PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" Kielce ul. Targowa 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18"

Transkrypt

1 S.P. "Inwestprojekt Świętokrzyski" Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU - budynek straŝnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Kielcach ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Grunwaldzka, działka nr ewid. 111 obręb 0015 INWESTOR : Koenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach ADRES INWESTORA : Kielce, ul. Sandoierska 81/83 BRANśA : Drogi SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inŝ. Andrzej Rusek KIEROWNIK PRACOWNI : gr inŝ. Marek Ziach DATA OPRACOWANIA : Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 drogi-przediar.prd Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budynek straŝnicy 1 UKSZTAŁTOWANIE TERENU 1 KNR 2-01 Roboty poiarowe przy powierzchniowych robotach zienych - koryta pod ha d nawierzchnie placów postojowych pow. objęta robotai zienyi pow. zabudowy = pow. nawierzchni ( )/10000 ha 0.46 RAZEM KNR 2-01 Roboty ziene wykon.koparkai podsiębiernyi o poj.łyŝki w 3 d gr.kat.iii z transp.urobku saochod.saowyładowczyi na odległość do 1 k (usunięcie gruntu nienośnego z odwoze na odl. 16 k) RAZEM KNR 2-01 Nakłady uzupełn.za kaŝde dalsze rozp. 0.5 k transportu ponad 1 k saochodai 3 d saowyładowczyi po drogach utwardzonych ziei kat.iii-iv (dodatek za 15 k) Krotność = RAZEM KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkai o ocy 74 kw (100 KM) w gruncie kat. 3 d III (roboty wykonane w 90% echanicznie) wykopy z niwelacji wykopy z instalacji nasypy z niwelacji * RAZEM KNR 2-01 Przeieszczenie spycharkai as zienych na odległość do 10 w 3 d gruncie kat. III RAZEM KNR 2-01 Przeieszczenie spycharkai as zienych w gruncie kat. III - dodatek 3 d za kaŝde rozpoczęte 10 w przedziale ponad 10 do 30 (dodatek za 20 ) Krotność = RAZEM KNR 2-01 Roboty ziene poprzeczne z wbudowanie ziei w nasyp (kat.gr.iii) 3 d * RAZEM KNR 2-01 Zagęszcz.powierzchni pola wzlotów i koryt pod naw.pasów startowych walcai ha d ciągnionyi i saojezd.w koryt.pod drogi (grunt sypki kat.ii) (dodat- kowe zagęszczenie podłoŝa pod nawierzchniai) 2566/10000 ha RAZEM KNR 2-01 Zagęszczenie nasypów ubijakai echanicznyi; grunty spoiste kat. III-IV 3 d RAZEM KNR 2-31 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej 2 d szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 c (wykonanie brakujacego nasypu pod nawierzchniai - piasek zagęszczany warstwai gr. 20 c) ( )/ RAZEM KNR 2-31 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej 2 d szer.drogi - za kaŝdy dalszy 1 c grubość warstwy po zag. (dodatek za 10 c) Krotność = RAZEM KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.i-iii 2 d RAZEM NAWIERZCHNIE DROGOWE 2.1 Roboty przygotowawcze 13 KNR 2-31 Rozebranie krawęŝników betonowych 15x30 c na podsypce ceentowopiaskowej d RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

3 drogi-przediar.prd Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 14 KNR 2-31 Rozebranie ław pod krawęŝniki z betonu 3 d * RAZEM KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na 3 d odl.do 1 k (odwóz gruzu na odl. 16 k) 20* RAZEM KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi - 3 d za kaŝdy nast. 1 k (dodatek za 15 k) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych d RAZEM Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 c 18 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne 2 d nawierzchni w gruncie kat. I-IV * RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 c 2 d (stabilizacja R=2,5MPa gr. 15 c) RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŝdy dalszy 1 c grub.warstwy 2 d po zagęszczeniu (dodatek za 3 c) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Pielęgnacja piaskie z polewanie wodą podbudowy z ieszanki betonowej 2 d i z gruntu stabilizowanego ceente RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość 2 d po zagęszczeniu 10 c (podbudowa gr. 25 c z ieszanki kruszywa ła. 0/63) 7.0* * * * *( )/2+6.5* * ( )/ *(3.0*3.0+2*4.0* * * *1.0)-0.37 RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - kaŝdy 2 d dalszy 1 c grubość po zagęszczeniu (dodatek za 15 c) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej 2 d (kostka szara) RAZEM KNR 2-31 Ława pod krawęŝniki betonowa B-10 z opore 3 d * RAZEM KNR 2-31 KrawęŜniki betonowe wystające o wy. 15x30 c na podsypce ce.piaskowej d RAZEM Nawierzchnia z płyt otworowych 27 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne 2 d nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2*5.0*25.0+2*0.215*1.0* RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 c 2 d (stabilizacja R=2,5MPa gr. 15 c) RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŝdy dalszy 1 c grub.warstwy 2 d po zagęszczeniu (dodatek za 3 c) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Pielęgnacja piaskie z polewanie wodą podbudowy z ieszanki betonowej 2 d i z gruntu stabilizowanego ceente Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

4 drogi-przediar.prd Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość 2 d po zagęszczeniu 10 c (podbudowa gr. 15 c z ieszanki kruszywa ła. 0/31,5) RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - kaŝdy 2 d dalszy 1 c grubość po zagęszczeniu (dodatek za 5 c) Krotność = RAZEM KNR 2-21 Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 c z pozostawienie 2 d przerw trawnikowych w odstępach 15 c (analogia: układa- nie płyt bet. aŝurowych szarych) RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej 2 d (pasy szer. 10 c wyznaczajace stanowiska) 2*9*0.1* RAZEM KNR 2-31 Ława pod krawęŝniki betonowa B-10 z opore 3 d * RAZEM KNR 2-31 KrawęŜniki betonowe wystające o wy. 15x30 c na podsypce ce.piaskowej d *( ) 71.0 RAZEM Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 c 37 KNR 2-31 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne 2 d nawierzchni w gruncie kat. III-IV chodniki: 2.5* * * * * *( )/2+4.5*( )/2+2*0.215*2.5* *( )/2+2.0*( )+4.0* * * opaska przy budynku: 0.5*( ) RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 c 2 d (stabilizacja R=1,5MPa gr. 10 c) RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŝdy dalszy 1 c grub.warstwy 2 d po zagęszczeniu (potrącenie za 2 c) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Pielęgnacja piaskie z polewanie wodą podbudowy z ieszanki betonowej 2 d i z gruntu stabilizowanego ceente RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 c na podsypce ceentowo-piaskowej 2 d (kostka czerwona) RAZEM KNR 2-31 ObrzeŜa betonowe o wyiarach 20x6 c na podsypce piaskowej z wypełnienie d spoin piaskie (obrzeŝe czerwone) chodniki: opaska przy budynku: RAZEM KNR 2-31 Podsypka ceentowo-piaskowa z zagęszczenie ręczny - 3 c grubość 2 d warstwy po zagęszczeniu (podsypka pod obrzeŝe śr. grub. 6 c) Krotność = * RAZEM Nawierzchnia Ŝwirowa 44 KNR 2-31 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne 2 d nawierzchni w gruncie kat. III-IV 2.2* *( )+3.1* * RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

5 drogi-przediar.prd Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 45 KNR 2-31 Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana ręcznie - 6 c grubość po zagęszczeniu 2 d RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość 2 d po zagęszczeniu 10 c (podbudowa gr. 10 c z ieszanki kruszywa ła. 0/31,5) RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia Ŝwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 2 d c (warstwa gr. 6 c) RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia Ŝwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - kaŝdy dalszy 1 c 2 d grubość po zagęszczeniu RAZEM KNR 2-31 ObrzeŜa betonowe o wy. 20x6 c na podsypce piaskowej z wyp.spoin d piaskie RAZEM Nawierzchnia poliuretanowa 50 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŝa pod warstwy konstrukcyjne 2 d nawierzchni w gruncie kat. I-IV 14.0* * RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 c 2 d (stabilizacja R=1,5MPa gr. 10 c) RAZEM KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŝdy dalszy 1 c grub.warstwy 2 d po zagęszczeniu (potrącenie za 2 c) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Pielęgnacja piaskie z polewanie wodą podbudowy z ieszanki betonowej 2 d i z gruntu stabilizowanego ceente RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po 2 d zagęszcz.10 c (podbudowa gr. 15 c z tłucznia kaiennego 2/31,5) RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa dolna z tłucznia - kaŝdy 2 d dalszy 1 c grubość po zagęszczeniu (dodatek za 5 c) Krotność = RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość 2 d po zagęszczeniu 7 c (podbudowa gr. 3 c z klińca 4/8 i kruszywa 0/4) RAZEM KNR 2-31 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa górna z tłucznia - kaŝdy 2 d dalszy 1 c grubość po zagęszczeniu (potrącenie za 4 c) Krotność = RAZEM Kalkul. indyw. Nawierzchnia poliuretanowa gr. 10 na podłoŝu elastyczny gr d.2.6 z ieszanki kruszywa kwarcowego i granulatu guowego zespolonego elastyczny kleje RAZEM KNR 2-31 Ława pod krawęŝniki betonowa B-10 z opore 3 d * RAZEM KNR 2-31 ObrzeŜa betonowe o wyiarach 30x8 c na podsypce ceentowo-piaskowej d z wypełnienie spoin zaprawą ceentową (obrzeŝe 25 8 c) 2*( ) RAZEM Ścieki korytkowe 61 KNR 2-31 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 c na podsypce ceentowo-piaskowej d (ściek szer. 50 c) Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

6 drogi-przediar.prd Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 2-31 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 c na podsypce ceentowo-piaskowej d (ściek szer. 30 c) RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

7 SP "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI" W KIELCACH UL.TARGOWA KIELCE ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK STRAśNICY DLA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 3 W KIELCACH - OŚWIET- LENIE TERENU ADRES INWESTYCJI : KIELCE UL. GRUNWALDZKA INWESTOR : KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ W KIELCACH ADRES INWESTORA : KIELCE, UL. SANDOMIERSKA 81/83 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inŝ. Urszula Doeracka DATA OPRACOWANIA : r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania r. Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

8 Oświetlenie_STRAś.prd Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR 2-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV RAZEM KNR 2-01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV RAZEM KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 na dno rowu kablowego o szer.do Krotność = RAZEM KNR 2-01 Wykopy ech.z ręczny zasyp.o głębok.do 2 w gruncie kat. III-IV przy uŝyciu świdra ech. dla słupow oświetleniowych. 15* KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR RAZEM Ręczne układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 1.0 kg/ na nap. znaionowe poniŝej 110 kv w rowach kablowych RAZEM Układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 1.0 kg/ na napięcie znaionowe poniŝej 110 kv w budynkach, budowlach lub na estakadach bez ocowania RAZEM Układanie kabli wieloŝyłowych o asie do 1.0 kg/ na nap. znaionowe poni- Ŝej 110 kv w rurach pustakach lub kanałach zakniętych RAZEM Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 w wykopie RAZEM Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o asie do 300 kg w gruncie kat.iv RAZEM Wciąganie przewodów z udziałe podnośnika saochodowego w słup parkowy -1 przew 15* przew RAZEM MontaŜ opraw do lap rtęciowych (1 lapa w oprawie) RAZEM MontaŜ tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji RAZEM Mechaniczne pogrąŝanie uzioów prętowych w gr.kat. III 18* RAZEM Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój Ŝył do 2.5 2) RAZEM MontaŜ głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-Ŝyłowego o przekroju do 16 2 na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw ucznych RAZEM Badanie linii kablowej o ilosci Ŝył do 4 odc. 15 odc RAZEM Pierwszy poiar uzieienia ochronnego lub roboczego poiar. 5 poiar RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

9 S.P. "Inwestprojekt Św." Kielce ul. Targowa 18 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Obiekty straŝy poŝarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek StraŜy dla Jednostki Rotowniczo - Gaśniczej Nr 3 w Kielcach ADRES INWESTYCJI : Kielce ul. Grunwaldzka INWESTOR : Koenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach ADRES INWESTORA : Kielce ul. Sandoierska 81/83 BRANśA : budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPORZĄDZIŁ : A. Równicka DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

10 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Wykopy 1 KNR 2-01 Roboty ziene wykon. koparkai podsiębiernyi o poj. łyŝki d w gr.kat. III z transp. urobku saochod.saowyładowczyi na odległość do 19 k - wysypisko w Proniku - /nakłady na 1 k/ - wyiana gruntu 0,76 x 43,935 x 15,72 = 524,90 0,76 x 20,80 x 11,80 = 186,53 0,69 x 43,935 x 15,72 = 476,55 0,69 x 20,80 x 11,80 = 169,35 0,69 x 0,60 x /64, ,60 x 2/ x 2 = 54,59 0,69 x 0,60 x /15,72 + 0,60 x 2/ x 2 = 14, d.1 3 d KNR Zasypanie wykopów piaskie 3 RAZEM RAZEM Zagęszczenie zasypki z piasku zagęszczarkai RAZEM Fundaenty 4 Podkłady betonowe na podł.gruntowy z betonu B-10 3 d d.2 6 d.2 7 d.2 8 d.2 9 d.2 10 d.2 11 d Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.6 z betonu 3 B-25 Ł6 0,50 x 0,40 x 25,60 = 5,12 Ł4,4a 0,50 x 0,40 x 13,90 = 2,78 Ł8 0,50 x 0,40 x 28,04 = 5,61 Ł5 0,60 x 0,40 x 28,00 = 6,72 Ł12 0,60 x 0,40 x 5,10 = 1, Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 0.8 z betonu 3 B-25 Ł2,2a 0,70 x 0,40 x /51,42 + 0,40 x 2/ = 14,62 Ł3,3a 0,80 x 0,40 x /58,69 + 0,40 x 2/ = 19,04 Ł 7 0,70 x 0,40 x 6,11 = 1,71 Ł10 0,80 x 0,40 x 7,76 = 2,48 Ł11 0,80 x 0,40 x 3,88 = 1, RAZEM RAZEM RAZEM Ławy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.do 1.3 z betonu 3 B-25 Ł1 1,30 x 0,40 x 9,10 = 4,73 Ł9 1,30 x 0,40 x 14,23 = 7, RAZEM Płyty fundaentowe Ŝelbetowe z betonu B-25 3 Ł13 1,80 x 0,40 x 2,65 = Stopy fundaentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj.do 0.53 z betonu 3 B-25 0,50 x 0,50 x 0,40 x 2 = Stopy fundaentowe trapezowe Ŝelbetowe, o obj.do 1.53 z betonu 3 B-25 F2 1,27 x 6 = 7,62 F3 1,12 x 9 = 10,08 F4 0,71 x 7 = 4,97 F5 0,71 x 1 = 0,71 F6 1,12 x 3 = 3,36 F8 1,31 x 1 = 1,31 F9 1,16 x 1 = 1,16 F10 0,75 x 1 = 0,75 F11 0,71 x 4 = 2, Stopy fundaentowe trapezowe Ŝelbetowe, o obj.do 2.53 z betonu B-25 F1 1,62 x 6 = 9,72 F7 1,65 x 1 = 1, RAZEM RAZEM RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

11 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM d.2 13 d.2 14 d.2 15 d.2 16 d.2 17 d.2 18 d.2 19 d.2 20 d.2 21 d.2 22 d.2 23 d.2 24 d.2 25 d.2 26 d.2 KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Przygotowanie powierzchni pozioych pod uszczelnienia w technologii 2 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolane 3K ręcznie RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozioych - szpachlowanie 2 asą SUPERFLEX RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozioych - uszczelnienie 2 asą SUPERFLEX RAZEM Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod 2 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolane 3K ręcznie RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie 2 asą SUPERFLEX RAZEM Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie 2 asą SUPERFLEX RAZEM Układanie bednarki uzieiającej w budynkach w ciągach pozioych przez spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do ,00 x 8 = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 38 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,98 x /11, ,16 x 2/ = 35,08 1,38 x /11,48 + 8,91 x 2/ = 40,43 0,85 x /5,09 x 2 + 7, ,26 + 4,12 x 8 + 4,12 x ,26/ = 93, RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 15 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,85 x 4,30 = RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 30 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,85 x 4,71 = RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 25 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,98 x /8,03 + 3,89 x 2 + 6,00 + 4,00 + 0, ,72 + 1,03 x 2/ = 38, 06 1,38 x /4,83 x ,72 + 3,84 x 3/ = 44,02 0,85 x /13,26 + 2,20 + 2,40 + 2,40 + 2,02 x 2 + 2,40 + 4,12/ = 26, RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

12 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 27 Ściany Ŝelbetowe proste gr. 20 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B- 2 d ,85 x /1,40 x 2 + 1,85 x 2/ = d.2 29 d.2 30 d.2 31 d RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Słupy Ŝelbetowe, prostokątne z betonu B-25 3 Poz ,45 x 0,40 x 0,40 x 16 = 1,15 Poz ,45 x 0,40 x 0,38 x 20 = 1,37 Poz ,45 x 0,38 x 0,38 x 4 = 0,26 Poz ,45 x 0,25 x 0,25 x 1 = 0, RAZEM Słupy Ŝelbetowe, okrągłe z betonu B-25 3 Poz ,14 x 0,19 x 0,19 x 0,45 x 4 = RAZEM Izolacje z płyt styropianowych restrudowanego gr. 5 c pionowe na 2 zaprawie z siatką etal RAZEM Kanał wylewany wewn. budynku 32 Podkłady betonowe na podł.gruntowy z betonu B-10 3 d ,60 x 12,75 x 0,10 = RAZEM Betonowe dno kanału wewnątrz budynku gr. 20 c /nakłady na 2 d gr.10c/ z betonu B-25 1,50 x 12,65 = d.3 35 d.3 36 d.3 37 d.3 38 d Betonowe dno kanału wewnątrz budynku - dod.za kaŝdy 1c róŝnicy 2 grubości Krotność = Ściany kanałów wewn. bud. z betonu B-25 gr. 20 c /nakłady na 2 gr.12c/ 1,64 x /1,32 x ,65 x 2/ = RAZEM RAZEM RAZEM Ściany kanałów wewn.bud.z betonu - dod.za kaŝdy 1c róŝnicy w 2 grubości Krotność = RAZEM Obraowanie z kątownika kanału wewn. bud. z kątownika 65 x 65 x RAZEM Stopnie betonowe wewn. kanału na gotowy podłoŝu RAZEM Przekrycia kanałów wewnątrz budynku kratai obraowanyi, ocynkowanyi 2 d KOZ RAZEM Ściany nadzieia 40 d.4 41 d Otwory w ścianach urowanych -ułoŝenie nadproŝy prefabr. L19 D/120 1,20 x 202 = 242,40 D/150 1,50 x 80 = 120,0 D/180 1,80 x 14 = 25,20 N/210 2,10 x 20 = 42, RAZEM Słupy Ŝelbetowe, prostokątne z betonu B-25 3 Poz ,40 x 0,40 x 9,30 x 16 = 23,81 Poz ,40 x 0,38 x 9,30 x 20 = 22,32 Poz ,38 x 0,38 x 9,30 x 4 = 5,37 Poz ,25 x 0,38 x 4,15 x 4 = 1,58 Poz ,25 x 0,25 x 3,88 x 1 = 0, Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

13 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM d.4 43 d.4 44 d.4 45 d.4 46 d.4 47 d.4 48 d.4 49 d.4 50 d.4 51 d.4 52 d.4 53 d KNR Słupy Ŝelbetowe, okrągłe z betonu B-25 3 Poz ,14 x 0,19 x 0,19 x 3,88 x 4 = RAZEM Dostarczenie i ontaz ześlizgu t t RAZEM NadproŜa Ŝelbetowe z betonu B-25 3 Poz ,15 x 0,46 x 4,40 x 2 = 0,61 Poz ,15 x 0,12 x 4,40 x 1 = 0,08 Poz ,20 x 0,30 x 1,80 x 1 = 0,11 Poz ,20 x 0,31 x 2,00 x 1 = 0,12 Poz ,38 x 0,40 x 1,90 x 8 = 2,31 Poz ,30 x 0,42 x 1,90 x 2 = 0,48 Poz ,30 x 0,24 x 1,60 x 1 = 0,12 Poz ,38 x 0,40 x 2,40 x 2 = 0,73 Poz ,38 x 0,35 x 1,90 x 1 = 0,25 Poz ,30 x 0,30 x 1,60 x 5 = 0, RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 38 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,26 x 4,70 x 2 = 124,64 /13, ,41/ x 0,5 x /8,01 + 7,64/ = 224,49 inus 1,00 x 1,20 x 2 = 2,40 1,50 x 2,00 = 3,00 1,00 x 2,00 x 14 = 28,00 1,00 x 1,50 = 1, RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 30 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,09 x 4,70 = 66,22 inus 1,00 x 2,00 x 7 = 14, RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 15 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,41 x 4,30 = 66,26 inus 1,10 x 1,90 x 6 = 12, RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Ściany Ŝelbetowe proste gr. 20 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B ,90 x 1,00 x 2 = 27,80 /13, ,33/ x 0,5 x 2,25 x 2 = 63,52 inus 1,00 x 2,00 x 1 = 2,00 1,20 x 2,00 x 1 = 2, RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Gzysy Ŝelbetowy o wysięgu do 15c z betonu B Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

14 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM Filarki iędzyokien.prostokąt. na zapr. ce.-wap.1 1/2x1 1/2 ceg. d d.4 56 d.4 57 d.4 58 d.4 59 d.4 60 d.4 61 d.4 62 d.5 NNRNKB b-01 NNRNKB b Stropy nadzieia d.5 64 d.5 65 d.5 66 d analogia RAZEM (z.x) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 c z pustaków 2 ceraicznych "POROTHERM" - transport ateriałów wyciągie RAZEM (z.x) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 c z pustaków 2 ceraicznych "POROTHERM" - transport ateriałów wyciągie RAZEM Otwory na drzwi w ścianach urowanych gr.1ceg. z pustaków RAZEM Otwory na okna w ścianach urowanych gr.1 1/2 i 2ceg. z pustaków RAZEM Otwory na wrota garaŝowe w ścianach urowanych gr.1 1/2 i 2ceg. z pustaków RAZEM Dylatacja z płyt styropianowych gr. 2 c pozioe RAZEM Przewody wentylacyjne z pustaków RAZEM śelbetowe płyty stropowe gr. 20 c /nakłady na gr.15c/ z betonu B wieńce Poz ,91 Poz , RAZEM śelbetowe płyty stropowe - dod.za kaŝdy 1c róŝnicy grub.płyty 2 Krotność = RAZEM Ru Ŝelbetowy z betonu B-30 Poz RAZEM UłoŜenie krat poostowych ocynkowanych KOZ RAZEM Podciągi Ŝelbetowe z betonu B-25 3 Poz ,38 x 0,70 x 9,32 x 1 = 2,48 Poz ,38 x 0,58 x 9,32 x 1 = 2,05 Poz ,40 x 0,30 x 9,32 x 1 = 1,12 Poz ,40 x 0,30 x 9,32 x 1 = 1,12 Poz ,40 x 0,30 x 9,32 x 1 = 1,12 Poz ,40 x 0,30 x 9,32 x 1 = 1,12 Poz ,40 x 0,30 x 27,39 x 1 = 3,29 Poz ,20 x 0,30 x 27,39 x 1 = 1,64 Poz ,38 x 0,58 x 27,39 x 1 = 6,04 Poz ,40 x 0,30 x 14,78 x 2 = 3,55 Poz ,40 x 0,30 x 14,78 x 6 = 10,64 Poz ,40 x 0,30 x 14,78 x 2 = 3,55 Poz ,40 x 0,30 x 14,78 x 6 = 10,64 Poz ,40 x 0,30 x 15,63 x 1 = 1,88 Poz ,40 x 0,30 x 27,39 x 1 = 3,29 Poz ,38 x 0,70 x 27,39 x 1 = 7,29 Poz. 4,17 0,38 x 0,10 x /1,80 x x 3,14 x 2,89 x 0,5/ = 0,48 Poz ,38 x 0,75 x /1,80 x x 3,14 x 2,89 x 0,5/ = 3,61 Poz ,25 x 0,20 x 2,35 x 1 = 0,12 Poz ,25 x 0,30 x /1,75 + 1,77/ = 0, RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

15 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 67 śelbetowe płyty balkonów gr.15c z betonu B-25 2 d Poz ,50 x 4,30 x 4 = RAZEM Klatka schodowa Poz Oparcie biegu schodowego Ŝelbetowe proste gr. 25 c /nakłady na 2 d gr.8c/ z betonu B-25 0,60 x 1,60 = d.6 70 d RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Podesty i spoczniki Ŝelbetowe płyty gr.15c płaskie z betonu B RAZEM Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr. 15 c /nakłady na gr.8 c/ z 2 d betonu B RAZEM Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.płyty 2 d Krotność = RAZEM Schody wewnętrzne Poz. 6.1; d.7 74 d.7 75 d.7 76 d.7 77 d.7 78 d.7 79 d.7 80 d Oparcie biegu schodowego Ŝelbetowe proste gr. 25 c /nakłady na gr.8c/ z betonu B-25 0,60 x 1,48 = RAZEM Ściany Ŝelbetowe - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.ścian 2 Krotność = RAZEM Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr. 20 c /nakłady na gr.8 c/ z 2 betonu B-25 1,48 x 3,835 = RAZEM Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.płyty 2 Krotność = RAZEM Schody Ŝelbetowe, proste na płycie gr. 12 c /nakłady na gr.8 c/ z 2 betonu B-25 1,48 x 2,615 = 3,87 1,48 x 2,615 = 3, RAZEM Schody Ŝelbetowe, - dodatek za kaŝdy 1c róŝnicy grub.płyty 2 Krotność = RAZEM śelbetowa płyta spocznikowa gr. 20 c /nakłady na gr.15c/ z betonu 2 B-25 1,90 x 3,61 = RAZEM śelbetowe płyty - dod.za kaŝdy 1c róŝnicy grub.płyty 2 Krotność = RAZEM Stal zbrojeniowa w budynku wg PT Konstrukcja 81 Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia konstrukcji onolit.budowli - pręty t d gładkie o śr t RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia konstrukcji onolit.budowli - pręty t d gładkie o śr. do t RAZEM d Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia konstrukcji onolit.budowli - pręty Ŝebrowane o śr. 6 t Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

16 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze t RAZEM d.8 85 d.8 86 d Kalkulacja wykonawcy Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia konstrukcji onolit.budowli - pręty t Ŝebrowane o śr. do t RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia konstrukcji onolit.budowli - pręty t Ŝebrowane o śr. 16 i ponad t RAZEM Przygotowanie i ontaŝ stali kszałtowej kg kg RAZEM Dach - konstrukcja i pokrycie 87 KNR 2-05 Dostarczenie i ontaŝ płatwi stalowych dachu z kałtowników wg t d PT Konstrukcji t RAZEM KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do drugiego stopnia czystości 2 d konstrukcji stalowej RAZEM KNR 7-12 Malowanie pędzle farbai do gruntowania iniowyi konstrukcji 2 d stalowej 1x RAZEM KNR 7-12 Malowanie pędzle nawierzchniowyi ealiai ftalowyi konstrukcji 2 d stalowej 3 x Krotność = d.9 92 d.9 93 d.9 94 d.9 95 d.9 96 d.9 97 d.9 98 d.9 KNR analogia NNRNKB RAZEM Lekka obudowa dachu z płyt warstwowych ISOTHERM Ds 140 z 2 rdzenie ze styropianu gr. 10 c ontowaną etodą tradycyjną 5,46 x 4,525 x 2 = RAZEM Przewody wentylacyjne z pustaków RAZEM Okładanie - oburowanie przewodów wentylacyjnych cegłai dziurawkai 2 gr.1/2ceg RAZEM Nakrywy koinów wentylacyjnych o śr.gr.7c z betonu B ,76 x 1,08 x 5 = 4,10 0,76 x 0,76 x 5 = 2,89 0,76 x 1,72 x 5 = 6,54 0,76 x 1,40 x 6 = 6,38 1,03 x 1,40 x 1 = 1,44 0,76 x 2,04 x 1 = 1,55 1,08 x 1,08 x 1 = 1,17 1,08 x 1,40 x 1 = 1, RAZEM MontaŜ rur wentylacyjnych typu FLEX o śr.15c RAZEM MontaŜ kratek wentylacyjnych w ścianach koinów RAZEM Izolacja z wełny ineralnej gr. 5 c pionowa rur wentylacyjnych na 2 sucho RAZEM (z.x) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 i gr c z pustaków ceraicznych "POROTHERM" 2,00 x /4,80 x x 3,14 x 2,80 x 0,5/ = RAZEM Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

17 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 99 NNRNKB 202 (z.x) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 c z pustaków 2 d b-03 ceraicznych "POROTHERM" - transport ateriałów wyciągie 2,00 x 7,50 x 0,5 = 7,50 2,60 x 7,50 x 0,5 x 3 = 29,25 1,64 x 5,60 x 0,5 x 2 = 9,18 1,64 x 5,90 x 0,5 x 2 = 9, d d d d d d d d d d d d d d d d analogia NNRNKB NNRNKB RAZEM Izolacja z folii 1 x na stropie 2 36,06 x 14,91 = 537,65 20,07 x 10,72 = 215,15 1,89 x 5,02 + 3,14 x 2,60 x 2,60 x 0,5 = 20, RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny ineralnej gr. 20 c pozioe 2 z płyt układanych na sucho - jedna warstwa RAZEM Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180c2 z tarcicy nasyc. 3 drew drew RAZEM Platwie - przekr.poprz.drewna ponad 180c2 z tarcicy nasyc. 3 drew drew RAZEM Słupy o dł.do 2 - przekr.poprz.drewna ponad 180c2 z tarcicy nasyc. 3 drew drew RAZEM Miecze z tarcicy nasyc RAZEM Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180c2 z tarcicy nasyc RAZEM Krokwie zwykłe,dł.do 4.5 przekr.poprz.drewna do 180c2 z tarcicy 3 nasyc RAZEM Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5 przekr.poprz.drewna do 180c2 z tarcicy 3 nasyc RAZEM Krokwie koszowe,przekr.poprz.drewna do 180c2 z tarcicy nasyc RAZEM Wyiany przekr.poprz.drewna do 180c2 z tarcicy nasyc RAZEM Deskowanie polaci dachowych płytai OSB-3 gr. 2,2 c RAZEM Pokrycie dachów papą na podłoŝu z płyt OSB-3 1 x papa podkładowa x papa wierzchniego krycia RAZEM (z.vi) MontaŜ pasów nadrynnowych - okapów z blachy powlekanej RAZEM (z.vi) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu 2 ponad 25 c koiny 56,44 ścianki 71, RAZEM Rynny dachowe półokrągłe o śr.18c - z blachy powlekanej Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

18 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM d d d KNNR Ścianki działowe NNRNKB d d d.11 NNRNKB Okna z PCV KNR d d d d.11 KNR KNR NNRNKB analogia Rury spustowe okrągłe o śr.15c - z blachy powlekanej RAZEM Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone RAZEM (z.x) Ścianki działowe o gr. 11,5 c i wys. pow. 4,5 z pustaków ceraicznych "POROTHERM" 5,19 x 4,25 = 22,06 inus 1,00 x 2,05 = 2, RAZEM (z.x) Ścianki działowe o gr. 11,5 c i wys. do 4,5 z pustaków ceraicznych "POROTHERM" 2 3,68 x /1,85 + 3,885 x 2 + 1,11 + 1,20 + 4, ,23 + 2, , ,985/ = 110,77 1,70 x 3,68 x 0,5 = 3,13 inus 1,00 x 2,05 x 3 = 6,15 1,73 x 2,60 = 4,50 3,54 x /2,88 + 9,05 + 3,56 + 0,94 + 3,56 + 6,56 x 3 + 1,02 + 3,36 + 1, ,25 + 0,28 + 4,78 + 3,625 x ,05 x 2 + 5,47 x 7 + 3,05 + 1, ,80 + 1,80/ = 629,06 inus 1,00 x 2,05 x 23 = 47,15 1,68 x 2,05 x 2 = 6,89 3,95 x /5,02 + 1,42 + 2,62 + 1,75 + 1,38 + 1,88 + 1,52 + 1,85 + 4, ,98 x 2 + 1,32/ = 115,36 inus 1,00 x 2,05 x 6 = 12, RAZEM Obudowa płytai gips.-karton. wodoodpornych na ruach etal. 2 pojedyń. jednowarstw RAZEM MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do ,90 x 0,90 x 2 = 1, ,00 x 1,00 x 3 = 3, RAZEM MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z 2 PCV z obróbką obsadzenia o pow. do ,00 x 1,20 x 6 = 7,20 04* 1,00 x 1,20 x 3 = 3, ,00 x 1,50 x 30 = 45, ,80 x 0,70 x 2 = 2, RAZEM MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z 2 PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad ,90 x 2,25 x 2 = 4, ,00 x 1,80 x 22 = 39, ,00 x 2,25 x 2 = 4, ,10 x 2,25 x 7 = 17, ,30 x 1,80 x 20 = 46, RAZEM (z.iv) Podokienniki wewn. o szer. 40 c z płyt z kongloeratów kaiennych na spoiwie poliestrowy RAZEM MontaŜ okiennic drewnianych o pow. do fabrycznie wykończone RAZEM Drzwi aluiniowe Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

19 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 126 KNR 0-19 MontaŜ drzwi aluiniowych dwuskrzydłowych oszklonych 2 d DAz1 1,73 x 2,60 = 4,50 DAw1 1,73 x 2,60 = 2, RAZEM Stolarka drzwiowa d d d d d d d Kalkulacja wykonawcy Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne dwukrotnie alowane na budowie o pow. ponad D1* 1,00 x 2,05 x 3 = RAZEM Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne 2 o pow. ponad fabrycznie wykończone D* 1,50 x 2,05 x 3 = RAZEM Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad fabrycznie wykończone 2 D1 1,00 x 2,05 x / / = 75,85 D2 1,00 x 2,05 x /9 + 9/ = 36, RAZEM Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o pow. ponad fabrycznie wykończone 2 D3 1,00 x 2,05 x 18 = RAZEM OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie alowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian RAZEM Dostarczenie i ontaŝ ścianek i drzwi systeowych w wc 2 2,00 x /1,41 + 2,54 + 1,07 x 5/ = RAZEM Tynki wewnętrzne KNR d d d d d.14 KNR NNRNKB Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi gr. 5 c -przyklejenie płyt styropianowych do ścian 4,21 x /1, ,83 + 1,85 + 4,485/ = RAZEM Ocieplenie ścian budynków płytai styropianowyi - przyklejenie 2 warstwy siatki na ścianach RAZEM (z.iv) Licowanie ścian płytkai glazurowanyi o wy. 20x20 c na 2 zaprawie klejowej "ATLAS" RAZEM Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na stropach i podciągach 2 parter 687,41 pietro 713, RAZEM Tynki zwykłe biegów, spoczników i podestów klatek schodowych 2 kat.iii RAZEM Tynki wewn.zwykłe kat.iii wykon.ręcznie na ścianach i słupach RAZEM Wykon.ręcznie tynki wewn.ceentowe kat.iii na ościeŝach o szer.do 2 d RAZEM Strop podwieszony Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

20 PRO Bud straŝ Kielce.PRD Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 140 NNRNKB 202 (z.v) Sufity podwieszone o konstrukcji etalowej z wypełnienie płytai 2 d gipsowyi parter 17, ,56 + 7,39 + 3,45 + 3,0 + 3,70 + 7,26 + 7,29 + 7, , ,45 + 3,0 + 11,05 = 119,92 piętro 12, , ,77 + 8,51 + 9, ,40 + 4,65 + 7, , , , , , ,17 + 5,56 + 4,97 x , , , , , , ,03 + 8,13 + 4,61 + 4,18 + 2, ,37 + 4,03 + 2, , , ,43 + 4, , ,51 = 677, RAZEM Warstwy podposadzkowe 141 Podkłady z ubitego piasku 3 d d d.16 KNR Zagęszczenie podkładu z piasku zagęszczarkai 3 RAZEM RAZEM Podkłady betonowe na podł. gruntowy z betonu B RAZEM Izolacje z płyt FLOORMATE 700-A gr. 5 c pozioe na zaprawie 2 d ,08 + 1,85 + 9, , ,99 + 8,89 + 8, ,19 + 7,42 = 523,80 inus kanał - 18, RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 c 2 d pozioe na zaprawie 8, ,68 + 3,70 + 7,26 + 7,29 + 7, , ,05 + 6,45 + 7, ,29 + 3,45 + 7,39 + 3, ,56 + 6,96 + 7,01 + 7, ,20 = RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 c 2 d pozioe na zaprawie 12, , ,77 + 8,51 + 9, ,40 + 7, , , ,49 + 5,56 + 4, , , ,17 + 4, , , ,25 + 4, ,35 = RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych gr d c pozioe na zaprawie 11, ,03 + 8,13 + 4,61 + 4, ,37 + 2,36 + 4,03 + 2, , , , , ,43 + 4, ,71 + 1,40 x 3,40 = RAZEM Izolacje z folii izolacujnej szerokiej pozioe podposadzkowe 2 d /504, ,18/ x 2 = 1398,00 483, ,18 = 676, RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej gr d /nakłady na gr.20 / zatarte na gładko 194, , ,18 = RAZEM Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceentowej - dodatek 2 d lub potrąc.za zianę grub.o 10 Krotność = RAZEM Posadzki 151 d d Płyta Ŝelbetowa z betonu B-25 z plastyfikatorai - posadzka w gara- Ŝu 474,23 x 0,20 = RAZEM Przygotowanie i ontaŝ zbrojenia płyty Ŝelbetowej - pręty Ŝebrowane t o śr. 10 wg PT Konstrukcja t Nora PRO Wersja 4.20 Licencja: 4634 dla M Janus

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia GEOKART - INTERNATIONAL Sp z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne w granicach ogrodzenia NAZWA INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWINIARY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym Przediar j.. Raze 1 KNR 4-04 0405-02 z.o.3.1. Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku unieożliwia dostęp osobo postronny,00 2 KNR 4-04 0405-04 z.o.3.1. Rozebranie drewnianych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6

PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6 BeMM Architekci Sp.Z o.o. ul. Dąbrowiecka 32.6-932 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NR.4/E CPV45316100-6 NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie terenu boisk szkolnych ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Staffa INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05 Biblioteka Węgliniec elewacja PARTER KSIĄśKA PRZEDIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-07-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05. ATD - Architekci s.c. Wrocław ul. Oleśnicka 15b NAZWA INWESTYCJI : Budynek produkcyjno-agazynowy ADRES INWESTYCJI : Rudna Wielka g. Wąsosz INWESTOR : Cheeko - Syste sp. z o.o. ADRES INWESTORA : Wrocław

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta DATA OPRACOWANIA : 26.03.2013r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 26.03. NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia - instalacje elektryczne wnętrzowe ADRES INWESTYCJI : Liszno, g. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 338, 1630, 329, 303, 71 INWESTOR : Gina Rejowiec Fabryczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kompleksie lotniskowym w Świdwinie PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Roboty reontowe w budynku hangaru technicznego nr 83 w kopleksie lotniskowy w Świdwinie Grupa robót wg CPV: 452, 454 Nazwy i kody kategorii robót budowlanych: (nazwy i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości Odnowa Centru Krowiarki -uprosz. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Kosztorys na wykonanie robót zwiazanych z odnową Zielone Centru Krowiarek 1 45233253-7 CHODNIK W SEGMENCIE A-D 1 d.1 KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45313100-5 Instalowanie wind ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45313100-5 Instalowanie wind NAZWA INWESTYCJI : MONTAś PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MU- ZEUM IM. J. MALCZEWSKIEGO W RADOMIU ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT

17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Doino Grupa Architektoniczna 71-417 Szczecin, ul. Felczaka 17/U4 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 31625300-6 Alary antywłaaniowe 45314320-0 Instalowanie okablowania koputerowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na pomieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na pomieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na poieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009 Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014

URZĄD-SKAŁA-TERMO+CO Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 WYKONAWCA : INWESTOR : 09.10.2014 Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar na teroodernizację budynku Adinistracji Szkół Giny Skała NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Skała ul. Szkolna 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Rozbudowa sali wiejskiej. Roboty ziene d.. KNNR 00-0 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 wyk.na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyŝki 0.5 3 w gr.kat. I-III.0*.0*(3.80+*3.55)

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA " PETRONOVA" 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88

PRACOWNIA PROJEKTOWA  PETRONOVA 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. Irena Grabowska upr. nr 193/Sz/88 PRACOWNIA PROJEKTOWA " PETRONOVA" 71-016 SZCZECIN, UL. BRANIBORSKA 2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 9 ADRES INWESTYCJI : 70-434 SZCZECIN, UL. ŚLĄSKA 20 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3

PRZEDMIAR PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH WIS LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZEH "WIS" LESZNO 64-100 LESZNO UL. UNII EUROPEJSKIEJ 3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Koordynacji Procesów Inwestycyjnych "ARPRO" mgr inŝ. Bohdan KRUSIE- WICZ 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 17.

Biuro Projektów i Koordynacji Procesów Inwestycyjnych ARPRO mgr inŝ. Bohdan KRUSIE- WICZ 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 17. Biuro Projektów i Koordynacji Procesów Inwestycyjnych "ARPRO" gr inŝ. Bohdan KRUSIE- WICZ 01-687 Warszawa ul. Lektykarska 17. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ELEWACYJNE związane z docieplenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45233260-9 Drogi piesze

Bardziej szczegółowo

Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Z U H UNIbud 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Z U H "UNIbud" 47-232 Kędzierzyn-Koźle ul. Królowej Jadwigi 10 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45321000-3 Izolacja cieplna 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice

Przedmiar robót. Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul. Gdańska 54 89-604 Chojnice Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski Chojnice ul Gdańska 54 89-604 Chojnice Przediar robót NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i ziana sposobu uŝytkowania poieszczeń bibliotecznych z przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Jeleniewo Gina.KST Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1DOCIEPLENIE ŚCIAN i COKOŁU 1KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 c 3 d.10212-01 [18.6-2.8]*[1.05*0.12+0.36*0.15]

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego

PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego PRZEDMIAR ROBÓT-linie oświetlenia ulicznego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : przebudowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KORYTARZA I PIĘTRA BUDYNKU "A 22" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ MECHANICZNY INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dźwigu osobowego zewnętrznego dobudowanego do budynku Ośrodka Zdrowia w Przecławiu

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dźwigu osobowego zewnętrznego dobudowanego do budynku Ośrodka Zdrowia w Przecławiu ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1.15*6+1.55+0.65+2.45*2+1.5+1.25 m 16.750 RAZEM 16.750 2KNR-W 2-02 Parapety zewnętrzne ceramiczne m 2 d.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1.15*6+1.55+0.65+2.45*2+1.5+1.25 m 16.750 RAZEM 16.750 2KNR-W 2-02 Parapety zewnętrzne ceramiczne m 2 d. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA Z PCV 1KNR 4-01 Wykucie z uru podokienników betonowych zewnętrznych d.1 0354-12 1.15*6+1.55+0.65+2.45*2+1.5+1.25 16.750 RAZEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z przebudową istniejacego boiska wraz z wykonanie urzadzeń budowlanych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH - Nawierzchnia sportowa syntetyczna poliuretanowa EPDM NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GORZYCACH ADRES INWESTYCJI : Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 2008 r.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 2008 r. NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa i reont elewacji oraz części poieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i PasoŜytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów - ETAP II ADRES INWESTYCJI : Wrocław pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 05,2005. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 05,2005

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 05,2005. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 05,2005 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT UL. PIŁSUDSKIEGO ADRES INWESTYCJI : KOZIENICE INWESTOR : UMiG KOZIENICE ADRES INWESTORA : KOZIENICE UL. PARKOWA 5 BRANśA : DROGI CPV 45111220, CPV 45233142, CPV45233290,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4545000-7 Roboty reontowe i renowacyjne 45600- Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45000- Izolacja cieplna 45400-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych

Bardziej szczegółowo

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz

ul. Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz ERGOPROJEKT ul Chodkiwicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii kablowej oświetleniowej na ul Otorowskiej w Bydgoszczy ADRES INWESTYCJI : działki nr 16/1, 19, 43 (obręb 462) w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem ADRES INWESTYCJI : Kozenin, nr działki - 400, gm. Sławno INWESTOR : Urząd Gminy w Sławnie ADRES INWESTORA : Sławno 28 Stawka

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy DATA OPRACOWANIA : 26.11.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Kosztorys nakładczy DATA OPRACOWANIA : 26.11.2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Kosztorys nakładczy NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płońsku - roboty podstawowe (koszty kwalifikowane) ADRES INWESTYCJI : Płońsk, ul. Płocka 60 INWESTOR : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

MEGAM Janusz Malinowski Chełm, Lubelska 8 PRZEDMIAR

MEGAM Janusz Malinowski Chełm, Lubelska 8 PRZEDMIAR MEGAM Janusz Malinowski Cheł, Lubelska 8 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze "Teroodernizacja Budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej" 1 Ocieplenie scian zewnętrznych 1 d.1 KNR 0-17 2608-01 2 KNR 0-17 d.1 2608-02 3 KNR 0-17 d.1

Bardziej szczegółowo

PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Radom ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT

PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Radom ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Rado ul. Żeroskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektai na terenach sportowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : maj 2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : maj 2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń sanitarnych w pionie 103-403 w Hotelu Asystenta ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.pautscha 5/7 INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodziierz

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł

DATA OPRACOWANIA : luty 2009. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli ADRES INWESTYCJI : Pogorzela, ul. Krobska 19, działka 1728/3 INWESTOR : Gina Pogorzela

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAŻE 1 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - demontaż

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAŻE 1 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19 - urządzenie aktywne - demontaż - projekt zaienny.kst Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 DEMONTAŻE 1 KNR AT-15 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - deontaż d.1 0109-14 z. do ponownego ontażu/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Centru Proocji Obszarów Natura 000 ADRES INWESTYCJI : Budy Głogowskie Nr. Ew. 8 INWESTOR : Caritas Diecezji Rzeszowskiej ADRES INWESTORA : Rzeszów ul. Jana Styki BRANśA : budowlana WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 1 KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie płyty stropodachu 3 d.1 0212-03 budynku 30*0.25

Bardziej szczegółowo

- 2 - Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322

- 2 - Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 10322 A.S. INŻYNIER ANETA SIKORA - Kielce, ul. Klecka 18 KSIĄŻKA ÓW NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych i bocznych przy budynku gminnym ADRES INWESTYCJI : Skrzelczyce, gmina Pierzchnica, działka nr

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 15. Pracownia Projektowo Konserwatorska " PROKON"

PRZEDMIAR ROBÓT. 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 15. Pracownia Projektowo Konserwatorska  PROKON Pracownia Projektowo Konserwatorska " PROKON" 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 5 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Do Pobytu Dziennego OsóbStarych ADRES INWESTYCJI : 46-060 Prószków, ul. Zakowa 8 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem M*1.3; S*1.1 1 Pokój wychowawców i pokój komputerowy 1 d.1

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem M*1.3; S*1.1 1 Pokój wychowawców i pokój komputerowy 1 d.1 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze M*1.3; S*1.1 1 Pokój wychowawców i pokój koputerowy 1 d.1 KNR-W 4-01 0346-03 2 KNR-W 4-01 d.1 0304-01 3 KNR-W 4-02 d.1 0234-08 4 KNR-W 4-02 d.1 0141-01 5 KNR-W

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 DEMONTAśE DemontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1 DEMONTAśE 1 KNNR 9 d1 0201-05 DeontaŜ tablic rozdzielczych o powierzchni do 05 2 1 1000 2 KNNR 9 d1 0402-05 DeontaŜ gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: Adaptacja budynku remizy OSP w Bobinie na potrzeby świetlicy wiejskiej - roboty wykończeniowe Bobin Remiza OSP dz. nr 147 Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 WIEZA. 1 KNR 4-01 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m 2 19.95 m 2 19.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 WIEZA. 1 KNR 4-01 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m 2 19.95 m 2 19. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 WIEZA 1 KNR 4-01 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej d.1 0431-02 19.95 19.950 2 KNR 4-01 d.1 0201-06 3 KNR 4-01 d.1 0203-08 4 KNR AT-17

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW MAZOWIECKA UL.POCZTOWA 14 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR

P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR P. A.-U. ALMAPROJEKT 41-260 Sławków, ul. Wrzosowa 44 tel/fax (32) 2609 479 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Krause (budowlana) DATA OPRACOWANIA : 20.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 20.10.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Krause (budowlana) DATA OPRACOWANIA : 20.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 20.10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. Borowska, Wrocław NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa rapy i dróg dojazdowych przy Aptece Centralnej ADRES INWESTYCJI : ul. Borowska, 54-40 Wrocław - rapa przy budynku K INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 podstawowy

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 podstawowy Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 podstawowy 1 KNR 0-23 Docieplenie ścian z cegły płytai styropianowyi - syste STOPTER - przy użyciu d.1 2614-02 got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH

PRZEDMIAR ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH "DORBUD" Projektowanie,nadzorowanie i doradztwo techniczne w budownictwie gr.inŝ.z.kapłun 58-200 DzierŜoniów,.ul.Modrzewiowa 34 ROBÓT- ROBOTY ELEKTRYCZNE II ETAP BEZ SIECI TELEMETRYCZNYCH Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Firma Handlowo-Usługowa Aleksandra Nędzi. ul. Nałęczowska Radom

PRZEDMIAR. Firma Handlowo-Usługowa Aleksandra Nędzi. ul. Nałęczowska Radom Fira Handlowo-Usługowa Aleksandra Nędzi ul Nałęczowska 6 6-600 Rado PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku Dou Poocy Społecznej ADRES INWESTYCJI : Krzyżanowice 9, 7-00 Iłża INWESTOR : Starostwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w budynku Oddziału IMGW Poznań - po. piwnicy ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Dabrowskiego 174/176 INWESTOR : INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Kętrzyńska 27 51-411 Wrocław

PRZEDMIAR. ul. Kętrzyńska 27 51-411 Wrocław DPI MALACHIT ul. Kętrzyńska 7 5-4 Wrocław NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku powiatowej i iejskiej biblioteki publicznej ADRES INWESTYCJI : Oleśnica, ul. M. Reja INWESTOR : POwiatowa i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

szt kontrolne 6 szt. 6.000 RAZEM 6.000 1.2 Linia SN-15kV Połaniec Łubnice. CPV 45231400-9

szt kontrolne 6 szt. 6.000 RAZEM 6.000 1.2 Linia SN-15kV Połaniec Łubnice. CPV 45231400-9 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budowa kopleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Giny Połaniec - Strefa "C" BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ. Przebudowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE

KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE KOSZTORYS - NAKŁADY RZECZOWE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Magazyn nr 1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Magazyn nr 1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Magazyn nr 1 1 KNR-W 4-01 d.1 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 2 1.00 1.00 2 KNR-W 4-01 d.1 0353-13 3 KNNR-W 3 d.1 0601-01 4 KNR-W

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. KR-EKO Słupsk ul. Nad Śuzami 25/1

PRZEDMIAR. KR-EKO Słupsk ul. Nad Śuzami 25/1 KR-EKO Słupsk ul. Nad Śuzai 25/1 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ADRES INWESTYCJI : Dębnica Kaszubska INWESTOR : Gina Dębnica Kaszubska ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Oświetlenie drogowe

PRZEDMIAR. Oświetlenie drogowe Oświetlenie drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1 Deontaż garażu z blachy trapezowej szt 1 szt 1.000 RAZEM 1.000 2 KNR 2-31 Rozebranie obrzeży 6x20 c na podsypce piaskowej 0814-01 13.15 13.150 RAZEM 13.150 3 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego. Zielona Góra ul. Mechaników 66

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego. Zielona Góra ul. Mechaników 66 Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego P R Z E D M I A R Zielona Góra ul. Mechaników 66 R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH

PRZEDMIAR NYSA OPAWSKA 6/6 PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH PRACOWNIA PROJEKTOWA ALINA BA- NACH 48-304 NYSA OPAWSKA 6/6 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA C4 50-056 Wrocław, ul. Wierzbowa 15 p.6 PRZEDMIAR ROBÓT

PRACOWNIA C4 50-056 Wrocław, ul. Wierzbowa 15 p.6 PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA C4 50-056 Wrocław, ul. Wierzbowa 15 p.6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 45262500-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45262700-8 Przebudowa budynków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na węzeł cieplny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.wólczańska 157 INWESTOR : Agencja UŜytkowania i Poszanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRZEDMIAR ROBÓT. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZDMIAR ROBÓT NAZWA INWSTYCJI : ZADANI INWSTYCYJN CAMPUS NR 2 - ZADANI NR 3 ADRS INWSTYCJI : BUDYNK ZUT, UL. JANICKIGO

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 14.10*2+3.08*2+30.0+14.0 m 78.360 RAZEM 78.360 3KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1 1KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku d.10545-02 (16.00*14.10+16.05*30.00+3.08*3.5)*1.1 789.668 RAZEM 789.668 2KNR-W 4-01 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath

INSTAL-ELEKTR [BEZ ODGROM].ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa (odernizacja) budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elektryczne Deontaż. Rozdzielnice d.. KNNR 9 0202-07

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 4/EM/15

PRZEDMIAR ROBÓT NR 4/EM/15 ROBÓT NR 4/EM/15 NAZWA INWESTYCJI : WYMIENNIKOWNIA CIEPŁA ADRES INWESTYCJI : GLIWICE, UL. DZIEWANNY 5 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ADRES INWESTORA : GLIWICE, UL. DZIEWANNY 5 BRANŻA : TECHNOLOGICZNA,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233162-2

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233162-2 Urząd Giny Dąbrowa Zielona Plac Kościuszki nr 31, 42-265 Dąbrowa Zielona 45233162-2 ŚcieŜki rowerowe ROBÓT CPV 45233162-2 NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w iejscowości Cielętniki,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek - powierzchnia do 5 m2 m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek - powierzchnia do 5 m2 m 2 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek - powierzchnia do 5 2 2 0819-05 4.5 2 4.500 2 KNR 4-01 Wyiana posadzki o powierzchni do 1 2 w jedny iejscu na zaprawie ceentowej

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PROEKOBUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 33/2 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Syste telewizji dozorowo-inforacyjnej CCTV ADRES INWESTYCJI : Jednostka Wojskowa 1245

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przystosowanie łazienek dla niepełnosprawnych ŁAZIENKA NA PARTERZE KNR 4-0 d. 0354-04 Wykucie z uru futryn o pow.do 4 4.000 KNR 4-0 d. 0348-03 Rozebranie ścianki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 10,00*10,00 m 2 100,00. 1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach, grunt kat. VI m 3. (3,14*4,70*4,70)*0,30 m 3 20,81

PRZEDMIAR ROBÓT. 10,00*10,00 m 2 100,00. 1 Mechaniczne odspojenie skał w wykopach, grunt kat. VI m 3. (3,14*4,70*4,70)*0,30 m 3 20,81 1 ROBOTY ZIEMNE KNR 2-01 0126-01 1 1 Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) o grubości do 15 c za poocą spycharek 10,00*10,00 100,00 2 KNR 2-01 0126-02 1 Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) za

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu INTERNAT Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczenia prysznicy na I piętrze ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ KORYTARZA W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚWIEBODZICACH UL. ŚWIDNICKA 13, 58-160 ŚWIEBODZICE

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT KLATKI SCHODOWEJ ORAZ KORYTARZA W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W ŚWIEBODZICACH UL. ŚWIDNICKA 13, 58-160 ŚWIEBODZICE gr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96, ko. 606-812-089 www.ppkonstruktor.co.pl e-ail: biuroppkonstruktor@wp.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT Załącznik nr 4 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWO TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT TEMAT: ADRES OBIEKTU: WYMIANA OŚWIETLENIA W SALACH LEKCYJNYCH, REMONT SANITARIATU, ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA IZBĘ PAMIĘCI 96 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE OSWIETLENIA TERENU DEMONTAŻ KABLI ISTNIEJĄCYCH

PRZEDMIAR ROBÓT ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE OSWIETLENIA TERENU DEMONTAŻ KABLI ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "MIASTOPROJEKT-LUBLIN" Sp. z o.o. 20-481 LUBLIN ul. K. Olszewskiego 5 PRZEDMIAR ROBÓT Zlec.: 10/09 Uowa: 16/OZP/2009 ZALICZNIKOWE LINIE KABLOWE OSWIETLENIA TERENU DEMONTAŻ

Bardziej szczegółowo

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.7*0.22+poz.9*0.29+poz.6*0.08

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.7*0.22+poz.9*0.29+poz.6*0.08 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Reont i docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego w Legnicy IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN PIWNIC WRAZ Z REMONTEM C HODNI KA. IZOLACJA PIONOWA PIWNIC

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU O POCHYLNIĘ I WINDĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES INWESTYCJI : NAGOSZYN,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45000000-7 Roboty budowlane 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU W PAWILONIE ORANGUTANÓW ADRES INWESTYCJI : Gdańsk Oliwa ul. Karwieńska 3 INWESTOR : Miejski

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 3/EM/15

PRZEDMIAR ROBÓT NR 3/EM/15 ROBÓT NR 3/EM/15 NAZWA INWESTYCJI : WYMIENNIKOWNIA CIEPŁA ADRES INWESTYCJI : GLIWICE, UL. GROTTGERA 68-70 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ADRES INWESTORA : GLIWICE, UL. GROTTGERA 68-70 BRANŻA : TECHNOLOGICZNA,

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Załącznik nr 5/1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 1 Opis robót : Docieplenie nowej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek Urzędu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. OPRACOWAŁ : mgr inŝ. Sławomir Grzeszczak DATA : 27.03.2014. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. OPRACOWAŁ : mgr inŝ. Sławomir Grzeszczak DATA : 27.03.2014. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45233200-1 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. EKOBUD -Biuro Kompleksowej Realizacji Inwestycji. ul.nabielaka 13, 51-140 Wrocław

PRZEDMIAR. EKOBUD -Biuro Kompleksowej Realizacji Inwestycji. ul.nabielaka 13, 51-140 Wrocław EKOBUD -Biuro Kopleksowej Realizacji Inwestycji ul.nabielaka 13, 51-140 Wrocław NAZWA INWESTYCJI : Prokuratura Rejonowa ADRES INWESTYCJI : Środa Śląska, ul.parkowa 1 INWESTOR : Prokuratura Okregowa ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych NAZWA INWESTYCJI : PRACE OKOŁOMODERNIZACYJNE - DOBUDOWA TARASU I POCHYLNI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Opracował: SOSW Rychwał- winda.kst

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Opracował: SOSW Rychwał- winda.kst ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45443000-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TEATR MUZYCZNY ROMA - SALA KAMERALNA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 49 BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE DATA OPRACOWANIA : 11.2008 WYKONAWCA : INWESTOR : Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14.

Przedmiar robót. 1. KNNR 2 0302-0400 Ściany murowane. Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego Jednostka: 1 m3 14. Roboty remontowo-budowlane Przedmiar robót Dział nr 1. Konstrukcje murowe [CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów

Bardziej szczegółowo