SAMORZĄDNY. ale jarmark str wokół strefy str str. 5-38

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMORZĄDNY. ale jarmark str. 14-15. wokół strefy str. 30-43. str. 5-38"

Transkrypt

1 1 SAMORZĄDNY KOSTRZYN str ale jarmark str wokół strefy str

2 2

3 3 Firma AUTO-MAX powstała 14 lat temu z myślą o profesjonalnej i kompleksowej obsłudze klientów, dla których ważna jest wysoka jakość usług, komfort i przystępna cena. Pierwotnie zakład posiadał niewielką przydomową myjnię ręczną. Dziś firma prowadzi profesjonalną myjnię samoobsługową, ręczną, wulkanizację, skup złomu i metali kolorowych oraz Stację Demontażu Pojazdów. Firma jako jedyna w mieście wykonuje także mycie podwozi samochodowych. W myjni używane są wyłącznie renomowane włoskie detergenty. Są to środki chemiczne spełniające restrykcyjne normy ekologiczne. Ponadto posiadają bardzo dobre właściwości konserwujące karoserię i są wysoce antykorozyjne oraz odporne na promieniowanie słoneczne. Przy myjni znajduje się poczekalnia, w której osoby oczekujące na umycie swojego samochodu mogą wypić kawę i posłuchać radia. Odwiedzając AUTO-MAX każdy klient może liczyć na gwarantowaną satysfakcję i zadowolenie. Serdecznie zapraszamy.

4 4 wokółgospodarki

5 zdrowiewypoczynek 5

6 6 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 11 grudnia br. odbyło się piąte wspólne posiedzenie członków przyszłego Eurodystryktu TransOderana EUWT, w ramach procesu tworzenia ugrupowania, stosownie do harmonogramu procesu tworzenia EUWT TransOderana. W obradach brał udział Burmistrz Miasta Andrzej Kunt, który rozpoczął spotkanie. Podczas obrad zostali przedstawieni nowi członkowie przyszłego ugrupowania - Bogdaniec, Santok, PWSZ w Gorzowie Wlkp. Ponadto, przekazano informacje o realizacji zatwierdzonego wniosku SPF w celu dalszego finansowania procesu tworzenia EUWT, oraz dyskutowano na temat przyjęcia nowego statutu. Spotkanie związane było z projektem pn. Sieć współpracy jednostek samorządu terytorialnego wzdłuż linii kolejowej Berlin-Piła. Sieć wspópracy ma na celu wspieranie zrównoważonego, ekonomicznego, społecznego i terytorialnego rozwoju jednostek samorządu lokalnego położonych wzdłuż linii kolejowej Berlin - Gorzów Wielkopolski - Piła, w kierunku życiodajnej tętnicy poprzez koordynację i wspieranie współpracy jej członków. Terytorialnie projekt jest ograniczony tylko do rozwoju obszarów wiejskich w strefie oddziaływania linii kolejowej oraz rewitalizacji połączenia kolejowego, jako takiego. Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą Urząd Miasta informuje dodatek energetyczny Od 1 stycznia osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa Prawa energetycznego wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Nowe przepisy definiują, że jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Minister Gospodarki dnia 29 listopada 2013 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r., dla gospodarstwa domowego : 1. prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc; 2. składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc; 3. składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc. Dodatek energetyczny będzie przyznawał burmistrz miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które będą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. W Urzędzie Miasta Kostrzyna nad Odrą wnioski przyjmuje Referat Gospodarki Mieszkaniowej. Szczegółowe informacje udzielane są również pod nr tel i

7 SAMORZĄDNY KOSTRZYN rok był rokiem uznawanym za bardzo niepewny, wręcz krysowy dla gospodarki, samorządów i finansów publicznych. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dla Kostrzyna był to dobry rok. Wykonaliśmy zaplanowane zadania, nie wstrzymaliśmy żadnej inwestycji, nie borykaliśmy się z problemem zamykania szkół i zwolnień nauczycieli ominęły nas problemy, które niestety miały inne samorządy. W Kostrzynie pracowaliśmy spokojnie z pełną świadomością realizując zadania bieżące i przygotowując nowe plany do korzystania ze środków unijnych w perspektywie finansowej Miasto ma dobrą sytuację finansową. W mijającym roku zrealizowaliśmy w pełni nasze plany inwestycyjne. Konsekwentnie dążymy do szeroko pojętej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz tworzenia dogodniejszych warunków dla codziennego życia w mieście. Wykonaliśmy ponad 21 zadań inwestycyjnych, z których najważniejsze zadanie dotyczyło rozwoju turystyki - zakończyliśmy rewitalizację Bastionu Filip wraz z wystawą, której uroczyste otwarcie zaplanowaliśmy na 9-10 maja 2014 r. W 2013 roku zmuszeni byliśmy również do podjęcia wysiłku finansowego w interwencyjną i pilna naprawę tzw. lewej flanki bastionu Król, z powodu zagrożenia dla obiektu i turystów. XVI wieczne mury osłabione podczas ostatniej powodzi wymagały natychmiastowej interwencji, którą wykonaliśmy w listopadzie 2013 roku. Jesienią zakończyliśmy również zadanie w rejonie Alei Solidarności. W tzw. trójkącie pomiędzy ulicami Jana Pawła II-Orła Białego-Jagiellońską powstały nowe miejsca parkingowe oraz drogi i chodniki. Zakończyliśmy I etap przebudowy dróg lokalnych na Osiedlu Drzewice (ulice Szkolna, Polna, Wąska). Przygotowani jesteśmy do kontynuacji przebudowy pozostałych dróg na Osiedlu Drzewice. Rozpoczęliśmy przebudowę targowiska przy ul.mickiewicza, zadanie będzie trwało do lata 2014 roku. Wykonaliśmy także modernizację domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym polegającą na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonaniu nowego pokrycia dachowego z orynnowaniem. Przygotowujemy się zakończenia remontu, budowy kolejnych alejek i nowego oświetlenia na cmentarzu. Nie zabrakło środków na bogatą ofertę kulturalną i sportową w mieście oraz pomoc dla organizacji pozarządowych. Uważam, że bardzo sprawnie przeprowadziliśmy wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, co wielu gminom niestety się nie udało. W 2013 roku nastąpił pierwszy krok w aktywizacji turystycznej naszych rzek. Jest statek Zefir, który w 2014 roku będzie odbywał regularne kursy po Odrze i Warcie. Miasto powoli zacznie wykorzystywać i ten atut. Uważam, że pomimo zmian przepisów, nakładania na samorząd wciąż nowych zadań oraz sporej niepewności ekonomicznej z jaką mieliśmy do czynienia w 2013 roku, to był to dla Miasta dobry rok. Z wykonanych zadań złożę Państwu szczegółowego sprawozdanie w kolejnych wydaniach Samorządnego Kostrzyna. Dzisiaj życzę Kostrzynianom żeby nadchodzący 2014 rok nie przyniósł nam nowych zmartwień i był jeszcze lepszy niż mijający 2013 rok. Wszystkiego najlepszego! Andrzej Kunt

8 8 SAMORZĄDNY KOSTRZYN RADNI OBRADOWALI NA KOMISJACH 12 grudnia br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się posiedzenie komisji Rady Miasta przed zaplanowaną na dzień 19 grudnia XXXV Sesją Rady Miasta. Obrady prowadził radny Michał Kunt. W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych oraz burmistrz Andrzej Kunt, zastępca burmistrza Zbigniew Biedulski, skarbnik miasta Janina Rapacz, sekretarz miasta Anna Suska, kierownicy komórek organizacyjnych UM: Marzena Brenk-Sułkowska, Zbigniew Jakubowski, Małgorzata Kraszewska, Anna Wasielak, Agnieszka Żurawska- -Tatała, dyrektor KCK Zdzisław Garczarek, przedstawiciele prasy lokalnej Jakub Pikulik i Stefania Martynowicz oraz p. Nina Kowalska. Radni wysłuchali informacji kierownika biura integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej UM Agnieszki Żurawskiej - Tatała dotyczącej przyszłej perspektywy finansowej W nowym okresie programowania Polska pozostanie największym beneficjentem środków Unii Europejskiej otrzymamy 72,9 mld euro na politykę spójności. Dofinansowanie projektów unijnych wynosić będzie do 85%, a podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym, dzięki czemu beneficjenci zaoszczędzą łącznie ok. 18 mld euro. Za koordynację przygotowania dokumentów programowych oraz rozwiązań wdrożeniowych i instytucjonalnych odpowiedzialne jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Wsparcie z przyszłego unijnego budżetu będzie ukierunkowane przede wszystkim na rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, a także gospodarki ekologicznej, konkurencyjnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu. Wdrażanie tego typu działań będzie możliwe w ramach nowych 16 programów operacyjnych, które będą instrumentami dwufunduszowymi, tj. finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), co oznacza, że ze środków tych będzie można realizować zarówno projekty miękkie (np. szkolenia), jak i inwestycje w infrastrukturę.na poziomie krajowym realizowanych będzie 8 programów operacyjnych finansowanych z: EFRR, EFS, Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR- ROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Jednym z najważniejszych narzędzi wsparcia miast będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Miasta i miejscowości położone w ich obszarach funkcjonalnych (czyli np. okoliczne gminy, których mieszkańcy studiują, pracują lub korzystają ze znajdujących się w mieście instytucji kultury czy zdrowia) dzięki ZIT zostaną włączone w zarządzanie programami operacyjnymi i będą mogły realizować kompleksowe projekty (np. łączące wsparcie typowo inwestycyjne z miękkim, tzn. ze szkoleniami, pomocą osobom wykluczonym itp.), dokładnie odpowiadające ich potrzebom. Wiadomo już, że dostępność funduszy UE nastąpi dopiero pod koniec 2014 r. Przesunięcie to wynika z opóźnienia przyjęcia nowej perspektywy finansowej UE przez Radę Europejską. Po wysłuchaniu tej informacji prowadzący obrady poprosił o zabranie głosu mieszkankę miasta Ninę Kowalską, która, w imieniu pielęgniarek szkolnych, wyraziła opinię w temacie dotyczącym profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, zaapelowała do radnych o zainteresowanie się problematyką zdrowotną dzieci, oraz zaapelowała o wygospodarowanie w budżecie miasta środków na szczepienia 12-letnich dziewczynek przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy. Panią Ninę Kowalską wsparł radny INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia br. Urząd Miasta będzie czynny dla Interesantów w godzinach od 7.30 do Piotr Tadla, który złożył formalny wniosek o zapisanie w budżecie kosztu szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Najważniejszym punktem obrad było omówienie projektu przyszłorocznego budżetu miasta, którego podstawowe założenia omówił burmistrz Andrzej Kunt. Na inwestycję zaplanowaliśmy ponad 20 mln złotych ( wydatki ogółem zł), bez konieczności zaciągania kredytu. Jest to działanie świadomie i celowe, po to, żebyśmy mogli w pełni skorzystać ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej Dochody zaplanowano w wysokości zł. Radni szczegółowo omówili projekt budżetu zarówno po stronie dochodów jak i planowanych wydatków. Projekt budżetu miasta na 2014 rok dostępny jest w biuletynie informacji publicznej (BIP) na stronie Urzędu Miasta O szczegółach najważniejszego planu finansowego miasta, planowanych inwestycjach, remontach oraz innych wydatkach będziemy informować w kolejnych wydaniach Samorządnego Kostrzyna. Poza omówieniem projektu budżetu miasta na 2014 rok radni zapoznali się także z projektami uchwał w sprawach: udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych; zmiany uchwały NR XIX/146/12 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków budżetu Miasta zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze; zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego, przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu Ochrony i Promocji Zdrowia na rok Radni zajęli się również projektem uchwały w sprawie ustanowienia medalu Za zasługi dla Miasta Kostrzyna nad Odrą oraz określenia Regulaminu nadawania medalu oraz ustaleniem planu pracy Rady Miasta na kolejny rok. Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą

9 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 9 Nowe drogi gruntowe na terenie miasta pojawiają się wraz z powstawaniem nowych osiedli na obrzeżach Kostrzyna. Niestety, koszt budowy asfaltowych lub brukowych dróg utwardzonych, wraz z instalacją wodną i sanitarną a także elektrycznością, to koszt nawet 4 mln zł za kilometr. Z tego powodu mieszkańcy Szumiłowa, Drzewic czy Warnik czekają na bezpieczną drogę dojazdową do swoich domów od lat. Kostrzyn nad Odrą jako jedno z pierwszych miast w regionie postanowił modernizować drogi gruntowe za pomocą technologii płyt PDTP. Technologia pozwala na budowanie drogi ponad 5-krotnie mniejszym nakładem finansowym. Drogi gruntowe ze względu na swoją specyfikę wymagają nieustannych modernizacji, które zazwyczaj po krótkim czasie ponownie trzeba naprawiać. Od początku września trwała modernizacja gruntówek na ulicy Polnej, Szkolnej i Wąskiej na Osiedlu Drzewice w Kostrzynie nad Odrą. Pierwszy etap zakończył się 30 października i objął ponad kilometr dróg gruntowych, wykonanych technologią płyt PDTP. Koszt inwestycji wyniósł około 300 tys. zł, tradycyjną metodą inwestycja kosztowałaby od 2 do 4 mln zł. Technologia jest oparta na płytach o szerokości 80 cm i o grubości 16 cm, każda płyta jest zbrojona. Płyty łączone są na półokrągłe zakładki, dzięki czemu swobodnie możemy z nich tworzyć łuki. Droga z poboczem posiada 4 metry szerokości. Drugi etap obejmował dokończenie modernizacji ulicy Polnej i Topolowej na długości 500 metrów i kosztował około 100 tys. złotych. Kolejna jesienna inwestycja drogowa objęła tzw. kwartał ulic: Jana Pawła II, Orła Białego, Solidarności i Jagiellońskiej. Prace koncentrowały się głównie na ulicy Solidarności, a ich efektem jest nowy deptak, parkingi oraz oświetlenie w obrębie tych ulic. Projekt został wykonany wyłącznie ze środków własnych Miasta. W ramach przetargu został wykonany także chodnik przy ulicy Wodnej w kierunku do Szkoły Ponadgimnazjalnej oraz łącznik ulicy Głównej z Morelową. Koszt inwestycji wyniósł 820 tys. zł. Zakończył się także I etap modernizacji miejskiego rynku. Projekt jest realizowany dzięki wsparcia z programu rozwoju obszarów wiejskich. Ze względu, że rynek w dużej części ma charakter rolniczo-handlowy udało się pozyskać prawie milion złotych z funduszu wsparcia obszarów wiejskich. Zakończony etap objął przebudowę głównego ciągu pieszo-jezdnego, remontu toalet, płotu oraz oświetlenia targowiska. Następny etap inwestycji obejmie modernizację alejek oraz 21 zadaszonych stanowisk, przeznaczonych na handel płodów rolnych. Całość inwestycji ma kosztować około milion złotych i zgodnie z harmonogramem prac musi się zakończyć do 10 września przyszłego roku. Bartosz Gajewski

10 10 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Gotowi do zimy Tegoroczna złota polska jesień będzie powoli ustępować miejsca zimie. Obecne poranne oszronienia nawierzchni dróg mogą wkrótce stać się bardziej dokuczliwe przez opady śniegu czy śniegu z deszczem. Urząd Miasta jest już gotowy do podjęcia działań mających złagodzić skutki tych zjawisk. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmy i podpisano umowy na zimowe utrzymanie gruntowych dróg gminnych (zadanie będzie realizowane przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe PAŃCZYK, do dnia roku) oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych, powiatowych, chodników, parkingów oraz kładek dla pieszych na terenie Miasta w sezonie zimowym 2013/2014 (wykonawcą zadania do dnia roku będą Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą). W Kostrzynie nad Odrą przyjęto trzy kategorie zimowego utrzymania dróg. Pierwszą kategorią zimowego utrzymania objętych jest ponad 10 km dróg, 15 tys. m² chodników, 3 tys m² parkingów. Są to ulice główne, przelotowe gdzie jezdnia będzie odśnieżona i posypana piaskiem na całej szerokości. z dodatkiem środków obniżających temperaturę zamarzania. Ulice powinny być przejezdne w czasie do 2 godzin po ustaniu zjawisk atmosferycznych.w drugiej kategorii zimowego utrzymania są ulice ważne dla ruchu osiedlowego i lokalnego. Jezdnia może być tu odśnieżona na 80% szerokości. Śliskość zimowa będzie likwidowana przy użyciu piasku, generalnie w ciągu 4 godzin po ustaniu zjawisk atmosferycznych. Kategoria III to pozostałe ulice i drogi Jezdnia odśnieżona na szerokości umożliwiającej ruch pojazdów tj. min. 5,5m dla dwukierunkowej i 2,6 m dla jednokierunkowej. Szczegółowy podział dróg utrzymywanych przez miasto oraz ich kolejność odśnieżania przedstawia tabela nr 1. W sprawie zimowego utrzymania dróg można kontaktować się z Urzędem Miasta pod nr telefonu lub owo: um.gov.pl. Kolejnośc odśnieżania dróg krajowych na terenie miasta przedstawiamy w tabeli nr 2. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze na sieci dróg województwa lubuskiego rozmieszczony został system stacji monitorujących aktualną sytuację pogodową. Dzięki wyposażeniu ich w kamery, każdy kierowca, korzystając z Internetu może sprawdzić aktualne warunki panujące na drogach. Warto zatem, przed rozpoczęciem podróży sprawdzić informacje pod adresem internetowym lub Szczegółowe informacje o stanie dróg w naszym województwie można także uzyskać w Punkcie Informacji Drogowej w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze działającym całą dobę. Telefon do PIDu: /68/ lub ogólnopolski numerem infolinii drogowej GDDKiA Przypominamy, że działania wszystkich służb drogowych mają na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowitą likwidację.

11 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 11

12 12 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Polsko-niemiecka inkluzyjna firma uczniowska Kawa na szczęście, jest projektem pedagogicznym realizowanym w Centrum Edukacji i Spotkań Zamek Trebnitz w Niemczech, finansowanym przez Ministerstwo ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży w ramach Funduszu Innowacyjnego. Projekt realizowany jest od stycznia 2013 r. W jego działania bezpośrednio zaangażowanych jest ponad 20 uczniów: z kostrzyńskiego Zespołu Szkół, z OHP Lubsko i Krośno oraz szkoły z Seelow. Celem projektu jest umożliwienie młodzieży praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej podczas warsztatów, jak również zdobycie i wykorzystywanie przez nich kompetencji m.in. własnej inicjatywy, znajomości języka obcego, gotowości do przejęcia odpowiedzialności oraz umiejętności pracy w grupie. Nowe umiejętności są niezbędne do sprawnego radzenia sobie w życiu zawodowym po ukończonej szkole, w tym ewentualnego otwarcia własnej działalności gospodarczej. W czasie warsztatów młodzież uczestniczyła w różnych kursach, tj. kurs baristy, serwowania, pieczenia ciast, księgowości, florystyczny, animacje językowe, warsztaty fotografii, redagowania książek. Oficjalne otwarcie uczniowskiej Kawiarni odbyło się 20 maja 2013 roku. Od tego momentu, w każdy weekend w Zamku w Trebnitz uczestnicy projektu przez całe wakacje prowadzili swoją kawiarnię. Zwieńczeniem całorocznej pracy była wycieczka do Rzymu dla wszystkich uczestników projektu. Przed wyjazdem młodzież przygotowała trasę wycieczki oraz zebrała informacje na temat najważniejszych zabytków. Uczestnicy projektu zwiedzili m.in. ruiny Imperium Rzymskiego, Plac i Bazylikę Św. Piotra, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Fontannę di Trevi, Schody Hiszpańskie. Poznali także włoską mentalność oraz regionalne przysmaki. Polsko-niemiecki projekt będzie kontynuowany od stycznia przyszłego roku. Dla szkolnej młodzieży udział w kolejnej edycji pedagogicznego przedsięwzięcia jest znakomitą szansą na integrację międzyszkolną, oraz pierwsze zawodowe doświadczenie. Monika Kardas

13 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 13 Tak, zdecydowanie możemy tak stwierdzić. Dlaczego? Już wymieniam powody: Dajemy Wam możliwość innego spojrzenia na życie z jego lepszymi i gorszymi stronami, szukając tych lepszych oczywiście. Pierwszym przykładem jest Klub Kobiet BABILĄD działajacy przy fundacji Alternatywa, który w roku 2012 miał być tylko jednorocznym projektem a tu proszę kończy się kolejny rok a BABI- LĄD ma się dobrze a nawet coraz lepiej mimo braku jakiegokolwiek finansowania z zewnątrz radzimy sobie same. Klubowiczki uczestniczą w ważnych wydarzeniach lokalnych ; zaczęłyśmy wiosną od wystawy rękodzieła w Neulewin, następnie uczestniczyłyśmy w dożynkach powiatowych z wystawą filcowych rękodzieł, udział w targach w Bad Freienwalde, na których stoisko Alternatywy cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, to również udział w Dniach Twierdzy czy w końcu zaproszenie stowarzyszenia Ars Vita na jarmark adwentowy, w którym nasz udział stał się już naszą tradycją. Naszym debiutem był również udział w jarmarku świątecznym w Seelow, z którego zdjęcia Państwo właśnie oglądacie, gdzie - jak widać - zostałyśmy bardzo ciepło przyjęte przez sąsiadów zza Odry. Fundacja Alternatywa to nie tylko Babiląd, to również dbanie o bezpieczeństwo prowadziliśmy 3-miesieczny kurs samoobrony z warsztatami asertywności finansowany ze środków miasta Kostrzyn nad Odra, o którym pisałyśmy w czerwcowym wydaniu Samorządnego Kostrzyna. Jeśli będzie zainteresowanie to zorganizujemy kolejny kilka chwytów niekoniecznie z użyciem wielkiej siły może uratować nam życie i nie twierdzimy, że jest to potrzebne nie tylko kobietom. W lipcu na zaproszenie Miasta Kostrzyn nad Odrą prowadziłyśmy podczas akcji Kostrzyn, ale jazda projekt Dobrze, że jesteś, który skierowany był zarówno do mieszkańców naszego miasta, ale również do przyjeżdżających do nas woodstockowiczów - chciałyśmy zwrócić uwagę wszystkich na fakt, że warto otworzyć się na drugiego człowieka i mamy nadzieję, że nasze działania przyniosły zamierzony skutek. Od września prowadzimy również dwa projekty: jednym z nich jest opieka dla dzieci przy klubie kobiet BABI- LĄD, dzięki dofinansowaniu Wojewody Lubuskiemu i KSSSE. Daje to możliwość wyjścia z domu kobietom, które mają dzieci.dzieci najczęściej nie chcą iść do domu-tak bardzo im się podoba zabawa z panią Agnieszką Kwiatkowską-pedagogiem, a prywatnie mamą trójki dzieci i bardzo ciepłą osobą. Chłopcy i dziewczynki uczą się jak świetnie można się bawić bez komputera i telewizora, przy użyciu własnej wyobraźni, kredek, farb, kolorowych papierów i gier planszowych. Serca nam się radują widząc jak co piątek z zajęć wracają mamy i dzieci wszyscy radośni, zrelaksowani a przecież wiadomo radosna mama to i radosne dziecko. Liczymy zatem na wsparcie opieki dla dzieci również w przyszłym roku z pewnością rodziny tylko na tym zyskają. Jako, że jest to już ostatni artykuł Alternatywy w tym roku chciałybyśmy w sposób szczególny podziękować : pani Annie Suskiej sekretarz Miasta Kostrzyn nad Odra za ogromne wsparcie naszych działań, burmistrzowi Panu Adrzejowi Kuntowi za umożliwienie w tym roku naszych działań i wsparcie ich dotacjami, dyrektorowi Kostrzyńskiego Centrum Kultury za kulturalne wsparcie działan BABILĄDU, Panom Arturowi Malcowi i Romanowi Dziduchowi prezesom KSSSE za wsparcie działań dla dzieci przy Klubie Kobiet BABILĄD. Dziękujemy też bardzo naszej rzeczniczce Magdalenie Zawadzkiej oraz wspaniałym wolontariuszkom(a przy okazji klubowiczkom, na które zawsze możemy liczyć)joli Szukała (która poprowadziła również warsztaty robienia ozdób świątecznych), Anecie Zawadzkiej, Irenie Jakubowskiej, Dorocie Stefańskiej, Markowi Wojciechowskiemu oraz wszystkim przyjaciołom i ludziom dobrej woli. Wszystkim Państwu życzymy wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz udanego pomysłu na siebie w 2014 roku. W imieniu zarządu fundacji Alternatywa Prezes Julita Szkudlarek

14 14 SAMORZĄDNY KOSTRZYN W mroźny poranek, 7 grudnia na Placu Wojska Polskiego odbył się Jarmark Adwentowy, organizowany od kilku lat przez Stowarzyszenia Ars Vita i kostrzyński DPS Dom Seniora. Tradycyjnie na kramikach z różnościami można było kupić wszystko, co związane jest z Bożym Narodzeniem. Ale ósma edycja różniła się od pozostałych - poza stanowiskami handlowymi była cała masa atrakcji dla małych i dużych o czym piszemy w naszej relacji. Punktualnie o godzinie 11:00, przy dźwiękach piosenki Pada śnieg, nastąpiło uroczyste rozpoczęcie Jarmarku Adwentowego w Kostrzynie nad Odrą. Bogusława Strojnowska (pomysłodawczyni a zarazem dyrektor DPS Dom Seniora i prezes Stowarzyszenia Ars Vita ) w stroju Świętego Mikołaja serdecznie powitała wszystkich obecnych na Placu WP zapraszając do zwiedzania licznych kramików. Tak więc Stowarzyszenie Ars Vita oferowało ciepłe napoje i przepyszne ciasto; DPS Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą, kostrzyński oddział PZN, Klub Srebrny Włos z Dębna, Środowiskowe Domy Samopomocy z Kostrzyna nad Odrą i Górzycy, oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Kamienia Wielkiego ofertowały przepiękne ozdoby świąteczne wykonane przez swoich podopiecznych. Obecne było także Stowarzyszenie Człowiekiem Jestem i kostrzyński oddział Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które poza ozdobami zachęcało do zakupów domowych wypieków, które jak zapewniali uczestnicy jarmarku rozpływały się same w ustach. Swój kramik miała także Fundacja Alternatywa, która oferowała wyjątkowe przedmioty z filcu oraz ozdoby świąteczne, wykonywane podczas ostatnich warsztatów, o których piszemy w grudniowym numerze. Po raz pierwszy w Jarmarku uczestniczyła Fundacja Nowoczesne Lubuskie, która zaprezentowała wyjątkową wystawę fotografii Macieja Szybiaka. Jak zdradza nam autor wystawa ta była integralna częścią Jasełek wystawionych na Placu WP. Fotografie dzieci miały na celu przybliżenie postaci granych przez małych aktorów ze szkoły podstawowej nr 2. Wystawa złożona z trzech plansz ukazywała portrety, sceny z prób oraz luźne scenki improwizowane na podstawie pomysłów dzieci. Wszyscy obecni na przedstawieniu doświadczyli kunsztu młodych aktorów, lecz to co działo się poza światłami jupiterów można było oglądać na zdjęciach. Aktywnie w organizację tego wyjątkowego wydarzenia włączył się także Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą, kostrzyńska biblioteka oraz Kostrzyńskie Centrum Kultury. Jarmark Adwentowy był skierowany nie tylko do kupujących, ale także dla dzieci, którym organizatorzy zapewnili całą masę atrakcji. I tak w samo południe nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Aniołem Jestem i wręczenie certyfikatów. Chwilę później na Plac WP weszli w wielkim stylu szczudlarze z Teatru Kulczyk Event Group z Krakowa, którzy w strojach aniołów i diabłów przypominali czym jest Adwent, jednocze-

15 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 15 śnie zabawiając dzieci zgromadzone na Placu WP. Nie zabrakło również Świętego Mikołaja, który szczodrze obdarowywał najmłodszych. Prawdziwym wydarzeniem był jednak korowód Moto Mikołajów (kostrzyńska Grupa Motocyklowa Free Riders), którzy przy ryku silników swoich maszyn efektownie wjechali na Plac WP i od razu przystąpili do obdarowywania naszych milusińskich słodyczami. To nie był bynajmniej koniec atrakcji dla najmłodszych kostrzyński magistrat w swoim namiocie rozdawał m.in. wyjątkowe Przytulanki, sponsorowane przez sklep Travel Free. Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą zaprosiła wszystkich do Baśniowego Lasu. W Baśniowej Pracowni czekała na wszystkich moc atrakcji dzieci przy pomocy rodziców, dziadków i kolegów z zaangażowaniem tworzyły z przygotowanych materiałów świąteczne ozdoby, które zawieszały na choinkach Baśniowego Lasu. Dla nieco starszych przygotowano Baśniową Księgę, w której już po kilku minutach pojawiły się świąteczne życzenia oraz przepisy na sernik, śledzie, a nawet topielce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też magiczne ciastka z wróżbą, a Bibliotekarze uczestniczyli też w głośnym czytaniu baśni Królowa Śniegu. Podczas Jarmarku Adwentowego miało miejsce także uroczyste przekazanie nowego wozu bojowego dla kostrzyńskiej Straży Pożarnej, ale o tym piszemy w innym artykule. Niewątpliwie należy natomiast wspomnieć o wszychstronnie utalentowanej Katarzynie Olejnik, która poza prowadzeniem całego Jarmarku kilkukrotnie wprowadziła nas w świąteczny nastrój śpiewając kolędy, w których pomagała jej kostrzyńska publiczność. Nie można także zapominać o występie młodzieży z Szkoły Podstawowej Nr2 pod kierunkiem Joanny Sikory, która zaprezentowała nam nowoczesną wersję przedstawienia Jasełkowego. Jarmark zakończył występ Drzewiczan w świątecznym repertuarze, po którym nastąpiło uroczyste rozświetlenie choinki na Palcu WP przez burmistrza miasta Andrzeja Kunta. Chwilę później była okazja do fotografii i wspólnego śpiewania kolęd można więc śmiało napisać, że pomimo mroźnego dnia serca ludzi zgromadzonych na Placu WP zostały rozgrzane do czerwoności. Pozostaje mi więc jedynie przyłączyć się do życzeń burmistrza, który życzył wszystkim Wesołych Świąt. Aleksander

16 16 SAMORZĄDNY KOSTRZYN

17 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 17 Za oknem słota typowo jesienna, depresyjna pogoda. Co tu robić w taki czas? Wyjść na spacer? Brr zimno, mokro i szaro odpada. Można poczytać książkę, zająć się gruntownymi porządkami, pograć z dziećmi w gry planszowe, można przetrwać listopadowy czas na wiele sposobów. Na jednym ze spotkań Babilądu stwierdziłyśmy(a właściwie zaproponowała Jola Szukała, a prezes Julita Szkudlarek pomysł z entuzjazmem przyjęła), ze trzeba zrobić jakieś warsztaty. No tak, ale jakie? Może takie związane ze świętami? No jasne, że tak! Pomysł zatwierdzony, poprosiłyśmy o pomoc Zdzisława Garczarka dyrektora KCK dzięki któremu miałyśmy salę i plakaty promujące wydarzenie za darmo. Wokół siebie mamy mnóstwo rzeczy, którym można nadać drugie życie FUNDACJA ALTERNATYWA powstała w roku Początkowo stawiała sobie za cel pomoc osobom uzależnionym, ale szybko okazało się, że w naszym mieście istnieją także inne grupy, którym potrzebna jest specjalistyczna pomoc. Tak narodził się BABILĄD oferta Fundacji skierowana do kobiet, które potrzebują oderwać od codziennych problemów, porozmawiać, a czasem zasięgnąć potrzeby specjalisty. Obecnie Alternatywa zajmuje się szeroko pojętą pomocą społeczną i stara się wychodzić naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności a także nawiązuje kontakty z organizacjami poza granicami kraju, które mają zbieżne cele. Siedzibą Fundacji Alternatywa jest ECSSiON Kręgielnia. i przy tym sprawić że rodzina się zachwyci (szyszki, patyczki, wstążki z wiązanek, które kiedyś dostałyśmy, słomę, szmatki, koraliki etc. Trzeba więc koniecznie coś z tym zrobić. O tym jak wykorzystać domowe zasoby oraz to, co znajdziemy w najbliższym otoczeniu opowiedziała nam i przedstawiła Jolanta Szukała, która poprowadziła dzisiejsze warsztaty. Jako pierwsze zrobiłyśmy małe choineczki w doniczkach z dużych ozdobnych szyszek, do których poprzyklejałyśmy koraliki wygląda to przecudnie prawda? Drugie w kolejności były ozdoby z masy solnej, na które zdecydowała się część uczestniczek. Pozostały czas spożytkowaliśmy na choinki i bombki z orzechów, szyszek, żołędzi i makaronu, które w połączeniu z odpowiednim kolorem sprayu i ozdób wyglądają wręcz bajkowo. Potem przyszedł czas na wianuszki i trzeba przyznać, że uczestniczki wykazały się ogromną kreatywnością w Sali mimo sporej ilości osób często zapadała cisza takie było skupienie na pracy! Mamy nadzieję, że warsztaty podobały się wszystkim uczestnikom (tak, tak był wśród nas jeden mężczyzna, który tworzył dla nas szablony i też wykazał się niemałą twórczością). Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne spotkania. Fundacja Alternatywa

18 18 SAMORZĄDNY KOSTRZYN Podczas tradycyjnego Jarmarku Adwentowego na Placu WP miało miejsce niezwykle ważne wydarzenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kostrzynie nad Odrą. To właśnie 7 grudnia 2013 roku, przekazano naszej jednostce nowoczesny samochód pożarniczy, który zastąpi wysłużony 21-letni Star 244. Zakup nowego samochodu nie byłby możliwy bez wsparcia wielu firm i instytucji, których przedstawiciele przybyli na uroczystość. Nie mogło więc zabraknąć burmistrza miasta Andrzeja Kunta, skarbnika miasta Janiny Rapacz i sekretarz miasta Anny Suskiej, dzięki których zaangażowaniu wprowadzenie nowego pojazdu do pododdziału bojowego wykonanego wg najwyższych standardów i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt nie byłoby w ogóle możliwe. Wsparcia finansowego udzielili także: K-S SSE S.A. reprezentowana na uroczystości przez wiceprezesa Romana Dziducha, firma Teleskop Sp. z.o.o. reprezentowana przez kierownika biura zarządu spółki Mariolę Makowską, oraz ICT Poland reprezentowanej przez Kierownika Działu BHP Zenona Adamskiego. Na uroczystości obecny był także Starosta Gorzowski Józef Kruczkowski, kostrzyńscy radni i wielu zaproszonych gości. Była to zatem doskonała okazja, aby oficjalnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu tego samochodu. W przekazaniu uczestniczyły także najwyższe władze Powiatowej Straży Pożarnej z Komendantem Wojewódzkim PSP Hubertem Harasimowiczem na czele. Pomimo mroźnej pogody podczas przemówień padły ciepłe słowa zarówno pod adresem darczyńców, ale i Ci zrewanżowali się życzeniami, aby nowy samochód jak najrzadziej wyjeżdżał na akcje a jeśli już będzie używany, to żeby wracał z tyloma strażakami, z iloma wyjechał. Nowo zakupiony samochód pożarniczy z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych, dla prawidłowego działania kostrzyńskiej remizy był po prostu niezbędny. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne to jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych marki Mercedes-Benz Atego wyposażony w silnik o mocy 285 KM i masie całkowitej kg. Samochód jest wyposażony zgodnie ze standardem wyposażenia GBA 2/16 wg standaryzacji pojazdów pożarniczych. Zabudowa samochodu wykonana jest z materiałów odpornych na korozję. Kabina wyposażona jest m.in. w klimatyzację, reflektor ręczny i pogorzeliskowy, niezależny układ ogrzewania i wentylacji czy wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego. W samochodzie zamontowano działko wodno-pianowe, wysokociśnieniową linę szybkiego natarcia o długości węża 60m na zwijadle, autopompę dwuzakresową, instalację zraszaczową, maszt oświetleniowy i wyciągarkę linową o sile udźwigu 7 ton. Do wyposażenia samochodu należy także specjalistyczny sprzęt jak choćby zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramionowy, wąż hydrauliczny, pompa szlamowa do wody zanieczyszczonej z dwoma wężami ssącymi, kamera termowizyjna czy skokochron. Tak jak wspomniałem na wstępie, nowy samochód strażacki zastąpi wysłużony pojazd Star 244, który wiernie służył mieszkańcom Kostrzyna nad Odrą (i nie tylko) przez ostatnie 21 lat. Mercedes- -Benz Atego jest, jak widać z powyższego opisu, pojazdem nowoczesnym i spełni z pewnością swoje zadania w kostrzyńskiej Jednostce Ratowniczo- -Gaśniczej PSP. Nam pozostaje jedynie życzyć strażakom, aby sposobności jego użycia było jak najmniej Bartłomiej Suski

19 SAMORZĄDNY KOSTRZYN 19 4 grudnia w kostrzyńskiej Kręgielni odbyły się mikołajki dla najmłodszych. Sala wypełniona była po brzegi! Pojawiły się dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 3 i 4, z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 2 i 4, oraz z Niepublicznego Przedszkola Mali Europejczycy. Specjalnie dla naszych przedszkolaków przygotowano spektakl pt. Wyprawa na ratunek Świętego Mikołaja. Przedstawienie wzbudziło ogromne zainteresowanie dzieci, które z zaciekawieniem śledziły losy Mikołaja i jego pomocników. Dodatkową atrakcją był fakt, iż dzieci mogły brać czynny udział w spektaklu pomagając Psotnikowi odnaleźć Świętego Mikołaja. Spotkaniu towarzyszyły wyjątkowe emocje, a radość na twarzach dzieci była bezcennym, widokiem. Na koniec Wiceburmistrz Miasta Zbigniew Biedulski wręczył świąteczne upominki. Kostrzyńskie przedszkolaki, 6 grudnia, odwiedziły Moto Mikołaje. Choć wyprawę chciał pokrzyżować Orkan Ksawery wszystko świetnie się udało: Moto Mikołaje, chcąc umilić milusińskim mikołajki, przyszli z workiem łakoci. Były zabawy, wspólne śpiewanie piosenek i kolęd, oraz pamiątkowe zdjęcia. Dzieci były bardzo zdziwione, bo w przedszkolu zamiast jednego Mikołaja pojawiło się ich kilku. Dzieci dziękują bardzo Kostrzyńskiej Grupie Motocyklowej Free Riders, a w szczególności panu Jakubowi Korżyńskiemu, za tak miłą niespodziankę. Wesołych świąt życzą Ekoludki

20 20 SAMORZĄDNY KOSTRZYN CO NIECO O PRACY BIBLIOTEKARZA W październiku i listopadzie Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą gościła klasy II i III z Gimnazjum nr 1. Uczniowie dowiedzieli się, jaką drogę edukacyjną trzeba obrać, by zdobyć zawód bibliotekarza, oraz jak obecnie wygląda praca w bibliotece publicznej. Do zadań bibliotekarza należy już nie tylko wypożyczanie książek. Dzisiaj bibliotekarz jest po części pedagogiem, animatorem kultury, a współczesna biblioteka jest miejscem, gdzie oczywiście nadrzędnym celem jest propagowanie czytelnictwa. Bibliotekarz prowadzi lekcje biblioteczne dla przedszkoli i szkół oraz zajęcia w ramach Dziecięcego Klubu Książki czy Klubu Młodych Książkożerców, moderuje spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i Młodzieżowego Klubu Książki, a nawet jeździ na wycieczki z młodzieżą do bibliotek wielkich miast, np. Berlina czy Poznania. Uczestniczy w organizacji imprez kulturalnych czy spotkań z autorami książek. Te różnorodne działania sprawiają, że praca bibliotekarza nie jest monotonna ani nudna, jak się niektórym wydaje. Gimnazjaliści nie tylko usłyszeli, ale i zobaczyli dzięki zdjęciom z zasobów biblioteki jak ciekawy może być zawód bibliotekarza.

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Aż 1/4 budżetu na inwestycje www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 1/166 STYCZEŃ 2006 W numerze: Plany inwestycyjne samorządu miejskiego 36. sesja Rady Miasta Na co wydały pieniądze Zarządy Osiedli w 2005 roku Miejski Zespól Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2

Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej- str.2 DL ebaty ĄDeckieNr 11 (142) 2011 r. LISTOPAD egzemplarz bezpłatny ISSN 1641-425X informator samorządowy Inwestycje w szkoły w 2011 r.;miejsca reakreacyjnestr.1; W Lądku bezpieczniej; Sesja Rady Miejskiej-

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

Gorzowska kultura klientem czy partnerem Filharmonii?

Gorzowska kultura klientem czy partnerem Filharmonii? Indeks 375349 ISSN 1644 9835 WYGRAJ BILETY DO KINA str. 15 Ani dyrektor teatru, ani prowadząca szkołę muzyczną, ani nawet polecamy tygodnik bezpłatny tel.: 95 736 62 22 również dla Słubic i Kostrzyna NR

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka - str. 3 Gorzowianie o Gorzowie... - str. 4 Berlin coraz bliżej - str. 5

Wejście smoka - str. 3 Gorzowianie o Gorzowie... - str. 4 Berlin coraz bliżej - str. 5 Nr 10/110 PAŹDZIERNIK 2007 ISSN 1425-7386 Wejście smoka - str. 3 Gorzowianie o Gorzowie... - str. 4 Berlin coraz bliżej - str. 5 Nie do końca normalny - str. 10-11 W poszukiwaniu inwestorów - str. 12-13

Bardziej szczegółowo

NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA JUŻ DZIAŁA

NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA JUŻ DZIAŁA 25/2013 W NUMERZE: ŚWIĘTA NA STARÓWCE str. 16 NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA JUŻ DZIAŁA 26 listopada oficjalne oddano do użytku nową elektrociepłownię w Bielsku-Białej. Zastąpiła ona stary zakład EC1. Zbudował

Bardziej szczegółowo

Plany, inwestycje, wydatki

Plany, inwestycje, wydatki l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 1 ( 4 6 7 ) 11-17 STYCZNIA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Plany, inwestycje, wydatki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-09X dwumiesięcznik nr 4/6/ październik 204 Uroczyste odsłonięcie tablicy W sobotę, 3 września o godz. 2.00 na stacji WKD Podkowa Leśna Główna miało miejsce uroczyste

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja

ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja ISSN 1644-2636 grudzień 2014 nr 12/154 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku 2015 wszystkiego najlepszego życzy Redakcja Łask zyskał Centrum Idei KU HUMANIZMOWI Po kilku latach

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE. Fot.Tomek Chwalisz. Fot. Archiwum SPR. fot. mateusz miszon

W SKRÓCIE. Fot.Tomek Chwalisz. Fot. Archiwum SPR. fot. mateusz miszon W SKRÓCIE Fot. Archiwum SPR fot. mateusz miszon Nie biorę! 21 grudnia w siedzibie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy ul. Brackiej wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo