SAMORZĄDNY. ale jarmark str wokół strefy str str. 5-38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMORZĄDNY. ale jarmark str. 14-15. wokół strefy str. 30-43. str. 5-38"

Transkrypt

1 1 SAMORZĄDNY KOSTRZYN str ale jarmark str wokół strefy str

2 2

3 3 Firma AUTO-MAX powstała 14 lat temu z myślą o profesjonalnej i kompleksowej obsłudze klientów, dla których ważna jest wysoka jakość usług, komfort i przystępna cena. Pierwotnie zakład posiadał niewielką przydomową myjnię ręczną. Dziś firma prowadzi profesjonalną myjnię samoobsługową, ręczną, wulkanizację, skup złomu i metali kolorowych oraz Stację Demontażu Pojazdów. Firma jako jedyna w mieście wykonuje także mycie podwozi samochodowych. W myjni używane są wyłącznie renomowane włoskie detergenty. Są to środki chemiczne spełniające restrykcyjne normy ekologiczne. Ponadto posiadają bardzo dobre właściwości konserwujące karoserię i są wysoce antykorozyjne oraz odporne na promieniowanie słoneczne. Przy myjni znajduje się poczekalnia, w której osoby oczekujące na umycie swojego samochodu mogą wypić kawę i posłuchać radia. Odwiedzając AUTO-MAX każdy klient może liczyć na gwarantowaną satysfakcję i zadowolenie. Serdecznie zapraszamy.

4 4 wokółgospodarki

5 zdrowiewypoczynek 5

6 6 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 11 grudnia br. odbyło się piąte wspólne posiedzenie członków przyszłego Eurodystryktu TransOderana EUWT, w ramach procesu tworzenia ugrupowania, stosownie do harmonogramu procesu tworzenia EUWT TransOderana. W obradach brał udział Burmistrz Miasta Andrzej Kunt, który rozpoczął spotkanie. Podczas obrad zostali przedstawieni nowi członkowie przyszłego ugrupowania - Bogdaniec, Santok, PWSZ w Gorzowie Wlkp. Ponadto, przekazano informacje o realizacji zatwierdzonego wniosku SPF w celu dalszego finansowania procesu tworzenia EUWT, oraz dyskutowano na temat przyjęcia nowego statutu. Spotkanie związane było z projektem pn. Sieć współpracy jednostek samorządu terytorialnego wzdłuż linii kolejowej Berlin-Piła. Sieć wspópracy ma na celu wspieranie zrównoważonego, ekonomicznego, społecznego i terytorialnego rozwoju jednostek samorządu lokalnego położonych wzdłuż linii kolejowej Berlin - Gorzów Wielkopolski - Piła, w kierunku życiodajnej tętnicy poprzez koordynację i wspieranie współpracy jej członków. Terytorialnie projekt jest ograniczony tylko do rozwoju obszarów wiejskich w strefie oddziaływania linii kolejowej oraz rewitalizacji połączenia kolejowego, jako takiego. Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą Urząd Miasta informuje dodatek energetyczny Od 1 stycznia osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa Prawa energetycznego wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Nowe przepisy definiują, że jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Minister Gospodarki dnia 29 listopada 2013 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r., dla gospodarstwa domowego : 1. prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc; 2. składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc; 3. składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc. Dodatek energetyczny będzie przyznawał burmistrz miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które będą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. W Urzędzie Miasta Kostrzyna nad Odrą wnioski przyjmuje Referat Gospodarki Mieszkaniowej. Szczegółowe informacje udzielane są również pod nr tel i

7 SAMORZĄDNY KOSTRZYN rok był rokiem uznawanym za bardzo niepewny, wręcz krysowy dla gospodarki, samorządów i finansów publicznych. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dla Kostrzyna był to dobry rok. Wykonaliśmy zaplanowane zadania, nie wstrzymaliśmy żadnej inwestycji, nie borykaliśmy się z problemem zamykania szkół i zwolnień nauczycieli ominęły nas problemy, które niestety miały inne samorządy. W Kostrzynie pracowaliśmy spokojnie z pełną świadomością realizując zadania bieżące i przygotowując nowe plany do korzystania ze środków unijnych w perspektywie finansowej Miasto ma dobrą sytuację finansową. W mijającym roku zrealizowaliśmy w pełni nasze plany inwestycyjne. Konsekwentnie dążymy do szeroko pojętej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz tworzenia dogodniejszych warunków dla codziennego życia w mieście. Wykonaliśmy ponad 21 zadań inwestycyjnych, z których najważniejsze zadanie dotyczyło rozwoju turystyki - zakończyliśmy rewitalizację Bastionu Filip wraz z wystawą, której uroczyste otwarcie zaplanowaliśmy na 9-10 maja 2014 r. W 2013 roku zmuszeni byliśmy również do podjęcia wysiłku finansowego w interwencyjną i pilna naprawę tzw. lewej flanki bastionu Król, z powodu zagrożenia dla obiektu i turystów. XVI wieczne mury osłabione podczas ostatniej powodzi wymagały natychmiastowej interwencji, którą wykonaliśmy w listopadzie 2013 roku. Jesienią zakończyliśmy również zadanie w rejonie Alei Solidarności. W tzw. trójkącie pomiędzy ulicami Jana Pawła II-Orła Białego-Jagiellońską powstały nowe miejsca parkingowe oraz drogi i chodniki. Zakończyliśmy I etap przebudowy dróg lokalnych na Osiedlu Drzewice (ulice Szkolna, Polna, Wąska). Przygotowani jesteśmy do kontynuacji przebudowy pozostałych dróg na Osiedlu Drzewice. Rozpoczęliśmy przebudowę targowiska przy ul.mickiewicza, zadanie będzie trwało do lata 2014 roku. Wykonaliśmy także modernizację domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym polegającą na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonaniu nowego pokrycia dachowego z orynnowaniem. Przygotowujemy się zakończenia remontu, budowy kolejnych alejek i nowego oświetlenia na cmentarzu. Nie zabrakło środków na bogatą ofertę kulturalną i sportową w mieście oraz pomoc dla organizacji pozarządowych. Uważam, że bardzo sprawnie przeprowadziliśmy wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co wielu gminom niestety się nie udało. W 2013 roku nastąpił pierwszy krok w aktywizacji turystycznej naszych rzek. Jest statek Zefir, który w 2014 roku będzie odbywał regularne kursy po Odrze i Warcie. Miasto powoli zacznie wykorzystywać i ten atut. Uważam, że pomimo zmian przepisów, nakładania na samorząd wciąż nowych zadań oraz sporej niepewności ekonomicznej z jaką mieliśmy do czynienia w 2013 roku, to był to dla Miasta dobry rok. Z wykonanych zadań złożę Państwu szczegółowego sprawozdanie w kolejnych wydaniach Samorządnego Kostrzyna. Dzisiaj życzę Kostrzynianom żeby nadchodzący 2014 rok nie przyniósł nam nowych zmartwień i był jeszcze lepszy niż mijający 2013 rok. Wszystkiego najlepszego! Andrzej Kunt

8 8 SAMORZĄDNY KOSTRZYN RADNI OBRADOWALI NA KOMISJACH 12 grudnia br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się posiedzenie komisji Rady Miasta przed zaplanowaną na dzień 19 grudnia XXXV Sesją Rady Miasta. Obrady prowadził radny Michał Kunt. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych oraz burmistrz Andrzej Kunt, zastępca burmistrza Zbigniew Biedulski, skarbnik miasta Janina Rapacz, sekretarz miasta Anna Suska, kierownicy komórek organizacyjnych UM: Marzena Brenk-Sułkowska, Zbigniew Jakubowski, Małgorzata Kraszewska, Anna Wasielak, Agnieszka Żurawska- -Tatała, dyrektor KCK Zdzisław Garczarek, przedstawiciele prasy lokalnej Jakub Pikulik i Stefania Martynowicz oraz p. Nina Kowalska. Radni wysłuchali informacji kierownika biura integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej UM Agnieszki Żurawskiej - Tatała dotyczącej przyszłej perspektywy finansowej W nowym okresie programowania Polska pozostanie największym beneficjentem środków Unii Europejskiej otrzymamy 72,9 mld euro na politykę spójności. Dofinansowanie projektów unijnych wynosić będzie do 85%, a podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym, dzięki czemu beneficjenci zaoszczędzą łącznie ok. 18 mld euro. Za koordynację przygotowania dokumentów programowych oraz rozwiązań wdrożeniowych i instytucjonalnych odpowiedzialne jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wsparcie z przyszłego unijnego budżetu będzie ukierunkowane przede wszystkim na rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, a także gospodarki ekologicznej, konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu. Wdrażanie tego typu działań będzie możliwe w ramach nowych 16 programów operacyjnych, które będą instrumentami dwufunduszowymi, tj. finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), co oznacza, że ze środków tych będzie można realizować zarówno projekty miękkie (np. szkolenia), jak i inwestycje w infrastrukturę.na poziomie krajowym realizowanych będzie 8 programów operacyjnych finansowanych z: EFRR, EFS, Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR- ROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Jednym z najważniejszych narzędzi wsparcia miast będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Miasta i miejscowości położone w ich obszarach funkcjonalnych (czyli np. okoliczne gminy, których mieszkańcy studiują, pracują lub korzystają ze znajdujących się w mieście instytucji kultury czy zdrowia) dzięki ZIT zostaną włączone w zarządzanie programami operacyjnymi i będą mogły realizować kompleksowe projekty (np. łączące wsparcie typowo inwestycyjne z miękkim, tzn. ze szkoleniami, pomocą osobom wykluczonym itp.), dokładnie odpowiadające ich potrzebom. Wiadomo już, że dostępność funduszy UE nastąpi dopiero pod koniec 2014 r. Przesunięcie to wynika z opóźnienia przyjęcia nowej perspektywy finansowej UE przez Radę Europejską. Po wysłuchaniu tej informacji prowadzący obrady poprosił o zabranie głosu mieszkankę miasta Ninę Kowalską, która, w imieniu pielęgniarek szkolnych, wyraziła opinię w temacie dotyczącym profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, zaapelowała do radnych o zainteresowanie się problematyką zdrowotną dzieci, oraz zaapelowała o wygospodarowanie w budżecie miasta środków na szczepienia 12-letnich dziewczynek przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy. Panią Ninę Kowalską wsparł radny INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia br. Urząd Miasta będzie czynny dla Interesantów w godzinach od 7.30 do Piotr Tadla, który złożył formalny wniosek o zapisanie w budżecie kosztu szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Najważniejszym punktem obrad było omówienie projektu przyszłorocznego budżetu miasta, którego podstawowe założenia omówił burmistrz Andrzej Kunt. Na inwestycję zaplanowaliśmy ponad 20 mln złotych ( wydatki ogółem zł), bez konieczności zaciągania kredytu. Jest to działanie świadomie i celowe, po to, żebyśmy mogli w pełni skorzystać ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Dochody zaplanowano w wysokości zł. Radni szczegółowo omówili projekt budżetu zarówno po stronie dochodów jak i planowanych wydatków. Projekt budżetu miasta na 2014 rok dostępny jest w biuletynie informacji publicznej (BIP) na stronie Urzędu Miasta O szczegółach najważniejszego planu finansowego miasta, planowanych inwestycjach, remontach oraz innych wydatkach będziemy informować w kolejnych wydaniach Samorządnego Kostrzyna. Poza omówieniem projektu budżetu miasta na 2014 rok radni zapoznali się także z projektami uchwał w sprawach: udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych; zmiany uchwały NR XIX/146/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków budżetu Miasta zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze; zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego, przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu Ochrony i Promocji Zdrowia na rok Radni zajęli się również projektem uchwały w sprawie ustanowienia medalu Za zasługi dla Miasta Kostrzyna nad Odrą oraz określenia Regulaminu nadawania medalu oraz ustaleniem planu pracy Rady Miasta na kolejny rok. Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą

9 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 9 Nowe drogi gruntowe na terenie miasta pojawiają się wraz z powstawaniem nowych osiedli na obrzeżach Kostrzyna. Niestety, koszt budowy asfaltowych lub brukowych dróg utwardzonych, wraz z instalacją wodną i sanitarną a także elektrycznością, to koszt nawet 4 mln zł za kilometr. Z tego powodu mieszkańcy Szumiłowa, Drzewic czy Warnik czekają na bezpieczną drogę dojazdową do swoich domów od lat. Kostrzyn nad Odrą jako jedno z pierwszych miast w regionie postanowił modernizować drogi gruntowe za pomocą technologii płyt PDTP. Technologia pozwala na budowanie drogi ponad 5-krotnie mniejszym nakładem finansowym. Drogi gruntowe ze względu na swoją specyfikę wymagają nieustannych modernizacji, które zazwyczaj po krótkim czasie ponownie trzeba naprawiać. Od początku września trwała modernizacja gruntówek na ulicy Polnej, Szkolnej i Wąskiej na Osiedlu Drzewice w Kostrzynie nad Odrą. Pierwszy etap zakończył się 30 października i objął ponad kilometr dróg gruntowych, wykonanych technologią płyt PDTP. Koszt inwestycji wyniósł około 300 tys. zł, tradycyjną metodą inwestycja kosztowałaby od 2 do 4 mln zł. Technologia jest oparta na płytach o szerokości 80 cm i o grubości 16 cm, każda płyta jest zbrojona. Płyty łączone są na półokrągłe zakładki, dzięki czemu swobodnie możemy z nich tworzyć łuki. Droga z poboczem posiada 4 metry szerokości. Drugi etap obejmował dokończenie modernizacji ulicy Polnej i Topolowej na długości 500 metrów i kosztował około 100 tys. złotych. Kolejna jesienna inwestycja drogowa objęła tzw. kwartał ulic: Jana Pawła II, Orła Białego, Solidarności i Jagiellońskiej. Prace koncentrowały się głównie na ulicy Solidarności, a ich efektem jest nowy deptak, parkingi oraz oświetlenie w obrębie tych ulic. Projekt został wykonany wyłącznie ze środków własnych Miasta. W ramach przetargu został wykonany także chodnik przy ulicy Wodnej w kierunku do Szkoły Ponadgimnazjalnej oraz łącznik ulicy Głównej z Morelową. Koszt inwestycji wyniósł 820 tys. zł. Zakończył się także I etap modernizacji miejskiego rynku. Projekt jest realizowany dzięki wsparcia z programu rozwoju obszarów wiejskich. Ze względu, że rynek w dużej części ma charakter rolniczo-handlowy udało się pozyskać prawie milion złotych z funduszu wsparcia obszarów wiejskich. Zakończony etap objął przebudowę głównego ciągu pieszo-jezdnego, remontu toalet, płotu oraz oświetlenia targowiska. Następny etap inwestycji obejmie modernizację alejek oraz 21 zadaszonych stanowisk, przeznaczonych na handel płodów rolnych. Całość inwestycji ma kosztować około milion złotych i zgodnie z harmonogramem prac musi się zakończyć do 10 września przyszłego roku. Bartosz Gajewski

10 10 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Gotowi do zimy Tegoroczna złota polska jesień będzie powoli ustępować miejsca zimie. Obecne poranne oszronienia nawierzchni dróg mogą wkrótce stać się bardziej dokuczliwe przez opady śniegu czy śniegu z deszczem. Urząd Miasta jest już gotowy do podjęcia działań mających złagodzić skutki tych zjawisk. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmy i podpisano umowy na zimowe utrzymanie gruntowych dróg gminnych (zadanie będzie realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe PAŃCZYK, do dnia roku) oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych, chodników, parkingów oraz kładek dla pieszych na terenie Miasta w sezonie zimowym 2013/2014 (wykonawcą zadania do dnia roku będą Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą). W Kostrzynie nad Odrą przyjęto trzy kategorie zimowego utrzymania dróg. Pierwszą kategorią zimowego utrzymania objętych jest ponad 10 km dróg, 15 tys. m² chodników, 3 tys m² parkingów. Są to ulice główne, przelotowe gdzie jezdnia będzie odśnieżona i posypana piaskiem na całej szerokości. z dodatkiem środków obniżających temperaturę zamarzania. Ulice powinny być przejezdne w czasie do 2 godzin po ustaniu zjawisk atmosferycznych.w drugiej kategorii zimowego utrzymania są ulice ważne dla ruchu osiedlowego i lokalnego. Jezdnia może być tu odśnieżona na 80% szerokości. Śliskość zimowa będzie likwidowana przy użyciu piasku, generalnie w ciągu 4 godzin po ustaniu zjawisk atmosferycznych. Kategoria III to pozostałe ulice i drogi Jezdnia odśnieżona na szerokości umożliwiającej ruch pojazdów tj. min. 5,5m dla dwukierunkowej i 2,6 m dla jednokierunkowej. Szczegółowy podział dróg utrzymywanych przez miasto oraz ich kolejność odśnieżania przedstawia tabela nr 1. W sprawie zimowego utrzymania dróg można kontaktować się z Urzędem Miasta pod nr telefonu lub owo: um.gov.pl. Kolejnośc odśnieżania dróg krajowych na terenie miasta przedstawiamy w tabeli nr 2. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze na sieci dróg województwa lubuskiego rozmieszczony został system stacji monitorujących aktualną sytuację pogodową. Dzięki wyposażeniu ich w kamery, każdy kierowca, korzystając z Internetu może sprawdzić aktualne warunki panujące na drogach. Warto zatem, przed rozpoczęciem podróży sprawdzić informacje pod adresem internetowym lub Szczegółowe informacje o stanie dróg w naszym województwie można także uzyskać w Punkcie Informacji Drogowej w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze działającym całą dobę. Telefon do PIDu: /68/ lub ogólnopolski numerem infolinii drogowej GDDKiA Przypominamy, że działania wszystkich służb drogowych mają na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowitą likwidację.

11 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 11

12 12 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Polsko-niemiecka inkluzyjna firma uczniowska Kawa na szczęście, jest projektem pedagogicznym realizowanym w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz w Niemczech, finansowanym przez Ministerstwo ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży w ramach Funduszu Innowacyjnego. Projekt realizowany jest od stycznia 2013 r. W jego działania bezpośrednio zaangażowanych jest ponad 20 uczniów: z kostrzyńskiego Zespołu Szkół, z OHP Lubsko i Krośno oraz szkoły z Seelow. Celem projektu jest umożliwienie młodzieży praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas warsztatów, jak również zdobycie i wykorzystywanie przez nich kompetencji m.in. własnej inicjatywy, znajomości języka obcego, gotowości do przejęcia odpowiedzialności oraz umiejętności pracy w grupie. Nowe umiejętności są niezbędne do sprawnego radzenia sobie w życiu zawodowym po ukończonej szkole, w tym ewentualnego otwarcia własnej działalności gospodarczej. W czasie warsztatów młodzież uczestniczyła w różnych kursach, tj. kurs baristy, serwowania, pieczenia ciast, księgowości, florystyczny, animacje językowe, warsztaty fotografii, redagowania książek. Oficjalne otwarcie uczniowskiej Kawiarni odbyło się 20 maja 2013 roku. Od tego momentu, w każdy weekend w Zamku w Trebnitz uczestnicy projektu przez całe wakacje prowadzili swoją kawiarnię. Zwieńczeniem całorocznej pracy była wycieczka do Rzymu dla wszystkich uczestników projektu. Przed wyjazdem młodzież przygotowała trasę wycieczki oraz zebrała informacje na temat najważniejszych zabytków. Uczestnicy projektu zwiedzili m.in. ruiny Imperium Rzymskiego, Plac i Bazylikę Św. Piotra, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Fontannę di Trevi, Schody Hiszpańskie. Poznali także włoską mentalność oraz regionalne przysmaki. Polsko-niemiecki projekt będzie kontynuowany od stycznia przyszłego roku. Dla szkolnej młodzieży udział w kolejnej edycji pedagogicznego przedsięwzięcia jest znakomitą szansą na integrację międzyszkolną, oraz pierwsze zawodowe doświadczenie. Monika Kardas

13 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 13 Tak, zdecydowanie możemy tak stwierdzić. Dlaczego? Już wymieniam powody: Dajemy Wam możliwość innego spojrzenia na życie z jego lepszymi i gorszymi stronami, szukając tych lepszych oczywiście. Pierwszym przykładem jest Klub Kobiet BABILĄD działajacy przy fundacji Alternatywa, który w roku 2012 miał być tylko jednorocznym projektem a tu proszę kończy się kolejny rok a BABI- LĄD ma się dobrze a nawet coraz lepiej mimo braku jakiegokolwiek finansowania z zewnątrz radzimy sobie same. Klubowiczki uczestniczą w ważnych wydarzeniach lokalnych ; zaczęłyśmy wiosną od wystawy rękodzieła w Neulewin, następnie uczestniczyłyśmy w dożynkach powiatowych z wystawą filcowych rękodzieł, udział w targach w Bad Freienwalde, na których stoisko Alternatywy cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, to również udział w Dniach Twierdzy czy w końcu zaproszenie stowarzyszenia Ars Vita na jarmark adwentowy, w którym nasz udział stał się już naszą tradycją. Naszym debiutem był również udział w jarmarku świątecznym w Seelow, z którego zdjęcia Państwo właśnie oglądacie, gdzie - jak widać - zostałyśmy bardzo ciepło przyjęte przez sąsiadów zza Odry. Fundacja Alternatywa to nie tylko Babiląd, to również dbanie o bezpieczeństwo prowadziliśmy 3-miesieczny kurs samoobrony z warsztatami asertywności finansowany ze środków miasta Kostrzyn nad Odra, o którym pisałyśmy w czerwcowym wydaniu Samorządnego Kostrzyna. Jeśli będzie zainteresowanie to zorganizujemy kolejny kilka chwytów niekoniecznie z użyciem wielkiej siły może uratować nam życie i nie twierdzimy, że jest to potrzebne nie tylko kobietom. W lipcu na zaproszenie Miasta Kostrzyn nad Odrą prowadziłyśmy podczas akcji Kostrzyn, ale jazda projekt Dobrze, że jesteś, który skierowany był zarówno do mieszkańców naszego miasta, ale również do przyjeżdżających do nas woodstockowiczów - chciałyśmy zwrócić uwagę wszystkich na fakt, że warto otworzyć się na drugiego człowieka i mamy nadzieję, że nasze działania przyniosły zamierzony skutek. Od września prowadzimy również dwa projekty: jednym z nich jest opieka dla dzieci przy klubie kobiet BABI- LĄD, dzięki dofinansowaniu Wojewody Lubuskiemu i KSSSE. Daje to możliwość wyjścia z domu kobietom, które mają dzieci.dzieci najczęściej nie chcą iść do domu-tak bardzo im się podoba zabawa z panią Agnieszką Kwiatkowską-pedagogiem, a prywatnie mamą trójki dzieci i bardzo ciepłą osobą. Chłopcy i dziewczynki uczą się jak świetnie można się bawić bez komputera i telewizora, przy użyciu własnej wyobraźni, kredek, farb, kolorowych papierów i gier planszowych. Serca nam się radują widząc jak co piątek z zajęć wracają mamy i dzieci wszyscy radośni, zrelaksowani a przecież wiadomo radosna mama to i radosne dziecko. Liczymy zatem na wsparcie opieki dla dzieci również w przyszłym roku z pewnością rodziny tylko na tym zyskają. Jako, że jest to już ostatni artykuł Alternatywy w tym roku chciałybyśmy w sposób szczególny podziękować : pani Annie Suskiej sekretarz Miasta Kostrzyn nad Odra za ogromne wsparcie naszych działań, burmistrzowi Panu Adrzejowi Kuntowi za umożliwienie w tym roku naszych działań i wsparcie ich dotacjami, dyrektorowi Kostrzyńskiego Centrum Kultury za kulturalne wsparcie działan BABILĄDU, Panom Arturowi Malcowi i Romanowi Dziduchowi prezesom KSSSE za wsparcie działań dla dzieci przy Klubie Kobiet BABILĄD. Dziękujemy też bardzo naszej rzeczniczce Magdalenie Zawadzkiej oraz wspaniałym wolontariuszkom(a przy okazji klubowiczkom, na które zawsze możemy liczyć)joli Szukała (która poprowadziła również warsztaty robienia ozdób świątecznych), Anecie Zawadzkiej, Irenie Jakubowskiej, Dorocie Stefańskiej, Markowi Wojciechowskiemu oraz wszystkim przyjaciołom i ludziom dobrej woli. Wszystkim Państwu życzymy wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz udanego pomysłu na siebie w 2014 roku. W imieniu zarządu fundacji Alternatywa Prezes Julita Szkudlarek

14 14 SAMORZĄDNY KOSTRZYN W mroźny poranek, 7 grudnia na Placu Wojska Polskiego odbył się Jarmark Adwentowy, organizowany od kilku lat przez Stowarzyszenia Ars Vita i kostrzyński DPS Dom Seniora. Tradycyjnie na kramikach z różnościami można było kupić wszystko, co związane jest z Bożym Narodzeniem. Ale ósma edycja różniła się od pozostałych - poza stanowiskami handlowymi była cała masa atrakcji dla małych i dużych o czym piszemy w naszej relacji. Punktualnie o godzinie 11:00, przy dźwiękach piosenki Pada śnieg, nastąpiło uroczyste rozpoczęcie Jarmarku Adwentowego w Kostrzynie nad Odrą. Bogusława Strojnowska (pomysłodawczyni a zarazem dyrektor DPS Dom Seniora i prezes Stowarzyszenia Ars Vita ) w stroju Świętego Mikołaja serdecznie powitała wszystkich obecnych na Placu WP zapraszając do zwiedzania licznych kramików. Tak więc Stowarzyszenie Ars Vita oferowało ciepłe napoje i przepyszne ciasto; DPS Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą, kostrzyński oddział PZN, Klub Srebrny Włos z Dębna, Środowiskowe Domy Samopomocy z Kostrzyna nad Odrą i Górzycy, oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Kamienia Wielkiego ofertowały przepiękne ozdoby świąteczne wykonane przez swoich podopiecznych. Obecne było także Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem i kostrzyński oddział Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które poza ozdobami zachęcało do zakupów domowych wypieków, które jak zapewniali uczestnicy jarmarku rozpływały się same w ustach. Swój kramik miała także Fundacja Alternatywa, która oferowała wyjątkowe przedmioty z filcu oraz ozdoby świąteczne, wykonywane podczas ostatnich warsztatów, o których piszemy w grudniowym numerze. Po raz pierwszy w Jarmarku uczestniczyła Fundacja Nowoczesne Lubuskie, która zaprezentowała wyjątkową wystawę fotografii Macieja Szybiaka. Jak zdradza nam autor wystawa ta była integralna częścią Jasełek wystawionych na Placu WP. Fotografie dzieci miały na celu przybliżenie postaci granych przez małych aktorów ze szkoły podstawowej nr 2. Wystawa złożona z trzech plansz ukazywała portrety, sceny z prób oraz luźne scenki improwizowane na podstawie pomysłów dzieci. Wszyscy obecni na przedstawieniu doświadczyli kunsztu młodych aktorów, lecz to co działo się poza światłami jupiterów można było oglądać na zdjęciach. Aktywnie w organizację tego wyjątkowego wydarzenia włączył się także Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą, kostrzyńska biblioteka oraz Kostrzyńskie Centrum Kultury. Jarmark Adwentowy był skierowany nie tylko do kupujących, ale także dla dzieci, którym organizatorzy zapewnili całą masę atrakcji. I tak w samo południe nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Aniołem Jestem i wręczenie certyfikatów. Chwilę później na Plac WP weszli w wielkim stylu szczudlarze z Teatru Kulczyk Event Group z Krakowa, którzy w strojach aniołów i diabłów przypominali czym jest Adwent, jednocze-

15 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 15 śnie zabawiając dzieci zgromadzone na Placu WP. Nie zabrakło również Świętego Mikołaja, który szczodrze obdarowywał najmłodszych. Prawdziwym wydarzeniem był jednak korowód Moto Mikołajów (kostrzyńska Grupa Motocyklowa Free Riders), którzy przy ryku silników swoich maszyn efektownie wjechali na Plac WP i od razu przystąpili do obdarowywania naszych milusińskich słodyczami. To nie był bynajmniej koniec atrakcji dla najmłodszych kostrzyński magistrat w swoim namiocie rozdawał m.in. wyjątkowe Przytulanki, sponsorowane przez sklep Travel Free. Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą zaprosiła wszystkich do Baśniowego Lasu. W Baśniowej Pracowni czekała na wszystkich moc atrakcji dzieci przy pomocy rodziców, dziadków i kolegów z zaangażowaniem tworzyły z przygotowanych materiałów świąteczne ozdoby, które zawieszały na choinkach Baśniowego Lasu. Dla nieco starszych przygotowano Baśniową Księgę, w której już po kilku minutach pojawiły się świąteczne życzenia oraz przepisy na sernik, śledzie, a nawet topielce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też magiczne ciastka z wróżbą, a Bibliotekarze uczestniczyli też w głośnym czytaniu baśni Królowa Śniegu. Podczas Jarmarku Adwentowego miało miejsce także uroczyste przekazanie nowego wozu bojowego dla kostrzyńskiej Straży Pożarnej, ale o tym piszemy w innym artykule. Niewątpliwie należy natomiast wspomnieć o wszychstronnie utalentowanej Katarzynie Olejnik, która poza prowadzeniem całego Jarmarku kilkukrotnie wprowadziła nas w świąteczny nastrój śpiewając kolędy, w których pomagała jej kostrzyńska publiczność. Nie można także zapominać o występie młodzieży z Szkoły Podstawowej Nr2 pod kierunkiem Joanny Sikory, która zaprezentowała nam nowoczesną wersję przedstawienia Jasełkowego. Jarmark zakończył występ Drzewiczan w świątecznym repertuarze, po którym nastąpiło uroczyste rozświetlenie choinki na Palcu WP przez burmistrza miasta Andrzeja Kunta. Chwilę później była okazja do fotografii i wspólnego śpiewania kolęd można więc śmiało napisać, że pomimo mroźnego dnia serca ludzi zgromadzonych na Placu WP zostały rozgrzane do czerwoności. Pozostaje mi więc jedynie przyłączyć się do życzeń burmistrza, który życzył wszystkim Wesołych Świąt. Aleksander

16 16 SAMORZĄDNY KOSTRZYN

17 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 17 Za oknem słota typowo jesienna, depresyjna pogoda. Co tu robić w taki czas? Wyjść na spacer? Brr zimno, mokro i szaro odpada. Można poczytać książkę, zająć się gruntownymi porządkami, pograć z dziećmi w gry planszowe, można przetrwać listopadowy czas na wiele sposobów. Na jednym ze spotkań Babilądu stwierdziłyśmy(a właściwie zaproponowała Jola Szukała, a prezes Julita Szkudlarek pomysł z entuzjazmem przyjęła), ze trzeba zrobić jakieś warsztaty. No tak, ale jakie? Może takie związane ze świętami? No jasne, że tak! Pomysł zatwierdzony, poprosiłyśmy o pomoc Zdzisława Garczarka dyrektora KCK dzięki któremu miałyśmy salę i plakaty promujące wydarzenie za darmo. Wokół siebie mamy mnóstwo rzeczy, którym można nadać drugie życie FUNDACJA ALTERNATYWA powstała w roku Początkowo stawiała sobie za cel pomoc osobom uzależnionym, ale szybko okazało się, że w naszym mieście istnieją także inne grupy, którym potrzebna jest specjalistyczna pomoc. Tak narodził się BABILĄD oferta Fundacji skierowana do kobiet, które potrzebują oderwać od codziennych problemów, porozmawiać, a czasem zasięgnąć potrzeby specjalisty. Obecnie Alternatywa zajmuje się szeroko pojętą pomocą społeczną i stara się wychodzić naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności a także nawiązuje kontakty z organizacjami poza granicami kraju, które mają zbieżne cele. Siedzibą Fundacji Alternatywa jest ECSSiON Kręgielnia. i przy tym sprawić że rodzina się zachwyci (szyszki, patyczki, wstążki z wiązanek, które kiedyś dostałyśmy, słomę, szmatki, koraliki etc. Trzeba więc koniecznie coś z tym zrobić. O tym jak wykorzystać domowe zasoby oraz to, co znajdziemy w najbliższym otoczeniu opowiedziała nam i przedstawiła Jolanta Szukała, która poprowadziła dzisiejsze warsztaty. Jako pierwsze zrobiłyśmy małe choineczki w doniczkach z dużych ozdobnych szyszek, do których poprzyklejałyśmy koraliki wygląda to przecudnie prawda? Drugie w kolejności były ozdoby z masy solnej, na które zdecydowała się część uczestniczek. Pozostały czas spożytkowaliśmy na choinki i bombki z orzechów, szyszek, żołędzi i makaronu, które w połączeniu z odpowiednim kolorem sprayu i ozdób wyglądają wręcz bajkowo. Potem przyszedł czas na wianuszki i trzeba przyznać, że uczestniczki wykazały się ogromną kreatywnością w Sali mimo sporej ilości osób często zapadała cisza takie było skupienie na pracy! Mamy nadzieję, że warsztaty podobały się wszystkim uczestnikom (tak, tak był wśród nas jeden mężczyzna, który tworzył dla nas szablony i też wykazał się niemałą twórczością). Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne spotkania. Fundacja Alternatywa

18 18 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Podczas tradycyjnego Jarmarku Adwentowego na Placu WP miało miejsce niezwykle ważne wydarzenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kostrzynie nad Odrą. To właśnie 7 grudnia 2013 roku, przekazano naszej jednostce nowoczesny samochód pożarniczy, który zastąpi wysłużony 21-letni Star 244. Zakup nowego samochodu nie byłby możliwy bez wsparcia wielu firm i instytucji, których przedstawiciele przybyli na uroczystość. Nie mogło więc zabraknąć burmistrza miasta Andrzeja Kunta, skarbnika miasta Janiny Rapacz i sekretarz miasta Anny Suskiej, dzięki których zaangażowaniu wprowadzenie nowego pojazdu do pododdziału bojowego wykonanego wg najwyższych standardów i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt nie byłoby w ogóle możliwe. Wsparcia finansowego udzielili także: K-S SSE S.A. reprezentowana na uroczystości przez wiceprezesa Romana Dziducha, firma Teleskop Sp. z.o.o. reprezentowana przez kierownika biura zarządu spółki Mariolę Makowską, oraz ICT Poland reprezentowanej przez Kierownika Działu BHP Zenona Adamskiego. Na uroczystości obecny był także Starosta Gorzowski Józef Kruczkowski, kostrzyńscy radni i wielu zaproszonych gości. Była to zatem doskonała okazja, aby oficjalnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu tego samochodu. W przekazaniu uczestniczyły także najwyższe władze Powiatowej Straży Pożarnej z Komendantem Wojewódzkim PSP Hubertem Harasimowiczem na czele. Pomimo mroźnej pogody podczas przemówień padły ciepłe słowa zarówno pod adresem darczyńców, ale i Ci zrewanżowali się życzeniami, aby nowy samochód jak najrzadziej wyjeżdżał na akcje a jeśli już będzie używany, to żeby wracał z tyloma strażakami, z iloma wyjechał. Nowo zakupiony samochód pożarniczy z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych, dla prawidłowego działania kostrzyńskiej remizy był po prostu niezbędny. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne to jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych marki Mercedes-Benz Atego wyposażony w silnik o mocy 285 KM i masie całkowitej kg. Samochód jest wyposażony zgodnie ze standardem wyposażenia GBA 2/16 wg standaryzacji pojazdów pożarniczych. Zabudowa samochodu wykonana jest z materiałów odpornych na korozję. Kabina wyposażona jest m.in. w klimatyzację, reflektor ręczny i pogorzeliskowy, niezależny układ ogrzewania i wentylacji czy wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego. W samochodzie zamontowano działko wodno-pianowe, wysokociśnieniową linę szybkiego natarcia o długości węża 60m na zwijadle, autopompę dwuzakresową, instalację zraszaczową, maszt oświetleniowy i wyciągarkę linową o sile udźwigu 7 ton. Do wyposażenia samochodu należy także specjalistyczny sprzęt jak choćby zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramionowy, wąż hydrauliczny, pompa szlamowa do wody zanieczyszczonej z dwoma wężami ssącymi, kamera termowizyjna czy skokochron. Tak jak wspomniałem na wstępie, nowy samochód strażacki zastąpi wysłużony pojazd Star 244, który wiernie służył mieszkańcom Kostrzyna nad Odrą (i nie tylko) przez ostatnie 21 lat. Mercedes- -Benz Atego jest, jak widać z powyższego opisu, pojazdem nowoczesnym i spełni z pewnością swoje zadania w kostrzyńskiej Jednostce Ratowniczo- -Gaśniczej PSP. Nam pozostaje jedynie życzyć strażakom, aby sposobności jego użycia było jak najmniej Bartłomiej Suski

19 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 19 4 grudnia w kostrzyńskiej Kręgielni odbyły się mikołajki dla najmłodszych. Sala wypełniona była po brzegi! Pojawiły się dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 3 i 4, z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 i 4, oraz z Niepublicznego Przedszkola Mali Europejczycy. Specjalnie dla naszych przedszkolaków przygotowano spektakl pt. Wyprawa na ratunek Świętego Mikołaja. Przedstawienie wzbudziło ogromne zainteresowanie dzieci, które z zaciekawieniem śledziły losy Mikołaja i jego pomocników. Dodatkową atrakcją był fakt, iż dzieci mogły brać czynny udział w spektaklu pomagając Psotnikowi odnaleźć Świętego Mikołaja. Spotkaniu towarzyszyły wyjątkowe emocje, a radość na twarzach dzieci była bezcennym, widokiem. Na koniec Wiceburmistrz Miasta Zbigniew Biedulski wręczył świąteczne upominki. Kostrzyńskie przedszkolaki, 6 grudnia, odwiedziły Moto Mikołaje. Choć wyprawę chciał pokrzyżować Orkan Ksawery wszystko świetnie się udało: Moto Mikołaje, chcąc umilić milusińskim mikołajki, przyszli z workiem łakoci. Były zabawy, wspólne śpiewanie piosenek i kolęd, oraz pamiątkowe zdjęcia. Dzieci były bardzo zdziwione, bo w przedszkolu zamiast jednego Mikołaja pojawiło się ich kilku. Dzieci dziękują bardzo Kostrzyńskiej Grupie Motocyklowej Free Riders, a w szczególności panu Jakubowi Korżyńskiemu, za tak miłą niespodziankę. Wesołych świąt życzą Ekoludki

20 20 SAMORZĄDNY KOSTRZYN CO NIECO O PRACY BIBLIOTEKARZA W październiku i listopadzie Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą gościła klasy II i III z Gimnazjum nr 1. Uczniowie dowiedzieli się, jaką drogę edukacyjną trzeba obrać, by zdobyć zawód bibliotekarza, oraz jak obecnie wygląda praca w bibliotece publicznej. Do zadań bibliotekarza należy już nie tylko wypożyczanie książek. Dzisiaj bibliotekarz jest po części pedagogiem, animatorem kultury, a współczesna biblioteka jest miejscem, gdzie oczywiście nadrzędnym celem jest propagowanie czytelnictwa. Bibliotekarz prowadzi lekcje biblioteczne dla przedszkoli i szkół oraz zajęcia w ramach Dziecięcego Klubu Książki czy Klubu Młodych Książkożerców, moderuje spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i Młodzieżowego Klubu Książki, a nawet jeździ na wycieczki z młodzieżą do bibliotek wielkich miast, np. Berlina czy Poznania. Uczestniczy w organizacji imprez kulturalnych czy spotkań z autorami książek. Te różnorodne działania sprawiają, że praca bibliotekarza nie jest monotonna ani nudna, jak się niektórym wydaje. Gimnazjaliści nie tylko usłyszeli, ale i zobaczyli dzięki zdjęciom z zasobów biblioteki jak ciekawy może być zawód bibliotekarza.

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA

KORSORCJUM HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA, SZEREGOWA ORAZ WIELOLOKALOWA Poniedziałek Wtorek Akacjowa, Asfaltowa, Banaszaka, Chemików, Chopina, Chrobrego,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zestawienie ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą

Tabela 1. Zestawienie ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą Tabela 1. Zestawienie ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą Lp. Ulica Długość Powierz. Powierz. Ciąg pieszo- Powierz. Ilość ulicy jezdni utrzym. chodnika rowerowy parking.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: planowana, szacunkowa wysokość zużycia energii elektrycznej według płatnika

Załącznik nr 1: planowana, szacunkowa wysokość zużycia energii elektrycznej według płatnika Załącznik nr 1: planowana, szacunkowa wysokość zużycia energii elektrycznej według płatnika Razem szczyt pozaszczyt zużycie energii Taryfa C12a - Dynamiczna Doba 1 MOSiR Kostrzyn nad Odrą Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do umowy Zestawienie wysokości planowanego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii

Załącznik nr 3 do umowy Zestawienie wysokości planowanego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii Załącznik nr 3 do umowy Zestawienie wysokości planowanego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii I Zestawienie zbiorcze zużycia energii elektrycznej Strefa Jedn. Ilość Grupa

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A X V I T A R G I B U D O W N I C T W A Łódź, 19-22 lutego 2009 r. P R O G R A M T A R G Ó W Czwartek, 19.02.2009 r. 10.00-18.00 targi otwarte dla zwiedzających 11.00-11.40 uroczyste otwarcie XVI Targów

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Zapraszamy do Krainy Świętego Mikołaja!! Czeka na Was tu wiele atrakcji i gwarantowana super zabawa!!! W programie wycieczki:

Mikołajki Zapraszamy do Krainy Świętego Mikołaja!! Czeka na Was tu wiele atrakcji i gwarantowana super zabawa!!! W programie wycieczki: Mikołajki 2013 Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, pełen magii i radości. Ich zwiastunem są Mikołajki KRAINA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Zapraszamy do Krainy Świętego Mikołaja!! Czeka na Was tu wiele atrakcji

Bardziej szczegółowo

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2 Święto Babci i Dziadka... 3 Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej... 4 Ciekawe zajęcia i warsztaty...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zadania wychowawczo - dydaktyczne przedszkola na rok szkolny 2012/2013,,Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

i zagrożenia wykluczeniem społecznym

i zagrożenia wykluczeniem społecznym Działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim podejmowane w ramach Strategii Polityki Społecznej Beata Kiecana Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Tytuł przedsięwzięcia. E Senior bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących

GRUDZIEŃ 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Tytuł przedsięwzięcia. E Senior bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących GRUDZIEŃ 2 0 1 3 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie Data Realizacji 02.12.2013 r. 09.12.2013 r. 11.12.2013 r. 16.12.2013 r. godz. 8.00-9.00 Tytuł przedsięwzięcia H A R M O N O G R A M E Senior

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Zadania własne gminy

Zadanie. Zadania własne gminy WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/384/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016r. ( w zł ) Dz. Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 120 445 60016 Drogi publiczne gminne z zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 ROK SZKOLNY 2015/2016 DATA TEMATYKA RODZAJ IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA 7 wrzesień Mazowieckie Warszawskie dźwięki Towarzystwo Muzyczne UWAGI 17 wrzesień Jesienne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013

Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Luty 2014 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cybinka Programem budowy przydomowych oczyszczalni zostały objęte nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M I M P R E Z

H A R M O N O G R A M I M P R E Z H A R M O N O G R A M I M P R E Z GRUDZIEŃ 2 0 1 5 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator poniedziałki i środy godz. 8.00 wtorki godz. 8.00 czwartki

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. imprez. Kostrzyn. nad Odra

Kalendarz. imprez. Kostrzyn. nad Odra Kalendarz imprez 2012 Kostrzyn nad Odra Biblioteka Publiczna 19.01.2012r. godz. 17.00 18.00 Spotkanie Noworoczne ECS,,Kręgielnia 19.01.2012r XII Mistrzostwa Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej o Puchar

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp.

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W GORZOWIE WLKP. ul. I. Dowgielewiczowej 5 66-400 Gorzów Wlkp. NR 9 (9) / WRZESIEŃ 2015 Spis treści Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Rajd Medykalia i Pieczonego Ziemniaka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach Opracowała: Iwona Herbut Osiągnięcia dzieci w konkursach, zawodach sportowych w roku szkolnym 2010 / 2011 nagroda główna w wojewódzkim konkursie

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Relacja z niezwykłego pokazu mody MODA BEZ GRANIC

Relacja z niezwykłego pokazu mody MODA BEZ GRANIC Relacja z niezwykłego pokazu mody MODA BEZ GRANIC 4 października 2011 r. w Clubie Mirage w PKiN w Warszawie firma Fason G z pomocą Zaperty Studio, Argraf, Joanna Maxham, Galeria Na Uboczu oraz Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM nt. Kostrzyn nad Odrą a środowisko naturalne

SEMINARIUM nt. Kostrzyn nad Odrą a środowisko naturalne SEMINARIUM nt. Kostrzyn nad Odrą a środowisko naturalne Patronat Starosta Powiatu Gorzowskiego Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą 21.Maj.2007 CELE SEMINARIUM : 1. Wymiana informacji dotyczącej środowiska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/fotogaleria/wspolpraca/8253,wosp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 9 stycznia 2017, 11:46 WOŚP Autor:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji.

W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. W obecnych czasach praca w bibliotece nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek czy korzystania z informacji. Integralną częścią biblioteki jest wychodzenie naprzeciw swoim użytkownikom, poprzez

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI Standardy zimowego utrzymania dróg Powiatowych i gminnych na terenie gminy Zima - 2014/2015 URZĄD MIASTA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI Tel 68 329 09 62 (wew. 136)

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

Podmioty zaangażowane

Podmioty zaangażowane Załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXXII/213/05 z dnia 21 kwietnia 20005 r. VI.2 HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI NA LATA 2004-2006 L.p. Nazwa zadania, zagadnienia Harmonogram realizacji Podmioty zaangażowane

Bardziej szczegółowo

PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim

PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim PaT/E w Gorzowie Wielkopolskim Obsada Sekretu rozpoczęła próby złożeniowe W Gorzowie Wielkopolskim, 20 października 2015 roku rozpoczęło się szkolenie eksperckie PaT dla nauczycieli i policjantów, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Imprezy świąteczne. Mikołajkowy Turniej Sztuk i Sportów Walki Hala Sportowa OSiR Wyspiarz, ul. Piłsudskiego 9

Imprezy świąteczne. Mikołajkowy Turniej Sztuk i Sportów Walki Hala Sportowa OSiR Wyspiarz, ul. Piłsudskiego 9 Imprezy świąteczne 03.12. czwartek 16.00 Otwarcie wystawy wyróżnionych prac plastycznych oraz ozdób bożonarodzeniowych w ramach Mikołajkowego Turnieju Talentów 04.12. piątek 17.00 17.00 Mikołajkowy Turniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń

Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu ul.łąkowa 13 87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie Konkurs Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Zadanie 3 Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 19 z klasami integracyjnymi. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

Gimnazjum nr 19 z klasami integracyjnymi. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia Gimnazjum nr 19 z klasami integracyjnymi Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia Dojazd: Tramwajami - 2, 8, 11 Autobusami - 139, 199, 148, 227 Pobrano z google.pl/maps O nas Nasza szkoła jest nieduża,

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M I M P R E Z LISTOPAD 2 0 1 5

H A R M O N O G R A M I M P R E Z LISTOPAD 2 0 1 5 H A R M O N O G R A M I M P R E Z LISTOPAD 2 0 1 5 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator poniedziałki i środy godz.8:00-9:00 wtorki godz. 8.00 9.00 czwartki

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER dla NGO nr 5/2015

NEWSLETTER dla NGO nr 5/2015 NEWSLETTER dla NGO nr 5/2015 Opracowanie: Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji BEZPŁATNE SZKOLENIA Jak wdrażać małe granty, inicjatywę lokalną, regranting, pożyczki, budżet partycypacyjny czy

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014

Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014 Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014 CELE GŁÓWNE: 1. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym. 2. Promowanie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Radość wspólnego tworzenia

Radość wspólnego tworzenia Z wizytą w /Visiting the... EETP 33(2014)3, ISSN 1896-2327 Bożena Łucka, Ewa Marchut, Małgorzata Wiercioch Przedszkole nr 6 im. H. Jordana w Krakowie Radość wspólnego tworzenia Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNE PLANY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

MIESIĘCZNE PLANY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 MIESIĘCZNE PLANY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 wrzesień 1. Żegnajcie wakacje - Witaj szkoło- witaj świetlico! - Zapoznanie dzieci z salą świetlicową i wyposażeniem świetlicy. -Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2010/2011

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2010/2011 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego i Rady Uczniowskiej w roku szkolnym 2010/2011 1. Spotkanie organizacyjne w celu omówienia planu pracy w roku szkolnym 2010/2011-wrzesień 2. Przygotowanie Giełdy Książek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo