Targi Poleko i Komtechnika juŝ od poniedziałku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Targi Poleko i Komtechnika juŝ od poniedziałku"

Transkrypt

1 Targi Poleko i Komtechnika juŝ od poniedziałku To tu w Poznaniu najnowsze rozwiązania z zakresu ekologii nie mają przed nikim tajemnic. Podczas największych w Polsce targów ochrony środowiska POLEKO moŝna zobaczyć maszyny, urządzenia i technologie dedykowane ochronie środowiska. Na targach KOMTECHNIKA wystawcy prezentują najwaŝniejszą ofertę z zakresu gospodarki komunalnej. Ponad 600 wystawców i firm reprezentowanych z Polski i zagranicy, 5 pawilonów wystawienniczych zapraszamy do zwiedzania! Targi POLEKO, które są najbardziej prestiŝowymi w kraju targami poświęconymi ekologii, świętują w tym roku swoje 25-lecie. Tym razem branŝa ochrony środowiska i gospodarki komunalnej spotyka się w Poznaniu nie w listopadzie - jak to było do tej pory - ale wcześniej, bo w dniach 7-10 października. Targi startują więc od poniedziałku! Konferencja z udziałem Ministra Środowiska Ekologia w jedności z ekonomią to tytuł konferencji, która oficjalnie zainauguruje 25. edycję targów POLEKO. Przewodnictwo w Komitecie Honorowym debaty objął Minister Środowiska, Marcin Korolec. Natomiast współprzewodniczyć Komitetowi Honorowemu debaty zgodzili się Pan Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz prof. dr hab. Maciej Nowicki. Organizatorem konferencji są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja ta rozpoczyna na targach POLEKO cykl corocznych debat mających harmonijnie łączyć zagadnienia ochrony środowiska z tematami gospodarczymi. Będzie ona z pewnością znakomitą okazją do stworzenia platformy komunikacji równowaŝącej potrzeby ekologii i ekonomii poprzez prezentację poglądów podmiotów biznesowych oraz wszystkich interesariuszy. Zapraszamy do udziału w dyskusji - 7 października, w godz. od do 15.30, sala 1.C w pawilonie 15. Przebieg: 13:30-13:40 Dr Andrzej Byrt prezes MTP Powitanie Uczestników i Gości Prof. Andrzej Mizgajski Słowo wstępne 13:40-14:00 Prof. Tomasz śylicz referat wprowadzający 14:00-15:00 Debata z udziałem: Andrzej Kepel Prezes, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA; Marcin Korolec - Minister Środowiska; Andrzej Malinowski Pracodawcy RP, Prezydent; Konrad Szymański Europarlament, Poseł; Tomasz śylicz Uniwersytet Warszawski, Profesor Prowadzenie: Andrzej Mizgajski Green Cross Poland, Prezes, UAM, Profesor 15:00-15:10 Impresje eksperta: Mariusz Klimczak - Bank Ochrony Środowiska, Prezes Kamil Wyszkowski - Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce 15:10-15:30 Pytania dziennikarzy do uczestników debaty Prowadzenie: Przedstawiciel MTP 1

2 Jakie ciekawe wydarzenia czekają jeszcze nas na POLEKO? Jak co roku odbędzie się 3-dniowe Forum Recyklingu. To będzie XII edycja tego wydarzenia organizowanego przez redakcję miesięcznika Recykling oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tematy tegorocznego Forum to m.in: koszty prowadzenia i efektywne metody selektywnej zbiórki odpadów, dofinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin, zbiórka i recykling zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarka bateriami i akumulatorami oraz zmiany w prawie. Termin i miejsce: 7-9 października, pawilon 5, sektor G, sala konferencyjna Osoby spragnione wiedzy z zakresu OZE znajdą najświeŝsze informacje podczas Forum Czystej Energii. Tegoroczna tematyka paneli to m.in.: energetyka odnawialna w świetle najnowszych uregulowań prawnych, energetyka prosumencka, mikrokogeneracja, elektrownie słoneczne, gaz z łupków, biogaz, biomasa w energetyce zawodowej, czy finansowanie projektów energetyki odnawialnej. XIII edycja Forum podobnie jak w latach ubiegłych to efekt współpracy redakcji miesięcznika Czysta Energia oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich. Termin i miejsce: 7-9 października, pawilon 6A, salka konferencyjna Warto zwrócić uwagę takŝe na Glob Pełen Energii - trzy dni niekonwencjonalnych spotkań z odnawialnymi źródłami i poszanowaniem energii, przygotowane przez redakcję GLOBEnergia i Międzynarodowe Targi Poznańskie. W specjalnie wybudowanej czaszy eksperci świata nauki, przemysłu oraz pasjonaci przybliŝą zagadnienia związane z techniką grzewczą, produkcją energii elektrycznej, budownictwem niskoenergetycznym i montaŝem finansowym. Program współprowadzi redakcja GLOBEnergia oraz Tomasz Zubilewicz, popularny dziennikarz telewizyjny oraz sympatyk tematyki EKO. Termin i miejsce: 7-9 października, pawilon 6A, czasza konferencyjna Pierwszego dnia Poleko rozpocznie się wydarzenie corocznie towarzyszące targom Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon. W tym roku poruszone zostaną tematy m.in. kierunki zmian w ochronie środowiska w Polsce, najnowsze regulacje prawne w branŝy, zmiany prawne w gospodarce odpadami, energia z odpadów, gospodarka wodnościekowa w Polsce na tle doświadczeń innych krajów UE czy teŝ rozwój projektów PPP w ochronie środowiska. Termin i miejsce: 7-8 października, pawilon 15, sale konferencyjne 1.F, 1.G, 1.B 8 października, pawilon 15, sale konferencyjne 1.F, 1.G Z pewnością duŝą ciekawostką dla gości targowych będą pokazy ratownictwa medycznego w wykonaniu wielkopolskich straŝaków - pierwsze w Wielkopolsce manewry ratownictwa medycznego nawiązujące do formuły Fire Rescue Challenge. Uwalnianie rannych z wraków aut, udzielanie pomocy poraŝonym prądem czy zatrutym tlenkiem węgla, ściąganie osób poszkodowanych na wysokościach te oraz inne widowiskowe i zarazem słuŝące edukacji akcje ratownicze, będzie moŝna podziwiać przez 3 dni targów POLEKO. Termin i miejsce: 7-9 października, pawilony 5, 5A i 6A Przez cztery dni targów POLEKO i KOMTECHNIKA odbywa się ponad 50 róŝnych wydarzeń: debat, konferencji, pokazów i warsztatów. Tematyka: od wody i ścieków, poprzez energię i energię odnawialną, po odpady i recykling, oraz ochronę powietrza i bezpieczeństwo. Pełny program wydarzeń Poleko i Komtechnika dostępny po zeskanowaniu kodu QR oraz w materiałach dostępnych na targach: Poleko Komtechnika News i Vademecum Zwiedzającego. 2

3 Ekologia na pawilonach Przegląd prezentowanych maszyn i urządzeń z całego świata w jednym miejscu, to coroczna okazja, by porównać technologie, jakość, pomysłowość i wykonanie. W Poznaniu moŝna zobaczyć najnowsze rozwiązania z zakresu OZE, gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, a takŝe z obszaru wykrywania zagroŝeń, powietrza, hałasu czy wibracji. Nie brakuje takŝe energooszczędnych technologii oraz szerokiej oferty maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości, sprzątania i utrzymania terenów zielonych. W sumie na POLEKO i KOMTECHNICE zobaczymy ofertę ponad 600 firm z Polski oraz Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Kanady, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Włoch. Co i gdzie na ekspozycji POLEKO? PAWILON 6A SALON CZYSTEJ ENERGII Energia Klimat Powietrze, hałas i wibracje Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe Salon Czystej Energii to jedna z największych przestrzeni specjalnych na targach POLEKO. Poświęcona jest technologiom oraz produktom związanym z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (energia słońca, wiatru, wody). Organizowany jest we współpracy z izbami i stowarzyszeniami zajmującymi się propagowaniem energetyki odnawialnej. W tym roku na przestrzeni prezentują się m.in. takie firmy jak Aquael, CES, Compte For-Tech, H. Cegielski Poznań, Horus-Energia, IBT, KWE Technika Energetyczna, ProjektSolartechnik, Rafako, Sokratherm, Solarworld, czy Turboden. W pawilonie znajdziemy ofertę z zakresu wytwarzania energii i ciepła, magazynowania i oszczędzania energii, biopaliw, najnowsze rodzaje kotłów, kolektorów słonecznych, pomp, pelet, komponentów do biogazu i biomasy, a takŝe spalania zanieczyszczeń gazowych, filtrów powietrza, materiałów dźwiękochłonnych, ekranów akustycznych, technologii przyjaznych dla klimatu, instrumentów wspomagających redukcję emisji gazów cieplarnianych, czy teŝ meteorologii. PAWILON 5 SALON RECYKLINGU Gospodarka odpadami Woda i ścieki Doradztwo i instytucje ochrony środowiska Wystąpienia narodowe Wykrywanie zagroŝeń Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe Systemy sterowania Salon Recyklingu to wystawa technologii i urządzeń do odzysku oraz przetwarzania odpadów. W ramach tej ekspozycji, firmy prezentują szereg rozwiązań z zakresu gromadzenia, sortowania i odzysku odpadów przemysłowych, takich jak: papier, karton, plastik, guma, szkło, czy drewno, a takŝe metale Ŝelazne i nieŝelazne, materiały budowlane z rozbiórki, złom samochodowy. Na tej ekspozycji zobaczyć moŝna rozwiązania oferowane między innymi przez: Agrex Eco, Arcon Serwis, Atlas Polska, Aventek, Bax Baumaschinen, Equipo, Haas Recycling, Hammel, Horstmann, HSM Polska, Lindner Recyclingtech, MT Recykling, Paal, Pellenc, Sutco Polska, Tomra Orwak, Tomra Storting, Untha, Vecoplan. Na targach obecne teŝ będą liderzy rynku oferujący pojemniki na odpady: 4M (Weber), Contenur, ESE, Meva-Pol, Sulo, SSI Schaefer. W pawilonie 5 oraz 5A znajdziemy ofertę z zakresu m.in. pojemników i sprzętu do zbiórki odpadów, gromadzenia i transportu odpadów, zagospodarowywania osadów ściekowych, sortowania, obróbki i składowania odpadów, odzyskiwania, recyklingu i utylizacji (papieru i kartonu, plastiku i gumy, szkła, drewna, metali Ŝelaznych i nieŝelaznych, złomu samochodowego, materiałów budowlanych z rozbiórki, odpadów elektrycznych 3

4 i elektronicznych oraz niebezpiecznych odpadów przemysłowych), czy teŝ budownictwa komunalnego i energetycznego, systemów oczyszczania, dystrybucji i ochrony wody pitnej, systemów kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków i odcieków, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków. Wystąpienia narodowe Na targach Poleko 2013 w ramach stoiska narodowego Kanady będzie uczestniczyć rekordowa delegacja firm z tego kraju. Łącznie na stoisku kanadyjskim będzie 14 podmiotów. To największa delegacja jaka przyjechała na jakiekolwiek polskie targi twierdzą przedstawiciele Ambasady Kanady. Najbardziej cieszy fakt, Ŝe w delegacji będzie uczestniczyło aŝ 12 firm producentów (2 to podmioty rządowe). Firmy jakie będzie moŝna spotkać na stoisku kanadyjskim to: Conserval Engineering Inc., Envyrozone Inc., Frac Rite Environmental Ltd., Plasco Energy Group Inc., WCI Environmental Solutions Inc. / WCI NATCOL Sp. z o.o., Waste RE-solutions Edmonton, Conserval Engineering Inc., Hydroclave Systems Corp., Meaglow Ltd., EcoSun PV, Ekologix Earth-Friendly Solutions Inc., Environmental Waste International. Podmioty rządowe: Ambasada Kanady w Polsce Biuro Radcy Handlowego oraz Ontario Ministry of Economic Development, Trade and Employment Ministry of Research and Innovation. W tym roku wystąpienia narodowe na POLEKO zaprezentują takŝe: Belgia, Niemcy, Land Nadrenii i Palatynatu, Dolna Saksonia, Bawaria i Austria. PAWILON 5A Gospodarka odpadami Recykling Technika komunalna Miasteczko Ekologiczne Miasteczko Ekologiczne to przestrzeń z kompleksową ofertą ekologicznych rozwiązań, słuŝących zarówno redukcji zuŝycia energii, wykorzystywania jej alternatywnych źródeł, jak i utrzymywania czystości. Co ciekawego moŝna zobaczyć w tym roku w ramach Miasteczka? M.in. pojemniki do zbiórki bio-odpadów i surowców wtórnych firmy Schäffer, system kanalizacji na elementach betonowych Stowarzyszenia Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji, a takŝe zestawy wielofunkcyjne inspirowane grą Angry Birds firmy Cityconcept. Na ekspozycji tej portal cng.auto.pl zorganizuje po raz drugi Strefę Metanu. Będzie to specjalna wystawa pojazdów CNG oraz stacji tankowania tego ekologicznego paliwa. Wystawa samochodów na gaz ziemny będzie składać się z aut osobowych i uŝytkowych marek Fiat, Iveco, Opel oraz Mercedes-Benz. M.in. zaprezentowane zostanie urządzenie hakowe KH-KIPPER na podwoziu Iveco 4x2 CNG, które dedykowane jest dla firm działających w sektorze gospodarki komunalnej lub innych chcących skorzystać z zalet zasilania gazem (dopuszczalna masa udźwigu 8t, urządzenie przystosowane do współpracy z kontenerami KP o zakresie długości mm). Personel Strefy Metanu, składający się z przedstawicieli oficjalnych sprzedawców powyŝszych marek pojazdów, przybliŝy walory ekonomiczne i ekologiczne prezentowanych aut oraz zapozna gości z moŝliwościami pojazdów zasilanych CNG. W Strefie Metanu nie zabraknie takŝe ekspozycji przygaraŝowych kompresorów do tankowania gazu ziemnego. Najnowsze rozwiązania techniczne w tym zakresie przedstawią firmy kompresorcng.pl (przedstawiciel BRC FuelMaker) oraz ASF (przedstawiciel firmy Coltri). Zaprezentowane urządzenia pozwalają na tankowanie aut osobowych i dostawczych zasilanych CNG bezpośrednio przy swoim domu lub przedsiębiorstwie. Ciekawostką jest to, Ŝe pojazdy zaparkowane w Strefie Metanu ostatniego dnia POLEKO (tj. 10 października) wystartują w samo południe z Poznania w ramach rajdu ekologicznych pojazdów na CNG - Blue Corridor 2O13 Hansa. W Miasteczku w ramach przestrzeni firmy Nextbike Polska zaparkują takŝe eko-rowery. Nextbike jest jedyną firmą w Polsce, która od 2011 r. na zlecenie samorządów, wdraŝa ideę roweru publicznego. Dysponuje 240 stacjami i rowerami w 5 miastach - we Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Opolu i Warszawie, gdzie Veturilo, jest ósmym co do wielkości, 4

5 systemem rowerowym w Europie. Warto wiedzieć, Ŝe w Polsce ponad zarejestrowanych uŝytkowników wypoŝyczało rowery ponad 2,4 mln razy. To oznacza, Ŝe dzięki przejechanym ponad 5,5 mln km cykliści Nextbike a ograniczyli emisję ton CO2 do atmosfery oraz miejski hałas i korki Partnerem Miasteczka jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Patronat medialny sprawuje portal reo.pl. Patronat Honorowy nad targami POLEKO 2013: Minister Środowiska Komtechnika o maszynach i zieleni miejskiej Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA odbywające się w tym samym czasie, co targi POLEKO, uzupełniają i rozszerzają ofertę prezentowanych rozwiązań, a takŝe podejmują temat ekologii w szeroko pojętym zakresie gospodarki komunalnej. W tym roku na targach KOMTECHNIKA, oprócz przeglądu oferty firm z Polski i zagranicy oraz pokazów sprzętu komunalnego na Ŝywo, planowane są takŝe konferencje tematyczne z zakresu zieleni miejskiej oraz zimowego i letniego utrzymania dróg. Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz wydawnictwo Abrys zapraszają na nowe wydarzenie. Jeśli chcesz zgłębić wiedzę z zakresu: prawidłowego dobrania maszyn do pielęgnacji terenów zieleni, konserwowania urządzeń oraz systemów nawadniania i fontann na terenach zieleni miejskiej przed zimą, metod ochrony i pielęgnacji zieleni autostradowej, zabezpieczenia zieleni przyulicznej na zimę, przetargów na zimową ochronę i pielęgnację zapraszamy na konferencję "Zieleń przyuliczna pielęgnacja z myślą o zimie", która odbędzie się juŝ 7 października sala 1.B w pawilonie 7 o godzinie 11:00. Co i gdzie na ekspozycji KOMTECHNIKA? PAWILON 5A, 7A, 8 Letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i placów Sprzątanie i wywóz nieczystości Utrzymanie terenów zielonych W pawilonach wystawcy KOMTECHNIKI prezentują ofertę m.in. z zakresu pojazdów do zbiórki odpadów, czyszczenia kanalizacji, wywozu nieczystości płynnych, letniego i zimowego utrzymania ulic, placów, chodników i parkingów oraz utrzymania i konserwacji terenów zielonych. Zobaczymy wiele modeli zamiatarek, posypywarek, małych ciągników, pługów śnieŝnych, szczotek, pojemników i urządzeń do ich mycia, kosiarek, urządzeń do sprzątania liści i trawy (dmuchawy, ssawy), rębarek, rozdrabniaczy, czy profesjonalnych urządzeń do sprzątania. Nowości rynkowe w zasięgu ręki Interesują Cię nowinki technologiczne? Szukaj na ekspozycji POLEKO i KOMTECHNIKA produktów oznaczonych naklejką z napisem Nowość. W tym roku jako nowość wystawcy zgłosili prawie 50 produktów. Lokalizacje, opisy i zdjęcia nowości znajdą Państwo w Poleko Komtechnika News i Vademecum Zwiedzającego. 5

6 Strefa Mistrzów W trakcie trwania targów POLEKO i KOMTECHNIKA będzie moŝna zobaczyć produkty, które otrzymały prestiŝową nagrodę Złotego Medalu MTP. Nagrodzone produkty zostaną zaprezentowane na ekskluzywnym stoisku tak zwanej Strefie Mistrzów podczas dni targowych. Wszyscy zainteresowani konkursem będą mogli oddać swój głos w konkursie o Złoty Medal MTP - Wybór Konsumentów na interaktywnych ekranach w Strefie Mistrzów (pawilon 5 oraz pasaŝ przy pawilonie 7A) lub na stronie Lista produktów nagrodzonych Złotym Medalem MTP: POLEKO Palnik UNI MAX z segmentowym ruchomym rusztem typu schodkowego, Z.P.D. SKIEPKO, Wiesław Skiepko, Włoszczowa Teren otwarty sekt. 06 stoisko 2 2. Systemy biodegradacji NOVA -KOMP AK NOVA sp. z o.o., Poznań Pawilon 5 stoisko 134, teren otwarty sektor 10 stoisko 8 3. DACHS SE Mikrokogenerator Senertec Kraft Wärme Energiesysteme GmbH, Niemcy Zgłaszający: IZOLACJE sp. z o.o., sp. k., Miszewko Pawilon 6A stoisko Agregat kogeneracyjny typu HE-SEC -200/242-MG200 zasilany wodorem odpadowym o zwiększonej sprawności przy zasilaniu gazem ziemnym P.P.U.H. HORUS -ENERGIA sp. z o.o., Sulejówek Pawilon 6A stoisko 40 KOMTECHNIKA Wrzutnik Zoeller 2301 DELTA Premium EKOCEL sp. z o.o., Puck Pawilon 8 stoisko 5 2. System czyszczenia paneli słonecznych isolar Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Niemcy Zgłaszający: Kärcher sp. z o.o, Kraków Pawilon 8 stoisko 12 6

7 3. Wielozadaniowy ciągnik komunalny MIC 34 Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Niemcy Zgłaszający: Kärcher sp. z o.o, Kraków Pawilon 8 stoisko Traktorek ogrodowy X758 z agregatem DriveOver i systemem AutoConnect Deere & Company, USA Zgłaszający: John Deere Polska sp. z o.o. Pawilon 7A stoisko 12 Dowiedz się więcej na: oraz Kontakt dla mediów: Dominika Redlicka Marta Wiśniewska Zespół PR i Promocji Zespół PR i Promocji tel tel

PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011

PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 PROGRAM WYDARZEŃ POLEKO i KOMTECHNIKA 2011 Stan na dzień 15.11.2011 PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA 2011 Godz. Wydarzenie Uwagi Miejsce 10.00-18.00 MIĘDZYNARODOWY KONGRES OCHRONY ŚRODOWISKA ENVICON Pawilon

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK listopad 2011 ISSN 2083-9898. cena 20 zł (w tym 5% VAT) magazyn usług użyteczności publicznej. Wydanie Specjalne na targi:

DWUMIESIĘCZNIK listopad 2011 ISSN 2083-9898. cena 20 zł (w tym 5% VAT) magazyn usług użyteczności publicznej. Wydanie Specjalne na targi: DWUMIESIĘCZNIK listopad 2011 cena 20 zł (w tym 5% VAT) magazyn usług użyteczności publicznej ISSN 2083-9898 Wydanie Specjalne na targi: POLEKO 2011 KOMTECHNIKA 2011 3 W NUMERZE Wiele w jednym 22 Komwystawy

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

Przyłącz się online.

Przyłącz się online. SPIS TREŚCI 6`2009 AKTUALNOŚCI 4 Nagrody Zielony Laur 2008 zostały rozdane, Julia Czerwińska 6 Energetyka przyszłości: Expopower i Greenpower`2009 10 TARGI WOD KAN 2009 w Bydgoszczy 18 British Standards

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138

BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138 BUDOWNICTWO DROGOWE I MOSTOWE str. 138 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (51) Maj/Czerwiec 2011 KONTROWERSYJNA ENERGETYKA ATOMOWA str. 45 WSTĘGĄ SZOS DO ZAROBKÓW str. 150 IDEAŁ SIĘGNĄŁ BRUKU str. 134 NR

Bardziej szczegółowo

budma news Szanowni Państwo, W NUMERZE BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży Targi WinDoor-tech: Okno na ekologię Kamień wart Poznania

budma news Szanowni Państwo, W NUMERZE BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży Targi WinDoor-tech: Okno na ekologię Kamień wart Poznania W NUMERZE Szanowni Państwo, BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży W biznesie liczy się jakość 4 Optymizm przedsiębiorców nie słabnie 6 Dzień Inżyniera Budownictwa: Co daje paszport energetyczny?

Bardziej szczegółowo

RAPORT s. 14 Wielkie wynalazki co powstaje z odpadów?

RAPORT s. 14 Wielkie wynalazki co powstaje z odpadów? DWUMIESIĘCZNIK nr 4 [17] lipiec sierpień 2014 cena 25 zł (w tym 5% VAT) magazyn usług użyteczności publicznej ISSN 2083-9898 kupon prenumeraty s. 9 RAPORT s. 14 Wielkie wynalazki co powstaje z odpadów?

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68

MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 MIĘDZYNARODOWY ROK SPÓŁDZIELCZOŚCI str. 68 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 3 (57) Maj/Czerwiec 2012 GDY BAŃKA PĘKŁA str. 24 BIZNES I NAUKA ŁĄCZĄ SIŁY str. 50 POGARSZA SIĘ KONDYCJA FINANSOWA FIRM str. 66

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie

RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Foto: Chris Goldberg (CC BY-NC 2.0) Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju. magazyn biznesowo-gospodarczy CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA

Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju. magazyn biznesowo-gospodarczy CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA magazyn biznesowo-gospodarczy Nr 7/2014 2015 Cena 4,20 zł (w tym 8% VAT) Terminal naftowy: klucz do bezpieczeństwa energetycznego kraju ISSN 2084-0616 CHEMIA ENERGETYKA EKOLOGIA ZAKOTWICZ TU SWÓJ BIZNES

Bardziej szczegółowo

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki

Nowe farmy wiatrowe Grupy Tauron. Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe. Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki Nr 11 (61) listopad 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Oferta dla biznesu: Giełda Prawa Majątkowe wywiad Prof. Jerzy Hausner o stanie energetyki raport Zimowy blackout w Polsce fikcja czy

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14

dzisiaj Europejska walka z tlenkami azotu 14 dzisiaj 2 14 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Europejska walka z tlenkami azotu 14 Angela Merkel gościem na stoisku targowym ABB 12 Obudowa na miarę patentu 20 Złote Tarasy, F-16, kurza ferma i o wiele

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel +48/61 869 2534; 61869 2116 fax +48/61 869 29 66 e-mail: polecosystem@mtp.pl; www.polecosystem.pl

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje

Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje Kapitał Województwa Śląskiego 1 Kapitał Województwa Śląskiego www.kapitalslaski.pl Gospodarka Samorządy Nauka Innowacje 2 Kapitał Województwa Śląskiego W Siemianowickim Parku Tradycji, 10 czerwca br. uroczyście

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Na styku nauki i biznesu 14

dzisiaj Na styku nauki i biznesu 14 dzisiaj 2 15 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Na styku nauki i biznesu 14 Dobrowolny certyfikat dla większego bezpieczeństwa 9 Ekstremalne warunki prosto z konwertera 24 Zdalny serwis, czyli diagnoza

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ.

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012. Inwestycje zagraniczne w Polsce. Sławomir Majman, prezes PAIiIZ. WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 10 (55) /2012 Inwestycje zagraniczne w Polsce Sławomir Majman, prezes PAIiIZ grudzień 2012 1 2 grudzień 2012 Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei

Bardziej szczegółowo

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00

RAPORT. debata. 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 RAPORT CO 2 w transporcie debata 23.04.2009, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, Warszawa, godz. 11.00 23.02.2010, siedziba Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa, godz. 11.00 1 BranŜa transportowa, w tym transport

Bardziej szczegółowo

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str.

Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3. ARP i JSW KOKS wybudują elektrociepłownię. Czy 300 mld euro postawi Europę na nogi? str. Nr 4(38) kwiecień 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Prezes JSW: zejść z kosztami, zwiększyć wydajność str. 3 ARP i JSW KOKS

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie

8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Godzina 8 październik 2014 /środa/ - Ekoenergetyka w nauce i biznesie Część merytoryczna Część towarzysząca 10:00-10:30 Otwarcie Festiwalu: Wystąpienia gości Festiwalu 10:30-11:00 Konferencja Naukowa:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

Przesiewacz nagrodzony złotem!!!

Przesiewacz nagrodzony złotem!!! KWARTALNIK NR 3(30)/2014 Przesiewacz nagrodzony złotem!!! Wszystko do transportu na stronach 50-75 Firma Pronar Sp. z o.o. w Narwi zatrudni na stanowiska: Konstruktor - Technolog Inżynier ds. Jakości i

Bardziej szczegółowo

25 lat ochrony środowiska w Polsce

25 lat ochrony środowiska w Polsce 25 lat ochrony środowiska w Polsce Redakcja Sandra Kokocińska, Mikołaj Maternik, Piotr Matuszewski Korekta Barbara Kostrzewska Egzemplarz bezpłatny wydany w ramach XVIII Międzynarodowego Kongresu Ochrony

Bardziej szczegółowo