PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.08.2012. Stawka roboczogodziny :"

Transkrypt

1

2 ELZIT SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 4C WEJHERO- WO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV poiędzy stacjai PG-1, MW, WO, WŁ w kapusie Politechniki Gdańskiej ADRES INWESTYCJI : Politechnika Gdańska INWESTOR : Politechnika Gdańska DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

3 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Wyiana kabli SN 15kV poiędzy stacjai PG-1, MW, WO, WŁ w kapusie Politechniki Gdańskiej 1 Roboty nawierzchniowe 1 d.1 KNNR KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d Reonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych 2 lub kwadratowych grubości 12 c ze spoinai wypełnionyi piaskie 4.5*1.4+6*1.4+7*1.4+60*1+8* *1+3*8* RAZEM Reonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wy. 50x50x7 na podsypce 2 ceentowo-piaskowej ze spoinai wypełnionyi zaprawą ceentową 15*1.2+5*1.2+18*1.2+25*1.2+28*1.2+4*1.2+2*5* RAZEM Reonty cząstkowe nawierzchni bituicznych ieszankai ineralno-asfaltowyi t z obcinanie krawędzi ręcznie 0.15 t RAZEM Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 c echanicznie 2 20* RAZEM Podbudowy betonowe gr.20 c pielęgnowane piaskie i wodą 2 20* RAZEM KNNR 6 Nawierzchnie z ieszanek ineralno-bituicznych asfaltowych o grubości 6 2 d c (warstwa wiążąca) 20* RAZEM KNNR 6 Nawierzchnie z ieszanek ineralno-bituicznych asfaltowych o grubości 6 2 d c (warstwa ścieralna) 20* RAZEM Roboty Ziene 8 KNR-W 2-01 Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 i szerokości dna do 1.2 d w gruncie kat. III RAZEM KNR 5-10 d Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 na dno rowu kablowego o szer.do KNR 5-10 d Krotność = RAZEM Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 na dno rowu kablowego - dodatek za każde 0.2 pow. 0.6 Krotność = RAZEM KNR-W 2-01 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 i szerokości dna d do 1.2 w gruncie kat. III RAZEM KNR 5-10 Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 150 pod drogai i d nasypai - za pierwszą rurę RAZEM Układanie kabli 3.1 PG-1 do MW 13 d.3.1 KNR KNR 5-10 d KNR 5-10 d KNR 5-10 d KNNR 5 d Ręczne układanie kabli jednożyłowych o asie do 2.0 kg/ na napięcie znaionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych RAZEM Układanie kabli jednożyłowych o asie do 3.0 kg/ na napięcie znaionowe poniżej 110 kv w rurach, pustakach lub kanałach zakniętych RAZEM Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 1-żyłowego o szt. przekroju do na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Montaż głowic wnętrzowych z taś izolacyjnych na kablach jednożyłowych (Al szt. do 120 2) na U do 20 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 2 pod zaciski szt.żył lub bolce - 2 -

4 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 2*3 szt.żył PG-1 do WO 18 d.3.2 KNR KNR 5-10 d KNR 5-10 d KNR 5-10 d KNR 5-10 d KNNR 5 d PG-1 do WŁ 24 KNR 5-10 d KNR 5-10 d KNR 5-10 d KNR 5-10 d KNR 5-10 d KNNR 5 d KNNR 5 d d.4 Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 w wykopie RAZEM Ręczne układanie kabli jednożyłowych o asie do 2.0 kg/ na napięcie znaionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych RAZEM Układanie kabli jednożyłowych o asie do 3.0 kg/ na napięcie znaionowe poniżej 110 kv w rurach, pustakach lub kanałach zakniętych RAZEM Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 1-żyłowego o szt. przekroju do na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Montaż głowic wnętrzowych z taś izolacyjnych na kablach jednożyłowych (Al szt. do 120 2) na U do 20 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do pod zaciski szt.żył lub bolce 2*3 szt.żył Ręczne układanie kabli jednożyłowych o asie do 2.0 kg/ na napięcie znaionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych Układanie kabli jednożyłowych o asie do 3.0 kg/ na napięcie znaionowe poniżej 110 kv w rurach, pustakach lub kanałach zakniętych RAZEM RAZEM Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 1-żyłowego o szt. przekroju do na napięcie do 1 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 3*3 szt RAZEM Montaż głowic wnętrzowych z taś izolacyjnych na kablach jednożyłowych (Al szt. do 120 2) na U do 20 kv o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Montaż w rowach uf przelotowych z taś izolacyjnych na kablach jednożyłowych szt. z żyłai Al o przekroju do na napięcie do 20 kv o izolacji i po- włoce z tworzyw sztucznych 3 szt RAZEM Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do pod zaciski szt.żył lub bolce 2*3 szt.żył Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 2 pod zaciski szt.żył lub bolce 2*3 szt.żył Próby i badania KNNR 5 Badanie linii kablowej S.N *3 odc RAZEM Deontaże 32 KNNR 5 odłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 2z pod zacisków szt.żył d *3 szt.żył RAZEM KNR 5-10 d Ręczny deontaż kabli o asie do 5.5 kg/ na napięcie znaionowe poniżej 110 kv w rowach kablowych odc.

5 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM Obsługa Geodezyjna 34 d.6 Obsługa Geodezyjna - wytyczenie trasy i poiar powykonawczy 1 kpl RAZEM kpl - 4 -

6 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. Roboty instalacji elektrycznych (PM) r-g RAZEM Słownie: - 5 -

7 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa J Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. 1. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg Asfalt drogowy odyfikowany 45/80-65 kg Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach d spoiwo cynowo-ołowiowe LC-40 kg pasta do lutowania ręcznego Pal-1 kg lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny d acetylen techniczny rozpuszczony kg tlen techniczny Folia z PVC o gr. 0,3-0, Piasek naturalny kopany Piasek naturalny kopany Ceent portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t Cegła bud.pełna 25x12x6,5c - kl.20 szt Płyty chodnikowe wibroprasowane o wyiarach szt x50x7 c, szara 15. Płyty drogowe betonowe typu Trylinka z wibroprasy wy. 34x12 c (nr kat. 7026) 16. taśa izolacyjna Denso Papa asf.na tekt.wierzch.krycia 400 szara Beton zwykły C25/30 (B-30) Miesz.iner-asfalt.grysowa do war. ścier. t Bale iglaste obrzynane gr kl.iii krawędziaki iglaste kl. II Krawędziaki iglaste kl.iii Woda z rurociągów Rury osłonowe do kabli DVK 160, średnica zew , wew Rury osłonowe do kabli SRS 160, średnica zew , wew zestawy ontażowe do wykonania głowic terokurczliwych kpl na kablach 1-żyłowych' 27. końcówki kablowe Al typu 2 ka do podwójnego szt zaprasowania 28. końcówki kablowe Al typu 2 ka do podwójnego szt zaprasowania' 29. końcówki kablowe tłoczone typu B-311 do lutowania szt na złączach iedzianych o przekroju zestawy ontażowe do wykonania uf z taś kpl izolacyjnych 31. opaski kablowe OKi szt przewód iedziany wielodrutowy, typ L o przekroju Kabel Al.usz. wzd.xuhakxs1x120/50;12/20kv słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 c szt Uchwyt kablowy i rurowy KH 32 szt Obsługa geodezyjna kpl ateriały poocnicze zł RAZEM Słownie: Wartość Grupa - 6 -

8 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa J Ilość Cena jedn. Wartość 1. Walec statycz.saoj.4-6t(1) -g Walec stat.saoj.ogu 10t (1) -g Walec wibrac.saojezd.13t(1) -g popa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 at -g żuraw saochodowy 4 t -g dźwignik hydrauliczny przenośny z napęde spalinowy 250 t -g ciągnik kołowy 37 kw (50 KM) -g ciągnik kołowy kw (75-85 KM) -g saochód dostawczy 0.9 t -g saochód skrzyniowy do 5 t -g saochód saowyładowczy 5 t -g przyczepa do przewożenia kabli do 4 t -g skrapiarka do bituu z ręczną popą d3 -g rozkładarka as bituicznych o szer g zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kva -g sprężarka powietrza spalinowa 4-5 3/in -g RAZEM Słownie: - 7 -

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,...

Przedmiar robót. 43-309 Bielsko-Biała ul. Czołgistów 36 tel.: +48 33 8453036 e-mail: biuro@elkent-system.pl. 2014-04-15 Paweł Latek,... Przedmiar robót wraz z pompownią i kolektorem tłocznym dla odwodnienia terenów w rejonie budynku dydaktyczno-laboratoryjnego "C" na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ulicy Willowej w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

KosztBud 15-756 Białystok ul. Swobofna 58/24 tel./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11.

Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. Inwestor: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40-074 Katowice Wykonawca: Przedmiar robót: CGR19-19-01-11. CPV: 45311100-1, 45311200-2, 45315500-3, 45315600-4, 45315700-5, 45317200-4, 45317300-5. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ

KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ODDYMIANIA - DOSTOSO- WANIE KLATKI SCHODOWEJ DO WARUNKÓW PPOZ. - PRZED- SZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 BUDYNEK "A" PRZY ULICY CHO- CIMSKIEJ 17 NAZWA INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR

pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR pfa Piotr Fortuna Architekci 81-310 Gdynia, ul. Ślęska 33/85 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314320-0 Instalowanie okablowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie

KOSZTORYS BUDOWLANY. ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie ARCHECO sp. z o.o. ul.sosnowa 30/2 55-075 Bielany Wrocławskie KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "TOMASZEK" BRANśA : BUDOWLANA Stawka roboczogodziny : 14,49 zł Poziom

Bardziej szczegółowo

"IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02.

IZOTOP SERVICE Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tadeusz Piotrowski DATA OPRACOWANIA : 02. "IZOTOP SERVICE" Sp. z o. o. 80-808 Gdańsk, ul. Biskupa Wronki 7 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Instalacja onitoringu CCTV IP - odernizacja systeu ADRES INWESTYCJI : Budynek PKP S.A. przy ul. Dyrekcyjnej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 01.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, Nadbudowa i Ziana Sposobu Użytkowania Istniejącego Budynku na Funkcje Biurowe z Garaże w Kondygnacji Podzienej ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul.małachowskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS ŚLEPY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATKI SCHODOWEJ ADRES INWESTYCJI : LUBLINIEC UL.EDYTY STEIN 11 INWESTOR : Gmina Lubliniec ADRES INWESTORA : 42-700 LUBLINIEC ul. PADEREWSKIEGO 5 Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Norbert Walkiewicz DATA OPRACOWANIA : 10.07.2008. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLIGII ADRES INWESTYCJI : OLSZTYN UL.. OCZAPOWSKIEGO 7 INWESTOR : UNIWERSYSTET WARMIŃSKO MAZURSKI BRANśA : TELETECHNICZNA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Budynek mieszkalny, jednorodzinny - Wróbelek 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1. Lp. Podstawa Opis jm Nakład Cena Koszt Budynek mieszkalny, jednorodzinny - "Wróbelek" 1 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 1.1 Roboty ziemne 1 KNR -01 d.1. 016-01 1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót na budowę monitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming

Przedmiar robót na budowę monitoringu podwórka kulturalnego przy ul.wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul.anny Łajming Przediar robót na budowę onitoringu "podwórka kulturalnego" przy ul.wojska Polskiego i przejścia podzienego pod ul.anny Łajing w Słupsku NAZWA ROBÓT BUDOWLANYCH : Budowa onitoringu "podwórka kulturalnego"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 październik 2013. Data zatwierdzenia. ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa en-em Projekt, projektowanie architektoniczne - Norbert Sawicki ul. Finlandzka 12 lok. 1, 03-903 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ

PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ PRZEDMIAR ROBÓT 7/ZSO/2009 - BUDYNEK GŁÓWNY SZK. PODSTAWOWEJ Obiekt Kod CPV 45261210-9 Budowa Hel, ul. Szkolna 1 Inwestor ZSO HEL Biuro kosztorysowe KOSZTBUD Maciej Łubkowski Sporządził mgr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L". INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiar. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku L. INSTALACJE TELETECHNICZNE Przedmiar Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyziemia budynku "L" INSTALACJE TELETECHNICZNE Data: 2011-02-25 Obiekt: Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny "L" Zamawiający: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13

PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNEK GŁÓWNY BEZ PIWNIC ADRES INWESTYCJI : UL.ZŁOTA 4 BIAŁYSTOK INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ

Kosztorys ofertowy P.B. PRZEBUDOWY DROGI LEŚNEJ Inwestor: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo SARBIA z/s w Sarbka 46 64 700 CZARNKÓW Nr umowy: 203/2014 Data oprac.: 25.01.2015 r Podstawa opracowania: KNR 2-31I, KNR 2-01, KNR 2-01I, KNNR 6,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U

PRZEBUDOWA BUDYNKU KONTRASTY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU U generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 NIP 851 1 1 9 21 05 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 695426810 E atelier_xxi@wp.pl Część

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : średnie IV kw. 2006 wg. SEKOCENBUD NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) BIURO BUDOWLANE "ASKONA" ul. Tetajera 5a, 7-30 Szczecin tel. 487 59 6, ko. 608 / 46 4 33 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW I UMYWALNI DAMSKICH I MĘS- KICH W INTERNACIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE

PRZEDMIARY ROBÓT. REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE ROBÓT Przedmiot opracowania: REMONT OCZYSZCZALNI CIEKÓW W m.godzi BY GM.KRO NIEWICE Adres: Inwestor: DZ.NR EW.74/2 GODZI BY GMINA KRO NIEWICE, GMINA KRO NIEWICE 99-340 KRO NIEWICE Projektowal: Imie i Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl

III KWARTAŁ 2010 R. WYDAWNICTWO BEZPŁATNE SYSTEM. www.sekocenbud.pl WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. 02-769 Warszawa, ul. Migdałowa 4 SYSTEM www.sekocenbud.pl BIULETYN CEN ROBÓT REMONTOWYCH PO KLĘSKACH

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego

PRZEDMIAR ROBÓT. Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr 112 imienia Króla Jana III Sobieskiego PRZEDMIAR ROBÓT Hala sportowa z łącznikiem przy Gimnazjum nr imienia Króla Jana III Sobieskiego ADRES INWESTYCJI : ul. Solipska 7/9 0-8 Warszawa działka nr ewid. 0/ z obrębu -08-9 INWESTOR : Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo