MM4230 Concept Professional Multi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MM4230 Concept Professional Multi"

Transkrypt

1 Masomlýnek Mlynček na mäso Maszynka do mięsa Meat grinder MM4230 Concept Professional Multi CZ SK PL EN

2

3 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli spokojeni s naším výrobkem po celou dobu jeho používání. Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem. Technické parametry Napětí V~ 50/60Hz Příkon 800 W Hlučnost 90dB (A) re 1pW Doba nepřetržitého provozu (KB max.) 45 minut DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu. Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové materiály. Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku spotřebiče. Před zapnutím se přesvědčte, že jsou nástavce a příslušenství správně nasazené a upevněné, aby nemohlo dojít k uvolnění během použití. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí. Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla. Odpojte spotřebič ze zásuvky elektrického napětí, není-li používán. Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte. Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí. Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Zabraňte tomu, aby přívodní kabel volně visel přes hranu pracovní desky, kde by na něho mohly dosáhnout děti. Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí nebo na mokrém povrchu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit autorizovaným servisním střediskem. Netahejte a nepřenášejte spotřebič za přívodní kabel. Držte spotřebič stranou od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, trouby a podobně. Chraňte jej před přímým slunečním zářením, vlhkostí. Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama. Při nasazování příslušenství, během čištění nebo v případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí. Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití. Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny. Pravidelně kontrolujte spotřebič i přívodní kabel z důvodu poškození. Nezapínejte poškozený spotřebič. Vlasy, prsty nebo části oděvu držte při používání z dosahu pohyblivých částí spotřebiče. MM4230 1

4 CZ K protlačování potravin vstupním otvorem používejte vždy pěchovadlo. Nikdy neprotlačujte potraviny svými prsty, vidličkou, lžící, nožem nebo jiným předmětem. Nezasouvejte do vstupního otvoru žádné kuchyňské náčiní (lžíce, škrabky na těsto, apod.). Při manipulaci s nástavci dbejte zvýšené opatrnosti, nože jsou velmi ostré a mohou způsobit poranění. Používejte spotřebič pouze na zpracování potravin. Nevkládejte do spotřebiče kosti, chrupavky, šlachy, kůže nebo jiné tvrdé a houževnaté materiály! Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis. V případě ucpání šneku potravinou ihned vypněte motor a použijte reversní chod pro uvolnění. Při zastavení šneku potravinou hrozí spálení motoru. Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční. POPIS VÝROBKU + PŘÍSLUŠENSTVÍ 1. Pěchovadlo A 2. Miska 3. Tělo mlýnku A 4. Tlačítko pojistky pro uvolnění příslušenství 5. Tlačítko přepínání rychlostí 6. Tělo spotřebiče 7. Tlačítko zpětného chodu (REVERSE) 8. Vypínač 9. Výměnný kotouč jemný 10. Výměnný kotouč střední 11. Šnek 12. Křížový nůž 13. Výměnný kotouč hrubý 14. Matice mlýnku 15. Protlačovací kotouč 16. Nátrubek 17. Protlačovací kotouč 18. Objímka 19. Tvořítko cukroví 20. Objímka MM4230

5 CZ 21. Pěchovadlo B 22. Tělo strouhacího nástavce 23. Plátkovač na zeleninu 24. Struhadlo na zeleninu hrubé 25. Struhadlo na zeleninu jemné Velký plátkovač 27. Velké struhadlo hrubé 28. Velké struhadlo jemné 29. Víko pěchovadla 30. Velké pěchovadlo 31. Tělo velkého mlýnku Tělo odšťavovače C 33. Šnek odšťavovače 34. Nástavec 35. Matice C NÁVOD K OBSLUZE UPOZORNĚNÍ Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí před sestavováním nebo odnímáním příslušenství! Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej z hygienických důvodů otřít vlhkým hadříkem a všechny odnímatelné části umýt v teplé vodě. Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče (KB max.) je 45 minut. Pak nechte spotřebič alespoň 1 hodinu vychladnout. FUNKCE MLETÍ POTRAVIN Sestavení k funkci mletí potravin 1. Do těla mlýnku vložte šnek. 2. Na osu šneku nasaďte křížový nůž tak, aby ostří nože směřovalo ven od šneku. Přesvědčte se, že je nůž na ose šneku nasazen správně a nemůže se samostatně otáčet. 3. Zvolte výměnný kotouč s požadovanou jemností mletí. a. Jemné mletí: rybí maso, vařené maso, sekaná. b. Střední a hrubé mletí: rybí maso, zelenina, tvrdý sýr, sušené ovoce. 4. Pokud požadujete jemnější mletí, nejdříve potraviny zpracujte na mlýnku s kotoučem pro hrubé mletí a pak kotouče vyměňte za kotouč pro střední mletí a jemné mletí. Zabráníte tak ucpávání mlýnku a přetěžování motoru spotřebiče. MM4230 3

6 CZ 5. Dbejte, aby jistící zářez výměnného kotouče zapadl do čepu na těle mlýnku. 6. Dotáhněte matici mlýnku. 7. Takto sestavené tělo mlýnku připevněte k motorové jednotce. Zatlačte tělo mlýnku pod úhlem 45 k tělu motoru a otočte tělem mlýnku proti směru hodinových ručiček až na doraz, uslyšíte cvaknutí. Přezkoušejte, zda je nástavec správně upevněný a nelze ho uvolnit a sejmout bez použití tlačítka pojistky 8. Překontrolujte dotažení matice mlýnku. 9. Nasaďte misku na ústí mlýnku 10. Pod tělo mlýnku umístěte nádobu na zachytávání mletých potravin. 11. Zmražené potraviny nejdříve rozmrazte. Z masa odstraňte kosti, chrupavky, šlachy a kůži. Potraviny nakrájejte na plátky o velikosti přibližně cm. 12. Stiskem vypínače spotřebič zapněte. Do vstupního otvoru mlýnku vkládejte malé množství zpracovávaných potravin a pěchovadlem je lehce zasouvejte. Netlačte na pěchovadlo velkou silou, aby nedošlo k přetížení spotřebiče Pozor! Pokud během mletí dojde k zablokování a zastavení šneku, ihned spotřebič vypněte! Při stisku tlačítka zpětného chodu (REVERSE) se bude motor spotřebiče otáčet opačným směrem a zablokovaný šnek uvnitř mlýnku se uvolní. Pak můžete spotřebič znovu zapnout a pokračovat v mletí potravin. FUNKCE PLNĚNÍ KLOBÁS Sestavení nástavce na plnění klobás 1. Do těla mlýnku vložte šnek, plastovým zakončení dopředu. Na osu šneku nasaďte protlačovací kotouč a nátrubek na plnění klobás. Dotáhněte rukou matici mlýnku (Při sestavování dbejte na to, aby jistící zářez protlačovacího kotouče zapadl do čepu na těle mlýnku) 2. Takto sestavené tělo mlýnku připevněte k motorové jednotce. Zatlačte tělo mlýnku pod úhlem 45 k tělu motoru a otočte tělem mlýnku proti směru hodinových ručiček až na doraz, uslyšíte cvaknutí. Přezkoušejte, zda je nástavec správně upevněný a nelze ho uvolnit a sejmout bez použití tlačítka pojistky 3. Překontrolujte dotažení matice mlýnku. 4. Nasaďte misku na ústí mlýnku 5. Nyní je přístroj připraven k použití. Plnění klobás: 6. Zavažte na jednom konci střívko. Volný konec nasaďte na plnicí nátrubek. 7. Stiskem vypínače spotřebič zapněte. Dle potřeby zvolte rychlost 8. Do vstupního otvoru mlýnku vkládejte mletou směs a postupně střívko naplňujte. Netlačte na pěchovadlo velkou silou, aby nedošlo k přetížení spotřebiče. 9. Dbejte na to, abyste při plnění střívka do něho nevtlačovali vzduch. Doporučená délka jednotlivých klobás je cm. Jednotlivé klobásy zakončujte uzlem pomocí provázku. 10. Na konci můžete zbytky potravin z nástavce vytlačit vhozením několika kousků chleba. 11. Po použití vypněte spotřebič opětovným stiskem tlačítka vypínače a vypojte ho ze zásuvky elektrického napětí. 4 MM4230

7 CZ 12. Pro uvolnění nástavce z držáku příslušenství stiskněte tlačítko pojistky a současným pootočením ve směru hodinových ručiček nástavec uvolníte. 13. Pro rozložení nástavce povolte matici mlýnku. Doporučení: Vložte střívka na 10 minut do vlažné vody. Potom nahrňte střívko na nátrubek. Pokud se střívko lepí na nátrubek, navlhčete ho. FUNKCE NA PŘÍPRAVU MASOVÝCH KULIČEK Sestavení nástavce na přípravu masových kuliček 1. Do těla mlýnku vložte šnek. 2. Na osu šneku nasaďte protlačovací kotouč a objímku na přípravu masových kuliček. 3. Dbejte, aby jistící zářez protlačovacího kotouče zapadl na čep na těle mlýnku. 4. Dotáhněte matici mlýnku. 5. Takto sestavené tělo mlýnku připevněte k motorové jednotce. Zatlačte tělo mlýnku pod úhlem 45 k tělu motoru a otočte tělem mlýnku proti směru hodinových ručiček až na doraz, uslyšítte cvaknutí. Přezkoušejte, zda je nástavec správně upevněný a nelze ho uvolnit a sejmout bez použití tlačítka pojistky 6. Překontrolujte dotažení matice mlýnku. 7. Nasaďte misku na ústí mlýnku 8. Nyní je přístroj připraven k použití Pozn.: Toto příslušenství se používá bez výměnných kotoučů na mletí a bez křížového nože. Vkládejte umletou, dochucenou a dobře promíchanou masovou směs. Do vstupního otvoru mlýnku vkládejte mletou masovou směs. Netlačte na pěchovadlo velkou silou, aby nedošlo k přetížení spotřebiče. 9. Vytlačenou směs podle požadavků tvarujte. 10. Na konci můžete zbytky potravin z nástavce vytlačit vhozením několika kousků chleba. 11. Po použití vypněte spotřebič opětovným stiskem tlačítka vypínače a vypojte ho ze zásuvky elektrického napětí. 12. Pro uvolnění nástavce z držáku příslušenství stiskněte tlačítko pojistky a současným pootočením ve směru hodinových ručiček nástavec uvolníte. 13. Pro rozložení nástavce povolte matici mlýnku. MM4230 5

8 CZ FUNKCE PŘÍPRAVY CUKROVÍ Sestavení nástavce na přípravu cukroví 1. Do těla mlýnku vložte šnek. 2. Na osu šneku nasaďte protlačovací kotouč a objímku na přípravu cukroví. 3. Dbejte, aby zářez protlačovacího kotouče zapadl do čepu na těle mlýnku. 4. Dotáhněte matici mlýnku. 5. Takto sestavené tělo mlýnku připevněte k motorové jednotce. Zatlačte tělo mlýnku pod úhlem 45 k tělu motoru a otočte tělem mlýnku proti směru hodinových ručiček až na doraz, uslyšítte cvaknutí. Přezkoušejte, zda je nástavec správně upevněný a nelze ho uvolnit a sejmout bez použití tlačítka pojistky 6. Překontrolujte dotažení matice mlýnku. 7. Nasaďte misku na ústí mlýnku 8. Do matice nasuňte tvořítko na cukroví s různými tvary profilů 9. Po použití vypněte spotřebič opětovným stiskem tlačítka vypínače a vypojte ho ze zásuvky elektrického napětí. 10. Pro uvolnění nástavce z držáku příslušenství stiskněte tlačítko pojistky a současným pootočením ve směru hodinových ručiček nástavec uvolníte. 11. Pro rozložení nástavce povolte matici mlýnku. FUNKCE STROUHÁNÍ NEBO KRÁJENÍ ZELENINY Sestavení nástavce na strouhání nebo krájení zeleniny U velké sady: 1. Zvolte požadovaný nástavec na strouhání nebo krájení, vložte ho do těla strouhacího nástavce a zajistěte maticí. U malé sady: Zvolte požadovaný nástavec na strouhání nebo krájení, vložte ho do těla strouhacího nástavce. Při provozu bude na svém místě udržován automaticky vzniklým odporem strouhaných potravin. Strouhání nebo krájení zeleniny 1. Takto sestavený nástavec připevněte k motorové jednotce zatlačením pod úhlem 45 k tělu motoru a otočením proti směru hodinových ručiček až na doraz, uslyšíte cvaknutí. Přezkoušejte, zda je nástavec správně upevněný a nelze ho uvolnit a sejmout bez použití tlačítka pojistky 2. Pod tělo strouhacího nástavce umístěte nádobu na zachytávání potravin. 3. Zmražené potraviny nejdříve rozmrazte. Potraviny nakrájejte na kousky o velikosti přibližně 2 x 2 x 10 cm. 4. Stiskem vypínače spotřebič zapněte. 5. Do vstupního otvoru strouhacího nástavce vkládejte malé množství zpracovávaných potravin a pěchovadlem je lehce zasouvejte. Netlačte na pěchovadlo velkou silou, aby nedošlo k přetížení spotřebiče. 6. Po použití vypněte spotřebič opětovným stiskem tlačítka vypínače a vypojte ho ze zásuvky elektrického napětí. 7. Pro uvolnění nástavce z držáku příslušenství stiskněte tlačítko pojistky a současným pootočením ve směru hodinových ručiček nástavec uvolníte. 6 MM4230

9 CZ FUNKCE PŘÍPRAVY/VÝROBY PROTLAKU Sestavení nástavce pro přípravu/výrobu protlaku 1. Do těla mlýnku vložte šnek. 2. Na osu šneku nasaďte protlačovací kotouč a objímku na přípravu protlaku 3. Dbejte, aby výběžky protlačovacího kotouče zapadly do výřezů na těle mlýnku. 4. Zajistěte matici mlýnku 5. Nasaďte misku na ústí mlýnku 6. Takto sestavený nástavec připevněte k motorové jednotce zatlačením pod úhlem 45 k tělu motoru a otočením proti směru hodinových ručiček až na doraz, uslyšíte cvaknutí. Přezkoušejte, zda je nástavec správně upevněný a nelze ho uvolnit a sejmout bez použití tlačítka pojistky 7. Pod tělo nástavce umístěte nádobu na zachytávání protlaku. 8. Zmražené potraviny nejdříve rozmrazte. Potraviny nakrájejte na kousky o velikosti přibližně 2 x 2 cm. 9. Stiskem vypínače spotřebič zapněte. 10. Do vstupního otvoru nástavce vkládejte malé množství zpracovávaných potravin a pěchovadlem je lehce zasouvejte. Netlačte na pěchovadlo velkou silou, aby nedošlo k přetížení spotřebiče. 11. Pro regulaci intenzity odšťavnění slouží nastavovací matice umístěná na hlavní zajišťovací matici (hodnotou 0-2 zvolíte intenzitu) 12. Po použití vypněte spotřebič opětovným stiskem tlačítka vypínače a vypojte ho ze zásuvky elektrického napětí. 13. Pro uvolnění nástavce z držáku příslušenství stiskněte tlačítko pojistky a současným pootočením ve směru hodinových ručiček nástavec uvolníte. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout. Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny. Výměnné příslušenství omyjte v teplé saponátové vodě a opláchněte v čisté vodě. MM4230 7

10 CZ Povrch spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění drátěnku, abrazivní prostředky nebo rozpouštědla. Před sestavením příslušenství nechte všechny části uschnout. Výměnné kotouče a křížový nůž po umytí natřete rostlinným olejem, abyste zabránili rzi nebo oxidaci povrchu. TIPY Přívodní kabel je možné uchovávat v úložném prostoru umístěném ve spodní části spotřebiče V případě ucpání šneku potravinou ihned vypněte motor a použijte reversní chod pro uvolnění. Při zastavení šneku potravinou hrozí spálení motoru. Pomocí přepínače rychlostí si můžete zvolit optimální rychlost při využití různých nástavců. Pěchovadlo je duté, může sloužit k uchovávání dalších součástí nástavců. SERVIS Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný servis. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů. Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu. Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci. Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti: Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. 8 MM4230

11 SK POĎAKOVANIE Ďakujeme vám, že ste si kúpili výrobok značky Concept, a želáme vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celý čas jeho používania. Pred prvým použitím si pozorne preštudujte celý návod na obsluhu, a potom si ho uschovajte. Zabezpečte, aby aj ostatné osoby, ktoré budú manipulovať s výrobkom, boli oboznámené s týmto návodom. Napätie Príkon Hlučnosť Technické parametre Doba nepretržitej prevádzky (KB max.) Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto spotrebiča je 90 db(a), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhĺadom na referenèný akustický výkon 1 pw. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: V~ 50/60 Hz 800 W 90dB (A) re 1pW 45 minút Nepoužívajte spotrebič inak, než je opísané v tomto návode. Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály. Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na typovom štítku spotrebiča. Pred zapnutím sa presvedčte, že sú nadstavce a príslušenstvo správne nasadené a upevnené, aby nemohlo dôjsť k uvoľneniu počas použitia. Nenechávajte spotrebič bez dozoru pokým je zapnutý, prípadne zapojený do zásuvky elektrického napätia. Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch, bokom od iných zdrojov tepla. Vypojte spotrebič zo zásuvky elektrického napätia, ak sa nepoužíva. Pri vypájaní zo zásuvky elektrického napätia spotrebič nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku a ťahom ju vypojte. Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, keď sa spotrebič používa v blízkosti detí. Nedovoľte, aby sa spotrebič používal ako hračka. Zabráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu pracovnej dosky, kde by naň mohli dosiahnuť deti. Nepoužívajte spotrebič vo vonkajšom prostredí alebo na mokrom povrchu, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte iné príslušenstvo, než je odporúčané výrobcom. Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, chybu dajte ihneď odstrániť v autorizovanom servisnom stredisku. Spotrebič neprenášajte a neťahajte za prívodný kábel. Spotrebič umiestnite bokom od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou. Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami. Pri nasadzovaní príslušenstva, počas čistenia alebo v prípade poruchy spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia. Spotrebič je vhodný len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie. Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny. Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel, aby ste odhalili možné poškodenie. Poškodený spotrebič nezapínajte. MM4230 9

12 SK Vlasy, prsty alebo časti odevu majte pri používaní mimo dosahu pohyblivých častí spotrebiča. Na pretláčanie potravín plniacim otvorom používajte vždy zatláčadlo. Nikdy nepretláčajte potraviny svojimi prstami, vidličkou, lyžicou, nožom alebo iným predmetom. Do plniaceho otvoru nezasúvajte žiadne kuchynské náradie (lyžice, škrabky na cesto a pod.). Pri manipulácii s nadstavcami dbajte na zvýšenú opatrnosť, nože sú veľmi ostré a môžu spôsobiť poranenie. Používajte spotrebič iba na spracovanie potravín. Nevkladajte do spotrebiča kosti, chrupavky, šľachy, kože alebo iný tvrdý a húževnatý materiál! Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis. V prípade upchatia slimáka potravinou ihneď vypnite motor, a na uvoľnenie použite reverzný chod. Pri zastavení slimáka kvôli upchatiu potravinou hrozí spálenie motora. Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná. POPIS VÝROBKU + PRÍSLUŠENSTVO 1. Zatláčadlo A 2. Miska 3. Telo mlynčeka A 4. Tlačidlo poistky na uvoľnenie príslušenstva 5. Tlačidlo prepínania rýchlosti 6. Telo spotrebiča 7. Tlačidlo spätného chodu (REVERSE) 8. Vypínač 9. Výmenný kotúč jemný 10. Výmenný kotúč stredný 11. Slimák 12. Krížový nôž 13. Výmenný kotúč hrubý 14. Matica mlynčeka 15. Pretláčací kotúč 16. Nátrubok 17. Pretláčací kotúč 18. Objímka 19. Tvarovač pečiva 20. Objímka MM4230

13 SK 21. Zatláčadlo B 22. Telo strúhacieho nadstavca 23. Plátkovač na zeleninu 24. Strúhadlo na zeleninu hrubé 25. Strúhadlo na zeleninu jemné Veľký plátkovač 27. Veľké strúhadlo hrubé 28. Veľké strúhadlo jemné 29. Veko zatláčadla 30. Veľké zatláčadlo 31. Telo veľkého mlynčeka Telo odšťavovača C 33. Slimák odšťavovača 34. Nadstavec 35. Matica C NÁVOD NA OBSLUHU UPOZORNENIE Pred skladaním alebo odnímaním príslušenstva vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia! Skôr ako uvediete nový spotrebič do prevádzky, mali by ste ho z hygienických dôvodov utrieť vlhkou handričkou a všetky odnímateľné časti umyť v teplej vode. Maximálny čas nepretržitej prevádzky spotrebiča (KBmax) je 45 minút. Potom nechajte spotrebič aspoň 1 hodinu vychladnúť. FUNKCIA MLETIA POTRAVÍN Zostavenie k funkcii mletia potravín 1. Do tela mlynčeka vložte slimák. 2. Na os slimáka nasaďte krížový nôž tak, aby jeho ostrie smerovalo von od slimáka. Presvedčte sa, že je nôž na osi slimáka nasadený správne a nemôže sa samostatne otáčať. 3. Zvoľte výmenný kotúč s požadovanou jemnosťou mletia. a. Jemné mletie: rybacie mäso, varené mäso, sekaná. b. Stredné a hrubé mletie: rybacie mäso, zelenina, tvrdý syr, sušené ovocie. 4. Ak požadujete jemnejšie mletie, potraviny najskôr spracujte na mlynčeku s kotúčom na hrubé mletie a potom kotúč vymeňte za kotúč na stredné a jemné mletie. Zabránite tak upchávaniu mlynčeka a preťažovaniu motora spotrebiča. MM

14 SK 5. Dbajte na to, aby istiaci zárez výmenného kotúča zapadol do čapu na tele mlynčeka. 6. Dotiahnite maticu mlynčeka. 7. Takto zostavené telo mlynčeka pripevnite k motorovej jednotke. Zatlačte telo mlynčeka pod uhlom 45 k telu motora a otočte telom mlynčeka proti smeru chodu hodinových ručičiek až na doraz, budete počuť cvaknutie. Vyskúšajte, či je nadstavec správne upevnený a nie je možné ho uvoľniť a odobrať bez použitia tlačidla poistky. 8. Skontrolujte dotiahnutie matice mlynčeka. 9. Nasaďte misku na ústie mlynčeka. 10. Pod telo mlynčeka umiestnite nádobu na zachytávanie mletých potravín. 11. Zmrazené potraviny najskôr rozmrazte. Z mäsa odstráňte kosti, chrupavky, šľachy a kožu. Potraviny nakrájajte na plátky s veľkosťou približne 2 x 2 x 10 cm. 12. Stlačením vypínača zapnite spotrebič. Do plniaceho otvoru mlynčeka vkladajte malé množstvo spracovaných potravín a zatláčadlom ich zľahka posúvajte. Netlačte na zatláčadlo veľkou silou, aby sa spotrebič nepreťažil. Pozor! Ak počas mletia dôjde k zablokovaniu a zastaveniu slimáka, spotrebič ihneď vypnite! Pri stlačení tlačidla spätného chodu (REVERSE) sa bude motor spotrebiča otáčať opačným smerom a zablokovaný slimák sa vnútri mlynčeka uvoľní. Potom môžete spotrebič znova zapnúť a pokračovať v mletí potravín. FUNKCIA PLNENIA KLOBÁS Zostavenie nadstavca na plnenie klobás 1. Do tela mlynčeka vložte slimák, plastovým zakončením dopredu. Na os slimáka nasaďte pretláčací kotúč a nátrubok na plnenie klobás. Dotiahnite rukou maticu mlynčeka (pri zostavovaní dbajte na to, aby istiaci zárez pretláčacieho kotúča zapadol do čapu na tele mlynčeka). 2. Takto zostavené telo mlynčeka pripevnite k motorovej jednotke. Zatlačte telo mlynčeka pod uhlom 45 k telu motora a otočte telom mlynčeka proti smeru chodu hodinových ručičiek až na doraz, budete počuť cvaknutie. Vyskúšajte, či je nadstavec správne upevnený a nie je možné ho uvoľniť a odobrať bez použitia tlačidla poistky. 3. Skontrolujte dotiahnutie matice mlynčeka. 4. Nasaďte misku na ústie mlynčeka. 5. Teraz je prístroj pripravený na použitie. Plnenie klobás: 6. Črievko na jednom konci zaviažte. Voľný koniec nasaďte na plniaci nátrubok. 7. Stlačením vypínača zapnite spotrebič. Podľa potreby zvoľte rýchlosť. 8. Do plniaceho otvoru mlynčeka vkladajte mletú zmes a postupne napĺňajte črievko. Netlačte na zatláčadlo veľkou silou, aby sa spotrebič nepreťažil. 9. Dbajte na to, aby ste pri plnení do črievka nevtláčali vzduch. Odporúčaná dĺžka jednotlivých klobás je cm. Jednotlivé klobásy zakončujte uzlom pomocou špagátika. 10. Na konci môžete zvyšky potravín z nadstavca vytlačiť vhodením niekoľkých kúskov chleba. 11. Po použití vypnite spotrebič opätovným stlačením tlačidla vypínača a vypojte ho zo zásuvky elektrického napätia. 12 MM4230

15 SK 12. Na uvoľnenie nadstavca z držiaka príslušenstva stlačte tlačidlo poistky a súčasným pootočením v smere chodu hodinových ručičiek nadstavec uvoľnite. 13. Na rozloženie nadstavca povoľte maticu mlynčeka. Odporúčanie: Vložte črievka na 10 minút do vlažnej vody. Potom nasuňte črievko na nátrubok. Ak sa črievko lepí na nátrubok, navlhčite ho. FUNKCIA NA PRÍPRAVU MÄSOVÝCH GULIEK Zostavenie nadstavca na prípravu mäsových guliek 1. Do tela mlynčeka vložte slimák. 2. Na os slimáka nasaďte pretláčací kotúč a objímku na prípravu mäsových guliek. 3. Dbajte na to, aby istiaci zárez pretláčacieho kotúča zapadol do čapu na tele mlynčeka. 4. Dotiahnite maticu mlynčeka. 5. Takto zostavené telo mlynčeka pripevnite k motorovej jednotke. Zatlačte telo mlynčeka pod uhlom 45 k telu motora a otočte telom mlynčeka proti smeru chodu hodinových ručičiek až na doraz, budete počuť cvaknutie. Vyskúšajte, či je nadstavec správne upevnený a nie je možné ho uvoľniť a odobrať bez použitia tlačidla poistky. 6. Skontrolujte dotiahnutie matice mlynčeka. 7. Nasaďte misku na ústie mlynčeka. 8. Teraz je prístroj pripravený na použitie. Pozn.: Toto príslušenstvo sa používa bez výmenných kotúčov na mletie a bez krížového noža. Vkladajte pomletú, dochutenú a dobre premiešanú mäsovú zmes. Do plniaceho otvoru mlynčeka vkladajte mletú mäsovú zmes. Netlačte na zatláčadlo veľkou silou, aby sa spotrebič nepreťažil. 9. Vytlačenú zmes tvarujte podľa požiadaviek. 10. Na konci môžete zvyšky potravín z nadstavca vytlačiť vhodením niekoľkých kúskov chleba. 11. Po použití vypnite spotrebič opätovným stlačením tlačidla vypínača a vypojte ho zo zásuvky elektrického napätia. 12. Na uvoľnenie nadstavca z držiaka príslušenstva stlačte tlačidlo poistky a súčasným pootočením v smere chodu hodinových ručičiek nadstavec uvoľnite. 13. Na rozloženie nadstavca povoľte maticu mlynčeka. MM

16 SK FUNKCIA PRÍPRAVY PEČIVA Zostavenie nadstavca na prípravu pečiva 1. Do tela mlynčeka vložte slimák. 2. Na os slimáka nasaďte pretláčací kotúč a objímku na prípravu pečiva. 3. Dbajte na to, aby zárez pretláčacieho kotúča zapadol do čapu na tele mlynčeka. 4. Dotiahnite maticu mlynčeka. 5. Takto zostavené telo mlynčeka pripevnite k motorovej jednotke. Zatlačte telo mlynčeka pod uhlom 45 k telu motora a otočte telom mlynčeka proti smeru chodu hodinových ručičiek až na doraz, budete počuť cvaknutie. Vyskúšajte, či je nadstavec správne upevnený a nie je možné ho uvoľniť a odobrať bez použitia tlačidla poistky. 6. Skontrolujte dotiahnutie matice mlynčeka. 7. Nasaďte misku na ústie mlynčeka. 8. Do matice nasuňte tvarovač pečiva s rôznymi tvarmi profilov. 9. Po použití vypnite spotrebič opätovným stlačením tlačidla vypínača a vypojte ho zo zásuvky elektrického napätia. 10. Na uvoľnenie nadstavca z držiaka príslušenstva stlačte tlačidlo poistky a súčasným pootočením v smere chodu hodinových ručičiek nadstavec uvoľnite. 11. Na rozloženie nadstavca povoľte maticu mlynčeka. FUNKCIA STRÚHANIA ALEBO KRÁJANIA ZELENINY Zostavenie nadstavca na strúhanie alebo krájanie zeleniny Pri veľkej súprave: 1. Zvoľte požadovaný nadstavec na strúhanie alebo krájanie, vložte ho do tela strúhacieho nadstavca a zaistite maticu. Pri malej súprave: Zvoľte požadovaný nadstavec na strúhanie alebo krájanie, vložte ho do tela strúhacieho nadstavca. Pri prevádzke ho bude na jeho mieste udržiavať automaticky vzniknutý odpor strúhaných potravín. Strúhanie alebo krájanie zeleniny 1. Takto zostavený nadstavec pripevnite k motorovej jednotke jeho zatlačením pod uhlom 45 k telu motora a otočením proti smeru chodu hodinových ručičiek až na doraz, budete počuť cvaknutie. Vyskúšajte, či je nadstavec správne upevnený a nie je možné ho uvoľniť a odobrať bez použitia tlačidla poistky. 2. Pod telo strúhacieho nadstavca umiestnite nádobu na zachytávanie potravín. 3. Zmrazené potraviny najskôr rozmrazte. Potraviny nakrájajte na kúsky s veľkosťou približne 2 x 2 x 10 cm. 4. Stlačením vypínača zapnite spotrebič. 5. Do plniaceho otvoru strúhacieho nadstavca vkladajte malé množstvo spracovávaných potravín a zatláčadlom ich zľahka posúvajte. Netlačte na zatláčadlo veľkou silou, aby sa spotrebič nepreťažil. 6. Po použití vypnite spotrebič opätovným stlačením tlačidla vypínača a vypojte ho zo zásuvky elektrického napätia. 7. Na uvoľnenie nadstavca z držiaka príslušenstva stlačte tlačidlo poistky a súčasným pootočením v smere chodu hodinových ručičiek nadstavec uvoľnite. 14 MM4230

17 SK FUNKCIA VÝROBY PRETLAKU Zostavenie nadstavca na prípravu/výrobu pretlaku 1. Do tela mlynčeka vložte slimák. 2. Na os slimáka nasaďte pretláčací kotúč a objímku na prípravu pretlaku. 3. Dbajte na to, aby výbežky pretláčacieho kotúča zapadli do výrezov na tele mlynčeka. 4. Zaistite maticu mlynčeka. 5. Nasaďte misku na ústie mlynčeka. 6. Takto zostavený nadstavec pripevnite k motorovej jednotke jeho zatlačením pod uhlom 45 k telu motora a otočením proti smeru chodu hodinových ručičiek až na doraz, budete počuť cvaknutie. Vyskúšajte, či je nadstavec správne upevnený a nie je možné ho uvoľniť a odobrať bez použitia tlačidla poistky. 7. Pod telo nadstavca umiestnite nádobu na zachytávanie pretlaku. 8. Zmrazené potraviny najskôr rozmrazte. Potraviny nakrájajte na kúsky s veľkosťou približne 2 x 2 cm. 9. Stlačením vypínača zapnite spotrebič. 10. Do plniaceho otvoru nadstavca vkladajte malé množstvo spracovávaných potravín a zatláčadlom ich zľahka posúvajte. Netlačte na zatláčadlo veľkou silou, aby sa spotrebič nepreťažil. 11. Na reguláciu intenzity odšťavenia slúži nastavovacia matica umiestnená na hlavnej zaisťovacej matici (stupňom 0 2 zvolíte intenzitu) 12. Po použití vypnite spotrebič opätovným stlačením tlačidla vypínača a vypojte ho zo zásuvky elektrického napätia. 13. Na uvoľnenie nadstavca z držiaka príslušenstva stlačte tlačidlo poistky a súčasným pootočením v smere chodu hodinových ručičiek nadstavec uvoľnite. ČISTENIE A ÚDRŽBA Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, vypojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte vychladnúť. Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny. Výmenné príslušenstvo umyte v teplej vode so saponátom a opláchnite v čistej vode. MM

18 SK Povrch spotrebiča čistite vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte drôtenku, abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá. Pred poskladaním príslušenstva nechajte všetky časti uschnúť. Výmenné kotúče a krížový nôž po umytí natrite rastlinným olejom, aby ste zabránili hrdzaveniu alebo oxidácii povrchu. TIPY Prívodný kábel možno uschovávať v úložnom priestore umiestnenom v spodnej časti spotrebiča. V prípade upchatia slimáka potravinou ihneď vypnite motor, a na uvoľnenie použite reverzný chod. Pri zastavení slimáka kvôli upchatiu potravinou hrozí spálenie motora. Pomocou prepínača rýchlostí si môžete zvoliť optimálnu rýchlosť pri využití rôznych nástavcov. Zatláčadlo je duté, môže slúžiť na uchovávanie ďalších častí nadstavcov. SERVIS Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať odborný servis. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov. - Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu. - Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu. Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti: Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné zaniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. 16 MM4230

19 PL PODZIĘKOWANIE Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu pełnej satysfakcji przez cały czas jego użytkowania. Przed pierwszym użyciem, należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Prosimy zapewnić, aby także pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją. Napięcie Pobór mocy Głośność Maks. czas nieprzerwanej pracy Parametry techniczne UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: V~ 50/60Hz 700 W 90dB (A) re 1pW 45 minut Nie należy używać urządzenia w sposób inny, niż podano w niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania i wyjąć materiały marketingowe. Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Przed włączeniem maszynki należy przekonać się, czy akcesoria zostały właściwie zamontowane i zamocowane, aby zapobiec ich poluzowaniu w czasie pracy urządzenia. Jeżeli urządzenie jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego, nie należy pozostawiać go bez nadzoru. Urządzenie powinno być umieszczone wyłącznie na stabilnych powierzchniach, odpornych na działanie wysokich temperatur, z dala od innych źródeł ciepła. Kiedy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć zasilanie. Wyłączając urządzenie z gniazdka, nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę i za nią pociągnąć. Urządzenie należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Należy korzystać z urządzenia poza ich zasięgiem. Jeżeli w trakcie pracy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Urządzenia nie należy używać jako zabawki. Należy uważać, aby przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu lub płyty kuchennej grozi to ściągnięciem urządzenia przez dzieci. Urządzenia nie należy używać na zewnątrz ani stawiać go na mokrych powierzchniach - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta. Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, naprawę usterki należy bezzwłocznie zlecić autoryzowanemu serwisowi. Nie należy przemieszczać urządzenia, ciągnąc je lub przenosząc za przewód zasilający. Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki i tym podobne. Należy chronić je przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wilgocią. Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami. Podczas montażu akcesoriów, czyszczenia urządzenia lub w przypadku awarii należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego. Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Należy regularnie kontrolować urządzenie i przewód zasilający pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie należy włączać uszkodzonego urządzenia. Należy uważać, aby podczas pracy urządzenia trzymać włosy, palce lub części odzieży poza zasięgiem jego ruchomych części. Do przeciskania żywności przez otwór do napełniania należy zawsze używać popychacza. Do przeciskania MM

20 PL pokarmów nie wolno używać palców, widelców, łyżek, noży ani innych przedmiotów. W otwór do napełniania nie należy wsuwać żadnych przyborów kuchennych (łyżek, łopatek do ciasta itp.). Manipulując nasadkami, należy zachowywać szczególną ostrożność, noże są bardzo ostre i mogą spowodować zranienie. Urządzenie powinno być używane tylko do żywności. Nie należy wkładać do maszynki kości, chrząstek, ścięgien, skór lub innych przedmiotów z twardych i opornych materiałów! Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. W tym celu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. W przypadku zablokowania ślimaka żywnością należy natychmiast wyłączyć silnik i włączyć odwrotny kierunek pracy w celu odblokowania ślimaka. Zablokowanie ślimaka żywnością grozi spaleniem silnika. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta, ewentualne naprawy nie będą uznawane jako gwarancyjne. OPIS PRODUKTU + AKCESORIA 1. Popychacz A 2. Miska 3. Korpus maszynki A 4. Przycisk zabezpieczenia luzującego zamontowane akcesoria 5. Przycisk zmiany prędkości 6. Korpus urządzenia 7. Przycisk biegu wstecznego (REVERSE) 8. Wyłącznik 9. Tarcza wymienna drobna 10. Tarcza wymienna średnia 11. Ślimak 12. Nóż krzyżowy 13. Tarcza wymienna gruba 14. Nakrętka maszynki 15. Sitko maszynki 16. Króciec 17. Sitko maszynki 18. Obejma 19. Nasadka do tworzenia ciastek 20. Obejma MM4230

21 PL 21. Popychacz B 22. Korpus nasadki trącej 23. krajalnica do warzyw 24. Tarka do warzyw gruba 25. Tarka do warzyw drobna Krajalnica gruba 27.Tarka duża gruba 28. Tarcza duża drobna 29. Pokrywa popychacza 30.Popychacz duży 31. Korpus maszynki duży Korpus urządzenia C 33. Ślimak urządzenia 34. Nasadka 35. Nakrętka C INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu akcesoriów należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka! Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy, ze względów higienicznych, przetrzeć je z zewnątrz wilgotną szmatką, a wszystkie wyjmowane części umyć w ciepłej wodzie. Maksymalny czas nieprzerwanej pracy urządzenia (KB maks.) wynosi 45 minut. Następnie należy odczekać przynajmniej 1 godzinę, dopóki urządzenie nie wystygnie. FUNKCJA MIELENIA ŻYWNOŚCI Montaż do funkcji mielenia żywności 1. Do korpusu młynka należy włożyć ślimak. 2. Na osi ślimaka osadzić nóż krzyżowy w taki sposób, aby ostrze noża skierowane było na zewnątrz od ślimaka. Należy sprawdzić, czy nóż może się samodzielnie obracać na osi ślimaka, jest wówczas właściwie zamontowany. 3. Wybierz tarczę wymienną o odpowiedniej średnicy. a. Mielenie drobne: ryby, gotowane mięso, mielone mięso. b. Mielenie średnie i grube: ryby, warzywa, ser żółty, suszone owoce. 4. Aby uzyskać drobno zmieloną żywność należy wstępnie rozdrobnić ją przy użyciu tarczy do mielenia grubego, a następnie wymienić tarczę na średnią i drobną. Można w ten sposób zapobiec zatkaniu się maszynki i przeciążeniu silnika urządzenia. MM

22 PL 5. Należy zadbać, aby otwór tarczy pasował do wypustek na korpusie maszynki. 6. Następnie należy dokręcić nakrętkę maszynki. 7. W ten sposób zmontowany korpus maszynki należy zamocować do części silnikowej urządzenia. Należy nałożyć korpus maszynki pod kątem 45 do części silnikowej i przekręcić do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie słychać kliknięcie. Należy sprawdzić, czy nasadka jest właściwie zamocowana i czy nie jest możliwe jej zluzowanie lub zdjęcie bez użycia przycisku zabezpieczenia 8. Należy sprawdzić dokręcenie nakrętki maszynki. 9. Osadzić miskę na ujściu maszynki 10. Pod korpusem maszynki należy umieścić pojemnik, do którego będzie wpadać zmielona żywność. 11. Zmrożoną żywność należy najpierw rozmrozić. Z mięsa należy usunąć kości, chrząstki, ścięgna i skóry. Żywność należy pokroić na płaty o wielkości mniej więcej 2 x 2 x 10 cm. 12. Następnie należy włączyć urządzenie poprzez naciśnięcie wyłącznika. Do otworu maszynki należy wkładać żywność w małych ilościach, popychając ją lekko popychaczem. Nie należy naciskać popychacza z dużą siłą mogłoby to spowodować przeciążenie urządzenia. Uwaga! Jeżeli podczas mielenia nastąpi zablokowanie i zatrzymanie ślimaka, należy natychmiast wyłączyć urządzenie! Po naciśnięciu przycisku biegu wstecznego (REVERSE), silnik urządzenia będzie obracał się w odwrotnym kierunku, a zablokowany ślimak wewnątrz maszynki zwolni się. Teraz można ponownie włączyć urządzenie i kontynuować mielenie żywności. FUNKCJA FASZEROWANIA KIEŁBAS Montaż nasadki do faszerowania kiełbas 1. Do korpusu maszynki włożyć ślimak, plastikową końcówką do przodu. Na osi ślimaka osadzić tarczę oraz króciec do faszerowania kiełbas. Dokręcić ręką nakrętkę maszynki (Przy montażu należy pamiętać, by nacięcia tarczy pasowały do wypustek na korpusie maszynki) 2. W ten sposób zmontowany korpus maszynki należy zamocować do części silnikowej urządzenia. Należy nałożyć korpus młynka pod kątem 45 do części silnikowej i przekręcić korpus do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie słychać kliknięcie. Należy sprawdzić, czy nasadka jest właściwie zamocowana i czy nie jest możliwe jej zluzowanie lub zdjęcie bez użycia przycisku zabezpieczenia 3. Należy sprawdzić dokręcenie nakrętki maszynki. 4. Osadzić miskę na ujściu maszynki 5. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia. Faszerowanie kiełbas: 6. Związać jeden koniec jelita do kiełbasy. Otwarty koniec naciągnąć na króciec do napełniania. 7. Następnie włączyć urządzenie poprzez naciśnięcie wyłącznika. Dostosować prędkość według potrzeby 8. Do otworu wejściowego maszynki należy wkładać zmieloną mieszankę, stopniowo napełniając w ten sposób jelito. Nie należy naciskać popychacza z dużą siłą mogłoby to spowodować przeciążenie urządzenia. 9. Należy zadbać o to, aby przy napełnianiu jelita nie wciskać do środka powietrza. Zalecana długość kiełbasy wynosi cm. Każdą kiełbasę należy związać przy pomocy sznurka. 10. Po zakończeniu mielenia można wycisnąć resztki żywności z nasady, wrzucając kilka kawałków chleba. 11. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku wyłącznika i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 20 MM4230

23 PL 12. Aby zluzować nasadkę z uchwytu wyposażenia, należy nacisnąć przycisk zabezpieczenia i równocześnie przekręcić nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 13. Aby zdemontować nasadkę, należy zluzować nakrętkę maszynki. Zalecenia: Jelita do kiełbasy umieścić na 10 minut w letniej wodzie. Następnie naciągnąć jelito na króciec. Jeżeli jelito przykleja się do króćca należy lekko go zwilżyć. FUNKCJA PRZYGOTOWANIA KULEK MIĘSNYCH Montaż nasadki do przygotowania kulek mięsnych 1. Do korpusu młynka należy włożyć ślimak. 2. Na osi ślimaka należy osadzić tarczę oraz obejmę do przygotowania kulek mięsnych. 3. Należy zadbać, aby otwór tarczy pasował do wypustek na korpusie maszynki. 4. Następnie należy dokręcić nakrętkę maszynki. 5. W ten sposób zmontowany korpus maszynki należy zamocować do części silnikowej urządzenia. Należy nałożyć korpus młynka pod kątem 45 do części silnikowej i przekręcić korpus do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie słychać kliknięcie. Należy sprawdzić, czy nasadka jest właściwie zamocowana i czy nie jest możliwe jej zluzowanie lub zdjęcie bez użycia przycisku zabezpieczenia 6. Należy sprawdzić dokręcenie nakrętki maszynki. 7. Miskę należy osadzić na ujściu maszynki 8. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia Uwaga: Tych akcesoriów używa się bez zamontowanych sitek wymiennych do mielenia i bez noża krzyżowego. Do maszynki należy wkładać zmieloną, dobrze wymieszaną mieszankę, odpowiednio doprawioną do smaku. Do otworu wejściowego maszynki należy wkładać zmieloną mieszankę. Nie należy naciskać popychacza z dużą siłą mogłoby to spowodować przeciążenie urządzenia. 9. Wyciśniętej mieszance należy nadać odpowiedni kształt. 10. Po zakończeniu mielenia można wycisnąć resztki żywności z nasady, wrzucając kilka kawałków chleba. 11. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku wyłącznika i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 12. Aby zluzować nasadkę z uchwytu wyposażenia, należy nacisnąć przycisk zabezpieczenia i równocześnie przekręcić nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 13. Aby zdemontować nasadkę, należy zluzować nakrętkę maszynki. MM

24 PL FUNKCJA PRZYGOTOWANIA CIASTEK Montaż nasadki do przygotowania ciastek 1. Do korpusu młynka należy włożyć ślimak. 2. Na osi ślimaka należy osadzić tarczę do przeciskania oraz obejmę do przygotowania ciastek. 3. Należy zadbać, aby otwór tarczy pasował do wypustek na korpusie maszynki. 4. Następnie należy dokręcić nakrętkę maszynki. 5. W ten sposób zmontowany korpus maszynki należy zamocować do części silnikowej urządzenia. Należy nałożyć korpus młynka pod kątem 45 do części silnikowej i przekręcić korpus do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie słychać kliknięcie. Należy sprawdzić, czy nasadka jest właściwie zamocowana i czy nie jest możliwe jej zluzowanie lub zdjęcie bez użycia przycisku zabezpieczenia 6. Należy sprawdzić dokręcenie nakrętki maszynki. 7. Miskę należy osadzić na ujściu maszynki. 8. Na nakrętkę nałożyć nasadkę do tworzenia ciastek o odpowiednim kształcie 9. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku wyłącznika i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 10. Aby zluzować nasadkę z uchwytu wyposażenia, należy nacisnąć przycisk zabezpieczenia i równocześnie przekręcić nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 11. Aby zdemontować nasadkę, należy zluzować nakrętkę maszynki. FUNKCJA TARCIA LUB KROJENIA WARZYW Montaż nasadki do tarcia lub krojenia warzyw W przypadku dużej ilości żywności: 1. Należy wybrać odpowiednią nasadkę do tarcia lub krojenia i włożyć ją do korpusu nasadki do tarcia, a następnie dokręcić nakrętkę. W przypadku małej ilości żywności: Należy wybrać odpowiednią nasadkę do tarcia lub krojenia i włożyć ją do korpusu nasadki do tarcia. Przy pracy utrzymuje się ona na miejscu samoczynnie, dzięki powstającemu oporowi tartej żywności. Tarcie lub krojenie jarzyn 1. W taki sposób zmontowaną nasadkę przymocować do części silnikowej poprzez nałożenie pod kątem 45 do części silnikowej i przekręcenie do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie słychać kliknięcie. Należy sprawdzić, czy nasadka jest właściwie zamocowana i czy nie jest możliwe jej zluzowanie lub zdjęcie bez użycia przycisku zabezpieczenia 2. Pod korpusem nasadki umieścić pojemnik, do którego będzie wpadać żywność. 3. Zmrożoną żywność należy najpierw rozmrozić. Żywność należy pokroić na kawałki o wielkości mniej więcej 2 x 2 x 10 cm. 4. Następnie należy włączyć urządzenie poprzez naciśnięcie wyłącznika. 5. Do otworu nasadki do tarcia należy wkładać żywność w małych ilościach, lekko ją popychając popychaczem. Nie należy naciskać popychacza, używając dużej siły mogłoby to spowodować przeciążenie urządzenia. 6. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku wyłącznika i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 7. Aby zluzować nasadkę z uchwytu wyposażenia, należy nacisnąć przycisk zabezpieczenia i równocześnie przekręcić nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 22 MM4230

25 PL FUNKCJA PRODUKCJI PRZECIERU Montaż nasadki do przygotowania/produkcji przecieru 1. Do korpusu młynka należy włożyć ślimak. 2. Na osi ślimaka należy osadzić tarczę do przeciskania oraz obejmę do przygotowania przecieru 3. Należy zadbać, aby wypustki sitka maszynki pasowały do wycięć na korpusie maszynki. 4. Następnie dokręcić nakrętkę maszynki 5. Miskę należy osadzić na ujściu maszynki. 6. W taki sposób zmontowaną nasadkę przymocować do części silnikowej poprzez nałożenie pod kątem 45 do części silnikowej i przekręcenie do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie słychać kliknięcie. Należy sprawdzić, czy nasadka jest właściwie zamocowana i czy nie jest możliwe jej zluzowanie oraz zdjęcie bez użycia przycisku zabezpieczenia. 7. Pod korpusem nasadki umieścić pojemnik, do którego będzie wpadać przecier. 8. Zmrożoną żywność należy najpierw rozmrozić. Żywność należy pokroić na kawałki o wielkości mniej więcej 2 x 2 cm. 9. Następnie należy włączyć urządzenie poprzez naciśnięcie wyłącznika. 10. Do otworu nasadki należy wkładać żywność w małych ilościach, lekko ją popychając popychaczem. Nie należy naciskać popychacza z dużą siłą mogłoby to spowodować przeciążenie urządzenia. 11. W celu regulacji intensywności wyciskania należy zmienić wartość na nakrętce umieszczonej na głównej nakrętne zabezpieczającej (wybrać intensywność 0-2) 12. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku wyłącznika i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 13. Aby zluzować nasadkę z uchwytu wyposażenia, należy nacisnąć przycisk zabezpieczenia i równocześnie przekręcić nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Przed czyszczeniem i po użyciu urządzenie należy wyłączyć, odłączyć od zasilania elektrycznego i pozostawić do wystudzenia. Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach. MM

26 PL Części ruchome należy wymyć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie opłukać w czystej wodzie. Powierzchnię urządzenia należy czyścić wilgotną ściereczką. Do czyszczenia nie należy używać ostrych przedmiotów, substancji ściernych ani rozpuszczalników. Przed montażem wyposażenia należy poczekać na wyschnięcie wszystkich części. Sitka wymienne i nóż krzyżowy należy po umyciu przetrzeć olejem roślinnym, aby zapobiec rdzewieniu lub utlenianiu powierzchni. WSKAZÓWKI Przewód zasilający można złożyć i schować w spodniej części urządzenia. SERWIS W przypadku zablokowania ślimaka żywnością należy natychmiast wyłączyć silnik i włączyć odwrotny kierunek pracy w celu odblokowania ślimaka. Zablokowanie ślimaka żywnością grozi spaleniem silnika. Pokrętło umożliwiające wybór optymalnej prędkości w zależności od rodzaju używanej końcówki. Higher = najwyższa prędkość, Lower = najniższa prędkość. Popychacz jest pusty i może służyć do przechowywania innych części nasadek. Konserwację o większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy zlecić profesjonalnemu serwisowi. OCHRONA ŚRODOWISKA - Należy preferować odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych. - Pudło urządzenia elektrycznego można oddać w punkcie odbioru odpadów segregowanych. - Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy oddać w punkcie odbioru materiałów do odzysku. Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności: Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia nie należy likwidować razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do recyklingu. Zapewniając właściwą utylizację urządzenia, pomagamy zapobiegać negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby wyniknąć z nieodpowiedniej utylizacji produktu. Szczegółowe informacje o recyklingu urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminy, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi utylizacji odpadu domowego lub w sklepie, gdzie zakupiono produkt. 24 MM4230

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven MTV3125 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN

Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek. Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN Multifunkční hrnec Multifunkčný hrniec Wielofunkcyjny garnek Többfunkciós edény Multifunctional pot CK 5000 CZ SK PL HU LV EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką

RM3230. Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Kuchyňský robot s odšťavovačem Kuchynský robot s odšťavovačom Robot kuchenny z sokowirówką Virtuves kombains Food proccessor with juice extractor Küchenmaschine mit Entsafter RM3230 CZ SK PL LV EN DE CZ

Bardziej szczegółowo

CZ SK PL HU LV EN DE

CZ SK PL HU LV EN DE CZ Odšťavňovač Odšťavovač Sokowirówka Facsaró Sulu Spiede Juice Extractor Entsafter LO 7055 CZ SK PL HU LV EN DE 1 LO 7055 CZ CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a

Bardziej szczegółowo

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven

Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven Kombinovaná trouba vestavná Kombinovaná rúra vstavaná Piekarnik kombinowany do zabudowy Built-In Combined Oven KTV3344 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept

Bardziej szczegółowo

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360

PODĚKOVÁNÍ. Technické parametry. Příkon dolního topného tělesa. Příkon grilovacího tělesa Rozsah nastavení teploty 0 250 C. Vnitřní objem ETV6360 CZ Elektrická multifunkční trouba vestavná Elektrická multifunkčná rúra vstavaná Elektryczny piekarnik wielofunkcyjny do zabudowy Built-in Multifunctional Electric Oven CZ SK PL EN 1 CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.

BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI POLSKA WYPRODUKOWANO W CHINACH. Dystrybutor: ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com. BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI Dystrybutor: WYPRODUKOWANO W CHINACH POLSKA ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, tel/fax 012 2902560 www.bork.com.pl BLENDER RĘCZNY HB SCP 1304 SI SPIS TREŚCI 5 Ważne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru

Příručka k rychlé instalaci: NWD2105. Základní informace. 1. Instalace softwaru Příručka k rychlé instalaci: NWD2105 Základní informace NWD2105 je bezdrátový USB adaptér určený pro použití s počítačem. NWD2105 je kompatibilní s technologií WPS (Wi-Fi Protected Setup). A: LED kontrolka

Bardziej szczegółowo

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven

Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven Mikrovlnná trouba vestavná Mikrovlnná rúra vstavaná Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Built-in microwave oven CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Bardziej szczegółowo

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci

SVE 8090. Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Elektrický multifunkční sporák se sklokeramickou deskou volně stojící Elektrický multifunkčný sporák so sklokeramickou doskou voľne stojaci Wielofunkcyjny wolnostojący piekarnik elektryczny z płytą szklano-ceramiczną

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou

SANTO 70318-5 KG. mrazničkou SANTO 70318-5 KG Návod k použití Instrukcja obsługi Kullanma Kılavuzu Chladnička s mrazničkou Chłodziarkozamrażarka Buzdolabı 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Bardziej szczegółowo

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34

L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 L 75270 FL L 75470 FL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 6 TECHNICKÉ INFORMACE 7 POPIS SPOTŘEBIČE 8 OVLÁDACÍ

Bardziej szczegółowo

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate

Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate Indukční deska vestavná Indukčná doska vstavaná Płyta indukcyjna do zabudowy Built-in induction plate CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi WILK DO MIĘSA. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi

Instrukcja obsługi WILK DO MIĘSA. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi Instrukcja obsługi WILK DO MIĘSA 210864 Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi SPIS TREŚCI OPIS 3 ROZDZIAŁ 1 WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV4560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33

47035VD CS Návod k použití 2 PL Instrukcja obsługi 33 47035VD CS Návod k použití PL Instrukcja obsługi 33 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Maszynka do mięsa FW 2000

Instrukcja obsługi Maszynka do mięsa FW 2000 Instrukcja obsługi Maszynka do mięsa FW 2000 Item No.2870 FW 2000 1 1 Instrukcja obsługi.... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Informacje o instrukcji... 3 1.3 Ostrzeżenia... 3 1.4 Ograniczenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300

VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 VAKUOVÁ BALIČKA VÁKUOVÁ BALIČKA PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VÁKUUMCSOMAGOLÓ GÉP APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE GZ-300 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń

FAVORIT 44010 I. Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi. Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń FAVORIT 44010 I Návod na používanie Návod k použití Instrukcja obsługi Umývačka riadu Myčka nádobí Zmywarka do naczyń 2 Obsah Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov. Aby

Bardziej szczegółowo

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 23 Chłodziarko-zamrażarka S93820CMX2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4. PROVOZ...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35

A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 A71100TSW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 18 SL ZAMRZOVALNIK NAVODILA ZA UPORABO 35 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28

EWP 106200 W... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 EWP 106200 W...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 28 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 60660. naczyń

FAVORIT 60660. naczyń FAVORIT 60660 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

9/12 FORM NO. 56091071

9/12 FORM NO. 56091071 9/12 FORM NO. 56091071 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56107512 (4 cyl LPG), 56107513 (4 cyl Diesel), 56107514 (4 cyl LPG / cab), 56107515 (4 cyl Diesel / cab) 56107517 (4 cyl Gasoline/Petrol

Bardziej szczegółowo

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie

Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou PL Instrukcja obsługi 21 Chłodziarko-zamrażarka SK Návod na používanie 42 Chladnička s mrazničkou SCZ71800F1 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.registerelectrolux.com ENN2841AOW CS Chladnička s mrazničkou Návod k použití 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 21 SK Chladnička s mrazničkou Návod na používanie 41 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Bardziej szczegółowo

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher

Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher Vestavná myčka nádobí Vstavaná umývačka riadu Zmywarka do zabudowy Built-in Dishwasher MNV6560 CZ SK PL EN CZ PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy

Elektryczny młynek do kawy Elektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

SR1900 INSTRUCTIONS FOR USE. 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 3/07 revised 9/11 FORM NO. 56041665 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56507009 (4 cyl LPG), 56507010 (4 cyl Petrol), 56507011 (4 cyl Diesel) 56508769 (4 cyl LPG / cab), 56508770 (4 cyl Petrol

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWS 106540 W EWS 126540 W 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis

Bardziej szczegółowo

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA

... CS CHLADNIČKA S ENN2800AJW NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA ENN2800AJW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU PL CHŁODZIARKO- INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 ZAMRAŻARKA 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Bardziej szczegółowo

Blender Mr Green Instrukcja obsługi

Blender Mr Green Instrukcja obsługi 12364360 Blender Mr Green Instrukcja obsługi Z 06844_DE-GB-FR-NL_V0 1 Spis treści Znaczenie symboli użytych w instrukcji... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko odniesienia

Bardziej szczegółowo

F88030VI. Instrukcja obsługi

F88030VI. Instrukcja obsługi F88030VI Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně

Bardziej szczegółowo

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi

KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu. pl Instrukcja obsługi KGE.. cs Návod na použití sk Návod na obsluhu pl Instrukcja obsługi cs Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny... 4 Pokyny k likvidaci... 5 Rozsah dodávky... 6 Dbejte na teplotu místnosti a větrání... 6

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi

návod k použití instrukcja obsługi návod k použití instrukcja obsługi Pračka Pralka EWF 106510 W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Bardziej szczegółowo

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30

EOL5821 EOR5821... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 EOL5821 EOR5821...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL PIEKARNIK INSTRUKCJA OBSŁUGI 30 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2.

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi manual de instruções návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Máquina de lavar loiça Umývačka ESI 67070 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi

NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE. Instrukcja obsługi NóŜ elektryczny do kebaba PROFI LINE 267226 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Drogi Kliencie, W pierwszej kolejności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLISH. Moc znamionowa Elekt. klasa ochronności Praca krótkotrwała

INSTRUKCJA OBSŁUGI POLISH. Moc znamionowa Elekt. klasa ochronności Praca krótkotrwała Mikser stojący INSTRUKCJA OBSŁUGI POLISH Model Napięcie sieciowe Moc znamionowa Elekt. klasa ochronności Praca krótkotrwała Masa netto 2 poziomy prędkości Wyjmowany mikser ręczny Obudowa i mikser ręczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT

DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT DIGITÁLNÍ JOGURTOVAČ DIGITÁLNY JOGURTOVAČ JOGURTOWNICA DIGITÁLIS JOGHURTKÉSZÍTŐ DIGITALNI APARAT ZA JOGURT GZ-700 CZ SK PL H SI Návod k obsluze Návod na obsluhu Instrukcja obsługi Használati útmutató Navodila

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEEDY PLUS CEL INSTRUKCJI

Instrukcja obsługi SPEEDY PLUS CEL INSTRUKCJI SUSZARKA DO SZTUĆCÓW Z OPCJĄ POLEROWANIA 030030001 CEL INSTRUKCJI SPEEDY PLUS Instrukcja została opracowana przez producenta i stanowi integralną część wyposażenia. Projektując i konstruując urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod na používanie Sporák Kuchenka Aragaz Sporák EKC513516 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Bardziej szczegółowo

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187

559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 559122-68 CZ/SK D28217 D28128 D28129 D28151(K) D28152 D28153 D28154(K) D28155(K) D28156 D28157 D28187 2 3 4 CZ ÚHLOVÁ BRUSKA Blahopřejeme Vám! D28127/D28187 Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Robot kuchenny EL76551/EL76552. Przed przystąpieniem do użytkowania należy się zapoznać z całą instrukcją obsługi produktu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI Robot kuchenny EL76551/EL76552. Przed przystąpieniem do użytkowania należy się zapoznać z całą instrukcją obsługi produktu. AC 220-240V 50Hz 600W INSTRUKCJA OBSŁUGI Robot kuchenny EL76551/EL76552 Przed przystąpieniem do użytkowania należy się zapoznać z całą instrukcją obsługi produktu. 1 Nakrętka (przy mieleniu mięsa) 17 Mieszak

Bardziej szczegółowo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka Umývačka riadu ESF 68030 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete

Bardziej szczegółowo

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA

Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA Návod k použití BUBNOVÁ SUŠIČKA CZ Česky, 1 SK Slovenčina, 52 TCD 83B HU Magyar, 18 TR Türkçe, 69 PL Polski, 35 Při prvním zapnutí sušičky musíte zvolit preferovaný jazyk, viz str. 6 Obsah Důležité informace,

Bardziej szczegółowo

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37

ERN1501AOW... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 ERN1501AOW...... CS CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL CHŁODZIARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 19 SK CHLADNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 37 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Bardziej szczegółowo

Krajalnice do wędlin profesjonalne CGP-300, CGP-330, CGP-350

Krajalnice do wędlin profesjonalne CGP-300, CGP-330, CGP-350 Krajalnice do wędlin profesjonalne CGP-300, CGP-330, CGP-350 Instrukcja obsługi i instalacji 1. CEL INSTRUKCJI Instrukcja ta została stworzona przez producenta i stanowi integralną część wyposażenia urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne

Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne Elektryczny młynek do kawy Rosenstein & Sohne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO HAIER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO MODEL NR: HHB-18 Przed użyciem piekarnika prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. OPIS ELEMENTÓW: f g e d c b a a. Lampka sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi

FAVORIT 45002. Instrukcja obsługi FAVORIT 45002 Návod k použití Instrukcja obsługi Návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka Umývačka riadu 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Maszynka do mięsa MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Maszynka do mięsa MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszynka do mięsa MODEL: 721124 v1.0-11.2012 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK

DW432 DW433 509111-05 CZ/SK 509111-05 CZ/SK DW432 DW433 2 3 4 5 CZ PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Rozhodli jste se pro elektronáøadí firmy DEWALT, jež pokraèuje v dlouhé tradici této firmy, vyznaèující se tím, že nabízí odborníkovi

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 68860 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna

Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba. Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna Pekáreň chleba Pekárna chleba Urządzenie do wypieku chleba Návod na obsluhu/záruka Návod k obsluze/záruka Instrukcja obsługi/karta gwarancyjna SK CZ PL Návod uschovajte pre ďalšie použitie. Návod uschovejte

Bardziej szczegółowo

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY

ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY CZ ŘEZAČKA DLAŽBY S LOŽISKY XT160624 600mm (MZ624Y) XT160630 750mm (MT630Y) XT160636 900mm (MT636Y) Pro řezání keramických obkladů, dlažby, glazurované a tvrzené dlažby, mramoru. XT160624 XT160630 XT160636

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

VOLUME HOOD DRYER HS 6780

VOLUME HOOD DRYER HS 6780 VOLUME HOOD DRYER HS 6780 F E C B D A 2 BEZPIECZEŃSTWO Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7 Uważać,

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I

CSA 29021. CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I. CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I. CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I CSA 29021 CHLADNIČKA-MRAZÁK typu I CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu I UPOZORNĚNÍ! Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladničky, která používá pro životní prostředí zcela neškodné

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO GOTOWANIA NA PARZE 274118 WYSOKA JAKOŚĆ, NISKA CENA Parowar uniwersalny Naczynie do gotowania - Naczynie do grzania w jednym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46

FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám

Bardziej szczegółowo

MODELE: MR-2010 / MR-2010 SET / MR-2010 SET2 MR-7010 SET / MR-7010 SET2

MODELE: MR-2010 / MR-2010 SET / MR-2010 SET2 MR-7010 SET / MR-7010 SET2 Instrukcja MODELE: MR-2010 / MR-2010 SET / MR-2010 SET2 MR-7010 SET / MR-7010 SET2 Producent: Ul. Mazowiecka 6, 09-100 Płońsk Tel. 023-662-68-01, fax. 023-662-68-02 e-mail: grass@grass.pl, www.grass.pl

Bardziej szczegółowo

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití instrukcja obsługi návod na používanie Bubnová sušička Suszarka bębnowa Sušička EDH 97981W 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Bardziej szczegółowo

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Informacje ogólne...3 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...3 3. Elementy zewnętrzne...4 4. Obsługa młynka do kawy...5 3a Ustawienia regulacji

Bardziej szczegółowo

Termoizolacyjny pojemnik na lunch

Termoizolacyjny pojemnik na lunch Termoizolacyjny pojemnik na lunch Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnego pojemnika na lunch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY ELEKTRYCZNEJ ORION-E Dźwignia do otwierania grzebienia Regulacja marginesu grzbietowego Szczelina na papier Miarka dokumentu Prowadnica krawędziowa Przełącznik nożny Wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wilk do mięsa GF 70 A370.125

Instrukcja obsługi. Wilk do mięsa GF 70 A370.125 Instrukcja obsługi Wilk do mięsa GF 70 A370.125 Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz przechowywać ją w miejscu łatwo dostępnym! 1 Oznaczenie elementów: A = włącznik funkcyjny:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO

Instrukcja obsługi bindownicy Wire El-Jumbo INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO INSTRUKCJA OBSŁUGI BINDOWNICY WIRE EL - JUMBO Zasady bezpieczeństwa: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT

INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT INSTRUKCJA OBSŁUGI FRYTKOWNICA FT-2000 www.tv-zakupy.pl Dziękujemy za zakup frytkownicy AFK Germany FT-2000. Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!%

!#$%& &'# (! &) *%# # + &,%# - #!% !" #" # " $% "!#&#" # '!#!"#$%& &'# (! &) *%# ""# + &,%# - #"!% &$!"#! "."!"! " %'(%)!*+!"#$%& " # / 0 1223 %% 45!##!# # % %.% #6 " ##7# "#. 1 # ##%# #, 8 " #"# % ## %"" # % " #."#,-%.+/&$#" 3 " "" "%.

Bardziej szczegółowo

Uwaga Woreczki igielitowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. 1

Uwaga Woreczki igielitowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci istnieje niebezpieczeństwo uduszenia. 1 ELEKTRYCZNY ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego odkurzacza. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować do

Bardziej szczegółowo

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-635 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EHF46241FK http://pl.yourpdfguides.com/dref/5028569 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EHF46241FK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców 11265303 INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup poduszki rozgrzewającej

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC

Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Odkurzacz przemysłowy BWDVC-BASIC Art. nr 25139 Instrukcja obsługi Nr. Obr. Nr. części Opis części: 1 2506252 Przełącznik główny 2 6687202 Uchwyt pokrywy, czarny 3 3000123 Uszczelka gumowa do uchwytu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD

Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Instrukcja obsługi niszczarki CS 2418 CD Uwaga! Karta gwarancyjna znajduje się na końcu instrukcji obsługi Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA OWADOBÓJCZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA OWADOBÓJCZA INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA OWADOBÓJCZA v3.0-06.2013 MODEL: 692211, 692216, 692221 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo