Biuletyn. Nr 4/2012. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn. Nr 4/2012. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty"

Transkrypt

1 Biuletyn Nr 4/2012 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Listopad

2 Uchwała Nr 78/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia r w sprawie opłat na rzecz Związku. Uwzględniając uchwałę Nr V/49 z 5.IV.2009r, uchwałę Nr X/224 i X/225 z 27.IX.2012 Zarządu PZPN, uchwałę Nr 8/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN w sprawie licencji klubowych i uchwałę Nr 75/2011r Zarządu LZPN o dostosowaniu opłat do przepisów PZPN na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN aktualizuje się, uchwala i podaje do wiadomości wysokość obowiązujących opłat uiszczanych przez conków na rzecz Lubuskiego ZPN oraz OZPN w Gorzowie Wlkp. 1 Składki conkowskie utrzymuje się w dotychczasowej wysokości Conek Składka roczna I liga II liga III liga IV liga Kl "O" Kl "A" Kl "B" Kl "C" Okręgowy Związek Piłki Nożnej Lubuska Liga Juniorów Kluby Młodzieżowe (wyłącznie) Kluby Piłkarstwa Kobiecego Extra i I liga Klub Piłki Kobiet II liga Kluby Futsall Składki conkowskie wszystkie kluby województwa lubuskiego i OZPN tak jak dotychczas przekazują do 30 czerwca każdego roku na konto Lubuskiego ZPN Bank Zachodni WBK S. A. I/O Zielona Góra Nr: W opłacie powyższej mieści się składka conkowska PZPN, która LZPN corocznie przekazuje na konto PZPN. - LZPN połowę składek conkowskich od klubów północnej części województwa pomniejszoną o składki na rzecz PZ PN przekazuje przed upływem roku kalendarzowego na konto OZPN w Gorzowie W lkp. - uchwała Nr 69/09 Zarządu LZPN 2 Opłaty startowe Kluby wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek w dotychczasowej wysokości a mianowicie: Conek Składka roczna III liga IV liga Kl "O" Kl "A" Kl "B" Kl "C" Kluby Lubuskiej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych Pozostałe Kluby Juniorów

3 - Opłata startowa dotyczy każdego zespołu z tym że za zespoły młodzieżowe pobierana jest 1 opłata, za zespół w najwyższej klasie. - Bez uiszczenia opłaty startowej zespół nie może uczestniczyć w rozgrywkach. - Opłate startową pobiera LZPN, bądź OZPN nadzorujący rozgrywki danej klasy. - W przypadku III ligi opłaty startowe pobiera przemiennie LZPN lub Dolnośląski ZPN, w zależności od tego, który Związek w danym sezonie prowadzi rozgrywki III ligi. 3 1.Opłaty za przyznanie licencji klubowej obowiązujące do 31.III.2013r Klasa Drużyny Wydanie licencji na 2 lata Przedłużenie na 2 lata III liga IV liga Klasa "O" Klasa A, B, C Kluby młodzieżowe Opłaty za przyznanie licencji klubowej obowiązujące od sezonu 2013/14 Liga-klasa drużyny opłata Okres nadania licencji III liga 500 Jeden sezon rozgrywkowy IV liga 300 Jeden sezon rozgrywkowy Kluby pozostałych klas rozgrywkowych 200 Dwa sezony rozgrywkowe Opłaty licencyjne pobiera organ nadający licencje. 4 Opłaty za nadanie uprawnień zawodnikom w jednym cyklu rozgrywkowym po dostosowaniu ich wysokości do przepisów Uchwały Nr V/49 PZPN wynoszą: Przed sezonem W trakcie sezonu Od zawodnika I i II ligi Od zawodnika III ligi Od zawodnika IV ligi Od zawodnika Kl "O" Od zawodnika Kl "A" Od zawodnika Kl "B" i "C" Od zawodnika juniora 5 5 Od zawodnika trampkarza 2 2 Od zawodniczki I, II, III ligi kobiet Opłaty pobiera nadający uprawnienia LZPN lub OZPN w Gorzowie Wlkp. - Uprawnienia nie mogą być nadane bez uiszczenia opłaty i wyrównania przez klub zaległych opłat. 5 Opłaty za weryfikację boisk Kluby klasy opłata II ligi III ligi

4 IV ligi Kl "O" Kl "A" Kl "B" Kl "C" Boisko Lubuskiej Ligi Juniorów Klub Piłkarski Kobiet Opłata pobierana jest od 1 boiska najwyższej klasy rozgrywkowej niezależnie od ilości weryfikowanych boisk w danym klubie. - Opłatę pobiera Komisja weryfikująca boiska, bezpośrednio po weryfikacji 6 Opłata za wyrejestrowanie zawodników do innego Związku Piłki Noznej i uzyskanie danych o karalności Z klubu Ekstraligi 750 Z klubu I i II ligi Z klubu III ligi Z klubów klas niższych Wyrejestrowanie zawodnika do klubu innego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej i pobieranie opłat z tego tytułu należy wyłącznie do kompetencji Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. - Wyrejestrowanie zawodnika do innego klubu w lzpn nie podlega opłacie. 7 Kaucja pieniężna z tytułu protestów, bądź odwołań wnoszonych do organu prowadzącego rozgrywki bądź Związkowej Komisji Odwoławczej przy LZPN wynosi: Kluby klasy inny podmiot Rodzaj środka Kwota kaucji Odwołanie od uchwały Kom. Licencyjnej Kluby III ligi Protest Odwołanie 1000 Kluby IV ligi Protest Odwołanie 300 Kluby Kl "O" Protest Odwołanie 250 Kluby Kl "A" Protest Odwołanie 200 Kluby Kl "B" i "C" Protest Odwołanie 150 Osoby fizyczne Protest Odwołanie Kluby Młodzieżowe Odwołanie Protesty dotyczace organizacji i przebiegu zawodów ( 22 uchwały Zarządu PZPN o zasadach prowadzenia rozgrywek) muszą być dostarczone w ciągu 48 godz po zawodach lub wpisane do protokołu sędziowskiego. W przypadku oddalenia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. - Odwołania mogą być wnoszone w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wpłata kaucji nastepuje wraz z wniesieniem odwołania. 4

5 8 Opłata wniosku o zmianę terminu zawodów ożonego w czasie krótszym niż 14 dni przed datą wyznaczonych w terminarzu zawodów. III liga Niższe klasy rozgrywkowe Juniorzy młodsi W związku z obowiązywaniem powyższych uchwał, tracą moc uchwały: - uchwała Nr 19/07 z r z dot. opłat statutowych - uchwała Nr 31/07 z r dot. opłat statutowych -uchwała Nr 26/07 x r wraz z Regulaminem Komisji z r 10 Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązująca od sezonu 2012/13 z wyjatkiem 3 pkt 2 niniejszej uchwały który wchodzi w życie od sezonu 2013/14 Uchwała Nr 77/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 12. XI.2012r w sprawie ustalenia wysokości ryczałtów transferowych. Na podstawie 32 lit "f", 23 pkt Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i z upoważnienia 23 pkt 19 Uchwały Nr V/49 z 5.IV.2011r Zarządu PZPN dotyczącej ryczałtów za zawodników przyjmowanych i zwalnianych na mocy transferów przy zmianie barw klubowych ustala sie ryczałty w nastepującej wysokości: I. Transfer definitywny ( odpłatny lub nieodpłatny) Klub pozyskujący stawka Klub odstepujący stawka Do Ekstraklasy 2000 Ekstra klasa 2000 Do I ligi 1500 I liga 1500 Do II ligi 1000 II liga 1000 Do III ligi 700 III liga 700 Do IV ligi 500 IV liga 500 Do kl "O" 300 kl "O" 300 Do kl "A" 150 kl "A" 150 Do kl "B" i "C" 100 kl "B" i "C" 100 Kluby młodzieżowe samodzielne 50 Kluby młodzieżowe samodzielne 50 Ekstraklasa i I liga kobiet 200 Ekstraklasa i I liga kobiet 200 II liga kobiet 150 II liga kobiet Opłaty z tytułu zmiany barw klubowych przez zawodników amatorów i profesjonalistów kluby Ekstraklasy, I, II, III, IV ligi uiszczają na rzecz Lubuskiego ZPN, a kluby pozostałych klas rozgrywkowych na rzecz macierzystego OZPN lub Lubuskiego ZPN. Opłata za transfer zawodnika do 18 roku życia wynosić będzie jak do klubów młodzieżowych ( bez względu na klasę w jakiej gra drużyna seniorska) pod warunkiem, że klub posiada drużynę młodzieżową, w której może występować zawodnik, Naruszenie powyższej zasady powodować bedzie podjęcie sankcji dyscyplinarnych. - opłaty z tytułu przejscia zawodników wszystkich klas rozgrywkowych do i z klubów zagranicznych pobiera Lubuski Związek Piłki Nożnej 5

6 II Transfer czasowy Klub pozyskujący stawka Klub odstepujący stawka Do Ekstraklasy 1000 Ekstraklasa 1000 Do I i II ligi 700 I i II liga 700 Do III ligi 350 III liga 350 Do IV ligi 250 IV liga 250 Do kl "O" 150 kl "O" 150 Do kl "A" 100 kl "A" 100 Do kl "B" i "C" 50 kl "B" i "C" 50 Kluby młodzieżowe samodzielne Ekstraklasa i I liga kobiet 25 Kluby młodzieżowe samodzielne 100 Ekstraklasa i I liga kobiet II liga kobiet 80 II liga kobiet 80 z Opłata za transfer czasowy zawodnika do 18 roku życia wynosić będzie jak do klubów młodzieżowych ( bez względu na klasę w jakiej gra drużyna seniorska) pod warunkiem, że klub posiada drużynę młodzieżową w której może występować zawodnik) III Ryczałt za zawodnika wolnego nie związanego kontraktem, bądź umową z żadnym klubem, nie majacego też deklaracji gry amatora klub pozyskujący wpłaca na rzecz LZPN lub OZPN : Klub pozyskujący stawki Zawodnik do zespołu Ekstraklasy Zawodnik do zespołu I ligi Zawodnik do zespołu II ligi Zawodnik do zespołu III ligi Zawodnik do zespołu IV ligi Zawodnik do kl "O" Zawodnik do kl "A" Zawodnik do kl "B" i niższe Do zespołu juniorów Do pozostałych młodzieżowych Do Ekstraklasy i I ligi kobiet Bez opłat 300 Do zespołu II ligi kobiet 150 Opłata za transfer czasowy zawodnika do 18 roku życia wynosić będzie jak do klubów młodzieżowych ( bez względu na klasę w jakiej gra drużyna seniorska) pod warunkiem, że klub posiada drużynę młodzieżową w której może występować zawodnik) - Ryczałt w okreslonej wyżej wysokości klub ( pozyskujący, odstępujący, przyjmujący, zwalniający) wpłaca na konto Lubuskiego ZPN, bądź macierzystego OZPN w Gorzowie Wlkp. - Ryczałt w w/w wysokości obowiązuje na terenie działania LZPN. - Uchwała powyższa po dostosowaniu stawek ryczałtowych do postanowień uchwały Nr V/49 z 5.IV.2011r Zarządu PZPN obowiązuje z mocą od r. - Tracą moc uchwały Nr 19/07 z r i 31/07 z r Zarządu Lubuskiego ZPN i wszystkie dotychczasowe uregulowania LZPN dotyczące wysokości ryczałtów transferowych. 6

7 Uchwała Nr 80/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN z 12.XI.2012r w sprawie wysokości kar pieniężnych za przewinienia popełnione w rozgrywkach bądź w związku z rozgrywkami piłkarskimi LZPN. Na podstawie uchwały V/49 z 5.IV.2011r Zarządu PZPN, Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, Regulaminu LZPN dot rozgrywek piłkarskich oraz na podstawie 32 lit ł Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się : 1 Niniejsza uchwała normuje wyłącznie wysokość kar pieniężnych orzekanych samodzielnie bądź obok innych kar (dyskwalifikacje) przewidzianych w przepisach Regulaminu Dyscyplinarnego lub uchwałach. W/w Kary orzekają organy jurysdykcyjne LZPN, OZPN i Podokręgów za niektóre przewinienia uczestników rozgrywek na szczeblu LZPN, OZPN i Podokręgu. W sprawach nie ujętych w niniejszej uchwale stosuje się zapisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 2 a) Kary pieniężne z tytułu napomnienia zawodników ( żółte kartki) w meczach mistrzowskich Nr kartki III liga IV liga Kl O A B C Liga juniorów Trzecia Szósta Dziewiąta Jedenasta b)w meczach pucharowych siódma 100 bez względu na klasę drużyny -zawodnik ukarany karą pieniężną z tytułu żółtej kartki bez uiszczenia kary nie może uczestniczyć w kolejnych meczach. Kserokopia dowodu wpłaty winna być dostarczona organowi prowadzącemu rozgrywki, bądź doręczona sędziemu do sprawozdania przed rozpoczęciem meczu. -Związek na wniosek klubów może wprowadzić zasadę ryczałtowej opłaty za kartki. Rozliczanie kar należałoby wówczas do organu prowadzącego rozgrywki. Ryczałt musiałby być jednak wpłacany na konto LZPN, bądź OZPN przed sezonem rozgrywkowym. 3 KARY PIENIĘŻNE DLA KLUBÓW 1. a ) Za wycofanie zgłoszonej do rozgrywek drużyny po ogłoszeniu terminarza rozgrywek lub rezygnacji z dalszego uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich Seniorzy Juniorzy Młodzicy Liga III liga IV O A B i Liga Juniorzy Wszystkie klasy C juniorów pozostali kara Podstawa prawna regulamin Rozgrywek III ligi oraz IV ligi i klas niższych b) Wycofanie drużyny z meczów o Puchar Polski, bądź nie przystąpienie do rozgrywek III liga 500 IV liga 300 Kl O 200 Kl A 100 Podstawa prawna Regulamin Rozgrywek PP - LZPN 7

8 2. Zawinione opóźnienie rozpoczęcia zawodów Seniorzy Juniorzy Młodzicy Liga III liga IV O A B i C Liga juniorów Juniorzy pozostali Wszystkie klasy kara Podstawa prawna : Regulamin rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 3. Samowolne zejście drużyny z boiska przed zakończeniem meczu lub odmowa dalszej gry Seniorzy Juniorzy Liga III liga IV O A B i C Liga juniorów Juniorzy pozostali kara Podstawa prawna: regulamin Dyscyplinarny PZPN art. 71, Regulamin Rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN. 4. Nieusprawiedliwione niestawienie się na zawody. Seniorzy Juniorzy Młodzicy Liga III liga IV O A B i C Liga juniorów Juniorzy pozostali Wszystkie klasy kara Podstawa prawna: Regulamin rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN 5. Dokonanie zmiany daty lub godziny rozpoczęcia meczu bez zawiadomienia właściwego Wydziału Gier i Kolegium Sędziów, bądź bez zgody Wydziału Gier. Seniorzy Juniorzy Młodzicy Liga III IV O A B i C Wszystkie klasy Wszystkie klasy liga kara Podstawa prawna: Regulamin rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN 4 1. Nieprzygotowanie boiska przez klub z winy którego nie odbyły się zawody. III liga IV liga Kl O Pozostałe klasy Podstawa prawna: Regulamin rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN 2. Brak na zawodach opieki medycznej, noszy z obsługą, środków doraźnej pomocy niedopełnienie obowiązku wymaganego przez Regulamin Rozgrywek. III liga IV liga Kl O Pozostałe klasy Podstawa prawna : Regulamin Dyscyplinarny PZPN art. 102, nadto Regulamin Rozgrywek III ligi oraz IV ligi i klas niższych LZPN. 3. Dopuszczenie do meczu zawodnika pod obcym nazwiskiem bądź zdyskwalifikowanego, zawieszonego, nieuprawnionego. III liga IV liga Kl O A B i C Juniorzy Młodzicy Osoby funkcyjne klubu 250 Podstawa prawna : Regulamin Dyscyplinarny PZPN art. 103, nadto Regulamin Rozgrywek LZPN dot. III ligi oraz IV ligi i klas niższych. 8

9 4. Nieuregulowanie bezpośrednio po meczu należności delegowanym sędziom i obserwatorom. III liga IV liga Kl O A B i C Juniorzy Podstawa prawna: regulamin Rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN. 5. Wpisanie do składu i dopuszczenie do gry zawodnika uprawnionego ale nie legitymującego się w meczu jakimkolwiek dokumentem. III liga IV liga Kl O A B i C 80 Juniorzy Młodzicy Podstawa prawna: regulamin Rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN. 6. Niestaranne, nieczytelne względnie niewłaściwe zapisy w protokole zawodów, niedopełnienie innych obowiązków określonych w Regulaminach Rozgrywek. III liga IV liga Kl O A B i C Podstawa prawna: Regulamin Dyscyplinarny PZPN art. 102 oraz Regulamin Rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych LZPN. Juniorzy Brak służby porządkowej w ilości określonej regulaminem rozgrywek danej klasy: Od 100 do 300 Podstawa prawna: regulamin Rozgrywek III i IV ligi oraz klas niższych 5 1. Brak zabezpieczenia należytego porządku na stadionie ( przed, w czasie i po zawodach) Od 100 do 1000 Podstawa prawna: art Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. LZPN. 2. Powtórne przypadki braku zabezpieczenia należytego porządku bądź dopuszczenie do poważnego zakłócenia porządku na stadionie ( przed, w czasie i po zawodach). III IV liga Kl O A Pozostałe liga Od Od 300 do 2000 Od 200 do 1000 Od 200 do 800 od 200 do 500 Podstawa prawna: Regulamin Dyscyplinarny PZPN art Niewłaściwe zachowanie kibiców, działaczy, zawodników drużyny Klubu przyjezdnego ( wyzywanie, odpalanie rac, podżeganie do agresji, wywieszanie zakazanych transparentów) III Liga IV liga Pozostałe Od Od Od Podstawa prawna: Regulamin Dyscyplinarny PZPN art i 3 9

10 6 Wywieszanie znaków, bądź transparentów treści nacjonalistycznej, rasistowskiej, antysemickiej lub pogardliwej dla innych grup, tolerowanie ich przez organizatorów lub nieusunięcie na żądanie III Liga IV Liga Pozostałe Od Od Od Podstawa prawna: art Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN ( goście w zw. Z art i 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN). 7 Utrudnianie, bądź uniemożliwianie stawienia się zawodnika powołanego do kadry- na zajęcia lub zawody reprezentacji LZPN lub PZPN Podstawa prawna: art Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Od Podstawa Prawna: regulamin Dyscyplinarny PZPN art Publiczne podważanie decyzji sędziowskiej na stadionie przez działaczy klubowych, trenerów i osoby funkcyjne. Od Podstawa prawna: art. 70 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 9 Niesportowe, grubiańskie, wyzywające zachowanie w czasie meczu i bezpośrednio po meczu kierownika drużyny, bądź trenera, szkoleniowca czy innej osoby reprezentującej klub Od Podstawa prawna: art. 69 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 10 Prowadzenie zespołu przez trenera lub instruktora nie posiadającego ważnej licencji. Liga III Liga IV Liga Kl O Kl A I mecz zl II mecz Podstawa prawna: uchwała Nr VII/190 Zarządu PZPN, Regulamin Rozgrywek LZPN. 11 Niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych LZPN (OZPN i Podokręgów) Podstawa prawna: art. 104 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Od Podstawa prawna: art. 104 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 12 Rażące niedopełnienie, wysoce niedbałe wykonanie lub niewykonanie obowiązków określonych w Statucie LZPN, regulaminach i wytycznych organów związkowych ( PZPN, LZPN, OZPN) jeśli inne szczególne przepisy nie stanowią inaczej. Od Podstawa prawna: art. 110 Regulaminu dyscyplinarnego. 13 Co najmniej 5 zawodników jednej drużyny w jednym meczu otrzymuje ostrzeżenie ( żółte kartki) lub wykluczenie ( czerwone kartki) klub ukaranych zawodników Od Podstawa prawna: art Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 10

11 KARY PIENIĘŻNE DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW Nieterminowe (powtórne) przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji, nieczytelne sporządzenie sprawozdania Od Podstawa prawna: art Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 2. Uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów bezpośrednio po meczu zastrzeżeń kierownika bądź kapitana drużyny odnośnie udzielonych napomnień lub zastosowania wykluczenia Od Podstawa prawna: art. 83 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 3. Nieusprawiedliwione spóźnienie się lub niestawienie się na zawody Od 100 do 550 Podstawa prawna: art. 88 Regulaminu Dyscyplinarnego PZP 4. Prowadzenie zawodów bez asystentów, bez wiedzy Kolegium Sędziów lub zawinione niedokończenie zawodów Od Podstawa prawna: art. 86 i 88 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 5. Świadome pobranie ( również usiłowanie) zawyżonych należności z tyt delegacji lub przyjęcie świadczeń rzeczowych. Od Podstawa prawna: art. 93 Regulaminu dyscyplinarnego PZPN. 6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się badaniom lekarskim lub egzaminowi. Od Podstawa prawna: art. 85 Regulaminu dyscyplinarnego PZPN. 15 Zobowiązuje się Zarząd OZPN w Gorzowie Wlkp oraz Zarządy wszystkich Podokręgów Piłki Nożnej LZPN do wprowadzenia w życie postanowień niniejszej uchwały: stosowania jednolitych opłat, kar, ryczałtów i kaucji. 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że przepisy 2 i 10 uchwalone i zamieszczone w Regulaminach Rozgrywek na sezon 2012/13 obowiązują podobnie jak kary za przewinienia określone w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN od 15.VII.2012r. Uchwała Nr 81/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 12.XI.2012r w sprawie medialnej nazwy Klubu UKP Zielona Góra Uwzględniając wniosek i uchwałę Zarządu Klubu z 1.X.2012r na podstawie 32 lit r Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 1. Wyraża się zgodę na okresowe używanie przez Klub UKP Zielona Góra w celach marketingowo- reklamowych medialnej nazwy Stelmet- UKP Zielona Góra. 2. W kontaktach oficjalnych z PZPN, Lubuskim ZPN i innymi Związkami Klub jest zobowiązany używać nazwy wpisanej w Statucie i KRS. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11

12 Uchwała Nr 82/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN z 12. XI.2012 roku w sprawie powołania Wydziału Halowej Piłki Nożnej Futsal. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sympatyków piłki nożnej halowej Futsal na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 1. Powołuje się Wydział Piłki Nożnej Futsal 2. Funkcję Przewodniczącego Wydziału powierza się Rafałowi Odwrotowi, którego zadaniem jest przedstawienie Regulaminu Wydziału Futsalu oraz zgłoszenie kandydatów do Zarządu Wydziału Futsalu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 84/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN z 12.XI.2012r w sprawie wygaśnięcia conkostwa MKS Czarni Żagań. Zarząd LZPN biorąc pod uwagę, że MKS Czarni Żagań po relegowaniu z II ligi, nie uzyskał licencji do rozgrywek w III lidze, a w sezonie 2012/13 żaden z zespołów w/w klubu nie bierze udziału w rozgrywkach mistrzowskich LZPN, działając na mocy 32 Statutu LZPN oraz 15 pkt 1 ppkt 2 oraz 16 uchwały Nr V/37 z 29.IX.2012 roku ( z późniejszymi zmianami) o conkostwie: 1. Orzeka wygaśnięcie conkostwa MKS Czarni Żagań w Lubuskim ZPN i w ślad za tym automatyczne wygaśnięcie conkostwa w PZPN. 2. Zarządza doręczenie kserokopii uchwały: - Burmistrzowi Miasta w Żaganiu - PZPN Wydział Gier - Wydziałowi Gier LZPN - Podokręgowi LZPN w Żaganiu 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 85/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN z 12.XI.2012r w sprawie przyjęcia ZKS Stilon Gorzów Wlkp w poczet conków LZPN Na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN i 4 uchwały Nr V/37 z 29.IX.2000r Zarządu PZPN o conkostwie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Klubu i dołączeniu stosownych dokumentów m.in. wpisu do KRS Nr /11/179 postanawia: 1. Przyjmuje się ZKS Stilon w poczet conków LZPN i PZPN. 2. Przyjęty Klub bierze udział w rozgrywkach prowadzonych przez Lubuski ZPN. 3. Przyjęty Klub uiszcza składkę conkowską za 2012r. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Odpis uchwały otrzymują: ZKS Stilon Gorzów Wlkp, OZPN Gorzów Wlkp, Biuro LZPN. Uchwała Nr 86/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN z 12.XI.2012r o przyjęciu w poczet conków KS Nowiny Wielkie. Na podstawie 32 Statutu Lubuskiego ZPN i 4 uchwały Nr V/2000r Zarządu PZPN o conkostwie, po rozpatrzeniu wniosku Klubu i przedstawionych dokumentów i w nawiązaniu do uchwały Nr 74 Prezydium Zarządu LZPN z 5.VII.2011r postanawia się: 1. Przyjmuje się utworzoną sekcję piłki nożnej KS Nowiny Wielkie w poczet conków LZPN i PZPN. 2. Przyjęty Klub uczestniczy w rozgrywkach w sezonie 2012/13 w Klasie A. 3. Traci moc uchwała Prezydium Zarządu LZPN Nr 74 z 5.VII.2011r o zlikwidowaniu sekcji. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 12

13 Uchwała Nr 88/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN z 12.XI.2012r o organizacji imprezy Gala Piłkarska. Zarząd Lubuskiego ZPN kontynuując tradycję zobowiązuje kierownictwo Związku i Dyrektora Biura do zorganizowania w 2013r imprezy dla piłkarzy, szkoleniowców i działaczy zwanej- Gala Piłkarska. Gala ma być zorganizowana 2.II.2013r w Zielonogórskiej Palmiarni. Sprawy organizacyjne i przygotowanie imprezy zleca się Tomaszowi Zawistowskiemu Dyrektorowi Biura LZPN. Uchwała Nr 89/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 12.XI.2012 o zmianie struktur organizacji sędziowskiej. Po wysłuchaniu opinii przedstawicieli organizacji sędziowskiej i uwag conków Zarządu, działając na podstawie 32 lit. i oraz e, w związku z 58 pkt 1 lit c Statutu LZPN postanawia się: 1. Zmienia się organizację struktur sędziowskich i odwołuje się w związku z tym Zarząd OKS w Gorzowie Wlkp. oraz zarządy wszystkich podkolegiów sędziowskich 2. Nowe struktury organizacji sędziowskiej i wybór ich władz określa zatwierdzony przez Zarząd LZPN w dniu 12.XI.2012r REGULAMIN LUBUSKIEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW 3. Władze dotychczasowych terenowych struktur sędziowskich działają do czasu przeprowadzenia wyborów wg nowego REGULAMINU LUBUSKIEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW i zatwierdzeniu ich przez Zarząd LZPN. 4. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu LKS. Uchwała Nr 91/2012 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 12.XI.2012r dotycząca kosztów dojazdu sędziów na zawody piłkarskie. Uwzględniając wniosek Przewodniczącego LKS na podstawie 32 lit ł i r Statutu LZPN: 1. Przyjmuje się i zatwierdza tabele kosztów dojazdu delegowanych na mecze sędziów, obserwatorów i delegatów. 2. Uchwała Nr 15 Prezydium Zarządu z 2.XI.2012r stanowi załącznik niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 91/2012 Lubuskiego ZPN Tabela kosztów dojazdu sędziów i obserwatorów III Ligi Odległość w km Koszt dojazdu () w miejscowości 4,60 zamieszkania do 20 20, , , , , ,00 Powyżej ,00 13

14 Odległość w km w miejscowości zamieszkania Tabela kosztów dojazdu sędziów i obserwatorów na pozostałe zawody Koszty dojazdu dotychczas obowiązujące () Koszty dojazdu obowiązujące od () 4,60 * 4,60 * do 10 15,80 19, ,60 22, ,60 27,00 C, B, grupy młodzieżowe ,10 46, ,10 51,00 klasa A, Lubuska Liga Jun ,10 55,00 klasa O ,60 74, ,60 76, ,60 81, ,60 86,00 IV liga ,60 88, ,60 91, ,60 100, ,60 108, ,60 112, ,60 120,00 * 20% obowiązującej ustawowo diety UWAGA: Obowiązuje ustalanie odległości najkrótszą trasą!!! Uchwała Nr 90/2012 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 12.XI.2012r dotycząca zatwierdzenia Regulaminów LKS i Podokręgów. Na podstawie 32 lit j Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 1. Zatwierdza się Regulamin Lubuskiego Kolegium Sędziów oraz Regulamin Podokręgów Sędziów LZPN w Zielonej górze. 2. Przepisy zatwierdzonych Regulaminów zamieszczone na stronie internetowej LZPN ( zakładka LKS) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 3. Tracą moc dotychczasowe Regulaminy LKS, Kolegium Sędziów, Okręgowego Kolegium Sędziów i Podkolegiów z lutego 2010r. 14

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku W sprawie wysokości kar finansowych za przewinienia popełnione w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN, Okręgowy ZPN i Podokręgi.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 02.06.2017 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Art 1 Na podst. 32 lit. f. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 2/2015. Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku

Biuletyn. Nr 2/2015. Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku Biuletyn Nr 2/2015 Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku Styczeń 2015 Uchwała nr 6/2015 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 26.01.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 180/19/11 Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 180/19/11 Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 180/19/11 Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia 21.06.2011r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach:

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach: Uchwała nr 20/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, wnoszonych przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW KLUBY MŁODZIEŻOWE (wyłącznie) KLUBY Piłkarstwa Kobiecego Ekstra Liga i I Liga 150,00 zł KLUBY Piłkarstwa Kobiecego II Liga

WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW KLUBY MŁODZIEŻOWE (wyłącznie) KLUBY Piłkarstwa Kobiecego Ekstra Liga i I Liga 150,00 zł KLUBY Piłkarstwa Kobiecego II Liga Biuletyn Nr 2/2015. Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku Uchwała nr 6/2015 Zarządu LZPN z dnia 26.01.2015 r. W sprawie opłat na rzecz Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych oraz kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r.

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r. Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60 NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com; www.bozpn-bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2016/2017 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2016/2017 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości:

TABELA OPŁAT. Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości: Załącznik do Uchwały Nr 31/2017 Zarządu Śl. ZPN Podokręg Zabrze z dnia 26.07.2017r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r.

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r. Załącznik do Uchwały Nr 5/18/P Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia 15.06.2018r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ 43 430 SKOCZÓW ul. Sportowa 6 skr. poczt. 36 www.bozpn-bielsko.pl/podokreg-skoczow Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2016-2017 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 6/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 6/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 6/2013 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Lipiec 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Uchwała Nr 57/2013Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 27 czerwca w sprawie zmiany nazwy Klubu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2018/2019 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2018/2019 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA

I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA Załącznik do Uchwały Nr 5/2016 Zarządu Śl. ZPN Podokręg Zabrze z dnia 30.06.2016 r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2017-2018 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Na podstawie 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Opolskiego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity)

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) zm. Uchwała nr 294/Z/2015 z dnia 29.06.2015r. POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) 1.Kluby - członkowie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r.

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r. Załącznik do Uchwały nr 45/19/Z Zarządu Śl. ZPN z dnia 18.06.2019r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od 01.07.2019r.

Bardziej szczegółowo

I.. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej:

I.. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: Uchwała nr 1 z dnia 1 lipca 211 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 1.

Bardziej szczegółowo

Art 1. w Krakowie z dnia 02.10.2004 roku postanawia się, co następuje:

Art 1. w Krakowie z dnia 02.10.2004 roku postanawia się, co następuje: Uchwała nr 24/Z/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity)

TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) Rozdział I. Sankcje orzekane przez Komisję ds. Rozgrywek

Bardziej szczegółowo

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN.

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN. Uchwała nr 14 /2011 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22.07.2011r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A 1 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 20-069 LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A ZARZĄDU LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sprawie uczestnictwa klubów i zawodników w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat statutowych SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Uchwała nr 66/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat statutowych SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Uchwała nr 66/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat statutowych Na podstawie 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Opolskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013 r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwala się poniższe stawki opłat statutowych obowiązujących w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej

Uchwala się poniższe stawki opłat statutowych obowiązujących w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej UCHWAŁA NR 101/VI/2018 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIAZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 04.06.2018 w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN, w sezonie 2018/2019. Na podstawie 30, ust. e, Statutu DolZPN postanawia

Bardziej szczegółowo

Art 1. 1. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej:

Art 1. 1. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: Ekstraklasa Ekstraklasa, V Ekstraklasa PLF PLF PLF okręgowa A B C Junior Pozostałe Pozostałe Uchwała nr 9/Z/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. zm. U nr 27/2014 z 26.02.2014r. zm. U nr 35/2014 z 16.07.2014r. zm. U nr 17/2015 z 04.08.2015r. zm. U nr 137/2016 z 09.12.2016r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 1/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty

Biuletyn. Nr 1/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Biuletyn Nr 1/2015 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Styczeń 2015 Posiedzenie Zarządu Lubuskiego ZPN- Uchwały z 26.01.2015r 1. Uchwała nr 1/2015 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2019

KOMUNIKAT Nr 16/2019 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 78 1020 2313 0000 3102 0605 8707 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl.

U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. ZPN Na podstawie 32 pkt. 9 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA VIII/23/2008

UCHWAŁA VIII/23/2008 UCHWAŁA VIII/23/2008 z dnia 02.06.2008 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 4 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje. Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku

Bardziej szczegółowo

Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Futsal Ekstraliga, I i II liga

Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Futsal Ekstraliga, I i II liga UCHWAŁA NR 154/IV/2019 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIAZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.06.2019 w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN, w sezonie 2019/2020. Na podstawie 30, ust. e, Statutu DolZPN postanawia

Bardziej szczegółowo

Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Kluby klasy A, B, Juniorów i Młodzieżowe, piłki kobiecej Futsal Extraklasa, I i II liga

Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Kluby klasy A, B, Juniorów i Młodzieżowe, piłki kobiecej Futsal Extraklasa, I i II liga UCHWAŁA NR 60/VI/2017 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPN z dnia 18 czerwiec 2017 w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN w sezonie 2107/2018 Na podst. 30 i 55 Statutu Dol. ZPN postanawia się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na sezon rozgrywkowy 2009/2010

Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na sezon rozgrywkowy 2009/2010 Uchwała Nr IX/ 14/ 2009 Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej z dnia 01.06.2009 r. Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na sezon rozgrywkowy 2009/2010 Na podstawie 32 ust. 4 Statutu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2017-2018 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.05.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 173/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 7/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 7/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 7/2013 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Wrzesień 2013 1 Spis Treści: 1. Uchwała nr VIII/221 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Art 1. 1. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: Art 2.

Art 1. 1. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: Art 2. Uchwała nr 14/Z/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Art Ustala się następujące wysokości opłat:

Art. 1. Art Ustala się następujące wysokości opłat: Uchwała nr 20/Z/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 3/2009. Komunikaty, Ryczałty Sędziowskie i Uchwały Lubuskiego ZPN

Biuletyn nr 3/2009. Komunikaty, Ryczałty Sędziowskie i Uchwały Lubuskiego ZPN Biuletyn nr 3/2009 Komunikaty, Ryczałty Sędziowskie i Uchwały Lubuskiego ZPN MARZEC 2009 1 KOMUNIKAT Podaje się do wiadomości aktualny adres strony internetowej Lubuskiego ZPN: www.lzpn.org.pl oraz nowy

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z regulaminu dyscyplinarnego PZPN wg. stanu prawnego i obowiązującego od dnia r.

Wyciąg z regulaminu dyscyplinarnego PZPN wg. stanu prawnego i obowiązującego od dnia r. Wyciąg z regulaminu dyscyplinarnego PZPN wg. stanu prawnego i obowiązującego od dnia 23.02.2016r. REGULAMIN DYSCYPLINARNY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r.

Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia umowy na prowadzenie rozgrywek Na podstawie 50 pkt.1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

R E G U L A M I N Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2a Biuro Lubuskiego ZPN: tel. (68) 4528200 Wydział Gier Lubuskiego ZPN: tel./fax. (68) 4528201 www.lubuskizpn.pl

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 2/2019. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Lipiec 2019 rok

Biuletyn Nr 2/2019. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. Lipiec 2019 rok Biuletyn Nr 2/2019 Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej i Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Lipiec 2019 rok Spis treści: 1. Uchwała nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

Komunikat dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011

Komunikat dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011 Lublin, dnia 28.02.2011r. Komunikat dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011 I. KOMISJA Licencji Trenerskich Lubelskiego Z P N jest upoważniona do przyznania trenerom licencji: PZPN A, PZPN

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1/2014. Uchwały Zarządu PZPN Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn Nr 1/2014. Uchwały Zarządu PZPN Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 1/2014 Uchwały Zarządu PZPN Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty luty 2014 Spis Treści: 1. Uchwała nr XI/284 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej sezon rozgrywkowy 2017/2018

Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej sezon rozgrywkowy 2017/2018 Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej sezon rozgrywkowy 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Dolnośląskiego ZPN nr 62/VI/2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

5 Zgłoszenie do rozgrywek

5 Zgłoszenie do rozgrywek Wydział Gier i Ewidencji Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Wydział Gier przedstawia skrótowo niektóre bardzo ważne paragrafy z regulaminu MZPN. Uważamy że ponowne przypomnienie poszczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XI/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 27.10.2014 r.

KOMUNIKAT nr XI/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 27.10.2014 r. KOMUNIKAT nr XI/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 27.10.2014 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 167/Z/2014 z dnia 27.10.2014r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 3/2017. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 3/2017. Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 3/2017 Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Lubuskiego ZPN Czerwiec 2017 Spis treści: 1. Uchwała nr V/79z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/70 z dnia 21 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 3/2018 Uchwały i komunikaty Lubuskiego ZPN Grudzień 2018 rok Spis treści: 1. Uchwała nr XI/199 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu)

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu) Komisja ds. Licencji Klubowych Śląskiego ZPN W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu... Na podstawie przepisów Uchwały Zarządu PZPN X/225 z dnia 27.09.2012 roku oraz Uchwały Zarządu Śląskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Lublin dn. 21.12.2012 r. Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Zobowiązany Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IV/74 z dnia 10.04.2012 r. w sprawie licencji dla sędziów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 4/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 4/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 4/2013 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Kwiecień 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Uchwała Nr IV/128 z dnia 17 kwietnia 2013r Zarządu PZPN dot. potwierdzeń i uprawnień zawodników str

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r. Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia umowy na prowadzenie rozgrywek Na podstawie 50 pkt.1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity) t.j. U. nr IV/74 z 19.04.2012r. zm. U. nr II/72 z 20.02.2013r. zm. U. nr VII/185 z 20.06.2013r. zm. U. nr VIII/142 z 13.08.2014r. zm. U. nr VI/90 z 13.05.2015r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany

Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

1. Pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego ZPN od s.

Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego ZPN od s. L.dz.292/2012 Lublin, dnia 26.06.2012 r. Kluby LZPN Szkoleniowcy drużyn klubowych Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE SEZON: 2019 / 2020

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE SEZON: 2019 / 2020 REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE SEZON: 2019 / 2020 Warszawa / Czerwiec 2019 1. Działając na podstawie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, ustala

Bardziej szczegółowo

ANEKS. do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018

ANEKS. do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/52 z dnia 12 lipca 2002 roku. (tekst jednolity)

Uchwała nr 8/52 z dnia 12 lipca 2002 roku. (tekst jednolity) Wyciąg z uchwał Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 2014 roku dotyczących klubów i zawodników lipiec grudzień 2014 132 Uchwała nr VII/132 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty:

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Opłaty regulaminowe sezon 2017/2018 Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Lp. Opis Kwota I. Licencja Klubowa 50,00 zł 1 / 29 II. Opłaty

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej I. Postanowienie ogólne 1 Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem dyscyplinarnym Lubuskiego ZPN działającym na podstawie Statutu

Bardziej szczegółowo

ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK DLA DRUŻYN LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

R E G U L A M I N Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2a Biuro Lubuskiego ZPN: tel. (68) 4528200 Wydział Gier Lubuskiego ZPN: tel./fax. (68) 4528201 www.lubuskizpn.pl

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019

WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 I. Zmiany wprowadzone w wyniku zmiany Uchwały nr IX/140

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2016/2017 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są masową imprezą piłkarską,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.10.2012r. - 1 - Uchwała nr 153/Z/2012 w sprawie przyjęcia zasad rozliczania kosztów przejazdów sędziów, obserwatorów i delegatów

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY. Wielkopolskiego Związku. Piłki Siatkowej.

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY. Wielkopolskiego Związku. Piłki Siatkowej. WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2018/2019 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Reymonta 35, 60 791 Poznań Tel/fax

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI. Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. na sezon 2016/2017

R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI. Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. na sezon 2016/2017 R E G U L A M I N ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 Art. 1. Wstęp 1 Rozgrywki o Puchar Polski na szczeblu okręgu, zwane dalej Rozgrywkami

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 185 Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 1 Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity) t.j.u nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.u nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.u nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 14 / 2014 z dnia r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr 14 / 2014 z dnia r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr 14 / 2014 z dnia 11.02.2014r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 29 ust.1 lit. j Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej następuje: postanawia się co 1 W Regulaminie Zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

R E G U L A M I N Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2a Biuro Lubuskiego ZPN: tel. (68) 4528200 Wydział Gier Lubuskiego ZPN: tel./fax. (68) 4528201 www.lubuskizpn.pl

Bardziej szczegółowo

..., dnia r. W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu

..., dnia r. W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/225 z dnia 27.09 2012 r......., dnia... 201 r. KOMISJA ds. LICENCJI KLUBOWYCH LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ul. Filaretów 44 20-609 L U B L I N W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są masową imprezą piłkarską,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2019/2020 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań I piętro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Rusinów w piłce nożnej w sezonie 2018

Regulamin Rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Rusinów w piłce nożnej w sezonie 2018 Regulamin Rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Rusinów w piłce nożnej w sezonie 2018 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminne Stowarzyszenie LZS gm. Rusinów jest odpowiedzialne za prowadzenie rozgrywek w piłce

Bardziej szczegółowo

Spotkanie organizacyjne Klubów Zina Klasy Okręgowej grupy 1 Bytom Zabrze r.

Spotkanie organizacyjne Klubów Zina Klasy Okręgowej grupy 1 Bytom Zabrze r. Spotkanie organizacyjne Klubów Zina Klasy Okręgowej grupy 1 Bytom Zabrze 16.07.2019r. Skład Zina Klasy Okręgowej gr.1 Bytom Zabrze Piast II Gliwice SA Sośnica Gliwice KS 94 Rachowice Jedność 32 Przyszowice

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE tj. U. nr III/38 z 6.03.2008 zm. U. nr V/147 z 31.03. i 1.04. 2009 r. zm. U. nr VIII/153 z 10.08.2010 r. Uchwała nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo