectroscopy for Chemical Analysis + Auger Electron Spectroscopy Badanie składu chemicznego powierzchni z wykorzystaniem elektronów ESCA zasada metody Electron Spectroscopy for Chemical

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo