Instrukcja instalacji oraz konserwacji elementów obsługi i wyświetlaczy do wind

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji oraz konserwacji elementów obsługi i wyświetlaczy do wind"

Transkrypt

1 Różne

2 Instrukcja instalacji oraz konserwacji elementów obsługi i wyświetlaczy do wind Uwagi te dotyczą elementów obsługi, wskaźników i wyświetlaczy do windy, zwanych dalej panelami. Są one dostarczane w formie paneli do kabiny, kaset wezwań i wyświetlaczy lub jako pojedyncze elementy (przyciski, wyświetlacze, itp.). Zapoznaj się uważnie z instrukcjami przed rozpoczęciem pracy. 1. Panele i komponenty przeznaczone są do montażu w windach. Uruchomienie produktów może odbywać się tylko wtedy, gdy urządzenie, w którym mają być zainstalowane, spełnia określone przepisy i wytyczne. 2. Wszystkie szczegóły techniczne, takie jak wymiary instalacji, maksymalne wartości napięcia i prądu, itp., można znaleźć w aktualnym katalogu, na etykiecie produktu i ewentualnie w instrukcji dla instalatora, instrukcji obsługi, jak również w dodatkowych arkuszach danych, które dołączane są do paneli i komponentów. 3. Panele mogą być instalowane, podłączone elektryczne, konserwowane i naprawiane tylko przez autoryzowany personel zgodnie z ogólnymi zasadami budowy windy. 4. Ważne jest, aby po zakończeniu pracy lub wychodząc z pracy personel techniczny pozostawił panele zamknięte, aby uniknąć urazów i zapobiec możliwości manipulowania przez osoby nieuprawnione. 5. Zawsze stosuj podczas instalacji lub podczas obchodzenia się z panelami rękawice ochronne. 6. Zamknij otwarte panele po zakończeniu pracy. Instalacja przez wykwalifi kowany personel 7. Przechowuj i transportuj panele i ich części, na przykład zdejmowane panele czołowe, zawsze tak, aby nie mogły się przewrócić. 8. Upewnij się, że w trakcie instalacji i podczas pracy z płytami czołowymi jest bezpieczne miejsce pracy bez ryzyka potknięcia się o panel. Układaj wszystkie panele tak, że płyta czołowa będzie pewnie podparta na leżącej za nią powierzchni 9. Wykonuj wszystkie prace na panelu tylko wtedy, gdy jest wyłączone zasilanie. 1.2

3 10. Upewnij się przed rozpoczęciem pracy, że wszystkie elementy tablicy są odłączone od prądu i zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem. 11. Przy wszystkich częściach metalowych paneli, szczególnie przy przednim panelu(ach) obowiązuje stosowanie odpowiednich środków ochronnych. 12. Podłącz wszystkie elementy panelu do nie większego napięcia niż maksymalnie dopuszczalne, zgodnie z arkuszem danych, zwłaszcza jeśli panel SCHAEFER-a przyszedł okablowany. Jeśli masz inne elementy zainstalowane w panelu lub dokonano w nim zmian, upewnij się, że wszelkie podjęto niezbędne środki w celu uniknięcia zbyt wysokich napięć dotykowych. 14. Jeśli ustalisz, że wilgoć jest wewnątrz panelu lub komponentów wówczas wyłącz natychmiast urządzenie z pracy. Niech panele całkowicie wyschną przed przygotowaniem ich do dalszej pracy lub ponownym oddaniem systemu do eksploatacji. Wymień wbudowane podzespoły gdy obecna jest w nich wilgoć. 13. Panele i wbudowane komponenty w wykonaniu standardowym nie są zabezpieczone przed wilgocią. Chroń panele a zwłaszcza zabudowane elementy przed wilgocią. Przechowuj zawsze panele w suchym miejscu. Unikaj wilgoci spowodowanej ekstremalnymi różnicami temperatur. Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia, aby woda lub inne płyny nie przedostały się do wnętrza. Łatwo i bezpiecznie za pomocą specjalnych narzędzi Instalacja! 15. Utrzymuj czystość paneli przy użyciu łagodnych środków czyszczących, bez agresywnych dodatków. Zwróć uwagę, aby środek do czyszczenia nie dostał się do wnętrza panela lub komponentów (zwłaszcza przy korzystaniu z detergentów w postaci płynnej i aerozolu). 16. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami i przepisami w zakresie obchodzenia się ze środkami czyszczącymi jak i zapobiegawczo innym ewentualnie istniejącym zagrożeniom. 1.3

4 Jakość SCHAEFERa rozpoczyna się od drobiazgów: elementy mocujące i akcesoria Jeżeli wbudowane produkty z głównych rejestrów Style i Komponenty zostaną dostarczone przez SCHAEFER-a, wszystkie elementy mocujące, części i akcesoria, w zależności od instalacji będą zainstalowane. Przy zamówieniu części-pojedyńczych / zamiennych / do samodzielnej instalacji lub wymiany, materiały i zestawy akcesoriów do montażu, o ile nie zaznaczono inaczej, nie są dostępne. SCHAEFER jakość w detalach Mocowanie 1.4

5 Nawet najlepszej jakości potrzebna jest od czasu do czasu delikatna opieka Produkty SCHAEFER-a są łatwe do konserwacji i czyszczenia. Do zabudowanych paneli sterowania, połączenia stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych / Plexiglas, zwykle wystarczające jest przetarcie wilgotną szmatką i wypolerowanie szmatką z mikrofi bry. Jeśli jeszcze potrzba skorzystać z detergentów, należy zwrócić uwagę na następujące: Nie stosować koncentratów, koncentratów do dezynfekcji i rozpuszczalników takich jak aceton, rozpuszczalnik, wszystkich rozcieńczalników tri, czystego octu, alkoholi, odplamiaczy, kleji, uszczelniaczy, olei silikonowych, detergentów zawierających cząstki cierne. Należy używać tylko środków czyszczących o średniej ph między 6 a 8 lub łagodnym środkiem alkalicznym. Nie mogą być używane kwasy i na środki na bazie chloru. Warunkiem korzystania ze środku czyszczącego jest stosowanie go zgodnie z instrukcją producenta. Powszechne w handlu detalicznym środki czyszczące mogą być użyte. Polecamy do wszystkich powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium oraz szkła i tworzyw sztucznych nasz spray do stali nierdzewnej Brilliant. Nie jest przewidziany do użycia do tworzywa sztucznego / Plexiglas, ale może tworzyć warstwę smarującą. Pielęgnacja po naciśnięciu Opieka Wskazówki dotyczące pielęgnacji patrz: 1.5

6 Narzędzia specjalne SCHAEFER-a profesjonalny montaż i demontaż od góry do dołu: narzędzia montażowe Styl 42 okrągły (009355) narzędzia montażowe Style 50 Optymalizacja montażu i demontażu produktów SCHAEFER-a jest zadaniem narzędzi specjalnych. Czy poszczególne przyciski czy cały panel montaż w ten sposób będzie pewny dla specjalisty. Szybki, prosty, ekonomiczny. (011708) Przyssawka próżniowa (005718) Narzędzia 1.6

7 Dla perfekcji prac Phillips Śrubokręt Slot Śrubokręt z rowkiem Torx Śrubokręt Dwa otwory Śrubokręt Inbus Śrubokręt Inbus Klucz narzędzie do wciskania Rozmiary i dostępności? Chętnie doradzimy. 1.7

8 Od projektu do dostawy: Dowiedz się więcej na temat produktów SCHAEFER-a Już na etapie projektowania produktu SCHAEFER bierze pod uwagę szczególne warunki środowiskowe, odpowiednie normy, którym podlegają elementy obsługi i wskazujące dźwigu, tak aby spełniały je kolejne projekty. W następnym kroku jest ustalany dobór materiałów, technologii produkcji i dostawców abu uzyskać najwyższą jakość, najbardziej nowoczesne metody i regularny monitoring. Test czasu... Poprzez wieloletnie kontakty biznesowe z liderami rynku i technologii powstały tak różnorodne i specyfi czne (dalej)opracowywane komponenty Schaefera. Kryteria takie jak niezawodność i elastyczność dostawców oprócz wielu innych czynników wpływają na ocenę i regularne audyty. Surowce i komponenty są również bardzo dokładnie sprawdzane pod kątem ich przydatności. Czy Indywidualna różnorodność na przykład tworzywa sztuczne, w zależności od zastosowania, spełniają takie kryteria jak niepalność, odporność na uderzenia, wytrzymałość i odporność na wpływy środowiska. Komponenty elektroniczne są produkowane w warunkach zabezpieczenia ESD lub przetwarzane i pakowane w celu zapewnienia niezawodności. Materiały z metalu muszą spełniać najwyższe wymagania dotyczące jakości powierzchni, aby zapewnić właściwy wygląd paneli i komponentów. Duża integracja produkcji pozwala na natychmiastową kontrolę jakości na każdym etapie produkcji i gwarantuje również wysoki stopień elastyczności w przypadku indywidualnych wyrobów i ich czasu dostawy. Poprzez regularne i dogłębne badania na wszystkich etapach rozwoju produktu w naszym laboratorium (komora powietrzna, badania udarowe, badań wytrzymałościowe, badania EMV, symulacja starzenia, testy czyszczenia i konserwacji, itp.) ustalana jest przydatność i przeprowadzana kontrola jakości. Wraz z analizą rynku, wyniki wpływają na ulepszanie produktów oraz zalecenia dotyczące stosowania. Ponadto zabezpieczamy opakowania i metody pakowania zapewnieniające kwestie jakości. Dla kolorowej stali nierdzewnej, materiałów specjalnie powlekanych, wzorzystych i anodowanego aluminium może, z przyczyn technicznych, pomimo korekty granicy wzorów, wystąpić niewielkie różnice w kolorze partii. 1.8

9 Zaprojektowany kolor do grawerowania lub lakier dla dużych powierzchni nanoszenia kolorów może zostać zdefi niowany na podstawie numerów-ral z uwzględnieniem pewnej tolerancji kolorów. W tym celu używane są tylko produkty gwarantujące wysoką wierność kolorów i odporność na działanie światła.*ze względu na technologię druku, reprodukcja kolorów w tym katalogu różni się od rzeczywistych kolorów. Filmy do wskaźników, podświetlane wskaźniki i pola mogą być pozytywne, negatywne i kolorowe. Ze względu na technologię druku możliwe są nieznaczne różnice kolorowych fi lmów w porównaniu do koloru ze specyfi kacji. Płytki dotykowe przycisków i płyty czołowe ze stali nierdzewnej, które zostały oznaczone laserem są praktycznie odporne na ścieranie. * wytrzeć miękką, suchą, czystą szmatką. Woda z dodatkami popularnych środków zazwyczaj eliminuje wszelkie zanieczyszczenia. Przed dostawą elementów stalowych SCHAEFER pokrywa je cienką warstwą ochronną. Polecamy pokrycie powierzchni ze stali nierdzewnej naszym środkiem Brilliant. Test wytrzymałości w komorze klimatycznej Do czyszczenia nie nadają się: Wszystkie rodzaje środków ściernych. Rysują one powierzchnie. Środki czyszczące z kwasami lub dodatkami alkalicznymi, kwasy do czyszczenia łazienek i środki rozpuszczające wapień. Atakują one kolory lub je nawet usuwają. Środki czyszczące do chromu srebra i mosiądzu. Usuwają tlen i atakują warstwy farby. Kwasy i sole. Oddziaływują na stal nierdzewną i usuwają kolory. Stwierdzono sporadyczną możliwość pękania i / lub złamań obudowy przycisków. Zazwyczaj może to być przypisane niewłaściwemu czyszczeniu. Nawet jednokrotne zastosowanie niewłaściwego środka może być tego przyczyną. Aktualne informacje są na stronie Do czyszczenia często wystarczy silnie * W kilku przypadkach zaobserwowano w długim okresie użytkowania wypełnienia farbą / oznakowania laserem, zużycie które wywołują niezydentyfi kowane przez nas czynnki. Kompatybilność elektromagnetyczna Ważne Aktualizacja / REWIZJA a 1.9

10 Skorzystaj z wielu atrakcyjnych narzędzi sprzedaży dla swojego marketingu Element prezentacji B 50-PAD dostępne na stronie internetowej www. ws-schaefer.de. Dostępne są również podręczniki i instrukcje (na życzenie). Szlachetna biżuteria pola EPSILON SCHAEFER wspiera Państwa własną działalność sprzedaży poprzez wiele atrakcyjnych narzędzi sprzedaży. Seria informacyjnych broszur pokazuje korzyści z produktów i rozwiązań SCHAEFER-a dla klientów. W przypadku niektórych serii są dostępne również bardziej szczegółowe foldery. Dla osobistych konsultacji są oba małe elementy prezentacji przycisków stylu 50 i stylu EPSILON a zwłaszcza idealny towarzysz - wyposażona w duże zapasy wszystkich produktów SCHAEFER-a walizka demonstracyjna. Przysłowiowa jakość SCHAEFER nie kończy się tylko na produktach, ale stanowi również główną różnicę i korzyści dla Ciebie. Element prezentacji EPSILON Kompleksowe dane techniczne zawierają różne informacje o produkcie na temat wandalizmu, EPSILON i wyświetlaczy DMD. Informacje te będą oczywiście Marketing 1.10

11 Koszulki polo z nadrukiem logo Walizka demonstracyjna System Info Lift Różnorodność funkcji i opcji produktu w poręcznej formie - w przypadku walizki demonstracyjnej SCHAEFER-a - prosta i skuteczna. W pełni przygotowana, z wtyczką do prądu, z indywidualnym logo przybliża swoim klientom próbkę wyglądu i Styli i Części. Funkcje takie jak potwierdzenie optyczne, aktywacja wyświetlaczy i sygnałów dźwiękowych potęguje wrażenie. Próbki materiałów paneli frontowych zapewnia kolejne źródło inspiracji. Walizka demonstracyjna Jakość w podróży Równie imponujący pokaz wykonacie Państwo w przypadku walizki demontracyjnej z systemem informacji multimedialnych do wind. Walizka demonstracyjna z Schaefera - idealne narzędzie w celu doradztwa, szkoleń i sukcesu sprzedaży. Walizka demonstracyjna ES-Mega/MegaBeans 1.11

12 Przekonaj się w reprezentatywnym nośniku informacji Przekonujące serie broszur 1 Innowacje 2008 (011407) 2 Firma (008960) 3 Opis produktu (011409) 4 Lift Info System (011390) 5 Modernizacje (010220) 1 VB 42 Wandalizm Przyciski (010979) Broszury wspierające sprzedaż 2 Wyświetlacze DMD (010622) 3 EPSILON (010623) Techniczne informacje o produkcie Illunova (012474) Wandalizm (010978) EPSILON (010418) 1.12

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni.

Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni. Perfekcyjne przygotowanie podłoża podstawą idealnej powierzchni. Spis treści. Rozpoznanie i ocena podłoża 4 Urządzenia i narzędzia 6 Materiały do szlifowania 8 Usuwanie rdzy 10 Wskazówki ułatwiające zakup

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 944 Wstęp Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem ułatwiającym wybór malarskiego

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel Karta Informacyjna Wydanie 20/12/2012 Numer identyfikacyjny 01 01 01 15 001 9 System System mocowania paneli dla fasad wentylowanych Construction pis systemu Zastosowanie Właściwości Badania Zestaw materiałów

Bardziej szczegółowo

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1

20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec. magazyn informacyjny WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 NR 1 - STYCZEŃ 2013 magazyn informacyjny www.kreisel.pl 20 lat minęło... Jeden system - pewna gwarancja System SycoTec WEŹ UDZIAŁ W NOWYM KONKURSIE KREISEL - ELEWACJA 2013 1 www.kreisel.pl KATEGORIE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Pełna moc. System akumulatorowy STIHL i VIKING

Pełna moc. System akumulatorowy STIHL i VIKING Pełna moc System akumulatorowy STIHL i VIKING Bezprzewodowa doskonałość: Komfortowy system akumulatorowy STIHL i VIKING Akumulator STIHL pasuje do każdego urządzenia z naszego uniwersalnego systemu akumulatorowego.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

Systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych. Zabezpiecz swoją inwestycję w energię odnawialną

Systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych. Zabezpiecz swoją inwestycję w energię odnawialną Systemy montażowe do instalacji fotowoltaicznych Zabezpiecz swoją inwestycję w energię odnawialną Systemy m Renusol GmbH innowacyjne przedsiębiorstwo posiadające słoneczną wizję Młode, dynamiczne, innowacyjne.

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza polskie budownictwo?

Dokąd zmierza polskie budownictwo? CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 5 / 2008 Dokąd zmierza polskie budownictwo? Zrób to z Lafarge Stropy i wylewki Jak działa cementownia? Od redakcji Spis treści 3. Cementujemy więzi - Wysoce

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

CZAS NA TWÓJ RUCH. Energooszczędne systemy oświetlenia Ensto

CZAS NA TWÓJ RUCH. Energooszczędne systemy oświetlenia Ensto CZAS NA TWÓJ RUCH Energooszczędne systemy oświetlenia Ensto Czas na Twój ruch SPIS TREŚCI Zaskakujące połączenie Przygotuj się na odkrycie czegoś nowego. Ta nowość to koncepcja stojąca za oświetleniem

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Środki ostrożności... 41 Problemy... 44 Dane techniczne... 45 Gwarancja i zastrzeżenia prawne... 47 POLSKI 1. ROZPOCZĘCIE Poznaj swojego Polara RS300X Polar RS300X wyświetla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Spis treści Pierwsze kroki 3 Elementy 3 Wkładanie baterii 3 Powiązywanie i podłączanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Program produkcji. Rozwiązania Albany dla każdego zastosowania

Program produkcji. Rozwiązania Albany dla każdego zastosowania Program produkcji Rozwiązania Albany dla każdego zastosowania Albany Door Systems Wynalazca szybkobieżnej bramy rolowanej Kwestią niezmiernie ważną dla przedsiębiorstwa z bogatymi tradycjami jest jego

Bardziej szczegółowo