PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDIÓW. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 1 d ZW 1/2019 KIERUNEK STUDIÓW: Infrmatyka Stswana Przyprządkwany d dyscypliny: D1 Infrmatyka techniczna i telekmunikacja (dyscyplina widąca) D2* D* D* POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (licencjackie / inżynierskie) / drugieg stpnia / jednlite magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna / niestacjnarna* PROFIL: gólnakademicki / praktyczny * JĘZYK PROWADZENIA STUDIÓW: plski Zawartść: 1. Zakładane efekty zał. nr 1 d prgramu studiów 2. Opis prgramu studiów zał. nr 2 d prgramu studiów Uchwała Rady Wydziału (dla prgramów studiów uchwalanych d r.) / uchwała Senatu PWr (dla prgramów studiów uchwalanych p r.) * nr 79/2/ z dnia 1 maja 2019 r. Obwiązuje d r

2 *nieptrzebne skreślić

3 Zał. nr d ZW 1/2019 Załącznik nr.. d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK STUDIÓW: Infrmatyka Stswana POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszeg stpnia (licencjackie / inżynierskie*) / studia drugieg stpnia / jednlite studia magisterskie * FORMA STUDIÓW: stacjnarna / niestacjnarna* PROFIL: gólnakademicki / praktyczny * SPECJALNOŚĆ: nie dtyczy JĘZYK PROWADZENIA STUDIÓW: plski Uchwała Rady Wydziału (dla prgramu studiów uchwalaneg d ) / Uchwała Senatu PWr nr 79/2/ z dnia 1 maja 2019 r. (dla prgramu studiów uchwalaneg p ) * Obwiązuje d r. *nieptrzebne skreślić 1

4 Struktura planu studiów (pcjnalnie) 1) w układzie punktwym; Praktyka studencka p VI semestrze, ECTS +10 h CNPS liczne d bilansu VI semestru, Mi - mduły wybieralnych, 27 CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS Zajęcia sprtwe Zajęcia sprtwe Fizyka I 120 (2+2) Fizyka II 180 (+1+2) Język angielski I Organizacja systemów 20 kmputerwych (1+2) Architektura kmputerów Pdstawy przedsiębirczści 120 (2+2) Prgramwanie strukturalne i biektwe 180 (2+2+2) Lgika dla infrmatyków 10 (+2) Algebra z gemetrią analityczną 180 (+) Algrytmy i struktury danych 180 (2+2+2) Systemy peracyjne 120 (2+2) Matematyka dyskretna 10 (2+) Sieci kmputerwe (+) Techniki efektywneg prgramwania 10 (2+) Paradygmaty prgramwania (+2+2) Język angielski II 90 M1 - Administracja systemami 120 (2+2) Metdy systemwe i decyzyjne (+2+2) Języki skryptwe 17 (+) Bazy danych 17 (2+2+2) Techniki prezentacji 0 2 M - Aplikacje mbilne 120 (2+2) M - Prjektwanie baz danych 120 (2+2) M2 - Technlgie webwe 120 (2+2) Cyberbezpieczeństw 10 (+2) Pdstawy Internetu Rzeczy 10 (2+) M8 - Multimedia 120 (2+2) M7 - Technlgie i narzędzia prgramwania 110 (2+2) M - Systemy rzprszne 120 (2+2) M - Pdstawy zarządzania prjektami 120 (1+2+1) Hurtwnie danych 120 (2+2) M10 - Przedmit humanistyczny 90 M9 - Trendy rzwjwe w infrmatyce 10 (2+) Zespłwe przedsięwzięcie infrmatyczne (19+1) Rachunek Analiza matematyczna Pdstawy inżynierii Prjektwanie Sztuczna inteligencja i prawdpdbieństwa I Analiza matematyczna 2 prgramwania prgramwania inżynieria wiedzy i statystyka 180 (+) II Prblemy spłeczne i 120 (1+2+1) 180 (+) 10 (2+) 1 10 (+2) (+) zawdwe infrmatyki 0 2 I II III IV V VI VII Razem 2/0 2/0 2/7 2/90 2/7 2/0 17/2 1/27 2

5 2) w układzie wym 27 CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS CNPS ECTS Fizyka I Fizyka II E Zajęcia sprtwe (2h) Język angielski I (h) 21 Organizacja systemów 20 kmputerwych Architektura kmputerów Pdstawy przedsiębirczści Prgramwanie strukturalne i biektwe Lgika dla infrmatyków E Algebra z gemetrią analityczną E Algrytmy i struktury danych E Systemy peracyjne Matematyka dyskretna Sieci kmputerwe 0200 E Techniki efektywneg prgramwania Paradygmaty prgramwania E Zajęcia sprtwe (2h) Język angielski II (h) M1 - Administracja systemami Metdy systemwe i decyzyjne E Języki skryptwe E Bazy danych E Techniki prezentacji M - Aplikacje mbilne M - Prjektwanie baz danych M2 - Technlgie webwe Cyberbezpieczeństw E Pdstawy Internetu Rzeczy E M8 - Multimedia E M7 - Technlgie i narzędzia prgramwania M - Systemy rzprszne M - Pdstawy zarządzania prjektami Hurtwnie danych E M10 - Przedmit humanistyczny (2h) M9 - Trendy rzwjwe w infrmatyce Zespłwe przedsięwzięcie infrmatyczne Rachunek Analiza matematyczna Pdstawy inżynierii Prjektwanie Sztuczna inteligencja i prawdpdbieństwa I Analiza matematyczna 2 prgramwania prgramwania inżynieria wiedzy i statystyka E II Prblemy spłeczne i E E E E zawdwe infrmatyki I II III IV V VI VII Razem 2/0 2/0 2/7 2/90 2/7 2/0 17/2 1/27

6 1. Zestaw / grup bwiązkwych i wybieralnych w układzie semestralnym Semestr 1 Kursy bwiązkwe punktów ECTS 2 Nazwa (grupę Symbl efektu 1. Prgramwanie strukturalne i biektwe 2 K1INF_W0 K1INF_U01 K1INF_U02 pkt. ECTS Frma 2 kursu góln- uczel- niany prakty- rdzaj typ 7 cznym ,2 T Z P (2) PD Ob. Razem ,2 2 Kurs Grupy bwiązkwych punktów ECTS: 28 L.p. Nazwa (grupę 1. Organizacja systemów kmputerwych (GK) 2. Prgramwanie strukturalne i biektwe (GK) pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Symbl efektu zali- góln- czenia uczel- niany prakty- rdzaj cznym 2 1 K1INF_W0 90 1,8 T Z (w) PD Ob 2 2 K1INF_W0 K1INF_U01 K1INF_U , T E (w) PD Ob. Lgika dla infrmatyków (GK) 2 2 K1INF_W T E (w) K Ob.. Fizyka I (GK) 2 1 K1INF_W , T Z (w) O PD Ob.. Algebra z gemetrią analityczną (GK) 2 2 K1INF_W , T E (w) O PD Ob.. Analiza matematyczna I (GK) 2 2 K1INF_W , T E (w) O PD Ob. Razem ,8 typ 7 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy

7 Razem w semestrze ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s w ć l p Semestr 2 Kursy bwiązkwe punktów ECTS: 12 pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Symbl L.p Nazwa (grupę efektu. zaligóln- czenia uczel- niany prakty- rdzaj typ 7 cznym 1. Algrytmy i struktury danych 2 K1INF_W ,2 T Z P (2) K Ob. K1INF_U01 2. Architektura kmputerów 2 K1INF_W ,2 T Z K Ob. K1INF_U0 K1INF_U0. Architektura kmputerów 2 K1INF_W ,2 T Z P (2) K Ob. K1INF_U0 K1INF_U0. Fizyka II 1 K1INF_W ,2 T Z O P (2) PD Ob.. Systemy peracyjne 2 K1INF_W08 K1INF_U ,2 T Z K Ob.. Systemy peracyjne 2 K1INF_W08 K1INF_U ,2 T Z P (2) K Ob Razem ,2 8 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy

8 Grupy bwiązkwych punktów ECTS 18 L.p. Nazwa (grupę Symbl efektu w ć l p s ZZU CNPS łączna pkt. ECTS Frma 2 gólnuczelniany Kurs/grupa charakt. rdzaj typ 7 1. Algrytmy i struktury danych (GK) 2 1 K1INF_W , T E (w) K Ob K1INF_U01 2. Fizyka II (GK) 2 1 K1INF_W , T E (w) O PD Ob. Matematyka dyskretna (GK) 2 2 K1INF_W T Z (w) PD Ob. Analiza matematyczna II (GK) 2 1 K1INF_W01 10 T E (w) O PD Ob Razem ,8 Razem w semestrze: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy

9 Semestr Kursy bwiązkwe punktów ECTS: 1 L.p. Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 k ursu/ góln Kurs/grupa 1. Pdstawy przedsiębirczści 2 K1INF_W ,2 T Z KO Ob 2. Sieci kmputerwe K1INF_W09 K1INF_U , T E K Ob.. Sieci kmputerwe 2 K1INF_W09 K1INF_U ,8 T Z P () K Ob.. Techniki efektywneg prgramwania 1 K1INF_W0 K1INF_U ,2 T Z K Ob.. Techniki efektywneg prgramwania 2 K1INF_W ,8 T Z P () K Ob. K1INF_U01. Paradygmaty prgramwania 2 K1INF_W0 K1INF_U ,2 T Z P (2) K Ob. Razem , 8 rdzaj typ 7 Grupy bwiązkwych punktów ECTS: 12 pkt. ECTS Kurs/grupa Frma 2 k Nazwa (grupę Symbl efektu ursu/ zaligóln czenia prakty- rdzaj typ 7 cznym 1. Paradygmaty prgramwania (GK) 2 1 K1INF_W0 10 T E (w) K Ob. K1INF_U02 2. Rachunek prawdpdbieństwa i statystyka 2 2 K1INF_W ,2 T E (w) PD Ob. (GK) Razem ,2 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 7

10 Kursy wybieralne (minimum: 90 w semestrze, 2 punkty ECTS) Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 k ursu/ Kurs/grupa 1. Język angielski I K1INF_U ,2 T Z O KO W 2. Zajęcia sprtwe I T Z O KO W Razem ,2 góln rdzaj typ 7 Razem w semestrze: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 8

11 Semestr Kursy bwiązkwe punktów ECTS: 11 Nazwa (grupę 1. Bazy danych 1 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Symbl efektu góln prakty- rdzaj typ 7 cznym ,2 T Z P (2) K Ob. 2. Metdy systemwe i decyzyjne 1 K1INF_W12 K1INF_U ,2 T Z P (2) K Ob.. Języki skryptwe 2 K1INF_W0 K1INF_U ,8 T E Ob.. Języki skryptwe 2 K1INF_W ,8 T Z P () K Ob. K1INF_U01. Pdstawy inżynierii prgramwania 1 K1INF_W0 K1INF_U , T Z P (1) K Ob. Razem , 8 Grupy bwiązkwych punktów ECTS: 12 Nazwa (grupę 1. Bazy danych (GK) 2 1 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Symbl efektu góln prakty- rdzaj typ 7 cznym 11 2, T E(w) K Ob. 2. Metdy systemwe i decyzyjne (GK) 2 1 K1INF_W12 10 T E(w) K Ob. K1INF_U07. Pdstawy inżynierii prgramwania (GK) 1 2 K1INF_W0 90 1,8 T Z(w) K Ob. K1INF_U0 Razem ,2 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 9

12 Kursy wybieralne (minimum 0 w semestrze, punkty ECTS) Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa 1. Język angielski II K1INF_U ,8 T Z O KO W 2. Zajęcia sprtwe II T Z O KO W Razem ,8 Mduł wybieralnych M1 Administracja systemami (minimum 0 w semestrze, punkty ECTS, wybór 1 przedmitu) Kurs/grupa pkt. ECTS Nazwa (grupę Symbl efektu Frma 2 góln rdzaj typ 7 rdzaj typ 7 1. Administracja serwerami Linux (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1IN_U1 2. Administracja systemami Micrsft (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1IN_U1. Ruting i przełączanie w sieciach (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1IN_U1 Razem , 2 Razem w semestrze: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 10

13 Semestr Kursy bwiązkwe punktów ECTS: 18 Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa 1. Techniki prezentacji 2 K1INF_U ,2 T Z KO Ob. 2. Cyberbezpieczeństw 2 K1INF_W10 K1INF_U ,8 T E K Ob.. Cyberbezpieczeństw 2 K1INF_W10 K1INF_U ,2 T Z P (2) K Ob.. Pdstawy Internetu Rzeczy 2 K1INF_W09 K1INF_U0 K1INF_U ,2 T E K Ob.. Pdstawy Internetu Rzeczy 2 K1INF_W09 K1INF_U0 K1INF_U ,8 T Z P () K Ob.. Prjektwanie prgramwania 2 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 K1INF_U ,8 T E K Ob. 7. Prjektwanie prgramwania 2 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 K1INF_U ,8 T Z P () K Ob. Razem ,8 8 rdzaj typ 7 Mduł wybieralnych M2 Technlgie webwe (minimum 0 w semestrze, punkty ECTS, wybór 1 przedmitu) pkt. ECTS Frma 2 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy Nazwa (grupę Symbl efektu Kurs/grupa góln prakty- rdzaj typ 7 cznym , T Z (w) P (2) K W 1. Prgramwanie systemów webwych (GK) 2 2 K1INF_W07 K1INF_U11 2. Aplikacje webwe na platfrmę.net (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1INF_U11 Razem , 2 11

14 Mduł wybieralnych M Prjektwanie baz danych (minimum w semestrze, punkty ECTS, wybór 1 przedmitu) pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Nazwa (grupę Symbl efektu 1. Inżynieria systemów baz danych (GK) 1 2 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 2. Baza danych Oracle prgramwanie (GK) 1 2 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0. Prjektwanie baz danych (GK) 1 2 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 góln prakty- rdzaj typ 7 cznym 120 2, T Z (w) P (2) K W 120 2, T Z (w) P (2) K W 120 2, T Z (w) P (2) K W Razem , 2 Mduł wybieralnych M Aplikacje mbilne (minimum 0 w semestrze, punkty ECTS, wybór 1 przedmitu) pkt. ECTS Frma 2 Nazwa (grupę Symbl efektu Kurs/grupa góln prakty- rdzaj typ 7 cznym , T Z (w) P (2) K W 1. Aplikacje mbilne na platfrmę Andrid (GK) 2 2 K1INF_W07 K1INF_U11 2. Aplikacje mbilne na platfrmę IOS (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1INF_U11 Razem , 2 Razem w semestrze: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 12

15 Semestr Kursy bwiązkwe punktów ECTS: 10 pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Nazwa (grupę Symbl efektu góln rdzaj typ 7 1. Sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy 2 K1INF_W ,2 T E K Ob. K1INF_U0 2. Sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy 2 K1INF_W ,8 T Z P () K Ob. K1INF_U0. Hurtwnie danych 2 K1INF_W ,2 T E K Ob. K1INF_U0. Hurtwnie danych 2 K1INF_W ,2 T Z P (2) K Ob. K1INF_U0 Razem , Mduł wybieralnych M Pdstawy zarządzania prjektami (minimum 0 w semestrze, punkty ECTS, wybór 1 przedmitu) pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Nazwa (grupę 1. Wprwadzenie d zarządzania prjektami infrmatycznymi (GK) 2. Wspmaganie zarządzania prjektami infrmatycznymi (GK). Prceswe zarządzanie prjektem infrmatycznym (GK) w ć l p s Symbl efektu góln ZZU CNPS łączna rdzaj typ K1INF_W , T Z (w) P (2) K Ob. K1INF_U09 K1INF_U1 K1INF_U K1INF_W17 K1INF_U09 K1INF_U1 K1INF_U K1INF_W17 K1INF_U09 K1INF_U1 K1INF_U , T Z (w) P (2) K Ob , T Z (w) P (2) K Ob. Razem , 2 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 1

16 Mduł wybieralnych M Systemy rzprszne (minimum 0 w semestrze, punkty ECTS, wybór 1 przedmitu) pkt. ECTS Frma 2 Nazwa (grupę 1. Rzprszne systemy infrmatyczne (GK) 2 2 K1INF_W07 K1INF_U11 K1INF_U1 2. Prgramwanie na platfrmie Micrsft Azure (GK) Kurs/grupa Symbl efektu góln prakty- rdzaj typ 7 cznym , T Z (w) P (2) K Ob. 2 2 K1INF_W07 K1INF_U11 K1INF_U , T Z (w) P (2) K Ob Razem , 2 Mduł wybieralnych M7 Technlgie i narzędzia prgramwania (minimum 0 w semestrze, punkty ECTS, wybór 1 przedmitu) pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Nazwa (grupę Symbl efektu góln rdzaj typ 7 1. Wytwarzanie prgramwania w śrdwisku 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K Ob..NET (GK) K1INF_U1 2. Prgramwanie gier (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K Ob K1INF_U1. Zaawanswane technlgie webwe (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K Ob. K1INF_U1 Razem , 2 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 1

17 Mduł wybieralnych M8 Multimedia (minimum 0 w semestrze, punkty ECTS, wybór 1 przedmitu) pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Nazwa (grupę Symbl efektu góln rdzaj typ 7 1. Grafika kmputerwa GK) 2 2 K1INF_W , T E (w) P (2) K Ob. K1INF_U12 2. Prgramwanie aplikacji multimedialnych (GK) 2 2 K1INF_W , T E (w) P (2) K Ob K1INF_U12. Techniki przetwarzania mediów cyfrwych 2 2 K1INF_W , T E (w) P (2) K Ob. (GK) K1INF_U12 Razem , 2 Razem w semestrze: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s (w tym praktyka 10) 0 (w tym praktyka ) 18 (w tym praktyka ) 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 1

18 Semestr 7 Kursy bwiązkwe punktów ECTS: 2 pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Nazwa (grupę Symbl efektu góln rdzaj typ 7 1. Prblemy spłeczne i zawdwe infrmatyki 2 K1INF_W ,2 T Z KO Ob. K1INF_W22 Razem ,2 Grupy wybieralnych (minimum 1 w semestrze, 20 punktów ECTS) L.p. Nazwa (grupę Symbl efektu 1. Zespłwe przedsięwzięcie inżynierskie (GK) 8 1 K1INF_U10 K1INF_U17 K1INF_U20 K1INF_U21 K1INF_U22 K1INF_K01 K1INF_K02 K1INF_K0 K1INF_K0 pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa góln prakty- rdzaj typ 7 cznym T Z P (19) K W Razem BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 1

19 Mduł wybieralnych M9 Trendy rzwjwe w infrmatyce (minimum 0 w semestrze, punkty ECTS, wybór 1 przedmitu) pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Nazwa (grupę Symbl efektu góln prakty- rdzaj typ 7 cznym 0 10 T Z (w) P () K W 1. Danlgia (GK) 2 2 K1INF_W18 K1INF_U10 2. Sieci neurnwe (GK) 2 2 K1INF_W T Z (w) P () K W K1INF_U10. Metaheurystyki w rzwiązywaniu prblemów 2 2 K1INF_W T Z (w) P () K W (GK) K1INF_U10. Interakcja człwiek kmputer (GK) 2 2 K1INF_W T Z (w) P () K W K1INF_U10 Razem Mduł wybieralnych M10 Przedmit humanistyczny (minimum 0 w semestrze, punkty ECTS, wybór 1 przedmitu) pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa Nazwa (grupę Symbl efektu 1. Przedmit humanistyczny 1 2 K1INF_W ,8 T Z O KO W 2. Przedmit humanistyczny 2 2 K1INF_W ,8 T Z O KO W Razem ,8 góln rdzaj typ 7 Razem w semestrze: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS w ć l p s BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 17

20 2. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym kursu Nazwy kńczących się egzaminem Semestr 1. Lgika dla infrmatyków 1 2. Algebra z gemetrią analityczną. Analiza matematyczna 1. Algrytmy i struktury danych 2 2. Analiza matematyczna II. Fizyka II 1. Sieci kmputerwe 2. Paradygmaty prgramwania. Rachunek prawdpdbieństwa i statystyka 1. Metdy systemwe i decyzyjne 2. Bazy danych. Języki skryptwe 1. Cyberbezpieczeństw 2. Pdstawy Internetu Rzeczy. Prjektwanie prgramwania 1. Sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy 2. Hurtwnie danych. Multimedia, Liczby dpuszczalneg deficytu punktów ECTS p pszczególnych semestrach Semestr Dpuszczalny deficyt punktów ECTS p semestrze BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 18

21 Opinia właściweg rganu Samrządu Studenckieg Data Imię, nazwisk i pdpis przedstawiciela studentów Data Pdpis Dziekana 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy 19

22 1. Opis gólny OPIS PROGRAMU STUDIÓW Zał. nr d ZW 1/2019 Zał. nr 2 d Prgramu studiów 1.1 semestrów: Całkwita punktów ECTS knieczna d ukńczenia studiów na danym pzimie: : Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów drugieg stpnia): Kwalifikacja na studia I stpnia dbywa się na pdstawie wyników egzaminu maturalneg, zgdnie z warunkami i trybem rekrutacji ustalnymi na dany rk akademicki 1. Tytuł zawdwy nadawany p zakńczeniu studiów: INŻYNIER 1. Sylwetka abslwenta, mżliwści zatrudnienia: Abslwent studiów I stpnia kierunku Infrmatyka psiada kwalifikacje bejmujące wiedzę, umiejętnści i kmpetencje inżynierskie w zakresie: Architektury i rganizacji kmputerów raz prgramwania urządzeń niskieg pzimu, stanwiących m.in. elementy Internetu Rzeczy, Języków prgramwania, algrytmów i struktur danych, paradygmatów prgramwania raz technik efektywneg 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z wpisać w nawiasie frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W wybieralny, Ob bwiązkwy

23 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy prgramwania, Sieci kmputerwych, administracji systemami i cyberbezpieczeństwa, Baz i hurtwni danych, w tym prjektwania baz danych Prjektwania prgramwania raz zarządzania prjektem prgramistycznym, Zaawanswanych metd i narzędzi prgramistycznych, sztucznej inteligencji i inżynierii wiedzy, aplikacji mbilnych raz systemów rzprsznych Różnych aspektów multimediów Trendów rzwjwych w infrmatyce. Abslwent psiada również wiedzę z zakresu nauk pdstawwych: analizy matematycznej, algebry z gemetrią analityczną, lgiki, matematyki dyskretnej, rachunku prawdpdbieństwa i statystyki raz fizyki, które są niezbędne z punktu widzenia rzwiązywania prblemów inżynierskich i ewentualnej kntynuacji nauki na studiach II stpnia. Isttnym uzupełnieniem wykształcenia inżyniera infrmatyka jest wiedza dtycząca pdstaw przedsiębirczści raz spłecznych i zawdwych prblemów infrmatyki. Pnadt abslwent zna język angielski w stpniu umżliwiającym mu swbdne wypwiadanie się, również w frmie pisemnej, na tematy związane z wyknywaną pracą. Duż rlę w kształceniu inżynierów infrmatyków przywiązuje się też d umiejętnści miękkich, takich jak umiejętnść prezentacji, np. wyników własnej pracy raz umiejętnść pracy w zesple. Abslwent studiów pierwszeg stpnia kierunku Infrmatyka Stswana mże być zatrudniny w firmach infrmatycznych i działach IT banków i instytucji finanswych, przedsiębirstw i instytucji gspdarczych we 2

24 Wrcławiu, jak i na terenie całej Plski, a nawet pza jej granicami. Abslwenci zatrudniani są na stanwiskach prjektantów prgramwania, prgramistów, testerów prgramwania, serwisantów, administratrów systemów czy specjalistów d spraw bezpieczeństwa cyfrweg. 1.7 Mżliwść kntynuacji studiów Ukńczenie studiów I stpnia upważnia d ubiegania się przyjęcie na studia II stpnia 1.8 Wskazanie związku z misja Uczelni mi strategia jej rzwju: Prgram kształcenia na studiach pierwszeg stpnia kierunku Infrmatyka Stswana prwadzny Wydziale Infrmatyki i Zarządzania jest zgdny z misją Plitechniki Wrcławskiej i strategią jej rzwju. Prgram zapewnia mżliwść zdbywania zróżnicwanych merytrycznie: wiedzy, umiejętnści, kmpetencji inżynierskich raz kmpetencji spłecznych niezbędnych dla współczesneg inżyniera infrmatyka. Oferwane w ramach prgramu studiów przedmity bwiązkwe i mduły przedmitów wybieralnych z jednej strny spełniają wymagania Plskiej Ramy Kwalifikacji, z drugiej zaś, zgdnie z misją Plitechniki Wrcławskiej wychdzą naprzeciw dynamicznie zmieniającym się ptrzebm tczenia spłeczn-gspdarczeg. Wyraża się t między innymi pprzez: udział człnków Knwentu Wydziału złżneg z przedstawicieli widących firm infrmatycznych w reginie w pracach nad prgramem studiów, udział wysk wykwalifikwanych specjalistów spza uczelni w prwadzeniu dydaktycznych, ferwanie mżliwści realizwania w firmach lub działach IT bwiązkwych praktyk studenckich. 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy

25 Zajęcia praktyczne dbywają się w specjalistycznych labratriach wypsażnych w nwczesny sprzęt kmputerwy, unikalną aparaturę raz prgramwanie, regularnie rzwijanych i mdernizwanych. Działając zgdnie ze strategią Plitechniki Wrcławskiej w zakresie umiędzynardwienia, Wydział Infrmatyki i Zarządzania feruje studia pierwszeg stpnia na kierunku Infrmatyka Stswana również w języku angielskim dla kandydatów z Plski raz bckrajwców. Ddatkw studenci mają mżliwść uczestniczenia w prgramach wymiany międzynardwej (np. ERASMUS+). 2. Opis szczegółwy 2.1 Całkwita efektów w prgramie studiów: W (wiedza) = 22, U (umiejętnści) = 22, K (kmpetencje) =, W + U + K = Dla kierunku studiów przyprządkwaneg d więcej niż jednej dyscypliny efektów przypisana d dyscypliny: D1 (widąca) ( ta musi być większa d płwy całkwitej liczby efektów ) D2.. D.. D.. 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy

26 2. Dla kierunku studiów przyprządkwaneg d więcej niż jednej dyscypliny prcentwy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin: D1.. % punktów ECTS D2.. % punktów ECTS D.. % punktów ECTS D.. % punktów ECTS 2.a. Dla kierunku studiów prfilu gólnakademickim punktów ECTS przypisana zajęcim związanym z prwadzną w Uczelni działalnścią naukwą w dyscyplinie lub dyscyplinach, d których przyprządkwany jest kierunek studiów (musi być większa niż 0 % całkwitej liczby punktów ECTS z p. 1.1): 11 ECTS 2.b. Dla kierunku studiów prfilu - punktów ECTS przypisana zajęcim kształtującym umiejętnści praktyczne (musi być większa niż 0 % całkwitej liczby punktów ECTS z p. 1.1) 2. Zwięzła analiza zgdnści zakładanych efektów z ptrzebami rynku pracy Prgram studiów jest wynikiem ścisłej współpracy z Knwentem Wydziału Infrmatyki i Zarządzania, w któreg skład wchdzą przedstawiciele kadry kierwniczej widących firm infrmatycznych w reginie dlnśląskim. Zakładane efekty wychdzą naprzeciw zgłaszanym przez nich aktualnym i perspektywicznym ptrzebm rynku pracy. W szczególnści dpwiadają ptrzebm: a) instytucji i firm prwadzących działalnść prdukcyjną, handlwą, usługwą lub badawczą na specjalistów działów IT, zajmujących się utrzymaniem/rzwjem narzędzi infrmatycznych wspmagających tę działalnść, b) prducentów systemów infrmatycznych różneg przeznaczenia (prjektanci prgramwania, prgramiści, testerzy, administratrzy), c) firm prjektujących, wdrażających i utrzymujących systemy i sieci kmputerwe w różnych jednstkach i rganizacjach gspdarczych i spłecznych, zarówn państwwych, jak i prywatnych 2.. punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpśrednieg udziału nauczycieli akademickich lub innych sób prwadzących zajęcia i studentów (wpisać sumę punktów ECTS dla / grup znacznych kdem ): 210 ECTS 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy

27 2.7. punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach z zakresu nauk pdstawwych punktów ECTS z przedmitów 9 bwiązkwych punktów ECTS z przedmitów 0 wybieralnych punktów ECTS punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach charakterze, w tym labratryjnych i prjektwych (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem P) punktów ECTS z przedmitów 0 bwiązkwych punktów ECTS z przedmitów wybieralnych punktów ECTS Minimalna punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując blki kształcenia ferwane na zajęciach gólnuczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać sumę punktów ECTS /grup znacznych kdem O): punktów ECTS punktów ECTS, którą student mże uzyskać, realizując blki wybieralne (min. 0 % całkwitej liczby punktów ECTS): 70 punktów ECTS 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy

28 . Opis prcesu prwadząceg d uzyskania efektów : Prces prwadzący d uzyskania zakładanych, kierunkwych efektów bejmuje aktywne uczestnictw w zajęciach zrganizwanych na uczelni: wykładach, ćwiczeniach, labratriach, prjektach i seminariach raz samdzielne studia pzwalające na ugruntwanie, uzupełnienie i rzszerzenie wiedzy. W razie ptrzeby student mże krzystać z indywidualnych knsultacji. Efekty w zakresie umiejętnści są ddatkw rzwijane pdczas bwiązkwej praktyki studenckiej. 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 7

29 . Lista blków :.1. Lista blków bwiązkwych:.1.1 Lista blków kształcenia gólneg Blk Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min. pkt. ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa 1. Pdstawy przedsiębirczści 2 K1INF_W ,2 T Z KO Ob. 2. Techniki prezentacji 2 K1INF_U ,2 T Z KO Ob.. Prblemy spłeczne i zawdwe infrmatyki 2 K1INF_W20 K1INF_W ,2 T Z KO Ob. Razem , rdzaj typ 7 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 8

30 .1.1. Technlgie infrmacyjne (min. 9 pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa 1. Organizacja systemów kmputerwych (GK) 2 1 K1INF_W0 90 1,8 T Z (w) PD Ob. 2. Prgramwanie strukturalne i biektwe (GK) 2 2 K1INF_W0 K1INF_U01 K1INF_U , T E (w) PD Ob.. Prgramwanie strukturalne i biektwe 2 K1INF_W0 K1INF_U01 K1INF_U ,2 T Z P (2) PD Ob. Razem , 2 Razem dla blków kształcenia gólneg w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS rdzaj typ 7 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 9

31 .1.2 Lista blków z zakresu nauk pdstawwych Blk Matematyka (min. 29 ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa 1. Algebra z gemetrią analityczną (GK) 2 2 K1INF_W , T E (w) O PD Ob. 2. Analiza matematyczna I (GK) 2 2 K1INF_W , T E (w) O PD Ob.. Analiza matematyczna II (GK) 2 1 K1INF_W01 10 T E (w) O PD Ob. Matematyka dyskretna (GK) 2 2 K1INF_W T Z (w) PD Ob. Rachunek prawdpdbieństwa i statystyka rdzaj 2 2 K1INF_W ,2 T E (w) PD Ob. (GK) Razem , typ Blk Fizyka Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa 1. Fizyka I (GK) 2 1 K1INF_W , T Z (w) O PD Ob. 2. Fizyka II (GK) 2 1 K1INF_W , T E (w) O PD Ob. Fizyka II 1 K1INF_W ,2 T Z O P (2) PD Ob. Razem góln rdzaj typ 7 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 10

32 Razem dla blków z zakresu nauk pdstawwych: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS , 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 11

33 .1. Lista blków kierunkwych.1..1 Blk Przedmity bwiązkwe kierunkwe (min 8 ECTS) 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa 1. Lgika dla infrmatyków (GK) 2 2 K1INF_W T E (w) K Ob. 2. Algrytmy i struktury danych 2 K1INF_W0 K1INF_U ,2 T Z P (2) K Ob.. Algrytmy i struktury danych (GK) 2 1 K1INF_W , T E (w) K Ob K1INF_U01. Architektura kmputerów 2 K1INF_W0 K1INF_U0 K1INF_U ,2 T Z K Ob.. Architektura kmputerów 2 K1INF_W0 K1INF_U0 K1INF_U ,2 T Z P (2) K Ob.. Systemy peracyjne 2 K1INF_W08 K1INF_U ,2 T Z K Ob. 7. Systemy peracyjne 2 K1INF_W08 K1INF_U ,2 T Z P (2) K Ob 8. Sieci kmputerwe K1INF_W09 K1INF_U , T E K Ob. 9. Sieci kmputerwe 2 K1INF_W09 K1INF_U ,8 T Z P () K Ob. 10. Techniki efektywneg prgramwania 1 K1INF_W0 K1INF_U ,2 T Z K Ob. 11. Techniki efektywneg prgramwania 2 K1INF_W ,8 T Z P () K Ob. K1INF_U Paradygmaty prgramwania 2 K1INF_W0 K1INF_U ,2 T Z P (2) K Ob. 1. Paradygmaty prgramwania (GK) 2 1 K1INF_W0 10 T E (w) K Ob. rdzaj typ 7 12

34 K1INF_U02 1. Bazy danych 1 K1INF_W12 K1INF_U0 K1INF_U0 1. Bazy danych (GK) 2 1 K1INF_W12 K1INF_U0 K1INF_U0 1. Metdy systemwe i decyzyjne 1 K1INF_W11 K1INF_U0 17. Metdy systemwe i decyzyjne 2 1 K1INF_W11 K1INF_U0 18. Pdstawy Internetu Rzeczy 2 K1INF_W09 K1INF_U0 K1INF_U Pdstawy Internetu Rzeczy 2 K1INF_W09 K1INF_U0 K1INF_U Pdstawy inżynierii prgramwania 1 K1INF_W0 K1INF_U0 21. Pdstawy inżynierii prgramwania 1 2 K1INF_W0 K1INF_U0 22. Cyberbezpieczeństw 2 K1INF_W10 K1INF_U08 2. Cyberbezpieczeństw 2 K1INF_W10 K1INF_U08 2. Języki skryptwe 2 K1INF_W0 K1INF_U01 2. Języki skryptwe 2 K1INF_W0 K1INF_U01 2. Prjektwanie prgramwania 2 K1INF_W1 K1INF_U0 K1INF_U0 K1INF_U Prjektwanie prgramwania 2 K1INF_W1 K1INF_U ,2 T Z P (2) K Ob. 11 2, T E(w) K Ob ,2 T Z P (2) K Ob. 10 T E(w) K Ob ,2 T E Ob ,8 T Z P () K Ob , T Z P (1) K Ob. 90 1,8 T Z(w) K Ob ,8 T E K Ob ,2 T Z P (2) K Ob ,8 T E K Ob ,8 T Z P () K Ob ,8 T E K Ob ,8 T Z P () K Ob. 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 1

35 K1INF_U0 K1INF_U Sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy 2 K1INF_W1 K1INF_U ,2 T E K Ob. 29. Sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy 2 K1INF_W1 K1INF_U ,8 T Z P () K Ob. 0. Hurtwnie danych 2 K1INF_W12 K1INF_U ,2 T E K Ob. 1. Hurtwnie danych 2 K1INF_W12 K1INF_U ,2 T Z P () K Ob. Razem , Razem (dla blków kierunkwych): w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS , 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 1

36 .2 Lista blków wybieralnych.2.1 Lista blków kształcenia gólneg Blk Przedmity humanistyczn-menedżerskie (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa Przedmit humanistyczny 1 2 K1INF_W ,8 T Z O KO W Przedmit humanistyczny 2 2 K1INF_W ,8 T Z O KO W Razem ,8 rdzaj typ Blk Języki bce (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa 1. Język angielski I 2 K1INF_U ,2 T Z O KO W 2. Język angielski II K1INF_U ,8 T Z O KO W Razem góln rdzaj typ 7 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 1

37 .2.1. Blk Zajęcia sprtwe (0 pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu uczenia się pkt. ECTS Frma 2 Kurs/grupa 1. Zajęcia sprtwe I T Z O KO W 2. Zajęcia sprtwe II T Z O KO W Razem gólnuczelniany rdzaj typ 7 Razem dla blków kształcenia gólneg: w ć l p s ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS ,8 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 1

38 .2. Lista blków kierunkwych.2..1 Mduł wybieralnych M1 Administracja systemami (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa 1. Administracja serwerami Linux (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1IN_U1 2. Administracja systemami Micrsft (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1IN_U1. Ruting i przełączanie w sieciach (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1IN_U1 Razem , 2 rdzaj typ Mduł wybieralnych M2 Technlgie webwe (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa 1. Prgramwanie systemów webwych (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1INF_U11 2. Aplikacje webwe na platfrmę.net (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1INF_U11 Razem , 2 rdzaj typ 7 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 17

39 .2.. Mduł wybieralnych M Prjektwanie baz danych (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa 1. Inżynieria systemów baz danych (GK) 1 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1INF_U0 K1INF_U0 2. Baza danych Oracle prgramwanie (GK) 1 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1INF_U0 K1INF_U0. Prjektwanie baz danych (GK) 1 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K W K1INF_U0 K1INF_U0 Razem , 2 rdzaj typ Mduł wybieralnych M Aplikacje mbilne (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu 1. Aplikacje mbilne na platfrmę Andrid (GK) 2 2 K1INF_W07 K1INF_U11 2. Aplikacje mbilne na platfrmę IOS (GK) 2 2 K1INF_W07 K1INF_U11 pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa rdzaj , T Z (w) P (2) K W , T Z (w) P (2) K W typ 7 Razem , 2 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 18

40 .2.. Mduł wybieralnych M Pdstawy zarządzania prjektami (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę 1. Wprwadzenie d zarządzania prjektami infrmatycznymi (GK) 2. Wspmaganie zarządzania prjektami infrmatycznymi (GK). Prceswe zarządzanie prjektem infrmatycznym (GK) Symbl efektu K1INF_W17 K1INF_U09 K1INF_U1 K1INF_U K1INF_W17 K1INF_U09 K1INF_U1 K1INF_U K1INF_W17 K1INF_U09 K1INF_U1 K1INF_U18 pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa rdzaj , T Z (w) P (2) K Ob , T Z (w) P (2) K Ob , T Z (w) P (2) K Ob. Razem , 2 typ 7 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 19

41 .2.. Mduł wybieralnych M Systemy rzprszne (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu 1. Rzprszne systemy infrmatyczne (GK) 2 2 K1INF_W07 K1INF_U11 K1INF_U1 2. Prgramwanie na platfrmie Micrsft Azure (GK) 2 2 K1INF_W07 K1INF_U11 K1INF_U1 pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa rdzaj , T Z (w) P (2) K Ob , T Z (w) P (2) K Ob Razem , 2 typ Mduł wybieralnych M7 Technlgie i narzędzia prgramwania (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa 1. Wytwarzanie prgramwania w śrdwisku 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K Ob..NET (GK) K1INF_U1 2. Prgramwanie gier (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K Ob K1INF_U1. Zaawanswane technlgie webwe (GK) 2 2 K1INF_W , T Z (w) P (2) K Ob. K1INF_U1 Razem , 2 rdzaj typ 7 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 20

42 .2..8 Mduł wybieralnych M8 Multimedia (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa 1. Grafika kmputerwa GK) 2 2 K1INF_W , T E (w) P (2) K Ob. K1INF_U12 2. Prgramwanie aplikacji multimedialnych (GK) 2 2 K1INF_W , T E (w) P (2) K Ob K1INF_U12. Techniki przetwarzania mediów cyfrwych 2 2 K1INF_W , T E (w) P (2) K Ob. (GK) K1INF_U12 Razem , Mduł wybieralnych M9 Trendy rzwjwe w infrmatyce (min. pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln rdzaj Kurs/grupa 1. Danlgia (GK) 2 2 K1INF_W T Z (w) P () K W K1INF_U10 2. Sieci neurnwe (GK) 2 2 K1INF_W T Z (w) P () K W K1INF_U10. Metaheurystyki w rzwiązywaniu prblemów 2 2 K1INF_W T Z (w) P () K W (GK) K1INF_U10. Interakcja człwiek kmputer (GK) 2 2 K1INF_W T Z (w) P () K W K1INF_U10 Razem rdzaj typ 7 typ 7 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 21

43 L.p Kursy/ wybieralnych (min. 2 pkt ECTS): Nazwa (grupę Symbl efektu pkt. ECTS Frma 2 góln Kurs/grupa 1. Zespłwe przedsięwzięcie inżynierskie (GK) 8 1 K1INF_U T Z P (19) K W K1INF_U17 K1INF_U20 K1INF_U21 K1INF_U22 K1INF_K01 K1INF_K02 K1INF_K0 K1INF_K0 2. Praktyka studencka P() K W Razem rdzaj typ 7 w ć l p s Razem dla blków kierunkwych: ZZU CNPS punktów ECTS punktów ECTS BK (w tym 10 praktyka) 2 (w tym praktyka) 7,2 (w tym praktyka) 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 22

44 . Blk praktyk ( uchwała Rady Wydziału (dla prgramów uchwalanych d / rekmendacja kmisji prgramwej kierunku (dla prgramów uchwalanych p ) * nt. zasad zaliczania praktyki zał. nr ) Nazwa praktyki punktów ECTS punktów ECTS Tryb praktyki Z Czas trwania praktyki Cel praktyki tygdnie Zapznanie się z funkcjnwaniem firmy infrmatycznej lub działu IT. Zdbycie wiedzy na temat prjektwania, prgramwania, testwania bądź wdrażania prfesjnalnych rzwiązań infrmatycznych raz praktyczneg administrwania systemami. Realizacja pwierzneg, prsteg zadania infrmatyczneg wykrzystująceg i dsknaląceg dtychczas zdbyte umiejętnści praktyczne raz kmpetencje spłeczne ze szczególnym uwzględnieniem pracy grupwej.. Spsby weryfikacji zakładanych efektów Typ wykład ćwiczenia labratrium prjekt seminarium praktyka Spsby weryfikacji zakładanych efektów egzamin, klkwium test, klkwium wejściówka, sprawzdanie z labratrium, cena pprawnści i jakści rzwiązania zadania zrealizwaneg pdczas labratrium brna prjektu udział w dyskusji, prezentacja tematu, referat (esej) raprt z praktyki 1 BK punktów ECTS przypisanych m wymagających bezpśrednieg kntaktu nauczycieli i studentów Egzamin E, zaliczenie na cenę Z. W grupie p literze E lub Z w nawiasie wpisać frmę kursu kńcweg (w, c, l, s, p) Kurs/ grupa Ogólnuczelniany O Kurs/ grupa Praktyczny P. W grupie w nawiasie wpisać liczbę punktów ECTS dla charakterze KO - kształcenia gólneg, PD pdstawwy, K kierunkwy, S specjalnściwy 7 W - wybieralny, Ob bwiązkwy 2

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr d Prgramu semestrów: punktów knieczna d uzyskania kwalifikacji: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Mżliwść kntynuacji studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna /

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyka i Zarządzanie. KIERUNEK: Informatyka Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyka i Zarządzanie KIERUNEK: Infrmatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. INF_INT_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Inżynieria internetwa (INT) JĘZYK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (IZ) POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zastswania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Inżynieria systemów Zał nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Inżynieria systemów POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria chemiczna i procesowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria chemiczna i prceswa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /202 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012

Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2 d Prgramu semestrów: 7 ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne Mżliwść kntynuacji studiów: na II stpniu studiów P ukńczeniu

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EZI_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Chemiczny KIERUNEK: Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Bitechnlgia POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie, semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Inżynieria materiałowa Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Inżynieria materiałwa POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. WYDZIAŁ: Wydział Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Zarządzanie. POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Wydział Infrmatyki i Zarządzania KIERUNEK: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Zachwania

Bardziej szczegółowo

4. Lista modułów kształcenia:

4. Lista modułów kształcenia: . Lista mdułów :.1. Lista mdułów bwiązkwych:.1.1. Lista mdułów gólneg.1.1.1. Mduł: Przedmity humanistyczn-menedżerskie ( 90, 6 pkt ) Lp Kd kursu Nazwa kursu 1 PREW002W Własnść intelektualna i prawa autrskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Górnictwo i Geologia Zał. nr d ZW /01 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Górnictw i Gelgia POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: MAGISTER INŻYNIER kwalifikacje II stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria systemów infrmatycznych) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. KIERUNEK: Geodezja i Kartografia Zał. nr d ZW Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Geinżynierii, Górnictwa i Gelgii KIERUNEK: Gedezja i Kartgrafia POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182

PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:182 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:182 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia):rekrutacja

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PLAN STUDIÓW. EKA_EAE_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: plski Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY WYDZIAŁ: MECHATRONIKA POJAZDÓW KIERUNEK: I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: Zał nr PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: TECHNICZNO-INŻYNIERYJNY MECHATRONIKA POJAZDÓW I stpień, studia inżynierskie stacjnarna gólnakademicki KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Studia niestacjonarne na kierunku Informatyka

PROGRAM STUDIÓW Studia niestacjonarne na kierunku Informatyka 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Studia niestacjnarne na kierunku Infrmatyka Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Knkurs

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne na kierunku Informatyka

PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne na kierunku Informatyka 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Studia stacjnarne na kierunku Infrmatyka Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Knkurs

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Studia niestacjonarne

PROGRAM STUDIÓW Studia niestacjonarne 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Studia niestacjnarne Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: 8 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Knkurs cen ze świadectwa djrzałści

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne

PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Studia stacjnarne Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: 7 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Knkurs cen ze świadectwa djrzałści

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu studiów WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA. II stopień, studia magisterskie Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów. Technologia chemiczna Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: Chemiczny Technlgia chemiczna POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*,semestralne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna. PROFIL: ogólnoakademicki

PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA. II stopień, studia magisterskie. FORMA STUDIÓW: stacjonarna. PROFIL: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Advanced Infrmatics and Cntrl (AIC)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Teleinformatyka (T) Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Teleinformatyka (T) Studia stacjonarne od 2016/2017 1 Opis PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść: Teleinfrmatyka (T) Studia stacjnarne d 201/2017 Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów na kierunku fizyka WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów na kierunku fizyka WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KIERUNEK FIZYKA PLAN STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW: stacjnarna / niestacjnarna* PROFIL:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia niestacjonarne cykl kształcenia 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność: Systemy baz danych Studia niestacjonarne cykl kształcenia 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść: Systemy baz danych Studia niestacjnarne cykl kształcenia 201/2017 Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. AIR_ARK_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie

PLAN STUDIÓW. AIR_ARK_st_Ii WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki SPECJALNOŚĆ: Kmputerwe sieci sterwania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Systemy informacyjne Studia stacjonarne od 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW Kierunek Informatyka Specjalność Systemy informacyjne Studia stacjonarne od 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść Systemy infrmacyjne Studia stacjnarne d 201/2017 Zał nr 2 d ZW /2012 Zał nr 2 d Prgramu kształcenia 1 Opis semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA...

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów WYDZIAŁ:...INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA... KIERUNEK:...INFORMATYKA... Zał nr d ZW /2012 Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ:INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KIERUNEK: INFORMATYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia. Sylwetka absolwenta, możliwości zatrudnienia: . Opis semestrów: Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 PROGRAM STUDIÓW (Infrmatyka, Inżynieria systemów infrmatycznych) punktów ECTS knieczna d uzyskania kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 1 Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: informatyka Zał nr do ZW /0 Załącznik nr Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna

PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA. I stopień, studia inżynierskie POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: stacjonarna PROGRAMY STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRONIKI KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna PROFIL: gólnakademicki JĘZYK STUDIÓW: plski SPECJALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: I stpień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu kształcenia ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI WYDZIAŁY:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr 3 do Programu kształcenia ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI WYDZIAŁY: Zał. nr d ZW /2012 Załącznik nr d Prgramu kształcenia PLAN STUDIÓW WYDZIAŁY: ELEKTRONIKI MIKROSYSTEMÓW I FOTONIKI KIERUNEK: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba semestrów: 3 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: knieczna d uzyskania kwalifikacji: 90 Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inzyniera, raz uzyskanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 1 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90

1. Opis. Liczba semestrów: 3. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90 Zał. nr 2 d ZW /2012 Zał. nr 2. d Prgramu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Kierunek Infrmatyka Specjalnść Bezpieczeństw i niezawdnść systemów infrmatycznych (BINSI) Studia niestacjnarne - d 201/2017 1. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia Obwiązuje d 0 października 0 semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. AUTOMATYKA i ROBOTYKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. AUTOMATYKA i ROBOTYKA. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* stacjonarna / niestacjonarna* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA i ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. MECHANIKA i BUDOWA MASZYN. I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie* FORMA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3

Zał. nr. do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 90. Liczba semestrów: 3 1. Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr. d Prgramu kształcenia Liczba semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): Tytuł inżyniera raz uzyskanie dpwiedniej ilści punktów w prcesie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK: Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. KIERUNEK: Elektronika i Telekomunikacja Załącznik nr 1 d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Elektrniki Mikrsystemów i Ftniki KIERUNEK: Elektrnika i Telekmunikacja POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: stacjnarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia

PROGRAM STUDIÓW. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: INŻYNIER kwalifikacje I stopnia . Opis PROGRAM STUDIÓW Zał. nr d ZW /0 Zał. nr d Prgramu kształcenia semestrów: Wymagania wstępne (w szczególnści w przypadku studiów II stpnia): REKRUTACJA wymagania crcznie kreślane przez Senat PWr.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia

PROGRAM STUDIÓW. Uchwała Rady Wydziału z dnia Obowiązuje od Zawartość: Zał. nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 d Prgramu Zał. nr 7 d Uchwały Rady Wydziału nr 116/15/2016-2020 WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA z bszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stpień,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier*

PLAN STUDIÓW MECHANICZNY. ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI. I / II * stopień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORMA

Bardziej szczegółowo