soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej"

Transkrypt

1 soft line

2 Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie linii daj¹cej jak najwiêksze mo liwoœci aran acji SOFT LINE jest rozwi¹zaniem zarówno dla du ych powierzchni typu open space, jak i zupe³nie ma³ych biur, w których liczy siê niemal ka dy centymetr powierzchni. SOFT LINE collection made by EMKA is the great solution for each and every office. SOFT LINE collection provides functionality, ergonomics and beauty. To create collection that gives the biggest capability of various arrangements was the main idea that accompanied design engineers during their works. SOFT LINE collection is the perfect solution for big surface like open space as well as completely small offices,where the surface is limited and there is a necessity to use each centimeter of area. Die Möbelreihe SOFT LINE von EMKA ist eine exzellente Lösung für jede Bürofläche. SOFT LINE sichert hohe Funktionalität, Ergonomie und Ästhetik. Die grundlegende Idee der Designer bestand in der Kreierung einer Reihe, die so viele Anordnungen wie möglich erlauben würde. SOFT LINE ist eine ideale Lösung sowohl für große Flächen der Variante open space als auch für ganz kleine Büros, in denen beinahe jeder Flächenzentimeter zählt. SOFT LINE EMKA SOFT LINE,,.,.SOFT LINE open space,,. soft line Funkcjonalnoœæ Ergonomia Estetyka Functionality Ergonomics Eauty Funktionalität Ergonomie Hetik

3 soft line odmieni twoje biuro 3 lata gwarancji kolorystyka 01 jesion 02 calvados Kolekcja SOFT LINE to propozycja dla ka dego dzia³u Twojej firmy: pocz¹wszy od recepcji, poprzez dzia³y handlowe, ksiêgowoœci, pomieszczenia wielostanowiskowe, sale konferencyjne a po gabinety dla œredniej kadry zarz¹dzaj¹cej. Wszystko w ramach jednej kolekcji. SOFT LINE collection is the perfect solution for each section in your firm: starting with lobby, through commercial and accounting departments, multi-tables offices, conference rooms and managing staff studies. All you need for your office you can find in one collection SOFT LINE collection. Die Möbelkollektion SOFT LINE bietet sich für jede Abteilung Ihrer Firma an: angefangen mit der Rezeption, über die Handels- und Buchhaltungsabteilungen, Räume mit vielen Arbeitsplätzen, sowie Konferenzsäle bis hin zu den Büros für das mittlere Verwaltungspersonal. All dies wird im Rahmen einer Möbelreihe ausgestattet. Und all dies im Rahmen nur einer Möbelreihe. SOFT LINE :,,,, -,.. soft line

4 A. E. B. C. D. Jakoœæ i solidnoœæ wykonania, dopracowane detale, nowoczesne rozwi¹zania Jednym s³owem soft line A. swobodne rozmieszczenie pó³ek B. trwa³e i ergonomiczne szuflady C. podrêczny, elegancki piórnik D. E. nowy ultralekki stela szczegó³y

5 elementy kolekcji SOFT LINE rega³y wysokie Ss1 80x38x182 Ss2 80x38x182 Ss3 80x38x182 Ss4 80x38x182 Ss5 80x38x182 aktowy Ss6 80x38x182 ubraniowy gruboœæ blatów i wieñców szaf 25 mm Ss7 40x38x182 Ss8 40x38x182 P/L Ss9 40x38x182 P/L Ss10 40x38x182 P/L rega³y niskie szafki Ss11 80x38x115 Ss12 80x38x115 Ss13 80x38x115 Ss14 80x38x115 Ss15 40x38x115 Ss16 40x38x115 P/L Ss17 40x38x115 P/L Ss18 80x38x75 Ss19 80x50x75 Ss20 80x50x75 P/L szafki wisz¹ce Ss21 80x38x48 Ss22 80x38x48 Ss23 80x38x48 kontenery Sk0 26x48x12 pod komputer Sk1 43x50x75 Sk2 43x58x62 Sk3 43x58x62 Sk4 43x58x50 biurka proste Sbs1 80x70x75 Sbs2 120x70x75 Sbs3 140x70x75 Sbs4 160x70x75 Sbs5 180x70x75 Sb1 80x70x75 Sb2 120x70x75 Sb3 140x70x75 Sb4 160x70x75 Sb5 180x70x75 biurka k¹towe Sbs6 140x100x75 Sbs8 160x100x75 Sbs7 140x100x75 Sbs9 160x100x75 Sb6 140x100x75 Sb8 160x100x75 Sb7 140x100x75 Sb9 160x100x75 dostawki Sd1 70x35x75 Sd2 140x35x75 Sd3 142x35x75 Sd4 70x100x75 Sd5 100x75 Sd6 70x70x75 Sd7 70x70 Sd8 70x70 Sd9 70x70 Sst1 80x75 przegrody Sp1 70x38 Sp2 100x38 Sp3 120x38 Sp4 140x38 Sp5 143x38 Sp6 160x38 Sp7 180x38 akcesoria Sn1 60x72 Spm1 32x17x17 pó³ka na CD Spm2 33x26x8 pó³ka A4 Spk1 56x27x5 pó³ka pod klawiaturê Skk1 h72 kana³ kablowy pionowy a x b x h a-szerokoœæ b-d³ugoœæ c-wysokoœæ

6 Jedna kolekcja wiele rozwi¹zañ One collection plenty arrangements Eine kollektion viele lösungen

7 dystrybutor EMKA Kraków-Micha³owice Mas³omi¹ca Micha³owice tel./fax Firma EMKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w prezentowanych wyrobach. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym. Prezentowane kolory mog¹ ró niæ siê od rzeczywistych.

Optymalizacja doboru urz¹dzeñ z wykorzystaniem programów doborowych

Optymalizacja doboru urz¹dzeñ z wykorzystaniem programów doborowych Optymalizacja doboru urz¹dzeñ z wykorzystaniem programów doborowych Obliczenia stanowi¹ istotn¹ czêœæ procesu projektowania urz¹dzeñ ciœnieniowych. Prawid³owoœæ obliczeñ rzutuje na wiele czynników, przede

Bardziej szczegółowo

Oferta katalogu Hotele SPA & Wellness 2012. Hotels. Hotele SPA. Wellness

Oferta katalogu Hotele SPA & Wellness 2012. Hotels. Hotele SPA. Wellness ZAP AÆ MNIEJ ZAP AÆ MNIEJ szczegó³y w ofercie ZAP AÆ MNIEJ szczegó³y w ofercie40% Oferta katalogu Hotele SPA & Wellness 2012 Hotels Hotele SPA Wellness 2012 towarzyszenie Wellness. NA ERIS KRYNICA ZDRÓJ

Bardziej szczegółowo

INSPIRACJE / INSPIRATIONS / INSPIRATIONEN PRZESTRZEN / SPACE / RAUM DESIGN BY MIKOMAX

INSPIRACJE / INSPIRATIONS / INSPIRATIONEN PRZESTRZEN / SPACE / RAUM DESIGN BY MIKOMAX FLEXIDO S Y S T E M MIKOMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Dostawcza 4 / 93-231 Łódź / PL Dział Sprzedaży / Sales Department / Verkaufsabteilung tel.: 42 272 11 66 (PL); 42 272 11 32,

Bardziej szczegółowo

Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels

Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels Vulkollan DynaRoll G-II SuperTrac FilaTron Staticthane Conducthane Topthane Rockthane Midthane Redthane Greythane Thermogrey -ELASTIC Koła i zestawy kołowe Räder & Rollen Castors & Wheels WE KEEP IT IN

Bardziej szczegółowo

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie

Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Ramowy projekt instalacji fotowoltaicznych w Warszawie Warsaw Solar Roof Project Solardachprojekt Warschau Sytuacja i fakty / Background & Facts / Hintergründe & Fakten Project lead: Project implementation:

Bardziej szczegółowo

system es-cape ES-SYSTEM

system es-cape ES-SYSTEM Zdjęcia i parametry produktów zawarte w niniejszym katalogu stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu prawa. Niektóre parametry dostarczanych produktów (w szczególności waga lub

Bardziej szczegółowo

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

/ SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS / SPIS TREŚCI / INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS Spis treści Fuzja kodu... 3 Eksperci do wynajęcia... 4 Branża: turystyka... 5 Nearshore outsourcing... 8 Nasze produkty... 9 Branża: przemysł... 12

Bardziej szczegółowo

Chance Pharmaceutical Company

Chance Pharmaceutical Company Chance Pharmaceutical Company General description EN Chance Pharmaceutical General Partnership was established in 1989. It is a small, independent business with the participation of exclusively Polish

Bardziej szczegółowo

Chifa - Instrumenty chirurgiczne

Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chirurgia kostna Knochenchirurgie Bone Surgery - producent ponad 3.000 wzorów narzêdzi medycznych o œwiatowych parametrach jakoœciowych znajduj¹cych zastosowanie w chirurgii

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG

KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE PRODUKTKATALOG WICHARY TECHNIC SPIS TREŚCI wstęp 2 CZAPLA 4 CZAPLA Sport 8 lampy hybrydowe solarno-wiatrowe RONDO 12 ŻURAW 16 SOWA 20 BOCIAN Eco 24 BOCIAN 28 lampy solarne

Bardziej szczegółowo

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe Rozwi¹zania dla elektroenergetyki Stacje transformatorowe Katalog do projektowania CERTYFIKAT EN ISO 9001 : 2000 2005 Atesty Atesty i poœwiadczenia: - Atest nr 423 Instytutu Energetyki stacje transformatorowe

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

The Nice Era The Nice Revolution has already begun Be Different Be Nice

The Nice Era The Nice Revolution has already begun Be Different Be Nice Nice Review The Nice Era The Nice Revolution has already begun Be Different Be Nice The Nice New Era A New Era is Born Revolutio nary Products Solutions And More Nice Ideas Nice Review The Nice Revolution

Bardziej szczegółowo

Lawyers l Tax Advisors l Accountants. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw

Lawyers l Tax Advisors l Accountants. supporting decision makers. Berlin Warszawa Wroc³aw Lawyers l Tax Advisors l Accountants supporting decision makers Berlin Warszawa Wroc³aw Who we are... Kim jestesmy... Who we are... JP Weber is a prestigious address for foreign investors and entrepreneurs

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI. Ekspozycje POS / Narzędzia marketingowe

MARKETING PARTNERSKI. Ekspozycje POS / Narzędzia marketingowe MARKETING PARTNERSKI Ekspozycje POS / Narzędzia marketingowe 2012 2016 www.egger.com/zoom 02 Spis treści SPIS TREŚCI 1 EKSPOZYCJE POS Moduły... 04 16 Akcesoria... 17 19 Próbki... 20 21 Grafika... 22 23

Bardziej szczegółowo

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality

Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Kształtujemy rzeczywistość Wir gestalten die Wirklichkeit We shape reality Informacje ogólne - Allgemeine Informationen - General information Jesteśmy producentem szerokiej gamy kształtowników giętych

Bardziej szczegółowo

MESSEN - PRÜFEN KONTROLLIEREN

MESSEN - PRÜFEN KONTROLLIEREN M MEASURING - INSPECTING TESTING with magnifiers, microscopes and mobile video systems MESURER VÉRIFIER CONTRÔLER avec loupes, microscopes et systèmes vidéo mobiles POMIAR BADANIE KONTROLA szklami powi

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Handsfree Kit BT77R

Bluetooth Handsfree Kit BT77R www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77R for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manuel Utilisateur Manual de Usuario Instrukcja uzytkowania - 1 - Manual English. P.2 P.13 Deutsch......P.14

Bardziej szczegółowo

One-man-tube level. Ein-Mann-Schlauchwaage. Poziomnica dla jednego

One-man-tube level. Ein-Mann-Schlauchwaage. Poziomnica dla jednego One-man-tube level Art.No. M420 Manual Page 2, 3 Ein-Mann-Schlauchwaage Art.Nr. M420 Bedienungsanleitung Seite 4-6 Poziomnica dla jednego Nr-Art. M420 Instrukcja obsługi Strony 7-9 INTRODUCTION Thank you

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012

Comenius Regio. Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Comenius Regio Bayern (D) Podkarpackie (PL) 2010 2012 Digital Media? ICT? Know how! Digitale Medien und IT? Gewusst wie! Multimedia? TIK? Wiemy jak! Project number REG-O-BY-PL-10-11548 Impressum/Metryka/Imprint

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN

KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN PL ENG DE KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN SPRZEDAWCA / SELLER / VERKÄUFER: FIRMA / COMPANY / FIRMA ADRES / ADDRESS / ADRESSE TELEFON

Bardziej szczegółowo

das serverbasierte, modulare Netzinformationssystem (NIS), welches auf das Erzeugen, Verwalten und Fortschreiben von Netzkatastern spezialisiert ist.

das serverbasierte, modulare Netzinformationssystem (NIS), welches auf das Erzeugen, Verwalten und Fortschreiben von Netzkatastern spezialisiert ist. BaSYS 8 das serverbasierte, modulare Netzinformationssystem (NIS), welches auf das Erzeugen, Verwalten und Fortschreiben von Netzkatastern spezialisiert ist. Moduùowy, zbudowany na bazie serwera Sieciowy

Bardziej szczegółowo

Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu. Style and elegance to match your success

Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu. Style and elegance to match your success SIENNA CENTER Styl i elegancja na miar Twojego sukcesu Style and elegance to match your success Ponadczasowa architektura, cechuj ca si dba- o ci o ka dy szczegó. Elegancka forma ze szk a i granitu harmonijnie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i

na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i na cztery pory roku B i u r o P r o m o c j i www.zakopane.pl Tatry od lat przyciągają swoją magią The magic of the Tatra Mountains has been attracting people for a number of years Die Tatra lockt seit

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo