ISSN nr 2/2011 (15) Elektroniczne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1898-8687. nr 2/2011 (15) Elektroniczne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA"

Transkrypt

1 ISSN OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAG GÓW I ANIMATORÓW nr 2/2011 (15) Elektroniczne czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA

2 Kwartalnik elektroniczny Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Redakcja: Anna Bieganowska, Magdalena Ciechańska, Anna Gaca, Ewa Gęca, Zdzisław Hofman, Elżbieta Kędzior-Niczyporuk (redaktor naczelna), Ewa Noga, Renata Kownacka, Małgorzata Marcinkowska, Piotr Sanetra, Małgorzata Swędrowska, Grażyna Wiśniewska (korekta), Zofia Zaorska Redakcja techniczna: Elżbieta Kędzior-Niczyporuk Projekt okładki: Eliza Galej, Paweł Niczyporuk Projekt czasopisma: Łukasz Stypuła Od redakcji Halo? Cześć, tato! To ja, Calvin! Opowiesz mi coś? Calvinie, jestem w pracy! Nie mam teraz czasu, żeby ci opowiadać bajki! Jestem bardzo zajęty! Rozłącz się, czekam na ważne telefony! Dobrze, tato. Zostanę tutaj, dorastając spokojnie w niewiarygodnym tempie, pozbawiony kontaktów z własnym ojcem, który ciągle pracuje. Dobrze, dobrze. To będzie bajka o pompie hydraulicznej (rys. 1), kołowej kryzie wału (rys. 2) i złym naruszeniu patentu. Bill Watterson, Calvin i Hobbes. Dziwadła z obcej planety Nie chcemy w tym numerze namawiać nikogo do opowiadania bajek o złym naruszeniu patentu czy do opuszczania miejsca pracy, ale chcielibyśmy poddać rodzicom kilka pomysłów na wspólne spędzenie czasu ze swoim dzieckiem, a pedagogom podpowiedzieć, jak takie zajęcia dla rodziców i dzieci zorganizować. Jest zatem i o majsterkowaniu, i o tworzeniu gier planszowych, a także o radości z ćwiczeń ruchowych w parach rodzic dziecko. O wykorzystaniu w działaniach animacyjnych tekstów literackich pisze Małgosia Swędrowska, zaś wszystkich spragnionych niecodziennych wrażeń zachęca do zorganizowania wyprawy do lasu po ciszę Marzena Maleszyk. Dobrej zabawy. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk, redaktor naczelna Skład i opracowanie graficzne: Studio Graficzne Niczyporuk Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Adres redakcji i wydawcy: Lublin, ul. Peowiaków 10/9, tel./fax Kontakt z redakcją wyłącznie drogą elektroniczną: ISSN Copyright by PSPiA KLANZA Czasopismo chroni one prawem autorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania adiust acji i skrótów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Czasopismo dostępne bezpłatnie na stronie: w zakładce: Czytelnia czasopisma. Okładka: Projekt fasady Bawialni Edukacyjnej w Lublinie spis treści Zdzisław Hofman: Inspiracje animatora Zofia Zaorska: Być rodzicem i artystą Małgorzata Marcinkowska: Tyle swobody, ile to możliwe Ewa Noga: Bawialnia Edukacyjna Małgorzata Swędrowska: Kocham mamę, kocham tatę, bo są dla mnie całym światem. Wykorzystanie tekstów literackich do wspólnej zabawy dzieci z rodzicami Magdalena Ciechańska: Bezpieczne lato. Scenariusz zajęć dla klas I III Ewa Gęca: Bal u krasnali Marzena Maleszyk: Wyprawa do lasu po ciszę. Gra ekologiczna Piotr Sanetra: Twórcza rekreacja. Wakacyjne plany wydawnicze Bogusław Śliwerski: Nauczyciele wolności Elżbieta Kędzior-Niczyporuk: Świadomość ciała świadomość siebie. Zajęcia pozalekcyjne metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne z elementami pedagogiki zabawy dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej i ich rodziców Grażyna Wiśniewska: Wawiłow ku refleksji rodzicom Anna Gaca: Nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale by gonić go Elżbieta Kędzior-Niczyporuk, Olga Niczyporuk: Podróż po Australii Bleblejskiej. Tworzymy grę planszową strona 2 nr 2/2011 (15)

3 OKO TRENERA Oko trenera widzi więcej, zwykle jest bardziej wrażliwe na barwy, a szczególnie iluminacje, także te wewnętrzne. Trener to istota czująca mocniej, szukająca inspiracji w tym, co piękne, a także aktualne i ważne. Problemy codzienności dla trenera są wyzwaniem do szukania wielu pozytywnych rozwiązań. Szukajmy razem dołączcie! Z. Hofman dzień po dniu przelewa nie zasługuje Świat na koniec świata. Zbieg okoliczności sprawił, że wysłuchałem w tym czasie także wykładu Martina Seligmana 1 o szczęśliwym życiu. Autor w dowcipny sposób tłumaczy założenia psychologii pozytywnej. Wyjaśnia tymi słowami: szczęśliwi w pełni są ci, którzy robią coś dla Świata, i przytacza empiryczne dowody tej tezy. Bomba pomyślałem. Być animatorem to znaczy po prostu robić coś dla świata być przydatnym, zmieniać życie innym. Odtąd zachęcam moich przyjaciół, by oglądali film o Wisławie Szymborskiej. Jak pięknie można żyć, nie rezygnując ze swoich przyjemności, nie tworząc aktu poświęcania się. Wiek, ten kalendarzowy, nie zawsze świadczy o wieku w wymiarze poczucia wewnętrznego. Starzy ludzie oprócz posiadania mądrości są często wewnętrznie bardzo młodzi, zwłaszcza gdy dbają o równowagę w dawaniu i braniu. Zdzisław Hofman, życie go zadziwia, a fascynuje to, co dzieje się dookoła, zadania i role, które w pełni pasjonują, choć niełatwe, są nieustanną przygodą; żona Krystyna od 30 lat, ojciec Kingi, Kuby i Wojtka, dziadek Szymona; trener KLANZY i superwizor, trener biznesu, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne; z zamiłowania dziennikarz radiowy, interesuje się nowościami z zakresu marketingu oraz wspierania innych w rozwoju; redaktor kwartalnika Zdzisław Hofman Inspiracje animatora Często wracam myślą do filmu Katarzyny Kolendy-Zalewskiej Czasami życie bywa znośne o Wisławie Szymborskiej. Odkryłem bowiem w tym filmie, czym jest inspiracja w życiu. Noblistka jedna z najwybitniejszych poetek współczesności żyje zwykłym, czasem radosnym, czasem smutnym życiem, składającym się z drobiazgów, dziwactw, hobby dalekiego z pozoru od pracy. Ale w tym życiu wszystko ma swój sens, czas i porządek. W jednej ze scen bohaterka mówi, że gdyby mogła posiadać na własność portret Mony Lizy lub Mleczarkę Vermeera, to wybrałaby Mleczarkę. Pojawia się pytanie, dlaczego ten niepozorny obraz wygrywa w porównaniu z fundamentalnym dziełem Leonarda da Vinci. Wisława Szymborska odpowiada na to tak: Bo ona robi coś dla świata (mleko z dzbanka do miski przelewa). A wiersz noblistki inspirowany tym obrazem nosi tytuł Vermeer i brzmi tak: Dopóki ta kobieta z Rijksmuseum w namalowanej ciszy i skupieniu mleko z dzbanka do miski Gdy pod koniec maja tego roku w Lublinie wspólnie z Zosią Zaorską podjęliśmy wyzwanie przygotowania seminarium o metodzie KLANZY adresowane do trenerów naszego stowarzyszenia, ta idea Martina Seligmana przyświecała nam szczególnie. Szukaliśmy wspólnie z uczestnikami seminarium pogłębionych odpowiedzi na pytania o sens i treść naszej metody. Szczególnie wszystkich uczestników zafascynowała symbolika Domu KLANZA jest jak dom, dla każdego znajdzie się miejsce, na osobisty i grupowy rozwój. Być animatorem to przepis na szczęśliwe, udane, aktywne życie. Życie pełne sensu. Podczas seminarium o metodzie KLANZY zostały zaprezentowane ciekawe, nieznane powszechnie techniki, m. in. metaplan, który jest plastycznym zapisem dyskusji prowadzonej w małej grupie na określony, często trudny i kontrowersyjny temat. Powstający (wyklejany) w trakcie dyskusji plakat jest skróconym, graficznym zapisem tejże. Celem tej techniki jest wypracowanie możliwie wielu alternatywnych rozwiązań. Podczas pracy zadawaliśmy sobie pytania o wpływ naszej metody na rozwój różnych grup i obszarów, ważnych społecznie, takich jak: edukacja, animacja kultury, organizacja czasu wolnego. Pojawiły się interesujące i różnorodne wnioski, które łatwo przeformułować na cele, po czym obudować narzędziami i wziąć się do pracy pracy nad zmianą. Uczestnicy zwrócili uwagę, że nie wystarczy posiadać dobrze opisaną, efektywną i ciekawą metodę pracy (a taką jest zapewne metoda KLANZY), ale trzeba jeszcze zadbać o skuteczną komunikację propagowanie metody poprzez różne dostępne środki, niekoniecznie wymagające dużych nakładów finansowych. Zauważyliśmy wspólnie, że za mało dbamy o naszych odbiorców, zwłaszcza tych, którzy już wielokrotnie odbywali szkolenia i uczestniczyli w naszych działaniach. To oni są żywą reklamą, promując atrakcyjność i przydatność metody KLANZY. Okazuje się, że wielkie możliwości mają trenerzy. Niestety, nie korzystają z nich ci trenerzy, którzy, kończąc prowadzenie warsztatów, zamykają walizkę ze środkami, pomocami i scenariuszami zajęć i wyjeżdżają, nie myśląc, co też dzieje się z zainspirowanymi, rozgrzanymi, często zafascynowanymi uczestnikami szkolenia. Może warto zadawać sobie pytanie: Co z potencjałem, który się ujawnił? Jak podtrzymać energię 1 strona 3 nr 2/2011 (15)

4 i wykorzystać zapał do wprowadzenia zmiany w środowisku lokalnym uczestnika, ale też do wzmocnienia komunikacyjnego echa o naszych programach, propozycjach, działaniach o naszej wyjątkowości? Wiemy już, że na emocjonalnym zachwycie i przyjemnych doświadczeniach nie da się zbudować projektu zmiany. Uczestnicy seminarium podkreślali, jak ważne jest śledzenie trendów zmieniającej się rzeczywistości. Współczesność to niezwykle dynamiczny czas zmian, a metoda KLANZY powinna elastycznie wykorzystywać to, co niesie świat. rodzina moje miejsce zaufanie atmosfera tradycja tworzenie więzi uczenie się miejsce spotkań towarzyskich KLANZA jako Dom skojarzenia bezpieczeństwo Wykorzystując wiedzę, doświadczenie i zapał uczestników, zaproponowaliśmy wszystkim głównie zaś sobie coś na kształt pracy domowej. Każdy z nas ma za zadanie zaprojektować i wypróbować strategiczne działania pozyskiwania narybku dla KLANZY Jak zaangażować i zatrzymać nowych członków w stowarzyszeniu?. otwartość na innych ojciec i matka wspomnienia, pamięć możliwość poznania siebie różne pokoje równowaga między wspólnotą i różnorodnością przyjaźń zapachy smaki różnorodność przystanek przynależność Seminarium o metodzie KLANZY w Lublinie piec, ciepło wierność rodzą się nowe dzieci nowe pomysły, idee spory i kłótnie KLANZA metafora Domu Taniec integracyjny Metaplan Uczestnicy seminarium strona 4 nr 2/2011 (15)

5 Z OKIENKA ANIMATORA. Aby nam się chciało chcieć Chciałabym, by moje zapiski były donosami o takich sytuacjach, w których na przekór stereotypom ktoś coś zrobił dobrego. Mam dość złych wiadomości! Będą i tak do mnie docierać, spływać rzeką z Internetu i prasy (telewizora nie mam, i chwała Bogu). A ja lubię mówić dobrze o znajomych i ich znajomych, i o tym, co przeczytałam. Wierzę, że jest wiele dobra na świecie i trzeba je dostrzegać, cenić i wspierać się wzajemnie, by nie opaść na dno narzekania i załamywania rąk. Moje okienko jest małe, ale jeszcze dobrze widać w nim ludzi zwykłych, mających marzenia i pasję zmiany. Drodzy Czytelnicy, nie wiem, ilu Was jest, kim jesteście i co widzicie w swoich okienkach. Jak będziecie chcieli, pomóżcie mi pozytywnie donosić. Wierzę, że jesteście warci opisania, Wy i Wasi znajomi. Z. Zaorska się wnuki, dzieci najstarszej córki. Syn skończył filozofię i objechał kawał świata, dwie córki studiują: Jadzia w Akademii Muzycznej, Jula kończy historię sztuki. Mieszkanie tej rodzinki mieści się na dawnym strychu w starej krakowskiej kamienicy, ciekawie przebudowanym. Lubię siąść tam przy dużym stole i wyobrażać sobie, jak jest tam gwarno i radośnie w święta. A ile muzyki dwie utalentowane córki grają już profesjonalnie, przy czym najmłodsza ma słuch absolutny. Tata tej gromadki jest tłumaczem, ale jak ma czas pisze scenariusze bajek, które Krysia opracowuje i wystawia z dziećmi lub młodzieżą. Macierzyństwo zawsze niesie trudy, a Krysię bardzo mocno obciążyły choroby dzieci. Czasem wydawało się, że już nie ma ratunku, ale Jej upór matki pomógł zwyciężyć wiele. Bardzo wiele, ale o tym to już tylko od Krysi można się dowiedzieć. Może powie o pomocy modlitwy do świętych. Długi czas lubiła idealny porządek, wykrochmalone obrusy i zasłony, wszystko na czas przygotowane. Teraz już nie jest tak pilna i pozwala dzieciom na różne warianty spotkań i uroczystości. Nadal prowadzi dwa koła teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum. Lubi obserwować rozwój dzieci i robi to z uwagą. Szczególnie pamięta spektakl Strach na wróble, do którego scenariusz napisał mąż, a jedną z ról grał syn. Z koleżanką prowadziła też grupę teatralną w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Przygotowały z Iwoną Kapą przedstawienie W Krainie Rymów. Zofia Zaorska, dr nauk humanistycznych, gerontolog, współzałożycielka i były wieloletni kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Założycielka KLANZY, obecnie Prezes Honorowy, trenerka i superwizor; kierownik Szkoły Superbabci. Tworzyła wiele grup zadaniowych, animowała powstanie grup rozwijających idee pedagogiki zabawy, organizowała różne formy wielopokoleniowego wolontariatu. Redaktorka kwartalnika Zofia Zaorska Być rodzicem i artystą Wśród członków KLANZY jest wiele kobiet, ale niewiele matek pięciorga dzieci. Krysia Rey, trenerka z Oddziału Krakowskiego, do KLANZY zapisała się wiele lat temu. Z wykształcenia jest teatrologiem. Szybko zorientowała się, że do pracy z dziećmi poprzez teatr bardzo pomocne są metody pedagogiki zabawy. Z intuicją, właściwą artystycznym duszom, opanowała programy warsztatów Metody integracyjne w pracy z grupą oraz Tańce integracyjne i do dzisiaj je prowadzi. Jest także edukatorem dramy, prowadząc warsztaty z tej dziedziny. Jeśli, oczywiście, może. Bo, co prawda, najmłodsza Zosia już idzie do liceum, ale pojawiły Interesuje się dramą jako metodą twórczego rozwiązywania konfliktów. Prowadzi warsztaty O ofiarach i sprawcach agresji interpersonalnej, a także warsztaty dla dzieci Przeciwko agresji w szkole podstawowej. Drama aktywizuje uczestników do podjęcia trudnych zadań. W sferze wyobrażonych doświadczeń odgrywają oni role innych osób i przeżywają różne sytuacje, dzięki czemu wzrasta ich świadomość samych siebie, innych ludzi oraz świata, w którym żyją. Wykorzystuje też dramę jako metodę tworzenia spektakli. Scenariusz powstaje w czasie prób, gdy grupa omawia, ćwiczy to, co naprawdę chce widzom powiedzieć. Dopiero potem następuje podział ról i budowanie konkretnych scen. Krysia lubi tańczyć i korzysta z różnych źródeł, które poznała dzięki uczestnictwu w zajęciach KLANZY. Zainteresowała się metodą gimnastyki twórczej Labana, metodami Carla Orfa, B. Straussa, kinezjologią edukacyjną i choreoterapią. Jest członkiem sekcji tanecznej i wprowadza taniec do wszystkich swoich zajęć i imprez. Często chodzi do kina, bo nie ma w domu telewizora (!). Dla dobrej książki potrafi zarwać noc. Lubi muzykę poważną, a dzięki dzieciom zna współczesną muzykę młodzieżową. Najlepiej odpoczywa w gronie rodziny i przyjaciół w Białce Tatrzańskiej, ale kocha też morze. Drobna, wrażliwa, delikatna, ale też stanowcza i zaradna. Dobry duch krakowskiej KLANZY. strona 5 nr 2/2011 (15)

6 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Podczas działań animacyjnych i warsztatowych Krysia Rey strona 6 nr 2/2011 (15)

7 POD LUPĄ Są dwie perspektywy, z których można w moim odczuciu zobaczyć więcej. Pierwsza dotyczy patrzenia na coś z dystansu, druga wzięcia czegoś pod lupę. Lubię obydwie perspektywy. Czasem patrzę na tę samą sprawę, to odchodząc na pewien dystans, to znów przybliżając się. Zapraszam Czytelników do oglądania wraz ze mną różnych aspektów rzeczywistości pod lupą, a czasem z dystansu. Dużo można zobaczyć także z zamkniętymi oczami wtedy patrzymy sercem. Nie wykluczam także tej perspektywy i zapraszam do lektury. M. Marcinkowska Małgorzata Marcinkowska, pedagog, socjoterapeuta, członek PSPiA KLANZA, a przez wiele lat także trenerka stowarzyszenia; miłośniczka Bieszczadów i wierszy ks. Jana Twardowskiego. Redaktorka kwartalnika Małgorzata Marcinkowska Tyle swobody, ile to możliwe Bywa, że w różnych momentach życia przypominamy sobie z nieznanych powodów jakąś ważną dla nas sytuację z przeszłości, jakieś ważne zasłyszane gdzieś zdanie, osobę, czasem miejsce. Do mnie przed wakacjami powróciło wspomnienie wykładu, którego słuchałam, będąc na studiach, i dyskusji, która nastąpiła po wykładzie. Ktoś ze słuchaczy zadał wówczas wykładowcy pytanie: Ile wobec tego potrzeba przymusu w wychowaniu, a ile swobody, żeby było dobrze? Wykładowca odpowiedział: Tyle przymusu, ile to konieczne, i tyle swobody, ile to tylko możliwe. Doświadczenie bycia matką pokazało mi, że granice są potrzebne zarówno nam dorosłym, jak i dzieciom. Dorosłym, aby mogli ufać swoim dzieciom i być o nie spokojni. Dzieciom zaś, żeby mogły budować zaufanie do samych siebie oraz do świata. Jest taki czas w życiu każdego dziecka, kiedy ono pyta: Czy mogę? Potrzebuje wskazówki, chce wiedzieć, czy będzie dobrze, jeśli zrobi to i to. Te momenty są bardzo ważne i warto ich nie przegapić, ponieważ potem przychodzi czas eksperymentowania. Wakacje wszak to czas korzystania ze swobody bez kontroli czujnego oka dorosłych. Niczym nieograniczona swoboda (inaczej mówiąc wolność) bardzo łatwo może przerodzić się w niebezpieczną samowolę, jeśli wcześniej młody człowiek nie wykształcił w sobie wewnętrznego systemu kontroli. Jeśli go posiada, zanim coś zrobi, zapyta sam siebie: Co na to powiedziałby mój ojciec? Co w tej sytuacji powiedziałaby moja matka? Rodzic przestaje być fizycznie potrzebny, ponieważ dziecko posiada jego wewnętrzną reprezentację w sobie. Oznacza to, że w istocie rodzic w tej formie jest na wakacjach ze swoim dzieckiem, nawet o tym nie wiedząc. Im silniejszy i zdrowszy obraz rodzica nosi w sobie dziecko, tym większa jest gwarancja, że podejmie dobrą decyzję, mając ochotę na skorzystanie ze swobody. Wyposażając dziecko w ostatnie wskazówki na wyjazd poza dom, możemy mieć poczucie, że o czymś zapomnieliśmy, o czymś nie przestrzegliśmy, coś mogło zostać wyraźniej zaakcentowane, a tu pociecha już w pociągu i jest za późno. Więc jeszcze ostatnie wskazówki przez telefon, sms z pytaniem, czy wszystko zabrane W istocie przygotowanie do wyjazdu na wakacje zaczęło się bardzo dawno, dawno temu, kiedy dziecko miało trzy latka. Jeżeli dziecko posiada wystarczające zaufanie do siebie i dorosłych, to poradzi sobie w trudnej sytuacji. Zwróci się do innego dorosłego, podzieli się kłopotem, odmówi kolegom, jeśli będzie czuło, że za nim stoi dorosły, który jest dla niego autorytetem, któremu potem będzie mogło powiedzieć: Poradziłem sobie! Życząc dorosłym, aby nie byli niespokojni o swoje pociechy, i pociechom, żeby owocnie skorzystały z kanikuły, kończę moje krótkie rozważanie dobrze znaną prawdą: Teraz, po latach widzę na nowo mądrość i uniwersalność tej odpowiedzi. Wielu rodziców i nauczycieli pyta siebie dzisiaj, ile swobody pozostawić dzieciom lub podopiecznym, żeby mogli czuć się swobodnie i bezpiecznie. Ile przymusu wprowadzić w wychowaniu, żeby uczyć, czym są granice, i jednocześnie szanować wolność dziecka? strona 7 nr 2/2011 (15)

8 FLOW PRZEPŁYW. Teksty, które inspirują Ludzie wierzą, że aby osiągnąć sukces, trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie trzeba wstawać w dobrym humorze. Marcel Archard W tej części czasopisma chcę promować teksty, które pokazują jak myśl, pasja, inne spojrzenie kogoś na coś dało początek nowemu i ciekawemu. E. Noga być w centrum nauki w wymiarze maxi. W Lublinie bowiem w przyszłości Bawialnia stać się ma częścią powstającego centrum nauki. O planach stworzenia w Lublinie Centrum Zabawy Wiedzą, w którego realizację zaangażowana jest KLANZA, pisał już w naszym czasopiśmie Jacek Warda 1. Bawialnie Edukacyjne KLANZY proponują zajęcia poznawcze uwzględniające wykonywanie doświadczeń z ogólnodostępnych i bezpiecznych materiałów oraz działania twórcze. W interaktywnej formie przekazują wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych. Wyposażone są w proste zabawki rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka, umożliwiające samodzielne konstruowanie, jak np. rurociąg złożony z kolorowych rur PCV, które można rozmontować i zmontować na nowo, czy 1000 drewnianych klocków. Ośrodki posiadają także gry stolikowe w wersji plenerowej (powiększone): bierki, domino, warcaby. Bawialnia Edukacyjna to miejsce, w którym dzieci i młodzież mogą spędzić czas na odkrywaniu i doświadczaniu świata, na wspólnej zabawie, na towarzyskim spotkaniu, to również miejsce i czas dziecka. Dla nas zaś to miejsce realizacji idei KLANZY i jej metody. Ewa Noga, trenerka KLANZY, superwizor, prezes Zarządu Głównego PSPiA KLANZA, publikacje: Delfin rozwijanie umiejętności poznawczych rozgrzewka, Stare i nowe zabawy podwórkowe (współautorstwo), warsztaty autorskie: Delfin rozwijanie umiejętności poznawczych, Stare i nowe zabawy podwórkowe i Stare i nowe zabawy podwórkowe na niepogodę, Uczeń zdolny odkrywanie i wspieranie potencjałów rozwojowych dzieci i młodzieży oraz warsztaty z zakresu twórczego myślenia. Redaktorka kwartalnika Bawialnia Edukacyjna w Lublinie BAWIALNIA to przestrzeń możliwości: ** pierwsza w Lublinie! PODŁOGA INTERAKTYWNA, ** jedyny w Lublinie! GREEN BOX, ** gry i zabawy oparte na WSPÓŁPRACY. Przykładowe, planowane i już realizowane działania lubelskiej Bawialni Edukacyjnej: 1. LEKCJE POZNAWCZE Ewa Noga Bawialnia Edukacyjna Dla dzieci miłość to CZAS im poświęcony Bawialnia Edukacyjna to nowa inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, stanowiąca element systemu edukacji interaktywnej wykorzystującej metodę KLANZY i dotychczasowe doświadczenia z działań Klanzobusa. Jej idea jest odpowiedzią na potrzebę posiadania przez nasze stowarzyszenie miejsca, które stwarzałoby przestrzeń do realizacji innowacyjnych idei poznawczych, działań integracyjnych i twórczych. Tak powstały dwa ośrodki animacyjno-edukacyjne w kwietniu 2011 roku w Lublinie oraz w czerwcu 2011 w Białymstoku w których prowadzone są warsztaty edukacyjne, lekcje poznawcze, a także organizowane są imprezy tematyczne. Z założenia Bawialnia Edukacyjna to przedsmak Centrum Zabawy Wiedzą POZNAWALNIA, to wymiar mini tego, co może Opowieść o ziarnku maku i gwiazdach (Podróż w przestrzeni) pierwszy program z cyklu KOSMOS. Warsztaty są rodzajem spektaklu z elementami interakcji z uczestnikami. Są podróżą po Układzie Słonecznym. Stwarzają możliwość samodzielnego wykonania doświadczeń ilustrujących procesy zachodzące w Kosmosie. Poprzez te zajęcia chcemy pokazać powiązania faktów, zainspirować, oczarować i zderzyć uczniów z WIELKIMI pytaniami. Zajęcia, wykorzystując najnowsze materiały naukowe, nie tylko przekazują w pigułce duży zasób wiedzy, ale także pomagają w rozwijaniu umiejętności kluczowych. Podróż w czasie. Zadaniem tych warsztatów jest uświadomienie uczestnikom powiązań procesów kosmicznych, geologicznych z mechanizmami ewolucji. Prowadzone są w formie gry interaktywnej. 2. OPERACJA WRÓBELEK to przykład otwartych działań animacyjno-poznawczych skierowanych do społeczności lokalnych, których celem jest zasygnalizowanie wybranego problemu i pokazanie jego różnych rozwiązań. 1 J. Warda, Centrum Zabawy Wiedzą, nr 1/2010. strona 8 nr 2/2011 (15)

9 3. KLANZOBUS tematyczny, czyli mobilna nauka i animacja edukacyjna realizowana w terenie na lubelskich osiedlach. Ma pełnić kilka uzupełniających się funkcji: uczyć dzieci wspólnej zabawy, działania przez współpracę, a nie rywalizację, rozwijać kreatywność; zainteresować dzieci nauką i sztuką, pomagać im odkrywać swoje talenty, kontaktować ze specjalistycznymi pracowniami, które mogą pomóc w rozwoju; mobilizować społecznie i integrować dzieci mieszkające w dzielnicach wymagających rewitalizacji; uzupełniać ofertę wydarzeń artystycznych i społecznych w mieście (Piknik Słoneczny, Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark Jagielloński, festyny dzielnicowe); organizować mobilne pokazy naukowe pod nazwą Spektakularne Spektakle, będące poszerzeniem oferty Bawialni Edukacyjnej i zapowiedzią POZNAWALNI. 4. IMPREZY TEMATYCZNE organizowanie tygodni tematycznych, np. tydzień wody, światła, barw, działań animacyjnych, w tym okolicznościowych, np. urodzin. Bawialnia Edukacyjna w Lublinie, Lublin, ul. Prusa 2, tel lub Informacje na stronie: (wkrótce dostępna), Bawialnia Edukacyjna KLANZY w Białymstoku Podobne w charakterze są propozycje zajęć w Bawialni w Białymstoku. Oferta tego ośrodka to przede wszystkim: 1. Klanzowa Akademia Malucha (dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat), w której programie są krainy edukacyjne, tematyczne zabawy twórcze oraz figlowanie na dywanie. 2. Klanzowa Akademia Naukowca w programie Dni z MEN- SĄ 2, warsztaty eksperymentalne, warsztaty przyrodnicze, zajęcia rozwijające kreatywność, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie. 3. Wakacje Integracyjne z KLANZĄ warsztaty naukowo- -twórcze, zajęcia tematyczne, gry i zabawy ruchowe adresowane do dzieci, także niepełnosprawnych. Bawialnia Edukacyjna KLANZY w Białymstoku, Białystok, ul. Dąbrowskiego 24, tel Informacje na stronie: 2 Za wikipedią: Mensa (Mensa International) jest największym, najstarszym i najbardziej znanym stowarzyszeniem ludzi o wysokim ilorazie inteligencji na świecie. Dzieli się na grupy krajowe, zwane Mensami poszczególnych krajów (np. Mensa Polska). strona 9 nr 2/2011 (15)

10 Bawialnia Edukacyjna w Lublinie i Białymstoku strona 10 nr 2/2011 (15)

11 W STREFIE PRZYGODY Kiedy patrzę, na dzieci uczniów i przedszkolaki pełne optymizmu, ciekawości świata i siebie oraz pasji tworzenia, a potem na ławki, które stoją, podręczniki, które leżą, i salę, która po prostu jest to budzi się we mnie wyzwanie, by w jakiś sposób ożywić to miejsce, sprzęty i pomoce dydaktyczne. Po co? Aby w sali szkolnej i przedszkolnej kwitło życie i gościła przygoda, aby dzieci na pytanie, czy lubią się uczyć, odpowiadały radosnym głosem: tak, chcemy jak najwięcej takiej nauki! Jak to zrobić? Poprzez budowanie klimatu bezpieczeństwa dla każdego dziecka, poprzez tworzenie wyjątkowości i odrębności grupy dziecięcej, poprzez sprawdzone i nowatorskie metody pracy. W tym miejscu chciałabym pisać o fruwających ławkach, nauczaniu w ruchu, obrzędach grupowych, które scalają i jednoczą, o pomysłach wychowawczych na sytuacje trudne, wymagające mądrych decyzji dorosłego, o inspirujących tekstach literackich, o nauczycielach, o czyli rozwiązać worek z pomysłami na zajęcia edukacyjne i wychowawcze z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Zamierzam prezentować sprawdzone pomysły, swoje i te podpatrzone, o których usłyszałam lub przeczytałam. M. Swędrowska Małgorzata Swędrowska Kocham mamę, kocham tatę, bo są dla mnie całym światem! Wykorzystanie tekstów literackich do wspólnej zabawy dzieci z rodzicami Ostatnie miesiące roku szkolnego maj i czerwiec obfitują w święta rodzinne. Najnowsza podstawa programowa, dotycząca edukacji wczesnoszkolnej, kładzie duży nacisk na współpracę szkoły z rodzicami. Stąd mój pomysł i zachęta, by uczynić z Dnia Mamy, Dnia Dziecka i Dnia Taty święto rodziny, w którym króluje wspólna zabawa. Charakter tych uroczystości odbiega od akademickich deklamacji wierszy i chóralnego wyśpiewywania piosenek. Punkt ważności spotkania przesuwa się na zaangażowanie rodzica do wspólnych zabaw ze swoim dzieckiem, z innymi rodzicami i ich dziećmi. A są to m.in. masażyki na plecach, zabawy paluszkowe, tańce integracyjne i pląsy grupowe. Oprócz świetnej imprezy gwarantuję zrealizowanie ukrytego planu przedsięwzięcia nauczenie, przypomnienie, podsunięcie rodzicom pomysłów na baraszkowanie, spędzanie wolnego czasu z dzieckiem oraz sposobu na aktywne czytanie tekstów literackich. Pomysłów na zorganizowanie takiej uroczystości dostarcza literatura dziecięca, bowiem w książce mieszka czarów sto, a gdy zamknie się oczy, to niejedno może wyskoczyć. Proponuję dwie książki: Jak mama została Indianką 1 (czytanie, przerywane zabawami, tańcami, wprawkami dramowymi, zajmuje około minut) i Jak tata pokazał mi wszechświat 2. Pokażę, jak wydobyć w nich słowa klucze i wartości. Małgorzata Swędrowska, absolwentka nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego UAM, Podyplomowych Studiów w zakresie Konstruowania Programów Kształcenia Stymulujących i Wspierających Rozwój Wzwyż oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i kursu trenerskiego Edukacja przez ruch D. Dziamskiej. Nauczycielka, animatorka, trenerka. Fascynuje ją drugi człowiek. Prowadzi zajęcia z dziećmi, które dodają jej energii, oraz szkolenia z dorosłymi, które zmuszają do refleksji, prowokują do poszukiwań nowych sposobów pracy. Jest autorką wielu warsztatów, w KLANZIE szkoli m.in. w zakresie edukacji ekologicznej, metodyki zuchowej, pracy z tekstem literackim oraz aktywnej edukacji. Oprócz tego bierze udział w projektach Stowarzyszenia Jeden Świat (Bajka za bajkę, Opowiadacze), w działaniach literacko-animacyjnych w Księgarni z Bajki w Poznaniu, w programie Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom jako lider. Redaktorka kwartalnika Więcej na W mojej klasie wszyscy byliśmy świadkami niepowtarzalnego widoku, gdy poważni na co dzień tatusiowie zamieniali się w kucharzy za sprawą własnoręcznie przez dzieci pomalowanych fartuszków, a mamy filcowały kwiaty i bawiły się w Indianki. A najwięcej frajdy i podziwu dla swoich rodziców miały dzieci. I to najbardziej cieszy serce pedagoga;) 1 U. Stark, M. Lepp, Jak mama została Indianką, Wydawnictwo Zakamarki, Poznań U. Stark, E. Eriksson, Jak tata pokazał mi wszechświat, Wydawnictwo Zakamarki, Poznań strona 11 nr 2/2011 (15)

12 Jak mama została indianką Przed uroczystością przygotowujemy dla mam krąg krzeseł. Dzieci w zależności od warunków panujących w klasie siadają albo przed nimi na poduszkach, albo na wykładzinie (stoją na niej krzesła). Tworzą się w ten sposób dwa kręgi. W środku leży książka, najlepiej na jakiejś tkaninie albo na ozdobnym pudełku. Pod tkaniną albo w środku pudełka znajdują się pióra (za niewielką część funduszy klasowych można takie piórka kupić na giełdach kwiatowych, czasami w kwiaciarniach; można je zastąpić wyciętymi z papieru szablonami), obok piór tasiemki do włosów, gumki, sznurki albo kawałki grubszej wełenki. Mamy i ich dzieci, przybywający do klasy na umówioną godzinę, przyozdabiają swoje głowy tasiemkami i piórami (te, wykonane z papieru, można dodatkowo ozdobić kredkami). Kiedy już wszyscy siedzimy w kręgach, nauczyciel też IndiankaJ wita gości, mówiąc, że dzisiejszy Dzień Mamy będzie obfitował w niezwykłe prezenty, bo dzieci i mamy dadzą sobie nawzajem coś, co mają najpiękniejszego: siebie samych, swój czas, wspólną zabawę, uśmiechy, serdeczne słowa Rozpoczynamy od nauki indiańskiego kroku do melodii Carnevalito 3. Melodia płynie w rytmie wolno, wolno, szybko, szybko, szybko, w takim też rytmie wypowiadamy słowa: la czik la czok la czik la czok la czuk, uderzając dłońmi dwa razy w uda i klaszcząc trzy razy. Tę sekwencję powtarzamy cztery razy, a podczas swobodnej, nierytmicznej muzyki swobodnie, dowolnie wymachujemy rękami. Całą zabawę powtarzamy trzy razy. 6. Słowa: Ćwiczyłem skakanie na odległość między kamieniami są pretekstem do ułożenia obręczy albo poduszek jako kamieni i przeskakiwania między nimi do melodii Swing w uliczce Słowa: Dwie muchy obijały się o sufit, są zaproszeniem do wykonania tańca much do melodii Orzeszek 5. Z trzech palców kciuka, wskazującego i serdecznego złączonych ze sobą, tworzymy muchę, która rytmicznie lata przed twarzą i nad głową, a my wypowiadamy słowa: Wielka mucha wpadła i zrobiła bzz tak cztery razy. Następnie łapiemy muchę, mówiąc i wykonując następujące gesty: Mam ją tu uderzamy dłońmi dwa razy w kolana, raz klaszczemy (każda sylaba to odpowiedni klask ), A ona fruu dotykamy barków, głowy i wyrzucamy ręce w górę. 8. Dzieci usłyszawszy słowa: No i ją uwolniłem, przytulają się do swoich mam; można dać sobie buziaka, można zrobić masażyk na plecach. 9. Usłyszawszy słowa: Przekradliśmy się obok dziadka, do piosenki przerywanki Kto tak pięknie gra 6 bawimy się w przekradanie, ciche chodzenie, tropienie. Kiedy muzyka cichnie, dzieci nieruchomieją i słuchają, jaką czynność mają wykonać, gdy muzyka zabrzmi, skaczą na odległość między kamieniami, tropią kury tak cicho, by nie drgnęła deseczka w podłodze, śledzą lot trzmiela. Nauczyciel bierze do ręki książkę i wypowiada zaklęcie zapraszające do zabawy: Baju, baju, nie do wiary, to są chyba jakieś czary, karta książki się otwiera, w świat przygody nas zabiera, po czym wszyscy z tajemniczymi minami powtarzają je trzy razy, za każdym razem coraz ciszej. 1. Nauczyciel czyta książkę. Kiedy dzieci usłyszą słowa: Nudzi mi się, mimiką wyrażają znudzenie, a następnie zaciekawienie, bo jesteśmy ciekawi, co dalej będzie się działo w opowieści. 2. Kiedy usłyszymy słowa dziadka: Wykop trochę kamieni, pantomimicznie imitujemy podnoszenie i przerzucanie na stertę bardzo ciężkich kamieni. 3. Kiedy usłyszymy słowa: Pokazując swoje krzywe zęby, pokazujemy zęby w szerokim uśmiechu. 4. Nauczyciel czytając: Przyczepiłem pióro, zakłada tasiemkę na głowę i przyczepia pióro. 5. Słowo: Howgh! jest zaproszeniem do nauki pląsu Ala maja himalaja iguazu howgh! Pląs jest tańcem rąk: prawa dłoń wskakuje na prawe kolano, lewa na lewe, następnie prawa dłoń wędruje na lewy bark, a lewa na prawy. Do tańca rąk dołączamy rytmicznie wypowiadane słowa: Ala maja, szczególnie silnie akcentując howgh!. I tak trzy razy. 3 E. Heiligenbrunner, R. Rabenstein, B. Weiser, Tańce i zabawy dla grupy (książka + płyta CD lub kaseta MK), Wydawnictwo KLANZA, Lublin Słowa: Byliśmy tu tylko my i kilka kaczek, zapraszają do tańca Kaczuszki Usłyszawszy słowa: Widziałeś kiedyś coś równie pięknego?, robimy zachwycone miny. Dzieci odwracają się do swoich mam i przez chwilę rozmawiają z nimi o czymś zachwycającym. 12. Wykonujemy taniec plemienny La czik, la czok. 13. W książce jest mowa o pieczeniu ryb nad ogniskiem. W tym miejscu można pobawić się w jakikolwiek pląs ogniskowy, 4 Tamże. 5 Muzyka z warsztatów PSPiA KLANZA pt. Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka warsztaty z wykorzystaniem rekwizytów w pracy z małymi dziećmi autorstwa Katarzyny Makarewicz i Marzenny Czachórskiej-Krej. 6 Piosenka z warsztatów PSPiA KLANZA pt. Kto tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja autorstwa Katarzyny Makarewicz i Beaty Grabkowskiej. 7 Tamże. strona 12 nr 2/2011 (15)

Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2012/2013 Zapraszamy do korzystania z naszych warsztatów metodami KLANZY

Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2012/2013 Zapraszamy do korzystania z naszych warsztatów metodami KLANZY Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2012/2013 Zapraszamy do korzystania z naszych warsztatów metodami KLANZY Dbamy o to, aby nasza oferta warsztatowa była dla wszystkich atrakcyjna, ciekawa i wyjątkowa.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznajemy siebie i kolegów Co nas łączy? tygodniowy Temat dnia Wspominamy lato Moja wakacyjna przygoda

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA 2011/2012

OFERTA PROGRAMOWA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA 2011/2012 Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym 2011/2012 Zapraszamy do korzystania z naszych warsztatów metodami KLANZY Dbamy o to, aby nasza oferta warsztatowa była dla wszystkich atrakcyjna, ciekawa i wyjątkowa.

Bardziej szczegółowo

Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie

Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie Dzieci lubią książki! Czytanie wrażeniowe w ruchu, w tańcu i w zabawie Seminarium dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej ZCDN, 4 października 2014 r. Maria Twardowska Czy

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ OBCHODZIMY 25 URODZINY NASZEGO PRZEDSZKOLA

DZISIAJ OBCHODZIMY 25 URODZINY NASZEGO PRZEDSZKOLA DZISIAJ OBCHODZIMY 25 URODZINY NASZEGO PRZEDSZKOLA /scenariusz zajęcia otwartego-uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości/ Autor scenariusza: Małgorzata Kryszczak E.Prokop Z.Nowecka M.Kryszczak

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Główna myśl: Bądź naśladowcą Jezusa Tekst: Mk 8,34 Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN

PROJEKT EDUKACYJNY. Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN Agnieszka Janielak 1 PROJEKT EDUKACYJNY Odnajduję siebie w świecie dźwięków. Muzyka mi pomaga. - zajęcia realizowane w ramach art. 42 KN CELE OGÓLNE: 1. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW: C.D. LISTY ZWYCIĘZCÓW ROK 2009, NR 2. 01.04.2009. Ważne tematy: KWIECIEŃ 2009

KWARTALNIK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW: C.D. LISTY ZWYCIĘZCÓW ROK 2009, NR 2. 01.04.2009. Ważne tematy: KWIECIEŃ 2009 ROK 2009, NR 2. KWARTALNIK 01.04.2009 Fi rma T RANSL AT OR Ważne tematy: Rozstrzygnięcia konkursów Scenariusz zajęć dla nauczycieli j. angielskiego Pomoce do nauki j. niemieckiego ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW:

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich KOCHAMY DOBREGO BOGA Bóg kocha dzieci Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Ogólna prezentacja i wprowadzenie do pracy z podręcznikiem Kochamy

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem i obrazkiem wskazówki metodyczne. ZCDN, sierpień 2014 r. Maria Twardowska

Praca z tekstem i obrazkiem wskazówki metodyczne. ZCDN, sierpień 2014 r. Maria Twardowska Praca z tekstem i obrazkiem wskazówki metodyczne ZCDN, sierpień 2014 r. Maria Twardowska Plan spotkania 1. Aspekty opieki i wychowania w szkole wykład. 2. Podręczniki i materiały edukacyjne, podstawa programowa,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Cykliczne spotkania z pedagogiką zabawy Poznajmy się

Warsztaty: Cykliczne spotkania z pedagogiką zabawy Poznajmy się Warsztaty: Cykliczne spotkania z pedagogiką zabawy Poznajmy się Adresaci: Nauczyciele nauczania zintegrowanego, przedszkola i świetlicy Miejsce: Ełcki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Termin: 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Małego Dziecka

Akademia Rozwoju Małego Dziecka Aktualnie zbieram grupy na następujące zajęcia: Akademia Rozwoju Małego Dziecka 1. Maluszkowo - zajęcia dla dzieci do 2 roku życia - czas trwania zajęć: 45 minut / dziecko+dorosły opiekun zajęcia stymulujące

Bardziej szczegółowo

Projekt. Miesiąc aktywnego słuchania muzyki

Projekt. Miesiąc aktywnego słuchania muzyki Projekt Miesiąc aktywnego słuchania muzyki Założenia projektu Ideą jest zaproponowanie zorganizowania ciekawych zajęć muzycznych, ruchowych, jak i przerw śródlekcyjnych. Rozwijanie u uczniów uwrażliwienia

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Koncert życzeń dla babci i dziadka scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Grupa wiekowa: 3 4-latki Czas trwania: 60 minut

Koncert życzeń dla babci i dziadka scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Grupa wiekowa: 3 4-latki Czas trwania: 60 minut Koncert życzeń dla babci i dziadka scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka Grupa wiekowa: 3 4-latki Czas trwania: 60 minut Cele ogólne: wzmocnienie więzi emocjonalnej dziecka z jego

Bardziej szczegółowo

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Dzieci 6-letnie Temat: RADOŚĆ I SMUTEK PRAWEM DZIECKA Cele ogólne: Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Cele szczegółowe: DZIECKO: poznaje prawo do radości i smutku potrafi

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA)

UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA) UŚMIECH DZIECKA PRACOWNIA PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA OFERTA WARSZTATY INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ (WARSZTATY TWÓRCZEGO MYŚLENIA) CEL: Celem zajęć jest zachęcenie dzieci do pracy w grupie oraz budowania

Bardziej szczegółowo

PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA GRUPA II MYSZKI

PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA GRUPA II MYSZKI SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA GRUPA II MYSZKI CELE : wspomaganie procesu adaptacji dzieci do przedszkola; wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziećmi, rodzicami i nauczycielem; wytworzenie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Ewa Sprawka

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Ewa Sprawka Ewa Sprawka SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V (dziewczęta) Rodzaj zajęć: lekcja wychowania fizycznego Temat zajęć: Fryderyk Chopin w pierwszej klasie Metody kształcenia:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PRZYGOTOWUJĄCYCH DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 Elżbieta Pełka-Pryszcz Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie 16

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1)

Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) Scenariusz lekcji: Przyczyny powstawania wypadków w ruchu drogowym powstające z winy dzieci (część 1) 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: pojęcia: wypadek drogowy, kolizja drogowa, rodzaje wypadków

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych /CZARODZIEJSKIE BAJKI/ na rok 2006 2009. Opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI Tematyka: 1. Chciałbym być matematykiem 2. Chciałbym być muzykiem Luty tydzień pierwszy. Tematyka tygodnia: Chciałbym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc czerwiec 2016 w grupie dzieci 5- letnich,, Jagódki"

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc czerwiec 2016 w grupie dzieci 5- letnich,, Jagódki Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc czerwiec 2016 w grupie dzieci 5- letnich,, Jagódki" Czerwiec tydzień pierwszy. Tematyka tygodnia: Dzieci z całego świata Nasza Ziemia Poznawanie świata nazywanie

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

Beata Bąk nauczyciel terapii pedagogicznej. A oto niektóre, najciekawsze fragmenty naszych zajęć:

Beata Bąk nauczyciel terapii pedagogicznej. A oto niektóre, najciekawsze fragmenty naszych zajęć: Optymalny rozwój dziecka jest wspólnym celem wszystkich osób uczestniczących w procesie jego edukacji. Szczególne znaczenie ma on w odniesieniu do dzieci o nieharmonijnym rozwoju i specjalnych potrzebach

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2013-2014 BAJKOWY SWIAT PRZEDSZKOLAKA ROZBUDZAMY WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAMY TALENTY 1. Plan pracy został opracowany na podstawie wniosków sformułowanych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem książki Mały Książę Saint-Exupery ego Temat: Czym kierować się w życiu? Miejsce zajęć: Cele:

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem książki Mały Książę Saint-Exupery ego Temat: Czym kierować się w życiu? Miejsce zajęć: Cele: Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem książki Mały Książę Saint-Exupery ego (do wykorzystania na języku polskim, lekcji wychowawczej lub innych zajęciach z młodzieżą) Temat: Czym kierować

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2016 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI 6 PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI Zabawki jako pomoce dydaktyczne Proponowane ćwiczenia Budowanie MATEMATYKA: podstawowe pojęcia matematyczne odkrywanie podstawowych cech przedmiotów kolor rozpoznawanie liczby

Bardziej szczegółowo

Grupa wiekowa: Temat: Cel ogólny zajęć: Cele szczegółowe: Metody nauczania: Środki dydaktyczne: Przebieg zajęć:

Grupa wiekowa: Temat: Cel ogólny zajęć: Cele szczegółowe: Metody nauczania: Środki dydaktyczne: Przebieg zajęć: Scenariusz zajęć 30 min. Grupa wiekowa: Przedszkole (5 6-latki) Temat: Grzeczne dzieci segregują śmieci Cel ogólny zajęć: Rozwijanie u dziecka świadomości ekologicznej Cele szczegółowe: Dziecko: zna kolory

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. Adres : ul. Słowackiego 4, 82-440 Dzierzgoń, woj. pomorskie data: 02.09.2013 r. Podczas opracowywania programu uwzględniono:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: społeczna, polonistyczna, plastyczna, matematyczna, techniczna, Cel zajęć: -zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień.

Witaj, Odważ się i podejmij wyzwanie- zbuduj wizję kariery, która będzie odzwierciedleniem Twoim unikalnych umiejętności, talentów i pragnień. Witaj, Nazywam się Magdalena Kluszczyk. Jestem self-leadership coachem i coachem kariery. Wspieram ludzi w budowaniu i odkrywaniu sukcesu na własnych warunkach. Stwórz wizję kariery to pierwszy krok na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Praca dydaktyczno wychowawcza w kl. II. Rok szkolny 2012/2013

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Praca dydaktyczno wychowawcza w kl. II. Rok szkolny 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Praca dydaktyczno wychowawcza w kl. II Rok szkolny 2012/2013 Nauczyciel: Beata Sochacka Lekcja w rękach uczniów uczniowie aktywni podczas lekcji.

Bardziej szczegółowo

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1c-wyszukuje w tekście potrzebne informacje;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1c-wyszukuje w tekście potrzebne informacje; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat NASZ ŚWIAT. PODRÓŻE PO ŚWIECIE. tygodniowy Temat dnia Poznajemy Wietnam. Hoan opowiada o Wietnamie.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy II szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy II szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z edukacji muzycznej dla klasy II szkoły podstawowej Temat lekcji Zawsze razem. Zabawy ruchowe uwrażliwiające na elementy muzyczne i ich zmiany. Instrumenty perkusyjne. Improwizacje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 9. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Nasze mamy

Scenariusz nr 9. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Nasze mamy Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Nasze mamy Scenariusz nr 9 I. Tytuł scenariusza zajęć: Nasze Mamy mają święto. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. Impreza składała się z

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Baw się twórczo. Tematyka zajęć: 1. C jak cyrk

Baw się twórczo. Tematyka zajęć: 1. C jak cyrk Baw się twórczo Projekt Baw się twórczo to zajęcia edukacyjne dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych podczas których dzieci i młodzież poprzez zabawę uczą się, nabywają nowych, przydatnych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Magia kina. Temat ośrodka dziennego: Nasza klasa w kinie.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Magia kina. Temat ośrodka dziennego: Nasza klasa w kinie. Klasa III/ Scenariusz nr 23 PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Magia kina. Temat ośrodka dziennego: Nasza klasa w kinie. Kształtowane umiejętności ucznia w

Bardziej szczegółowo

Mały artysta zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży m.in. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie

Mały artysta zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży m.in. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie Na wakacjach jest wesoło zajęcia dla dzieci i młodzieży m.in. łamigłówki, zagadki, rebusy, krzyżówki Mały artysta zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży m.in. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU

PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU AKADEMIA MŁODEGO GENIUSZA W RADOMIU Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI Nazwa szkoły, w której realizowane jest działanie Zespół Szkół w Nowej Wsi Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki Adres Krzysztof Kaczmarek Nowa Wieś 26a 59-730

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS. Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej Program jest adresowany do dzieci przedszkolnych i realizowany z udziałem rodziców, dostosowany jest do możliwości psychofizycznych

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety.

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Zadania matematyczne nie z tej planety. Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: matematyczna, muzyczna, ruchowa, Cel/cele zajęć: - rozwijanie zainteresowania dziecięcą matematyką, - wskazanie sposobów rozwiązania problemów, - wyrabianie

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem!

Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem! Temat lekcji: Ty też możesz być Dobrym Obywatelem! Scenariusz lekcji wychowawczej stanowi kontynuację projektu Ja- Młody Obywatel realizowanego przez Stowarzyszenie Q Zmianom. 1. Cele dydaktyczno wychowawcze:

Bardziej szczegółowo

Ważne daty w czerwcu

Ważne daty w czerwcu Czerwiec 2016 PISEMKO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 109 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W WARSZAWIE Witajcie to już ostatni numer naszej świetlicowej gazetki w tym roku szkolnym. Zapraszamy do lektury. Miłej zabawy!

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1

Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1 Scenariusz zajęć ruchowych grupy Żółte Słoneczka z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w ramach akcji Szkoła w Ruchu Obszar nr 1 Temat: Kolorowe zabawy z chustą animacyjną. Ćwiczenia gimnastyczne Prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu

Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu www.awans.net Publikacje nauczycieli Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu Spotkanie z Królową Bajkolandii Scenariusz imprezy podsumowującej przebieg II Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego

Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Oddziały przedszkolne Pod skrzydłami Orlińskiego Kilka informacji statystycznych o oddziałach przedszkolnych w SP nr 118. 2005/06 r. - jeden oddział przedszkolny, 2006/07 r. - dwa oddziały przedszkolne,

Bardziej szczegółowo

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE Naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej towarzyszy motto: Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie włączy

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Miś muzykant. Instrumenty perkusyjne. Cele operacyjne: Dziecko: na podstawie wyglądu

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE CYKLICZNE

KSZTAŁCENIE CYKLICZNE KSZTAŁCENIE CYKLICZNE 2006 / 2007 Sfumato Spływające czytanie Mgr. Alena Sakalová... ZŠ s MŠ, 013 61 Kotešová 378 zs.kotesova@azet.sk Mon 05/28/2007, 22:51 1) Na seminarium przyszłam...... polecono mi,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Kobylinie na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2012 roku ZADANIE I. PRZEZ ODPOWIEDNIĄ

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTO- WARSZTATOWEGO DLA RODZICÓW Warsztat fakultatywny Inne jest ciekawe

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTO- WARSZTATOWEGO DLA RODZICÓW Warsztat fakultatywny Inne jest ciekawe SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTO- WARSZTATOWEGO DLA RODZICÓW Warsztat fakultatywny Inne jest ciekawe Obszar : inność, różnorodność, tolerancja, akceptacja i szacunek. Data realizacji : 24.06.2014r. Temat globalny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA +

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA + Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli BEZPIECZNA + Rządowy program wspomagania w latach 2015 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych

www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych www.uniwersytet-dzieciecy.pl Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Przedsiębiorczość dla najmłodszych Kim jesteśmy? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski, nieodpłatny program edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Nasze zmysły Jakie to wszystko ciekawe tygodniowy Temat dnia Zabawy pięciu zmysłów Matematyka jest

Bardziej szczegółowo

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015

SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 SKALA ZDOLNOŚCI SPECJALNYCH W WERSJI DLA GIMNAZJUM (SZS-G) SZS-G Edyta Charzyńska, Ewa Wysocka, 2015 INSTRUKCJA Poniżej znajdują się twierdzenia dotyczące pewnych cech, zachowań, umiejętności i zdolności,

Bardziej szczegółowo

Ludzie listy piszą. Struktura i forma listu

Ludzie listy piszą. Struktura i forma listu Ludzie listy piszą. Struktura i forma listu 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: wie, jakie są cechy listu, zna rodzaje listów, zna zwroty grzecznościowe oraz zasady ich pisowni. b) Umiejętności Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka zajęć dla dzieci 3-5letnich - grupa "Żabki GRUDZIEŃ 2015 Tydzień pierwszy: ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI Tydzień drugi: SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO program integrujący klasę. Autor programu mgr Ewa Lejowska Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej dla kl. II. Temat: Wkrótce wakacje. Czy bezpiecznie spędzamy czas nad wodą? Cele:

Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej dla kl. II. Temat: Wkrótce wakacje. Czy bezpiecznie spędzamy czas nad wodą? Cele: Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej dla kl. II Temat: Wkrótce wakacje. Czy bezpiecznie spędzamy czas nad wodą? Cele: - wyrabianie poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiednich zachowań nad wodą; - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Zabawy edukacyjne wzmacniające motywację dziecka do poznawania i rozwiązywania problemów. Autor: Karina Jedynak Grupa wiekowa: 5 - latki Temat: Zwierzęta na wsi. Byczek. Scenariusz zajęć

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy.

Muchomorki Maj. W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy. charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu wiedzy. Muchomorki Maj Bloki tematyczne: 1. Sztuka bycia mądrym 2. Łąka wiosna 3. Aktywnie, zdrowo, rodzinnie 4. Dzieci Świata W maju Muchomorki dowiedziały się jakie cechy charakteru i działania sprzyjają pogłębianiu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Drogi Rodzicu Twoje dziecko powinno bawić się i uczyć w Przedszkolu nr 129 Małych Przyjaciół?

Dlaczego Drogi Rodzicu Twoje dziecko powinno bawić się i uczyć w Przedszkolu nr 129 Małych Przyjaciół? POZNAŃ 2014 Dlaczego Drogi Rodzicu Twoje dziecko powinno bawić się i uczyć w Przedszkolu nr 129 Małych Przyjaciół? Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Bardziej szczegółowo

XII Festiwal Sztuki Małego Dziecka Kosmos Temat projektu: KOSMICZNE PRZYGODY PRZEDSZKOLAKÓW Tematy projektu realizowane w oparciu o Podstawę

XII Festiwal Sztuki Małego Dziecka Kosmos Temat projektu: KOSMICZNE PRZYGODY PRZEDSZKOLAKÓW Tematy projektu realizowane w oparciu o Podstawę XII Festiwal Sztuki Małego Dziecka Kosmos Temat projektu: KOSMICZNE PRZYGODY PRZEDSZKOLAKÓW Tematy projektu realizowane w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego: 1. Ziemia nasza niezwykła

Bardziej szczegółowo

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki

Zajęcia ruchowo - taneczne Roztańczone stópki Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 7 Zajęcia ruchowo - taneczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Jesień w koło nas - poznaję skarby jesieni.

Temat lekcji: Jesień w koło nas - poznaję skarby jesieni. Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: społeczna, polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza Cel/cele zajęć: Uczeń: - kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody, - rozwijanie umiejętności porównywania

Bardziej szczegółowo

Ulubione zajęcia i zabawy przedszkolaków

Ulubione zajęcia i zabawy przedszkolaków Rysowanie Zabawy z kolegami Zabawy klockami Praca z książką Zajęcia ruchowe Zajęcia plastyczne Zabawy w kąciku kuchennym Zabawy w kole Nauka piosenek i wierszy Taniec Zabawy ze śpiewem Zabawę w "dyrygenta"

Bardziej szczegółowo

Natura jako źródło inspiracji dla dziecięcych zabaw

Natura jako źródło inspiracji dla dziecięcych zabaw SZKOLNY PROJEKT COMENIUSA 2005/2006 Natura jako źródło inspiracji dla dziecięcych zabaw zabawy ruchowe, piosenki, pląsy dla dzieci w wieku przedszkolnym Przedszkole Miejskie nr 3 w Kostrzynie nad Odrą

Bardziej szczegółowo

GRUPA TEATRALNA. Działalność grupy teatralnej jest rejestrowana w postaci kroniki, nagrań CD i prezentacji multimedialnych.

GRUPA TEATRALNA. Działalność grupy teatralnej jest rejestrowana w postaci kroniki, nagrań CD i prezentacji multimedialnych. GRUPA TEATRALNA WYZWALANIE INWENCJI TWÓRCZEJ W ZAKRESIE EDUKACJI TEATRALNEJ DZIECI 5 -,6 LETNICH POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH FORMACH ZABAW TEATRALNYCH GRUPA TEATRALNA Działalność grupy teatralnej jest

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ INTEGRACYJNYCH BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH ZAJĘĆ OTWARTYCH W RAMACH IV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ INTEGRACYJNYCH BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH ZAJĘĆ OTWARTYCH W RAMACH IV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM autor scenariusza: mgr Barbara Milewska PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ INTEGRACYJNYCH BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH ZAJĘĆ OTWARTYCH W RAMACH IV OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM 1. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: mgr

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Witajcie po wakacjach! Temat ośrodka dziennego: Odgłosy wakacji.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ. Temat ośrodka tygodniowego: Witajcie po wakacjach! Temat ośrodka dziennego: Odgłosy wakacji. Klasa III / Scenariusz nr 1 PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ Temat ośrodka tygodniowego: Witajcie po wakacjach! Temat ośrodka dziennego: Odgłosy wakacji. Kształtowane umiejętności ucznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY 0 I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY

PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY 0 I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY PROGRAM ADAPTACYJNY OPRACOWANY DLA DZIECI Z KLASY 0 I Z KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KAMIENICY Rozpoczęcie nauki szkolnej przez dziecko to wkroczenie w nowy etap życia. Spotyka się ono z sytuacją

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie figur.

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie figur. SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Opowiedz mi bajkę Bajki i legendy. tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie

Bardziej szczegółowo

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas

Bardziej szczegółowo

Gazetka Dla Rodziców przedszkolaka Przedszkole Gedanensis czerwiec 2011

Gazetka Dla Rodziców przedszkolaka Przedszkole Gedanensis czerwiec 2011 Gazetka Dla Rodziców przedszkolaka Przedszkole Gedanensis czerwiec 2011 W poszukiwaniu lata... Maj pełen wrażeń... Czyli niezwykłe spotkania: 1. Wizyta w Bibliotece Publicznej 2. Spektakle: Szewczyk Dratewka,

Bardziej szczegółowo

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny

20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach. Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny 20 sposobów na wspieranie dziecka - w nauce i emocjach Opracowała: Katarzyna Maszkowska- pedagog szkolny Kiedy się uczymy, emocje są niezwykle ważne. Gdybyśmy uczyli się tylko biorąc suche fakty, które

Bardziej szczegółowo

N-LA N-l mówi: -Dziś powitamy się piosenka: Witam Cię, jak się masz, machnij prawą ręką, miło mi widzieć Cię, witam Cię piosenką x 2

N-LA N-l mówi: -Dziś powitamy się piosenka: Witam Cię, jak się masz, machnij prawą ręką, miło mi widzieć Cię, witam Cię piosenką x 2 I Część wstępna TOK ZAJĘĆ 1. Zabawa powitalna pt. Witam Cię CZYNNOŚCI N-LA N-l mówi: -Dziś powitamy się piosenka: Witam Cię, jak się masz, machnij prawą ręką, miło mi widzieć Cię, witam Cię piosenką x

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum

Program zajęć artystycznych. klasa II gimnazjum Program zajęć artystycznych klasa II gimnazjum Moduł I. Zajęcia teatralne i literackie. Moduł II. Zajęcia muzyczno - ruchowe. Moduł III. Zajęcia plastyczne. Opracowała : Beata Sikora Sztuka jest wieczną

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Zabawki i prezenty Wspomnienia tygodniowy Temat dnia Jeśli nie potrafimy mówić... Jeśli nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Wzrok i słuch Wzrok i słuch Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Wzrok i słuch Wzrok i słuch Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Nasze zmysly Jakie to wszystko ciekawe tygodniowy Temat dnia Wzrok i słuch Wzrok i słuch Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Małgorzata Urbańska Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna, ruchowa Cel/cele zajęć: - kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli

Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Program nauczania zajęcia artystyczne (muzyka) klasy II gimnazjum w Końskowoli Paweł Pytlak Końskowola 2010 Spis treści; I Ogólna charakterystyka programu II Cel zajęć artystycznych Cele główne Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo