Biuletyn Nr 2/2019. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Lipiec 2019 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Nr 2/2019. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Lipiec 2019 rok"

Transkrypt

1 Biuletyn Nr 2/2019 Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Lipiec 2019 rok

2 Spis treści: 1. Uchwała nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podmiotów upoważnionych do prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.str Uchwała nr 18/2019Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 17 czerwca 2019 roku w sprawie podmiotów prowadzących rozgrywki piłkarskie.str Uchwała nr 19/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania w Gorzowie Wlkp. Wydziału Zamiejscowego Lubuskiego ZPN str Uchwała nr 20/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej str Uchwała nr 21/2019Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku o zmianie treści pkt 1 Uchwały Nr 5/2019 Zarządu LZPN, w sprawie Gali Piłkarskiej plebiscytu na najbardziej popularnych piłkarzy i trenerów.str Uchwała Nr 22/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020 str Uchwała Nr 23/2019Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.str Uchwała Nr 24/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia załącznika do Regulaminu Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych dotyczącego rozgrywek młodzieżowych..str Uchwała nr 25/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zwolnienia zespołów Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych z opłat sędziowskich meczów mistrzowskich w sezonie 2019/2020.str Uchwała Nr 26/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Klubu Sportowego Warta Wawrów w poczet członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej..str Uchwała nr 27/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku dotycząca zatwierdzenia Regulaminu meczu piłki nożnej III, IV ligi, kl. niebędącego imprezą masową..str Uchwała nr 28/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Lubuskiego ZPN ds. licencji klubowych..str Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 14 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia Klubu Piłkarskiego Leśnik Słone w poczet członków str Uchwała Nr 30/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 14 lipca 2019 roku w sprawie przejęcia Thrash Attack Lipiny przez LKS Błękitni Lubięcin..str Uchwala nr 31/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 14 lipca 2019 roku w sprawie medialnej nazwy klubu Towarzystwo Sportowe Akademia Piłkarska Falubaz Masterchem..str Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 14 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa z siedzibą w Drezdenku w poczet członków Lubuskiego ZPN str Uchwała nr 33/2019Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 20 lipca 2019 roku o braku zgody na dopuszczenie juniorów utworzonej Akademii do rozgrywek 2

3 w klasie A seniorów.str Uchwała nr 34/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. o wyrażeniu zgody na używanie przez IV ligowy ZKS Stilon Gorzów Wlkp. medialnej nazwy ZKS Stilon Gorzów Prosupport str Uchwała nr 35/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa Klubu Piłkarskiego Leśnik Słone.str Uchwała nr 36/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 29 lipca 2019 roku o wygaśnięciu członkostwa LKS Klon Babimost.str Uchwała nr 37/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 29 lipca 2019 roku o zmianie nazwy Uczniowskiego Klubu Sportowego Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka..str.18 3

4 Uchwała nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podmiotów upoważnionych do prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: I.W związku z treścią Uchwały Zarządu PZPN nr III/38 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Ochrony Danych dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, upoważniającej wyłącznie członków PZPN, w tym Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, do przetwarzania danych osobowych, także związanych z rozgrywkami piłkarskimi oraz mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz wiążącym się z nim uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29, Wytycznymi i Wystąpieniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. postanawia się, iż od dnia 1 lipca 2019 roku wszelkie rozgrywki piłki nożnej odbywające się na terenie działania Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej mogą być prowadzone wyłącznie przez te Związki jako organizacje członkowskie PZPN lub, działające z ich upoważnienia, jednostki organizacyjne danego WZPN-u nie posiadające osobowości prawnej. II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes PZPN Zbigniew Boniek Uchwała nr 18/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 17 czerwca 2019 roku w sprawie podmiotów prowadzących rozgrywki piłkarskie na terenie działania Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Na podstawie 32 lit l i ł Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i uchwały Zarządu PZPN Nr IV/62 z 24.IV.2019 roku postanawia się: 1 Rozgrywki piłkarskie na terenie województwa lubuskiego z upoważnienia Zarządu Lubuskiego ZPN prowadzone są przez Wydział Gier Lubuskiego ZPN, Zespół Wydziału Gier Lubuskiego ZPN Gorzowie Wlkp. i Podokręgi. 2 Wydział Gier Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze prowadzi rozgrywki IV ligi, klasy Okręgowej Zielona Góra, klasy A, Pucharu Polski oraz rozgrywki młodzieżowe w południowej części województwa (I i II liga) 3 Zespół Wydziału Gier LZPN w Gorzowie Wlkp. prowadzi rozgrywki klasy Okręgowej Gorzów Wlkp., klasy A, klasy B, Pucharu Polski, rozgrywki młodzieżowe z północnej części województwa (II i III liga) oraz rozgrywki kobiet. 4 4

5 Podokręgi Lubuskiego ZPN prowadzą rozgrywki klasy B, rozgrywki młodzieżowe (III liga) oraz Puchar Polski na szczeblu Podokręgu. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. Uchwała nr 19/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania w Gorzowie Wlkp. Wydziału Zamiejscowego Lubuskiego ZPN. Na podstawie 32 lit l Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się: 1 1. Powołuje się Zamiejscowy Wydział Lubuskiego ZPN z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 2. Wydział ma 2 zespoły: Zespół Wydziału Gier LZPN w Gorzowie Wlkp. Zespół Wydziału Dyscypliny LZPN w Gorzowie Wlkp. 2 Zespół Wydziału Gier LZPN w Gorzowie Wlkp. liczy 4 członków powołanych przez Zarząd LZPN: Liwiusz Sieradzki Wiceprzewodniczący Zenon Zadworny Członek Kamil Jaźwiński Sekretarz Iwona Wielogórska - Członek 4 Zespół Wydziału Dyscypliny w Gorzowie Wlkp. liczy 5 członków powołanych przez Zarząd LZPN: Jan Przybylak - Wiceprzewodniczący Danuta Owsianik Sekretarz Mirosław Podolak Członek Adam Milej Członek Waldemar Głożyński Członek 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. Tracą moc dotychczasowe uchwały Zarządu LZPN i OZPN sprzeczne z niniejszą uchwałą. 5

6 Uchwała nr 20/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, wnoszonych przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III i IV ligi, oraz niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020. Mając na uwadze uchwałę Nr IV/62 Zarządu PZPN z 24 kwietnia 2019 roku w sprawie podmiotów uprawnionych do prowadzenia rozgrywek, uchwałę Nr V/75 Zarządu PZPN z 23 maja 2019 roku w sprawie zryczałtowanej opłaty klubów na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, oraz uchwałę Nr IV/79 Zarządu PZPN z 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia klubów młodzieżowych z opłat, działając na podstawie 32 Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się: 1 1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach III i IV ligi oraz kluby niższych klas rozgrywkowych wnoszą od każdej drużyny zryczałtowana opłatę na rzecz Lubuskiego ZPN w kwocie: III Liga 2000 zł IV liga 1300 zł Klasa Okręgowa 1000 zł A klasa 650 zł B klasa 300 z ł Kluby młodzieżowe i dziecięce 12 zł 2. Zryczałtowana opłata o której mowa w pkt. 1 zawiera: składkę członkowską opłatę startową z tyt. udziału w rozgrywkach w danym sezonie opłata z tytułu rejestracji nowych zawodników, opłatę za uprawnienia zawodników 3. Kluby dziecięce i młodzieżowe (uchwała Nr IV/79 Zarządu PZPN) zostają zwolnione z opłat związanych z udziału w rozgrywkach Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach: a. w sezonie 2019/2020 nie później niż do startu rozgrywek danej klasy rozgrywkowej b. w sezonie 2020/2021 i następnych nie później niż 14 dni przed startem rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej Kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi, prowadzonej w danym sezonie przez inny niż macierzysty Związek, zryczałtowana opłatę, pomniejszoną o składkę członkowską w wysokości 12 zł, przekazują na rzecz Związku prowadzącego rozgrywki. 2. W sytuacji określonej w pkt 1, składkę członkowską kluby przekazują na konto Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 6

7 3. Kluby uczestniczące do tej pory w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Gier Lubuskiego ZPN dokonują wpłat na rachunek bankowy nr Kluby województwa lubuskiego uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Zamiejscowy Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp. zobowiązane są do uiszczania wszelkich opłat związanych z udziałem w rozgrywkach na rachunek bankowy Lubuskiego ZPN nr Utrzymuje się dotychczasowe opłaty o których mowa w 5-13 niniejszej uchwały 5 Opłaty za przesunięcie terminów zawodów W szczególnych i odpowiednio uzasadnionych przypadkach, Wydział Gier Lubuskiego ZPN może dokonać przesunięcia terminu zawodów, w którym nie zachowano 14- dniowego okresu powiadomienia, pod warunkiem złożenia propozycji w systemie EXTRANET i akceptacji przez drużynę przeciwną oraz wniesieniu opłaty na konto Lubuskiego ZPN, według poniższych stawek: Klasa drużyny Opłaty na rzecz Lubuskiego ZPN III liga 200,00 zł IV liga 200,00 zł Klasa Okręgowa 150,00 zł Klasy A, 100,00 zł Klasy B, 100,00 zł Rozgrywki młodzieżowe 100,00 zł 6 Opłaty za rejestrację zawodnika wolnego, który nie uczestniczył w żadnych oficjalnych rozgrywkach piłkarskich w okresie ostatnich 12 stu miesięcy i więcej w kraju i za granicą. Opłaty wnoszone przed Klasa drużyny rozpoczęciem i w trakcie rozgrywek II Liga 250,00 zł III Liga 200,00 zł IV Liga 150,00 zł Klasa Okręgowa 100,00 zł Klasa A 80,00 zł Klasa B 50,00 zł Ekstraliga, I i II Liga Kobiet bezpłatnie III Liga Kobiet oraz pozostałe drużyny młodzieżowe kobiet bezpłatnie Zespoły wszystkich kategorii młodzieżowych bezpłatnie 7

8 7 Opłaty z tytułu dokonywanych zmian przynależności klubowych zawodników: Opłaty z tytułu zmiany barw klubowych przez zawodników amatorów, i profesjonalistów dokonywane są na rzecz Lubuskiego ZPN przez kluby Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi, IV ligi, a kluby pozostałych klas rozgrywkowych na rzecz macierzystego Związku prowadzącego dane rozgrywki. Naruszenie powyższej zasady powodować będzie podjęcie sankcji dyscyplinarnych. Opłaty z tytułu przejścia zawodników wszystkich klas rozgrywkowych do i z klubów zagranicznych oraz z tytułu wyrejestrowania zawodnika do innego związku wpłacane są na rzecz Lubuskiego ZPN w Zielonej Górze. Klub odstępujący zawodnika na podstawie umowy transferowej jest zobowiązany do wpłaty na rzecz Lubuskiego ZPN 3% od kwoty netto ustalonego między klubami ekwiwalentu za transfer krajowy,przy czym wpłata nie może być niższa niż kwota ujęta w tabeli (pkt.7) lub w wysokości 2% od kwoty netto ustalonego miedzy klubami ekwiwalentu za transfer zagraniczny, przy czym wpłata ta nie może być niższa niż równowartość 100 dolarów USA. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu polskiego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika. Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferowej zobowiązany jest dokonać wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej w wysokości 2% od kwoty netto ustalonego między klubami ekwiwalentu,przy czym wpłata nie może być niższa niż kwota ujęta w tabeli (pkt 7). W przypadku nieodpłatnego transferu stałego lub czasowego ma zastosowanie poniższa tabela. A B Klasa drużyny Klub odstępuj ący Ekstraklasa 2000,00 zł 1500,00 I Liga zł II Liga 1000,00 Transfer definitywny 8 Klub pozyskuj ący Transfer czasowy Klub odstępują cy Klub pozyskuj ący 2000,00 zł 1000,00 zł 1000,00 zł 1500,00 zł 750,00 zł 750,00 zł 1000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł zł III Liga 700,00 zł 700,00 zł 350,00 zł 350,00 zł I Liga kobiet 200,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 100,00 zł II Liga kobiet 150,00 zł 150,00 zł 75,00 zł 75,00 zł Klasa drużyny Transfer stały Transfer czasowy

9 Klub odstępuj ący* 9 Klub pozyskuj ący Klub odstępują cy* Klub pozyskują cy IV Liga 500,00 zł 500,00 zł 250,00 zł 250,00 zł Klasa Okręgowa 300,00 zł 300,00 zł 150,00 zł 150,00 zł Klasa A 150,00 zł 150,00 zł 75,00 zł 75,00 zł Klasa B 100,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 50,00 zł Juniorzy Starsi i Młodsi 50,00 zł 50,00 zł 25,00 zł 25,00 zł FUTSAL I i II liga 50,00 zł 50,00 zł 25,00 zł 25,00 zł Pozostałe drużyny młodzieżowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł III Liga Kobiet 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł W przypadku transferu czasowego zawodnika pobiera się opłatę w wysokości 50 % wartości transferu stałego. W przypadku kiedy zawodnik pozostaje w dotychczasowym klubie pobiera się pozostałe 50%. * - W przypadku transferu zawodników na terenie Lubuskiego ZPN, kluby III, IV ligi oraz klas niższych, a także młodzieżowych nie ponoszą opłat jako klub zwalniający. W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym oknie transferowym do wyższej klasy, niż klasa, do której ten sam klub w tym samym oknie transferowym już dokonał uprawnienia tego zawodnika,jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty z tego tytułu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością już uiszczonej opłaty, a opłaty należnej z tytułu uprawnienia zawodnika do klasy, do której zostaje on uprawniony. Różnica jest płatna na rzecz właściwego związku piłki nożnej. W razie uprawnienia zawodnika wolnego, który nie jest związany z klubem kontraktem (umową) ani nie ma obowiązującej deklaracji gry amatora lub na podstawie decyzji Wydziału Gier ZPN, PZPN, klub pozyskujący jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego ZPN 2% kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie, przy czym kwota nie może być mniejsza niż: Klasa drużyny Kwota ryczałtu : EKSTRAKLASA 4000,00 zł I LIGA 3000,00 zł II LIGA 2000,00 zł III LIGA 600,00 zł IV LIGA 500,00 zł KL.O 300,00 zł KL.A 150,00 zł KL.B, C, 100,00 zł LIGA JUNIORÓW STARSZYCH i 100,00 zł MŁODSZYCH EKSTRAKLASA i I LIGA KOBIET 400,00 zł II LIGA KOBIET 300,00 zł III LIGA KOBIET bezpłatnie POZOSTAŁE ROZGRYWKI bezpłatnie MŁODZIEŻOWE FUTSAL I i II LIGA 50,00 zł

10 8 Opłaty klubu pozyskującego z tytułu wyrejestrowania zawodnika do innego Związku Piłki Nożnej oraz uzyskania danych o niekaralności: za zawodnika występującego w Ekstraklasie za zawodnika występującego w I i II lidze za zawodnika występującego w kluby III ligi za zawodnika występującego w IV lidze i klasie niższej za kobiety 9 Opłaty za przyznanie licencji klubowej: Klasa drużyny Wydanie licencji Ilość sezonów III Liga 500,00 zł Jeden sezon IV Liga 300,00 zł Klasa Okręgowa 200,00 zł Dwa sezony Klasa A 200,00 zł Klasa B 200,00 zł Kluby młodzieżowe i 50,00 zł kobiece 750,00 zł 500,00 zł 300,00 zł 150,00 zł bezpłatnie 10 Opłaty z tytułu odwołań od Związkowej Komisji Licencyjnej do Związkowej Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych wynosi: Kluby III ligi Kluby IV ligi i pozostałych 100 zł 50 zł 11 Opłaty za weryfikację boisk Klasa drużyny opłata II liga 120 zł III liga, IV liga oraz Klasa Okręgowa, 90 zł Klasa A 75 zł Klasa B oraz Wojewódzka liga juniorów Starszych i 55 zł Młodszych Klub Piłkarski Kobiet 75 zł opłata pobierana jest od jednego boiska najwyższej klasy rozgrywkowej niezależnie od ilości boisk weryfikowanych w danym klubie. Opłatę pobiera Komisja weryfikująca boiska, bezpośrednio po weryfikacji

11 Za nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny na zawody niezależnie od przyznanego walkoweru, zespól zostanie ukarany karą finansową w wysokości: Kategori seniorzy juniorzy e Klasa/lig a III IV O A B Wojewódzk a Liga Juniora St. I Mł. Pozost ałe ligi junioró w Trampkarz, młodzik, orlik, żak Kara zł 600zł 400zł 300 zł 300 zł 0zł Za niestawienie się na zawody obligatoryjnej wyznaczonej kolejki przez WG LZPN zł 4000 zł 2400 zł 1200 zł 800 zł 600 zł 13 Kaucje uiszczane przy wnoszeniu protestów i odwołań: Klasa drużyny Do pierwszej instancji Wydział Gier, Wydział Dyscypliny 11 Do drugiej instancji Komisja Odwoławcza przy Lubuskim ZPN Do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN Kluby III Ligi 500 zł zł IV liga, Wojewódzka liga Juniorów Starszych i Młodszych 100 zł 300 zł 300 zł Kluby Klasy Okręgowej 100 zł 250 zł Kluby Klasy A 100 zł 200 zł Kluby Klasy B 100 zł 150 zł Osoby fizyczne 100 zł 150 zł 700 zł Kluby młodzieżowe 100 zł 100 zł 300 zł Puchar Polski 100 zł 200 zł 1. Protesty dotyczące organizacji i przebiegu zawodów muszą być dostarczone w ciągu 48 godzin po zawodach lub wpisane do protokołu sędziowskiego. W przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. 2. Odwołania powinny być wnoszone w ciągu 3 dni od daty dostarczenia decyzji lub uzyskania informacji od Wydziału Gier LZPN w Zielonej Górze i Zespołu Wydziału Gier LZPN w Gorzowie Wlkp. bądź podokręgów i 7 dni od daty otrzymania decyzji

12 Wydziału Dyscypliny LZPN, bądź zespołu Wydziału Dyscypliny LZPN w Gorzowie Wlkp. 3. Wpłata kaucji następuje wraz z wniesieniem odwołania. 14 Kaucja odwoławcza w przypadku uwzględnienia środka odwoławczego podlega zwrotowi. Kluby opłatę o którym stanowi uchwała ( z wyjątkiem sytuacji określonej w 3 pkt uchwały wpłacają na rachunek bankowy Lubuskiego ZPN. 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku Tracą moc uchwały Zarządu LZPN 41/2017 i 56/2017 Uchwała nr 21/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku o zmianie treści pkt 1 Uchwały Nr 5/2019 Zarządu LZPN, w sprawie Gali Piłkarskiej plebiscytu na najbardziej popularnych piłkarzy i trenerów. Na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 1. Zmienia się treść pkt 1 uchwały Zarządu LZPN Nr 5/2019 i przyjmuje, że Gala Piłkarska połączona z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najbardziej popularnych piłkarzy i trenerów odbędzie się w Winnym Dworku - Winnica Stara Winna Góra (Górzykowo - Cigacice). 2. Pozostałe szczegóły dotyczące organizacji Gali Piłkarskiej pozostają bez zmian. Uchwała Nr 22/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020 Na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 1. Przyjmuje się i zatwierdza Regulamin Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (regulamin dostępny na stronie internetowej Lubuskiego ZPN) 12

13 Uchwała Nr 23/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020 Na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 1. Przyjmuje się i zatwierdza Regulamin Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (regulamin dostępny na stronie internetowej Lubuskiego ZPN) Uchwała Nr 24/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia załącznika do Regulaminu Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych dotyczącego rozgrywek młodzieżowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020 Na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 1. Przyjmuje się i zatwierdza załącznik Regulaminu Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych dotyczący rozgrywek młodzieżowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (załącznik dostępny na stronie internetowej Lubuskiego ZPN) Uchwała nr 25/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zwolnienia zespołów Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych z opłat sędziowskich meczów mistrzowskich w sezonie 2019/ Zwalnia się zespoły Wojewódzkiej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych z ponoszenia opłat za sędziowanie zawodów mistrzowskich w sezonie 2019/ Opłaty sędziowskie tych zawodów realizuje Lubuski Związek Piłki Nożnej ze środków bukmacherskich. 3. Realizacja delegacji sędziowskich należy do obowiązków Biura LZPN. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku. 13

14 Uchwała Nr 26/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Klubu Sportowego Warta Wawrów w poczet członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Na podstawie 32 Statutu Lubuskiego i uchwały Nr VIII/73 Zarządu PZPN z 21.IX.2016 roku o członkostwie: 1. Przyjmuje się KS Warta Wawrów w poczet Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 2. KS Warta Wawrów decyzją Starosty Gorzowskiego z dnia rok Nr ER.4222.KS SR wpisano do ewidencji klubów sportowych pod Nr KS/ 13/ Przyjęty klub zgłasza co najmniej 1 zespół do rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez Zespół Wydziału Gier LZPN z siedzibą w Gorzowie przy ul. Dąbrowskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 27/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku dotycząca zatwierdzenia Regulaminu meczu piłki nożnej III, IV ligi, kl. niebędącego imprezą masową. Zatwierdza się Regulaminu meczu piłki nożnej III, IV ligi, kl. niebędącego imprezą masową, stanowiący załącznik niniejszej uchwały. Regulamin obowiązuje od sezonu 2019/2020. (regulamin dostępny na stronie internetowej Lubuskiego ZPN) Uchwała nr 28/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Lubuskiego ZPN ds. licencji klubowych. Na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN i 12 uchwały Nr III/38 Zarządu PZPN z 6.III.2008 roku i w nawiązaniu do uchwały nr 18/2019 i 19/2019 z roku w sprawie powołania w Gorzowie Wlkp. zamiejscowego Wydziału Lubuskiego ZPN upoważnionego do prowadzenia postanawia się: 1 Powołuje się Komisję ds. Licencji Klubowych w składzie: a. Zespół 1: Waldemar Nieczkowski przewodniczący Andrzej Graczyk wiceprzewodniczący Wiesław Baranowski członek Jerzy Rzeźnik członek Magdalena Zawadzka sekretarz b. Zespół 2 Wiesław Koronowicz wiceprzewodniczący 14

15 Cyryl Sroczyński członek Arkadiusz Dragon członek 2 Zespół 1 nadaje licencje lubuskim klubom III i IV ligi oraz klubom niższych klas (także młodzieżowym i kobiet) uczestniczącym w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Gier LZPN i podokręgi. Zespół 2 nadaje licencje klubom klasy okręgowej i niższych klas (także młodzieżowym) uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez zamiejscowy Wydział Gier LZPN w Gorzowie Wlkp. 3 Skład Związkowej Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych (uchwała Zarządu LZPN Nr 64/2016) pozostaje bez zmian. 4 Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu LZPN z tym, że Komisja działa do czasu powołania nowej. 5 Traci moc uchwała Zarządu LZPN Nr 64/2016 (z wyjątkiem 2 uchwały) oraz uchwała Zarządu LZPN Nr 71/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 29/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 14 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia Klubu Piłkarskiego Leśnik Słone w poczet członków Lubuskiego ZPN. Powołując się na treść 32 Statutu Lubuskiego ZPN i na uchwałę ner XII/194 z 11.XII.2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie (z późniejszymi zmianami) postanawia się: 1. Przyjmuje się Klub Piłkarski Leśnik Słone w poczet członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 2. Przyjęty w poczet członków LZPN klub Leśnik (dokumenty dot. wpisu złożone w KRS) zgłasza zespół do rozgrywek w podokręgu Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 30/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 14 lipca 2019 roku w sprawie przejęcia sekcji piłki nożnej Thrash Attack Lipiny przez LKS Błękitni Lubięcin. Uwzględniając uchwałę Walnego Zebrania członków Klubu Thrash Attack Lipiny o woli przekazania sekcji piłki nożnej ze składnikami materialnymi i niematerialnymi na 15

16 rzecz Ludowego Klubu Sportowego Błękitni Lubięcin oraz uchwałę Walnego Zebrania Członków LKS Błękitni Lubięcin o chęci przejęcia sekcji piłki nożnej i zobowiązań klubu Thrash Attack Lipiny - działając na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN i 18 pkt 3 oraz 19 uchwały Nr XII/194 z 11.XII.2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie (z późniejszymi zmianami) postanawia się: 1. Wyraża się zgodę na zbycie i przekazanie sekcji piłki nożnej klubu Thrash Attack Lipiny na rzecz LKS Błękitni Lubięcin. 2. Klub Thrash Attack Lipiny po zbyciu sekcji piłki nożnej nie uczestniczy w rozgrywkach piłkarskich LZPN, utracił przez to członkostwo i z dniem 15 lipca 2019 roku zostaje skreślony z listy członków Lubuskiego ZPN i PZPN. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwala nr 31/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 14 lipca 2019 roku w sprawie medialnej nazwy klubu Towarzystwo Sportowe Akademia Piłkarska Falubaz Masterchem. Uwzględniając wniosek Zarządu klubu Towarzystwo Sportowe Masterchem Przylep i działając na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN oraz 16 uchwały Nr XII/194 z 11.XII.2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie (z późniejszymi zmianami) wyraża się zgodę że: 1. Zespoły młodzieżowe w/w Towarzystwa Sportowego od trampkarza do orlika będą używać medialnej nazwy TS-APF Masterchem Przylep. 2. Zmiana nazwy nie dotyczy IV-ligowego zespołu i zespołu juniora młodszego w/w klubu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 32/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 14 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa z siedzibą w Drezdenku w poczet członków Lubuskiego ZPN. Zarząd Lubuskiego ZPN po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Akademii Piłkarskiej Reissa z siedzibą w Drezdenku o przyjęcie w poczet członków Lubuskiego ZPN i stwierdzeniu, że w/w podmiot dołączył wymagane przepisami dokumenty i został wpisany w Urzędzie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego do ewidencji Stowarzyszeń Sportowych pod nr 1/2019, działając na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN i na uchwałę nr XII/194 z 11.XII.2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie (z późniejszymi zmianami) postanawia się: 16

17 1. Przyjmuje się Uczniowski Klub Sportowego Akademia Piłkarska Reissa z siedzibą w Drezdenku w poczet członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 2. Przyjęty w poczet członków podmiot Akademia Piłkarska Reissa zgłasza co najmniej 1 zespół do rozgrywek prowadzonych przez zamiejscowy Wydział Gier Lubuskiego ZPN z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 33/2019 Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 20 lipca 2019 roku o braku zgody na dopuszczenie juniorów utworzonej Akademii do rozgrywek w klasie A seniorów. Zarząd Lubuskiego ZPN po rozpatrzeniu wniosku ZKS Stilon o zgłoszeniu z urzędu juniorów Akademii do rozgrywek A klasy seniorów pod nazwą ZKS Stilon II Gorzów, działając na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN i uchwały PZPN o Regulaminie Rozgrywek: 1. Nie uwzględnia wniosku i nie wyraża zgody, by zespół juniorów Akademii został dopuszczony bezpośrednio do rozgrywek A klasy seniorów jako rezerwowy zespół ZKS Stilon II Gorzów. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 34/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. o wyrażeniu zgody na używanie przez IV ligowy ZKS Stilon Gorzów Wlkp. medialnej nazwy ZKS Stilon Gorzów Prosupport. Uwzględniając wniosek Zarządu ZKS Stilon Gorzów Wlkp. i działając na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN i uchwały Zarządu PZPN o członkostwie: 1. Wyraża się zgodę na używanie przez IV ligowy ZKS Stilon medialnej nazwy ZKS Stilon Gorzów Prosupport. 2. Uchwała wchodzi w życie od 1.VII.2019 roku do końca sezonu rozgrywkowego 2019/2020. Uchwała nr 35/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa Klubu Piłkarskiego Leśnik Słone. W związku ze stwierdzeniem, że przyjęty w poczet członków LZPN Klub Piłkarski nie zgłosił żadnej z drużyn do rozgrywek, działając na podstawie 32 Statutu Lubuskiego 17

18 ZPN i 15 pkt 8 Uchwały Zarządu PZPN V/37 Zarządu PZPN o członkostwie (z późniejszymi zmianami) 1. Orzeka się wygaśnięcie członkostwa przyjętego uchwalą Nr 29/2019 Klubu Piłkarskiego Leśnik Słone i zarządza skreślenie go z rejestru klubów. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 36/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 29 lipca 2019 roku o wygaśnięciu członkostwa LKS Klon Babimost. W związku z informacją prezesa LKS Klon Babimost, że klub nie zgłasza żadnej drużyny do rozgrywek, działając na podstawie 32 Statutu LZPN i 15 pkt 8 uchwały Zarządu PZPN Nr V/37 o członkostwie (z późniejszymi zmianami): 1. Orzeka się wygaśnięcie członkostwa LKS Klon Babimost w Lubuskim Związku Piłki Nożnej i zarządza się jego wykreślenie z rejestru klubów. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 37/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 29 lipca 2019 roku o zmianie nazwy Uczniowskiego Klubu Sportowego Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka. Biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty, a w szczególności uchwałę walnego zebrania członków klubu o zmianie jego nazwy i decyzję Starosty Gorzowskiego z 13.V.2019 roku ER.4221.UKS SR, działając na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN, oraz 13 i 14 uchwały Zarządu PZPN o członkostwie przyjmuje się do wiadomości, że dotychczasowy UKS Academy Dariusz Dudka nosi oficjalną nazwę Akademia Futbolu Kostrzyn nad Odrą. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 18

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach:

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach: Uchwała nr 20/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, wnoszonych przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 02.06.2017 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Art 1 Na podst. 32 lit. f. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat statutowych SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Uchwała nr 66/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat statutowych SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Uchwała nr 66/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat statutowych Na podstawie 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Opolskiego Związku

Bardziej szczegółowo

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN.

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN. Uchwała nr 14 /2011 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22.07.2011r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013 r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. zm. U nr 27/2014 z 26.02.2014r. zm. U nr 35/2014 z 16.07.2014r. zm. U nr 17/2015 z 04.08.2015r. zm. U nr 137/2016 z 09.12.2016r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity)

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) zm. Uchwała nr 294/Z/2015 z dnia 29.06.2015r. POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) 1.Kluby - członkowie

Bardziej szczegółowo

Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Futsal Ekstraliga, I i II liga

Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Futsal Ekstraliga, I i II liga UCHWAŁA NR 154/IV/2019 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIAZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.06.2019 w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN, w sezonie 2019/2020. Na podstawie 30, ust. e, Statutu DolZPN postanawia

Bardziej szczegółowo

Uchwala się poniższe stawki opłat statutowych obowiązujących w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej

Uchwala się poniższe stawki opłat statutowych obowiązujących w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej UCHWAŁA NR 101/VI/2018 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIAZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 04.06.2018 w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN, w sezonie 2018/2019. Na podstawie 30, ust. e, Statutu DolZPN postanawia

Bardziej szczegółowo

Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Kluby klasy A, B, Juniorów i Młodzieżowe, piłki kobiecej Futsal Extraklasa, I i II liga

Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Kluby klasy A, B, Juniorów i Młodzieżowe, piłki kobiecej Futsal Extraklasa, I i II liga UCHWAŁA NR 60/VI/2017 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPN z dnia 18 czerwiec 2017 w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN w sezonie 2107/2018 Na podst. 30 i 55 Statutu Dol. ZPN postanawia się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych oraz kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r.

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r. Załącznik do Uchwały nr 45/19/Z Zarządu Śl. ZPN z dnia 18.06.2019r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od 01.07.2019r.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ 43 430 SKOCZÓW ul. Sportowa 6 skr. poczt. 36 www.bozpn-bielsko.pl/podokreg-skoczow Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r.

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r. Załącznik do Uchwały Nr 5/18/P Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia 15.06.2018r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.05.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 173/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2016/2017 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2016/2017 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 180/19/11 Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 180/19/11 Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 180/19/11 Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia 21.06.2011r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r.

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r. Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60 NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com; www.bozpn-bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl.

U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. ZPN Na podstawie 32 pkt. 9 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 6/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 6/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 6/2013 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Lipiec 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Uchwała Nr 57/2013Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 27 czerwca w sprawie zmiany nazwy Klubu

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A 1 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 20-069 LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A ZARZĄDU LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sprawie uczestnictwa klubów i zawodników w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 2/2015. Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku

Biuletyn. Nr 2/2015. Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku Biuletyn Nr 2/2015 Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku Styczeń 2015 Uchwała nr 6/2015 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 26.01.2015

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2016-2017 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na sezon rozgrywkowy 2009/2010

Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na sezon rozgrywkowy 2009/2010 Uchwała Nr IX/ 14/ 2009 Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej z dnia 01.06.2009 r. Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na sezon rozgrywkowy 2009/2010 Na podstawie 32 ust. 4 Statutu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2018/2019 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2018/2019 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA VIII/23/2008

UCHWAŁA VIII/23/2008 UCHWAŁA VIII/23/2008 z dnia 02.06.2008 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 4 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje. Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości:

TABELA OPŁAT. Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości: Załącznik do Uchwały Nr 31/2017 Zarządu Śl. ZPN Podokręg Zabrze z dnia 26.07.2017r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2017-2018 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany

Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

1. Pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Na podstawie 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 7/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 7/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 7/2013 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Wrzesień 2013 1 Spis Treści: 1. Uchwała nr VIII/221 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW

ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW 1. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE ZAWODNIKÓW Formularze Extranet zawodników przyjmujemy bez zdjęć, obowiązkowo z pieczątką i podpisem przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 1/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty

Biuletyn. Nr 1/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Biuletyn Nr 1/2015 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Styczeń 2015 Posiedzenie Zarządu Lubuskiego ZPN- Uchwały z 26.01.2015r 1. Uchwała nr 1/2015 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku W sprawie wysokości kar finansowych za przewinienia popełnione w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN, Okręgowy ZPN i Podokręgi.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW KLUBY MŁODZIEŻOWE (wyłącznie) KLUBY Piłkarstwa Kobiecego Ekstra Liga i I Liga 150,00 zł KLUBY Piłkarstwa Kobiecego II Liga

WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW KLUBY MŁODZIEŻOWE (wyłącznie) KLUBY Piłkarstwa Kobiecego Ekstra Liga i I Liga 150,00 zł KLUBY Piłkarstwa Kobiecego II Liga Biuletyn Nr 2/2015. Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku Uchwała nr 6/2015 Zarządu LZPN z dnia 26.01.2015 r. W sprawie opłat na rzecz Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2019

KOMUNIKAT Nr 16/2019 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 78 1020 2313 0000 3102 0605 8707 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. Uchwała nr VI/86 z dnia 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 4/2017. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 4/2017. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 4/2017 Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubuskiego ZPN Październik 2017 Spis treści: 1. Uchwała Nr 47/2017Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III

Bardziej szczegółowo

I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA

I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA Załącznik do Uchwały Nr 5/2016 Zarządu Śl. ZPN Podokręg Zabrze z dnia 30.06.2016 r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie organizacyjne Klubów Zina Klasy Okręgowej grupy 1 Bytom Zabrze r.

Spotkanie organizacyjne Klubów Zina Klasy Okręgowej grupy 1 Bytom Zabrze r. Spotkanie organizacyjne Klubów Zina Klasy Okręgowej grupy 1 Bytom Zabrze 16.07.2019r. Skład Zina Klasy Okręgowej gr.1 Bytom Zabrze Piast II Gliwice SA Sośnica Gliwice KS 94 Rachowice Jedność 32 Przyszowice

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2017-2018 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW

ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW 1. REJESTRACJA NOWYCH ZAWODNIKÓW. Nowy zawodnik musi zostać zarejestrowany poprzez formularz generowanego za pomocą modułu klubowego systemu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 3/2017. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 3/2017. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 3/2017 Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubuskiego ZPN Czerwiec 2017 Spis treści: 1. Uchwała nr V/79z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/70 z dnia 21 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 4/2012. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 4/2012. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 4/2012 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Listopad 2012 1 Uchwała Nr 78/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 12.11.2012 r w sprawie opłat na rzecz Związku. Uwzględniając uchwałę

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 4/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 4/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 4/2013 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Kwiecień 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Uchwała Nr IV/128 z dnia 17 kwietnia 2013r Zarządu PZPN dot. potwierdzeń i uprawnień zawodników str

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2017/2018 Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 71/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku) 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW (DOTYCZY KLUBÓW KALISKIEGO OZPN)

ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW (DOTYCZY KLUBÓW KALISKIEGO OZPN) ZBIÓR INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REJESTRACJI ZAWODNIKÓW (DOTYCZY KLUBÓW KALISKIEGO OZPN) 1. REJESTRACJA NOWYCH ZAWODNIKÓW. Nowy zawodnik musi zostać zarejestrowany poprzez formularz generowanego za

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 3/2009. Komunikaty, Ryczałty Sędziowskie i Uchwały Lubuskiego ZPN

Biuletyn nr 3/2009. Komunikaty, Ryczałty Sędziowskie i Uchwały Lubuskiego ZPN Biuletyn nr 3/2009 Komunikaty, Ryczałty Sędziowskie i Uchwały Lubuskiego ZPN MARZEC 2009 1 KOMUNIKAT Podaje się do wiadomości aktualny adres strony internetowej Lubuskiego ZPN: www.lzpn.org.pl oraz nowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019

Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019 Regulamin Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2018/2019 (zatwierdzony Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 69/2018 z dnia 26 maja 2018 roku) 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 2/2018. Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 2/2018. Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 2/2018 Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN Październik 2018 Spis treści: 1. Informacja dot. Pucharu Polski..str. 3 2. Uchwała Nr 17/2018Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11 czerwca

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 3/2018 Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN Grudzień 2018 rok Spis treści: 1. Uchwała nr XI/199 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 27 LIPCA 2015 ROKU DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH W-MZPN W SEZONIE 2015/16

ANEKS NR 1 Z DNIA 27 LIPCA 2015 ROKU DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH W-MZPN W SEZONIE 2015/16 ANEKS NR 1 Z DNIA 27 LIPCA 2015 ROKU DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH W-MZPN W SEZONIE 2015/16 2 ust. 2 lit. c Uchwałę nr III/39 Zarządu PZPN z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu zawodników

Bardziej szczegółowo

ANEKS. do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018

ANEKS. do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/V/2019. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r.

Uchwała nr 41/V/2019. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r. Uchwała nr 41/V/2019 Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.04.2019 r. działając na podstawie Art. 35 1 pkt. 23 Statutu postanawia: 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r.

Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia umowy na prowadzenie rozgrywek Na podstawie 50 pkt.1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 Zatwierdzony przez Zarząd MWZPS w dniu 26.06.2017 r. Spis treści I. Składka członkowska II. Zgłoszenia do rozgrywek

Bardziej szczegółowo

W celu usprawnienia naszej współpracy prosimy o czytelne i prawidłowe wypełnienie wszystkich pól niniejszej deklaracji. Dane klubu

W celu usprawnienia naszej współpracy prosimy o czytelne i prawidłowe wypełnienie wszystkich pól niniejszej deklaracji. Dane klubu Deklaracja zgłoszeniowa na sezon 2018/2019 1/6 miejscowość, data Deklaracja Zgłoszenie do rozgrywek mistrzowskich w piłce nożnej w sezonie 2018/2019 W celu usprawnienia naszej współpracy prosimy o czytelne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 185 Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje:

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje: Uchwała nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej I. Postanowienie ogólne 1 Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem dyscyplinarnym Lubuskiego ZPN działającym na podstawie Statutu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 1/2012 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty LIPIEC 2012 r Uchwała nr II/30 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie stworzenia centralnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019

Komunikat Organizacyjny. Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Sezon 2018/2019 Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2018/2019 Zatwierdzony przez Zarząd Mazowiecko Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej w dniu 18.06.2018 Spis treści: I. Składka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity) t.j. U. nr IV/74 z 19.04.2012r. zm. U. nr II/72 z 20.02.2013r. zm. U. nr VII/185 z 20.06.2013r. zm. U. nr VIII/142 z 13.08.2014r. zm. U. nr VI/90 z 13.05.2015r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r. Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia umowy na prowadzenie rozgrywek Na podstawie 50 pkt.1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 4/2014. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 4/2014. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 4/2014 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN Lipiec 2014 Spis treści: 1. Uchwała nr 47/2014 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 23 czerwca 2014 roku o odwołaniu członka Komisji Odwoławczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/52 z dnia 12 lipca 2002 roku. (tekst jednolity)

Uchwała nr 8/52 z dnia 12 lipca 2002 roku. (tekst jednolity) Wyciąg z uchwał Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 2014 roku dotyczących klubów i zawodników lipiec grudzień 2014 132 Uchwała nr VII/132 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2019/2020 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań I piętro

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY. Wielkopolskiego Związku. Piłki Siatkowej.

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY. Wielkopolskiego Związku. Piłki Siatkowej. WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2018/2019 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Reymonta 35, 60 791 Poznań Tel/fax

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Lublin dn. 21.12.2012 r. Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Zobowiązany Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IV/74 z dnia 10.04.2012 r. w sprawie licencji dla sędziów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 4/2016. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Biuletyn. Nr 4/2016. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Biuletyn Nr 4/2016 Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Listopad 2016 Spis treści: 1. Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej PZPN

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 14 / 2014 z dnia r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr 14 / 2014 z dnia r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr 14 / 2014 z dnia 11.02.2014r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 29 ust.1 lit. j Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej następuje: postanawia się co 1 W Regulaminie Zasady

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012

KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012 WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY L.dz. 1342/2012 Warszawa, dnia 25 czerwca 2012r. KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012 Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Koszykówki podaje poniżej zatwierdzony przez Zarząd PZKosz

Bardziej szczegółowo

Art 1. w Krakowie z dnia 02.10.2004 roku postanawia się, co następuje:

Art 1. w Krakowie z dnia 02.10.2004 roku postanawia się, co następuje: Uchwała nr 24/Z/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity) t.j.u nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.u nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.u nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/246 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki nożnej w sprawie zmiany Regulaminu nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Komunikat dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011

Komunikat dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011 Lublin, dnia 28.02.2011r. Komunikat dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011 I. KOMISJA Licencji Trenerskich Lubelskiego Z P N jest upoważniona do przyznania trenerom licencji: PZPN A, PZPN

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 3/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty

Biuletyn. Nr 3/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Biuletyn Nr 3/2015 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Kwiecień 2015 Spis Treści: 1. Uchwała Nr 12/2015Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia bilansu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, i art. 60 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje:

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje: Uchwała nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 104 Uchwała nr VII/104 z dnia 8 czerwca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty:

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Opłaty regulaminowe sezon 2017/2018 Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Lp. Opis Kwota I. Licencja Klubowa 50,00 zł 1 / 29 II. Opłaty

Bardziej szczegółowo

I.. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej:

I.. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: Uchwała nr 1 z dnia 1 lipca 211 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 1.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019

WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 I. Zmiany wprowadzone w wyniku zmiany Uchwały nr IX/140

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu)

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu) Komisja ds. Licencji Klubowych Śląskiego ZPN W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu... Na podstawie przepisów Uchwały Zarządu PZPN X/225 z dnia 27.09.2012 roku oraz Uchwały Zarządu Śląskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego ZPN od s.

Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego ZPN od s. L.dz.292/2012 Lublin, dnia 26.06.2012 r. Kluby LZPN Szkoleniowcy drużyn klubowych Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2016/2017 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2016/2017 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są

Bardziej szczegółowo